02.08.2022 Views

Toyuncak Ağustos 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INTERNATIONAL BI-MONTHLY MAGAZINE

İmtiyaz Sahibi

İSTMAG Magazin Gazetecilik Yayıncılık

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına

H. Ferruh Işık

Hedef 5 sene içinde 1 milyar USD’lik ihracat

Genel Müdür

(Sorumlu)

Mehmet Söztutan

mehmet.soztutan@img.com.tr

Reklam Koordinatörü

Zekai Şimşek

zekai.simsek@img.com.tr

Yayın Editörü

İsmail Çakır

ismail.cakir@img.com.tr

Finans Müdürü

Yusuf Demirkazık

yusuf.demirkazik@img.com.tr

Grafik ve Baskı Sorumlusu

Tayfun Aydın

tayfun.aydin@img.com.tr

Grafik Tasarım

Sami Aktaş

sami.aktas@img.com.tr

Dijital Varlık Yöneticisi

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

İthalat büyümeye yardımcı olur fakat gerçek büyüme üretim ve ihracat ile olur. Ülkemiz

genç nüfusu ve yetenekli özverili çalışma ile sektörde ciddi anlamda uluslararası markaların

üretim üssü olmalıdır. Devlet bu konuda gerekli tüm desteği sağlıyor. Hükümetin aldığı

tedbir ve ihracat hamlesi ile Türkiye’nin sanayi ihracatı, 94 milyar 180 milyon dolarla tüm

zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaştı. 16 sektörden 12’si ihracat rekoru kırdı.

Küresel piyasalardaki resesyon endişeleriyle ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceğine

dair endişeler ve merkez bankalarının para politikalarında sıkılaştırma sürecini başlatmasıyla

küresel büyümenin olumsuz etkileneceğine dair öngörülere karşın sanayi sektörü dünyanın

dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye ihracatta rekor kırıyor. Bu güzel

gelişmelerin yanı sıra oyuncak sanayi bölgelerinin çeşitli şehirlerimizde kurulması üreticiye

bir fırsat.

Oyuncak sektörü büyümeye açık bir sektör. Dünya oyuncak pazarı 65 milyar USD seviyesinde

ve düşünün ki Türkiye bu pazarda yok denecek kadar az. Bu konuda sektör temsilcilerinin

artık ortak bir paydada buluşması ve geleceğe yönelik stratejileri belirlemesine ihtiyaç var.

Hedef 5 sene içinde 1 milyar USD’lik ihracat yapmak olmalı. Bunun için daha fazla ortak

paydada buluşmak ve gerekli hedefler için el birliği ile çalışmak gerekiyor. Birçok büyük

markamız öncelikle hem bölgesel pazarlara açılmalı hem de dünya pazarlarına yön veren

büyük markalarla çalışmak için yol haritasını belirlemelidir.

Artma eğilimine giren pandeminin ve savaşın tamamen son bulduğu ve Türk oyuncak

sektörünün dünyanın önde gelen sektörlerinden biri haline geldiği günleri görmek dileğiyle.

The target is USD 1 bn in exports in 5 years

Abone

ismail Özçelik

ismail.özcelik@img.com.tr

CTP-Baskı

İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza No:11 A / 41

Yenibosna - Bahçelievler - İstanbul

Tel: 0 212 454 30 00

Adres

İstanbul Magazin Grubu

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

toyuncakimg

toyuncakdergisi

toyuncakdergisi

Imports contribute to the growth but the real growth comes with production and exports. The

country should be a production base of leading international brands in the sector with its young

population and talented and devoted works. The state provides all necessary supports in this

regard. With the measures taken by the government and the export move, Turkey’s industrial

exports reached the highest January-June export figures of all time with 94 billion 180 million

dollars. 12 out of 16 sectors broke export records.

Despite the concerns that economic activity will be adversely affected by the recession in

the global markets and the predictions that global growth will be adversely affected by the

tightening of monetary policies by the central banks, the industrial sector continues to deliver

its products to all over the world. Turkey is breaking records in exports. In addition to these good

developments, the establishment of toy industrial zones in various cities is an opportunity for

the manufacturer.

The toy industry is a growing industry. The world toy market is at the level of 65 b USD and

but Turkey is almost non-existent in this market. In this regard, there is a need for sector

representatives to meet on a common ground and determine future strategies. The target should

be to export 1 b USD in 5 years. For this, it is necessary to meet on more common ground and

to work together for the necessary goals. Many of our big brands should first open to regional

markets and determine the roadmap to work with big brands that shape the world markets.

Hope to see the days when the increasing trend of the pandemic and the war comes to an end

and the Turkish toy industry becomes one of the leading industries in the world.

İsmail Çakır


Sektör

9. Toy-Bir’e geri sayım başladı

Yaklaşık 2 ay gibi bir süre kalan 9. Toy-Bir Geleneksel Satış ve Etkinlik Organizasyonu

19-23 Ekim 2022 tarihinde Sueno Hotel Deluxe Belek Antalya’da düzenlenecek

“Birlikte üretip, birlikte paylaşıyoruz” sloganıyla hareket

eden, şimdiye kadar düzenlediği Antalya Oyuncak

Organizasyonlarıyla çok iyi bir performans sergileyen Toy

Bir ekibi yine verimli bir organizasyona hazırlanıyor.

En önemli yurt içi oyuncak tedarik noktası olmasının

yanı sıra ihracata da göz kırpan Toy-Bir Satış ve Etkinlik

Organizasyonu bu sene 9. kez Antalya’ya hareket

katacak. Her zaman daha iyisini yapabilmek için sektörün

ihtiyaçlarına göre iyi tarihlerden biri olan 19 Ekim 2022

Çarşamba tarihinden başlayacak etkinlikte Sueno Delux

Belek Antalya’da oyuncakçılar bir araya gelecek. Oyuncak

sektörünün dostluk ve ticaretin bir arada yürüdüğü, ender

organizasyonlardan biri olma özelliğine sahip olmasından

dolayı, gerek etkinlikte yer alan firmalar ve gerekse gelen

alıcılar hoş sohbet, muhabbet ve ticareti bir arada yapmaya

imkan veren Toy-Bir organizasyonlarından memnuniyet

duyuyorlar. Oyuncakçıların dinlendikleri, eğlendikleri

ve sürpriz hediyelerin dağıtıldığı Toy-Bir Organizasyonu

bu sefer de yüzleri güldürecek, stant açan firmalara ve

perakendecilere Antalya’nın en güzel otellerinden birinde,

yazın güneşli günlerinde farklı, güzel ve bereketli bir ticaret

yapmanın mutluluğunu yaşatacak.

Ülkemizde büyük çoğunluğun aşılanmasıyla ve diğer

yapılan adımlarla pandeminin bitirilmesine doğru

yapılacak organizasyon ile oyuncak sektörüne ayrı bir ivme

kazandıracak. Yaşanan pandemiden dolayı yerli üretime bir

yönelme var. İthal ürünler daha pahalı hale geldi ve sektörde

yerli üretime bir yönelme var. Zor süreci en iyi şekilde

atlatmak için herkes bir üretim arayışına girdi ve oyuncak

piyasası bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Şu süreçte

ham madde tedarik maliyeti arttı, yeni ürün çıkarmak zor,

yani imalat emek, yatırım ve zaman istiyor ve bu durumda

yerli firmalar hızlı bir şekilde ithal oyuncağın yerini yerliyle

doldurmaya çalışıyor. Geçen sene Antalya’da Toy Bir ekibi,

katılımcılarına iyi satışlarla verimli bir etkinlik sunarken,

müşterilere de güzel bir tatilin yanı sıra her gün çekilişle

televizyonlar dağıttı. Eğlenceli, kaliteli, sağlıklı oyuncakları

sipariş eden, otelde dinlenen alıcı ziyaretçi oyuncakçılar

sürpriz TV ile ayrı bir mutluluk yaşadı. Hem yurt içi satış hem

de ihracat için 9. Toy-Bir’de siz de yerinizi alın.

Ağustos 2022

4


Sektör

Sanayi ihracatı tüm

zamanların rekorunu kırdı

Ağustos 2022

Türkiye Ekonomi Modeli’nin ana lokomotifi olan ihracattaki

rekor serisi, kapasite kullanım oranını da bu yılın

zirvesine taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın

bin 733 iş yerinden aldığı yanıtlarla oluşturduğu verilere

göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım

oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0.6 puan artarak

yüzde 78.2 ile 2022’nin en yüksek seviyesine çıktı. Şubat

2020’de yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, salgınla

birlikte aynı yılın nisan ayında yüzde 61.6’ya gerilemişti.

Hükümetin aldığı tedbir ve ihracat hamlesi ile yükselişe

geçen kapasite kullanım oranı, ihracat hamlesi ile pandemi

öncesi seviyenin de üzerine çıkmış oldu.

Büyüme devam ediyor

Ekonominin yüzde 7.3 büyüdüğü ilk çeyrekte yüzde 77.8

olan kapasite kullanım oranı, ikinci çeyrekte yüzde 77.9’a

çıkmıştı. Ekonomistler, ikinci çeyrekte de büyümenin yüzde

5’e yakın bir oranda gerçekleşeceğini, üçüncü çeyrekte

ise, dünya genelindeki resesyon endişelerine rağmen,

büyüme trendinin devam edeceği görüşünde.

12 sektörden rekor ihracat

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranının yükselmesinde,

ihracattaki güçlü seyir etkili oldu. İhracat haziranda

23.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık

rakamına ulaşırken, 6 aylık ihracat 126 milyar dolar, yıllık

ihracat ise 246 milyar dolar oldu. Küresel piyasalardaki

resesyon endişeleriyle ekonomik aktivitenin olumsuz

etkileneceğine dair endişeler ve merkez bankalarının para

politikalarında sıkılaştırma sürecini başlatmasıyla küresel

büyümenin olumsuz etkileneceğine dair öngörülere

karşın sanayi sektörü dünyanın dört bir yanına ürünlerini

ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye’nin sanayi ihracatı,

94 milyar 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek

ocak-haziran ihracatına ulaştı. 16 sektörden 12’si ihracat

rekoru kırdı.

Güven arttı

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına

ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini

açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven

endeksi temmuzda, haziran ayına kıyasla hizmet sektöründe

yüzde 1.5 ve perakende ticaret sektöründe yüzde

4.5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2.4 arttı. İnşaat

sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut

düzeyi yüzde 0.8, gelecek üç aylık dönemde toplam

çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3.9 arttı. Reel

Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise temmuzda bir önceki aya

göre 2,7 puan gerileyerek 103.7’ye indi.

Kavcıoğlu sanayicilerle buluştu

Geçtiğimiz ay ihracatçılarla bir araya gelen Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu hafta

sanayicilerle görüşecek. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin

temmuz ayı olağan toplantısı, ‘Reel Kesimi Destekleyen

Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat

Açısından Önemi’ ana gündemi ile bu aya özel olmak üzere

29 Temmuz Cuma günü Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda

gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal

Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6


Sektör

Set out to conquer international markets

at the Spielwarenmesse

The Spielwarenmesse 2023 is the get-together for the

whole world of toys to make trading relationships and

strengthen existing contacts from 1 - 5 February 2023 in

Nuremberg, Germany. By tradition, the international toy

industry comes together at the start of the year for the

Spielwarenmesse in Nuremberg. After a two-year break

imposed by the pandemic, the world’s leading toy fair will

be opening its doors again at the Nuremberg Exhibition

Centre from 1 to 5 February 2023. For the industry as well

as the organisers, more attention than ever will be paid to

the physical fair with its live events. The associated new

online platform, Spielwarenmesse Digital, will continue

to provide useful additional services. For companies

participating for the first time, interesting and relevant

packages are available.

have a suitable participation package. The New Exhibitor

Package, in addition to the previously available 9 m²

stand, also offers new exhibitors the option of a 12 m²

area. This package includes full basic equipment, from

the stand area to stand construction and comprehensive

marketing services. Additional services such as webinars

are also being planned to provide companies with

support in preparing for their first appearance. Every

exhibitor has a specified personal contact who is

available from registration right up to the fair itself

for any questions about the event. Newcomers to the

industry have their own area at the Spielwarenmesse: the

StartupArea is especially effective at directing visitors’

attention to participating exhibitors. A subsidy is available

for young businesses from Germany. Booking for stands

has already started. New exhibitors can register until 31

July 2022.

Christian Ulrich is certain that everyone will enjoy being

able to get together again: “We received a large number

of bookings from all over the world within a short time

of registration opening, which shows the high level of

interest and attachment. We are already looking forward

to meeting everyone again in 2023 .”

Ağustos 2022

A bricks-and-mortar fair with the personal touch

The focus is very clearly on the physical event, as

Christian Ulrich, Spokesperson of the Executive Board of

Spielwarenmesse eG, explains: “This business depends

on live experiences – there is simply no substitute for

person-to-person communication. Only by being there

on site can one make use of all the senses to discover

the products in all their diversity.” The Spielwarenmesse

Digital platform, launched in 2022, will also be there

as a network for participants, offering additional online

services. And participation in the fair promises unmatched

business efficiency with savings in costs and time.

Exhibitors, co-operative partners and the trade all come

together and enjoy the uncomplicated opportunities for

discussion that it affords. Companies get direct feedback

on their products and services, allowing them to optimise

their business cycles and product developments.

From Nuremberg and out into the rest of the world

For new participants – whether new to the

Spielwarenmesse or to the industry – the event organisers

8


Sektör

Uğurluay ailesinin mutlu günü

Ağustos 2022

31 Mart 2022 tarihinde oyuncak sektörü mutlu bir gün

yaşadı. Sektörün sevilen ve önde gelen üretici firmalarından

biri olan Güçlü Oyuncak Sanayinin sahibi Necati Uğurluay’ın

biricik kızı ve aynı zamanda Güçlü Oyuncak Genel Müdür

Yardımcısı Pınar Aysun Uğurluay ile Tugan Eribol dünya evine

girdi. Boğaz manzarası, deniz gören salonları ve Osmanlı

mimarisiyle kendine hayran bırakan Sait Halim Paşa Yalısı’nda

gerçekleşen görkemli düğünde mutlu anlar yaşandı.

Çiftlere rüya gibi bir düğün sunan yalıda ailelerin eş, dost ve

akrabalarının yanı sıra, düğüne davet edilen onlarca oyuncak

sektör temsilcisi Sarıyer’de biraraya gelerek bu mutlu

gününde çifti yalnız bırakmadı. Sektörün iş, sanat ve siyaset

dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığı düğün, renkli

ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Dillere destan bir düğün töreni ile hayatını birleştiren Pınar

ve Tugan çifti kendilerini yalnız bırakmayan dostlarıyla gece

boyunca dans ederek mutluluklarını paylaştı. Çiftlerin oyun

performansı davetlilerden büyük alkış aldı. Oyuncak sektörü

böyle sevinçli bir günde bir arada olmanın mutluluğunu

yaşadı.

Toyuncak Dergisi olarak, Eribol çiftine bu mutlu gününde

ömür boyu mutluklar dileriz.

Bir ömür boyu beraber olmak için birleşen elleriniz ve

kalpleriniz hiç ayrılmasın. Hayat boyu birlikte ilerlemeye

karar verdiğiniz yolda güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler

ardınızda kalsın.

Ömür boyu mutluluklar…

10


Sektör

Oyuncakçılar TOY-KOOP ile büyüyor

Oyuncakçılar modern bir ortamda uluslararası standartlara göre

TOY-KOOP çatısı altında kümeleşiyor

TOY-KOOP Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran

2022 Salı günü Holiday Inn Güneş Otelde gerçekleşti.

Toplantıda TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık güncel

faaliyetleri hakkında bilgi verdi: “S.S. Toptan Oyuncakçılar

Birlikteliği Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (TOY-KOOP)

olarak Oyuncak OSB’sini Kırklareli Vize’de bulunan

PAGDER – Aslan Plastikçiler İhtisas OSB ile sözleşmemizi

yapıp imzalarımızı atarak sektör adına yeni bir başlık

atmış bulunmaktayız.”

Modern fabrikalara ihtiyaç var

“Türkiye’deki devalüasyonla beraber Türk parasının değer

kaybetmesi ithalatın yavaşlamasına sebep olmuştur.

Bundan dolayı içerde yerli üretim ivme kazanmıştır.

Fakat sektörün %70 – 80’i modern tesislerde üretim

yapma kapasitesine ulaşamamıştır. Şu anda ülkemizde

uluslararası firmalar fason üretim yapmak için görüşmeler

yapmakta fakat bununla alakalı istedikleri modern

fabrikalar bulunmamaktadır.

Uluslararası üretime haiz olan fabrikalarımız Trakya

bölgesinde 70, 40, 20, 10 bin m2 gibi kapalı alanlarda

faaliyet göstermektedir. Bu firmalar yeni yapıldıklarından

dolayı modern üretim tesislerine haiz olmaktadır ve başta

bahsettiğimiz gibi Türk lirasının değer kaybettiğinden

dolayı Çin’le rekabet edecek duruma gelmiştir. Bunun

akıbetinde 24 saat full kapasite çalışma durumundadırlar.

Biz de ülkemizin şu an ki avantajlı durumunu göz önüne

alarak sektör içinde irili ufaklı firmaların bir çatı altında

toplayarak ülkemizin öncü oyuncak üretim firmalarının

bulunduğu Trakya bölgesinde kümeleşmeyi uygun

gördük.

Öncelik katma değerli oyuncak üretimi

Şuana kadar Türkiye’de üretilen ürünler daha çok plastiğe

dayalı el emeği yoğun ve katma değeri düşük ürünlerdi.

Türkiye’de 1 dolarlık plastiğin ortalama satış fiyatı 2,2

dolar, bu Japonya’da 16,20’dir. Toy-Koop’un amacı 1

dolarlık plastiği 10 dolara satmak için katma değerli

oyuncak üretimimizi önceliğe aldık. Bu da elektronik, pilli

ülkemize has yeni ürünler ortaya çıkararak, pedagog ve

tasarımcılarla çalışarak, sektörümüze ivme kazandırma

amacıyla ülkemizi büyük oyuncakçı ülkeler arasına

sokmaya karar verdik.

Kooperatif olmanın getirdiği avantajlar

Ve iş yeri sahibi olmanın zor ve pahalı olduğu bir

dönemde kooperatif olmanın getirdiği avantajlarla

sizlere uygun ödeme seçenekleri sunuyoruz. TOY- KOOP,

sunduğu bu avantajlarla diğer projelerden ayrıştıran bir

oluşumdur.

Neden mi? Çünkü alt yapı dahil (yol, elektrik, içme suyu,

yağmur suyu, doğalgaz, kanalizasyon, ve data hataları

vb.) dahil olmak üzere bütün avantajları bir yerde

topluyor. Mükemmel ve benzersiz bir konum ile lojistik

avantaj, ihtiyacınız olan yaşam alanları (otelden bankaya,

postaneden eczaneye, noterden camiiye, marketten

kafeye) %30 daha ucuz enerji ve tabi ki uygun ödeme

seçeneklerini bünyesinde birleştirerek, size hepsini tek

bir paket halinde sunuyoruz.”

Kooperatif yönetimine seçilen UNIVERSAL OYUNCAK İÇ

VE DIŞ TİC. Yetkilisi Ender Mıcık ve AKÇİÇEK OYUNCAK

Yetkilisi Abdulkadir Urkaç birlikte kooperatifi hayat

geçirmek için mesailerinin belirli bir kısmını kooperatife

harcayarak, gerekli katkıyı göstermektedirler.

Ve son olarak da Ender Beye ve Abdulkadir Beye bu

işde mücadele etme sebeplerini sorduğumuzda, ikisi

de “çocuklarımız işimizi sürdürme gayretinde, o yüzden

onlara da sektörü sorunsuz bir şekilde bırakmayı arzu

ediyoruz ve bizim sektörde yaşadığımız olumsuzlukları

onlara miras bırakmak istemiyoruz. Bu sadece bizim

çocuklarımız için değil, bu sektöre gönül vermiş herkes

için mücadele ediyor ve bu ülkede taş üstüne taş

koymaya çalışıyoruz,” diyorlar.

Ağustos 2022

14


Sektör

The Worldwide Toys Industry is expected

to reach $249.6 Billion by 2027

According to the current researches, global toys market

reached a value of US$ 156.5 Billion in 2021. Looking

forward, IMARC Group expects the market to reach a value

of US$ 249.6 Billion by 2027 exhibiting a CAGR of 7.50%

during 2022-2027.

Global Toys Market boost with innovative toys

Keeping in mind the uncertainties of COVID-19, we are

continuously tracking and evaluating the direct as well as

the indirect influence of the pandemic. These insights are

included in the report as a major market contributor.

Toys are playthings used to foster learning and growth

in infants and children at an early stage of their development.

They also boost the intelligence quotient (IQ),

increase motor development, improve concentration and

creativity, and promote the personality and communication

skills. They are generally made using wood, metal,

textiles, polyethylene, polypropylene, ethylene-vinyl

acetate (EVA), styrene-derived polymers, and technical

plastics like polyamide, polycarbonate, or polymethyl

methacrylate. Nowadays, leading players are introducing

innovative toys manufactured using biodegradable

polymers like plasticized polyvinyl chloride (PVC). They

are also offering hi-tech electronic toys through online

distribution channels.

Toys market enhances senses, imagination, and

social skills

Introducing physical activity and educational toys at

an early stage of a child’s development enhances their

senses, imagination, and social skills. This, in confluence

with the rising concerns among parents about the social

and emotional development of their child, represents one

of the key factors impelling the market growth. Moreover,

playschools are offering science, technology, engineering,

and mathematics (STEM) toys, such as boxes, blocks, musical

instruments, and jigsaw puzzles, in their education

to instill creativity and problem-solving skills in kids.

Apart from this, the thriving e-commerce industry on

account of the increasing reliance on smartphones and

the growing internet penetration is driving the sales of

innovative electronic and digital toys over conventional

battery-operated toys. Furthermore, the increasing

popularity of tech-savvy electronic toys among children

as well as adults that depict action figures like Batman,

Superman, Ironman, and Captain America is contributing

to the market growth. Besides this, governments of numerous

countries are encouraging companies to design and

introduce toys based on culture, ethos, and local folklore

and heroes, which is anticipated to drive the market.

Products gaining widespread popularity

Toys are playthings designed specifically for toddlers

and young children. They are available in various sizes

and colors and are usually made from clay, cloth, paper,

plastic, and wood. Toys enhance intelligence quotient (IQ),

increase motor development, improve concentration and

creativity, and develop personality and communication

skills. They also aid in enhancing the problem-solving capabilities

of children while improving their social, cognitive

and physical skills. Presently, hi-tech electronic toys,

puzzles, board games, action figurines and mechanical

cars are gaining widespread popularity among children as

they help boost creativity in children and stimulate their

imagination.

Ağustos 2022

18


Sektör

Toys anticipated to propel the market growth

Toys based on culture, ethos, and local folklore and heroes,

are anticipated to propel the market growth

• Tomy Company Ltd

Breakup by Product Type

• Action Figures

• Building Sets

• Dolls

• Games and Puzzles

• Sports and Outdoor Toys

• Plush

• Others

Ağustos 2022

The market is primarily driven by the rising concerns

among parents about the social and emotional development

of their children. Moreover, various playschools

are incorporating science, technology, engineering, and

mathematics (STEM) toys, such as boxes, blocks, musical

instruments, and jigsaw puzzles, in their education

system to encourage creativity and problem-solving skills

in children. This, coupled with the emerging e-commerce

industry, is driving the sales of innovative electronic and

digital toys across the globe. Apart from this, the growing

popularity of tech-savvy electronic toys that depict action

figures, such as Batman, Superman, Ironman, and Captain

America, is also contributing to the market growth.

Furthermore, the increasing product availability through

online retail portals and favorable government initiatives

encouraging companies to design and introduce toys

based on culture, ethos, and local folklore and heroes, are

anticipated to propel the market growth.

The key players of the global toy market

• Clementoni Spa

• Funskool Ltd.

• Hasbro Inc.

• Lego A/S (Kirkbi A/S)

• Mattel Inc.

• Playmobil

(Brandstätter

Group)

• Pressman Toy

Corporation

(Goliath B.V.)

• Simba Dickie

Group

• Spin Master

• Thinkfun Inc.

(Ravensburger Inc.)

Breakup by Age Group

• Up to 5 Years

• 5 to 10 Years

• Above 10 Years

Sales Channels

• Supermarkets and Hypermarkets

• Specialty Stores

• Department Stores

• Online Stores

• Others

Breakup by Region

• North America

• United States

• Canada

• Asia-Pacific

• China

• Japan

• India

• South Korea

• Australia

• Indonesia

• Others

• Europe

• Germany

• France

• United Kingdom

• Italy

• Spain

• Russia

• Others

• Latin America

• Brazil

• Mexico

• Others

• Middle East and Africa

22


Sektör

Zor olanı başarmanın verdiği gurur

duygusunun peşinden koştuk

2C Oyuncak Cem Tiryaki ve Can Şar: “Yeni heyecan aramaya başladık, ruhumuzda var olan

olgu ile, yapılmayanı yapmak, üretilmeyeni üretmek için çaba sarf etmenin yanında zor olanı

başarmanın verdiği gurur duygusunun peşinden koştuk. Bir de baktık bir gün elimizde Squishy

numuneleri ve yerli üretimi yok ama üretilebilecek bir ürün.”

Ağustos 2022

Cem Tiryaki ve Can Şar’ın, 30 yıla yaklaşan Tekstil Üretim,

Yönetim ve Satış (Yurtiçi –Yurtdışı) tecrübelerini birleştirerek

2019 yılı sonunda, yenilikçi fikirler ve düşünce

yetisi ile tekstilden sahip ve alışkın oldukları milli üretim

sevdası ışığında 2C Oyuncak İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

firması kuruldu.

Milli üretim vizyonu ile yola çıkarak yerli üretimi olmayan

ancak üretilebilecek olan Squishy (Yumuşak) oyuncak

üretimini, uzun Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları sonucunda

%100 yerli üretim ve tüm güvenlik testlerinden (EN 71-1,

EN71-2, EN71-3, EN71-7, EN71-9, EN71-10, EN71-11)

başarılı bir şekilde geçmiş, %100 Güvenli Ürün olarak

gerçekleştirdi.

2C Oyuncak firma ortakları Cem Tiryaki

ve Can Şar bilgi verdi:

Türkiye’de daha önce hiç üretilmemiş olan Squishy

oyuncaklarını üretmek nereden aklınıza geldi ve

üretim sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız?

“30 yılı aşkın bir süre tekstil sektöründe de hep farklı

olduk, kimsenin yapmadığını yaptık, üretilmeyeni ürettik,

her zaman sektöre çeşitlilik kazandırmaya çalıştık ve çoğu

zaman da başarılı olduk. 30 yıl aynı sektörde faaliyet gösterince

metal yorgunluğu diye tabir edilen yorgunluk ve

yavaşlama bizim de başımıza geldi. Yeni heyecan aramaya

başladık, ruhumuzda var olan olgu ile, yapılmayanı yapmak,

üretilmeyeni üretmek için çaba sarf etmenin yanında

zor olanı başarmanın verdiği gurur duygusunun peşinden

koştuk. Bir de baktık bir gün elimizde Squishy numuneleri

ve yerli üretimi yok ama üretilebilecek bir ürün.

Türkiye’de daha önce hiç üretilmemiş bir ürünün ne

ustası, ne reçetesi, ne ham maddesi hiçbir bileşeni yok

iken biz yola koyulduk ve aşama aşama zorlukların ve

gerekliliklerin tamamını neticelendirip uzun ve hayli zorlu

zamanların ardından Güvenli Oyuncak (EN 71 standartlarında)

statüsünde Squishy oyuncak üretim tesisimizi

kurduk. Şu anda Türkiye’nin en büyük oyuncak zincir mağazalarında

ve toptan ticaret yapan değerli firmalarımızda

ürünlerimizin satışı başarılı bir şekilde devam etmekte ve

çok güzel geri bildirimler almaktayız.”

Tekstil sektörü mü yoksa oyuncak sektörü mü size

daha fazla heyecan veriyor?

“Kesinlikle oyuncak sektörü. Tekstil sektörü çok daha

büyük fakat ülkemiz için tekstil de keşfedilecek çok fazla

bir şey olmadığını düşünüyoruz ama oyuncak sektörü öyle

değil çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz.”

2C Oyuncak hedefleri nelerdir?

“Daha çok yeni bir firmayız, kurulalı 3 sene bile olmadı

ama bu kısa zamanda çok önemli işler başardığımıza inanıyoruz,

öncelikle model ve ürün gamını genişleteceğiz ve

bunların tamamının güvenlik sertifikalarını alacağız çünkü

bizim Çin deki üreticilere karşı en büyük avantajımız

güvenlik sertifikalarımız. Çin deki hiçbir üreticinin bu sertifikaları

yok ya da var olanın fiyat olarak bizimle rekabet

etmesi mümkün değil, bu konuda çok iddialıyız.

Squishy çeşitlerimizi ve kalitemizi arttırarak ve sürekliliği

sağlayarak TUSİ markasını dünyada tanınan ve bilinen,

ülke ekonomisine İhracat ve İstihdam anlamında katkı

sağlayan, alanında başarılı bir firma olmak istiyoruz.

Gerek TUSİ markamızla gerek müşterilerimizin kendi markaları

ile üretim yapmaktayız, müşteriye özel tasarımları

üretebilmek, maliyetleri aşağı çekmek adına yatırımlarımızı

büyütmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bunlar, bunları

başardıktan sonra kim bilir sektörde ülkemizde üretilmeyen

bir oyuncak daha üretir ürün yelpazemizi genişletiriz.”

26


Sektör

Sunman Grup, Romanya’nın

oyuncak devi Noriel’i satın aldı

Oyuncak perakende, dağıtım ve üretiminde Türkiye pazar lideri olan Sunman,

Romanya’nın en büyük oyuncak markası Noriel’in %100 hissesini satın aldı

dışı mağazasını açan Sunman, iki hafta sonra bu kez de

Balkanlar’da ismini en üst sıraya taşıyacak önemli bir satın

alma gerçekleştirdi.

Sunman’ın bünyesine kattığı Noriel, Romanya oyuncak

pazarının bir numaralı ve en güvenilir markası olarak

tanınıyor. 1980’lerde bir aile şirketi olarak yola çıkan

Noriel, 2016 yılında Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük

özel sermaye şirketlerinden biri olan Enterprise Investors

tarafından satın alınmasının ardından süratli büyümesine

devam etti. Bugün Romanya’nın her yerinde, 88 modern

mağazası ve Bulgaristan’ı da kapsayan güçlü online platformu

ile faaliyet gösteriyor. Noriel, bölgesindeki en geniş

oyuncak satışını gerçekleştiren, çocuklar ve ebeveynlerin

oyuncakta tek durak noktası.

Ağustos 2022

Sunman 38 yıllık tecrübesini Noriel’in gücü ile bir araya

getirerek yurt dışı pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi,

pazardaki fırsatları değerlendirerek ürün çeşitliliğini artırmayı

ve özellikle oyuncak ihracatında önemli bir hacme

ulaşmayı hedefliyor.

Oyuncak hikayesi 38 yıl önce Kadıköy’de distribütörlük

ile başlayan ve perakende markası Toyzz Shop ile bugün

Türkiye ve KKTC’de 250’ye yakın mağazaya ulaşan,

Gebze’deki fabrikası ile yerli oyuncak üretiminin önemli

bir oyuncusu olan Sunman büyüme planları kapsamında

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da yatırımlarına

devam ediyor. Bu yıl içinde Türkiye’nin global oyuncak

markası olma hedefiyle Temmuz ayında Kosova’da ilk yurt

“Noriel, yurt dışında gerçekleştirdiğimiz ilk satın

alma projemiz”

Satın alma anlaşmasıyla ilgili görüşlerini belirten Sunman

Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sunman; “38 yıl evvel

‘Oyuncak bizim işimiz’ mottosuyla önde gelen markalı ve

lisanslı oyuncakların Türkiye’de dağıtımı ile ticaret hayatına

başlayan firmamız bugüne kadar dünyanın birçok

ülkesinden 60’tan fazla marka ile distribütörlük anlaşması

imzaladı. 2000’li yılların başında perakende sektörüne

yatırım yaparak ilk “Toyzz Shop” mağazamızı açtık ve

bugün 50’den fazla şehirde 250 mağazaya ulaştık. 2017

yılında yerli üretime geçmek üzere Gebze’de 12.000 m 2

fabrika yatırımı yaptık ve bugün 250 kişi istihdam eden

önemli bir oyuncak üreticisi konumuna geldik. İhracat

hedefli büyüme stratejilerimiz çerçevesinde uzun süredir

yurt dışında satın alma fırsatlarını değerlendiriyorduk.

Romanya markası Noriel’i satın almamızı yurt dışı pazar

payımızı ve bölgede söz sahipliğimizi artıracak, ihracatımızı

destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Bu dört aylık süreçte bize büyük destek veren başta

SGL Danışmanlık sahibi Kerem Göktan’a, Hergüner Hukuk

Bürosu ekibine ve Wolf Theiss Hukuk bürosu lideri Ileana

Glodeanu’ya teşekkür ederim, sektörümüze ve ülkemize

hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Satın alma bedeli taraflarca

açıklanmadı.

28


Sektör

Lolliboni-Gloria Home Kurucu Ortak ve

Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel: “İhracat ağımızı

İstoç mağazamızla genişletmeyi planlıyoruz”

Lolliboni-Gloria Home Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel, “Gloria

Home ve Lolliboni olarak sürekli büyümeyi hedefliyoruz. İstoç mağazamızı açma

sebeplerimizden bir tanesi de bu. İstoç, daha çok ihracat ağırlıklı hizmet verecek,

biz de bu anlamda ihracat ağımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

Ağustos 2022

Lolliboni A.Ş., Almanya, Hollanda ve Romanya’da bulunan

kendi depoları ile birçok ülkeye hizmet vermenin yanı sıra;

Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar,

Azerbaycan başta olmak üzere 60’ın üzerinde ülkeye

ihracat gerçekleştiriyor. Oyuncaklı şeker kategorisinde Türkiye’de

başarı kazanan Lolliboni, bu başarısını İstoç mağazası

ile taçlandırdı. Lolliboni-Gloria Home Kurucu Ortak ve

Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel, Gloria Home ve Lolliboni

markalarının ürünlerini müşterilerine ulaştıracakları İstanbul

İstoç’ta yeni bir mağaza açılışını gerçekleştirdiklerini

söyledi. Bu açılışı yaklaşık bir yıldır planladıklarını belirten

Yiğit Emre Yüksel, “Müşterilerimizden gelen talepler de

bu yöndeydi. Gloria Home, aslında çok yeni bir marka,

yaklaşık bir buçuk yıllık mazisi var, fakat bu bir buçuk yıl

içerisinde çok önemli bir yol kat etti. 70’in üzerinde Gloria

Home markalı ürünümüz mevcut. Tabii bu sayıyla kalmıyoruz,

her geçen gün Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bu

sayıyı artırmaya devam ediyoruz. Gloria Home markasıyla

ev, banyo ve mutfak gereçleri üretiyoruz. Lolliboni tarafında

ise oyuncaklı şeker kategorisinde üretim gerçekleştiriyoruz.

Yatırımlarımızı hem oyuncak hem de züccaciye

tarafında hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi.

“ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIKLI VE KURALLARA UYGUN”

Hem gıda hem de plastik tarafında kullandıkları hammaddelerin

tamamen sektörün gerektirdiği kurallara uygun

olduğunun altını çizen Yiğit Emre Yüksel, “Ürünlerimizde

kullandığımız boyalar da sağlık açısından bir tehdit

oluşturmuyor. Gıda tarafında özellikle naturel ürünlere

ağırlık veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de hep bu

şekilde üretim yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizim için

öncelikli olan çocuklarımızın sağlığı. Plastik tarafında da

kaliteli ham madde ile kaliteli hizmet üretebilmek için

çaba sarf ediyoruz, çünkü gıda ile temas halinde olan bu

ürünler sağlık açısından çok önemli. Bizim de kullandığımız

hammadde ve diğer üretimde kullandığımız ürünler

sağlık açısından sakıncası olmayan hammaddeler” diye

konuştu. 2022 yılı içerisinde Gloria Home markasına ait

ürün sayısını 100’ün üzerine çıkartmayı planladıklarına

değinen Yiğit Emre Yüksel, “Banyo setlerimiz oldukça

rağbet görüyor, elbise askılarımıza da aynı şekilde çok ilgi

var. Saklama kaplarımız, sürahilerimiz ve temizlik grubundaki

diğer ürünlerimiz de yoğun ilgiyle talep ediliyor.

Amacımız ürün çeşitliliğimizi artırarak daha fazla kitleye

ulaşabilmek” şeklinde konuştu. Yiğit Emre Yüksel, sözlerine

şöyle devam etti: “Açılışını gerçekleştirdiğimiz İstoç

mağazamızdan hem iç piyasaya hem de dış piyasaya ürün

göndermek hedefindeyiz. Gloria Home ve Lolliboni olarak

sürekli büyümeyi hedefliyoruz. İstoç mağazamızı açma

sebeplerimizden bir tanesi de bu. İstoç daha çok ihracat

ağırlıklı hizmet verecek biz de bu anlamda ihracat ağımızı

daha da genişletmeyi planlıyoruz. Biz bir grup firmasıyız,

çatı firmamız Romanya’da faaliyet gösteriyor. İzmir’de

Balım Sultan markamız var, ihracat tarafında daha çok Avrupa

ağırlıklı olarak yaklaşık 52 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Ortadoğu pazarında daha yeniyiz ve orada da yaklaşık 20

ülke ile ihracat anlamında çalışmalar sürdürüyoruz. İstoç

mağazamızın açılması ile birlikte ihracat yaptığımız ülke

sayısını daha da artıracağız. Biz hiç bir zaman durmuyoruz,

öyle de bir niyetimiz yok. Hem Lolliboni hem de Gloria

Home markamızı dünyada olabildiğince her ülkeye ulaştırmayı

hedefliyoruz.”

34


Sektör

KOSGEB’ten Genç İstihdamına Destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(KOSGEB) mikro ve küçük işletmelere (MKİ) istihdam performansına dayalı

faizsiz ve teminatsız geri ödemeli desteği sunuyor

Ağustos 2022

KOSGEB’in MKİ Hızlı Destek Programı’nın, iş dünyasının

kalifiye personel sorununa çözüm olacağını belirten

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu

Başkanı Lütfü Yücelik, Özellikle KOBİ vasfındaki işletmelerin,

ihtiyaç duydukları nitelikli personeli istihdam

etmelerine imkan tanıyacak bu desteğin önemli bir fırsat

olduğunu dile getirdi. “Dünyada her geçen gün gelişen ve

değişen teknolojilere, yeni üretim ve pazarlama metotlarına

ayak uydurmak zorunda olan bütün mikro ve küçük

işletmelerimizin KOSGEB’in Hızlı Destek Programı’ndan

faydalanmasını arzu ediyoruz” diyen Başkan Yücelik, işletme

yetkililerinin KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden veya

ETSO’da faaliyet gösteren KOSGEB Temsilcilik Ofisinden

destekle ilgili detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.

MKİ hızlı destek programı

Desteğin amacı:

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek

Programının amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini

sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam

seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin

sağlanmasıdır.

Destek kapsamı:

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri

ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı

hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla

çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu

en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam

edilmesi taahhüdü”,

“Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın

korunması” şartıyla yeni istihdam edilecek personel

başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecek.

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise,

destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacak.

Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda (2022

Haziran) işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul

edilecek. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük

işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek.

Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin

işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara

uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek.

2021 Mayıs – Eylül başvuru dönemleri (birinci ve ikinci

başvuru dönemleri), yararlanıcıları, şartları karşılamaları

ve yeni başvuru döneminde de başvuru yapmaları halinde

önceden yararlandıkları destek tutarı dikkate alınmaksızın

destek alabilecektir. 2021 Aralık – 2022 Mart başvuru döneminde

(üçüncü başvuru dönemi) başvurusu onaylanan

işletmeler ise, 2022 Temmuz ayında ilan edilen dördüncü

başvuru dönemine başvuramayacak ancak üçüncü başvuru

döneminde taahhüt ettikleri yeni personel istihdamını

gerçekleştirirlerse, üçüncü başvuru döneminin ötelenmiş

ödeme talep takvimi kapsamında ödeme talebi yapabilecekler.

Başvuru şartları:

Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; Program

Bilgilendirme Sayfasında yayınlanıyor.

Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen

MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000

TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce

aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve

sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacak.

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek

personelde aranan şartlar:

Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik

lise mezunu olmalı.

Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda (2022

Haziran) MKİ’de çalışmıyor olmalı.

Başvuru döneminin ilanından önceki aydan itibaren son 3

yıl (2022 Haziran – 2019 Haziran) içinde toplam SGK 4A’lı

prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.

1981 ve sonrası doğumlu olmalı.

Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

36


Sektör

Nita Toys hobbyinge daha fazla yatırım

yapmayı ve birçok uluslararası markayı

Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor

Funko ve Iron Studios Türkiye Tek Resmi Distribütörü Nita Toys, Disney, Warner

Bros. ve Cartoon Network gibi firmalar ile birçok projeye imza atıyor, aynı

zamanda sektörde birçok perakende devi ile çalışmalarını sürdürüyor

firmada Finans Direktörü olarak çalışmaya başladım.

En son Genel Müdür ve bölge direktörü olarak uzun

yıllar çalıştıktan sonra (Türkiye, Afrika ve Doğu Avrupa)

profesyonel hayatıma 2014 yılında noktayı koydum.

2016 yılında Nita A.Ş.’nin kurucu ortağı olarak tüketim

mallarına hizmet etmek adına yeni bir yolculuğa başladım.

Kurulduğu günden beri büyüyen organizasyonumuzun

CEO görevini üstlenmiş bulunuyorum.

Nita Toys olarak kuruluş hikâyenizden kısaca

bahseder misiniz?

Tüketim malları alanında faaliyet göstermek adına

kurduğumuz Nita Toys markamız sektörde farklılaşmak

adına popüler kültürün en önemli markası Funko’nun

bölgedeki distribütörü olmuştur.

Ağustos 2022

Nita Dış Ticaret A.Ş., lisans dünyasında birçok marka

ile iş birliği yapmak üzere kurulmuş ve ağırlıklı olarak

tüketim malları alanında hizmet veren uluslararası bir

ticaret şirketidir. Merkezi İstanbul’da bulunan firmanın

Vietnam ve Tokyo’da temsilcilikleri bulunuyor. Nita Dış

Ticaret A.Ş., Nita Toys markasıyla 2017 yılında oyuncak

dünyasına giriş yaptı. Bünyesinde Hasbro, Giochi Preziosi

gibi birçok markanın dağıtımını yapan firma, 2019

yılından beri de film karakterlerinden oyun karakterlerine,

dizi oyuncularından müzisyenlere, sporculardan diğer

tanınmış kişilere kadar geniş skalada ürettiği pop

figürleriyle tüm dünyada rağbet gören Funko markasının

Türkiye Distribütörü olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Disney, Warner Bros. ve Cartoon Network gibi firmalar ile

birçok projeye imza atan firma, aynı zamanda sektörde

birçok perakende devi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Nita Toys CEO’su Atanur Dikmen, faaliyetleri ve sektör ile

ilgili sorularımıza içtenlikle yanıt verdi.

Merhaba Atanur Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Firmadaki pozisyonunuz nedir?

Merhabalar, öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkürler.

İlk ve orta okulu Şişli Terakki Lisesinde okuduktan

sonra önce İstanbul Turizm Otelcilik, ardından Yeditepe

Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim. Çalışma hayatıma

çeşitli turizm acentelerinde çalışarak başladıktan sonra

Hollanda menşeili Abn-Amro Bank’ta yatırım bankacılığı

alanında belirli rollerde çalıştım.

Daha sonra Bureau Veritas Fransız menşeili uluslararası

test, sertifikasyon ve inspection alanında faaliyet gösteren

1100’DEN FAZLA LİSANSI OLAN FUNKO’NUN

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Büyük bir grubun bünyesinde yer alıyorsunuz.

Grubunuz hangi ülkelerde ne gibi faaliyetler

yürütüyor?

Funko dünyanın en büyük lisanslı koleksiyon ürünlerini

üreten ve satan markasıdır. Bünyesinde 1100’den fazla

lisansa sahip olan Funko’nun yaklaşık 5 seneden beri

Türkiye ve bölge ülkelerinin distribütörlüğünü yapıyoruz.

Bünyenizde yer alan ürün grupları, lisanslar,

figürler ve distribütörü olduğunuz markalar

hakkında bilgi verir misiniz?

Funko’nun Pop dediğimiz koca kafalı sevimli figürleri

dünyanın şu an için en önemli koleksiyon ürünlerinden

biridir. Anahtarlık, oyunlar diğer kategorilerimizi oluşturur.

Funko’nun yanı sıra Iron Studios ve Cable Guy

markalarımızın da distribütörlüğünü yapıyoruz.

Funko Disney’in global pazardaki en büyük ortağı olduğu

için Disney ile birçok projeye imza atıyoruz. Disney Plus

ile daha fazla tüketicinin ilgisini çekeceğimizi biliyoruz.

Warner Bross, Netflix ve HBO ve Amazon Prime’la da bir

çok ortak proje yönetiyoruz.

Ürünlerinizi Türkiye’de son tüketiciye nasıl

ulaştırıyorsunuz?

Ürünlerimizi direkt olarak mağaza zincirleri ve ulusal

kanallar vasıtası ile tüketicilere ulaştırıyoruz.

Öte yandan bir çok market place ve Amazon gibi online

kanallarda ürünlerimiz satılıyor.

Özel müşterilerimize nitatoys.com üzerinden satış

yapıyoruz.

44


Yurt içi piyasasına ürün sunarken aradığınız

özellikler nelerdir?

Öncelikle markaya değer vermeli ve koleksiyon

ürünlerimizi doğru konumlandırmaları bizim için çok

önemli.

Her mağazada olmak gibi bir hedefimiz hiç yok.

Müşterilerimiz zaten ürünlerimizi belirli yerlerden

almakta ve bunu keyifle yapmaktadır.

Sektörde kendi alanınızda hangi konumda olmayı

hedefliyorsunuz?

Sektörde nis pazara hitap eden tek markayız. Ürünlerimizi

klasik oyuncak kanalının dışında da satabildiğimiz ve

konumlandırdığımız için farklı bakış açıları getirip birçok

alana hizmet verebiliyoruz.

HER HAFTA 20 YENİ ÜRÜN

Nita Toys olarak oyuncak sektöründe sizi

farklılaştıran ve öne çıkaran prensipleriniz

nelerdir?

Nita Toys figür dünyasının lisans alanındaki lider

markasıdır. Ürünlerimiz hiçbir zaman oyuncak olmadığı

için insanların eğlendiği ve koleksiyon değerini arttıran

keyif ürünü olarak tanımlayabiliriz.

En önemli özelliğimiz her hafta yaklaşık 20 yeni ürünü

nitatoys.com üzerinden online satışa açıp müşterilerimize

duyurmak diyebiliriz.

2021 yılı gerek ciro gerek proje ve faaliyetler

anlamında nasıl geçti?

2021 yılı her türlü pandemi ve dünya genelinde yaşanan

ciddi ham madde artışlarına rağmen şirketimiz için

başarılı geçti diyebiliriz.

2022 yılı hedef ve projeleriniz nelerdir?

2022 yılında Anadolu’da daha fazla büyümek ve bölgesel

pazarda bilhassa Doğu Avrupa ve Türkî Cumhuriyetlerde

ürünlerimizi daha da fazla sergilemek ve dağıtmak

istiyoruz.

Dünyanın ve ülkemizin zorlu günlerden geçtiği

savaş ve pandemiyi bitirme çabası içinde

bulunduğumuz bu süreçte, nasıl bir strateji ile

ilerlemeyi planlıyorsunuz?

Online satış hayatımızın en önemli parçası. Tüm dünyada

satışların online kanallarda arttığını görüyoruz.

Bir mağaza açma düşüncemiz zaten var.

Bilhassa popüler kültürün en önemli bir parça olduğunu

ve hobbying dediğimiz kategorinin ciddi bir şekilde

geliştiğini gördüğümüz için bu alana daha fazla yatırım

yapmayı ve bir çok uluslararası markayı Türkiye’ye

getirmeyi ve tüketicimiz ile buluşturmayı planlıyoruz.

HER GÜN YENİ BİR POST

İnternet satışları ve sosyal ağlar konusunda

çalışmalarınız var mı?

Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası ve doğru

kullanıldığı sürece çok önemli bir araç. Nita Toys’un

yaklaşık organik olarak büyüyen 10 bin civarında

instagram’da takipçisi bulunmakta. 7’den 70’e bir çok

markanın figürleri zaten bünyemizde olduğu için herkese

uygun bir karakter koleksiyonumuzun bir parçası.

Her gün yeni bir post paylaşmak, Tiktok ve LinkedIn

gibi mecralarda da doğru yönetimi sağlamak her zaman

bizlere fayda sağlıyor.

Katıldığınız fuarlar ve etkinlikler hakkında

bize verebilir misiniz? Sizce pandemide fuarlar

yapılmalı mı?

Nita Toys olarak Almanya, Hong Kong, İngiltere ve

Amerika’da sektörün önde gelen fuarlarına ana şirketimiz

Funko ile beraber katılıyoruz.

Pandemi şartlarında bir çok fuar yapılamadı ama yavaş

yavaş insanların fuarları özlediğini ve aynı zamanda

eskiye dönüşün yaşandığını görmekteyiz. Fuarların

sektöre ciddi faydası bulunmakta ve her zaman mümkün

olduğunca yapılmalıdır.

KONSİNYE ÇALIŞMA EN BÜYÜK PROBLEM

Sektörde genel anlamda yaşadığınız sıkıntılar ve

bunlara sizin çözüm önerileriniz nelerdir?

Sektörde gördüğüm bilhassa büyük markaların konsinye

çalışmak istemesi ve bir çok markanın bu sistemin

içerisinde buna fazla ses çıkarmaması bana göre en

büyük problem bu. Konsinye Avrupa’da yaklaşık 20 sene

evvel kullanılan tamamen perakendeciyi koruyan bir

sistemdi fakat son 10 senedir artık uygulanmıyor.

Pandemi surecinde Nita Toys olarak konsinye çalışmayı

bıraktık. Umarım sektörde artık bu şekilde çalışıp ileriye

daha emin adımlarla ilerler.

Ticaret Bakanı ile görüşme yapsanız, neleri dile

getirmek isterdiniz?

Uzun yıllar işlerim gereği sivil toplum örgütlerinde belirli

kurullarda görev aldım ve her zaman söylediğim, ülkemiz

genç nüfusu ve yetenekli özverili çalışma ile tüketim

alanında sektörde ciddi anlamda uluslararası markaların

üretim üstü olmalıdır. İthalat büyümeye yardımcı olur

fakat gerçek büyüme üretim ve ihracat ile olur.

Devletimizin bu konuda gerekli desteği sağlayacağına

inanıyorum. Bilhassa oyuncak sanayi bölgelerinin çeşitli

şehirlerimizde kurulmasını görmek istiyorum.

HEDEF 5 SENE İÇİNDE 1 milyar USD’LİK İHRACAT

OLMALI

Türkiye’de oyuncak sektörünün geleceğini nasıl

görüyorsunuz?

Büyümeye açık bir sektör. Dünya oyuncak pazarı 65

milyar USD seviyesinde ve düşünün ki Türkiye bu pazarda

yok denecek kadar az. Bu konuda sektör temsilcilerinin

artık ortak bir paydada buluşması ve geleceğe yönelik

stratejileri belirlemesine ihtiyaç vardır.

Hedef 5 sene içinde 1 milyar USD’lik ihracat yapmak

olmalıdır.

DÜNYA PAZARLARINA YÖN VEREN BÜYÜK

MARKALARLA ÇALIŞMAK

Sektöre iletmek istediğiniz bir mesaj veya önemine

binaen eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Daha fazla ortak paydada buluşmak ve gerekli hedefler

için el birliği ile çalışmak gerekiyor. Birçok büyük

markamız öncelikle hem bölgesel pazarlara açılmalı

hem de dünya pazarlarına yön veren büyük markalarla

çalışmak için yol haritasını belirlemelidir.

Sektör

Ağustos 2022

45


Sektör

These toys help to foster creativity in kids

Some great toys can be great tools to improve social skills, language skills, and

gross motor skills. Open-ended toys, especially, can be used in creative ways

depending on the child’s imagination and ingenuity

Ağustos 2022

It can be so hard to resist buying those super fun toys

every time pass by that landmark toy store with your

children. But often a moment of weakness can lead to

piles of clutter mounting on top of the existing pile of

discards. Children’s enchantment with toys never goes

beyond the first few hours.

Once the novelty of a toy or game wears off, it is either

broken, discarded, or ignored forever. To add to parental

woes, new toys keep making their entry when relative’s

visit or during birthdays and other occasions. In the end,

there is always a box with half a puzzle set, some broken

cars, a head without its body, a few remote controls that

have become functionless, and an assortment of several

blocks that fit into nothing. So, as parents, we waste a

colossal amount of money to collect junk in our houses.

This can be remedied by making informed purchases that

will hold your child’s interest for longer and will have a

much higher utility value because of how it nurtures your

child’s creativity.

We bring to you, a list of the top toys that help kindle the

curiosity and creativity in your children, as they play.

Toys should be carefully picked so that they can assist

in some way with the growth and development of your

child. Toys can be great tools to improve social skills,

language skills, and gross motor skills.

Open-ended toys, especially, can be used in creative

ways depending on the child’s imagination and ingenuity.

Here are some toys that you can bring home to bring out

your child’s creativity.

Fold and Go Doll House

This quintessential item is great if you want to encourage

free-play in your child. Having a doll house can bring out

the quaintest or most imaginative story from your child’s

imagination. It enables the development of cognitive and

neurological functions while also improve motor skills in

children. Dollhouses are the perfect creative toys for 2

year olds.

48


www.polesie.com.tr


www.polesie.com.tr


Fold And Go Style Farmhouse

Just like the dollhouse, a farmhouse with all the itsybitsy

farm animals can get your child’s imaginative side

sparking. Playing and taking care of animals can also

bring out qualities like compassion and empathy in

children. You can also fold these handy toys and carry

them when you want to travel or send your child for a

playdate. These farmhouses are great creative toys for 5

year olds or slightly younger children too.

The Kitchen Play Set

The kitchen set is the star at most homes because the

child is engaged for a long duration while pretend

cooking. There are a great number of recipes that can be

tried by the little ones. The well-modelled pans, ladles,

ovens, spices and condiments, and cook-tops make

even adults want to join in for a round or two of pretend

cooking. Bright colours and noises that mimic the sounds

of mixers or oven can get the little munchkins all excited

keep them engaged.

Dress Up Accessories

Dress-up play is an important part of growing up.

Presenting your child with the required accessories will

help them express themselves without inhibitions. Being

able to put on a suit or wield a wand can help your child

add some zing into their story-telling abilities. It allows

them to be imaginative, inventive, and resourceful.

Magnetic Tile Set

These ultra-colourful tile sets come in a variety of

shapes. The ends of the tiles have magnets which help

them stick to each other. Most sets have translucent

pieces in a beautiful spectrum of colours. These tiles are

great for pre-schoolers and young children alike.

Building Blocks

One thing that can keep children of all ages thoroughly

engaged is most definitely building blocks. These

magical entertainers come in all sizes and shapes. They

even have interesting animals, people, trees, vehicles,

and other miniature shaped blocks that fit in with the

regular pieces to create magical make-believe stories.

Building blocks can be creative toys for pre-schoolers or

even 10-year-old children.

Puppet and Puppet Theatre

Puppets are very endearing. No matter what age you are,

puppets are something that you can always enjoy. But

a toddler will most certainly be intrigued and excited

by puppets especially if you have a mini theatre with

curtains that can be drawn back and forth. Children

love the little hand puppets when you put in an act for

them with queer voices and sound effects. They make

wonderful and creative toys for toddlers.

Puzzles

Puzzles can be used to entertain an array of ages from

toddlers to an 8-year old. The complexity of the puzzle

obviously increases with age so that the child can be

kept occupied for the right amount of time. The colours

and themes available are exciting, and often a child

can get so absorbed in solving a piece that they do not

move from their place. Puzzles are also available in 3D

for children who have grown out of the two-dimensional

version.

An assortment of Balls

Every house must have a ball. Toddlers can have balls

that light up and that have a good gripping surface.

Slightly older children can have soft, tossing balls while

older children can be given the football or the basketball.

A ball helps your child understand things like speed,

velocity, distance, aiming, catching etc.

Modelling Clay Doh

Clay may be messy for parents to clean up, but they

serve as the most creative toys that were ever invented.

Clay encourages free play like no other toy can. The soft

and malleable material makes it endearing even to older

children. Mixing colours and making different shapes will

never lose the novelty with children.

Do not reach out for those fancy electronic gadgets or

the multitudes of soft-toys, but pick something that will

encourage free-play in children and also something that

will not get boring in just two uses.

Ağustos 2022

Sektör

49


Sektör

Oyun dolu bir yaz için süper ekipmanlar

Keyifli ve kusursuz bir oyun deneyimi için

oyuncuların kişisel becerileri kadar kullandıkları

oyuncu ekipmanları da önemli rol oynuyor

Ağustos 2022

Oyun ekosisteminde meydana gelen gelişmeler

oyuncuların önceliklerini belirlemesinde etkili oldu.

Günümüzde birçok oyun tutkunu boş zamanlarını ve tatil

günlerini oyun oynayarak değerlendirmeyi tercih ediyor.

Keyifli ve kusursuz bir oyun deneyimi için oyuncuların

kişisel becerileri kadar kullandıkları oyuncu ekipmanları

da önemli rol oynuyor. SteelSeries Türkiye Ülke Müdürü

İlkay Tepe yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyen

oyunculara 4 ekipman önerisinde bulundu.

Oyun sektörü, eğlence dünyasında önemli bir yere sahip

olan sektörlerin başında geliyor. Oyun ekosisteminde

meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle oyuncu sayısında

önemli oranda artış yaşanıyor. Günümüzde birçok oyun

tutkunu boş zamanlarını ve yaz tatillerini oyun oynayarak

değerlendiriyor.

Yaz tatili, oyun deneyimini üst düzeyde yaşamak isteyen

oyuncuların değerlendirebileceği günlerin başında

geliyor. Böylece oyun tutkunları kişisel yetkinliklerini

kullanarak oyun performanslarını geliştirebiliyorlar. Fakat

oyun performanslarının geliştirilmesinde yalnızca kişisel

yetkinlikler yeterli olmuyor. Oyuncu ekipmanlarının

kalitesi oyuncunun oyun deneyimini ve performansını

önemli ölçüde etkiliyor. SteelSeries Ülke Müdürü İlkay

Tepe, yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyen

oyunculara 4 ekipman önerisinde bulundu.

Hız ve hassasiyeti önemseyenlere

Oyun esnasında kullanılan oyuncu faresinin hız ve

hassasiyet özellikleri oyuncunun performansını etkileyen

etmenlerin başında geliyor.

Yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen oyun

tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik ekipmanları tercih

etmeleri önem taşıyor.

Aerox 5 Wireless oyuncu faresi, Aerox ailesinin yeni

üyeleri arasında yer alıyor. 74 gram ultra hafif tasarımı

sayesinde hız ve hassasiyet gerektiren oyunlarda

oyuncuların performansını destekliyor. Ergonomik

tutuş özelliğiyle beraber oyuncuların yaz tatili boyunca

kesintisiz ve üst düzey oyun deneyimi elde etmelerini

sağlıyor. SteelSeries Aerox 5 Wireless oyuncu faresi

AquaBarrier teknolojisiyle beraber su, toz ve kire

karşı koruma sağlarken, oyunculara uzun ömürlü

kullanım avantajı sunuyor!

Rahat bir oyun deneyimi için

Oyuncu ekipmanlarının kaliteli malzemelerden

oluşması keyifli bir yaz tatili geçirmeyi destekliyor.

Oyun dolu bir yaz tatili geçirmek için oyuncu faresinin

kalitesi kadar mouse padlerin de kalitesi önem taşıyor.

Mouse padler, oyuncuların rahat ve hızlı oyun deneyimi

elde etmelerini destekliyor.

SteelSeries Qck XXL Oyuncu Mouse Pad, dayanıklı

ve kaymaz kauçuk taban özelliği sayesinde rekabetçi

oyunlar için istenmeyen hareketlerken, daha sağlam

bir zemin sağlıyor. Rekabet ortamından dolayı

yaşanabilecek olası kirlenmelere karşı kolay temizlik

avantajı sunuyor. Son 15 yıldır espor yıldızları

tarafından kullanılan SteelSeries QCK, yaz tatili

boyunca oyun deneyimini en üst düzeyde tutmaya

yardımcı oluyor!

52


Sektör

Kepez’in 4 ödüllü Anadolu

Oyuncak Müzesi’ne ziyaretçi akını

Kepez Belediyesi’ne 4 ödül kazandıran Anadolu Oyuncak Müzesi’ni

açıldığı günden bu yana 689 bin 93 kişi ziyaret etti

Ağustos 2022

Dokumapark’taki Anadolu Oyuncak Müzesi, hem bünyesinde

bulundurduğu oyuncak sayısı, hem de kabul ettiği

ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye’nin en çok ziyaret edilen

müzeleri arasında yer alıyor. Kepez Belediyesi’nin Dokuma

Fabrikası’nın kreş binası olan yapıyı tarihi dokusunu

koruyarak inşaa ettiği müze ziyaretçi akınına uğruyor.

Kepez’de 2017 yılında açılan müze, bugüne kadar 689 bin

93 ziyaretçiye kapılarını araladı.

16 Avrupa ülkesi ve 81 ilden oyuncak

Yaz aylarının gelmesiyle yabancı ve yerli turistlerinde ilgi

odağında olan müze, çocukları anne ve babalarının çocukluğuna,

büyükleri de kendi çocukluk anılarına götürüyor.

Anadolu Oyuncak Müzesi’nde, 16 Avrupa ülkesinin yanı

sıra Türkiye’nin 81 ilinden toplanan 13 binin üzerinde

oyuncak, 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenlemede

sergileniyor. Pinokyo, ahşap oyuncaklar, masalcı

nine, anılar odası, Temel Reis gibi farklı isimlerde temaların

yer aldığı müzenin, çıkış kapısı oyun bahçesine açılıyor

ve çocukları da burada kara tren karşılıyor.

4 ödüllü

Müze bugüne kadar 4 ödülünde sahibi oldu. Müze, 2017

yılında Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda

Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve TKB Proje Ödülü,

2018 yılında TKB’nin Müze Özendirme Yarışmasında Yaşam

Kültürü Müzeler Ödülü ve Akdeniz Belediyecilik Proje

Yarışması’nda Üst Yapı Çalışmaları Kategorisinde birincilik

ödülüne layık görüldü.(DHA)

Muhteşem bir atmosfere sahip müze bugüne kadar 4 ödülünde

sahibi oldu. Müze, 2017 yılında Tarihi Kentler Birliği

Müze Özendirme Yarışması’nda Yaşam Kültürü Müzeler

Ödülü ve TKB Proje Ödülü, 2018 yılında TKB’nin Müze

Özendirme Yarışmasında Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda Üst Yapı Çalışmaları

Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

58


Sektör

Plastik Sektörü 2022 yılı

Ocak - Mayıs ayları kapasite kullanımı arttı

T.C. Merkez Bankası kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı ilk 5 ayında %75,6 olan

ortalama kapasite kullanımı 2022 yılının ilk 5 ayında %75,5 olarak kaydedildi

Plastik sektöründe 2020 yılının mayıs ayında en düşük

düzeyine indikten sonra çıkışa başlayan kapasite

kullanımı, 2021 yılının Şubat ayında %76,1’e çıkmış

ancak Mart ayından itibaren tekrar gerilemeye başlamış

ve Eylül ve Ekim aylarında %75,3 olarak gerçekleşmiş ve

Aralık ayında %75,5’a çıkmıştır. Kapasite kullanımı 2022

yılın Ocak Mart ayında 2021 yılının eş aylarına kıyasla

gerilediği gözlemlenmektedir. 2022 yılının Nisan ve Mayıs

aylarında kapasite kullanımının 2021 eş aylarının üzerine

çıktığı görülmektedir.

Plastik mamul sektörü 2021 ve 2022 yılları ilk 5

aylık arz ve talep kıyaslaması ve 2022 tahmini

2022 yılı Ocak – Mayıs aylarında, 2021 yılının eş

dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe miktar

bazında;

• Üretim: %4,8 artmış,

• İthalat: %7,3 artmış,

• İhracat: %1,9 artmış,

• Yurtiçi Tüketim: %5,8 artmış,

• Dış Ticaret Fazlası: aynı düzeyde kalmıştır.

• İhracatın üretim içindeki payı 2021 ve 2022 yılının ilk 5

ayında %24 olarak gerçekleşmiştir.

• Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 ve

2022 yılının ilk 5 ayında %84 olarak gerçekleşmiştir.

ihracatın 2 milyon 640 bin ton olarak gerçekleşeceği

tahmin edilmektedir.

• Sektörün 2022 yılının sonunda 1 milyon 932 bin ton dış

ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.

2022 yılı Ocak – Mayıs aylarında, 2021 yılının eş

dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe

değer bazında;

• Üretim: %15,2 artmış,

• İthalat: %14,3 artmış,

• İhracat: %18,6 artmış,

• Yurtiçi Tüketim: %14,5 artmış,

• Dış Ticaret Fazlası: %22,8 artmıştır.

• İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının 7 ayında %16

iken 2022 yılın 5 ayında %17’ye çıkmıştır.

• Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 ve

2022 yılının 5 aylarında % 9 olarak gerçekleşmiştir.

• Dış Ticaret Fazlasının: %8,7 artması beklenmektedir.

2022 yılı 5 aylık trendin kalan 7 ayda da sürmesi halinde

2022 sonunda mamul üretiminin 46,5 milyar dolar, yurtiçi

talebin 42,4 milyar dolar, ithalatın 3,8 milyar dolar ve

ihracatın 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin

edilmektedir.

• Sektörün 2022 yılının sonunda 4,1 milyar dolar dış

ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.

Ülkeler itibariyle plastik mamul ithalatı

2022 yılının ilk 5 aylık döneminde plastik mamul

ithalatının miktar bazında %70’i değer bazında da

%73,7’si 10 ülkeden yapılmıştır. Söz konusu dönemde

plastik mamul ithalatında ilk sırayı miktar ve değer

bazında Çin almıştır. Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore ve

Fransa plastik mamullerin en çok ithal edildiği ülkeleri

oluşturmuştur.

Ağustos 2022

5 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan

aylarında da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda

2021 yılına kıyasla miktar bazında;

• Üretimin: %8,4 artması,

• İthalatın: %7,3 artması,

• İhracatın: aynı düzeyde kalması,

• Yurtiçi Tüketimin: %11 artması,

• Dış Ticaret Fazlasının: %2,4 gerilemesi beklenmektedir.

2022 yılı 5 aylık trendin kalan 7 ayda da sürmesi halinde

2022 sonunda mamul üretiminin 11,2 milyon ton ve

yurtiçi talebin 9,3 milyon ton, ithalatın 708 bin ton ve

62


Sektör

Oyun bir çocuğun en ciddi işidir

Hayatına oyunu alan çocuklar pek çok avantaja sahip oluyor

Ağustos 2022

Uzmanlar, “Oyun çocuğun ruhsal yaşantısı olup

kültürünün kaynağını oluşturur” diyor. Çoğu ailenin

sadece boş zaman geçirme olarak gördüğü oyunun bir

çocuğun hayatında yüklendiği kimlikleri ortaya koyan

araştırmalar bu tezi kuvvetle doğrular nitelikte. Birleşik

Milletler Çocuk Hakları Örgütü gibi dünyaca ünlü kapsamlı

araştırmaların, görüşlerin, güncel yayınların ve istatistiksel

verilerin resmi sonuçları oyun oynayan çocuğun hayata

1-0 önde başladığını açıkça ortaya koyuyor.

Tatilde hayatına oyunu alacak olan çocukların

avantajları

Oyunların çocuğun gelişimine katkılarını bilişsel,

duygusal, sosyal, fiziksel olmak üzere 4 ana başlık altında

toplayan araştırma sonuçlarına göre oyunun çocuk

gelişimine katkıları saymakla bitmiyor.

1- Oyun çocukların kazanma, kaybetme, gülme, güldürme,

kendiyle alay etme gibi duygularla tanışmasını sağlar.

2- Oynadığı oyunlarda pek çok farklı durumla karşı karşıya

kalan çocuk olaylara farklı bakış açısı ve yaklaşımı kazanır.

3- Hayal gücünü kullanmayı öğrenir, soyut düşünce

yeteneği ve zihni gelişir.

4- Oyunlarda birbirinden farklı sosyal rolleri tecrübe eder,

oyun vasıtasıyla istediği her role girebilir, çevresini daha

iyi tanır, daha iyi anlar ve empati becerisi gelişir.

5- Sorunlara çözümcül yaklaşma ve inisiyatif kullanma

becerisi gelişir.

6- Oyunlarda hayatın kontrol edilebilir olduğunu tecrübe

eden çocuğun özgüveni ve benlik saygısı artar.

7- Çocuğun endişeleri, kaygıları, korkuları azalır.

8- Kendini özgürce ifade edebilme rahatlığına sahip olur.

9- Oyun oynayan çocuk başka insanları sevmeyi, onların

hakkına saygı göstermeyi öğrenir. Paylaşma, işbirliği,

uzlaşma gibi kavramları tanır.

10- Sabır, bekleme, öfkesini kontrol edebilme becerilerine

sahip olur.

11- Sosyal ilişkileri ve iletişimi kuvvetlenir.

12- Oyun bir çocuğun kaba ve ince motor becerilerini

destekler.

66


Zira kendi krallığını ilan ettiği bir dünya yapmıştır çocuk

o oyunda. Kendini gerçekleştirir, neler yapabileceğini

farkeder.

Sektör

13- Dikkat süresini uzatmaya, bir işe daha uzun süre

konsantre olmasına fayda sağlar.

14- Oyun esnasında keyifli zaman geçirmesi

mutluluğunun artmasına neden olur.

15- Zihinsel ve dil gelişimine katkı sağlar, kelime

haznesini geliştirir.

Oyun bir çocuğun hem ilacı hem sırdaşı

Gerçekten de oyun çocukların kendilerini sözcükler

olmadan ifade etmeye başladığı, hayal ve gerçek

arasındaki büyülü bir bağdır adeta. Bir çocuk için çok

şeydir oyun. Doktordur mesela. Hastalığı teşhis eder.

İlaçtır oyun. Hastalığı iyileştirir. Psikologtur, terapisttir,

sırdaştır oyun. Bir çocuğun iç dünyasını sarar sarmalar

saklar sıkıca. Oyun gerçek hayatın bir tiyatro sahnesi

gibidir çocuk için. Hatta bazen tek kişilik bir oyundur.

O oyunun her sahnesinde, başrolünde kendisi vardır

çocuğun. İstediğini yapar, istediği yere gider, sınırsız

düşünür, hayal eder, sorun tanır, sorun çözer çocuk o

oyunda. Böyle bir oyun çocuk için şahanedir.

Oyun ile bir çocuğun iç dünyası keşfedilebilir

Oyunun bir çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel

yaşantısına katkısının farkındalığının bunca düşük olduğu

ülkemizde bu konuda en büyük görev anne babalara,

ailelere düşmektedir. Ailelerin oyun konusunda çocuklara

özendirici olması, oyun oynamaları için çocuklarına

ortam ve imkan sağlaması, yaşantılarında zaman ayırması

gerekir. Oyun; çocuğun temel ihtiyaçlarının, hislerinin,

öfkelerinin, mutluluklarının, kısaca iç dünyasının kendini

masumca eleverişidir. İyi gözlemci ve farkındalığı

yüksek bir anne babaysanız oyun ile çocuklarınızın

duygusal dünyalarına girebilir; korkularına, endişelerine,

özlemlerine elinizi uzatabilir, Onlara yardımcı

olabilirsiniz. Bu noktada; bir çocuğun çekirdeğinin oyun

ile şekillendiğinin farkında olmak son derece önemlidir.

Tıpkı Alman Eğitimci ve Filozof Frobel’in dediği gibi.

“Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar

orada gelişir, büyür. İnsanın en güzel ve en olumlu

yetenekleri oyunlarda yükselir.”

Ağustos 2022

67


Sektör

The Best New Toys of Summer 2022

We revealed toy trends for summer by taking opinions of top toy experts in the global

toy industry. Get ready for better fidgets, more sensations and tie-ins to some of your

favorite nostalgic movies. You can start shopping the best new toys of 2022 that

embody all of these trends right here.

Each year, it seems like the newest batch of the year’s hottest toys are better than the

last. The Good Housekeeping Institute’s Parenting Lab was lucky enough to preview

some of the newest releases for the spring, summer and fall, and the best new toys of

2022 offer a little something for everybody. While these picks haven’t had the chance

to go through Good Housekeeping Institute testing — that’s in the works, in preparation

for our annual Toy Awards that will be announced closer to the holidays! — these

are the new releases that are causing the most buzz.

Many Moods of Red Panda Mei Plush

Anyone who saw Turning Red — maybe more than once? — can tell you how important

emotions are to Mei, a 13-year-old who turns into a giant red panda whenever she gets

overcome with feelings. This plush lets kids cycle through all those emotions; they can

press her belly to see her raise her arms and growl, and then breathe with her to calm

back down again.

Dino Dig VR

For those who spent way too much time watching Jurassic Park, this virtual reality

game lets kids immerse themselves in the prehistoric Jurassic age when they

download the free app, put a smartphone phone in the VR goggles and and suddenly

find themselves surrounded by dino fossils just waiting to be uncovered.

Mini Family Playset

Ağustos 2022

These L.O.L. minis can come with collectors wherever they go since their

compact packaging turns into a ball-shaped playset. The minis are exact

replicas of their doll’s look, and come with a “lil sis” and cute pet to

increase the fun. The blind packaging means each unboxing experience

is a surprise, and fans can try and collect them all to reunite the BFFs and

their families! But, if you’re sick of plastic packaging all together, grab one

of the limited edition Earth Love Dolls that are wrapped in paper packaging,

like Earthy B.B. or Grow Grrrl.

70


Lynette Fashion Doll

Sektör

With her sparkly pink top, white jeans and purple shoes, you can tell that Lynette is

interested in fashion — and she dreams of becoming a designer one day. Lynette comes

from The Fresh Dolls, a fashion doll line known for having realistic face sculpts, a range

of body types and different hair textures.

DoodleJamz JellyPics

Little doodlers will love this easy to use creative toy, and parents will love the lack of

cleanup! This reusable sensory art drawing pad is squishy and fun to touch, and it incorporates

all the excitement of finger painting without any of the cleanup. It’s great for

travel and sturdy enough to resist breaking.

Beginning Word Builder

If your elementary schooler is always looking over your shoulder an and making

suggestions for your next Wordle guess, this is the toy for them. Kids can

experiment with different word families by using the letter wheels and spinning

them around to try out new sound combinations, a boon for those who want to

support at-home learning. It also comes with 60 word-and-picture cards to help

kids practice.

Latchkits Yarnimals Panda

Grab your yarn and your looping tool, because it’s time to make your new best friend!

Kids can make their own adorable plush from the comforts of their home with this kit.

Use a similar looping technique to the traditional Latchkits rug to create a 3D cuddle

buddy. Loop yarn through two sides of mesh, drop the heart charm inside and simply

snap everything together.

Meditation Mouse

Help introduce your children to mindfulness with this adorable mediation mouse.

Choose from three different relaxation modes that use physical prompts and

breathing exercises to help your kids take it easy after a long day of navigating

different emotions in the world around them. Aside from its calming mediation

prompts, this plush mouse also doubles as a cuddle buddy.

Ağustos 2022

71


Sektör

The Toy Association brings back live events this September

PlayMonster Joins Hundreds of Exhibitors to “Make Magic Happen”

in Dallas taking place September 20 to 22

Ağustos 2022

In less than two months, thousands of play industry

insiders will descend on the Dallas Market Center for

The Toy Association’s much-anticipated 2023 Preview &

2022 Holiday Market, taking place September 20 to 22.

The show will serve double duty for leading buyers and

hundreds of top toymakers offering a sneak peek at 2023

product as well as the toys that will be on store shelves

this holiday season.

For many, the show brings a level of excitement the

industry hasn’t seen in over two years, said Scott Flynn,

CCO of PlayMonster, one of the hundreds of exhibiting

companies that will be at the Preview & Holiday Market.

The show offers the long-awaited opportunity to meet in

person with buyers; make new business connections with

top North American retailers such as Amazon, Walmart,

Target, Barnes & Noble, IT’SUGAR, Learning Express, Urban

Outfitters, and more; as well as connect with attendees

representing 16 countries (in addition to industry professionals

from the U.S., Canada, and Mexico), and counting.

“We’ve all been on Zoom watching videos and staring at

PowerPoint presentations, but we’ve missed that in-person

energy trade shows generate,” said Flynn. “Showing

a really cool feature of a toy or game with a video or a

Zoom camera close-up is fine if that’s what we have to do,

but having buyers, media, partners, and others actually

touch the toys, press the buttons themselves, and make

the magic happen themselves — that will always be the

best way to present new items!”

PlayMonster is also taking advantage of the show’s hybrid

booth options to preview its innovative product for next

year behind closed doors while also helping buyers fill

holes for the upcoming holiday season with on-display

Q4 items.

“The energy of the exhibitors excited to show everyone

everything they’re so proud of, and the wonder of the

attendees excited to see so much fun in one place – it

will feed our toy industry souls,” said Flynn. “At the show,

you’ll have everyone’s total attention during their visit to

your booth, and you can make their experience a memorable

one. We’ll still have a majority of our 2023 line in

our closed booth, but we’re also going to have an open

area showing key drivers and 2022 items that are available

now. It’ll be an area with so much energy and fun that

it’ll trigger your FOMO!”

Attendees looking to network will also not want to miss

out on other events taking place over the three-day show,

including the chance to reconnect with industry friends

and celebrate the outstanding achievements of the

industry during The Toy Foundation (TTF)’s Toy of the Year

(TOTY) Awards & Opening Night Party on September 20.

Additional on-site happenings include Women in Toys’

Empowerment Day; TTF’s Diversity, Equity and Inclusion

(DEI) program headlined by Hasbro, Jazwares, Paramount,

and Target; and the opportunity to meet with The Toy

Association’s trends team as it maps out its 2023 trends

report.

74


Sektör

Ağustosda gezilecek muhteşem yerler

Şimdi zihninizi meşgul

eden bütün işlere küçük bir mola

verip, biraz olsun nefes alma zamanı. Bu

zengin coğrafyada pek kolay olmasa da size

düşen tek şey, kendiniz için yaz tatilini

bu sene nerede geçireceğinize

karar vermek.

Ağustosda gezilecek yerler denilince akla tabii ki önce sahil

kesimi gelir. Güneş tüm sıcaklığı ile kuzey yarım küreyi

ısıtırken yıllık izinler alınmaya başlanır. Yaz ayları özellikle

Ege ve Akdeniz bölgelerini canlandırır. Türkiye’nin

en güzel noktalarında tatil yapmak isteyenler için harika

öneriler hazırladık. Öncelikle deniz, kum, güneş diyoruz;

sonrasında ise yurt dışı önerileri ile devam ediyoruz.

Macera sevenlere yönelik alternatif güzergahlar ve kamp

yapmak isteyenlere yönelik rotalar ile de infografiğimizin

sonuna geliyoruz. Haydi başlayalım o halde. Gülümseyen

bir güneş, cıvıl cıvıl sahiller ve karşında, ağustosda tatile

gidilebilecek yerler:

Ağustos ayında deniz, kum ve güneşin tadı doyasıya çıkarılır.

İşte, ağustos ayında denize girilebilecek yerler:

Assos: Tarihi bir yolculuk

Edremit Körfezi’nin kıyısında bulunan Assos, Kuzey

Ege’nin en keyifli ve en cezbedici köşelerinden. Tarihi

antik dönemlere kadar uzanan bölge; tertemiz havası,

yemyeşil doğası ve masmavi denizi ile ülkemizin en özel

noktalarından.

Ağustos 2022

80


Aynı zamanda antik dönemden kalan eserleri ve kültürel

değerleri ile dikkat çeken Assos, dünyaca ünlü düşünür

Aristoteles’in felsefe okulu kurduğu yer olarak da

biliniyor. Bölgedeki antik kentin, tiyatronun, lahitlerin ve

Athena Tapınağı’nın da görülmesi gerekiyor.

Assos’a ulaşmanın en kolay yolu ise Balıkesir-Edremit’e

uçmaktan geçiyor.

Temmuz ayında yurt dışı diyorsan

Ağustos ayında yaz tüm coşkusunu hissettirirken ve havalar

harikayken bir yurt dışı turu mu yapmak istiyorsun?

Eğer “Ağustos ayında yurt dışına çıkmak istiyorum.” diyorsan

merak etme. Senin için Avrupa’da gezilecek yerleri

inceledik. İşte, Ağustosda gidilecek ülkeler:

Ülkelerin güncel Covid-19 kurallarını, vize şartlarını, yurt

dışı uçuşlara ait güncel durum ve ülke kabul şartlarını

incelemeyi unutma.

Marsilya, Fransa: Kozmopolit Akdeniz Limanı

Marsilya, Güney Fransa’nın incisi konumunda. Tarihi

oldukça eskiye dayanan bölge, Akdeniz’in en büyük

limanına sahip. Tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev

sahipliği yapmış Marsilya, kozmopolit dokusu ile dikkat

çeken bir bölge.

Tarihin ve doğanın nefis bir uyumuna sahip olan şehir,

dünyanın en önde gelen gastronomi merkezlerinden

biri. Avrupa’nın gastro-turizm durakları arasında bulunan

Marsilya, yaz dönemlerinde çok çekici.

Sektör

Çeşme: Ege Esintisi

Çeşme, İzmir‘in en güzel köşelerinden. Tarih ve doğanın

iç içe geçerek ilham verdiği bölgede birbirinden nefis

koylar yer alıyor. Doğal güzellikleri ile gezginleri mest

eden Çeşme, Alaçatı beldesi ile de dikkat çekiyor.

Su sporları ile meşhur Alaçatı’nın mavi bayraklı plajları da

göz alıcı. Bu nedenle kum, deniz, güneş üçlemesi istersen

Çeşme seni bekliyor! Bölgeye ulaşmanın en kolay yolu

ise İzmir’e uçmaktan geçiyor.

Olimpos: Mavi ile Yeşil Bir Arada

Olimpos, Türkiye’nin yeryüzü cennetlerinden biri. Antalya‘nın

Kumluca ilçesine bağlı olan bölge, Olimpos Antik

Kenti’ne de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla burası doğası

ile olduğu kadar tarihi ve kültürel değerleri ile de dikkat

çekiyor.Aynı zamanda Likya Yolu üzerinde bulunan Olimpos,

Akdeniz’de kamp yapılacak yerler arasında bulunuyor.

Benzersiz bir doğaya ve masmavi bir denize sahip

olan bölge, tek başına tatil yapmak ve kafa dinlemek için

çok uygun.

Bölgeye ulaşmanın en kolay yolu ise Antalya’ya uçmaktan

geçiyor.

Berlin, Almanya: Bohem Bir Macera

Berlin; multikültürel yapısı ve keşfedilmeyi bekleyen grafiti

dolu sokaklarıyla Avrupa’nın en bohem yerlerinden.

Modern ve tarihi yapıların iç içe geçtiği bir şehir planlamasına

sahip olan şehir, farklı müzik sahnelerine ve dünya

çapındaki sanat galerilerine de ev sahipliği yapıyor.

Z kuşağının yaşamak istediği şehirlerden biri olan Berlin,

alt kültürlere ilgi duyan gezginler için de biçilmiş kaftan.

Yemyeşil bir şehir içinde özgürlük dolu bir macera yaşamak

istersen Berlin seni bekliyor!

Belgrad, Sırbistan: Vizesiz bir seyahat düşünürsen

Ağustosda bir Avrupa rotası düşünüyorsan ve vizesiz

olsun istiyorsan seni Belgrad’a yolcu edelim. Son yıllarda

seyahat listelerinin üst sıralarında olan ve Sırbistan’ın

en çok ziyaret edilen şehri konumunda bulunan Belgrad;

tarihi, mimarisi ve gurme lezzetleri ile dikkat çekiyor.

Ayrıca uygun fiyatlı tatil arayışındaki gezginler açısından

da oldukça çekici olan şehir, Tuna ve Sava nehirlerinin

birleştiği bir platoda yer alıyor. Yani Doğu Avrupa’nın en

güzel şehirlerinden biri olan Belgrad seni çağırıyor!

Ağustos 2022

81


Sektör

Çocuklar için verimli bir yaz tatili

Dolu dolu geçen güzel bir dönemin ardından çocuklarımızla

tatilde güzel ve verimli nasıl zaman geçirebiliriz?

Ağustos 2022

Öncelikle tatiller ailece en güzel anların yaşandığı ve

geriye güzel anıların biriktiği zaman dilimidir. Çocuğunuzun

yaşına ve özelliklerine uygun programlanmış verimli

bir tatil zihinsel, duygusal, akademik ve sosyal gelişimine

katkı sağladığı muhakkak. Aile içi iletişimi artırıp tatil sürecinde

neler yapılabileceği çocuklarınızla sohbet ederek,

birlikte planlamak ise işin ilk adımı.

İlk adım tatili birlikte planlamak;

BÜMED MEÇ Okulları Müdür Yardımcısı ve Erken Çocukluk

Eğitim Uzmanı İkbal Taşoluk Zembilören’e göre; anaokulu

yaş grubu çocukları somut zeka sürecinde olduğundan,

öncesinde nasıl bir tatil yapacağınızı ve süresini resimleyerek

bir tatil kitapçığı oluşturmak tatilin ilk adımı olabilir.

Bu , çocuğunuzun tatil kavramını daha anlamlı hale getirmesini

sağlayacaktır. İletişiminizi güçlendirmek için bol

bol oyun oynamak ta çocuğunuzu daha derinden keşfetmek

ve ilgi alanlarını görmek için etkili bir yöntem. Lego

ve ahşap bloklardan tasarım yapıp grup bilincini geliştirip,

beraber yaptığınız bu tasarımları kağıtlara çizmesini sağlayarak

küçük kas gelişimlerini destekleyebilirsiniz diyen

Zembilören, diğer tavsiyelerini şu şekilde sıralıyor;

• Kaşık, kepçe vb. aletleri kullanarak bir kaptan diğerine

bir şey aktarmasını sağlayabilirsiniz. Küçük kas gelişimini

destekleyen bu çalışmada kuru baklagillerden faydalanabilirsiniz.

• Bol bol açık hava oyunlarına yer verin, büyük kas gelişimini

destekleyici bisiklet binme, paten ikili top oyunları

oynayabilirsiniz.

• Günlük yaşam becerilerini destekleyecek görevler

verebilirsiniz; örneğin yatağını toplama, yemek yapmak,

kahvaltı hazırlama, odasını düzenlemek gibi.

• Gezdiğiniz tatil yerleri veya müzelerin resmini çizerek ya

da fotoğrafını yapıştırarak kitapçık hazırlayabilirsiniz. Tatil

bitiminde tüm bu resimlerin bulunduğu kitapçık üzerinden

sohbet ederek beğendiği ve beğenmediği yerler,

nedenleri ile konuşabilirsiniz. Bilişsel gelişimini desteklediğiniz

bu etkinlikle hatırlama ve yorum yapma becerilerini

geliştirmiş olacaksınız.

• Çocuğunuzun ilgisine yönelik kitapları okuyarak canlandırmalar

yapılabilirsiniz. Bu tür canlandırmalarla kitabın

konusunu ve karakterlerin duygularını daha iyi anlamasını

sağlamış olacaksınız.

84


Sektör

• Evdeki atık malzemeleri kullanılarak çocuğunuzla beraber

sanat atölyesi yapabilirsiniz.

• Sizlerin çocuklukta oynadığı geleneksel oyunlar hakkında

konuşup günümüze nasıl uyarlayabileceğiniz hakkında

beyin fırtınası yapıp yeni oyunlar planlayabilirsiniz.

• Aile sinema saatleri ve kitap okuma saatleri belirleyebilirsiniz.

• Yaş grubuna uygun bilişsel gelişimi destekleyici kelime

oyunları, bilmeceler, dikkat oyunları ve puzzle yapabilirsiniz.

• Beraber yakın çevreye doğa gezileri yapılabilir, eğer bu

mümkün olamazsa dışarıda yürüyüş, egzersiz yapılabilirsiniz.

Çocuğun mutlaka hareket etmesi, fiziksel gelişimini

destekleyecek aktiviteleri ihmal etmemesi ve enerji sarf

etmesi gerekmektedir.

• Çevresinde bulunan yaşıtları, arkadaşları ile bir araya gelerek

okulda deneyim kazandıkları sosyalleşmenin devam

etmesini sağlayabilirsiniz.

• Çocukların hafızalarını güçlendirici oyunlar oynayabilirsiniz.

Örneğin; odadaki nesnelerin yerlerini 30 saniye boyunca

incelerler ve sonrasında bir oyuncu dışarı çıkarılır.

Odada nesnelerin yerlerini değiştirerek ya da eksilterek

düzenleme yapılır. Dışardaki oyuncu odaya geri çağırılır

ve odadaki değişiklikleri veya eksilen nesneyi bulmaya

çalışır.

• Çocuğunuzla beraber saksıya veya bahçenize bitkiler

dikerek, bakımını çocuğunuza verebilirsiniz. “Bitkim

Büyüyor” kitapçığı hazırlayarak bitkinin gelişimini her

hafta hem resmini çizip şeklini ve rengini görselleştirmiş

olursunuz. Bitkinin boyunu ise cetvel yardımı ile ölçerek

kenarına sizin yardımınızla rakamlarını yazabilir. Bu şekilde

fen ve matematiği anlamlandırma çalışması yapmış

olursunuz.

• Evdeki oyuncakları özelliklerine göre gruplamalarını

isteyebilirsiniz. Örneğin; bebekler, arabalar, toplar, küpler

gibi. Ayrıca renklerine göre de ayırabilirsiniz.

• Ailece yaratıcı hikayeler oluşturabilirsiniz. Öncelikle kahramanlar,

yer, zaman, öykünün konusu belirlenir. Ardından

bu haritaya göre hikayeler oluşturabilirsiniz.

• Dışarıdayken güneşli yerde oluşan gölgeleri yakalama

oyunu oynayabilirsiniz.

Eşyaların veya oyuncakların gölgesini çıkarmasına yardımcı

olabilirisiniz.

• Çocuğunuzla sohbet ederken hayal güçlerini geliştiren

sorular yöneltmeye ve sohbeti eğlenceli hale getirmeye

özen gösterin.

- Sana sarıldığımda ne hissediyorsun?

- Bir masal kitabı yazsaydın konusu ne olurdu?

- Hangi seslerden hoşlanırsın?

- Seni en rahatsız eden şey nedir?

- Uyandığın zaman aklına ilk ne geliyor?

- Sence çiçekler bizi duyuyor mu?

- Musluklardan su yerine süt aksaydı ne olurdu?

- Bir gün boyunca dışarda ne yapmak isterdin?

- Bugün en çok neye güldün?

- Gözyaşların çikolata gibi aksaydı ne olurdu? …. gibi sorularınızı

çoğaltabilirsiniz.

• Her günün sonunda yaptıklarınız hakkında sohbet edip,

gün değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Ağustos 2022

85


Sektör

Oyuncak işiyle 61 yaşında yurt dışına açıldı

Sonra iş büyümeye başladı. Atölyemizi KOSGEB’ten

aldığımız hibe desteğiyle açtık. KOSGEB bize çok yardımcı

oldu, yol gösterdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum.”

dedi.

Ağustos 2022

Kendi evinde ahşap oyuncak üretmeye başlayan 61

yaşındaki Munise Canbolat, aile üyelerinin de desteğiyle

yaptığı ürünlerin internette ilgi görmesi üzerine üretimini

kiraladığı başka bir evde sürdürdü.

Canbolat, işlerin büyümesinin ardından Küçük ve Orta

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Başkanlığının (KOSGEB) 100 bin liralık hibe desteğiyle

Yeni Sanayi Sitesi’nde atölye açtı. Atölyede ahşaptan

üretilen insan figürleri, gökkuşakları, uçak, helikopter,

kamyonet, kumbara, denge tahtası gibi oyuncaklar iç

piyasanın yanı sıra ABD, İsrail ve KKTC’ye de gönderiliyor.

Munise Canbolat bu işe damatlarının desteğiyle

başladığını belirterek, “Damadım dışarıdan parçaları kesip

getiriyordu. Biz de eşim ve kızımla ahşaplara boya falan

yaptık.

”Yurt içinde ulaşamadığımız il kalmadı”

Canbolat, ürettikleri oyuncakları yavaş yavaş yurt dışına

satmaya da başladıklarını dile getirdi.

Oyuncakları şimdilik ABD, İsrail ve KKTC’ye gönderdiklerini

anlatan Canbolat, “Yurt içinde ulaşamadığımız il kalmadı.

Her yere gönderiyoruz. Çok güzel yorumlar da geliyor. Her

ürünü çocukların daha sağlıklı bir ortamda oynaması için

en ince detayına kadar inceliyoruz. Yöresel oyuncakların

yanı sıra daha çok waldorf oyuncaklar üretiyoruz. Bu

oyuncaklar çocukların el becerileri ve hayal güçlerinin

gelişmesi için çok önemli. Bir de oyuncaklarımızı hafif

ağaçlardan yapıyoruz.” diye konuştu.

Canbolat, atölyede 10 kişiye istihdam sağladıklarına

değinerek, “Kadınlarımız önce karar versinler ve hiçbir

şeyden korkmasınlar. Her şeyin başı cesaret.” ifadelerini

kullandı.

88

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!