Kronik Jenerik

cocukfizikmuayene

Kronik Hastalıklarda

Hemşirelik Süreci

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Nermin EROĞLU

Fenerbahçe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


ÖNSÖZ

Tüm dünyada ve ülkemizde kronik hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri içindeki

payı giderek artmaktadır. Bu artışta çevresel ve sosyal değişikliklerin payı büyüktür. Kronik

hastalıklar yavaş ilerleyen, sürekli bakım gerektiren bireylerin bütün yaşamlarını etkileyen

sağlık sorunlarıdır. Kronik hastalığı olan bireyin bakımı, tedavinin yanı sıra fiziksel, emosyonel

ve sosyal yönleriyle desteklemeyi kapsar. Bu bütüncül bakım yaklaşımı hemşirelerin

tüm bilgi ve beceri birikimlerini kullanmalarını gerektirir. Kronik hastalıklara ilişkin risk

faktörleri temel olarak; yanlış beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, takip edilmeyen yüksek

kolesterol, kan basıncında değişimler ve diyabet, sedanter yaşam tarzı sigara ve alkol tüketimi

ve stres olarak özetlenebilir.

Kronik hastalıkların en önemli özelliği aile hikâyesinin olması ya da genetik faktörler gibi

değişmez etkilerin yanısıra altta yatan nedenlerin birçoğunun tamamen önlenebilir risk faktörleri

olmasıdır. Bu risk faktörlerinin önlenmesine yönelik diyet, fiziksel aktivite ve sağlık

için küresel strateji; uygulama ve izlem çerçevesi modeli oluşturulmuştur.

Kronik hastalıkların yönetiminde hemşirelik bakımı evde veya bir sağlık kurumundaki

bakımı kapsar. Hemşirelik bakımının öncelikli olarak korumaya yönelik olması hastaneye

gidişleri en aza indirmektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses-

ICN)’e göre kronik hastalıklarla daha iyi mücadele edebilmek için hemşirelerin her ne şekilde

olursa olsun uygun rol modellerle topluma sağlıklı davranışlar kazandırması, hemşirelik

bakımının devamlılığını sağlaması, bilgisini artırması gerekmektedir. Bireyin yaşam kalitesini

arttırmak, kronik hastalık tedavisinin temel amaçlarındandır ve bu noktada hemşirelerin çok

fazla sorumluluğu vardır. Bu kitapta sık rastlanan kronik hastalıklar ve bu hastalıkların yönetiminde

hemşirenin rolleri ile örnek hemşirelik bakım planları yer almaktadır. Her bir bölümün

hazırlanmasında emeği geçen Hocalarımıza teşekkür eder, kitabın hemşirelik mesleği

için faydalı bir kaynak olmasını dileriz.

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Nermin EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ

iiiİÇİNDEKİLER

1

Kronik Hastalıklarda Son Durum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Dr. Arş. Gör. Ayşe SEZER BALCI

2

Kronik Hastalıklardan Korunma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KOLAÇ • Dr. Öğr. Üyesi Özlem KÖSEOĞLU ÖRNEK

3

Kronik Hastalıkların Yönetimi ve Uyum Süreci . . . . . . . . . . . . 35

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nevin ŞİŞMAN

4

Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Dr. Öğr. Üyesi Hakime ASLAN

5

Kronik Hastalıklar ve COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Arş. Gör. Yağmur ŞANCI

6

Astım ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNTÜRK

7

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve

Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Nilay GENÇ

v


vi

İçindekiler

8

Diyabet ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Dr. Öğr. Üyesi Nermin EROĞLU

9

Kalp Yetmezliği ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Dr. Öğr. Üyesi Seçil TAYLAN

10

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . 153

Dr. Öğr. Üyesi Seçil TAYLAN

11

Tiroid Hastalıkları ve Hemşirelik Süreci. . . . . . . . . . . . . . . . 171

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ATALIKOĞLU BAŞKAN

12

İnme ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Nilay GENÇ

13

Epilepsi ve Hemşirelik Süreci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZKAN

14

Parkinson Hastalığı ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . 233

Dr. Öğr. Üyesi Naile AKINCI

15

Multipl Skleroz (MS) ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . 249

Dr. Öğr. Üyesi Hakime ASLAN

16

Myastenia Gravis ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ

17

Kanser ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ


İçindekiler

vii

18

Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARABUĞA YAKAR

19

Osteoporoz ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Dr Öğr. Üyesi Nurcan KOLAÇ

20

Romatoid Artrit ve Hemşirelik Süreci. . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Dr. Öğr. Üyesi Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELİK

21

Migren ve Hemşirelik Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNTÜRK

22

Demans ve Hemşirelik Süreci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZKAN

Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415e 2010-2017 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 2017 yılında aynı

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. Sağlığın geliştirilmesi, toplum ruh sağlığı, okul

şlı sağlığı, kronik hastalıkların yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışma ve

kitap bölüm yazarlıkları, dergi hakemlikleri ve mesleki derneklerde üyelikleri

tadır. Halen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde

esi olarak görev yapmaktadır.

ye. Naile AKINCI

Dr. Öğr. Üyesi Naile AKINCI

Dr. Öğr. Üyesi Hakime ASLAN

YAZARLAR

Ayşe Sezer Balcı 1988 yılında Dr. Akıncı, Ankara’da 1981 yılında doğdu. Karadeniz 2009 Ereğli’de yılında doğdu. Zonguldak 2004 yılında Karaelmas Hacettepe Üniversitesi’nden mezun

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda oldu. 2003-2010 lisans yılları arasında eğitimini Ankara tamamladı. Yüksek İhtisas 2010-2012 Eğitim ve Araştırma yılında Hastanesi’nde üroloji ve

transplantasyon servis hemşireliği ve daha sonra aynı hastanede hizmet içi eğitim koordinatörlüğü

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda

yaptı. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Sağlık Müdürlüğü Eğitim Becerileri

yüksek lisans ve 2020 yılında doktora

Sertifika

eğitimini

Programı,

tamamladı.

CPR Eğitimi Sertifika

2010-2020

Programı,

yılları

Sağlık

arasında

Bakanlığı

Marmara

Türkiye Sağlık Kurumu Hemşirelikte

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Liderlik Eğitici Halk Eğitimi Sağlığı Programında Hemşireliği koordinatör Anabilim ve eğitimci, Dalı’nda Kalite Araştırma Yönetim Ekip Elemanı ve Çalışan

Görevlisi olarak çalıştı. Halk Güvenliği Sağlığı Programında Hemşireleri ise Yönetici Derneği olarak üyesidir. görev aldı. Mehmet 2009 yılında Akif Gazi Ersoy Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ana Bilim Halk Dalı’nda Sağlığı yüksek Hemşireliği lisansını tamamladı. Anabilim 2010 Dalı’nda yılında Gazi Doktor Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi

Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Cerrahi Hemşireliği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 2020 yılından itibaren Fenerbahçe

Dr. Öğr. Üyesi Hakime ASLAN Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

ı, 1981 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden

du. 2003-2010 yılları arasında Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

nde üroloji ve transplantasyon servis hemşireliği ve daha sonra aynı hastanede

eğitim koordinatörlüğü yaptı. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika

Dr. Aslan 1989 yılında Malatya’da doğdu. 2010 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda lisans

eğitimini tamamladı. 2011-2015 yılları arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Çocuk

Yoğun Bakım hemşiresi olarak çalıştı. 2012 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk

Sağlığı Hemşireliği alanında Yüksek lisans eğitimini, 2018 yılında Hemşirelik Esasları alanında Doktora

eğitimini tamamladı. 2015-2018 yılları arasında İnönü Üniversitesi Hemşirelik Esasları Anabilim

Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılında Hemşirelik Esasları Anabilim Dalına Dr. Öğr.

Üyesi olarak atandı. Atandığı tarihten itibaren Hemşirelik Esasları ABD Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hemşirelik Eğitimi ve Manevi Bakım konuları üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Sağlık Müdürlüğü Eğitim Becerileri Sertifika Programı, CPR Eğitimi Sertifika

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu Hemşirelikte Liderlik Eğitici Eğitimi

da koordinatör ve eğitimci, Kalite Yönetim Ekip Elemanı ve Çalışan Güvenliği

da ise Yönetici olarak görev aldı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği

Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık

Dr. Aslan 1989 yılında Malatya’da doğdu. 2010 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık

Yüksekokulu’nda lisans eğitimini Dr. tamamladı. Öğr. Üyesi 2011-2015 Sebahat yılları arasında ATALIKOĞLU İnönü Üniversitesi BAŞKAN

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çocuk Yoğun Bakım hemşiresi olarak çalıştı. 2012 yılında İnönü

Dr. Atalıkoğlu Başkan 1986 yılında Niğde’de doğdu. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yüksek lisans

Yüksekokulu’nda lisans eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Aziziye

eğitimini, 2018 yılında Hemşirelik

Eğitim

Esasları

ve Araştırma

alanında

hastanesinde

Doktora

Kalp

eğitimini

Damar Cerrahisi

tamamladı.

Yoğun

2015-2018

Bakım hemşiresi olarak çalıştı. 2012

yılları arasında İnönü Üniversitesi yılında Hemşirelik yüksek lisans Esasları ve 2017 Anabilim yılında Dalı’nda doktora eğitimini Araştırma tamamladı. Görevlisi 2010-2012 yılları arasında

olarak çalıştı. 2018 yılında Hemşirelik Adıyaman Esasları Üniversitesi Anabilim Sağlık Yüksekokulu’nda, Dalına Dr. Öğr. 2012-2017 Üyesi yılları olarak arasında atandı. ise Erzincan Binali Yıldırım

Atandığı tarihten itibaren Hemşirelik Üniversitesi Sağlık Esasları Bilimleri ABD Fakültesi’nde Başkanlığı araştırma görevini görevlisi yürütmektedir.

olarak çalıştı. 2017 yılında Erzincan Binali

Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Doktor

Hemşirelik Eğitimi ve Manevi Bakım konuları üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Öğretim Üyesi unvanını aldı. 2017 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNTÜRK Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

i Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2020 yılında

niversitesi Cerrahi Hemşireliği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 2020

itibaren Fenerbahçe Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görevini

tedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

yesi Sebahat ATALIKOĞLU BAŞKAN

Dr. Atalıkoğlu Başkan 1986 yılında Niğde’de doğdu. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi

Erzincan Sağlık Yüksekokulu’nda lisans eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında

Atatürk Üniversitesi Aziziye Eğitim ve Araştırma hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Yoğun

Bakım hemşiresi olarak çalıştı. 2012 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora eğitimini

ix


x

Yazarlar

Dr. Öğr. Üyesi Nermin EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nermin EROĞLU

Dr. Eroğlu 1979 Adana doğumludur. 2002 yılında Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu tam

burslu olarak bitirmiştir. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte

Yönetim Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak uzman hemşire unvanını, 2017

yılında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı, Hemşirelik Esasları alanında doktorasını tamamlayarak

doktor unvanı almıştır. 2002-2018 yılları arasında Özel ve Vakıf hastanelerinde birçok alanda

çalışmıştır. Ameliyathane hemşiresi, kardiyoloji servis hemşiresi, kardiyovasküler cerrahi ara yoğun

bakım hemşiresi, nöroşirürji servis hemşiresi, genel yoğun bakım hemşiresi, tıp merkezinde rehber ve

sorumlu hemşire vekili olarak, kemoterapi hemşiresi, diyabet vaka yöneticisi ve sorumlu hemşire olarak

Dr. Eroğlu 1979 Adana doğumludur. her kademede 2002 görev yılında yapmıştır. Maltepe Birçok Üniversitesi komitede aktif Hemşirelik rol almıştır. 2016 yılında Anadolu Grubunun

Yüksekokulu’nu tam burslu olarak düzenlediği bitirmiştir. Bi-Fikir 2010 yarışmasında yılında Marmara “Uzaktan Üniversitesi kronik hastalık Sağlık takibi” adlı grup projesi poster ödülüne

layık görülmüştür. Çalıştığı kurumların işbirliği ile Harvard Medical International ve Johns Hopkins

Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini

Medicine’dan eğitimler almıştır. Türk Hemşireler Derneği ve Hemşirelik Eğitimi Derneği üyesidir. 2018

tamamlayarak uzman hemşire unvanını, yılından 2017 itibaren yılında Fenerbahçe Haliç Üniversitesi Üniversitesi Hemşirelik Sağlık Bilimleri Anabilim Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Öğretim

Dalı, Hemşirelik Esasları alanında doktorasını Üyesi ve Bölüm tamamlayarak Başkanlığı devam doktor etmektedir. unvanı almıştır. Aynı zamanda 2002-2018 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

yılları arasında Özel ve Vakıf hastanelerinde olarak görev birçok yapmıştır. alanda Hemşirelik çalışmıştır. bakımı, Ameliyathane onkoloji hemşireliği, hemşiresi, diyabet hemşireliği, multipl skleroz gibi

kronik hastalıklar özel ilgi alanını oluşturmakta ve yayınları bulunmaktadır.

kardiyoloji servis hemşiresi, kardiyovasküler cerrahi ara yoğun bakım hemşiresi, nöroşirürji

servis yaptı. hemşiresi, 2017 yılında genel Akdeniz yoğun bakım Üniversitesi hemşiresi, Kumluca tıp merkezinde Sağlık rehber Bilimleri ve sorumlu Fakültesi hemşire Hemşirelik

vekili Bölümünde olarak, öğretim kemoterapi üyesi hemşiresi, olarak göreve diyabet başladı vaka yöneticisi ve hala devam ve sorumlu etmektedi. hemşire olarak her

kademede görev yapmıştır. Birçok komitede aktif rol almıştır. 2016 yılında Anadolu Grubunun

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye NİLAY GENÇ

düzenlediği Bi-Fikir yarışmasında “Uzaktan kronik hastalık takibi” adlı grup projesi poster

ödülüne layık görülmüştür. Çalıştığı Dr. kurumların Öğr. işbirliği Üyesi ile Kadriye Harvard Medical Nilay International GENÇve

Johns Hopkins Medicine’dan eğitimler Dr. Genç almıştır. 1973 İstanbul Türk doğumludur. Hemşireler 2000 Derneği yılında ve İstanbul Hemşirelik Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu’nda

Eğitimi Derneği üyesidir. 2018 yılından Hemşirelik itibaren Lisans Fenerbahçe eğitimini, 2005 Üniversitesi yılında Marmara Sağlık Üniversitesi Bilimleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik

Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Öğretim Anabilim Üyesi Dalı’nda ve Bölüm İç Hastalıkları Başkanlığı Hemşireliği devam alanında etmektedir. Yüksek Aynı Lisans ve 2019 yılında ise Koç Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan çok sayıda sözel ve

zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Hemşirelik

bakımı, Dr. Genç onkoloji 1973 hemşireliği, İstanbul diyabet doğumludur. hemşireliği, multipl skleroz gibi kronik hastalıklar özel

poster bildirisi 2000 bulunmaktadır. yılında İstanbul Uluslararası Üniversitesi indekste taranan Bakırköy dergilerde Sağlık yayınları bulunmaktadır. Yurt

ilgi Yüksekokulu’nda alanını oluşturmakta Hemşirelik ve yayınları Lisans içi bulunmaktadır.

ve uluslararası eğitimini, kongrelerde 2005 yılında de bilimsel Marmara programlarda Üniversitesi sunumları Sağlık vardır. Çeşitli kongrelerde bilimsel

Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim kurulda yer Dalı’nda almış, kongre İç Hastalıkları düzenlemiş ve Hemşireliği oturum başkanlığı alanında yapmıştır. Yüksek 2005 yılında Türk Yoğun Bakım

Lisans ve 2019 yılında ise Koç Hemşireleri Üniversitesi Derneği’nde Sağlık 5 yıl yönetim Bilimleri kurulunda Enstitüsü aktif olarak İç Hastalıkları

çalışmış ve Hemşirelik mesleği’ne katkı

sağlamıştır. Yoğun Bakım Hemşirelerinin görev, yetki ve sorumlulukları çalışması, Türk isminin alınması

Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası

çalışmalarında aktif katılım sağlamıştır.16 yıllık klinik deneyiminde Yoğun Bakım Hemşireliği, Eğitim

bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan çok sayıda sözel ve poster bildirisi

Koordinatörlüğü, Hemşirelik Koordinatör Yardımcılığı görevlerini uzun süre gerçekleştirmiştir. 2016

bulunmaktadır. Uluslararası indekste

yılından

taranan

bu yana

dergilerde

ön lisans, lisans,

yayınları

yüksek

bulunmaktadır.

lisans programlarında

Yurt içi

çeşitli

ve

dersler vermiştir. 2016 yılı

uluslararası kongrelerde de bilimsel başından programlarda itibaren 3.5 yıl süre sunumları ile de İstanbul vardır. Bilim Çeşitli Üniversitesi kongrelerde SHMYO’nda öğretim görevlisi olarak

bilimsel kurulda yer almış, kongre çalışmıştır. düzenlemiş 2019-2020 ve yıllarında oturum Haliç başkanlığı Üniversitesi yapmıştır. Hemşirelik 2005 Yüksekokulu’nda yılında Dr. Öğretim Üyesi olarak

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri görev Derneği’nde yapmış ve 5 müdür yıl yönetim vekilliği kurulunda görevini üstlenmiştirr. aktif olarak Eylül çalışmış 2020 itibariyle ve Fenerbahçe Üniversitesi

Hemşirelik mesleği’ne katkı

Sağlık

sağlamıştır.

Bilimleri

Yoğun

Fakültesi

Bakım

Hemşirelik

Hemşirelerinin

Bölümünde öğretim

görev,

üyesi

yetki

olarak görevini

ve

sürdürmektedir. Çeşitli

bilimsel kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Çok sayıda eğitim ve sertifika programlarına katılmıştır.

sorumlulukları çalışması, Türk isminin alınması çalışmalarında aktif katılım sağlamıştır.16

Evli ve bir çocuk annesidir.

yıllık klinik deneyiminde Yoğun Bakım Hemşireliği, Eğitim Koordinatörlüğü, Hemşirelik

Koordinatör Yardımcılığı görevlerini uzun süre gerçekleştirmiştir. 2016 yılından bu yana ön

lisans, lisans, yüksek lisans programlarında çeşitli dersler vermiştir. 2016 yılı başından itibaren

3.5 yıl süre ile de İstanbul Bilim Üniversitesi SHMYO’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2019-2020 yıllarında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Dr. Öğretim Üyesiolarak

yaptı. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve hala devam etmektedi.

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye NİLAY GENÇ

Dr. Genç 1973 İstanbul doğumludur. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Bakır

Yüksekokulu’nda Hemşirelik Lisans eğitimini, 2005 yılında Marmara Üniversi

Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda İç Hastalıkları Hemşireliği alanın

Lisans ve 2019 yılında ise Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç H

Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır. Ulusal ve

bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan çok sayıda sözel ve pos

bulunmaktadır. Uluslararası indekste taranan dergilerde yayınları bulunmaktadır.

uluslararası kongrelerde de bilimsel programlarda sunumları vardır.

Çeşitli k


Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARABUĞA YAKAR

Yazarlar

xi

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARABUĞA YAKAR

Dr. Karabuğa Yakar, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans

programını 2009 yılında; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim

Dalı doktora programını 2016 yılında tamamlamıştır. 2006-2018 yıllarında Özel Anadolu Sağlık Merkezi

Hastanesi’nde onkoloji hemşiresi, eğitim hemşiresi ve yönetici hemşire gibi farklı uzmanlık alanlarında

çalışmıştır. Dr. Karabuğa Yakar “Onkoloji hemşireliği, hematoloji hemşireliği, kardiyoloji hemşireliği,

kültürlerarası hemşirelik” alanlarında akademik çalışmalarını yürütmektedir. Türk Hemşireler Derneği,

Onkoloji Hemşireleri Derneği, Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneği ve Kültürlerarası Hemşirelik Derneği

üyesidir. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda

2018 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KOLAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KOLAÇ

Dr. Kolaç 1966 yılında Tunceli’de doğdu.1990 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan

mezun oldu. 1986-1992 yılları arasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde hemşire olarak görev

aldı.1992-1994 yılları arasında Malatya Sağlık Meslek lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak

çalıştı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim

Dalında yüksek lisans, 2018 yılında Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini

tamamladı. 1994-2000 yılları arasında Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü Halk

sağlığı Hemşireliği Ana bilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev aldı. 2020 yılında aynı üniversitenin

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. Halen Marmara

Dr. Kolaç 1966 yılında Tunceli’de doğdu.1990 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik

Yüksekokulundan mezun oldu. 1986-1992 Üniversitesi yılları Sağlık arasında Bilimleri Dr. Fakültesi Behçet Uz Hemşirelik Çocuk Hastanesinde

Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

hemşire olarak görev aldı.1992-1994 yılları arasında Malatya Sağlık Meslek lisesinde meslek

dersleri öğretmeni olarak çalıştı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans, 2018 yılında Haliç Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora Dr. Öğr. eğitimini Üyesi tamamladı. Özlem 1994-2000 KÖSEOĞLU yılları arasında ÖRNEK

Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Dr. Köseoğlu Meslek Örnek, Yüksek 1979 okulunda yılında Tunceli’nin öğretim görevlisi Ovacık ilçesinde olarak doğdu. İlk ve ortaokulu Ovacık Bölge

çalıştı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Yatılı Okulu’nda Hemşirelik tamamladıktan Bölümünü Halk sonra sağlığı lise eğitimini, Hemşireliği ailesiyle Ana birlikte 1994’ de taşındığı Hatay ilinin

bilim Dalında öğretim görevlisi olarak İskenderun görev ilçesinde aldı. 2020 tamamladı. yılında 2005 aynı üniversitenin yılında Hacettepe Sağlık Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde lisans

eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl İngiltere’de kaldı. 2006-2013 yılları arasında İstanbul Amerikan

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. Halen Marmara

Hastanesi ve İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi dahil olmak üzere farklı hastanelerde yoğun bakım, cerrahi,

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev

ameliyathane, göz ve enfeksiyon hastalıkları ve servislerinde Hemşire olarak çalıştı. Hastanelerde

yapmaktadır.

çalışırken İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Dr. Köseoğlu Örnek, 1979 yılında Tunceli’nin Halk Ovacık Sağlığı ilçesinde Hemşireliği doğdu. İlk alanında ve ortaokulu yüksek Ovacık lisansını tamamladı. 2016 yılında aynı fakülte ve alanda

Dr. Öğr. Üyesi Fatma NEVİN ŞİŞMAN

Bölge Yatılı Okulu’nda tamamladıktan sonra doktora lise eğitimini, ailesiyle tamamladı. birlikte 1994’ 2013 de yıllında taşındığı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Öğretim görevlisi olarak

Hatay ilinin İskenderun ilçesinde tamamladı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

çalışmaya başladı ve 2016 yılında Dr. Öğretim Üyesi unvanı aldı. Burada halk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları

ve epidemiyoloji ve işçi sağlığı derslerini düzenli olarak verdi. Özellikli olarak çalıştığı alanlar

Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl İngiltere’de kaldı. 2006-2013 yılları

arasında İstanbul Amerikan Hastanesi ve İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi dahil olmak üzere

işçi sağlığı, HIV/AIDS hastalıklarında korunma ve stigma, okul sağlığı olmuştur. Ulusal ve uluslararası

farklı hastanelerde yoğun bakım, cerrahi, ameliyathane, göz ve enfeksiyon hastalıkları ve

servislerinde Hemşire olarak çalıştı. Hastanelerde birçok çalışma çalışırken ve yayınları İstanbul olan Üniversitesi Köseoğlu Sağlık Örnek 2019 yılı itibari ile Almanya Münih Ludwig Maximilian

Bilimleri Enstitüsü Florence Nightingale Üniversitesi’nde Hemşirelik Fakültesi post-doktora Halk Sağlığı araştırmacısı Hemşireliği olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve bir çocuk

alanında yüksek lisansını tamamladı. 2016 sahibidir. yılında aynı fakülte ve alanda doktora eğitimini

tamamladı. 2013 yıllında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Öğretim görevlisi olarak çalışmaya

başladı ve 2016 yılında Dr. Öğretim Üyesi unvanı aldı. Burada halk sağlığı, enfeksiyon

hastalıkları ve epidemiyoloji ve işçi sağlığı derslerini düzenli olarak verdi. Özellikli olarak

çalıştığı alanlar işçi sağlığı, HIV/AIDS hastalıklarında korunma ve stigma, okul sağlığı

2009 yılında lisans eğitimini Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik


Hemşirelik Derneği üyesidir. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları

Hemşireliği Anabilim Dalı’nda 2018 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görevini

sürdürmektedir.

xii

Yazarlar

Dr. Öğr. Üyesi Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELİK

Dr. Küçükakça Çelik, 1983 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde doğdu. 2004 yılında Erciyes

Üniversitesi Nevşehir Sağlık Yüksekokulu’nda Lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılına kadar Kayseri

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak çalıştı. 2011-2013 yılları arasında Erzincan

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde araştırma görevlisi olarak, 2013-2017 yılları

arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim

görevlisi olarak çalıştı. 2017 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlayarak, Dr. Öğr. Üyesi unvanını aldı. Hemşirelik lisans ve

lisansüstü düzeyinde dersler vermektedir ve alanında birçok ulusal-uluslararası çalışmaları bulunmaktadır.

Halen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Dr. Küçükakça Çelik, 1983 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde doğdu. 2004 yılında

Erciyes Üniversitesi Nevşehir Sağlık Yüksekokulu’nda Lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılına

kadar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak çalıştı. 2011-2013 yılları

arasında Erzincan Üniversitesi Dr. Sağlık Öğr. Üyesi Yüksekokulu Hatice Hemşirelik ÖNTÜRK bölümünde araştırma görevlisi

olarak, 2013-2017 yılları arasında Dr. Öntürk 1977 Nevşehir Van doğumludur. Hacı Bektaş İlk ve ortaöğrenimini Veli Üniversitesi Van İzmir’de Semra tamamladı. ve Yükseköğrenimine

Vefa

Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 1996 yılında İnönü öğretim Üniversitesi görevlisi Hemşirelik olarak Bölümünde çalıştı. 2017 başladı, yılında 1999 yılında Erzurum Van Yüzüncü Yıl

Dr. Atalıkoğlu Başkan 1986 Üniversitesi yılında Van Niğde’de Sağlık Yüksekokulu doğdu. Hemşirelik 2009 yılında bölümünden Atatürk mezun Üniversitesi

oldu. 1996-2000 yılları arasında

Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini

Erzincan Sağlık Yüksekokulu’nda Van Yüzüncü lisans Yıl Üniversitesi eğitimini Tıp tamamladı. Fakültesi Araştırma 2009-2010 Hastanesinde yılları pediatri arasında hemşiresi olarak çalıştı.

tamamlayarak, Dr. Öğr. Üyesi 2000 unvanını Yılında Yüzüncü aldı. Yıl Hemşirelik Üniversitesi Bitlis lisans Sağlık ve Yüksekokulu lisansüstü Hemşirelik düzeyinde Bölümünde dersler öğretim görevlisi

olarak ulusal-uluslararası çalışmaya başladı. 2000-2001 çalışmaları yılları bulunmaktadır. arasında yüksekokul Halen, müdür Nevşehir

yardımcılığı görevinde

Atatürk Üniversitesi Aziziye Eğitim ve Araştırma hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Yoğun

vermektedir ve alanında birçok

Bakım hemşiresi olarak çalıştı. bulundu. 20122008 yılında yılında yüksek Van Yüzüncü lisans Yıl Üniversitesi 2017 yılında Sağlık Bilimleri doktora Enstitüsü eğitimini

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp

Cerrahi

Fakültesi Farmakoloji

tamamladı. 2010-2012 yılları ABD arasında yüksek Adıyaman lisans eğitimini Üniversitesi tamamladı. Sağlık 2010 Yüksekokulu’nda, yılında Bitlis Eren Üniversitesi 2012- Sağlık Hizmetleri

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Meslek Yüksekokuluna Dalı Başkanlığı kurucu müdür görevini olarak sürdürmektedir.

2017 yılları arasında ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık atandı. Bilimleri 2018 yılında Fakültesi’nde

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Dr. Öntürk 1977 Van Enstitüsü doğumludur. Hemşirelik Anabilim İlk Dalı Hemşirelik ve ortaöğrenimini Esasları doktora eğitimini Van tamamladı. ve Aynı İzmir’de yıl Bitlis Eren

araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2017 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık tamamla

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2020

Yükseköğrenimine Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları 1996 yılında yılında Bitlis Hemşireliği Eren Üniversitesi İnönü Anabilim Bitlis Üniversitesi Sağlık Dalı’nda Yüksekokulu Doktor müdürlüğü Hemşirelik Öğretim görevi verildi. Üyesi Bölümünde Akademik çalışmalarının

itibaren yanısıra Erzincan idarecilik görevi Binali halen Yıldırım devam etmektedir. Üniversitesi Sağlık Bilimleri

başladı, 19

unvanını aldı. 2017 yılından

yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünden mez

Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

oldu. 1996-2000 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırm

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZKAN

Hastanesinde pediatri hemşiresi olarak çalıştı. 2000 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bit

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZKAN

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 200

Dr. Özkan 1980 yılında Menemen’de doğdu. 2002 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik

2001 yılları arasında Yüksek yüksekokul Okulu’nda lisans müdür eğitimini yardımcılığı tamamladı. 2004-2006 görevinde yılları arasında bulundu. Marmara Üniversitesi 2008 yılında V

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programını; 2006-2013 yılları arasında

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programını

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD da yüks

lisans eğitimini tamamladı. 2010 2002-2003 yılında yılları arasında Bitlis Ankara’da Eren Gülhane Üniversitesi Askeri Tıp Akademisi’nde; Sağlık Hizmetleri 2003-2017 Mesl

yılları arasında da İstanbul’da Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim hastanesinde klinik ve

Yüksekokuluna kurucu klinik müdür sorumlu hemşiresi olarak olarak atandı. görev yaptı. 2018 2017 yılında Akdeniz Haliç Üniversitesi Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Sağlık Bilimle

Dr. Özkan 1980 yılında Menemen’de Fakültesi Hemşirelik doğdu. Bölümünde 2002 yılında öğretim üyesi Gülhane olarak göreve Askeri başladı Tıp ve Akademisi

hala devam etmektedi.

Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Esasları doktora eğitimini tamamladı. Aynı y

Hemşirelik Yüksek Okulu’nda lisans eğitimini tamamladı. 2004-2006 yılları arasında Marmara

Bitlis Üniversitesi Eren Sağlık Üniversitesi Bilimleri Enstitüsü Sağlık İç Hastalıkları Yüksekokulu Hemşireliği Hemşirelik Yüksek Lisans Bölümünde Programını; Dr. Öğr. Üyesi olar

çalışmaya 2006-2013 yılları başladı. arasında 2020 Marmara yılında Üniversitesi Bitlis Eren Sağlık Üniversitesi Bilimleri Enstitüsü Bitlis İç Sağlık Hastalıkları Yüksekokulu müdürlü

Hemşireliği Doktora Programını tamamladı. 2002-2003 yılları arasında Ankara’da Gülhane

görevi verildi. Akademik çalışmalarının yanısıra idarecilik görevi halen devam etmektedir.


Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak gö

yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma NEVİN ŞİŞMAN

Yazarlar

xiii

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nevin ŞİŞMAN

Dr. Temiz 1975 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini

Ceyhan’da tamamladıktan sonra Adana 2009 Kız yılında Lisesinden lisans eğitimini mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Ödemiş öğrenimini Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde

Marmara Üniversitesi Hemşirelik tamamladı. Yüksekokulunda 2009-2010 tamamladıktan yılları arasında sonra VKV yüksek Amerikan lisansını Hastanesi da Hematoloji/Onkoloji Kliniğinde hemşire

olarak ise görev Haliç aldı. Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitüsünde 2009-2011 yılları arasında

aynı okulda bitirmiştir. Doktora öğrenimini

Hemşirelik Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. yüksek lisans; Lisans 2012-2016 öğrenimini yılları arasında tamamladıktan doktora sonra eğitimini yoğun tamamladı. Marmara Üniversitesi Sağlık

bakım hemşiresi olarak çalışmaya Bilimleri başlamış Fakültesi olup uzun Hemşirelik yıllar Bölümünde sorumlu hemşire, 2010-2017 supervizör, yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev

aldı. 2017 yılında aynı fakültede Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. Sağlığın geliştirilmesi, toplum ruh

eğitim koordinatörlüğü ve en son olarak da hemşirelik hizmetleri müdürlüğü görevleri ile

sağlığı, okul sağlığı, yaşlı sağlığı, kronik hastalıkların yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışma ve

hemşirelik mesleğine hizmet etmiştir. A kalite üç büyük hastanenin kalite ve akreditasyon

yayınları, kitap bölüm yazarlıkları, dergi hakemlikleri ve mesleki derneklerde üyelikleri bulunmaktadır.

süreçlerinde hemşirelik hizmetleri yöneticisi olarak aktif rol almıştır. Kendisinin kitap

Halen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak

editörlüğü, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı, birçok yayınlanmış makalesi ve bildirileri

görev yapmaktadır.

bulunmaktadır. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğretim

Üyeliği ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

2009 yılında lisans eğitimini Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşir

Bölümünde tamamladı. 2009-2010 yılları arasında VKV Amerikan Hastan

Dr. Öğr. Üyesi Seçil TAYLAN

Hematoloji/Onkoloji Kliniğinde hemşire olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Sağ

Dr. Öğr. Üyesi Seçil TAYLAN

Bilimleri Enstitüsünde 2009-2011 yılları arasında yüksek lisans; 2012-2016 yılları arası

1975 Adana doğumludur. 1997 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp

Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Yüksek Lisansı, 2013 Çukurova Üniversitesi

Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksek Lisansı, 2016 Haliç Üniversitesi Hemşirelik Doktorası

mezunudur. 1997-2007 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde hemşire

olarak, 2007-2017 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda öğretim

görevlisi olarak, 2017 yılından itibaren halen Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik

Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

1975 Adana doğumludur. 1997 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2009 Çukurova

Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Cerrahi hemşireliği, Enstitüsü, Deontoloji hemşirelik bakımı, ve Tıp Tarihi bakım Yüksek etiği, hemşirelik Lisansı, eğitimi, mesleki roller, acil hemşireliği,

2013 Çukurova Üniversitesi Hemşirelik stoma Yüksekokulu hemşireliği ile Hemşirelik ilgili uluslararası Yüksek ve ulusal Lisansı, birçok 2016 yayını Haliç bulunmaktadır. Birçok kongrede sözel ve

poster bildiri sunumunda ve davetli konuşmacı olarak görev yapmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ

Dr. Temiz 1975 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini Ceyhan’da

tamamladıktan sonra Adana Kız Lisesinden mezun olmuştur. Üniversite öğrenimini Marmara

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı okulda bitirmiştir.

Doktora öğrenimini ise Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalında

tamamlamıştır. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya

başlamış olup uzun yıllar sorumlu hemşire, supervizör, eğitim koordinatörlüğü ve en son olarak da

hemşirelik hizmetleri müdürlüğü görevleri ile hemşirelik mesleğine hizmet etmiştir. A kalite üç büyük

Dr. Temiz 1975 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini

hastanenin kalite ve akreditasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri yöneticisi olarak aktif rol almıştır.

Ceyhan’da tamamladıktan sonra Adana Kız Lisesinden mezun olmuştur. Üniversite öğrenimini

Kendisinin kitap editörlüğü, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı, birçok yayınlanmış makalesi ve bildirileri

Marmara Üniversitesi Hemşirelik

bulunmaktadır.

Yüksekokulunda

Halen Sağlık

tamamladıktan

Bilimleri Üniversitesi

sonra yüksek

Hamidiye

lisansını

Hemşirelik

da

Fakültesi Öğretim Üyeliği ve

aynı okulda bitirmiştir. Doktora Lisansüstü öğrenimini Eğitim ise Öğretim Haliç Koordinatörlüğü Üniversitesi Sağlık görevlerini Bilimleri yürütmektedir. Enstitüsü

Hemşirelik Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yoğun

bakım hemşiresi olarak çalışmaya başlamış olup uzun yıllar sorumlu hemşire, supervizör,

eğitim koordinatörlüğü ve en son olarak da hemşirelik hizmetleri müdürlüğü görevleri ile

hemşirelik mesleğine hizmet etmiştir. A kalite üç büyük hastanenin kalite ve akreditasyon


Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya” adlı kitapta bölüm yazarıdır. 2020

yılından bu yana Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde

öğretim elemanı olarak görevini sürdürmektedir.

xiv

Yazarlar

Dr. Arş. Gör. Ayşe SEZER BALCI

Dr. Arş. Gör. Ayşe SEZER BALCI

Üniversitesi Hemşirelik Doktorası mezunudur. 1997-2007 yılları arasında Çukurova

Üniversitesi Cerrahi Yoğun Ayşe Bakım Sezer Balcı Ünitesinde 1988 yılında hemşire Ankara’da olarak, doğdu. 2007-2017 2009 yılında Zonguldak yılları arasında Karaelmas Üniversitesi

Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans eğitimini tamamladı. 2010-2012 yılında Marmara Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak, 2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve 2020 yılında doktora

eğitimini Üniversitesi tamamladı. Sağlık 2010-2020 Bilimleri yılları arasında Fakültesi Marmara Hemşirelik Üniversitesi Sağlık Bölümü Bilimleri Fakültesi

yılından itibaren halen Akdeniz

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Anabilim Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Dalı’nda Doktor Araştırma Görevlisi Öğretim olarak Üyesi çalıştı. Halk olarak Sağlığı Hemşireleri

çalışmaktadır. Cerrahi hemşireliği,

Derneği üyesidir.

hemşirelik

Mehmet

bakımı,

Akif Ersoy

bakım

Üniversitesi

etiği,

Sağlık

hemşirelik

Bilimleri

eğitimi,

Fakültesi Halk

mesleki

Sağlığı Hemşireliği

Anabilim Dalı’nda Doktor Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

roller, acil hemşireliği, stoma hemşireliği ile ilgili uluslararası ve ulusal birçok yayını

bulunmaktadır. Birçok kongrede sözel ve poster bildiri sunumunda ve davetli konuşmacı olarak

görev yapmıştır.

Arş. Gör. Yağmur ŞANCI

Arş. Gör. Yağmur ŞANCI

Yağmur Şancı 1990 1990 yılında yılında Muğla’da Muğla’da doğdu. doğdu. 2013 yılında 2013 Acıbadem yılında Üniversitesi Acıbadem Sağlık Bilimleri

Üniversitesi Fakültesi Hemşirelik Sağlık Bölümü’nde Bilimleri lisansını Fakültesi tamamladı. Hemşirelik 2016 yılında Koç Bölümü’nde

Üniversitesi Sağlık Bilimleri

lisansını

Enstitüsü

tamamladı.

Çocuk Sağlığı

2016

ve Hastalıkları

yılında

Hemşireliği

Koç Üniversitesi

Yüksek Lisans

Sağlık

Programı’ndan

Bilimleri

mezun oldu. 2017

yılında başladığı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve

Enstitüsü

Hastalıkları

Çocuk

Hemşireliği

Sağlığı

Doktora

ve

Programı’nda

Hastalıkları

tez dönemindedir.

Hemşireliği

2012-

Yüksek

2014 yılları

Lisans

arasında yenidoğan

Programı’ndan yoğun bakım hemşiresi mezun olarak, oldu. 2014-2019 2017 yılları yılında arasında da başladığı Acıbadem Üniversitesi İstanbul Sağlık Bilimleri

Üniversitesi-Cerrahpaşa Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Lisansüstü öğretim elemanı Eğitim olarak Enstitüsü görev aldı. Çocuk Hemşirelik Sağlığı simülasyonla eğitimine

yönelik deneyimi bulunmakla birlikte “Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya”

ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı’nda tez dönemindedir. 2012- 2014 yılları

adlı kitapta bölüm yazarıdır. 2020 yılından bu yana Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

arasında yenidoğan yoğun bakım Hemşirelik hemşiresi Bölümü’nde olarak, öğretim elemanı 2014-2019 olarak görevini yılları sürdürmektedir. arasında da Acıbadem

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev

aldı. Hemşirelik simülasyonla eğitimine yönelik deneyimi bulunmakla birlikte “Sağlık

Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya” adlı kitapta bölüm yazarıdır. 2020

yılından bu yana Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde

öğretim elemanı olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. Arş. Gör. Ayşe SEZER BALCI

More magazines by this user
Similar magazines