16.07.2022 Views

MetalMakina Dergisi Temmuz-Ağustos 2022 Sayı 256

MetalMakina Dergisi Temmuz-Ağustos 2022 Sayı 256 İçerik Makine Sanayi Dijital Dönüşüm Derneği kuruldu! 6 İmalat Sanayii WIN EURASIA’da 5G Teknolojisi İle Tanıştı 8 Makine sektörü “Yeşil Makineler, Yeşil Dünya” mottosuyla tek ses oldu 10 TÜYİDER Yüzey Akademisi Etkinliği Borçelik Teknik Akademi Ortaklığı İle Bursa’da Düzenlendi 14 Lincoln Electric Türkiye’nin Desteğiyle Meslekler Yarıştı 16 Tezmaksan’ın Yeni Dönem Stratejik Hamleleri; 5G Teknolojileri ve Fabrika Yatırımı 18 Hypertherm, Adını Hypertherm Associates Olarak Değiştiriyor 20 Teknopark İstanbul’dan Yeşil Dönüşüm Odaklı Fikirlere 450.000 TL’ye Kadar Hibe Desteği 22 Elektroniğin Geleceğinde Sürdürülebilirlik 24 UNITED GRINDING ve TITANS of CNC Yeni Taşlama Akademisini Başlatıyor 26 Türkiye’de 10. Yılını Dolduran Asırlık Teknoloji Devi Yatırımda Hız Kesmiyor 28 EuroBLECH 2022 Akıllı Geleceğe Açılan Kapı 30 İhracat Hedeflerini Yükselten Mono Steel, Ekonomiye Katkı Sağlamaya Devam Ediyor 32 Okal Metal, Biyet Üretimi İçin Türkiye’de TOMRA X-TRACT™ Makinesini Kullanacak İlk Firma Oluyor 34 Schaeffler Merkez Laboratuvarının Temellerini Attı 36 Schunk, Teknolojik Gücünü Ar-Ge Yatırımından Alıyor 38 FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit: “Yetenek kıtlığı artıyor, önlem alınmalı” 40 FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit: “Yetenek kıtlığı artıyor, önlem alınmalı” 42 Cihaz Verisi: Kendin Yap Dönemi Tarihte Kaldı 44 ZCC Kesici Takımlar, Yeni Ürünler Kataloğunu Yayınladı 46 DMG MORI, 5 Eksenli Lazer Delme İçin Yeni LASERTEC 100/160 PowerDrill'i Tanıttı 52 FANUC Roboshot İle p’e Varan Daha Az Enerji Tüketimi 53 Kesici Takım İmalatı İçin Bilz Taş Bağlama Malafaları 54 Mazak Yeni 2D lazer Makinesini Tanıttı 57 Siemens NX Daha Fazla Disiplinler Arası İşbirliği ve Bilgi Yakalama Sağlar 60 Paketleme Makinesi Uzmanı, NSK lineer Kılavuzlarını Standart Hale Getiriyor 66 Endüstriyel Tesislerdeki Hava Kirliliği Nedeniyle Her Yıl 450 Bin Kişi Ölüyor 68 Uluslararası Fuar Katılımı Müşterileriniz ile Sizleri Yüz Yüze Getiren, Pazarlama Zincirinizdeki En Etkili Halka 70 Mikro Takımlar Mega Verimlilik Sağlıyor 74

MetalMakina Dergisi Temmuz-Ağustos 2022 Sayı 256
İçerik
Makine Sanayi Dijital Dönüşüm Derneği kuruldu! 6
İmalat Sanayii WIN EURASIA’da 5G Teknolojisi İle Tanıştı 8
Makine sektörü “Yeşil Makineler, Yeşil Dünya” mottosuyla tek ses oldu 10
TÜYİDER Yüzey Akademisi Etkinliği Borçelik Teknik Akademi Ortaklığı İle Bursa’da Düzenlendi 14
Lincoln Electric Türkiye’nin Desteğiyle Meslekler Yarıştı 16
Tezmaksan’ın Yeni Dönem Stratejik Hamleleri; 5G Teknolojileri ve Fabrika
Yatırımı 18
Hypertherm, Adını Hypertherm Associates Olarak Değiştiriyor 20
Teknopark İstanbul’dan Yeşil Dönüşüm Odaklı Fikirlere 450.000 TL’ye Kadar Hibe Desteği 22
Elektroniğin Geleceğinde Sürdürülebilirlik 24
UNITED GRINDING ve TITANS of CNC Yeni Taşlama Akademisini Başlatıyor 26
Türkiye’de 10. Yılını Dolduran Asırlık Teknoloji Devi Yatırımda Hız Kesmiyor 28
EuroBLECH 2022 Akıllı Geleceğe Açılan Kapı 30
İhracat Hedeflerini Yükselten Mono Steel, Ekonomiye Katkı Sağlamaya Devam Ediyor 32
Okal Metal, Biyet Üretimi İçin Türkiye’de TOMRA X-TRACT™ Makinesini Kullanacak İlk Firma Oluyor 34
Schaeffler Merkez Laboratuvarının Temellerini Attı 36
Schunk, Teknolojik Gücünü Ar-Ge Yatırımından Alıyor 38
FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit: “Yetenek kıtlığı artıyor, önlem alınmalı” 40
FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit: “Yetenek kıtlığı artıyor, önlem alınmalı” 42
Cihaz Verisi: Kendin Yap Dönemi Tarihte Kaldı 44
ZCC Kesici Takımlar, Yeni Ürünler Kataloğunu Yayınladı 46
DMG MORI, 5 Eksenli Lazer Delme İçin Yeni LASERTEC 100/160 PowerDrill'i Tanıttı 52
FANUC Roboshot İle p’e Varan Daha Az Enerji Tüketimi 53
Kesici Takım İmalatı İçin Bilz Taş Bağlama Malafaları 54
Mazak Yeni 2D lazer Makinesini Tanıttı 57
Siemens NX Daha Fazla Disiplinler Arası İşbirliği ve Bilgi Yakalama Sağlar 60
Paketleme Makinesi Uzmanı, NSK lineer Kılavuzlarını Standart Hale Getiriyor 66
Endüstriyel Tesislerdeki Hava Kirliliği Nedeniyle Her Yıl 450 Bin Kişi Ölüyor 68
Uluslararası Fuar Katılımı Müşterileriniz ile Sizleri Yüz Yüze Getiren, Pazarlama Zincirinizdeki En Etkili Halka 70
Mikro Takımlar Mega Verimlilik Sağlıyor 74

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Metalworking and Machinery Manufacturing Technology Magazine

MetalMakina

Temmuz - Ağustos 2022 Sayı:256 Fiyatı:50 ISSN1303-6378 Metal İşleme ve Makina İmalat Teknolojileri Dergisi

Fotoraf: DMG MORI

DMG MORI, Yeni LASERTEC

100/160 PowerDrill'i Tanıttı

Kesici Takım İmalatı İçin Bilz

Taş Bağlama Malafaları

Yamazaki Mazak, Sac Metal

Kesimi için OPTIPLEX 3015 NEO

S-15'i Tanıttı

Mikro Takımlar Mega Verimlilik

Sağlıyor

www.metalmakina.comwww.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

1


İÇİNDEKİLER

Makine Sanayi Dijital Dönüüm Dernei kuruldu! 6

malat Sanayii WIN EURASIA’da 5G Teknolojisi le Tant 8

Makine sektörü “Yeil Makineler, Yeil Dünya” mottosuyla tek ses oldu 10

TÜYDER Yüzey Akademisi Etkinlii Borçelik Teknik Akademi Ortakl le Bursa’da

Düzenlendi 14

Lincoln Electric Türkiye’nin Desteiyle Meslekler Yart 16

Tezmaksan’n Yeni Dönem Stratejik Hamleleri; 5G Teknolojileri ve Fabrika Yatrm 18

Hypertherm, Adn Hypertherm Associates Olarak Deitiriyor 20

Teknopark stanbul’dan Yeil Dönüüm Odakl Fikirlere 450.000 TL’ye Kadar Hibe

Destei 22

Elektroniin Geleceinde Sürdürülebilirlik 24

UNITED GRINDING ve TITANS of CNC Yeni Talama Akademisini Balatyor 26

Türkiye’de 10. Yln Dolduran Asrlk Teknoloji Devi Yatrmda Hz Kesmiyor 28

EuroBLECH 2022 Akll Gelecee Açlan Kap 30

hracat Hedeflerini Yükselten Mono Steel, Ekonomiye Katk Salamaya Devam

Ediyor 32

Okal Metal, Biyet Üretimi çin Türkiye’de TOMRA X-TRACT Makinesini Kullanacak

lk Firma Oluyor 34

Schaeffler Merkez Laboratuvarnn Temellerini Att 36

Schunk, Teknolojik Gücünü Ar-Ge Yatrmndan Alyor 38

FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiit: “Yetenek ktl artyor, önlem

alnmal” 40

FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiit: “Yetenek ktl artyor, önlem

alnmal” 42

Cihaz Verisi: Kendin Yap Dönemi Tarihte Kald 44

ZCC Kesici Takmlar, Yeni Ürünler Katalounu Yaynlad 46

DMG MORI, 5 Eksenli Lazer Delme çin Yeni LASERTEC 100/160 PowerDrill'i Tantt 52

FANUC Roboshot le % 70’e Varan Daha Az Enerji Tüketimi 53

Kesici Takm malat çin Bilz Ta Balama Malafalar 54

Mazak Yeni 2D lazer Makinesini Tantt 57

Siemens NX Daha Fazla Disiplinler Aras birlii ve Bilgi Yakalama Salar 60

Paketleme Makinesi Uzman, NSK lineer Klavuzlarn Standart Hale Getiriyor 66

Endüstriyel Tesislerdeki Hava Kirlilii Nedeniyle Her Yl 450 Bin Kii Ölüyor 68

Uluslararas Fuar Katlm Müterileriniz ile Sizleri Yüz Yüze Getiren, Pazarlama Zincirinizdeki

En Etkili Halka 70

Mikro Takmlar Mega Verimlilik Salyor 74

2 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 3


BİZDEN

1989 ylndan bugüne, Metal leme ve Makine Sektöründeki gelimeleri,

sektördeki üretici ve tedarikçi firmalarn sunmu olduu ürün ve hizmetleri MetalMakina

Platformlarnda takipçileri ile buluturan MetalMakina Dergisinin Temmuz -Austos 256.csays

ile beraberiz.

Makine Sanayi Dijital Dönüüm Dernei kuruldu!

stanbul’da Makine Sanayi Dijital Dönüüm Dernei kuruldu. Dernek, Türkiye’de 4.

Sanayi Devrimine uyum salamak ve sektörde öncü sivil toplum kuruluu olmak

amac tayor. Uluslararas alanda tannan bilim insanlarnn yer ald yer ald dernek,

makine sanayisinde Türkiye’yi lider konuma getirmeyi hedefliyor.

Makine Sanayi Dijital Dönüüm Dernei, 18 Haziran 2022 tarihinde ilk genel kurulunu

yaparak, resmen kuruldu. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurullar seçildi.

Kurucu bakan Prof. Dr. Erhan Budak’n öncülüünde kurulan dernein bakan

yardmcs ise ABD Bilimler Akademisi Üyesi Prof Dr. Yusuf Altnta oldu. Resmi

olarak faaliyetlerine balayan dernek; Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte Türkiye’de

makine sanayisini ataa geçirmeyi ve sektörde dünya lideri konumuna yükseltmeyi

hedefliyor. Ayrca, sanayi devriminin lokomotif sektörü makine sanayisinin

gelimesini salayarak, ülkenin ekonomik refaha kavumasnda öncü olmay

amaçlyor.

Makine sektörü “Yeil Makineler, Yeil Dünya” mottosuyla tek ses oldu

Üye says 3 bini aan 27 sektörel dernein çat kuruluu olan Türkiye Makine Federasyonu

(MAKFED), “Yeil Makineler, Yeil Dünya” mottosuyla stanbul’da gerçekletirdii

Makine Zirvesi’nde, i dünyasn bir araya getirdi. Makine hakknda konu-

urken sadece bir sektörü deil, bir ülkenin üretim kabiliyetini, yani rekabet gücünü

konutuklarn ifade eden MAKFED Bakan Adnan Dalgakran unlar söyledi:

“Türkiye’nin büyümesini katma deer ve üretim üzerinden gerçekletirmesi, büyümede

sürdürülebilirliin öne çkmas gerekir. Dünyada artk, bir iin tamamn yapabilmek

deil, yaplrken ortaya çkan deer zincirinden en büyük pay almak marifet kabul

ediliyor. Bunun da bilgi ya da teknoloji üretimi ve markalamayla salandn biliyoruz.

Eer elektronik ve yazlm sektörleriyle i birliimiz geliirse, makinelerimizin rekabetçilii

ve pazardaki deeri de artacaktr. Yeil Dönüüm’ün asl konusu standartlardr

ve standartlar belirlemek, belirleyen mekanizmalar içinde yer almak ülkemize

önemli ve stratejik avantajlar salayacaktr. Türkiye’nin bunu kendi bana yapabilmesi

elbette mümkün deil ama ihtisas derneklerimiz, üye olduklar AB örgütleri aracl-

yla bu hazrlklarda görev alarak süreçlere büyük katk salayacaktr. Ürün ve teknoloji

çeitlilii ile fark yaratarak uluslararas rekabette hzl güçleniyoruz, ekonomiye yön

veren bir sektör olmakta kararlyz. Türkiye’yi makine büyütecek”.

Yeniden buluana kadar hoça ve salçakla kaln....

Ahmet Pelit

ahmet@ajansmik.com

KÜNYE

İlk Yayına Başlama Tarihi

Şubat 1989

Kurucusu

At›f Cengiz

‹mtiyaz Sahibi

Ahmet Pelit

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Selver Pelit

Genel Koordinatör

Emel fienyüz

Editör

Başak Pelit

Reklam Grubu

Can Çeçen

Sosyal Medya

Mehmet Can Pelit

Yayına Hazırlayan

AjansMik Ltd. fiti.

Grafik Tasar›m

Borz Yalhoy

Muhabir

İsmail Pelit

Bask›

fian Ofset

Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50

Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24

Yay›n Türü

Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi

AjansMik Ltd. fiti.

Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza Blok

No:3 ,İç Kapı No: 85 Maslak P.K.34485 Sarıyer

İstanbul Türkiye

Tel:+90 212 222 93 71

Whatsapp: +90 554 498 18 78

Al man ya Tem sil ci si

EI SE NAC HER ME DI EN

WELC KERSTR.22 D-53113 BONN

Pho ne: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76

e-ma il:in fo@ei se nac her-me di en.de

‹talya Temsilcisi

CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING

Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia)

Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380

www.casiraghi.info

Tayvan Tem sil ci si

Ringier Trade Media Ltd.

9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District,

Taichung 404, Taiwan

Tel: +886 4 2329 7318

sydneylai@ringier.com.hk

web: www.metalmakina.com

e-mail: info@metalmakina.com

MetalMakina Dergisi

Temmuz - Ağustos 2022 Say›:256

Fiyat›:50

‹ki ayda bir yay›nlan›r

ISSN 1303-6378 ©

Baskı Yeri:İstanbul

16 Temmuz 2022

Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller

yazarlara, reklamlardaki sorumluluk

reklam verene aittir.© MetalMakina Dergisindeki

yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

4 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 5


HABER

Bilim Adamları ve Sanayiciler Birlikte 4. Sanayi Devrimi için inisiyatif aldı.

Makine Sanayi Dijital Dönüşüm

Derneği kuruldu!

stanbul’da Makine Sanayi Dijital

Dönüüm Dernei kuruldu. Dernek,

Türkiye’de 4. Sanayi Devrimine

uyum salamak ve sektörde öncü

sivil toplum kuruluu olmak amac

tayor. Uluslararas alanda tannan

bilim insanlarnn yer ald yer ald-

dernek, makine sanayisinde Türkiye’yi

lider konuma getirmeyi hedefliyor.

Makine Sanayi Dijital Dönüüm

Dernei, 18 Haziran 2022 tarihinde

ilk genel kurulunu yaparak, resmen

kuruldu. Genel kurulda, yönetim

ve denetim kurullar seçildi. Kurucu

bakan Prof. Dr. Erhan Budak’n

öncülüünde kurulan dernein

bakan yardmcs ise ABD Bilimler

Akademisi Üyesi Prof Dr. Yusuf Altnta

oldu. Resmi olarak faaliyetlerine

balayan dernek; Dördüncü

Sanayi Devrimi ile birlikte Türkiye’de

makine sanayisini ataa geçirmeyi

ve sektörde dünya lideri

konumuna yükseltmeyi hedefliyor.

Ayrca, sanayi devriminin lokomotif

sektörü makine sanayisinin gelimesini

salayarak, ülkenin ekonomik

refaha kavumasnda öncü

olmay amaçlyor.

“Firmalarn mevcut yeteneklerle ça-

a ayak uydurmas çok kolay deil”

Makine Sanayi Dijital Dönüüm

Dernei Prof. Dr. Erhan Budak, genel

kurulda yapt konumada,

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin “bilgi

ça” ve “dijital devrim” olarak tanmlandn

belirterek, unlar söyledi:

“Bir firmann mevcut yetenekleri

ile ksa sürede yaplanmas ve

bu çaa ayak uydurmas çok kolay

deildir. Ülkemizde makine sanayisin

dünya ile rekabet edebilecek ve

yüksek teknolojiye sahip ve yüksek

katma deerli ürünleri üretebilecek

seviyelere gelebilmesi için üniversite–sanayi

i birlii gerekiyor. Bu çerçevede

çeitli çalmalar yapmak,

sektör önceliklerini belirlemek, ilgili

kurum ve kurululara tekliflerde bulunmak

amacyla bir araya geldik.

Ayrca, gerek kendi bana gerekse

dier firmalarla birleerek, daha ksa

sürede hedefe ulamay hedefliyoruz.”

Dernein faaliyette bulunduu

alanlar

Makine Sanayi Dijital Dönüüm

Dernei’nin faaliyet alanlar öyle

sralanyor; yapay zeka uygulamalar,

akll sistemler, artrlm gerçeklik,

dijital ikiz, mobil uygulamalar ve

online durum izleme, bulut biliim,

IoT platformlar, endüstriyel internet,

takm tezgahlar, süreç modelleme,

robotlar ve insans robotlar,

endüstriyel siber güvenlik, 3D katmanl

yazclar, insan makine sistemleri,

CNC.

Dernein yönetim ve denetim

kurullar

Makine Sanayi Dijital Dönüüm

Dernei’nin yönetim ve denetim

kurullar u isimlerden oluuyor:

Yönetim kurulu: Bakan Prof. Dr.

Erhan Budak (Maxima), bakan yardmcs

Prof. Dr. Yusuf Altnta (Mal

Inc.), yönetim kurulu üyesi Prof. Dr.

Onur Tunçer (Melina Aeoro), yönetim

kurulu üyesi Dr. Uur imir

(Usel Makine), yönetim kurulu üyesi

Ali Fazl Böyet (Akm Metal).

Denetim kurulu: Dr. Bar Doan

(BCD Teknik), Hüseyin Mail (Interjet),

A. Emre Teksan (Teksan).

6 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 7


HABER

İmalat Sanayii WIN EURASIA’da

5G Teknolojisi İle Tanıştı

WIN EURASIA, 8-11 Haziran tarihlerinde

6 Salon ve 24 bin metrekarelik

alanda endüstri profesyonellerini

bir araya getirdi. Yenilenen stanbul

Fuar Merkezi’nde düzenlenen

fuar, 17 ülkeden 500’den fazla

katlmcy ve 92 ülkeden 35.728 ziyaretçiyi

arlad.

Türkiye’nin hracat Hedefine Büyük

Katk

Lojistik, tedarik zinciri yönetimi,

kaynak ve robotik kaynak teknolojileri,

otomasyon ve akkan gücü

sistemleri, endüstriyel üretim makinalar,

enerji, elektrik ve elektronik

alanlarnda gelecein fabrikalar

için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem

dört gün boyunca sektör profesyonelleri

ile buluma frsat buldu.

Gerçekleen uluslararas düzeyde

i birlikleri ve Alm Heyeti organizasyonu

ile Türkiye’nin 2023

hedefleri dorultusunda orta-yüksek

teknoloji ürünlerin ihracatndaki

payn yüzde 44,2’ye çkarlmas

ve toplam imalat sanayii ihracatnn

210 milyar dolara çkarlmas

hedeflerine giden yolda büyük katkda

bulunuldu.

lklerin Fuar: WIN EURASIA

Her yl gelecein teknolojilerine k

tutmaya devam eden WIN EURA-

SIA’da görücüye çkan 5G teknolojisinin

gerçek zamanl kullanld 5G

Arena Özel Alan da yer ald. Vodafone

Business ana sponsorluunda;

Nokia, MEXT ve Deutsche Messe

çözüm partnerlii ile ina edilen 5G

Arena’da dikey sektörlere teknoloji

çözümü sunan yerli ve uluslararas

markalar ile Türkiye’nin ilk endüstriyel

5G senaryolar ziyaretçiler tarafndan

youn ilgi gördü.

“Endüstriyel Dönüüm” temas etrafnda

ekillenen etkinliklerle farkn

bir kez daha ortaya koyan fuarda;

ticarileen 5G uygulamasnn Türkiye’de

ilk defa sergilenmesinin yannda

Türkiye’nin ilk bamsz 5G

altyaps halka açk ekilde kurulurken

endüstriyel robotlarn ilk kez 5G

üzerinden gerçek zamanl ve düük

gecikmeli kablosuz konumalar da

gerçekletirildi. Ayrca uzaktan

ameliyatlarn teoriden pratie dönütürüldüü

anlar ilk kez WIN EU-

RASIA’da gösterildi. 5G’ye balanan

Boston Dynamics’in robot köpei

Spot ve Türkiye’de ilk defa sergilenen

insans robotik el ise ziyaretçilerin

ilgi oda oldu.

WIN EURASIA 2022’de yer alan Endüstri

4.0 Festival Alan, Basnçl Hava

Özel Alan, Jeneratör Özel Alan,

Proses Otomasyonu Özel Alan ve

Robot Otomasyon Özel Alan ile

farkl endüstriyel alanlarda faaliyet

gösteren profesyoneller ilgi duyduklar

konularda detayl bilgilere

sahip olma ans yakalad. Ayrca bu

sene Makine hracatçlar Birlii

(MAB) ve Türkiye Makine Federasyonu

(MAKFED) i birliiyle, 18 ülkeden

150’nin üzerinde özel nitelikli

satn almacnn yer ald kapsaml

bir Alm Heyeti organizasyonu da

gerçekletirildi.

malat sanayiindeki üretici ve sektör

profesyonellerini bir araya getirecek

olan bir sonraki WIN EURASIA

Fuar, 7-10 Haziran 2023 tarihlerinde

stanbul Fuar Merkezi’nde gerçekletirilecek.

8 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 9


HABER

Makine sektörü “Yeşil Makineler, Yeşil Dünya” mottosuyla tek ses oldu:

“Türkiye, Yeşil Dönüşüm'de Standart

Belirleme Süreçlerinin İçinde Olmalı”

Üye says 3 bini aan 27 sektörel

dernein çat kuruluu olan Türkiye

Makine Federasyonu (MAKFED),

“Yeil Makineler, Yeil Dünya” mottosuyla

16 Haziran’da stanbul’da

gerçekletirdii Makine Zirvesi’nde,

i dünyasn bir araya getirdi. Zirvede

yapt konumada Türkiye’nin

2053 yl Nötr Karbon hedefine, çekirdeinde

makine sektörünün olduu

bir stratejiyle ilerleyebileceine

vurgu yapan MAKFED Bakan

Adnan Dalgakran, “Makine hakknda

konuurken sadece bir sektörü

konumuyoruz. Bir ülkenin üretim

kabiliyetini, yani rekabet gücünü

konuuyoruz” dedi.

Pandemi etkisinde geçen iki yllk

dönemin sonunda yatrmn yüzde

49, üretimini yüzde 42 artrmay ba-

aran ve 23 milyar dolar ihracatla

Türkiye’nin en büyük 3 sektörü arasna

giren makine imalat sektörü,

16 Haziran’da stanbul’da düzenlenen

Makine Zirvesi’nde bir araya

geldi. MAKFED ve üye derneklerin

yönetim kurullar ile sektörün ve tedarikçilerinin

üst düzey yöneticilerinin

itirak ettii zirvenin açl oturumunda

konuklar arasnda yer

alan Sanayi ve Teknoloji Bakan

Mustafa Varank, Arupa Birlii Türkiye

Delegasyonu Bakan Büyükelçi

Nikolaus Meyer-Landrut ve TM

Bakan Mustafa Gültepe de katlmclara

seslendi.

“Büyüme; katma deer ve üretim

üzerinden salanmal”

Makine hakknda konuurken sadece

bir sektörü deil, bir ülkenin

üretim kabiliyetini, yani rekabet gücünü

konutuklarn ifade eden

MAKFED Bakan Adnan Dalgakran

unlar söyledi:

“Türkiye’nin büyümesini katma de-

er ve üretim üzerinden gerçekletirmesi,

büyümede sürdürülebilirli-

in öne çkmas gerekir. Dünyada

artk, bir iin tamamn yapabilmek

deil, yaplrken ortaya çkan deer

zincirinden en büyük pay almak

marifet kabul ediliyor. Bunun da bilgi

ya da teknoloji üretimi ve markalamayla

salandn biliyoruz. Eer

elektronik ve yazlm sektörleriyle i

birliimiz geliirse, makinelerimizin

rekabetçilii ve pazardaki deeri de

artacaktr. Yeil Dönüüm’ün asl

konusu standartlardr ve standartlar

belirlemek, belirleyen mekanizmalar

içinde yer almak ülkemize

önemli ve stratejik avantajlar salayacaktr.

Türkiye’nin bunu kendi ba-

na yapabilmesi elbette mümkün

deil ama ihtisas derneklerimiz, üye

olduklar AB örgütleri araclyla bu

hazrlklarda görev alarak süreçlere

büyük katk salayacaktr. Ürün ve

teknoloji çeitlilii ile fark yaratarak

uluslararas rekabette hzl güçleniyoruz,

ekonomiye yön veren bir

sektör olmakta kararlyz. Türkiye’yi

makine büyütecek”.

“Sektöre yaplan yatrm, ekonomiye

misliyle dönüyor”

10 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 11


HABER

Zirve’nin açlnda konuklara hitap

eden Sanayi ve Teknoloji Bakan

Mustafa Varank ise, makine sektörünün

imalat sanayiinde kilit rolde

olduunu vurgulayarak “18 bin 300

firma ile faaliyet gösteren sektör,

23 milyar dolar aan performansyla

2021 ylnda en fazla ihracat yapan

sektörlerden biri oldu” dedi.

Bakan Varank, konumasnda “Teknoloji

Odakl Sanayi Hamlesi Program:

Üretimde Yapsal Dönüüm

Çars”nn deerlendirme sonuçlarnn

açklanaca müjdesini de verdi.

Avrupa Yeil Mutabakat’na

uyumla ilgili gerekli tüm hazrlklar

yapmakta olduklarndan da söz

eden Varank, konumasn “yatrm,

üretim ve istihdam politikalarmzda

köklü deiikliklere yol açacak

dönüümü, ekonomik kalknmamza

uygun ekilde hayata geçirece-

iz” eklinde sürdürdü.

Makine sektörünün büyümede kritik

konumda olduundan, ayrca,

ana ve yan sanayinin, gelitikçe pei

sra pek çok sektörü de besleyen bir

yapda olduundan bahseden Varank,

“Sektöre yaplan bir birim yatrm,

ekonomiye misliyle katma de-

er olarak geri dönüyor” dedi. Yeil

ve dijital dönüüme yönelik çalmalarn,

sektöre büyük katklar salayacana

ve yakn dönemde rekabetçilii

çok daha ileri bir noktaya

tayacana vurgu yapan Varank,

konumasn “Tüm iletmelerimizi

Bakanlmzla sk dirsek temas

içinde olmaya ve Bakanlmzn

desteklerinden faydalanmaya davet

ediyorum” diyerek sonlandrd.

"Gerçek sürdürülebilirlie geçmemiz

gerekiyor"

Zirvede AB’nin iklim deiiklii ve

ikiz dönüüm politikalar üzerine bir

konuma yapan Avrupa Birlii Türkiye

Delegasyonu Bakan Büyükelçi

Nikolaus Meyer-Landrut ise üretim

ve tüketim kalplarnn makinelerin

yeilliinin de irdelendii güncel yönelime

uygun hale getirilmesi gerektiini

söyledi. Meyer-Landrut,

2019’da açklanan Yeil Mutabakatn,

Avrupa Birlii’nin iklim deiikli-

i sorununa yant vermek üzere uygulamaya

soktuu yeni ekonomik

büyüme stratejisi olduunu aktard.

Koronavirüs salgnnn ve Rusya'nn

Ukrayna'ya kar açt sava-

n, küresel ekonomik düzenin ne

kadar hassas olduunu bir defa daha

gözler önüne serdiini belirten

Meyer-Landrut, sözlerine öyle devam

etti: "Gerçek sürdürülebilirli-

e geçmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir

ürün giriimi, bu yl mart aynda

açkland. Ekonomik modelde

sürdürülebilir bir dönüüm hedefleyen

bu giriim, sadece enerji verimliliini

tevik etmekle kalmyor,

baz ürünlerde çevresel etkilerin

genel anlamda azaltlmasn da öngörüyor."

Meyer-Landrut, Türkiye'nin

çok önemli ticaret ortaklar

olduunu da aktararak, "6. Büyük

Ticaret Ortamzsnz ve Avrupa

Birlii, Türkiye’nin en büyük ihracat

pazar. Ticaret hacmimiz

2021’de 157 milyar avronun üzerine

çkt. Avrupa Birlii ve Türk irketleri

arasnda özellikle makine,

tekstil ve otomotiv sektörleri olmak

üzere derin bir deer zinciri

var” dedi.

“500 milyar dolar ihracat için, yeil

dönüümü elbirlii ile baaracaz”

TM Türkiye hracatçlar Meclisi’nin

yeni Yönetim Kurulu Bakan Mustafa

Gültepe ise, “klim deiikliinin

menfi etkilerini her alanda hissediyoruz.

Yeil Dönüüm tercih de-

il zorunluluk haline geldi” diyerek

karbon salnmn asgariye indirecek

makine ve üretim yöntemlerine ihtiyacn

hzla artacann altn çizdi.

Gültepe, konumasnda TM çats

altnda mevcut 27 sektörden 61 ihracatç

birliinin, sürdürülebilir bir

dünya ve yeil üretim için elele çal-

acan ve eylem planlarn açklam

bulunan tekstil, tarm ve hayvanclk

gibi sektörlerin, makine

sektörünün hazrlklarndan da istifade

edeceini açklad. Sfr emisyon

hedefine varmak için imalatç

firmalara önemli sorumluluk dütü-

ünden bahseden Gültepe, “Bu yl

sonunda ihracatmz 250 milyar dolar

aacak, bir sonraki durak olan

500 milyar dolara en ksa sürede

ulamak için yeil dönüümü el birlii

ile baaracaz” dedi.

12 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 13


HABER

TÜYİDER Yüzey Akademisi Etkinliği

Borçelik Teknik Akademi Ortaklığı İle

Bursa’da Düzenlendi

Tüm Yüzey lemler Dernei’nin

farkl illerde düzenledii ve sektör

yöneticileri ile profesyonelleri bir

araya getirdii Yüzey Akademisi

Etkinlikleri’nin Bursa aya Borçelik

Teknik Akademi destei ile 15

Haziran’da düzenlendi. Etkinlik,

korozyondan korunmada yüzey ilemlerin

önemi üzerine ufuk açc

sunumlara ve fikir alveriine olanak

tand.

Tüm Yüzey lemler Dernei (TÜY-

DER) tarafndan düzenlenen Yüzey

Akademisi Etkinlikleri’nin 2.’si Bursa’da,

Borçelik Teknik Akademi i

birlii ile gerçekletirildi. Tüm metal

imalatçlar için oldukça önemli ve

kritik bir gündem oluturan korozyonun,

tekno-ekonomik etkilerinin

gündeme alnmasn, sektörün bu

konuda ihtiyaçlarna çözüm aranmasn,

korozyon ve korozyondan

korunmada yüzey ilemlerinin rolünü

odana alan seminer 15 Haziran’da

Kalder Bursa ubesinde gerçekletirildi.

Korozyonun, üretimde ve üründe

çevresel ve tekno-ekonomik etkilerinin

deerlendirildii, yüzey ilem

ve kaplama teknolojilerinde beklentiler

dorultusunda yeni yöntemlerin

ele alnd seminerde açl konumalarn

TÜYDER Yönetim Kurulu

Bakan brahim Doangün ve

Borçelik Ar-Ge, Dijital Dönüüm, Bilgi

Teknolojileri ve Yönetim Sistemleri

cra Kurulu Üyesi Baran Burat

gerçekletirdi.

Yüzey Akademisi BDK Üyesi

Doç.Dr. Ekrem Altuncu’nun moderatörlüünde

be oturuma yaylan

seminer, korozyon konusu bata olmak

üzere sektöre uzun yllar emek

veren akademisyenler Prof. Dr. Ali

Fuat Çakr ve Prof. Dr. Mustafa Ürgen’e

de ev sahiplii yapt. Srasyla

“Korozyonun letmelerde Tekno-

Ekonomik Önemi” ve “Korozyondan

Korunma Yöntemleri ve Yüzey lem

Çözümleri” balkl konumalar gerçekletiren

Çakr ve Ürgen uzun yllara

dayanan tecrübelerini, örneklerle

katlmclara aktard.

Borçelik Arge Merkezi Direktörü

Celal Seyalolu ise yapt sunumda

Borçelik’te karlalan gerçek olaylar

ve bunlara kar gelitirilen uygulamalar

paylat. Hillebrand Chemicals

Türkiye Genel Müdürü zzet

Aydn, galvanoteknik çinko kaplama

türleri ve kaplama seçiminin önemine

konumasnda yer verirken, Metaltek

Laboratuvarlar Direktörü

Tuncay Katrc sunumunda korozyon

testlerine ve standartlarna yer

verdi.

14 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 15


HABER

Lincoln Electric Türkiye’nin

Desteğiyle Meslekler Yarıştı

9-12 Haziran 2022 tarihleri arasnda

düzenlenen ve Bursa TÜYAP Fuar

Alan'nda gerçekletirilen Türkiye'nin

Bilim Festivali Turkish Airlines

9. Science Expo'da meslekler

yart. lk kez düzenlenen, yetenek

ve uzmanln ön plana çkt

bu anlaml yarmaya; Bursa Nilüfer

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü

ile kaynak sektörünün ihtiyaçlarna

cevap verebilen son teknoloji

kaynak ürünleri gelitiren Lincoln

Electric Türkiye sponsor olarak

destek verdi.

16 Meslek Alannda Keyifli Rekabet

Meslekler Yaryor Beceri Yarmas,

Türkiye’deki mesleki eitimin kalite

standartlarn yükselterek yeni

meslek alanlar ve eitim programlar

gelitirmek, ulusal ve uluslararas

yarmalara zemin hazrlamak,

mesleki ve teknik eitimi tevik etmek

ve örencileri, aileleri, öretmenleri

alanla ilgili olarak bilgilendirmek

ve sektör istihdamn arttrmak

amacyla bu yl ilk kez düzenlendi.

Düzenlenen yarma kapsamnda,

Mesleki ve Teknik Öretim

Genel Müdürlüü’ne bal okul/kurumlarn

16 alannda, ilgili alanlarn

10. 11. ve 12. snflardaki uygulanan

programlarda örenim gören örenci

ve kursiyerler yart.

Meslekler Yaryor Beceri Yarmas

metal teknolojisi kategorsinde

Türkiye’de en yetenekli meslek lisesi

örencileri MIG / MAG ve örtülü

elektrot kayna için Inverter tabanl

kompakt kaynak makinesi olan

Lincoln Electric Powertec i320C Advanced

ile gazalt kayna uygulamas

yaparak 4 gün boyunca hünerlerini

sergiledi. Çeitli Teknik Liselerden

öretim üyelerinden oluan

jüri heyeti en baarl kayna yapan

ilk 3 örenciyi seçerek ödüllendirdi.

Öte yandan, Bursa l Milli Eitim

Müdürü ve çok sayda teknik öretmen

ve örenci Lincoln Electric’in

sektöre deer katan ürünü VRTEX

360 Compact Kaynak Simülatörü ile

sanal ortamda kaynak uygulamas

deneyimini yaad. Binlerce kiinin

katlmyla gerçekleen etkinlikte

Lincoln Electric stand youn ilgi

gördü.

16 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

17


HABER

Tezmaksan’ın Yeni Dönem Stratejik

Hamleleri; 5G Teknolojileri ve Fabrika

Yatırımı

Tezmaksan fabrika yatrm ile

üretim kapasitesini 10 kat artracak,

ihracat an geniletecek

Takm tezgâhlar sektöründe Türkiye’nin

lider, Avrupa’nn ikinci büyük

irketi Tezmaksan, yln ilk yarsnda

imza att fabrika yatrm ve 5G

atayla büyümesini sürdürüyor. Sivas’ta

15 milyon Euro yatrm bedeliyle

kuraca fabrikann temelini

atan irket, sanayiye sunduu çözümlere

entegre edecei 5G teknolojisiyle

de yakn gelecein rekabetinde

söz sahibi olmaya hazrlanyor.

Robotlu otomasyon sistemleriyle

CNC tezgah üretim kapasitesini

10 kat artracak olan Tezmaksan, hracat

an da geniletecek.

Türkiye talal imalat sanayine 40

yl aan bilgi birikimiyle hizmet veren

Tezmaksan, sektörünün liderli-

ini üretim kapasitesine ve teknolojiye

yapt yatrmlarla sürdürüyor.

Sivas’ta yer alan Türkiye Demiryolu

Makinalar Sanayii A..’den (TÜ-

DEMSA), çkan hatlardan biri de bu

noktadan 32 km mesafe uzaklktaki

Sivas Nuri Demira OSB’ye ulayor.

OSB’ye ulatktan sonra “bran” ad

verilen kolla fabrika ile kurulacak

balant ise, ham madde ve ürün ta-

masnda düük maliyeti beraberinde

getiriyor. 5G teknolojisini entegre

ettii yeni çözümlerini ksa süre

önce WIN EURASIA Fuar’nda tantan

Tezmaksan, imalat sektörünün

geleceine katk sunmaya devam

ediyor.

Sivas’taki fabrika ile stratejik noktalara

ulam kolayl

Ksa vadede robotlu otomasyon

sistemleriyle CNC Tezgah üretim

kapasitesini 10 kat artrmak için yeni

fabrika yatrmna imza attklarn

söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü

Hakan Aydodu, “Fabrikann bulunduu

nokta, kuzeyde 431 km’lik

Samsun-Sivas hattyla Samsun Liman’na

balanyor. 880 km’lik karayolu

ile stanbul’a ve 513 km’lik

karayolu ile Mersin Liman’na ula-

m söz konusu. Bu üç stratejik

ulam olana, düük

maliyetli ve hzl Avrupa-

Asya balants demek…

Sivas-Malatya otoyolu ile

Ankara-Kayseri hzl tren

hatt da Sivas’n cazibesini

artran unsurlardan. Bunun

yan sra yatrm tevik

uygulamalar kapsamnda dördüncü

bölgede yer alan Sivas’ta ciddi finansal

destekler alp vergi muafiyetlerinden

ve ucuz enerjiden yararlanabiliyoruz.

Bunun yan sra

Tezmaksan Akademi’yi de getirerek

Sivas’n istihdamna katk sunmay

planlyoruz. Fabrikamz açldnda

balangçta 70 kiiye istihdam salamay

hedefliyoruz. Uzun dönem hedefimizde

de bu sayy 150’ye çkartmak”

dedi.

5G teknolojisiyle Endüstri 4.0’n

geleceinde daha hzl ve hatasz

çözümler

Endüstri 4.0’a uyum salamak ve

otomasyonun geleceindeki rekabette

öne geçmek için 5G yatrmlarn

tanttklarn belirten Aydodu,

sözlerine öyle devam etti: “Önceki

jenerasyonlarna göre internetin

çok daha hzl olaca 5G teknolojisi

sayesinde üretimin boyutu da bütünüyle

deiecek. Daha yüksek genibant

verimi, ultra güvenilir ve

düük gecikmeli iletiimi mümkün

klan 5G teknolojisini sistemlerimizle

donatarak biz de bu sürece ilk

adm atanlar arasnda yerimizi alacaz.

Kapasitematik’i uzaktan dijital

fabrikamza baladmz takdirde

gelen verileri 5G görüntüleme

senaryosu sayesinde inceleyeceiz.

Yerli üretim belgesine sahip Cubebox

ile de 5G Arena’da gecikme ve

güvenilirlik senaryosunu görüp i

süreçlerimizin kurgusunu daha doru

verilerle gerçekletireceiz.”

18 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 19


HABER

Hypertherm, Adını

Hypertherm Associates Olarak

Değiştiriyor

Hypertherm plazma ve OMAX su

jeti ürünleri üreticileri için yeni kurumsal

isim olarak Hypertherm Associates

kullanlmaya baland.

Hypertherm, adn Hypertherm Associates

olarak deitiriyor. Bu yeni

marka ad, yaptmz her iin merkezine

müterilerimizi desteklemeyi

ve onlarn sorunlarna çözümler

bulmay koyup insanlarmzla (“Associates”)

birlikte yol alarak bir

plazma kesme ürünleri üreticisinden

çoklu teknolojileri kullanan bir

endüstriyel kesme çözümleri salaycsna

doru evrimimizi temsil etmektedir.

Hypertherm Associates, dört ayr i

kolu altnda organize olarak plazma,

su jeti, yazlmlar ve dier çözümler

dâhil olmak üzere sektörde lider endüstriyel

kesme çözümleri sunmaya

devam edecektir. Hypertherm®

marka ad plazma kesme çözümleri

için kullanlmaya devam edecek ancak

pazarda lider su jeti kesme sistemleri

için OMAX® marka ad korunacak.

Hypertherm Associates Software

Group ve Hypertherm Associates

Aftermarket Group olmak

üzere yeni açlan iki grup ProNest®,

Robotmaster®, Centricut® lazer ve

AccuStream® su jeti parçalar gibi

ürün markalarndan oluacak.

Hypertherm Associates’in bakan

ve CEO’su Evan Smith öyle açklad:

“Yeni kurumsal admzn, %100 Çal-

an Ortaklnda bir irket olarak insanlara

odaklanan kültürümüzü

yanstmasn istedik. Kurucularmz

müteri odakl teknoloji yenilikleri

için bir tutku ortaya koydular, denklemin

ana bileeni olarak insanlarn

(çalan ortaklarmzn) gelimesini

ve refahn koydular ve sonra,

bu vizyonu ileri tamalar için irketin

sahipliini bu çalan ortaklarmza

verdiler.

Bu bizim; müterilerimizden, i ortaklarmzdan

ve bizi çevreleyen topluluklardan

irketin sahibi olan çal-

anlarmza kadar insanlara odaklanmamz

salamlatryor. Uzun vadeli

taahhüdümüzü pekitiriyor ve d

hissedarlar veya yatrmclar yerine

müteri odakl teknoloji yenilikleri ve

i ortaklna ve topluluklarmza

odaklanmamz salyor.”

Yeni adnn yan sra Hypertherm

Associates, yeni bir kurumsal logonun

ve teknoloji markalar için güncelledii

logolarn da tantmn yapt.

Kesilmi parçalardan oluan bir

yuvay temsil edecek ekilde tasarlanan

Hypertherm Associates logosu,

kurumsal markay, irketin saygn

teknoloji ve ürün markalaryla

görsel olarak ilikilendirmeye hizmet

eder. Ayn zamanda, irketin

endüstri ve teknoloji liderliini ve

yaln üretime, sürdürülebilir uygulamalara

ve yenilikçi mühendislie

olan balln ve ayrca müterilerin

karlatklar zorluklar çözen

çapraz teknoloji tekliflerinin gücünü

gösterir.

Hypertherm Associates, endüstriyel

kesme ürünleri ve yazlmlar

üreten ABD merkezli bir irkettir.

Hypertherm plazma ve OMAX su

jeti sistemleri dâhil olmak üzere,

irketin ürünleri, dünyann dört bir

yanndaki irketler tarafndan gemi,

uçak ve vagon imalatnda, çelik

bina inaatnda, ar ekipman üretiminde,

rüzgâr türbinleri ina etmekte

ve daha fazla ilem için kullanlmaktadr.

Kesme sistemlerine ek olarak irket,

ürünleri arasnda yüz binlerce

iletmeye daha fazla verimlilik ve

kazanç getiren performans ve güvenilirlikleri

ile güvenilen kesme sistemleri,

CNC’ler ve yazlmlar üretmektedir.

1968’de kurulmu olan

Hypertherm Associates, %100 ortakl

yaps olan bir irkettir, operasyonlar

ve dünya genelindeki ortak

temsilleriyle birlikte yaklak 2.000

çalan istihdam etmektedir.

20 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 21


HABER

Teknopark İstanbul’dan Yeşil Dönüşüm

Odaklı Fikirlere 450.000 TL’ye Kadar

Hibe Desteği

Teknopark stanbul kuluçka merkezi

Cube Incubation, TÜBTAK 1512

Giriimcilik Destek Program’nn uygulayc

kuruluu olarak yürüttüü

BGG Cube Incubation Program

kapsamnda yeil dönüüm fikri

olan giriimci adaylarna bavuru

çars yapt. 450 bin TL hibe deste-

i salanacak projeler için ön bavurular

29 Temmuz 2022 Cuma gününe

kadar alnacak.

Teknopark stanbul kuluçka merkezi

Cube Incubation; yeil büyüme ve

yeil dönüüm odakl yenilikçi i fikirlerini

hayata geçirmek isteyen giriimci

adaylar TÜBTAK’n verdii

450 bin TL’lik hibe desteinden yararlanmaya

davet etti. TÜBTAK

1512 Giriimcilik Destek Program’nn

uygulayc kuruluu olan Cube

Incubation’un BGG Cube Incubation

Program’ndan tüm üniversitelerin

ön lisans, lisans, yüksek lisans

veya doktora programlarna

kaytl örencileri ya da mezunlar

programa bavuru yapabilirler.

Teknopark stanbul sanayinin yeil

dönüümüne katk salayanlar destekliyor

Cube Incubation’un faaliyete geçti-

i günden bu yana giriimcilik ekosisteminin

ihtiyaçlarna yönelik çözümler

üretiini belirten Teknopark

stanbul Genel Müdürü Bilal Topçu,

“Giriimcilere salad altyap ve

sunduu destekler kapsamnda Türkiye’nin

en nitelikli kuluçka merkezlerinden

biri olan Cube Incubation;

BGG Yeil Büyüme program ile

Türkiye ekonomisi ve sanayisinin

yeil dönüümüne katk salayacak

i fikirlerini bekliyor. BGG Yeil Büyüme

program kapsamnda giriimciler;

açk ve kapal ofisler ve toplant

alanlar, seminer ve etkinlik

alanlar, kütüphane, slak/kuru laboratuvarlar,

temiz odalar, montaj

atölyesi ve sunucu odasndan yararlanabilecekleri

gibi Teknopark stanbul

Teknoloji Transfer Ofisi (connectto)

araclyla da patent deste-

i alabilecekler” dedi.

Projesi olanlar i birlii alarndan

faydalanabilecek, mentorluk deste-

i alacak

Teknopark stanbul, stanbul Ticaret

Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi

i birliinde yürütülecek olan

proje ile yeil ekonomiye dönüüm

dahilinde i fikri olan giriimcilere;

mentorluk, i birlii alarndan faydalandrma,

i plan hazrlama gibi

destekler verilmesi hedefleniyor.

Yenilik odakl, ticari deeri dorulanm

ürün ve hizmetlere dönütürülebilecek

i fikirleri; klim Deiiklii,

Çevre ve Biyoçeitlilik, Temiz ve

Döngüsel Ekonomi, Temiz, Eriilebilir

ve Güvenli Enerji Arz, Yeil ve

Sürdürülebilir Tarm ile Sürdürülebilir

Akll Ulam konularn içeriyor.

Yeil büyüme ve yeil dönüüm

odakl yenilikçi i fikirlerine 450.000

TL’ye kadar proje destei salayan

ve 29 Temmuz 2022 Cuma gününe

kadar ön bavurularnn alnaca

programa https://biggcube.com/

balants üzerinden bavuru yaplabiliyor

22 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 23


HABER

Elektroniğin Geleceğinde

Sürdürülebilirlik

Electronica 2022, "Driving sustainable

progress" sloganyla, uluslararas

elektronik endüstrisini 15-18

Kasm 2022 tarihleri arasnda Münih

fuar merkezinde bir kez daha

bir araya getirecek. Dünyann önde

gelen ticaret fuarnda, start-up'lardan

küresel irketlere kadar katlmclar,

elektroniklerin gelecekteki

sosyal sorunlar için sürdürülebilir

teknolojiler adna gelitirilen ürünler

ve çözümler sergilenecektir. Fuar

ayn zamanda ziyaretçi ve katlmclarna

konferanslar ve forumlar

içeren kapsaml bir destek program

sunuyor.

Maalesef electronica 2020 fuarmz

tamamen sanal bir etkinlik olarak

gerçekletikten sonra, electronica

2022 yine yüksek düzeyde katlmc

ilgisi kaydetti ve Münih sergi merkezindeki

13 salonu imdiden doldurduk.

Uluslararas pazar oyuncular için

yine buluma zaman

Bugüne kadar, Arrow, Avnet,

Bosch, Harting, Infineon, NXP Semiconductor,

Phoenix Contact,

Rohde ve Schwarz, Samsung,

Schweizer Electronic, STMicroelectronics,

TDK, Electronics ve

Würth gibi sektördeki tüm önemli

distribütörler ve üreticiler elektronika

2022'de temsil edilecek. Almanya

dndan gelen katlmclarn

oran her zamanki gibi oldukça

yüksek. imdiye kadar 40 tan fazla

ülkeden katlmc firma kaytlarn

yaptrm durumda.

HARTING Teknoloji Grubu Bakan

ve electronica'nn yeni Danma Kurulu

Bakan Say, Philip Harting’a

göre “Endüstri için en önemli i

platformu ve birinci snf bir a oluturma

etkinlii olan electronica

2022'yi dört gözle bekliyor. Sonunda,

yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerimizi

uluslararas bir ticaret

kitlesine yeniden sunma ve sektörü

hareketlendiren trendler hakknda

kiisel olarak fikir alveriinde bulunma

frsatna sahibiz.”

ZVEI Dernei Genel Müdürü ve

Elektronik Bileenler ve Sistemler

Bakan Michael Dehnert'e göre;

Elektronik ve dijital endüstrisi, 2020

pandemi ylnda satlardaki düü-

ün ardndan ekonomik olarak toparland

ve gelecek konusunda

iyimser. "Elektrifikasyon ve dijitallemenin

iki büyük mega trendi

dorudan sektörümüzle balantl

olduundan, elektronik ve dijital

endüstrinin önemi sürekli artyor.

ZVEI bunu, electronica 2022'de gösterecek"

Alman elektronik ve dijital

endüstrisindeki i ortam, devam

eden malzeme skntsna ramen

yukar doru hareket ediyor. Sektör,

2021'de 200 milyar avro civarnda

gelir kaydetti, bu da bir önceki

yla göre yüzde 9,8'lik bir art anlamna

geliyor. Geçen yl COVID-19

pandemisinden de etkilendii için

bu rakamlar daha da dikkat çekici.

elektronika destek program: Insight

– Perspective – Outlook

Endüstriyi harekete geçiren ey,

elektronika 2022'deki bilgi aktarm

ve profesyonel deiime odaklanan

birinci snf destek programlar.

Electronica Konferanslarnn

bir parças olarak uzmanlar, otomotiv,

gömülü platformlar, kablosuz

sistemler ve uygulamalar alanlarndaki

güncel trendleri ve gelimeleri

tartyor. Ayrca yenilik olarak

“World Ethical Forum” Dünya

Etik Formu ve electronica ile ibirli-

inde kurulan elektronika Fast Forward

start-up platformunda seçilmi

genç irketlere ortak bir stantta

kendilerini tantma ve Fast Forward

Ödülü'nü kazanma frsat veriyor.

elektronika kariyer platformu,

sektörde süregelen kalifiye içi

eksikliini gidermek için genç yetenekleri

ve katlmclar hem dijital

olarak hem de yerinde ie alma ile

bir araya getirmek istiyor.

24 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 25


HABER

UNITED GRINDING ve TITANS of CNC

Yeni Taşlama Akademisini Başlatıyor

UNITED GRINDING ve TITANS of

CNC, parça üreticileri, etkileyiciler

ve eitimcilerden oluan bir imalat

grubu, yepyeni Talama Akademisini

balatmak için ibirlii yapt. TI-

TANS'n mevcut ileme ve havaclk

akademilerine çok benzeyen Grinding

Academy, yeni nesil makinistleri

eiten ve eiten ücretsiz çevrimiçi

kurslar sunacak.

UNITED GRINDING Group Pazarlama

ve Gelitirme Küresel Bakan

Paul Kössl, “TITANS of CNC ile Talama

Akademisinde birlikte çalmaktan

dolay çok heyecanlyz” dedi.

"CNC talamann mümkün kld

hassasiyet ve kalite, daha fazla üreticinin

bilmesi gereken bir eydir.

Akademi, tüm bu gücü ve potansiyeli

sergileyecek ve ayn zamanda

izleyicilere ondan nasl yararlanlacan

öretecek.”

CNC'nin mütevazi kökenlerinden

TITANS - California'da yalnz bir makine

atölyesi - dünyann dört bir yanndaki

mühendisler, makinistler,

hobiler, örenciler ve eitimciler tarafndan

tannan dünyann ilk CNC

eitim platformu haline geldi. Facebook,

YouTube, LinkedIn ve TikTok

dahil olmak üzere sosyal medya

platformlarnda bir milyondan fazla

takipçisi olan TITANS of CNC, üretimde

güvenilir ses haline geldi.

TITANS CEO'su Titan Gilroy, "Birinci

snf ekipmanlar ve ortak çalma

felsefeleri, yaptmz ii yapmamza

izin veren, üretim tutkusu olan

herkesi eiten ve ilham veren UNI-

TED GRINDINGgibi ortaklara minnettarz"

dedi. CNC'nin. "Grinding

Academy, örencilere temelden bitmi

parçalara kadar tüm talama

yelpazesini öretecek ve grindacademy.com'da

bulunan müfredat

her zaman %100 ücretsiz olacak."

TITANS of CNC, Teksas'taki atölyesinde

dört UNITED GRINDING makinesine

sahiptir: BLOHM PLANOMAT

XT profil talama makinesi,STUDER

favoritve STUDER S41 silindirik talamamakineleri

ve WALTER HELIT-

RONIC VISION 400 L takm talama

makinesi. Bu makineler, Öütme

Akademisi için içerik oluturmak

için kullanlan ilk araçlar olacak.

Talama Akademisi, TITANS of

CNC'nin eitim giriimlerinin tamam

hakknda daha fazla bilgi için,

grindacademy.com adresini ziyaret

edin.

26 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 27


HABER

Türkiye’de 10. Yılını Dolduran Asırlık

Teknoloji Devi Yatırımda Hız Kesmiyor

Mitsubishi Electric, 10’uncu yln

kutlad Türkiye’de Japonya ve Avrupa

Bakan ve CEO’larn arlad

Evden uzaya kadar uzanan geni

ürün ve hizmet yelpazesiyle dikkat

çeken teknoloji devi Mitsubishi

Electric, bu yl Türkiye’de 10. yln

kutluyor. irket, yl dönümü kutlamas

kapsamnda global düzeyde

birçok önemli yöneticiyi Türkiye’de

arlad. Mitsubishi Electric Corporation

Bakan ve CEO’su Kei Uruma

bata olmak üzere çok sayda üst

düzey ismin katld kutlama yeme-

inin ardndan yöneticiler, Manisa’daki

fabrikaya bir ziyaret gerçekletirdi.

Türkiye’ye duyduklar güvenin

altn çizen Kei Uruma, ülkemizin

global düzeyde rekabet edebilmesine

katkda bulunma hedefiyle

Türk halk için yatrm yapmaya hz

kesmeden devam edeceklerini vurgulad.

Mitsubishi Electric Türkiye

Bakan evket Saraçolu ise 10 yldr

imza attklar projelere yenilerini

ekleyeceklerini açklad.

Teknoloji devi Mitsubishi Electric,

ülkemizde uzun yllar önce distribütörlüklerle

balatt hikâyesini

daha da güçlendirmek amacyla

2012 ylnda Türkiye’deki faaliyetlerine

resmi olarak balamasnn

10’uncu yl dönümünü kutluyor.

Japonya ve Avrupa’dan birçok

önemli yöneticiyi stanbul’daki 10.

yl organizasyonunda arlayan irket,

Manisa’da yer alan klima üretim

üssü Mitsubishi Electric Turkey

Klima Sistemleri Üretim A.. fabrikasna

ziyaret de düzenledi. Ziyaret

28 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


HABER

heyetinde; Mitsubishi Electric Corporation

Bakan ve CEO’su Kei

Uruma, Mitsubishi Electric Corporation

Global Stratejik Planlama ve

Pazarlama Grup Bakan Noriyuki

Shimizu, Mitsubishi Electric Europe

Bakan ve CEO’su Shunji Kurita ve

Mitsubishi Electric Turkey Klima

Sistemleri Üretim A.. Bakan

Shingo Nonoue bata olmak üzere

üst düzey isimler yer ald.

Üretim gücüne inand Türkiye’de

yatrmlarn sürdürecek

Mitsubishi Electric’in Türkiye’de

son 10 ylda öncü ilere imza atmasndan

gurur duyduklarn ifade

eden Mitsubishi Electric Corporation

Bakan ve CEO’su Kei Uruma;

“Bir dünya devi olan irketimiz; bu

sene 10. yln kutlad Türkiye’nin

potansiyeline, stratejik konumuna,

genç ve dinamik nüfusuna her zaman

güvenerek çok büyük yatrmlar

burada gerçekletiriyor. En

önemlisi de bir üretim üssü olarak

Türkiye’ye büyük önem veriyoruz

ve fabrikamzda yatrmlarmz hzla

devam ediyor, Türkiye’den dünyaya

uzanan bir ihracat a oluturuyoruz.

Üretim gücüne inandmz Türkiye’ye

katma deer salayacak

projeler hayata geçirmeye ve yatrm

yapmaya devam edeceiz” eklinde

konutu.

Mitsubishi Electric’in köklü inovasyon

mirasn rehber kabul ediyor

Bir asrlk köklü bir teknoloji irketi

olarak Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmekten

ve 10’uncu yl dönümlerini

kutlamaktan mutluluk duyduklarn

dile getiren Mitsubishi Electric

Türkiye Bakan evket Saraçolu;

“Mitsubishi Electric olarak ülkemizde

klimadan taze hava cihazlarna,

endüstriyel otomasyon sistemlerinden

kolaboratif ileri robot teknolojilerine,

mekatronik CNC sistemlerinden

asansör ve yürüyen merdivenlere

kadar pek çok alanda hizmet

veriyoruz. Mitsubishi Electric'in

köklü inovasyon mirasn rehber

alarak Türkiye’deki i ortaklarmza

ve tüketicilerimize yeni nesil teknolojilerle

en iyisini sunmak için çalyoruz.

mza attmz baarlara yenilerini

eklemek, sanayi firmalar ve

yatrmclar açsndan önümüzdeki

dönemde çok önemli ve stratejik bir

konumda yer alacak Türkiye’yi daha

ileriye tamak ve baarlarmz sürdürülebilir

klmak için önümüzdeki

10 ylda da artan bir ivmeyle çalmaya

devam edeceiz” diye belirtti.

1921 ylnda Japonya’da ticari faaliyetlerine

balayan Mitsubishi

Electric’in Türkiye hikâyesi, markann

hem klima hem de fabrika otomasyonu

alanndaki distribütörleri

araclyla uzun yllar öncesine dayanyor.

1988 ylnda imdiki ismi

AG-MELCO olan irketi ile asansör

ve yürüyen merdiven satna balayan

Mitsubishi Electric, 1993 ylnda

fabrika otomasyon sistemleri distribütörlüü

ile Türkiye’de otomasyon

cihazlarnn satna balad. 2004

ylnda ise klima distribütörlüü ile

klima sat gerçekletirdi. Müterilerine

daha iyi hizmet verebilmek

adna 2012 ylnda Mitsubishi Electric

Turkey Elektrik Ürünleri A..’yi

kuran teknoloji devi, iki ülke arasndaki

hikâyede yeni bir sayfa açt.

Bugün ise irket, Türkiye’deki 10. yln

doldurarak saysz baar ve dev

projeye ismini yazdrmaya devam

ediyor.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

29


HABER

EuroBLECH 2022

Akıllı Geleceğe Açılan Kapı

Sac levha ileme topluluu, dört yln

ardndan sektörü bir araya getirecek

olan en önemli etkinlii heyecanla

bekliyor. Ksaca EuroBLECH

2022 olarak geçen 26. Uluslararas

Sac Levha leme Teknolojisi Fuar,

25-28 Ekim 2022 tarihleri arasnda

Almanya’nn Hannover ehrindeki

fuar alannda gerçekleecek. Fuara

dört ay kala 39 ülkeden yaklak

1300 katlmc, sac levha ileme sektörü

açsndan dünyann bir numaral

ticari etkinlii olan organizasyonda

standlarn ayrtt bile. Fuara

katlaca kesinleen belli bal ülkeler

imdilik ABD, Almanya, Avusturya,

Belçika, Çin, Hollanda, spanya,

sviçre, talya, Polonya, Portekiz ve

Türkiye. Fuara katlan irketler imdiden

88.600 metre kare net fuar

alann kiralam durumda.

Organizasyondan sorumlu Mack-

Brooks Exhibitions kuruluu adna

EuroBLECH Etkinlik Müdürü Evelyn

Warwick u açklamay yapyor:

“Son birkaç ylda, maliyet ve kaynaklar

açsndan verimlilie odaklanarak

çok sayda yenilik gerçekletirildi.

Önceki EuroBLECH etkinliinde

Dijitalleme ve Endüstri 4.0 ancak

büyük irketlerin arlk verdii konular

olsa da bugün, sektörü ileri

götüren bu kilit faktörler küçük ve

orta ölçekli irketlerin fabrikalarna

da ulam bulunuyor. Bu ylki etkinlikte

stand açanlar, bütün bir sac

metal ileme teknolojisi zinciri boyunca

üretim sürecinde yenilikçilik

ve dijitalleme hedefi dorultusunda

sunduklar her eyi sergileyecektir.

Zaten bu ylki EuroBLECH slogan

da bütün bu gelimeleri yanstyor:

‘Akll gelecee açlan kap’. Bu etkinlik,

sac metal ileme topluluu

içinde herkese bir araya gelme ve

sektörün geleceine göz atma frsat

sunuyor. EuroBLECH’in ziyaretçilerine

sunduu ise sektörde yakn

zamanda ortaya çkan zorluklara

çözüm bulma olasl ve dünyann

her yerinden iletmelerle iletiim

kurarak en yeni makineler ile yazlmlar

kendi üretim süreçleriyle

bütünletirme imkândr. Anlayacanz,

kaçrlmamas gereken bir

etkinlik bu!”

EuroBLECH, sac levha ileme alanndaki

en yeni trendleri ve makineleri

kefetmek için tasarm mühendisleri,

üretim müdürleri, kalite müdürleri,

alclar, üreticiler, teknik yöneticiler

ile meslek örgütlerinden ve

Ar-Ge departmanlarndan uzmanlarn

mutlaka katlmas gereken bir

etkinliktir. Fuarn bu ylki ziyaretçileri,

sac levha ileme alannda modern

üretim için akll çözümlerden

ve yenilikçi makinelerden oluan

eksiksiz bir ürün yelpazesi bekleyebilir.

Bu ürünler fuar standlarnda

birçok canl sunumla tantlacak.

Evelyn Warwick, “Dier ülkelerden

Almanya’ya giri konusunda uluslararas

seyahat kstlamalar tamamen

kalktna göre her ülkeden ziyaretçilerimizi

sac levha ileme teknolojisinde

dünyann önde gelen etkinliinde

arlamay heyecanla

bekliyoruz,” diyor. “Fuar katlmclar,

uzun zamandr dönüü beklenen

etkinlie hazrlklarn ekim ayna

yetitirmek için imdiden hummal

bir faaliyet içinde. Seyahat ve vize

hazrlklar ile ilgili olarak ziyaretçilerden

de ayn ölçüde youn talep

alyoruz.”

30 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 31


HABER

İhracat Hedeflerini Yükselten

Mono Steel, Ekonomiye Katkı

Sağlamaya Devam Ediyor

Dünyaca ünlü projelerde kendisine

yer bularak Türk ekonomisine katk

salayan Mono Steel, 5 ktada

70’den fazla ülkeye ihracat yapmaya

devam ediyor. Bu yl ald kararla

üretimlerine sadece Sakarya’daki

tesislerinde devam eden markann

2022 ylnn ilk çeyreinde yapt

ihracat rakam 13 Milyon Euro.

Kaliteli içilii sayesinde nitelikli

projelerde kendisine yer bulan Mono

Steel, 2022 ylnn ilk çeyreinde

13 Milyon Euro ihracat rakamna

ulat. 2022 ylnn banda yapt

7.5 Milyon Euro yatrmla Sakarya’da

yeni bir üretim tesisi de kuran

firma, ekonomiye katk salamak

amacyla tüm üretimlerini 2023 ylna

kadar Türkiye’deki fabrikalarnda

yapma karar ald. Bu karar sonrasnda

Mays aynda yine Sakarya Ferizli’de

bir tesis daha açan Mono

Steel, 2022 yl ciro hedeflerine de

Eylül aynda ulamay bekliyor.

uanda Amerika, Avustralya, Fransa

ve ngiltere’nin mega projelerinde

yer alan tek Türk firma olan Mono

Steel, dünyann dört bir yanndaki

projelere nitelikli çelik yaplar

üretmeye devam ediyor. Son olarak

Londra-Birmingham ve Manchester

United arasndaki seyahati daha

hzl hale getirecek olan HS2 hzl

tren projesi için el skan firma, Almanya’da

da yeni ibirliklerine imza

atyor. Bu imza ile markann devam

eden projeleri dnda, 2022 ylnda

ald proje says da 40’a ulaacak.

KADIN STHDAMINDA HEDEF

NMAV YAKALILAR

Yüzde 36 kadn istihdam ile çal-

an, yeni üretim tesislerinin açlmasyla

bu rakama mavi yakal kadn istihdamn

da katarak daha yüksee

çkarmay düünen Mono Steel, yatrmlarn

da öne çekmeyi planlyor.

Bu yatrmlarla kadn istihdamndaki

art da sürecek. Mono Steel’in

CEO’su ve kurucu orta Mustafa

Toprakçeken; “2022 yl sonunda

yeni bir fabrika daha ina etmeyi

planlyoruz. Yaknda pandemi döneminde

ara verdiimiz yurtd projelerdeki

montaj ilerine de balayacaz.

Bu sayede, Mono Steel ailesi

daha da genileyecek. Özellikle kadn

istihdam konusuna çok önem

veriyoruz. Bunun dnda yurtiçi ve

yurtd montaj ekipleri de kurmaya

balayacak ve istihdammz daha

da arttracaz. Amacmz kadn istihdamnda

sadece beyaz yakal de-

il, mavi yakal kadnlarmz da ailemize

katmak...“

2023 YILI HEDEFLERYLE EKONOMYE

DAHA FAZLA KATKI SALAYACAIZ

Toprakçeken 2023 yl hedefleri

içinse; “Dünyada yaanabilen 6 ktann

5’inde Mono Steel imzas tayan

projeler yer alyor diyebiliriz.

Tüm üretimlerimiz, bu yln banda

aldmz karar dorultusunda sadece

Türkiye’deki fabrikalarmzdan çkyor.

Bu sayede Türk ekonomisine

katk salamay amaçlyoruz. Ekonomimiz

güçlendikçe, bizler de yeni

yatrmlar ve istihdamlar salayabiliyoruz.

Mono Steel’in doup büyüdüü

topraklarda, Sakarya’da yatrmlar

yapmaya devam edeceiz.

2023 ylnda açmay planladmz

bir tesisi, yeni ibirliklerimiz ve talepler

nedeniyle Mays aynda açmaya

karar verdik. uanda hem eski

hem de yeni tesislerimiz için istihdam

yaratmaya devam ediyoruz.

Sakarya’da yeni yatrmlar yaparak

kapasitemizi arttrmay hedefliyor

ve 2023 yl ihracat rakamlarn, bu

yln iki katna çkarmay planlyoruz.

Yeni ibirlikleri için görümelerimiz

sürüyor ve özellikle Amerika, Almanya,

Afrika ve ngiltere’den yo-

un talep görüyoruz.”

32 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 33


HABER

Okal Metal, Biyet Üretimi İçin Türkiye’de

TOMRA X-TRACT Makinesini

Kullanacak İlk Firma Oluyor

Alüminyum profil üreticilerine ikincil

ham madde salayan metal geri

dönüüm uzman olan Okal Metal,

TOMRA'nn X-TRACT makinesine

yatrm yaparak alüminyum biyet

üretimi için Türkiye'de yüksek verimli

ayklama çözümünü kullanan

ilk irket oldu.

Güneydou ve Dou Anadolu bölgelerinde

alüminyum geri dönüüm

alanna öncülük eden Gaziantep

merkezli Okal Metal, yeni bir tesis

yatrm yaparken TOMRA'nn X-

TRACT makinesi ile yüksek kalite

ve kapasite elde etmeyi planlyor.

Okal, profil üreticileri için yüksek

kaliteli biyet üretmek üzere TOMRA

X-TRACT ayklama makinesini Türkiye'de

kullanan ilk firma olacak.

Makine testlerinde aldklar baarl

sonuçlar dorultusunda alm karar

veren Okal’n X-TRACT ünitesi,

Temmuz 2022'de yeni tesislerine

kurulacak.

Alm kararlar öncesinde kapsaml

bir aratrma yaptklarna deinen

Okal Metal firma orta Servet

Osanmaz; “Aslnda biyet üretimi

alannda X-TRACT makinesine yatrm

yaparak Türkiye’de bir ilki gerçekletirdik.

Üretimimizde verimlilik

ve performans iyiletirmesi için sensör

tabanl ayklama makinesine ihtiyacmz

olduunu gördük. Avrupa’da

konunun liderlerini aratrd-

mzda gelimi tesislerde hep

TOMRA makineleri karmza çkt.

Almanya, Arnavutluk ve Hollanda’da

hali hazrda X-TRACT makinelerini

kullanan tesisleri inceledik.

Yaptmz detayl aratrmada

TOMRA ile elde edilen ayklama

özellikleri ve kapasitelerinden çok

etkilendik” diye açklad.

Okal Metal, 2021 ylnda anlurfa

Organize Sanayi Bölgesi’nde 33 bin

m2’lik bir alanda yeni tesis yatrmn

tamamlad. Öncelikle 9 bin m2

kapal alanda faaliyet balarken, orta

vadede 22 bin m2’lik kapal alanda

üretim yaplmas planlanyor.

Okal Metal, ayda 3200 ton biyet

üretecek ve yüzde 90'n üzerinde

alüminyum profil içeriine sahip

hurda ilenecek. Türkiye'nin Dou

bölgesi ve Ortadou ülkelerinden

tedarik edilen yüzde 90'dan fazlas

34 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


HABER

alüminyum profil olan malzeme ileniyor.

Okal, ürün kalitelerini en

üst seviyeye çkarmay ve %0,05'ten

daha az bakr ve çinko içeren alüminyum

biyet üretmeyi hedefliyor.

Yeni yatrmlar ile ilgili bilgi veren

Servet Osanmaz; “2000 ile 2009 yl

arasnda aylk ortalama 50 ton alüminyum

biyet üretimi gerçekletiriyorduk.

2009-2013 yllar arasnda

aylk 250-300 ton civarnda üretim

yaptk. 2013’ten bu yana ise düzenli

kapasite arrtrmlarmz ile bugün

tesisimizde aylk 1.000 ton alüminyum

biyet üretim kapasitesine sahibiz.

Ancak alüminyum biyet üretimimizde

sadece kapasite deil ürün

kalitesini arttrmada da önemli bir

yol kat ettik. Yeni ayklama hatt ve

frnlar dahil genel olarak 12 milyon

Euro yatrm yaptmz yeni tesisimizde

ürün kalitemizi en üst seviyeye

çkartmay, %0.05'ten daha az

bakr ve çinko içeren alüminyum biyetler

üretmeyi hedefliyoruz. Aratrmalarmz

sonucunda verimlilii

ve performansndan çok etkilendi-

imiz TOMRA X-TRACT makinesi,

bu konuda üstün çözümler sunuyor.

X-TRACT ile ürün kalitemizi daha

da artracamza ve profil üreticilerine

mümkün olan en yüksek kalitede

biyetler sunacamza inanyoruz.

Okal Metal olarak yüzde 99

oranda iç pazara ürün sunuyoruz.

Yeni yatrmlarmz ile orta vadede

hedefimiz, yüzde 50 iç pazar ve yüzde

50 ihracat için üretim yapmak

olacak” eklinde belirtti.

Okal Metal, bata inaat, makine

imalat ve savunma sanayine yönelik

alüminyum profil üreten müterilerinin

proje ve ihtiyaçlarna uygun,

alüminyum biyet temin ediyor.

Üretilen yüksek kaliteli biyetler, alüminyum

profil üreticilerinin toplam

verimliliini arttryor. Osanmaz;

“Ürün kalitesi, ikincil ham maddelerin

safl ile balyor. Hedefimiz,

maddi kayglardan önce kaliteyi en

yüksek standarta ulatrabilmek.

Öte yandan hem müterilerinize

sunduunuz maliyetler hem de rekabet

açsndan üretim maliyetlerinizi

de göz ard etmemeniz gerekiyor”

diyerek,

“Birincil alüminyum ile üretimde,

uygulama alan ve projeye bal olarak

talep edilen kalitedeki ürünü

salamak üzere ergiyik içerisine baz

elementleri eklemek zorunlu oluyor.

Biyet üretiminde ikincil malzemelerin

kullanlmas ile hurdada bulunan

ve ayklama ilemi sonrasnda

geri kazanabilinen bakr, çinko,

magnezyum, krom vb elementlerden

faydalanlabiliyor. Böylece, daha

az saf ham madde kullanlarak

daha az maliyet ve zaman tasarrufu

salanrken en önemlisi daha çevre

dostu bir çözüm üretiliyor. Bu arada

alüminyumun geri dönütürülmesi,

birincil malzemelerle üretime kyasla

enerji tasarrufu salyor. Bu frsat

kullanmak için X-TRACT gibi en

gelimi sensör tabanl ayklama

makinelerini kullanarak hurdadan

ar metalleri ve yüksek ar metal

içeriine sahip malzemeleri uzaklatrarak

hurday doru bir ekilde

ayrmak büyük önem tayor,” eklinde

ekledi.

X-TRACT’n tesisimize kurulmas,

sektör için referans olacak

Türkiye genelinde pek çok meslektalarnn

ve muadil meslek kollarndaki

birçok firmann Okal Metal tesislerine

X-TRACT kurulumunu beklediklerini

deinen Servet Osanmaz;

“Bu yatrmmz, Türkiye’deki sektör

için çok büyük bir referans olacak.

Sektörümüzde maalesef otomasyona

halen gerekli yatrmlar yaplamyor.

Saf malzeme fraksiyonlar oluturmaya

açk bir ihtiyaç olmasna

ramen, dier elementlerin en küçük

izi (yüzde 0.02 orannda) bile

varl ürün kalitesini önemli ekilde

etkiliyor. Bu balamda alüminyum

d metallerin (bakr, kurun, çinko,

krom vb) en yüksek saflk seviyelerinde

geri kazanlmas gerekiyor. X-

TRACT makinesinin alüminyum d-

matelleri tespit etme ve ayklamadaki

mükemmel performans tesisimizde

görülebilecek” dedi.

Türkiye’de alüminyum biyet üretiminde

kullanlacak ilk TOMRA X-

TRACT makinesi

TOMRA Geri Donusum Bölge Sat

Müdürü Oral Çimsöken, dünya genelinde

pek çok benzer tesis olsa da

Okal Metal’in Türkiye’de alüminyum

biyet üretiminde TOMRA X-

TRACT makinesini kullanacak ilk

firma olduunu belirtti; “Okal Metal

sektördeki büyük deneyimiyle halihazrda

ikincil alüminyum biyet üretiminde

Türkiye’nin önde gelen firmalarndan.

Dünyann ve ülkemizin

gittii yönü çok doru deerlendirerek

ikincil alüminyumun daha fazla

kullanlacan ve bu balamda çok

yüksek kaliteli biyet ihtiyacnn artaca

öngörüsüyle anlurfa’da

önemli bir yatrm gerçekletiriyor.

Büyük bir vizyon sergileyen Okal

Metal, ikincil alüminyum biyet üretiminde

X-TRACT kullanan Türkiye’deki

ilk firma olma özellii tayor.

uan dünyada üretilen yüksek

kaliteli ikincil alüminyum biyetler,

birincil alüminyumdan daha yüksek

fiyatlara alc bulabiliyor. Alüminyumun

geri dönüüm için kazanmn

en üst düzeye çkararak, geri dönütürülmü

içerii en üst düzeye çkarma,

karbon ayak izini azaltma ve gezegenimizi

koruma konusunda müterilerimizi

desteklediimizi söyleyebiliriz"

dedi.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

35


HABER

Schaeffler Merkez Laboratuvarının

Temellerini Attı

Almanya merkezli teknoloji irketi

Schaeffler’den büyük teknoloji yatrm

Otomotiv ve endüstri sektörlerinin küresel

çapta lider tedarikçilerinden

Schaeffler, irketin ana uzmanlklarn

ve kilit teknolojilerini tek bir çat altnda

toplayacak merkez laboratuvarnn temellerini

att. Deeri milyonlar bulan

yatrmn irketin geleceine güç kataca

öngörülüyor. Yeil bina olarak tasarlanan

ve sürdürülebilirlik standartlarnda

devrim niteliinde deiimler yaratmas

hedeflenen teknoloji harikas

bina, 17 bin metrekareyi akn toplam

alan üzerinde 360 kiinin çalaca 15

laboratuvardan oluacak.

Otomotiv ve endüstri sektörlerinin

küresel çapta lider tedarikçilerinden

Schaeffler, Herzogenaurach kampüsünde

ina edecei, teknoloji harikas

merkezi laboratuvarnn temellerini

att. Yatrm maliyeti 80 milyon avroyu

bulan bina, Schaeffler’in 2025 yol

haritasnn da temelini oluturuyor.

Zorlayc artlara ramen gelecee yatrm

yapmay sürdüren irket, 2023

ylnda tamamlamay hedefledii laboratuvar

binasnda 2024 yl banda

iba yapmay planlyor. “Merkez laboratuvar,

Schaeffler’in rekabet gücünün

ve baarsnn gelecekte de

sürdürülmesinde kritik öneme sahip”

diyen Schaeffler AG CEO’su Klaus Rosenfeld,

sözlerine öyle devam etti;

“Yeni binada aratrma ve gelitirme

dallarnda ana uzmanlklarn ve kilit

teknolojilerini tek bir çat altnda toplayan

Schaeffler, Herzogenaurach’n

da Schaeffler Group merkezi olarak

mevcut konumunu güçlendirecek.

Merkez laboratuvar ekonomik deer

yaratan bir noktada kuracak olmamz,

stratejik rotamza devam etmek istediimizin

de ifadesi.”

Schaeffler, merkez laboratuvarn yan

sra hidrojen teknolojileri yetkinlik

merkezi için de Herzogenaurach’ tercih

etti. Otomotiv ve endüstri tedarikçisi;

yakn tarihte de Franconia’nn

Höchstadt an der Aisch ehrinde tamamen

otomatik ve dijital bir alet

üretim merkezi açmt. Schaeffler,

ayn zamanda, Otomotiv Teknolojileri

bölümünün merkezi Bühl’de de e-

mobiliteye yönelik dünya standartlarnda

bir üretim tesisi kuruyor.

Merkez laboratuvar, gelecein teknolojisine

yön verecek

Herzogenaurach’ta farkl disiplinleri

bir araya getirecek merkez laboratuvar

kompleksi, 17 bin metrekareyi akn

toplam alan üzerinde 360 kiinin

çalaca 15 laboratuvardan oluacak.

Schaeffler AG Teknolojiden Sorumlu

Genel Müdür Yardmcs Uwe

Wagner, “Schaeffler her zaman inovasyon

ve ürün gelitirme alanlarnda

en üstün performans sergiliyor. Merkez

laboratuvarda gelitireceimiz çözümlerle

uzun vadede uzmanlmz

güçlendirecek, otomotiv ve endüstri

sektörlerinde ilerlemeye yön verece-

iz. Schaeffler, ürün gelitirme süreçlerinde

salanacak sinerjiyle e-mobilite,

hidrojen ve yenilenebilir enerji

alanlarnda gelecein teknolojilerini

ekillendirecek, piyasaya daha hzl

ürün çözümleri sunabilecek.” dedi.

Yeni merkez laboratuvar; ölçüm, test

ve kalibrasyon sistemleri, malzeme,

kimya, kaplama ve nanoteknolojiler

ve çalma ömrü ile sistem güvenilirli-

inin iyiletirilmesi gibi temel alanlar

dahil irketin aratrma ve gelitirme

faaliyetlerine ilikin geni bir çerçeveyi

kapsayacak. Asl odak noktas ise

malzeme, kimya, kaplama ve nanoteknoloji

ile bunlarla birlikte ilerleyecek

yüksek çözünürlüklü ölçüm teknolojileri

(metroloji, kimya, fizik, elektronik

ve analiz) üzerine olacak.

Kurumsal Aratrma ve Yenilik ile Kurumsal

Yetkinlik Merkezi, Merkezi

Teknolojiler Bakan Mühendis Prof.

Dr. Tim Hosenfeldt; “Merkez laboratuvar;

analiz yöntemleri ve uzmanlklar

kapsayan bir dizi esiz servisi bir

araya getirerek, yenilik gücümüze

güç, hzmza hz katacak. Yüksek çözünürlüklü

analitik ve ölçüm teknolojileriyle

ihtiyaca özel malzeme tasarm

gibi imkânlar sunacak olan bina, laboratuvar

standartlarnda yeni bir

sayfa açacak.” eklinde bilgi verdi.

En güncel sürdürülebilirlik standartlarn

karlayacak ekilde tasarlanan

merkez laboratuvar, Alman Sürdürülebilir

Binalar Konseyi DGNB’nin Altn

Standardna uygun yeil bir bina olarak

iletilecek. Schaeffler, yeni kompleksini

d müterilere de açmay hedefliyor.

irket, bunun için dijitalleme

ve yapay zekâ kullanmna odaklanan

bir laboratuvar ve sunum alan

oluturmay planlyor.

36 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 37


HABER

Schunk, Teknolojik Gücünü Ar-Ge

Yatırımından Alıyor

Schunk, Ar-Ge’yi ürün ve hizmetlerini

deien dünyann dinamiklerine

entegre etmek için büyük bir güç

olarak görüyor.

Robotlu otomasyon ekipmanlar,

CNC tezgâh i parças balama sistemleri

ve takm tutucular alannda

dünya lideri olan Schunk, sektörünün

gelecek teknolojilerini belirlemek

adna Ar-Ge çalmalarna arlk

veriyor. Çalmalarnda kullanclarnn

tüm prosesleri verimli, effaf

ve ekonomik bir ekilde planlanmas

için teknolojiler gelitirmeye

odaklanan Schunk, bu sayede teknoloji

alannda üstlendii öncü rolünü

artan bir ivmeyle devam ettirmeyi

hedefliyor. Otomotiv ana ve

yan sanayisi bata olmak üzere havaclk,

savunma sanayi, elektronik,

plastik gibi çok sayda sektöre çözüm

sunacak ileri teknolojiler gelitiren

Schunk’un yeni dönem Ar-Ge

ajandasnda ise robotlarla entegre

olarak çalabilen elektrikli ürünler,

enerji tüketmeyen tutucu sistemler

ve IoT tabanl ürünler yer alyor.

75 yl akn süredir otomasyon ve

talal imalat ürünlerindeki baarsn

Ar-Ge ve inovasyona verdii de-

er sayesinde elde eden Schunk,

bugün alannda öncü global bir irket

olarak yol alyor. Müterilerine

yüksek fayda salayacak yeni ürünler

ortaya koyan ve teknolojideki

inovatif ruhu ile sektördeki standartlar

belirleyen irket, merkezi

Ar-Ge departmannda yaklak 200

kiiye istihdam salamasnn yan sra

özelletirilebilir ürünler ve uygulama

kitleriyle de fark yaratyor.

Schunk’un Ar-Ge kültüründe katma

deer yaratmak var

Ürün ve hizmetlerini deien dünyann

dinamiklerine entegre etmek

için Ar-Ge’yi en önemli güç olarak

gören Schunk; yapay zekâ, nesnelerin

interneti, 5G ve dier tüm teknolojik

gelimeleri yakndan takip

ediyor. Ar-Ge çalmalarnda müterilerinin

tüm proseslerini verimli,

effaf ve ekonomik bir ekilde planlamasna

imkân tanyan teknolojilerin

gelitirilmesine odaklanan

Schunk, yenilikçi üretim teknikleriyle

ilklere imza atyor. Sürdürülebilir

baarnn anahtar olarak konum-

38 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


HABER

landrd Ar-Ge yatrmlar sayesinde

Schunk, tek kaynaktan dünyann

en geni tutma sistemleri ve balama

teknolojisi çeitlerini sunan bir

teknoloji irketi olmay baaryor.

irket; otomotiv ana ve yan sanayisi

bata olmak üzere havaclk, savunma

sanayi, elektronik, plastik gibi

çok sayda sektöre çözüm sunacak

ileri teknolojileri gelitirirken Ar-Ge

çalmalarnn ortaya koyduu somut

çktlarla sektöre yüksek katma

deer salyor. Bu çktlar çalmalarna

entegre eden Schunk; akll,

örenebilen, hissedebilen ve yapay

zekâ algoritmalaryla kontrol edilebilen

teknoloji platformlar ve dijital

çözümler sunabiliyor.

Elektrikli ürünlerin Ar-Ge çalmalarna

arlk verecek

Robotlarla entegre olarak çalabilen

elektrikli ürünler, enerji tüketmeyen

tutucu sistemler ve IoT tabanl

ürünler giderek daha fazla tercih

edilir hale geliyor. Sektördeki

teknolojik trendleri yakndan takip

ederek gelimelere yön veren

Schunk ise elektrikli ürünlerin teknoloji

ekosisteminde çok daha fazla

öne çkaca öngörüsüyle bu alanlarda

da çalmalarn sürdürüyor.

Elektrik sektörü dahil tama alannda

çok çeitli yeni uygulamalar hayata

geçirmeye hazrlanan irket,

24W elektrik ile çalabilen Zero Point

sistemleriyle de sektörde farkllaacak.

Özelletirilebilir çözümler sunacak

Mevcut ürünlerin gelitirilmesi ve

sektörün yeni vizyonlarnn belirlenmesi

konusunda Ar-Ge’nin büyük

bir itici güç oluturduu fikriyle hareket

eden Schunk, gelien dünyann

deien ihtiyaçlarna özelletirilebilir

çözümlerle cevap veriyor. Ar-

Ge çalmalarnn gündeminde ilk srada

yer alan kiiselletirilebilir ve

anahtar teslim teknolojiler üzerine

younlaan irket, yeni dönemde

eklemeli üretim metodolojisi ile

üretilen takm tutucu sistemleriyle

öne çkmak için çalmalarn bu yöne

kanalize ediyor. En önemlisi ise

müteri projelerinde talal imalat

ürünleriyle robotlu otomasyon

ürünlerinin entegrasyona hazr halde

sunulmasn hedefliyor.

novasyon gündeminde robot ve

otomasyon var

Dijital araçlar günlük i ak içine

daha youn bir ekilde entegre etmeyi

planlayan Schunk, çok daha

çevik ve proaktif bir yap kazanmak

için çalmalarn sürdürüyor. Yazlm

veya ekipman fark etmeksizin

sürece katma deer salayacak tüm

dijital araçlara yatrm yapan irket,

otomasyonun geleceinde fark yaratan

bir konuma ulamay gündeminin

ilk sralarnda tutuyor. Müterilerinin

üretim süreçlerinde kullanmay

planladklar ürünlerle ilgili nihai

satn alma kararlar öncesinde

deneme yapmalarna imkân salamak

için demo ürün portföyünü de

genileten irket, otomasyon tarafnda

stanbul’da bulunan merkezinde

robotik deneme hücresi hayata

geçirmeye hazrlanyor.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

39


HABER

FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit:

“Yetenek kıtlığı artıyor, önlem alınmalı”

firmalarn üst düzey yöneticilerinin

faaliyetlerinde yer ald Vizyon 100

platformunun yeni toplants, “Üretimin

Yeni Hali” balyla zmir’de

gerçekletirildi. Toplantda Türkiye’de

yetenek ktlnn yüzde 48’lere

ulat bilgisi paylalrken, önlem

alnmamas halinde mevcut durumun

önümüzdeki dönemlerde

ciddi sorunlar yaratacana dikkat

çekildi.

Pandeminin ilk dönemlerinden bu

yana gerçekletirilen ve Türkiye’nin

baarl firmalarndan üst düzey birçok

yöneticiyi buluturan Vizyon

100 toplantsnn yeni adresi zmir

oldu. Yaklak 100 irketin CEO ve

Genel Müdür seviyesindeki üst düzey

yöneticilerinin katlm gösterdi-

i ve fiziksel olarak gerçekletirilen

toplantda, Üretimin Yeni Hali bal-

ele alnd. Yeni dönemdeki üretim

koullarnn farkl bak açlarnn

konuulduu toplantda; sürdürülebilirlik,

küresel yetenek ktl, küreyerelleme,

döngüsel ve mutluluk

ekonomisine geçi, altyaplardaki

yetersizlikler ve i birlii kültürünün

olmamasnn getirdii verimsizlik

konular da irdelendi.

“Türkiye’de yetenek aç yüzde

48’e ulam durumda”

Toplantnn moderatörlüünü üstlenen

Vizyon 100 Kurucu Üyesi ve

FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman

Alper Yiit, firmalarn tek bana

oluturduu güç ya da ald doru

aksiyonlarn her zaman sonuca

götürmediini ifade ederek, u bilgileri

verdi: “Türkiye’de u an yetenek

aç yüzde 48’e ulam durumda.

Buna önlem alnmad takdirde

ise yetenek ktl önümüzdeki

dönemde büyük sorun yaratacak.

Bunun yan sra dünyadaki ekonomik

istikrarszlk, iklim deiiklii ve

buna bal doal afetler, siber ataklar,

i gücü eksiklii ve ticaret savalar,

irketlere tedarik zincirinde sürekli

test edilecei ortamlar yaatmaya

devam edecek. Bunu amak

için yeni döneme uygun risk yönetimi

uygulanmal. Her koulda üretmek

ve rekabetçi kalmak için sanayide

dijitallemenin de vazgeçilmezler

arasnda yer alarak zamannda

ve doru uygulanmas gerekiyor.

Yeni çan muhtaç üçlüsünü oluturan

‘insan’, ‘teknoloji’ ve ‘sürdürülebilirlik’.

Ya birlikte yaarlar ya da

birlikte yok olurlar.“

“Mevcut koullar farkna vararak

lehimize çevirebiliriz”

zmir’deki toplantya yönelik olarak

“Vizyon sahibi yöneticilerle sadece

bugünü deil yarnn dünyasn da

konumak son derece önemliydi”

diyen Yiit sözlerini öyle sürdürdü:

“Üretimin Yeni Hali balyla gerçekletirdiimiz

toplantda her birimizi

ilgilendiren ortak konular ele

aldk. Pandeminin ardndan yeni

dünya düzeni yok, yeni dünya düzensizlii

içindeyiz ve bu durum kalc

görünüyor. Mevcut koullar farkna

vararak lehimize çevirebiliriz.

Sürecin her ne kadar farknda olursanz

ve önlemlerinizi alrsanz ba-

arl olmanz o derece kolay olur”

dedi.

40 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 41


RÖPORTAJ

Siemens, Gerçek ve Dijital Dünyaları

Birbirine Bağlamak İçin Xcelerator'ı

Yazılımın Ötesine Taşıyor

Yeni balatlan Siemens Xcelerator

açk i platformu hakknda daha

fazla bilgi edinmek için Siemens

Dijital Endüstriler Yazlm Stratejisi

ve Pazarlama Kdemli Bakan

Yardmcs Brenda Discher ile bir

araya gelerek Siemens'in bunu neden

piyasaya sürdüü, endüstriye

ne gibi frsatlar salad ve Siemens'in

yazlm portföyünün bu resimde

nasl yer ettii ile ilgili daha

fazla bilgi edindik.

MM - Merhaba Brenda, Siemens

AG, Siemens Xcelerator' henüz duyurdu

ancak Xcelerator, Siemens

Digital Industries Software'in birkaç

yldr bahsettii bir ey. Ne tür

bir yenilik var?

Brenda Discher: Siemens Xcelerator;

endüstri, bina, ebeke ve mobilite

genelinde her büyüklükteki

müteri için dijital dönüümü ve de-

er yaratmay daha kolay, daha hzl

ve daha ölçeklenebilir hale getirerek

hzlandracak açk bir dijital i

platformudur. Elbette, Xcelerator

ad Siemens Digital Industries Software

topluluumuz için yeni deil.

2019'da, endüstriyel müterilerimizin

dönüümüne yardmc olmak

için endüstrinin en geni ve en derin

çözümlerini Xcelerator olarak mühendislik

yazlm, hizmetleri ve uygulama

gelitirme platform portföyümüzü

entegre ederek bir araya

getirdik. imdi, bir teknoloji irketine

dönüümünün bir parças olarak

Siemens, ayn yaklam iin tüm bölümlerinde

uyguluyor ve Siemens

Xcelerator' bir portföyden irketin

tamam için benzersiz bir dijital i

platformuna geniletiyor.

Son üç ylda, giriim irketlerinden

ev markalarna kadar birçok kurulu,

Xcelerator' hiç hayal etmediimiz

ekillerde kulland. Xcelerator,

otonom kendinden güdümlü insansz

hava araçlaryla okyanuslarmzn

haritasn çkarmaktan yeni nesil

uzay uçayla yldzlar kefetmeye

kadar, dünyann her yerindeki (ve

yörüngedeki) liderler, öncüler ve

gerçek yenilikçiler için inovasyon

için temel bir platform haline geldi.

Geçen yl Xcelerator as a Service'in

tantmyla Xcelerator' buluta genilettik

ve müterilerimizle birlikte

Xcelerator, mühendislik alanlar

arasndaki snrlar bulanklatrmaya

ve dünya çapndaki irketlerde

dijital dönüümü hzlandrmaya devam

etti.

MM - Yeni Siemens Xcelerator platformunun

piyasaya sürülmesinin,

halihazrda Xcelerator yazlm portföyünü

kullanan müterilerinizi nasl

etkilediini düünüyorsunuz?

Brenda Discher: Hali hazrda bildi-

iniz Xcelerator kalacak – hala bir

dijital teklifler portföyünü temsil

ediyor, ancak imdi bu portföy çok,

çok daha büyük hale geliyor. Siemens

ve sertifikal üçüncü taraflarn

sunduu nesnelerin interneti (IoT)

özellikli donanm, yazlm ve dijital

hizmetlerden oluan küratörlü portföyüne

ek olarak, Siemens Xcelerator

ayrca büyüyen bir ortak ekosistemi

içerir; ki bu Siemens, müterilerimiz,

ortaklarmz ve gelitiricilerimiz

arasndaki etkileimi kolaylatrmak

için gelien bir pazardr.

MM - Siemens bunu neden imdi

piyasaya sürüyor?

Brenda Discher: Amacmz, endüstri,

binalar, ulam ve ebekeler

arasndaki silolar ykmak için Bilgi

Teknolojisi (BT) ve Operasyonel

Teknoloji (OT) alanlarn birletirerek

fiziksel ve dijital dünyalar bir

araya getirmektir. Sektörün en

kapsaml dijital ikizini sunmaya devam

edeceiz, ancak imdi irket

genelinden ve ortaklarmzdan gelen

çözümlerin eklenmesiyle, fabrika

kontrol yazlm ve otomasyondan

uç biliime, çiplerden ehirlere

ve aradaki tüm noktalara kadar

gerçek ve dijital dünyalar daha yakndan

balayabiliriz.

42 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ

MM - Mevcut Xcelerator portföyü ile Siemens Xcelerator

platformu arasndaki fark nedir?

Brenda Discher: Siemens Digital Industries Software'in

Xcelerator dedii bir “portföy” ile Siemens Xcelerator

için “açk dijital i platformu” arasnda ayrm yapyoruz.

Yazlm odakl Xcelerator, Hizmet olarak çözümler

de dahil olmak üzere mevcut tüm yazlm ürünlerini

içeren modüler, küratörlü bir portföy sunmaya

devam edecektir. Portföy ayrca, dier Digital Industries

i birimlerinden ve Akll Altyap ve Mobiliteden gelen

yazlm ve IoT özellikli donanm da içerecek ve

müteri kapsamn endüstriyel irketlerin ötesinde binalara,

ebekelere ve ulama geniletecek. Siemens

Xcelerator ayrca 4.000'den fazla sertifikal ortaktan

oluan büyüyen, güçlü bir ekosistemi de içerecek; ve

müteriler, ortaklar ve uzmanlardan oluan bir toplulukla

birlikte kefetmek, eitmek, alveri yapmak ve

satn almak için bir pazar yeri olacak.

MM - Siemens Xcelerator platformunda kullanma sunulacak

yeni tekliflere ilikin örnekleriniz var m?

Brenda Discher: Siemens Xcelerator için bu vizyonu

hayata geçirirken portföyümüze yeni teklifler eklenecek.

Bugün, Siemens Xcelerator'n bir parças olarak

yeni nesil bir endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) çözümü

sunma planlarmz sergiledik. Industrial Operations

X, sensörden uca, buluta, hizmet olarak IoT ve dü-

ük kod gelitirme yeteneklerinin yan sra çok çeitli

kullanma hazr uygulamalar bir araya getirecek. Bu,

kapsaml dikey IT/OT entegrasyon bilgimiz ve hizmetlerimizle

zenginletirilmi, gerçek otomasyon dünyasndan

gelen verilerin bilgi ve mühendislik teknolojisinin

dijital dünyas ile kaynamasn salayacaktr.

Siemens Xcelerator her zaman esnek ve modern olmutur

ve bu yaklam devam edecek ve kiiselletirilmi

çözümler araclyla daha fazla sayda müteri sorununu

çözmek için Xcelerator'n üzerine yeni tekliflerin

gelitirilmesini güçlendireceiz.

Dijital dönüümün, baarl olmak için büyük bir ortak

ve gelitirici a gerektiren ve devam eden bir çaba olduunun

farkndayz. Açk ve büyüyen Xcelerator ekosistemine

yaplan en yeni eklemelerden biri, irketlerimiz

arasndaki geniletilmi ortakln bir parças olan

NVIDIA'dr. Endüstriyel bir metaverse ina etme çabasnn

bir parças olarak, verimlilii artran ve endüstrileri

endüstriyel otomasyona dönütüren yeni bir yapay

zeka destekli, fotogerçekçi, fizik tabanl dijital ikizler

çan balatmak için Siemens Xcelerator ve NVIDIA

Omniverse platformlarn birbirine balayacaz. lk pilot,

BMW'nin Debrecen, Macaristan'daki vitrin elektrikli

araç üretim tesisi için bir çözüm olacak.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

43


FİRMA-ÜRÜN

Cihaz Verisi: Kendin Yap Dönemi

Tarihte Kaldı

Orta ölçekli bir makine üretim irketi

ayda ortalama 15 i saatini kayp

cihaz verileri oluturmak için

ayryor. Halbuki böylesine bir kaynak

çok daha farkl bir ekilde kullanlabilir.

Çözüm üreticisi EPLAN

ise bu konuda artk destek salyor:

yeni Data Portal Request Process

(Veri Portal Talep lemi) ile müteriler

kredi sistemi kullanarak Veri

Standard kalitesinde ayr ayr cihaz

verisi isteyebiliyorlar. Ek olarak,

ABB ve Siemens'in yeni seçicileri

mühendislik süreçlerini basitletirirken,

Amerikan NFPA format

da destekleniyor.

“Data Portal Request Process,

müterilerimize mümkün oldu-

unca eksiksiz dijital cihaz verisi

oluturma konusunda maksimum

destek salyor” diyor EPLAN letmeler

Ana Veri Direktörü Josefine

Heck,

Uygun ve tercihen de standartlatrlm

cihaz verisine hzl eriim bugünlerde

proje çalmalarnn günlük

gerekliliidir. EPLAN Data Portal,

milyonlarca bileen için cihaz verileri

sunarken, bazen gerekli cihaz verilerinin

portalda bulunamamas da

söz konusu olabiliyor. Kullanclar

imdiye kadar bu tür verileri kendileri

oluturmak veya deitirmek

zorunda kalyorlard ve bu da zaman

alc ve ar maliyetli olabiliyordu.

Yeni Data Portal Request

Process ile kullanclar artk bu görevi

EPLAN'a devrediyorlar. Böylelikle

ayr ayr cihaz verileri oluturmak

için önemli miktarda i tasarrufu

salanyor ve doru, standartlatrlm

veriler elde ediliyor.

Talepten cihaz verisine

Bir proje üzerinde çalan kullanc

portalda bulunmayan cihaz verilerine

ihtiyaç duyarsa, cihaz verilerinin

oluturulmasna yönelik bireysel talebini

EPLAN'a gönderebiliyor. Bunun

için gerekli krediler dorudan

gösteriliyor ve kullanc daha sonra

kredilerini kullanarak kotasndan

her sorgu için karlk gelen tutar

çekebiliyor. Böylelikle sk sk satn

alma siparileri oluturmaktan tasarruf

salanrken olas irket içi

maliyet limitleri açsndan da effaflk

elde ediliyor. EPLAN ekibi, Veri

Standardna uygun olarak birkaç

gün içinde gerekli cihaz verilerini

oluturyor.

Bu yeni hizmet, irketlere mühendislik

süreçlerinin bir parças olarak

önemli bir rahatlama salyor. EP-

LAN letmeler Ana Veri Direktörü

Josefine Heck öyle açklyor: “Yeni

Talep Süreci, müterilerimize mümkün

olduunca eksiksiz dijital cihaz

verisi oluturma konusunda maksimum

destek salyor. Bu ekilde,

mühendislikte gerçekten deer yaratan

görevlere odaklanabilmeleri

için onlar desteklemi oluyoruz.”

NFPA standard integrated NFPA

standard entegre edildi

Makine yapm ve tesis sistemi mü-

Data Portal Request Process.jpg: EPLAN Data Portal'da yer alan basit bir giri maskesi, irketlerin gerekli verileri

hzla talep etmesine yardmc olur.

44 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

ABB e-Configure.jpg: ABB e-Configure seçicinin entegre edilmesiyle, EPLAN Data Portal'da motorlar, sigorta rölelerini

ve güç anahtarlarn korumak için devre kesicileri yaplandrmak kolay hale geliyor.

hendislii sektörlerindeki irketler,

genellikle ülkeye özgü standartlarda

dokümantasyon hazrlama gibi

zorlu bir görevle kar karya kalmaktadr.

Çin ve Amerika Birleik

Devletleri gibi ülkelerin yerel standartlar

vardr - ABD'de ise bu, EP-

LAN Data Portal içerisinde yeni sunulmaya

balanan bir standart olan

NFPA Standarddr. Ayrca, dünya

pazarnda gerçek anlamda ibirliine

dayal mühendislik için bir sonraki

adm temsil eden, standart olarak

cihaz verilerinin aranmasna izin

veren entegre bir filtre de sunulmaktadr.

ABB ve Siemens: portal üzerinde

yeni seçiciler

Yeni seçicilerin eklenmesi, portal

kullanclar için bir dier kazanm.

Motorlar, sigorta rölelerini ve güç

anahtarlarn korumak için devre

kesicilerin seçilmesini destekleyen

global bir yaplandrc olan ABB e-

Configure, yakn zamanda entegre

edildi. Ve Siemens Electrical Product

Finder artk tasarmclarn Sirius

kompakt yolvericiler, ar yük röleleri

ve izleme röleleri için veri bulabilecei

portaln bir parças.

Standard Geniletmi Veri Standard

EPLAN Data Portal'daki

500.000'den fazla cihaz verisi, halihazrda

yüksek kaliteli Veri Standard

kriterlerini karlamaktadr. Eplan,

müterilerinin yararna standard

daha geni bir alana yaymay

hedefliyor. lk adm, daha önce

mevcut olmayan ürün gruplarnn

artk entegre edildii akkan gücü

teknolojisi alanlar da dahil olmak

üzere ek ürün gruplarnn tanmlanmasdr.

Akkan gücü sektörünün

en önemli tedarikçilerinden biri

olan Festo irketi, 50.000'e yakn cihaznn

dörtte birini Data Standard

kalitesinde portala yükledi bile. Kullanclar

için bu tüm mühendislik süreci

boyunca kullanlabilen ve daha

da zenginletirilebilen kapsaml veriler

anlamna geliyor.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

45


FİRMA-ÜRÜN

ZCC Kesici Takımlar,

Yeni Ürünler Kataloğunu Yayınladı

ZCC Kesici Takmlar, lkbahar 2022

Yeni Ürünler Katalou'nu yaynlad.

irket dokuz yeni ürün ailesi ve

program uzants sunuyor.

05/2022 ürün yenilikleri ile ZCC

Cutting Tools Europe, ürün yenilikleri

ve program eklerinin sürekli tantm

konseptini sürdürüyor. Yeni

ürün kataloglar 2 ylda bir çkan genel

kataloglar arasnda ilkbahar ve

sonbaharda çkar.

ZCC Cutting Tools Europe'un

05/2022 numaral yeni ürün katalounun

odak noktas frezeleme

çözümleridir. 90'dan fazla sayfada,

Düsseldorf merkezli irket, tornalama

ve delik ileme için yeni

ürünlere ek olarak, farkl görevler

için deitirilebilir kesici uç ve yekpare

karbür frezeleme için yenilikler

sunuyor:

TiALSiN-PVD kaplamal özellikle scakla

dayankl YBG205H kalitesi,

sertletirilmi çelik üzerinde kesici

uçlar frezelenirken daha da uzun takm

ömrü salar. Bu nedenle, balangçtan

itibaren, yaklak 40 plaka

geometrisi ve boyut kombinasyonu

için de sunulmaktadr.

Yeni FMP06 frezeleme sistemi ile,

özellikle 88° ayar açsna sahip sert

ileme için artk ek, yüksek performansl

bir alternatif mevcuttur. Sistem,

karbür ve seramik deitirilebilir

kesici uçlarn kullanm için tasarlanmtr.

45° frezeleme sistemi FMA17, elde

edilecek yüzey kalitesinden özellikle

yüksek taleplerle birlikte çok verimli

planyalama için tasarlanmtr. 8

kenarl kesici uçlar ayrca tüm uygulamalarn

maliyet etkinliini artrr.

Dokuz yeni ürün ailesi ve program uzantlaryla ZCC Kesici Aletler

FMP17 yüzey frezeleme sisteminde

8 kenarl kesici uçlar da kullanlr.

88° sistemiyle, özellikle düzlem yüzeyleri

ve konturlar ilemek için çok

sayda ileme görevi için verimli çözümler

ürün yelpazesinde yenidir.

Hassas uç yuvas, özellikle yüksek

yüzey kalitesi söz konusu olduunda

önemli bir katk salar.

FMA17 ve FMP17 yüzey frezeleme

sistemleri, ayn 8 kanall SNMX kesici

uç ile kullanlabilir. Bu maksimum

esneklik salar.

FMR04 yuvarlak levha frezeleme

sistemi, kendisini salam bir çok

yönlü olarak zaten kantlamtr. Bu,

özellikle daha geni bir genel ileme

ve özellikle kaba ileme için ek kesici

uçlarn ve tala krclarn annda

etkiyle eklenmesinin nedenlerinden

biridir. Özellikle kalp ve kalp yapm

için uygun olan plakalarn vidal

kenetlenmesi, kolay ve güvenli kullanm

salar.

VPM serisi ile ZCC Cutting Tools Europe,

tam oluklar ve daha büyük

kesme genilikleri için özel olarak

gelitirilmi bir yekpare karbür frezeleme

takm sunar. Yeni geometri,

olaan süreç kararll ile önemli ölçüde

artan ileme hacmi salar. Ayn

zamanda, artan yüz boluk açs

ile rampa özellikleri iyiletirildi.

AlCrN PVD kaplamal frezeler, özellikle

çelik ve dökme demirin ilenmesi

için önerilir. Solid karbür versiyonuna

ek olarak, VPM frezeleme

takmlar, Q dili vidal frezeleme takmlar

olarak da mevcuttur.

Titanyum ve süper alamlarn ilenmesi

için özel olarak tasarlanm

yerleik TM serisi, 1,0 mm veya daha

fazla çapa sahip mini torus frezeleme

takmlar ile tamamlanmaktadr.

KMS405 kalitesiyle birlikte, yeni,

küçük frezeleme takmlar ayrca

özel scaklk direnci ve daha uzun

hizmet ömrü ile karakterize edilir ve

daha zorlu görevler için bile olaan

ilem güvenilirlii sunar.

UD serisi artk mikro ileme yönünde

de geniletiliyor. Paslanmaz çelikler

ve süper alamlar için optimize

edilmi matkaplar artk dahili so-

utmal 1,0 mm çaptan itibaren

mevcuttur.Ultra pürüzsüz çok katmanl

kaplama ve optimize edilmi

yüzey geometrisinin kombinasyonu,

takmlarn özellikle sert malzemelerle

güvenilir bir ekilde ilemesini

salar.

Son olarak, denenmi ve test edilmi

yekpare karbür tornalama sistemi

miniTURN artk YPG202 karbür

kalitesiyle de mevcuttur. Pürüzsüz

kaplama yüzeyine ve sonuçta ortaya

çkan daha düük s girdisine ek

olarak, yeni kaliteye sahip takmlar

artk daha iyi kaplama yapmas ve

böylece daha fazla maksimum hizmet

ömrü ile karakterize ediliyor.

Detayl bilgi için:

www.zccct-europe.com

46 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 47


48

Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 49


50 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 51


FİRMA-ÜRÜN

DMG MORI, 5 Eksenli Lazer Delme İçin

Yeni LASERTEC 100/160 PowerDrill'i

Tanıttı

DMG MORI, yeni LASERTEC

100/160 PowerDrill'i sundu. Havaclk

ve endüstriyel gaz türbini sektörlerinde

türbin bileenlerinde soutma

havas delikleri oluturmak için

kullanlabilir.

Snrl üretim alanlar bir irketin

üretim kapasitesi üzerinde belirleyici

bir etkiye sahip olduundan,

DMG MORI yeni LASERTEC 100/160

PowerDrill'i özellikle kurulum alan

ve çalma alannn boyutu arasndaki

optimal ilikiye odaklanarak

gelitirdi. Yeni, modüler hareketli

kolon konsepti, LASERTEC 80/130

PowerDrill'in yerini alyor ve üreticiye

göre, çalma alan boyunca sabit

salamlkla ikna ediyor.

Azaltlm kaplama alan (12,7 m² /

14,7 m²) ile X / Y / Z'de 1.600 x

1.000 x 1.000 mm'ye kadar daha

büyük hareketler, atölyede yüksek

esneklik sunar. Takmda bir döner

eksen ve i parçasnda bir döner eksen

veya alternatif olarak i parçasnda

bir döner/döner eksen ile modüler

eksen konsepti, her uygulama

için doru kinematii sunar - özellikle

bçak ve yanma odas ilemede.

Uygulamaya bal olarak, makineler

9 kW ila 23 kW fiber lazer ve ekilli

delik ileme için PowerShape

makine versiyonu olarak mevcuttur.

X ve Y eksenlerindeki lineer tahrikler

ayrca 7 m/s² hzlanma ve 90

m/dak'ya varan hzl hareketlerle

yüksek dinamikler salar.

Lazer delme makinesi, 9 μm'ye kadar

doruluk elde edebilir

Hedef sektörlerde giderek artan

doruluk gereksinimlerini karlamak

için LASERTEC 100/160 PowerDrill,

hareketli X ve Y eksenlerine

sahip yeni bir hareketli kolon

Yeni gelitirilen LASERTEC 100 PowerDrill ve LASERTEC 160 PowerDrill ile

havaclk ve endüstriyel gaz türbini (IGT) sektörleri için türbin parçalarnda

soutma havas delikleri açlabilir.

konseptine dayanmaktadr. Sonuç

olarak, kullanclar tüm çalma alan

boyunca sabit salamlktan yararlanr.

Uygulamaya bal olarak LASER-

TEC 100/160 PowerDrill, 9 kW ile

23 kW arasnda fiber lazerler ve

ekilli delik ileme için PowerShape

makine versiyonu olarak mevcuttur.

Yeni gelitirilen lazer kontrolü ile

birlikte LASERTEC 100/160 PowerDrill,

saniyede 500'e kadar delik

üretebilir.

Deiken kolimasyon ile lazerin

odak boyutu, ileme srasnda manuel

müdahale olmakszn deitirilebilir.

LASERTEC 100/160 PowerDrill,

uygulama alanna bal olarak

farkl fiber lazerlerle donatlabilir.

Yeni gelitirilen lazer kontrolü ile

balantl olarak saniyede 500 deli-

e kadar üretilebilir.

Teknik olarak, makine konsepti

özellikle türbin klavuz kanatlar ve

rotor kanatlar ile s kalkanlar, yanma

odalar ve benzeri bileenler dahil

olmak üzere uçak motorlarna

taklan bileenlerin lazerle delinmesi

için tasarlanmtr. DMG MORI'ye

göre, Lasersoft PowerDrill yazlm

bu görevleri yüksek derecede kullanc

dostu ve kolay programlama ile

destekler.

Bu öncü donanma ek olarak, LA-

SERTEC 100/160 PowerDrill, deiken

kolimasyon, mermi alglama ve

lazer optiine entegre edilmi bir

kamera dahil olmak üzere en modern

bileenlere sahiptir. Kapasitif

mesafe sensörleri veya farkl ileme

kafalar için istee bal bir takm

deitirici gibi ek özellikler, ürün

yelpazesini tamamlar.

DMG MORI, makineyi çaltrmak

için CELOS ve SIEMENS 840D solutionline

CNC kontrolünü sunar.

52 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

FANUC Roboshot İle % 70’e Varan

Daha Az Enerji Tüketimi

Yeniden elektrik üretme kabiliyetine

sahip FANUC Roboshot ile sürdürülebilirlikte

istikrar

Donanm ve yazlm için her bir

önemli bileeni kendi bünyesinde

gelitiren ve üreten tek irket olarak

fabrika otomasyonuna yön veren

FANUC, tamamen ve sadece gerektiinde

elektrikle çalan Roboshot

ile enerji tasarrufunu mümkün klyor.

Döndürme ve frezelemenin son

CNC hassasiyeti teknolojisini alp

elektrikli plastik enjeksiyon makinesine

uygulayan Roboshot, yüksek

verimli servo motor teknolojisi sayesinde

geleneksel hidrolik makinelere

kyasla % 70’e kadar daha az

enerji tüketiyor.

Bilgisayarl saysal kontrol ekipman

gelitirmede ki tecrübesiyle robotiklemenin

öncüsü olan Japonya

merkezli FANUC, enerji verimliliini

düünen çözümleriyle üretim süreçlerine

yenilikçi yorumlar getiriyor.

Üretim tesislerinde enerji verimlilii

ve sürdürülebilirlii iyiletiren Roboshot;

tutarl ve yüksek kaliteli

parçalar büyük miktarlarda üretmek

açsndan yüksek derecede

hassasiyet ve düük çevrim süresi

salyor. 15-20 yl boyunca yüksek

verimle çalan Roboshot modelleri,

sarf malzemeleri için yaplan yllk

200 € alt harcamayla potansiyel

olarak piyasadaki en düük mülkiyet

maliyetini sunuyor.

Hidrolik ya kullanmn tamamen

ortadan kaldryor

Tamamen elektrikle çalan Roboshot,

ayn boyuttaki hidrolik makineyle

kyaslandnda bu makinelerin

soutma gereksinimleri hesaba

bile katlmadan % 70’e kadar daha

az elektrik tüketiyor. Yalnzca gerektiinde

elektrik tüketimi gerçekletiren

Roboshot, ayn zamanda yeniden

elektrik üretme kabiliyeti gösteriyor.

Sistemde bir eksen yavalamaya

geçtiinde kullanlan enerji,

güç kaynana geri dönerek genel

tasarrufa katk salyor. Hava soutmal

motorlara sahip olan Roboshot,

su tüketimini minimuma indirmesinin

yan sra hidrolik ya kullanmn

ortadan kaldrarak sürdürülebilirlik

açsndan iletmelere avantaj

salyor.

15-20 yl sorunsuz çalma, snrsz

bakm hizmeti

Farkl fonksiyonlarn yerine getirilmesi

için motorlar e zamanl olarak

çalabilen paralel harekete sahip

Roboshot, bu özellii sayesinde

üretkenlii artryor. lk günkü verimini

koruyarak 15-20 yl sorunsuz

ekilde çalan Roboshot, ayn zamanda

20 yl sonra ihtiyaç duyuldu-

unda FANUC’un geni servis a,

rakipsiz parça bulunurluu ve snrsz

bakm hizmetiyle çalma verimini

kaybetmiyor.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

53


54 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 55


FİRMA-ÜRÜN

Kesici Takım İmalatı İçin

Bilz Taş Bağlama Malafaları

Talal üretimin vazgeçilmez ana

elemanlarndan olan parmak frezeler,

raybalar, matkaplar ve özel takmlar

karbür çubuklardan, özel talama

tezgâhlarnda ekil verilerek

ve sonrasnda istee bal kaplama

yaplarak kullanlan ürünlerdir. Bu

ürünleri üretirken kullanlan karbür

çubuklar, kesici talar, bileme tezgâhlar

gibi ürünler ileri teknoloji ile

üretilmektedir. Bu ekibin tamamlaycs

durumunda olan ve üretimde

hassas bir konuma sahip ta balama

tutucular da gerek salg hassasiyeti

gerekse balans olarak son derece

iyi olmaldr. 100 yl akn bir

geçmie sahip olan üstün Alman

Bilz firmas dier tüm tutucu sistemleri

gibi bu ürünleri de son derece

yüksek hassasiyette ve kalitede

üretmektedir.

ANCA, DECKEL/ISOG, HAAS, HAWE-

MA, REINECKER, ROLLOMATIC, SA-

ACKE / VOLLMER, SCHÜTTE, SMP,

STRAUSAK, TTB, WALTER, WIDMA,

ZARO gibi talama tezgâh markalarna

uygun HSK-F40,

HSK-F50, HSK-E40, HSK-E50, HSK-

C50, HSK-50, HSK-F63, BT30, BT40

ve BT50 konik tiplerinde ta balama

malafalar ürün gammzda yer

almaktadr. stee bal özel ölçülerde

de üretimimiz bulunmaktadr.

Ürünlerin salg deeri 3 mikron ve

altndaki deerlerde olup balans kalitemiz

G2,5 / 25.000 rpm’dir. Ürünleri sipari

verdiinizde tutucu üzerinde

sktrma pullar (istee bal olarak

balans delikli) ve skma somunu (istee

bal balans delikli) standart

olarak gelmektedir. Mükemmel kesici

takmlar üretmek için Bilz Ta

Balama Tutucularn tercih ediniz.

56 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Mazak Yeni 2D lazer Makinesini

Tanıttı

Yamazaki Mazak, sac metal kesimi

için OPTIPLEX 3015 NEO S-15'i tantt.

Üreticiye göre, yeni MCT3 kesme

kafas ve MAZATROL SmoothLX CNC

kontrolü, birçok benzersiz teknik

özellikten sadece ikisi.

Geni çalma alan, 15 kW fiber lazer

rezonatör kullanarak 1525 mm x

3050 mm sacn kesilmesini salar.

Üreticiye göre, kiri ekillendirme

teknolojisi, kiri çapnn ve enerji

demetinin otomatik olarak ayarlanmasn

salar ve böylece çok çeitli

malzeme ve malzeme kalnlklarnda

mümkün olan en iyi kesme sonuçlarn

elde eder.

Ancak baarnn anahtar otomasyonda

yatar. Yeni tasarlanm MCT3

kesme kafas, operatörün iini daha

da kolaylatran çok sayda akll

fonksiyona sahiptir: otomatik nozul

deiimi, lazer kesim sürecini optimize

eder ve yardmc gaz tüketimini

azaltr, otomatik odak konumu

ayar, daha yüksek kesme hzlarn

ve otomatik yükseklik bulmay garanti

eder. nozul ile i parças arasnda

optimum mesafeyi salar ve

böylece üretkenlikte muazzam bir

art salar.

Mazak, otomasyonun genel kurulum

süresini geleneksel lazer makinelerine

kyasla %95 orannda azaltabileceini

belirtiyor. Ek olarak,

kesme ilemi, Hzl Kesme ilevi ve

ince ayarl güç rampas ilevi gibi

akll kesme ilevleriyle daha da iyiletirilir.

Flash Cut ileviyle, ayr eksenleri

durdurmak yerine lazer açlr ve kapatlr.

Eksen ve lazer hareketleri,

önemli ölçüde daha ksa kesme süreleri

elde edilecek ekilde senkronize

edilir. nce ayarl güç rampas

ilevi ise hem düz çizgi hem de köe

ileme için lazer gücünü ve besleme

hzn optimum ekilde ayarlamaya

hizmet eder. Bu, kesme hzndan

ödün vermeden cüruf kalntsn

mümkün olduunca önler.

Sensörlü kesme kafasnn kapsaml

donanm, OPTIPLEX 3015 NEO S-

15'in delme ve kesme sürecini çok

hassas bir ekilde izlemesini ve düzensizlikleri

ve kusurlar tespit etmesini

salar. Örnein, plazma alglanrsa,

plazma alglama ilevi, optimum

kenar kalitesini salamak ve

kesme kusurlarn mümkün oldu-

unca ortadan kaldrmak için kesme

hzn otomatik olarak ayarlar.

Öte yandan, orta ila ar kalnlktaki

yumuak çelik levhalar keserken

yanma kusurlar tespit edilirse, yanma

alglama ilevi arzalar önlemek

için ilemi otomatik olarak durduracaktr.

Delinme alglama, delinmenin

baarl bir ekilde tamamland-

n alglar ve ardndan otomatik

olarak kesme ilemini balatr. Böylece

üretken olmayan zamanlar

azalr.

OPTIPLEX 3015 NEO S-15, makine

operatörünün günlük ilerini kolaylatrmak

için tasarlanmtr. Asl

kesme ilemi balamadan önce Mazak

Akll Sistemi, sacn tam potansiyeliyle

kullanlmasn salayan ilem

verilerini oluturmak için çalma

alannn üzerinde bulunan iki kamera

kullanr. Bekleyen iler hzl bir

ekilde yaplr ve makinenin tüm

potansiyelinden yararlanlr.

Yeni MAZATROL SmoothLX kontrolünün

geni 21,5" ekran, parça yerletirme

hakknda iyi bir genel bak

sunarken, kesme koullar veya meme

ayarlar gibi gerekli bilgiler dokunmatik

ekran araclyla çarlabilir.

Parça yerletirme, kesim izleme,

üretim planlama ve makine bakmn

programlama, operatöre sunulan

birçok ilevden sadece birkaçdr.

Ayrca istee bal çift monitör, ayn

anda birkaç uygulamay çaltrma

imkan sunar.

Çok iyi eriilebilirlik, resmi üreticiye

göre tamamlar. Makinenin önündeki

ve yanndaki geni eriim kaplar,

küçük bir ayak izini garanti eder ve

makinenin yüklenmesini ve boaltlmasn

kolaylatrr. CNC kontrolünün

dönebilen ve eimi ayarlanabilen

kontrol ünitesi sayesinde operatör

hem makinenin önünde hem de

yannda durabilir. Buna ek olarak, 1

dakikadan daha ksa ayar sürelerine

olanak tanyan nozul merkezleme

kameras ile kolay eriilebilir çalma

alan araclyla malzeme üzerinde

dorudan kontrole sahiptir.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

57


58 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 59


FİRMA-ÜRÜN

Siemens NX Daha Fazla Disiplinler Arası

İşbirliği ve Bilgi Yakalama Sağlar

Siemens Digital Industries Software

bugün, endüstri lideri bir ürün

mühendislii çözümü olan Siemens'in

NX yazlmnn en son sürümünün

daha fazla elektronik tasarm,

ibirlii, zeka alglama ve yeniden

kullanma yetenei getirdiini

duyurdu. Bu yenilikler, her sektördeki

mühendislik yöneticilerini kendi

departmanlarnda üretkenlik iyiletirmeleri

ve daha fazla verimlilik

salamalar için destekler nitelikte.

Siemens Ürün Mühendislii Yazlmlar

Kdemli Bakan Yardmcs

Bob Haubrock’un aktardna göre,

“Start-up’larn ve ünlü markalarn

da aralarnda bulunduu yenilikçi

ve lider kurulular, tasarm, mühendislik

ve üretimin geleceini birlikte

kefederken NX’i benimsiyor ve bizi

güvenilir bir ortak olarak seçiyor. Bu

en son sürüm, kullanclarmza çok

disiplinli ekiplerin kendi aralarnda

daha akllca çalmalarn, daha fazla

bilgiyi yakalamalarn ve yeniden

kullanmalarn ve hedefledikleri optimum

tasarm her zamankinden

daha verimli bir ekilde elde etmelerini

salayan gelitirmeler getiriyor.

Yepyeni ilevselliin yan sra,

çizim ve yaknsak modelleme gibi

temel teknolojilere yaptmz

önemli yatrmlar, kullanc toplulu-

umuzun güvendii araç setlerini

daha da gelitirecek.”

Siemens Xcelerator yazlm ve hizmet

portföyünün bir parças olan

NX, geni bir yetenek yelpazesinde

üretkenlik ve kullanc deneyimi gelitirmeleri

sunuyor.

Siemens EDA (eski adyla Mentor

Graphics) ile elektronik/elektrik

mühendislii alanndaki liderliimizden

ve uzmanlmzdan yararlanan

NX, rijit ve rijit-esnek PCB tasarmlar

için salam bir i akyla elektronik

tasarm ibirlii yeteneklerini

daha da geniletiyor. Bu yetenekler,

artan ürün karmakl ve paketleme

kstlamalar göz önüne alnd-

nda günden güne daha da önemli

hale gelmektedir.

Kullanclar, tasarm srasnda NX

verilerine gömülü bilgiyi yeniden

kullanan Future Templates’e yönelik

yeni bir kodsuz yaklam fark

edecekler. Bu yaklam, kullanc tanml

tasarm unsurlarn bir sonraki

seviyeye yükseltecektir. PMI, gereksinim

kontrolleri ve daha fazlas için

de dahil olmak üzere, salt parametrik

tasarm unsurlarnn verisinin yeniden

kullanm kabiliyetini geniletir.

Bu noktada temel faydalardan

bazlar, verimli bilginin yeniden kullanlmasna

hzl bir balangç ve tasarm

ve mühendislik ekipleri arasnda

daha fazla ibirliidir.

NX, karmak ekil gelitirmedeki liderliiyle

tannmaktadr ve müterilerin

faaliyet gösterdii endüstri

sektörü ne olursa olsun, estetik kalite

artk ilevsellik, verimlilik ve

performans kadar önemlidir. Amaç

ister parametrik özelliklerle eri

oluturma ve düzenleme olsun, isterse

NX Algorithmic Modeling vastasyla

karmak desenler ve ekilleri

verimli bir i ak içerisinde modellemek

olsun, NX’in en güncel sürümünün

salad araçlar, karma-

k form tasarmclarna müterilerinin

taleplerini karlarken yardmc

olacaktr.

NX Topology Optimizer artk önceki

çözüm yeteneklerimizin tamamen

yerini alyor ve onu ayor. Bir

montaj balamnda parça optimizasyonu

artk tasarm ve üretim kstlamalarn

dikkate alyor ve ba-

msz malzemelerle çoklu tasarm

alanlarnn ezamanl optimizasyonunu

mümkün klyor.

Çok amaçl optimizasyon için yakn

zamanda tantlan NX Design Space

Explorer, artk aralklara ince ayar

yapmak ve tasarmlar iyiletirmek

için multi-run destei sunuyor ve

Simcenter HEEDS yazlm çaltrma

seçenekleri artk tamamen

entegre bir ekilde baseline, random

seed ve normalization faktörlerini

kapsyor. Bu, müterilerin

ürün gelitirirken tasarm mühendislii

aamasnda daha hzl pazara

sunma süresi elde etmelerine yardmc

olan karmak optimizasyon

görevlerinin otomasyonu sayesinde,

hem maliyet hem de zamandan

tasarruf etmelerini salayacaktr.

Lifecycle Insights’tan endüstri analisti

Arvind Krishnan’n da dedii gibi,

“Günümüzün mekanik ürünleri

karmaktr ve mühendislerin meka-

60 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

nik, elektrik ve elektronii entegre

etmesi gerekir. Bu disiplinlerin her

birinden veri getirmek, hzl bir ekilde

çözülmesi gereken tasarm

sürtümeleri yaratabilir. yi bir örnek,

bir elektronik muhafazaya bir

soutma fannn yerletirilmesidir.

Mühendisler, ibirliine açk bir

ekosistemde çalarak sürece fayda

salarlar. Yani elektronik kart tasarmnda

bir deiiklik olduunda, fan

ve gövde tasarmndan sorumlu makine

mühendisi cevap verebilir veya

tam tersi. NX, snfnn en iyisi elektromekanik

tasarm araçlarn salar

ve mekanik, elektrik ve elektronik

disiplinlerin farkl ihtiyaçlarn tam

olarak bu sk entegre ibirliini

mümkün klan ekosistemde sorunsuz

bir ekilde bir araya getirir” diye

devam ediyor Krishnan.

Siemens'in NX'in en son sürümü,

mekanik/elektronik tasarmclar için

yeni ibirlii araçlar, daha fazla bilgi

yakalama, yeniden kullanm ve daha

bütünsel optimizasyonun yan sra

mevcut yeteneklere bir dizi eklentiler

getiriyor.

Yeni, kodsuz Features Templates

özellii, tasarm srasnda NX verilerine

gömülü bilginin yeniden kullanlmasn

salyor ve kullanc tanml

tasarm unsurlar için yeni bir ça

açyor.

Siemens NX'in en son sürümü, son

kullanma hazr parçalardan tutun

da kalp maçalarna kadar her türlü

tasarm için eklemeli üretimin avantajlarndan

yararlanmaya yardmc

olacak daha fazla destek araçlar

salyor.

NX, elektronik tasarm ibirlii yeteneklerini

kat ve kat esnek PCB tasarmlar

için salam bir i akyla daha

da geniletiyor ve Siemens EDA

(eski adyla Mentor Graphics) ile Siemens'in

elektronik/elektrik mühendislii

alanndaki liderliinden ve uzmanlndan

yararlanyor.

Siemens NX'in en son sürümü, son

kullanma hazr parçalardan tutun

da kalp maçalarna kadar her türlü

tasarm için eklemeli üretimin avantajlarndan

yararlanmaya yardmc

olacak daha fazla destek araçlar

salyor.

Siemens NX'in en son sürümü, son

kullanma hazr parçalardan tutun

da kalp maçalarna kadar her türlü

tasarm için eklemeli üretimin avantajlarndan

yararlanmaya yardmc

olacak daha fazla destek araçlar

salyor.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

61


62 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 63


64 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 65


FİRMA-ÜRÜN

Paketleme Makinesi Uzmanı,

NSK lineer Kılavuzlarını Standart Hale

Getiriyor

Österbergs Förpackningsmaskiner AB, NSK'nn lineer klavuzlarn “olaanüstü” olarak tanmlyor.

skandinavya pazarndaki en büyük

paketleme makinesi üreticilerinden

biri olan Acumo AB (NSK'nin sveç'teki

yetkili distribütörü) ile uzun

vadeli ibirlii sayesinde, yalnzca

kendi kalite ve verimlilik gereksinimlerini

deil, müterilerinin bu

yöndeki taleplerini de karlayabilmektedir.

Acumo araclyla Österbergs

Förpackningsmaskiner AB,

makinelerinin kullanclarna kalite,

hassasiyet ve uzun hizmet ömrü sunan

NSK lineer klavuzlarn standart

hale getirdi.

1975 ylnda kurulan Österbergs,

optimum kaliteye sahip esnek ve

özelletirilmi çözümlere odaklanmaktadr.

Merkezi sveç, Göteborg'da

bulunan irket, düz itmeli

paketleme çözümlerinden, içerisinde

gelimi endüstriyel robotlarn

da olduu ve bunlarn arasnda kalan

tüm çözümleri sunar.

Österbergs'in üretim modeli, sonradan

her bir müterinin spesifik ihtiyaçlarna

uyarlad standart bir

makineye dayaldr. Bu strateji sonucunda

ortaya NSK ve yetkili distribütörü

Acumo gibi çevik ve teknik

açdan usta tedarikçilerin desteini

gerektiren çok çeitli benzersiz ürün

kombinasyonlar çkar.

Birinci snf bir marka olan NSK'nin

yüksek kaliteli ürünlerini her distribütör

satamaz. irket, yalnzca, beklenen

standartlar karlamak için

gereken bilgi ve deneyime sahip olduunu

gösterebilen yetkili distribütörlerle

çalr. Yetkili distribütörler

de NSK'nin etik ve uyumluluk politikalarna

uygun hareket etmelidir.

Tam yetkili bir distribütör olarak

66 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Uzun yllardr Österbergs, NSK'nn

hem lineer klavuzlarn hem de vidal

millerini standart hale getirmi

durumda. Acumo, ksa teslim süreleri

salamak için, üretim hanesinde

su soutmal kesme makinesi kullanarak

gerekli uzunluklarda kesim

yapt NH/NS serisi (Duralloy ® ve

düük scaklkl krom gibi yüzey ilemleriyle)

dâhil olmak üzere geni

bir NSK çözümleri stouna sahiptir.

NSK, tüm yetkili distribütörlerine

mühendislik destei sunar. Özenle

seçilmi i ortaklarnn her biri, sektörde

deneyim sahibi olan ve müteri

süreçlerine hâkim olan iyi eitimli,

yetkin personel istihdam etmektedir.

Ulf Nordling, sektördeki geni deneyimine

dayanarak, NSK'nn lineer

klavuzlarnn olaanüstü olduunu

düünüyor. Müterilerin NSK lineer

klavuzlarnn yüksek kalitesini görüp

takdir ettiini ve hatta birçounun

arayarak olumlu geri bildirimde

bulunduunu vurgulad.

Österbergs için her NSK lineer klavuzu, yetkili distribütör Acumo'da

gelimi makineler kullanlarak boylamasna kesilir.

Acumo, Österbergs ile ilk kez 2010

ylnda iletiime geçerek, bugüne

kadar güçlü bir ekilde süregelen

uzun vadeli ibirliinin temelini att.

Österbergs'te Proje Müdürlüü yapan

Ulf Nordling, “Acumo'nun gelitirme

çalmalarmzla tam olarak e

zamanl sunduu konum göstergelerinden

birini hemen beenmitim”

diyor. "ans eseri, Acumo'nun

NSK lineer klavuzlar da sattn

kefettik. Acumo'nun sunduu geni

ürün yelpazesi, kalite ve hizmet,

bizi bu ibirliine balamaya tevik

etti.”

NSK, Acumo ve Österbergs'te kalite,

ilk irtibattan nihai teslimata kadar

bir i ilkesidir. irketler arasndaki

kiisel ilikiler sayesinde, ortakln

baarsnda kilit faktör olan Österbergs'in

ihtiyaç ve taleplerini

Acumo'nun tam anlamyla kavramas

ibirlii daha da gelitirdi.

"Acumo ile çalmak güzel; teslimatlar

hzl yaplyor ve yüksek kaliteli

NSK raylar alyoruz." diyor

Ulf Nordling.

Ulf Nordling, "En iyisini saladmz

göstermek istiyoruz" diyor.

“Österbergs'te, bir tedarikçi olarak

Acumo'dan gerçekten memnunuz

ve acil durumlarda gereken yardm

en iyi ekilde alyoruz. Acumo'nun

neye ihtiyacmz olduunu öngörebildii

yakn bir ibirlii gelitirdik.

Kaliteli çözümlerin yan sra gerekti-

inde hesaplamalar, arayüz seçimi

ve ürün bilgisi konularnda da destek

alyoruz.”

Geçen yl içinde Österbergs, ormanclk

ve kat sektörüne yönelik

makinelerde daha da uzun hizmet

ömrü salamak için NSK'nn Duralloy

® yüzey ilemli NH/NS serisi lineer

klavuzlarndan birkaçn daha satn

ald. Yeni makine, teknoloji tedarikçisi

NSK, yetkili distribütör Acumo

ve sektöründe uzman olan Österbergs'in

arasndaki ibirliini kantlayan

baka bir örnektir.”

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

67


FİRMA-ÜRÜN

Endüstriyel Tesislerdeki Hava Kirliliği

Nedeniyle Her Yıl 450 Bin Kişi Ölüyor

Dünya Salk Örgütü (WHO) ve

Uluslararas Çalma Örgütü'nün

(ILO) ortak hazrladklar “2000-

2016 Küresel zleme Raporu”na göre

dünya genelinde her yl 450 bin

kii iyerlerindeki hava kirliliinden

kaynakl olarak kronik obstrüktif akcier

hastal (KOAH) nedeniyle ya-

amn yitiriyor.

Abalolu Holding bünyesinde faaliyet

gösteren HIFYBER’n Genel

Müdürü Ahmet Özbecetek, endüstriyel

tesislerde prosesten çkan

zararl tozlarla mücadelede etkili

çözümler sunan filtrasyon sistemleri

ile kirleticilere kar kesin çözüm

salanp, konforlu ve güvenli

çalma ortamlar salanabileceini

açklad.

Endüstriyel tesislerde üretim süreçlerinden

kaynaklanan hava kirlilii;

çalanlarn saln, performanslarn

ve ie yönelik tutumlarn

etkiliyor. Hava kirlilii; bata solunum

yolu hastalklar olmak üzere;

kalp, cilt, göz ve sinir sistemi hastalklarna

neden olabiliyor.

“2000-2016 Küresel zleme Raporu”

Dünya Salk Örgütü (WHO) ve

Uluslararas Çalma Örgütü'nün

(ILO) ortak hazrladklar “2000-

2016 Küresel zleme Raporu”na göre

ölümlerin çou solunum ve kardiyovasküler

hastalklardan kaynaklanyor.

Dünya genelinde her yl 450

bin kii iyerlerindeki hava kirliliinden

kaynakl olarak kronik obstrüktif

akcier hastal (KOAH) nedeniyle

yaamn yitiriyor.

“Hava kirlilii, insan saln ve

ekosistemi tehdit ediyor; ancak endüstriyel

tesislerde çalanlar daha

fazla toza, zehirli partiküllere ve kirlilie

maruz kaldklar için daha büyük

risk altnda bulunuyor” diyen

Hifyber Genel Müdürü Ahmet Özbecetek,

iyerlerinde tozdan kaynakl

olarak oluabilecek risklerin

önlenmesi amacyla filtrasyon sistemlerinin

önemine dikkat çeken

açklamalarda bulundu:

“Farkl toz parçacklarnn sala

etkileri de farkl oluyor”

“Endüstriyel tesislerde prosesten

kaynakl olarak oluan farkl toz

parçacklarnn sala etkileri de

farkl oluyor. Örnein, kristal silika

tozu akcierlerde tahribata neden

olurken, kurun tozu, merkezi sinir

sistemine zarar verebiliyor. Pamuk

tozuna maruz kalmak ise solunum

yolu hastal olan byssinosis ile

ilikilendiriliyor. Birçok meslek hastal,

uzun yllar toza maruz kalmann

sonucunda oluabiliyor ve

hastaln fark edilir hale gelmesi

yllar alabiliyor.

“Partiküller, akcier kanserine bile

neden olabiliyor”

Gda, ilaç, plastik, ahap, ambalaj,

metal ileme, seramik tesisleri, lastik

üretimi, kat imalat, çimento ve

demir-çelik üretimi yapan endüstriyel

tesislerde prosesten çkan ve

çaplar genellikle 2.5 mikrondan küçük

olan partiküller ise akcierlerin

derinliklerine ve kan dolamna girerek,

bata solunum yolu enfeksiyonlar

olmak üzere astma, kalp

hastalklarna ve hatta akcier kanserine

bile neden olabiliyor.

68 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

“Tozlar, toz toplama sistemleri ile

kaynandan emilmeli”

Bu durumla mücadele edebilmek

için endüstriyel tesislerde ki tozlu

havann çalanlar tarafndan solunmasna

frsat verilmeden “toz toplama

sistemleri” ile kaynandan

emilmesi, filtrelenerek, ortama verilmesi

gerekiyor. Bu sayede çal-

anlarn saln ve performansn

olumsuz etkileyen kirleticilere kar

kesin çözüm salanp, konforlu ve

güvenli çalma ortam sunulabilir”

dedi.

Toz toplama sistemlerinde kullanlan

filtrelerin filtrasyon verimlilii

önemli

“Endüstriyel tesislerdeki toz toplama

sistemlerinde kullanlan filtrelerin

filtrasyon verimlilii; tesis hijyenini,

çalan saln ve güvenliini,

çalanlarn ie yönelik tutumlarn,

üretimdeki verimlilii ve ürün kalitesini

dorudan etkiliyor” diyen Ahmet

ÖZBECETEK, sözlerine öyle devam

etti:

“Bir üfleyici, toz filtresi, filtre temizleme

sistemi, toz haznesi ve toz

giderme sisteminden oluan toz

toplama sistemlerinde kullanlan

“hava filtreleri”nin yüksek verimlilikle

partikül tutma özelliine sahip

olmas hayati önem tayor. Hifyber

olarak toz toplama sistemlerinin

hava filtreleri için gelitirdiimiz

filtre kuman, blend katlar

üzerine yaplan kaplama ile üretiyoruz.

Bu sayede endüstriyel tesislerde

ki toz toplama sistemlerinin 1

mikron altndaki küçük partikülleri

kolayca filtrelemesini salayarak,

salkl ve güvenli çalma ortamlar

sunuyoruz.

Patlama ve kvlcm riskini de önlüyor

Endüstriyel tesislerdeki iç ortam

havasn temizleyen filtreler ayn

zamanda ortamda bulunan elektrostatik

yükü de emerek, patlama ve

kvlcm riskini de ortadan kaldryor.

Hifyber filtre medyas ile yüksek

iç ortam hava kalitesinin yan sra

FR (Flame Retardant) yani alev

geciktiricilik özellii de sunuyoruz.

Böylece iletmelerde salkl ve güvenli

çalma ortamlar oluturmak

mümkün hale geliyor” diyerek sözlerini

tamamlad.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

69


MAKALE

Uluslararası Fuar Katılımı

Müşterileriniz ile Sizleri Yüz Yüze

Getiren, Pazarlama Zincirinizdeki En

Etkili Halka

Hazrlayan: Murat Altnova, ATI Uluslararas Fuarclk Hizmetleri

Yüz yllardr ticaret fuarcl Dünya’nn

her tarafnda yaplan bir etkinliktir.

Almanya’nn Saksonya eyaleti

ehirlerinden olan Leipzig ilk ticaret

fuarnn kendi ehirlerinde yapldn

su götürmez deliller ile ortaya

koyar, Leipzig meclis yönetimine

göre ilk ticaret fuar bundan yaklak

860 yl önce bu ehrin sokaklarnda

yaplmtr. Leipzig ehrinin

kuruluunun MS. 1.015 olduunu

ve Rusya ile Avrupa arasndaki ticaret

yolunun üzerinde olan bir ehir

olduu düünülür ise ilk ticaret fuarlarnn

bu ehirde yaplmas da

mümkün tabi. Ortadou, Roma, Yunan,

Çin veya Pers medeniyetlerinde

bundan yllar öncelerinde bile

tabi ki büyük pazarlar kuruluyordu

ve tarihteki en ilek ticaret yollarnn

üzerinde bulunan bu pazarlarn

geçmite de çok hikayesi vardr. Bu

pazarlar uruna yaplan birçok sava

tarih kitaplarnda mevcuttur.

Fakat, Leipzig ehir meclisi kendi ehirlerinde

yaplann bir Pazar olmadn

aksine bir ticaret fuar oldu-

unu ve bu konuda da Dünya da ilk

olduklarnn arkasnda duruyor. Bu

durumda bir pazar yeri ile ticaret

fuarn birbirinden ayran ey neydi?

Ticaret fuarlarnn en belirleyici

özellii, üretimini ve/veya satn

yaptnz ürünler ile ilgili sadece örneklerini

sergilediiniz bir alandr.

Müterileriniz bu örnekler üzerinden

siparilerini verirler. Günümüzde

ticaret fuarlarn, pazarlardan

ayran bir çok farkl özellii de mevcuttur,

amaç ta zaten bu farkllklar

ile ticaret fuarlarnn pozitif özelliklerinden

faydalanabilmektir. Peki

buna ramen neden pazara tezgah

Leipziger Messe 1920 ler

Leipziger Messe

açar gibi bir fuara katlm salanr?

Zaten, Uluslararas Fuar Katlm

Eitimi de bu bak açsnz deitirme

ihtiyacndan domutur.

Yeni nesil fuarclk, yeni nesil bak

açs gerektirir

70 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


MAKALE

Yaklak 20 yldr yurt dnda bir

çok ülkede onlarca fuara ülkemizden

firmalarn katlmn salamaya

çalyoruz. Temsilciliini yaptmz

bir çok fuar, alanlarnda Dünya’nn

lider fuarlar konumda bulunmakta.

Böyle olunca da çaltmz fuarlarda

50 den fazla ülkeden gelen katlmc

firmalar ve bu ülkelerin Milli

Katlm Stantlarn inceleme ve en

önemlisi Türkiye den gelen firmalarmz

ile karlatrma ansmzda

oluyor. Açkça söyleyebilirim ki, Firmalarmz

son on ylda yurt d fuar

katlmlar konusunda çok yol alm

durumda. Avrupa’nn önde gelen

fuarlarnda katlmc firma says bakmndan

çou fuarda ilk be ülke

arasnda olmay baaryoruz. Stant

konstrüksiyonlarmz, ziyaretçi kar-

lama ve ürün sunumu konusunda

artk oldukça iyi konumdayz ve iimizi

iyi yapyoruz. imizi iyi yaparken,

alandaki bir çok ülkenin firmalarna

kar dezavantajl sahaya çkyoruz.

Çinli firmalar neredeyse

%100 lük tevik oranlar ile fuarlara

katlm salarken biz her gün dei-

en kurlar hesaplayarak bir yl sonraki

fuar için bütçe oluturmaya çalyoruz.

Avrupal firmalara kar

dezavantajlarmz ise gümrük vergileri,

nakliye girdileri, ithal edilen

hammadde de deien fiyatlar hesaplamaya

çalp müterimize fiyat

vermeye çalyoruz. Bütün bunlara

ramen Uluslararas fuarlarda rakiplerimiz

ile rekabet etmek konusunda

hiçte hafife alnacak durumda

deiliz. Artk bir çok fuarda firmalar

Türk rakiplerinin fuara katlmn

önceden analiz etmek ve ona

göre hazrlk yapabilmek için fuar

firmalarn sorguya tutuyorlar.

artlar bu kadar zor iken, Uluslararas

fuarlara katlmn sadece stant

açp içinde bulunmann olmad bir

dönemde olduumuzun farknda olmalyz.

Fuara katlmadan aylar öncesinde

hedef pazarnzdaki potansiyel

müterilerinizi analiz edebilirsiniz.

Fuardan haftalar öncesi bu hedef

kitlenize yönelik sosyal medya

veya direkt pazarlama yöntemleri

ile firmanz ve ürünlerinizi anlatabilirsiniz.

Rakiplerinizin son yllardaki

sat pazarlarn tespit edip bu alanlara

yönelik pazarlama faaliyetlerinde

bulunabilirsiniz. Fuar baladnda

ilgili müteri kitlesi sizi zaten tanyor

ve ürününüzü merak ediyor

olacaktr. Bunun böyle olmasn salamak

zorundayz. Zira ayn fuarda

benzeri ürünlerin tantmn ve sat-

n yapan yüzlerce firmadan sadece

bir olmak durumunda kalabiliriz.

Uluslararas fuarclk artk kendi

konseptini farkllatrmaktadr. Yeni

nesil d ticaret, yeni nesil fuar anlay

gerektirmektedir. Dünya, yeni

nesil fuarclk anlayna uzun zaman

önce geçmi iken ülkemizde

Uluslararas fuarclk konusunda

inovativ çözümler üreten çok az sayda

kurum yer almaktadr.

AT Uluslararas Fuarclk Hizmetleri

olarak Uluslararas Fuar Katlm

Eitimi ile firmalarmzn katldklar

fuarlarda marka ve ürünlerini yukarda

geçen tüm bu handikaplara

ramen nasl bir adm öne tayabiliriz

diye çalmalar yaptk. Vardmz

sonuçlar oldukça etkili olmaya

baladlar.

• Ürünleriniz ile ilgili son 5 ylda en

çok ithalat yaplan ülke ve bölgeleri

fuar öncesinde tespit etmek ister

misini?

• Ürünleriniz ile ilgili potansiyel alc

müterilerinize fuardan 3 ay öncesinde

ulamak ister miydiniz?

• Fuar esnasnda standnza gelecek

olan potansiyel müterilerinizi

fuardan haftalar öncesinde belirleyebileceinizi

biliyor muydunuz?

Yukarda bahsedilen balklar zaten

bizim fuarlarda karlamak istediimiz

kitleler deil mi? Bu durumda

katlacamz fuarn çalmalarna,

fuarn organizasyonunun balama

tarihinden çok daha öncesinde balamamz

gerektii bir gerçek. Uluslararas

Fuar Katlm Eitimi ile firmalarmza

bu yöntemleri anlatyoruz

ve hatta beraber çalmalar yürütüyoruz.

Firmalarmz fuara ilk kez

katlacak olsalar bile, potansiyel

müterileri tarafndan çok daha erken

fark ediliyorlar.

Unutmayalm; Uluslararas fuarlara

katlm salamak pahal bir organizasyondur.

Bir fuar boyunca yakla-

k 32-40 saat aras etkili çalabilirsiniz.

Hal böyle olunca fuarda geçireceiniz

her saat çok deerli oluyor.

Bu saatleri boa harcamamak

ve en verimli biçimde kullanmak gerekiyor.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

71


72 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 73


MAKALE

Mikro Takımlar Mega Verimlilik

Sağlıyor

Bu Makale Sandvik Coromant Tarafdan Hazrlanmtr.

“Hzl krlma, sk krlma” konseptini

hem eletirenler hem de destekleyenler

mevcut. Krlma bir ürünün

tasarmndaki önemli bir dönü

noktas olabilecei için hiçbir üretici

bunun gerçekten olmasn istemez.

Plastik sektörü için kalp üretiminde

uzman Everstampi yeni bir mikro

delik delme takm aradnda krlmann

beklenmesi gerektiini anlad.

Ancak sürpriz bir ekilde, bir

Sandvik Coromant karbür kesici takm

(SRT) mikro matkap ne hzl ne

de sk krld. Aslnda irket sadece

tek bir takm krlmas yaad.

Plastik sektöründe 30 yl akn süredir

faaliyet gösteren Everstampi,

çok sayda sektöre küçük ve orta ölçülü

plastik detaylar için kalp tasarlyor,

üretiyor ve test ediyor. Kozmetik,

yiyecek ve içecek, ev temizlik

maddeleri ve ilaç sanayi dahil olmak

üzere endüstrileri destekleyen

Everstampi; müterilerini kalp sürecinin

tüm aamalarnda yönlendirir

matematiksel modellerin sunumu,

çizimler ve prototiplerden

kalp tasarm, üretimi ve devreye

almasna kadar.

Everstampi, kalp üreticilerinin gelecei

için otomasyonu görüyor ve

son yllarda bu alanda çok sayda

teknoloji yatrm yapt. irket Autodesk,

ve TopSolid gibi lider CAD-

CAM uzmanlar ile ibirlii yapyor

ve makinelerinde ciddi yatrmlar

yapt. Üretim sahas u anda dört

frezeleme tezgah, dört torna tezgah,

iki dorultucu, dört EDMS ve bir

matkap tezgah dahil son teknoloji

ekipmanlara ev sahiplii yapyor.

Bu tercihler meyvelerini vermeye

balad ve imdi Everstampi, pazardaki

en ksa üretim döngülerinden

biri ile yüksek hacimli enjeksiyon

kalplarnda lider üretici konumunda.

Ekim 2021 tarihinde irket, bir

bask parças bileeninde hassas delik

delmek için yeni bir mikro delik

delme çözümü arayna girdi. Esnek

ve güvenilir bir çözüm ihtiyac

ile Sandvik Coromant takmlarna

yatrm yapma karar ald.

Küçük parça ilemede iyiletirmeler

Mikro delik delme teknikleri medikal

cihazlar ve cerrahi aletler, havaclk

parçalar ve tüketici elektronii

gibi parçalar üretmek için kullanlr.

Ancak, ileme açsndan zorlua neden

olan sadece bu parçalarn mikro

ölçüsü deildir. Üreticilerin ayn

zamanda herkesin bildii ilenmesi

zor paslanmaz çelik, seramik ve titanyum

gibi malzemelerden daha

74 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


MAKALE

da küçük ürünleri ilemesi gerekiyor.

Takm ömrünü korurken yüksek

yüzey kalitesi salanmas kolay

i deil çou kii sk baarszlk

bekler.

Bu durumda ise Everstampi'nin ISO

H malzemeden yaplm parçalarda

delik delme ihtiyac vard. Everstampi'nin

çalt gibi 53-54 Hrc

sertlik seviyesine sahip çeliklerin ilenmesi

zordur. Malzemeler kesme

srasnda s oluumuna neden olur

ve kesme kenar için bu durum çok

andrcdr. Takm arzas hiçbir zaman

istenmez, ancak bu tipte malzemeler

ile çallmas bunun sklkla

beklenebilecei anlamna gelir.

“Dürüst olmak gerekirse amacmz

mümkün olduunca az takm krarak

ii yapmakt,” diyor Colombo

Edoardo – Everstampi Üretim Müdürü.

“Bu seviyede sert bir malzemeye

çok sayda ince delik delme

ihtiyacnn zorluunun farkndayz.

Çok sayda takm ucunu krarsak bile

memnun olacaktk.”

Derin delik delme

Mikro matkaplarn ksa takm ömrüne

sahip olmas olaanüstü bir

ey deil, özellikle de tok i parçalar

ilenirken. Bu nedenle matkabn

tasarm, kalitesi ve kaplama tipi takmn

beklentileri karlayabilmesi

için dikkatli bir ekilde göz önünde

bulundurulmal.

verstampi bu delik delme sorununu

çözümlemek amacyla Sandvik

Coromant’n -GM geometrisine sahip

CoroDrill® 862 ürününü seçti.

Takm, hassas delik delme için ideal

ve 0,30 mm ile 3,00 mm çap arasnda

delik delebiliyor. CoroDrill® 862

tüm ISO malzemelerde delik delmeyi

destekliyor ve çok geni kapsaml

kesici takmlar ve uzunluklarda

mevcut. Basitçe anlatmak gerekirse,

CoroDrill® 862 bitmi ürünün kalitesinde

gerçek bir fark yaratabilir.

Peki takm uzun ömürlü olmas

amacyla m tasarland?

Everstampi 0,5 ile 0,9 mm arasndaki

be farkl çapta takm seçti,

bunlarn hepsi çapn on katna kadar

(xD) derinlikte delik delme yeteneine

sahip. Everstampi takmlarn,

tala kaldrmaya yardmc olacak

ekilde, kesme svs beslemesi olmadan

seçtii için Sandvik Coromant

irkete daha verimli ileme

için gagalayarak delik delme ilemini

önerdi.

“Gagalayarak delik delme, matkab

i parças içerisinde ksmen daldrmay

içerir,” diye açklyor Sandvik

Coromant karbür kesici takmlar uzman

Fabio Capone. “deal durumda,

matkabn çapnn bir kat veya

iki kat kadar derine delik delmelisiniz,

sonrasnda da yüzeye geri çkarmalsnz.

Bu ilem delik tamamlanana

kadar tekrar eder. çten kesme

svs kullanm olmadnda,

Everstampi’nin durumunda olduu

gibi, tala tahliyesi ilemine yardmc

olduu, takm doruluunu destekledii

ve tala krlmasn önledi-

i için bu delik delme yöntemini

öneriyoruz.”

Everstampi’yi artan ise takm krlmasnn

bir sorun olmamasyd.

Aslnda, matkap bana yaklak 1,5

metre ileme yaptktan sonra sadece

bir matkabn krld görüldü.

“Bu ürüne güvenmememiz ile alakal

deil. Gerçekte, bir mikro matkabn

bu sertlikte bir malzemeyi bu

kadar baarl ekilde ve önemli bir

krlma olmadan delmesi oldukça

artc,” diyor Edoardo. “Bu tipte

youn bir delik delmede yalnzca bir

takm krlmas olmas sadece mükemmel

deil, neredeyse imkansz.”

Küçük ölçüleri için mikro matkaplar

büyük bir sorumlulua sahip. Endüstrideki

en sert malzemelerde

yüksek hassasiyete sahip deliklerin

ilenmesi kolay i deil. Everstampi

ilk kez yeni bir mikro matkap aray-

na girdiinde, hzl ve sk krlma

beklenen bir eydi. Ancak CoroDrill®

862 kullanlmas ile sk takm krlmas

verimliliin yoluna çkmad.

www.metalmakina.com

Temmuz - Austos 2022

75


76 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 77


REKLAM İNDEKSİ

ADEM KARDELER 62

AKYAPI 19

AMBALAJ STANBUL 2022 54

ANCA CNC

64-A.KAPAK

ANKIROS 2022 55

BLZ 9

BOEHLERIT 9

DRNLER MAKNA 15

ELECTRONICA 2022 23

ERKAN CNC 17

ERMKASAN 13

ESKEHR ENDÜSTR 2022 63

FANUC 11

FER-RO HDROLK PNÖMATK 72-73

FOOD STANBUL 2022 54

FORM MAKNA 3

GF MACHING SOLUTIONS 17

HDEK 27

HOLDEX 33

HYDRO TUBE 47

KALTE 2022 50

MADEN TÜRKYE 2022 58

MAKTEK AVRASYA2022 49

MESSE MÜNCHEN 23

METAL EXPO 2022 59

METKAP 19

MOOG 21

MP HDROLK 80

NIMET 25

NURSAN CNC 33

OKUMA CNC 7

OTR MAKNA 7

PARA MILL 43

PEMAKS PNÖMATK 65

PH PASLANMAZ 27

RTECH 37

SAHA EXPO 2022 51

SOMOL 1

STUDER 3

AHNLER

A.K.Ç

TANDEM KITAGAWA

Ö.K.Ç

TANDEM NAKANISHI 5

TEKMAKSAN 48

TOOLEX 41

UUR HDROLK PNÖMATK 76-77

UKRA TEKNK 79

UNVERSA 31

UZAY MAKNA 45

ABONE FORMU

Ad› Soyad› :.........................................................

Ünvan› :..........................................................

Firma ad› :..........................................................

Uzmanl›k alan› :..........................................................

Adresi :..........................................................

.........................................................................................

Vergi Dairesi /No :...........................................................

Tel/Fax :............................................................

O VISA O MasterCard

Kart No:.............................................................................

Son Kullanma Tarihi:.........................................................

Y›ll›k abonelik ücreti: 300

GARANT BANKASI PERPA UBES

IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24

AKBANK PERPA UBES

IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06

TEB PERPA UBES

IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54

YAPI VE KRED BANKASI PERPA UBES

IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34

HALKBANKASI BEKTA

IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

BANKASI PERPA UBES

IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza Blok No:3, ç Kap No: 85 Maslak P.K.34485 Saryer stanbul

Tel: +90 212 222 93 71 Whatsapp: +90 554 498 18 78

e-mail:info@metalmakina.com www.metalmakina.com

78 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com Temmuz - Austos 2022 79


80 Temmuz - Austos 2022

www.metalmakina.comHooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!