978-605-335-666-0 Lippincott Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları Mikrobiyoloji JEN

cocukfizikmuayene

Lippincott®

Şekillerle Açıklamalı

Derleme Ders Kitapları:

Mikrobiyoloji

Dördüncü Baskı

Cynthia Nau Cornelissen, PhD

Department of Microbiology and Immunology

School of Medicine

Virginia Commonwealth University

Richmond, Virginia

Marcia Metzgar Hobbs, PhD

Departments of Medicine and Microbiology & Immunology

School of Medicine

University of North Carolina at Chapel Hill

Chapel Hill, North Carolina

Çeviri Editörü

Prof. Dr. Özdem Anğ

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emekli Öğretim Üyesi

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2022 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Lippincott® Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları: Mikrobiyoloji

Çeviri Editörü:

Prof. Dr. Özdem Anğ

ISBN: 978-605-335-666-0

Lippincott® Illustrated Reviews: Microbiology

Cynthia Nau Cornelissen, PhD, Marcia Metzgar Hobbs, PhD

ISBN: 9781496395856

© 2020 Wolters Kluwer

Bu kitabın Türkçeye çeviri hakkı ©2020 Wolters Kluwer tarafından Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.’ne verilmiştir. 5846 ve 2936

sa yı lı Fi kir ve Sa nat Eser le ri ya sa sı hükümleri ge re ğince her han gi bir bö lü mü, res mi ve ya ya zı sı, ya zar la rın ve ya yın la yı cı sı nın

ya zı lı iz ni alın ma dan tek rar la na maz, ba sı la maz, kop ya sı çı ka rı la maz, fo to ko pi si alı na maz ve ya kop ya an la mı ta şı ya bi le cek hiçbir

iş lem ya pı la maz.

NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Millet Cad. No: 111 Çapa-İstanbul

Tel : (0212) 632 83 33

E-posta : destek@nobeltip.com

DAĞITIM

Tel : (0212) 771 52 11 - (0212) 771 33 09

E-posta : hasannazli@nobeltip.com

Yayımcı

: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Millet Cad. No:111 34104

Fatih-İstanbul

Yayımcı Sertifika No : 50192

Baskı / Cilt

: No-bel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

Akçaburgaz Cad. No: 24/1

Esenyurt - İstanbul

Matbaa Sertifika No : 46069

Kapak Tasarımı

: Nobel Tıp Kitabevleri

Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Can Gelgeç

Baskı Tarihi

: Kasım 2021 - İstanbul


Anma

Richard A. Harvey, PhD

1936–2017

“Lippincott Review“ serilerinin, Pamela C. Champe, PhD (1945-2008) ile birlikte,

ortak kurucusu ve serilerin editörü.

.Serinin ilk kitapları olan Biyokimya, Farmakoloji ve İmmunoloji’nin

yazarlarından ve şekillerinin çizeri.

Teşekkürler

Cynthia Nau Cornelissen, eşi Christopher ve çocukları Jeremy ve Emily’e, destek oldukları ve

cesaret verdikleri için, minnettardır.

Wolters Kluwer‘in editörleri ve baskıda görevli olanlar sürekli bir cesaret ve disiplin kaynağı

olmuşlardır..


Çeviri Kurulu

Çeviri Editörü

Prof. Dr. Özdem Anğ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emekli Öğretim Üyesi

Çevirenler ve Çevirdikleri Bölümler

Prof. Dr. Ali Ağaçfidan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi (Bölüm 16, 17, 19)

Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi (Bölüm 1-5, 8-13, 34)

Prof. Dr. Emel Bozkaya

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emekli Öğretim Üyesi (Bölüm 23-31)

Prof. Dr. Özden Büyükbaba Boral

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi (Bölüm 21, 22)

Prof. Dr. Şengül Derbentli

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emekli Öğretim Üyesi (Bölüm 6, 7)

Prof. Dr. Zayre Erturan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi (Bölüm 14, 15)

Prof. Dr. Emel Tümbay

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emekli Öğretim Üyesi (Bölüm 33)

Prof. Dr. Meltem Uzun

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi (Bölüm 18)

Prof. Dr. Yıldız Yeğenoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emekli Öğretim Üyesi (Bölüm 20)

Prof. Dr. Zeki Yumuk

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi (Bölüm 32)


Çeviri Editörünün Önsözü

Lippincott Yayınevi yayını olan “Microbiology“ kitabının son 15 yıldaki iki baskısının ardından bu yeni baskısının

da Türkçeye çevrilmesinde çeviri editörü olarak görev almaktan ve öğretim üyesi meslektaşlarımla yeniden birlikte

çalışmış olmaktan mutluluk duyuyorum. “Lippincott Microbiology“ kitabının 4. baskısının da kısa sayılacak

bir sürede Türkçeye çevrilmiş ve 3. baskısının 2018’deki Türkçe çevirisinin basılmasından sadece üç yıl sonra,

basılmakta olması, her bakımdan bir başarı sayılmalıdır.

Mikrobiyoloji, bilimler arasında gittikçe artan bir önem kazanmış bulunmaktadır; iki yıl önce Türkçeye çevirdiğimiz,

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin “Yeni Mikrobiyoloji“ (Nobel Tıp Kitabevi, 2019) kitabında da belirtildiği

gibi, içinde yaşadığımız dönem, en önde mikrobiyoloji olmak üzere, biyoloji çağı olarak öngörülmüştü.

İnsan için hem yararlı ve hem de zararlı olabilen çeşitli mikroorganizmalarla doğumdan ölüme kadar birlikte

yaşadığımız, onların insanın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeği bilinmekteyse de, son Covid 19 pandemisi

(pandemi = kıtaları tutan salgın hastalık), iki yıl içinde söz konusu bu gerçeğin milyonlarca insan tarafından

öğrenilmesini sağlamış ve mikrobiyoloji, bütün toplumlarda ve topluluklarda ilgiyi üzerine çekmiştir.

Mikropların oluşturdukları belirli hastalıkların insanda her organı ve her dokuyu tutabildiklerini, dünyanın her

yerinde ve tüm topluluklarında görüldüklerini, modern çağın ulaşım koşulları sayesinde sadece eşyaların değil,

insanların, hayvanların, bitkilerin ve bunlarla birlikte tabii mikropların da en uzak mesafelere en geç 30 saatte

ulaştırılabildiklerini, öte yandan yeni yeni mikropların ve hastalıklarının ortaya çıktığını bilen her hekim, seçeceği

çalışma alanı ne olursa olsun temel bir mikrobiyoloji bilgisine sahip olması gerektiğini anlar. Özgün kurgusu

sayesinde tıbbi mikrobiyolojiyi kolay anlaşılır ve akılda kalır biçimde ele alan bu kitap, öğrenmek isteyen

genç hekim adayları başta olmak üzere, mikrobiyologlar ve tıbbi mikrobiyolojiye ilgi duyan herkes için önemli

bir ders ve başvuru kitabı olacaktır.

Kitabın çevirisini gerçekleştiren değerli meslektaşlarıma içten teşekkür ediyorum. Editör olarak çalışmalarımda

yardımları için, genç meslektaşlarım Dr. Öğretim Üyeleri Defne Gümüş ve Fatma Kalaycı Yüksek’e çok teşekkür

ederim.

Kitabın basılmasını sağlayan Nobel Tıp Kitabevleri yetkilileri Sayın Ersal Bingöl ‘e ve Sayın Erol Biroğlu‘ya ve

yayım için hazırlanması aşamasında gösterdiği özen için Sayın Hakkı Çakır’a teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Özdem Anğ

İstanbul, 2021ÜNİTE I: Mikrop Dünyası

Bölüm 1:

Bölüm 2:

Bölüm 3:

Bölüm 4:

Bölüm 5:

ÜNİTE II: Bakteriler

Bölüm 6:

Bölüm 7:

Bölüm 8:

Bölüm 9:

Bölüm 10:

Bölüm 11:

Bölüm 12:

Bölüm 13:

Bölüm 14:

Bölüm 15:

Bölüm 16:

Bölüm 17:

Bölüm 18:

Bölüm 19:

Mikrobiyolojiye Giriş…1

Normal Flora…7

Mikroorganizmaların Patojenitesi…11

Tanı Mikrobiyolojisi…19

Aşılar ve Antimikrobik Maddeler…33

İçindekiler

Bakterilerin Yapısı, Üremesi ve Metabolizması…49

Bakteri Genetiği…59

Stafilokoklar…69

Streptokoklar…80

Gram-pozitif Çomaklar…93

Neisseria Cinsi…103

Gastrointestinal Gram- negatif Çomaklar…114

Diğer Gram-negatif Çomaklar…132

Clostridium Cinsi Bakteriler ve Diğer Anaerop Çomaklar…151

Spiroketler…163

Mikoplazmalar…173

Klamidyalar…179

Mikobakteriler ve Aktinomiçetler…188

Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma ve Coxiella…201

ÜNİTE III: Mantarlar ve Parazitler

Bölüm 20: Mantarlar…209

Bölüm 21: Protozoonlar…223

Bölüm 22: Helmintler…234

ÜNİTE IV: Viruslar

Bölüm 23: Viruslara Giriş…241

Bölüm 24: Zarfsız DNA Virusları…253

Bölüm 25: Zarflı DNA Virusları…263

Bölüm 26: Hepatit B ve Hepatit D (Delta) Virusları…281

Bölüm 27: Pozitif İplikli RNA Virusları…291

Bölüm 28: Retroviruslar…302

Bölüm 29: Negatif İplikli RNA Virusları…319

Bölüm 30: Çift İplikli RNA Virusları: Reoviridae…333

Bölüm 31: Sıradışı İnfeksiyon Etkenleri…337

ÜNİTE V: Klinik Mikrobiyoloji - Derleme

Bölüm 32: Klinik Öneme Sahip Mikroorganizmaların En Önemli Özellikleri…341

Bölüm 33: Hastalık Özetleri…377

Bölüm 34: Resimli Olgu Çalışmaları…404

İndeks…431

Şekillerin Kaynakları…443


More magazines by this user
Similar magazines