31.03.2022 Views

978-605-335-688-2 Kulak Burun Boğaz JEN

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Kulak

Burun

Boğaz

Editör

Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


sunuş

Sevgili Öğrenciler, Değerli Hekimler;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

sağlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında

uluslararası düzeyde etkin, özgün ve öncü

bir tıp fakültesi olmak vizyonu ile eğitim öğretim

faaliyeti sunmaktadır.

Bilgi, iletişim ve teknoloji alanındaki baş

döndürücü gelişmeler en fazla tıbbı etkilemektedir.

Tıp alanında büyük değişim ve dönüşümler

yaşanmaktadır. 19. Yüzyıla kadar makroskopik

tıp, 20. Yüzyıl mikroskopik tıp, 21. Yüzyıl ise moleküler

tıp çağıdır. Artık tanı, takip ve tedavi moleküler

yapılmak durumundadır. Çok daha önceden

söylenen “tıpta hastalık yoktur hasta vardır”

özdeyişi günümüzde bireysel moleküler tıp ile

anlam kazanmıştır. Yanlışlığı fark edilen teorik

bilgiler ve uygulamalar hızla terkedilirken, henüz

uzun vadeli sonuçları pek kestirilemeyen birçok

yenilik de uygulama alanı bulmaktadır. Bütün

bunlar tıp eğitimini de derinden etkilemektedir.

Klasik eğitim tarzında bulunan aktarılması ve

muhafazası pek de mümkün olmayan aşırı bilgi

birikimi günümüzde önemini kaybetmiştir. Bilgi

yüklemek yerine tıbbın temel esaslarını, kavramlarının

yeterli düzeyde öğretilmesiyle birlikte

eleştirel kritik analitik düşünme ve hayat boyu

öğrenme alışkanlığının kazandırılması, bilginin

yorumlanması ve kullanılması çok daha anlamlı

hale gelmiştir. Ayrıca tek başına bilginin etkili

olmadığı da bir gerçektir. Bilginin işlevsel olabilmesi

için öncelikle anlaşılması ve içselleştirilmesi

gerekir. Ancak bundan sonra bilginin uygulaması,

analiz ve sentez süreçlerinden geçerek değere

dönüşmesi mümkün olacaktır.

Tıp Fakültesi öğrenci eğitimine ve hekimlere

Kulak Burun Boğaz alanında katkıda bulunmak

için hazırlanan bu kitabımızdan azami derece istifade

edeceğinizi düşünmekteyim. Kulak Burun

Boğaz Kitabımız; düşünen, kritik eden, sorgulayan,

geleceğin bilim insanları ve hekim adayları gençlerimiz

için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlayacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

hekimleri ve akademisyenleri olarak; tüm insanlara,

din, dil, ırk ayrımı yapmadan ve hiçbir

karşılık beklemeden, tamamıyla insani kaygılarla

ve bilimin ışığında hizmet vermeyi önceleyen anlayışla

sevgi ve saygılarımı sunarım.

Sağlıcakla Kalınız,

Prof. Dr. Sadrettin Pençe

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dekanı

iii


ÖNSÖZ

“İlim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir sen

kendini bilmezsen ya nice okumaktır”. Yunus

Emre’nin bu özlü sözünde de anlatıldığı gibi

ilim, insanoğlunun hem iç hem de dış yolculuğu

olmalıdır. Bu yolda ilerlerken her zaman gerçeğin

peşinden koşmak, araştırmak, sorgulamak

düstur olarak alınmalıdır. Katı kalıplar içerisine

hapsolmamak, her yeni günün yeni bilgilere, değişimlere

gebe olabileceğini hatırda tutmak , iki

günü eşit olan aldanmıştır ilkesini benimseyerek

her zaman değişime ve gelişime hazır olmak gerekir.

Bunun için işimizi, sadece yeteneklerimiz

ve zekamıza güvenmeden, en iyi şekilde yapmaya

odaklanmalı, daha çok okumalı ve çalışmalıyız.

Unutulmaması gereken bir şey de geleceğe bakarken

geçmişi ihmal etmemektir.

Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak

hazırlanan bu kitap, Kulak Burun ve Boğaz

Hastalıkları uzmanlık alanının temel konularını

içermekte ve güncel bilgileri vermektedir.

Kitabın basılabilmesi için gerekli organizasyonu

yapan Tıp Fakültesi Dekanlığına, kitabın hazırlanmasına

katkı sunan değerli meslektaşlarıma,

yayına hazırlayan Nobel Tıp Kitabevleri’ne teşekkür

eder, öğrencilerimiz için yararlı bir kaynak

olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

v


YAZARLAR

Prof. Dr. Gül ÖZBİLEN ACAR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Osman İlkay ÖZDAMAR

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MUTLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Başak MUTLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

Op. Dr. Serdal ÇELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Op. Dr. Tolga ÇİÇEK

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Op. Dr. Osman KILIÇ

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Op. Dr. Numan KÖKTEN

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Op. Dr. Ozan TÜYSÜZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Op. Dr. Utku YILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Burcu BAKICI BALCI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Ayşe Yasemin GÜNDÜZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Uz. Odyolog Murat ERİNÇ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

Op. Dr. Oğuz Kadir EĞİLMEZ

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Kliniği

vii


İÇİNDEKİLER

Bölüm 1.

Sunuş...................................................................................................................................................................................iii

Önsöz....................................................................................................................................................................................v

Yazarlar..............................................................................................................................................................................vii

Kulak burun ve Boğaz Hastalıklarında Anamnez, Muayene ve Tanı Testleri.....................................1

M. Tayyar Kalcıoğlu, Serdal Çelik

Bölüm 2. Erişkin ve Çocuk Hastalarda İşitme Kaybına Yaklaşım............................................................................... 17

M. Tayyar Kalcıoğlu, Serdal Çelik

Bölüm 3. Yenidoğan İşitme Taraması..................................................................................................................................... 25

M. Tayyar KALCIOĞLU, Oğuz Kadir EĞİLMEZ

Bölüm 4. Otitis Media.................................................................................................................................................................... 31

M.Tayyar KALCIOĞLU, Serdal ÇELİK

Bölüm 5. Dış Kulak Hastalıkları................................................................................................................................................. 45

Ahmet Mutlu, Utku Yılmaz

Bölüm 6. Tinnitus............................................................................................................................................................................. 53

Ahmet MUTLU, Murat ERİNÇ

Bölüm 7. Vertigo (Baş Dönmesi)............................................................................................................................................... 61

Ahmet MUTLU, Başak MUTLU

Bölüm 8. Fasiyal Paralizi............................................................................................................................................................... 71

M. Tayyar Kalcıoğlu, Serdal Çelik

Bölüm 9. Burun Tıkanıklığı.......................................................................................................................................................... 81

Ahmet MUTLU

Bölüm 10. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi................................................................................................................... 89

Ahmet Mutlu, Burcu BAKICI Balcı

Bölüm 11. Nonenfeksiyöz Rinitler.............................................................................................................................................. 97

Ahmet MUTLU, Ayşe Yasemin GÜNDÜZ

Bölüm 12.

Bölüm 13.

Bölüm 14.

Bölüm 15.

Rinosinüzitler..............................................................................................................................................................115

Gül ÖZBİLEN ACAR, Numan KÖKTEN

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları.......................................................................................................................127

Gül ÖZBİLEN ACAR, Numan KÖKTEN

Epistaksis.......................................................................................................................................................................135

Ahmet Mutlu, Ayşe Yasemin Gündüz

Yutma Bozuklukları..................................................................................................................................................143

Ahmet MUTLU, Burcu BAKICI BALCI

ix


x

İÇİNDEKİLER

Bölüm 16.

Bölüm 17.

Bölüm 18.

Bölüm 19.

Bölüm 20.

Bölüm 21.

Bölüm 22.

Bölüm 23.

Bölüm 24.

Bölüm 25.

Bölüm 26.

Bölüm 27.

Bölüm 28.

Derin Boyun Enfeksiyonları..................................................................................................................................147

Ahmet Mutlu, Utku Yılmaz

Baş-Boyun Kitlelerine Yaklaşım..........................................................................................................................155

Gül Özbilen Acar, Ozan Tüysüz

Nazofarenks ve Paranazal Sinüs Tümörleri...................................................................................................167

Ahmet Mutlu, Ayşe Yasemin Gündüz

Larenks Kanserleri.....................................................................................................................................................183

Gül Özbilen Acar, Ozan Tüysüz

Oral Kavite ve Orofarinks Kanserleri................................................................................................................191

Gül Özbilen ACAR, Osman KILIÇ

Tükürük Bezi Hastalıkları.......................................................................................................................................199

Gül ÖZBİLEN ACAR, Tolga ÇİÇEK

Tükürük Bezi Tümörleri...........................................................................................................................................205

Gül ÖZBİLEN ACAR, Tolga ÇİÇEK

Tiroid Nodüllerine Yaklaşım.................................................................................................................................209

Gül ÖZBİLEN ACAR, Osman İlkay ÖZDAMAR

Tiroid Tümörleri..........................................................................................................................................................217

Gül ÖZBİLEN ACAR, Osman İlkay ÖZDAMAR

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Yabancı Cisimlerin Değerlendirilmesi..................................223

Ahmet MUTLU, Burcu BAKICI BALCI

Dil ve Akademik Beceri Bozuklukları...............................................................................................................227

Osman İlkay Özdamar

Ses ve Konuşma Bozuklukları..............................................................................................................................233

Osman İlkay Özdamar

Akılcı İlaç Kullanımı...................................................................................................................................................239

Ahmet Mutlu, Utku Yılmaz

Dizin.................................................................................................................................................................................243

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !