01.08.2022 Views

Konfeksiyon Teknik Ağustos 2022

Konfeksiyon Teknik Ağustos 2022

Konfeksiyon Teknik Ağustos 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9246

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E

KYSD’nin

Katkılarıyla

AĞUSTOS AUGUST 2022

www.konfeksiyonteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

News Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

AKBARKOD........................................... 51

ARMUTLU TATİL KÖYÜ...........................75

ATA İMALAT...........................................53

BELSAN TEKSTİL.....................................43

CNR KONFEK........................................ 71

DURAK TEKSTİL...................................... 31

EY-FA BOYA...........................................59

FASHIONTECH......................................73

FİLİZ MAKİNA.................................... Ö.K.

GALERİ MAKİNA.......................A.K.İ. - 96

ITMA 2023..............................................83

İHLAS MATBAACILIK............................79

İHLAS YAPI............................................. 81

İTİMAT....................................................45

KUZULUK KAPLICALARI........................77

KYSD......................................................49

LÖSEV.................................................... 91

MCN MAKİNA................................. 28-29

MERKÜR FUARCILIK..............................69

ORTADOĞU MAKİNA..................Ö.K.İ -1

ÖZBİLİM................................................2-3

ÖZER MAKİNA................................. 40-41

PRODİGİTAL.................................... 35-47

SANKO...................................................65

SENTEZ YAZILIM.....................................25

SERKON MAKİNA.................................33

SOLAREX...............................................85

ŞEN ELYAF & KAPİTONE..................... 4-5

TEKSPA...................................................57

TETAŞ...................................................A.K.

TETAŞ.................7-9-11-13-15-17-19-21-23

TGSD...................................................... 67

TOZAN MAKİNA....................................37

TÜRK BARTER................................... 62-63

TÜRKİYE HASTANESİ..............................87

VOLİ TURİZM..........................................89

ZAMAKS.................................................55

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n

Ma na ger

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int.

Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Konfeksiyon Teknik Dergisi’nde yer alan

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Konfeksiyon Teknik is published monthly.

A dv e rt is em e n t s r e sp o ns ib il it ie s p u bl i sh e d

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.

konfeksiyonteknik

konfeksiyontknk

konfeksiyonteknik

konfeksiyonteknik

www.konfeksiyonteknik.com.tr

ali.erdem@img.com.tr


8

Sektör temsilcileri

CNR KONFEK 2022’de buluşuyor

Fuarlar, ticareti geliştirmek için önemli etkinliklerdendir. Dünyanın değişik yerlerinde

düzenlenen fuar ve etkinlikler, alıcı ile satıcının bir araya geldiği ticari

merkezlerdir. Aynı zamanda fuarlar, şirketlerin ticari, ekonomik ve sosyal bakımdan

birbirlerini tanımaları açısından önemli yararlar sağlar. Sektörünün ihtiyaç

duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya

getirerek, ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan fuarlar,

yapılacak ikili iş görüşmeleriyle de sektörün ihracatına büyük katkı sağlamaktadır.

Fiziki fuarlar, diğer pazarlama yöntemleriyle kıyaslandığında alıcıyla üreticiyi

buluşturma noktasında oldukça etkili bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

EDİTÖR

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

Dünyanın en önemli konfeksiyon makine markaları, global ticaretlerine ve ülke

ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacı ile bir araya geliyor. Konfeksiyon

makineleri sektörünün dünya markaları, 03-06 Ağustos 2022 tarihleri arasında,

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan CNR KONFEK - Konfeksiyon Makineleri

Fuarı’nda buluşuyor. Uzun bir sürenin ardından yapılacak CNR KONFEK

Fuarı, sektörün tüm beklentilerini karşılayacak ve birçok yeniliğe de ev sahipliği

yapacak. CNR KONFEK; Avrupa, Afrika, Orta ve Uzak Doğu ülkelerinin yanında

Türk Cumhuriyetlerinden de on binlerce alıcıyı katılımcı firmalar ile buluşturacak.

Dört yılın ardından sektörün en büyük ticaret platformu olarak hayata geçirilen

CNR KONFEK - Konfeksiyon Makineleri Fuarı bir milyar dolara yakın ticaret hacmi

oluşturacak. Konfeksiyon makineleri ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu

ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirerek, ticari

bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan CNR KONFEK, yapılacak

ikili iş görüşmeleriyle de sektörün ihracatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Sector representatives meet

at CNR KONFEK 2022

Fairs are important events to develop trade. Fairs and events that are held in different

parts of the world are commercial centers where buyers and sellers come

together. At the same time, fairs provide important benefits for companies to know

each other commercially, economically and socially. By bringing together the

suppliers, producing the products that the sector needs and trade these products

the fairs CNR KONFEK, aiming to mediate to establish commercial connections,

also provide big contribution to the exports of the sector through bilateral business

meetings to be made. Compared to other marketing methods, physical fairs stand

out as a very effective option in bringing together the buyer and the producer.

The world’s most important ready-made machinery brands are coming together

to contribute more to their global trade and national economy. The world brands

of the ready-made machinery sector will meet at CNR KONFEK – Ready-Made

Machines Fair, which will be held at Istanbul Expo Center between 03 and 06

August 2022. CNR KONFEK Fair, which will be held after a long time, will meet all

the expectations of the sector and host many innovations. CNR KONFEK will bring

together tens of thousands of buyers from European, African, Middle and Far

Eastern countries as well as Turkish Republics with participating companies. CNR

KONFEK – Ready-Made Machinery Fair, which has been implemented as the largest

trade platform of the sector after four years, will make a trade volume of close

to one billion dollars. By bringing together the suppliers, producing the products

that the sector needs and trade these products the fairs CNR KONFEK, aiming

to mediate to establish commercial connections, also provide big contribution to

the exports of the sector through bilateral business meetings to be made.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


10

PANORAMA

UTİB Türk tekstilini

Paris’te dünyaya tanıttı

UTİB promoted Turkish textile

to the world in Paris

Türk tekstil sektörünün seçkin ürünleri, Texworld 2022 Sonbahar ve

Premiere Vision Paris 2022 fuarlarında ilgi odağı oldu. Katılım rekoru

kıran firmalar, yeni iş birliklerinin temelini attı.

The distinguished products of the Turkish textile sector became the

center of interest at the Texworld 2022 autumn and Premiere Vision

Paris 2022 fairs. The companies that broke the participation record

laid the foundation for new collaborations.

Fransa’nın başkenti Paris’te 5-7 Temmuz’da

yaklaşık 20 ülkeden binin üzerinde firmanın

katılımıyla gerçekleşen ve Türkiye’nin 211 firma

ile en fazla katılım gösteren 2’nci ülke olduğu

Premiere Vision Paris Fuarı’nda, Uludağ Tekstil

İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) standı, sektörün en

önemli buluşma noktası oldu.

En önemli buluşma noktası oldu

Pandemi sonrası ara verilen ve ihracata sunduğu

katkısından dolayı UTİB’in önem verdiği

fiziki fuarların başlamasıyla, sektör temsilcileri

Paris’e adeta çıkarma yaptı. Avrupa ülkeleri

başta olmak üzere Güney Kore, Hindistan ve

Japonya’daki tekstil firmalarının yoğun katılım

In the Premiere Vision Paris Fair, which was

held in Paris, the capital of France, on July

5-7, with the participation of more than a

thousand companies from approximately

20 countries and where Turkey was the 2nd

country with the highest participation with 211

companies, the stand of Uludağ Textile Exporters’

Association (UTİB) became the most

important meeting point of the sector.

It became the most important meeting point

With the start of the physical fairs, which

were suspended after the pandemic and

UTİB gave importance due to its contribution

to exports, the representatives of the sec-

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


12

PANORAMA

gösterdiği fuarda UTİB’in kurduğu ‘TFF Magazine’

standı, dünyanın dört bir yanından

ziyaretçileri sektörün önde gelen temsilcileri

ile buluşturdu. Fuar boyunca dünyanın dört

bir noktasından gelen ziyaretçilerden tam not

aldı. Çin’in 140 firma ile katıldığı fuarda Hindistan’dan

60 firma, Kore 41 firma ile yer alırken,

Türkiye’den 100 firma ile Çin’in ardından fuara

en fazla katılım gösteren ülke oldu.

Yeni koleksiyonlar görücüye çıktı

Texworld 2022 Temmuz fuarında da yılın ikinci

buluşması, 4-6 Temmuz’da yine Paris’te Le

Bourget Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tekstil, moda, kumaş, ev tekstili ve deri sektörlerindeki

katılımcı ve ziyaretçilerin bir araya

geldiği fuara, Türkiye’den toplam 100 firma katılım

gösterdi. Moda aksesuarları tedariği için

Avrupa’daki en büyük buluşma noktalarından

biri olan ve fuarda ‘Turkish Fashion Fabrics’

standını açan UTİB, Türk tekstil sektörünün kalbinin

attığı Bursa’nın önde gelen 26 firmasını

profesyonel alıcılarla bir araya getirdi.. Alıcılator

so to speak landed on Paris. In the fair,

where textile companies from South Korea,

India and Japan, especially from European

countries, participated intensively, The ‘TFF

Magazine’ stand, which was established by

UTİB, brought together visitors from all over the

world with the leading representatives of the

sector. It received full marks from visitors from

all over the world during the fair. While China

participated in the fair with 140 companies,

60 companies from India and 41 companies

from Korea took part in the fair, Turkey, with

100 companies, became the country with the

highest participation after China.

New collections unveiled

The second meeting of the year at Texworld

2022 July fair was held at Le Bourget Exhibition

Center in Paris on 4-6 July. A total of

100 companies from Turkey participated in

the fair, where exhibitors and visitors from

the textile, fashion, fabric, home textile and

leather sectors came together. UTİB, which is

one of the biggest meeting points in Europe

for the supply of fashion accessories and

opened the ‘Turkish Fashion Fabrics’ stand at

the fair, brought together 26 leading companies

of Bursa, where the heart of the Turkish

textile sector beats, with professional buyers.

The products that were exhibited at the fair,

where 92 percent of the buyers visited to

meet new suppliers and where there was

intense participation, were examined with

interest by the exhibitors and visitors.

“It will make a big contribution to our export”

Pınar Taşdelen Engin, Chairman of the Board

of UTİB, expressing that the fairs were very

successful, said “The Turkish home textile and

ready-to-wear sector, which directs the world

market, opened the doors of new markets

with two fairs held in Paris, the capital of fas-

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


14

PANORAMA

rın yüzde 92’sinin yeni tedarikçilerle tanışmak

için ziyaret ettiği ve yoğun katılım olduğu

fuarda sergilenen ürünler katılımcı firmalar ve

ziyaretçiler tarafından ilgi ile incelendi.

“İhracatımıza büyük katkı sağlayacak”

Fuarların çok başarılı geçtiğini kaydeden

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen

Engin, “Dünya pazarına yön veren Türk

ev tekstili ve hazır giyim sektörü, modanın

başkenti Paris’te düzenlenen iki fuarla birlikte

yeni pazarların kapılarını araladı. Yılın

ilk yarısında 1,5 milyar doları aşan ihracat

gerçekleştiren Bursalı tekstil ve hazır giyim firmaları

için Texworld Paris ve Premiere Vision

Paris, son derece önemli iki fuar. UTİB olarak

katılım gösterdiğimiz fuarlar sayesinde, sektör

temsilcilerimize ürünlerini daha fazla alıcıya

ulaştırabilmesi, yeni iş birlikleri sağlayabilmeleri

fırsatı sunarken, aynı zamanda güncel

gelişmeler ve sektörün geleceği hakkında

da vizyon kazanmalarını sağladık. Ziyaretçilerin

büyük ilgisi ile karşılaştığımız fuarlarda

yapılan görüşmelerin başta ülkemiz olmak

üzere Bursa ihracatına da büyük katkılar

sağlayacağına inanıyorum” dedi.

hion. Texworld Paris and Premiere Vision Paris

are two extremely important fairs for textile

and ready-made clothing companies from

Bursa, which exported more than 1.5 billion

dollars in the first half of the year. While we

provided the opportunity for our sector representatives

to deliver their products to more

buyers and to establish new collaborations

thanks to the fairs we participated in as UTİB,

we also enabled them to gain a vision about

current developments and the future of the

sector. I believe that the meetings held at the

fairs, where we met with the great interest of

the visitors, will make great contributions to

Bursa exports, especially our country.”

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


16

PANORAMA

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından

3’üncüsü düzenlenen Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı “I of the World”

20-21 Temmuz tarihleri arasında New York’ta düzenlendi.

Türk tekstilcilerinden New York çıkarması

InterContinental Barclay New York’ta gerçekleşen

tekstil fuarında, Türkiye’nin önde gelen 33 kumaş

firması, Türk tekstilinin ABD’deki pazar payını

genişletmek için ürünlerini sergiledi. Türkiye’nin

İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen tek

sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki I of the

World fuarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

(İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ABD tekstil pazarının

Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek,

“2021 yılında 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek

tüm zamanların en yüksek ihracat verisine

ulaştık. 2022 yılı hedefimiz ise 1 milyar doların

üzerine çıkmak. Bunun için gerçekleştirdiğimiz i of

the World Fuarı büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’nin ABD’nin kumaş ithalatında ilk 5’e girebilecek

potansiyele sahip olduğunu vurgulayan

Ahmet Öksüz, “‘I of the world’ bizim tekstil ürünleri

fuarımız ve ABD’ye özgü yaptığımız bir çalışmamızdır.

ABD bizim için çok önemli bir pazar. 1 milyar

doların üzerine çıkma potansiyelimizin yüksek

olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda ülkemiz,

tekstil sektöründe dünyanın 5’inci büyük tedarikçisi

konumunda yer alarak dünya pazarlarından

yüzde 3.6 oranında pay alıyoruz. Fakat ABD’nin ithalatından

aldığımız pay 2.6. Yani hala burada bir

potansiyelimiz var. Kısa vadede hedefimiz payımızı

yüzde 3’ün üzerine taşımak.” ifadelerini kullandı.

“Türk tekstil ihracatçıları çok başarılı”

ABD’nin önde gelen markalarının üst düzey temsilcisi

Jane Bong, “İTHİB tarafından fuar başladığından

beri buraya geliyorum. Türk tekstil üreticileriyle

çok iş yaptım. Yıllar boyunca ortaya çıkan

güzel kumaşları var. Her yıl Türk ihracatçılarla

görüşüyorum ve söylemeliyim ki kumaşlar gelişti.

Bugün bir kez daha etkilendim, el işçilikleri çok

güzel, Türk ihracatçılarla çalışmak iyi” şeklinde konuştu.

Türk tekstil kalitesinin yıllar geçtikçe arttığını

da vurgulayan Jane Bong sözlerine şöyle devam

etti: “Yıllar geçtikçe Türk İhracatçılar çok gelişti,

benim için önemli olan kumaşların kalitesi, hizmet,

özel iş yapabilme, iyi teslimat, tabii ki doğrudan

fabrikalarla çalışabilmek. İhracatçılar gerçekten

harika. Bu yüzden çok mutluyum” dedi.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


18

PANORAMA

Hızlı moda yerini

döngüsel modaya bırakıyor

Moda sektörü, bireylerin tercihlerinden en hızlı şekilde etkilenen

sektörlerin başında geliyor. Günümüzün tüketim alışkanlıklarını

şekillendiren hızlı moda ise bir tür kullan-at modeli oluşturarak doğa

üzerinde her geçen gün bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

ürünleri; her biri hammaddesinden tedarik süreçlerine,

üretiminden tasarımına küresel sıcaklık

artışının birincil nedeni olan sera gazı emisyonlarını

oluşturarak iklim krizine sebep oluyor.

İstatistiklere göre hızlı moda sektörü küresel atık

suyunun %20’sinden, küresel karbon emisyonlarının

yüzde %10’unundan ve okyanuslardaki plastik kirliliğinin

%35’inden sorumlu olarak petrol endüstrisinden

sonra dünyamızı en çok kirleten ikinci endüstri.

Sadece bir tişörtün üretiminde kullanılan su miktarı

tam 2700 litre! Bu sadece bir tişört için, 13.500 bardak

su demek oluyor. Bir kot pantalon için kullanılan

su miktarı 10.850 litreye eş değerken, bir kilogram

pamuk için gerekli olan su miktarı ise 20.000 litre.

Her yıl 13 milyon ton tekstil atığı oluşuyor

Araştırmalara göre ortalama bir tüketici yılda 31.7

kilogram giyim eşyası atıyor, bu da küresel olarak

her yıl 13 milyon ton teksil atığının oluşmasına

neden oluyor. Atılan bu giysiler, 200 yıldan fazla

çöplüklerde kalabilirken bu süre zarfında ayrışarak

karbondan daha tehlikeli bir sera gazı olan metanı

yayma potansiyeli taşıyorlar. Ömürlerini hızla

tüketmeleri doğrultusunda üretilen hızlı moda

Geri dönüşüm değil, döngüsel dönüşüm

Atık olan tekstil ürünlerinin %80’i çöplüklere gitmekte

veya yakılmaktayken, sadece %20’si yeniden

kullanıma sokuluyor ya da geri dönüştürülüyor.

Ürünleri atık olmaktan kurtarmanın son çaresi olan

geri dönüşüme gerek kalmadan her ürünün hayat

döngüsüne devam etmesinin yolu ise döngüsel

dönüşümden geçiyor. Döngüsel dönüşüm; atığa

gitmek üzere olan ürünlerin yenilenerek kurtarılmasına

ve döngüsel ekonominin bir parçası olmasına

olanak sağlıyor. Üretimin her aşamasında israfı

azaltan ve minimum hammadde ile maksimum

üretimi destekleyen döngüsel ekonomi ile kaynaklar

korunurken daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı

sağlanıyor. Döngüsel ekonomi, kaynakların sorumlu

bir şekilde kullanıldığı iş modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Doğrusal iş modellerinin aksine, ürünlerin ömürleri

uzatılarak tüm malzemelerin atık üretmeksizin

yeniden üretim sürecine kazandırılmasını sağlarken

döngüsel modaya destek oluyor. Döngüsel moda,

üretilen her bir ürünün üretiminin ve sonunun eşit

derecede önemli olduğu bir sistemi ifade ediyor.

Hızlı modanın yarattığı ekolojik zararları azaltarak

yaşanabilir bir dünya bırakmak ise döngüsel moda

ile mümkün oluyor. Döngüsel yaşam yolculuğunda

ilerleyebilmek için, çevresel bilincimizi artırırken

üretim ve tüketim hızımızı azaltmamız gerekiyor.

Daha yaşanabilir bir dünya için günden güne hızlı

moda yerini döngüsel modaya bırakırken döngüsel

dönüşüm hareketini de beraberinde getiriyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


20

PANORAMA

Konfor ve sağlık odaklı, iç giyim, termal giyim, spor giyim, ev giyim ve plaj giyim

kategorilerinde üretim yapan Narkonteks, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Cazibe

Merkezlerini Destekleme Programı” kapsamında hayata geçirilen “Tekstil ve Hazır Giyim

Organize Sanayi Bölgesi Projesi” kapsamında Van’da 4. fabrikasını açıyor. 1.000 kişinin

istihdam edilmesi planlanan fabrikada çalışanların yüzde 85’i kadınlardan oluşacak.

Narkonteks, which is making production in the categories of underwear, thermal wear,

sportswear, casual wear and beach wear, based on comfort and health, is opening its 4th

factory in Van within the scope of the “Textile and Ready-to-Wear Organized Industrial Zone

Project” implemented as part of the “Attraction Centers Support Program” of the Ministry

of Industry and Technology. At the factory, which is planned to employ 1,000 people, 85

percent of the employees will be women.

Narkonteks’den Van’a

10 milyon Euro değerinde yatırım

10 million Euro of investment

from Narkonteks to Van

Konfor ve sağlık odaklı, iç giyim, termal giyim,

spor giyim, ev giyim ve plaj giyim kategorilerinden

üretim yapan Narkonteks, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının “Cazibe Merkezlerini Destekleme

Programı” kapsamında hayata geçirilen

Narkonteks, which is making production in

the categories of underwear, thermal wear,

sportswear, casual wear and beach wear

based on comfort and health, is opening 4th

factory in Van within the scope of the “Textile

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


22

PANORAMA

“Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi

Projesi” kapsamında Van’da 4. fabrikasını açıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın

katılımıyla 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen

temel atma töreninin ardından fabrika inşaatında

çalışmalar başladı. Van ekonomisinin

canlandırılması ve istihdamın artırılması hedefleri

ile hayata geçirilen yatırım kapsamında Narkonteks’in

Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi

Bölgesi’nde açacağı yeni fabrikasında 1.000

kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Halen İzmir ve Manisa’da üretim tesisleri ve

İzmir’de lojistik merkezi bulunan Narkonteks’in

Van üretim fabrikası 35.000 m2 arsa üzerine

24.000 m2 kapalı alan olacak şekilde tasarlandı.

2023 yılında açılması planlanan fabrikada,

çalışanların %85’inin kadın olması hedeflenirken,

yılda 15 milyon adet üretim yapılması

and Ready-to-Wear Organized Industrial Zone

Project” implemented as part of the “Attraction

Centers Support Program” of the Ministry of

Industry and Technology. After the groundbreaking

ceremony held on July 3, 2022 with

the participation of Industry and Technology

Minister Mustafa Varank, work on the construction

of the factory has been started. Within the

scope of the investment, which was realized

with the aim of revitalizing the economy of Van

and increasing employment, it is planned to

employ 1,000 people in the new factory that

Narkonteks will open in the Van Textile and

Ready-to-Wear Organized Industrial Zone.

Van Production Factory of Narkonteks, which still

has production facilities in Izmir and Manisa and

a logistics center in Izmir, has been designed to

have a closed area of 24.000 m2 on a 35.000 m2

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


24

PANORAMA

planlanıyor. AB standartlarına uygun şekilde

çevre ve sürdürülebilirlik kavramlarına önem

vererek tasarlanan Narkonteks’in Van’da kuracağı

yeni fabrikada kullanacak enerjinin

tamamı güneşten elde edilecek ve yağmur

suyu hasadı altyapısı oluşturulacak.

Temel atma törenine katılan Narkonteks

Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay,

“2005 yılında İzmir’de kurulan Narkonteks

ailesi olarak yeni fabrikamızı Van’da açacak

olmanın gururunu yaşıyoruz. Çok geniş

kapsamlı bir ürün gamında üretim yapan

bir firmayız. Van’da hayata geçirilen Tekstil

ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi ile

ülkemizde tekstil üretiminin yeni merkezi olacak

Van’da gerçekleştireceğimiz yatırımımız

ile gurur duyuyoruz. Narkonteks olarak

Van’daki insan gücünü desteklemek, Van’ın

gelişmesine ve ekonomisinin canlandırılmasına

yardımcı olacak olmak bizler için

büyük bir önem taşıyor. dedi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları

Birliği (EHKİB) tarafından “2021 yılı Hazır

Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları”

kapsamında “Altın” kategoride ödüle

layık görülen Narkonteks, başta Hollanda,

Almanya ve İngiltere olmak üzere 25’in

üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’de

ve dünyada Blackspade markasıyla da tanınan

Narkonteks olarak 2022’de ihracatını

artırmayı hedeflerken, Blackspade markası

ile de mağaza sayısını arttırmayı planlıyor.

land. In the factory, which is planned to be opened

in 2023, 85% of the employees are targeted to be

women, and it is planned to produce 15 million units

per year. All of the energy to be used in the new

factory to be established by Narkonteks in Van, which

was designed in accordance with EU standards

with emphasis on the concepts of environment and

sustainability, will be obtained from the sun and a

rainwater harvesting infrastructure will be made.

Toygar Narbay, Chairman of the Board of Directors

of Narkonteks, who attended the groundbreaking

ceremony, said “As the Narkonteks family,

which was established in Izmir in 2005, we are

proud to open our new factory in Van. We are

a company that manufactures a wide range of

products. We are proud of our investment that

we will realize in Van, which will be the new center

of textile production in our country with the

Textile and Ready-to-Wear Organized Industrial

Zone. As Narkonteks, it is of great importance for

us to support the manpower in Van and to help

Van develop and revive its economy.”

Narkonteks, which was awarded in the ‘Golden’

category by the Aegean Ready-made Clothing

and Apparel Exporters’ Association (EHKİB), within

the scope of ‘Stars of Ready-to-Wear and Apparel

Exports in 2021’, is exporting to more than 25

countries, primarily the Netherlands, Germany and

England. Narkontek, which is also known in Turkey

and in the world for its Blackspade brand, aims to

increase its exports in 2022 and plans to increase

the number of stores with the Blackspade brand.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


TEKNOLOJİNİN

MODASI

Tekstil ERP Çözümlerimiz ile, pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan

boya, terbiye ve konfeksiyona kadar tüm karmaşık iş süreçlerinizi kontrol edin!

www.sentez.com

sentezyazilim


26

PANORAMA

Ebru Nakış’ın rengarenk ürünleri

Durak Tekstil iplikleriyle hayat buluyor

Ebru Nakış’s colorful products

come to life with Durak Tekstil threads

İhracat odaklı müşterilerine birbirinden renkli ve cazibeli nakışlarla

çözüm sağlayan Ebru Nakış, üretimde Durak Tekstil ipliklerini güvenle

kullanıyor. Durak Tekstil’in nakış iplikleriyle istediği renk çeşitliliğine ve

yüksek kaliteye ulaşan firma, müşteri memnuniyetini artırmayı başarıyor.

Ebru Nakış, providing solutions to its export-oriented customers with

colorful and attractive embroidery, reliably uses Durak Tekstil threads

in production. The company reaches the color variety and the high

quality it desires with Durak Tekstil embroidery threads and succeeds

in increasing customer satisfaction.

Tekstil ürünlerine değer katan nakış, geçmişte

olduğu gibi bugün de modanın en önemli

süsleme yöntemini oluşturuyor. Trendlere bağlı

olarak farklı renkler, desenler ve yapılar ortaya

çıksa bile nakış, yarattığı albeni ve katma değer

ile kumaş yüzeylerin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Hem görsel hem de dokunsal açıdan

Embroidery, adding value to textile products,

is the most important decoration method of

fashion today as in the past. Embroidery continues

to be indispensable for fabric surfaces

with its appeal and added value even though

different colors, patterns, and structures

emerge depending on the trends. Embroidery

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 27

production directly affects product quality

both visually and tactilely and is carried out on

industrial machines with the special threads

required for this. Durak Tekstil, one of the

important manufacturers of industrial sewing

and embroidery threads, stands out among

the most important partners of embroidery

manufacturers with its rich product portfolio,

fast shipping, and advanced service. Ebru Nakış,

one of Durak Tekstil’s customers, has been

using Durak Tekstil threads in its embroidery

applications since the day it was founded.

Ebru Nakış was established in 1990 in Istanbul

and has achieved continuous growth in its

journey that started with contract embroidery

manufacturing. The company that was in

production with 10 machines in 1995, provides

solutions especially to export-oriented companies

with over 200 machines and approximately

950 staff today. The company owns an

embroidery facility in Adapazarı and a fabric

knitting unit in Istanbul Haramidere in addition

to its Istanbul Mahmutbey facility, and has a

very competitive power with its expertise in

embroidery. Ebru Nakış has a rich product and

service portfolio, working with clothing and

fashion giants such as Inditex Group, Levi’s,

Esprit, H&M, Hugo Boss, M&S, and Taha Group.

The company offers its customers products

such as; embroidery, tufting patch, emblem,

canvas, sequin, corduroy-lase, bead embroi-

ürün kalitesini doğrudan etkileyen nakış üretimi,

endüstriyel makinelerde ve bunun için gerekli

olan özel ipliklerle gerçekleştiriliyor. Endüstriyel

dikiş ve nakış ipliklerinin önemli üreticilerinden

Durak Tekstil, zengin ürün portföyü, hızlı sevkiyat

ve gelişmiş servisiyle, nakış üreticilerinin en

önemli partnerleri arasında öne çıkıyor. Durak

Tekstil müşterileri arasında bulunan Ebru Nakış

kurulduğu günden bu yana nakış uygulamalarında

Durak Tekstil ipliklerini kullanıyor. 1990

yılında İstanbul’da kurulan Ebru Nakış, fason

nakış üretimiyle başladığı yolculuğunda sürekli

büyüme elde etti. 1995 yılında 10 makine ile

üretim yapan firma, günümüzde 200’ün üzerinde

makine ve yaklaşık 950 personeliyle özellikle

ihracat odaklı firmalara çözüm sağlıyor. İstanbul

Mahmutbey tesisinin yanı sıra, Adapazarı’nda

bir nakış tesisine ve İstanbul Haramidere’de ise

bir kumaş örme birimine sahip olan firma, nakış

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 KONFEKSİYON TEKNİK


The signature of the future

Fusing Press

Fabric Fixing Systems

Lamination Systems

Heat & Transfer Printing Presses

Hall 2 / 215

www.mcnmakina.com.tr


Otomatik besleme ve istifleme sistemi

Automatic feeding and stacking system

Kullanımı kolay programlanabilir digital ekran

Easy to use programmable digital display

Çok kullanıcılı besleme

Multi-user feeding

Değişken istifleme ünitesi

Variable stacking units

Manyetik dedektör ve elektrostatik çubuk

Magnetic dedector and electrostatic bar

Ve daha bir çok özellik

And many more features


30

PANORAMA

dery, chain embroidery, strainer, laser cutting,

perforated work, and stone bonding. Ebru

Nakış company founder and owner Hasan

Öner defines embroidery as the most beautiful

accessory product of textile and says that they

are one of the biggest embroidery companies

not only in Türkiye but also in Europe. Öner

disclosed; “We realize 4% of all embroidery

production of Türkiye with our most advanced

embroidery technologies and qualified

personnel. In addition to international brands,

important manufacturers in the clothing industry

that produce for these brands also work

with us. They prefer us because of our quality

and our power to offer the desired pieces at

the desired time. We have the power to produce

the samples in 6 hours after the order is

placed, and carry out the actual production in

12 hours after the approval.”

alanındaki uzmanlığı ile oldukça rekabetçi bir

güce sahip. Inditex Grubu, Levi’s, Esprit, H&M,

Hugo Boss, M&S, Taha Grup gibi giyim ve moda

devleriyle çalışan Ebru Nakış, zengin bir ürün ve

hizmet portföyüne sahip. Firma müşterilerine;

nakış, tafting patch, arma, kanaviçe, pul payet,

kordone-lase, boncuk işleme, zincir işleme, süzene,

lazer kesim, delikli işler ve taş yapıştırma gibi

ürünler sunuyor. Nakışı tekstilin en güzel aksesuar

ürünü olarak tanımlayan Ebru Nakış firma kurucusu

ve sahibi Hasan Öner, sadece Türkiye’nin

değil, Avrupa’nın da en büyük nakış firmalarından

biri olduklarını söylüyor. Öner; “En ileri nakış

teknolojileri ve kalifiye personelimizle Türkiye’nin

bütün nakış üretiminin %4’ünü gerçekleştiriyoruz.

Uluslararası markaların yanı sıra, bu markalar

için üretim yapan giyim endüstrisindeki önemli

üreticiler de bizimle çalışıyorlar. Gerek kalitemiz

gerekse istenilen adetleri istenilen zamanlarda

sunabilme gücümüz nedeniyle bizi tercih ediyorlar.

Sipariş verildiğinde numuneleri 6 saatte,

onay sonrasındaki gerçek üretimi de 12 saatte

gerçekleştirebilecek bir güce sahibiz” dedi.

Kadın/erkek giyimi ağırlıklı olmak üzere, bebek/

çocuk giyimi ve ev tekstil ürünlerine dönük

nakış üretimi yaptıklarını anlatan Öner, bu

bağlamda hem Türkiye’deki güçlü markalarla

çalıştıklarını hem de ihracata yönelik üretim yapan

tekstil firmalarına nakışlı parçalar tedarik

ettiklerini dile getirdi.

“Yolun başından bu yana Durak Tekstil ile

ilerliyoruz”

Nakış üretiminde iplik kalitesinin ve renk çeşitliliğinin

çok önemli olduğunu söyleyen Hasan

Öner, bu konuda şunları dile getirdi; “İpliğin

Öner explained that they produce embroidery

mainly for women’s/men’s clothing in addition

to baby/children’s clothing and home textile

products. He stated that they both work with

strong brands in Türkiye and supply embroidered

pieces to textile companies aiming for export.

“We have been with Durak Tekstil since the

beginning”

Hasan Öner noted that thread quality and

color variety are very important in embroidery

production, and expressed the following;

“The thread must be in the desired

volume, workability and colors both when

being embroidered and in the finished

embroidery design. Thread breaks will interrupt

embroidery production, as well as defects

in the thread body and color differences

may cause problems in the pattern. We have

been using embroidery threads of Durak

Tekstil since the first day we set out in 1990 in

order not to experience all these problems.”

Öner, pointing out that the supply of embroidery

threads has increased regularly due to the

increase in their production capacity, explained

that they use different embroidery threads

for different applications. He said; “We were

producing embroidery with viscose threads

when we entered the sector, then we switched

to polyester threads. Durak Tekstil has become

a reliable solution partner in this regard. We

prefer Polysoft 40 as upper embroidery thread

and Durafix 180 and 200 as sequin thread. We

safely use Polystrong PP 120 threads as the

matte upper embroidery thread while we use

Mekik 150 as the bobbin thread. In short, Durak

Tekstil threads enable us value-added production

in a wide range of uses.”

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


32

PANORAMA

hem işlenirken hem de bitmiş nakış deseninde

istenilen hacimde, işlenebilirlikte ve renklerde

olması gerekir. İplik kopmaları nakış üretimini

kesintiye uğratacağı gibi, iplik gövdesindeki

bozukluklar ve renk farklılıkları desende

sorunlara yol açabilir. Bütün bu sorunları

yaşamamak için, 1990 yılında yola çıktığımız ilk

günden bu yana Durak Tekstil’in nakış ipliklerini

kullanıyoruz.” Üretim kapasitelerindeki artışa

bağlı olarak nakış ipliği tedariklerinin de düzenli

olarak arttığını belirten Öner, farklı uygulamalar

için değişik nakış iplikleri kullandıklarını

açıkladı. Öner; “Sektöre girdiğimiz dönem viskon

ipliklerle nakış üretiyorduk, sonra polyester

ipliklere geçiş yaptık. Durak Tekstil bu konuda

güvendiğimiz bir çözüm ortağı oldu. Üst nakış

ipliği olarak Polysoft 40, payet ipliği olarak

Durafix 180 ve 200’ü tercih ediyoruz. Alt iplik

olarak Mekik 150’yi kullanırken, mat üst nakış

ipliği olarak Polystrong PP 120 ipliklerini güvenle

kullanıyoruz. Kısacası, Durak Tekstil iplikleri geniş

bir kullanım alanında katma değerli üretim

yapmamızı sağlıyor” diye konuştu.

“Renk portföyü taleplerimizi karşılıyor ve

üretimimiz kesintisiz sürüyor”

Hasan Öner, nakış ipliklerinin yüksek kalitesinin

yanı sıra istenilen renk standartlarında ve

tutarlılığında olmasının da kendileri için önemli

olduğunu söyledi. Öner; “Bizim için önemli olan

müşterilerimizin talep ettiği renkte ve dokuda

“The color portfolio meets our demands and

our production continues uninterrupted”

Hasan Öner stated that in addition to the high

quality of embroidery threads, it is important

for them to have the desired color standards

and consistency. He disclosed; “It is important

for us to be able to produce embroidery in the

color and texture demanded by our customers.

For this, the thread color and volume

must remain the same throughout the lot as

determined. Having color differences in the

same type of thread spoils the appearance of

embroidery and may cause problems for the

customer. We do not run into such a problem

with Durak Tekstil embroidery threads, color

differences are almost non-existent. Durak

Tekstil empowers us in embroidery production

with a very rich thread and color portfolio, so

we can produce the models our customers

want quickly and without errors.”

Öner explained that a good thread shows the

same performance in all machines and remarked

that Durak Tekstil threads provide the

same successful results in different machines

and there is no need for fine/sensitive adjustments.

Saying “these embroidery threads work

successfully in all machines,” Öner pointed to

the fact that the productivity of the staff increased

as they did not have to make fine adjustments

on the machine thanks to the thread.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


34

PANORAMA

nakış üretebilmek. Bunun için de iplik rengi

ve hacminin belirlendiği gibi parti boyunca

aynı kalması gerekiyor. Aynı türde

iplikte renk farklılıklarının olması nakışta görünümü

bozar ve müşteri açısından sorun

yaratabilir. Durak Tekstil nakış ipliklerinde

böyle bir sorun yaşamıyoruz, renk farkları

yok denecek kadar azdır. Durak Tekstil

oldukça zengin bir iplik ve renk portföyü ile

bize nakış üretiminde güç katıyor, dolayısıyla

müşterilerimizin istedikleri modelleri

hızla ve hatasız olarak üretebiliyoruz” dedi.

İyi bir ipliğin, bütün makinelerde aynı

performansı gösterdiğini anlatan Öner,

Durak Tekstil ipliklerinin farklı makinelerde

aynı başarılı sonuçları sağladığını, ince/

hassas ayarlar yapmaya gerek bırakmadığını

dile getirdi. “Bu nakış iplikleri makine

ayrımı yapmaksızın hepsinde başarıyla

çalışıyor” diyen Öner, iplik nedeniyle sürekli

makinede ince ayar yapmak zorunda

kalmadıkları için personel verimliliğinin

de arttığına dikkat çekti.

“Kaliteyi garanti eden sertifikalar işimizi

rahatlatıyor”

Durak Tekstil’in ürünleri için gerekli sertifika

belgelerini de sunduğunu anlatan Hasan

Öner; “Biz ihracatçı müşterilere hizmet

verdiğimiz için kalite başta olmak üzere

ürünle ilgili çeşitli sertifikalar talep ediliyor.

Durak Tekstil nakış ipliklerinin kalite ve

mukavemet belgelerinin yanı sıra, çevre

ve insan sağlığına zararsız olduğunu gösteren

sertifikaları da bize sunuyor. Örneğin

OEKO-TEX belgesi müşterilerimiz için temel

sertifikalardan biridir ve Durak Tekstil nakış

iplikleri için bize bunu sağlıyor. İnsan ve

çevre sağlığı için zararsız olduğunu kanıtlayan

bu nakış iplikleri ayrıca, renk ve parlaklık

haslığı, yıkama haslığı ve ter haslığı

gibi kriterlerde oldukça başarılı sonuçlar

veriyor. Bu sayede ürettiğimiz nakışlar ilk

günden itibaren kullanımı boyunca belirlenen

standartları karşılayabiliyor. Bu ise

bizim için müşteri memnuniyeti demektir”

diye sözlerini sürdürdü.

“Certificates that guarantee quality make

our work easier”

Hasan Öner, explaining that Durak Tekstil also

provides the necessary certificates for its products,

continued his words as follows; “Various product-related

certificates, especially on quality, are requested

since we serve exporter customers. Durak Tekstil presents

us certificates on quality and strength, as well

as certificates showing that their embroidery threads

are harmless to the environment and human health.

OEKO-TEX certificate is one of the fundamental certificates

for our customers and Durak Tekstil provides

us with this certificate for their embroidery threads,

for example. These prove to be harmless for human

and environmental health and also give very successful

results in criteria such as color and brightness

fastness, washing fastness, and perspiration fastness.

The embroidery we produce can meet the standards

determined throughout its use from the first day in

this way. This means customer satisfaction for us.”

Öner pointed out that Durak Tekstil provides very

fast service regardless of whether the order quantity

is low or high, stating that they carry out production

without having to keep high stocks thanks to this

support. He noted that there is a relationship and

communication between the two companies based

on trust and added that they aim to continue

working with Durak Tekstil in the coming period.

Öner, sipariş miktarının düşük ya da yüksek

olmasına bakmaksızın Durak Tekstil’in çok

hızlı servis sağladığına değinerek, bu destek

sayesinde yüksek stok tutmak zorunluluğunda

olmadan üretim gerçekleştirdiklerini

belirtti. İki firma arasında güvene

dayanan bir ilişkinin ve iletişimin olduğunu

kaydeden Öner, önümüzdeki dönemde

de Durak Tekstil ile çalışmaya devam etmeyi

hedeflediklerini sözlerine ekledi.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


36

PANORAMA

Tekstil ve Moda Tasarım

öğrencilerinden unutulmayacak defile

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Görsel

Sanatlar Ana Bilim Dalı Resim – İş Eğitimi Tekstil

ve Moda Tasarım Ana Sanat Atölyesi öğrencileri,

düzenledikleri sene sonu defilesinde izleyenleri

büyüledi. Gelenekselleşen sene sonu sergisinde

her sene yapılandan daha farklı bir işe imza atan

üniversite öğrencileri, Tekstil ve Moda Tasarım Ana

Sanat Atölyesi Öğretim Görevlisi Zeynep Öztürk’ün

desteği ve yönetimiyle fakülte tarihine geçecek bir

defile düzenlediler. Üniversite koridorunu adeta bir

podyuma çeviren gençler, öğrenci kimliklerini bir

yana bırakarak sene sonuna özel olarak tasarladıkları

çalışmaları, tasarımcı kimlikleri ile izleyenlerin

beğenisine sundular. Defilede Tekstil ve Moda

Tasarım Ana Sanat Atölyesi 2.sınıf öğrencileri “Sanat

Akımları ve Kadın” temasıyla izleyenleri geçmişten

günümüze bir yolculuğa çıkarırken 3.sınıf öğrencileri,

“Fobiler” temasıyla izleyenleri korkularıyla

yüzleştirdi. Öğrencilerin emek ve özveri ile tasarladıkları

çalışmalar yine kendilerinin kaleme aldıkları

manifestolar eşliğinde sunuldu. Finalde alkışlar

eşliğinde modelleri ile beraber sahneye çıkan genç

tasarımcılar, gelecekte güzel işlere imza atacaklarının

da sinyalini verdiler. Genç tasarımcılar; Ali Ece,

Busenur Arslan, Ece Eylem Yıldırım, Elçin Atmacaoğlu,

Elif Kutlu, Emre Gökmen, Erkin Ürken, Esma Uçar,

Esra Karip, Furkan Türker, Gizem Özdemir, İrem Mürselay,

İzel Albayrak, Sena Arslan, Tuğba Ömrüuzun

ve Zelal Filizay seçtikleri temalara özel hazırladıkları

çalışmalar ile herkesten tam not aldılar.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


TOZAN

MAKİNA

Makina ve parçaları, pastal altı ve daha nicelerini

toptan fiyatına müşteri ile buluşturan Tozan Makina’da

aradığınız her şeyin temin edileceğinden emin olabilirsiniz.

Merkez: Yeşilova Mahallesi 4141 Sokak No: 22/A İç Kapı : 1 Yeşilova - Bornova / İZMİR

Tel: +90 232 431 09 51 | +90 232 570 08 81 | +90 535 875 89 61 | +90 554 159 09 51

+90 850 833 09 61 | +90 232 935 19 61 | +90 532 769 46 61 | +90 532 743 36 61

e-mail: tozanmakina@gmail.com


38

PANORAMA

İzmir, tekstil fuarlarını büyütüyor

İzmir is expanding its textile fairs!

Konfeksiyon aksesuarları ve

üretim teknolojilerinde Avrupa’nın

en büyük fuarı İzmir’de...

Hazır giyim sektörünün beklenen buluşması,

12-15 Ekim 2022 tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleşecek.

Kumaş, konfeksiyon yan sanayi,

hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı

teknolojilerinin aynı anda sergilendiği Fashion

Prime ve Fashion Tech fuarları, sektöre güçlü

bir ticaret kapısı açacak. İZFAŞ, tekstil sek-

Europe’s largest fair in apparel

accessories and production

technologies is in İzmir...

The expected meeting of the ready-to-wear

sector will be held in fuarizmir on October

12-15 2022. Fashion Prime and Fashion Tech

fairs, where fabrics, garment sub-industry, ready-to-wear,

garment machines and printing

technologies are exhibited at the same time,

will open a strong trade door to the sector.

İZFAŞ goes from strength to strength of İzmir,

which is the capital of Turkey in the textile

sector. Fashion Prime, the first fair where all the

needs of the textile industry were exhibited at

the same time, made history by launching a

new fair from the product group last year. The

fairs, which will gather all the components of

the industry under the same roof for the second

time this year, will be a hope for the unity

and solidarity of the industry.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 39

İZFAŞ, which has joined forces with İZGİ Fuarcılık,

has expanded its borders in the field of

textile machinery and technologies. Fashion-

Tech – Ready-to-Wear, Garment and Textile

Machinery, Textile Printing Technologies Fair,

which was held for the first time in fuarizmir

in order to highlight the importance of textile

production in İzmir and the Aegean Region,

gained meaning with Fashion Prime. While the

cooperation of the two fairs was appreciated

by the exhibitors and visitors, there was an

increase in trade associations at the fairs. All

of the products which are exhibited at the fairs

were sold; some of them were exhibited for the

first time in Turkey at fuarizmir. Fairs that bring

together a portfolio of exhibitors consisting of

ready-to-wear manufacturers, representatives

of world brands, machinery and suppliers with

international visitors; give an increasing momentum

to the export figures of the sector.

FashionTech has become the largest

fairground in Europe

FashionTech, which was organized for the first

time last year in the largest and most modern

fairground of Turkey, fuarizmir, has achieved

the success of being the largest ready-to-wear,

garment machinery and subsidiary industry

fair in Europe. The fair, which attracts the

attention of domestic manufacturers as well as

leading machinery suppliers, will also be held

simultaneously with the Fashion Prime – Textile,

Ready-to-Wear Suppliers and Technologies

töründe Türkiye’nin başkenti İzmir’in gücüne

güç katıyor. Tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarının

aynı anda sergilendiği ilk fuar olan Fashion

Prime, geçtiğimiz yıl içindeki ürün grubundan

yeni bir fuar çıkartarak tarihe geçmişti.

Bu yıl ikinci kez sektörün tüm bileşenlerini aynı

çatı altında toplayacak fuarlar, sektörün birlik

ve beraberliği için umut olacak.

İZGİ Fuarcılık ile güçlerini birleştiren İZFAŞ, tekstil

makineleri ve teknolojileri alanında sınırlarını

genişletti. Tekstil üretimini İzmir ve Ege Bölgesi’nde

daha önemli hale getirmek amacıyla

fuarizmir’de ilk kez düzenlenen FashionTech

– Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri,

Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, Fashion Prime ile

anlam kazandı. İki fuarın birlikteliği, katılımcı

ve ziyaretçilerin beğenisini toplarken; fuarlar-

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 KONFEKSİYON TEKNİK


42

PANORAMA

daki ticari birlikteliklerde artış yaşandı. Fuarlarda

sergilenen ürünlerin tamamı satılırken; bir

kısmı Türkiye’de ilk kez fuarizmir’de sergilendi.

Hazır giyim üreticileri, dünya markalarının

temsilcileri, makine ve tedarikçilerden oluşan

katılımcı portföyünü uluslararası ziyaretçilerle

buluşturan fuarlar; sektörün ihracat rakamlarına

artan bir ivme kazandırıyor.

Avrupa’nın en büyüğü oldu

Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı

fuarizmir’de geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen

FashionTech, Avrupa’nın en büyük hazır giyim,

konfeksiyon makineleri ve yan sanayi fuarı

olma başarısını yakaladı. Yerli üreticilerin yanı

sıra lider makine tedarikçilerinin yoğun ilgisini

gören fuar, bu yıl da Fashion Prime – Tekstil,

Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı

ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Böylece,

makine sanayinde yer alan firmalara yeni

müşteri gruplarıyla bir araya gelme fırsatı

doğacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde

İZFAŞ ve İZGİ Fuarcılık tarafından İzmir

Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri

(EİB), Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO), Ege Giyim

Sanayicileri Derneği (EGSD) destekleriyle

düzenlenecek 2. Fashion Tech Fuarı, 2022 yılında

sektörün birlik ve beraberliğini sağlayacak

en önemli etkinlik olmaya hazırlanıyor.

12-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan

Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri

ve Teknolojileri Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi

ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege İhracatçı

Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi

Sanayi Odası (EBSO), Buca Ege Organize

Sanayi Bölgesi (BEGOS), İzmir Atatürk Organize

Sanayi Bölgesi(İAOSB), Moda ve Hazır Giyim

Fair this year. Thus, companies in the machinery

industry will have the opportunity to meet

with new customer groups.

The 2nd Fashion Tech Fair, organized by İzmir

Metropolitan Municipality with the support of

İzmir Chamber of Commerce (İZTO), Aegean

Exporters’ Associations (EIB), Aegean Region

Chamber of Industry (EBSO), Aegean Clothing

Manufacturers Association (EGSD), will be the

most important event that will ensure the unity

and solidarity of the sector in 2022.

Fashion Prime – Textile, Ready-to-Wear

Suppliers and Technologies Fair, which will be

held on October 12-15 2022, will be organized

by İZFAŞ and hosted by İzmir Metropolitan

Municipality with the support of Aegean

Exporters’ Association (EİB), İzmir Chamber of

Commerce (İZTO), Aegean Region Chamber

of Industry (EBSO), Buca Aegean Organized

Industrial Zone (BEGOS), İzmir Atatürk Organi-

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


Tekstile dair geniş ürün yelpazemiz ile her isteğe cevap her soruna

çözüm olmak için çıktığımız bu yolda, müşteri memnuniyetini

ön planda tutarak yürümeye devam edeceğiz.

Poşet Üretim: O.S.B. 10010 Sokak No: 7 Çiğli / İZMİR

Merkez: Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No: 55/A Bornova / İZMİR

Tel: +90 232 935 19 61 | +90 850 833 09 61 | +90 539 854 26 61 | +90 539 597 76 61 | +90 532 769 46 61

e-mail: belsantekstil@gmail.com | muhasebe.belsantekstil@gmail.com


44

PANORAMA

Federasyonu (MHGF),Mimar Kemalettin Moda

Merkezi Derneği, MTK Sanayici ve İşadamları

Derneği (MTK) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri

(KYSD) destekleri ile gerçekleşecek.

Alıcı: “Fuarlarımız ihracata açılan önemli

birer kapıdır”

Fuarların oldukça verimli geçtiğini belirten

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu

Alıcı, “Pandemi döneminde fuar düzenlemek

oldukça zordu. Biz bu cesareti İZGİ Fuarcılık ve

sektörümüzün desteğiyle beraber gösterdik.

Dördüncü kez düzenlediğimiz Fashion Prime ve

ilk kez düzenlediğimiz Fashion Tech fuarlarımız

hem katılımcılarını, hem ziyaretçilerini, hem de

sektörümüzü oldukça memnun etmişti. Önemli

bir alım heyeti çalışması yürüterek yabancı

ziyaretçilerimizin yıl boyu süren önemli ticari

anlaşmalara imza atmasına vesile olduk. Fuarzed

Industrial Zone (IAOSB), The Fashion and

Apparel Federation (MHGF), Mimar Kemalettin

Fashion Center Association, MTK Industrialists’

and Businessmen’s Association (MTK) and

Apparel Sub-Industrialists (KYSD).

Alıcı: “Our fairs are significant doors for export”

İZFAŞ General Manager Canan Karaosmanoğlu

Alıcı stated that the fairs were quite productive

and said, “It was very difficult to organize

a fair during the pandemic period. We showed

courage with the support of İZGİ Fuarcılık and

our industry. The Fashion Prime Fair which we

organized for the fourth time and the Fashion

Tech Fair that we organized for the first time

satisfied both the participants, the visitors

and the industry. We carried out an important

procurement committee and helped our

foreign visitors to sign important commercial

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


46

PANORAMA

larımız ihracata açılan önemli birer kapıdır.

Şimdi yine aynı heyecanla, katılımcı ve

ziyaretçilerimizi tekstil sektörünün başkenti

İzmir’de buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Farklı ürün gruplarından başarıya giden yol

Yıllardır özlemi duyulan bir konseptte fuarı

tekstilin başkenti İzmir’de İZFAŞ ortaklığı ile

gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını

ifade eden İZGİ Fuarcılık Yurt İçi ve

Yurt Dışı Fuarlar Sorumlusu Mustafa Kemal

Hızarcıoğlu ise şunları kaydetti: Hazır giyim

ve konfeksiyon sektörü dünyanın en çok

istihdam sağlayan sektörlerinden. Makine

ve aksesuar birbirini tamamlayan iki ayrı

ürün gurubuydu. İki ürün gurubunu bir araya

getirmek zor gibi gözüküyordu. Ama biz

bunu başardık. Hazır giyim ve konfeksiyonda

dünyanın özlemiş olduğu fuar konsepti

ortaya çıkmış oldu. Hedefimiz hazır giyim

ve konfeksiyon üreticileriydi. Bu iki üretici

aksesuarı da kullanıyor makinayı da. Yurt içi

ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamı

iki tarafa da hitap etmekteydi. Büyük

alımlar gerçekleştirildi. Hem ziyaretçiler hem

de katılımcılar memnun ayrıldı. Böylece

fuarımızın başarısını 2022 yılına taşıdık. Bu yıl

ikinci kez sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı

altında toplayacak fuarımız, sektörün birlik

ve beraberliği için umut olacak.”

agreements throughout the year. Our fairs are

significant doors for export. Now, with the same

enthusiasm, we invite our exhibitors and visitors to

meet in Izmir, the capital of the textile industry.”

The path to success from different product groups

Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, Head of Domestic and

International Fairs of İZGİ Fuarcılık stated that they

are pleased to organize the fair in a concept that

has been yearned for years in İzmir, the capital of

textile, with the partnership of İZFAŞ and said:

The ready-to-wear and apparel sector employed

the largest number of people in the world.

The machine and accessories were two separate

product groups that complemented each

other. It seemed that it was hard to gather the

two product groups. But we succeeded. The fair

concept that the world yearned in ready-to-wear

and apparel has emerged. Our target was

ready-to-wear and garment manufacturers.

These two manufacturers use both the accessory

and the machine. All domestic and foreign

visitors appealed to both sides. Major purchases

have been made. Both visitors and participants

were satisfied. Thus, we carried the success of

our fair to 2022. Our fair, which will gather all the

components of the industry under the same roof

for the second time this year, will be a hope for

the unity and solidarity of the industry.”

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


48

PANORAMA

Deri sektöründen mühendis

adaylarına burs ve iş garantisi

Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı

Birlikleri ile YÖK arasında 2019

yılında imzalanan protokole

göre üniversite sınavında

dereceye giren öğrenciler,

Türkiye’de sadece Ege

Üniversitesi’nde olan ve 2021

yılı tercih kılavuzuna göre 26

öğrenci kontenjanı bulunan Deri

Mühendisliğini tercih etmeleri

durumunda her ay net asgari

ücret tutarında karşılıksız burs ve

iş imkanından faydalanacak.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

(İDMİB) ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları

Birliği ile bir araya gelen Yükseköğretim Kurulu

(YÖK), Türkiye’de deri mühendisliğinin algısını üst

seviyelere çıkarmak ve öğrencilerin bu bölümleri

daha çok tercih etmelerini sağlamak için 2019

yılında protokol imzalamıştı. 2019-2020 döneminde

21 öğrenciye sağlanan burs ve iş imkanı 2020-2021

döneminde 26 öğrenciye daha sağlanmıştı. Proje

hayata geçtikten ve burs imkanı sağlandıktan sonra

sadece Ege Üniversitesi’nde olan deri mühendisliği

bölümünde hem kontenjan hem de tavan

ve taban puanlarda artış yaşandı. 2022-2023

eğitim öğretim dönemi için yayımlanan tercih

kılavuzunda bölüme yine 26 öğrenci kontenjanı

ayrıldı. Belirtilen kriterleri sağlayan adaylar asgari

ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından

faydalanmaya hak kazanabilecek.

Türk deri mamulleri sektörünün dünyadaki güçlü

algısı nitelikli mühendislerle artacak

Deri Mühendisliği bölümünü tercih edecek gençlerin

gelecekte iş garantisi olduğunu vurgulayan

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

(İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak

Uyguner, “Sektör olarak dünyanın önemli tedarikçilerinden

birisiyiz. Türk deri mamulleri sektörünün

dünyada güçlü bir kalite algısı var. Kendimizi daha

da geliştirmek dünya piyasasında daha üst seviyelere

gelmek ve var olan algıyı güçlendirmek için

nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Gençlerimize

sağlayacağımız imkanlarla onları hem sektörümüze

hem de ülkemize kazandıracağız. Deri mühendisliği

Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olması sebebiyle

öğrenci sayısının çok sınırlı kaldığı bir bölüm.

Ege Üniversitesi’ndeki bölüme yaptığımız destekle

sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması

için çalışıyoruz. Başarılı öğrencilerimize burs imkanıyla

eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun

olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor.

Projemize 2019 yılında başladık. Projemiz ile hem

bölümün kontenjanları doldu hem de puanları arttı.

Bu sene de yine 26 öğrencimize burs ve mezuniyetlerinde

iş imkanı sağlayacağız. Her geçen sene

kontenjanımızı artırmayı hedefliyoruz. Gençler bizim

geleceğimiz. Önümüzdeki dönemde sektörümüze

yön verecek 26 mühendisimizi arıyoruz” dedi.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


Siz de katılın,

KYSD’ye üye olun...

Sektörümüzün sorunlarına çözüm bulmak, gücüne güç katmak,

temsil kabiliyetini arttırmak ve sektörümüzü el ele verip daha

yukarılara taşımak için siz de KYSD ailesine katılın.

KYSD - KONFEKSİYON YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

GİYİMKENT SİTESİ, 11. SOKAK NO: 66A ESENLER - İSTANBUL T: 0212 438 12 96-97 F: 0212 438 12 98

www.kysd.org.tr kysd@kysd.org.tr


50

PANORAMA

Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, sürdürülebilirlik ve yeşil

üretim yolculuklarının hızlanarak devam ettiğini söyleyerek üretim

sahalarındaki çatılarını güneş enerjisi panelleri ile kapladıklarını,

çatı alanında yapılan yatırımla yıllık ortalama 2000 MWH enerji elde

edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Berk Noyan, Chairman of the Board of Berteks, said that their

sustainability and green production journeys continued at an

accelerating pace, that they covered the roofs of their production sites

with solar energy panels, and that they aimed to generate an average of

2000 MWH energy annually with the investment made in the roof area.

Berteks Tekstil sürdürülebilirlik ve

yeşil üretim yolculuğunu hızlandırdı

Berteks Tekstil accelerated

its sustainability and green

production journey

Türkiye ekonomisine 100 yıldır değer katan

Berteks Tekstil, sürekli yatırım odağı ile yeni

ve inovatif ürünler geliştirerek ihracattan aldığı

payı yükseltirken çevre dostu yatırımlarıyla

da dikkat çekiyor. Yeşil üretim yolculuğunu

hızlandırarak sürdüren Berteks Tekstil,

son olarak üretim sahalarındaki binaların

çatılarını güneş enerjisi panelleri ile kapladı.

Berteks Tekstil, adding value to the Turkish economy

for 100 years, draws attention with its environment-friendly

investments while increasing its share in

exports by developing new and innovative products

with its continuous investment focus. Berteks Tekstil,

continuing its green production journey by accelerating,

recently covered the roofs of the buildings in its

production areas with solar energy panels.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


52

PANORAMA

“Sürdürülebilir dünya için

tüm gücümüzle çalışmaya

devam ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada

bulunan Berteks Yönetim Kurulu

Başkanı Berk Noyan, “Çatı alanında

yapılan yatırımla yıllık ortalama

2000 MWH enerji elde

edilmesini hedefliyoruz. Kurulan

sistem işletme ömrü boyunca

650 ton/yıl CO2 emisyonunun

önlenmesini sağlayacak. Petrol

tüketimini yıllık 119 TEP (Ton Eşdeğer

Petrol) ton azaltacak. Bu

rakamı daha açık ifade edersek

azalan CO2 emisyonu dünya

için 47370 ağaç dikilmiş gibi

bir etki sağlayacak ve yıllık 550

hanenin tüketimine eşdeğer

enerji üretecek. Daha temiz bir

çevre ve sürdürülebilir dünya

için tüm gücümüzle çalışmaya

devam ediyoruz” dedi.

“Karbon salınımının olabilecek

en düşük seviyeye indirilmesi

için de gerekli yatırımları

yapıyoruz”

“Temiz üretim, sürdürülebilirlik,

çevreci üretim, karbon ayak izi

salınımını azaltmak önceliğimiz.

Bu yöndeki yatırımlarımız da sürüyor”

açıklamasında bulunan

Berteks Yönetim Kurulu Başkanı

Berk Noyan, yeşil ürünleriyle

yeşil pazardaki paylarının her

geçen gün arttığını da belirtti.

En önemli odak noktalarından

birinin sürdürebilir gelecek

olduğunun altını çizen Berk

Noyan, müşteri odaklılık, sürdürülebilirlik

ve dijitalleşme odaklı

yatırımlarına devam edeceklerini

belirterek şöyle konuştu;

“100 yıllık bir aile şirketi olarak

başarımızın sürdürebilir olmasında

üretim ve teknoloji alt

yapımızı güçlendirmeye yönelik

yatırımlarımızın payı çok büyük.

Ar-Ge ve inovasyona ağırlık

verirken karbon salınımının olabilecek

en düşük seviyeye indirilmesi

için de gerekli yatırımları

yapıyoruz. Bu yeni yatırımımızla

elektrik gücünün yüzde 10’unu

yenilenebilir kaynaklarından

sağlayacağız. 2027 yılında bu

rakamın yüzde 30’a çıkarılmasının

hedefliyoruz.”

“We continue to work with all our strength for a sustainable world”

Berk Noyan, Chairman of the Board of Berteks, who made a statement

on the subject, said “We are aiming to obtain an average

of 2000 MWH energy annually with the investment made

in the roof area. The installed system will prevent 650 tons/year

of CO2 emissions throughout its operational life. It will reduce oil

consumption by 119 TEO (Ton Equivalent Oil) tons per year. If we

express this figure more clearly, the decreasing CO2 emission

will have an effect as if 47370 trees have been planted for the

world and will produce energy equivalent to the consumption

of 550 households annually. We continue to work with all our

strength for a cleaner environment and sustainable world.”

“We are also making the necessary investments to reduce

carbon emissions to the lowest possible level”

“Clean production, sustainability, environmentally friendly production

and reducing carbon footprint emissions are our priorities.

Our investments in this direction also continue” saying

Berk Noyan, Chairman of the Board of Berteks, stated that their

shares in the green market are increasing day by day with their

green products. Berk Noyan, underlining that one of their most

important focal points is the sustainable future, stated that

they will continue their investments focused on customer basic,

sustainability and digitalization and said “As a 100-year-old

family company, our investments to strengthen our production

and technology infrastructure have a huge share in the sustainability

of our success. While we focus on R&D and innovation,

we also make the necessary investments to reduce carbon

emissions to the lowest possible level. With this new investment,

we will provide 10% of the electricity power from renewable

sources. We aim to increase this figure to 30 percent in 2027.”

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


24 NO BOMBELİ PASLANMAZ KUŞGÖZÜ

www.ataimalat.com


54

PANORAMA

Yünsa Sonbahar Kış 2023-2024

koleksiyonunu tanıttı

Yünsa introduced its

Autumn Winter

2023-2024 collection

Dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa,

Sonbahar Kış 2023-2024 koleksiyonunu Paris’te tanıttı. Yaşamın

doğal canlılığını yansıtan renklerin ve desenlerin ön plana çıktığı

koleksiyonda, erkek ve kadın giyime yönelik kumaşların yanı sıra

premium kumaşlar da yer alıyor.

Yünsa, one of the world’s five largest top segment wool fabric

manufacturers, introduced its Autumn Winter 2023-2024 collection in

Paris. In the collection, where colors and patterns reflecting the natural

vitality of life come to the fore, there are premium fabrics as well as

fabrics for men’s and women’s wear.

Avrupa’nın en büyük entegre üst segment

yünlü dokuma kumaş üreticisi Yünsa, Sonbahar

Kış 2023-2024 koleksiyonunu Paris’te

düzenlenen Première Vision Tekstil Fuarı’nda

tanıttı. Fuara katılan onlarca uluslararası

markanın büyük beğenisini kazanan bu koleksiyonda

Yünsa’nın erkek-kadın ve premium

kumaşları bulunuyor. Koleksiyondaki desenler

doğanın canlılığını yansıtıyor ve dünyanın

yüzeylerinden ilham alıyor.

Yünsa, Europe’s largest integrated top segment

wool woven fabric manufacturer, introduced

its Autumn Winter 2023-2024 collection at the

Première Vision Textile Fair held in Paris. Yünsa’s

men’s and women’s and premium fabrics are

featured in this collection, which won the great

admiration of dozens of international brands

participating in the fair. The patterns in the

collection reflect the vitality of nature and are

inspired by the surfaces of the world.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


56

PANORAMA

Öncelik kalite ve sürdürülebilirlik

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz,

kaliteyi ve sürdürülebilirliği öncelik edinerek

ortaya çıkardıkları koleksiyonlarla her zaman

modayı ve trendi en doğru şekilde yansıtarak

iş ortaklarına sunduklarının altını çizdi. Sürmegöz,

“Yeni koleksiyonumuzu da bu bakış

açısıyla hazırladık. Kadın koleksiyonumuzda;

3D görünümlü zengin armürlerden oluşan

akışkan krep elbiselikler, maskulen twiller, kış

aylarının vazgeçilmezi olan yumuşak dokulu

strayhgarnlar ve tüvit ceketliklerin yanı sıra

fırçalı yüzeylerden oluşan palto ve kabanlıklarımıza

kadar geniş bir konsept sunuyoruz.

Koleksiyonumuzda ayrıca rahat görünümün

ön planda olduğu farklı yüzeylerden oluşan

elastikiyeti yüksek kumaşlar ile yeni geliştirdiğimiz

dry touch finishler oldukça ilgi görüyor.

Naturel bej ve vizonlarla başlayan, devamında

kahvenin, yeşilin, turuncunun, pembenin

ve morun ön plana çıktığı çok başarılı bir

koleksiyon hazırladık” dedi.

Erkeklere kış aylarında şıklık

Erkek koleksiyonu için sözlerine devam eden

Sürmegöz, “Yünsa erkeğinin iyi bir klasikçi ve

aynı zamanda da konforundan ödün vermeyen

smart ama casual bir erkek gardırobuna

sahip olduğunun altını önemle çiziyoruz

bu koleksiyonda. Klasik çizgilerimizi yüksek

elastikiyetle birleştirdiğimiz yeni finishlerimiz,

3D görünümlü blazer ceketliklerimiz ve örme

görünümlü dokuma ceketliklerimiz; kışın vazgeçilmezi

strayhgarnlar ve konforlu flaneller

bu koleksiyonun temel taşları arasında bulunuyor.

Koleksiyonun genelinde ise naturel

renklerden kahve tonları ve yeşile uzanan bir

palet hakimiyeti var” diye konuştu.

Premium kumaşlar

Sürmegöz, Yünsa’nın Sonbahar Kış 2023-24

Premium Koleksiyonu için de sözlerini şöyle

sürdürdü: “Premium koleksiyonumuzu diğer

koleksiyonlarımızdan ayıran en önemli özellik,

oldukça ince mikron yünlerden ve tamamen

doğal elyaflardan oluşan ürünlerimizi içeriyor

olmasıdır. Bu koleksiyonda, fine micron yünler,

cashmere, alpaca ve ipeklerden oluşan zengin

bir ürün çeşitliğine sahibiz. Klasikte 150’S,

140’S ve 130’S kumaşlarımız desenleri ve finishleriyle

oldukça beğeni topluyor. Ayrıca yıkanabilir

yüksek elastikiyetli konforlu kumaşlarımız

bu grupta öne çıkıyor. Premium erkeği klasiğin

yanı sıra, casual line içeriğine de sahip. Zengin

dokulu soft touch casual ceketliklerimiz, flanellerimiz

ve bunların yanı sıra yıkanabilir, %100

yün 140’S gömleklik kumaşlarımız, iki ve üç katlı

%100 yün doğal stretch performans kumaşlarımız

ile çift katlı paltoluk kumaşlarımız sezonun

favorileri arasında. Yine naturel ve doğal renklerin

daha baskın olduğu bu koleksiyon kahve,

kiremit ve yeşille zenginleşen bir palette.”

Priority is quality and sustainability

Yünsa General Manager Mustafa Sürmegöz

underlined that they always reflect fashion and

trends in the most accurate way and present

them to their business partners with the collections

they made by prioritizing quality and

sustainability. Sürmegöz said “We have prepared

our new collection with this perspective. In

our women’s collection, we offer a wide range

of concepts including fluid crepe dresses made

of rich dobby with 3D appearance, masculine

twills, soft-textured strayhgarns and tweed jackets

that are indispensable for winter months,

as well as our overcoats and coats made of

brushed surfaces. In our collection, the fabrics

with high elasticity consisting of different surfaces

where comfortable appearance is at the

forefront and the dry touch finishes we have

newly developed also attract a lot of attention.

We prepared a very successful collection that

started with natural beige and mink, followed

by brown, green, orange, pink and purple.”

Elegance for men in winter

Sürmegöz, continuing his words for the men’s

collection, said “In this collection, we emphasize

that the Yünsa man has a good classicist

and at the same time a smart but casual men’s

wardrobe that does not compromise on comfort.

Our new finishes, 3D-looking blazer jackets

and knitted-looking woven jackets, in which we

combine our classic lines with high elasticity,

strayhgarns indispensable for winter, and comfortable

flannels are among the cornerstones

of this collection. There is a palette dominance

ranging from natural colors to brown tones and

green throughout the collection.”

Premium fabrics

Sürmegöz continued his words about Yünsa’s

Autumn Winter 2023-24 Premium Collection

as follows: “The most important feature that

distinguishes our Premium collection from our

other collections is that it contains our products

consisting of very fine micron wool and

completely natural fibers. In this collection, we

have a rich assortment of fine micron wools,

cashmere, alpaca and silks. Our classic 150’S,

140’S and 130’S fabrics are highly appreciated

for their patterns and finishes. In addition, our

washable, highly elastic, comfortable fabrics

stand out in this group. In addition to the

classic, the premium man also has casual line

content. Our richly textured soft touch casual

jackets, flannels, as well as our washable, 100%

wool 140’S shirt fabrics, two and three-layer

100% wool natural stretch performance fabrics

and double-layered overcoat fabrics are

among the favorites of the season. Again, this

collection, in which natural and natural colors

are more dominant, is in a palette enriched

with brown, tile-red and green.”

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


Kırtasiye Keçesi •

Tekstil Keçesi •

Kalıp Keçesi 10 mm •

Yazı Tahtası Silgi Keçesi (Yün) •

Otomotiv Keçesi •

Mobilya Keçesi •

Halı Altı Keçesi •

DOT’lu keçe •

Yaka Altı Keçesi •

Terlik, Ayakkabı Keçesi •

Hobi Keçesi •

Aplike Keçesi •

Nakış Keçesi •

Punteriz (Denim) Keçesi •

Sanayi Mahallesi, Çavuşoğlu Sokak No:2 Güngören / İSTANBUL

www.tekspa.com.tr

info@tekspa.com.tr

+90 212 637 49 04

+90 544 637 49 04

www.kecedunyasi.com

info@kecedunyasi.com


58

PANORAMA

The art & heart

of fashion

Première Vision Paris brings together over 23,000 visitors for a strong edition and

confirms a change of calendar highly anticipated by the fashion industry.

Historically held in September, Première Vision

Paris continues to build on its success with its new

summer positioning. Designed to better cater to

the evolving cycles of the fashion industry, as well

as to the needs of manufacturers, this calendar

change has won the market’s approval. A 32%

growth in the creative offer (vs. September 2021),

the return of international visitors, and the industry’s

reinforced commitment to ecoresponsibility

issues addressed by Première Vision all confirm

the event’s strategic choices. The physical edition,

which attracted 23,377 visitors (+37% vs. September

2021 and +10% vs. February 2022), underlines

the positive momentum of the event, with a solid

turnout, especially on its first day, despite rail and

air strikes, and despite a call for telecommuting issued

by the SNCF (France’s national railway) to its

users. «We are pleased to have finally been able

to respond to market demand with a new agenda

that has been brought forward by two months.

The creativity of our offer, the energy of our visitors,

the return of distant markets, the challenge

of eco-responsibility, and the success of the new

services we offer are all strong and encouraging

signs that we are able to sustain our activity despite

the current context,» confirms Gilles Lasbordes,

General Manager of Première Vision.

Growing visitor numbers

With international attendance at 69%, and a

notable return of the United States and Korea,

respectively in the Top 10 and Top 15 positions,

international buyers turned out to discover the

ultra-premium collections of 1,200 exhibitors. This

growing creative offer (+32% vs. September 2021

and +10% vs. February 2022) also had a strong

international dimension, with exhibitors coming

mostly from Europe—with Italy in the lead, followed

by France, the United Kingdom, Spain, Portugal,

and Germany…—as well as from the Mediterranean

basin—Turkey, Morocco, Tunisia…—and from

Asia—Japan, Korea, India… In a context where, in

addition to the still latent health crisis, we now face

an unstable international situation related to the

war in Ukraine, which affects all markets in terms of

business and industrial factors (rising raw material

prices, supply difficulties, logistics, etc.), this growth

both in attendance and offer around a brandnew

calendar reflects the fashion industry’s solid confidence

in the Première Vision Paris show.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


60

PANORAMA

Ev tekstilinde

iyi hissettiren konfor

Sürdürülebilirlik, ev tekstil ürünlerinde de iyi hissettiren, benzersiz bir

konfor sunuyor. Kullanım ömrü bittikten sonra doğada %100 çözünebilen

TENCEL Home selüloz elyaflar, doğanın saf ruhunu evlere taşıyarak

uzun süre kalıcı konforuyla yaşam alanlarını doğal bir sığınağa

dönüştürüyor. Doğal yumuşak bir tuşe ve nazik bir dokunuş hissi veren

TENCEL Lyocell ve Modal elyaflarla üretilen halılar, uyku ürünleri ve

havlular, hem uykunun hem de ev hayatının kalitesini artırıyor.

Yaşam alanlarında konforlu hissettiren, doğanın izlerini

üzerinde taşıyan, nefes alan tekstil ürünleriyle

günün her anında iyi hissetmek mümkün. Doğada

%100 çözünebilen TENCEL elyaflar kullanılarak

üretilen ve sürdürülebilir modayı evlere taşıyan

ev tekstili ürünleri, pek çok markanın koleksiyonlarında

da yerini alıyor. Nevresim takımlarından

halılara, havlulardan yorganlara her alana yayılan

tasarımlar, evlerde sürdürülebilir ve doğal konforu

yaşatarak iyi hissettiriyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


PANORAMA 61

Doğal nem yönetimi ile kaliteli uykular

TENCEL elyafları içeren ev tekstili ürünleri sahip

olduğu doğal nem yönetimi sayesinde, daha az

bakteri oluşturuyor. Pamuk gibi diğer yorgan dolgu

malzemeleriyle kıyaslandığında, TENCEL elyaflar

içeren yorgan ve uyku ürünleri nemi daha verimli

bir şekilde emerek uyku ortamını daha sağlıklı hale

getirmeye yardımcı oluyor. Daha fazla nefes alabilen

kumaşlar botanik kökenli elyafların doğal nem

yönetimi özelliği ile vücudun doğal ısı düzenleme

fonksiyonunu da destekliyor. İpeksi yumuşaklığı ve

doğal ışıltısıyla TENCEL Lyocell elyaftan üretilen

nevresim takımları, vücudu nazikçe sararak uyku

kalitesini arttırıyor. Lyocell elyaflar kumaşlara nazik

bir yumuşaklık katıyor, bu yumuşaklık hassas ciltler

için de doğal bir konfor anlamına geliyor.

Havlular ilk günkü gibi yumuşak kalsın

Ev tekstilinde kullanılan TENCEL Modal elyaflar,

üstün nem emme özelliğiyle havluların

da çabuk kurumasını sağlıyor. Pamukla kıyaslandığında,

bu özel elyaflarla üretilen havlular

yumuşaklığını zamanla yitirmediği gibi, defalarca

yıkamaya ve kurutmaya karşı güçlü dayanıklılığıyla

yumuşaklığını yitirmiyor.

Halı deyip geçmeyin

TENCEL Lyocell selüloz elyaflar, doğal yumuşaklıklarıyla

halı ve kilimlerle de yaşam alanlarına dokunarak

ipeksi bir yüzey sergiliyor. TENCEL Lyocell

elyaflar, canlı renkleriyle halılara ve döşemelere

hoş bir parlaklık katarken, sadece basıp geçilecek

değil üstünde yaşanacak bir ortam oluşturuyor.

AĞUSTOS | AUGUST | 2022 KONFEKSİYON TEKNİK


Güvenli

Ticaret

Ticaret pek çok sıkıntılar barındırıyor.

Yaşanan tüm sıkıntılardan kurtulmanın

en güvenli yolu Türk Barter Ortak Pazarı’ndan

geçiyor. Stoklarınızı eriten, müşteri

kazandıran, atıl kapasitenizi değerlendiren

Barter Ortak Pazarı’na dahil olun.

Güvenli Ticaret yapın, Faizsiz Finans yapın.

Faizsiz

Finans


Stoklarınızı Eritiyoruz

Ürettiğiniz ürünlerin satışında zorluklar yaşıyorsanız,

Barter Ortak Pazarı’nda tüm ürünlerin satışını

gerçekleştirebilirsiniz.

Atıl Kapasitenizi Değerlendiriyoruz

İhracat yapıyorsanız, istenilen satışı gerçekleştiremediyseniz

veya ürettiğiniz ürünler elinizde kaldıysa; Türk Barter ile tüm atıl

kapasitenizi değerlendirebilirsiniz.

Yeni Müşteriler Kazandırıyoruz

Türk Barter Ortak Pazarı’nda yer alan 10.000’i aşkın üyemiz ile

sizlere yeni müşteriler kazandırıyoruz. 160’dan fazla sektörde

bulunan müşterilerimiz ile ticaretinizi genişletebilirsiniz.

Borçlarınızı Yapılandırıyoruz

Ticaret her zaman yolunda gitmez. Piyasadan tahsil

edemediğiniz alacaklarınızı, alacaklılarınıza

ödeyemediğiniz borçlarınızı barter ile yapılandırıyoruz.

Ticarette güvenli limanınız olmaya devam ediyoruz.


64

PANORAMA

From 21 to 24 June 2022, the leading international trade fairs

Techtextil and Texprocess focused on sustainability and innovations

and provided the international audience with an optimum setting on

seven hall levels for exchanging information and establishing and

strengthening business relationships. Quality meets quantity: this

motto was fulfilled once again this year. 94 percent of all visitors and

87 percent of all exhibitors expressed themselves as very satisfied to

satisfied with their participation in the trade show.

Techtextil and Texprocess 2022

set benchmarks for future-oriented

textile trade fairs

With a degree of internationality of 66 percent, a

total of 48,000 visitors from 105 countries attended

the first edition of Techtextil and Texprocess since

the Corona pandemic and used the opportunity to

visit both trade fairs. The excellent figures of around

44,000 visitors at Techtextil and 22,000 visitors at

Texprocess (each including visitors transferring from

Texprocess and Techtextil respectively) confirm

the relevance of these trade fairs for the textile

and textile technology industries. 1,141 exhibitors

at Techtextil from 47 countries and 182 exhibitors

at Texprocess from 29 countries, including twelve

international country pavilions and numerous

joint stand participants, presented their products,

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


66

PANORAMA

technologies and new developments. In addition

to German exhibitors, companies from Italy, France,

Turkey and Switzerland were most frequently

represented. The extensive and attractive accompanying

program, such as the Techtextil and

Texprocess Forums, the Techtextil and Texprocess

Innovation Awards, the Techtextil Special Show

“Performance Textiles in Fashion” or the Texprocess

Special Show “Denim Future Lab” with integrated

Speakers Corner, enabled discussions and showed

exceptional textile and textile technology solutions,

also with regard to sustainability. This shows: Visitors

and exhibitors rely on personal encounters on the

exhibition grounds. In addition, the digital offerings

were also used, such as the apps and the Digital

Extension offered for the first time, which made the

trade fairs an online experience. “The first edition

of Techtextil and Texprocess since the Corona

pandemic fulfilled the industry’s strong desire to

finally come together again in person. We are

pleased that the re-start was excellently received

by exhibitors and visitors worldwide. At the Frankfurt

exhibition center, we were able to create a place

for industry representatives to exchange ideas on

the future topics of the textile and apparel industry,”

reports Olaf Schmidt, Vice President Textiles

& Textile Technologies, Messe Frankfurt.

“With the focus on sustainability and innovations,

we have created real added value for visitors.

Never before has there been so much interest in

innovative and sustainable solutions. Techtextil

and Texprocess offer an optimal platform for the

presentation of progressive products and support

the future-oriented further development of

the industry,” explains Michael Jänecke, Director

Brand Management Technical Textiles & Textile

Processing, Messe Frankfurt.

Elgar Straub, Managing Director of VDMA Textile

Care, Fabric and Leather Technologies (TFL),

draws an optimistic conclusion from this year’s

Texprocess: “Thanks in particular to the many

high-level and international visitors, the mood

was positive all around - despite current uncertainties

and the resulting cautious expectations of

Texprocess exhibitors prior to the fair. At the fair,

in personal exchanges, it nevertheless became

clear once again that, precisely because the

textile world is currently changing rapidly, there is

an immense need for investment in technology.

Automation, sustainability and flexibility are just

the most important keywords here.”

Exhibitor statements on Techtextil and

Texprocess 2022

New products and further developments were

of particular importance at this year’s Techtextil

and Texprocess. In a time characterized by social

and economic challenges, labor shortages,

supply bottlenecks or shortages of raw materials,

progressive approaches to solutions are essential.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


5-6 Ekim/October 2022

ÇIRAĞAN PALACE

BLOOMBERG HT CANLI/LIVE

save the date

tgsd.org.tr

istanbulhazirgiyimkonferansi.com


68

PANORAMA

At the leading trade fairs, it became clear that

the companies have used the time since the last

Techtextil and Texprocess intensively for research

and development and were able to present

numerous promising products. “After the Corona

break, it was of great importance to finally reconnect

with the international industry at Techtextil

and to meet our many business partners in person

that we have not been able to meet in person for

a long time. We also made some interesting new

business contacts,” said George Papagiannis,

Sales & Marketing Manager at Thrace Nonwovens

& Geosynthetcs S.A., Greece. “For us, Texprocess

was a great success. We are very satisfied with the

quality and the results of the conversations with

the visitors. It was a great pleasure for us to meet

so many partners and customers again in person

after a long time of major travel restrictions. Digital

communication is a must nowadays and certainly

makes many things easier, but it cannot completely

replace face-to-face communication and

knowledge transfer. We welcomed many new

business partners at Texprocess, but also long-time

friends and familiar faces,” says Henry Diekmann,

Head of Marketing at Dürkopp Adler, Germany.

“At this year’s Techtextil, our Portuguese companies

achieved very good results. Our conclusion

is that the success of the trade fair in 2022 continued

on seamlessly from 2019 - and we are very

pleased with this finding. Most of our companies

were also very pleased with the number of new

customers looking for new European suppliers,”

said Manuel Serrão, CEO at Selective Moda.

“This year’s trade fair contained an element of

new beginnings. In an ad hoc survey, over 70 percent

of our members said that Techtextil was the

most important or only trade fair for their product

portfolio. Over 90 percent rated the number of

visitor contacts as good or very good. The quality

of contacts was rated as good by 75 percent and

very good by 17 percent. All those we surveyed

expressed their intention to exhibit in Frankfurt

again in 2024,” says Stefan Schmidt, Head of Divisions

Yarns - Fabrics - Technical Textiles at IVGT e.V..

“From the point of view of Swissmem / Swiss

Textile Machinery, this year’s edition of Techtextil

presented itself as extraordinarily successful.

The long overdue refreshment of existing customer

relationships and the establishment of new

contacts were very valuable. Particularly worth

mentioning is the high quality of the visitors and

the meetings that took place were at equal level

between decision-makers. We will certainly be

returning again in 2024,” sums up Ernesto Maurer,

President of the Swissmem Swiss Textile Machinery

Association. “It was a good trade show. We

had more than 400 visitors from 51 countries and

were able to establish many successful business

relationships from Europe. Texprocess was also

the ideal platform for the launch of our new

software product 2DCAD and our new Vison

system. This was important because visitors to

Texprocess come primarily to see innovations or

new products,” says Fabrizio Giachetti, Managing

Director of Morgan Tecnica SpA, Italy.

From Innovation Awards to Sustainability

But nowhere was the future of the textile industry

as close as at the Techtextil and Texprocess

Innovation Awards. Thirteen winners from seven

categories were selected by two international

juries of experts, honored at a public awards ceremony

and exhibited on all four days of the fair.

In addition to the first woven heart valve, production

processes using sustainable materials, such

as pineapple peels or a novel cold glue robot,

all received a Techtextil or Texprocess Innovation

Award. The textile industry is exploring news paths.

This is also the case with regard to sustainability.

The interest in sustainable and resource-saving

materials and processing methods or recycling

solutions has never been so great. This has also

long since entered the consciousness of manufacturers.

This year, 66 exhibitors were marked

with Sustainability@Techtextil or Sustainability@

Texprocess and could thus be specifically visited

by visitors. Exhibitors with sustainable offerings

were able to submit their products for review

by an international group of experts and were

highlighted after successful review. Sustainability

was also a topic at the Techtextil and Texprocess

forums. “Circular economy in the textile industry.

A Positioning”, “Virtual Fabrics: Structure and Multispectral

Color Prediction” or the keynote “After

the Crisis is Before the Crisis” provided high-quality

information opportunities and unique insights into

current industry topics on all four days of the fair.

The patron of the Techtextil Forum was EURATEX -

The European Apparel and Textile Confederation.

The Texprocess Forum program was organized by

DTB - Dialog Textil-Bekleidung e.V. and VDMA TFL.

A special highlight was the Techtextil special show

“Performance Textiles in Fashion”. Here, visitors

experienced first-hand how functional textiles are

used in the apparel industry. Smart textiles with

electrodes and stretchable cables for electro-muscle

stimulation, heatable clothing or bags

made of particularly resistant material provided

inspiration and amazed the audience. The Denim

Future Lab took visitors into the world of the denim

industry. The Texprocess special show focused

on sustainable materials and processing as well

as luxury denim. The Speakers Corner, which was

co-organized by the Transformer Foundation,

invited visitors to exchange ideas and engage in

discussions and was very well attended.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


70

PANORAMA

Tekstil mühendisliği tercihine

asgari ücret tutarında eğitim bursu

Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, üniversite sınavında ilk 20 binde

yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme

girmeye hak kazanan öğrencilere, bugün itibariyle aylık 5 bin 500 TL burs

imkanı sunacaklarını duyurdu. Kriterlere uygun olmaları halinde, Türkiye

genelinde 14 tekstil mühendisliği bölümüne kayıt yaptıracak toplam 463

öğrencinin tamamı da bu burstan yararlanabilecek.

ÖSYM, Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları

Kılavuzu’nu yayınladı. Öğrencilerin tercih süreci

başladı. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci

adayları İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen

fuarda farklı üniversite ve bölümler ile ilgili bilgi

alma fırsatı yakaladı. Fuara katılan tekstil ve hazır

giyim ihracatçı birlikleri sınavda başarılı olan öğrencilere,

aylık asgari ücret tutarında karşılıksız burs

imkanı sunacağını duyurdu. Tercihim Tekstil Mühendisliği

Projesi kapsamında, üniversite sınavında

ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde

tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak

kazanan öğrenciler, bugün itibariyle aylık 5 bin 500

TL burs alacak. Kriterlere uygun olmaları halinde,

Türkiye genelinde 14 tekstil mühendisliği bölümüne

kayıt yaptıracak toplam 463 öğrencinin tamamı

da bu burstan yararlanabilecek. Sektörün nitelikli

mühendis ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında

başlatılan “Tercihim Tekstil Mühendisliği” burs projesi,

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları

Birliği (İTHİB) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon

İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda bir

araya gelen 11 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil

Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından

yürütülüyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi

ile öğrencilere eğitimleri sırasında uygulamalı

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


72

PANORAMA

staj imkânı sunuluyor ve mezun olduklarında işe

yerleşmelerinde destek olunuyor. Sektörden gelen

yüksek talep nedeniyle, öğrencilerin önemli bir

kısmı henüz mezun olmadan işe yerleşiyor.

İlk 80 bine girenlere karşılıksız burs

Proje kapsamında, üniversite sınavında ilk 80 bine

giren ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini

seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler

bu burstan yararlanabilecek. Bu kriterlere

uyan ve ilk 20 bine giren öğrencilere aylık olarak

asgari ücret tutarında burs sağlanacak. İlk 20 ile

50 bin arasındaki öğrenciler, asgari ücretin yüzde

70’i ve 50 ile 80 bin arasındakiler ise asgari ücretin

yüzde 50’si oranında burs almaya hak kazanacak.

Proje kapsamında herhangi bir sayı sınırı olmaksızın

kriterleri sağlayan tüm öğrenciler, üniversitelerin

hazırlık bölümleri de dahil olmak üzere lisans eğitimleri

boyunca bu burstan yararlanıyor.

“Sektörümüzün dijital dönüşümüne yön verecek

genç tekstil mühendislerini bekliyoruz”

Projenin büyüyerek devam ettiğini vurgulayan İHKİB

Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı İlker

Karataş, “Hazır giyim ve tekstil sektörü Türkiye’nin

en büyük sektörleri arasında yer alıyor. Bu kadar

büyük bir sektörün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı

var. Gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında tekstil

mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencileri

sektörümüze kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Hazır giyim ve tekstil sektörünün nitelikli insan

kaynağına ihtiyacı var”

Karataş, projenin çıkış aşamasını şöyle anlattı:

“Projemizi 2019 yılında başlattık. Hazır giyim ve

tekstil sektörlerine nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız

var. Proje kapsamında, üniversite sınav

sonuçlarına göre ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden

birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme

girmeye hak kazanan öğrencilere burs imkanı

sunacağız. Bu kriterlere uyan ve ilk 20 bine giren

öğrencilere aylık olarak asgari ücret tutarında burs

sağlayacağız.” Hazır giyim ve tekstil sektörünün

nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğunun altını

çizen Karataş, “Sektörümüz hedeflediği nitelikli insan

kaynağına ulaşmak için çalışmalarına devam

ediyor. Projeyi başlattığımız günden bu zamana

kadar bu bölümlerden öğrencilerin neredeyse

yüzde 27’si daha mezun olmadan, yüzde 49,3’ü ise

ilk 6 ayda iş bulabiliyorlar. “ ifadelerini kullandı.

Ar-Ge alanında çalışmak istediğini belirten

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü

öğrencisi Merve Karahasan, “Tercihim Tekstil

Mühendisliği” bursu alıyorum, bunun sayesinde

sadece eğitimime odaklanabiliyorum. Farklı bir

şehirde okumak gerçekten hem manevi hem de

maddi açıdan çok zor. Kendinizi geliştirmek adına

burs almak öğrenciye çok fazla katkı sağlıyor.

Bu bölümü seçerken sektörün sadece konfeksiyondan

ibaret olmadığını medikal ve savunma

sanayiinden akıllı tekstillere kadar birçok alanda

çalışabileceğimi ve dijital teknolojilerin kullanıldığını

gördüm ve bu bölümü seçtim” dedi.

Eğitimi için Gaziantep’ten İstanbul’a geldiğini

belirten yaşayan İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil

Mühendisliği bölümü öğrencisi Siraç Uzuntok, “Ailem

Tercihim Tekstil Mühendisliği bursunu duymuş

bu sayede hayalim olan İTÜ Tekstil Mühendisliği

bölümüne girebildim. Bu burs İstanbul’da yaşamamı

sağlayacak bir miktardı, böylece bursa kabul

edilerek bölüme girebildim. Sektörümüz çok büyük

ve sektörün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var.

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler ilk önce seçecekleri

mesleğin ileride onları mutlu edip etmeyeceğini

araştırıp hareket etmesi gerekiyor. Bu proje

kapsamında sadece eğitim desteği almıyoruz, iş

imkanları da sunuluyor. Ayrıca proje sayesinde pratik

eğitimi de çok erkenden alabiliyoruz” dedi.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


74

PANORAMA

Lufian’dan

yatırım atağı

Erkek giyimin başarılı markalarından Lufian, yeni yatırımlarıyla

dikkati çekiyor. Diyarbakır’da toplam yatırım bedeli 30 milyon

dolar olacak bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara başlayan

Lufian, hem yurt içinde hem de yurt dışında mağaza sayısını da

hızla artırıyor. Şu anda 120’ye yakın mağazası bulunan Lufian,

2025 yılına kadar mağaza sayısını 325’e çıkarmayı hedefliyor.

İddialı, şık ve modern koleksiyonuyla her daim öne

çıkan Lufian, dünyada ve Türkiye’de hızlı büyümesini

sürdürme yolunda yeni bir yatırım atağı

başlattı. Zorlu pandemi koşullarıyla mücadeleden

büyüyerek çıkan Lufian’ın gelecek hedefleri de

oldukça iddialı. Bu hedeflere ulaşmak için ise

yatırımlara hız verildi. Diyarbakır’da 2 bin kişiyi istihdam

e-decek ve toplamda 30 milyon dolara mal

olacak bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara

başlayan Lufian, bugün toplam 120 olan mağaza

sayısını 2025’e kadar 325’e çıkarmak için de mağaza

yatırımlarını sürdürüyor. Yeni mağazaların 100

tanesi ise yurt dışında özel-likle Avrupa’da olma

hedefi var. Fransa ve İngiltere ise öncelikle ülkeler.

Emin Gümüştepe: “Bu sene yüzde 200 büyüme

hedefliyoruz”

1995 yılında İzmir’de kurulan Ne-Saç dünyaca ünlü

markalara tasarım ve üretim hizmeti vererek başladığı

yolculuğuna, deneyim ve kalitesini birleştirerek

2005 yılından bugüne Lufian markası olarak devam

ediyor. O günden bu yana Türkiye’de ve dünyada

hızlı büyümesini sürdüren, her sezon çıkardığı yeni

koleksiyonlarla hayata eşlik etmeye devam eden

Lufian’ın bu yıl yüzde 200 büyüme hedefi söz konusu.

2022 sonu itibariyle 1 milyar TL’nin üzerinde ciro

hedeflediklerini söyleyen Lufian Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Gümüştepe, büyüme hedeflerinin sadece

ciro değil adet bazında da iddialı olduğunun altını

çiziyor. Önlerine koydukları üç yıllık iddialı hedefleri

gerçekleştirme yolunda farklı yatırımlara başladıklarını

da belirten Gümüştepe şu açıklamada bulundu:

“Yakın zamana kadar özellikle dış giyimde üretimin

büyük kısmını yurt dışında yaptırıyorduk. Ekonomik

gelişmeler dolayısıyla bunu yurt içine kaydırma

kararı aldık ve Diyarbakır’da mont ve kaban üretim

tesisi kurduk. Orada 42 bin metrekarelik alanımızın 6

bin metrekarelik alanında bu tesis. Ancak 3 yıl içinde

geri kalan alanda da binalar yaparak tesisi genişleteceğiz.

Şu anda fabrikada 450 kişi çalışıyor. Ancak

3 yıl içinde 30 milyon dolarlık bir yatırım yaparak bu

tesisin 2 bin kişiyi istihdam edecek bir yapıya kavuşmasını

hedefliyoruz. Dış giyimde şu anda yılda 400

bin adet üretim yapabilecek kapasitemiz var. 3 yıl

sonunda fabrika tamamladım tam kapasite çalıştığında

burada 1 milyon adetlik bir dış giyim, buna ek

olarak da 12 milyon civarında diğer ürün gruplarında

üretim gerçekleştirme hedefimiz söz konusu.”

Mağaza sayısı hızla artıyor

İlk mağazasını 2006 yılında İstanbul’da açan

Lufian’ın 100’ü Türkiye’de olmak üzere 120’ye yakın

mağazası bulunuyor. Markanın yurt dışındaki mağazaları

ise Irak, Aze-rbaycan, Hollanda, Özbekistan

Cezayir’de. Ancak yurt içinde yeni mağazalar

açarken, yurt dışında da özellikle Avrupa ülkelerinde

mağazalaşmak için çalışmalar yürütülüyor. Gürcis-tan’da

yakın zamanda mağaza açacaklarının

bilgisini paylaşan Emin Gümüştepe, Fransa ve

İngiltere ‘de de master franchise görüşmelerinde

son noktaya geldiklerini aktarıyor. Bugün cironun

yüzde 15’inin e-ticaretten geldiğinin de altını çizen

Gümüştepe, “E-ticarette 2021’de bir önceki yıla göre

yüzde 26 büyüme kaydederken 2022’de ürün yelpazesindeki

genişlemenin de etkisiyle cirosal anlamda

yüzde 104 büyüme öngörüyoruz“ diye konuşuyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


76

PANORAMA

Kutnia’nın uluslararası başarısı

Gaziantep’in unutulmaya yüz

tutmuş bir değeri olan kutnu

kumaşını yeniden hayata

döndüren Kutnia markası,

uluslararası bir başarıya

imza attı. Dünyaca ünlü Dior

modaevi, son koleksiyonunda

(Dior Erkek İlkbahar/ Yaz

2023) Kutnia’nın ürettiği kutnu

kumaşını (Kutnia Crafted Fabric)

kullandı. Bunun yanı sıra, Dior,

sosyal medya hesaplarında

kutnu kumaşının tekniği, önemi

ve tarihi üzerine Gaziantep’te

çekimlerini gerçekleştirdiği bir

video yayınladı.

16. yüzyılda Osmanlı saraylarında kullanılan kutnu

kumaşı, tüm zamanların en parlak kumaşlarından

biri olarak biliniyor. İpek ve pamuğun elle dokunması

sonucu üretilen kutnu kumaşı, genellikle

çizgili ve renkli tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Kutnu

kumaşını bölgedeki diğer dokuma kumaşlardan

ayıran, Gaziantep’in tarihsel önemi. İpek Yolu

üzerinde olan kent, tarih boyunca yerel pamuk ile

bölgeden geçen tüccarların taşıdığı ipeğin birbirine

karışarak yepyeni bir kumaş ortaya çıkarmasına

zemin hazırladı. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak

yolculuğuna başlayan Kutnia markası, kurucusu

Julide Konukoğlu’nun inisiyatifiyle kutnu kumaşını,

dokuma tarzını değiştirmeden, zamana uygun bir

hale getirerek ve geliştirerek dünyaya tanıtmayı

hedefliyor. Kutnia, önceleri eni dar olduğu için kullanım

alanı kısıtlı olan bu kumaşı genişletip dikişe

elverişli bir hale getirerek yola çıktı. Kutnu üretim

zanaatına büyük önem veren markanın ürettiği

kumaşlarda ise her ustanın kişisel imzası bulunuyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


78

PANORAMA

Hazır giyim sektörünün

yeni rotası ‘’Ruanda’’

Türkiye ekonomisini destekleyen sektörler

için dünyanın en önemli fuarlarını organize

etmeye devam eden CNR Holding, yaklaşık

üç yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından Afrika

pazarına açılıyor. CNR, Afrika’nın İsviçre’si

olarak anılan Ruanda’da, aralarında hazır

giyimin de olduğu sektörler için 6 farklı fuar

birden organize ediyor.

Türkiye’nin en köklü fuarcılık şirketi

olarak dünyanın en büyük

fuar organizasyonları düzenlemeye

devam eden CNR Holding,

rotasını Afrika’ya çevirdi.

CNR, Avrupa ülkeleri başta

olmak üzere tüm dünyanın yeni

iş ilişkileri kurmak için çabaladığı

Afrika’da 6 farklı sektörel fuar

birden organize ediyor. Ruanda

Kalkınma Bakanlığı ile Ticaret

ve Sanayi Bakanlığı’nın tam

destek verdiği CNR Holding’in

Afrika’daki fuarlarından biri de

hazır giyim sektörü için olacak.

18-20 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenecek olan Gateway

to Afrika’da Hazır Giyim Ayakkabı

ve Deri Fuarı, Ruanda’nın

başkenti Kigali’de hayata geçirilecek.

54 Afrika ülkesinin kamu

ve özel sektör kuruluşlarının satın

almacı ve karar vericilerinin

geleceği fuar, Türk hazır giyim

sektörünün Afrika’daki en büyük

ihracat kanalı olacak. Fuar,

Türkiye’nin en önemli hazır giyim

firmalarının yanında markalaşmak

ve ihracata yönelmek

isteyen KOBİ’lerin de yoğun ilgisi

ile karşılaşıyor. Afrika ile hazır

giyim ticaretinin Ruanda’dan

geçtiğini keşfeden firmalar,

kıtanın genç nüfusuna da bu

fuarla ulaşmak istiyor. Toplam

20 milyar dolarlık ihracat hacmi

hedeflenen CNR fuarları, Afrika

kıtasındaki ülkeleri tek tek

dolaşarak bile ulaşılamayacak

alıcıları, firmaların standına

kadar getirecek.

Ticaretin en kolay ve en az

maliyetli yolu Ruanda’dan

geçiyor

Türk hazır giyim markaları, 1

milyar 300 milyon nüfusu ile

geleceğin pazarı olarak gördüğü

Afrika’yı ticarette sağladığı

eşsiz kolaylık ve fırsatlar açısından

da tercih ediyor. Afrika’nın

İsviçre’si olarak anılan Ruanda

Cumhuriyeti, Afrika kıtasında

ticaret yapmanın en güvenli ve

kolay olduğu ülke konumunda

yer alıyor. Ruanda’ya Afrika

ülkelerinin neredeyse tamamının

vizesiz girebilmesi, Türkiye

dahil birçok ülkeye de kapıda

vize kolaylığı sağlamasıyla, fuar

katılımcıları ve ziyaretçileri için

eşsiz fırsatlar sunuyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


“İşi profesyonellerine bırakın”

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ

‘nin matbaası

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”

Termal Kalıp

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli

baskı sağlayan özel bir kalıptır.

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Detaylar İçin:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,

yüksek tirajlı baskılara uygun,

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:


80

PANORAMA

Artan enerji maliyetlerinden

koruyan ısıtma çözümleri

Ülkemiz son yılların en soğuk kışlarından birini

yaşıyor. Soğuk kış günleri ve artan enerji maliyetleri

nedeniyle işletmeler; ısıtmadan kaynaklı

enerji tüketimini, verimlilik yoluyla azaltacak,

daha ekonomik sistemlere yöneldi. İşletmelerdeki

ısıtma amaçlı enerji tüketiminin, toplam tüketimin

yüzde 40’ından fazlasını oluşturduğunu belirten

Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ,

son dönemde artan enerji maliyetleri nedeniyle

işletmelerin, daha ekonomik ısıtma yöntemi olarak

bilinen doğalgazlı radyant ısıtıcılara ve infrared ısıtıcılara

yöneldiklerini açıkladı. Kullanıcılarına kolay

kurulum avantajı sunan infrared ısıtıcıların ve doğalgazlı

radyant ısıtıcıların hem ilk yatırımda hem

de işletmede sağladığı tasarruf nedeniyle yüksek

talep gördüğünü belirten ÜNLÜ, işletmeleri, ısıtma

giderlerinden tasarruf ettirecek, doğru radyant

ısıtıcıları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Sert geçen kış mevsimi

ve artan enerji maliyetleri

nedeniyle işletmeler; hızlı

uygulanabilen, tasarruflu ve

ilk yatırım maliyeti açısından

da avantaj sağlayan infrared

ısıtıcılara ve doğalgazlı radyant

ısıtıcılara yöneldi. Ancak

her ısıtıcı aynı verimlilikte

çalışmıyor. Çukurova Isı

Pazarlama Müdürü Osman

ÜNLÜ: “Aynı ısıtmayı, yüksek

verimli ve daha düşük

kapasiteli ısıtıcılarla çok daha

ucuza sağlayarak, elektrik

veya doğalgaz faturalarınızdan

tasarruf edebilirsiniz” diyerek,

işletmeleri uyardı.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


82

PANORAMA

Yüksek performans

“Infrared ısıtıcıların yatırım maliyeti, doğalgazlı

ısıtıcılara göre çok daha düşük oluyor; fakat

Türkiye’de doğalgaz birim maliyetleri, elektrik birim

maliyetlerinden daha düşük olduğu için uzun

vadede doğalgazlı cihazlar, elektrikli cihazlardan

daha avantajlı olabiliyor. Tabii bu durum; kullanılacak

mahalin mimari yapısına ve eğer bu işletme

bir cafe-restoran ise oturma düzenine göre değişiklik

gösterebiliyor. Bu nedenle her iki sisteminde

birbirine göre artıları ve eksileri olabiliyor. Ancak

biz Çukurova Isı olarak GOLDSUN marka infrared

ısıtıcılarımızın ve doğalgazlı radyant ısıtıcılarımızın

piyasadaki muadillerinden çok daha ekonomik ve

yüksek verimli olduğu konusunda iddialıyız. Müşterilerimizin,

aynı ısıtmayı, daha düşük kapasiteli

ısıtıcılarla çok daha ucuza temin etmelerini sağlıyoruz.

Örneğin 11 kW’lık GOLDSUN seramik plakalı

cihazlarımızla farklı bir markanın 18 kW’lık cihazını

kıyasladığımızda termal kamera sonuçları, 11 kW

gücündeki Goldsun ısıtıcımızın performansının, 18

kw gücündeki ısıtıcıdan daha yüksek olduğunu

gösteriyor. Bu da kullanıcıların doğalgaz faturalarını

doğrudan etkiliyor. Bu nedenle cihazın kapasitesinden

çok verimi ve ısıtma kabiliyeti önemli.

Yüzde 40 daha verimli

Aynı şekilde piyasadaki her infrared ısıtıcı da aynı

verimlilikte çalışmıyor. Goldsun infrared ısıtıcılar,

eşsiz bir dizayna ve donanımsal özelliklere sahip

olarak geliştirildi. Goldsun’ı piyasada ki elektrikli ısıtıcılardan

ayrıştıran en önemli özelliklerinden birisi

sahip olduğu yüksek yoğunluklu halojen ampul.

Bu sayede Goldsun, standart rezistanslı elektrikli

cihazlara göre yüzde 40 daha verimli ve daha az

enerjiyle daha etkili bir ısıtma sağlıyor. Özel olarak

dizayn edilen halojen ampul, harcadığı elektrik

enerjisinin yüzde 99’nu ısıya dönüştürüyor. Çalıştırıldığı

andan itibaren ampulün flaması 2250°C sıcaklığa

ulaştığı için anında ve etkin ısıtma sağlıyor.

Geniş açılı ısıtma teknolojisi ile ısıtıcının uzak mesafelerden

dahi ısıtma yapmasına imkân sağlıyor.

Termal kamerayla yapılan testler de kısa dalga

teknolojisine sahip olan 2000 watt gücündeki bir

Goldsun ısıtıcının, orta dalga teknolojisinde ve

2500 watt gücünde ki bir rezistanslı ısıtıcıdan çok

daha iyi performans sergilediğini ortaya koyuyor.

Uzun dalga’dan kısa dalgaya doğru gidildikçe

metrekare başına düşen ışın yoğunluğu artıyor.

Goldsun infrared ısıtıcıların yaptığı ışınım “kısa dalga”

olarak adlandırılırken, piyasadaki cihazların

yaptıkları ışınım, “orta veya uzun dalga” olarak adlandırılıyor.

Kısa dalga ışınım yapan cihazların da

ışın iletme kabiliyeti, orta ve uzun dalgalı ışınım yapabilen

cihaza göre çok daha yüksek olduğu için

Goldsun özellikle açık alanlarda ve spot ısıtmalarda

çok daha etkin bir ısıtma sağlıyor. Laboratuvar

çalışmaları da gösteriyor ki kısa dalga yayan bir

ısıtıcıdan çıkan ışınların yüzde 85’i karşı yüzeye

ulaşırken, orta dalga ısıtıcıların yüzde 60’ı, uzun

dalga ısıtıcıların ise ancak yüzde 40’ı karşı yüzeye

varabiliyor. Dolayısıyla infrared verimlilik açısından

kısa dalga ürünler, rakiplerine göre yüzde 40 daha

fazla verim sağlayarak, işletme giderlerinden tasarruf

sağlıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


HAZIR GİYİM &

TEKSTİL İŞLEME

DÜNYASINI

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Geleceğinizi dikin

ITMA 2023 yenilikçi hazir giyim üretimi ve tekstil işlem

teknolojilerini tüm tekstil değer zincirine entegre ediyor.

Sürdürülebilir ve yenilikçi üretim teknoloji ve çözümleri

arayan karar alicilar ve sektörün tüm anahtar isimleri ile

buluşmak için ITMA’da yerinizi alin.

1,717 117

Katilimci*

45 Ülke

Hazır Giyim

Sektöründen

Katılımcı*

105,298

Ziyaretçi*

136 Ülke

Start-Up Vadisi Yeni

Eğer tekstil endüstrisine

inovatif çözümler sağlayan

bir start-up iseniz

www.itma.com adresinden

stand kirasi ve stand

kurulum masraflarinin

%100’ünü kapsayan

CEMATEX teşviğine

başvurabilirsiniz.

*ITMA 2019 Istatistikleri

// 15 Mart 2022 tarihine kadar başvurunuzu tamamlayın //

ITMA’nin hazir giyim sektörü hakkinda bilgi edinin.

itma.com/tr/garment/m34kt adresini ziyaret edin veya aşağidaki QR kodunu tarayin.

Etkinlik Sahibi CEMATEX Dernekleri Etkinlik Organizatörü İleti̇ şi

@ ITMA2023

ACIMIT (Italya)

AMEC AMTEX (Ispanya)

BTMA (Birleik Krallik)

GTM (Hollanda)

SWISSMEM (Isviçre)

SYMATEX (Belçika)

TMAS (Isveç)

UCMTF (Fransa)

VDMA (Almanya) T: +65 6849 9368

E: info@itma.com


84

PANORAMA

Giyim sektörünün en mutlu

çalışanları DeFacto’da

DeFacto, kapsamlı ve yenilikçi İK uygulamaları ile ‘Türkiye’nin En

Mutlu İşyeri’ seçildi. DeFacto, yeni nesil uzaktan çalışma modelleri

ve teknoloji dönüşümüyle oluşturduğu çevik iş kültürü ile çalışan

memnuniyeti alanında Türkiye’nin en iyi şirketleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de perakende ve teknoloji alanındaki atılımları

ile hazır giyim ve moda sektörünün öncüleri

arasında yer alan DeFacto, çalışanlarının mutluluğu

için gerçekleştirdiği çalışmalarla da ulusal ve uluslararası

çapta başarılara imza atıyor. Bu kapsamda

şirket son olarak Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırması’nda,

giyim sektöründe en yüksek puanı alarak

ödüle layık görüldü. Happy Place to Work Araştırma

Eğitim Danışmanlık ve Capital Dergisi iş birliği

ile düzenlenen araştırmanın ilk aşamasında çalışan

anketinde yüksek bir başarı elde eden şirket, ikinci

aşamadaki insan kaynakları değerlendirmesinde

de sektör üzerinde bir performansla Happy Place to

Work - Mutlu İşyeri ödülünü almaya hak kazandı.

Ateş: “Ezber bozan uygulamalarımızla sektörün

çehresini değiştiriyoruz”

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Çalışanlarımızın oyları

ve bağımsız değerlendirmeler sonucu, sektörümüzde

‘Türkiye’nin En Mutlu İşyeri’ ödülüne layık

görülmek, bizler için gurur verici bir başarı. DeFacto,

kurulduğu ilk günden itibaren çalışanlarını

şirketimize aşık eden uygulamaları ile büyüyor

ve gelişiyor. Bu kapsamda kurduğumuz Mutluluk

Müdürlüğümüz 10 yılı aşkın süredir hem şirketimize

hem de sektörümüze yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar

kazandırıyor. Çalışanlarımızın hem iş hem de

özel hayatlarındaki esenliklerine katkı sağlayacak

programları tasarlıyor. Bunlara birkaç örnek vermek

gerekirse; eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında

uluslararası çapta ilgi gören çalışmalara imza atıyoruz.

93 ülkede 15 bine yakın çalışanımızla birlikte

çok kültürlü olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca

çalışanlarımızın yaklaşık %60’ı kadınlardan oluşuyor

ve ‘Mutlu Kadın Hareketi’ ile de toplumsal cinsiyet

eşitliğine güçlü bir yatırım yapıyoruz. Eşzamanlı olarak

çalışanlarımızı yeni nesil iş dünyasına hazırlamayı

ve onlara bu dünyanın ilk örneklerini sunmayı bir

misyon olarak ele alıyoruz. Bugün sadece sektörümüzde

değil, iş dünyasında da ilkler arasında olan

‘uzaktan çalışma’ modelimiz bunun önemli bir

kanıtı. Artık hem ülkemizden hem de dünyanın dört

bir yanından çalışanlarımız DeFacto’nun en iyiyi

sunma yolculuğuna mekan sınırı olmadan hizmet

edebiliyor. DeFacto olarak birlikte anlamlı hedeflerle

toplumsal ve çevresel değer üretmenin öneminin

de farkındayız. Bu doğrultuda şirketimizde

yarattığımız bu kıymetli kültürü Mutluluk Elçileri ile

toplumumuza taşıyoruz. Her yıl çeşitli iş birlikleri ile

yaşama dokunan ve çözüm üreten sosyal sorumluluk

projelerine imza atıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki;

‘mutluluk herkesin hakkı’” şeklinde konuştu.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


86

PANORAMA

Yurtdışına açılmak isteyen

KOBİ’lere öneriler

Yapılan araştırmalar doğrultusunda KOBİ’ler

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ini, istihdamın

ise yüzde 76,7’sini oluşturuyor. Ancak Türkiye ekonomisinin

lokomotifi görevini üstlenen KOBİ’lerin

ihracat ve yurtdışı faaliyetleri henüz mevcut potansiyelin

altında seyrediyor. 150 yılı aşkın köklü

geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali

Sigorta, yurtdışına açılmak isteyen KOBİ’lere yol

haritası niteliğindeki önerileri sıraladı.

Pazar araştırması yapın

Yurtdışına açılmak isteyen KOBİ’lerin hedeflediği

ülke ile ilgili detaylı bir pazar araştırması yapması

gerekiyor. KOBİ’lerin sunduğu hizmet veya ürünlerin

hedef ülkedeki arz-talep dengesi, kültürel

uyumluluğu ve rekabet anlayışı ile ilgili bilgi

sahibi olması büyük önem taşıyor.

Destek programlarını araştırın

Türkiye ekonomisinin lokomotifi görevini üstlenen

KOBİ’lerin istihdama ve ekonomiye olan

katkısı birtakım teşvikleri kaçınılmaz kılıyor.

Başta KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere

birçok kurum ve kuruluş yurtdışına açılmak isteyen

KOBİ’lere maddi ve manevi birçok destek

sunuyor. KOBİ’lerin yurtdışına açılmadan önce

yararlanabileceği teşviklerle ilgili detaylı bir

araştırma yapması gerekiyor.

Mevzuatları inceleyin

Yurtdışına açılmak isteyen KOBİ’lerin hedef ülkenin

ticaret ve rekabet kurallarına göre farklı yasal

süreçler ve mevzuatlar ile karşı karşıya kalması

muhtemel bir durumdur. Bu noktada KOBİ’lerin bu

süreçler ile ilgili bilgi sahibi olması, hatta bu noktada

profesyonel yardım alması büyük önem taşıyor.

Dijital yeteneklerinizi geliştirin

Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm iş dünyasını

dönüştürmeye devam ediyor. Bu noktada KOBİ’lerin

dijital yeteneklerini geliştirmesi, e-ihracat ve

e-lojistik süreçlerini iyi bir şekilde yönetmesi ve e-ticaretin

sağladığı globalleşme avantajından doğru

bir biçimde yararlanması gerekiyor. Dijital yeteneklerini

geliştiren KOBİ’ler tek bir merkez üzerinden

ihracat hamlelerini kolayca yönetebiliyor.

Strateji oluşturun

Yurtdışına açılmak isteyen KOBİ’lerin sunduğu ürün

veya hizmet ile ilgili hedef ülkeye yönelik yönetim,

satış ve pazarlama stratejileri oluşturması öncelikler

arasında yer alıyor. KOBİ’lerin, bu stratejileri

oluştururken marka konumlandırması, tüketici

alışkanlıkları, pazar potansiyeli, ticari kurallar, vergi

yükümlülükleri gibi unsurların yanı sıra hedef ülkelerdeki

sektörün mevcut ve potansiyel koşullarına

dikkat etmeleri önem taşıyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


88

PANORAMA

Bahar tazeliğinde şık bir

görünüm

Yüksek kalitede kumaş ile moda dünyasında iz

bırakan Brooks Brothers; 2022 İlkbahar Koleksiyonu

ile yeni sezonda hem şık hem gösterişli bir

profil sunuyor. Nötr renklerin ön planda olduğu,

zamansız ve uzun ömürlü tasarımların yer aldığı

koleksiyon rahat ve şık kombinler ile iddasını koruyor.

Hazır giyim sektörüne inovatif kumaş türleri

kazandıran, dikiş, işçilik ve tasarım gibi üretimin

her evresinde yüksek kaliteyi benimseyen Brooks

Brothers; İlkbahar Koleksiyonu’nu müşterinin beğenisine

sundu. Siyah, beyaz, mavi gibi gündelik

yaşamda her zaman tercih edilen renkleri yoğun

olarak kullanan marka, ana renklerin hakimiyetinde

sezonun sıcak ruhunu yansıtıyor.Markanın

klasikleri arasında yer alan Non – Iron gömlekler

her sezon olduğu gibi bu sezonun da öne

çıkanlarından. Düz renklerin yanı sıra çizgi ve

ekose gibi farklı alternatifler de sunan gömlekler

kanvas pantolonlar ile buluşarak aranılan spor

şıklığı getiriyor. Koleksiyonun tamamlayıcı parçaları

ipek papyon ve kravatlar, deri kemerler, kol

düğmeleri şıklığa zarif bir dokunuş yapıyor.

Aker’den Türkiye’nin

kalbinde yeni bir mağaza

Kalite denildiğinde akıllara gelen ilk marka

olmanın gururunu taşıyan Aker, Türkiye’nin kalbi

Ankara’da 37. mağazasını açıyor. Yeni sezon

temasında doğanın kadın ile buluşmasına

fırsat tanıyan Aker, Aker kadınının doğa gibi

özgün, doğa gibi değerli ve ihtişamlı oluşunu

gözler önüne seriyor. Fatih’te kumaş satışı

yapan bir mağaza olarak hayatına başlayan

ve 1977 yılından 2022 yılına kadar yurt içi

ve yurt dışında birçok mağaza ve bayiliğe

ulaşan Aker, mağazalarına bir yenisini ekleyerek

Başkent Ankara’da AnkaMall AVM’de

37. mağazasını açıyor. “Kalite’’ kavramıyla

özdeşleşen Aker, birbirinden şık tasarımları ve

geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine eşsiz bir

moda deneyimi sunuyor. Sektöründe öncü,

sürdürülebilirlik ilkesi ile ilerleyen, organik ve

dönüştürülebilir kumaşlar kullanan, her zaman

doğadan ve doğal olandan yana olan Aker,

her sezonda olduğu gibi yeni sezonu ile de

kadına mükemmel kaliteyi sunmayı hedefliyor.

Aker kadınını düşlediği gibi giyindiği, doğa gibi

özgün olduğu ve anı yaşarken şıklığından ödün

vermeyeceği tasarımlarla buluşturmayı iple

çekiyor. Aker Genel Müdürü E. Sertan AKAY,

yeni mağaza açılışlarına ve büyüme planlarına

ilişkin şunları söyledi: “Giderek büyüyen bir marka

olarak bugün Ankara AnkaMall AVM’de 37.

mağazamızı açtık. 2022 yılı sonuna kadar yurt

içinde 5 ve yurt dışında 5 adet olmak üzere 10

adet mağaza açmayı hedefliyoruz.”

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


Yurtdışı ve yurtiçi seyahatlerinizde en uygun fiyat ve

koşullarla uzman personelimizle 1992’den beri hizmetinizdeyiz.

UÇAK BİLETİ

OTEL REZERVASYONU

En uygun fiyat!

VİZE İŞLEMLERİ

YURTDIŞI FUAR TURLARI

PAKET TUR VE

SEYAHAT ORGANİZASYONU

BAYİ TOPLANTI

ORGANİZASYONU

VIP TRANSFER

HİZMETİ

Diğer hizmetlerimiz, rezervasyon ve tüm

sorularınız için 0212 604 51 00 – voli@volicentro.com

Voli Centro Turizm Seyahat Acentası 22.05.1992 tarih

2228 Belge No’lu A Grubu TÜRSAB üyesi ve IATA Yetkili Seyahat Acentasıdır.

VOLİ TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD. ŞTİ.

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sk. No: 4M Iç Kapı No:1272 Kuyumcukent Bahçelievler – İstanbul

Telefon: +90 212 604 51 00 Eposta: voli@volicentro.com


90

PANORAMA

Lumberjack’dan zevkli

alternatifler

Renk ve dokuları ile ön

plana çıkan koleksiyon

Gizia, İlkbahar-Yaz 2022 sezonunda eşsiz tasarımları,

çarpıcı detaylarla birleştirerek göz alıcı

bir koleksiyona imza atıyor. Baharın gelişi ile

uyanan doğadan alınan ilham, Gizia tasarımlarına

yansıyor. Soft dokuların yer aldığı, organze

ve koton kumaşlarla hazırlanan formlu ve hacimli

tasarımlar, renk paletinden kırık beyazlar

ve kum bejleri tonlarıyla birleşiyor. Danteller ve

işlemeler tasarımlara zenginlik katarken, konfor

yine ön planda tutuluyor. Yaz aylarının gelmesiyle

hissedilen enerji, Gizia yeni sezon tasarımlarının

renklerinde de hissediliyor. Yeşilin tonları,

kırmızının canlılığı, oranjın yanık tonları, pembenin

ve sarılar, hafif ve keten dokulu kumaşlarla

birleşiyor. Floral desenler ve etnik dokular aynı

zamanda yaz akşamlarını da renklendirecek

farklı seçenekler sunuyor. Denim koleksiyonunda

ise renkler ve yıkama efektleri yer alırken,

denim kumaşı koton kumaşlarla bir arada

kullanarak baskı, işleme ve nakış detaylarıyla

dinamik ve modern bir silüet yaratılıyor. Koleksiyonda

yer alan formlu crop ceketler, geniş

paça pantalonlar, uzun elbise, denim croptoplar,

poplin gömlek ve bluzlar kombin çeşitliliğini

arttırıyor. Gizia İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tamamında

kumaşlar doğal içeriklerden oluşuyor.

Yaz aylarında serin tutan, cildin nefes almasını

sağlayan dokular, doğal pamuk ve ketenlerle

ipek tuşeli şifonlar yer alıyor. Dantellerin yoğunlukta

yer aldığı koleksiyonda, aksesuar detayları

tasarımlara çarpıcı dokunuşu yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada daha çok

vakit geçireceğimiz günlerin gelişini Lumberjack

Yeni Sezon Koleksiyonu’nda yer alan sportif

modeller ile taçlandırın! Her aktiviteye eşlik

eden Lumberjack’in stil sahibi spor kıyafetleri

ve sneakerları farklı renk ve desenleri ile şık ve

fonksiyonel ürünlerden oluşuyor. Lumberjack Yeni

Sezon Koleksiyonu’nda yer alan sportif kıyafetler

ve sneakerlar hem doğa yürüyüşleri hem de spor

salonlarında kullanabilecek zevkli alternatifler

sunuyor. Hiçbir zaman şıklığından ve konforundan

vazgeçemeyen kadınlar için Lumberjack

Tekstil Koleksiyonu’nda; taytlar, braletler ve hava

alan tişörtler öne çıkıyor. Spor yaparken esnek ve

yumuşacık yapısıyla eşlik edecek aynı zamanda

da sade tasarımlarıyla göz dolduran modeller

kadınların vazgeçilmezi olmaya aday! Erkekler

için ise; eşofmanlar, tişörtler ve fermuarlı sweatler

rahat kesimlerinin yanı sıra kullanışlı yapıları,

farklı renk ve tasarımlarla harmanlanarak enerjik

bir görünüm sunuyor. Spor kıyafetleri hareket

özgürlüğü gerektiren tüm spor egzersizlerinde bir

numaralı destekçi olurken, hava alan kumaşlar

ve hafif yapıları ile de sağlıklı bir kullanım sunuyor.

Scozie’den yeni nesil

ayakkabı koleksiyonu

Dünyanın en iyi ayakkabısını üretme fikri ile yola

çıkan yerli ayakkabı markası Scozie, ultra hafif,

ağırlığı arttırmadan konforu zirveye taşıyan ilk

koleksiyonunu çıkardı. Mükemmel yastıklama

sağlayan ve sürekli yenilenen teknolojilerle

üretilen modelleri ile yurt dışında atılım yaparak

büyümeyi hedefleyen marka, yurt içinde bayilikler

vermeyi planlıyor. Türk ayakkabı sektörüne

“Dünyadaki en iyi ayakkabıları üretmek” mottosu

ile adım atan ve yurt dışına açılmaya hazırlanan

yerli marka Scozie, Türk ayakkabı sanayisini

yurt dışında temsil etmeye hazırlanıyor. Öncelikle

kalite zincir ayakkabı mağazalarına bayilikler

vermeyi odağına alan marka, tüm dünyaya

yayılmayı planlıyor. Birçok teknolojiyi bir arada

sunan Scozie ayakkabılar; hava alabilen, kaymayı

engelleyen, uzun ömürlü ve her türlü hava

koşulunda performansını koruyabilen çevreci

tasarımlarıyla öne çıkıyor. Ayakkabı dünyasına

hızlı bir giriş yapan Scozie’nin yeni koleksiyonu

kadın, erkek ve çocuklara hitap ediyor. Koleksiyonda

farklı renk ve modelden oluşan 13 ürün

sunuluyor. Ultra soft, ultra hafif ve mükemmel

yastıklama sağlayan yeni ESM teknolojisine sahip

ürünleriyle rahatlık çıtasını yukarılara taşıyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


92

PANORAMA

Tarzından ödün

vermeyenlerin tercihi

Baharı müjdeleyen gece

kıyafetleri

Bahar aylarının gelmesiyle başlayan düğün,

söz, nişan ve davetler ‘ne giyeceğim’ sorusunu

da beraberinde getiriyor. Bahar aylarına

damga vuran canlı renklerden ilham alınarak

tasarlanan Ns Sposa ilkbahar koleksiyonu,

havanın enerjisini ruhunda hissetmek isteyenlerin

yardımına koşuyor. Renk skalasında baharın

tüm renklerini sergileyen Ns Sposa, uçuş uçuş

modelleriyle havanın getirdiği ahenk ve sevince

eşlik ediyor. Güneşin hafiften yüzünü göstermesiyle

sıklaşan düğün, söz, nişan ve davet

trafiğinde imdada yetişen Ns Sposa, birbirinden

farklı gece elbiselerini kullanıcılarının beğenisine

sunuyor. Straplez, uzun kollu, tek kol, balon

kol ve askılı seçenekleriyle bahar mevsiminin

her havasına uyum sağlayan Ns Sposa, vücut

özelliğinize göre en kusursuz tasarımı bedeninize

uyarlıyor. Derin yırtmaçlı modelleriyle dikkat çeken

Ns Sposa ilkbahar koleksiyonunda bulunan

uçuş uçuş kumaşlar ile özgür ve alımlı hissetmeyi

sağlıyor. Mini, midi ve uzun etek alternatifleri ile

etkinlik alanına göre tercih edebileceğiniz Ns

Sposa gece elbiseleri, her zamankinden daha

fazla özgür ve iddialı hissetmenizi sağlıyor. Cazibenin

rengi narçiçeğinden doğanın en masum

rengi fıstık yeşiline; ihtişamın temsilcisi mor renginden

barış ve huzurun temsilcisi maviye kadar

baharın tüm habercilerini İlkbahar koleksiyonununda

buluşturan Nsposa, özgün ve yaratıcı

tasarımlarıyla sofistike bir görünümü vadediyor.

İlham veren tasarımlarıyla ile dikkat çeken Bad

Bear, kendi tarzını ortaya koymak isteyenler

için rengârenk ve konforlu ürünlerden oluşan

İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla sezona iddialı bir

giriş yapıyor. Bad Bear, güneşin yüzünü gösterdiği

bahar aylarında ve sıcak yaz günlerinde

sokak tarzından ödün vermeyenler için konforlu

ve asi çizgilerden oluşan yepyeni bir İlkbahar/

Yaz Koleksiyonu yarattı. Rengarenk ve stil sahibi

parçalardan oluşan koleksiyon, özgür ruhu ve

tarzıyla fark yaratmak isteyenler için benzersiz

seçenekler sunuyor. Her yaştan, cinsiyetten ve

tarzdan kullanıcıya kıyafetten öte bir yaşam

tarzı sunan Bad Bear, yarattığı farklı imajı, üstün

kalitesi ve sunduğu konforu ile sıcak günleri karşılamaya

hazırlanıyor. Sokak modası deyince akla

gelen alışılmışın dışında tasarımları ve havalı

koleksiyonlarıyla tarz olmayı seven asi çocukların

markası Bad Bear, tarzını korumak ve güneşli

ilkbahar/yaz aylarında konfor isteyenler için

birbirinden farklı kategorilerde, birbirinden farklı

varyasyonlar ile üretilmiş geniş bir ürün skalası ile

karşımıza çıkıyor. Koleksiyonda; iddialı dokunuşlarla

yeniden yorumlanan oversize t-shirtler öne

çıkarken Bad Bear’ın asi marka imajını yansıtan

sloganların kullanıldığı yüksek kaliteli baskılı

ürünler göz kamaştırıyor. Yeni sezonda gardıropların

vazgeçilmezi olacak denimler de Bad Bear

İlkbahar/Yaz koleksiyonu farkıyla birbirinden çarpıcı

şortlara dönüşüyor. Sokağın moda kalıplarını

yıkmak için kendine asi bir yol arkadaşı arayanlara

özel üretilen Bad Bear bavullar, ilkbahar/yaz

koleksiyonunda da yerini alıyor. Yolculukların ve

tatillerin arttığı güneşli günlerde tarzını her yerde

sergilemek isteyenler için vazgeçilmez oluyor.

Doğanın enerjisini seyahatlerine taşımak isteyenlere

özel üretilen Bad Bear bavullar, kaliteli

malzemelerden üretilerek farklı boy ve genişlik

seçenekleri ile sunuluyor.

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


Her an

ONLINE olun!

Bütün dünya sizi görsün!

www.konfeksiyonteknik.com.tr


94

PANORAMA

KONFEKSİYON & TEKNİK 2022 FUAR TAKVİMİ

HEIMTEXTIL / 11-14 Ocak 2022 / Frankfurt, Almanya

JUNIOSHOW Bursa / 12-15 Ocak 2022

Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

MODA GAZİANTEP / 17-20 Ocak 2022

Gaziantep Penye Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı

Linexpo / 09-12 ŞUBAT 2022 İSTANBUL

Fashinaist / 09 – 11 ŞUBAT 2022 / İSTANBUL

Texhibition İstanbul Fuarı / 16-18 Mart 2022

Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı

İSTANBUL İPLİK FUARI / 24-26 Şubat 2022 / İstanbul, Türkiye

FABRİCS PREMİERE VİSİON / 23-24 MART 2022 İSTANBUL

HOMETEX 2022 / 17-21 MAYIS 2022

Ev Tekstili Fuarı

AYSAF / 01-04 HAZİRAN 2022

ITM 2022 / 14- 18 Haziran 2022 / İstanbul, Türkiye

HIGHTEX 2021 / 14- 18 Haziran 2022 / İstanbul, Türkiye

JUNIOSHOW / / 08-11 HAZİRAN 2022

TECHTEXTIL / 21-24 Haziran 2022 /Frankfurt, Almanya

TEXPROCESS / 21-24 Haziran 2022 /Frankfurt, Almanya

CNR KONFEK / 03 - 06 AĞUSTOS 2022 / CNR Fuar Merkezi / İSTANBUL

Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı

CAITME / 7-9 Eylül 2022 / Taşkent, Özbekistan

IGM 2022 /08 -11 EYLÜL 2022 TÜYAP

İstanbul Konfeksiyon Makine Yedek Parçalar ve Yan Sanayi Fuarı

Sign İstanbul / 08-11-EYLÜL 2022 TÜYAP

23. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı

FASHIONTECH / FASHIONPRİME / 12-15 EKİM 2022

Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı

Fabrics Premiere Vision / 19-20 EKİM 2022 İSTANBUL

Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar

INTERMOB 2022 / 22-26 EKİM 2022 / TÜYAP

24.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı

EVTEKS / 1-5 Kasım 2022 / İSTANBUL

26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı

EXPOSHOES / 02-04 KASIM 2022 / ANTALYA

13. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı

IF WEDDİNG FASHİON İZMİR / / 15-17 KASIM 2022 / İZMİR

IF Wedding Fashion İzmir “16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı”

AYSAF / 16-19 KASIM 2022 CNR

AYSAF Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı

ITMA ASIA / 20-24 Kasım 2022 /Şangay, Çin

Fespa Eurasia / 01-04 ARALIK 2022 İSTANBUL

Dijital, Serigrafi, Tekstil Baskı ve Endüstriyel Reklam

CBME Türkiye / 07-10 Aralık 2022 / İSTANBUL

KONFEKSİYON TEKNİK AĞUSTOS | AUGUST | 2022


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................

One year EURO 80

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 240 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ

Check is enclosed / Çek ektedir.

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.

Credit card no / Kredi kartı no :

Security number / Güvenlik numarası :

Name of the card holder

Kart sahibinin adı-soyadı

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!