CZAL Senin Yolun

selcukyuce.tr


2021

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 .

2 .

O k u l M ü d ü r ü m ü z d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

O k u l T a n ı t ı m ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

C a h t Z a r f o ğ l u H a y a t ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

C a h t Z a r f o ğ l u D e n e m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

C a h t Z a r f o ğ l u Ş r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

G r ş m L m a n ı Z y a r e t m z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

İ l ç e M l l E ğ t m M ü d ü r l ü ğ ü Z y a r e t m z . . 9

B a ş a r ı l ı Ö ğ r e n c l e r m z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

C o v d - 1 9 v e T ü r k B l m İ n s a n l a r ı . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

E r a s m u s + P r o j e l e r m z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

T e k n o f e s t v e C a h t Z a r f o ğ l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

2020

T ü b t a k v e C a h t Z a r f o ğ l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

e T w n n n g P r o j e l e r m z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

S p o r Y a p S a ğ l ı ğ ı n ı K o r u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

A k ı l O y u n l a r ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

Ö ğ r e t m e n l e r m z l e Y ı l S o n u E t k n l ğ . . . . . . 1 8

B r Y ı l ı n A r d ı n d a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

A d r e s v e K o n u m B l g l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

1 0 .

1 1 .

1 2 .

1 3 .

1 4 .

1 5 .

1 6 .

1 7 .

1 8 .
CAHİT ZARİFOĞLU' NUN HAYATI (1940-1987)

Hakimlik görevinde bulunan Niyazi Bey ile Şerife Hanımın oğlu olarak 1 Temmuz 1940'ta Ankara'da dünyaya gelen

şair, Şanlıurfa'da başladığı ilköğrenimini, 1951'de Kahramanmaraş'ta tamamladı. Babasının görevi sebebiyle

Zarifoğlu'nun çocukluğu Silvan, Baykan, Siirt, Siverek ve Kızılcahamam'da geçti. Usta kalem, lise son sınıfta edebiyat

ve matematik derslerinden bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı lise öğrenimini 1961'de bitirdi.

Kahramanmaraş'a dönerek kısa bir süre vekil öğretmenlik yapan Zarifoğlu bir gazetede çalışmaya başladı. Başarılı

edebiyatçının ilk şiirleriyle denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı. Zarifoğlu ile Türk edebiyatının önemli

isimlerinden Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'ın Maraş Lisesinde

başlayan arkadaşlıkları, "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde sürdü. Daha sonra "Yedi Güzel Adam" olarak da

hatırlanacak olan aynı arkadaş grubu, 1956-1959 arasında "Yenilik", "Yeni Ufuklar", "Seçilmiş Hikayeler", "Türk

Sanatı", "Varlık", "Yeditepe", "Dost", "Pazar Postası" gibi yayınlarda yer alarak, "Maraş'ın Sesi" gazetesinin sanat

sayfasında yazı ve eleştiriler kaleme aldı. Çıkmasına ön ayak olduğu "İnkılap" gazetesinde yaptığı haberlerin yanı sıra

günlük yazılar yazan ve sanat sayfası hazırlayan Zarifoğlu'nun bu sayfalardaki yazıları, 1980'de çıkan "Yaşamak"

kitabında topladığı günlüklerinin ilk örnekleri oldu.

Zarifoğlu, 1961'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi, uzun süren

öğrenciliğin ardından 1971'de mezun oldu. İstanbul'da üniversite öğrenimi gördüğü dönemde, Necip Fazıl Kısakürek ile

Sezai Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun kişiliği ve şiiri üzerinde büyük etkisi oldu. Yazı hayatı boyunca lisedeki arkadaş

grubuyla birlikte hareket eden Zarifoğlu'nun şiirleri Mart 1966'da yeniden çıkmaya başlayan "Diriliş" dergisiyle "Türk

Dili" ve "Soyut" dergilerinde, Cemal Süreya'nın "Papirüs"ü, Memet Fuat'ın "Yeni Dergi"sinde yayımlandı. Cahit

Zarifoğlu, haftalık "Yeni İstiklal" gazetesinin Rasim Özdenören tarafından yönetilen sanat sayfasında 1965'te asıl

başlangıcını yaptı. Abdurrahman Cem ve Cahit Zarifoğlu imzalarıyla peş peşe 13 şiir kaleme alan başarılı edebiyatçı,

bu şiirleri 1967'de yayımladığı ilk kitabı "İşaret Çocukları"na aldı. Zarifoğlu, 1967 ve 1973'te gittiği Almanya'da Goethe

Enstitüsü'nün dil eğitimi aldı ayrıca otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı. Kısa bir süre tercümanlık da yapan Zarifoğlu,

1969-1970'te ise "Hakimiyet" gazetesinde teknik sekreterlik yaptı. Usta şair, yoğun çalışması dolayısıyla üniversiteyi 10

yılda tamamladı. Zarifoğlu, mütercim sekreter olarak 1976'da TRT'ye geçti.

Necip Fazıl Kısakürek'in aracılığıyla, Van müftüsü Kasım Arvas'ın kızı Berat Hanım'la tanışan şair, 19 Ağustos

1976'da evlendi. Zarifoğlu'nun Van'da gerçekleşen düğününde Kısakürek nikah şahidi oldu. Şairin, Fatma Betül, Ayşe

Hicret, Ahmet ve Arife adında 4 çocuğu dünyaya geldi. Zarifoğlu, 1983'te TRT İstanbul Radyosuna atandı.

Amatör çizimler yapan başarılı edebiyatçıya, Kısakürek'in "artist" diye seslenmesinin ardından, liseden itibaren "Aristo"

olan lakabı, "Artist" oldu. İçine kapanık bir karakteri olan ve şiirini temelde "İkinci Yeni"nin kazanımları üzerine kurarak

bu akımda kendi yeniliğinin peşine düşen Zarifoğlu, alışılmadık söz dizimiyle, imge ve bütünlüğe verdiği önemle, Türk

şiirine kendi orijinalliğini getirebilen şairlerden biri oldu. Başarılı edebiyatçı, ömrünün son yıllarında yöneldiği çocuk

edebiyatında kaleme aldığı "Yürekdede ile Padişah" eseriyle, 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülünü

kazandı. Gül Çocuk dergisinde de yazan Zarifoğlu, "Çocuklar için yazmak, acılarımı azaltıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Şair, pankreas kanseri nedeniyle, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

"İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Menziller", "Korku ve Yakarış", "Şiirler" isminde şiir kitapları olan Zarifoğlu,

"Serçekuş", "Ağaçkakanlar", "Katıraslan", "Yürekdede ile Padişah", "Motorlu Kuş", "Küçük Şehzade", "Kuşların Dili",

"Gülücük" ve "Ağaçokul" isminde çocuk kitapları da kaleme aldı. Zarifoğlu, günlük türünde "Yaşamak", roman türünde

"Savaş Ritmleri" ve "Anne" eserlerini yazarken, deneme türündeki "Bir Değirmendir Bu Dünya" ve "Zengin Hayaller

Peşinde" isimleriyle toplanan eserlerinin yanı sıra, "Sütçü İmam" adlı tiyatro oyunununa da imza attı. Şairin üniversite

tezi "Rilke'nin Romanında Motifler" adıyla kitaplaştırıldı. Beyan Yayınları ayrıca "Konuşmalar", "Romanlar," "Hikayeler",

"Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk", "Okuyucularla", "Mektuplar" ve "Radyo Oyunları"nı okurla buluşturdu.İşaret Çocukları

Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan

Geçerdi babam

Başında yağmur halkaları

Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde

Daha ilk güzelliğinde

Alnını iki dağın arasına germiş

Bir devin göğsüne benzer

Göğsünden dualar geçermiş

Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri

Cami avlularına açılan

Havuz sularına kapılan çocuklar

Görmeden güneşin bütün renklerini

Götürmezlerdi dükkandaki babalarına

Ocaktan akan kaynar yemekleri

Nenelerinin koyduğu avuç taslarına

Başı ve yüreği şahbaz

Kaleleri ağırlayan kadınların

Süslerini kemerlerini

Başlarını ağırlaştıran

Ağır siyah şelale saçlarını

Tutunca gençleşirdi erkekler

Sonra insan o ki denizde

Küçük ve büyük nehirde

Bedeni ıslatan afsunlu suda

Önce niyet sonra yıkanırdı

Zaman dert getirdi sulara

İçinde eski balıkların yattığı kayalar

Savaşan insanların elinde

İnce yontulup taşındı balta mızrak şekline

Anam kanları kuruyan

Kavga ayıran bir kargı elinde

Kara ocağın taşlarına

İşaret koydu çocuklarını

Belinde gezdiren babamın

Beyaz yazılarla kazandığı adları

Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın

Unutup genç gelen günleri

Zamanın sürerken çektiği günleri

Çetin bilmecelerle

Sürdü atını şehirlere

Yün ören at güden kadınlar

Ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde

Küçük pencereli karanlık dar odalarda

Uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin

Uzağa çekilip giden

Ayazda donan gülmeler içinde

Ormanlarda süt emziren anne

Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu

Hep kaçarmış şehirlerin

Demir dağlarına

Uyuyunca toprak beşiğimde

Sahipsiz kalan

Ellerimden kayan aydınlık günlerim.

Cahit Zarifoğlu


GİRİŞİM LİMANI GEZİMİZ

Başarılı öğrencilerimizle M.Ü. Girişim Limani'nı ziyaret ettik. Merkez Müdiresi

Sayın Duygu Hıdıroğlu'na paylaşımları ve misafirperverlikleri için öğrencilerimiz

adına teşekkür ederiz .
eTwinning ProjelerimizA ) T e y z e B ) H a l a C ) K u z e n D ) A n n e E ) Y e n g e A ) 3 - 5 B ) 4 - 5 C ) 5 - 7 D ) 5 - 8 E ) 8 - 9

A ) 5 6 B ) 6 6 C ) 7 7 D ) 8 3 E ) 9 9 A ) 1 2 B ) 1 5 C ) 1 9 D ) 2 0 E ) 2 4

A ) 1 B ) 2 C ) 3 D ) 4 E ) 5 F ) 6

C e v a p l a r : 1 ) D 2 ) C 3 ) E 4 ) B 5 ) D


Yıl Sonu Etkinliği

Öğretmenlerimizin katılımı ile yılsonu etkinliği düzenledik.

Etkinlik için Elvanlı sınırlarında bulunan Dedekavak Piknik

alanına giderek çok güzel bir gün geçirdik. Birlik ve

beraberliğimizi perçinleyerek geçen yılın yorgunluğunu attık.p o s t a : c a h i t z a r i f o g l u a l @ g m a i l . c o m

E

e l e f o n : 0 3 2 4 2 2 3 6 1 3 3

T

@CZAL33

@cahitzarifoglual

W E B :

h t t p : / / c a h i t z a r i f o g l u a l . m e b . k 1 2 . t r

F a x : 0 3 2 4 2 2 3 6 1 3 3

More magazines by this user