26.10.2022 Views

jenerik Odymetri 2. Baskı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

İşitme ve Ölçümü

Vestibüler Sistem

Nörootoloji

ODYOMETRİ

2. BASKI

Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2023 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

ODYOMETRİ İşitme ve Ölçümü,Vestibüler Sistem, Nörootoloji

2. Baskı

Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

ISBN: 978-605-335-727-8

1. Baskı: Mart 2018

5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, resmi veya

yazısı, yazarların ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz,

fotokopisi alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz. Kitap içerisinde yer alan bilgi

ve görsel materyaller ile ilgili sorumluluk yazarına aittir.

NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Millet Cad. No: 111 Çapa-İstanbul

Tel : (0212) 632 83 33

E-posta : destek@nobeltip.com

DAĞITIM

Tel : (0212) 771 52 11 - (0212) 771 33 09

E-posta : hasannazli@nobeltip.com

Yayımcı

Yayımcı Sertifika No : 50192

Baskı / Cilt

Matbaa Sertifika No : 47479

: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Millet Cad. No:111 34104 Fatih-İstanbul

: Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd. Şti.

İvedik Org. San. 1420. Cad. No: 58/1

Yenimahalle/Ankara

Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Nobel Tıp Kitabevleri

Kapak Tasarım

Baskı Tarihi

: Gamze YILMAZ

: Ekim 2022 - İstanbul


Daha güzele, daha doğruya ulaşmak için bilimsel araştırmalarda

bize ilham kaynağı olan Prof. Dr. Haydar Baş hocamızı

minnet, hasret ve saygıyla anıyorum.

(2. baskı Ekim 2022)

Sahip olduğu ilmi ve erdemi insanlık ile paylaşmaya ömrünü

adayan bilim insanı saygıdeğer Prof. Dr. Haydar Baş hocama

ithaf olunur.

(1. baskı Mart 2018)İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Odyometri kitabımızın ikinci baskısının vakti gelmişti. Bilimsel gelişmeler,

teşhis ve tedavi algoritmalardaki yenilikler ve standartların değişmesi bunu zorunlu

kılmıştır. İlk baskıyı yaptığımız günden bugüne kadar Odyometri kitabı,

odyometrist arkadaşlarımızın el kitabı olarak kabul gördü. Odyolog arkadaşlarımız

ve kulak burun boğaz camiasının değerli mensupları da kitaptan istifade

ettiklerini dile getirdiler.

Düzenleme kurulu başkanı olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde

her yıl düzenlediğimiz Ulusal Otoloji&Odyoloji kongreleri bu anlamda ufuk

açıcı oldu. Kongreye katılan Kulak burun boğaz, nöroloji, otoloji ve odyometri sahalarından

seçkin hocalarımız güncel gelişmeleri gündem ettiler. Düzenlediğimiz

otoloji ve odyoloji kongrelerinde her iki branşın eşgüdüm ilerlediğine şahit olduk.

Kulak Burun Boğaz branşının alt dallarından birisi de Otoloji - Nörootoloji ‘dir.

Bu kitapta otoloji ve nörootoloji konularına da yer verilmiştir.

Entelektüel, akademik ve sosyal gelişimin temelindeki ana unsurlardan birisi

işitmedir. İşitmenin korunması, teşhis ve tedavisi bir sağlık problemi olmanın yanında

sosyal, psikolojik ve sosyolojik bir realitedir. Odyometri kitabında İşitme ve

Ölçümü, Pediatrik Odyometri, İşitme Cihazları, Vestibüler Sistem, Denge Testleri,

Elektrofizyolojik Vestibüler Testler, Nörootoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

ve Odyoloji, Odyometride yardımcı konular ana hatları ile konu edildi. Konuların

daha iyi anlaşılması için Soru Bankası eklendi. Kitapta geçen mesleki kelimelerin

daha iyi anlaşılması için kitabın sonuna Sözlük bölümü eklendi.

Bu baskıda anlatımın daha anlaşılır olması için, yeni konular ekledik var olan

konuları yeniden gözden geçirdik; resimler, şekiller ve tablolara daha çok ağırlık

verdik. Resimler ile anlatılan konuların bir bakıma altını çizmiş olduk.

Kitabın ikinci baskısının hazırlanmasında bana asistanlık yapan öğrencim odyometrist

Betül Karataş’a, teknik destek veren Coşkun Çoban’a, Gamze Yılmaz,

Mehmet Seylan’a ve Diyar Tunç’a kitabın baskıya hazırlanmasında özel gayretlev


vi

Önsöz

riyle destek veren Uzman Odyolog Levent Küfeciler’e ve destek, katkı ve önerileri için

Prof. Dr. Ayşe Sanem Şahlı’ya müteşekkirim.

Ayrıca Nobel Tıp Kitabevi’ne, Meltem Hastanesi’ne ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

öğretim üyesi arkadaşlarıma ve öğrencilerime de teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

İstanbul, 2022

http://www.ahmethamdikepekci.com


BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Odyometri son yıllarda bilimsel sahada yerini alan bir program. Aslında elde ettiği

bu haklı yeri çoktan haketmişti. Odyometristler yapacakları doğru ölçümlerle

teşhis ve tedavi sürecinde klinisyenin alacağı kararlara katkı sağlarlar.

Kulak Burun Boğaz (KBB) asistanlık yıllarımda odyometristlerin fonksiyonunu

çömez asistanlar yapardı. Poliklinikte teşhis mi konacak, klinikte tedavi

süreci mi takip edilecek; odyometri ölçümleri uygulanacak, bu asistanın görevi

idi. Yapılan iş önemliydi, ancak odyometri eğitimi almış teknikerler tarafından

bu ölçümlerin yapılması daha doğru olacaktı. Odyolojinin bir bilim dalı olarak

kendini ispatlaması güzel bir gelişme olmuştur. Bu konuda hatırı sayılır uzmanlar

yetişmiştir. Bilimsel çalışmalar ve klinik çalışmaların birlikte yürümesi gelişimin

hızını arttırmıştır. Özellikle KBB Cemiyetleri ile ortak yapılan çalışmalar bu inkişafta

önemli bir yere sahiptir.

Odyometri bölümünde ders vermeye başladığım ilk günlerden itibaren sağlık

hizmetleri sahasına adım atan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

kaynak kitap ihtiyacı dikkatimi çekti. Öğrencilerimiz yurdumuzun dört bir

yanından gelen pırıl pırıl gençlerdi. Bu arkadaşlarımız her fırsatta bizden ders

slaytları, ders notlarını istediler. Evet, piyasada yayınlanmış odyoloji ile ilgili kitaplar

vardı, internet ortamında dokümanlar mevcuttu, hatta yabancı dille yazılmış

bilgiler de bolca bulunuyordu. Ancak daha önce sağlıkla ilgili bir alt yapısı

olmayan öğrencilerimiz de vardı. Üstelik odyometri teknikeri olacak bu gençler

için adı geçen eserler karmaşık ve mesleki ihtiyaçları ile uyumlu değildi. Bunun

üzerine öğrencilerimin teşviki ile bütün odyometristlerin başucu kitabı olacak bir

eser yazmaya kararı verdik.

Kitabın yazımında yol gösteren, emek sarfeden Prof. Dr. Mehmet Ömür hocama,

odyolog Bilal Kaya’ya, odyometri programı mezunlarımdan Elif Burçin

Özyücel, Ali Gündüz, Ahsen Cort’a; tahsil hayatı devam eden öğrencilerimden

Emine Betül, Fehmi Yeşilağaç, M. Enes Erçin, Yasin Şenlik ve teşrik-i mesai içinde

olduğum odyometrist İnci Çavuşoğlu, Ziya Çelik’e, Op. Dr. Cengiz Çelikyurt’a

teşekkür etmek isterim.

vii


viii

Önsöz

Nobel Tıp Kitabevi benim öğrencilik yıllarımdan beri tanıdığım ulusal ölçekte bir

yayınevi. Bu güne kadar ihtiyaç duyulan eserleri sağlık bilimlerine kazandırma heyecanlarını

hiç kaybetmediler. Odyometri sahasında da ilk olan bu eserin akademik hayata

kazandırılmasında ki katkılarından dolayı başta Erol Biroğlu Bey olmak üzere bütün

kadrolarına teşekkür ederim.

Bu arada grafik tasarım konusunda Muharrem Aydın’a, kitabın her aşamasında bana

destek veren Coşkun Çoban’a teşekkür ediyorum.

Akademik çalışmalarda desteklerini arkamda gördüğüm Prof. Dr. Mustafa Yavuz

Köker’e, Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi’ye, eşim Saliha, çocuklarım Kübra ve

Haydar’a; dualarını her zaman arkamda hissetiğim annem ve babama da teşekkürü bir

borç bilirim.

Eser, okuyuculardan gelecek geri bildirimler dikkate alınarak, sonraki baskılarda

daha kapsamlı hale getirilecektir. Eserden kaynak kitap olarak faydalanacak, tüm gençlerimize

ve odyometrist arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

İstanbul, 2018

http://www.ahmethamdikepekci.com


SÖZLÜK

ix

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

1. Baskı

“Bugüne kadar odyometristleri eğitimi için türkçe eğitim materyalı yeterli sayıda olmadığından

bu kitabınızın önemi büyüktür. Kitapta odyometristlere yönelik anatomi testler muayeneler en

anlaşılır ölçüde anlatıldığından eğitime büyük katkı verecektir. Emeklerinize teşekkür eder başarılar

dilerim..”

Prof. Dr. Kemal DEĞER

“Türk KBB camiasına kazandırdığın bu kıymetli eser için seni kutluyorum. Yolun açık olsun.”

Prof. Dr. Mehmet ÖMÜR

“Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ’nin Odyometristlerin eğitimi için yararlı bir kaynak eser

yazmış olmasından dolayı kutlarım.”

Prof. Dr. Orhan ÖZTURAN

“Otoloji ve Odyoloji alanında sade ve öz bilgileri içeren bu kaynağı Odyometri teknikerlerinin

eğitimine kazandırdığın için seni kutlar bilimsel hayatında başarılar dilerim.”

Prof. Dr. Burhan DADAŞ

“Büyük emek verilerek yazılan bu kitabın alanında bir eksiği kapatacağı aşikardır. Eseriniz Türk

KBB ve Odyoloji bilim dünyasında duvarda bir tuğladır. Sizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını

diliyorum.”

Prof. Dr. İbrahim ERCAN

2. Baskı

“Odyoloji, işitme ve işitme kayıplarının değerlendirilmesinden tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna

kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahip, çok önemli bir bilim dalıdır. Odyoloji meslek mensuplarının

sorumluluğunda olan bu bilim dalı içerisinde Kulak Burun Boğaz hekiminin rolü de yadsınamaz

bir gerçektir. Odyoloji bilimine duyduğu ilgiye istinaden, Odyoloji ve KBB birlikteliğinin

önemini hazırlamış olduğu bu eserle bir kez daha vurgulayan Sayın Doç. Dr. Ahmet Hamdi

Kepekçi’yi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Prof. Dr. A. Sanem ŞAHLI

ixSİMGE VE KISALTMALAR

AR: Acoustic Reflex

AP: Aksiyon Potansiyeli

AOM: Akut Otitis Media

ABD: Amerika Birleşik devletleri

AOA: Amerikan Odyoloji Akademisi

HBO2T: Hiperbarik Oksijen Tedavisi

AİK: Ani İşitme Kaybı

AİD: Ankara işaret dili

ABLB: Alternate Binaural Loudness Balance Test

AVKN: Anteroventral Koklear Nukleus

ASSR: Audiotory Steady-State Response

ABR: Auditory Brainstem Responses

AEPs: Auditory Evoked Potentials

DFNB30: Autosomal recessive deafness 30

BTE: Behind The Ear

BPPV: Benign Pozisyonel Proksismal Vertigo

BDP: Bilgisayarlı Dinamik Posturografi

BT: Bilgisayarlı Tomografi

BOR: Brankio-Oto-Renal

CI: Cochlear Implant

CIC: Completely in the canal

Covid-19: Coronavirus Disease 19

CMV: Cytomegalovirus

DFN: Deafness

dB: Desibel

DTH: Dış tüylü hücreler

DPOAEs: Distortion Product Otoacoustic Emissions

DPOAE: Distortion Product Otoakustik Emission

DN: Dorsal Nukleus

xi


xii

Simge ve Kısaltmalar

SSPL: Doymuş ses basınç seviyesi

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü

EOM: Efüzyonlu Otitis Media

ECochG: Elektrokokleografi

ENG: Elektronistagmografi

EOAEs: Evoked Otoacoustic Emissions

Hz.: Hertz

GBİK: Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı

HHIE-S: Hearing Handicap Inventory for the Elderly

ITC: In The Concha

ITE: In the ear

IA: Interaural Attenuation

IIC: Invisible in The Canal

İTH: İç tüylü hücreler

İİD: İstanbul işaret dili

İDB: İşaret dili birliği

Auditory Cortex: İşitme Korteksi

ABI: İşitsel Beyin Sapı İmplantı

İNSB: İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu

JCIH: Joint Committe on Infant Hearing

RITE: Kanal İçi Hoparlör

KYİC: Kemik Yolu İşitme Cihazları

Kİ: Koklear İmplant

CM: Koklear Mikrofonik

KM: Koklear Mikrofonik

KAE: Konuşmayı Alma Eşiği

SRT: Konuşmayı Alma Eşiği

SDS: Konuşmayı Ayırt Etme

KTT: Konuşmayı Tanıma Testi

KOM: Kronik Otitis Media

KBB: Kulak Burun Boğaz

Cross Hearing: Kulaklar Arası Ses Geçişi

MR: Manyetik Resonans

MSS: Merkezi Sinir Sistemi

mV: Milivolt

msec: Millisecond

MCL: Most Comfortable Level

NBN: Narrow band noise

N. Akustikus: Nervus Akustikus

NSAİİ: Non steroidal antienflamatuar ilaçlar

DFNB1: Nonsyndromic hearing loss and deafness


Simge ve Kısaltmalar

xiii

OAE: Otoakustik emisyon

AGC: Otomatik Kazanç Kontrol

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

PVCN: Posterolateral Koklear Nukleus

UCL: Rahatsız Edici Ses Seviyesi

SSO: Saf Ses Ortalaması

SUT: Sağlık Uygulama Tebliği

SSK: Semisirküler Kanallar

SNİK: Sensörinöral İşitme Kaybı

SOM: Seröz Otitis Media

SPL: Ses Basınç Seviyesi

Na-K: Sodyum-Potasyum

SD: Speech Discrimination

SPT: Speech Reception Threshold

SRT: Speech Reception Threshold

SVH: Subjektif Vizüel Horizontal

SP: Sumasyon Potansiyeli

SARS-CoV-2: Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Koronavirüsler - 2

IIC: Tam Kanal İçi

T-ABR: Tarama Amaçlı Otomatize Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Cevabı

T-OAEs: Tarama Oto Akustik Emisyon

TM: Tectorial Membrane

TME: Temporomandibuler Eklem

TEK: Test Edilmeyen Kulak

TK: Test kulağı

TEOAEs: Transient Evoked Otoacoustic Emissions

TEOAE: transient evoked otoakustik emisyon

TİD: Türk İşaret Dili

BERA: Uyarılmış Beyin Sapı Potansiyelleri

VN: Ventral Nukleus

VR: Vestibuler Rehabilitasyon

VPT: Vestibüler Fizik Tedavi

VOR: Vestibülo-Oküler Refleks

VHİT: Video Head Impulse Test

VNG: Videonistagmografi

VRA: Visual Reinforcement Audiometry

YİTP: Yenidoğan İşitme Tarama ProtokolüSÖZLÜK

xv

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ...................................................................................................... 1

1. İŞİTME VE ÖLÇÜMÜNE GİRİŞ..................................................................................................................3

1.1 ODYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ...........................................................................................3

1.2 ODYOLOG...........................................................................................................................................4

1.2.1 Odyologların iş tanımı...........................................................................................................4

1.2.2 Odyologların iş imkanları......................................................................................................5

1.3 ODYOMETRİ TEKNİKERİ...............................................................................................................5

1.3.1 Odyometri teknikerleri iş tanımı..........................................................................................5

1.3.2 Çalışma Ortamı.......................................................................................................................5

1.3.3 İş İmkânları..............................................................................................................................6

1.3.4 Odyometri programını bitirdikten sonra hangi lisans

programlarına geçiş yapılabilir?........................................................................................................6

1.4 SES FİZİĞİ VE AKUSTİK..................................................................................................................8

1.4.1 Sesin tanımıa...........................................................................................................................8

1.5 İŞİTME ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ.......................................................................................10

1.5.1 PERİFERİK İŞİTME SİSTEMİ............................................................................................11

Dış Kulak................................................................................................................................12

Orta Kulak..............................................................................................................................13

İç Kulak...................................................................................................................................17

1.5.2 SANTRAL İŞİTME SİSTEMİ..............................................................................................20

Santral İşitme Yolları.............................................................................................................20

1.6 KULAK MUAYENESİ......................................................................................................................23

1.6.1 KAFA LAMBASI...................................................................................................................23

1.6.2 OTOSKOP.............................................................................................................................24

1.6.3 MİKROSKOPİK MUAYENE..............................................................................................26

1.6.4 ENDOSKOBİK MUAYENE................................................................................................26

1.7 DİYAPOZON TESTLERİ.................................................................................................................27

1.7.1 WEBER TESTİ......................................................................................................................28

1.7.2 RİNNE TESTİ........................................................................................................................29

1.7.3 SCHWABACH TESTİ..........................................................................................................30

1.7.4 GELLE TESTİ........................................................................................................................30

2. SUBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ..................................................................................................................31

2.1 SAF SES ODYOMETRİ....................................................................................................................31

2.2 SESSİZ KABİN...................................................................................................................................31

xv


xvi

İçindekiler

2.3 ODYOMETRE................................................................................................................................................ 33

2.3.1 HAVA YOLU İŞİTME ÖLÇÜMÜ............................................................................................... 35

2.3.2 KEMİK YOLU ODYOMETRİSİ.................................................................................................. 38

2.3.3 KONUŞMA (SPEECH) ODYOMETRİSİ................................................................................. 40

2.4 ODYOGRAM (AUDIOGRAM)................................................................................................................ 58

2.5 ODYOGRAM YORUMLAMA.................................................................................................................. 60

2.6 Sağırlık Simulasyonunun (Fonksiyonel İşitme Kaybı)

Odyometrik Metodlarla Tespiti.......................................................................................................61

2.7 EŞİK ÜSTÜ (SUPRALİMİNER) TESTLER........................................................................................... 61

3. İŞİTME KAYBI TİPLERİ.......................................................................................................................................... 63

3.1 İletim Tipi İşitme Kaybı (Conductive Hearing Loss).......................................................................... 63

3.2 Sensörinöral İşitme Kaybı (Sensorineural Hearing Loss)................................................................. 66

3.3 Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları (Noise İnduced Hearing Loss).................................................... 68

3.4 Mikst Tip İşitme Kaybı (Mixed Hearing Loss)..................................................................................... 71

3.5 Santral İşitme Kaybı (Central Hearing Loss)......................................................................................... 71

3.6 Fonksiyonel İşitme Kayıpları (Functional Hearing Loss).................................................................. 72

3.7 Konfigürasyon Tipine Göre İşitme Kayıpları........................................................................................ 72

3.8 İşitme Kaybı Dereceleri................................................................................................................................ 76

4. OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ............................................................................................................................... 78

4.1 Objektif İşitme Testlerine Giriş................................................................................................................. 78

4.2 İmmitansmetrik Değerlendirme Yöntemleri (İmmitansmetric Evaluation Method)............... 78

4.3 Timpanometri................................................................................................................................................. 78

4.4 Akustik Refleks (Acoustic Reflex - AR).................................................................................................. 82

4.5 Otoakustik Emisyon (Otoacoustic Emission-OAE)............................................................................ 86

4.5.1 OAE Testinin Özellikleri................................................................................................................ 87

4.5.2 OAE Testinin Kullanım Alanlar.................................................................................................. 88

4.6 İşitsel Beyinsapı Cevabı (Auditory Brainstem Response - ABR).................................................... 88

4.6.1 ABR’nin Klinikteki Kullanım Alanları....................................................................................... 92

4.7 İşitsel Sürekli Durum Cevapları (Audiotory Steady-State Response- ASSR).............................. 93

4.7.1 Odyolojide ASSR’nin yeri.............................................................................................................. 93

4.7.2 ASSR’nin Analizi.............................................................................................................................. 94

4.8 Elektrokokleografi (Electrocochleography- EcochG)........................................................................ 95

4.9 İşitsel Uyarılmış Potansiyeller (Auditory Evoked Potantials)........................................................... 97

4.9.1 Uzak saha potansiyelleri................................................................................................................. 98

Erken latans cevaplar...................................................................................................................... 98

Orta latans cevaplar......................................................................................................................... 98

Geç latans cevaplar.......................................................................................................................... 98

4.9.2 Yakın saha potansiyelleri......................................................................................................99

Koklear mikrofonikler..........................................................................................................99

Sumasyon potansiyeli...........................................................................................................99

Aksiyon potansiyelleri (AP)..............................................................................................100

5. KAYNAKLAR..............................................................................................................................................101


İçindekiler

xvii

BÖLÜM 2 ODYOLOJİ ALT DALLARI............................................................................................ 105

1. PEDİATRİK ODYOLOJİYE GİRİŞ...........................................................................................................107

1.1. Çocuklarda Dil Gelişimi.................................................................................................................107

1.2. Yenidoğanda İşitme Kaybı Riskini Arttıran Faktörler................................................................111

1.3. Dil Bozuklukları..............................................................................................................................111

1.4. Bebek ve Çocuklarda Uygulanan Subjektif Testler.....................................................................113

1.4.1. Davranış Gözlem Odyometrisi (Behavioral Observation Audiometry-BOA)...........113

1.4.2. Görsel Pekiştireç Odyometrisi (Visual Reinforcement Audiometry; VRA)...............114

1.4.3. Oyun Odyometrisi..............................................................................................................115

1.4.4. Serbest Alan Odyometrisi..................................................................................................116

1.5. Bebek ve Çocuklarda Uygulanan Objektif Testler......................................................................116

1.5.1. Otoakustik Emisyon (OAE)..............................................................................................116

1.5.2. İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)........................................................................................116

1.5.3. İmmitansmetrik Değerlendirme.......................................................................................118

1.6. Yenidoğan Bebeklerde İşitme Taraması........................................................................................119

1.6.1. Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması...................................................................................120

1.6.2. Tarama Programında Kullanılan Testler..........................................................................122

Tarama Amaçlı Oto Akustik Emisyon (T-OAEs)...........................................................122

Tarama Amaçlı Otomatize Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Cevabı (T-ABR)...................122

ABR’nin Sonucunu Olumsuz Etkileyen Faktörler..........................................................122

1.6.3. Yenidoğan İşitme Taramalarında Kullanılan Teknikler.............................................................123

İşitsel beyin sapı yanıtları (Auditory Brainstem Response, ABR).............................................123

Odyolojik Değerlendirmenin Temel Basamakları......................................................................123

2. GERİATRİK (YAŞLI GRUBU) ODYOLOJİ.............................................................................................124

3. ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ (GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI -GBİK)..................................126

3.1. GBİK’nın Karakteristik Özellikleri...................................................................................126

3.2. Odyolojik Değerlendirme..................................................................................................126

4. KAYNAKLAR..............................................................................................................................................134

BÖLÜM 3 İŞİTME CİHAZLARI..................................................................................................... 137

1. İŞİTME CİHAZLARI..................................................................................................................................139

1.1. İŞİTME CİHAZI PARÇALARI.....................................................................................................141

1.1.1. Mikrofon..............................................................................................................................142

1.1.2. Mikroçip...............................................................................................................................142

1.1.3. Amplifikatör........................................................................................................................142

1.1.4. Hoparlör...............................................................................................................................142

1.1.5. Güç Kaynağı (Pil)................................................................................................................142

2. İŞİTME CİHAZININ ELEKTROAKUSTİK ÖZELLİKLERİ................................................................142

2.1. Kazanç (Gain)..................................................................................................................................142

2.2. Doymuş Ses Basınç Seviyesi (Saturation Sound Pressure Level)..............................................143

2.3. Frekans Cevabı.................................................................................................................................143

2.4. Harmonik Distorsiyon....................................................................................................................143


xviii İçindekiler

2.5. İç Gürültü Düzeyi........................................................................................................................................143

2.6. Çıkış Gücünün Limitlenmesi...................................................................................................................143

3. İŞİTME CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI........................................................................................143

3.1. Analog İşitme Cihazları.............................................................................................................................144

3.2. Dijital Olarak Kontrol Edilen Analog Sinyal İşleyici........................................................................144

3.3. Dijital İşitme Cihazları...............................................................................................................................144

4. TİPİNE GÖRE İŞİTME CİHAZLARI.................................................................................................................144

4.1. Hava Yolu İşitme Cihazları.......................................................................................................................144

4.1.1. Kulak Arkası (Behind The Ear - BTE).....................................................................................144

4.1.2. Konka (In The Concha - ITC)xxx.............................................................................................145

4.1.3. Kulak İçi (In The Ear – ITE).......................................................................................................145

4.1.4. Kanal İçi (Completely In The Canal - CIC)............................................................................145

4.1.5. Açık Uygulama (Open-fit)..........................................................................................................147

4.2. Kemik Yolu İşitme Cihazları (KYİC).....................................................................................................147

4.2.1. Gözlük Tipi KYİC........................................................................................................................147

4.2.2. Baş Bandı ile Kullanılan KYİC...................................................................................................148

4.2.3. Sound Bite........................................................................................................................................148

5. İŞİTME CİHAZI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME............................................................................148

5.1. İletim Tipi İşitme Kaybı.............................................................................................................................149

5.2. Sensörinöral Tip İşitme Kaybı.................................................................................................................149

5.3. Etkili Cihaz Seçiminde ve Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar........................................149

5.4. Cihaz Seçimi ve Uygulamasına Etki Eden Faktörler.........................................................................149

5.5. İşitme Cihazından Beklenenler...............................................................................................................149

5.6. Monaural (tek kulak) ve Binauraal (çift kulak) Amplifikasyon.....................................................150

5.7. Çift İşitme Cihazı Kullanmanın Faydaları............................................................................................150

5.8. Fitting uygulaması.......................................................................................................................................150

5.9. FM Sistemler ve Yardımcı Dinleme Cihazları.....................................................................................151

6. KULAK KALIBI.........................................................................................................................................................151

6.1. OTOSKOP MUAYENESİ..........................................................................................................................151

6.2. Kulak Kalıbı Alırken Dikkat Edilecek Noktalar.................................................................................151

6.3. Kulak Kalıbının Fonksiyonları.................................................................................................................152

6.4. FEEDBACK NEDENLERİ........................................................................................................................153

6.5. VENTİLASYON...........................................................................................................................................153

7. ÖZEL DURUMLAR.................................................................................................................................................154

7.1. CROS (Contralateral routing of signal)................................................................................................154

7.2. BICROS (Bilateral Contralateral Routing of Offside Signals)........................................................154

8. KEMİĞE İMPLANTE EDİLEN İŞİTME CİHAZI

(BONE ANCHORED HEARİNG AID- BAHA).............................................................................................157

9. ORTA KULAK İMPLANTI...................................................................................................................................159

10. KOKLEAR İMPLANT (COCHLEAR IMPLANT - CI)................................................................................160

10.1. Koklear İmplantın Parçaları.....................................................................................................................161

10.1.1. Dış parçalar......................................................................................................................................161

10.1.2. İç parçalar.........................................................................................................................................161


İçindekiler

xix

11. BEYİN SAPI İMPLANTI........................................................................................................................................162

11.1. Koklear İmplantasyonda Preoperatif Değerlendirme.......................................................................165

12. İŞİTSEL RE/HABİLİTASYON..............................................................................................................................165

13. KAYNAKLAR.............................................................................................................................................................167

BÖLÜM 4 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.................................................................... 169

1. VERTİGO....................................................................................................................................................................171

2. AKUT OTİTİS MEDİA (AOM)............................................................................................................................173

3. EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA (EOM) / SERÖZ OTİTİS MEDİA (SOM)............................................175

4. KRONİK OTİTİS MEDİA (KOM)......................................................................................................................177

5. MENİERE HASTALIĞI...........................................................................................................................................178

6. OTOSKLEROZ..........................................................................................................................................................180

7. GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI (GBİK)...............................................................................................181

8. PRESBİAKUZİ...........................................................................................................................................................183

9. İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞU (İNSB).........................................................................184

10. OTOTOKSİSİTE.......................................................................................................................................................187

11. ANİ İŞİTME KAYBI (AİK)....................................................................................................................................188

12. HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ...................................................................................................................190

13. ÖSTAKİ BORUSU(ÖB) FONKSİYONU VE DİSFONKSİYONU.............................................................193

14. KORONAVİRÜS İŞİTSEL - VESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNDE ETKİLERİ.......................................196

15. KAYNAKLAR.............................................................................................................................................................197

BÖLÜM 5 VESTİBÜLER SİSTEM VE DENGE................................................................................ 199

1. VESTİBÜLER SİSTEMLERİN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ................................................................201

1.1. Periferik Vestibüler Sistem........................................................................................................................202

1.1.1. Semisirküler Kanallar...................................................................................................................202

1.1.2. Otolit Organlar...............................................................................................................................204

1.1.3. Vestibüler Sinir...............................................................................................................................205

1.2. Santral Vestibüler Sistem...........................................................................................................................206

1.2.1. Vestibüler Çekirdekler..................................................................................................................206

1.2.2. Santral Vestibüler Yollar...............................................................................................................206

2. VESTİBÜLER SİSTEMDE DENGE.....................................................................................................................207

2.1. Vestibülo-Oküler Refleks (VOR)............................................................................................................207

2.2. Vestibulo-Spinal Refleks.................................................................................................................207


xx

İçindekiler

3. DENGENİN SAĞLANMASI.....................................................................................................................208

3.1. DENGE TESTLERİ.........................................................................................................................209

3.2. Romberg...........................................................................................................................................209

3.3. Unterberger......................................................................................................................................209

3.4. Past-Pointing Testi...........................................................................................................................209

3.5. POZİSYONEL TESTLER...............................................................................................................210

3.5.1. Dix-Hallpike Manevrası.....................................................................................................210

3.5.2. Side-Lying Testi...................................................................................................................211

3.5.3. Supin Roll Testi....................................................................................................................211

4. ELEKTROFİZYOLOJİK VESTİBÜLER TESTLER.................................................................................212

4.1. Elektronistagmografi (ENG)..........................................................................................................212

4.2. Videonistagmografi (VNG)...........................................................................................................213

4.2.1. Goggle Aygıtları...................................................................................................................214

4.2.2. Elektronistagmografi/Videonistagmografi Test Bataryası.............................................214

4.3. ENG - VNG Farkları.......................................................................................................................220

4.4. Barany Rotasyon Sandalyesi...........................................................................................................220

4.5. Posturografi......................................................................................................................................220

4.6. Kalorik Test...........................................................................................................................................220

4.7. Baş Sallama Testi (Head Shake Test).............................................................................................222

4.8. Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyaller

(Vestibular Evoked Myogenic Potentials - VEMP).................................................................... 222

4.9. Baş İtme Testi (Head Impulse Test)...............................................................................................222

5. VESTİBÜLER REHABİLİTASYON..........................................................................................................222

6. REHABİLİTASYON (KANALİT REPOZİSYON) MANEVRALARI..................................................222

6.1. POSTERİOR VE ANTERİOR SEMİSİRKÜLER KANAL

BPPV’Sİ İÇİN YAPILAN MANEVRALAR................................................................................ 222

6.2. LATERAL SEMİSİRKÜLER KANAL BPPV’Sİ İÇİN YAPILAN MANEVRALAR...............224

7. KAYNAKLAR..............................................................................................................................................227

BÖLÜM 6 NÖROOTOLOJİYE GİRİŞ............................................................................................. 229

1. İYON HOMEOSTAZI VE İÇ KULAK HASTALIKLARI......................................................................232

1.1. İyon....................................................................................................................................................232

1.2. Pasif Taşınım....................................................................................................................................233

1.3. Aktif Taşınım...................................................................................................................................233

1.4. Aksiyon Potansiyeli.........................................................................................................................235

1.5. İyon Homeostazisine Bağlı İç Kulak Hastalıkları........................................................................235

2. VESTİBÜLER FONKSİYON BOZUKLUKLARI....................................................................................236

2.1. PERİFERİK VESTİBÜLER HASTALIKLAR...............................................................................236

2.2. SANTRAL VESTİBÜLER HASTALIKLAR.................................................................................236

2.3. VESTİBÜLER HASTALIKLAR DIŞINDA NEDENLER...........................................................237


İçindekiler

xxi

3. DIZZINESS AND VERTIGO HASTASINA TANISAL YAKLAŞIM...................................................238

3.1. Otolojik Sebepli Nistagmus............................................................................................................239

3.2. Nörolojik Nistagmus.......................................................................................................................239

3.3. Medikal Vertigo...............................................................................................................................239

3.4. Psikojenik Vertigo...........................................................................................................................239

4. VESTİBÜLER SİSTEM BOZUKLUĞUNA YOL AÇAN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR.............240

4.1. BPPV (BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO).................................................240

4.2. MENİERE HASTALIĞI (İDİYOPATİK ENDOLENFATİK HİDROPS).................................242

4.3. VESTİBÜLER NÖRİT....................................................................................................................242

4.4. VESTİBÜLER MİGREN.................................................................................................................243

5. TİNNİTUS....................................................................................................................................................245

5.1. SUBJEKTİF TİNNİTUS.................................................................................................................247

5.2. OBJEKTİF TİNNİTUS...................................................................................................................250

6. İÇ KULAK HASTALIKLARINDA REJENERATİF TEDAVİ...............................................................251

7. KAYNAKLAR..............................................................................................................................................254

BÖLÜM 7 ODYOMETRİDE YARDIMCI KONULAR....................................................................... 257

1. SAĞLIK İLETİŞİMİ.....................................................................................................................................259

1.1. HASTA İLE İLETİŞİM....................................................................................................................259

1.2. ENGELLİ BİREYLERLE İLETİŞİM..............................................................................................264

1.2.1. İşitme Engelli Hastalarla Nasıl İletişim Kurulur?...........................................................265

1.2.2. Konuşma Engelli Hastalarla Nasıl İletişim Kurulur?.....................................................265

1.3. SALGIN HASTALIKLARDA NASIL İLETİŞİM KURULUR?..................................................266

2. İŞARET DİLİ................................................................................................................................................267

3. İŞİTME CİHAZI MERKEZİ AÇILMASI.................................................................................................274

3.1. İŞİTME CİHAZI MERKEZİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER.......................................274

4. KAYNAKLAR..............................................................................................................................................277

SORU BANKASI................................................................................................................................279

CEVAP ANAHTARI................................................................................................................................................337

SÖZLÜK.............................................................................................................................................341

SÖZLÜK.............................................................................................................................................341

DİZİN ...............................................................................................................................................353


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!