04.11.2022 Views

DECOR Eylül - Ekim 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Yeni pazarlar ilaç olacak

Eylül ayı ile birlikte yeni ürünlerin hazır olması ve sektörün canlanması her sene olduğu gibi

bu sene de hız kesmeden devam etti. Halı üretiminin dışında markaların konsept home

mağazaları açmaya başlaması, halının dekorasyondaki önemini daha da fazla arttıracak. Hem

makine hem de dijital halıların vazgeçilmez bir dekorasyon ürünü olduğu özellikle pandemi

zamanında kanıtlandı. Farklı materyaller ve değişik ürünler üretme konusunda istekli olan

markaların, özellikle 2023 yılında nasıl bir tepki alacağını açıkçası bende merak ediyorum.

Enes Karadayı

Peki ya ihracat?

İhracat konusunda yeni pazarlara yönelmeye başlayan türkiye’de, halı sektörü de bu arayışın bir

parçası. Çalkantılı dönemler geçiren sektörde, oyuncuların yeni pazarlara girmeye başlaması

ihracat anlamında sevindirici. Umuyorum bu sürekli ve kalıcı olur.

New markets will be remedy

With September, that the new products are ready and the sector revives continued without

slowing down this year like every year. That the brands began to open concept home stores

beside carpet production will further increase the importance of carpet in decoration. That

both machine and digital carpets are indispensable decoration products has been proven

especially during the pandemic. Frankly, I wonder how the brands that are willing to produce

different materials and different products will react, especially in 2023.

What about export?

Carpet sector is a part of this search in Turkey, which has started to turn to new markets in

terms of exports. That the players in the sector which experiences a tide, started to enter new

markets is pleasing in terms of export. I hope this will be continuous and permanent.

Managing Editor

(Responsible)

MEHMET SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

ENES KARADAYI

enes.karadayi@img.com.tr

Ali Erdem

ali.erdem@img.com.tr

8 DECOREylül - Ekim 2022


İçindekiler / Index

16

Karaisalı

dokumaları

46

Kelebek’ten

dekorasyon önerileri

24

Dolce Vita

Güney Amerika’da

30

Tasarımın yeni

markası: ART SY

48

Mutfaklara

nostaljik dokunuş

52

Heimtextil

dünyayı konuk etti

42

56

Berjere

tasarımsal dokunuş

İplikte çözüm ortağı:

Çengel İplik

Finance Manager

CUMA KARAMAN

cuma.karaman@img.com.tr

Accounting Manager

YUSUF DEMİRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

SAMİ AKTAŞ

sami.aktas@img.com.tr

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

November - December 2020 • DECOR


Konuk Tasarımcı

“Belki ileride

bende çocuğuma

ışık olabilirim”

Bazı insanların meslekleri babadan kalmadır. Bugün

anneden kalma bir mesleğin hikayesini okuyacağız.

Çocukluk yıllarında annesinin dokumalarını hayranlıkla

izlemekle geçiren Miray Çakır Holoğlu, Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları

Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri bölümünden

mezun oldu ve İHİB’in düzenlediği halı tasarım

yarışmasında 2.lik ödülünü aldı.

Öncelikle kısaca seni tanıyabilir miyiz?

1991 İstanbul doğumluyum. Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Halı

Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri bölümünden

mezun oldum. Öğrenciliğimin son iki senesini sektörün

önde gelen firmalarında tasarım yaparak geçirdim.

Okul ve iş hayatının son iki senede kesişmesi bana

birçok fayda sağladı.

Okuldaki değerli hocalarımdan aldığım teorik bilgiler

ile sektördeki bilgilerimi pekiştirdim. 2013 senesinde

İHİB’in düzenlediği halı tasarım yarışmasında 2.lik

ödülü aldım. Son 4 yıldır firmaların koleksiyon hazırlık

süreçlerinde dijital halı tasarımcı olarak freelance

hizmet vermekteyim.

Bir tasarım yaparken senin için olmazsa olmaz

olan nedir?

Çalışılacak firmaları kendi iradesi doğrultusunda

seçebilmek bence bir tasarımcı için büyük bir

avantaj. Firma sahipleriyle koleksiyon sürecinde aynı

dili konuşabilmek ve ortak payda da buluşabilmek

tasarımlarımın ivmesini oldukça artıyor.

10 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Konuk Tasarımcı

Kendimi ifade edebildiğim ve özgürce tasarımlarımı

hayata geçirebildiğim firmalarla yıllardır iş birliği

halindeyiz. Tabi ki de tasarım sürecinde ortaya konan

ürün belirli bir amaca hizmet etmeli ve hangi kitleye

hitap edecekse ona göre işlevsel olmalıdır. Yani

kısacası ‘’özgür olmak’’ diyebilirim.

Öğrencilik hayatında ve sonrasında hangi akım ve

tasarımcılar seni etkiledi?

“Sanat Güneşi” Zeki Müren’in zamanın ötesindeki

avangard halı tasarımları öğrencilik yıllarımda beni

çok etkilemişti. Sanatın toplum ya da sanat için değil

birey için olduğunu hissettirmesi ve bizler gibi masa

başında ticari kaygı duymadan motifleriyle kendini

anlatması beni çok heyecanlandırmıştı. Cesur renkler

ve bohem tarzı her tasarımında romantik kişiliğini

yansıtıyor.

Halıyla nasıl tanıştın?

Halı ve dokumayla olan serüvenim annem sayesinde

başladı. Çocukluğumda annem evde çalışan dokuma

kumaş tasarımcısıydı. Evimizde büyük çalışma

masasında eskizler, boyalar, iplik-kumaş materyal

örnekleri hiç eksik olmazdı ve ortaokul hayatımın

büyük bir kısmı annemin minik dokuma tezgahında

yaptığı dokumaları hayranlıkla izlemekle geçti. Daha

sonrasında lisede moda tasarımı eğitimi alarak renk,

biçim, denge ve bütünlük ilkelerini başka bir dille

yorumlamayı öğrendim. Sanata olan ilgi ve yeteneğimi

keşfeden annem beni bu noktada çok güzel

yönlendirdi. Şimdi ben evde bilgisayarda çalışırken 5

yaşındaki oğlum yanıma oturuyor, kendince mantıklı

yorumlar yapıp benle tasarımlarımla alakalı sohbet

etmeye çalıştığında kendi çocukluğumu görüyorum.

Belki ileride bende çocuğuma ışık olabilirim.

Bol tramlar ve eskitmeler ekleyerek iki boyutlu

bir yüzeyi üç boyutlu hale getirmeye çalışıyorum.

Sergilenen tasarımımın izleyici tarafından ürüne

dokunana kadar’’ acaba bu halı dokuma halısı mı

yoksa dijital halı mı?’’ ikilemine düşürmek ve bu

illüzyonu oluşturmak işimin en incelikli yanı.

Son dönemlerde dijital halıya olan ilgiyi bir tasarımcı

olarak nasıl yorumluyorsun?

Günümüz döneminde dijital halıya erişile birlik

oldukça kolaylaştı. Artık tüketici evine almak istediği

bir ürünü fazla irdelemek istemiyor. Dijital halı da

fiyat performansı açısından çok iyi olduğu için insanlar

evine kırlent alır gibi fazla düşünmeden seneye

belki yenisini alırım diyerek satın alıyor. Ayrıca anti

bakteriyel ve makinede yıkanabilir olması en cezbedici

özelliklerinde biri olabilir.

Gelecekte bugünümüz geçmiş olacak. Kendi

halı mirasımızın geçmişindeki kültürüne yakışır

bir biçimde ilerlememiz gerekiyor. Günümüz

tasarımcılarının, çok önemli bir görevi olduğuna

inanıyorum.

Halı tasarlarken hangi adımları takip ediyorsun?

Tasarım hayatım boyunca, desen tasarımlarında

uygulanabilirlik ve kullanılabilirliğin önemine dikkat

ettim ve tasarımlarımda bu iki kritere özen gösterdim.

Bir tasarıma başlamadan önce o halının hangi pazara

hizmet edeceğini belirlemek gerekiyor. Çünkü

pazarlanacak olan bölgeye göre renk ve desenler

farklılık gösteriyor. Dijital halıda en önemli husus

kesinlikle tasarım. Çünkü kullanılan malzeme diğer

dokuma halılarında olduğu gibi farklı materyaller

içermiyor. Dijital ortamda dokuma veya el halısındaki

o amorf geçişleri sağlamak ve izleyiciye hissettirmek

en büyük sırrım diyebilirim. Ayrıca makine halılarında

kullanılan 8 veya 10 renk sınırlaması dijital halıda

mevcut değil. Dijital dünyasında müthiş bir sonsuzluk

var. Ama yine de kullandığım renkler ceviz, ayva, nar,

cehri, palamut gibi renk veren bitkilerden elde edilen

kök boya tonları oluyor

DECOREylül - Ekim 2022

11


Guest Designer

“Maybe I can be a light for

my child in the future”

Some people’s professions are inherited from their

fathers. Today we are going to read the story of a profession

inherited from mother. Miray Çakır Holoğlu,

who spent her childhood admiring her mother’s weaving,

graduated from Mimar Sinan Fine Arts University,

Department of Traditional Turkish Arts, Carpet, Rug

and Traditional Fabric Patterns, and received the 2nd

prize in the carpet design competition organized by

IHİB.

First of all, can we know you briefly?

I was born in 1991 in Istanbul. I graduated from Mimar

Sinan Fine Arts University, Traditional Turkish Arts,

Carpet, Rug and Traditional Fabric Patterns. I spent

the last two years of my studentship life by designing

for the leading companies of the sector. That school

and work life intersected on of in the last two years

has brought me many benefits.

I reinforced my knowledge in the sector with the theoretical

knowledge I received from my valuable teachers

at the school. In 2013, I won the 2nd prize in the

carpet design competition İHİB organized. For the last

4 years, I have been providing freelance services as a

digital carpet designer in the collection preparation

processes of companies.

What is indispensable for you while designing?

I think it is a great advantage for a designer to be

able to choose the companies to work with according

to their own will. Being able to speak the same

language and meet on a common ground with the

company owners during the collection process greatly

12 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Guest Designer

increases the momentum of my designs. We have

been collaborating for years with companies where I

can express myself and realize my designs freely. Of

course, the product revealed during the design process

should serve a specific purpose and be functional

according to which audience it will appeal to. In short,

I can say it is ‘to be free’.

Which trends and designers influenced you during

and after your studentship life?

The timeless avant-garde carpet designs of ‘The Sun

of Art’ Zeki Müren impressed me greatly during my

studentship years. I was very excited that he felt that

art was not for the society or the art, but it is for the

individual, and that he explained himself with his motifs

at the desk, like us, without commercial concerns.

Bold colors and his bohemian style reflect his romantic

personality in every design.

How did you meet the carpet?

My adventure with carpet and weaving started thanks

to my mother. When I was a kid, my mother was a

home-based woven fabric designer. Sketches, paints,

yarn-fabric material samples were never missing on

the big desk in our house, and most of my secondary

school life was spent admiring our mother’s weaving

on the tiny loom. Later, I learned to interpret the principles

of color, form, balance and integrity in another

language by studying fashion design in high school.

My mother, who discovered my interest and talent in

art, guided me very well at this point. Now, while I am

working on the computer at home, my 5-year-old son

sits next to me, and I see my own childhood when he

makes logical comments and tries to chat with me

about my designs. Maybe in the future I can be a light

for my child.

What steps do you follow while designing a carpet?

Throughout my design life, I paid attention to the

importance of applicability and usability in pattern

designs and paid attention to these two criteria in my

designs. Before starting a design, it is necessary to

determine which market that carpet will serve. It is

because colors and patterns differ according to the

region to be marketed. The most important issue in

digital carpet is definitely design. Because the material

used does not contain different materials as in other

woven carpets. I can say that my biggest secret is

to provide those amorphous transitions in the digital

environment and to make the audience feel. Furthermore,

the 8 or 10 color limitation used in machine

carpets is not available in digital carpets. There is an

amazing eternity in the digital world. However, the

colors I use are root dye tones obtained from plants

that give color such as walnut, quince, pomegranate,

buckthorn and acorn. I’m trying to make a two-dimensional

surface three-dimensional by adding lots of

trams and wears. The most delicate aspect of my job

is to dilemma the audience for my exhibited design as

‘Is this carpet a woven carpet or a digital carpet?’ and

to make this illusion until the product is touched by

the audience.

How do you interpret the recent interest in digital

carpet as a designer?

In today’s era, it is very easy to access to the digital

carpet. Now the consumer does not want to examine

a product that he wants to buy for his home. Since

the digital carpet is also very good in terms of price

performance, people buy it as if they buy a throw

pillow for their home, thinking maybe I will buy a new

one next year. In addition, that it is antibacterial and

it is washable in the machine can be one of its most

attractive features.

Finally, what would you like to add?

In the future, our present will be the past. We need to

move forward in accordance with the past culture of

our own carpet heritage. I believe that today’s designers

have a very important task.

DECOREylül - Ekim 2022

13


Karaisalı dokumaları

Kültürel miras… Atalarımızdan bize kalan;

hem geçmişimizi hem geleceğimizi aydınlatan

değerlerimiz…

Aysel Uzeler

Tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapan

Anadolu, çok çeşitli ve zengin özelliklere sahip

el sanatları açısından da bir merkez olmuştur.

Çinicilikten seramiğe, taş işçiliğinden cam

işlemeciliğe, ahşap oymadan bakırcılığa kadar birçok

alanda dünya kültür mirasına zengin eserler sunan

Anadolu insanı, dokumacılıkta da oldukça gelişmiştir.

Dokuma sanatında Adana Karaisalı Bölgesi ise önemli

bir merkezdir. Karaisalı’da dokuma tezgâhlarında

hem pamuk hem yün ipler kullanılıyor. Bereketli

toprakların bulunduğu Çukurova Bölgesinde Adana,

pamuk ambarı olarak bilindiğinden, Karaisalı’da

pamuklu dokumaların olması kaçınılmaz. Bu konuyla

alakalı kurulan Olgunlaşma Enstitüleri’nin kültürel

14 DECORDECOREylül - Ekim 2022


mirasımızı nasıl araştırdığını Adana Olgunlaşma

Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Aysel

UZELER’den dinledik.

Olgunlaşma Enstitüleri kültürel değerlerimizi

nasıl ortaya çıkartıyor?

Olgunlaşma Enstitüleri araştırmak, tanıtmak

ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak

için oluşturuldu. Biz Adana Olgunlaşma

Enstitüsü olarak Çukurova Bölgesi’nde kültür

mirasımıza bağlı kalarak geleneklerimizi sanatla

buluşturuyoruz. Geleneksel Türk el sanatlarının

benzersiz motiflerinden esinlenerek ürünler

oluşturuyoruz.

Dokumacılık tarihini ülkemiz adına nasıl

özetlersiniz?

Tarihin en eski dönemlerinden beri süregelen

dokumacılıkta Anadolu insanı oldukça

gelişmiştir. İlk insanların korunma ihtiyacı,

sonraki dönemlerde ev ihtiyaçları, daha

sonra maddi kazanç sağlama ihtiyacı dokuma

kültürünün oluşmasında önemli unsurlar

olmuştur. Tabi ki dokuma deyip geçmek de

olmaz. Çünkü her dokuma her motif bir hikaye

barındırır özünde. Doğumlar, ölümler, sevinçler,

üzüntüler, aşklar… Anadolu insanı, hayatını

yansıtmıştır dokumalarına desenlerine.

Çukurova bu anlamda ne kadar önemli?

Dokuma kültüründe beyaz altın diyarı Çukurova,

önemli bir merkez olmuştur. Özellikle Adana,

Karaisalı ilçesi… En bereketli topraklarda

pamuklar ipe dönüşür, ipler Karaisalı

dokumasına. İşte, bizim Karaisalı dokuması,

sonrası bu sehpa örtüsü… Portakal ve çiçeği

kokar burnunuza, pamuklar dokunur teninize.

Çukurova’yı, Adana’yı anlatır bu sehpa örtüsü

aslında. Gelenek yine bir sanatla buluşmuş olur

atölyelerimizde.

Nasıl ürünler var bu dokumalar arasında?

Dokuma, çözgü ve atkı olmak üzere en az iki iplik

grubunun belli kaidelere göre dik açı yaparak

kesişmesinden oluşan bir tekstil ürünüdür.

Meydana gelen iplik kesişmelerine ‘’Bağlama’’,

‘’Örgü’’ veya ‘’Dokuma’’ denir. Diğer bir deyimle

her türlü iplikten çeşitli teknikler kullanılarak

yapılan kumaş, triko, döşemelik, halı, kilim, keçe

vb. parçalara verilen addır.

DECOREylül - Ekim 2022

15


Karaisalı woven

Cultural heritage… Inherited

from our ancestors; our values

illuminating both our past and

future…

Anatolia, which has hosted many cultures throughout

history, has also been a center in terms of handicrafts

having a wide variety and rich features. Anatolian

people, presenting rich works in many fields from tile

making to ceramics, from stonework to glasswork,

from wood carving to copper work to the world cultural

heritage, are also highly developed in weaving.

Adana Karaisalı Region is an important center in

weaving art. In the weaving looms in Karaisalı, both

cotton and wool threads are being used.

16 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Because Adana is known as a cotton silo in the

Çukurova Region, where the fertile lands are located,

it is inevitable that there will be cotton weaving in

Karaisalı.

We heard from Adana Advanced Technical Institute

Turkish Language and Literature Teacher Aysel

UZELER how the Advanced Technical Institutes,

established on this subject, researched our cultural

heritage.

How do Advanced Technical Institutes reveal our

cultural values?

The Advanced Technical Institutes were constituted

to research, promote and transfer these values

to next generations. As Adana Advanced Technical

Institute, we bring together our traditions with art by

connecting to our cultural heritage in the Çukurova

Region. We making products inspired by the unique

motifs of traditional Turkish handicrafts.

How would you summarize the history of weaving

on behalf of our country?

In weaving, which has been going on since the earliest

periods of history, Anatolian people have highly

developed. The need for protection of the first people,

their needs of the house in the later periods, and

then the need for financial gain have been important

factors in the formation of weaving culture. Of

course, we cannot underrate woven. Because every

woven, every motif contains a story in it. The births,

deaths, joys, sorrows and loves… Anatolian people

have reflected their life in their weaving patterns.

How important is Çukurova in this manner?

Çukurova, the white golden land, has been an important

center in weaving culture. Especially Adana,

Karaisalı district… In the most fertile lands, cotton

turns into rope; the ropes turn to Karaisalı woven.

Here is our Karaisali woven, then this coffee table

cover… Orange and its flower smell on your nose;

cotton touches your skin. Actually, this coffee table

cover describes Çukurova and Adana. Tradition

meets art again in our workshops.

What kind of products are there among these

woven?

The woven is a textile product consisting of the intersection

of at least two yarn groups, warp and weft,

by making a right angle according to certain rules.

The formed yarn intersections are called ‘Binding’,

‘Knitting’ or ‘Weaving’. In other words, it is the name

given to the pieces such as fabric, knitwear, upholstery,

carpet, rug, felt, etc. made from all kinds of

yarns using various techniques.

DECOREylül - Ekim 2022

17


Royal Halı, Uzakdoğu’ya ihracata odaklandı

Royal Halı’nın yeni hedefi, Uzakdoğu pazarı

Royal Halı Genel

Müdürü Tansel Tula

Yeni koleksiyon ve yeni marka yüzü Ebru Yaşar’ın yer

aldığı reklam kampanyalarıyla iç pazarda bilinirliğini

en yükseklere taşıyan Royal Halı, ihracatta da iddiasını

sürdürmekte kararlı. Royal Halı Genel Müdürü Tansel

Tula, “Halihazırda 30 ülkeye ihracat yapıyoruz, bu yıl

Uzakdoğu ülkeleriyle bağlantılar kurduk. Özellikle

yeni hedef pazarlarımız Japonya ve Avustralya’dan

umutluyuz” dedi.

Yeni koleksiyon, yeni marka yüzü, yeni reklam

kampanyası ile atağa kalkan Türk Halı Sektörü’nün

önde gelen markalarından Royal Halı, ihracat

yapacağı yeni hedef pazarları da belirledi. Yaklaşık

2 binin üzerinde desen içeren 12 koleksiyonuyla yıla

damgasını vuran Royal Halı, özellikle Japonya ve

Avustralya pazarlarında konumlandırma yapmayı

hedefleyecek.

18 DECORDECOREylül - Ekim 2022


İhracattaki başarılı deneyimini Avustralya’ya taşıyor

Royal Halı, Piere Cardin Halı ve Atlas Halı

markalarıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere

ABD, Çin, Fas, Türkmenistan, Romanya gibi

dünyanın farklı noktalarına ihraç yapan marka,

ihracatta Uzakdoğu pazarına yöneldi. Gaziantep’te

gerçekleştirilen DOMOTEX Turkey Fuarı’nda yeni

bağlantılar kurduklarını hatırlatan Royal Halı Genel

Müdürü Tansel Tula: “Gaziantep’ten gerçekleştirilen

yıllık 2,3 milyar dolarlık ihracatın içinde bizim

markalarımızın da önemli payı var. Türkiye halı

ihracatının yüzde 72’lik kısmının gerçekleştirildiği

bu ilde düzenlenen DOMOTEX’te önemli bağlantılar

kurduk. Bu bağlantılar bizleri heyecanlandırıyor.

Özellikle Japonya ve Avustralya’da Royal Halı

ürünlerine talep var.” dedi.

İnovatif çalışmaları kesintisiz sürdürüyor

İnovatif çalışmalarını kesintisiz sürdüren Royal

Halı, 2022 yılında marka yüzü, Türk müziğinin ünlü

yorumcusu Ebru Yaşar ile “Gel de Sevme, Gel

de Serme” reklam müziğiyle marka bilinirliğini

ve hatırlanırlığını üst seviyelere taşırken, 2 binin

üzerinde ayrı desene sahip halılarını Türkiye geneline

yayılan 500’e yakın showroom ve satış noktasında ve

dünyanın 28 ülkesinde müşteriyle buluşturuyor.

DECOREylül - Ekim 2022

19


Royal Halı focused on export to the Far East

The new target of Royal Halı is the Far East market

Royal Halı, raising its awareness in the domestic market

to the highest level with its new collection and advertising

campaigns that the new brand face, Ebru Yaşar,

featured, is also determined to keep its claim in export.

Royal Halı General Manager Tansel Tula said “We are

currently exporting to 30 countries; we have established

connections with Far East countries this year. We are

hopeful especially about our new target markets, Japan

and Australia”.

Royal Halı, one of the leading brands of the Turkish

Carpet Sector, which started to attack with its new

collection, new brand face and new advertising campaign,

also specified new target markets to export. Royal Halı,

which left its mark on the year with its 12 collections

containing over 2 thousands patterns, will aim to position

itself especially in the Japanese and Australian markets.

It carries its successful experience in export to

Australia

The brand, exporting to different parts of the world such

as the USA, China, Morocco, Turkmenistan and Romania,

20 DECORDECOREylül - Ekim 2022


primarily to European countries with its Royal Halı,

Pierre Cardin Halı and Atlas Halı brands, has turned

to the Far East market in exports. Tansel Tula,

General Manager of Royal Halı, reminding that they

established new connections at the DOMOTEX Turkey

Fair held in Gaziantep, said “In the annual export of

2.3 billion dollars from Gaziantep, our brands also

have an important share. We established important

connections at DOMOTEX held in this province, where

72 percent of Turkey’s carpet exports are carried

out. These connections excite us. There is a demand

for Royal Carpet products, especially in Japan and

Australia.”

Innovative studies uninterruptedly continue

While Royal Halı, continuing its innovative studies

uninterruptedly, carried its brand awareness and

remembrance to the next level with its brand face,

the famous Turkish music performer Ebru Yaşar,

with the ‘Come on! Love and Spread’ advertisement

music in 2022, it brings customers together in about

500 showrooms and sales points and in 28 countries

around the world.

DECOREylül - Ekim 2022

21


Dolce Vita Meksika

ve Guatemala’da

İhracat ve iç piyasadaki çalışmalarını

hızlandıran Dolce Vita, iç piyasada iki

yeni bölge bayiliği açtı.

22 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Bu yıl Massimo markası için yaptığı 3 Milyon Euro’luk

yatırım ile kişiye özel halı üretimde atağa kalkan

Dolce Vita, Güney Amerika’da iki yeni ülkeye ihracata

başladı. Aynı zamanda iç piyasadaki müşterilerine

ulaşmak için yeni bölge bayilikleri veren marka, bu

sayede satış ve bayi sayılarını iki katına çıkartmayı

düşünüyor.

Yeni pazarlar Guatemala ve Meksika

İç piyasanın yanı sıra ihracat yaptıkları ülkeleri

de arttırmak istediklerini söyleyen Dolce Vita Halı

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran: “Peru’nun

ardından Guatemala ve Meksika ülkelerine de ihracata

başladık. İhracat yaptığımız ülke sayısı bu sayede

35’e yaklaştı. Normalde ihracat yapılan bölgelere göre

ürünler, renkler ve tasarımlar farklılık gösterebiliyor.

Güney Amerika pazarında hem Massimo, hem de

Dolce Vita Halı olarak tüm ürünlerimize ilgi ve rağbet

var. Buda bizleri sevindiriyor.” dedi.

2 yeni bölge bayiliği

Aynı zamanda iç pazardaki çalışmalarını da hızlandırdıklarını

ifade eden Taşkıran: “Karadeniz

ve İstanbul-Trakya bölge bayiliklerimizin açılışını

yaptık. Bölge bayilikleri sayesinde bayilerimize, onlar

sayesinde de müşterilerimize artık daha hızlı ulaşacağız.

Önümüzdeki dönemde 250 olan bayi sayımızı

ve satışlarımızı iki katına çıkartmayı kendimize hedef

olarak belirledik.” dedi. Domotex Fuarı’nda da yoğun

ilgi gören Dolce Vita, halı tasarımlarının yanı sıra

stand tasarımı ile de gözde olmuştu. Her yıl olduğu

gibi 22-24 Şubat 2023 tarihlerinde de yeni bir “Halı

Zirvesi” yapacak olan marka, yeni tasarım ve ürünlerini

burada bayilerine sergileyecek.

DECOREylül - Ekim 2022

23


Dolce Vita in Mexico

and Guatemala

Dolce Vita, accelerating its activities in

the export and domestic market, opened

two new regional dealerships in the

domestic market.

Dolce Vita, which has made a breakthrough in

personalized carpet production with an investment of

3 million Euros for the Massimo brand this year, has

started exporting to two new countries in South America.

At the same time, the brand, which gives new regional

dealerships to reach its customers in the domestic

market, is considering doubling the number of sales and

dealers in this way.

24 DECORDECOREylül - Ekim 2022


New markets Guatemala and Mexico

Metin Taşkıran, the chairman of Dolce Vita Halı,

stating that they want to increase the countries they

export to as well as the domestic market, said “We

started exporting to Guatemala and Mexico after Peru.

Thanks to this, the number of countries we export to

has approached 35. The products, colors and designs

may normally differ according to the export regions.

All of our products as both Massimo and Dolce Vita

Halı are in high demand In the South American

market. This also makes us happy.”

2 new regional local dealers

Taşkıran, expressing that they also accelerated their

studies in the domestic market, said “We opened our

Black Sea and Istanbul-Thrace regional dealerships.

Thanks to regional dealerships, we will now reach

our dealers and thanks to them, we will reach our

customers faster. We determined as a target to double

the number of our 250 dealers and our sales in the

next period.”

Dolce Vita, which attracted great attention at the

Domotex Fair, became popular with its stand design

as well as carpet designs. The brand, which will hold a

new ‘Carpet Summit’ on February 22-24, 2023 just like

every year, will exhibit its new designs and products to

its dealers here.

DECORDECOREylül - Ekim 2022

25


Dokumadan dijitale halının yeni yüzü

MSGSÜ Halı Kilim ve Eski Kumaş

Desenleri Anasanat Dalı, Tezli Yüksek

Lisans öğrencisi Esra Kocaman

Halı, Türkler

tarafından yaşama

kazandırılan ve Türk

insanının ince sanat

zevkini, estetiğini,

hoşgörüsünü

yansıtarak özenle

geliştirdiği el

dokumacılığı

alanındaki

bir sanattır.

Günümüzde halılar

eski misyonu olan

sadece soğuktan

korunmak için

değil aynı zamanda yaşam alanlarını güzelleştiren

ve estetik bir beğeni unsuru hâline gelmiştir.

Sanayileşmenin getirmiş olduğu yenilikler halının

değişim sürecinde malzeme, teknikler ve renk

kullanımı üzerinde etkili olmuştur. Bu sayede

günümüz halı tasarımları endüstriyel halı tasarımları

olarak gelişme kaydetmektedir. Bilgisayar sistemleri

aracılığıyla sanat ve tasarımı derinden etkileyen dijital

teknolojiler, tekstil baskıcılığında yeni bir süreci

başlatmıştır. Dijital yazıcılar ile birlikte fotoğraf

kalitesinde desenler elde edilerek fabrikalarda

yaşanan üretim hatalarının azalması sağlanırken, halı

endüstrisinin de çehresi değişmiştir. Dijital baskılı

halılar ile makine halıcılığındaki sınırlı renk sayısına

göre tasarım yapma sorununa da çözüm getirilerek

yenilik arayışındaki tüketicilere farklı ürün grupları

ortaya çıkarılmıştır. Özel desen çizim programları

ile desenleri oluşturmak ve arşivlemek, tasarımcılar

için %80-90 oranında zaman, emek ve alan tasarrufu

sağlamıştır. Dijital halıların tasarım, numune onayı ve

seri üretim süreçleri zaman olarak daha avantajlıdır.

Artık dijitalleşen günümüz dünyasında insanların

özgürleştiği ve aynı zamanda bireyselleşerek özgünlük

arayışına girmeleri kabul edilen bir gerçektir. Moda

endüstrisini ve özellikle dekorasyon trendlerini

etkisi altına alan özgünlük ihtiyacına yanıt vermek

için, insanlara alacakları ürünleri tasarlama imkânı

tanınmaya başlanmıştır. Bu sayede insanlar kendi iç

dünyalarıyla zenginleştirdikleri ürünlerle duygusal

bağ kurmaktadır.Türklerin el dokumacılığıyla dünyaya

kazandırdığı halı sanatı günümüzün dijital dünyasıyla

yepyeni özellikler kazanarak hem kişiye özgü, hem de

seri üretime yanıt veren bir sektör hâlini almıştır.

Geleneksel üretimin yanı sıra modern tasarımların

dijital sistemlerle üretilmesi ile Türk halı ve

kilimlerinin piyasasındaki değerinin artacağı

düşünülmektedir.

The new face of the carpet from weaving to digital

Carpet is an art in the field of hand weaving brought

to life by the Turks and carefully developed by

reflecting the fine artistic taste, aesthetics and

tolerance of the Turkish people. Today, carpets

have become an element of aesthetic appreciation

not only for protection from the cold, but also for

beautifying living spaces. In addition to traditional

production, it is thought that the different production

of modern designs will increase the value of Turkish

carpets and kilims in the market. The innovations

industrialization brought have had an influence on

the use of materials, techniques and color in the

change process of the carpet. In this way, today’s

carpet designs are developing as industrial carpet

designs. Digital technologies, which deeply affect art

and design through computer systems, have started

a new process in textile printing. While the photoquality

patterns were obtained with digital printers,

and production errors in factories were reduced, the

face of the carpet industry changed. With digitally

printed carpets, the problem of designing according

to the limited number of colors in machine carpeting

has been solved, and different product groups have

been made for consumers searching of innovation.

Making and archiving patterns with special pattern

drawing programs saved 80-90% of time, effort and

space for designers. The design, sample approval

and mass production processes of digital carpets are

more advantageous than machine carpets. In today’s

digitalized world, it is an accepted fact that people are

liberated and at the same time, individualize and seek

originality.

In order to respond to the need for originality affecting

the fashion industry and especially decoration trends,

people have begun to be given the opportunity to

design the products they will buy. In this way, people

establish emotional bonds with the products they

enrich with their inner world.

Carpet art, which the Turks brought to the world with

hand weaving, has gained brand new features with

today’s digital world and has become a sector that is

both personal and responding to mass production.

28 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Değişememenin nedeni tedirginlik

“Eskimiş ve yetersiz olanla, yeni ve

yeterli olanın yer değiştirmesinin

ortaya çıkarttığı tedirginlik sektörü

etkiliyor.”

Halı sektöründe son zamanlarda yaşadığımız en

büyük problemlerden birisi özgünlük. Mehmet Kağan

Kabakbaş, ARTSY Rug Design markasını kurarak hem

sektöre yenilik, hem de iş ve zaman kaybında yaşanan

problemlere çözüm getirmeyi planlıyor.

Öncelikle seni biraz tanıyabilir miyiz?

1995 Gaziantep’te doğdum. Mersin Üniversitesi

Elektronik Haberleşme mezunuyum. Daha öncesinde

grafik tasarım alanında işler yapmıştım ve mezun

olduktan sonra Miraç Halı’da 3 yıl, dokuma halı scanner

çizimi, ebat çizimi, üretim takibi ve diğer başka

konularda deneyim sahibi oldum.

Tasarım, algılanmış olan bir olayın ya da nesnenin

bilinçte sonradan ortaya çıkan imgesi anlamına

geliyor. Her insanın parmak izi nasıl farklı ve kendine

özgüyse, her kişinin de tasarım algısı özgün ve özeldir.

Gaziantep, halı sektörünün vitrini konumunda bir

şehir. Bu vitrinde farklı, özgün ve özel tasarımlarımla

sektöre katkıda bulunmak amacındayım.

Tasarım konusunda Türkiye’deki halıcılığı nasıl

buluyorsun?

Aslında sektörde değişmekten ürkme ve tedirgin olma

durumu var. Bunun temelinde ise eskimiş ve yetersiz

olanla, yeni ve yeterli olanın yer değiştirmesinin

ortaya çıkarttığı tedirginlik yatıyor. Ben bu markamla

sektöre yenilik getirmeyi hedefleyerek değişmeyi

hedefliyorum.

Adobe tasarım programı sayesinde vektörel

çizimler yaparak yapılan tasarımın tekrardan farklı

boyutlarda çzilmesi kolaylaşacak. Bu sayede farklı

bir ebattaki aynı ürünü tasarımcılar daha kolay ortaya

çıkarabilecek.

30 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Bu sayede iş yükü, zaman kaybı ve firmalar için oluşan

problemler ortadan kalkmış olacak.

Örneğin 160x230 boyutlarındaki klasik bir tasarımımız

var. Bu tasarımı söylediğim yöntemle 80x150 boyutlarındaki

başka bir ürüne çok rahat bir şekilde

çevirebileceksiniz. Bu sayede tasarım çeşitliliğinin

artmasını ve firmaların müşteriye daha fazla seçenek

ve alternatif sunmasını hedeflemekteyim.

Kendi markanla halı sektörüne ne gibi yenilikler

getirmeyi planlıyor?

Türkiye’de tasarımdan çok, scanner ve birbirini taklit

eden çizimler görmek mümkün. Üretim ve çizim

konusunda hepsi birbirinin tekrarı niteliğinde olup,

yenliğe kapalı olduğunu görüyorum. Yenilik sektörde

tedirginliğe sebep olmaktadır. Fakat yeniliğin ortaya

çıkaracağı farklılık ve özgünlüğün tasarımlara yansıyarak

ilerlemesini doğru bulmaktayım.

5 yıl sonra bu markayı nerelerde görebiliriz?

5 yıl sonrası için Amerika ve Asya piyasasında ilerlemeyi

hedeflemekteyim. Sektörde Amerika ve Asya

piyasası üzerinde piyasanın eksiklikleri olduğunu

düşünüyorum. Bu piyasalar için çalışıp bu bölgelere

özgü tasarımlar yapacağım. Ayrıca DOMOTEX USA

ve DOMOTEX ASIA CHINAFLOOR fuarlarına katılarak

sektörde farklılık getireceğim.

Halı tasarımını diğerlerinden ayıran

özellikler neler?

Halı tasarımı her ne kadar sabit kurallar içerisinde

ilerlese de, bence yorum katılarak da değiştirilebilir.

Çünkü tasarlayıp çizerken de dokuma hakkında

bilginizin olması gerekir. Dokumada kullanılacak iplik,

halının kalitesi, bölgeler için kullanılan renkler ve

halının üzerinde kullandığımız motifler halının satılacağı

piyasa için önemlidir.

DECOREylül - Ekim 2022

31


Reason of Unable to change is Uneasiness

How do you see the carpet business in

Turkey about design?

In fact, there is a state of being afraid and scared of

change in the sector. On the basis of this, the uneasiness

that the replacement of the archaic and inadequate

with the new and sufficient caused lies. I aim to

change by targeting to bring innovation to the sector

with this brand of me. By making vector drawings

thanks to the Adobe design program, it will be easier

for the design made to be drawn in different sizes.

By this means, the designers will be able to make the

same product in a different size more easily. In this

way, workload, loss of time and problems occurred for

companies will be eliminated. For example, we have a

classic 160x230 design. You will be able to transform

this design into another 80x150 product very easily

with the method I mentioned. Thus, I am aiming to

increase the variety of designs and to offer companies

more options and alternatives to their customers.

“The uneasiness that the

replacement of the archaic and

insufficient with the new and

sufficient caused is affecting the

sector.”

One of the biggest problems we have experienced in

the carpet sector recently is freedom. Mehmet Kaan

Kabakbaş, occupying himself with this issue, said that

he will bring innovation to the sector and a solution to

the problems experienced in loss of work and time by

establishing the Rug Design brand.

First of all, can we know you a little bit?

I was born in Gaziantep in 1995. I graduated from

Mersin University Electronic Communications. I had

worked in the field of graphic design before and after

graduating, I had experience at Miraç Halı in woven

carpet scanner drawing, dimension drawing, production

follow-up and other subjects for 3 years. The

design means the image of an event or object that has

been perceived later in consciousness. The design

perception of each person is unique and special Just

as each person’s fingerprint is different and unique.

Gaziantep is a city that is the showcase of the carpet

sector. In this showcase, I aim to contribute to the

sector with my different, original and special designs.

What kind of innovations do you plan to bring to the

carpet sector with your own brand?

It is possible to see scanners and drawings imitating

each other rather than design in Turkey. I see that

they are all repetitions of each other in terms of production

and drawing, and they are close to innovation.

Innovation causes uneasiness in the sector.

But I find it right that the difference and originality,

which innovation will make, progress by being reflected

in the designs.

Where can we see this brand in 5 years?

I aim to improve in the American and Asian markets

for the next 5 years. I think that the market has

shortcomings on the American and Asian markets in

the sector. I will work for these markets and make

designs specific to these regions. I will also make a

difference in the sector by participating in DOMOTEX

USA and DOMOTEX ASIA CHINAFLOOR fairs.

What are the properties distinguishing carpet design

from others?

Although carpet design progresses within fixed rules, it

can be changed by adding comments according to me.

It is because you need to have knowledge about weaving

while designing and drawing. The yarn to be used

in weaving, the quality of the carpet, the colors used

for the regions and the motifs we use on the carpet are

important for the market where the carpet will be sold.

32 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Yaseminsoy Grup

ambalaj üretimini geliştiriyor

Uzun yıllardır halı üretimi yapan Yaseminsoy Grup,

halı üretiminin yanı sıra ambalaj sektöründe de üretim

yapıyor. Özel kesim koli ve halı kutularının çevre

dostu bir yaklaşımla tasarlandığını söyleyen Yaseminsoy

Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Volkan Nurlu,

her müşteri ve her ürün bizim için değerlidir ilkesiyle

ilerlediklerini ifade etti.

Öncelikle Yaseminsoy Grup olarak halı sektörün

dışında hizmet ettiğiniz sektörler nelerdir?

Ambalaj markanızla alakalı Yaseminsoy Ambalaj

olarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim

faaliyetlerimiz ile Türkiye ve diğer birçok ülkeye

ambalaj tedariği sağlamaktayız. Oluklu mukavva ve

karton sanayisindeki 35 yıllık tecrübemizi ve bilgi

birikimimizi gıda, tekstil, kimya, maden, mobilya ve

ambalaj sanayiindeki firmaların hizmetine sunmaktayız.

Tecrübeli ve dinamik ekibimizle ürün kalitesini

ve kapasitesini her geçen gün daha iyiye götürerek

müşterilerimize profesyonel çözümler sunmayı hedeflemekteyiz.

Bu alanda değerli müşterilerimize kaliteyi

ve güveni bir arada sunup en iyi hizmeti vermeyi

ise kendimize ilke edinmiş bulunmaktayız.

1987 yılından bu yana uluslararası pazarda yenilikçi

ve lider firmalardan olan Yaseminsoy Group, halı ve

ambalaj sektöründe kendini tekrarlamayan, sürekli

gelişime açık, trendleri takip ederek sektöre imzasını

atmayı kendine ilke edildi.

Özel kesim koli ve halı kutularımız çevre dostu bir

yaklaşımla tasarlanıp geliştirildikten sonra üretilen

her ebatta baskılı veya baskısız seçenekleriyle birçok

lojistik ve operasyonel avantajlar sağlayarak zaman,

işçilik, maliyet ve alandan önemli ölçüde tasarrufu

sağlaması için özenle tasarlanmıştır.

34 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Birçok sektörde hassas ürünlerin sevk edilmesi ve

ambalajlanmasında bu ürünlerimiz sıklıkla kullanılır

ve müşterimizin ürününün sevkiyat sırasında sallanmasını,

kırılmasını ve her türlü zarar görmesini

engeller.

Ürünlerinizin özellikleri neler?

Her müşteri ve her ürün bizim için değerlidir ilkesiyle

ilerleriz. Tüm siparişlerimizde müşterimizin paketlenecek

ürününü kendi ürettiğimiz ürün gibi varsayar,

ürünlerin hassasiyetini korumayı, maliyetini azaltmayı

ve müşterimizin marka imajını yüksek tutmayı

amaçlayarak kaliteyi her zaman yüksek tutarız.

Kalıplı kutularımız her müşteriye özel olarak üretilir.

Ürüne özel ilgi çekici ve ihtiyaca uygun tasarımlar

yapılabilmektedir.

Buradaki tasarımlar nasıl?

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış oluklu

mukavva ve kartondan özel kesimli kutular üretilmektedir.

Paketlenen ürünleri satışa hazırlarken ürünün

hijyenik ve estetik açıdan göz alıcı olmasına, ürünlerin

reklamının en iyi şekilde yapılmasına ve marka

imajının geliştirmesine yardımcı olur. Stoktaki ürünleri

toz, leke ve kirden koruyarak depolarda steril ve

verimli bir alan kullanımı sağlar.Rafa hazır ambalaj

beklentilerini karşılama imkanı sunar. Hijyenik ve

%100 geri dönüşümlüdür.Yenilikçi üretim anlayışı ile

şirket olarak her zaman yeşil düşünür yeşil davranırız.

Yurtdışında nerelere gönderim sağlıyorsunuz?

Ambalaj sektöründe: Yurtdışında; dünya çapında

şubeleri olan, perakende satış yapan bir Amerikan

mağazalar zincirinden, İngiltere’nin popüler pizza

markasına kadar uzanan birçok alandaki global

markalar başta olmak üzere Türkiye genelinde çok

geniş kapsamda birçok sektördeki markalar ile

çalışmaktayız. Ürünlerimiz: Karton Kutu, Halı Kutusu,

Oluklu Mukavva, Karton Köşebent, Toptan Tufting

Halı, Toptan Makine Halısı, Toptan Dijital Baskı Halı,

Online Perakende Halılar(Türkiye’deki tüm e-ticaret

kanalları, yurtiçi ve yurtdışı alışveriş sağlayan web

sitelerimiz ve Amazon Global)

DECOREylül - Ekim 2022

35


Yaseminsoy Group

develops packaging production

Yaseminsoy Group, which has been producing carpets

for many years, is also making production in the packaging

sector as well as carpet production. Ali Volkan

Nurlu, Yaseminsoy Group Board Member, saying that

custom-cut parcel and carpet boxes are designed with

an environmentally friendly approach, expressed that

they proceed with the principle ‘every customer and

every product is valuable to us’.

First of all, what are the sectors that you serve as

Yaseminsoy Group beside the carpet sector?

We, as Yaseminsoy Ambalaj, regarding your packaging

brand, have been supplying package to Turkey and

many other countries with our production activities in

Gaziantep Organized Industrial Zone.

We have been offering our 35 years of experience and

knowledge in the corrugated cardboard and boxes

industry to the service of companies in the food, textile,

chemistry, mining, furniture and packaging industries.

We are aiming to provide professional solutions to our

customers by improving the product quality and capacity

day by day with our experienced and dynamic team.

We have adopted the principle of providing the best

service in this field by offering quality and trust together

to our valued customers. Yaseminsoy Group, which

has been one of the innovative and leading companies

in the international market since 1987, has adopted as

a principle to make its mark in the sector by following

the trends, not repeating itself in the carpet and packaging

sector, continuously open to improvement.

36 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Our custom-cut parcel and carpet boxes have been

carefully designed to provide significant savings in

time, labor, cost and space by providing many logistics

and operational advantages with printed or unprinted

options in all sizes after designed and developed with

an environmentally friendly approach. These products

are frequently used in the shipping and packaging of

sensitive products in many sectors and prevent our

customer’s product from being shaken, broken and

damaged in any way during shipment.

What are the features of your products?

With the principle ‘every customer and every product

is valuable to us’ we proceed. In all our orders, we

assume that our customer’s product to be packaged

is the product we produce, and we always keep the

quality high by aiming to protect the sensitivity of the

products, reduce the cost and keep the brand image of

our customers high. Our molded boxes are produced

specifically for each customer. Product-specific, interesting

and customized designs can be made.

How are the designs here?

Tailor-made boxes are produced from tailor-made corrugated

cardboard and boxes specially designed for the

needs of our customers. While preparing the packaged

products for sale, it helps the product to be hygienic

and aesthetically attractive, to advertise the products

in the best way and to improve the brand image. It

protects the products in stock from dust, stains and

dirt and provides a sterile and efficient use of space in

the warehouses. It offers the opportunity to meet the

expectations of ready-to-shelf packaging. It is hygienic

and 100% recyclable. With an innovative production

approach, we always think green and act green.

Where do you provide shipping abroad?

We have been working especially with global brands

in many areas, having branches around the world and

selling retail, ranging from an American retail chain,

to the popular pizza brand of England abroad, and

many brands in many sectors in large scope across

Turkey in the packaging industry.

Our Products are Cardboard Box, Carpet Box, Corrugated

Cardboard, Angled Cardboard, Wholesale

Tufting Carpet, Wholesale Machine Carpet, Wholesale

Digital Printed Carpet, Online Retail Carpets

(all e-commerce channels in Turkey, our websites

providing domestic and international shopping and

Amazon Global)

DECOREylül - Ekim 2022

37


Precision

Türkiye ve

Ortadoğu

distribütörü

Ateks

Uzun yıllar Tufting parçaları konusunda çalışma

sağlayan Precision, sektörün tecrübeli markası

olan Ateks ile Türkiye ve Ortadoğu distribütörlüğü

konusunda 2013 yılından beri devam ediyor. Sektöre

her geçen gün yeni ürünler kazandıran bu iki marka,

ürün kalitesi ve tecrübeleri ile üretime beraber devam

ediyorlar. Özellikle Tekli Kanca ve Modül Kanca,

Duratex Tufting Bıçakları, Tufting İğneleri, Hassas

Tamir Tabancaları, Splicer, Primaplus Bıçak Bloğu,

Modül Tarak, Tekli Tarak ve Tufting Aksesuarları

konusunda uzmanlaşan marka, müşterilerinin talep

ettiği makine, iğne ve platin parçalarını İngiltere ve

Amerika’da ürettirip müşterilerine sunuyor. Ateks ise

bünyesinde ayrıca Cavimax, Sermin İğnesi ve kopan

ipliikleri bağlamaya yarayan sağ ve sol Düğümleme

Tabanlarını bünyesinde bulunuyor.

Tekli kanca ve Modül kancalar

Precision marka yüksek hız çeliği, Tungsten ve

modül kancaları üretilmektedir. Precision, 1977’de

Amerika’da ilk Tip-Patch kanca üreticisi olmuştur.

10.000.000’dan fazla parça satışı ile ürün kalitesini

kanıtlayan markanın amacı, yeni ve yenilikçi ürünlerle

ilgilenen müşterilere istedikleri parçaları tedarik

etmek.

Duratex Tufting bıçakları

Tufting üretiminde kullanılan farklı inceliklerde ve

açılardaki bıçaklar, Precision markası altında yüksek

teknolojili tesislerde üretiliyor.

38 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Hassas Tamir tabancaları

Precision markası aynı zamanda, Tufting

makinalarında üretilen halıların üretimi sırasında

oluşan hataları tamir etmek için tamir tabancaları ve

ignelerini üretiyor. Tüm hav boylarına göre farklı tamir

tabancası ürütmekten marka, üretilen Tufting halılara

göre tamir tabancası tedarik edebilme tecrübesine

sahip.

Modül tarak, tekli tarak

Tufting makinalarında kullanılan tekli modül ve özel

tasarlanmış tarakları üreten Precision, bu konuda da

istenilen özelliklerdeki tarak üretebilme yeteneğini

kendi know-how’ı içerisinde barındırıyor.

DECOREylül - Ekim 2022

39


Ateks - distributor of

Precision in Turkey and Middle East

Duratex Tufting Knives

Knives in various thicknesses and angles which are

being used in tufting production are being produced

under the Precision brand, in high-tech facilities.

Sensitive Repair Guns

The Precision brand also produces repair guns

to repair the defects occurring during the rug

manufacturing in tufting machines. The brand is

capable of producing various guns according to all pile

sizes and also has the experience to provide repair

guns for tufting rugs.

Module Dredger, Single Dredger

Precision, which produces single module and customdesigned

dredgers that are used in tufting machines,

contains its capability in its know-how to produce

dredgers on-demand. We serve our customers with

the first base, second base, felt and fujinback used

in the tufting sector through Yangzhou Yarun Fabric

which we represent.

Having many years of specialization in tufting

parts Precision continues to work with Ateks, an

experienced name in the industry, in Turkey and

Middle East distributorship for 6 years. These two

brands which bring new products each passing day

to the sector, continue their production together with

their product quality and experience. The brand that

has specialized especially on Single Hook, Module

Hook, Duratex Tufting Knives, tufting needles,

Sensitive Repair Guns, Module Dredger, Dredger

and Tufting Accessories, presents the machinery,

needle and platinum parts to its clients by having

them produced in Switzerland, England and the U.S.A,

where it represents. Ateks also has Cavimax, Sermin

Needle and right and left Knotting Bases for tying

broken threads.

Single Hook and Module Hooks

Precision branded high-speed steel, Tungsten and

module hooks are being produced. Precision was the

first Tip-Patch hook producer in U.S.A in 1977. The

purpose of the brand, which has proven its quality

by selling more than 10,000,000 pieces of parts is to

provide the parts demanded by the clients who are

interested in new and innovative products.

40 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Berjer modellerine

tasarımsal dokunuş

Mobilyalara son dokunuşu veren ve mekanları daha keyifli

hale getiren berjerlere Art Design ile tasarımsal bakış

açısı geliyor. Metalin geometrik formlarla yorumlandığı

Art Design’ın berjer modelleriyle zevkinizi kolayca

yansıtabiliyorsunuz.

Mobilyaya yeni bir soluk getiren, mekanı bütüncül bir

yaklaşımla ele alan Art Design, yaptığı tasarımlarla

kişilerin ve mekanların farklılaşmasını sağlıyor.

Mobilyanın olmazsa olmazı, tek başına kullandığında dahi

mekanın havasını değiştiren berjer modellerine Art Design

yeni bir bakış açısı getirerek tasarımı daha yukarılara

taşıyor. Metalin geometrik formlarda kullanıldığı yeni

berjer modellerinde, renklerde ise siyahın hakimiyeti göze

çarpıyor. Rahatlığıyla da tasarımı kullanışlı bir hale getiren

Art Design’ın yeni berjer modelleriyle mekanlar yeniden

hayat buluyor. Mobilyalarınızla evinizin ruhunu yansıtmak

istiyorsanız, birçok model alternatifi ve aklınızdaki

tasarımların gerçek hallerini bulacağınız Art Design’ın

Modoko’daki ve Kalamış’taki mağazalarına uğramanız veya

@artdesignmobilya instagram hesabından iletişime

geçmeniz yeterli.

42 DECORDECOREylül -- Ekim 2022


A design touch to bergere models

Art Design brings a design perspective to bergere

armchairs that give the final touch to furniture and

make spaces more enjoyable. You can easily reflect

your taste with the wing chair models of Art Design,

where metal is interpreted with geometric forms.

Bringing a breath of fresh air to furniture and

addressing the space with a holistic approach,

Art Design ensures the differentiation of people

and spaces with its designs. Art Design brings a

new perspective to the bergere models, which

are indispensable for furniture and change the

atmosphere of the space even when used alone,

and elevates the design. In the new bergere models,

where metal is used in geometric forms, black

dominates the colors. With the new bergere models

of Art Design, which makes design useful with its

comfort, spaces come to life again. If you want to

reflect the spirit of your home with your furniture,

just visit Art Design’s stores in Modoko and Kalamış

where you will find many model alternatives and

the real versions of the designs you have in mind, or

contact @artdesignmobilya instagram account.

DECOREylül - Ekim 2022

43


“Renk, Türkiye’de insanların çok

konuştuğu ama cesaret edemediği bir konu”

Kastamonu Entegre’nin sektör profesyonelleri için bir

ilham merkezi olarak hayata geçirdiği KEAS Konsept

Stüdyo, yeni bir buluşma dizisine ev sahipliği

yapmaya başladı. “Doğadan Hayata Köprü” başlıklı

buluşmaların ilkinde, içmimar Jale Kulin ve Doç. Dr.

Ayşegül, “Renk” teması üzerine ilham verici bir sohbet

gerçekleştirdi. Dünya Mimarlık Haftası’nda düzenlenen

etkinliğin katılımcıları arasında farklı kuşaklardan

mimar ve içmimarlar yer aldı.

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası

Kastamonu Entegre, faaliyetlerinin odağında yer alan

“Doğadan Hayata Köprü” felsefesi çerçevesinde,

farklı temalarda buluşmalar düzenliyor. Yapı Kataloğu

moderatörlüğünde gerçekleşen Doğadan Hayata

Köprü Buluşmaları’nın “Renk” temalı ilk oturumunda,

içmimar Jale Kulin ve MSGSÜ öğretim üyesi Doç. Dr.

Ayşegül Kuruç konuşmacı olarak yer aldı. Makro ve

mikro ölçeklerde renk kullanımının tasarım dünyasındaki

yeri ve önemi üzerine bilgilerin paylaşıldığı

oturumda, renk ve bellek arasındaki ilişkinin önemi

vurgulandı.

“Renk bir kent politikası aslında”

Rengin bir bellek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ayşegül

Kuruç, belli bir şehrin bizde uyandırdığı hisse ve ‘imge

renk’e dair şunları aktardı: “Bulunduğumuz coğrafyadaki

renkler üzerine şehirlerimizi kuruyoruz.

Bu renkler belleğimizde yer ediyor.

Yabancı bir şehre gitmeden onu düşündüğümüzde

bile, o coğrafyayla özdeşleşmiş renkler zihnimizde

beliriyor. Kahire’yi düşündüğümüzde zihinde beliren

piramit imgesi ve sarı çöl rengi gibi... Renk bir kent

politikası aslında. Farklı dönem yapılarına bakıp

her on yılın renk kartelaları kolaylıkla çıkarılabilir.

Önemli olan o şehrin ruhuna ve dokusuna uyan renklerin

kullanılması. Doğru kullanıldığında gri çok iyi

bir arka plan rengi olabilir.” dedi.

“Renkten ne kadar etkilendiğimizi unutuyoruz”

Mikro ve makro ölçeklerde renk kullanımı hakkında

bilgiler paylaşan içmimar Jale Kulin, mimaride

hacim değiştikçe rengin de değiştiğine dikkat çekti.

Rengin yaşadığımız her alan üzerinde psikolojik bir

etkisi olduğunu, bu nedenle renk ve duygunun birbirine

çok bağlı olduğunu hatırlatan Kulin, sözlerini

şöyle sürdürdü: “Renkten ne kadar etkilendiğimizi

unutuyoruz, oysaki doğadaki her canlı kendi içinde

bir renk barındırıyor ve biz bunu her gün bir çiçekte,

bir böceğin ya da kelebeğin kanadında görebiliyoruz.

Renk, ne kadar minimal olsa da aslında bir ifadedir

ve Türkiye’de insanların çok konuştuğu ama cesaret

edemediği bir konudur.” dedi.

“Doğadan Hayata Köprü” buluşma serisi, mimarları,

içmimarları ve sektör profesyonellerini yılsonuna

kadar farklı temalarda bir araya getirecek.

44 DECORDECOREylül - Ekim 2022


“Color is a hot issue in Turkey but which

people do not dare”

The KEAS Concept Studio, brought to life by

Kastamonu Entegre as an inspiration hub for the

industry professionals, has started to host a new

series of meetings. In the first leg of the meetings

titled “Bridging Nature and Life”, interior designer

Jale Kulin and Assoc. Prof. Ayşegül Kuruç delivered

an inspiring talk on “Color”. The event held during

the World Architecture Week included architects and

interior designers from different generations as the

participants.

Kastamonu Entegre, the global brand of the woodbased

panel industry, holds a series of meetings on

different themes in line with its “Bridging Nature

and Life” philosophy positioned at the core of its

operations. Interior designer Jale Kulin and MSGSU

faculty member Assoc. Prof. Ayşegül Kuruç took

part as the speakers in the first session of the Bridging

Nature and Life Meetings moderated by Yapı

Kataloğu, which touched on the theme of “Color”.

During the session where an insight into the place

and importance of the color use on macro and micro

scales in the design world was shared, the importance

of the correlation between color and memory

was stressed.

“Color is actually an urban policy”

Remarking that color is a memory, Assoc. Prof.

Ayşegül Kuruç spoke about the feeling a certain

city evokes in us and the ‘image color’ and said,

“We build our cities on the colors of our geography.

These colors are imprinted on our memories. Even

when we think about a foreign city before going

there, the colors identified with that geography

spring to our minds. Like the pyramid image and the

yellow desert color springing to our minds when we

think of Cairo... Color is actually an urban policy. It

is so easy to deduce color scales of every decade by

examining the structures from different eras. The

thing that matters is using the colors that fit the

spirit and texture of that city. When used properly,

gray can turn into a very good background color.”

“We forget how much we are influenced by colors”

Sharing insights into color use on micro and macro

scales, interior designer Jale Kulin underlined the

variance of colors depending on volumetric changes

in architecture. Kulin reminded that color has a psychological

effect on every area we live in, making it

closely correlated with emotions, and said, “We forget

how much we are influenced by colors, whereas

every living being in nature inherently contains a

color and we can see this in a flower or on the wings

of an insect or butterfly every day. Color, however

minimal, is actually a statement and a hot issue in

Turkey but which people do not dare.”

The “Bridging Nature and Life” meetings series will

bring together architects, interior designers and

industry professionals under different topics until

the year-end.

DECOREylül - Ekim 2022

45


Enerji veren dekorasyon önerileri

Evlerde daha çok vakit geçireceğimiz bugünlerde, doğru seçilmiş renk ve

tasarımlarla enerjinizi artırma fikri Kelebek Mobilya’dan.

En çok zaman geçirdiğimiz ve bizi en çok etkileyen

mekânların başında gelen evlerimiz, pozitif enerji

verecek şekilde dekore edildiğinde, bu olumlu

atmosfer iş yaşamımız ve sosyal çevremiz ile

olan ilişkimizi dahi etkiliyor. Evdeki enerjiyi

dengelemek için işe mobilyalardan başlamak

gerekiyor. Mobilyalarda yapılacak ufak değişimler ve

kullanılacak aksesuarlarla ortamdaki enerjiyi kolayca

yükseltmek, sabahları daha dinamik uyanmak ve gün

boyu aktif olmak mümkün.

Enerji veren renkli mobilyalar

Renklerin evlerdeki enerjiyi dengelediği ve olumlu

enerjiye katkı sağladığı bir gerçek. Canlı bir turuncu,

sarı, parlak yeşil ve pembe renkte tekli bir koltuk

ya da kırlent kullanmak odanızın enerjisini anında

yükseltecektir. Yeşil genellikle sakinleştirici olarak

kabul edilse bile, parlak tonları güçlü bir yaşam

enerjisi sağlar. Turuncu ise bulunduğu ortamda

enerji ve coşkuyu temsil eden heyecan verici bir

renktir. Açık tonlardaki pembelerle daha dingin bir

hava yakalarken, koyu pembelerle evinize canlılık

katabilirsiniz. Sarının neşe saçan enerjisini bilmeyen

yoktur. Yaz mevsimini temsil eden sarı, bulunduğu

alana hareketlilik katar. Evinizde hangi noktada

yüksek enerji bulunsun istiyorsanız orada sarı renkli

bir aksesuar kullanabilirsiniz.

46 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Evinizde fazla renk kullandığınız için enerji patlaması

yarattığınızı düşünüyor ve sakinlik arıyorsanız,

beyaz renk ve pastel tonlar kullanarak ortamı

sakinleştirebilirsiniz.

Anlam yüklemediğiniz eşyalarınızla vedalaşın

Evinizin büyüklüğü, eşya yoğunluğu, boş alan oranı

da pozitif enerjinizi arttırmak için önemli bir etkendir.

Evinizde mobilyalarınızın kattığı dekoratif enerji kadar,

boş alanların sağladığı ferahlık hissi de vazgeçilmezdir.

Ferahlık sağlayacak boş ve mobilyasız alanlar da

birbiriyle orantılı olmalı. Evinizde canlı ve olumlu bir

enerji sarmalı oluşturmak için Konmari yönteminden

ilham alabilirsiniz. Konmari eşyalarınızı odaya göre

değil kategori bazında değerlendirip, eleyerek, seçerek

tüm evinizi, hatta hayatınızı yeniden düzene koymanıza

yardım eden bir düzenleme tekniğidir. Japon düzenleme

uzmanı ve yazar Marie Kondo eşyaları kategorilere göre

ayırarak yerleştirmemizi ve kullanmadığımız eşyalara

ise enerjimizin bir parçası oldukları için zamanı gelince

teşekkür edip ayrılmamız gerektiğini vurguluyor.

Işık saçan aksesuarlar

Eve enerji sağlayan en büyük kaynak gün ışığıdır.

Yeterince ışık almayan bir evdeyseniz, klasik

tavan lambalarınıza ilaveten aplik ya da lambader

kullanımızda fayda var. Pozitif enerjiyi artıran, yüksek

aydınlatmalı ve doğal tonlarda ışık veren ampullere ve

birden fazla aydınlatıcıya yönelmelisiniz. Sakinleştiren

ve iç huzuru sağlayan renklerde mobilyalarınıza

uyumlu halılar, puflar ve sehpalar enerjik bir ortamı

destekleyecek unsurlar. Bunun yanı sıra rengarenk

avizeler ve masa lambaları da çalışma ortamınıza renk

katacaktır.

DECOREylül - Ekim 2022

47


Nostaljik dokular nostaljik anlar:

ALBOX VINTAGE

Sonbahar ayıyla birlikte nostaljiye duyulan özlem karşısında Albox, Vintage mutfak

modeliyle eskinin özlemini mutfağında yansıtmak isteyenlere hitap ediyor.

Teknolojiyi ve tasarımı en iyi harmanlayan marka

Albox, mutfak modellerinde her tarza hitap etmeye

devam ediyor. Klasik bir mutfaktan vazgeçemeyenler

için Vintage isminde özel bir modeli hayata geçiren

Albox, bu modelde kullandığı 3D-Foil yüzeyle mutfağın

uzun yıllar boyunca kullanımı sağlıyor. Farklı renk

seçenekleri bulunan Albox Vintage, hüznün mevsimi

sonbaharda maziyi özlemle anmak isteyenler tercih

edeceği bir model. Parlak ve mat seçenekleriyle

gerçek klasik mutfak deneyimi yaşatacak Albox

Vintage, fonksiyonelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Albox’ın, son teknoloji kullanılarak tasarlanan çok

fonksiyonlu ürünlerini görmek ve bilgi almak için

Göztepe mağazasını ziyaret edebilir ya da

@alboxkitchen instagram sayfasını inceleyebilirsiniz.

48 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Nostalgic textures nostalgic moments:

ALBOX VINTAGE

Against the longing for nostalgia with the month of autumn, Albox appeals

to those who want to reflect the longing of the past in their kitchen with its

Vintage kitchen model.

Albox, the brand that best blends technology and

design, continues to appeal to every style in kitchen

models. Realizing a special model called Vintage for

those who cannot give up a classic kitchen, Albox

ensures the use of the kitchen for many years with

the 3D-Foil surface used in this model. Albox Vintage,

which has different color options, is a model that will

be preferred by those who want to remember the

past with longing in autumn, the season of sadness.

Albox Vintage, which will provide a real classic kitchen

experience with its glossy and matte options, also

comes to the fore with its functionality. You can visit

the Göztepe store or check out the @alboxkitchen

instagram page to see and get information about

Albox’s multifunctional products designed using the

latest technology.

50 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Heimtextil Summer Special dünyayı konuk etti

117 ülkeden 2300 katılımcı, geniş bir ürün grubu yelpazesini sergiledi.

Ziyaretçiler, kontrat tekstillerden halıya, dekoratif ve döşemelik kumaşlardan

fonksiyonel tekstillere geniş bir ürün grubunu başarıyla sergiledi.

FRANKFURT – Toplam 117 katılımcı ülke, yaklaşık

63.000 ziyaretçi ve 2300 katılımcı ile Frankfurt sergi

merkezinde uluslararası tekstil fuarlarının gösterişli

bir şekilde yeniden başlatılması sağlandı. Her üç etkinliği

de (Techtextil, Texprocess ve bir defaya mahsus

Heimtextil Yaz Özel) ziyaret konusunda İtalya, Fransa,

Türkiye, Büyük Britanya, Hollanda, Belçika, İspanya,

Polonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Pakistan

ve ABD zirveyi oluşturdu. Her üç iş platformunda da

hızlı sipariş aktivitesi ve yüksek ziyaretçi kalitesi ve

memnuniyetine ek olarak, kişisel küresel karşılaşmaların

yoğun pozitif enerjisi özellikle dikkat çekiciydi.

Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun

şöyle dedi: “Dünya Frankfurt’ta tekrar bir araya geldi.

Pandemi ile ilgili aradan hemen sonra uluslararası

karşılaşmalar ve motive edici yeni işler geri döndü:

Tekstil fuarı işi geri döndü ve küresel gücünü gösteriyor.

Biz ve küresel Texpertise Ağımız, dünya çapında

tekstili kapsayan 60 etkinlikle değer zinciri, geleceğe

olumlu bakıyor. Aynı zamanda, küresel zorluklar zemininde,

BM Ortaklıklar Ofisi ile işbirliği içinde Bilinçli

Moda ve Yaşam Tarzı Ağı gibi uluslararası ortaklıklarımızı

genişletmeye devam edeceğiz.”

Devam eden seyahat kısıtlamalarına rağmen, her üç

ticaret fuarı da hem katılımcılar hem de ziyaretçiler

açısından pandemi öncesi uluslararası seviyelerini

korudu. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Pakistan, Hindistan,

Kore ve ABD de en çok ziyaretçi ülkeler arasında

yer aldı. Ziyaretçi memnuniyeti her üç etkinlik için

de ortalama yüzde 91 ile yüksek düzeyde sabit kaldı.

Eski ve yeni ortaklarla yoğun canlı paneller, kişisel

alışverişlerde yeni küresel temaslar, doğrudan di-

52 DECORDECOREylül - Ekim 2022


yalogda kendiliğinden işbirlikleri - tüm bunlar nihayet

tekrar mümkün oldu. Dünyanın her yerinden alıcılar,

sipariş vermek ve yeni iş başlatmak için çapraz ağ

oluşturma için ticaret fuarı üçlüsünün tek seferlik

paralellik şansını yakaladı.

Tekstil ve Tekstil Teknolojileri Başkan Yardımcısı Olaf

Schmidt, şunları söyledi: Yaklaşık 1.000 milyar ABD

doları olan küresel hacmi ve 2026 yılına kadar yüzde

4,4’ün üzerinde öngörülen büyüme oranı ile tekstil

endüstrisi, en önemli küresel sanayilerden biridir.

“Tekstil endüstrisi, yüz yüze etkileşime ihtiyaç duyan,

yüksek büyüme gösteren bir pazar olmaya devam

ediyor. Neredeyse tüm tekstil değer zinciri boyunca

tam doğru zamanda ürün yenilikleri için en önemli

uluslararası pazarda benzersiz geçişler sağladık.

Heimtextil Summer Special: özel baskının

beklentileri aşıldı

Ocak ayında olağan Heimtextil fuarının pandemi

nedeniyle iptal edilmesi yüzünden uluslararası ticaret

fuarı bu yıl sektörün talebi üzerine Techtextil & Texprocess’e

paralel olarak bir defaya mahsus Summer

pecial (Yaza Özel) olarak gerçekleştirildi. Teppiche

Lalee oHG’nin satış müdürü Rüdiger Speicher, “Bu

bizim ilk Heimtextil’imizdi ve çok memnunuz. 2023’te

stant alanımızı ikiye katlamak istiyoruz. Fransa ve

Arap ülkelerinden, ayrıca Almanya’dan da başta

uluslararası olmak üzere birçok yeni bağlantımız

oldu. Aslında, bir kerelik Haziran tarihinin rakibiydim,

ama hoş bir sürpriz oldu. Fuar boyunca birçok iş anlaşmamız

bile oldu,” dedi.

Avrupa’dan ve denizaşırı ülkelerden toptancılar da

büyük hacimli işleri için birinci sınıf bağlantılar buldu.

Bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere, sektörün talebi

üzerine sadece yaz aylarında düzenlenen ev ve kontrat

tekstilleri için önde gelen uluslararası ticaret fuarı,

daha küçük bir yaz yelpazesiyle bile uluslararası

sahneye dönmeyi başardı. Ziyaretçiler, kontrat, dekoratif

ve döşemelik kumaşlardan fonksiyonel tekstillere

ve tekstil mobilyası, tekstil tasarımı ve yatak

takımları için nihai ürünlere kadar ev ve ev tekstillerini

en sonunda bizzat deneyimlemek ve sipariş vermekten

mutluluk duydular.

Bu bağlamda, geri dönüştürülebilir tekstillere ilişkin

içgörüleri içeren günlük Yeşil Turlar da iyi karşılandı.

Heimtextil Trends, sektöre yeni bir ivme kazandırdı.

Trend Space, israfı ve ekonomik dengesizlikleri

önlemeye yönelik olağandışı yaklaşımlara ışık tutuyor.

Kalabalığı memnun eden diğer kişiler, güvenilir

sertifikalara sahip Green Village’ın yanı sıra uyku ve

sürdürülebilir otel endüstrisi gibi mega bir konu olan

Heimtextil Konferansı “Sleep & More” ve ayrıca Interior.Architecture.Hospitality

programının bir parçası

olarak çeşitli konferanslar ve rehberli turlardı.

Bir sonraki Heimtextil, 10-13 Ocak 2023 tarihleri

arasında gerçekleştirilecek. Bir sonraki Techtextil

ve Texprocess, 23-26 Nisan 2024 tarihleri arasında

gerçekleştirilecek.

Heimtextil’in net bir odak noktası olarak

sürdürülebilirlik

Heimtextil Summer Special, sürdürülebilirliğe net bir

şekilde odaklanarak trendleri belirledi. PET şişelerden

ve adil ticarete tabi doğal malzemelerden yapılan

elyaflardan, tüm üretim sürecini takip etmek için QR

kodlu tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi,

ziyaretçilerin sürdürülebilirliğin mega trendini

bütünüyle deneyimlemelerini sağladı. Kenevir ve yün

gibi diğer doğal liflerle birlikte keten ve ayrıca mantar

kaplı pamuktan yapılmış nevresimler de yeşil küresel

ürün portföyünün bir parçasıydı.

DECOREylül - Ekim 2022

53


Heimtextil Summer Special hosted the world

2300 exhibitors from 117 countries displayed a wide spectrum of product

groups. from contract and home textiles, from carpets to functional textiles

FRANKFURT – With a total of 117

participating nations, around 63,000

visitors and 2300 exhibitors, a brilliant

re-launch of the international textile

fairs at the Frankfurt exhibition center

was achieved. Across all three

events - Techtextil, Texprocess and the

one-time Heimtextil Summer Special

- Italy, France, Turkey, Great Britain,

the Netherlands, Belgium, Spain, Poland,

Switzerland, the Czech Republic,

Portugal, Pakistan and the USA formed

the top visitor nations. On all three

business platforms, in addition to brisk

order activity and high visitor quality and

satisfaction, the concentrated positive

energy of personal global encounters

was particularly noticeable.

“The world met again in Frankfurt.

International encounters

and stimulating new business

returned immediately after

the pandemic-related break:

The textile trade fair business

is back and shows its global

strength. We and our global

Texpertise Network, with 60

events worldwide covering the

textile value chain, are looking

positively to the future. At the

same time, against the backdrop

of global challenges, we

will continue to expand our

international partnerships,

such as with the Conscious

Fashion & Lifestyle Network in

54 DECORDECOREylül - Ekim 2022


cooperation with the UN Office for Partnerships,” says

Detlef Braun, Member of the Executive Board, Messe

Frankfurt.

Despite ongoing travel restrictions, all three trade

shows maintained their pre-pandemic level of internationality

in terms of both exhibitors and visitors. In

addition to European countries, Pakistan, India, Korea

and the USA were also among the top visitor nations.

Visitor satisfaction also remained stable at a high level

for all three events, averaging 91 percent. Intensive

live discussions with old and new partners, new global

contacts in personal exchanges, spontaneous cooperations

in direct dialog - all this was finally possible

again. Buyers from all over the world took the chance

of the one-time parallelism of the trade show trio for

cross-networking to place orders and initiate new

business.

With a global volume of nearly 1,000 billion USD and

a predicted growth rate of more than 4.4 percent

through 2026[2], the textile industry is one of the most

important global industries. “The textile industry remains

a high-growth market that needs face-to-face

interaction. In these times of massive supply chain

disruptions, we have provided the markets with our

unique crossover at the most important international

marketplace for product innovations along almost the

entire textile value chain at exactly the right time,”

said Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile

Technologies.

Heimtextil Summer Special: expectations of special

edition exceeded

Due to the cancellation of the regular Heimtextil in

January due to the pandemic, the international trade

fair was held this year as a one-time Summer Special

parallel to Techtextil & Texprocess at the request of

the industry. “This was our first Heimtextil and we

are very satisfied. In 2023, we would like to double

our stand area. We had many new contacts, especially

international, from France and Arab countries,

but also from Germany. Only the German specialized

trade was missing. Actually, I was an opponent of the

one-time June date, but I am pleasantly surprised. We

even had many business deals during the fair,” says

Rüdiger Speicher, sales manager at Teppiche Lalee

oHG.

Wholesalers from Europe and overseas also found

first-class contacts for their volume business. It

became clear: the leading international trade fair for

home and contract textiles, which this year was held

for one time only in the summer at the request of the

industry, has already succeeded in returning to the international

stage even with a smaller summer range.

Visitors were delighted to finally experience and order

home and household textiles in person again - from

contract, decorative and upholstery fabrics to functional

textiles and end products for textile furnishings,

textile design and bedding.

Sustainability as a clear focus of Heimtextil

The Heimtextil Summer Special was trendsetting

with its clear focus on sustainability. A wide range of

products - from fibers made from PET bottles and fair

trade natural materials to textile products with QR

codes for tracking the entire production process - enabled

visitors to experience the megatrend of sustainability

in its entirety. Linen in combination with other

natural fibers such as hemp and wool as well as bed

linen made of cotton coated with cork were also part

of the green global product portfolio. In this context,

the daily Green Tours with insights into recyclable

textiles were also well received.

Fresh impulses were provided by the Heimtextil

Trends for the industry. The Trend Space put the spotlight

on unusual approaches to avoiding waste and

economic imbalances. Other crowd-pleasers were the

Green Village with reliable certificates as well as the

Heimtextil Conference “Sleep & More” on the mega-topic

of sleep and the sustainable hotel industry,

and as well the range of lectures and guided tours as

part of Interior.Architecture.Hospitality.

The next Heimtextil will take place from January 10 to

13, 2023. The next Techtextil and Texprocess will be

held from April 23 to 26, 2024.

DECOREylül - Ekim 2022

55


İplikte çözüm ortağı; Çengel İplik

Kurulduğu günden bugüne kadar müşterilerine

inovatif çözümler sunmayı hedefleyen Çengel

İplik, çalıştığı markalara kaliteli ürünler sunarak

onların çözüm ortağı bir marka olmaya devam

ediyor. Üretimini yaptıkları ürünler hakkında bilgi

veren Çengel İplik Genel Müdürü Reşit Çengel,

halı ve dokuma sektörüne yönelik ürün gruplarıyla

müşterilerine çözüm ortaklığı sunduklarını ifade etti.

Öncelikle Çengel İplik Tekstil’in kuruluşu ve

sektördeki yeri hakkında bilgi verir misiniz?

1999 Yılında kurulan Çengel İplik Tekstil, uzun yıllar

boyunca iplik ve halı sektöründe ticari faaliyetlerini

gerçekleştirerek istikrarlı yükselişini sürdürmüştür

ve 2016 yılında sanayi yatırımını realize etmiştir.

Üretimine polyester iplik ve boyama ile başlayan

Çengel İplik, uzman kadrosuyla 2017 ve 2018

yıllarında boyama kapasitesini iki katına çıkarmıştır.

Aynı yıllarda ileri teknoloji makine ve ekipman yatırımı

yapan firmamız, polyester tekstürize iplik üretimine

de başlamıştır. Firmamız, özellikle halı ve dokuma

sektörüne yönelik ürün grubuyla, müşterisine çözüm

ortaklığı sunarak faaliyetlerini sürdürmeye devam

etmektedir.

Ürünler ve özelliklerinden bahseder misiniz?

Halı ve dokuma sektörüne yönelik polyester bazlı

iplik gruplarımız bulunmaktadır. Polyester tekstürize

iplik, polyester kazan boyalı iplik, POY ve çöken

polyester iplik, sektöre sunduğumuz ürünlerdir.

Müşterilerimizin yenilikçilik anlayışlarına katkı

sunacak ve onları bir adım öteye taşıyacak ürün ve

kalitelerimizi sürekli geliştirmeyi ihmal etmiyoruz.

Yeni Üretim Tesisleriniz, üretim gücünüze neler

katacak?

Uzun yıllardır içerisinde yer aldığımız sektörde

yenilikçilik arayışımız, kalıp dışına çıkabilme

esnekliğimiz ve öncü inovatif firma olma hedefimiz,

bize yeni yatırımlar için güç ve kararlılık sağlamaktadır.

56 DECORDECOREylül - Ekim 2022


Yeni üretim tesisimizle, büyüyen ve gelişen pazarda ürün

ve üretim esnekliği, müşteri taleplerine hızlı ve eksiksiz

cevap verme, sektöre inovatif bir bakış açısı ve ürün gamı

sunma faaliyetlerini daha ileri taşıma fırsatı yakalamış

olacağız.

Firmanız hangi noktalarda rakiplerinden ayrılıyor?

Çengel İplik Tekstil, rakiplerinin ne yaptığıyla ilgilenmek

yerine, kendisine “biz neler yapıyoruz” sorusunu

sormaktadır. Enerjimizi, zamanımızı rakiplere bakarak

harcamak yerine müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleme

ve karşılamaya yönelik çalışıyoruz. Müşterilerimizle yakın

ilişki içerisinde çözüm ortaklığı kuruyoruz.

Son olarak yeni yıla yönelik hedefleriniz neler?

Yaptığınız işte yeni şeyler söyleyebilmek, alışılmışın dışına

çıkabilmek oldukça önemli olup, bunun gerektirdiklerini

yapmaya çalışıyoruz. Özellikle halı ve dokuma sektöründe

polyester iplik kullanan firmaların hem yeni ürün

geliştirme çalışmaları, hem de var olan ürün ve üretimleri

için bizimle işbirliği yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yeni

yatırımlarımıza, ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin

etrafında inşa etmeye devam edeceğiz.

DECOREylül - Ekim 2022

57


Solution partner of carpet industry

Çengel İplik, which has been aiming to offer innovative

solutions to its customers since its establishment,

continues to be a solution partner of the partners’.

Reşit Çengel, General Manager of Çengel İplik,

gave information about the products they produce,

stated that they offer solution partnerships to their

customers with product groups for the carpet and

weaving sector.

First of all, can you give information about the

establishment of Çengel İplik Tekstil and its place in

the sector?

Çengel İplik Tekstil, founded in 1999, has continued

its steady rise by carrying out its commercial activities

in the yarn and carpet sectors for many years and

realized its industrial investment in 2016. Çengel İplik,

which started its production with polyester yarn and

dyeing, doubled its dyeing capacity in 2017 and 2018

58 DECORDECOREylül - Ekim 2022


with its expert staff. Our company, which invested in

advanced technology machinery and equipment in the

same years, also started the production of polyester

textured yarn. Our company continues its activities

by offering solution partnerships to its customers,

especially with its product group for the carpet and

weaving sectors.

Can you mention the products and their features?

We have polyester-based yarn groups for the carpet

and weaving sectors. Polyester textured yarn,

polyester boiler dyed yarn, POY and collapsing

polyester yarn are the products we offer to the

sector. We do not neglect to continuously improve

our products and qualities that will contribute to our

customers’ understanding of innovation and take

them one step further.

What will your new Production Facilities add to your

production power?

That we search for innovation, that it is our flexibility

to get out of shape and it is our goal to be a leading

innovative company provide us with strength and

determination for new investments. With our new

production facility, we will have the opportunity to

carry forward product and production flexibility in the

growing and developing market, responding quickly

and completely to customer demands, offering an

innovative perspective and product range to the

sector.

At what points does your company differ from its

competitors?

Çengel İplik Tekstil asks itself the question of

‘what are we doing’ instead of dealing with what

its competitors are doing. Instead of wasting our

energy and time by looking at competitors, we work

to identify and meet the needs of our customers. We

establish solution partnerships in close relationship

with our customers.

Finally, what are your goals for the new year?

It is very important to be able to say new things and

go out of the ordinary in what you do, and we try to

do what this requires. We especially recommend

that companies using polyester yarn in the carpet

and weaving sectors cooperate with us for both

new product development and existing products

and manufacture. We will continue to build our new

investments, products and services around our

customers.

DECOREylül - Ekim 2022

59


Deneyim ve

tasarım Valentis

Home’da buluştu

Ali Kaplan: “İnsanlar halılarını

salonuna bir tablo seçer gibi

seçmeye başladırlar.”

40 yıllık sektör tecrübesi ile halı sektöründe marka

olmak için yola çıkan Valentis Home, yeni tasarım

yaklaşımları ve teknik gelişmeleri bir araya getirerek

farklı ürünler sunmayı hedefliyor. Halı üretirken

bünyesinde bulundurduğu iplik üretim tesisinin

avantajlarını dile getiren Valentis Home Yönetim

Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Kaplan, bu sayede

iplikten halıya uzanan üretim bandının tamamına

hakim olduklarının altını çizdi.

Öncelikle Valentis Home olarak halı sektörüne ne

gibi yenilikler getirmek istiyorsunuz?

Valentis Home olarak makine halısı üretiminde

tecrübeliyiz. Farklı bir oluşumla sektöre yeni bir soluk

getirmeye çalışan bir firmayız. 1983 yılından beri halı

sektöründe ve ihracat bazlı çalışan üretici kimliğimizin

yanına yenilikçi bir imaj ekleyerek sektöre farklı bir

perspektif sunmayı amaçlıyoruz. Halının kullanım

amacı ve taşıdığı anlam zaman içerisinde değişime

60 DECORDECOREylül - Ekim 2022


uğradı. Şimdilerde evlerde dekorasyonu tamamlayan

bir malzeme niteliğinde. Evlerin konseptlerine

göre halılar da gerek desen ve renk, gerekse

kullanılan malzemeleriyle farklı anlamlar taşımaya

başladılar. Valentis Home olarak biz de üst segment

ürünlerdeki yeni tasarım yaklaşımlar ve sektördeki

teknik gelişmeleri bir araya getirerek farklılık

sunmayı amaçlıyoruz. Burada amacımız, çok büyük

kapasitelerde üretim yapan bir firma olmaktan ziyade

yaklaşımı, farklı bakış açısı, insan kaynakları ve

uyumlu çalışma ortamı ile sektörde öncü bir firma

olmak.

Nasıl bir üretim gücünüz var? Ürettiğiniz halılar ve

özelliklerinden bahseder misiniz?

Henüz yeni bir firma olmamıza rağmen iyi

sayılabilecek bir üretim kapasitesi ile müşterilerimize

hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayrıca kendi firma

bünyemizde iplik üretim tesisinin olması, iplikten

halıya uzanan üretim bandının tamamına hakim

olmamızı sağlıyor. Her ne kadar alt segmentten en üst

segmente kadar ürün gamımız geniş olsa da, ağırlıklı

üretimimiz yüksek kalite ürünlerden oluşmaktadır.

2 Milyon point olarak üretilen ve dokuma sonrası bir

takım yıkama, kurutma ve boyama gibi işlemlerden

geçen ürünlerimiz her pazara hitap edecek şekilde

tasarlanmıştır. Bunun yanında zincir marketler ve

online satış yapan firmalara yönelik ekonomik bantta

yer alan ürünlerimiz de mevcuttur.

Farklı ürünleri ayni çatı altında üretmenin

avantajları neler? Bu gücü değerlendirirken nelere

dikkat ediyorsunuz?

Artık bütün alıcılar tedarikçilerinin tüm ürün

gruplarını temin edebilir pozisyonda olmasını

istiyorlar. Çünkü artık piyasalarda tek tip ürünler

satılmıyor. Pazara ürün çeşitliliği ve farklı ürün

sunanlar pazarda tutunabiliyor. Yüksek ürünler

sunarken aynı zamanda hacimli satışları tetikleyen

ekonomik ürün gamını da sunmak gerekiyor. Özellikle

internet satışlarının veya tanıtımlarının yaygınlaşması

ile birlikte urun çeşitliliği ve pazarlama argümanları

önem kazanmaya başladı. Piyasada bulunan

ürünlerin tekrarı yerine, onları farklılaştırarak estetik

çalışmalar yapıyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerde

gösterilen özen ve tasarım kaygısı ekonomik

ürünlerde de gösteriliyor. Her üretim emekle daha da

güzelleşir ve emek verdiğimiz her şey bizden bir parça

taşıyor.

Son Donemde tüketiciler ne tarz halılara talep

gösteriyor?

Son dönemlerde moda ve trendler halıyı bir

dekorasyon malzemesine dönüştürmeye başladı.

Evlerde her nesne bir sanatsal kaygı ile dizayn

edilir hale geldi. Yani insanlar halılarını salonuna

bir tablo seçer gibi seçmeye başladırlar. Sanatsal

bir nesne, sanatın tüm alanlardaki gibi özgünlük ve

yenilikçilik temalarına dönüşmeye başladı. Evlerde

halı zemin döşemesi amacından ziyade, dekorasyonu

tamamlayan hatta dekorasyonu yönlendiren bir

araç konumuna geldi. Kısaca ifade etmek gerekirse

minimalist çizgiden, desen ve renklerin çok ince ve

özenli çalışıldığı, modanın ciddi takip edildiği estetik

nesneler üretilmeye başlandı. Desen ve renklerin

yanında konstrüksiyonda önem kazanmaya başladı.

Ar-Ge çalışmaları bu noktada önemli hale geldi.

Doğru renkleri doğru desende ve doğru bir doku ile

birleştirebilen markaların öne çıkacağı bir dönem

yaşıyoruz.

DECOREylül - Ekim 2022

61


Experience and

design met at

Valentis Home

Ali Kaplan: “People are starting to choose their carpets as if they were

choosing a painting for their living room.”

Valentis Home setting out to become a brand in the

carpet sector with 40 years of sector experience,

aims to offer different products by bringing together

new design approaches and technical developments.

Ali Kaplan, Member of the Board of Directors and

General Manager of Valentis Home, expressed the

advantages of the yarn production facility it has

while producing carpets, underlined that they have

complete control of the production line from yarn to

carpet.

First of all, as Valentis Home, what kind of

innovations do you want to bring to the carpet

industry?

As Valentis Home, we are experienced in the

production of machine-made carpets. We are a

company that tries to bring a new breath to the

sector with a different formation. We aim to present

a different perspective to the sector by adding an

innovative image to our identity as an export-based

manufacturer in the carpet industry since 1983. The

purpose and meaning of the carpet has changed

over time. Nowadays, it is a material that completes

the decoration in homes. According to the concepts

of the houses, carpets began to have different

meanings, both with their patterns and colors and

with the materials used. As Valentis Home, we aim

to present a difference by bringing together new

design approaches in upper segment products and

technical developments in the sector. Our aim here

is to be a leading company in the sector with its

approach, different perspective, human resources and

harmonious working environment, rather than being a

company that produces in very large capacities.

What kind of production power do you have? Can you

mention the carpets you produce and their features?

Although we are a new company, we are trying to serve

our customers with a production capacity that can be

considered good. In addition, the fact that we have a

yarn production facility within our company allows us

to dominate the entire production line from yarn to

carpet. Although our product range is wide from the

lower segment to the upper segment, our production

mainly consists of high quality products. Our products,

which are produced as 2 million points and go through

some processes such as washing, drying and dyeing

after weaving, are designed to appeal to every market.

In addition, we also have products in the economic

band for chain markets and online sales companies.

62 DECORDECOREylül - Ekim 2022


What are the advantages of producing different

products under the same roof? What do you pay

attention to when evaluating this power?

Now all buyers want their suppliers to be in a position

to supply all product groups. Because one type of

products are no longer sold in the markets. Those

who offer product variety and different products to the

market can take part in the market. While offering high

products, it is also necessary to offer an economical

product range that triggers volume sales. Especially

with the spread of internet sales or promotions,

product variety and marketing arguments started to

gain importance. Instead of repeating products on the

market, we make aesthetic studies by differentiating

them. The care and design concern shown in high

quality products is also shown in economical products.

Every production gets better with effort and everything

we work on carries a piece of us.

What kind of carpets do consumers demand in the

last period?

Recently, fashion and trends have started to

transform the carpet into a decoration material.

Every object in the houses has become designed with

an artistic concern. In other words, people began

to choose their carpets as if they were choosing a

painting for their living room. An artistic object began

to turn into themes of originality and innovation, as in

all areas of art. Carpet flooring in homes has become

a tool that complements and even guides decoration

rather than its purpose. To put it briefly, aesthetic

objects began to be produced from a minimalist

line, in which patterns and colors were worked very

delicately and carefully, and fashion was followed

seriously. In addition to patterns and colors, it began

to gain importance in construction. R&D studies have

become important at this point. We are living in a

period where brands that can combine the right colors

with the right pattern and the right texture will come

to the fore.

DECORDECOREylül - Ekim 2022

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!