13.10.2021 Views

Aytek Sever - Moto Perpetuo II

Aytek Sever, Şiirler

Aytek Sever, Şiirler

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

MOTO PERPETUO<br />

<strong>II</strong>


AYTEK SEVER<br />

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek lisans<br />

öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. Çeşitli alt<br />

kitaplardan oluşan Hiperbor, Siòn, <strong>Moto</strong> <strong>Perpetuo</strong>, Anka, Omega adlı şiir<br />

toplamlarının yanı sıra, R. W. Emerson (Yaşamın İdaresi), H. D. Thoreau<br />

(Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme Denemeler), W. Whitman (Ben, Jack Engle;<br />

Çimen Yaprakları), W. Kandinsky (Sesler), R. Tagore (Firari; Gitanjali; Meyve<br />

Hasadı; Kadim Düşünceler), D. H. Lawrence (İnsanlar ve Öteki Yaratıklar), G.<br />

Stein (Nesneler; Odalar) çevirileri vardır.


<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

MOTO PERPETUO<br />

<strong>II</strong>


<strong>Moto</strong> <strong>Perpetuo</strong> <strong>II</strong><br />

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

Kapak Resmi:<br />

Der Goldfisch (’Altın Balık’)<br />

Paul Klee, 1925<br />

1. Baskı:<br />

© İşaret Ateşi, Ekim 2021<br />

Referans:<br />

<strong>Sever</strong>, <strong>Aytek</strong>. <strong>Moto</strong> <strong>Perpetuo</strong> <strong>II</strong>. 2021. http://www.isaretatesi.com/aytek-sever-motoperpetuo-ii/<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır. Her hakkı<br />

saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla basılamaz,<br />

kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir mecra veya internet<br />

sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


Give me the secret history of<br />

that sanctuary you call yourself.<br />

-R. W. Emerson-


İÇİNDEKİLER<br />

S p ò n t à n<br />

Kaçış ………………………………………………………………….. 17<br />

Gitmek ve Görmek ………………………………………………….. 18<br />

Yanlış Yönlendiren ………………………………………………….. 19<br />

Neo-Pythagorasçı Kanunlar ………………………………………... 20<br />

Yeniden Uykuya Dalamayan Dev …………………………………. 22<br />

Ne İstediğini Bilen Tehditkâr Absürt ……………………………… 23<br />

Gözün İradesi ………………………………………………………… 24<br />

Dolunay ………………………………………………………………. 25<br />

Işık Saçan - I ………………………………………………………….. 26<br />

Işık Saçan - <strong>II</strong> …………………………………………………………. 28<br />

Kibrit Alevi …………………………………………………………… 31<br />

Oksijen Sarhoşu - I …………………………………………………… 32<br />

Oksijen Sarhoşu - <strong>II</strong> ………………………………………………….. 33<br />

Kaynaklar …………………………………………………………….. 35<br />

Amansız Uğraş ………………………………………………………. 37<br />

Müzikoloji ……………………………………………………………. 39<br />

Yollar ………………………………………………………………….. 41<br />

Şemsiye ……………………………………………………………….. 44<br />

Uyku …………………………………………………………………... 46<br />

Aradığını Bulan ……………………………………………………… 48


Perplexed ……………………………………………………………... 49<br />

Oksijen Sarhoşu - <strong>II</strong>I …………………………………………………. 51<br />

Oksijen Sarhoşu - IV …………………………………………………. 53<br />

Son Anda ……………………………………………………………… 55<br />

Erkenden ……………………………………………………………… 56<br />

Çok Geç ……………………………………………………………….. 57<br />

Tam Zamanında ……………………………………………………… 58<br />

Oksijen Sarhoşu - V ………………………………………………….. 60<br />

Tuhaf Huy ……………………………………………………………. 62<br />

Yazılı Duvar ………………………………………………………….. 63<br />

Gemi …………………………………………………………………... 64<br />

Arayış …………………………………………………………………. 65<br />

Sınav …………………………………………………………………... 66<br />

İtki ……………………………………………………………………... 67<br />

An Americanism ……………………………………………………... 68<br />

Oksijen Sarhoşu - VI …………………………………………………. 69<br />

Maksimum Olağan …………………………………………………... 70<br />

Deneyim ………………………………………………………………. 71<br />

Oksijen Sarhoşu - V<strong>II</strong> ………………………………………………... 72<br />

Ayrıcalık ……………………………………………………………… 74<br />

Overplay …………………………………………………………….... 76<br />

Güneşi Duymak …………………………………………………….... 78<br />

Doğurtmak …………………………………………………………… 79<br />

Seyir ve Kıpırtı ……………………………………………………….. 80


Koşu …………………………………………………………………… 82<br />

Tropik …………………………………………………………………. 83<br />

Kazı ……………………………………………………………………. 84<br />

C r ê d o<br />

Homeostasis - <strong>II</strong>I ……………………………………………………... 88<br />

Homeostasis - IV ……………………………………………………... 89<br />

Homeostasis - V ……………………………………………………… 90<br />

Yüzeyler ………………………………………………………………. 91<br />

Tek Işık ………………………………………………………………... 94<br />

Neo - I …………………………………………………………………. 95<br />

Neo - <strong>II</strong> ………………………………………………………………... 97<br />

Neo - <strong>II</strong>I ……………………………………………………………….. 98<br />

Neo - IV ……………………………………………………………….. 99<br />

Neo - V ………………………………………………………………... 100<br />

Düzey …………………………………………………………………. 101<br />

Twins ………………………………………………………………….. 102<br />

Ateş Adamı …………………………………………………………… 104<br />

Son …………………………………………………………………….. 105<br />

Prova ………………………………………………………………….. 106<br />

Dialogue Divine ……………………………………………………… 108<br />

Gecenin Dokusu …………………………………………………….... 110<br />

Kilit Nokta …………………………………………………………….. 111<br />

Beyazlık ………………………………………………………………... 112


Nefes …………………………………………………………………. 114<br />

Besin …………………………………………………………………. 115<br />

Domino ……………………………………………………………… 116<br />

Dönüşüm ……………………………………………………………. 117<br />

<strong>Moto</strong>r ………………………………………………………………… 118<br />

Sembol ……………………………………………………………….. 121<br />

Kozmos ……………………………………………………………… 122<br />

Varlık ………………………………………………………………… 123<br />

Neo - VI ……………………………………………………………… 125<br />

Ekstrem ……………………………………………………………… 126<br />

Öteki Dünya ………………………………………………………… 128<br />

Aşmak ……………………………………………………………….. 129<br />

Bakış …………………………………………………………………. 130<br />

Çile …………………………………………………………………… 131<br />

Pasaj ………………………………………………………………….. 132<br />

Neo - V<strong>II</strong> ……………………………………………………………... 133<br />

İmge ………………………………………………………………….. 134<br />

İmge - <strong>II</strong> ……………………………………………………………… 135<br />

Karanlık ……………………………………………………………… 136<br />

Neo - V<strong>II</strong>I ……………………………………………………………. 137<br />

Oksijen Sarhoşu - V<strong>II</strong>I ……………………………………………… 139<br />

Homeostasis - VI ……………………………………………………. 140


www.isaretatesi.com<br />

SPÒNTÀN<br />

15


www.isaretatesi.com<br />

16


www.isaretatesi.com<br />

KAÇIŞ<br />

Kaçış mı? Nereden nereye? – Beriden öteye mi, öteden beriye<br />

mi? Ya da berideki beriler arasında, bir beriden diğerine mi? Yahut,<br />

daha fenası, bir öteden bir başka öteye mi?<br />

– Soluk soluğasın işte! Bir öteden diğerine aşıp duruyorsun,<br />

sıçramaların önünü alamıyorsun, kim yardımcı olacak sana?!<br />

17


www.isaretatesi.com<br />

GİTMEK VE GÖRMEK<br />

“Limana inecek olursan mutlaka dalgakıranın ucuna<br />

kadar yürü, uzak burundaki feneri gör” demişlerdi ona.<br />

Bunu salt ‘dalgakıranın ucuna kadar yürümek ve feneri<br />

görmek’ olarak algılayan o, limana inip dalgakıranın ucuna<br />

kadar yürüdü, feneri gördü, (gördüğü an görmüş oldu,) geri<br />

döndü. Bu işten ne anladığını bilmiyoruz, ama onda<br />

Anglosakson bir yan olduğu kesin.<br />

Sonra yine aynı hırslı ve programlı Anglosaksonlukla<br />

başını diğer tarafa çevirdi, tepedeki kaleyi gözüne kestirdi,<br />

“Bunun tepesine çıkacağım” dedi.<br />

Fakat bu defa, uzun, dimdik yokuşu ve tüm merdivenleri<br />

çıkıp kan ter içinde surların tepesine vardığında,<br />

(Anglosaksonluğunu son raddeye kadar zorlayıp tüketmişti,)<br />

batıda hiç beklemediği devasa bir güneş gördü – ve o saniye<br />

burnuna gelen, taşlara sinmiş ağır küf kokusu, her nasılsa,<br />

güneşi bir Homeros güneşine tamamlayıverdi.<br />

18


www.isaretatesi.com<br />

YANLIŞ YÖNLENDİREN<br />

“Bu sokaktan liman tarafına doğrudan geçiş var mı?”<br />

Üst sokaklardan birinde bu soruyu sorduğu kişi aslında<br />

limanı sevmeyen ve mecbur kalmadıkça oraya gitmeyen<br />

biriydi. “Evet var, şurada, ileride” dedi, onu bile bile yanlış<br />

yönlendirdi. Orada bir geçiş yoktu, çıkmaz sokaktı orası.<br />

Yürüdü; yürürken sokağın ilerisinde yıkık dökük bir<br />

türbenin duvarına tünemiş halde, hayal bile edemeyeceği<br />

güzellikte turunculu yeşilli, tombul bir kuş gördü. (Bakıştılar,<br />

kuş irkildi, yine de uçup gitmeden önce birkaç saniyeliğine<br />

kendisine dolu dolu bakılmasına izin verdi.)<br />

Fakat sokağı arşınlayıp limana doğrudan bir geçiş<br />

bulamadığında, fena halde öfkeliydi: Belli ki kendisini yanlış<br />

yönlendiren münasebetsizi göz alıcı kuştan çok daha fazla<br />

önemsemişti.<br />

19


www.isaretatesi.com<br />

NEO-PYTHAGORASÇI KANUNLAR<br />

panoya asılmak üzere liste<br />

1. Sabah aç karna su içme.<br />

2. Çorabını ayakta öne eğilerek değil, oturarak giy.<br />

3. Yatağını hemen düzeltme, gün içinde düzelt.<br />

4. Yürürken fayanslara basma, kilime bas.<br />

5. Evin tüm perdelerini açmadan aynaya bakma.<br />

6. Cırtcırtlarla oynama.<br />

7. Kapakları sıkıca kapatılmış kavanozları bir kerede<br />

açamadıysan, zorlama.<br />

8. Çatalı bıçağa sürtme.<br />

9. Alçak koltuğa altına minder koymadan oturma.<br />

10. Yüksek rafa uzanma.<br />

11. Elmayı ısırarak yeme.<br />

12. Terli atleti sırtından çekiştirerek çıkarma.<br />

13. Çıplak kolunla duvara değme.<br />

20


www.isaretatesi.com<br />

14. Duş almadan tek satır bile yazı okuma.<br />

(Belleğin sağlıklı ısısını koruyabilirsin belki böylece.)<br />

21


www.isaretatesi.com<br />

YENİDEN UYKUYA DALAMAYAN DEV<br />

Belki de oldu. Isınıyor, gevşiyor. Düşünü hatırladı<br />

hatırlayacak. Ekmeği ikiye kıran kim? Yine irkildi. Pek hırçın<br />

şimdi. Gecenin körü, kim bilir saat kaç – ve o pek hırçın. Yine<br />

de şaşırıyor. Bir arma mı görüyor? Aldanmak ister gördüğüne,<br />

neden istemesin? Ama sırtı ağrıyor, böyle rahat edemedi.<br />

Mecburen yan dönüyor. Yorganı alt ucundan kıvırıp<br />

ayaklarının altına doğru alıyor, dizlerini hafifçe karnına doğru<br />

çekiyor, hemen hemen cenin pozisyonunda, bir elini yanağının<br />

altına, diğer elini kalçasının yanına koyuyor. Rahat mı? Bu,<br />

onun ideal yatış pozisyonu mu? Böyle mi uyurdu? Hiç böyle<br />

uyudu mu daha önce? Uyumak neydi, nasıl bir şeydi? Dünün<br />

hayhuyuydu uyumak, yarının kaprisi. Kutlu başıboşluk. Şimdi<br />

yağ gibi eriyor bellek.<br />

Esrik bir buluşu taklit edercesine, yeni bir düşsel fragman<br />

türüyor, – ama uykuya doğru geçişin yine aynı yerinde, – tilt!<br />

22


www.isaretatesi.com<br />

NE İSTEDİĞİNİ BİLEN TEHDİTKÂR ABSÜRT<br />

bu kapkara Star Galaxy<br />

granit plaka parçası<br />

benden sana<br />

hediye azizim;<br />

al onu, dokun, bak yakından,<br />

yıldızlardan daha parlak<br />

kıvılcımlar yakala içinde<br />

–– yakalayamazsan eğer,<br />

yıldızlardan daha parlak<br />

kıvılcımlar çakması için<br />

seni gerekirse<br />

fırıncı küreğiyle döveceğim!<br />

23


www.isaretatesi.com<br />

GÖZÜN İRADESİ<br />

Dağa çaktırıyorum gözümden kıvılcımı. O yamaca, bu<br />

yamaca, şu yamaca çaktırıyorum. Kütlenin tüm yüzlerine<br />

çaktırıyorum.<br />

Göğe çaktırıyorum gözümden kıvılcımı. Boşluğa, yüksek<br />

irtifalara, bulutlara, güneşe. Kıvılcım çaktırıyorum.<br />

Ovaya çaktırıyorum gözümden kıvılcımı, düzlüğe,<br />

yayvan engebelere, sarılı yeşilli alacalara, tarlalara.<br />

Çaktırıyorum, çaktırıyorum, çaktırıyorum.<br />

“Peki ya uzakta, çam ormanının yanındaki tepede, kaya<br />

mezarını andıran o uçuruma kıvılcım çaktırabilir misin?”<br />

Hayır, çaktıramam! – Hatta ne olur ne olmaz şu an o<br />

tarafa bakmıyorum bile!<br />

Çünkü oraya kıvılcım çaktıramayacağıma dair kuvvetli<br />

bir his var içimde; ve nasıl ki kıvılcım çaktırabilmek gibi aykırı<br />

bir yetiyi geliştirirken sezgime güvenmişsem, karşıt durumda<br />

da sezgime güvenmek zorundayım.<br />

Belki de daha evvel, manzarada tam orada kör bir<br />

noktaya rastlamış ve şu an hatırlayamadığım keskin, sert bir<br />

düşüş yaşamışımdır.<br />

24


www.isaretatesi.com<br />

DOLUNAY<br />

Gümüştü dolunay. Fildişiydi. Madalyon, – tunç, buz.<br />

Düğme kadardı dolunay, kavurucu. – Sular kaplamıştı<br />

her yanı, dolunay efervesandı.<br />

Duyuldu gongun sesi. Dolunay Dinyeper’in üzerindeydi.<br />

Lavanta koktu karanlık – keskin, tiz, vantuz. Flaş patladı,<br />

yıldızlar atlasında yusyuvarlak bir mühür kaldı.<br />

Yeniden başladı zaman, sustu homurtu. Bir ıslık<br />

duyuldu.<br />

Su kuyusundan baktı dolunay: Gökte kayıptı.<br />

Aniden karanlığın öbür ucundaydı. Tutuyordu gece<br />

göğünü. Başdönmesiydi.<br />

Yeryüzü göğün girdabındaydı başaşağı: Dönen dolunay,<br />

ötenin kayıp kapısıydı.<br />

25


www.isaretatesi.com<br />

IŞIK SAÇAN - I<br />

A: Hadi ışık saç!<br />

B: Şimdi değil. Kafatasımda ateş var şu an.<br />

A: Nasıl yani? Demin de ateş yok diye ışık saçmamıştın.<br />

B: Haklısın; ama deminki, kafatasımda ateş olmadığı<br />

sürece saçamayacağım bir ışıktı, şimdiki ise saçmam halinde<br />

kafatasımdaki ateşi tüketiverecek bir ışık.<br />

A: Buna nasıl emin olabiliyorsun bilmiyorum, ama belli<br />

ki başından beri senin asıl önemsediğin, saçacağın ışık değil,<br />

kafatasındaki ateşmiş.<br />

B: Kısmen öyle. Kafatasımda ateş olmadığı sürece başka<br />

hiçbir şeyi düşünemiyorum, hele de en çok önemsediğim ışık<br />

saçmayı. Hatta kafatasımda ateş olması yetmiyor; ondan emin<br />

de olmam gerek; kolayca harcanıp gitmeyeceğini bilmeliyim.<br />

Fakat kafatasımdaki ateşten emin olunca, bu defa da ışık<br />

saçmadan durabilmem imkânsız. Kendimi sana bu yüzden<br />

daha baştan “ışık saçan” olarak tanıtmıştım.<br />

A: Ama tam da öyle yaptığın için ben seni ışık saçmakla<br />

özdeşleştirdim ve şimdi ister istemez senden onu her an<br />

26


www.isaretatesi.com<br />

bekliyorum. Kendini “ışık saçan” olarak tanımlaman beni de<br />

“ışık saçılmasını talep eden” yaptı. O yüzden, kafatasında ateş<br />

olup olmadığını hiçe saymak ve senden “ışık saçan” olmanın<br />

gereğini talep etmek zorundayım. Hemen şimdi – – ışık saç!<br />

27


www.isaretatesi.com<br />

IŞIK SAÇAN - <strong>II</strong><br />

B: Gördüğün gibi, senin “ışık saçılmasını talep eden”<br />

olman ışık saçmamı sağlamadı.<br />

A: Öyle bile olsa, ışık saç!<br />

B: Öncelikle şu soruma yanıt ver: Madem senin “ışık<br />

saçılmasını talep eden” olman beni “ışık saçan” yapmaya<br />

yetmedi, o halde sen neden varsın?<br />

A: Ben, “ışık saçılmasını talep eden”im, “ışık saçılmasını<br />

sağlayan” değil. Ama sen “ışık saçan”sın ve ışık saçmadığın<br />

sürece asıl sen yoksun!<br />

B: Haklısın, ben “ışık saçan”ım. Ama “her an ışık saçan”<br />

değilim. Işık saçabilmek başlı başına bir mucize; bunu ayda<br />

yılda bir defa yapabilsem bile beni “ışık saçan” yapmaya yeter.<br />

Hem sonra “her an ışık saçan” olmakla “ışık saçan” olmak<br />

arasında nitelik değil nicelik farkı var ve bunlar her halükârda<br />

“ışık saçamayan” olmaktan alabildiğine farklı.<br />

A: Evet ama bunların hiçbiri seni aklamıyor. Çünkü senin<br />

ışık saçtığına henüz tanık olmadım. Belki de sen “ışık<br />

saçamayan”sındır, ne malum? O yüzden ışık saçabildiğini<br />

göster, hemen ışık saç!<br />

28


www.isaretatesi.com<br />

B: Zamanı geldiğinde yapacağım bunu; adımı boşuna hak<br />

etmedim.<br />

A: Hak ettin mi? Işık saç!<br />

B: Saçacağım.<br />

A: Işık saç!<br />

B: Saçacağım ama sen istedin diye değil. Sen “ışık<br />

saçılmasını talep eden”sin ve ben “ışık saçan”ım, ama sen öyle<br />

olduğun için ben böyle değilim. Ben, sen olmasan da “ışık<br />

saçan”ım ve bunun gereği er geç yerine gelecek. Şunu da bil ki,<br />

benim bunu gerçekleştirmem için bir dakika, bir gün ya da bir<br />

yıl geçmesi arasında aslında hiç fark yok.<br />

A: Işık saç!<br />

B: Hatta benim “ışık saçan” olmam senin benden bunu<br />

talep edemiyor olmanla da alakalı.<br />

A: …<br />

B: Sustun demek. Nihayet susturabildim seni. Buna<br />

memnun oldum, çünkü seni kilitleyebilmek benim için<br />

önemliydi; sen talep ettiğin sürece ışık saçabilmem<br />

beklenemezdi. Sen susacaktın hatta yokolacaktın ki ben “ışık<br />

saçan” olmaya doğru gidebileyim.<br />

A: Sözünü kesmek zorunda olduğum için üzgünüm.<br />

Biliyorum, şu an sana göre benim susmam ve kesinlikle<br />

konuşmamam gerekiyor, ama kendimi tutamadım. Tek bir şey<br />

soracağım: Kafatasındaki ateş ne oldu?<br />

29


www.isaretatesi.com<br />

B: … İtiraf etmeliyim, şaşırttın beni. Bu meseleyi<br />

tamamen unutmuştum. Ama ne hikmettir ki sen bunu<br />

sorduğun an, unuttuğum ateş (benim için can alıcı öneme<br />

sahip ateş) kafatasımda capcanlı yanıverdi – ve tıpkı dik bir<br />

rampayı zar zor çıkıp doludizgin inen bir kamyonun belli bir<br />

noktada camından pasparlak ışık yansıtması gibi, beni bir<br />

anda ışıldar hale getirdi, – böylece hem seni “ışık saçılmasını<br />

talep eden” kıldım hem de bizzat “kafatasında ateş yanan” ve<br />

“ışık saçan” oldum, – ışık saçtım!<br />

30


www.isaretatesi.com<br />

KİBRİT ALEVİ<br />

Karanlıkta, olası bir edim için bir kibrit alevi gördüm.<br />

Ona yöneldim.<br />

Ama ben yöneldiğim an, alev söndü, yine edimsiz<br />

kaldım!<br />

Böylece, sadece yeni bir yön tayiniyle, karanlığın yeni bir<br />

kara-lığına yönelmenin küçük farkını yaratabilmiş oldum:<br />

Başka kibrit alevleri de oldu (hepsi de aynen söndü) – ve bu<br />

alevlere her yönelişim kara-lar dağarcığımda benim için hiçbir<br />

şey ifade etmeyen yeni bir haneyi doldurdu.<br />

Sanırım asıl edim, haneleri doldurmaya dair bu gizli<br />

görevi yerine getirmekti.<br />

31


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - I<br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar.<br />

Dondurucu bir iklimde pembe düş görüyor,<br />

Himalayalar’ı andıran bir bulutun karşısında ışık sellerine<br />

boğuluyordum.<br />

Bir ses yankılanıyordu çıkırt çıkırt.<br />

Eğer kristaldeki pırıltılar değilse, neydi ben arkama<br />

yaslanırken ufkun çınıltısını boğan?<br />

Etrafımı kolaçan ettim.<br />

Sürüyordu çıkırt çıkırt sesi.<br />

Karanlık bir sahildeydim ve karşı kıyının ışıklarına<br />

bakıyordum; Rahmaninof’un maddeyi en doğru yerinden<br />

yakalayan cımbızı elimde, saatler su gibi aktı, mevsimler geçti,<br />

gökler parladı, dünya tüm ekinokslarıyla yörüngesinde kaldı.<br />

Artık ne güneş ne de ay tutulacaktı. Şaşmaz ekseninden<br />

özel bir tını yaydı dünya, o tınıyı başka zamanlar hınçla<br />

arayanlara rahat bir nefes aldırdı.<br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar: Döngüde saat yönü,<br />

magmada yoğrulma ısrarı vardı, – her şey elektrikle kavruldu,<br />

– çıkırt çıkırt sesiyle bir flaş patladı!<br />

32


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - <strong>II</strong><br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar.<br />

Hayal meyal yaşıyordum.<br />

Sağımı solumu ayırt edemezken bile, parkta yürüdüğüm<br />

alelâde patikadan ufku görüyor, aynı yerden her geçişimde<br />

aynı yöne bakıp ufku her seferinde pasparlak yakalıyordum.<br />

Kırk yanlıştan bir doğru elde etmenin yolunu biliyordum<br />

– ve haz duyuyordum bunu tekrar tekrar sergilemekten.<br />

Kovduğum sinekler tılsımla geri dönüyordu bana.<br />

Tüm şeyler için belli bir varoluş ânını kolladım:<br />

Sözgelimi, kadınları ormanlar ve pastırma yazlarıyla<br />

sarmaladım; bir piknik masasının, gecenin bir yarısı etraf<br />

ıssızken daha bir masa olduğuna tanık oldum.<br />

Ama hemen unuttum.<br />

Çamurdaki çakıl taşlarına uzun uzun bakıp, “Panteizm<br />

insana dayanılmaz bir yük” dedim.<br />

Üstelik bunu, kafaya taktığım basit bir kıpırtının<br />

çılgınlığıyla söyledim.<br />

33


www.isaretatesi.com<br />

İşte o an zamanın karanlık dokusunda belirdim capcanlı.<br />

Işıldıyordu tenim. Bir saniye bin yıldı.<br />

Etrafıma bakındım.<br />

Varlıklar gördüm.<br />

Sırrı saklayacağıma ant içtim.<br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar – ve kimse<br />

anlamıyordu; hayal meyal yaşıyordum: Okuduğum kitabın,<br />

elimin sıcaklığıyla bile bozulabilecek bir ısısı vardı.<br />

34


www.isaretatesi.com<br />

KAYNAKLAR<br />

Gövdem, kollarım ve bacaklarım belirli bir pozisyonda,<br />

boşlukta döneniyorum dünyaya geldim geleli. Ama madde o<br />

denli ezelî, mekânın boşlukları o denli geniş ve zaman uçsuz<br />

bucaksızlıkta o denli yavaş ilerliyor ki, bir andan diğerine,<br />

benim aslında evrensel ölçekte pek sınırlı, anlık ve önemsiz<br />

olan edimlerim yanlışlanmıyor, kendi gerçekliğinde bir anlam<br />

kazanıyor. Birinin sınırlılığına karşılık diğerinin sınırsızlığı<br />

buna izin veriyor. Sonsuzluğu göz ardı ediyorum – ve<br />

yaşadığıma eminim. Peki, tüm bu edimler için güvencem<br />

nereden geliyor? Bilmiyorum bunu. Duyumun güçlü olmasıyla<br />

yetiniyorum; deneyimden aldığım bir haz var. Belirli bir<br />

serbestlik karşılığında bu bilmemezlik durumunda karar<br />

kılmak zorundayım. Elbette bana ne yaptığını bilmez biri<br />

denilebilir, itirazım olmaz; gelgelelim sağlam dayanaklarım<br />

olmadığı halde eylemekten geri durmadığıma, kararlı<br />

davrandığıma ve şu an burada (gövdem, kollarım ve<br />

bacaklarım belirli bir pozisyonda) bulunmaktan memnun<br />

olduğuma göre, arka planda (erişemediğim dış halkalarda)<br />

muhakkak beni onaylayan bir şeyler olmalı; ve spontan<br />

edimler için, şeylerin kapsamlı düzeninden, şimdiki âna<br />

35


www.isaretatesi.com<br />

belirgin bir anlam yansıtamayacak kadar ezelî olan birtakım<br />

kaynakları, beni meşru kılacak ve sonsuzluğa karşı cüzî<br />

olmanın savunmasıyla koruyacak şekilde kullanıyor<br />

olmalıyım.<br />

Peki ya gövdemin, kollarımın ve bacaklarımın bu<br />

duruşu? – O, her nasılsa öyledir – ve öyle olmasa olmaz.<br />

36


www.isaretatesi.com<br />

AMANSIZ UĞRAŞ<br />

Zihnimde pırıltılarla yaşıyor, aylaklığın tadını<br />

çıkarıyordum.<br />

Sonra, yoğun bir çalışma dönemi geldi.<br />

Teknik beceri gerektiren, masa başı bir işti yaptığım,<br />

yüksek bir verimle pürdikkat çalışıyordum. Fakat sayım<br />

dökümler, hesaplar ve analizlere dayalı olan o iş öyle yoğun<br />

konsantrasyon gerektiriyordu ve yapılacak öyle çok şey vardı<br />

ki, çalışma uzadıkça sürmenaj da sürecin kaçınılmaz bir<br />

parçası oldu.<br />

Aşamaları bir bir tamamlasam da işin sonu bir türlü<br />

gelmediğinden; arapsaçına dönmüş hırs ve dürtülerin<br />

hayhuyu içinde kaybolarak ama çalışmayı bir an bile<br />

bırakmayarak, dumanlı bir kafayla ilerledim.<br />

Azmim baskın geldi ve işi sona yaklaştırdım. Kendimi<br />

toplayıp son bir hamle yapmam gerekiyordu.<br />

Ama önce, kısa bir ara verip biraz soluklanmak istedim.<br />

Çünkü yaptığım işe öyle bir gömülmüştüm ki onun ne<br />

olduğunu bile unutmuş, zihnimde canlandıramaz olmuştum.<br />

37


www.isaretatesi.com<br />

Tazelenmem, belli bir çalışma bilincini geri kazanmam<br />

gerekiyordu, yoksa işin sonunu getirsem de bir anlamı<br />

olmayacaktı.<br />

Çalışma dönemimi önceleyen en baştaki pırıltıları<br />

hatırlamak adına, zihnimde bir flaş patlattım ve şans eseri, işin<br />

şeklini bir anlığına görebildim (–evet, yapılan işin bir şekli<br />

vardı ve onu görmek bana doğal bir memnuniyet veriyordu.)<br />

Hem eğri büğrü, hem de tuhaflığına rağmen cillop gibi bir<br />

şekildi bu.<br />

Şeylerin genel düzeni içinde ait olduğu haneye<br />

yerleştirdim onu. Hepsini öyle görmek bana keyif verdi.<br />

Fakat bu kısa süreli ama ikna edici işlem sona erer ermez<br />

işe geri dönmem, aynı dumanlı kafaya da geri dönmem<br />

anlamına geliyordu ki, bu, söz konusu şekli ve onu içeren<br />

haneyi iptal etmemi zorunlu kılmıştı.<br />

Metanatle çalışmaya devam ettim. İş ne pahasına olursa<br />

olsun bitmeliydi.<br />

En fenası işte o zaman oldu: İş son aşamaya kadar gelip<br />

tamamlandı tamamlanmasına – ama şeylerin genel düzeninde<br />

o iptal edilen hanenin ve şeklin yerinde, eğer şimdi onlar<br />

yoksa ne olacaktı ve düzen nasıl devam edecekti?<br />

38


www.isaretatesi.com<br />

MÜZİKOLOJİ<br />

Üç tip müzik dinleyicisi vardır.<br />

Birincisi, güçlü bir müzik beğenisine sahip olduğu kadar<br />

dünyanın genel estetiğini de yakalamış olup, bunları bireysel<br />

bir yaşam kültüründe bir araya getirerek iyi müziği doğru<br />

zamanda layıkıyla dinleyebilen dinleyicidir. Makbul bir<br />

dinleyicidir bu elbette.<br />

İkincisi, düpedüz kötü müzikten hoşlanan ve herhangi<br />

bir estetik duyarlılığa sahip olmadığı için ömür boyu kötü<br />

müziğe mahkûm kalacak olan, ancak gene de bencilliğin ve<br />

kendiliğindenliğin birtakım kurallarına tüm yurttaşlar gibi<br />

uyduğu için güçlü bir duygulanım hakkı olan ve kötü<br />

müzikten keyif alarak, Proust’un “Kötü Müziğe Övgü”de<br />

dediği gibi, notaları “gülüşler ve gözyaşlarıyla kutlayan” genel<br />

dinleyicidir. Belki günümüzde bunun bir alt türü olarak,<br />

sürekli müzik dinleyen ve müziğe karşı duyarsızlaşmış olan,<br />

yani neticede müziği uğultu olarak anlayan ve farkında<br />

olmadan anti-müzik bağımlısı olan dinleyici de sayılabilir.<br />

Bir de üçüncü tip dinleyici vardır. Bunlar nadiren müzik<br />

dinlerler (ya da bir şeylerden fazlasıyla etkilenebildiklerini ve<br />

39


www.isaretatesi.com<br />

bunun kendilerine pahalıya mâl olduğunu defalarca<br />

gördüklerinden, bütünlüklerini korumak adına müzik gibi<br />

yoğun, güçlü etkilenimlerin nadiren olmasını yeğlerler), ama<br />

müzik dinledikleri yahut dinlemek zorunda kaldıkları zaman<br />

da tüm benlikleriyle dev bir duyargaya dönüşerek, müzik iyi<br />

de kötü de olsa, onu kendilerinden süper işlemcili bir<br />

bilgisayara yüklenen süper karmaşık bir görev gibi geçirirler<br />

ve söz konusu bilgisayarın ekranında (kısa süre sonra feci<br />

şekilde loop’a düşecek olan) çarpıcı birtakım gerçeklik<br />

görüntüleri yakalarlar. Aslında yaptıklarının yanlış olduğunu<br />

bilir onlar, ama ellerinden başka türlüsü gelmez, çünkü en iyi<br />

yaptıkları şeydir bu. Hiç şüphesiz, en nadir rastlanan, en tuhaf,<br />

en anlaşılmaz ve tehlikeli dinleyici tipi budur. Gelgelelim, pek<br />

kabul görmezler belki ama, bana kalsa dünyanın tüm<br />

müzisyenlerini, bestelerini bu dinleyiciye göre yapmaya<br />

çağırırdım.<br />

40


www.isaretatesi.com<br />

YOLLAR<br />

“Tanrıların keyfî yolları vardır.”<br />

Bir istikametim vardı, kaynaktan ve menzilden emin,<br />

ilerliyordum.<br />

Bunun bana sağladığı eylem meşruluğu, yaptığım<br />

seçimlerin başarısıyla öyle çok defa onaylandı ki, an geldi,<br />

artık sınırsız bir yetkiyle donatıldığıma inandım.<br />

Çok uzun süre bunu yanlışlayacak bir şeyle<br />

karşılaşmadığıma göre, yetkim gerçekten sınırsız olmalıydı ve<br />

ortada somut bir sebep yokken öteki türlüsüne inanmam<br />

yersiz bir şüphecilik olurdu. Zaten şansımı zorlamıyor, bana<br />

yıkım getirebilecek şeylerden uzak duruyor, büyük riskler<br />

almıyordum. Her şeyin yolunda gitmemesi için hiçbir sebep<br />

görünmüyordu.<br />

Fakat sınırsız yetki yanılsaması, bana, belirli bir domino<br />

etkisi yaratarak yıkımımı getirecek olan hamleyi eninde<br />

sonunda yaptırdı. Üstelik, şeytanî bir eğilim göstermem<br />

gerekmeden ve büyük bir ihlâlde bulunmadan, pek sıradan bir<br />

eylemle oldu bu.<br />

41


www.isaretatesi.com<br />

* * *<br />

Gezintilerim beni labirentvari yollardan geçirerek bu çokkatlı<br />

binanın zemin katına çıkardı. Bir tür kazan dairesi burası; bitişikteki<br />

yüzme havuzuna su akışını kontrol eden karmaşık bir boru<br />

tesisatının, yan yana ve alt alta dizili bir sürü vananın karşısında<br />

duruyorum. Pencereden görebiliyorum yandaki havuzu.<br />

Vanalar, yediye yedi, toplamda kırk dokuz tane. Boyut ve<br />

görünüş olarak aynılar. Alttaki levhada yazanlara bakılırsa, ilginç bir<br />

şekilde, işlevleri de aynı; suyu açıp kapamak için herhangi birinin<br />

çevrilmesi yeterliymiş. Neden bunca vana var, bilmiyorum. Yalnızca<br />

vanalardan birinin üzerinde küçük bir uyarı etiketi var: “Herhangi<br />

biri vanayı kullanabilirsiniz, bu vana hariç.”<br />

Bunu fazlaca keyfî buluyorum. Neden bu vana hariç – mademki<br />

hepsi aynı işleve sahip? Sınırsız yetkime dayanarak böyle bir keyfîliği<br />

ihlâl edebilmeliyim. Çünkü bu kadar basit bir seçimi bile özgürce<br />

yapamayıp gelişigüzel sınırlamalara tâbi olacaksam, sahici bir yetkim<br />

olamaz. Ölümcül bir ihlâlde bulunmadığım sürece kendi seçimimi<br />

dayatabiliyor olmalıyım.<br />

Sırf denemek için etiketli vanayı çeviriyorum. Evet, su açılıyor,<br />

havuz doluyor ve her şey gayet yolunda görünüyor. Ama hiç<br />

beklemediğim bir şekilde, yan tarafa geçip havuzda yüzmeye<br />

başladığım an çabucak fark ediyorum ki gizli bir değişim yaşanmış,<br />

su sinsice “susuzlaşmış,” ya da her nasılsa ben suya karşı<br />

alabildiğine duyarsızlaşmışım: Felaketim bu benim; olabileceklerin en<br />

kötüsü – ve artık ne yapsam bu havuzda yüzmenin anlamsızlığını<br />

aşamam. Şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikle anlıyorum bunu. –<br />

Menzilsiz, hissiz, gerekçesiz bir cehennem.<br />

42


www.isaretatesi.com<br />

Demek ki bunca zamandır tüm dikkatime rağmen çember<br />

giderek daralıyormuş; ben ölümcül günaha doğru gitmesem de,<br />

ölümcül günah, hem de pek rastgele bir yoldan, bana doğru<br />

geliyormuş.<br />

Sonuçta, ne günahım günah ne de cezası ceza; ama tanımsız,<br />

tuhaf, feci bir azapla karşı karşıyayım ve yakınmamak, isyan etmemek<br />

elimde değil: “Tanrıların keyfî yolları vardır! Ve âlemlere sığmayan<br />

devler bile olsak bize vurulacak boyunduruk mutlaka bulunur!”<br />

43


www.isaretatesi.com<br />

ŞEMSİYE<br />

“Pekâlâ, bu düşüncenin şemsiyesi<br />

altında neleri bulabiliyoruz?”<br />

Bu öyle bir şemsiyeydi ki, büyüktü (kapsayıcı bir gölgesi<br />

vardı), dayanıklıydı (tek parçaydı, sapasağlamdı), renkliydi<br />

(capcanlı ve ışıltılıydı) ve şıktı (bir tasarımı, tarzı vardı). Hem<br />

yukarının yağmurundan, güneşinden koruyor, hem de rengi<br />

ve gölgesiyle aşağıya bir tür hoşluk sağlıyordu.<br />

Dünyada mekânların, görünümlerin, eşyaların,<br />

kalabalıkların üzerinde gezdiriyordum onu.<br />

Genişti, güzeldi, kaliteliydi ya şemsiyem, belki de<br />

yalnızca kendi gibi yukarılara ait, yüksek, üstün ambiyanslara<br />

göreydi ve her daim yükseklerde, güzel yerlerin üzerinde<br />

gezdirilmeliydi.<br />

Ama bir ara onun altından rastgele birtakım kafalar,<br />

çirkin görüntüler, tuhaf kıyı köşeler, sancılı ateşler, biçimsiz<br />

yığınlar, kakofoniler geçiverdi. Bir süreliğine oldu bu, kısa bir<br />

süreliğine. Sanki göz açıp kapayıncaya kadar, ama aslında o<br />

kadar da çabuk değil. (Deneyimin deneyim olabileceği kadar<br />

uzun süre, ama ondan daha uzun değil.)<br />

44


www.isaretatesi.com<br />

O zaman şemsiyemi, bir şey oldu mu diye anlamak için<br />

aydınlık bir köşeye, o köşenin taze havasına doğru tuttum ve<br />

onda bir şeylerin bozulmuş olduğunu gördüm. Hem<br />

genişliğini yitirmiş, hem renksizleşmiş, hem de bir anda<br />

yıpranıp eskimişti.<br />

Demek ki şemsiyeme biçtiğim yüksek üslûp, onu kısa<br />

süreli bir çirkinlik ve düşüklük deneyinden bile zarar<br />

görmeden çıkarmaya yetmemişti.<br />

O halde, ben şemsiyeci, – acaba şemsiyemin yeterince<br />

büyük ve sağlam olduğundan, ya da renk ve tasarım itibarıyla<br />

onun yeterince güzel ve kullanışlı olduğundan acımasızca<br />

şüphe edip hemen yeni bir şemsiye mi düşünmeliydim, yoksa<br />

bu pek çok basit, cüzî, kıytırık, bölük pörçük şeylerle dolu<br />

dünyada hem yüksek üslûptan, hem de şemsiyecilikten mi<br />

vazgeçmeliydim?<br />

45


www.isaretatesi.com<br />

UYKU<br />

İlk gece, kaldığı misafir odasında yatağı duvara<br />

yanaştırdı, pencereleri ve kapıyı kapattı, klimayı açıp fanı karşı<br />

duvara çevirdi ve üstüne ince bir örtü alarak uyudu.<br />

Epeydir hasret kaldığı türden, deliksiz bir uykuydu.<br />

İkinci gece yine aynı odada uyuyacaktı. Bir önceki<br />

gecenin uykusunu aklından çıkaramıyordu, ama öyle bir uyku<br />

tekrar nasıl uyunur bilmiyordu.<br />

Önce her şeyi aynı yapmayı denedi: Yatağı, klimayı<br />

ayarladı, pencereleri kapattı, örtüyü üstüne aldı. – Ama<br />

uykuya dalamadı bile, dönenip durdu, yerinden kalktı.<br />

Demek ki önceki gecenin uykusu, koşulları sabit kılarak<br />

tekrarlanamayacak bir uykuydu, taklit işe yaramıyordu.<br />

Sonra başka bir fikir geldi aklına; her şeyi tamamen farklı<br />

yapacaktı. Yatağı odanın ortasına çekti, klimayı kapattı, balkon<br />

kapısını ve pencereleri açtı, üzerine örtü almadan uzandı,<br />

uykuya dalmaya çalıştı.<br />

Ama yine uyuyamadı.<br />

46


www.isaretatesi.com<br />

Demek ki önceki gecenin uykusu, bambaşka koşullar<br />

yaratarak da tekrarlanamayacak bir uykuydu: Uyunacaksa<br />

kendiliğinden uyunuyordu, ama bu kendiliğindenlik kuru bir<br />

gelişigüzellikle yakalanamıyordu.<br />

47


www.isaretatesi.com<br />

ARADIĞINI BULAN<br />

Dişe dokunur bir iş yapmadan geçiyordu gün. Rahatsızdı<br />

bu durumdan.<br />

Ama sonra, ikindi vakti bir ara bir kapıyı ittirdi, bir<br />

makinenin kolunu çevirdi, bir çıngırtı duyuldu, gölgeden bir<br />

yansıma geçti, sıcak hava akımıyla beraber içerisi kahve,<br />

toprak, orman koktu. Neydi denizaşırılığı çağrıştıran? – Çok<br />

uzakta, okyanusun ortasında güpegündüz turuncu bir ışık<br />

parladığını duydu.<br />

Elbette tuhaftı olanlar; ama tüm gün aradığı ışık,<br />

okyanusun ortasında, hem de tupturuncu yanmışsa, bunu<br />

sorgulayacak ya da reddedecek değildi.<br />

Günün geri kalanında dişe dokunur bir iş yapsın ya da<br />

yapmasın, o artık okyanusun ortasında tupturuncu ışığı<br />

yakabilmiş olandı.<br />

48


www.isaretatesi.com<br />

PERPLEXED<br />

He was trapped in a circle of “do-wrong,” but he did not<br />

know why.<br />

All he knew was that he was idle and passive inside,<br />

while he couldn’t help but be active outside. Thus, without the<br />

guidance of an inner rhythm, he unintentionally acted wrong<br />

every now and then, as proof of which he instantly lost ground<br />

and remained stagnant inside.<br />

The gods called this unintentional wrong act “sinning”<br />

(the way they would normally call an intentional wrong act),<br />

and, in turn, the wrong-doer was wrathfully punished. In fact,<br />

the person was just vagrant and hence proceeded evil ways,<br />

but if the gods were to be taken true, then he, the wrong-doer,<br />

had mistaken “sinning” for “living.”<br />

Yet he was living. And he somehow managed to go on<br />

with his routine.<br />

But then, all of a sudden, even though the wrong-doer<br />

had made no change in his mode of action, the gods, those<br />

ever doing right, conferred him with an unexpected blessing,<br />

49


www.isaretatesi.com<br />

perhaps hoping for once that this would turn everything for<br />

good. (Or, maybe, some act of the wrong-doer had randomly<br />

been “right” for once and had, in turn, been awarded. No one<br />

knows for sure.)<br />

It was a real bliss for both the wrong-doer and the gods.<br />

They enjoyed it while it was unquestionably true. (Maybe, if<br />

this could somehow be repeated one more time, then a “rightdoer”<br />

would be made out of the whole thing. Or maybe, it<br />

would just be enough for the wrong-doer to patiently keep<br />

inactive till some spontaneous inner rhythm for “right”<br />

compelled him.)<br />

But soon, the wrong-doer, the one who was ever idle<br />

inside but could not keep passive outside, inevitably<br />

committed an act, a simple one, in his own fashion—and once<br />

again, (as it became apparent) because he had some cryptic<br />

instinct dictating so, he did commit it for wrong.<br />

This time it was such an unexpected twist contrary to the<br />

natural flow of things that even the gods were left perplexed.<br />

(As for the wrong-doer, he went on living the way he was<br />

accustomed to. Moreover, already knowing how to proceed through<br />

perplexities and vagrancies, he did exercise some random plays of<br />

pleasure upon the default nothingness of the moment, amazing the<br />

gods even further.)<br />

50


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - <strong>II</strong>I<br />

Oyalanma taktikleri, yanlışlamasına egzersizler, ritmik<br />

tekrarlar. Kestirme yolu arayan dürtü – ve boşluğun sonunu<br />

kurcalamak.<br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar. Bir müziğim vardı:<br />

Başdönmeleriyle çalkalanan dünyada zamanı kullanabilmek<br />

için bir eylem jeneratörüne bel bağlamıştım; gelişigüzel<br />

yaşıyordum. – Bir müziğim vardı.<br />

Kauçuğa dokunduğumda yürüyüveriyordum ürperen bir<br />

içbükeye.<br />

Ateşi sezdiğimde, her bemolde ve diyezde organik<br />

kokular; majör geçişlerde Himalaya kütleleri, derin nefes, iniş<br />

çıkış ve son sürat koşu buluyordum.<br />

Zamanı bozabileceğimi düşünmedim hiç: Beri yanım<br />

tekinsizlik, deneyim bir membaydı.<br />

Kıvıl kıvıl kaynıyordu içim; karnımdaki gurultular taşkın<br />

çocuksu zevkin fantomuydu.<br />

İpin ucunu kaçırdım. – O zaman bile katmerlendi<br />

heyecanım.<br />

51


www.isaretatesi.com<br />

Sırrı kim bilir kaç kere belledim. Düştüm yollara.<br />

Müzikle kıvranıyor, hayal meyal yaşıyordum.<br />

52


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - IV<br />

Kızmıyorum kendime; oksijen sarhoşuydum o zamanlar.<br />

Tuhaf vurgularla konuşuyordum; insanlar bana ters ters<br />

bakıyordu.<br />

Oysa maviydi dünya – ve şeylerin düzenine göre<br />

konuşmak zorundaydım.<br />

Konuştuğum an unuttuğum bir dildi bu; bir kere<br />

söylediğimi bir daha söyleyemiyordum; ama büyük bir<br />

hevesle konuşmaktan kendimi alamıyordum.<br />

Maviydi dünya: Etrafımı öyle güçlü bir sezinleyişim<br />

vardı, her an yerçekimini ve yönleri, ağırlığı ve eğimi tespit<br />

ediyor, ne zaman istesem kendimi kütlelerin arasına yerleştirip<br />

varlığı deniyordum.<br />

Uyduğum akımdan ve tutturduğum şiveden<br />

vazgeçmiyor, böylece her çarpık durumda eşyanın derinlik<br />

açılarını yakalayarak zamanın kovuklarında beliriyordum.<br />

Sonra, kendime özgü bir es’le, susuyordum da: O<br />

suskunun içinden gördüğüm üç beş şeyi durdurup<br />

53


www.isaretatesi.com<br />

sayıyordum, eğer soluğum yetiyorsa kıvılcımdaki apaçık delili<br />

tazeliyordum.<br />

Su içiyordum.<br />

Kızmıyorum kendime. Hayal meyal yaşıyordum.<br />

54


www.isaretatesi.com<br />

SON ANDA<br />

yeni koylar - I<br />

Tekne iskeleden ayrılıp yola çıktı.<br />

Epeydir ilerliyoruz. Bir saatlik mesafe katedip mola<br />

vermeyi planlamıştık, artık zamanı geldi, gözümüze<br />

kestirdiğimiz bir yerde durabiliriz.<br />

Burnu geçip dümeni sancak tarafına kırıyoruz.<br />

At nalı şeklinde bir koy değil burası, sivri bir burnun<br />

ayırdığı birbirine bitişik iki küçük koydan oluşuyor. Biri<br />

kayalık, uçurumlu, ağaçsız bir koy; diğeri, kıta sahanlığı<br />

nispeten geniş, kıyısında küçük bir plajı olan, ağaçlık bir koy.<br />

Kıyıya doğru yavaşça süzülüyor teknemiz, ama<br />

koylardan hangisini istediğimize dair kafamızda hâlâ bir ışık<br />

yanmış değil, öylece sürükleniyoruz: Duruma bakılırsa,<br />

burada dümeni birinden birine son anda kırmanın hikmetini<br />

yaşamak net bir seçim yapmaktan daha cazip.<br />

55


www.isaretatesi.com<br />

ERKENDEN<br />

yeni koylar - <strong>II</strong><br />

Demir alıp hareket ediyoruz.<br />

Buradan memnunduk, ama akşama kadar en az bir koy<br />

daha görmeyi planladığımız için yola çıkıyoruz.<br />

Deniz dalgalı. Güç bela ilerliyoruz.<br />

Bir sonraki durak neresi olmalı? Kesin bir planımız yok;<br />

ama daha yarım saat geçmeden bir koyu gözümüze<br />

kestiriyoruz.<br />

“Burası!” deyip hız kesiyor, dümeni kırıyoruz. Aslında<br />

rastgele seçim yaptık, buranın özellikli bir koy olduğunu<br />

söylemek güç.<br />

Erkenden dümeni kırmış bulunduk. Demirliyoruz bile.<br />

Belki de acele ettik, oldubittiye geldi: Koşulların<br />

olgunlaşmamışlığını yaşamaktan başka şansımız yok şimdi, –<br />

burada bunu sahiplenecek, abartacağız.<br />

56


www.isaretatesi.com<br />

ÇOK GEÇ<br />

yeni koylar - <strong>II</strong>I<br />

Tekrar yola çıktık.<br />

Biraz yol alıp, uygun gördüğümüz bir yere<br />

demirleyeceğiz. Ama neresi, henüz bilmiyoruz.<br />

Sonra haritaya bakmaya karar veriyoruz. Bir koy<br />

belirleyerek, “Burası!” diyoruz.<br />

Sakin, kararlı bir hızla ilerliyoruz.<br />

Çok geçmeden yaklaşıyoruz koya.<br />

Ama deniz hayli dalgalı, akıntı var, içeriye giriş kolay<br />

olmayacak.<br />

Kararsızca, suda bir müddet sürükleniyor, kritik<br />

manevrayı kaçırıyoruz.<br />

Mecburen iptal ediyoruz planı, dümeni koyun ağzından<br />

dışarıya doğru kırıveriyoruz.<br />

Yapacak tek bir şey kalıyor geriye: Tekneyi açığa almak,<br />

mümkünse bir sonraki koy fikri olgunlaşana dek oyalanmak –<br />

ve o sırada haritayı didik didik etmek.<br />

57


www.isaretatesi.com<br />

TAM ZAMANINDA<br />

yeni koylar - IV<br />

Adaların, kayalık yamaçların önünden geçiyoruz.<br />

Bir saattir hareket halindeyiz.<br />

İkindi güneşinde gördüğümüz ve içinden yol aldığımız<br />

masmavi paftaların, ışık denizlerinin, çarpıcı sahillerin ve<br />

engin yaz göğünün ürperişiyle dolu, kamaraya iniyorum.<br />

Kamara korktuğum kadar sıcak değil. Bunu iki yanda<br />

açık bulunan pencerelerin sağladığı hava akımına borçluyuz.<br />

Ama asıl şans, geminin ardına, geride bıraktığımız suya<br />

bakan pencereler.<br />

Yatağa yüzüstü uzanıp başımı pencereden uzatıyorum.<br />

Pervane, suyu karıştırıyor, ardımızda fokur fokur deniz.<br />

Geride kalan bir saatlik yolda nefes kesici görünümler ve<br />

tutkulu hareket duygusuyla yoğrularak âdeta haz magmasına<br />

dönüşmüş halde, kendimi suyun fokurtusuna, sağda solda<br />

süzülen yelkenlilere, motor yatlara, katamaranlara, akıp giden<br />

uzak kıyılara bırakıyor, yazın ortasına yekpare bir duyarga<br />

58


www.isaretatesi.com<br />

gibi uzanıyorum: kaynayan deniz, dip çalkantıları, tekrarlayan<br />

girdaplar, baloncuklar, sarsıcı rüzgâr, göz alıcı ışık, çılgın<br />

sürat, – ses ve koku cümbüşü, – boşluk ve madde gelgiti – ve<br />

hepsinin bileşiminden doğan nihai müzik: varlığımın bulutu,<br />

tenim, uzuvlarım, ruhum, pırıltım, – ben, kendim…<br />

59


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - V<br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar.<br />

Ateşle oynuyordum. Tehlikenin farkında değildim ve<br />

yoktu beni uyaran.<br />

Tıss sesinden heyecan duyuyor, metal panolardan<br />

korkuyordum. Neden öyleydi? Tüylerimin ürperişine<br />

açıklama bulamıyordum. Pürüzlü duvara değdiğimde,<br />

leitmotifi yakalamışçasına sarsılıyordum.<br />

Güzeldi ışık; uğulduyordu tanyeri. Hevesliydim,<br />

menziller peşindeydim. Vitaminlerle besleniyordum.<br />

İşlerin tuhaf düzenini kurdum ve işlemeye bıraktım.<br />

Uyuşuyordu ellerim, sırtım, ensem. Şimşek<br />

hıçkırıyordum. Bir pasaj yankılanıyordu geceleyin: derinden,<br />

uzak, amoroso. Herkes sonsuzlukla buruktu, hem iyimser hem<br />

tekinsiz.<br />

İkide bir fırlıyordum ayağa; yedi kıtayı ve okyanusları<br />

çağırıyordum; karışıyordu takımyıldızlar. Tutuşan ateş, çağın<br />

saltosuydu: kanımda kozmik bilgiler solüsyonu.<br />

60


www.isaretatesi.com<br />

Bir topaç çeviriyor, fırıl fırıl dönüşünden ürküp gözlerimi<br />

kaçırıyordum. Masanın cilalı yüzeyine bir bakıyor, bir<br />

bakamıyordum. (Şaşı gözlerimle yeni yeni boyutlar<br />

yakalıyordum.)<br />

Floresan aydınlığında put gibi duruyordum. Sebebi,<br />

kaşığın dışbükeyinde araştırdığım hayvansal bilinçti belki de.<br />

– Bir başıma, tanıksızdım.<br />

Dışarı çıkıp sokağın başına yürüyordum, köşebaşında<br />

lambanın turuncu aydınlığı vardı, tarifsiz ürperişlerle, kalbim<br />

güm güm atarak, dehşet içinde yaklaşıyordum ışığa; ateşe akın<br />

eden bir böcektim.<br />

Hayal meyal yaşıyordum. Oksijen sarhoşuydum.<br />

61


www.isaretatesi.com<br />

TUHAF HUY<br />

Yeni, tuhaf bir huy geliştirdi.<br />

Durmak nedir bilmeyen bir problem çözücü oluyor<br />

bazen. Koşulların onun karşısına doğrudan getirmediği, başka<br />

yerdeki birtakım problemlere kafayı takıyor; kendisini<br />

ilgilendirme ihtimali olmayan bu problemleri sanki en çok<br />

kendisini ilgilendirirmişçesine üstleniyor, çözümlemeye<br />

koyuluyor.<br />

Neden böyle bir hummaya tutulduğu tam bir muamma.<br />

Örneğin, Bruckner çalarken, bir parabol eğrisini zihninde<br />

canlandırmaya, bir determinantı hesaplamaya çalışıyor. Köşe<br />

bucağa sayılar kaydediyor. (Oysa Bruckner çalıyor.)<br />

Ya da bir şiir dinletisinde, Éluard okunduğu sırada, o,<br />

fizik prensiplerine başvurarak, bir uçak motorunun nasıl<br />

ateşlenebileceğini formüle etmeye çalışıyor. (Sonu gelmez,<br />

tekrarlarla dolu hesaplamalar yapıyor.)<br />

Evet, uçak motorunu ateşlemeye çalışıyor.<br />

62


www.isaretatesi.com<br />

YAZILI DUVAR<br />

Yaşayabilmek<br />

ne ZOR<br />

Çünkü<br />

hayat<br />

maddi<br />

düşünceler<br />

sözler<br />

etkisiz<br />

WE NEED ACTION<br />

&<br />

WE NEED HARD FACTS<br />

biz zamana doğanlar<br />

63


www.isaretatesi.com<br />

GEMİ<br />

Gemi günlerdir açığa demirli ve yanaşma izni bekliyor.<br />

Yalnızca rüzgârın yönüne göre zaman zaman doğrultusu<br />

değişiyor, onun dışında yeni bir şey yok. Ne gelen giden bir<br />

kılavuz gemisi var, ne de bir zodyak bot. Gemi öylece duruyor.<br />

Ama demin hava aniden kapkara bulutlarla kaplandı,<br />

açık denizden fırtına geldi. Yağmurun, çalkantının ortasında<br />

kalıverdi gemi.<br />

Bu koşullarda kıyıya yanaşma izni çıkması tabii ki<br />

beklenemez. Ama kargaşanın ortasında gemidekiler şöyle<br />

diyor olmalı: “Bizim de bir hikâyemiz var artık!”<br />

64


www.isaretatesi.com<br />

ARAYIŞ<br />

Pencereden, uzaklara dikiyorum gözümü; denizin<br />

ufkunu tarıyorum.<br />

Küçük bir gemi şaşırtıyor beni, dikkatim dağılıyor,<br />

limana doğru kayıyorum.<br />

Ama orada göreceğim bir şey yok; yalnızca pus, buğu,<br />

bulanıklık.<br />

Sahil yolu, dalgakıran, fener, yakındaki binaların kiremit<br />

çatıları: Birinden diğerine, hızla zikzaklar çiziyorum.<br />

Sonra, engin deniz, uzun soluklu bir yüzey taraması:<br />

Yönler arasında ilgiler ve yer yer birtakım menziller bulup<br />

dramatik nüveler yakaladıkça, içimde tuhaf bir his.<br />

Dalgalar, köpükler, rüzgâr.<br />

Ama asıl, gökyüzü, bulutlar atlası. – Bir o tarafa bir bu<br />

tarafa, tüm manzarada oradan oraya gezineceğim.<br />

Aradığım neyin bir yudumluk şurubudur ve onu,<br />

bulduğum an nasıl bir esrime için kafama dikeceğim, ben<br />

biliyorum.<br />

65


www.isaretatesi.com<br />

SINAV<br />

Liman at nalı şeklinde.<br />

Bir beriden öteye, bir öteden beriye, kararlı bir gözle<br />

bakıyor: bakmanın hakkını veren, yoğun bir bakış.<br />

Baktıkça pekiştirdiği güçlü bir rezerv olmalı.<br />

Ama onunla yetinmeyip de aradığı başka bir şey var<br />

herhalde ki, dalgakıranın ucuyla burundaki fener arasında bir<br />

yay çiziyor, – sonra da o yayı alıp beriye, limanda çizdiği yayın<br />

üzerine uzatmaya çalışıyor.<br />

Belki de sınıyor kendini: Anlık dirim gücüne güvenip bir<br />

düğüm mü atmaya uğraşıyor?<br />

66


www.isaretatesi.com<br />

İTKİ<br />

Koşarken buluyorum kendimi. – Ansızın duruyorum.<br />

Oturuyorum.<br />

Tekrar ayağa fırlayıp yeniden koşmaya başlıyorum.<br />

Durmuyorum, son sürat koşuyorum, yokuşu çıkıyorum,<br />

merdivenleri tırmanıp taraçaya varıyorum. – Sonra aynı hızla<br />

merdivenleri iniyorum.<br />

Duruyorum. Hiçbir yerde değilim.<br />

Sonra, her yere gidecekmişçesine koşmaya başlıyorum<br />

yine.<br />

Bunları neden mi yapıyorum?<br />

Öylesine yapıyorum: Kafamın içinde beni ayrıksı<br />

eylemlere zorlayan bir ateş yanıyor, esrik alevleriyle bana<br />

durmadan komutlar veren göz kamaştırıcı ışıklar çaktırıyor.<br />

67


www.isaretatesi.com<br />

AN AMERICANISM<br />

A: – “So, what I seek is an elevation. A total one. An<br />

elevation in every sense.”<br />

B: – “The elevator is on the other side, sir. You may take<br />

the escalator on that side as well. Have a great day!”<br />

A: – “Oh, OK… Umm… I better take the elevator then.<br />

Thank you.”<br />

(A few seconds later, walking towards the elevator & talking to<br />

oneself.)<br />

A: – “Yeah, sometimes you should not ask for more than<br />

whatever comes along for your share: this is what you cannot<br />

transcend for now –– just take the elevator at the corner and<br />

get to the floor above.”<br />

68


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - VI<br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar.<br />

Rastladığım çakıl taşlarına, çalılara, çamur yığınlarına<br />

bütün atmosferi sarmaya çalışıyor, başaramıyordum. – Bir<br />

boşluk kalıyordu.<br />

Yanan ateşe bakıyordum, üzerine devasa yangınları kılıf<br />

gibi geçirmeye uğraşıyordum, – bir boşluk kalıyordu.<br />

Neyin nesiydi o boşluk?<br />

Denize suyun tüm yüzeyini pasparlak işaretleyerek<br />

bakıyordum; yapabiliyordum bunu – ama az sonra geri<br />

dönünce, yapamamış olduğumu görüyordum.<br />

Nefesimi tutuyor, yerküreyi çevreleyecek uzunlukta bir<br />

kuşağın iki ucunu değdirmeye çalışıyordum, son anda bir<br />

boşluk kalıyordu.<br />

Nefesim yetmiyordu belki de.<br />

Kapanmayan boşluğun hata uyarısı bana erişilmez çakıl<br />

taşını, ateşi, denizi veriyordu – ve varolmaya dair hayreti<br />

varolamama tarafından elde edebildiğim sürece bunu<br />

tekrarlıyor, zamanı tersine işletiyordum.<br />

Hayal meyal yaşıyordum, oksijen sarhoşuydum.<br />

69


www.isaretatesi.com<br />

MAKSİMUM OLAĞAN<br />

Boşluk.<br />

Kütle.<br />

Nefes.<br />

Elektrik.<br />

Neye elimi atsam – – neden bunca maksimum?<br />

Yüzey, eğim, rüzgâr, ufuk:<br />

maksimum! maksimum! maksimum! maksimum!<br />

“Demek ki tüm şeylerin olağanı bu, – ve<br />

biz her nasıl bir olağandışılıktan geri<br />

dönüyorsak, – şimdi nihayet, olağanın ta<br />

kendisi maksimum.”<br />

70


www.isaretatesi.com<br />

DENEYİM<br />

Bulunduğum yer, deneyimsiz.<br />

Otoparkta, arabamdayım. Hava karanlık. Boşluktayım:<br />

Burası deneyimsiz.<br />

Aşağısı koruluk. – Bas bir ses: Orası korku, tehlike.<br />

Sol tarafımda ışıkları yanan spor salonu. – Tiz bir ses:<br />

Orası bozuluş, çürüme.<br />

Arka tarafımda anayol çıkışı. – Fısıltı, boğuk bir çığlık:<br />

Belirsizlik, belki kaza.<br />

Sağımda yokuş; yokuşun aşağısında renkli lambalarıyla<br />

mahalle parkı. – Mi sol fa: Yakınlaşma, aidiyet, ısı.<br />

Bunların hepsi deneyim işaretleri.<br />

Tam benim bulunduğum yer, deneyimsiz.<br />

Tekrar bakınıyorum: Hangi yön bana vaat ettiği<br />

deneyimin garantisini veriyorsa o yöne gideceğim.<br />

71


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - V<strong>II</strong><br />

Toni Prats. Dünyaya bir kere geldin, Real Betis<br />

Balompié’nin kalecisi oldun.<br />

Yıllarca oynayıp sonunda jübile yaptın.<br />

Evinde, odada oturuyorsun şimdi.<br />

Neden buradasın şu an ve başka bir yerde değilsin?<br />

Belki yine Real Betis’in kalecisi olmak isterdin. Artık<br />

imkânsız.<br />

Odada bir başınasın. Zaman ve mekân şüpheye yer<br />

bırakmayacak derecede gerçek. – Buraya hangi yoldan<br />

gelmiştin?<br />

Belki de her şey, Santiago Bernabéu’da Real Madrid’e<br />

serbest vuruş golü attığın o büyülü anda olduğu gibi<br />

kalmalıydı. Dakika 84: O dakika hiç geçmemeliydi. Sonsuza<br />

dek o dakikanın koşulları yaşanmalı, evrenin tarihi Dakika<br />

84’ten ibaret olmalıydı.<br />

Ama geçti, gitti. Odada bir başınasın. Seni buraya getiren<br />

öyküyü yeniden yaşayamazsın. Hatta şu an evden dışarıya<br />

72


www.isaretatesi.com<br />

çıkıp geri gelsen, bu odada oluşunun koşullarını bile yeniden<br />

yaşayamazsın. Her şey o denli bir kerelik.<br />

Burada oluşunu hiçbir şey değiştiremez.<br />

Yerinden kımıldamıyorsun.<br />

Sabret, kımıldama, bekle: Zaman ve mekân yoğun, –<br />

boşver Dakika 84’ü, – belli ki sana şu dakikaya dair bir sır<br />

söylenecek, – ramak var.<br />

Oksijen sarhoşusun sen!<br />

73


www.isaretatesi.com<br />

AYRICALIK<br />

-şair olmak-<br />

“A great man does not wake up on some fine morning and<br />

say, ‘I am full of life, I will go to sea and find an Antarctic<br />

continent: to-day I will square the circle: I will ransack<br />

botany and find a new food for man: I have a new<br />

architecture in my mind: I foresee a new mechanic power’:<br />

no, but he finds himself in the river of the thoughts and<br />

events, forced onward by the ideas and necessities of his<br />

contemporaries.” – R.W.E., ‘Shakespeare; or, the Poet’<br />

Tam şu anda büyük bir iş kuruyorum. Evet,<br />

tam şu anda. Tam şu an başka bir ülkeye göç<br />

ediyor, yeni bir hayata başlıyorum. Bu odadan<br />

tam şu an hareket ediyor, okyanusa açılıyor,<br />

keşif yapıyor; laboratuvarda deneyler, icatlar<br />

yapıyor, kahraman oluyorum.<br />

Tam şu an, bir hamlede sıçrama yapıyor,<br />

her neyi seçsem başarıyorum. Yolum açık.<br />

Çünkü; her edim somut koşullar üzerinden<br />

bir amacı kovalar ve bunu yaparken bir<br />

kaynaktan beslenir, evet, ama ben şu an onun<br />

74


www.isaretatesi.com<br />

da ötesinde, kaynağın özünü, yani amaçları<br />

türeten en iç çekirdeği ateşleyebildiğim için,<br />

seçimimin gerçekliğinden bağımsız olarak<br />

dünyanın mutlak onayını alıyorum. Her şey<br />

benim için meşru şimdi; kestirme yoldan<br />

erişiyorum girişimlerin arka planına;<br />

gerçekten göç etmesem, iş kurmasam, kâşif ya<br />

da mucit olmasam da olur: Çekirdekle ilişkim<br />

canlı nasılsa, – hem de bunların herhangi<br />

birini gerçekten yapmaya kalksam kısa sürede<br />

sönebilecek biçimde!<br />

75


www.isaretatesi.com<br />

OVERPLAY<br />

Nefesini tuttu, – ama nefesini tutmuş olmakla<br />

yetinmeyip, o nefeste kararlaştırılmış bir yolculuğa<br />

çıkarmışcasına, tinin Ekvator’unu çepeçevre turladı.<br />

(Oradaydı: Geri dönmüştü, – zaman geçmiş miydi?)<br />

Elini yumruk yaptı. Serçe parmağını çıkarıp oynattı, –<br />

ama bunun yalnızca bir parmak oynatış olmasıyla yetinmeyip<br />

kıtaları tık diye sarsmayı, kutuptan aya uzanan bir doğrultu<br />

üzerinde yeni bir eğim yaratmayı aradı. – Ürperticiydi<br />

dünyanın boğuk sessizliği.<br />

Mekân değiştirdi: Karanlıktı salon, koltuktan kalktı,<br />

koridordan geçip arka odaya gitti. Kulakları çınladı; dörtduvar<br />

arasında ufku düşünüp, bir bilgisayar programı çalıştırmak<br />

kadar basitmişçesine, okyanusa dair kısa bir simülasyona<br />

daldı. – Sıvı yoğunluğunda bir sezgiydi bu; dümeni bir o yana,<br />

bir bu yana kırdı.<br />

Sonra sessizliği buldu bir an, ama sessizliğe dayanamadı.<br />

Tıss sesine bile ölçü ölçü, senfonik pasajlarla, rastgele ses<br />

motifleriyle müdahale etti.<br />

Birdenbire alev alevdi tüm oda, duvarları ateş çarşafları<br />

kaplamıştı. Yangının ortasındaydı; ama yanıp kavrulmuyordu!<br />

76


www.isaretatesi.com<br />

– Yansam mı, yanmasam mı, diye düşündü: Tutar mı tutmaz mı<br />

bilinmez, – en iyi yangın için, bildiği tüm infilakları, magmayı,<br />

süpernovayı çağırdı.<br />

77


www.isaretatesi.com<br />

GÜNEŞİ DUYMAK<br />

Öğle sıcağında kumlara uzandı sırtüstü.<br />

Yumuluydu gözleri; güneşi duymak istedi.<br />

Tam, eksiksiz bir duyum aradı; göz kapaklarının içinde<br />

bir güneş izi görüyordu, ama imgeleme dayalı, hayli soyut bir<br />

duyumdu bu.<br />

Tabii bir de tenindeki ısı vardı, ama o da uzaktan<br />

hissettiği sıcaklıktı, güneşin kendisi değil.<br />

O halde güneşi doğrudan duymaya yönelik bir hassaslığı<br />

nasıl geliştirecekti?<br />

Havaya bir duyarga uzattı, ya da uzatmış gibi hissetti;<br />

ama varla yok arası bu tinsel duyarga da daha güneşe<br />

yaklaşamadan kavrulup gitti.<br />

Nasıl duyacaktı güneşi? Yoksa, tam da o tinsel uzantının<br />

yanıp kavrulmasından mı anlaşılacaktı o duyum?<br />

(Güneşi duyabilmiş miydi, duyamamış mıydı?)<br />

78


www.isaretatesi.com<br />

DOĞURTMAK<br />

Güneşin vurduğu yamaçta üç boz tümsek, aralarındaki<br />

kuytuda seyrek bir koruluk. Bir zorunlulukmuşçasına,<br />

manzaraya bir kanyon, bir uçurum, bir volkan heybeti<br />

yakıştırmaya çalışıyorum.<br />

Belki yarım saat kalıyorum manzaranın karşısında,<br />

havayı, ışığı, engebeleri inceliyorum, kütleyi ve boşlukları<br />

yoklayıp, eğimi, yüksekliği, doğrultuları ve bakıyı tartıyorum,<br />

varlığı sınıyorum. – Ama bu uzatmalı mesaiye rağmen tatmin<br />

edici bir sonuç elde edemiyorum.<br />

Ta ki tümsekler arasındaki boşluğu yumruk gibi sıkıp,<br />

üzerine gökten elektrikli bir tavan eğerek kuytuda suyun<br />

ruhuna dokunana dek: O an anlıyorum ki, hepsi yamaçta<br />

gözümden kaçan pul kadar bir kızıllığı yakalayabilmek<br />

içinmiş.<br />

Hiçbir şeye gebe olmayan birinin, zorlayarak, hayret<br />

verici bir biçimde doğurması bu!<br />

79


www.isaretatesi.com<br />

SEYİR VE KIPIRTI<br />

Ne yapıyorum?<br />

Açıktaki gemiye bakıyorum,<br />

–– tabii bir gemiyse o,<br />

–– bir geminin “ne olabilirdi”si değilse,<br />

–– hatta geminin ne olmadığı değilse!<br />

Bakıyorum, bakıyorum;<br />

göremediklerimi görmeye çabalarken<br />

gördüklerimi göremez oluyorum:<br />

böyledir hep –– gözden kaçırdıklarını<br />

görmeye çalışan,<br />

gördüklerini kaçırır gözden!<br />

Hep göreyim dersem<br />

hep görüyorum,<br />

–– ama gördüğüm,<br />

dünyanın çarkları, kolları, pistonları,<br />

baştan başa mekaniği:<br />

80


www.isaretatesi.com<br />

–– seyredile seyredile<br />

döngüsü sona dayanmış<br />

deus machina!<br />

“Durmaktan usanmadın mı?<br />

Seyretmeyi bırak da harekete geç<br />

–– ve bunu nasıl yaparsan yap!”<br />

Ne yapıyorum?<br />

Hiçbir dayanak yokken, içimde rastgele,<br />

“yanmaya üşenmeyecek bir ateş” yakıyorum,<br />

–– kıpırdanıp harekete geçiyorum,<br />

–– hop, kolumu şöyle,<br />

bacağımı böyle atıyorum,<br />

fır dönüp zıplıyorum,<br />

–– madem dans edeceğim<br />

ama o bir vecd dansı değil,<br />

–– o halde hop! hop! hop!<br />

bari deli dansı yapıyorum!<br />

81


www.isaretatesi.com<br />

KOŞU<br />

Sırtımda eşek ölüsü gibi ağır bir cübbe, tenim kaskatı,<br />

gözlerim boş boş bakarak, – geceye doğru yaptığım hamle, –<br />

karanlığa dalışım, – pürüzlü havaya sürtüne sürtüne, – bir<br />

saniyeye bir asrın özetini sığdırmışçasına, – tek bir zerre bile<br />

zevk ödülü yokken, – – daha ilk adımından en uçları isteyen<br />

bir koşuya kalkışım!<br />

Kendisi değilse bile önü ardı sonsuzdur her şeyin: Zorlama bir<br />

edimde bile, – bir birimlik alanda, – ezelî ve ebedî gizemi<br />

dirimin!<br />

82


www.isaretatesi.com<br />

TROPİK<br />

Sabah erken vakit, boşlukta gür, yemyeşil bir cangıl<br />

köşesinin boy attığını gördü. Birdenbire oldu bu. – Ama o<br />

capcanlı köşeyi kısa süre sonra üzerinden dev bir silindir<br />

geçirerek dümdüz etti.<br />

Sonra tam olarak aynı noktada, o silindirin üzerinden<br />

başka bir silindiri, onun üzerinden bir başkasını ve art arda her<br />

birinin üzerinden başkalarını geçirdi (bunu saatlerce yaptı),<br />

geriye enkazdan başkasını bırakmayana dek hepsini dümdüz<br />

etti (son süper silindir de her nasılsa o silindir mezarlığının<br />

üzerinde kendi kendini imha etti) – ve ardından uzun, pek<br />

uzun bir süre, o hurdalıktan tekrar yemyeşil, capcanlı bir<br />

cangılın boy atmasını bekledi.<br />

Onun günü böyle bir yıkımla yaşamayı uygun görmesini<br />

yadırgayabilirsiniz, ama hep cangıl olasılığının etrafında<br />

döndüğüne göre, tropik bir iklimde yaşayıp beklentilerinde<br />

sürekli haklı çıkıyor olmalı.<br />

83


www.isaretatesi.com<br />

KAZI<br />

Taş kesmişti havaküre. Nefes alamıyordum.<br />

Bulunduğum yerden başlayarak, olanca hızımla etrafımı<br />

kazmaya, tüneller açmaya başladım. Böylece yeterli hava<br />

dolaşımını sağlayabilirim diye düşündüm.<br />

Ama ne zaman ki kazdığım tüneller uç uca eklenerek dev<br />

bir galeriye dönüştü ve hepsini birbirine bağlamayı başardım,<br />

anladım ki asıl mesele, hava dolaşımını sağlamak değil, o hava<br />

dolaşımı sayesinde bir ses döngüsü kurmak ve içeride müzikli<br />

bir tını yankılandığını duymakmış.<br />

Ve nefes aldım: Başladı moto perpetuo.<br />

84


www.isaretatesi.com<br />

85


www.isaretatesi.com<br />

CRÊDO<br />

86


www.isaretatesi.com<br />

87


www.isaretatesi.com<br />

HOMEOSTASIS - <strong>II</strong>I<br />

Bu durum, – en basit, gündelik bir uğraşın meşguliyetiyle<br />

olayların ve eylemlerin çalkantısı içine atılmışken, varoluşun<br />

büyük tablolarını aklında tutmak, bundan başkasını<br />

düşünmüyor olmakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – hiçbir gerekçe yokken bile, sınırlı bir alanda<br />

nesneler arasında (– bir ayna, – bir çiçek saksısı, – bir duvar,)<br />

bir anda fırtına koparabilmekle ilgilidir.<br />

Bu durum, – tek bir nesnede (örneğin, bir trafik levhası,<br />

ya da bir büst) sonsuzu görebilmek, – onda sonsuzu<br />

göremiyorken (hatta sırf sonluyu, sonu görüyorken) bile, onun<br />

önünde ve ardında sonsuzu görebilmekle ilgilidir.<br />

Bu durum, – zamana ve mekâna dair basit bir inançla<br />

ilgilidir.<br />

88


www.isaretatesi.com<br />

HOMEOSTASIS - IV<br />

Bu durum, – kanı ateşle, soluğu rüzgârla yürütmekle; teni<br />

ve dokuyu zekâya, duyuma son hız koşturmakla; bunu<br />

yaptıran dürtüyü taşımakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – yönleri şaşırmak, sağ sol yapmak, manyetik<br />

titreşimlerle boşluğu eşeleyip düğümler bulmakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – olanakları bir zirve hazırlığı için<br />

örgütlerken, araçları, niyetleri, etkenleri ve çekim<br />

doğrultularını zamanın atlası üzerinde kuşkucu bir sezgiyle<br />

oynatıp ayarlamakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – varlığın hacmini birim birim işleyip<br />

kodlayarak (taşların ve bitkilerin dibinde, kayalıkların önünde,<br />

körfezin üzerinde) müziği yoğunlaştırmakla ilgilidir.<br />

89


www.isaretatesi.com<br />

HOMEOSTASIS - V<br />

Bu durum, – ısıdır, kıvılcımdır, elektriktir; ucundan<br />

yakaladığın imgelerin devamını getiremezken bile, görmeye,<br />

işitmeye, dokunsallığa dair sıradışı bir yetiyi kaybetmediğini<br />

anlık ürperiş ve kıpırtılarla doğrulamakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – yaşantının boyutundan bağımsız olarak,<br />

bulunduğun yerden sürekli stratosferi solumak, yüksekler<br />

sarhoşu olmakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – ölü maddeyi canlandırmak adına neyi nasıl<br />

bir spazmla neresinden yakalayacağını bilmekle, bunu belli bir<br />

ritme göre ısrarla yapmakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – ufukta bir ateş yakmak ve menzili oraya<br />

koymakla, bunun kesin iradesini geliştirmiş olmakla ilgilidir.<br />

90


www.isaretatesi.com<br />

YÜZEYLER<br />

I. Su. – Ucu bucağı görünmeyen, sakin, şıpırtılı suların<br />

ortasında duruyor, dipteki bir kaya kütlesine çıkmış, beline<br />

kadar ıslak. Suda olmaktan memnun. Büsbütün zamanın<br />

dokusuna ait hissediyor kendini. – Bir an için bir ses, ona,<br />

“Belki de sis olduğundan göremiyorsundur suyun ucunu<br />

bucağını; etrafını duyumsa; belki de burası bir göldür ve<br />

suyun sınırı az ileridedir, kalemle çizilmiş gibi” diyor. Ama o,<br />

kulak asmıyor: Biliyor ki, sese uysa ve kendisine sunulanın<br />

ötesine geçmeye kalksa, sular benliğinde bir anda daracık bir<br />

kabın içine (oradan kolay kolay çıkamayacak şekilde)<br />

hapsolur.<br />

<strong>II</strong>. Küp. – Uğraşın benzersiz değeri, sağladığı tatmin<br />

duygusu sayesinde şu an burada oluşumu halkı çıkarmasında<br />

yatıyor. Elimde bir Rubik küp, onu evirip çevirdikçe tuhaf bir<br />

auraya bürünüyorum, bedenimden mekânın derinliğine sıra<br />

sıra çemberler uzandığını hissediyorum. – Ya küpü elimden<br />

bıraksam ve dış çemberlere doğru uzansam? Bunu yaptığım an<br />

sadece en iç çemberin varolduğu gerçeğiyle karşı karşıya<br />

kalabilirim; o yüzden, halimden hoşnut, küple oynamaya<br />

91


www.isaretatesi.com<br />

devam ediyorum – ve bunları tümden bilincinde olarak<br />

yapsam da varlık koşullarım lekelenmiyor.<br />

<strong>II</strong>I. Madde. – Cisimler var. Belki kendi içlerinde ölü ve<br />

tanımsız olabilirlerdi, âtıl birer yumru olabilirlerdi, ama öyle<br />

değiller. Hepsi de madde olmanın, evrende birer öge olmanın<br />

işaretiyle işaretli. – Ama başka bir olasılık; bunların hepsi<br />

karşı-madde olmakla işaretli olup feci bir yokluk evrenini<br />

haber veriyor olabilirdi. İki olasılık eşit derecede ağırlık<br />

kazanabilirdi. – Gene de, nereden sahip olduğumu bilmediğim<br />

güçlü bir beğeniyle maddeye, pozitif işaretlere meylediyorum<br />

ve sırf öylesini tercih ettiğim için varlıkların belli bir silsile<br />

halinde sıralandığını görüyorum. Budur derin derin<br />

soluduğum gecenin havası.<br />

IV. Dönemeç. – Hayır, bu defa da yanılmıyorum. O<br />

dönemece geri dönmeyeceğim. Az önceydi orası; gece<br />

yürüyüşümün yoğunluğunu sürdürmesi için oraya geri<br />

dönmeye ihtiyacım yok. – Evet, ılık, hoş, elektrikli bir<br />

dönemeçti orası; sokak lambasının kehribar rengi aydınlığında<br />

duvardaki loş kovuğu, içindeki hiper rengi görmüştüm. Gece<br />

yürüyüşüm çarpıcı aşamalarla ilerliyor ve evet, o dönemeç de<br />

tartışmasız bir zirveydi. Ama geri dönmeyeceğim; kovuktaki<br />

renk sahiden bir zirve miydi diye bir kere daha kontrol<br />

etmeyeceğim. Gerek yok buna. Yürüyüşüm ileri yönlü:<br />

Zamana ilmek atmaya çalışmayacağım.<br />

* * *<br />

Credo. – Yüzeylerle yetinebilirim. Bir şişe mantarı gibi,<br />

yüzeyde kalabilirim. Koşulların canlı dokusunun ardında,<br />

92


www.isaretatesi.com<br />

derinlerde atmaya devam etsin zamanın nabzı. Onu nasıl ihlâl<br />

etmeyeceğimi biliyorum: Hazzın kaynağına nasıl zarar<br />

vermeyebileceğime dair bir sır söylenmiş bana.<br />

93


www.isaretatesi.com<br />

TEK IŞIK<br />

Işık güzel gösteriyordu cisimleri. Tek bir kaynaktan<br />

onları aydınlatıyor, konturları içinde vurguluyor, zamana<br />

capcanlı koyuyordu.<br />

Işıktaki meziyete inandım. Her şey güzeldi ışıkta.<br />

Keramet ışığın kendisindeydi.<br />

Çoğalttım ışığı. Yapabildim bunu. Her yandan çok<br />

sayıda, çeşit çeşit ışık kaynakları türettim, aydınlattım<br />

cisimleri, etrafı ışıl ışıl yaptım.<br />

Fakat tam da etraf ışığa boğulduğunda hiçbir cismi<br />

göremez oldum: Işık öyle yoğun, öyle keskindi ki,<br />

seçilemiyordu cisimler. Onca ışıkta, kör edici parlaklıkta ne<br />

yapılabilirdi?<br />

Cisimler gerekliydi bana.<br />

Şimdi bir bir söndürüyorum ışık kaynaklarını; baştaki<br />

aydınlığı arıyorum. Bu defa hem ışığa hem de karanlığa dair<br />

bütün becerimi konuşturuyorum: İnanıyorum ki, cisme olan<br />

inancımı tazeleyebilirsem, zamanın içinde kendi sonsuz<br />

ışığıyla belirecek varlık.<br />

94


www.isaretatesi.com<br />

NEO - I<br />

gelecek şiiri - I<br />

istasyonlara<br />

gideceğiz yine ––<br />

bilet alıp<br />

hareket saatini bekleyeceğiz ––<br />

niceleri olacak bizim gibi<br />

ama aynı yolun yolcusu<br />

olduğumuz taşıtlar<br />

bizi artık gecenin karanlığında değil<br />

uzayın karanlığında gezdirecek ––<br />

bir gezegenden bir başka gezegene uçacağız<br />

ve o zaman da hepimiz<br />

şimdi olduğu gibi<br />

yaşadığımızın ne olduğunu<br />

anlamaya çalışıp<br />

95


www.isaretatesi.com<br />

cisimlere, boşluğa ve birbirimize<br />

bakacağız, bakacağız<br />

96


www.isaretatesi.com<br />

NEO - <strong>II</strong><br />

gelecek şiiri - <strong>II</strong><br />

boşuna değil ––<br />

saat geç, hava buz gibi demeyip<br />

geceye yürümekten çekinmeyişimiz ––<br />

dönemeçte belirip<br />

kendimizi yokuş aşağı<br />

salıverişimiz.<br />

duvardan mavi gölgemizle süzülüp<br />

ağaç dallarını sarsarak<br />

yerde ince ince akan sudan<br />

keskin bir hız alıyoruz<br />

–– ve rüzgâr kaykayıyla<br />

anten kulelerinin olduğu uzak tepeye<br />

ışınlanıveriyoruz<br />

97


www.isaretatesi.com<br />

NEO - <strong>II</strong>I<br />

gelecek şiiri - <strong>II</strong>I<br />

Uyanıyorum ki kollarım birer manyetik değnek. Havada<br />

sintizayzırın acayip sesleri, gıcırtılar, tıkırtılar, çınıltılar, can<br />

çekişen saksofon. Gecenin kara mimarisine, sureti olmayan taç<br />

kapıya bakıyorum. Oturmuşum pilot koltuğuna – yüksek<br />

irtifada motorlar istop. Süzülüyorum boşlukta. Karanlığın<br />

ucunda belki de okyanus kıyısı, soluk bir kıta başlangıcı.<br />

Buzullar belki de, belli belirsiz kutup ışıkları, belki de<br />

Antarktika. Işınlanmaya can atıyorum gecede açtığım<br />

koridorlarda. Kıvrandıran fragmanlarıyla dönüşümün. Başka<br />

evren tayfları, organik heyula, yamalı bir vecd. Belki de hepsi<br />

dijital bir poster panoda, – varlığa damga.<br />

98


www.isaretatesi.com<br />

NEO - IV<br />

gelecek şiiri - IV<br />

Şaşırtıyorlar, tepki vermiyorum. Beğeniliyor tavrım. Oysa<br />

yüzüm bir mask. Morlu, sarılı, mavili neon ışıkların<br />

ortasındayım. Tenimde en ufak bir kıpırtı, seğirme yok.<br />

Kamera çekiyor yakından, ekranı kaplıyorum – yirmi<br />

saniyeliğine real time seyrediyor âlem. Nihayet dudaklarımı<br />

aralayıp biricik bir ses, bir accent grave fısıldıyorum, flaş<br />

patlıyor karanlıktan: Varlıklar arasında ideal pozum. Çelişki<br />

doğmadan alıyorlar beni hemen. Laboratuvardayım. Uzay<br />

boşluğuna bakıyor deney koltuğu. Kafamda elektrotlar, uzak<br />

girdapsı bir nebulaya faltaşı gibi açılmış gözlerle<br />

bakakalmışım, hayvansal bir iştahla yutkunuyorum.<br />

99


www.isaretatesi.com<br />

NEO - V<br />

gelecek şiiri - V<br />

köpük köpük kabarıyor<br />

silolar, kazanlar, hangarlar,<br />

yığılıyor tüpler, tanklar, bacalar,<br />

dallanıp budaklanıyor<br />

borular, konveyörler, raylar,<br />

ağ gibi sarıyor boşluğu<br />

tüneller, santraller, motorlar,<br />

fırlatma rampaları, platformlar ––<br />

masada oturmuş<br />

ahşabın kara beneğine<br />

bakıyorum şu an ––<br />

galaksiler, asteroitler, karadelikler arasında<br />

uzak bir pulsara bakıyorum<br />

başka bir zaman.<br />

100


www.isaretatesi.com<br />

DÜZEY<br />

Alt tarafı, iki şeyden birini seçecektin. Basit, anlık bir<br />

seçimdi bu; aynı odaya çıkan iki kapının birinden geçmek,<br />

aynı manzarayı gören yan yana iki pencerenin birinden<br />

bakmak, aynı odadaki yan yana iki koltuktan birine oturmak<br />

gibiydi; denkler arasında bir seçimdi. Bu denli basit bir seçimin<br />

hayatiyet taşıyor olabileceğine dair en ufak bir emare<br />

görmemiştin.<br />

Öte yandan, gecenin derinliğinde seni capcanlı kılan<br />

yoğun, özel bir sezgiyle, o sezginin sırrıyla doluydun ve asıl<br />

hayatiyet burada yatıyordu. Tek gözettiğin, bunu korumaktı.<br />

Hazzın kıyısında nefes nefeseydin.<br />

Sonuçta bir kapıdan geçtin, bir pencereden baktın,<br />

koltuklardan birine oturdun – ama doğrusu veya yanlışı<br />

olamayacak olan bu seçimlerin her biri, sana sendeki o yoğun<br />

sezginin hayata pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu gösterdi. – Bir<br />

anda dehşete kapıldın.<br />

Seçimlerinin her halükârda ya vecdle ya azapla sonuçlanacağı<br />

bu yüksek düzeyi, sonu gelmez taleplerinle, sen istemiştin.<br />

101


www.isaretatesi.com<br />

TWINS<br />

Eternally here. One twin, and then the other — one after<br />

the other. On the same bench, here, in the corner of the park,<br />

identical.<br />

Since their birth, they are marked — with double<br />

existence. Hence they are recognized. Here where they are,<br />

they are infinitely magnetic — and self-repetitive & recurring.<br />

Like everyone else, they are equipped with eyes. (They<br />

are equipped with a YES). But they only have their eyes when<br />

they see clearly and intensely. (Then, they do have their YES.)<br />

Otherwise, they do not. And if not, there is no point in forcing<br />

a sight. (Then, they do have a “no-point” — a NOT.)<br />

They are dense, very dense within their volume — as<br />

identical twins.<br />

How electric they are… How here they are… And how<br />

not here if not now…<br />

102


www.isaretatesi.com<br />

They are here! – Thank God, they are eternally here.<br />

(They are kins to that guy who instantly<br />

goes mad with fury when unable to repeat an<br />

authentic sound, reinforce an image, or mimic<br />

a flicker. That Dionysus guy, so obsessed and<br />

fascinated with sounds, images and flickers,<br />

is currently a myth — a myth merely.)<br />

103


www.isaretatesi.com<br />

ATEŞ ADAMI<br />

Durdurabilene aşk olsun: Her an etkin, kıpır kıpır, bir<br />

şeyden diğerine geçiyor, – durmuyor, durduramıyor kendini,<br />

oradan oraya ilerliyor, – tam bir eylem santrali, – sayısız<br />

hamleyi art arda sıralıyor!<br />

Bir ateş adamı o… Yakıyor her şeyi, – başka her şey<br />

(ötekiler! bütün yananlar!) bunun farkında; ama o, kendi<br />

ateşine tanık değil.<br />

Gene de eylemsizliğe karşı eyleme inanıyor, – her şeyi<br />

yakıp kavursa da umurunda olmaz, – harekete bel bağlamış,<br />

son sürat, doludizgin, tempo feroce ilerliyor!<br />

104


www.isaretatesi.com<br />

SON<br />

Neydi yüzüm güneye dönükken doğuda gürül gürül<br />

yandığını duyduğum büyük son?<br />

Neydi orada duyduğum uğultu, alkış, davul sesleri ve<br />

yaylılar – – tutti, dalga dalga?<br />

Orayı düşünerek koşuyorum burada – son hız, – varlığın<br />

her yönde tamamlanışını ararcasına!<br />

105


www.isaretatesi.com<br />

PROVA<br />

Hava kararalı birkaç saat oldu.<br />

Ama sanki birkaç saattir hep aynı karanlık. Gece takılıp<br />

kalmış.<br />

Derken anlıyorum bunun böyle olamayacağını, değişimin<br />

kaçınılmaz olduğunu. Hafızam geri geliyor: Görüyorum kara<br />

ironiden bir çıkış olduğunu.<br />

Değişiyor bir şeyler. Daha birkaç dakika öncesine kadar<br />

varolmayan yepyeni bir dünyanın uyanmaya başladığını<br />

hissediyorum. Pek belli belirsiz, ama bir şeyler çiçekleniyor<br />

karanlıkta, derinde, cisimlerin özünde, ötede. Lambalarda yeni<br />

bir ışık, toprakta yeni bir nem, ağaçlarda yeni bir ısı, havada<br />

yeni bir koku.<br />

Ama her şey çok taze henüz. Daha içinde olmadığım bir<br />

dünya bu. İçinde olabileceğimi ima eden bir dünyayla<br />

ürperiyorum, – ben gece yaratığı.<br />

Mekânda paralel bir evren doğuyor sanki; tek evrende,<br />

birinin içinde olduğum, diğerinin ise içinde olabileceğim iki<br />

evren. – Bir hamle yapıyorum, basit bir dürtüyle bir tür varlık<br />

106


www.isaretatesi.com<br />

provası, – güçlü bir sezgiyle tetikleniyor kıvılcım, kıpırtı, dirim<br />

– ve anlık, zorlu ilgi: İçinde olabileceğim öteki evrende her şey daha<br />

derin, daha elektrikli.<br />

107


www.isaretatesi.com<br />

DIALOGUE DIVINE<br />

THERE WAS<br />

THIS NEW GOD<br />

SAYING<br />

“NO ROOM”<br />

AND KEPT SAYING<br />

“NO ROOM<br />

FOR SEASONS —<br />

NO ROOM<br />

FOR TURNS —<br />

NO ROOM<br />

FOR THE OTHER —<br />

NO ROOM<br />

FOR WHATEVER —<br />

NO ROOM<br />

FOR ROOMS.”<br />

AND TO HIM<br />

I FAITHFULLY SAID<br />

108


www.isaretatesi.com<br />

“NO GOD<br />

— YET.<br />

NO TIME<br />

FOR ANY GOD.”<br />

AND KEPT SAYING<br />

“NEW ROOM.”<br />

109


www.isaretatesi.com<br />

GECENİN DOKUSU<br />

Otur. – Kalk.<br />

Sus. Gecedir. – Yürü.<br />

Dur. – Dön.<br />

Ufka bak. – Manzaraya sırtını dön.<br />

Ama ister su iç, ister zehir, – hepsi gecenin dokusunu<br />

zedelemek ya da zedelememekle ilgilidir!<br />

110


www.isaretatesi.com<br />

KİLİT NOKTA<br />

Dağın eteğindeki<br />

kente bakıyor,<br />

birazdan dışarı çıkıp<br />

yürüyeceği kente ––<br />

eğer ki manzarada<br />

hangi renk, kütle, ışık, yön ilişkilerinin<br />

olay ve kaza sonuçları türettiğini<br />

her geçişte yakaladığı<br />

kilit noktadan gözlerini ayırabilirse!<br />

111


www.isaretatesi.com<br />

BEYAZLIK<br />

Güneşin ara ara göründüğü bulutlu, rüzgârlı, soğuk<br />

günde kayalıklardaki taraçada durmuşsun, deniz yüzeyinin<br />

yansıttığı mavi, yeşil, karanlık renk tonlarına, her bölgedeki,<br />

her aralıktaki geçişlere, alacalara bakıyorsun.<br />

Bu detaylı, değişken, çarpıcı manzarada aradığın, seni<br />

alıp, mahşerî çağrışımların ötesinde, şimdiki halinden<br />

yukarılara taşıyacak bir şey.<br />

Mavinin, yeşilin, grinin ve siyahın tonlarında ürpere<br />

ürpere geziniyorsun; kasvetli bir dokuya ait hepsi.<br />

“Peki, ya açıktaki şu parlak beyazlık? Aradığın karşıtlığın,<br />

suya böyle, bir COSCO tankerinin bordasından yansıyacağını bekler<br />

miydin?<br />

“Peki, ya diğeri; şu ilerideki, daha da parlak olan beyazlık? Belli<br />

ki yukarıdaki bulutun yansıması o!<br />

“Ya şu sonuncusu; en uzakta, ufka en yakın, neredeyse en<br />

karanlık bölgede en gümüşsü ışıltıyla, genişlemesine parlayan? Belli<br />

ki o da bir bulutun, ama daha büyük, daha parlak bir bulutun<br />

112


www.isaretatesi.com<br />

yansıması. Şu yukarıdakiler içinde kim bilir hangisinin… Belki de<br />

hepsinden yukarıda, buradan görünmeyen bir tanesinin. Belli ki o<br />

beyazlık ancak böyle bir yansımanın çağrıştırıyor olabileceği yüksek,<br />

daha yüksek bir kaynağa, en yüksek kaynağa ait!”<br />

113


www.isaretatesi.com<br />

NEFES<br />

Denize koştum, ışığa aç. Yönümü şaşırdım; tek bir yanı<br />

değil, her yanı istedim. Gemideydim: harekete güdümlü,<br />

sabırsız. Her an, bulunduğum ânın dışına çıktım: ya ileri<br />

gittim, ya geriden geldim. Gemi suları yararken, ufku aradım;<br />

bir iskeleden diğerine, sancılı, nefes nefeseydim.<br />

Duraksamalar çağlar boyuydu, – ilerleyiş ise ışık hızı<br />

beklentisiyle paramparça. Güneş büyüktü; hınçtı güneş. Çılgın<br />

bir Titan gibi vardım adaya, gazabın eşiğinde, tutkum<br />

çığırından çıkmış. Bir büyüdüm, bir küçüldüm. Bir dur, bir<br />

kalk. – San Fermin boğası gibi koştum sokaklarda, durmadım:<br />

Tepelere koştum, yaşamla azgın – salt irade. Bir zirveden<br />

diğerine, dinlenmeksizin kaçtım. Adanın ucundan diğer adaya<br />

alev alev baktım.<br />

Bir yorumdu bu: mahşerî şehvet ve Dionysos.<br />

Hepsi bir nefesi içime çekmek, tutmak ve bırakmakla<br />

ilgiliydi, – tek bir devasa nefes.<br />

114


www.isaretatesi.com<br />

BESİN<br />

Önce böceklerle başladım – ben, sürüngen: Karınca,<br />

sinek, çekirge yedim. Sonra tırtıllar, solucanlar, sülükler.<br />

Ardından, kemirgenler: fare, sıçan, sincap. Neyi yakaladıysam<br />

yedim.<br />

Hâlâ açtım. Suya daldım, balık yedim, karides, yengeç.<br />

Çıktım sudan, avladım serçeyi, kumruyu, martıyı. Kıra<br />

koştum: tavşan, ördek, keklik. Hepsini lüplettim!<br />

Yetmedi. Sonsuzdu iştahım; bir süreliğine açlığımı<br />

bastırdı her av, ama doymadım; o iri lokmayı bir türlü bulup<br />

yutamadım. (Ama azar azar da olsa düzenli beslendiğimden,<br />

bitkin düşmedim.)<br />

Sonunda bir boğa yuttum! Nasıl yaptığımı sormayın,<br />

yakalamanın da yemenin de hiç kolay olmadığını tahmin<br />

edebilirsiniz; ama doyduğum kesin. Midemin aradığı şey<br />

buydu: kanlı canlı, gürbüz bir boğa…<br />

Sindirim uykusuna yatıyorum şimdi. Ben ki iri bir<br />

pitonum, – uykumdan bir ejderha olarak uyanacağıma<br />

inanıyorum!<br />

115


www.isaretatesi.com<br />

DOMİNO<br />

Yerde dizili domino taşları tüm odayı kaplamış. İlk taş<br />

devrildiği an gerisi gelecek. Ya bir uçtan, ya diğer uçtan.<br />

Hepimiz dikkat kesilmişiz. Gözümüz taşlarda. Ama en<br />

ufak bir kıpırtı yok. İhtiyacımız olan da bu, ufacık bir kıpırtı,<br />

ama o kıpırtı henüz yok.<br />

Tek bir dokunuş yeter. Bu taşlarda nasıl bir gizil güç<br />

olduğunu hepimiz biliyoruz. Gözümüzü dört açmışız, hep<br />

beraber o can alıcı ânın gelmesini bekliyoruz. Çıldırtan bir<br />

bekleyiş bu. Daha ne kadar sürecek?<br />

Bizler, domino taşlarının durgunluğunu tüm koşulların<br />

gebeliğine yoranlar; bizler, ilk taşı devirmeye cesaret<br />

edemeyip, eli kolu bağlı, bunun kendiliğinden olmasını<br />

bekleyenler; bizler, pürdikkat, nefes nefese, saniyeleri sayanlar!<br />

Belli ki bu tek dokunuş için bizler, olanlar dünyasının basit<br />

mimarisini olmayanlar dünyasının karmaşıklığından kuran<br />

gizli elin uzanmasını ve parmağını baştaki domino taşına (bize<br />

doğru uzatırmışçasına) uzatmasını, böylece hepimizin parmağı<br />

için birer dokunuş olmasını bekliyoruz…<br />

116


www.isaretatesi.com<br />

DÖNÜŞÜM<br />

Görüyorum ki takılıp kalmışsın. İlerlemeyi deniyorsun<br />

her an, her yandan, ama buradan bir milim ilerleyemezsin,<br />

boşuna zorlama. Planladığın değişim sana göre değil: Benliğin,<br />

üzerine giydirmek istediğin, adına felsefe dediğin bu deli<br />

gömleğini kabul etmeyecek.<br />

Senin bu programlılığın, ruhun doğasına aykırı – hele ki<br />

bir dönüşümse gerçekleştirmek istediğin! (Bir bak bakalım:<br />

Nihai bir dirençten başka, spontan olan ne kaldı?)<br />

Hatta bir başkalaşım arıyorsun sen! – Oysa balık balıktır;<br />

kuş kuştur; at attır; kedi de kedi: Tabiatında başkalaşım<br />

olmayan bir varlık, başkalaşıma nasıl zorlansın?<br />

117


www.isaretatesi.com<br />

MOTOR<br />

köşe bucak ışık,<br />

her şey ışık<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

döndüğüm yönün<br />

kokusunu duyuyorum ––<br />

yaşam parlak bir yöntem<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

şimşek tenimde spazm,<br />

öteye ışınlanıyorum ––<br />

hem menzildeyim hem başlangıçta<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

118


www.isaretatesi.com<br />

döngüleri yakalayıp<br />

çarkı çeviriyorum ––<br />

kıvılcımı parlıyor zamanın<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

sokağın köşesinde beliriyor<br />

alan derinliği,<br />

duvarın dibinde<br />

heykel gibi duruyorum ––<br />

çeperi her yandan zorluyorum<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

uç uca sıralanıyor<br />

deniz, ada, tepe, uçurum ––<br />

yankılanıyor drama<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

uzak gemide<br />

tetikleniyor ivme,<br />

bulutlar arasında<br />

119


www.isaretatesi.com<br />

kuruluyor plan,<br />

güneşi altın ışıltılarla yakalıyorum<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

başımı çevirip<br />

ufuktaki lekeyi görüyorum ––<br />

çağın mührü yansıyor<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

susuyorum ––<br />

sırrı saklıyorum vargücümle<br />

–– varlığın motorunu<br />

ateşliyorum.<br />

120


www.isaretatesi.com<br />

SEMBOL<br />

Mekânı duyuyor musun? Yönleri ve boşluğu seziyor musun?<br />

Yüzeylere sokuluyor musun? Burada mısın? Nerede nefes? Burada<br />

mı öteki her şey? Zamanın özüne mi dokundun?<br />

Epifani mi bu?<br />

Hayır! Bilinçte bir şekil yalnızca, tanımsız ve etkisiz –<br />

çözülmez bir hiyeroglif.<br />

121


www.isaretatesi.com<br />

KOZMOS<br />

Bu yürüyüşü böyle planlamamıştın. Onca yolu geldin, ne<br />

yapacağını bilemeyip sonunda kordondaki banka oturdun – ve<br />

basamak basamak ilerleyerek yükseklere çıkmayı ummuşken,<br />

alelâde iki üç şeyin dar bir alanda kopardığı düşük, vasat<br />

fırtınaya tutuldun: oyuncak otomatının tekrarlayıp durduğu<br />

kötü jingle, yan masadaki adamların pis bakışları, garsonun<br />

bıraktığı çayın içinde yüzen sinek, çöp konteynerinden gelen<br />

koku.<br />

Ivır zıvıra teslim oldun; kasıp kavurdular seni.<br />

Bir kara büyüydü bu oysa; sen onunla didişmekte ısrar<br />

ettikçe, her şey aynı tuhaf girdaba kapıldı.<br />

Ve ne Apollondu bu, ne Dionysos: yalnızca, Kaos…<br />

Ama şimdi, limanın arka tarafında, dalgakıranın bu<br />

gölgelik, sessiz köşesinde, birdenbire, hayli basit, şaşırtıcı bir<br />

yoldan gelip buluyor seni çözüm getiricin, – hiç beklemediğin<br />

bir anda, âdeta arka kapıdan geri dönüyor sana Kozmos:<br />

durgun denizde, açıkta demirlemiş gemiden duyulan, boşlukta<br />

düzenli yankılanan – çekiç sesleri!<br />

122


www.isaretatesi.com<br />

VARLIK<br />

R. için, ağıt<br />

Dağılan ateş, çakılan çiviler. Döven çekiç.<br />

Kendi yaşamının nalbantıdır insan; kâh şekillendirir, kâh<br />

şekillendiremez, kâh şekillendirdiğini bozar, ama tüm<br />

olanakların ve olanaksızlıkların kâinatında boşluğa karşı bir<br />

şeyleri döver durur.<br />

Boşluğa uzanan boşluk, maddeye yürüyen madde, kendi<br />

üzerine kat kat binen eşya. – Kendi varlığının nalbantıdır<br />

insan.<br />

(ışık) X (ışık) X (ışık) = ışık 3 = 0<br />

Yine kâinat. Yine de, tüm olup bitenlerde, gizli bir<br />

yörünge: boşluğa doğru akıyor sanılıp da döngüsünden<br />

şaşmayan bir gök cismi, bir kuyrukluyıldız; onun kendisinden<br />

bile habersizce ilerleyen yolu. Yokluğun ortasında varlık.<br />

Capcanlı.<br />

123


www.isaretatesi.com<br />

Çünkü bir Tanrı vardı bir zaman hepsini belirleyen.<br />

Kendini dışavuran, gizlenen.<br />

Ve ne ileriden gidilebilir ne de geri kalınır zamanda.<br />

Gecikilmez; gidilemez alelacele.<br />

Varış, oluş, tamamlanış. Tözden çağlara yayılan irade.<br />

Sonra her şeyin yeni baştan tekrarlanışı.<br />

Kabarır nefes, büyür yürek, çoğalır yaşam, zorlar<br />

sınırları, – tükeniverir. Başta ve sonda bir nefes.<br />

0 3 = ışık, ışık, ışık<br />

Kendi yaşamının nalbantıdır insan.<br />

Dağılan ateş, çakılan çiviler: Varlık sonsuz bir yangın.<br />

124


www.isaretatesi.com<br />

NEO - VI<br />

gelecek şiiri - VI<br />

Saniyede bir sentilyon karelik çekim yapabilen bir super<br />

slow motion kamera icat ettiler, ilk defa bir futbol maçında<br />

denemek üzere saha kenarına yerleştirdiler, uygun ânı<br />

kollayıp (maçın sekizinci dakikasının sekizinci saniyesinde) bir<br />

saniyelik çekim yaptılar.<br />

Şimdi hepimiz, oturduk, topa kafa vururken gözünü<br />

kırpan futbolcunun o ânının müthiş yavaş yakın-çekim<br />

görüntüsünü (yapay olmanın çok uzağında, o aşırı gerçek olan<br />

gerçekliği) çağlara yayılmışçasına izliyoruz – ve bilmiyoruz,<br />

acaba yetecek mi bunun için, kıyamete kadar olan süre.<br />

125


www.isaretatesi.com<br />

EKSTREM<br />

Nesne yalındı, hamdı, o haliyle beni tatmin edemezdi.<br />

Varla yok arası bir şeydi, minimaldi.<br />

Aldım onu, rengârenk boyadım, desenlerle kapladım<br />

üzerini. Fırına attım, pişirdim; çıkardım, üzerine çentikler<br />

attım, yonttum. Sonra dövdüm çekiçle, sertti; iğneler, çiviler<br />

çaktım. Yıkadım, kuruttum; şuruplar içinde beklettim,<br />

esanslara buladım. Elektroşokladım; yetmedi, radyoaktiviteye<br />

maruz bıraktım.<br />

Artık yalın ve ham değil nesne; yoğun kılmışım onu,<br />

alabildiğine çoğaltmışım. Karmaşık, türlü türlü etkiler saçıyor<br />

etrafa. (Hâlâ küçük ve kendisi kadar; ama tüm duyularımı<br />

dolaylı, tuhaf yollarla büyülerken kendinden taşıyor.)<br />

Ne var ki, nesne şimdi de bu maksimal durumuyla<br />

mutsuz ediyor beni. Tahammül edemeyeceğim kadar ağır, –<br />

bir uca varmışım: En uçtayım, sonda, en sona dayanmışım,<br />

çıkmazdayım, – bir duvar dibi burası, aşılmaz bir Çin Seddi.<br />

İlerlemenin yolu, duvarı parçalamak için âdeta dinamiti<br />

yeniden icat etmemden geçiyor; peki ama nasıl bulunabilir<br />

126


www.isaretatesi.com<br />

böyle ekstrem bir durumun o durumla örtüşmeyen dinamiti?<br />

(Ne yapacağım bu çıkmazla, nasıl kurtulacağım ona hapsolan<br />

yazgımdan?)<br />

127


www.isaretatesi.com<br />

ÖTEKİ DÜNYA<br />

Gemi usulca süzülüyor limanın çıkışından, burnunu<br />

dalgakıranın ucundan derece derece batıya, açık denize doğru<br />

dönüyor ve karışıp desen desen olan sularla bir dünya<br />

sürüklüyor ardından – ama işte, o dünya bu dünya değil, başka<br />

bir dünya.<br />

Tasarılar çarşafı o dünya, değişimler şablonu, – iç<br />

mimarisi fiziğin, zamanın, – yoğun yeni biçimler hazinesi: bu<br />

dünyanın küçük bir oynamayla bambaşka olabileceğini<br />

ayrıntılı biçimde hissettiren sınırsız öteki dünya.<br />

128


www.isaretatesi.com<br />

AŞMAK<br />

Buradayım; temmuz sabahı güneşle ağır ağır kavrulan bu<br />

sahilde.<br />

Vakit erken, henüz uykum açılmamış. Denize bakarken,<br />

kumsalda gezinirken, ayaklarımı suya sokarken uykumun<br />

açıldığını, günden tat almaya başladığımı, buraya erkenden<br />

gelişimin anlamlı olduğunu hissetmem gerek.<br />

Ama bunu yaparken, en ufak ayrıntısına kadar bugün şu<br />

âna dek olup biten her şeyin, hatta tüm geçmişimin ve<br />

geleceğimin ağırlığını hissetmemeliyim üzerimde; denize ve<br />

göğe bakarak gezinirken sırtımda dayanılmaz bir yük var.<br />

Derken kayalığın tepesine çıkıp ufka karşı derin bir nefes<br />

alıyorum: Koşulları bir anlığına aşmam için kestirme bir yol bu<br />

nefes.<br />

129


www.isaretatesi.com<br />

BAKIŞ<br />

Neleri kurban etmedim bu atalete: Körfezler, kümülüsler,<br />

demiryolu kavşakları, orman gölleri, şatolar, bozkırlar,<br />

takımadalar – neden vardı bu görüntüler? Kanıksanmış birer<br />

kalıptılar.<br />

Fakat ne zaman ki bir fotoğraf karesinde Belize<br />

mangrovlarındaki rengârenk bir kraliçe melekbalığını da aynı<br />

kanıksamışlıkla karşıladım, işte o an ironiyi bir çırpıda<br />

başaşağı çevirmeyi başardım: Madem ardındaki mercan<br />

resifiyle melekbalığının yüzü kutsal bir mühür değildi ve ben<br />

hayret edemiyordum ona – o halde melekbalığı neden vardı,<br />

yüz neden, renkler neden, mangrov neden, su neden, okyanus<br />

neden – – ben neden?<br />

130


www.isaretatesi.com<br />

ÇİLE<br />

Gözlerini aralıyor, ağır ağır doğruluyor yerinden, bir<br />

yudum suyla ıslatıyor dudaklarını, bir lokma ekmek atıyor<br />

ağzına, çiğniyor.<br />

Sonra yüzünü dönüp odanın duvarına doğru bakıyor.<br />

Ayılmayı bekliyor.<br />

Bu Hint fakiri, çivili yatağındaki ölgün uykusundan<br />

bugün uyandı. Gözünü dikmiş, hiç kimsenin bakamayacağı<br />

kadar uzun süre bakıyor boşluğa: Belki bir işaret, belki daha<br />

fazlası; belki de nicedir ilk kez, cılız da olsa bir haz damarı<br />

yakalamaya çalışıyor.<br />

131


www.isaretatesi.com<br />

PASAJ<br />

Uykusuzlukla başetmek kolay değil. Gecenin bir yarısı<br />

uyanıp bir türlü tekrar dalamıyorum ve hiçbir yöntem işe<br />

yaramıyor – müzik dinlemek de dahil.<br />

Yirmi dakikadır dinlediğim gece müziği beni bir yere<br />

vardırmadı. Langsam, kulağımda yavan bir uğultu. Oysa hem<br />

uykumu getirir hem de gökteki kapkara bulutların<br />

homurtusunu bastırır diye dört elle sarılmıştım ona. Boşuna.<br />

Kulaklıkları çıkarıp atıyorum.<br />

Öylece uzanıyorum. Kulaklarım seslere tuhaf bir şekilde<br />

hassaslaşmış. İstesem de istemesem de, uykuya dalmaya<br />

uğraşırken, yağmurlu, boğucu yaz gecesinde bulutların iç<br />

karartıcı homurtusunu dinlemek zorundayım. Dinlemek bile<br />

sayılmaz bu: İşitiyorum yalnızca, homurtuyu.<br />

Fakat ağır ağır gevşediğimi hissettiğim sırada en ilkel<br />

düzeyde mutlak bir dinleyiciye dönüştüğüm nokta tam da<br />

burası: Gökgürültüsünün biricik tınısı, – birkaç saniyelik doğal<br />

ölçüyü kaplayan fevkalade ses yoğunluğu; derin etki, – tinin<br />

magması, – ebedî uyku dokusu…<br />

132


www.isaretatesi.com<br />

NEO - V<strong>II</strong><br />

gelecek şiiri - V<strong>II</strong><br />

Güneş gibi; tupturuncu, sapsarı, bembeyaz. Göz<br />

kamaştırıcı, pasparlak; çıplak gözle uzun uzun bakılamaz.<br />

Güneş gibi sıcak; yakıyor, kavuruyor.<br />

Bir güneş simülasyonu, – müthiş gerçekçi bir simülasyon.<br />

Denek bu simülatöre yüz kere girip çıktı, yüz kere güneşe<br />

bakma provası yaptı.<br />

Tuhaf olan, deneğin doğrudan gerçek güneşe bakmayı<br />

hâlâ düşünmüyor oluşu; simülatöre girip duruyor, yüzüncü<br />

kereden sonra bile hâlâ simülasyon güneşine bakıyor.<br />

Ya güneşe bakma yetisini tamamen yitirmiş artık, ya da<br />

simülasyon güneşinde bile sonunda gerçek güneşi<br />

doğurabileceğine inanıyor, – kendini uğursuz bir sınavdan<br />

geçiriyor.<br />

133


www.isaretatesi.com<br />

İMGE<br />

Kabuğundan çıktın nihayet.<br />

Etraf durgun, her şeye sessizlik hâkim.<br />

Ama enerji dolusun sen, heves dolusun; her şey mümkün<br />

görünüyor sana; iştahlısın, aynı anda binbir şey yapmak<br />

istiyorsun.<br />

Peki, hangi olasılık ağır basıyor, ne yöne gideceksin?<br />

Kent merkezine doğru mu; tepeye ve madene doğru mu;<br />

ormana doğru mu; denize doğru mu?<br />

– Herhangi bir yöne: görünür şeylerin ötesinde, zihninin<br />

ufkundaki imge hangi olasılığın ardında duruyorsa, o yöne!<br />

134


www.isaretatesi.com<br />

İMGE - <strong>II</strong><br />

Ortasındasın denizin – bir helikopterden atılmış gibi.<br />

Farz et ki böyle, bir anda, sil baştan, yepyeni koşullara<br />

uyandın, beyaz, bomboş bir sayfa açtın: Ne yöne doğru<br />

yüzerdin?<br />

Doğudaki kayalık burna doğru mu, batıdaki adacıklara<br />

doğru mu, beriye, sahile doğru mu, ya da açıklara doğru mu?<br />

– Mesela açıklara doğru: Yeter ki uzakta demirli iki gemi<br />

arasındaki ilişkilerce doğrulansın bu!<br />

135


www.isaretatesi.com<br />

KARANLIK<br />

Ş. için, ağıt<br />

İblisin tuzağına düşmüş, karanlığa hapsolmuştum.<br />

Karanlığın bir değil, bin çeşidi, binlerce tonu var.<br />

Boşlukta sürüklenerek derin, kat kat, kopkoyu karanlıklara<br />

boğuluyordum. Yokluğun en ışıksız silsilesiydi.<br />

Çılgınlık sürüp giderken, bundan bir çıkış olmadığına,<br />

aslolanın karanlık olduğuna inanmamı istiyordu Karanlıkların<br />

Efendisi.<br />

Koyulaştı, koyulaştı karanlık. Kör etti ruhumu ışıksızlık.<br />

Ama Karanlıkların Efendisi kozlarını bir bir oynayıp beni<br />

en koyu, en zifirî karanlıklara mahkûm ettikçe, tek bir şeye<br />

nihai inancım arttı hep: karanlığı kendisiyle tarttığım şeye –<br />

ışığa!<br />

136


www.isaretatesi.com<br />

NEO - V<strong>II</strong>I<br />

gelecek şiiri - V<strong>II</strong>I<br />

“İşte çölden gelen yol, işte yamaç, işte zirve. Zamanı<br />

geldi, tırmanışa başlayabilirim.”<br />

Böyle diyerek başladı dağa tırmanmaya. Gücü kuvveti<br />

yerinde, donanımı tamdı, kararlılıkla yanıp tutuşuyordu.<br />

Fakat her nasılsa, daha yarı yola gelmeden takılıp kaldı.<br />

İlerleyemiyor kesinlikle. Bir helikopter enkazının etrafında<br />

geziniyor, saçıntıları ham bir bakışla inceliyor, eline alıyor,<br />

evirip çevirip bırakıyor. Öylece oyalanıyor. – Deneyim bile<br />

sayılmaz bu. – İlerleyemiyor.<br />

* * *<br />

Bir ara tekrar yola düşüyor. Hayli vakit kaybettiğini<br />

anlayıp da yapıyor bunu, – hedefini capcanlı duyabildiğinden<br />

değil. Kaba bir itkiyle, kendini mecbur hissettiğinden yapıyor.<br />

Ama yola böyle devam edemez. İçi geçmiş; aradığı zirve<br />

tırmanışı için bu bakış, bu duyum, bu bilinç durumu fazlasıyla<br />

az, yetersiz. Kendisini salt bir tırmanış hayvanı olarak<br />

hissetmemeli.<br />

137


www.isaretatesi.com<br />

O yüzden, zor zamanlara sakladığı artırılmış gerçeklik<br />

kaskını çıkarıyor çantasından, kafasına takıyor. Bu pencereden<br />

bakacak dünyaya: Gerçekliği okuyan özne değişmeyecek belki<br />

ama, gene de uyarımların bu sayede yoğunlaştırılmasının onu<br />

zirve yolunda elzem olan deneyim hacmine yaklaştıracağı;<br />

hedefi meşru kılacak hazzı yakalaması için işini<br />

kolaylaştıracağı kesin.<br />

138


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU - V<strong>II</strong>I<br />

Oksijen sarhoşuydum o zamanlar.<br />

Zikzak çiziyordum bir tepeden diğerine, baştan başa<br />

katediyordum denizi, körfezde nice cevher buluyordum.<br />

Güneş patlamaları bir çıtırtıydı kulağımda. Derin nefes<br />

alıp yaratıyordum büyük büyük bulutları.<br />

Ruhunu çiziyordum ateşin. – Tüm âlemler tapıyordu ona.<br />

Gizliyordum kendimi sonra. Yoktum.<br />

Maddeyi, havayı, kütleleri taramak gerekiyordu benim<br />

için, – ama yalnızca enerji girdapları vardı boşlukta, yüksekte,<br />

ışık kırılmaları arasında. Emarelerim vardı.<br />

Küçük küçük oyunlar sürüp gidiyordu sualtı<br />

mağaralarında, mercanların kıyısında; kâinatın ihtiyacı vardı<br />

bu kıpırtıya. – Bir zerrenin eksikliği duyuluyordu uçlarda.<br />

Zevkten eriyordu varlıklar sınırsız zaman aralıklarında.<br />

Yoktum orada.<br />

Hayal meyal geri dönüyordum noktaya.<br />

Oksijen sarhoşuydum.<br />

139


www.isaretatesi.com<br />

HOMEOSTASIS - VI<br />

Bu durum, – en beklenmedik anda, birdenbire, durgun<br />

sanılan her şeyi sonu gelmez taklalar ve fırıl fırıl dönüşler<br />

içinde bulmakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – olayların çarşafını bitimsiz bir çabayla<br />

anbean kıtalara, denizlere, göklere, çağlara yaymakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – sonsuzun sipsivri ucunu bulup bulup<br />

doymamakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – nefes alıp verdikçe ufukta bir menzil,<br />

menzilde bir ateş, ateşte bir deney, deneyde bir tılsım<br />

bulmakla – ve hareketle, müzikle, devasa bedenle – ve bir an<br />

ölüme, bir an dirime ışınlanıp durmakla, elektrikle, kıvranışla<br />

ilgilidir.<br />

Bir inanç vardır hiçliğin ortasında.<br />

140


www.isaretatesi.com<br />

141

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!