18.10.2022 Views

00 jenerik Fizyoloji

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAĞLIK BİLİMLERİNDE

FİZYOLOJİ

DERS KİTABI

Editörler

Doç. Dr. Sermin ALGÜL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ

Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2023 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Sağlık Bilimlerinde Fizyoloji Ders Kitabı

Editörler

Doç. Dr. Sermin ALGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ

ISBN: 978-605-335-736-0

5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, resmi veya yazısı, yazarların

ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya

kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz.

NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Millet Cad. No: 111 Çapa-İstanbul

Tel : (0212) 632 83 33

E-posta : destek@nobeltip.com

DAĞITIM

Tel : (0212) 771 52 11 - (0212) 771 33 09

E-posta : hasannazli@nobeltip.com

Yayımcı

Yayımcı Sertifika No : 50192

Baskı / Cilt

Matbaa Sertifika No : 45523

Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Hakkı Çakır

Kapak Tasarım

Baskı Tarihi

: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Millet Cad. No:111 34104 Fatih-İstanbul

: İmak Ofset Basım

Akçaburgaz Mah. 137 Sok. No:12

Esenyurt - İstanbul

: Nobel Tıp Kitabevleri

: Ekim 2022 - İstanbul


ÖNSÖZ

“Tıbbi fizyoloji, insan vücudunun işleyişini inceleyen bir bilim dalıdır. Bilimsel çalışmaların

sonuçlarına dayanarak, vücudu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin görevlerini, bu

görevlerin nasıl gerçekleştiğini, yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile olan ilişkisini açıklamaktadır.

İşleyen bir sistemin sağlıklı olup olmadığını ya da nelerin yanlış gittiğini anlamak

için öncelikle o sistemin normalinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle tüm hastalıkların anlaşılmasında

ve tedavilerinin geliştirilmesinde Fizyoloji’nin önemi açıktır”.

Öğrencilerime fizyolojinin önemini ya da ne olduğunu açıklamak için verdiğim temel

örneklerden biri; size ben insan vücudunun nasıl doğru bir şekilde işlemesi gerektiğini anlatacağım.

Daha sonra siz klinikte normalden sapmaları öğreneceksiniz. Ama normalden

sapmaları öğrenebilmeniz için önce normalin ne olması gerektiğini bilmeniz gerekmektedir

değil mi? diye sorarım. Fizyolojinin temelini ya da en yalın haliyle fizyolojiyi tanımlamak

gerekirse, “fizyoloji homeostazidir”. “Yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır. İç ortam

ve homeostazi kavramları, fizyolojik yaklaşımın temel prensiplerini belirler ve fonksiyonun

araştırılmasında her düzeyde etkileşimlerin önemini vurgular”. Yani fizyoloji vücudun nasıl

dengede olması gerektiğini bize öğretmektedir. Yaşamın temeli ya da evrende de her şey

dengede değil midir? Ya da evren bize her hareketimizde dengede olmamız gerektiğini göstermiyor

mu?

Fizyolojiden, homeostaziden, evrenden ve tüm davranışlarımızda nasıl dengede olmamız

gerektiğinden bahsettikten sonra; bu kitabı nasıl yazmaya karar verdiğimiz ve süreçle

ilgili olarak da paylaşmak istediğim kısımlar var. Kitap editörlüğü yapmak gerçekten tahmin

ettiğimden çok daha zormuş. Bunun için inanılmaz derecede çok fazla emek vermeniz gerekmektedir.

Bu süreçte duygusal olarak da yıprandığım anlar oldu. Tahmin edemediğim

iii


iv ÖNSÖZ

insanlardan çok büyük destekler gördüm. Destek olan ya da olmayan (olamayan) herkese

yürekten teşekkür ediyorum. Şükürler olsun. Teşekkür edip, şükredince mucizeler boyutuna

geçtiğimi artık biliyorum. VE EN SONUNDA MUCİZEMİZ GERÇEKLEŞTİ ve KİTABI-

MIZ BASILDI…

Kitabın basılma sürecinden bahsettikten sonra tabi ki önsözlerin vazgeçilmezi olan teşekkürlerimi

yapmak istiyorum. Bu kısımlar genelde en duygusal olunan yerlerdir. Tezimin teşekkür

kısmını yazdığımda da gözyaşlarımın aktığını biliyorum (bu kadar duygusal olmak asla

istediğim bir özelliğim değil ama duygusal olsam da kendimi seviyorum). Öncelikle tabi ki

her zaman en ön teşekkürü ailenin hakedeceğini düşünüyorum. Bugüne gelmemde, akademik

kariyer hayatım boyunca beni büyüten, bugünkü pozisyonumu elde etmemde en büyük

rol sahibi olan (sonuçta artık bir kitabın editörlüğü bile yapabiliyorum) başta canım annem

olmak üzere, canım babam, canım abilerim (Mehmet, Ahmet Haluk) ve canım ablalarıma

(Halime, Selma) kucaklar dolusu teşekkür ediyorum (geniş aile olmanın faydaları).

Sonrasında ise ilkokuldan itibaren eğitim hayatımda bana dokunmuş ve bugünkü şeklimi

almamda katkısı olan tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ama galiba herkesin

hayatında, diğerlerinden biraz daha farklı hocaları olmuştur. Tüm hocalarımı çok sevdiğimi

belirtip, teşekkür ettikten sonra, Doktora danışmanım Sayın Prof. Dr. Oğuz Özçelik

Hocam’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana inanıp, geliştiren, bugüne gelmemde

benden daha çok emeği olan Hocama teşekkürü bir borç bilirim. Fizyoloji adına ne biliyorsam

hepsini kendisinden öğrendiğim ve bunu yazarken gerçekten çok gurur duyuyorum

bana göre dünyanın en zeki ve iyi fizyoloğu ve bilim adamı olan Prof. Dr. Oğuz Özçelik

Hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu süreçte destek gördüğümüzden bahsetmiştim. Bu anlardan birinde bize destek veren

Sayın Prof. Dr. Ramazan Bal Hocam’a da teşekkürü etmek istiyorum. Desteğiniz bizim için

çok kıymetliydi Sayın Hocam. Kitabın bitmesinde en az bizim kadar emeği vardır Sayın Hocamın.

Bir diğer teşekkürü de kitap editörlüğü maceramıza birlikte başladığım Sayın Dr. Öğr.

Üyesi Gülnihal Deniz’e yapmak istiyorum. Benim çok vazgeçtiğim anlar oldu. Ama canım

arkadaşım benim vazgeçtiğim anlarda beni motive etti ve bu kitabın basılmasında benden

çok daha fazla emek verdi. Canım arkadaşım sen olmasan bu kitap ta olmazdı.

Kitaptaki bölüm yazarı olan Sayın Hocalarıma; Sayın Prof. Dr. Oguz ÖZÇELİK ’ e, Sayın

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞEKER’e, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Esedullah AKARAS’a, Sayın Dr. Öğr.

Üyesi Mehmet GÖL’e, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜSTÜNDAĞ’a, Sayın Dr. Öğretim Üyesi

Ferdane DANIŞMAN KALINDEMİRTAŞ’a, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZTÜRK’e,

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜLBAHÇE MUTLU’ya, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Beytullah

ÖZKAYA’ya, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞENTÜRK’e, Öğr, Gör. Dr. Ayşe ÖZDEMİR’e ve

bende bölüm yazarlığı yaptığım için kendime Doç. Dr. Sermin ALGÜL’e de teşekkürlerimi

sunuyorum.


ÖNSÖZ

v

Kitabımızın basımında 7-24 ilgilenen, Anadolu Nobel Tıp Kitabevi sahibi Sayın Mehmet

Tekin beye, eşi Özlem Tekin hanıma, Nobel Tıp Kitabevleri yetkilisi Sayın Erol Biroğlu

beye ve dizgi bölümünden emeklerini ödeyemeyeceğimiz Sayın Hakkı Çakır beye ve tüm

ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.

Editörlüğünü yaptığım “SAĞLIK BİLİMLERİNDE FİZYOLOJİ” isimli kitabımızın

alanında uzman Hocalarımız ile birlikte yazıp oluşturduğumuzu ve kitabımızın sadece tıp

fakültesi öğrencilerimiz için değil tüm sağlık bilimlerimde eğitim gören öğrencilerimiz için

çok faydalı olacağını bildirmek istiyorum.

Ve son paragrafımı canım öğrencilerime ayırmak istiyorum. Bence akademisyenliğin

en güzel tarafı sizsiniz. Bilimsel araştırmalar yapmak, kendini her geçen gün bir önceki güne

göre daha fazla geliştireceğiniz bir mesleğinizin olması cidden paha biçilemez bir durum.

Ama güzel yanlarının yanında uykusuz gecelerin sayısının çok fazla olduğu, bazen en yakınınıza

bile zaman ayıramadığınız bir meslek olduğunu da söylemek istiyorum. Ama akademisyenliğin,

bu zor mesleğin; bana göre en güzel tarafı kesinlikle CANIM ÖĞRENCİLE-

RİMDİR. Bir insanın hayatına dokunabilmek, bir şeyler öğretebilmek hatta belki onun için

bir rol model olabilmek.

ZEVKLE OKUYUP ÖĞRENMENİZ DİLEĞİMLE…

AİLEME ve CANIM ÖĞRENCİLERİME…

Doç. Dr. Sermin ALGÜL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji AD.İÇİNDEKİLER

1

2

3

4

5

6

7

FİZYOLOJİYE GİRİŞ 1

Ayşe ŞEKER

HÜCRE FİZYOLOJİSİ 5

Ayşe ŞEKER

MEMBRAN FİZYOLOJİSİ 15

Esedullah AKARAS

KAS FİZYOLOJİSİ 23

Mehmet GÖL

KAN FİZYOLOJİSİ 41

Hilal ÜSTÜNDAĞ, Ferdane DANIŞMAN KALINDEMİRTAŞ

DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ 57

Deniz ÖZTÜRK

BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ 77

Sermin ALGÜL, Oguz ÖZÇELİK

vii


viii İÇİNDEKİLER

8

9

10

11

12

13

14

SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ 93

Elif GÜLBAHÇE MUTLU

SOLUNUM FİZYOLOJİSİ 125

Hilal ÜSTÜNDAĞ

ENDOKRİN FİZYOLOJİSİ 141

Sermin ALGÜL, Oguz ÖZÇELİK

ÜREME FİZYOLOJİSİ 169

Beytullah ÖZKAYA

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 183

Mehmet GÖL

DUYU FİZYOLOJİSİ 227

Esra ŞENTÜRK

METABOLİZMA 239

Ayşe ÖZDEMİR

Dizin 251


YAZARLAR

*

Dr. Öğr. Üyesi Esedullah AKARAS

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doç. Dr. Sermin ALGÜL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ferdane DANIŞMAN

KALINDEMİRTAŞ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖL

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜLBAHÇE MUTLU

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oguz ÖZÇELİK

Kastamonu Universitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Beytullah ÖZKAYA

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZTÜRK

Atatürk Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞEKER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞENTÜRK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniverisitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜSTÜNDAĞ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

*Yazarlar soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.

ix


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!