01.12.2021 Views

MediaCat KSS Özel Eki

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEL SEN DOĞAYA<br />

#GÖN-<br />

LÜNÜ<br />

VER<br />

O HER ZAMAN<br />

KARŞILIĞINI VERiR.<br />

HEDEF<br />

tema.org.tr/gonulluluk/gonullumuz-olun


KURUMSAL<br />

SOSYAL<br />

SORUMLULUK<br />

İÇİNDEKİLER<br />

KAPAK....................................................... 4<br />

Toplumun etik aktörleri<br />

AVIS.......................................................... 8<br />

Hepimiz “Aynı Dili Konuşuyoruz”<br />

BOYNER.................................................. 10<br />

Sürdürülebilirlik odaklı projelerimize devam<br />

ediyoruz<br />

DYSON ................................................... 12<br />

Yaratıcılık sınır tanımıyor<br />

HERO BABY............................................. 14<br />

Doğa için iyiliğin peşinde<br />

KOÇSİSTEM............................................. 16<br />

Dijital ekran bağımlılığına karşı: Aile Saati<br />

OPET....................................................... 18<br />

Mikro işletmeler için hijyen farkındalığı<br />

Kadın istihdamına güçlü destek<br />

QNB FİNANSBANK................................... 20<br />

Odağımız çocuklar ve gençler<br />

TÜRKİYE İŞ BANKASI ............................... 22<br />

En büyük yatırımımız geleceğe<br />

UĞUR OKULLARI...................................... 24<br />

Dünyanın geleceği için ‘sorumlu’ adımlar<br />

<strong>MediaCat</strong><br />

<strong>MediaCat</strong><br />

mediacatonline<br />

<strong>MediaCat</strong><br />

<strong>MediaCat</strong>TV<br />

Genel Yayın Yönetmeni<br />

Pelin Özkan<br />

pelinozkan@kapital.com.tr<br />

Genel Müdür Yardımcısı<br />

Birce Güler<br />

birceguler@kapital.com.tr<br />

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü<br />

Arzu Nilay Kocasu<br />

arzunilaykocasu@kapital.com.tr<br />

Editör<br />

Sultan Öncü Arslanoğlu<br />

sultanoncu@kapital.com.tr<br />

Görsel Yönetmen<br />

Levent Kal<br />

leventkal@kapital.com.tr<br />

Kapak<br />

Özlem Özdemir<br />

Yazı İşleri<br />

Tuğba Özöğretmen<br />

Gönül Hadımlı<br />

Ceren Berfin Beyazdağ<br />

İnternet Editörü<br />

Sencer Uçar<br />

sencerucar@kapital.com.tr<br />

Yardımcı İnternet Editörü<br />

Simge Şenses<br />

simgesenses@kapital.com.tr<br />

Sosyal Medya Uzmanı<br />

Oğulcan Palabıyık<br />

ogulcanpalabiyik@kapital.<br />

com.tr<br />

İçerik Direktörü<br />

Alev Kaynak<br />

alevkaynak@kapital.com.tr<br />

İçerik Müdürü<br />

Doğan Terzi<br />

doganterzi@kapital.com.tr<br />

REKLAM SATIŞ<br />

Reklam ve Etkinlik Satış<br />

Direktörü<br />

Aysun Zeren Kangı<br />

aysunzeren@kapital.com.tr<br />

Yönetim Yeri<br />

Nispetiye Caddesi, Akmerkez<br />

E Blok Kat: 6 Etiler 34349 İstanbul<br />

T: 212 282 26 40<br />

F: 212 282 26 32<br />

Baskı<br />

Promat Basım<br />

Sanayi ve Ticaret Aş. Orhangazi<br />

Mahallesi 1673.Sokak No:34<br />

Esenyurt 34348 İstanbul<br />

T: 212 622 63 63<br />

F: 212 605 07 98<br />

info@promat.com.tr<br />

Kıdemli Reklam ve Etkinlik Satış<br />

Müdürü<br />

Cansu Ersöz<br />

cansuersoz@kapital.com.tr<br />

Reklam ve Etkinlik Satış<br />

Müdürleri<br />

Gamze Oktay<br />

gamzeoktay@kapital.com.tr<br />

Buket Alpboğan<br />

buketalpbogan@kapital.com.tr<br />

KAPİTAL MEDYA LONDRA<br />

Londra Temsilcisi<br />

Ozan Mert<br />

ozanmert@kapital.com.tr<br />

Global Editör<br />

Nazlı Selin Özkan<br />

selinozkan@kapital.com.tr<br />

PAZARLAMA<br />

Etkinlik Yöneticileri<br />

Cankız Akkaya<br />

cankizakkaya@kapital.com.tr<br />

Zeynep Özfırıncı<br />

zeynepozfirinci@kapital.com.tr<br />

Satın Alma ve İdari İşler<br />

Direktörü<br />

Serdal Tiftik<br />

serdaltiftik@kapital.com.tr<br />

Etkinlik Satış Müdürü<br />

Savaş Seçkinler<br />

savasseckinler@kapital.com.tr<br />

MEDIACAT KİTAPLARI<br />

Kitap Editörü<br />

Barış Cezar<br />

bariscezar@kapital.com.tr<br />

Kitap Satış ve Dağıtım<br />

Sorumlusu<br />

Salih Şahin<br />

salihsahin@kapital.com.tr<br />

T: (212) 282 26 40<br />

www.mediacat.com<br />

Dağıtım<br />

Dünya Dağıtım<br />

T: 212 440 29 85<br />

© <strong>MediaCat</strong> Kapital Medya AŞ tarafından<br />

TC yasalarına uygun olarak<br />

yayımlanmaktadır. <strong>MediaCat</strong>’in<br />

isim ve yayın hakkı Kapital Medya<br />

AŞ’ye aittir. <strong>MediaCat</strong>’te yayımlanan<br />

yazı, fotoğraf, karikatür ve<br />

illüstrasyonların her hakkı saklıdır.<br />

Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.<br />

İmzalı yazılardaki görüşler<br />

yazarlarına aittir.<br />

Aralık 2021 1


Kurumsal Sponsorlar<br />

Medya Ana Sponsorları<br />

Oturum Sponsorları<br />

Fark Yaratan Kadınlar<br />

Ana Destekçisi<br />

Felis<br />

Bölüm Sponsorları<br />

Mola<br />

Sponsoru<br />

Felis Platform Üyeleri<br />

Deneyim Alanları Sponsorları<br />

Networking<br />

Sponsoru<br />

Performans<br />

Sponsoru<br />

Dijital Liderler<br />

Sponsoru<br />

Üniversiteli<br />

Sponsorları<br />

Destekleyenler<br />

Medya Sponsorları


İlham verdiğiniz için<br />

teşekkürler<br />

Brand Week Istanbul’u EMEA bölgesinin en büyük iş buluşmasına<br />

dönüştüren sponsorlarımız, çözüm ortaklarımız, konuşmacılarımız ve<br />

katılımcılarımıza teşekkür ederiz.<br />

brandweekistanbul.com<br />

#BrandWeek2021<br />

/brandweekistanbul /brandweekist /brandweekistanbul /brandweekistanbul


KAPAK<br />

Toplumun etik aktörleri<br />

21’inci yüzyılda<br />

marka olmak;<br />

“etik değerleri<br />

olan”, “normları<br />

değiştiren” ve<br />

“toplumsal faydayı<br />

destekleyen”<br />

sıfatlarıyla<br />

tanımlanıyor.<br />

Hâl böyleyken<br />

kurumsal sosyal<br />

sorumluluk<br />

çalışmalarında<br />

da etik değerleri<br />

gözetmek bir<br />

zorunluluk hâlini<br />

alıyor.<br />

4 <strong>MediaCat</strong><br />

aptıklarınız bir fark yaratır<br />

ama öncesinde ne tür<br />

Y<br />

bir fark yaratmak istediğinize<br />

karar vermelisiniz.” İzi sürülemeyen<br />

bu söylemin kurumsal<br />

sosyal sorumluluk adına yapılan çalışmalara<br />

ve etkilerine dair önemli<br />

bir mesaj barındırdığı aşikâr.<br />

Tüm eylemlerin bir sonucu<br />

vardır ve bir şekilde kendi etkisini<br />

yaratır. Önemli olan, bu eylemleri<br />

gerçekleştirirken bir amaç doğrultusunda<br />

ilerleyebilmek. Bugüne kadar<br />

yaptıkları girişimleriyle kendilerinden<br />

bahsettiren markaların/<br />

şirketlerin başarılı olduğu düşünülürken,<br />

tüketicinin şirketlerden/<br />

markalardan yaptıkları çalışmalar<br />

konusunda daha şeffaf olmalarını<br />

beklediği bir noktaya geldik. Şirketlerin,<br />

pozitif etki yaratmak için yürüttüğü<br />

kurumsal sosyal sorumluluk<br />

projelerinde birincil amaçlarını<br />

sorgulaması gerektiği bir dönem-<br />

deyiz. Günümüzde iş dünyasının<br />

kendilerine olduğu kadar artık paydaşlarına<br />

ve tüketiciye karşı da sorumlu<br />

olduğu farkındalığı şu soruya<br />

verilecek cevabın değerini daha da<br />

artırıyor: Kurumsal sosyal sorumluluk<br />

kim/ne için yapılıyor?<br />

Konuşmayı bırakın,<br />

harekete geçin<br />

Birleşmiş Milletler (BM), 2030 yılına<br />

kadar Sürdürülebilir Kalkınma<br />

Hedefleri’ni gerçekleştirmek için<br />

10 yıl boyunca eylem çağrısı yaptı<br />

ancak geldiğimiz noktada daha çok<br />

çalışmamız gerektiğine işaret ediliyor.<br />

BM Genel Kurul Başkanı Tijjani<br />

Muhammad-Bande, “amaçların<br />

yerine getirilmesinde hâlâ geride<br />

kalanlar için SKA eylemini hızlandırmanın<br />

yeni yollarını düşünmemiz<br />

gerektiğini” söylerken, BM Genel<br />

Sekreteri António Guterres de<br />

“çabalarımızı artırmak zorunda<br />

olduğumuzun” altını çiziyor.<br />

Görünen o ki; 2030’a doğru<br />

hızla ilerliyoruz ama bu hıza ayak<br />

uydurmakta güçlük çekiyoruz. Kanaat<br />

önderleri; şirketleri, kurumsal<br />

sosyal sorumluluk konusunda<br />

konuştukları kadar çalışmadıkları<br />

yönünde eleştiriyor ve ekliyor: Kurumsal<br />

sosyal sorumluluk, çevresel,<br />

sosyal ve kurumsal yönetişim<br />

(ESG), değer yaratma, sürdürülebilirlik,<br />

kurumsal hesap verebilirlik<br />

gibi jargon vagonuna körü körüne<br />

atlamak bir strateji değildir; üstelik<br />

vizyoner ancak pasif bir <strong>KSS</strong> retoriği,<br />

olumlu bir etki yaratmaktan<br />

ziyade tam tersi bir tepki dahi doğurabilir.


21’inci yüzyılda marka<br />

olmak<br />

University of London akademisyenlerinden<br />

Olivier Sibai, 21’inci<br />

yüzyılda marka olmaya dair önemli<br />

bir noktaya dikkat çekiyor. Küresel<br />

ve toplumsal meseleler konusunda<br />

seslerini yükseltmeyen markaların,<br />

bir diğer ifadeyle aktivist eğilimlerini<br />

kanıtlayamayan markaların<br />

konformist ve şöhret arayanlar<br />

olarak etiketlenme riskinin oldukça<br />

yüksek olduğunu söylüyor. Bununla<br />

birlikte markaların sorumluluk<br />

bilincinin tüketicilerin belirli ihtiyaçlarını<br />

(markalar bize zaman kazandırmalı,<br />

kaliteyi garanti etmeli,<br />

üretkenliği artırmalı, çeşitli pozitif<br />

duygular deneyimlememizi sağlamalı)<br />

karşılamakla sınırlı kaldığını<br />

belirten Sibai, markaların artık, ahlâki<br />

bilinçlerinin gelişmesiyle toplumun<br />

etik aktörleri rolünü üstlenmeleri<br />

gerektiğine dikkat çekiyor:<br />

“Toplumda bir olumsuzluğa sebep<br />

olmadan sorumlu hareket etmek<br />

için markalar üç ahlaki yetkinlik<br />

geliştirmeliler: zarar vermeyeceklerini<br />

garantileyerek ahlâki olarak<br />

hassas olduklarını göstermeliler,<br />

tüm koşullarda ahlâki standartlarını<br />

koruyarak etik olarak her<br />

koşulda çizgilerini koruduklarını<br />

yansıtmalılar ve toplumsal sorunlara<br />

yeniden parmak basmaktan<br />

ziyade, o sorunlara çözüm getiren<br />

alternatiflerin arkasında duran bir<br />

ahlâki vizyon göstermeliler.”<br />

Ticari girişimden sosyal<br />

girişime<br />

Yalnızca tüketiciler değil, çalışanlar<br />

da <strong>KSS</strong> eylemleriyle adından<br />

söz ettiren şirketlere değer veriyor.<br />

Kuruluşlar artık yalnızca finansal<br />

performans gibi geleneksel ölçütlere<br />

hatta ürün veya hizmetlerinin<br />

kalitesine göre değerlendirilmiyor.<br />

Kendilerini toplumun bir parçası<br />

olarak konumlandıran şirketler ve<br />

markalardan da öyle hareket etmeleri<br />

bekleniyor. Bu yaklaşımın onları,<br />

bir ticari girişimden bir sosyal<br />

girişime dönüştürdüğünü de söylemek<br />

yanlış olmayacaktır.<br />

Bir organizasyonun amaç<br />

odaklı oluşu ve bu amaca olan bağlılığı,<br />

işveren markası için de kritik<br />

hâle gelmiş durumda. Deloitte’un<br />

Human Capital Trend 2021 araştırması<br />

bunu destekler nitelikte.<br />

Öyle ki “Önümüzdeki beş yıl içinde<br />

çalışanlarınız neye daha fazla değer<br />

verecek?” sorusuna yöneticilerin<br />

yüzde 86’sı, anlamlı bir misyona ve<br />

bu misyon kapsamında etki yaratmaya<br />

değer vereceklerini öngördüğünü<br />

söylüyor. Yine araştırmadan<br />

çıkan bir diğer çarpıcı gözlem ise şu:<br />

“Bir kuruluşun ırk, iklim değişikliği<br />

ve diğer toplumsal sorunlar konusundaki<br />

duruşu, çalışan ve değer<br />

ilişkisinin temel bileşenleri haline<br />

gelecek.” Yakın tarihli bir Gartner<br />

araştırması da bir kuruluşun, günümüz<br />

sosyal sorunlarına göre hareket<br />

ettiğinde, yüksek düzeyde bağlı<br />

olduğu düşünülen çalışan oranının<br />

yüzde 40’tan yüzde 60’a çıktığını<br />

doğruluyor. ■<br />

ÜÇ ÖNEMLİ<br />

PRENSİP<br />

Etik<br />

duyarlılık<br />

Markalar, bir durumun<br />

etik değerini kabul ederek<br />

hareket etmeli.<br />

Etik<br />

vizyon<br />

Markalar, sınırları belli<br />

bir etik vizyon ortaya<br />

koymalı.<br />

Etik<br />

entegrasyon<br />

Markalar, benimsediği<br />

ahlâki değerleri her<br />

durumda savunmalı,<br />

bu konuda istikrarlı<br />

olmalı.<br />

Aralık 2021 5


AVIS<br />

Hepimiz “Aynı Dili<br />

Konuşuyoruz”<br />

Kurum adı: Avis Türkiye<br />

& İşitme Engelliler Eğitim<br />

Faaliyetleri Derneği<br />

Projenin adı: Aynı Dili<br />

Konuşuyoruz<br />

Projenin hedefi: İşitme<br />

engelli bireylerin toplumsal<br />

yaşama katılımın artırılması,<br />

eşit şartlarda hizmet alımı ve<br />

sunumu, engellerin ortadan<br />

kaldırılması<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

Temmuz 2017<br />

Hayata geçirildiği tarihten<br />

bugüne kadar çeşitli<br />

eğitimler ve uygulamalarla<br />

geliştirilen proje ile Avis,<br />

bu süre içerisinde <strong>KSS</strong><br />

Zirvesi Sürdürülebilir<br />

Kalkınma Amaçları<br />

Ödülleri’nde üst üste üç<br />

kez ödüllendirildi. Proje<br />

son olarak söz konusu<br />

zirvenin ‘Eşitsizliklerin<br />

Azaltılması’ kategorisinde<br />

Platin Ödül’e layık görüldü.<br />

8 <strong>MediaCat</strong><br />

avisturkiye<br />

Avis Turkiye<br />

www.avis.com.tr<br />

Farkındalık ve<br />

sürdürülebilirlik hedeflendi<br />

Proje kapsamında öncelikle saha<br />

çalışanlarının Türk İşaret Dili (TİD)<br />

eğitimine tabi tutulması ile yaşanılan<br />

sorunlar minimum seviyeye indirgendi.<br />

Projede ana esas H sınıfı ehliyet<br />

alma hakkı olan ve araç kiralamaya<br />

ihtiyaç duyan işitme engelli bireyleürkiye’nin<br />

lider mobilite<br />

şirketi Otokoç Otomotiv,<br />

T<br />

2017 yılında, Avis markasıyla<br />

hassas bir konunun kaldıraçlarından<br />

biri olmak üzere kolları<br />

sıvamış ve İşitme Engelliler Eğitim<br />

Faaliyetleri Derneği ile süregelen işbirliğini<br />

derinleştirerek işitme engelli<br />

bireylerin de rahatça araç kiralayabilmesi<br />

ve trafikte yer edinmesi için<br />

“Aynı Dili Konuşuyoruz” projesini<br />

başlattı.<br />

Türkiye’de yaklaşık nüfusu 3<br />

milyonun üzerinde olan işitme engelli<br />

bireylere yönelik olan proje<br />

kapsamında, söz konusu bireylerin<br />

toplumsal yaşama katılımının artırılması,<br />

eşit şartlarda hizmet alımı ve<br />

sunumu, engellerin ortadan kaldırılması,<br />

araç kiralama noktalarındaki<br />

olası sorunların minimum seviyeye<br />

indirgenmesi ve hizmet kalitesinin<br />

artırılması hedefleniyor. Ayrıca proje<br />

kapsamında verilen Türk İşaret<br />

Dili’nde eğitimlerle direkt iletişim,<br />

hizmet erişiminin kolaylaştırılması,<br />

söz konusu bireylerin kendi dille-<br />

rinde hizmet alımının sağlanması ve<br />

sosyal sorumluluk projelerine dikkat<br />

çekerek engellilik bilincine katkı sunulması<br />

da amaçlanıyor. Buna ek olarak,<br />

proje çerçevesinde işitme engelli<br />

bireylerle gerçekleştirilen etkinlik ve<br />

eğitim programları ile yaşamlarına<br />

katkı sunuluyor.<br />

Hayata geçirildiği tarihten bugüne<br />

kadar çeşitli eğitimler ve uygulamalarla<br />

geliştirilen proje ile Avis, bu<br />

süre içerisinde <strong>KSS</strong> Zirvesi Sürdürülebilir<br />

Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde<br />

üst üste üç kez ödüllendirildi. Proje<br />

son olarak söz konusu zirvenin ‘Eşitsizliklerin<br />

Azaltılması’ kategorisinde<br />

‘Platin Ödül’e layık görüldü.


in hizmet erişimini kolaylaştırmak,<br />

kiralama noktalarında iletişim yoksunluğunu<br />

ortadan kaldırmak ve sağlıklı<br />

bireylerle eşit şartlarda hizmet<br />

alımı zeminini oturtmak dolayısıyla<br />

eşit şartlarda tüketici haklarına sahip<br />

olunmasıyla toplumsal yaşama katkı,<br />

engellilik bilincine vurgu, Türk<br />

İşaret Dili’ne farkındalık esasları<br />

hedeflendi ve sürdürülebilir bir projeye<br />

dönüştürüldü.<br />

“İlk Yardım Hayat Kurtarır”<br />

mottusundan yola çıkılarak İEEF ile<br />

birlikte Türk İşaret Dili’nde hazırlanan<br />

“İlk Yardım El Kitabı” ülkemize<br />

kazandırıldı. Böylece hem bir sivil<br />

toplum örgütü desteklenmiş hem<br />

de ilk yardım konusuna dikkat çekilmiş<br />

oldu.<br />

Kiralama noktalarından araç<br />

edinen bireylerin kiralama sonrası<br />

yaşayabilecekleri problemleri de ortadan<br />

kaldırmak üzere pandemiyle<br />

birlikte İEEF Görüntülü Destek Hizmeti<br />

Merkezi projeye dahil edildi ve<br />

herhangi bir sorunla karşılaşan işitme<br />

engelli bireyin merkeze bağlanmasıy-<br />

la kendi dilinde hizmet alımına erişimi<br />

sağlandı.<br />

Tüm işitme engelli bireylere<br />

kapılarını açtı<br />

Avis Türkiye, “Aynı Dili Konuşuyoruz’’<br />

projesi ile ülkemizde yaşayan<br />

tüm işitme engelli bireylere kapılarını<br />

açtı ve proje bünyesinde işitme<br />

engelli olduğunu belgeleyen tüm<br />

dostlarına yüzde 40 indirimle hizmet<br />

vermeye başladı.<br />

Projenin diğer bir önemli parçası<br />

olarak İşitme ve Konuşma Engelliler<br />

Günü ve Anneler Günü çerçevesinde<br />

işitme engelli annelere unutamayacakları<br />

bir hatıra hediye edildi.<br />

Anneler önce Fenerbahçe Efsanesi<br />

Stadyum ve Müze Turu’na katıldı, takip<br />

eden gün ise Fenerbahçe – Akhisar<br />

Belediye futbol maçını stadyumda<br />

izleyerek keyifli anılar biriktirirken,<br />

Fenerbahçeli futbolcular çiçek vererek<br />

işitme engelli annelerin Anneler<br />

Günü’nü kutladı.<br />

Avis Türkiye’nin ev sahipliğinde<br />

Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim<br />

Merkezi (KUİYEM) - İEEF birlikteliğinde<br />

gerçekleştirilen Türk İşaret Dili’nde<br />

Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi<br />

ile işitme engelli dostlarımız bilinçlendirme<br />

programına tabi tutuldu ve<br />

eksik bilgileri kendi dillerinde aldıkları<br />

eğitimle tamamlandı.<br />

Türkiye’de kiralama sektöründe<br />

47 yıldır en iyi müşteri deneyimi ve<br />

memnuniyetini yaşatmak hedefiyle<br />

öncü ve yenilikçi uygulamalara imza<br />

atan Avis, iş süreçlerinin yanında eğitim,<br />

mesleki gelişim, cinsiyet eşitliği,<br />

spor, sanat gibi pek çok dalda sorumluluk<br />

bilinciyle hareket etti ve topluma<br />

kendini sorumlu hisseden bu<br />

bakış açısını Aynı Dili Konuşuyoruz<br />

projesi ile de devam ettiriyor.<br />

İnsanlara; engelleri toplumun<br />

koyduğu, aslında onların hayatın her<br />

alanında rahatça yer alabileceğini aktarma<br />

hedefiyle yola çıkan Aynı Dili<br />

Konuşuyoruz projesinin, takip eden<br />

yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.<br />

İşitme engelli bireylerin memnuniyetinin<br />

artırılması ve projenin<br />

yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalara<br />

devam edilecek ve uluslararası uygulamalar<br />

da planlanacak. ■<br />

Aralık 2021 9


BOYNER<br />

Sürdürülebilirlik<br />

odaklı projelerimize<br />

devam ediyoruz<br />

Kurum adı: Boyner<br />

Projenin adı: Boyner Cadde<br />

Projenin hedefi: Moda<br />

perakendesi sektöründe<br />

sürdürülebilirlik ile ilgili<br />

farkındalığı artırmak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2021<br />

İyiliğe Dönüştür projemiz<br />

kapsamında şimdiye kadar<br />

176,1 ton tekstil atığını geri<br />

dönüşüme kazandırdık.<br />

79,3 ton kıyafet<br />

temizlenerek ihtiyaç<br />

sahiplerine bağışlandı.<br />

26,8 ton tekstil atığı ipliğe,<br />

64 ton tekstil atığı enerjiye<br />

dönüştürüldü.<br />

10 <strong>MediaCat</strong><br />

boyner<br />

boyneronline<br />

Boyner Büyük<br />

Mağazacılık<br />

ektörümüzde sürdürülebilirlik<br />

kavramına öncülük<br />

yapıyor, konuyla ilgili<br />

S<br />

farkındalığı artırmak üzere birçok<br />

çalışma yürütüyoruz. Bu yıl da bu<br />

odağımızla çalışmalarımıza yön<br />

verdik. 2021’in bizi en çok heyecanlandıran<br />

projelerinden biri Eylül<br />

ayında açığımız Boyner Cadde<br />

oldu. Perakendeciliğin geleceğini<br />

kurguladığımız Boyner Cadde’yi<br />

kullanılan malzeme ve objelerin<br />

birçoğunu geri ve ileri dönüştürerek<br />

tasarladık. Yağmur sularını arıtarak<br />

yeniden kullanacağımız bir<br />

sistem kurduk, mağazamızın elektriğinin<br />

bir bölümü de güneş enerjisi<br />

ile karşılanacak. Geri dönüşümü<br />

sanata bile taşıdık. Deniz Sağdıç’ın<br />

atık kumaşlardan hazırladığı iki<br />

portreyi mağazamızda sergiliyoruz.<br />

Ayrıca yine Sağdıç, ticari değerini<br />

yitirmiş denim kumaşlardan bir<br />

oturma grubu tasarladı.<br />

Bu mağazamızdaki doğa dostu,<br />

sürdürülebilir yaklaşımı hem diğer<br />

mağazalarımızda hem de merkez<br />

ofisimizde uygulamaya almak<br />

üzere “Sıfır Atık” projesi üzerinde<br />

çalışıyoruz. Bu projeyle hedefimiz<br />

kısa ve uzun vadeli çalışmalarla atık<br />

oluşumunu sıfıra indirmek, oluşan<br />

atıkların geri dönüşümüyle ilgili<br />

doğru yönü vermek, konuyla ilgili<br />

olarak tüm çalışanlarda ve ailelerinde<br />

farkındalık yaratmak.<br />

Hedef, plastik tüketimini<br />

11,5 ton azaltmak<br />

Boyner Grup çatısı altında 2013 yılından<br />

bu yana sürdürülebilirlik,<br />

sosyal sorumluluk, üretim ve tedarik<br />

aşamasındaki etik değerleri<br />

kapsayan sürdürülebilirlik raporu<br />

yayınlanıyor. Bu anlamda Türkiye’de<br />

öncü markalar arasında yer<br />

alıyoruz. Geçtiğimiz Haziran’da İş<br />

Dünyası Plastik Girişimi’ni imzalayan<br />

ilk markalardan biri Boyner<br />

oldu. 2023’e kadar plastik tüketimimizi<br />

11,5 ton azaltmayı taahhüt<br />

ediyoruz.<br />

Leke, kırışıklık, teşhir ürünü<br />

olması sebebiyle satışa çıkamayan<br />

ürünlerimizi tekstil atığı olarak<br />

değerlendirmiyor yenileyerek<br />

sürdürülebilir geleceğe ve modaya<br />

aynı anda dokunuyoruz.■<br />

NURÇIN KOÇOĞLU<br />

Boyner Büyük Mağazacılık<br />

Pazarlama ve Marka Yönetimi<br />

Genel Müdür Yardımcısı


DYSON<br />

Yaratıcılık<br />

sınır tanımıyor<br />

Kurum adı: Dyson<br />

Projenin adı: James Dyson<br />

Ödülü<br />

Projenin hedefi:<br />

Mühendislerin teknoloji<br />

yoluyla bir soruna<br />

çözüm bularak yaşamları<br />

iyileştirmenin yeni yollarını<br />

keşfetmelerini desteklemek<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2005<br />

James Dyson Vakfı’nın<br />

yürüttüğü tasarım ve<br />

mühendislik yarışması,<br />

yaratıcı ve girişimci<br />

lisans öğrencilerini<br />

ve yeni mezunları “Bir<br />

soruna çözüm sunan icat”<br />

sunmaları konusunda<br />

destekliyor. Projenin<br />

başladığı 2005 yılından bu<br />

yana 135 milyon sterlinin<br />

üzerinde katkıda bulunarak<br />

yaklaşık 300 icadı<br />

destekleyen James Dyson<br />

Ödülü, genç mühendislere<br />

tasarımlarıyla dünyayı<br />

değiştirme fırsatı sunuyor.<br />

aşkalarının görmezden<br />

geldiği sorunları çözme”<br />

B<br />

fikriyle yola çıkan Dyson,<br />

inovasyona ve tasarıma çok önem veren<br />

bir marka olarak dikkat çekiyor.<br />

Her yıl ciddi miktarlarda Ar-Ge yatırımı<br />

yapan marka, 9 binin üzerinde<br />

patente sahip. Sürekli yeni ürünler<br />

geliştiren markanın Ar-Ge merkezleri<br />

ise bir okul gibi çalışıyor. Bugün,<br />

Birleşik Krallık’ta Malmesbury ve<br />

Hullavington’da 800 dönümlük bir<br />

alana yayılan iki teknoloji kampüsü<br />

ve Singapur’da küresel bir genel<br />

merkezi bulunuyor. Bir aile şirketi<br />

olan Dyson, 6 bin mühendis ve bilim<br />

insanı da dahil olmak üzere, küresel<br />

olarak doğrudan 14 binden fazla kişiyi<br />

istihdam ediyor.<br />

Tüm bunların yanı sıra eğitime<br />

büyük önem veren şirket, Dyson<br />

Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü<br />

ile geleneksel bir üniversitenin akademik<br />

titizliğini küresel bir teknoloji<br />

şirketinde uygulamalı ve gerçek<br />

dünya deneyimiyle birleştiren yeni<br />

bir eğitim modeli sunuyor.<br />

2002 yılında kurulan James<br />

Dyson Vakfı ile aday mühendisleri<br />

güçlendirmek, eğitimde mühendisliği<br />

desteklemek ve tıbbi araştırmalara<br />

yatırım yapmak için uluslararası<br />

olarak çalışan Dyson, vakfın her yıl<br />

düzenlenen uluslararası tasarım<br />

yarışması olan James Dyson Ödülü<br />

ile gençleri “bir soruna çözüm sunmaya”<br />

davet ediyor. Endüstriyel<br />

tasarım ve mühendislik alanlarında<br />

üniversite düzeyindeki öğrencilere<br />

(veya yeni mezunlara) açık olan, şu<br />

anda 28 ülke ve bölgede hayata geçen<br />

yarışma, kapsamını daha da genişletmeyi<br />

planlıyor.<br />

2021 yılı kazananları<br />

2 binin üzerinde başvuru ile rekor<br />

bir katılımla gerçekleşen 2021 yılı<br />

James Dyson Ödülü’nü sağlık ve geri<br />

dönüşüm konularında çığır açacak<br />

üç proje kazandı. Bu sene ilk defa üç<br />

projenin de birincilik ödülü aldığı<br />

yarışmada her bir proje 30 bin sterlinle<br />

ödüllendirildi.<br />

2021 James Dyson Ödülü’nün<br />

uluslararası kazananı ev tipi glokom<br />

testi yapabilen cihazla HOPES projesi,<br />

Sürdürülebilirlik Ödülü’nün<br />

kazananı el tipi bir cihaz kullanarak<br />

plastikleri ayrıştırabilen PLASTIC<br />

SCANNER projesi ve ödülün üçüncü<br />

kazananıysa bıçaklı saldırıya uğrayan<br />

insanların kanamasını durdurulabilen<br />

REACT cihazı oldu. ■<br />

dyson<br />

www.jamesdysonaward.org<br />

www.dysoninstitute.com<br />

jamesdysonfoundation.co.uk<br />

12 <strong>MediaCat</strong>


V ■ ■ ■ ■ ■<br />

EGITIMLERI iÇiN EL ELE<br />

Hesap no ile - TR46 0006 7010 0000 0066 1195 14<br />

Web sitesinden - www.cydd.org.tr<br />

SMS ile - EĞiTiM yazıp 4622'ye gönderin<br />

Bağış miktarı 10 TL olup, mesaj gönderim bedeli 2 SMS'tir.


HERO BABY<br />

Doğa için<br />

iyiliğin peşinde<br />

Kurum adı: Hero Baby,<br />

İstanbul Üniversitesi,<br />

Hacettepe Üniversitesi<br />

Projenin adı: Arı Evim<br />

Geleceğim<br />

Projenin hedefi: Eğitim<br />

kurumlarıyla beraber<br />

arı popülasyonuna katkı<br />

sağlayarak eko-sistemi<br />

desteklemek<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2020<br />

Hero Baby, İstanbul<br />

Üniversitesi ve<br />

Hacettepe Üniversitesi<br />

ortaklığında doğal hayatın<br />

sürdürülebilirliğini<br />

sağlamak adına<br />

yürütülen Arı Evim<br />

Geleceğim projesiyle<br />

arı popülasyonunun<br />

korunmasının yanında<br />

doğal arı popülasyonunun<br />

artırılması hedefleniyor.<br />

www.hero.com.tr/baby<br />

14 <strong>MediaCat</strong><br />

herobabyturkiye<br />

HeroBabyTurkiye<br />

HeroBaby Türkiye<br />

B<br />

ebek gıdasındaki uzmanlığıyla<br />

besleyiciliği ve kaliteyi<br />

gelecek nesillerin<br />

sağlık gelişimi için bir arada sunan<br />

İsviçreli Hero Baby, ‘’İklim Pozitif<br />

2030’’ vizyonuyla sürdürülebilir<br />

doğal yaşama odaklanıyor. Bu vizyon<br />

doğrultusunda kaynakların verimli<br />

kullanımına dikkat çekerek,<br />

daha iyi bir dünya ve daha iyi bir<br />

çevre hareketiyle yan yana yürüyor.<br />

Altı yıldır sürdürülen “Bu Bahçede<br />

Arı Var!” projesinin ardından<br />

2020 yılında hayata geçirilen “Arı<br />

Evim Geleceğim” projesiyle arıların<br />

eko-sisteme sağladığı değeri ön<br />

plana çıkararak, arılarla ilgili farkındalık<br />

yaratmayı sürdürüyor.<br />

5 yılda 50 milyon arı<br />

şehirde!<br />

Altı yıldır sürdürülen “Bu Bahçede<br />

Arı Var!” girişimiyle doğanın iyiliği<br />

için çalışan İsviçreli Hero Baby, “Arı<br />

Evim Geleceğim” projesiyle bu iyilik<br />

hareketinin önemli bir parçası haline<br />

geliyor. Dünyada üretilen tarım<br />

ürünlerinin yüzde 75’i tozlaşma için<br />

arılara bağımlı olmasının yanında<br />

bu desteğin yüzde 90’ının doğada<br />

yalnız yaşayan arılar tarafından<br />

karşılandığı gözlemleniyor. İstanbul<br />

Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi<br />

ile yürütülen bu akademik<br />

çalışma kapsamında İstanbul ve Ankara’nın<br />

belirli bölgelerine arı evleri<br />

kuruluyor. Bu arı evleri sayesinde<br />

binlerce arıya yuva alanı temin ediliyor.<br />

Beş yıl içerisinde 50 milyon<br />

yeni arının doğaya kazandırılması<br />

hedeflenen projede, doğal arı popülasyonunun<br />

korunması ve artırılmasına,<br />

bu sayede çocukların yakın gelecekte<br />

şehir hayatında da dalından<br />

meyve yemesine katkı sağlanması<br />

amaçlanıyor. Arı Evim Geleceğim<br />

ile aynı zamanda çocukların arılar<br />

hakkında farkındalık kazanması için<br />

çalışan İsviçreli Hero Baby, gelecek<br />

nesillerin bu bilinçle büyümesinin<br />

önemine inanıyor.<br />

Çocuklarla arıların<br />

dünyasına yolculuk<br />

Gelecek nesillerin sürdürülebilir yaşam<br />

hakkını projenin odağında tutan<br />

“Arı Evim Geleceğim” projesini<br />

hayata geçiren İsviçreli Hero Baby,<br />

eko-sistemin ayrılmaz bir parçası<br />

olan arıların gizli dünyasını çocuklarla<br />

paylaşıyor. Çocukları arılar ve<br />

sürdürülebilir yaşam üzerine eğitici<br />

ve öğretici bir yolculuğa çıkardığı<br />

eğitimleri “Kokopelli Şehirde” işbirliğiyle<br />

gerçekleştiriyor. Bu anlamda<br />

arıların hem insana hem de doğaya<br />

olan katma değerini çocuklar için<br />

özgün bir dille paylaşıyor. ■


0212<br />

276<br />

6714<br />

Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,<br />

maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın<br />

eğitimine destek olun.


KOÇSİSTEM<br />

Dijital ekran<br />

bağımlılığına<br />

karşı:<br />

Aile Saati<br />

Kurum adı: KoçSistem<br />

Projenin adı: Aile Saati<br />

Projenin hedefi: Aile içi<br />

iletişimi güçlendirmek ve<br />

sağlıklı teknoloji kullanımı<br />

konusunda toplumsal<br />

farkındalığı artırmak<br />

Projenin başlangıç<br />

tarihi: 2019<br />

Aile içi iletişimi<br />

güçlendirmek ve sağlıklı<br />

teknoloji kullanımı<br />

konusunda toplumsal<br />

farkındalığı artırmak<br />

hedefiyle yola çıkan Aile<br />

Saati, tüm ebeveynleri,<br />

ekranları kapatarak<br />

çocuklarıyla ekransız<br />

zaman geçirmeye ve<br />

teknolojiyi bilinçli<br />

kullanmaya özendiriyor.<br />

KocSistem<br />

16 <strong>MediaCat</strong><br />

KoçSistem<br />

kocsistem<br />

G<br />

ünümüzde çocukların teknoloji<br />

bağımlılığı ebeveynlerin<br />

endişelerini bir hayli<br />

artırıyor. Bu alanda doğru ve olumlu<br />

bir bakış açısı oluşturmanın önemi<br />

açık bir şekilde görülüyor. Türkiye’nin<br />

En Değerli Bilişim Markası<br />

seçilen KoçSistem bu bilinçle 2019<br />

yılında Aile Saati projesini başlattı.<br />

Aile içi iletişimi güçlendirmek<br />

ve sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda<br />

toplumsal farkındalığı<br />

artırmak hedefiyle yola çıkan Aile<br />

Saati, tüm ebeveynleri, ekranları<br />

kapatarak çocuklarıyla ekransız<br />

zaman geçirmeye ve teknolojiyi bilinçli<br />

kullanmaya özendiriyor. Bir<br />

teknoloji üreticisi olarak teknolojinin<br />

doğru kullanılmasını teşvik<br />

eden çalışmaları hayata geçirmeyi<br />

bir sosyal vatandaşlık görevi olarak<br />

gördüklerini ifade eden KoçSistem<br />

Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca,<br />

Aile Saati’nin geldiği noktayı şöyle<br />

değerlendiriyor: “Dijital yaşam<br />

tarzı günümüzün önemli bir gerçeği.<br />

Dijital teknolojileri etkili kullanan<br />

eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye’yi<br />

birçok alanda dünyada üst<br />

sıralara taşıyacağına inanıyoruz.<br />

Buna karşın teknolojiyi “sağlıklı” ve<br />

“faydalı” kullanmak gerektiği çok<br />

açık. Aile Saati projesini toplumda<br />

bu konudaki farkındalığı artırmak<br />

amacıyla hayata geçirdik. ”<br />

#dahasağlıklıteknoloji<br />

Aile Saati eğitim ortağı AÇEV ile<br />

pandemide online devam eden<br />

Anne ve Baba Destek Programları<br />

kapsamında sağlıklı teknoloji kullanımı<br />

eğitimleri verildi. Her biri<br />

8 hafta süren bu eğitimlerle 2 bin<br />

500’den fazla ebeveyne ve onların<br />

3-11 yaş aralığındaki çocuklarına<br />

ulaşıldı. KoçSistem Gönüllüleri de<br />

eğitimlere katılarak ebeveynlere<br />

Güvenli İnternet Kullanımı ve<br />

Teknolojide Yeni Trendler konularında<br />

destek verdi.<br />

Kitaplarla Türkiye’nin her<br />

yerinde aile saati!<br />

Ekransız saatlerde kitap okumanın<br />

çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimlerini<br />

desteklediği gerçeğinden<br />

yola çıkarak Türkiye’nin en itibarlı<br />

yayın evlerinden YKY projenin kitap<br />

ortağı oldu.<br />

YKY ile gerçekleştirilen ortaklık<br />

ile KoçSistem önsözü ile “Her Güne<br />

Bir Oyun” ve “Her Güne Bir Masal”<br />

isimli kitapların özel basımları gerçekleştirildi.<br />

Kitaplar AÇEV’in Anne<br />

ve Baba Destek Programlarına katılan<br />

ebeveynlere ulaştırıldı. Bugün,<br />

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan pek<br />

çok kitapta Aile Saati logosu, web<br />

adresi ve “Ekranı Kapat, Kitabı Aç”<br />

sloganı yer alıyor ve tüm Türkiye’ye<br />

ulaşıyor. ■


BİR ÇOCUK DEĞİŞİR,<br />

TÜRKİYE GELİŞİR!<br />

Çocuklarımızın potansiyellerini biliyor, eğitimleri ve hayalleri için çalışıyoruz.<br />

TEGV yazın 3353’e sms gönderin 20TL ile çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunun.<br />

Her SMS 20 TL değerindedir. Bütün operatörler için geçerlidir.<br />

www.tegv.org<br />

#EğitimVarsaGelişimVar<br />

hızlı,<br />

destek<br />

kodu


OPET<br />

Mikro işletmeler için<br />

hijyen farkındalığı<br />

Kurum adı: OPET<br />

Projenin adı: İşimiz Temiz<br />

Projenin hedefi: Mikro<br />

işletmeler için hijyen odaklı<br />

eğitim programları ile tüm<br />

Türkiye’de işletmelerin temiz,<br />

hijyenik, sağlıklı bir hizmet<br />

sunması<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

Ocak 2021<br />

OPET, Türkiye Odalar ve<br />

Borsalar Birliği (TOBB)<br />

Kadın Girişimciler Kurulu<br />

ve Milli Eğitim Bakanlığı<br />

Hayat Boyu Öğrenme<br />

Genel Müdürlüğü<br />

işbirliğiyle yürüyen İşimiz<br />

Temiz projesiyle hizmet<br />

sektöründeki mikro<br />

işletmeler için hijyen<br />

odaklı eğitim programları<br />

oluşturarak, tüm<br />

Türkiye’de temiz, hijyenik,<br />

sağlıklı hizmet sunan<br />

işletmelere sahip olunması<br />

amaçlanıyor.<br />

T<br />

ürkiye Odalar ve Borsalar<br />

Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler<br />

Kurulu liderliğinde,<br />

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu<br />

Öğrenme Genel Müdürlüğü ve 21 yıldır<br />

yürüttüğü Temiz Tuvalet Kampanyası<br />

ile bu alanda önemli bir deneyime<br />

sahip olan OPET işbirliğiyle yürüyen<br />

İşimiz Temiz projesiyle hizmet sektöründeki<br />

mikro işletmeler için hijyen<br />

odaklı eğitim programları oluşturarak<br />

tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı<br />

hizmet sunan işletmelere sahip<br />

olmak amaçlanıyor. İşimiz Temiz<br />

projesiyle mikro işletmelerin hijyen<br />

kapasitelerini artırmak ve işlerinden<br />

duydukları memnuniyetle birlikte<br />

gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.<br />

Eğitimler sonunda verilecek sertifika<br />

ile hijyen normlarının belgelenmesiyle<br />

birlikte eğitimlerin tüm Türkiye’de<br />

yaygınlaştırılması ve projenin sadece<br />

pandemi dönemiyle sınırlı kalmayıp<br />

sürdürülebilir olması hedefleniyor.<br />

Üç ilde toplam 31 bin 500<br />

işletme<br />

Proje kapsamında İzmir’de yeme-içme,<br />

konaklama ve ulaşım sektörün-<br />

den her birinden 6 bin olmak üzere<br />

toplam 18 bin; Antalya’da aynı sektörlerden<br />

her birinden 3 bin olmak<br />

üzere toplam 9 bin; Muğla’da aynı<br />

sektörlerden her birinden bin 500<br />

olmak üzere toplam 4 bin 500 mikro<br />

işletmeye ve toplamda ise 31 bin 500<br />

mikro işletmeye toplum sağlığı açısından<br />

hayati önem taşıyan hijyenik<br />

koşulların oluşturulması ve işletilmesi<br />

amacıyla hijyen eğitimleri düzenleniyor.<br />

Eğitimlerini tamamlayan kişiler<br />

Hijyen Eğitim Sertifikası’nı<br />

almaya, işletmesi de İşimiz Temiz<br />

Hijyen Eğitimi Belgesi’ni almaya<br />

kazanacak. Proje uygulamaları pilot<br />

iller olan İzmir, Antalya ve Muğla’da<br />

yürütülecek olup; geliştirilen online<br />

eğitim içerikleri sayesinde eğitimlerin,<br />

MEB online eğitim platformları<br />

yoluyla tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması<br />

hedefleniyor. ■<br />

www.isimiztemiz.org<br />

18 <strong>MediaCat</strong>


Kadın istihdamına<br />

güçlü destek<br />

Kurum adı: OPET<br />

Projenin adı: Kadın Gücü<br />

Projenin hedefi: Kadın<br />

istihdamı konusunda<br />

Türkiye’de köklü bir değişim<br />

sağlamak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

Mart 2018<br />

Projeyle kadınların<br />

çalışma hayatının her<br />

alanında fırsat eşitliği<br />

ilkesi çerçevesinde<br />

başarıyla var olabileceğini<br />

göstermek, bu konuda<br />

farkındalık oluşturmak,<br />

kadın istihdamı konusunda<br />

Türkiye’de köklü bir<br />

değişim yaratmak<br />

hedefleniyor.<br />

alışma ve Sosyal Güvenlik<br />

Ç Bakanlığı ve Enerji ve Tabii<br />

Kaynaklar Bakanlığı<br />

işbirliği ile OPET istasyonlarında<br />

kadın istihdamının artırılması<br />

amacıyla hayata geçen proje kapsamında<br />

OPET, her istasyonunda<br />

en az iki kadın çalışanın olmasını<br />

hedefliyor. Her istasyonda biri markette<br />

biri sahada olmak üzere en az<br />

iki kadın çalışan hedefiyle ilerleyen<br />

proje kapsamında OPET istasyonlarında<br />

çalışan kadın sayısı 3 bini<br />

aştı ve proje başlangıcından bugüne<br />

yüzde 97 artış kaydedildi. Bugün<br />

Türkiye’nin 77 ilinde kadın akaryakıt<br />

satış yetkilisi istihdam edilirken,<br />

istasyonlardaki kadın enerjisini ve<br />

emeğini artırma hedefiyle başlatılan<br />

projeyle mesleğin cinsiyeti olmadığı<br />

algısının toplumsal düzeyde<br />

benimsenmesi amaçlanıyor.<br />

OPET, proje ile uluslararası iş<br />

dünyasının en önemli ödülleri arasında<br />

yer alan Stevie International<br />

Business Awards (IBA) ödül programında<br />

ismini dünyanın en iyileri<br />

arasına yazdırdı. OPET, Kadın Gücü<br />

projesi ile altı ödül birden alırken,<br />

Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal<br />

Sorumluluk Projesi ödülüyle başarısını<br />

uluslararası arenada tescilledi.<br />

Farklı sektörlerden dünyanın<br />

en iyi şirketlerinin değerlendirildiği<br />

Stevie International Business Awards<br />

ödül programında Kadın Gücü<br />

Projesi ile Avrupa’nın En İyi Kurumsal<br />

Sosyal Sorumluluk Projesi<br />

ödülüne hak kazanan OPET, yaptığı<br />

iletişim kampanyalarıyla da Yılın<br />

İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası-<br />

Eşitlik, Kapsayıcılık ve<br />

Çeşitlilik kategorisinde Altın, Enerji<br />

Sektörü Yılın İnovasyonu kategorisinde<br />

ise Gümüş ödülün sahibi oldu.<br />

OPET, bu projeyle 2021 Stevie<br />

Awards for Women in Business<br />

programında ise tüm global başvurular<br />

arasında jüriden en yüksek<br />

puanı alarak Kadın Odaklı Kurumsal<br />

Sosyal Sorumluluk Projesi ve<br />

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında<br />

Yılın İletişim Kampanyası<br />

kategorilerinde iki Altın Stevie ile<br />

ödüllendirildi. Proje, Stevie Awards<br />

for Great Employers ödül programında<br />

da Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta<br />

Başarı kategorisinde Gümüş<br />

ödüle layık görüldü. ■<br />

www.opet.com.tr/<br />

sosyal-sorumlulukprojeleri/<br />

kadin-gucu-projesi<br />

Aralık 2021 19


QNB FİNANSBANK<br />

Odağımız çocuklar<br />

ve gençler<br />

Kurum adı: QNB Finansbank<br />

Projenin adı: Minik Eller<br />

Büyük Hayaller<br />

Projenin hedefi: Çocukları<br />

ve gençleri geleceğe<br />

hazırlamak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2015<br />

QNB Finansbank olarak<br />

2015 yılından bu yana<br />

yürüttüğümüz, 4-14 yaş<br />

arası çocuk ve gençleri<br />

hedeflediğimiz ve 6<br />

yılda 565 binden fazla<br />

çocuğa ulaştığımız Minik<br />

Eller Büyük Hayaller<br />

Platformu’yla çocukların<br />

yenilikçi, yaratıcı, analitik,<br />

güvenilir, teknolojik,<br />

çözümcü, farklı düşünen ve<br />

pozitif kişilik özelliklerine<br />

sahip olmalarını<br />

hedefleniyoruz.<br />

20 <strong>MediaCat</strong><br />

qnbfinansbank<br />

NB Finansbank İletişim<br />

ve Müşteri Deneyimi Ofisi<br />

Q<br />

Direktörü Armağan Engel,<br />

QNB Finansbank olarak çocukları<br />

geleceğe hazırlamak üzere kurulan<br />

Minik Eller Büyük Hayaller Platformu’nda<br />

gerçekleştirilen projelerle 6<br />

yılda 565 binden fazla çocuğa ulaştıklarını<br />

söyledi.<br />

Bankanın <strong>KSS</strong> çalışmaları ve bu<br />

konudaki hedeflerini anlatan Engel,<br />

2015 yılında <strong>KSS</strong> çalışmalarında<br />

4-14 yaş arası çocuk ve gençleri hedefe<br />

alma kararı verdiklerini ve Minik<br />

Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal<br />

Sorumluluk Platformu’nu kurduklarını<br />

belirtti.<br />

Engel, süren <strong>KSS</strong> projeleri hakkında<br />

şu bilgileri verdi: “2015’den<br />

bu yana öncülüğünü üstlendiğimiz<br />

kodlama eğitimlerine Mart 2019’dan<br />

itibaren Habitat Derneği’yle birlikte<br />

‘Minik Eller Kod Yazıyor’ projesiyle<br />

devam ediyoruz. Bu kapsamda verilen<br />

fiziki ve pandemiyle hayata geçirdiğimiz<br />

online eğitimler sayesinde 63 ilde<br />

8-14 yaş arası 43 binden fazla çocuğa<br />

345 bin saate yakın kodlama eğitimi<br />

verdik. Mayıs 2020’den beri online<br />

Scratch eğitimlerimize www.minikellerkodyaziyor.com<br />

adresi üzerinden<br />

ulaşabiliyor. Başak Koleji’yle<br />

birlikte 2018 yılında hayata geçirdi-<br />

ğimiz QNB Finansbank Tales Matematik<br />

Müzesi Gezici Tır projemizle<br />

36 şehirde 106 bin 194 çocuğa ulaştık.<br />

Projemizi, 2021 yılında 23 Nisan<br />

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın<br />

101’inci yılında ülke çocuklarına<br />

armağan etmek istedik ve www.<br />

qnbfbtalesmatematikmuzesi.com<br />

adı ile online ortama taşıdık. Toplam<br />

128 bin 661 çocuğa ulaştık. Yine 2018 yılından<br />

bu yana desteklediğimiz TED Başarı<br />

Her Yerde Projesi’nde 16 dezavantajlı<br />

okulda 24 bin 957 çocuğa ulaştık.<br />

Koç Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’yle<br />

birlikte sürdürdüğümüz Anadolu<br />

Bursiyerleri projesinde 8 öğrenciye<br />

eğitim bursu verdik. 2008 yılından beri<br />

Türk Eğitim Derneği’nin “Tam Eğitim<br />

Bursu” programını destekleyerek TED<br />

okullarında burslu okuyan, maddi durumu<br />

yetersiz 50 çocuğumuzun eğitim<br />

masraflarını karşılıyoruz.<br />

10 bini aşkın finansçımız istekleri<br />

dahilinde tüm ana projelerimize dahil<br />

olabiliyor. 2015 yılından beri her yıl<br />

düzenlediğimiz Gönüllü finansçı proje<br />

yarışması ile de kendi proje önerilerini<br />

hayata geçirebiliyor. Gönüllü finansçı<br />

projelerimiz ile 3 bin 600’den fazla çocuğumuzun<br />

eğitim ve sosyal hayatlarına<br />

katkı sağladık. ■<br />

ARMAĞAN ENGEL<br />

QNB Finansbank İletişim ve<br />

Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü


TÜRKİYE İŞ BANKASI<br />

En büyük<br />

yatırımımız<br />

geleceğe<br />

Kurum adı: Türkiye İş<br />

Bankası<br />

Projenin adı: Denizler Mavi<br />

Güzel<br />

Projenin hedefi: Su<br />

kaynaklarının kirliliğine<br />

dikkat çekmek ve toplumdaki<br />

farkındalığın artırılmasını<br />

sağlamak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2021<br />

Türkiye İş Bankası, atık<br />

su tesislerini teknolojik<br />

alanda güçlendirebilmek<br />

ve yeni tesisler kurabilmek<br />

adına ilgili işletmelere<br />

“Denizleri Koruyalım<br />

Kredisi” ile finansman<br />

sağlıyor.<br />

#DenizlerMaviGüzel<br />

22 <strong>MediaCat</strong><br />

isbankasi<br />

Türkiye İş Bankası<br />

T<br />

ürkiye İş Bankası stratejik<br />

önceliklerinden olan<br />

sürdürülebilirlik alanındaki<br />

çok yönlü çalışmalar kapsamında<br />

“Denizler Mavi Güzel”<br />

teması ile çeşitli projeler gerçekleştiriliyor.<br />

Bu doğrultuda su kaynaklarının<br />

kirliliğine dikkat çekmek<br />

ve toplumdaki farkındalığın artırılmasını<br />

sağlamak amacıyla deniz<br />

ve su altı belgeselleriyle tanınan<br />

Savaş Karakaş yapımcılığında hayata<br />

geçirilen Bir Umut Marmara*<br />

belgeseline katkı sağlandı.<br />

Bilim insanlarından kamu<br />

otoritelerine, balıkçılardan bölgede<br />

yaşayan halka kadar farklı<br />

kesimlerden birçok görüşün yer<br />

aldığı belgeselde; müsilaj oluşumunun<br />

nedenleri, bölgedeki canlı<br />

yaşamına etkileri ve sorunun çözümü<br />

için yapılması gerekenler<br />

ortaya kondu.<br />

Denizleri korumak için<br />

destek<br />

Belgesele ek olarak Türkiye İş<br />

Bankası tarafından atık su tesislerini<br />

teknolojik alanda güçlendirecek<br />

ve yeni tesisler kurulmasının<br />

yolunu açacak “Denizleri Koruyalım<br />

Kredisi” çıkarıldı. Kredinin,<br />

özellikle pandemi sonrası toparlanmaya<br />

çalışan işletmeler nezdinde<br />

çevreye duyarlı yaklaşım<br />

sergilemelerine, denizlerin korunması<br />

kapsamında atık arıtma<br />

tesisi yaparak katkı sağlamak isteyen<br />

veya mevcut arıtma tesislerini<br />

iyileştirmek isteyen işletmelere<br />

fayda sağlanması amaçlanmıştır.<br />

Türkiye İş Bankası ikinci yüzyılına<br />

girerken sürdürülebilirliği<br />

kurumsal stratejilerinin ana<br />

odak noktalarından biri olarak<br />

konumlandırmaktadır. Kapsayıcı<br />

ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir<br />

değer yaratarak geleceğin<br />

bankası olmak vizyonuyla hareket<br />

eden Banka Denizleri Koruyalım<br />

Kredisi haricindeki farklı ürünleri<br />

ile de müşterilerinin yeşil dönüşümüne<br />

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.<br />

■<br />

*“Bir Umut Marmara”<br />

belgeselini Türkiye İş<br />

Bankası YouTube hesabından<br />

izleyebilirsiniz.


UĞUR OKULLARI<br />

Dünyanın geleceği<br />

için ‘sorumlu’<br />

adımlar<br />

Kurum adı: Uğur Okulları<br />

Projenin adı: Uğur’da<br />

Sorumlu Üretim ve Tüketim<br />

Programı<br />

Projenin hedefi: Dünyanın<br />

geleceği için sorumlu<br />

adımlar atmak<br />

Projenin başlangıç tarihi:<br />

2021-2022 Eğitim Öğretim<br />

Dönemi<br />

Sürdürülebilirlik<br />

hareketine, Türkiye’nin 52<br />

ilindeki 112 okulu ve 85 bin<br />

öğrencisiyle destek vermek<br />

için yola çıkan Uğur<br />

Okulları, Sorumlu Üretim<br />

ve Tüketim Programı’nı<br />

hayata geçirdi. Program<br />

kapsamında öğrenciler;<br />

Tarım ve Gıda, Enerji,<br />

Su ve Geri Dönüşüm<br />

olmak üzere dört tema<br />

altında çalışmalar<br />

gerçekleştiriyor.<br />

ürdürülebilirlik, tüm dünyanın<br />

hassasiyetle üzerin-<br />

S<br />

de durduğu bir kavram.<br />

Dünya Çevre ve Gelişim Komisyonu<br />

sürdürülebilir kalkınmayı günümüz<br />

insanlarının ihtiyaçlarını,<br />

gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını<br />

karşılama yeteneğini azaltmadan<br />

karşılaması olarak tanımlıyor.<br />

Sürdürülebilir kalkınma sürecine<br />

katkıda bulunmanın en önemli yollarından<br />

biri bireylerin eğitimi.<br />

Bu düşünceden hareketle, yeni<br />

nesillere daha yaşanılabilir bir dünya<br />

bırakabilmek amacıyla bu yıl,<br />

Uğur Okulları olarak Sorumlu Üretim<br />

ve Tüketim Programı’nı öğrencilerle<br />

buluşturduklarını söyleyen<br />

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil<br />

Çiçek, “Sürdürülebilirlik, dünyanın<br />

en önemli gündemlerinden biri.<br />

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları<br />

(BUEK) Başkanımız Sayın Enver<br />

Yücel, BM Eğitim ve Araştırma<br />

Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası<br />

Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı<br />

olarak okullarımızı Sürdürülebilir<br />

Kalkınma Hedefleri doğrultusunda<br />

yönetiyor. Ayrıca bu yıl Uğur Okulları<br />

olarak BM’nin “Sürdürülebilir<br />

Kalkınma için Küresel Amaçlar”<br />

isimli evrensel çağrısına Türkiye’nin<br />

52 ilindeki 85 bin öğrencimizle<br />

birlikte destek vermek üzere yola<br />

çıktık. Uğur’da Sorumlu Üretim ve<br />

Tüketim Programı’nı oluşturduk.<br />

Öğrencilerimizde bilinçli üretim ve<br />

tüketim farkındalığı kazandırmak<br />

hedefiyle Tarım ve Gıda, Enerji, Su<br />

ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört<br />

tema altında ders içi etkinlikler,<br />

çeşitli eylem planları gerçekleştiriyoruz.<br />

Gıda tüketimi ve tarımsal faaliyet<br />

farkındalıklarını, üretim-tedarik<br />

zinciri süreçlerindeki su ayak<br />

izini yüzde 20 oranında azaltmayı,<br />

enerji kaynakları temelindeki karbon<br />

ayak izini yüzde 1,5 oranında<br />

düşürmeyi, plastik kullanımını<br />

yüzde 30 oranında azaltarak aynı<br />

oranda geri dönüşümü desteklemeyi<br />

hedefliyoruz” dedi. ■<br />

UgurOkullari<br />

ugur.okullari<br />

Uğur Okulları<br />

24 <strong>MediaCat</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!