15.04.2021 Views

GRUP5_ElifBaharAlan_MustafaOnurYenice_FinalDefter

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

M.ONUR YENİCE - E.BAHAR ALAN

İÇT441 - ESENBOĞA havalimanı BEKLEME ALANI projesi


MEKAN ANALİZİ

İÇİNDEKİLER

ESENBOĞA HAVALİMANI BEKLEME ALANI

• FARKSIZ

• MONOTON

• AİDİYETSİZ

• KAYGI YARATAN

• ALIŞILAGELMİŞ

• PUSLU BELİRSİZLİK

• FARKLI İNSANLAR AYNI HİSLER

TASARIMCILAR

KAVRAM

TEKNIK ÇIZIMLER

GÖRÜNÜŞLER

PERSPEKTIFLER

MOBILYALAR

AKSONOMETRIK GÖRÜNÜŞ

MALZEME - RENK

4

6 - 7

8 - 10

11

12 - 25

26 - 27

28

29Tasarımcılar

ELİF BAHAR ALAN

16 Eylül 1999’da Ankara’da doğdu. Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2017

yılında Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde lisans eğitimine başladı.

Eylül 2018 yılında Hukuk Fakültesinde çift anadal programına başladı. İngilizce ve Almanca

bilmekte. Öğrenimine Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bölümü 4. sınıf ve Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

MUSTAFA ONUR YENİCE

14 Ocak 1998’de Almanya Berlin’de doğdu. Final Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2017

yılında Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde lisans eğitimine başladı . Mayıs

2019’da Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi 9. Uluslararası Tasarım Haftasına 1. Sınıf projesiyle

katılım sağladı. Haziran 2019’da ODTÜ Tasarım Fabrikası’nda ‘Design Thinking’ eğitimine

katıldı. Eylül 2020’de Görsel İletişim Tasarım bölümünde Yandal programına başladı. İyi

derece İngilizce ve Almanca bilmekte. Öğrenimine Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.beklenemek üzerine

ZAMANDIŞILIK

Italo Calvino’nun “Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu”

ve Roland Barthes’in “Bir Aşk Söyleminden

Parçalar” kitaplarından beklemek üzerine

söylenen kesitler, kavramımız için bir rehber

niteliği taşıdı.

“Beklerim ve bekleyişimin çevresindeki her şey gerçek dışılığa düşer.”

-Roland Barthes

“İşte ben şimdi ne burada ne başka bir yerde olmayı deneyimliyorum .”

- Italo Calvino

SINIR

“Bekleyiş bir büyüdür: kımıldamama emri almışım ”

-Roland Barthes

“Bölünen ve kendini vermekte geciken bir buradalığa bağlıyımdır.”

-Roland Barthes

BEKLEMEK ÜZERİNEW

GEÇİT

Beklemenin yarattığı zaman dışılık ve sınırı düşünerek “Sınırlardan sınırsızlığa

bir geçit, zaman dışılıktan gerçek zamana bir eşik.” sloganından yola çıkarak

kullanıcıya mekanda daha kullanışlı alan sunarak özgürleştirmek.

KAVRAMzemin kat planı

9

(Ölçeksizdir.)

(Ölçeksizdir.)

9asma kat planı

11

(Ölçeksizdir.)

(Ölçeksizdir.)

11kesit ve detaylar

D3

D1 1:5 Küpeşte Detayı

D2 1:5 “Yükseltilmiş Döşeme

Detayı

13

D1

D2

(Ölçeksizdir.)

D3 1:5 Mesh Asma Tavan Detayı

13görünüşler

Tasarım Kararı

Mekanın ortasında yer

alan dikdörtgen yüzey tek

bir hareketle bükülerek

kot farkları ve yeni alanlar

oluşturmuştur. Bu yeni

alanları daha fonksiyonel

ve mahrem kılmak adına

büyük bir ayırıcı duvar bu

yüzeyin bükülme noktasına

yerleştirilmiştir.

Bu ayrıcı duvar negatif

şekilde içi boşaltılarak

çeşitli işlevlere sahip hublar

meydana getirmiştir.

Hubların, seyir alanına

bakmasının yanısıra duvarın

diğer yüzeyi ise çeşitli

seminerler, müzik dinletisi,

dijital sergi gibi aktivitelere

ev sahipliği yapan aktivite

alanı olarak kullanılmıştır.

görünüş perspektif

Çalışma Alanı - Asma Kat

Arka Cephe Görünüş

Ön Cephe Görünüş

Bükülmenin etkisi ile oluşan

eğim, asma kat ve zemin

kat arasında bir merdiven

olmasının yanısıra amfi

olarak da kullanılmıştır.

Asma kata çıktığımızda

karşımıza ilk çıkan unsur

galeri boşluğuna entegre

küçük bir çalışma alanıdır.

Bununla birlikte çalışma

alanının ilerisinde de daha

dingin bir dinlenme alanı

bulunmaktadır. Galeri

boşluğunun izdüşümü

olarak alt katta da servis

alanı bulunmaktadır. Bu

servis alanı kullanıcılarina

daha esnek bir kullanım

sağlamaktadır.

15

15perspektifler

17

P1 Aktivite Alanı - Zemin Kat

P2 Aktivite Alanı - Zemin Kat

Anahtar Plan

P2

P1

Aktivite alanı olarak kullanılan amfi zemin kat ile asma katı bağlayan geçiş

bölgesi konumundadır . Aktivite alanında yolcuların keyifli zaman geçirebilmeleri

için müzik dinletisi ve görsel unsurların bulunacağı ekran yer almaktadır.

Alanın en çarpıcı unsuru olan mavi mermer duvar ayırıcı bir unsur olarak kullanılmıştır.

17perspektifler

19

P1 Botanik Alanı - Zemin Kat

P2 Servis Alanı - Zemin Kat

Anahtar Plan

P2

P1

Botanik alan olarak tanımlanan ve aynı zamanda kullanıcılara dinlenme işlevi

de sunan alan sayesinde asma kata çıkan merdivenlerin yarattığı ölü alan

değerlendirilmiş ve mekanda daha sıcak bir atmosfer yaratılmıştır.

Botanik alanın hemen yanında bulunan servis alanı daha esnek bir dinlenme işlevi sağlar.

19perspektifler

21

P1 Servis Alanı - Zemin Kat

P2 Servis Alanı - Zemin Kat

Anahtar Plan

P1

Servis alanı, bekleme alanı ile havaalani sirkülasyon ağı arasıda bağlayıcı bir

unsur halindedir. Servis alanı asma katın galeri boşluğu ile ilişki kuracak şekilde

tasarlanmıştır. Siyah mermer, ahşap ve beton malzemeleri öne tercih edilmiştir.

Alanda aydınlatma olarak galeri boşluğundan sarkan sarkıt aydınlatmalar tercih edilmiştir.

P2

21perspektifler

23

P1 Servis Alanı - Zemin Kat

P2 Servis Alanı - Zemin Kat

Anahtar Plan

P2

P1

Zemin kattan başlayarak asma kata çıkan ve zemin katla asma katı bütünleştiren

v şeklindeki tasarım elemanı mekan içerisinde hem taşıyıcı işlevi hem de

aydınlatma işlevi sağlayan bir estetik unsur olarak kullanılmak istenmiştir.

V şeklindeki tasarım elemanı aynı zamanda servis alanı için bir kitaplık işlevi de görür.

23perspektifler

25

P1 Servis Alanı - Zemin Kat

P2 Bekleme Alanı - Zemin Kat

Anahtar Plan

P1

P2

Servis alanı bekleme alanındaki çoklu oturumu görmektedir. Asma katın

tırabzanları zemin katın tavanına dönmekte ve bir aydınlatma elemanını

oluşturmaktadır. Bekleme alanında da sarkıt aydınlatmalar kullanılmıştır.

Ayırıcı duvarda, bekleme alanına açılan bireysel ve kolektif hublar yer almaktadır.

25perspektifler

27

P1 Çalışma Alanı - Asma Kat

P2 Dinlenme Alanı - Asma Kat

Anahtar Plan

P2

P1

Çalışma alanı, servis alanının referansı ile oluşturulmuştur. Mini bir kitaplığın

“bulunduğu çalışma alanında galeri boşluğunu gören bazı kısımlar geçirgen

yapılmış ve böylece daha saydam bir mekan yaratılmaya çalışılmıştır.

Asma katta zemin kata oranla daha dingin bir atmosfer yaratılmak istenmiştir.

27perspektifler

29

P1 Bireysel ve Kolektif Hublar - Asma Kat

P2 Bireysel ve Kolektif Hublar - Asma Kat

Anahtar Plan

P2

P1

Zemin kattan olduğu gibi asma katta da kullanıcılarına farklı biçimlerde kullanım

sağlayabilecek bireysel ve kolektif hublar yer almaktadır. Hublar zemin kattan

farklı olarak sirkülasyondan uzak bir noktada, sakin bir dinlenme alanı sunar.

Hubların önünde kullanıcıların içeceklerini koyabilecekleri bir seyir alanı yer almaktadır.

29mobiliyalar

Squarez - Nurus

David Fox

rıft - moroso

Patricia Urquiola

31

4U - Nurus

paper planes - moroso

Ece Yalım Design Studio

Nipa Doshi & Jonathan Levien

31aksonometrik görünüş

MALZEMEler - RENKler

33

33


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!