15.10.2021 Views

978-605-335-649-3 Optisyenin Eğitim El Kitabı JEN

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OPTİSYENİN

EĞİTİM EL KİTABI

Mükemmel Bir Optisyen Olmak

için Basit Adımlar

David S. McCleary

Çeviren

Doç. Dr. Tuba Özdemir Öge

Bartın Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Optisyenlik Programı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


İçindekiler

Giriş ........................................................................................................................ 10

Önsöz ...................................................................................................................... 11

Çevirenin Önsözü ................................................................................................... 12

B ölüm I GÖZ ANATOMİSİ VE TEMEL İLKELERİ ........................................ 13

Göz Anatomisi ................................................................................................... 13

Temel İlkeler ...................................................................................................... 16

Bölüm 1 Test ..................................................................................................................... 44

B ölüm 2 LENS PARAMETRELERİ .................................................................. 45

Güç Ölçümleri ................................................................................................... 47

Segment Yüksekliği, Segment Genişliği ve Segmentler Arası Uzaklık .............. 57

Bir Lensin Optik Merkezi .................................................................................. 59

Temel Eğri Ölçümleri ........................................................................................ 64

Prizmanın Ölçülmesi ......................................................................................... 66

Progresif Camların Ölçülmesi ........................................................................... 81

Bölüm 2 Test ............................................................................................................... 90

B ölüm 3 ÇERÇEVE SEÇİMİ ............................................................................. 91

Çerçeve Kısımları .............................................................................................. 92

Çerçeve Malzemeleri ......................................................................................... 93

Reçeteye Göre Uygun Çerçeve .......................................................................... 96

Yüz Yapısına Uygun Çerçeve ........................................................................... 101

Çocuklar için Çerçeve Seçimi.......................................................................... 110

Yaşlılar için Çerçeve Seçimi ............................................................................ 111

Çerçeve Seçiminde Özel Durumlar ................................................................. 112

Bölüm 3 Test ............................................................................................................. 114

B ölüm 4 ÇERÇEVE VE LENS MONTAJI .............................................................. 115

Pupilla Mesafesinin (PD) Ölçülmesi.................................................................. 116

Ayarların Yapılması ....................................................................................................... 124

Bifokal, Trifokal ve Progresif Ölçümlerinin Yapılması .................................... 141


Bölüm 4 Test ................................................................................................................... 146

B ölüm 5 LENS SEÇENEKLERİ ........................................................................ 147

Yüksek İndeks .................................................................................................. 148

Polikarbonat ..................................................................................................... 152

Trivex .......................................................................................................................... 154

Asferik Lensler ................................................................................................. 155

Çizilmeye Karşı Dayanıklı Kaplamalar ............................................................ 157

Ultraviyole İşlemi ............................................................................................ 158

Antirefle Kaplamalar ....................................................................................... 158

Polarizasyon..................................................................................................... 160

Fotokromatik Lensler ....................................................................................... 160

Renk Tonları .............................................................................................................. 161

Ayna Kaplamalar ............................................................................................. 161

Progresif Lensler .............................................................................................. 162

Dijital (Freeform)……………………………………………………………..165

Bölüm 5 Test ................................................................................................................... 168

B ölüm 6 KONTAKT LENSLER ........................................................................ 169

Sert Kontakt Lensleri Takma ve Çıkarma ......................................................... 172

Yumuşak Kontakt Lensleri Takma ve Çıkarma ................................................ 178

Kontakt Lensleri Temizleme, Dezenfekte Etme ve Saklama .............................. 182

Kontakt Lens Özelliklerini Bulma .................................................................... 190

Bölüm 6 Test ................................................................................................................... 195

B ölüm 7 GÖZ RAHATSIZLIKLARI VE BUNA BAĞLI GÖRME ŞİKÂYETLERİ 196

Katarakt ........................................................................................................... 197

Makula Dejenerasyonu .................................................................................... 198

Diyabetik Retinopati ........................................................................................ 200

Glokom ............................................................................................................ 201

Işık Çakmaları .................................................................................................. 203

Bölüm 7 Test ................................................................................................................... 205

B ölüm 8 ÖZEL VAKALAR - POTANSİYEL TEHLİKELERİ TANIMLAMA ... 206

Anizometropi ................................................................................................... 207

Kumdaki Fosil ................................................................................................. 224

Bölüm 8 Test ............................................................................................................. 226


B ölüm 9 ATÖLYE DIŞINDA ÇALIŞAN OPTİSYENLER İÇİN ATÖLYE

BİLGİSİ ............................................................................................................... 227

Yüzey İşleme ................................................................................................... 229

Yüzey Bitirme ................................................................................................. 234

Lens Kontrolü Sırasında Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi ......................... 240

Boyama ile İlgili İpuçları ve Tüyolar ................................................................. 241

Bölüm 9 Test ................................................................................................... 246

B ölüm 10 İYİDEN MÜKEMMELE DOĞRU GİTME ................................... 247

Kritik Anlar ..................................................................................................... 247

Konuşmayı Başlatma (ve Bitirme) ................................................................... 255

Memnuniyetsiz Bir Hastayı Yatıştırmak ............................................................. 258

“Ama” larımızdan Kurtulalım! ........................................................................ 260

Özellikler ve Faydalar .............................................................................................. 262

Teslim Kontrol Listesi ...................................................................................... 264

Doğru Sipariş Oluşturma için Tüm Detaylar Üzerinde Durun ............................ 268

Tavsiye Verin ve Satış İşlemini Tamamlayın ................................................. 270

Sorun Giderme ................................................................................................ 273

Hasta Kayıtlarının Tutulması.................................................................................. 280

Mükemmelliğe Giden Yolda Hedeflerinizi Belirleyin ..................................... 283

TEST CEVAPLARI ............................................................. 291

Yazar Hakkında ..................................................................................................... 296

Çeviren Hakkında ................................................................................................. 297

İndeks ................................................................................................................... 298


Giriş

H

OŞGELDİNİZ! Bir optisyen olma yolunda ilk adımlarınızı atıyor, veya sadece

birkaç anahtar temel ilke ile tecrübelerinizi artırmak istiyor olabilirsiniz. Daha

farkına varmadan, siz de sizden sonra gelenlere bu kitapta bulunan temel

ilkeleri öğretiyor olacaksınız. Bu kitap, optik sektörüne sağlam bir adım

atmak için klinik bilgileri hızlıca özümsemek isteyen siz optisyenler için

hazırlanmıştır.

Bu, hırçın sularda hoş ve eğlenceli bir tatil yapmaya benzeyecektir. Optisyen

olarak, kendi sabrınızı zorlayarak, hastaların istek ve ihtiyaçları ile soru yağmu- runa

tutulacaksınız. Bu kitap, dalgalı eğitim sularına doğru giderken sizlere kılavuzluk

etmek üzere hazırlanmıştır. Kitabın amacı, bu denizde sizin için pusula görevi

üstlenmektir. Bununla birlikte, bu kitap sizin tek bilgi kaynağınız olmamalıdır.

Kitabımız, optisyenlik üzerine mükemmelce yazılmış ayrıntılı birçok metin

olmasına rağmen, sizleri yani optisyenleri optik sektörüne hızlı ve sağlam bir

biçimde sokacak yayınların eksikliğinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bilgi ve tecrübe

olarak sizden önde olan optik yöneticinize veya takım liderinize, bu kitapta verilen

alıştırmaları uygulayarak ayak uydurabilir ve onların desteğini alabilirsiniz. Buna ek

olarak, ofisinizde bu kitabın bir kopyası yoksa, Brooks ve Borish tarafından yazılan

“System for Ophthalmic Dispensing” isimli kitabı, bu kitabın kapsamı dışında kalan

tamamlayıcı bilgiler için harika bir kaynak olarak ofisinizde bulundurabilirsiniz.

Bir optik mağazasında çalışmak için gerekli güvene sahip olmak, pek çok kilit

alanda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu kitabı bitirdiğinizde, bu alandaki bilgileriniz

tam anlamıyla yerleşmiş olacaktır. Ancak, bunun ilk yolu, bu kitapta yer alan

alıştırmaları takip etmektir. Yalnızca bu kitabı okumak bu becerileri öğrenmek için

yeterli değildir. Bu teorik bilgileri ancak pratik yaparak beceri haline getirebilirsiniz.

Şüphesiz ki, kusursuz mükemmelliğe ulaşmak mümkün değildir, ancak peşinden

koşarak hedeflediğiniz yolda seçkin bir noktaya ulaşabilirsiniz.

Çalışmanızın başlangıcında ve devamında hepinize başarılar dilerim!

David S. McCleary

10


Önsöz

O

ptisyenlerin eğitimi, yeni veya deneyimli olsun, zor bir iştir. İlk hastaları

ile buluşmadan önce, optisyenlerin minimum düzeyde bilmek zorunda

oldukları konular nelerdir? Optisyenlerin eğitimlerini faydalı bir şekilde

almış olduklarından nasıl emin olursunuz ve uygun bir iş pozisyonuna nasıl

başvuru yapabilirler? Tecrübeli optisyenler, bir çift gözlüğü mükemmel hale

getiren ilkelerin neler olduğunu hatırlıyorlar mı? Bu sorular; basit eğlenceli

ve uygulaması kolay bir anlatım tarzına sahip olan bu kitabın cevap vermeye

çalıştığı sorulardır.

Kitabımız yeni başlayan optisyenlerin eğitiminde ve tecrübeli kişilerin bilgilerini

tazelemelerinde kullanabilecekleri şekilde yapılandırılmış bir program içermektedir.

Kitap; optometrist, göz doktoru, optik takım liderleri ve optik mağaza yöneticilerinin

hepsine aynı oranda faydalı olacaktır. Yazılı olarak kullanıldığında, öğrencilere

eğitim ve yeterlilik anlamında süreklilik sağlaması planlanmıştır. Her bölüm belli bir

konuyu kapsamaktadır ve öğrenilen bilgiyi ölçmek için yeterlilik testleriyle takip

edilmektedir.

Kitabın yazarı olarak, beni Optisyenlik eğitim programı için araştırma yapmaya

teşvik eden şey, düzenlenmiş mevcut materyallerin sınırlı sayıda olmasıdır. Mevcut

çok sayıda ABO (American Board of Optometry) sertifika programı olmasına rağmen,

bu programları destekleyen kaynakların çoğu yüksek maliyetli olup optisyenliği

devam ettirenler için teori ve hesaplama ağırlıklı yoğun bir içerik sunmaktadır.

Optisyenliği gerçekte uygulamak; klinik ilgisi, klinik çalışması ve işi yaparken hızlı

olmayı gerektirir. Biz optisyenlerimizin kısa sürede eğitilmesini ve iş sahasında

olmalarını isterken, onlar da bu işi yaparken rahat bir biçimde yapmak istemektedir.

Kendi mesleki tecrübelerimden yola çıkarak yazdığım bu kitabın ortaya çıkmasına

sebep olan da, kısa ve öz bir optisyenlik eğitim sistemine duyulan bu göz ardı edilemez

ihtiyaçtır.

Çoğumuzun sezgisel olarak bildiği gibi, hastalar göz doktorlarının yeterliliklerini

optisyenlerinin karar alma yeteneklerine bağlı olarak değerlendirmekte, bu da tutarlı

bir eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu kitap, hem sizin ve hem de

optisyenlerin alanlarında iyi görünmelerini sağlayacak takip edilmesi kolay bir

eğitim modeli sunmaktadır.

David S. McCleary

11


Çevirenin Önsözü

B

ilim, insanın en yakın dostudur. Her iyilik ve güzelliğe bilim vasıtasıyla

ulaşılır. Bilimsel çalışmalarda geçmiş ile gelecek arasındaki köprü sağlam

kurulursa ortaya çıkan eserler de canlılık kazanır. Geçmişte yazılmış,

yayınlanmış eserlerin ve son çıkan bilimsel, teknik yayınların takibi,

dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurulması açısından

büyük önem taşımaktadır.

Çevirisini yaptığımız “Optisyenin Eğitim El Kitabı”; Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulları bünyesinde bulunan Optisyenlik Programı öğrencilerinin

yararlanacağı bir kitaptır. Bu kitap, “Optisyenliğe Giriş” ve “Optisyenlik

Uygulamaları” gibi derslerde ders kitabı olarak kullanılabilecektir. “Göz Anatomisi

ve Temel İlkeleri”, “Lens Parametreleri”, “Çerçeve Seçimi”, “Çerçeve ve Lens Montajı”,

“Lens Seçenekleri”, “Kontakt Lensler”, “Göz Rahatsızlıkları ve Buna Bağlı Görme

Şikâyetleri”, “Özel Vakalar- Potansiyel Tehlikeleri Tanımlama”, “Atölye Dışında

Çalışan Optisyenler için Atölye Bilgisi”, “İyiden Mükemmele Doğru Gitme” konu

başlıklarından oluşan kitap içeriği açık bir biçimde, verilmek istenen anlam, bilimsel

nicelik ve niteliklere bağlı kalınarak tercüme edilmiştir.

Kitabın çeviri aşamasında yardımlarını esirgemeyen sevgili eşim Dr. Mecit

ÖGE’ye, Öğretmen Süleyman KÖK’ e, Ecz. Ali Ünsal Keskiner’e, bana her konuda

destek olan kıymetli aileme ve bu güzel eseri kaleme alan Dr. David S.

McCLEARY’ne en kalbi teşekkürlerimi sunarım.

Eylül, 2021, Bartın

Doç. Dr. Tuba ÖZDEMİR ÖGE

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!