978-605-335-667-7 Köpek ve Kedilerde Elektrokardiyografi jen

cocukfizikmuayene

Köpek

Kedilerde

Elektrokardiyografi

Yazarlar

Prof. Dr. Zeki YILMAZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü, Bursa

Doç. Dr. Meriç KOCATÜRK

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü, Bursa

NOBEL TIP KİTABEVLERİ

1


Önsöz

Kardiyoloji diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Veteriner Hekimliğin yükselen değerlerinden

biridir. Teknolojik ilerlemeler tanısal prosedürlerin detaylanmasına ve hastalara

daha kaliteli hizmet sunulmasına olanak sağlamaktadır. Elektrokardiyografi (EKG) kullanımı

uzun yıllardan beri insanlarda ve ileri ülkelerde Veteriner Hekimliği’nde uygulama alanı

bulmasına rağmen, ülkemizde bu alanda istenilen düzeye getirilememiştir. Bu konuda,

Türkçe kaynakların yetersizliğinin yanı sıra kardiyoloji konseptine uygun olarak yeterli süre

ve derinlikte faaliyet gösteren akademisyenlerin sınırlı olması da etkin bir rol oynamıştır.

İlk baskısını 2010 yılında yaptığımız EKG kitabının revize edilmiş hali olan bu kitap ile,

bugüne kadar oluşturduğumuz kardiyoloji birikimini EKG temelinde sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu paylaşımla; EKG’yi kullanan ancak bilgi eksikliği nedeni ile bazı noktalarda takılan

meslektaşlarımızın bir düzey yukarı çıkmasına olanak sağlamayı, başta öğrencilerimiz

olmak üzere daha önce bu tekniği kullanmayan meslektaşlarımıza da doğru ve sistematik

EKG prosedürünü aktarmayı ve EKG’nin Veteriner Hekimlik alanında kedi-köpek pratiğinin

ayrılmaz bir parçası olmasını hedefliyoruz.

Kitabın ilk bölümünde EKG’nin endikasyonları ve uygulama teknikleri pratik düzeyde

verilmiş; takip eden bölümlerde de aritmi ve morfolojik kalp problemlerinin EKG karakteristikleri

örneklerle aktarılmıştır. Aritmilerin nedenleri, klinik görünümleri ve tedavi öncelikleri

de not içerisinde kısaca yer almıştır. EKG’de “problemden tanıya” ve “örneklerle EKG

bölümleri”, pratik çalışmaları kolaylaştıracak düzeydedir.

Bu kitabın alt yapısını hazırlayan, beni kardiyoloji çalışmalarına yönlendiren değerli hocalarıma,

farklı ülkelerde (Hollanda, Macaristan, Danimarka ve Japonya) farklı zamanlarda

EKG ve ekokardiyografi konusunda gelişimime katkı veren akademisyenlere ve üniversitemizin

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Departmanındaki hocalarımın bizleri geliştirme çabalarına

teşekkür ediyorum.

Kitabın hazırlanma sürecinde yeterli zaman ayıramadığımız ailelerimiz için iyi bir özür

olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Zeki YILMAZ

Ekim-2021

iii

3


4 KÖPEK ve KEDİLERDE ELEKTROKARDİYOGRAFİ


İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I

TANIM VE TEMEL ELEKTROFİZYOLOJİ 01

Tanım 02

Endikasyon 02

Kalbin elektriksel akım fizyolojisi 02

EKG – kayıt, kalibrasyon ve ölçüm teknikleri 06

EKG Uygulama Tekniği 08

EKG Trasesinin Analızı 19

Holter Monitorizasyonu 31

Vasovagal Tonus İndeksi (VVTI) 33

Artefaktlar ve Azaltma Yolları 34

- Normal EKG değerleri 36

BÖLÜM II

ARİTMİLER VE KONDÜSYON BOZUKLUKLARI 37

- Aritmi 38

- Aritmi – Etiyoloji 38

- Aritmilerin Mekanizması 38

Aritminin olası mekanizmaları 49

Aritmi– Orijinin Belirlenmesi 41

EKG – Aritmi Analizi 42

Aritmilere Tanısal Yaklaşım 43

Aritmilerin Klinik Bulguları 43

- Kardiyak Aritmilerin sınıflandırılması/

QRS Kompleksine Göre 45

Kardiyak Aritmilerin Sınıflandırılması

Mekanizmasına Göre 46

BÖLÜM III

KARDİYAK ARİTMİLER 47

1. Normal sinus impuls formasyonu 48

• Normal sinus ritim 49

• Sinus aritmi 50

• Wandering sinus pacemaker 52

2. Sinus impuls formasyon bozukluğu 53

• Sinus arrest 54

• Sinus bradikardi 56

• Sinus taşikardi 58

3. Supraventriküler impuls formasyon bozukluğu 60

• Atriyal prematüre kompleksler (APCs) 61

• Atriyal taşikardi 63

• Atriyal flutter 65

v

5


• Atriyal fibrilasyon 66

• Atriyoventriküler junctional ritim 69

• Atrioventriküler juntional taşikardi /

Supraventriküler taşikardi (SVT) 70

4. Ventriküler impuls formasyon bozukluğu 73

• Ventriküler prematüre kompleksler 74

• Ventriküler taşikardi 78

• Ventriküler fibrilasyon 85

• Ventriküler asistol 87

5. İmpuls ileti bozukluğu 89

• Ventriküler asistol (Standstill) 90

• Hasta sinus sendromu (HSS) 92

• Ventriküler pre-eksitasyon ve Wolf-

Parkinson White (WPW) sendromu 95

6. Atriyoventriküler İleti Blokları (AVB) 97

• I. derece AVB 99

• II. derece AVB 102

• III. derece AVB 106

• İntraventriküler ileti defektleri - Bundle branch blok (sağ/sol) 110

• Sol dal bloğu 111

• Fasiküler Bloklar 115

• Sol antrerior fasiküler blok (LAFB) 115

• Sağ dal bloğu (Right bundle branch blok -RBBB) 117

7. İmpuls formasyonu ve impuls iletim bozukluğu 121

• Sick sinus sendrom

• Ventriküler pre-eksitasyon ve Wolf-

Parkinson White (WPW) sendromu

• Atriyal prematüre kompleksler

8. Escape ritimler 122

• Escape vurumlar 123

BÖLÜM IV

MORFOLOJİK BOZUKLUKLAR 125

Genel bilgiler 126

1- Kardiyomegali 126

2- Atriyum dilatasyonu 126

3- Ventriküler büyüme (Dilatasyon / Hipertrofi) 130

4- Hipovoltaj - Küçük QRS kompleksi 136

5- Anormal mean elektrik aksis (MEA) 139

6- ST Segmenti değişiklikleri 140

7- T Dalga değişiklikleri 142

8 QT değişiklikleri 143

6 KÖPEK ve KEDİLERDE ELEKTROKARDİYOGRAFİ

vi


BÖLÜM V

HASTALIKLARIN EKG’YE ETKİSİ 145

1- Miyokardiyal İnfarktüs 146

2- Hiperkalemi (atriyal standstill) 147

3- Perikardiyal Efüzyon 149

4- Hipertiroidizm 150

5- İlaç ve elektrolit anormalitelerinin EKG’ye etkisi 151

BÖLÜM VI

EKG’DEKİ ANORMALİTE ve OLASI NEDENLERİ 153

1- P dalga anormaliteleri 154

2- QRS kompleksi anormaliteleri 156

3- ST segment ve T dalga anormaliteleri 158

BÖLÜM VII

ARİTMİLERİN GENEL TEDAVİLERİ 159

1- Taşiaritmiler 160

2- Bradiaritmileri 161

BÖLÜM VIII

ÖRNEKLERLE EKG DEĞERLENDİRME 163

Örnek 1: Sinus aritmi 164

Örnek 2: Atriyal prematüre kompleks 167

Örnek 3: İdioventriküler ritim/paroksisimal ventriküler taşikardi 169

Örnek 4: Ventriküler prematüre kompleks 171

Örnek 5: I. derece AVB, sol dal bloğu ve sol ventriküler dilatasyon 172

Örnek 6: Sağ dal bloğu ve sağ ventriküler büyüme 173

Örnek 7: Dilate kardiyomiyopatiye bağlı Atriyal Fibrilasyon 174

Örnek 8: P-pulmonale ve sol ventriküler büyüme 175

Örnek 9: I. derece AVB ve perikardiyal efüzyona bağlı hipovoltaj QRS 176

Örnek 10: Normal EKG bulguları 177

Örnek 11: Monomorfik ventriküler taşikardi 178

Örnek 12: Sinus taşikardi ve ventriküler prematüre kompleks 180

Örnek 13: Sinus bradiaritmi 181

Örnek 14: Sol atriyal dilatasyon, sağ ventriküler büyüme ve RBBB 182

Örnek 15: Ventriküler prematüre vurum 184

Örnek 16: Ventriküler taşikardi ve sağ aksis deviasyonu 185

BÖLÜM XI

ANTİ-ARİTMİK İLAÇLAR VE ÖNERİLEN DOZLARI 187

KAYNAKLAR 190

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞLER 193

vii

7

More magazines by this user
Similar magazines