01.12.2021 Views

MediaCat KSS Özel Eki

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GEL SEN DOĞAYA<br />

#GÖN-<br />

LÜNÜ<br />

VER<br />

O HER ZAMAN<br />

KARŞILIĞINI VERiR.<br />

HEDEF<br />

tema.org.tr/gonulluluk/gonullumuz-olun


KURUMSAL<br />

SOSYAL<br />

SORUMLULUK<br />

İÇİNDEKİLER<br />

KAPAK....................................................... 4<br />

Toplumun etik aktörleri<br />

AVIS.......................................................... 8<br />

Hepimiz “Aynı Dili Konuşuyoruz”<br />

BOYNER.................................................. 10<br />

Sürdürülebilirlik odaklı projelerimize devam<br />

ediyoruz<br />

DYSON ................................................... 12<br />

Yaratıcılık sınır tanımıyor<br />

HERO BABY............................................. 14<br />

Doğa için iyiliğin peşinde<br />

KOÇSİSTEM............................................. 16<br />

Dijital ekran bağımlılığına karşı: Aile Saati<br />

OPET....................................................... 18<br />

Mikro işletmeler için hijyen farkındalığı<br />

Kadın istihdamına güçlü destek<br />

QNB FİNANSBANK................................... 20<br />

Odağımız çocuklar ve gençler<br />

TÜRKİYE İŞ BANKASI ............................... 22<br />

En büyük yatırımımız geleceğe<br />

UĞUR OKULLARI...................................... 24<br />

Dünyanın geleceği için ‘sorumlu’ adımlar<br />

<strong>MediaCat</strong><br />

<strong>MediaCat</strong><br />

mediacatonline<br />

<strong>MediaCat</strong><br />

<strong>MediaCat</strong>TV<br />

Genel Yayın Yönetmeni<br />

Pelin Özkan<br />

pelinozkan@kapital.com.tr<br />

Genel Müdür Yardımcısı<br />

Birce Güler<br />

birceguler@kapital.com.tr<br />

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü<br />

Arzu Nilay Kocasu<br />

arzunilaykocasu@kapital.com.tr<br />

Editör<br />

Sultan Öncü Arslanoğlu<br />

sultanoncu@kapital.com.tr<br />

Görsel Yönetmen<br />

Levent Kal<br />

leventkal@kapital.com.tr<br />

Kapak<br />

Özlem Özdemir<br />

Yazı İşleri<br />

Tuğba Özöğretmen<br />

Gönül Hadımlı<br />

Ceren Berfin Beyazdağ<br />

İnternet Editörü<br />

Sencer Uçar<br />

sencerucar@kapital.com.tr<br />

Yardımcı İnternet Editörü<br />

Simge Şenses<br />

simgesenses@kapital.com.tr<br />

Sosyal Medya Uzmanı<br />

Oğulcan Palabıyık<br />

ogulcanpalabiyik@kapital.<br />

com.tr<br />

İçerik Direktörü<br />

Alev Kaynak<br />

alevkaynak@kapital.com.tr<br />

İçerik Müdürü<br />

Doğan Terzi<br />

doganterzi@kapital.com.tr<br />

REKLAM SATIŞ<br />

Reklam ve Etkinlik Satış<br />

Direktörü<br />

Aysun Zeren Kangı<br />

aysunzeren@kapital.com.tr<br />

Yönetim Yeri<br />

Nispetiye Caddesi, Akmerkez<br />

E Blok Kat: 6 Etiler 34349 İstanbul<br />

T: 212 282 26 40<br />

F: 212 282 26 32<br />

Baskı<br />

Promat Basım<br />

Sanayi ve Ticaret Aş. Orhangazi<br />

Mahallesi 1673.Sokak No:34<br />

Esenyurt 34348 İstanbul<br />

T: 212 622 63 63<br />

F: 212 605 07 98<br />

info@promat.com.tr<br />

Kıdemli Reklam ve Etkinlik Satış<br />

Müdürü<br />

Cansu Ersöz<br />

cansuersoz@kapital.com.tr<br />

Reklam ve Etkinlik Satış<br />

Müdürleri<br />

Gamze Oktay<br />

gamzeoktay@kapital.com.tr<br />

Buket Alpboğan<br />

buketalpbogan@kapital.com.tr<br />

KAPİTAL MEDYA LONDRA<br />

Londra Temsilcisi<br />

Ozan Mert<br />

ozanmert@kapital.com.tr<br />

Global Editör<br />

Nazlı Selin Özkan<br />

selinozkan@kapital.com.tr<br />

PAZARLAMA<br />

Etkinlik Yöneticileri<br />

Cankız Akkaya<br />

cankizakkaya@kapital.com.tr<br />

Zeynep Özfırıncı<br />

zeynepozfirinci@kapital.com.tr<br />

Satın Alma ve İdari İşler<br />

Direktörü<br />

Serdal Tiftik<br />

serdaltiftik@kapital.com.tr<br />

Etkinlik Satış Müdürü<br />

Savaş Seçkinler<br />

savasseckinler@kapital.com.tr<br />

MEDIACAT KİTAPLARI<br />

Kitap Editörü<br />

Barış Cezar<br />

bariscezar@kapital.com.tr<br />

Kitap Satış ve Dağıtım<br />

Sorumlusu<br />

Salih Şahin<br />

salihsahin@kapital.com.tr<br />

T: (212) 282 26 40<br />

www.mediacat.com<br />

Dağıtım<br />

Dünya Dağıtım<br />

T: 212 440 29 85<br />

© <strong>MediaCat</strong> Kapital Medya AŞ tarafından<br />

TC yasalarına uygun olarak<br />

yayımlanmaktadır. <strong>MediaCat</strong>’in<br />

isim ve yayın hakkı Kapital Medya<br />

AŞ’ye aittir. <strong>MediaCat</strong>’te yayımlanan<br />

yazı, fotoğraf, karikatür ve<br />

illüstrasyonların her hakkı saklıdır.<br />

Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.<br />

İmzalı yazılardaki görüşler<br />

yazarlarına aittir.<br />

Aralık 2021 1


Kurumsal Sponsorlar<br />

Medya Ana Sponsorları<br />

Oturum Sponsorları<br />

Fark Yaratan Kadınlar<br />

Ana Destekçisi<br />

Felis<br />

Bölüm Sponsorları<br />

Mola<br />

Sponsoru<br />

Felis Platform Üyeleri<br />

Deneyim Alanları Sponsorları<br />

Networking<br />

Sponsoru<br />

Performans<br />

Sponsoru<br />

Dijital Liderler<br />

Sponsoru<br />

Üniversiteli<br />

Sponsorları<br />

Destekleyenler<br />

Medya Sponsorları


İlham verdiğiniz için<br />

teşekkürler<br />

Brand Week Istanbul’u EMEA bölgesinin en büyük iş buluşmasına<br />

dönüştüren sponsorlarımız, çözüm ortaklarımız, konuşmacılarımız ve<br />

katılımcılarımıza teşekkür ederiz.<br />

brandweekistanbul.com<br />

#BrandWeek2021<br />

/brandweekistanbul /brandweekist /brandweekistanbul /brandweekistanbul


KAPAK<br />

Toplumun etik aktörleri<br />

21’inci yüzyılda<br />

marka olmak;<br />

“etik değerleri<br />

olan”, “normları<br />

değiştiren” ve<br />

“toplumsal faydayı<br />

destekleyen”<br />

sıfatlarıyla<br />

tanımlanıyor.<br />

Hâl böyleyken<br />

kurumsal sosyal<br />

sorumluluk<br />

çalışmalarında<br />

da etik değerleri<br />

gözetmek bir<br />

zorunluluk hâlini<br />

alıyor.<br />

4 <strong>MediaCat</strong><br />

aptıklarınız bir fark yaratır<br />

ama öncesinde ne tür<br />

Y<br />

bir fark yaratmak istediğinize<br />

karar vermelisiniz.” İzi sürülemeyen<br />

bu söylemin kurumsal<br />

sosyal sorumluluk adına yapılan çalışmalara<br />

ve etkilerine dair önemli<br />

bir mesaj barındırdığı aşikâr.<br />

Tüm eylemlerin bir sonucu<br />

vardır ve bir şekilde kendi etkisini<br />

yaratır. Önemli olan, bu eylemleri<br />

gerçekleştirirken bir amaç doğrultusunda<br />

ilerleyebilmek. Bugüne kadar<br />

yaptıkları girişimleriyle kendilerinden<br />

bahsettiren markaların/<br />

şirketlerin başarılı olduğu düşünülürken,<br />

tüketicinin şirketlerden/<br />

markalardan yaptıkları çalışmalar<br />

konusunda daha şeffaf olmalarını<br />

beklediği bir noktaya geldik. Şirketlerin,<br />

pozitif etki yaratmak için yürüttüğü<br />

kurumsal sosyal sorumluluk<br />

projelerinde birincil amaçlarını<br />

sorgulaması gerektiği bir dönem-<br />

deyiz. Günümüzde iş dünyasının<br />

kendilerine olduğu kadar artık paydaşlarına<br />

ve tüketiciye karşı da sorumlu<br />

olduğu farkındalığı şu soruya<br />

verilecek cevabın değerini daha da<br />

artırıyor: Kurumsal sosyal sorumluluk<br />

kim/ne için yapılıyor?<br />

Konuşmayı bırakın,<br />

harekete geçin<br />

Birleşmiş Milletler (BM), 2030 yılına<br />

kadar Sürdürülebilir Kalkınma<br />

Hedefleri’ni gerçekleştirmek için<br />

10 yıl boyunca eylem çağrısı yaptı<br />

ancak geldiğimiz noktada daha çok<br />

çalışmamız gerektiğine işaret ediliyor.<br />

BM Genel Kurul Başkanı Tijjani<br />

Muhammad-Bande, “amaçların<br />

yerine getirilmesinde hâlâ geride<br />

kalanlar için SKA eylemini hızlandırmanın<br />

yeni yollarını düşünmemiz<br />

gerektiğini” söylerken, BM Genel<br />

Sekreteri António Guterres de<br />

“çabalarımızı artırmak zorunda<br />

olduğumuzun” altını çiziyor.<br />

Görünen o ki; 2030’a doğru<br />

hızla ilerliyoruz ama bu hıza ayak<br />

uydurmakta güçlük çekiyoruz. Kanaat<br />

önderleri; şirketleri, kurumsal<br />

sosyal sorumluluk konusunda<br />

konuştukları kadar çalışmadıkları<br />

yönünde eleştiriyor ve ekliyor: Kurumsal<br />

sosyal sorumluluk, çevresel,<br />

sosyal ve kurumsal yönetişim<br />

(ESG), değer yaratma, sürdürülebilirlik,<br />

kurumsal hesap verebilirlik<br />

gibi jargon vagonuna körü körüne<br />

atlamak bir strateji değildir; üstelik<br />

vizyoner ancak pasif bir <strong>KSS</strong> retoriği,<br />

olumlu bir etki yaratmaktan<br />

ziyade tam tersi bir tepki dahi doğurabilir.


21’inci yüzyılda marka<br />

olmak<br />

University of London akademisyenlerinden<br />

Olivier Sibai, 21’inci<br />

yüzyılda marka olmaya dair önemli<br />

bir noktaya dikkat çekiyor. Küresel<br />

ve toplumsal meseleler konusunda<br />

seslerini yükseltmeyen markaların,<br />

bir diğer ifadeyle aktivist eğilimlerini<br />

kanıtlayamayan markaların<br />

konformist ve şöhret arayanlar<br />

olarak etiketlenme riskinin oldukça<br />

yüksek olduğunu söylüyor. Bununla<br />

birlikte markaların sorumluluk<br />

bilincinin tüketicilerin belirli ihtiyaçlarını<br />

(markalar bize zaman kazandırmalı,<br />

kaliteyi garanti etmeli,<br />

üretkenliği artırmalı, çeşitli pozitif<br />

duygular deneyimlememizi sağlamalı)<br />

karşılamakla sınırlı kaldığını<br />

belirten Sibai, markaların artık, ahlâki<br />

bilinçlerinin gelişmesiyle toplumun<br />

etik aktörleri rolünü üstlenmeleri<br />

gerektiğine dikkat çekiyor:<br />

“Toplumda bir olumsuzluğa sebep<br />

olmadan sorumlu hareket etmek<br />

için markalar üç ahlaki yetkinlik<br />

geliştirmeliler: zarar vermeyeceklerini<br />

garantileyerek ahlâki olarak<br />

hassas olduklarını göstermeliler,<br />

tüm koşullarda ahlâki standartlarını<br />

koruyarak etik olarak her<br />

koşulda çizgilerini koruduklarını<br />

yansıtmalılar ve toplumsal sorunlara<br />

yeniden parmak basmaktan<br />

ziyade, o sorunlara çözüm getiren<br />

alternatiflerin arkasında duran bir<br />

ahlâki vizyon göstermeliler.”<br />

Ticari girişimden sosyal<br />

girişime<br />

Yalnızca tüketiciler değil, çalışanlar<br />

da <strong>KSS</strong> eylemleriyle adından<br />

söz ettiren şirketlere değer veriyor.<br />

Kuruluşlar artık yalnızca finansal<br />

performans gibi geleneksel ölçütlere<br />

hatta ürün veya hizmetlerinin<br />

kalitesine göre değerlendirilmiyor.<br />

Kendilerini toplumun bir parçası<br />

olarak konumlandıran şirketler ve<br />

markalardan da öyle hareket etmeleri<br />

bekleniyor. Bu yaklaşımın onları,<br />

bir ticari girişimden bir sosyal<br />

girişime dönüştürdüğünü de söylemek<br />

yanlış olmayacaktır.<br />

Bir organizasyonun amaç<br />

odaklı oluşu ve bu amaca olan bağlılığı,<br />

işveren markası için de kritik<br />

hâle gelmiş durumda. Deloitte’un<br />

Human Capital Trend 2021 araştırması<br />

bunu destekler nitelikte.<br />

Öyle ki “Önümüzdeki beş yıl içinde<br />

çalışanlarınız neye daha fazla değer<br />

verecek?” sorusuna yöneticilerin<br />

yüzde 86’sı, anlamlı bir misyona ve<br />

bu misyon kapsamında etki yaratmaya<br />

değer vereceklerini öngördüğünü<br />

söylüyor. Yine araştırmadan<br />

çıkan bir diğer çarpıcı gözlem ise şu:<br />

“Bir kuruluşun ırk, iklim değişikliği<br />

ve diğer toplumsal sorunlar konusundaki<br />

duruşu, çalışan ve değer<br />

ilişkisinin temel bileşenleri haline<br />

gelecek.” Yakın tarihli bir Gartner<br />

araştırması da bir kuruluşun, günümüz<br />

sosyal sorunlarına göre hareket<br />

ettiğinde, yüksek düzeyde bağlı<br />

olduğu düşünülen çalışan oranının<br />

yüzde 40’tan yüzde 60’a çıktığını<br />

doğruluyor. ■<br />

ÜÇ ÖNEMLİ<br />

PRENSİP<br />

Etik<br />

duyarlılık<br />

Markalar, bir durumun<br />

etik değerini kabul ederek<br />

hareket etmeli.<br />

Etik<br />

vizyon<br />

Markalar, sınırları belli<br />

bir etik vizyon ortaya<br />

koymalı.<br />

Etik<br />

entegrasyon<br />

Markalar, benimsediği<br />

ahlâki değerleri her<br />

durumda savunmalı,<br />

bu konuda istikrarlı<br />

olmalı.<br />

Aralık 2021 5


AVIS<br />

Hepimiz “Aynı Dili<br />

Konuşuyoruz”<br />

Kurum adı: Avis Türkiye<br />

& İşitme Engelliler Eğitim<br />

Faaliyetleri Derneği<br />

Projenin adı: Aynı Dili<br />

Konuşuyoruz<br />

Projenin hedefi: İşitme<br />

engelli bireylerin toplumsal<br />

yaşama katılımın artırılması,<br />

eşit şartlarda hizmet alımı ve<br />

sunumu, engellerin ortadan<br />

kaldırılması<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

Temmuz 2017<br />

Hayata geçirildiği tarihten<br />

bugüne kadar çeşitli<br />

eğitimler ve uygulamalarla<br />

geliştirilen proje ile Avis,<br />

bu süre içerisinde <strong>KSS</strong><br />

Zirvesi Sürdürülebilir<br />

Kalkınma Amaçları<br />

Ödülleri’nde üst üste üç<br />

kez ödüllendirildi. Proje<br />

son olarak söz konusu<br />

zirvenin ‘Eşitsizliklerin<br />

Azaltılması’ kategorisinde<br />

Platin Ödül’e layık görüldü.<br />

8 <strong>MediaCat</strong><br />

avisturkiye<br />

Avis Turkiye<br />

www.avis.com.tr<br />

Farkındalık ve<br />

sürdürülebilirlik hedeflendi<br />

Proje kapsamında öncelikle saha<br />

çalışanlarının Türk İşaret Dili (TİD)<br />

eğitimine tabi tutulması ile yaşanılan<br />

sorunlar minimum seviyeye indirgendi.<br />

Projede ana esas H sınıfı ehliyet<br />

alma hakkı olan ve araç kiralamaya<br />

ihtiyaç duyan işitme engelli bireyleürkiye’nin<br />

lider mobilite<br />

şirketi Otokoç Otomotiv,<br />

T<br />

2017 yılında, Avis markasıyla<br />

hassas bir konunun kaldıraçlarından<br />

biri olmak üzere kolları<br />

sıvamış ve İşitme Engelliler Eğitim<br />

Faaliyetleri Derneği ile süregelen işbirliğini<br />

derinleştirerek işitme engelli<br />

bireylerin de rahatça araç kiralayabilmesi<br />

ve trafikte yer edinmesi için<br />

“Aynı Dili Konuşuyoruz” projesini<br />

başlattı.<br />

Türkiye’de yaklaşık nüfusu 3<br />

milyonun üzerinde olan işitme engelli<br />

bireylere yönelik olan proje<br />

kapsamında, söz konusu bireylerin<br />

toplumsal yaşama katılımının artırılması,<br />

eşit şartlarda hizmet alımı ve<br />

sunumu, engellerin ortadan kaldırılması,<br />

araç kiralama noktalarındaki<br />

olası sorunların minimum seviyeye<br />

indirgenmesi ve hizmet kalitesinin<br />

artırılması hedefleniyor. Ayrıca proje<br />

kapsamında verilen Türk İşaret<br />

Dili’nde eğitimlerle direkt iletişim,<br />

hizmet erişiminin kolaylaştırılması,<br />

söz konusu bireylerin kendi dille-<br />

rinde hizmet alımının sağlanması ve<br />

sosyal sorumluluk projelerine dikkat<br />

çekerek engellilik bilincine katkı sunulması<br />

da amaçlanıyor. Buna ek olarak,<br />

proje çerçevesinde işitme engelli<br />

bireylerle gerçekleştirilen etkinlik ve<br />

eğitim programları ile yaşamlarına<br />

katkı sunuluyor.<br />

Hayata geçirildiği tarihten bugüne<br />

kadar çeşitli eğitimler ve uygulamalarla<br />

geliştirilen proje ile Avis, bu<br />

süre içerisinde <strong>KSS</strong> Zirvesi Sürdürülebilir<br />

Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde<br />

üst üste üç kez ödüllendirildi. Proje<br />

son olarak söz konusu zirvenin ‘Eşitsizliklerin<br />

Azaltılması’ kategorisinde<br />

‘Platin Ödül’e layık görüldü.


in hizmet erişimini kolaylaştırmak,<br />

kiralama noktalarında iletişim yoksunluğunu<br />

ortadan kaldırmak ve sağlıklı<br />

bireylerle eşit şartlarda hizmet<br />

alımı zeminini oturtmak dolayısıyla<br />

eşit şartlarda tüketici haklarına sahip<br />

olunmasıyla toplumsal yaşama katkı,<br />

engellilik bilincine vurgu, Türk<br />

İşaret Dili’ne farkındalık esasları<br />

hedeflendi ve sürdürülebilir bir projeye<br />

dönüştürüldü.<br />

“İlk Yardım Hayat Kurtarır”<br />

mottusundan yola çıkılarak İEEF ile<br />

birlikte Türk İşaret Dili’nde hazırlanan<br />

“İlk Yardım El Kitabı” ülkemize<br />

kazandırıldı. Böylece hem bir sivil<br />

toplum örgütü desteklenmiş hem<br />

de ilk yardım konusuna dikkat çekilmiş<br />

oldu.<br />

Kiralama noktalarından araç<br />

edinen bireylerin kiralama sonrası<br />

yaşayabilecekleri problemleri de ortadan<br />

kaldırmak üzere pandemiyle<br />

birlikte İEEF Görüntülü Destek Hizmeti<br />

Merkezi projeye dahil edildi ve<br />

herhangi bir sorunla karşılaşan işitme<br />

engelli bireyin merkeze bağlanmasıy-<br />

la kendi dilinde hizmet alımına erişimi<br />

sağlandı.<br />

Tüm işitme engelli bireylere<br />

kapılarını açtı<br />

Avis Türkiye, “Aynı Dili Konuşuyoruz’’<br />

projesi ile ülkemizde yaşayan<br />

tüm işitme engelli bireylere kapılarını<br />

açtı ve proje bünyesinde işitme<br />

engelli olduğunu belgeleyen tüm<br />

dostlarına yüzde 40 indirimle hizmet<br />

vermeye başladı.<br />

Projenin diğer bir önemli parçası<br />

olarak İşitme ve Konuşma Engelliler<br />

Günü ve Anneler Günü çerçevesinde<br />

işitme engelli annelere unutamayacakları<br />

bir hatıra hediye edildi.<br />

Anneler önce Fenerbahçe Efsanesi<br />

Stadyum ve Müze Turu’na katıldı, takip<br />

eden gün ise Fenerbahçe – Akhisar<br />

Belediye futbol maçını stadyumda<br />

izleyerek keyifli anılar biriktirirken,<br />

Fenerbahçeli futbolcular çiçek vererek<br />

işitme engelli annelerin Anneler<br />

Günü’nü kutladı.<br />

Avis Türkiye’nin ev sahipliğinde<br />

Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim<br />

Merkezi (KUİYEM) - İEEF birlikteliğinde<br />

gerçekleştirilen Türk İşaret Dili’nde<br />

Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi<br />

ile işitme engelli dostlarımız bilinçlendirme<br />

programına tabi tutuldu ve<br />

eksik bilgileri kendi dillerinde aldıkları<br />

eğitimle tamamlandı.<br />

Türkiye’de kiralama sektöründe<br />

47 yıldır en iyi müşteri deneyimi ve<br />

memnuniyetini yaşatmak hedefiyle<br />

öncü ve yenilikçi uygulamalara imza<br />

atan Avis, iş süreçlerinin yanında eğitim,<br />

mesleki gelişim, cinsiyet eşitliği,<br />

spor, sanat gibi pek çok dalda sorumluluk<br />

bilinciyle hareket etti ve topluma<br />

kendini sorumlu hisseden bu<br />

bakış açısını Aynı Dili Konuşuyoruz<br />

projesi ile de devam ettiriyor.<br />

İnsanlara; engelleri toplumun<br />

koyduğu, aslında onların hayatın her<br />

alanında rahatça yer alabileceğini aktarma<br />

hedefiyle yola çıkan Aynı Dili<br />

Konuşuyoruz projesinin, takip eden<br />

yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.<br />

İşitme engelli bireylerin memnuniyetinin<br />

artırılması ve projenin<br />

yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalara<br />

devam edilecek ve uluslararası uygulamalar<br />

da planlanacak. ■<br />

Aralık 2021 9


BOYNER<br />

Sürdürülebilirlik<br />

odaklı projelerimize<br />

devam ediyoruz<br />

Kurum adı: Boyner<br />

Projenin adı: Boyner Cadde<br />

Projenin hedefi: Moda<br />

perakendesi sektöründe<br />

sürdürülebilirlik ile ilgili<br />

farkındalığı artırmak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2021<br />

İyiliğe Dönüştür projemiz<br />

kapsamında şimdiye kadar<br />

176,1 ton tekstil atığını geri<br />

dönüşüme kazandırdık.<br />

79,3 ton kıyafet<br />

temizlenerek ihtiyaç<br />

sahiplerine bağışlandı.<br />

26,8 ton tekstil atığı ipliğe,<br />

64 ton tekstil atığı enerjiye<br />

dönüştürüldü.<br />

10 <strong>MediaCat</strong><br />

boyner<br />

boyneronline<br />

Boyner Büyük<br />

Mağazacılık<br />

ektörümüzde sürdürülebilirlik<br />

kavramına öncülük<br />

yapıyor, konuyla ilgili<br />

S<br />

farkındalığı artırmak üzere birçok<br />

çalışma yürütüyoruz. Bu yıl da bu<br />

odağımızla çalışmalarımıza yön<br />

verdik. 2021’in bizi en çok heyecanlandıran<br />

projelerinden biri Eylül<br />

ayında açığımız Boyner Cadde<br />

oldu. Perakendeciliğin geleceğini<br />

kurguladığımız Boyner Cadde’yi<br />

kullanılan malzeme ve objelerin<br />

birçoğunu geri ve ileri dönüştürerek<br />

tasarladık. Yağmur sularını arıtarak<br />

yeniden kullanacağımız bir<br />

sistem kurduk, mağazamızın elektriğinin<br />

bir bölümü de güneş enerjisi<br />

ile karşılanacak. Geri dönüşümü<br />

sanata bile taşıdık. Deniz Sağdıç’ın<br />

atık kumaşlardan hazırladığı iki<br />

portreyi mağazamızda sergiliyoruz.<br />

Ayrıca yine Sağdıç, ticari değerini<br />

yitirmiş denim kumaşlardan bir<br />

oturma grubu tasarladı.<br />

Bu mağazamızdaki doğa dostu,<br />

sürdürülebilir yaklaşımı hem diğer<br />

mağazalarımızda hem de merkez<br />

ofisimizde uygulamaya almak<br />

üzere “Sıfır Atık” projesi üzerinde<br />

çalışıyoruz. Bu projeyle hedefimiz<br />

kısa ve uzun vadeli çalışmalarla atık<br />

oluşumunu sıfıra indirmek, oluşan<br />

atıkların geri dönüşümüyle ilgili<br />

doğru yönü vermek, konuyla ilgili<br />

olarak tüm çalışanlarda ve ailelerinde<br />

farkındalık yaratmak.<br />

Hedef, plastik tüketimini<br />

11,5 ton azaltmak<br />

Boyner Grup çatısı altında 2013 yılından<br />

bu yana sürdürülebilirlik,<br />

sosyal sorumluluk, üretim ve tedarik<br />

aşamasındaki etik değerleri<br />

kapsayan sürdürülebilirlik raporu<br />

yayınlanıyor. Bu anlamda Türkiye’de<br />

öncü markalar arasında yer<br />

alıyoruz. Geçtiğimiz Haziran’da İş<br />

Dünyası Plastik Girişimi’ni imzalayan<br />

ilk markalardan biri Boyner<br />

oldu. 2023’e kadar plastik tüketimimizi<br />

11,5 ton azaltmayı taahhüt<br />

ediyoruz.<br />

Leke, kırışıklık, teşhir ürünü<br />

olması sebebiyle satışa çıkamayan<br />

ürünlerimizi tekstil atığı olarak<br />

değerlendirmiyor yenileyerek<br />

sürdürülebilir geleceğe ve modaya<br />

aynı anda dokunuyoruz.■<br />

NURÇIN KOÇOĞLU<br />

Boyner Büyük Mağazacılık<br />

Pazarlama ve Marka Yönetimi<br />

Genel Müdür Yardımcısı


DYSON<br />

Yaratıcılık<br />

sınır tanımıyor<br />

Kurum adı: Dyson<br />

Projenin adı: James Dyson<br />

Ödülü<br />

Projenin hedefi:<br />

Mühendislerin teknoloji<br />

yoluyla bir soruna<br />

çözüm bularak yaşamları<br />

iyileştirmenin yeni yollarını<br />

keşfetmelerini desteklemek<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2005<br />

James Dyson Vakfı’nın<br />

yürüttüğü tasarım ve<br />

mühendislik yarışması,<br />

yaratıcı ve girişimci<br />

lisans öğrencilerini<br />

ve yeni mezunları “Bir<br />

soruna çözüm sunan icat”<br />

sunmaları konusunda<br />

destekliyor. Projenin<br />

başladığı 2005 yılından bu<br />

yana 135 milyon sterlinin<br />

üzerinde katkıda bulunarak<br />

yaklaşık 300 icadı<br />

destekleyen James Dyson<br />

Ödülü, genç mühendislere<br />

tasarımlarıyla dünyayı<br />

değiştirme fırsatı sunuyor.<br />

aşkalarının görmezden<br />

geldiği sorunları çözme”<br />

B<br />

fikriyle yola çıkan Dyson,<br />

inovasyona ve tasarıma çok önem veren<br />

bir marka olarak dikkat çekiyor.<br />

Her yıl ciddi miktarlarda Ar-Ge yatırımı<br />

yapan marka, 9 binin üzerinde<br />

patente sahip. Sürekli yeni ürünler<br />

geliştiren markanın Ar-Ge merkezleri<br />

ise bir okul gibi çalışıyor. Bugün,<br />

Birleşik Krallık’ta Malmesbury ve<br />

Hullavington’da 800 dönümlük bir<br />

alana yayılan iki teknoloji kampüsü<br />

ve Singapur’da küresel bir genel<br />

merkezi bulunuyor. Bir aile şirketi<br />

olan Dyson, 6 bin mühendis ve bilim<br />

insanı da dahil olmak üzere, küresel<br />

olarak doğrudan 14 binden fazla kişiyi<br />

istihdam ediyor.<br />

Tüm bunların yanı sıra eğitime<br />

büyük önem veren şirket, Dyson<br />

Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü<br />

ile geleneksel bir üniversitenin akademik<br />

titizliğini küresel bir teknoloji<br />

şirketinde uygulamalı ve gerçek<br />

dünya deneyimiyle birleştiren yeni<br />

bir eğitim modeli sunuyor.<br />

2002 yılında kurulan James<br />

Dyson Vakfı ile aday mühendisleri<br />

güçlendirmek, eğitimde mühendisliği<br />

desteklemek ve tıbbi araştırmalara<br />

yatırım yapmak için uluslararası<br />

olarak çalışan Dyson, vakfın her yıl<br />

düzenlenen uluslararası tasarım<br />

yarışması olan James Dyson Ödülü<br />

ile gençleri “bir soruna çözüm sunmaya”<br />

davet ediyor. Endüstriyel<br />

tasarım ve mühendislik alanlarında<br />

üniversite düzeyindeki öğrencilere<br />

(veya yeni mezunlara) açık olan, şu<br />

anda 28 ülke ve bölgede hayata geçen<br />

yarışma, kapsamını daha da genişletmeyi<br />

planlıyor.<br />

2021 yılı kazananları<br />

2 binin üzerinde başvuru ile rekor<br />

bir katılımla gerçekleşen 2021 yılı<br />

James Dyson Ödülü’nü sağlık ve geri<br />

dönüşüm konularında çığır açacak<br />

üç proje kazandı. Bu sene ilk defa üç<br />

projenin de birincilik ödülü aldığı<br />

yarışmada her bir proje 30 bin sterlinle<br />

ödüllendirildi.<br />

2021 James Dyson Ödülü’nün<br />

uluslararası kazananı ev tipi glokom<br />

testi yapabilen cihazla HOPES projesi,<br />

Sürdürülebilirlik Ödülü’nün<br />

kazananı el tipi bir cihaz kullanarak<br />

plastikleri ayrıştırabilen PLASTIC<br />

SCANNER projesi ve ödülün üçüncü<br />

kazananıysa bıçaklı saldırıya uğrayan<br />

insanların kanamasını durdurulabilen<br />

REACT cihazı oldu. ■<br />

dyson<br />

www.jamesdysonaward.org<br />

www.dysoninstitute.com<br />

jamesdysonfoundation.co.uk<br />

12 <strong>MediaCat</strong>


V ■ ■ ■ ■ ■<br />

EGITIMLERI iÇiN EL ELE<br />

Hesap no ile - TR46 0006 7010 0000 0066 1195 14<br />

Web sitesinden - www.cydd.org.tr<br />

SMS ile - EĞiTiM yazıp 4622'ye gönderin<br />

Bağış miktarı 10 TL olup, mesaj gönderim bedeli 2 SMS'tir.


HERO BABY<br />

Doğa için<br />

iyiliğin peşinde<br />

Kurum adı: Hero Baby,<br />

İstanbul Üniversitesi,<br />

Hacettepe Üniversitesi<br />

Projenin adı: Arı Evim<br />

Geleceğim<br />

Projenin hedefi: Eğitim<br />

kurumlarıyla beraber<br />

arı popülasyonuna katkı<br />

sağlayarak eko-sistemi<br />

desteklemek<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2020<br />

Hero Baby, İstanbul<br />

Üniversitesi ve<br />

Hacettepe Üniversitesi<br />

ortaklığında doğal hayatın<br />

sürdürülebilirliğini<br />

sağlamak adına<br />

yürütülen Arı Evim<br />

Geleceğim projesiyle<br />

arı popülasyonunun<br />

korunmasının yanında<br />

doğal arı popülasyonunun<br />

artırılması hedefleniyor.<br />

www.hero.com.tr/baby<br />

14 <strong>MediaCat</strong><br />

herobabyturkiye<br />

HeroBabyTurkiye<br />

HeroBaby Türkiye<br />

B<br />

ebek gıdasındaki uzmanlığıyla<br />

besleyiciliği ve kaliteyi<br />

gelecek nesillerin<br />

sağlık gelişimi için bir arada sunan<br />

İsviçreli Hero Baby, ‘’İklim Pozitif<br />

2030’’ vizyonuyla sürdürülebilir<br />

doğal yaşama odaklanıyor. Bu vizyon<br />

doğrultusunda kaynakların verimli<br />

kullanımına dikkat çekerek,<br />

daha iyi bir dünya ve daha iyi bir<br />

çevre hareketiyle yan yana yürüyor.<br />

Altı yıldır sürdürülen “Bu Bahçede<br />

Arı Var!” projesinin ardından<br />

2020 yılında hayata geçirilen “Arı<br />

Evim Geleceğim” projesiyle arıların<br />

eko-sisteme sağladığı değeri ön<br />

plana çıkararak, arılarla ilgili farkındalık<br />

yaratmayı sürdürüyor.<br />

5 yılda 50 milyon arı<br />

şehirde!<br />

Altı yıldır sürdürülen “Bu Bahçede<br />

Arı Var!” girişimiyle doğanın iyiliği<br />

için çalışan İsviçreli Hero Baby, “Arı<br />

Evim Geleceğim” projesiyle bu iyilik<br />

hareketinin önemli bir parçası haline<br />

geliyor. Dünyada üretilen tarım<br />

ürünlerinin yüzde 75’i tozlaşma için<br />

arılara bağımlı olmasının yanında<br />

bu desteğin yüzde 90’ının doğada<br />

yalnız yaşayan arılar tarafından<br />

karşılandığı gözlemleniyor. İstanbul<br />

Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi<br />

ile yürütülen bu akademik<br />

çalışma kapsamında İstanbul ve Ankara’nın<br />

belirli bölgelerine arı evleri<br />

kuruluyor. Bu arı evleri sayesinde<br />

binlerce arıya yuva alanı temin ediliyor.<br />

Beş yıl içerisinde 50 milyon<br />

yeni arının doğaya kazandırılması<br />

hedeflenen projede, doğal arı popülasyonunun<br />

korunması ve artırılmasına,<br />

bu sayede çocukların yakın gelecekte<br />

şehir hayatında da dalından<br />

meyve yemesine katkı sağlanması<br />

amaçlanıyor. Arı Evim Geleceğim<br />

ile aynı zamanda çocukların arılar<br />

hakkında farkındalık kazanması için<br />

çalışan İsviçreli Hero Baby, gelecek<br />

nesillerin bu bilinçle büyümesinin<br />

önemine inanıyor.<br />

Çocuklarla arıların<br />

dünyasına yolculuk<br />

Gelecek nesillerin sürdürülebilir yaşam<br />

hakkını projenin odağında tutan<br />

“Arı Evim Geleceğim” projesini<br />

hayata geçiren İsviçreli Hero Baby,<br />

eko-sistemin ayrılmaz bir parçası<br />

olan arıların gizli dünyasını çocuklarla<br />

paylaşıyor. Çocukları arılar ve<br />

sürdürülebilir yaşam üzerine eğitici<br />

ve öğretici bir yolculuğa çıkardığı<br />

eğitimleri “Kokopelli Şehirde” işbirliğiyle<br />

gerçekleştiriyor. Bu anlamda<br />

arıların hem insana hem de doğaya<br />

olan katma değerini çocuklar için<br />

özgün bir dille paylaşıyor. ■


0212<br />

276<br />

6714<br />

Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,<br />

maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın<br />

eğitimine destek olun.


KOÇSİSTEM<br />

Dijital ekran<br />

bağımlılığına<br />

karşı:<br />

Aile Saati<br />

Kurum adı: KoçSistem<br />

Projenin adı: Aile Saati<br />

Projenin hedefi: Aile içi<br />

iletişimi güçlendirmek ve<br />

sağlıklı teknoloji kullanımı<br />

konusunda toplumsal<br />

farkındalığı artırmak<br />

Projenin başlangıç<br />

tarihi: 2019<br />

Aile içi iletişimi<br />

güçlendirmek ve sağlıklı<br />

teknoloji kullanımı<br />

konusunda toplumsal<br />

farkındalığı artırmak<br />

hedefiyle yola çıkan Aile<br />

Saati, tüm ebeveynleri,<br />

ekranları kapatarak<br />

çocuklarıyla ekransız<br />

zaman geçirmeye ve<br />

teknolojiyi bilinçli<br />

kullanmaya özendiriyor.<br />

KocSistem<br />

16 <strong>MediaCat</strong><br />

KoçSistem<br />

kocsistem<br />

G<br />

ünümüzde çocukların teknoloji<br />

bağımlılığı ebeveynlerin<br />

endişelerini bir hayli<br />

artırıyor. Bu alanda doğru ve olumlu<br />

bir bakış açısı oluşturmanın önemi<br />

açık bir şekilde görülüyor. Türkiye’nin<br />

En Değerli Bilişim Markası<br />

seçilen KoçSistem bu bilinçle 2019<br />

yılında Aile Saati projesini başlattı.<br />

Aile içi iletişimi güçlendirmek<br />

ve sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda<br />

toplumsal farkındalığı<br />

artırmak hedefiyle yola çıkan Aile<br />

Saati, tüm ebeveynleri, ekranları<br />

kapatarak çocuklarıyla ekransız<br />

zaman geçirmeye ve teknolojiyi bilinçli<br />

kullanmaya özendiriyor. Bir<br />

teknoloji üreticisi olarak teknolojinin<br />

doğru kullanılmasını teşvik<br />

eden çalışmaları hayata geçirmeyi<br />

bir sosyal vatandaşlık görevi olarak<br />

gördüklerini ifade eden KoçSistem<br />

Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca,<br />

Aile Saati’nin geldiği noktayı şöyle<br />

değerlendiriyor: “Dijital yaşam<br />

tarzı günümüzün önemli bir gerçeği.<br />

Dijital teknolojileri etkili kullanan<br />

eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye’yi<br />

birçok alanda dünyada üst<br />

sıralara taşıyacağına inanıyoruz.<br />

Buna karşın teknolojiyi “sağlıklı” ve<br />

“faydalı” kullanmak gerektiği çok<br />

açık. Aile Saati projesini toplumda<br />

bu konudaki farkındalığı artırmak<br />

amacıyla hayata geçirdik. ”<br />

#dahasağlıklıteknoloji<br />

Aile Saati eğitim ortağı AÇEV ile<br />

pandemide online devam eden<br />

Anne ve Baba Destek Programları<br />

kapsamında sağlıklı teknoloji kullanımı<br />

eğitimleri verildi. Her biri<br />

8 hafta süren bu eğitimlerle 2 bin<br />

500’den fazla ebeveyne ve onların<br />

3-11 yaş aralığındaki çocuklarına<br />

ulaşıldı. KoçSistem Gönüllüleri de<br />

eğitimlere katılarak ebeveynlere<br />

Güvenli İnternet Kullanımı ve<br />

Teknolojide Yeni Trendler konularında<br />

destek verdi.<br />

Kitaplarla Türkiye’nin her<br />

yerinde aile saati!<br />

Ekransız saatlerde kitap okumanın<br />

çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimlerini<br />

desteklediği gerçeğinden<br />

yola çıkarak Türkiye’nin en itibarlı<br />

yayın evlerinden YKY projenin kitap<br />

ortağı oldu.<br />

YKY ile gerçekleştirilen ortaklık<br />

ile KoçSistem önsözü ile “Her Güne<br />

Bir Oyun” ve “Her Güne Bir Masal”<br />

isimli kitapların özel basımları gerçekleştirildi.<br />

Kitaplar AÇEV’in Anne<br />

ve Baba Destek Programlarına katılan<br />

ebeveynlere ulaştırıldı. Bugün,<br />

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan pek<br />

çok kitapta Aile Saati logosu, web<br />

adresi ve “Ekranı Kapat, Kitabı Aç”<br />

sloganı yer alıyor ve tüm Türkiye’ye<br />

ulaşıyor. ■


BİR ÇOCUK DEĞİŞİR,<br />

TÜRKİYE GELİŞİR!<br />

Çocuklarımızın potansiyellerini biliyor, eğitimleri ve hayalleri için çalışıyoruz.<br />

TEGV yazın 3353’e sms gönderin 20TL ile çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunun.<br />

Her SMS 20 TL değerindedir. Bütün operatörler için geçerlidir.<br />

www.tegv.org<br />

#EğitimVarsaGelişimVar<br />

hızlı,<br />

destek<br />

kodu


OPET<br />

Mikro işletmeler için<br />

hijyen farkındalığı<br />

Kurum adı: OPET<br />

Projenin adı: İşimiz Temiz<br />

Projenin hedefi: Mikro<br />

işletmeler için hijyen odaklı<br />

eğitim programları ile tüm<br />

Türkiye’de işletmelerin temiz,<br />

hijyenik, sağlıklı bir hizmet<br />

sunması<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

Ocak 2021<br />

OPET, Türkiye Odalar ve<br />

Borsalar Birliği (TOBB)<br />

Kadın Girişimciler Kurulu<br />

ve Milli Eğitim Bakanlığı<br />

Hayat Boyu Öğrenme<br />

Genel Müdürlüğü<br />

işbirliğiyle yürüyen İşimiz<br />

Temiz projesiyle hizmet<br />

sektöründeki mikro<br />

işletmeler için hijyen<br />

odaklı eğitim programları<br />

oluşturarak, tüm<br />

Türkiye’de temiz, hijyenik,<br />

sağlıklı hizmet sunan<br />

işletmelere sahip olunması<br />

amaçlanıyor.<br />

T<br />

ürkiye Odalar ve Borsalar<br />

Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler<br />

Kurulu liderliğinde,<br />

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu<br />

Öğrenme Genel Müdürlüğü ve 21 yıldır<br />

yürüttüğü Temiz Tuvalet Kampanyası<br />

ile bu alanda önemli bir deneyime<br />

sahip olan OPET işbirliğiyle yürüyen<br />

İşimiz Temiz projesiyle hizmet sektöründeki<br />

mikro işletmeler için hijyen<br />

odaklı eğitim programları oluşturarak<br />

tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı<br />

hizmet sunan işletmelere sahip<br />

olmak amaçlanıyor. İşimiz Temiz<br />

projesiyle mikro işletmelerin hijyen<br />

kapasitelerini artırmak ve işlerinden<br />

duydukları memnuniyetle birlikte<br />

gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.<br />

Eğitimler sonunda verilecek sertifika<br />

ile hijyen normlarının belgelenmesiyle<br />

birlikte eğitimlerin tüm Türkiye’de<br />

yaygınlaştırılması ve projenin sadece<br />

pandemi dönemiyle sınırlı kalmayıp<br />

sürdürülebilir olması hedefleniyor.<br />

Üç ilde toplam 31 bin 500<br />

işletme<br />

Proje kapsamında İzmir’de yeme-içme,<br />

konaklama ve ulaşım sektörün-<br />

den her birinden 6 bin olmak üzere<br />

toplam 18 bin; Antalya’da aynı sektörlerden<br />

her birinden 3 bin olmak<br />

üzere toplam 9 bin; Muğla’da aynı<br />

sektörlerden her birinden bin 500<br />

olmak üzere toplam 4 bin 500 mikro<br />

işletmeye ve toplamda ise 31 bin 500<br />

mikro işletmeye toplum sağlığı açısından<br />

hayati önem taşıyan hijyenik<br />

koşulların oluşturulması ve işletilmesi<br />

amacıyla hijyen eğitimleri düzenleniyor.<br />

Eğitimlerini tamamlayan kişiler<br />

Hijyen Eğitim Sertifikası’nı<br />

almaya, işletmesi de İşimiz Temiz<br />

Hijyen Eğitimi Belgesi’ni almaya<br />

kazanacak. Proje uygulamaları pilot<br />

iller olan İzmir, Antalya ve Muğla’da<br />

yürütülecek olup; geliştirilen online<br />

eğitim içerikleri sayesinde eğitimlerin,<br />

MEB online eğitim platformları<br />

yoluyla tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması<br />

hedefleniyor. ■<br />

www.isimiztemiz.org<br />

18 <strong>MediaCat</strong>


Kadın istihdamına<br />

güçlü destek<br />

Kurum adı: OPET<br />

Projenin adı: Kadın Gücü<br />

Projenin hedefi: Kadın<br />

istihdamı konusunda<br />

Türkiye’de köklü bir değişim<br />

sağlamak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

Mart 2018<br />

Projeyle kadınların<br />

çalışma hayatının her<br />

alanında fırsat eşitliği<br />

ilkesi çerçevesinde<br />

başarıyla var olabileceğini<br />

göstermek, bu konuda<br />

farkındalık oluşturmak,<br />

kadın istihdamı konusunda<br />

Türkiye’de köklü bir<br />

değişim yaratmak<br />

hedefleniyor.<br />

alışma ve Sosyal Güvenlik<br />

Ç Bakanlığı ve Enerji ve Tabii<br />

Kaynaklar Bakanlığı<br />

işbirliği ile OPET istasyonlarında<br />

kadın istihdamının artırılması<br />

amacıyla hayata geçen proje kapsamında<br />

OPET, her istasyonunda<br />

en az iki kadın çalışanın olmasını<br />

hedefliyor. Her istasyonda biri markette<br />

biri sahada olmak üzere en az<br />

iki kadın çalışan hedefiyle ilerleyen<br />

proje kapsamında OPET istasyonlarında<br />

çalışan kadın sayısı 3 bini<br />

aştı ve proje başlangıcından bugüne<br />

yüzde 97 artış kaydedildi. Bugün<br />

Türkiye’nin 77 ilinde kadın akaryakıt<br />

satış yetkilisi istihdam edilirken,<br />

istasyonlardaki kadın enerjisini ve<br />

emeğini artırma hedefiyle başlatılan<br />

projeyle mesleğin cinsiyeti olmadığı<br />

algısının toplumsal düzeyde<br />

benimsenmesi amaçlanıyor.<br />

OPET, proje ile uluslararası iş<br />

dünyasının en önemli ödülleri arasında<br />

yer alan Stevie International<br />

Business Awards (IBA) ödül programında<br />

ismini dünyanın en iyileri<br />

arasına yazdırdı. OPET, Kadın Gücü<br />

projesi ile altı ödül birden alırken,<br />

Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal<br />

Sorumluluk Projesi ödülüyle başarısını<br />

uluslararası arenada tescilledi.<br />

Farklı sektörlerden dünyanın<br />

en iyi şirketlerinin değerlendirildiği<br />

Stevie International Business Awards<br />

ödül programında Kadın Gücü<br />

Projesi ile Avrupa’nın En İyi Kurumsal<br />

Sosyal Sorumluluk Projesi<br />

ödülüne hak kazanan OPET, yaptığı<br />

iletişim kampanyalarıyla da Yılın<br />

İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası-<br />

Eşitlik, Kapsayıcılık ve<br />

Çeşitlilik kategorisinde Altın, Enerji<br />

Sektörü Yılın İnovasyonu kategorisinde<br />

ise Gümüş ödülün sahibi oldu.<br />

OPET, bu projeyle 2021 Stevie<br />

Awards for Women in Business<br />

programında ise tüm global başvurular<br />

arasında jüriden en yüksek<br />

puanı alarak Kadın Odaklı Kurumsal<br />

Sosyal Sorumluluk Projesi ve<br />

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında<br />

Yılın İletişim Kampanyası<br />

kategorilerinde iki Altın Stevie ile<br />

ödüllendirildi. Proje, Stevie Awards<br />

for Great Employers ödül programında<br />

da Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta<br />

Başarı kategorisinde Gümüş<br />

ödüle layık görüldü. ■<br />

www.opet.com.tr/<br />

sosyal-sorumlulukprojeleri/<br />

kadin-gucu-projesi<br />

Aralık 2021 19


QNB FİNANSBANK<br />

Odağımız çocuklar<br />

ve gençler<br />

Kurum adı: QNB Finansbank<br />

Projenin adı: Minik Eller<br />

Büyük Hayaller<br />

Projenin hedefi: Çocukları<br />

ve gençleri geleceğe<br />

hazırlamak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2015<br />

QNB Finansbank olarak<br />

2015 yılından bu yana<br />

yürüttüğümüz, 4-14 yaş<br />

arası çocuk ve gençleri<br />

hedeflediğimiz ve 6<br />

yılda 565 binden fazla<br />

çocuğa ulaştığımız Minik<br />

Eller Büyük Hayaller<br />

Platformu’yla çocukların<br />

yenilikçi, yaratıcı, analitik,<br />

güvenilir, teknolojik,<br />

çözümcü, farklı düşünen ve<br />

pozitif kişilik özelliklerine<br />

sahip olmalarını<br />

hedefleniyoruz.<br />

20 <strong>MediaCat</strong><br />

qnbfinansbank<br />

NB Finansbank İletişim<br />

ve Müşteri Deneyimi Ofisi<br />

Q<br />

Direktörü Armağan Engel,<br />

QNB Finansbank olarak çocukları<br />

geleceğe hazırlamak üzere kurulan<br />

Minik Eller Büyük Hayaller Platformu’nda<br />

gerçekleştirilen projelerle 6<br />

yılda 565 binden fazla çocuğa ulaştıklarını<br />

söyledi.<br />

Bankanın <strong>KSS</strong> çalışmaları ve bu<br />

konudaki hedeflerini anlatan Engel,<br />

2015 yılında <strong>KSS</strong> çalışmalarında<br />

4-14 yaş arası çocuk ve gençleri hedefe<br />

alma kararı verdiklerini ve Minik<br />

Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal<br />

Sorumluluk Platformu’nu kurduklarını<br />

belirtti.<br />

Engel, süren <strong>KSS</strong> projeleri hakkında<br />

şu bilgileri verdi: “2015’den<br />

bu yana öncülüğünü üstlendiğimiz<br />

kodlama eğitimlerine Mart 2019’dan<br />

itibaren Habitat Derneği’yle birlikte<br />

‘Minik Eller Kod Yazıyor’ projesiyle<br />

devam ediyoruz. Bu kapsamda verilen<br />

fiziki ve pandemiyle hayata geçirdiğimiz<br />

online eğitimler sayesinde 63 ilde<br />

8-14 yaş arası 43 binden fazla çocuğa<br />

345 bin saate yakın kodlama eğitimi<br />

verdik. Mayıs 2020’den beri online<br />

Scratch eğitimlerimize www.minikellerkodyaziyor.com<br />

adresi üzerinden<br />

ulaşabiliyor. Başak Koleji’yle<br />

birlikte 2018 yılında hayata geçirdi-<br />

ğimiz QNB Finansbank Tales Matematik<br />

Müzesi Gezici Tır projemizle<br />

36 şehirde 106 bin 194 çocuğa ulaştık.<br />

Projemizi, 2021 yılında 23 Nisan<br />

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın<br />

101’inci yılında ülke çocuklarına<br />

armağan etmek istedik ve www.<br />

qnbfbtalesmatematikmuzesi.com<br />

adı ile online ortama taşıdık. Toplam<br />

128 bin 661 çocuğa ulaştık. Yine 2018 yılından<br />

bu yana desteklediğimiz TED Başarı<br />

Her Yerde Projesi’nde 16 dezavantajlı<br />

okulda 24 bin 957 çocuğa ulaştık.<br />

Koç Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’yle<br />

birlikte sürdürdüğümüz Anadolu<br />

Bursiyerleri projesinde 8 öğrenciye<br />

eğitim bursu verdik. 2008 yılından beri<br />

Türk Eğitim Derneği’nin “Tam Eğitim<br />

Bursu” programını destekleyerek TED<br />

okullarında burslu okuyan, maddi durumu<br />

yetersiz 50 çocuğumuzun eğitim<br />

masraflarını karşılıyoruz.<br />

10 bini aşkın finansçımız istekleri<br />

dahilinde tüm ana projelerimize dahil<br />

olabiliyor. 2015 yılından beri her yıl<br />

düzenlediğimiz Gönüllü finansçı proje<br />

yarışması ile de kendi proje önerilerini<br />

hayata geçirebiliyor. Gönüllü finansçı<br />

projelerimiz ile 3 bin 600’den fazla çocuğumuzun<br />

eğitim ve sosyal hayatlarına<br />

katkı sağladık. ■<br />

ARMAĞAN ENGEL<br />

QNB Finansbank İletişim ve<br />

Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü


TÜRKİYE İŞ BANKASI<br />

En büyük<br />

yatırımımız<br />

geleceğe<br />

Kurum adı: Türkiye İş<br />

Bankası<br />

Projenin adı: Denizler Mavi<br />

Güzel<br />

Projenin hedefi: Su<br />

kaynaklarının kirliliğine<br />

dikkat çekmek ve toplumdaki<br />

farkındalığın artırılmasını<br />

sağlamak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2021<br />

Türkiye İş Bankası, atık<br />

su tesislerini teknolojik<br />

alanda güçlendirebilmek<br />

ve yeni tesisler kurabilmek<br />

adına ilgili işletmelere<br />

“Denizleri Koruyalım<br />

Kredisi” ile finansman<br />

sağlıyor.<br />

#DenizlerMaviGüzel<br />

22 <strong>MediaCat</strong><br />

isbankasi<br />

Türkiye İş Bankası<br />

T<br />

ürkiye İş Bankası stratejik<br />

önceliklerinden olan<br />

sürdürülebilirlik alanındaki<br />

çok yönlü çalışmalar kapsamında<br />

“Denizler Mavi Güzel”<br />

teması ile çeşitli projeler gerçekleştiriliyor.<br />

Bu doğrultuda su kaynaklarının<br />

kirliliğine dikkat çekmek<br />

ve toplumdaki farkındalığın artırılmasını<br />

sağlamak amacıyla deniz<br />

ve su altı belgeselleriyle tanınan<br />

Savaş Karakaş yapımcılığında hayata<br />

geçirilen Bir Umut Marmara*<br />

belgeseline katkı sağlandı.<br />

Bilim insanlarından kamu<br />

otoritelerine, balıkçılardan bölgede<br />

yaşayan halka kadar farklı<br />

kesimlerden birçok görüşün yer<br />

aldığı belgeselde; müsilaj oluşumunun<br />

nedenleri, bölgedeki canlı<br />

yaşamına etkileri ve sorunun çözümü<br />

için yapılması gerekenler<br />

ortaya kondu.<br />

Denizleri korumak için<br />

destek<br />

Belgesele ek olarak Türkiye İş<br />

Bankası tarafından atık su tesislerini<br />

teknolojik alanda güçlendirecek<br />

ve yeni tesisler kurulmasının<br />

yolunu açacak “Denizleri Koruyalım<br />

Kredisi” çıkarıldı. Kredinin,<br />

özellikle pandemi sonrası toparlanmaya<br />

çalışan işletmeler nezdinde<br />

çevreye duyarlı yaklaşım<br />

sergilemelerine, denizlerin korunması<br />

kapsamında atık arıtma<br />

tesisi yaparak katkı sağlamak isteyen<br />

veya mevcut arıtma tesislerini<br />

iyileştirmek isteyen işletmelere<br />

fayda sağlanması amaçlanmıştır.<br />

Türkiye İş Bankası ikinci yüzyılına<br />

girerken sürdürülebilirliği<br />

kurumsal stratejilerinin ana<br />

odak noktalarından biri olarak<br />

konumlandırmaktadır. Kapsayıcı<br />

ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir<br />

değer yaratarak geleceğin<br />

bankası olmak vizyonuyla hareket<br />

eden Banka Denizleri Koruyalım<br />

Kredisi haricindeki farklı ürünleri<br />

ile de müşterilerinin yeşil dönüşümüne<br />

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.<br />

■<br />

*“Bir Umut Marmara”<br />

belgeselini Türkiye İş<br />

Bankası YouTube hesabından<br />

izleyebilirsiniz.


UĞUR OKULLARI<br />

Dünyanın geleceği<br />

için ‘sorumlu’<br />

adımlar<br />

Kurum adı: Uğur Okulları<br />

Projenin adı: Uğur’da<br />

Sorumlu Üretim ve Tüketim<br />

Programı<br />

Projenin hedefi: Dünyanın<br />

geleceği için sorumlu<br />

adımlar atmak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2021-2022 Eğitim Öğretim<br />

Dönemi<br />

Sürdürülebilirlik<br />

hareketine, Türkiye’nin 52<br />

ilindeki 112 okulu ve 85 bin<br />

öğrencisiyle destek vermek<br />

için yola çıkan Uğur<br />

Okulları, Sorumlu Üretim<br />

ve Tüketim Programı’nı<br />

hayata geçirdi. Program<br />

kapsamında öğrenciler;<br />

Tarım ve Gıda, Enerji,<br />

Su ve Geri Dönüşüm<br />

olmak üzere dört tema<br />

altında çalışmalar<br />

gerçekleştiriyor.<br />

ürdürülebilirlik, tüm dünyanın<br />

hassasiyetle üzerin-<br />

S<br />

de durduğu bir kavram.<br />

Dünya Çevre ve Gelişim Komisyonu<br />

sürdürülebilir kalkınmayı günümüz<br />

insanlarının ihtiyaçlarını,<br />

gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını<br />

karşılama yeteneğini azaltmadan<br />

karşılaması olarak tanımlıyor.<br />

Sürdürülebilir kalkınma sürecine<br />

katkıda bulunmanın en önemli yollarından<br />

biri bireylerin eğitimi.<br />

Bu düşünceden hareketle, yeni<br />

nesillere daha yaşanılabilir bir dünya<br />

bırakabilmek amacıyla bu yıl,<br />

Uğur Okulları olarak Sorumlu Üretim<br />

ve Tüketim Programı’nı öğrencilerle<br />

buluşturduklarını söyleyen<br />

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil<br />

Çiçek, “Sürdürülebilirlik, dünyanın<br />

en önemli gündemlerinden biri.<br />

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları<br />

(BUEK) Başkanımız Sayın Enver<br />

Yücel, BM Eğitim ve Araştırma<br />

Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası<br />

Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı<br />

olarak okullarımızı Sürdürülebilir<br />

Kalkınma Hedefleri doğrultusunda<br />

yönetiyor. Ayrıca bu yıl Uğur Okulları<br />

olarak BM’nin “Sürdürülebilir<br />

Kalkınma için Küresel Amaçlar”<br />

isimli evrensel çağrısına Türkiye’nin<br />

52 ilindeki 85 bin öğrencimizle<br />

birlikte destek vermek üzere yola<br />

çıktık. Uğur’da Sorumlu Üretim ve<br />

Tüketim Programı’nı oluşturduk.<br />

Öğrencilerimizde bilinçli üretim ve<br />

tüketim farkındalığı kazandırmak<br />

hedefiyle Tarım ve Gıda, Enerji, Su<br />

ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört<br />

tema altında ders içi etkinlikler,<br />

çeşitli eylem planları gerçekleştiriyoruz.<br />

Gıda tüketimi ve tarımsal faaliyet<br />

farkındalıklarını, üretim-tedarik<br />

zinciri süreçlerindeki su ayak<br />

izini yüzde 20 oranında azaltmayı,<br />

enerji kaynakları temelindeki karbon<br />

ayak izini yüzde 1,5 oranında<br />

düşürmeyi, plastik kullanımını<br />

yüzde 30 oranında azaltarak aynı<br />

oranda geri dönüşümü desteklemeyi<br />

hedefliyoruz” dedi. ■<br />

UgurOkullari<br />

ugur.okullari<br />

Uğur Okulları<br />

24 <strong>MediaCat</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!