20.04.2022 Views

HowdenLife Nisan 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NİSAN 2022

Haber

Howden Sigorta ve GRC Howden

birleşti. Birleşme sonrasında yeni unvanı,

Howden RE olan şirket, odağına ‘trete’

işlemlerini de aldı.

Sayfa 5

Söyleşi

Milli Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir

Pandemi süreci, doğal afetler, yükselen enflasyon

ve kurlar belirsizlikleri artırdı. Reasürans

yenilemelerinde sarkmalar oldu, kapasiteler geriledi.

Sayfa 8

www.howden.com.tr

Haber

125 milyon TL olan ciro limiti,

mevcutta poliçesi olan KOBİ’ler

yenileme işlemi yaptığında

300 milyon TL olarak uygulanacak

Sayfa 12

SAVAŞ SİGORTA

SEKTÖRÜNÜ

NASIL ETKİLİYOR?

Rusya ve

Ukrayna

karasuları,

sigortacılıkta

yüksek riskli

bölgeler olarak

ilan edildi.

WeKnowHowDeğerli HowdenLife Okurları;

HowdenLife dergimizin nisan sayısı ile karşınızdayız. Sizler için keyifli bir sayı

oluşturmaya çalıştık.

Bu sayımızda Howden Grup’taki yeni gelişmelerden sizleri haberdar ediyoruz.

Howden Türkiye’deki yeni oluşumu, Howden RE Trete ekibini ve hizmetlerini sizlere

tanıtıyoruz. Denizcilik sigortası ve Ticari Alacak sigortası ile ilgili yeni yaklaşımlar

gündemimizde. Bu sayıda söyleşi konuğumuz ise Milli Reasürans Genel Müdür’ü

Fikret Utku Özdemir.

ÖZLEM MEŞHUR

Kurumsal İletişim ve

Pazarlama Kıdemli

Müdürü

Keyifli okumalar diliyoruz…

Değerli görüş ve önerilerinizi de bekliyoruz.

Sağlıkla kalın…

SAYI: 7 NİSAN 2022

DERGININ ADI: HOWDEN LIFE

İMTIYAZ SAHIBI

HOWDEN ACP SIGORTA VE REASÜRANS

BROKERLIĞI A.Ş.’YI TEMSILEN

SORUMLU YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ

ÖZLEM MEŞHUR

DANIŞMA KURULU

ERCAN ERYAŞAR

VEDAT BASAN

CEMAL ULUDAĞ

BURÇIN BAYRAKGIL

HANDE GÖNÜL

YÖNETIM YERI:

MASLAK MH MASLAK MEYDAN SOK.

BEYBI GIZ PLAZA NO:1 KAT: 4-5 SARIYER,

34485 ISTANBUL, TURKEY

E-POSTA:

KURUMSALILETISIM@HOWDEN.COM.TR

İLETIŞIM IÇIN: ÖZLEM MEŞHUR

OZLEM.MESHUR@HOWDEN.COM.TR

FATIH BATAL

FATIH.BATAL@HOWDEN.COM.TR

YAYIN TÜRÜ:

YAYGIN, SÜRELI

4 Atınç Yılmaz Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su

“ÜRÜN VE HIZMETLERI TASARLARKEN, SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI MERKEZE ALIYORUZ”

5 BİZDEN HABERLER

HOWDEN GROUP HOLDINGS 2021 SONUÇLARINI AÇIKLADI

GRUP CEO’MUZ, LLOYDS’TA HOWDEN’I ANLATTI

HOWDEN’IN 1.1.2022’DEKI YENILEME RAPORU: ZAMAN DEĞIŞIYOR

İKLİM TEHLİKEDE

6 BİZDEN HABERLER

HOWDEN GRUP İTALYAN BROKER ŞIRKETI ASSITECA’YI SATIN ALDI

GENÇ YETENEKLER ILE BULUŞTUK

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ VE HER GÜNÜ # ÖNYARGILARI

KIR’ARAK KUTLUYORUZ

7 BİZDEN HABERLER

HOWDEN ACP’NIN GENEL MÜDÜR ATAMASI

HOWDEN TÜRKIYE’DE BIRLEŞME OLDU

Söyleşi -Milli Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir

8 “SEKTÖR YETERLİ REASÜRANS TEMİNATINA SAHİP”

10 HOWDEN RE TRETE YENİLEMELERİNDE İDDİALI

11 HEDEF DONANIMLI HİZMET SUNMAK

12 TİCARİ ALACAĞINIZI SİGORTA KAPSAMINA ALDINIZ MI?

14 RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SİGORTA SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

16 KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE ALTMIŞ SEKİZ

17 ÇOCUKLARINA AKADEMİK DERS VERİYORUZ

3

www.howden.com.tr


Atınç Yılmaz

Howden Türkiye,

Orta Doğu ve

Afrika Bölge

CEO’su

“Ürün ve

hizmetleri

tasarlarken,

sürdürülebilirliği

merkeze

alıyoruz”

Değerli HowdenLife okurları,

Dünya nüfusunun hızla artması, sanayi devriminin tamamlanması,

fosil yakıtların artması ve atmosfere salınan karbondioksit başta olmak

üzere yaşadığımız yüzyılda artık tüm dünyayı ve dolayısıyla sigortacılığı

bire bir ilgilendiren yeni ve çok büyük bir risk ile karşı karşıyayız.

“Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri”.

Temas ettiğimiz her sektörde küçüklü büyüklü firmalar, küresel

ısınma ve iklim değişiklikleri ile birlikte sürdürülebilir kalkınmanın,

şirketlerin geleceğinde önemli bir rol oynadığının farkında. Hatta

şirketlerin başarasında anahtar görev aldığı düşüncesiyle hareket

edilmeye başlandı. Sigorta sektörü de bu farkındalık ile hareket ediyor.

Ürün ve hizmetler tasarlanırken sürdürülebilirlik merkeze alınıyor.

Biraz daha somut gerçeklerle ifade etmek gerekirse son 10 yılda

yaşanan afetlerin yüzde 83’ü hava ve iklim değişikliği kaynaklı. Türkiye

de bu iklim değişiklikleri kaynaklı afetlerden nasibini alıyor. Sigorta

sektörü, bu riskleri yakından izliyor ve sigortalıyor ancak bu oranlar

hala çok yetersiz. Örneğin Türkiye’de geçen yıl meydana gelen orman

yangınlarındaki hasarı karşılama oranı yüzde 10’ların altında. Gelişmiş

ülkelerde ise sigortanın hasarı karşılama oranı çok yüksek.

İklim değişikliği ve buna bağlı doğal afetlerin artık sadece bizim

ülkemizin değil tüm dünyanın karşılaşmaya devam edeceği bir

normal haline geleceğini ve yakın gelecekte çok daha sık ve şiddetli

yangın, sel ve benzeri doğal afetlerle karşılaşacağımızı kabul etmemiz

gerekiyor. Gerek kişisel kayıplarımıza gerekse ülke ekonomisine

gelebilecek ağır yükü engellemek adına sigorta bilincinin ve

sigortalı sayısının arttırılması konusunda vakit kaybetmeden

çalışmaların yapılması gerekiyor.

Ülkemizde de sigortanın sadece isteğe bağlı finansal bir

destek aracı olmaktan çıkıp, yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı

savunma, risk alma, ticaretin devamı ve ülke ekonomilerinin

ayakta kalmasını sağlayan en önemli ihtiyaçlardan biri olduğu

bilinci artarak sigortanın birçok yaraya derman olması gerçeğini

vurgulamak gerekiyor.

Howden Grup olarak bu gerçekten hareketle sürdürülebilirlik

gündemimiz kapsamında; geleceğin, çevrenin, işimizin

ve insanların ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. İklim krizi, doğal

kaynakların tükenme tehlikesi, hava kirliliği, büyük orman

yangınları gibi insanlığın ve dünyanın geleceğini tehdit eden

böylesine son derece önemli konular dünya çapında alarm

veriliyor.

Geri kazanım sistemleri ve yaşadığımız çevremize yönelik

kaynaklarının kullanımıyla ilgili devreye aldığımız çalışmalarımız

var ve bununla beraber sürdürdüğümüz pek çok projemiz

mevcut.

Bugün sahip olduğumuz alışkanlıkların, davranış

modellerinin, mevcut düşünme biçimlerinin ötesine geçmemiz

gerektiğine inanıyoruz. Geleceği bugünden düşünüyor ve

geleceğe yönelik projeler tasarlıyoruz. Çalışanlarımızın da dahil

olduğu çalışma grupları ile projelerimizi hayata geçiriyoruz.

4


BİZDEN HABERLER

Howden Group Holdings

2021 sonuçlarını açıkladı

2021, Howden Group için rekor yılı oldu. Yüzde 19’luk bir organik büyüme ve yüzde

48’lik bir gelir artışına ulaşıldı. Howden Grup Holding CEO’su David Howden yılı şöyle

değerlendirdi: “2021’de, Align ile DUAL Group’un lider bir uluslararası MGA grubu

olarak, konumumuzu pekiştirdik. Howden Broking’in A-Plan Insurance ve Aston Lark’ı

almasıyla, tarihimizdeki en büyük ve en dönüşümsel satın almaları gerçekleştirdik.

İngiltere’de sigorta broker pazarında lider bir konuma ulaştık. Ayrıca 1.500 kişi

grubumuza katılmayı tercih etti. Elde ettiğimiz sonuçların arkasındaki gerçek itici güç ve

uzun vadeli organik performansımızın temel taşı olan yetenekleri cezbeden, geliştirme

ve güçlendirme yeteneğidir.”

Grup

CEO’muz,

Lloyds’ta

Howden’ı

anlattı

Howden Grup CEO’su Jose M. Gonzalez Perez Lloyds’ta Howden’ın

gelecek planları ve Avrupa’daki büyüme hedefleri hakkında bir

sunum yaptı. Perez, Avrupa’daki ortak büyüme hedefleri hakkında

geniş kapsamlı bir sunum için Lloyd’s’un düzenlediği etkinliğe

konuşmacı olarak katıldı.

Jose Manuel, Howden’ın gelecekteki planlarına ilişkin genel

görüşlerini paylaştı. Bölgede tercih edilen broker olmak için uzun

vadeli ortaklıklar kurmanın ve tüm kilit pazarlarda yerel bir varlığa

sahip olmanın önemini vurguladı.

İklim tehlikede

Risk transferi sektörünü, sigortayı

(sosyal) iyilik için değiştirmeye

çağırıyoruz. En son hazırladığımız

raporumuz, iklim değişikliği bilimini,

artan kayıp sıklığı ve ciddiyetini,

sigortanın “daha iyi” davranışları

teşvik etmedeki gücünü bir (ESG- Environmental, Social,

and Governance) Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim

merceğinden analiz ediyor. Geniş kapsamlı rapor, sigortanın

net sıfıra geçişi ve insani fon açığını kapatmak için afet yardım

alanında sigorta sermayesini yenilikçi bir şekilde kullanmasını

sağlayacak yolları tanımlıyor.

Howden’ın 1.1.2022’deki

yenileme raporu:

Zaman değişiyor

Howden’ın reasürans

piyasası hakkında

hazırladığı raporunda,

makro ortamda açık

bir değişim olduğu

gözlemleniyor. İkincil

felaket tehlikeleri,

yükselen çekirdek

enflasyon, geçici

olarak bastırılmış

sosyal enflasyon ve

siber pazardaki son durum, makro ortamda

açık bir değişim yaşandığını gösteriyor.

Tüm bunlar, piyasamızdaki risk algısını

ve riske bakış açısını değiştirdi. Ve bu

değişimler yenilemeler için önemli bir ana

itici güç haline geldi. Son durum hakkında

daha fazla bilgi için raporumuzu bu link

üzerinden inceleyebilirsiniz:

https://bit.ly/34hVbNf

5


BİZDEN HABERLER

Howden Grup İtalyan

broker şirketi Assiteca’yı

satın aldı

Howden Grup İtalyan broker şirketi Assiteca’yı satın aldı.

Bu satın alma, müşterilere, çalışma arkadaşlarına ve sigorta

pazarına gerçek seçenekler sunan bir Avrupa platformu

oluşturma hedefini önemli ölçüde hızlandırmış olacak.

Assiteca, İtalya’nın en büyük bağımsız sigorta brokeri ve Milano

borsasında işlem görüyor. 19 ofisi, 700 çalışanı ve İtalyan ortapazar

sektöründe güçlü bir bölgesel varlığı ile bu satın alma

Howden İtalya’yı toplamda 765 kişiye, 22 ofise ve 100 milyon

Euro’nun üzerinde proforma gelire götürecek. Bu anlaşma, Kıta

Avrupası’nda Howden Grup’un bugüne kadar yaptığı en büyük

anlaşma ve Howden İtalya, Avrupa’daki en büyük operasyonu

olacak.

Howden İtalya, 2021’de faaliyete geçti ve Bologna merkezli

çok uluslu şirketlere hizmet veren prestijli bir aile şirketi

olan Scagliarini’nin satın alınmasıyla varlığını hızla geliştirdi.

Lansmanı takip eden aylarda, uzmanlık ve reasürans uzmanlığını

desteklemek için yerel pazardan konusunda uzman, yetenekli

çalışanları bünyesine kattı.

Bu yılın Ocak ayında, Jeweller’s Block ve Finansal Kurumlar

konusunda uzmanlaşmış Vincenza merkezli bir broker olan

Tower’ı satın aldı. Scagliarini, Tower ve Assiteca birlikte, son

derece tamamlayıcı bir brokerlik işi oluşturarak Howden İtalya’yı

ülkedeki üçüncü en büyük broker olarak konumlandırıyor.

Genç yetenekler ile buluştuk

Howden Grup genç yeteneklere sigortacılığı tanıtmak amacıyla

İngiltere’de “Sigortacılığa başlama” programı düzenledi. David

Howden programı, 1994’te Howden’ı kurmasından bugünkü

küresel grup haline gelmesine kadar 18-30 yaşındakilere

hikayesini anlatarak başlattı.

Önümüzdeki günlerde, sigorta ile ilgili her şey hakkında - riskin

değerlendirilmesinden sigorta işinin nasıl yerleştirildiğine

ve aradaki her şeye kadar - bir dizi iş biriminden brokerler,

sigortacılar, hasar uzmanları ve üst düzey yöneticilerden

eğitimler alarak programı tamamlayacaklar.

Dünya Kadınlar

Gününü ve her

günü # Önyargıları

Kır’arak kutluyoruz

Önyargıların, ayrımcılığın olmadığı bir dünya için

toplumsal cinsiyet eşitliğini birlikte sağlayabiliriz.

Howden Grup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

dolayısıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği yaratmak,

toplumda kadına karşı olan ön yargıları kırmak

ve farkındalık yaratmak için bilinçli bir şekilde

harekete geçerek bir meydan okuma başlattı.

Grup olarak eşitlik ve kapsayıcılık için 8 Mart ve

her gün #ÖnyargılarıKır dedik.

6


Howden ACP’de genel müdür ataması

“Howden olarak Türkiye’de belirlediğimiz stratejik planlar

düzenledik. Bu yeni yapılanma doğrultusunda Howden Türkiye

doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. İnsan, teknoloji bünyesinde, Howden ACP Kurumsal Genel Müdür Yardımcılığı

ve ürün bazında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en görevini yürüten Ercan Eryaşar 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle

kuvvetli sigorta brokerlerinden biri olarak hızlı büyümemizi 2022 Howden ACP’nin Genel Müdürlüğü’ne atandı. Görevini Eryaşar’a

planlarına uygun olarak bu yıl da sürdüreceğimizi bir kez daha devreden Erdal Seferbay bundan sonra Howden ACP Yönetim

vurgulamak isteriz. Gelecek dönem planlarımızı gerçekleştirmek Kurulu Üyesi ve Howden Aqua Kültür İşleri TMEA Bölgesi Lideri

adına çok önemli bir adım atarak Türkiye’deki yapımızı yeniden olarak çalışmalarını sürdürüyor olacak.”

Howden Türkiye’de birleşme oldu

Howden Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Howden Sigorta Brokerliği ile GRC

Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği birleşti. Birleşme sonrasında şirketin yeni

unvanı, Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. oldu.

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi

Howden Group Holdings’e bağlı olarak faaliyetlerini

sürdüren Howden Türkiye bünyesindeki Howden Sigorta

Brokerliği ile GRC Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği

birleşti. Birleşme ile şirketin yeni unvanı Howden RE Sigorta

ve Reasürans Brokerliği A.Ş. oldu. Birleşmenin, grubun

global stratejileri ve ülke operasyonlarının optimum sinerji ile

hizmet verebilmesi vizyonu doğrultusunda 1 Mart itibariyle

gerçekleştiği açıklandı.

Sektörde lider oyunculardan biri haline gelen Howden

Türkiye, artık Howden ACP ve Howden RE şirketleriyle

faaliyet gösteriyor olacak. Önceki yapılanmada görev alan

Cemal Uludağ ve Kadri Solmaz ise bu yeni oluşumda Howden

RE yönetim ve icra kurulu üyeleri olarak devam edecek.

GRUP ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM

Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (TMEA) Bölge

CEO’su Atınç Yılmaz, Howden Sigorta ile GRC yapısının

birleşmesiyle tüm hizmet yelpazesini Howden RE Sigorta

ve Reasürans Brokerliği A.Ş. altında bir araya getirmekten

büyük gurur duyduklarını söyledi. Gelecek dönem planlarını

gerçekleştirmek için bu birleşmenin Howden adına çok

önemli bir adım olduğunu da kaydeden Atınç Yılmaz,

“Howden Turkiye’de, Howden ACP markası ile Sigorta

Brokerlik alanında, Howden RE markası ile de Reasürans ve

Özel Spesifik Riskler Brokerlik alanında sektörde lider

oyunculardan birisi olarak hizmetlerine devam edecek” dedi.

YENİ PROJELER VE HİZMETLER

Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel

Müdürü Vedat Basan ise “Reasürans çözümleri ve diğer

uzmanlık alanlarında sunduğumuz hizmetler için birleşme

büyük önem taşıyor. Bu yeni yapı dahilinde yeni

projeler ve hizmetler sunmaya hazırlanıyoruz. Bu vesileyle

bu birleşmenin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını

diliyorum” ifadelerini kullandı.

7

www.howden.com.tr


SÖYLEŞİ Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir

“SEKTÖR YETERLİ

REASÜRANS

TEMİNATINA SAHİP”

Pandemi süreci, artan doğal afetler, yükselen enflasyon ve kurlar belirsizlikleri artırdı.

Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, bu nedenle reasürans yenilemelerinde

sarkmaların olduğunu ve kapasitelerin gerilediğini belirtiyor. Özdemir “Buna rağmen Türkiye

yerel ve global piyasalardan yeterli ve güvenli reasürans teminatına sahip” diyor.

Pandemi kaynaklı olarak global ölçekte pek çok

reasürans şirketi ciddi seviyede hasar ödemesiyle

karşı karşıya kaldı. Geride bıraktığımız yenileme

dönemi itibarıyla, iklim değişikliği ve buna bağlı artış

gösteren birincil ve tali doğal afetler yine çekirdek ve sosyal

enflasyonun etkisi, birçok bölge ve branşta fiyatlarda süregelen

artışların devamlılığı konusunda

reasürörlerin talepleriyle

birleşiyor. Bu faktörler reasürans

yenilemelerdeki en temel

etkenler arasında yer alıyor.

“Pek çok reasürörün fiyat

ve şartlar açısından tatmin

edici düzeyde bulmadıkları

bazı bölge ve programlara

ayırdıkları kapasiteleri kıstığını

bazı programlardan da tamamen

çıktıklarını gözlemliyoruz”

diyen Millî Reasürans Genel

Müdürü Fikret Utku Özdemir ile

reasürans sektörünü konuştuk.

Türkiye’de reasürans

sisteminde pandemi ve artan

risklerle birlikte nasıl bir tablo

ortaya çıktı?

2021’de pandemi sürecine

ek olarak, ardı ardına yaşanan

doğal afet hasarları, rekabetçi

koşulların fiyat ve şartlar

üzerindeki olumsuz etkisi, rekor

artış gösteren enflasyon ve son

aylarda yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle ciddi bir belirsizlik

oluştu. Bu faktörler de ülkemiz sigortacılık sektörü üzerinde

büyüme ve teknik kârlılık açısından yoğun baskı yarattı.

Ülkemiz reasürans piyasası da bu eğiliminden olumsuz şekilde

etkilendi.

Millî Reasürans’ın sektörün

gelişimi için faaliyetleri

• 1970 yılında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile

birlikte kurduğumuz Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

(TSEV) 52 yıldır sigorta sektörüne yönelik eğitim

ve danışmanlık hizmeti veriyor.

• Sigortalı konumunda olan şirket, kurum ve

kuruluşlara yönelik olarak eğitim programları

düzenleyen ve bugüne kadar 6 binin üzerinde

kişiye eğitim veren TSEV, sigorta bilincinin

artırılması yolunda da çalışmalar yapıyor.

• Sektöre yönelik yayınlarımız var. Yayınlarımız

üniversitelerin sigortacılık bölümleriyle de

ücretsiz olarak paylaşılıyor.

• Kurulduğu günden bu yana yöneticisini

şirket içerisinden yetiştirme gayretini gösteren

Millî Reasürans, çalışanların yurt içinde ve yurt

dışında görevlerinin gerektirdiği teknik ve kişisel

gelişimlerine yönelik eğitimleri almalarına olanak

sağlıyor.

• Çalışanlarımızı gerek mesleki gerek sosyal

açıdan desteklemek ve kişisel gelişimlerine

katkıda bulunmak amacıyla şirketimiz

bünyesinde “Millî Re Akademi” isimli bir online

eğitim portalı da kuruldu.

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin müşterilerine, mevcut

ortamda büyüme ve kârlılıklarına

ek olarak sağladıkları reasürans

teminatının sürdürülebilir olması

için uygun ürünleri, yenilikçi

kanallar, doğru şartlar ve

fiyatlandırma ile sunmaları önem

taşıyacak. Bu sayede bir yandan

sektörün ve risklerin devredildiği

reasürans tretelerinin gelir ve

kârlılığı artarken diğer yandan

global reasürans kapasitesinin

sürekliliği sağlanabilecek.

Global reasürörlerin

sektörümüze ilgi düzeylerini

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye açısından risk var mı?

Reasürörlerin kapasite ve

fiyat konusundaki yaklaşımlarında

müşteri, program ve branş

özelinde farklılaşma eğilimleri

2022 yılı yenilemelerinde artarak

devam etti. Ayrıca kotasyon

süreçlerinin uzadığı, kotasyon

vermeye istekli reasürörlerin

azaldığı, bu gelişmelerin reasürans

8


yenilemelerinde sarkmalara neden olduğu ve sağlanan

kapasitelerin 2021 yılı yenilemelerine nazaran gerilediği

gözlendi. Bu nedenle Ocak 2022 yenilemeleri normalden

daha geç tamamlandı. Hasarlı programların fiyatlarında

ciddi artışlar göze çarparken, hasarsız programlar

açısından fiyat düzenlemeleri nispeten daha makul

seviyelerde gerçekleşti.

Mevcut durumda Türkiye sigorta piyasası gerek büyük

riskler gerekse afetlerden kaynaklanabilecek hasarlar

karşısında yerel ve global piyasalardan yeterli ve güvenli

reasürans teminatına sahip.

2022 yılı için treteler özelinde reasürans

yenilemelerini kısaca değerlendirebilir misiniz?

Önümüzdeki yıllar için nasıl bir trend

bekliyorsunuz?

2021 yenilemelerinde global ölçekte gündemi,

bulaşıcı hastalık ve siber risklere ilişkin teminat

ve istisnalar oluştururken, 2022 yenilemelerinde

kapasite, risk iştahı, yükümlülükler ve fiyat gibi

daha temel konular ön plana çıktı.

Önümüzdeki yıllarda reasürans kapasitesi ve

fiyatlarını; global etkenler, politik gelişmeler, ülkenin

makroekonomik göstergeleri ve kur hareketleri

birinci derecede etkileyecek. Yine sektördeki

büyüme ve kârlılık, reasürans anlaşmalarına

konu teminatların fiyat ve şartlarıyla, doğal afet

sorumluluklarındaki seyir ve büyüme beklentileri

gibi unsurlar da önemli olacak.

Millî Reasürans bu yıl nasıl bir performans

sergiledi?

Piyasa geneli itibarıyla 2022 yılı yenilemeleri

sonrasında bölüşmeli esasta reasürans koruması

alan 23 şirketin plasmanında yer alan Millî

Reasürans, 18 şirketin reasürans anlaşmasında

lider konumunda olup, yüzde 27 seviyesinde piyasa

payına sahip. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin

büyük bir bölümü 2022 yılında da risk portföylerini

bölüşmeli esaslı buke eksedan anlaşmalarıyla

korumaya devam ederken, Millî Reasürans, risk

korumalarını Hasar Fazlası esasıyla düzenleyen 8

şirketten 6’sının programına iştirak etmekte.

Teknolojik gelişmelerin ve yapay

zekâ tabanlı uygulamaların sigorta ve

reasürans piyasalarına etkileri hakkında ne

düşünüyorsunuz?

Değişime ve gelişime açık bir sektör olan

sigorta ve reasürans piyasalarında internet, bulut

teknolojileri ve yapay zekâ uygulamaları, şirketlerin

geleceği açısından en belirleyici faktörler.

Özellikle yenilikçi ürünlerin oluşturulması,

maliyet ve zaman tasarrufu, operasyonel iyileştirme

ve yeni dağıtım kanallarının bulunması konusunda

fayda sağlayacağı öngörülen uygulamalar, giderek

artan bir hızla yaygınlaşıyor.

Millî Reasürans olarak, dijital dönüşüm projesi

kapsamında, operasyonel verimliliğinin artırılması

amacıyla teknolojiyi iş süreçlerimize katmaya

yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamdaki

kazanımlarımız kapsamımda 2021’in ikinci yarısında

süreçlerimizde Yapay Zekâ RPA (Robotic Process

Automation) kullanılmasına yönelik çalışmalara

başladık.

9

www.howden.com.tr


HABER

TRETE YENİLEMELERİNDE İDDİALI

Howden Sigorta Brokerliği ile GRC Howden birleşmesi sonrasında yeni unvanı ile

hizmetlerini sürdüren Howden RE yeni yatırımları ile odağına ‘trete’ dünyasını da mercek

altına aldı. “Specialty Broking” prensibi doğrultusunda hareket eden Howden RE, sunduğu

özel çözümler ve müşteri odaklı yaklaşımıyla önümüzdeki süreçte oldukça iddialı.

Sigortacılıkta reasürans işlemleri

kapsamında Fransızca’dan

“traité” kelimesinden

türeyerek gelen trete,

reasürör ve sedan (sigorta şirketleri)

arasında risk devir prosedürlerini

belirleyen reasürans

anlaşmalarına verilen genel isim

olarak sektörde sıkça kullanılıyor.

Bölüşmeli ve bölüşmesiz

olmak üzere ikiye ayırdığımız trete

anlaşmalarının içinde en yaygın olan

bölüşmeli anlaşmalar eksedan (surplus,

aşkın bedel) ve kotpar (belirli pay) türleri

sektörümüzün yaklaşık olarak yüzde 80’i tarafından en sık

kullanılan trete tipleri. Geçtiğimiz yıl yapılan bu anlaşmalara

tahminen 6-7milyar TL (400 milyon Euro) devredildiğini biliyoruz.

Bölüşmesiz tretelerde ise bu hacim yaklaşık olarak 1.5 milyar TL

(100 milyon Euro) civarında seyrediyor.

Dünya sigorta reasürans pazarının yaklaşık olarak yüzde 1,5–

2 hacimine sahip olan Türkiye, büyüyen bir pazar olma özelliğini

devam ettiriyor.

Türkiye’de trete reasüransı piyasası özellikle global ağı

kuvvetli olan çeşitli brokerların yer aldığı ve gelişmekte olan bir

pazar olma özelliğini halen koruyor. Bu noktada müşterilerin

ihtiyaçlarını doğru tespit edip ve hızlı bir şekilde çözüm

alternatifi sunan firmalar her daim müşterilerin ilk tercihleri

olmayı sürdürüyor.

HİZMET AKSATILMAMALI

Genellikle 12 aylık yapılan trete anlaşmalarına yapmış

olduğumuz danışmanlık sürecimiz bir tek bu dönemi

kapsamıyor. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin Deprem ve

benzeri doğal afetlerde saklama paylarına teminat güvencesi

sağlayan hasar fazlası anlaşmaları için Londra ofisimizden

sağladığımız RMS CAT deprem modellemesi hizmetimizi yıl

içinde bir kaç kez kullanmamız kritik önem taşıyor.

Bunun yanı sıra ‘contract wording review’ diye

adlandırdığımız trete sözleşmelerini yıl içinde

istek doğrultusunda tecrübeli ekiplerimizle

beraber iyileştirme konusunada ayrıca çok

önem veriyoruz. Bölüşmeli treteler için sene

içinde sağlayacağımız data analizi ve buna

benzer diğer aktüerya hizmetlerimiz de

ayrıca devam edecek.

DENEYİMLİ EKİP KURDU

Howden RE’nin 2022 yılı ilk çeyreği

itibariyle yaptığı ön yatırımların karşılığını yavaş

yavaş almaya başladığını söylememiz mümkün.

Konusunda uzman ekibi ile güçlü müşteri ve reasürör

ilişkileriyle bu vizyonu ileriye taşıyıp Türkiye sigorta

sektörüne katma değer yaratma noktasında ciddi

mesailer harcamaya başladılar bile.

Howden Re’nin global gücü sayesinde, Londra, Türkiye ve

Dubai ofislerinin iyi bir koordinasyon ve sinerji ile çalışmasıyla

birlikte 2023 trete yenilemelerinde iddialı ve şüphesiz tercih

edilen bir broker konumunda olacak.

“Piyasada konusunda uzman ve

deneyimli bir ekiple yer alacağız”

“Türkiye’de marka ve insan kaynağı kalitesi anlamında sektörde

en önemli ve lider oyunculardan biri haline geldik. 2022 yılı

hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Tüm segmentlerde

müşterilerimize hizmet vermeye ve portföyümüzü geliştirmeye

devam ediyoruz. TMEA Bölgesi’nde Serge Calfa ve Batu

Altıngöz, Londra’dan David Flandro analitic/modelleme

ekibi ve Türkiye’de Kadri Solmaz’ın liderliğinde İpek

İbrahimoğlu ve gruba katılan yeni yetenekler ile reasürans

piyasasında güçlü bir şekilde yerimizi alacağız. Yenilikçi ve

proaktifyaklaşımlarımızla, müşterilerimize ve sigortacılığımızın

gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

10


HEDEF DONANIMLI HİZMET SUNMAK

Howden Grubu’nun Türkiye’de dahil olmak üzere bünyesinde yapmış olduğu yatırımlar ‘Reasürans

Trete’ alanında artarak devam ediyor. Howden RE, konusunda uzman ekibi, deneyimli plasman

süreçleri ve global ağı sayesinde, donanımlı bir şekilde hizmet sunmayı planlanıyor.

2021 yılında broker firmalarına

olan ihtiyacın önemi bir kez daha

gündeme geldi. Dünya genelinde

enflasyonun yükselişe girmesi ve

gerçekleşen katastrofik hasarlarla beraber

artan reasürans maliyetleri, sektörü etkiledi.

Howden RE, deneyimli plasman süreçleri ve

global ağı sayesinde, donanımlı bir şekilde

hizmet sunması planlanıyor.

Her geçen gün büyüyen ekibi ile sigorta

sektörünü daha ileri noktalara taşıyabilecek,

kaliteli ve çözüm odaklı bir yapı içerisinde

müşterilerle ilişkilerini yönetmeyi hedefliyor.

Howden RE

Analitik ekibinin

sunduğu çözümler

Modelleme servis

Aktüerya, Rating

(Derecelendirme)

Kurumu danışmanlığı,

Risk ve yatırım danışmanlığı,

Stratejik büyüme planlamaları,

Simülasyon bazlı reasürans

yapısı fiyatlama…

faktörlerden birisi de müşterilere sunulacak

hasar ve operasyon hizmetlerinin tek bir

ofis üzerinden yönetiliyor olması. Trete

operasyonlarının ve hasar yönetimi gibi

süreçlerin Türkiye ofisten takip ediliyor

olması, müşteri nezdinde süreçlerin

tamamlanmasında hızlı ve efektif sonuçlar

veriyor olacak. Böylelikle, operasyon ve

hasar ile ilgili arka ofislerden yönetilen

süreçler müşteri memnuniyetsizliğine

sebebiyet vermeden en verimli şekilde

yakından takip edilecek.

SUNULAN ÇÖZÜMLER

David Flandro liderliğinde kurulan Howden RE Analitik

ekibi, 40 yılı aşkın kombine olmuş tecrübeden faydalanarak,

RMS ve AIR gibi global kabul görmüş modelleme lisanslarıyla

birlikte müşterilere reasürans ihtiyaçlarını belirleme konusunda

en doğru yönlendirmeleri yapıyor.

Geniş kapsamda yapılandırılmış bir çözüm birimi

konumunda olan HX Analitik ekibi, geleneksel reasürans

çözümlerinin ötesinde en optimum reasürans maliyetini

belirleme ve sermaye yapılarını yönetme konusunda da

danışmanlık veriyor.

TÜRKİYE OFİSİNDEN YÖNETİLECEK

Howden RE’yi farklı ve tercih edilecek kılan önemli

Hedef tercih edilen

broker olmak

Howden RE Türkiye trete ekibi,

konusunda uzman, deneyimli plasman

süreçleri ve global ağı sayesinde bu

alanda faaliyet gösteren, tercih edilen bir

broker olma hedefinde.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde bölüşmeli

ve bölüşmesiz treteler altındaki bütün

branşlarda faaliyetlerin sürdürülmesi

hedefleniyor.

11

www.howden.com.tr


HABER

TİCARİ ALACAĞINIZI SİGORTA

2021 yılında ticari alacak

sigortası pazarı yüzde 25 büyüme

gösterdi. Howden Grup firmaların

yapısı ve yaşanan son gelişmeler

özelinde ticari alacak sigortaları

düzenleyerek firmaların yanında

olmaya devam ediyor.

Yeni düzenlemeler yapıldı

LİMİT ARTIRILDI

Son dönemde bu konuda tebliğ değişikliğine gidildi.

Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndaki tebliğ değişikliği

ile 125 milyon TL olan ciro limiti, mevcutta poliçesi

olan KOBİ’ler yenileme işlemi yaptığında 300 milyon

TL olarak uygulanıyor olacak. Ayrıca işletmelerin yıllık

yurtiçi satışlarından elde ettiği cironun 125 milyon

TL’den az olması koşulu esnetildi ve gerekli görülmesi

halinde bu tutarın yüzde 40’ına kadar arttırılması uygun

görüldü. Ayrıca Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda

hesaplanan prim tutarının 2 bin TL’nin altında çıkması

durumunda, prim tutarının 2 bin TL olarak kabul

edilmesi maddesinde tutarlar 3 bin TL olarak değiştirildi.

Yaşanan değişiklerinin olumlu etkilerinin önümüzdeki

süreçte ortaya çıkması bekleniyor.

ELEKTRONİK İMZA

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Gelir Vergisi

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun, Resmi Gazete’nin 25 Aralık 2021 tarihli sayısında

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Sigortacılık

ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(SEDDK) tarafından hazırlanarak ilgili kanun teklifine

eklenen kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza

ile düzenlenebilmesine imkan tanıyan düzenleme de

yürürlüğe girmiş oldu. Yapılan düzenlemeyle Türkiye’de

yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet

senetlerinin elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesine

imkân tanınarak, elektronik kamu ihalelerinde kefalet

sigortasının kullanılması yasal güvence altına alındı.

Dünya, pandemi ve pandeminin yarattığı

ekonomik sorunlar ile uğraşırken, son

dönemde yükselen enflasyon, Ukrayna

ile Rusya arasındaki savaş, ABD Merkez

Bankası’nın faiz artırma süreci gibi gelişmeler de

yakından izleniyor. Ticari alacak sigortalarının önemi de

gün geçtikte artıyor ve bu yaklaşım sektör rakamlarına

yansıyor. Ticari alacak sigortası poliçesine sahip firmalar

daha az zararla çalışıyor ve daha az sorunlu tahsilat

gerçekleştiriyor. Howden Grup, firmaların yapısı ve

yaşanan son gelişmeler özelinde ticari alacak sigortaları

düzenleyerek, firmaların yanında olmaya devam ediyor.

PANDEMİDE ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Pandemi ile ticari alacaklarda risklerin önemi bir kez

daha ortaya çıktı. Özellikle ödemelerde gecikmeler, iflaslar

arttı. Bazı sektörlerde işler durma noktasına geldi. Ticari

Alacak Sigortası poliçesi olanlar bu dönemi poliçesi

olmayan diğer firmalara göre daha az zararla ve daha az

sorunlu tahsilat ile kapattı. Çünkü Ticari Alacak Sigortası;

işletmenin mal veya hizmet satışlarından doğacak nakit

akışını korumak için alacaklarını garanti altına almayı

amaçlayan bir sistem. Bu sistem ile kredili satış ve kredili

hizmet işlemlerinde alıcının iflas etmesi, acze düşmesi,

konkordato ilan etmesi, temerrütte düşmesi vb. haller

teminat altına alınıyor.

12


KAPSAMINA ALDINIZ MI

YÜZDE 25 BÜYÜME

Ticari Alacak Sigortası sektöründeki büyüme

rakamlarına bakıldığında 2020 yılında 399 milyon TL

prim üretimine ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde prim

üretimi 143,5 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 Kasım

ayında toplam 462 milyon TL’lik ticari alacak prim üretimi

gerçekleşti. Bu geçen yıla göre yüzde 25 büyümeye

işaret ediyor. Bu büyümede devlet destekli sigortanın

kapsamının genişlemiş olmasının da payı var.

Ticari Alacak Sigortası firmaların potansiyel

satışlarındaki risklerini ve kârlılıklarını koruyor. Bu sigorta,

firmaların yeni müşteri ve pazarlarda güvenle büyümesini,

bunun yanında poliçe dönemi içinde sorunlu bir alacak

olduğunda bu sorunlu alacağın tahsilatını ve son olarak

da tahsilat sağlanamazsa tazminat olarak ödenmesini

sağlar. Yani mevcut portföyde oluşabilecek riskleri, yeni

müşterilere girerken karar verilmesini, alacak tahsilat

sorununda hukuki takibi ve en son olarak da firmaların

alacaklarından doğacak zararı öder.

riskleri analiz ediliyor. Sigorta şirketleri ile poliçeli için

görüşmeler yapılıyor. Bu sigortayı talep eden firmaya

uyabilecek en uygun poliçe üretiliyor.

Howden; poliçelinin satış şekline, sattığı ürüne,

faaliyet dalına göre ayrımlarla poliçeler düzenletiyor.

Poliçeler oluştuktan sonra da çok hareketli bir teminat

yapısı olan bu poliçelerin birebir takibini yapıp müşterin

kesintisiz hizmet almasını ve poliçe memnuniyeti

ile sürekliliğini sağlıyor. Yaptığı insan yatırımları ile

güçlendirdiği Howden Ticari Alacak Sigortası ekibinin

hedefi, gerçekleştirdiği yeni poliçeler ile payını artırarak

devam etmek ve birinci sırada yer almak.

KRİTİK NOKTALAR:

“ÖN ÇALIŞMA VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ”

Howden Grup, hangi sigorta poliçesinin hangi

sigortalıya uygun olabileceğini önceden tespit ediyor.

Bu sebeple de Devlet Destekli Alacak

Sigortaları’nda hizmet veren brokerler arasında ilk

sıralarda yer alıyor. Bunun için müşteri ile birebir

çalışmalar yapılarak alacak yapısı ve oluşabilecek

13

www.howden.com.tr


HABER

Rusya’nın, Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon sigorta

sektörünü de etkiledi. Savaş bölgesinde sigortacılıkta savaş

şartları devreye girdi. Howden Kurumsal Genel Müdürü ve

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Eryaşar, “Rus ve Ukrayna

karasuları sigortacılıkta yüksek riskli bölgeler olarak ilan

edildi. Peş peşe açıklanan yaptırım kararları, uzun süre sigorta

pazarını olumsuz etkileyecek.” dedi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

SİGORTA SEKTÖRÜNÜ

NASIL ETKİLEYECEK?

Rusya’nın 24 Şubat’ta

Ukrayna’ya yönelik başlattığı

askeri operasyon yakından

izleniyor. Yaşanan savaşın son

bulması adına başta Türkiye olmak üzere

büyük gayret gösterilirken, iki ülkenin temasları

da devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında

yaşanan savaşın siyasi ve ekonomik etkileri devam

ederken, sigorta sektörü de savaştan etkilenen

sektörler arasında yerini aldı. Howden Kurumsal

Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkan

Yardımcısı Ercan Eryaşar, bölge, savaş sahası

olduğu için sigortacılıkta ve özellikle denizcilik

sigortalarında savaş şartlarının devreye girdiğini

vurguladı.

SAVAŞ ŞARTLARI

Eryaşar’ın verdiği bilgiye göre tüm

sigortalarda savaş hali sigorta teminatı

dışında tutulduğundan, nakliyat ve

denizcilikle ilgili tüm sigortalar, emtia,

tekne, P&I, taşıyıcı sorumluluk vb. gibi

ürünler için teminat daraltmaları ve çok

Ercan Eryaşar

Howden ACP Genel Müdürü

yüksek harp fiyatları devreye girdi. Aynı

zamanda Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki

Rus ve Ukrayna karasularının yüksek

riskli bölge ilan edilmesiyle; sigorta

teminatı olmadan ticaret yapılamadığından

sigorta işlemleri ve ardından da ticaret durdu.

Bu kararın ardından da Mariupol ve Berdyansk

Limanları’nda kargo operasyonları da askıya alındı.

AMBARGOLARIN ETKİSİ

Savaşın geleceğe dair olası etkilerinden de

bahseden Eryaşar, başta Amerika ve Avrupa

ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin Rusya’ya

uyguladığı ambargoları hatırlattı. Eryaşar

sözlerine şöyle devam etti:

Rus şirketlerine, bu şirketlerin

sahipleri ile ailelerine başta ticari

olmak üzere birçok kısıtlama

getirildi. Örneğin; Türkiye’deki büyük

şirketlerden biri Rusya’ya ürün

gönderirken bu ürünün sigortalanması

için sigorta şirketinin gidecek ürünün ne

olduğundan çok ambargo uygulanan iş

14


adamı mı, şirketi ve/veya şirketleri

mi yoksa ailesi ya da bunlardan

birkaçı birden mi diye bakması

gerekiyor.”

LİSTELER KONTROL

EDİLECEK

Bu konudaki gelişmelerin

yakından takip edilmesi

konusunda Memişoğlu Kurun

Avukatlık Ortaklığı’ndan destek

alındığını aktaran Ercan Eryaşar, “Bize

yapılan bildirimlere göre dünya sigorta ve

reasürans piyasalarının yayımladığı listelerden

“Riskler

teminatsız

kalacak”

“Savaş süreci bitene ve uygulanan

ambargolar kalkana kadar dünya

ticari ve sigorta pazarı bundan

ciddi şekilde etkilenecek. Piyasa

sertleşmeye fiyatlar yükselmeye

devam ederken, bazı riskler

teminatsız kalacak.”

bu kontroller sağlanacak. Eğer bu

nakliye ambargolu listesindeki bir

kişi ya da şirkete gönderiliyorsa,

ambargolu kişi ve kuruluşların

finanse edilemeyeceği prensibi

ile sigortalama yapılamayacak,

yurtdışındaki reasürans şirketleri de

bu sigorta için reasürans teminatı

veremeyecek” diyor.

TÜM DÜNYA İÇİN GEÇERLİ

Bu uygulama sadece Türkiye’de faaliyet

gösteren sigorta şirketleri için değil, dünyadaki tüm

sigorta şirketleri için geçerli.

15

www.howden.com.tr


HABER

KADIN ÇALIŞAN ORANI

YÜZDE 68

İnsan odaklı büyümesini sürdüren Howden Türkiye, kadın çalışan sayısıyla ve

yönetimdeki kadın çalışan oranıyla dikkati çekiyor. 200 kişinin istihdam edildiği sigorta

devinde kadın çalışan oranı yüzde 68 ve kadın yönetici oranı ise yüzde 58 seviyesinde.

İngiltere merkezli sigorta

ve reasürans brokerliği

şirketi Howden Group

Holdings’e bağlı olarak

faaliyetlerini sürdüren Howden

Türkiye, insan odaklı yaklaşımı

ile cinsiyet ayrımı yapmadan

büyümesini sürdürüyor. 200

kişinin istihdam edildiği Howden

Türkiye’de kadın çalışan oranı

yüzde 68 ve kadın yönetici

oranı ise yüzde 58 seviyesinde

bulunuyor.

İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

Ekin Kayıran

Howden ACP Sigorta

Mali İşler Genel Müdür

Yardımcısı ve İcra

Komitesi Üyesi (CFO)

Howden ACP Sigorta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve

İcra Komitesi Üyesi (CFO) Ekin Kayıran, “Grup stratejimiz

her zaman için, sürdürülebilir insan odaklı bir iş. Bunu

başarmanın en önemli formülünün başında, piyasadaki en

iyi yerel yeteneklere sahip olmak geliyor. Biz de stratejimizin

temel taşı olarak ‘önce insan’ kültürünü benimsedik. Çünkü

Özlem Meşhur

Howden Türkiye

Kurumsal İletişim ve

Pazarlama Kıdemli

Müdürü

çalışanlarımız bizim en değerli

varlıklarımız” diyor.

EŞİTLİK, TEMEL DEĞERİMİZ

Howden’ın temel değerlerinin

‘önce insan’ zihniyetine dayandığını

söyleyen Howden Türkiye

Kurumsal İletişim ve Pazarlama

Kıdemli Müdürü Özlem Meşhur

ise şu bilgileri veriyor:

“Kurumsal yapımız içerisinde

kök salmış bir fırsat eşitliği

anlayışı hâkim. Çevresel,

sosyal ve kurumsal yönetişim

çalışmaları ile öne çıkan şirketin

bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kadın-erkek eşitliğini

sağlamaya çalıştığımız bir dünyada, maalesef kadının halen

erkek ile aynı değerde görülmediği anlayışın devam ettiğini

görüyoruz. Kadınlar olarak idealimiz; dünyada eşitliğin temel

değerlerimizden biri olarak varlığını sürdürerek, önceliğin ‘insan’

olduğu bir bakış açısı.”

16


ÇOCUKLARINA

AKADEMİK

DERS

VERİYORUZ

Howden Türkiye, sigortacılık alanında yaptığı yatırımların yanı sıra sosyal sorumluluk

projelerine de katkı sağlamaya devam ediyor. Şirket çalışanları bu kapsamda TOÇEV

çocuklarına akademik derslerinde destek oluyor.

Howden Türkiye, sosyal sorumluluk

projelerine bir yenisini ekledi. Howden

Türkiye çalışanları şimdi de özel ders gönüllü

öğretmenleri olarak ilkokul, ortaokul ve lise

grubu TOÇEV çocuklarına haftada en az bir gün online

üzerinden akademik derslerinde destek oluyor.

Howden Türkiye çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı

bu proje ile maddi imkanı olmayan ve okul eğitimlerinde

akademik desteğe ihtiyacı olan çocuklara online

üzerinden destek veriliyor.

Howden Türkiye, Howden Group Holdings

Vakfı tarafından grup genelinde dernek ve vakıflara

yapılan bağış çalışmaları ve sosyal sorumluluk

projeleri değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Howden Türkiye yetkilileri “Çalışanların

gönüllü çalışmaları ile çocukların eğitimine katkıda

bulunulmasından ve TOÇEV’in günümüzün en

büyük değeri sürdürülebilirlik konusunu ana

merkeze alan projelerini desteklemekten dolayı

çok mutluyuz” diyor.

Howden Türkiye çalışanlarının gönüllü olarak

katıldığı bu proje ile maddi imkanı olmayan ve

okul eğitimlerinde akademik desteğe ihtiyacı

olan çocuklara online üzerinden destek veriliyor.

17

www.howden.com.tr19

www.howden.com.tr


www.howden.com.tr

Bizi sosyal medya

hesaplarımızdan da

takip edebilirsiniz.

HowdenTurkey

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!