978-605-335-665-3 Nöroloji 4. Baskı JEN

cocukfizikmuayene

NÖROLOJİ

4. BASKI

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

Editörler

A. Emre ÖGE

Betül BAYKAN

Başar BİLGİÇ

Semiyoloji Bölümü Editörleri

Sara ZARKO BAHAR

N. Görkem ŞİRİN

Gülşen AKMAN DEMİR

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


İçindekiler

Nörolojide Dünden Bugüne ..................................................................................................................... xvii

Edip AKTİN

SİNİR SİSTEMİ SEMİYOLOJİSİ

1. Sinir Sistemi Semiyolojisinin Genel Prensipleri: Nörolojik Hastaya Yaklaşım .................. 1

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

2. Sinir Sisteminin Kısa Anatomisi................................................................................................... 5

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

3. Felçler.................................................................................................................................................. 9

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

4. Kas Tonusu Bozuklukları ............................................................................................................... 17

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

5. Kas Erimesi........................................................................................................................................ 19

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

6. İstemsiz Hareketler.......................................................................................................................... 23

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

7. Duyu Bozuklukları .......................................................................................................................... 29

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

8. Kranial Sinirler: Kısa Anatomo-Fizyoloji, Muayene ve Bozuklukları................................... 37

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

9. Koordinasyon Bozuklukları .......................................................................................................... 57

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

10. Refleks Bozuklukları ....................................................................................................................... 61

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

11. Duruş ve Yürüyüş Bozuklukları ................................................................................................... 65

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

12. Sfinkter Bozuklukları...................................................................................................................... 69

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

13. Afazi, Apraksi, Agnozi..................................................................................................................... 71

Öget ÖKTEM, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

14. Demans............................................................................................................................................... 71

Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

xi


xii

• İçindekiler

15. Koma ve Komalı Hastanın Muayenesi ......................................................................................... 83

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

16. Epizodik Bilinç Bozuklukları......................................................................................................... 91

Nerses BEBEK, Betül BAYKAN

17. Nörolojik Muayene........................................................................................................................... 99

N. Görkem ŞİRİN, Gülşen AKMAN DEMİR, Sara ZARKO BAHAR, Edip AKTİN

18. Çocukta Nörolojik Gelişim ve Muayeneye Genel Bakış........................................................... 121

Zuhal YAPICI

19. Nörolojide Laboratuvar İncelemeleri........................................................................................... 135

19.1 Lomber Ponksiyon ve Beyin – Omurilik Sıvısı İncelemesi............................................ 135

Sara ZARKO BAHAR, Gülşen AKMAN DEMİR

19.2 Klinik Nörofizyoloji İncelemeleri....................................................................................... 138

Elektroensefalografi.................................................................................................................. 135

Betül BAYKAN, Ebru ALTINDAĞ, Ayşe Deniz ELMALI

Elektromiyografi....................................................................................................................... 151

M. Barış BASLO

Uyandırılmış Potansiyeller...................................................................................................... 185

A. Emre ÖGE, Zeliha MATUR

19.3 Nöroradyolojik Görüntüleme ve Tedavi Yöntemleri....................................................... 200

Mehmet BARBUROĞLU, Serra SENCER, Kubilay AYDIN

19.4 İskemik İnmede Nörosonolojik İncelemeler..................................................................... 226

Yakup KRESPİ, Nilüfer YEŞİLOT

19.5 Nöropsikolojik Değerlendirme............................................................................................ 232

Öget ÖKTEM

19.6 Nöropatoloji............................................................................................................................. 239

Şakir Hümayun GÜLTEKİN

19.7 Klinik Nörogenetik................................................................................................................. 253

Sibel Aylin UĞUR İŞERİ, Nerses BEBEK

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

20. Kafa İçi Basıncı Değişiklikleri ...................................................................................................... 267

Pulat Akın SABANCI, Betül BAYKAN, Talat KIRIŞ

21. Kafa Travması.................................................................................................................................... 285

Altay SENCER, Aykut KARASU

22. Beyin Damar Hastalıkları............................................................................................................... 293

22.1 Beyin Damar Hastalıklarında Tanımlar, Sınıflama,

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri......................................................................................... 293

Oğuzhan ÇOBAN, Esme EKİZOĞLU


İçindekiler • xiii

22.2 Beyin Kan Dolaşımının Anatomi ve Fizyolojisi............................................................... 297

Sara ZARKO BAHAR, Göksel BAKAÇ, Esme EKİZOĞLU

22.3 Nörovasküler Sendromlar.................................................................................................... 304

Oğuzhan ÇOBAN, Esme EKİZOĞLU, Rezzan TUNCAY

22.4 Klinikte Beyin Damar Hastalıkları.................................................................................... 304

Geçici İskemik Ataklar ........................................................................................................... 319

Mine SEZGİN, Esme EKİZOĞLU

İnme Sendromunun Ayırıcı Tanısı........................................................................................ 321

Oğuzhan ÇOBAN, Esme EKİZOĞLU

İskemik İnme............................................................................................................................ 324

Oğuzhan ÇOBAN, Esme EKİZOĞLU

Beyin Kanaması ...................................................................................................................... 329

Duygu DÖLEN, Pulat Akın SABANCI, Rezzan TUNCAY, Nilüfer YEŞİLOT

22.5 Gençlerde İskemik İnme....................................................................................................... 351

Nilüfer YEŞİLOT, Rezzan TUNCAY

22.6 Serebral Ven Trombozu........................................................................................................ 360

Nilüfer YEŞİLOT, Yakup KRESPİ

22.7 İskemik Beyin Damar Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları........................... 367

Yakup KRESPİ, Sara ZARKO BAHAR, Nilüfer YEŞİLOT, Oğuzhan ÇOBAN

23. Epilepsi............................................................................................................................................... 387

N. Görkem ŞİRİN, Nerses BEBEK, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT

24. Uyku Hastalıkları.............................................................................................................................. 449

Candan GÜRSES

25. Başağrısı............................................................................................................................................. 469

Esme EKİZOĞLU, Elif KOCASOY ORHAN, Betül BAYKAN

26. Vertigo ve Dengesizlik..................................................................................................................... 493

Gülden AKDAL

27. Nörooftalmoloji................................................................................................................................ 503

Murat KÜRTÜNCÜ

28. Sinir Sistemi İnfeksiyonları............................................................................................................ 531

Elif KOCASOY ORHAN, Arman ÇAKAR, Gülşen AKMAN DEMİR

29. Sinir Sisteminin Doğumsal Hasarları ve Gelişimsel Hastalıkları........................................... 553

Zuhal YAPICI

30. Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları.................................................................................... 573

30.1 Demans Sendromu, Alzheimer Hastalığı ve Alzheimer Dışı Demanslar................... 573

Kognitif Bozukluklar ve Demans Sendromu....................................................................... 573

İ. Hakan GÜRVİT

Alzheimer Hastalığı................................................................................................................. 589

İ. Hakan GÜRVİT, Zerrin YILDIRIM


xiv • İçindekiler

Frontotemporal Demans......................................................................................................... 618

İ. Hakan GÜRVİT, Bedia SAMANCI

Hareket Bozuklukları ve Demans ......................................................................................... 627

İ. Hakan GÜRVİT, Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE

Vasküler Demans – Vasküler Kognitif Bozukluk................................................................ 641

İ. Hakan GÜRVİT, Bedia SAMANCI

Prion Hastalıkları..................................................................................................................... 650

İ. Hakan GÜRVİT, Bedia SAMANCI

Sekonder Demanslar............................................................................................................... 657

İ. Hakan GÜRVİT, Bedia SAMANCI

30.2 Hareket Bozuklukları........................................................................................................... 665

Murat EMRE, Haşmet A. HANAĞASI, Hüseyin A. ŞAHİN, Jale YAZICI

30.3 Dejeneratif Ataksiler............................................................................................................. 691

Başar BİLGİÇ

30.4 Motor Nöron Hastalıkları.................................................................................................... 699

Amiyotrofik Lateral Skleroz................................................................................................... 699

Yeşim GÜLŞEN PARMAN, Coşkun ÖZDEMİR

Spinal Müsküler Atrofi............................................................................................................ 705

Hacer DURMUŞ TEKÇE, Feza DEYMEER

31. Metabolik Ensefalopati.................................................................................................................... 709

Candan GÜRSES, Ayşen GÖKYİĞİT

32. Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları................................................................ 725

N. Görkem ŞİRİN, M. Barış BASLO

33. Nöroonkoloji..................................................................................................................................... 733

Erdem TÜZÜN, Figen HANAĞASI, Pulat Akın SABANCI, Gülşen AKMAN DEMİR, Jale YAZICI

34. Sinir Sisteminin Nütrisyonel ve Toksik Hastalıkları................................................................. 759

Başar BİLGİÇ, Jale YAZICI

35. Merkezi Sinir Sisteminin Miyelin Hastalıkları........................................................................... 769

35.1 Multipl Skleroz....................................................................................................................... 769

Mefkûre ERAKSOY

35.2 Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Otoimmün ve İnflamatuar

Demiyelinizan Hastalıkları...............................................................................................................797

Tuncay GÜNDÜZ, Gülşen AKMAN DEMİR

35.3 Merkezi Sinir Sisteminin Herediter Miyelin Hastalıkları/Lökodistrofiler................ 819

Pınar TOPALOĞLU, Zuhal YAPICI, Mefkûre ERAKSOY

36. Omurga ve Omurilik Hastalıkları...................................................................................... 833

Aydın AYDOSELİ, Ö. Faruk ÜNAL, A. Emre ÖGE


İçindekiler • xv

37. Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları............................................................................................... 873

37.1 Periferik Sinirlerin Anatomisi, Fizyolojisi ve Patolojik Süreçleri................................ 873

M. Barış BASLO, Yeşim GÜLŞEN PARMAN

37.2 Pleksuslar ve Hastalıkları..................................................................................................... 891

Zeliha MATUR, A. Emre ÖGE

37.3 Kranial Nöropatiler............................................................................................................... 907

A. Emre ÖGE

37.4 Spinal Sinir Kökleri ve Hastalıkları.................................................................................... 921

Elif KOCASOY ORHAN, Jale YAZICI

37.5 Fokal Periferik Nöropatiler.................................................................................................. 351

Jale YAZICI, Elif KOCASOY ORHAN

37.6 Periferik Sinirlerin Yaygın ve Çok Odaklı Hastalıkları.................................................. 360

Ayşe Nur ÖZDAĞ ACARLI, Arman ÇAKAR, Yeşim GÜLŞEN PARMAN, A. Emre ÖGE

37.7 Otonom Sinir Sistemi Hastalıkları..................................................................................... 367

N. Görkem ŞİRİN, M. Barış BASLO

38. Kas ve Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları................................................................................ 1011

Piraye OFLAZER, Hacer DURMUŞ TEKÇE, Feza DEYMEER

NÖROLOJİK HASTAYA YAKLAŞIMLAR

39. Nörolojide Acil Yaklaşım.............................................................................................................. 1063

Elif KOCASOY ORHAN, Arman ÇAKAR, Yakup KRESPİ, Ebru ALTINDAĞ

40. Komada Pratik Tanı ve Tedavi Yaklaşımları-Beyin Ölümü................................................... 1075

Nerses BEBEK, Yakup KRESPİ

41. Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yansımaları..................................................................... 1085

Işın BARAL KULAKSIZOĞLU

42. Nörolojik Rehabilitasyon.............................................................................................................. 1093

H. Serap İNAL, Arzu ÖZDİNÇLER, Devrim TARAKCI

43. Yaşlı Nörolojik Hastaya Yaklaşım................................................................................................ 1113

Gülistan BAHAT, Tuğba ERDOĞAN, Mehmet Akif KARAN

44. Adli Tıp Uygulamalarında Nöroloji ........................................................................................... 1131

Nihan Hande AKÇAKAYA, Kağan GÜRPINAR, Elif KOCASOY ORHAN

Dizin........................................................................................................................................................ 1139

More magazines by this user
Similar magazines