31.10.2021 Views

Sürdürülebilir Dergi 11. Sayı

Her gün sürdürülebilirlik adına yeni adımlar atılan dünya düzeninde; sürdürülebilir yaşamı, yenilikleri, şirketlerin neler yaptığını ve çok daha fazlasını SÜRDÜRÜLEBİLİR DERGİ olarak ele alıyoruz.

Her gün sürdürülebilirlik adına yeni adımlar atılan dünya
düzeninde; sürdürülebilir yaşamı, yenilikleri, şirketlerin neler
yaptığını ve çok daha fazlasını SÜRDÜRÜLEBİLİR DERGİ
olarak ele alıyoruz.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.2

PERKUP STORE

Ç İ N D E K İ L E R

22

İ

JARDİN NATUREL

8

Nemo'nun Bahçesi ile

Denizaltında Tarım

10

Ekim Ayında Doğayı

Tüketmeden Neler

Tüketebiliriz?

12

Paris, İklim Eylem

Planı’nı Nasıl Hazırladı?

16

Biobite Cups

20

Güney Kore Yemek

Atıklarında %95 Geri

Dönüşümünü Nasıl

Sağladı?

28

Plastik, İşe Yarar Bir

Şekilde Geri

Dönüştürülebilir Bir

Malzeme Değildir!

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1


PERKUP STORE

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2


Perkup nedir ?

Nasıl ortaya

çıktı?

M

erhabalar, öncelikle bu anlamlı

girişiminizde başarılar dileriz.

Perkup, Sürdürülebilir Moda ve etik

ticaret ilkelerine dayanarak, çevreye

duyarlı malzemelerle üretim yapan

bağımsız bir markadır. Herhangi bir

kreasyona ya da sezona bağlı olmadan,

gösterişten uzak, rahat, işlevsel ve

duyarlı iç çamaşırları üretir. Nihai amacı

ise günümüzde işlevinden ziyade

sembolik veya sosyal kimlik aracısı

olarak görülen giysileri, doğaya etkisini

mümkün olduğunca azaltarak üretmek

ve öncelikli işlevini ön plana koyan bir

algı oluşturmak. Tekstil sektörünün

içinde bulunduğu dipsiz kuyuda, fayda

sağlayan ne yapabiliriz diye uzun

süredir düşünürken çevreye duyarlı,

etik ve sade tasarımlara sahip “basic” iç

çamaşırı üretme fikri ise 2015 yılında

ortaya çıktı. Herhangi bir sermayesi

olmayan, yatırım almamış, kendi

kendini finanse eden küçük bir marka

olduğu için, ilk online olduğu Ekim

2020’ye kadar uzun bir hazırlık dönemi

geçirdi diyebiliriz.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 3


Okuyucularımıza

"Sürdürülebilir Moda"

için tüyolar verebilir

misiniz?

S

ürdürülebilir Moda’nın tek bir doğrusu olduğunu

düşünmüyoruz. Modayı ve hatta hayatı

sürdürülebilir kılmanın en temel yolu, daha az

tüketmek. Bunun yanısıra ya da bununla beraber,

çevre dostu malzemelerle üretilen ürünleri tercih

etmek, satın alınan ürünlerin ömrünü uzatacak

her türlü aksiyon, işlevini kaybeden ürünleri tamir

etmek, tamir edilemiyorsa ileri dönüşüm ile yeni

işlevler kazandırmak, ikinci el ürün almak, vs. Bu

eylemlerden bir tanesini bile gerçekleştirebilsek

doğaya ve canlılara verdiğimiz zararı azaltmış

oluyoruz. Sıfır atık uzmanı şef Anne-Marie

Bonneau’nun sıfır atıkla ilgili olan ve artık klişe

sayılabilecek çok anlamlı bir sözü var: “We don't

need a handful of people doing zero waste

perfectly. We need millions of people doing it

imperfectly.” Sıfır atık felsefesini kusursuz şekilde

uygulayan bir avuç dolusu insana ihtiyacımız yok.

Bunu kusurlu da olsa yapan milyonlarca insana

ihtiyacımız var. Sürdürülebilir modada aynı

kavram geçerli. Sadece çevreye duyarlı kumaşa

sahip bir ürün alabiliriz, sadece ikinci el kıyafet

alabiliriz ya da sadece ileri dönüşüm yapıyor

olabiliriz. Bunların her biri sürdürülebilir modaya

katkıdır. Bulunduğumuz korkunç kapitalist

düzende greenwashing tuzağına düşmeden

yapılan her eylemin doğaya ve canlılara daha az

zarar verdiğini bilmeliyiz. Sürdürülebilir Moda

kavramının bir pazarlama aracı olmaktan çıkıp,

sektörün varsayılan değerleri haline geldiği

zaman bir kazanım elde edebileceğiz.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 4


çevreye duyarlı, sade, rahat iç çamaşırları

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 5Sitenizde geri dönüştürülmüş

kağıtlardan üretilmiş ambalaj

kullandığınız bilgisi var. Peki

ürünlerinizi kargolarken ayni

hassasiyeti gösteriyor musunuz?

T

am anlamıyla plastiksiz kargo

yapıyoruz. Geri dönüştürülmüş

kağıttan elde edilen ambalajımız,

şeker kamışı posasından elde edilen

kartlarımız ve jüt ipimiz ile kargo

poşetsiz bir şekilde :)

Tekstilde sürdürülebilirliğin sizin

açınızdan önemi nedir? Üretim

yaptırdığınız firmanızda da

aynı hassasiyetle nelere dikkat

ediyorsunuz ?

Perkup’ın kurulmasına zemin hazırlayan ilk faktör,

tekstil işçilerinin şartlarını nasıl daha adil yapabiliriz

sorusuydu. O yüzden tekstilde sürdürülebilirliğin önemi

çok büyük. Öncelikle çalışanların adil ücrete ve sosyal

haklara sahip olmaları değişmez kuralımız. Daha sonra

kadın istihdamına önem veriyoruz. Bunun dışında

üretim aşamasında da en az atık şiarıyla hareket

ediyoruz. Şu an çok küçük bir ekiple üretim yapıyoruz.

Üretim hattımız büyüdükçe, Sedex gibi sosyal

sorumluluk sertifikalarına başvurarak, adil, etik ve

duyarlı üretime yatırım yapmayı hayal ediyoruz.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 7Peki bitkiler su altındayken güneş ışığından

nasıl faydalanabiliyorlar?

Yapılan araştırmalara göre, bitkiler fizyolojik gelişim için

güneş ışığındaki kırmızı tayfa bağımlılar. Kırmızı ışık 5 ila

15 metre derinliğe ulaşabiliyor. Bu yüzden bitki tankları,

su seviyesinin beş ila sekiz metre altına yerleştiriliyor.

Bitki tanklarının bakımından ise deneyimli dalgıçlar

sorumlu.

Ocean Reef Group, 60 senedir Gamberini ailesi

tarafından yönetiliyor. Luca Gamberini, su altı tarımın,

gıda sektörünün geleceği için çok önem taşıdığını

söylüyor. Nemo’nun Bahçesi ekibi, sualtı tarımını verimli

toprak veya su sıkıntısı çeken bölgelerde geliştirmeyi

tasarlıyor. Şu an için tek endişe bu projelerin yerel gıda

altyapısını rahatsız edebilecek olması. Üretim henüz ticari

boyuta ulaşabilmiş değil. Projenin amacı, üretimin

sürdürülebilir olup olmadığını görmek. Ürünlerin

çeşitlendirilmesi de bir diğer değerlendirme unsuru.

Gamberini’ye göre bu mümkün. Şirket tarafından

gerçekleştirilen testler, tohumların su altında çok daha

hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Hidroponik Tarımın Avantajları

► Bitkiler toprakta olduğundan yüzde 50 daha hızlı

büyüyor.

► Böcek ilacı hiç kullanılmaz.

► Bitkiler hastalıklardan arınmış bir ortamda yetişmeye

başlarlar.

► Daha küçük kaplar kullanılabilir, kökler karışmadan

büyüyebilirler.

► Aşırı büyüme koşulları üzerindeki kontrolün daha fazla

olması bitkiler için mümkün olan en iyi ortamın

sağlanmasını kolaylaştırır ve daha iyi kalitede elde

edilmesine neden olur.

► Hidroponik sistemle yetiştirilen bitkiler organiktir. Daha

önceleri, iki yetiştirme metodunun birbiriyle

bağdaşmadığının söylenmiş olmasına rağmen, ortak bir

paydaları vardır. Hidroponik yetiştiricilik anında ve yüzde

100 bulunması gereken besinlere bağlıdır. Kullanılan

tohum, besin organik ise ürün organik olacaktır.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 9

www.dunya.com


Ekim

Ayında

Doğayı

Tüketmeden

Neler

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 0Tüketebiliriz?

https://yesilgazete.org/ekim-ayinda-hangi-sebze-ve-meyveler-tuketilmeli/


Yeşil Düşünce Derneği tarafından hazırlanan takvim hangi mevsimde neleri

yememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Yapılan paylaşımda “Ekim geldi, havalar serinliyor. Serinleyen havalarla

birlikte bedenimizin ihtiyaç duyduğu C vitamini ve kalsiyum, magnezyum,

potasyum gibi mineraller açısından zengin sebze ve meyveler olgunlaşmaya,

sofralarımızdaki yerini almaya başlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Doğayı ve doğal olanı korumak, zehirsiz gıdaya ulaşmak, sağlıklı olmak, yerel

küçük üreticileri desteklemek, evinizin ekonomisini korumak ve karbon ayak

izini düşürmek için mevsiminde beslenmek en basit çözüm.

Ayrıca, mevsiminde yetişmemiş meyve-sebze, doğa şartlarıyla işbirliği

yapılarak değil, doğayla mücadele ederek üretildiğinden, üretiminde hibrid

tohum, böcek ilacı ve kimyasal gübre kullanım oranı yükseliyor.

Ekim ayı sebze ve meyveleri

Pırasa

Mantar

Lahana

Ispanak

Havuç

Yer elması

Turp

Fındık

Karnabahar

Greyfurt

Ceviz

Nar

Mandalina

Üzüm

Armut

Muz

Elma

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 1

https://yesilgazete.org/ekim-ayinda-hangi-sebze-ve-meyveler-tuketilmeli/2015’te Birleşmiş Milletler (BM) COP21 İklim Toplantısı Paris’te yapıldı. İklim mücadelesinde şehirlerin

önemini vurgulamak amacıyla, Paris Belediye Başkanı Ann Hidalgo aynı tarihlerde, “Yerel Yöneticiler

için İklim Zirvesi” düzenledi. Dünyanın dört bir tarafından 400’ün üzerinde belediye başkanının

katılımıyla, iklim konusunda yerel yöneticilerle yapılan en büyük toplantı oldu. Çözümler ve hedeflerin

tartışıldığı bu toplantı bir ilkti. Toplantıda, COP21’de Paris İklim Anlaşmasının yanı sıra gelecek

toplantılarda şehirlerin resmen yer alması kararı alındı.

COP21 toplantısı sonrası Hidalgo, Paris Belediyesi’ni iklim konusunda harekete geçirdi ve 2014 verileri

kullanılarak, Paris’in karbon ayakizi hesaplandı. Paris’in seragazı salımlarının kaynakları incelendiğinde

yaklaşık %30’unun Paris Belediyesi’nden kaynaklandığı görüldü; %5’i belediye binaları ve araçlarından;

%25’i de belediyenin aldığı kararlardan. Salımların %70’inin üzerinde belediyenin kontrolü yoktu. Bu

nedenle İklim Eylem Planını geliştirirken salımların %70’inden sorumlu olanları da sürece dahil etmek

gerekiyordu. Beş ay süren iklim eylem planı sürecine 700’ün üzerinde paydaş katıldı. Ulaşım, atık, hava

kalitesi ve benzeri konularda 30 çalıştay ve 100’ün üzerinde toplantı yapıldı. Küresel ısınmayı

yavaşlatmak için yapılabilecekler Belediye Meclisi’nde uzun uzun tartışıldı. “Sayın Başkan, Bir Fikrim

Var” adı altında bir çevrimiçi platform kuruldu ve halktan seragazı salımlarını azaltmaya yönelik yüzlerce

öneri toplandı. Sürecin sonunda İklim Eylem Planı önce Belediye Meclisi’nde oylanarak kabul edildi.

Plan daha sonra halkın görüşüne sunuldu ve halk oylamasında %96 destek sağlandı. 15.000 kişi de

“iklim görevlisi” olarak kaydoldu.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 3

https://ekoiq.com/


Eylem Planı 2030

Ara Hedefleri ve

2050 Nihai

Hedefleri

PARİS İKLİM EYLEM PLANI:

Paris İklim Eylem Planı, 500 eylem içeriyor ve bu

eylemleri 4 başlık altında toplayabiliriz:

– Enerji kaynakları %100 yenilenebilir, sıfır karbon

kent

– Yaşam kalitesi yüksek, dayanıklı kent

– Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları

sağlayan kent

– Bir ekosistem olarak kent

ENERJİ

– 2050’de Paris’in enerji gereksinimi %100

yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.

– Enerjinin %20’si yerel kaynaklardan elde edilecek:

– Yerel jeotermal kaynaklar,

– Bois de Vincennes’de ~ 10.000 m² Güneş Enerjisi

Parkı kurulacak;

– Çatıların %20’sine güneş enerjisi panelleri

yerleştirilecek;

– Atık ısılar (örneğin veri merkezleri ve arıtmadan

kaynaklanan) geri kazandırılacak.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 4

https://ekoiq.com/


ÖRNEK UYGULAMALAR İSE:

– Binaların enerji verimliliğinin artırılması,

– Yeşil çatı uygulaması,

– LED kullanımı ve benzeri uygulamalar,

– Enerji kullanımını gerçek zaman gösteren

ölçüm aletleri,

– Paris’te inşa edilecek tüm binaların düşük

karbon ve enerji pozitif olması.

HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

– 2024’ten sonra dizel kullanımı yasaklanacak.

– 2030’dan sonra benzin kullanımı

yasaklanacak.

– 2030’dan sonra fuel oil ile ısıtma

yasaklanacak.

ULAŞIM:

I2004’ten bu yana ulaşımdan kaynaklanan

seragazı salımları %40 azaltıldı. 2014 karbon

ayakizi çalışmasından da görüldüğü gibi,

ulaşım en yoğun seragazı salım kaynağı.

– Yürüme, bisiklet ve toplu ulaşımın

önceliklendirilecek,

– Tüm kenti kapsayan bisiklet ağı

geliştirilecek,

– 2025 yılına kadar toplu taşımada kullanılan

araçlar elektrik enerjisine dönüştürülecek,

– Akıllı ulaşım uygulamaları yaygınlaştırılacak,

– Nehir ve tren ulaşımına ağırlık verilecek.

GIDA:

– Bölgesel gıda ağı kurarak yerel, kaliteli ve

organik gıdaya erişim sağlanacak,

– 2030’a kadar Paris bölgesindeki organik

tarım alanların yüzey alanı %20’ye

çıkartılacak. 2050’ye kadar bu alanı %30’a

çıkarılacak.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 5

https://ekoiq.com/


BIOBITE

CUPS

Çıtır ve Lezzetli en İyi Tek Kullanımlık

Bardaklar!

Sıcak içeceklere dayanıklıdır. 12 saat

sızdırmazdır.

Benzersiz, eşsiz yenilebilir fincanlar, her

kahveyi özel bir şeye dönüştürür.

Kahvenizi ziyafete dönüştürüyorlar!

Anında Geri Dönüşüm

Yenilebilir gofret kabı, siz de dahil olmak

üzere 7,5 milyardan fazla istasyonda

geri dönüştürülebilir.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 6

https://www.biobite.co.uk/


Şeker veya Balmumu Kaplamaları Yok!

Doğal ve Vegan!

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 7

https://www.biobite.co.uk/


Yenilebilir

Gofret

Bardakları

Bardak doğal malzemelerden

yapılmıştır ve %100 VEGAN'dır.

Yenilebilir Gofret Bardakları, tek kullanımlık

plastik ve kağıtlara en iyi ve en lezzetli

alternatiftir.

Bisküvi ve bardak. Bir içecek ve atıştırmalık.

Hepsi küçük ve lezzetli bir pakette. Her kahve

sever için nihai seçenek.

Bardağın etrafındaki geri dönüştürülebilir kağıt

etiket, bardağın tüketilmeden önce güvenli bir

şekilde tutulmasını sağlar. Ayrıca gofreti

yerleştirildiği yüzeyden uzak tutar. Yani

kontaminasyon konusunda endişelenmenize

gerek yok!

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 8

https://www.biobite.co.uk/


“Kahvenizi İkramlığa Dönüştürün”

Natural ve Vegan gofret kapları, normal sabah

kahvenizi özel bir şeye dönüştüren eşsiz bir tat

deneyimi sunar.

Yenilikçi üretim süreci, bardağın lezzetli bir şekilde

çıtır kalırken soğuk ve sıcak içeceklere direnmesini

sağlar. Ürünlerimizde şekerli krema veya balmumu

kaplama yoktur, bu da lezzetli gofret ipucu ile doğal

bir kahve tadı bırakır.

Bardaklar, doğrudan temas olmadan kolayca

tutulmasını sağlayan ve bardağı yerleştirildiği

yüzeylerden izole eden koruyucu bir kağıt etikete

sahiptir. Bu, güvenli tüketim sağlar ve insanların

lezzetli kahve atıştırmalıklarının tadını çıkarmasını

sağlar.

Bu küçük fincan, geniş çapta uygulandığı takdirde

çevre üzerinde BÜYÜK bir etkiye sahip olabilir!

Yenilebilir gofret kapları, tek kullanımlık plastik ve

kağıtlara en iyi alternatiftir. Gıda atığı ve kağıt

etiketlerin geri dönüştürülebilir olması nedeniyle

kolayca parçalanabilir. Her gün çöplüklere atılan

milyonlarca bardağın neden olduğu çevre kirliliğini

azaltmaya yardımcı olabiliriz.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 1 9

https://www.biobite.co.uk/
JARDIN NATUREL

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2 2


J

Jardin Naturel nedir ? Nasıl ortaya çıkmıştır?

ardin Naturel bitki bazlı kişisel bakım ürünleri üreten, kadın girişimi bir markadır.

2019 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Ben Merve Cihan aslında peyzaj mimarıyım. Doğaya ve bitkilere olan ilgim beni

zaman içerisinde aromaterapiye yönlendirdi. Bu ilgiyle birlikte aldığım aromaterapi

ve estetisyenlik eğitimleri bu işe olan inancımı arttırdı. İçimdeki üretme arzusuyla

doğaya olan hayranlığımın sentezi sonucu da Jardin Naturel doğdu.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2 3


Plant tabanlı kozmetiğin

klasik kozmetik

anlayışından ayıran

özellikleri nelerdir?

J

ardin Naturel doğanın servetiyle

bitkisel cilt bakım ürünleri

üretmektedir. Ürünlerimizde

yalnızca bitki bazlı hammaddeler

kullanıyoruz. Yani vegan üretim

yapan bir markayız. Cilt bakım

ürünlerimizi tasarlarken en çok

aromatik yağlardan

faydalanıyoruz.

Sabit ve uçucu yağların

büyüleyici etkilerini ürünlerimize

en doğru ve güvenilir formülle

dahil ederek bu yağlardan

maksimum faydayı elde etmeyi

hedefliyoruz.

Cilt bakım ürünlerimizdeki

hammaddelerimizi güvenilir

tedarikçilerden özenle seçiyoruz.

Saf, doğal ve mümkünse organik

hammadde tercih ediyoruz.

Ürünlerimizin yetişkin veya bebek

tüketicimizin cildine iyi geldiğini

duymak ise en büyük motivasyon

kaynağımız.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2 4


Katı saç şampuanı ve kremini neden tercih etmeliyiz?

Alışılmış saç bakım ürünlerinden en büyük farkı nedir?

J

ardin Naturel ürünlerini formüle

ederken saf, doğal, vegan, temiz

içerikli, atıksız, hayvana ve doğaya

zulümsüz, insana zararsız olmalarına

özen gösteririz. Katı şampuan, katı

saç kremi ve tablet diş macununun en

büyük avantajı plastik atık çıkarmıyor

oluşudur. Bunun yanı sıra uzun süren

ar-ge çalışmaları sonucu elde ettiğimiz

koruyucusuz katı şampuan ve tablet

diş macunu formülasyonları

tahrişe ve toksik birikime sebep

olmadan temizleme özelliği taşıyor.

Tüm bunların yanı sıra bizi diğerlerinden

ayıran en büyük özelliklerimizden biri ise

ürünlerimizin keyifli kullanımıdır. Bir ürünü

tasarlarken doğal ve güvenilir olması kadar

keyifle kullanılabilmesi de bizim için

önemlidir. Çünkü üretilen bir ürünün

üretimhanemizden çıkıp son kullanıcıya

ulaşana kadar geçen süreçte oldukça fazla

emek bulunur. Bu yüzden müşterilerimizin

ürünlerimizden maksimum faydayı

almasına özen gösteririz. Ürünlerimizi

kargolarken de atık çıkarmamaya önem

veririz.

Bu sebeple plastik koruyucu ve kargo

poşeti kullanmayız.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2 5


Jardin Naturel Vegan fırçasının

"Agave lechuguilla" bitkisinden

üretildiği bilgisini bizlerle

paylaşmışsınız. Bu bitkinin ve

kuru fırçalamanın cildimiz için

önemi nedir?

A

gave Lechuguilla bitkisi çeşitli

kimyasallara karşı direnç sağlayan

esnek liflere sahiptir. Kuru fırçalama,

ciltteki gözenekleri açarak kan

dolaşımının artmasına ve lenf

akışını/drenajını

desteklemesine

yardımcı olur. Cildi ölü deriden

arındırarak detoksifiye eder. Cildi

kuruyken Jardin Naturel Vegan

Vücut Fırçası ile fırçalamak, cildin

nemini kaybetmeden ölü derilerden

arınmasını ve kan dolaşımının

artmasını sağlar.

Aynı bitkiden yapılan tırnak fırçamız

ise tırnakları kirden, bakteri ve

mikroplardan

arındırmaya

yardımcıdır. Tırnak aralarındaki

gözle görünmeyen kirler için temizlik

sağlar. Kütikül üzerinde ve

çevresindeki pul pul dökülmeleri

hızlandırarak cildi ölü deriden

arındırır ve peeling etkisi sağlar.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2 6


Jardin Naturel

ürünlerini satın alacak

ve kullanacak

tüketicilere önerileriniz

nelerdir?

B

ir kişisel bakım ürünü seçerken

mutlaka içeriğini okumalarını tavsiye

ederiz.

Öncelikle kişinin herhangi bir

alerjisinin olup olmadığını bilmesi

gerekir. Çünkü bitkisel, doğal içerikli

ürünler de alerjik reaksiyonlara

sebep olabilmektedir.

Bizim her cilt tipine uygun ürünümüz

mevcut. Tüketicilerimize ciltlerini iyi

tanıyıp en uygun Jardin Naturel

ürününü seçmelerini tavsiye

ediyoruz. Alerjik bünyeye sahip olan

kişilerin, hamilelerin ve emziren

kadınların öncelikle doktorlarına

danışmalarını öneririz.

Ayrıca herhangi bir soru veya öneri

için web sitemizde bulunan iletişim

bilgileri üzerinden bizimle her

zaman iletişime geçebilirler.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2 7


S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R D E R G İ | 2 8

PLASTİK,

İŞE YARAR BİR

ŞEKİLDE

GERİ

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

BİR

MALZEME

DEĞİLDİR!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!