23.03.2022 Views

978-605-335-690-5 Kalp Sağlığı ve Spor JEN

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kalp Sağlığı

ve Spor

Editör

Dr. Ersin İBİŞOĞLU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

İstanbul

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


Önsöz

Hareketsiz yaşamın günümüzde yol açtığı hastalıklar göz önüne alındığında fiziksel aktivite ve

sporun bir çok hastalığın önlenmesinde, özellikle de kalp hastalıklarına karşı korunmada ne kadar

önemli olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünya olarak pandemi döneminin

insanları izolasyona maruz bırakarak hareketsiz yaşama daha fazla neden olduğuna şahit olduk.

Geçmiş yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ile sporun veya egzersizin kalp üzerine sayısız faydalarının

olduğu bilinmektedir. Ancak bu konuyla ilgili spesifik kaynaklar sınırlı olmakla birlikte

bir çoğu da dağınık durumda olduğundan ulaşılabilmesi nispeten zordur. Hem hekimler için

hem de toplum için bu konuda daha bilimsel bir standardizasyona katkıda bulunmak adına, alanında

uzman bir çok seçkin yazarın emeği ve araştırmalarıyla bu eserimizi ortaya çıkardık. Gerek

hekimlerin toplumu egzersiz ve spor konusunda bilinçlendirirken kullanacakları bir kaynak olması

açısından, gerekse özellikle de kalp hastalığı olan kişilerin hangi egzersizleri ve hangi sporları

yapabilecekleri veya yapamayacakları konusunda toplumu bilgilendirmeyi amaçladık. Bu eseri

planlarken manevi desteklerini esirgemeyen Dr. Hacı Murat Güneş abim ile Dr. Can Özlü’ye ve

emekleri için Nobel Tıp Kitabevleri ailesine teşekkür ederim.

Dr. Ersin İBİŞOĞLU

v


İçindekiler

Önsöz

İçindekiler

Yazarlar

v

vii

ix

1. Egzersiz Sırasında Kardiyak Fizyoloji 1

Uzm. Dr. Hasan Murat Uğurlu

2. Sporcularda Kalp Dostu Beslenme ve Vegan Diyet 9

Uzm. Dr. Gökhan DEMİRCİ

3. Kalp Sağlığını Korumak İçin Gerekli Egzersizler 17

Uzm. Dr. Engin Algül

4. Sporcularda Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 23

Uzm. Dr. Bedrettin Boyraz, Uzm. Dr. Tezcan Peker

5. Sporcularda Kalp Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri 29

Uzm. Dr. Tezcan Peker

6. Sporcularda Sık Görülen Ritim Bozuklukları 33

Uzm. Dr. Sevil Tuğrul Yavuz

7. Sporcularda Ani Kardiyak Ölüm 47

Uzm. Dr. Onur Kılıçarslan

8. Hipertansiyon ve Spor İlişkisi 51

Uzm. Dr. Arzu Yazar

9. Koroner Arter Hastalığı Varlığında Spor 61

Uzm. Dr. Anar Mammadli

10. Miyokardit/Perikardit Spor İlişkisi 77

Uzm. Dr. Ümeyir Savur

vii


viii

İçindekiler

11. Dilate Kardiyomiyopati ve Spor 83

Uzm. Dr. Mehmet Nail Bilen

12. Non-Compaction Kardiyomiyopatisi ve Spor 87

Uzm. Dr. Deniz Dilan Naki Tekin

13. Hipertrofik Kardiyomyopati ve Spor 93

Uzm. Dr. Fatih Erkam Olgun

14. Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi ve Spor 103

Uzm. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz

15. Kalp Kapak Hastalıkları ve Spor 111

Uzm. Dr. Adnan Duha Cömert

16. Konjenital Kalp Hastalıklarında Fiziksel Aktivite 127

Uzm. Dr. Güngör Üstün

17. Atletizm ve Kalp 143

Uzm. Dr. Sevim Türkday Derebey

18. Futbol ve Kalp Hastalıkları 153

Uzm. Dr. Muhammed Raşit TANIRCAN

19. Vücut Geliştirme ve Kalp Hastalıkları 163

Uzm. Dr. Ali Evsen

20. Sualtı Sporları ve Kalp Hastalıkları 185

Uzm. Dr. Gamze Çebi

21. Kalp Hastalıkları ve Efor Gerektiren Meslekler 199

Uzm. Dr. Adem Aktan

22. Kalp Hastalıkları ve Cinsel Aktivite 215

Uzm. Dr. İlyas Çetin

23. TSK Askerlik Fiziksel Eğitimleri ve Kalp Hastalıkları 223

Uzm. Dr. Ahmet Taş

24. Doping ve Kalp 233

Uzm. Dr. Burhan Aslan

25. Akut Koroner Sendrom Sonrası Egzersiz ve Spora Dönüş Süreci 241

Uzm. Dr. Yeliz Güler

26. Kardiyak Cerrahi Sonrası Spora Dönüş Önerileri 247

Uzm. Dr. Özcan Ekin Kayan

27. Kalp Transplantasyonu Sonrası ve Mekanik Kardiyak

Destek Varlığında Egzersiz 251

Uzm. Dr. Yelda Saltan Özateş


Yazarlar

Uzm. Dr. Adem AKTAN

Mardin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Engin ALGÜL

Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma

Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Burhan ASLAN

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Mehmet Nail BİLEN

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Bedrettin BOYRAZ

Bursa Doruk Hospital, Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Adnan Duha CÖMERT

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Gamze ÇEBİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp Kliniği

Uzm. Dr. İlyas ÇETİN

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Gökhan DEMİRCİ

Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Ali EVSEN

Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Yeliz GÜLER

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Özcan Ekin KAYAN

UKGM Marburg/Almanya, Kalp ve Torakal

Damar Cerrahisi

Uzm. Dr. Onur KILIÇARSLAN

Bursa Doruk Hospital, Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Anar MAMMADLİ

Ankara Söğütgözü Bayındır Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

ix


x

Yazarlar

Uzm. Dr. Deniz Dilan NAKİ TEKİN

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Muhammed Raşit TANIRCAN

Mardin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Sevil TUĞRUL YAVUZ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Sevim TÜRKDAY DEREBEY

Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Fatih Erkam OLGUN

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Tezcan PEKER

Bursa Doruk Hospital, Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Yelda SALTAN ÖZATEŞ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Ümeyir SAVUR

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Mehmet Rasih SONSÖZ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Ahmet TAŞ

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Hasan Murat UĞURLU

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Güngör ÜSTÜN

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Arzu YAZAR

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!