10.11.2022 Views

e-Dergi 10.Sayı

MetropolCard e-Dergi 10. Sayısı ile Yayında! Bu ayki sayımızda güncel gelişmelere dair birçok konu yer alırken siz değerli okurlarımızla tekrardan buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Keyifli Okumalar Dileriz.

MetropolCard e-Dergi 10. Sayısı ile Yayında!

Bu ayki sayımızda güncel gelişmelere dair birçok konu yer alırken siz değerli okurlarımızla tekrardan buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Keyifli Okumalar Dileriz.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Türkiye’nin İlk Çevreye Duyarlı Dijital Yemek Kartı

“Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur”

Mustafa Kemal ATATÜRK

MetropolCard e-Dergi

Bir şirket dergisinden daha fazlası ...


İcra Kurulu Başkanı (CEO)

Uğur YILDIRIM

Yayın Yönetmeni

İbrahim AKBOĞA

Koordinatör

Ahmet NARİNÇ

10. SAYI

10 Kasım 2022

İLETİŞİM BİLGİLERİ

edergi@metropolcard.com

444 92 83

www.metropolcard.com

/ metropolcard


BAŞYAZI Uğur YILDIRIM/CEO 4-5

GREENSTARS Sürdürülebilirlik Modeli

6

TEKNOLOJİ FinTek Olma Yolunda; MetropolCard 7-8

ÇEVRE 9-10

GURUR 11

FARKINDALIK 12

TEKNOLOJİ 13-14

10 KASIM 2022

10.Sayı

SEYAHAT 15-18

PUAN HARCA 19-20

GİFTPAY 21-22

PETROPAY 23-24

KAMPANYA

25-32


10 KASIM

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84.

yılında rahmetle anıyoruz.


BAŞYAZI

4

Uğur YILDIRIM

CEO

Tüm değerli

okurlarımızı

saygı ve

sevgilerimle

selamlıyorum;

ürkiye’nin ilk çevreye

duyarlı dijital yemek kartı

MetropolCard olarak yaşamın

her alanındaki tüm paydaşlarımıza

değer odaklı hizmetler sunarak,

hayata geçirdiğimiz her yenilikte

sizlerin yanında yer almaya

devam ediyoruz.

Değerli kullanıcılarımızın günlük

hayatlarında hızlı, güvenli ve

çevreci çözümler sunan

kurumumuz; Türkiye’nin en

gelişmiş temassız ödeme

seçenekleri ve Mobil POS

uygulaması ile sürdürülebilir

ekonomiye yapıcı katkılar

sağlıyor.

Dijitalleşmenin etkisiyle beraber

birbiriyle bu kadar temas eden

bir dünya düzeninde; sektöre

getirdiğimiz ilkler ve güzide

ülkemizin içinden çıkan bir Türk

markası olarak tüm paydaşlarımıza

karşı sorumluluğumuzun

bilincindeyiz.

Tüm dünya olarak iklim odaklı

somut çözümlere ve iş birliğine

ihtiyaç duyduğumuz kritik bir

virajın arifesindeyiz. Daha önce

de belirttiğim gibi insanı içinde

barındıran tüm konular bizim

hikayemizin birer parçası

durumunda.

Bu bilinçle hareketle;

sektörümüzde ilk ve öncü

olduğumuz karbon salımının

azaltımı başta olmak üzere

çevre konusunda “pozitif etki

yaratma” hedefimizi ve

sürdürülebilirlik alanındaki

tüm çalışmalarımızı “özde” bir

şekilde geliştirmeye devam

ediyoruz.

Gelişmiş Ödeme Yöntemlerimizle

Tüm Paydaşlarımızın

Karbon Ayak İzini Azaltıyoruz

MetropolCard; 1 Temmuz 2022

tarihi itibariyle sektöründe ilk

olarak KarbonPay projesi dahilinde

kurumsal karbon ayak

izi azaltma faaliyetlerine

destek sağlayarak, sürdürülebilirlik

hassasiyetinin günden

güne arttığı ülkemizde de

paydaşlarına çevre konusundaki

duyarlılıklarında anlık,

samimi bir şekilde yanlarında

yer alacağı yönünde “Yeşilin

Yanındayız” mottosuyla

kamuoyuna taahhütte bulunmuştur.

Gururla söyleyebilirim ki;

Türkiye’nin ilk çevreye duyarlı

dijital yemek kartı olarak

paydaşlarımızın çevreye olan

etkisini nasıl en aza indirebileceğine

dair tarafsız verilere

dayalı bilgilendirmeler sunuyor,

sunulan bu çalışma sayesinde

ise sürdürülebilir

hizmetlere dair çeşitli

farkındalıklar sağlıyoruz.


5

Sürdürülebilirlik konusunda

gerek birlikte çalıştığımız iş

partnerlerimiz gerekse güçlü

alt yapımızdan aldığımız motivasyonla;

tüm iş ortaklarımıza,

sistematik bir yaklaşımla

karbon emisyonlarını azaltmaları

için gereken desteği

vermeye hazır olduğumuzu

belirtmek istiyorum.

Markamızın tüm dinamiklerinde

içselleştirdiğimiz sürdürülebilirlik

yaklaşımını her geçen yıl

daha da benimseyerek, kullanıcılarımıza

en iyi ve çevreci

hizmetlerimizi sunmayı gönülden

arzuluyoruz.

Bu doğrultuda; küresel iklim

krizinin neden olduğu sonuçları

azaltmak adına kurumumuz

bünyesinde gerçekleştirdiğimiz

ve gerçekleştireceğiniz çevresel,

sosyal ve ekonomik iyileştirmelerden

oluşan sürdürülebilirlik

adımlarına dair Yıldız Teknik

Üniversitesi’nin geliştirdiği

GreenStars Sürdürülebilirlik

Modeli’ne uygunluk beyanı aldığımızı

ifade etmek istiyorum.

MetropolCard; sektöründe öncü

ve örnek olduğu sürdürülebilirlik

çalışmalarına gelecek nesillere

daha iyi bir Dünya bırakmak

adına ilerleyen dönemde de

devam edecek…


Sözlerime son verirken; ekonomik

kalkınmanın refah bir Türkiye için

olmazsa olmazı olduğuna inanan ve

savaş sonrası yorgun bir ülkeyi ileri

görüşlü vizyonuyla ayağa kaldıran

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının

84. yılında rahmetle anıyoruz.


6

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GREENSTARS

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ

UYGUNLUK BEYANI

Sayın;

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

Sürdürülebilir bir gelecek için;

“iklim değişikliğini düzeltmek”, “eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele

etmek” ve “yoksulluğu sona erdirmek” temel görevler olarak belirlenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,

BM tarafından on yedi farklı başlıkta tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda YTÜ tarafından geliştirilen “GreenStars Sürdürülebilirlik

Modeli”, kurumların vizyon ve stratejilerini, “Çevresel, Ekonomik ve Sosyal”

boyutlarda şekillendirerek, iş süreçlerini ve yürüttükleri faaliyetleri bu

yaklaşıma bağlı ele almalarını amaçlamaktadır.

Kurumunuzun vizyon ve stratejilerinin “GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli”

ile sunulan yaklaşımla örtüştüğünü; aynı doğrultuda, iş süreçlerimiz ve

faaliyetlerimizin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olduğunu/

olacağını beyan ediyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Rektör

www.greenstarscertification.com


TEKNOLOJİ

7

etropolCard teknoloji

ve dijitalleşme sürecini

doğru kullanarak dijital

geliştirmelerde bulunuyor hızlı,

güvenli, kaliteli ve dijital bir

finansal döngüyü pratik ve

avantajlı çözümlerle destekliyor.

Sektörde gerçekleştirdiğimiz

öncü dijital yeniliklerle

birlikte ödeme entegrasyonları

ve finansal teknoloji kullanımımız

ile Fintek olma yolunda

emin adımlarla ilerliyoruz.

Olma Yolunda; MetropolCard


Uğur YILDIRIM / CEO

FinTek olma yolunda; MetropolCard

8

Hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşme süreci

birçok alanda olduğu gibi iş dünyasında da

önemli dönüşümleri gerçekleştirerek yeni

dijital pratikleri meydana getirmektedir.

Araştırmacıların dijital çağ olarak yorumladıkları

günümüz dijitalleşme sürecinde ihtiyaçların

belirlenmesi ve bu doğrultuda

adımların atılması finans ve teknoloji kavramlarında

da önemli değişikleri doğuruyor.

Yeni tür finans kavramı olan fintek (finansal

teknoloji) finansal hizmet ihtiyaçlarına hızlı,

güvenli ve işlevsel özellikler sunuyor.

Fintek kavramı dijital finansal geliştirmeler

olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan özellikle

yapay zekâ kullanımı, dijital sistemler ve

güvenli altyapı geliştirmeleri ile firmaların

yeni finansal çözümlerde bulanmaları

önemli fintek adımlarını oluşturuyor.

Startups.Watch ve T.C. Cumhurbaşkanlığı

Finans Ofisi iş birliği ile hazırlanan Türkiye

Fintek Görünümü V0.8 29 Mart 2022’de

yayınlandığı rapora göre 2022’nin ilk 3

ayında fintekler 16 milyon dolar fonlandığı

görülmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de

559 adet aktif fintek şirketi bulunduğuna

işaret edilen raporda sıralamayı en çok

“Ödeme” hizmeti üzerine kurulu firmaların

oluşturduğu görülmektedir.

Kapalı devre ön ödemeli sistemiz ve e-para

lisanslı cüzdan uygulamaları ile yaptığımız iş

birlikleri ile geliştirdiğimiz çözümler,

MetropolCard’ı fintek olma yolunda hızla

ilerletmektedir. Bunların yanı sıra fintek

firması statüsünde yer alan önemli elektronik

ödeme sistemleri şirketleriyle de entegrasyonlarda

bulunuyor ve kullanıcılara

ödeme imkanı ve kolaylığını pratik ve avantajlı

çözümlerle sağlıyoruz.

Yemek kartı sektörü genel itibariyle kullanıcı,

müşteri ve üye birleşiminden oluşur.

Bu bakımdan kalite standartlarını artırma

girişimleri tek bir alanda değil birçok

alanda kapsamlı bir biçimde olmalıdır. Biz

de bunun bilincinde olarak, kullanıcılarımıza,

müşterilerimize ve üyelerimize

yönelik dijital ödeme yöntemleri ile projeler

geliştiriyoruz. Sektörde ilk online ödemeli

yemek kartı olarak yaptığımız geliştirmeler

ve dijitalleşme çalışmalarımız

Türkiye’nin en dijital yemek kartı olarak

anılmamızı sağladı.

Web sayfamız, mobil uygulamalarımız,

dijital ödeme altyapı hizmetimiz, online

para yükleme ve ödeme yapma özelliklerimizle

bütünleşerek teknoloji ve dijitalleşme

çalışmalarımızla sektörde önemli

bir yer almaktayız.

Tüm bu ilerleme süreçleri için belirtmeliyim

ki; Teknolojik yenilik süreçleri Araştırma

ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla

yakından ilişkilidir. MetropolCard’ın bir

AR-GE merkezi olması ve IT (Bilişim Teknolojileri)

departmanı olarak sürekli projeler

ve geliştirmelere imza atması bizleri

bu dijital dönüşüm sürecinde özellikle

sektörel bazda motive eden önemli özelliklerimizden

biri olmuştur.


ÇEVRE

Karbon Ayak İzi ile Mücadelede MetropolCard

9

MetropolCard ailesi olarak 2050 hedeflerimiz

doğrultusunda karbon ayak izinin

azaltılması konusundaki hassasiyetimizi

sürdürüyor ve bu alanda çalışmalarımıza

devam ediyoruz. MetropolCard, “kartsız

yemek kartı” betimlemesi ile sektöründe

kendini rakip firmalardan ayrı bir alana

konumlandırmış, inovatif çözümleri ile

doğaya ve çevreye saygılı bir kullanıcı

deneyimi oluşturmayı amaçlıyor.

Bu anlamda MetropolCard, karbon ayak

izi hesaplama raporlamalarının uluslararası

standartlarda kabul görmesi ve şeffaf,

açık ve doğru veriler ile eksiksiz şekilde

oluşturulması için 3pmetrics ile 10 Mayıs

2022 tarihinde anlaşmaya vardı. Bu iş birliği

ile MetropolCard, 2020 ve 2021 yılları

için kullanıcıların hayatını kolaylaştıran

inovatif sistemlerin ve üretimden tüketime

kadar süregelen tüm süreçlerin kapsandığı

bir “Karbon Ayak İzi Analiz

Raporu” oluşturmuştur.

Söz konusu rapordan elde edilen verilere

göre MetropolCard’ın 2021 yılında doğaya

katkıda bulunan yenilikçi ve modern

çözümleri sonucunda; ödeme yöntemlerinin

dijitalleşmesi ve fiziksel kart kullanımı

yerine dijital ödeme sistemlerinin

tercih ve teşvik edilmesi ile karbon ayak

izi, %10 oranında azaltılmıştır.

Firmamızın insana, doğaya ve teknolojiye

dost çalışma anlayışı, sürdürülebilirlik

hususundaki hassasiyeti ve yenilikçi

çözümlere adapte olma hızı; 1 Temmuz

2022 tarihinde “KarbonPay” projesini

hayata geçirmemize olanak tanımıştır.

2021 yılında Zeytinburnu Belediyesi ile

sürdürdüğümüz “Atık Kazanç Projesi” ile

iklim değişikliğine dikkat çektik. Bu proje

kapsamında 1 yılda 1.475 ton atık topladık

ve 890 bin TL değerinde hediye puanı,

projeye dahil olan katılımcılara dağıttık.

Doğaya ve çevreye

dost olma

prensiplerimiz

bizi

çevresel

ve

sosyal

sorumluluk

hedeflerimizde

bir adım

daha ileri

götürdü ve

cesaretlendirdi.

Bu

anlamda “Yeşilin

Yanındayız”

manifestomuzu

kamuoyuna

sunarak web

sitemiz üzerinden

sürdürülebilirlik

hedeflerimizin,

amaçlarımızın ve

insanca yaşayabilmek

adına hepimizin

üzerine

düşen görev ve

sorumlulukların bilinci

ile pozitif bir etki yaratmaya

çalıştık.

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izleri genellikle bir yıl boyunca

CO2’ye eşdeğer ton cinsinden ölçülür

ve diğerlerinin yanı sıra bir kişi, kuruluş,

ürün veya etkinlikle ilişkilendirilebilir.

Toplamı karbon ayak izleri ile sonuçlanan

sera gazları; fosil yakıtların, gıdaların,

mamul malların, malzemelerin, yolların

veya ulaşımın üretim ve tüketiminden

gelebilir.


10

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Tanımı

Ne Yapabiliriz?

Dünya Sağlık Örgütü, karbon ayak izini “faaliyetlerin, fosil

yakıtların yakılması yoluyla üretilen karbondioksit miktarı

üzerindeki etkisinin bir ölçüsü ve ton olarak üretilen

CO2 emisyonlarının ağırlığı” şeklinde tanımlıyor.

Karbon ayak izini %100 doğru bir şekilde

tahmin edemesek de onu azaltmak için yapabileceğimiz

şeyler var. Bunlar genel

olarak hepimizin bildiği yöntemlerdir:

Toplu taşıma kullanımını

artırarak

özel araç kullanımını

azaltmak,

Vegan/vejetaryen

beslenme

biçimini

benimsemek,

Araç kullanmak

yerine yürümek /

bisiklet kullanmak,

Tek kullanımlık

plastik kullanımını

azaltmak (pipet, pet

şişe),

Uçmaktan kaçının,

Sürdürülebilir çözümler

tercih edin,

Geri dönüşüme katkı

sağlayın.

Şirketlerin bu alanda

yapabilecekleri küçük

gözüken ama büyük

etkisi bulunan adımlardan

biri israfı ortadan kaldırmaktır.

Bu adımlar kışın

ısıtıcıyı daha az açmak,

yazın daha az klima kullanmak

ya da gereksiz yere

ışık harcamamak gibi çok

basit eylemlerden oluşabilir.

Diğer yandan tek kullanımlık

plastik ve karton kullanımını

ortadan kaldırmak ve geri

dönüşüm yapmak gibi eylemler

hem sürdürülebilirliğe katkı

sağlar hem de ekip ruhunu

güçlendirir.

Günümüzde birçok şirket sürdürülebilirlik

projelerine ağırlık

vermeye başladı. MetropolCard

ailesi olarak yalnızca müşterilerimize

etkili ve inovatif çözümler

üretmekle kalmıyoruz, sürdürülebilirlik

projelerimiz ve bu

alanda süregelen çalışmalarımız

ile karbon ayak izimizi

azaltmaya yönelik eylemlerde

bulunuyoruz.

Kartsız yemek kartı mottosuyla

çıktığımız bu yolda, dijital

dönüşümün ayak seslerine

kulak tıkamadık ve inovatif

çözümler üretmeye özen gösterdik.

Bu şekilde gereksiz kart

kullanımını azaltarak hem

doğaya bir katkıda bulunduk,

hem güvenli ödeme yöntemleri

geliştirdik hem de fiziksel

kartların getirdiği ek maliyetten

kurtularak bu maliyeti,

şirketimizin bu alandaki diğer

çalışmalarında kullanmak

üzere dağıttık.


Gurur

11

MEVOLUTION FRC TAKIMIMIZ

TÜRKİYE 2. 'Sİ OLDU!

na sponsoru olduğumuz Mevolution Robotic Takımımız Pendik Kurtköy

Spor Salonu’nda düzenlenen “2022 FRC OFF-SEASON” liseler arası robot

turnuvasında üstün başarı örneği göstererek “Finalist Ödülü” almaya

hak kazandı ve Türkiye 2.’si olarak büyük başarıya imza attılar.

Yarışmaya aylar süren bir çalışma ile

hazırlanan MEV Koleji Özel Büyükçekmece

Okulları Anadolu Lisesi-Fen Lisesi

öğrencilerimizden oluşan MEVOLUTION

FRC TAKIMI' mız Bosphorus Regional turnuvası

sonrasında robotlarını OFF-SEA-

SON karşılaşmaları için hazırladılar.

Hazırlık aşamasında; ekipte yer alan

elektronik, mekanik ve programlama

takımı açıklanan oyun kurallarına ve verilen

görevlere göre robotu tasarlayıp yeniden

inşa ettiler.

Tüm hazırlıklar tamamladıktan

sonra 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri

arasında Pendik Kurtköy Spor Salonun

'da düzenlenen "2022 FRC

OFF-SEASON" liseler arası robot

turnuvalarında üstün başarı örneği

gösterip, “FİNALİST ÖDÜLÜ”

almaya hak kazanarak “TÜRKİYE

2.’si" olup büyük başarıya imza attılar.

Başta takım koçlarımız Sayın

Hakan UZUN ve Sayın Gökay

YILMAZ olmak üzere, takım öğrencilerimizi

tebrik eder, başarılarının

devamını dileriz.


FARKINDALIK

12

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE

BİLİNMESİ GEREKENLER

Olcay TANYEL

İş Sağlığı ve

Güvenliği Uzmanı

Sağlıklı iş güvenliği bilincinin

oluşturulması amacıyla

MetropolCard genel müdürlük

binasında İş Güvenliği

konulu eğitim düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Olcay Tanyel’in bilgilendirdiği

eğitim kapsamında, hem

işverenlerin hem de çalışanların

sorumlulukları anlatılırken

yaşanan örnekler üzerinden

analizlere yer verildi.

İş güvenliği kültürünün önemine

değinen Tanyel, “ Sağlıklı

ve güvenli davranışın bir

alışkanlık haline getirilmesiyle

iş güvenliği kültürü edinilmiş

olacaktır. Kültür kazanımı,

sorumluluk ve bilincin

üst düzey halini oluşturur.

Böylece riskler en aza indirilirken,

bilinçli birey oluşumu

gerçekleşir. İş güvenliğinde

temel hedef bu olmalıdır”

dedi.

Eğitimde iş güvenliğinin gerçekleşmesi

için alınması

gereken tedbirlere değinildi.

İnteraktif biçimde gerçekleşen

eğitimde çalışanlarımız

merak ettikleri konuları

sordu. Yaklaşık 2 saat süren

eğitimde deprem ve deprem

anında yapılması gerekenler

üzerine de önemli bilgiler

verildi. Ayrıca homeoffice

kavramıyla iş pratiklerinde

yeni standartların oluşması

da iş sağlığı ve güvenliği

konularında yeni gelişmelere

neden olarak yer aldı.


Teknoloji 13

Nöropazarlama

Tüketicinin karar sürecinde

nöroteklonoji ve nöropazarlama.

Nöropazarlama tüketicilerin zihin

hareketlerine odaklanıp satın alma davranışlarını

basit bir şekilde bularak pazarlama

tekniklerini oluşturur. Nöropazarlamanın

temelinde nörobilim vardır. Nörobilim

ise sinir ve sinir sistemlerinin davranış ve

öğrenme ilişkisini inceleyen bir bilim

dalıdır. Nasıl öğrendiğinizi ve nasıl davrandığınızı

ölçer. Nörobilim yöntemleri pazarlama

alanında kullanıldığında Nöropazarlama

oluşmuş olur. Nöropazarlamanın

amacı ise tüketicilerin bilinç dışı kararlarını

tespit etmek ve tüketicilerin istek ve

arzularına uygun alanlarda mal ve hizmet

sunmak için kullanılır. Geleneksel yöntemlerle

uygulanan metotlarda insanların

verdiği cevaplarla uygulamadaki tutum ve

davranışları birbirini tutmayabilir. Nörobilim

burada insanları çözümlemek adına

soru sormayı değil teknolojiyi katar. Çünkü

anket, odak konuşması, panel gibi geleneksel

metotlar her zaman rasyonel sonuçlar

vermeyebilir. Nörobilimin katkılarıyla

kullanılan Nöropazarlama insanın bilinç

altına inerek nasıl reaksiyon verdiğini ölçer.

Tüketicilerin ‘’kara kutu’’ diye adlandırılan

zihinlerinde tüketicilerin neyi talep ettiği

çözüldüğünde arz da taleple doğru oranda

gerçekleşecektir. Nöropazarlama, tüketici

beyninin nasıl algılandığını ürün ve

hizmetlere olan ilgisinin ortaya çıkarılmasında

kanıtlanabilir olmasını sağlayan bir

bilim dalı olarak tanımlanır. Böylece Nöropazarlama

hem tüketici hakkında derin

bilgilere sahip olabilmekte; hem de tüketicinin

sinyallerini alabilmektedir.


14

Tüketici tercih ve kararları

değişkenlik gösterir. Bir ürüne

karşı onu almasına veya

almamasına neden olan

birçok faktör vardır. Tüketici

zihninin bir kara kutu olduğu

ve iç dünyası dikkate alındığı

için tüketici karar ve tercihlerinde

Nöropazarlama yöntemleri

kullanılır. Bu durumun

tespiti de Nöropazarlama

beynin bilinçaltı seviyesi

ölçümleri sayesinde sağlanmaktadır.

Tüketicinin bilinç

ve bilinçaltını nelerin etkilediğini

ortaya çıkarabilmeyi

böylece de bu tercih varsayımlarını

kullanarak satış

strajelerinin ve yöntemlerinin

geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Nöropazarlama araştırmaları

ilk olarak I. Dünya Savaşı sonrası

ortaya çıkmıştır. Amacı

iletişim çalışmalarıyla birlikte

ülkeleri II. Dünya Savaşı’na

ikna etmek, insanları savaşa

güdümleyebilmektir. Sinirbilim

ya da nörobilim alanında

çalışmalar yapan Antonio

Domosio çalışmalarında hafızanın,

dilin bilinçaltında yatan

sinir sistemlerinin bilinç dışındaki

davranışlarını etkilediğini

aktarmış ve araştırmalarıyla

Nöropazarlamanın temellerini

kazandırmıştır. Devamında

Gerry Zaltman’ın ileri bir nöro

görüntüleme tekniği olan FMRI

cihazını pazarlama araştırmalarında

kullanmış ve böylelikle

Nöropazarlama çalışmaları

ivme kazanmıştır.

Nöropazarlamanın daha da

ünlenmesi Danimarka’da bir

marka danışmanı olan Martin

Lindstrom’un ‘’Buyology’’ adlı

kitabıyla olmuştur. Kitapta;

marketlerin yer zeminindeki

karelerin sık döşenmiş olması

müşterilerin market arabalarıyla

geçerken çıkarttığı ses

nedeniyle hızlı hareket ettiğini

düşünmesini sağlamak ve bu

düşünceden dolayı yavaş

hareket ederek market raflarında

daha fazla kalmasını

sağlamaktır. Lindstrom Buyology

kitabında böyle örneklere

yer vererek Nöropazarlamanın

önünü açmıştır. Bu ve

bunun gibi etmenler insanların

beynindeki satın alma

duyusuyla eşleşir ve Nöropazarlamanın

temelini oluşturur.

Farklı bir bakış açısıyla insan beynini çözmeye

yardımcı olan Nöropazarlama birçok firma ve

marka tarafından kullanılmaya başlanmış ve

tüketici tercihleri tespit edilmeye başlanmıştır.

Tüketici beynini çözmeyi geleneksel yöntemlerin

haricinde FMRI, EEG, Eye Tracking,

GSR, MET vb. cihazları kullanarak

deneklerin bilinçaltına inilmiş ve

alınan sonuçlarla birlikte yeni planlar

geliştirilmişlerdir. Tüketicilerin

satın alma kararlarının bu çalışmalarla

rasyonel değil duygusal

olduğu sonucu çıkmış ve firmalarda

çalışmalarını duygusal beyin

üzerin yönlendirmişlerdir. Nöropazarlama

çalışmaları her geçen gün artmış

olup dünyada ve Türkiye’de kullanılmaya

başlanmıştır. Dünyada Nöropazarlama

şirketlerinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde

bulunmaktadır. Bright House Amerika’da

bulunan en önemli şirketlerden birisidir.

Nöropazarlama alanındaki bu örneklere

birçok teknoloji şirketi dahil olarak örnek gösterilebilir.

Nöropazarlama gelişmeye devam

etmekte olup ileri ki dönemlerde çok sık karşılaşacağımız

bir tüketici algısı çözümleme

modeli olarak okunabilir .

Nöropazarlamanın Kullanım Alanları

Nöropazarlama reklam, marka tasarımı,

logo, fiyat belirleme başta olmak üzere oyun,

film, mimari, siyaset, psikoloji gibi birçok

alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

markaların ürün tasarımı, görselliğin

ön planda olduğu ve nöropazarlamaya

en çok ihtiyaç duyulan alanlardan

biridir. Belirli deneyimler

nöropazarlamaya örnek gösterilerbilir.

Örneğin bir cips markası, cipsleri

ilk önce parlak paketlere koymuştur

ve kadın tüketicilerin parlak

paketten yediği cipsten suçluluk duygusunu

uyandırdığını ve bilinçaltında o

cipsi yememesi gerektiği dürtüsüne neden

olmuştur. Sonrasında cipslerin ambalajlarını

değiştirerek mat görünümlü paketleri kullandılar.

Mat paketlere olan dönüşler daha

olumlu sonuçlar vermiştir. Nöropazarlama

sadece bu alanlarda sınırlı değildir. TV programlarının,

filmlerin insanların bilinçaltında

uyandırdığı algıyla da ilgilenir. Bir filmin afişinin

insanın iç dünyasında uyandırdığı hisler

ya da oyun tasarımı içindeki kurgunun oluşturduğu

sinir, öfke gibi duygu durum değişikliklerin

hepsi nöropazarlamayı ilgilendiren

konulardır.

Sevde YAYLA

Araştırmacı


SEYAHAT

Dr. Hakan Salih DİKMEN

Pusulası

15

Hikayesi bol olan ülke

üyüleyici kalıntıların, hayranlık uyandıran sanatın ve canlı sokak

hayatının çarpıcı bir karışımı olan İtalya'nın sıcak kanlı başkenti

Roma, aynı zamanda dünyanın en romantik ve karizmatik

şehirlerinden biri.

Zamana yolculuk yapmak için ideal

bir kent. Hala sokaklarındaki çeşmelerden

su içilebilen tertemiz bir

şehir. Ancak, bu sefer gittiğimde

fark ettim ki, artık Roma’nın yerli

halkı turistleri sevmiyor. İtalyancadan

başka dil konuşmuyor. Sorduğunuz

soruları anlasalar da İtalyanca

cevap veriyorlar siz anlamıyorsunuz.

Polisleri dahil. Meşhur İspanyol

merdivenlerine oturup eskisi

gibi dondurma yiyemiyorsunuz. Bir

de aşk çeşmesine arkanızı dönüp

para atma işi de zorlaşmış.

Dar alanda itiş kakış hedefi yakalamak

zor oluyor. Yine de kenti ziyaret

edenlerin geleneksel olarak

"hayatlarının aşkını bulma" ve

"Roma'ya tekrar gelme" dileğiyle

bu çeşmeye attığı bozuk paraların

toplam değeri yılda 1,5 milyon Euro.

Böylesine bir paraya ulaşınca

çeşme, Roma Belediyesi ve Kiliseyi

birbirine düşürmüş. Bu yüzden

artık çeşmeye yaklaşmak ve para

atmak çok kolay olmuyor. Ama 1,5

milyon Euro da az para değil.

Neyse dedikoduyu bırakıp size

kenti anlatayım.


16

Tiber Nehri

Bütün yolların Roma’ya

çıktığını duymuşsunuzdur.

3000 yıllık geçici kentsel

gelişimin sonucu olarak,

Roma'nın şehir sokak yapısı

insanı heyecanlandıran bir

şekilde düşünülerek yapılmış

bir manzara sunuyor.

Kolezyum, Roma Forumu ve

Pantheon gibi antik ikonlar

kentin altın çağını “caput

mundi” yani dünyanın başkenti

olmasını hatırlatırken,

anıtsal bazilikalar tarihini

Katolik Kilisesi'nin kral

koltuğunun bu şehirde

olması da ne denli önemli

bir şehir olduğunu bize

anlatıyor. St Peter Bazilikası,

ufukta görünerek Roma'nın

Rönesans papazlarının

tutkusunu ve onun mimarlarının

dehası olan Vatikan'ı

bize sergiliyor. Başka yerlerde

de süslü binalar ve gösterişli

çeşmeler, şehrin büyüleyici

caddelerine barok bir

bakış katıyor. Roma şehrinin

göbeğinde farklı bir devlet

toprağı kabul edilen Vatikan’ı

size başka bir yazımda

anlatacağım.

Colosseum iç görünümü.

Cerasi Şapeli

Roma’da Sanat Bugüne kadar

gezdiğim ülkeler içinde birkaç

şehir Roma'nın şaşırtıcı sanatsal

mirasına rakip olabilir.

Şehir, tarih boyunca, Batı

sanatının büyük ayaklanmalarında

rol aldı, en iyi sanatçıları

çekti ve yaratıcı başarının

sınırlarını zorlamaları için

onlara ilham verdi. Sonuç,

paha biçilemez hazinelerle

dolu bir şehirin oluşması oldu.

Kenti eski heykeller birinci

sınıf müzeler süslüyor; Bizans

mozaikleri ve Rönesans freskleri

sanat zengini kiliselerde

göz kamaştırıyor; Barok cepheler,

orta çağ örneklerini

sunuyor bize. Michelangelo'nun

heykelleri, Caravaggio'nun

resimleri, Raphael'in

freskleri ve Bernini'nin fıskiyeleri

kentin çok farklı olmasını

sağlıyor.

Roma'nın büyük gladyatör

arenası, kentin antik manzaralarının

en heyecan verici

olanı. MS 80’de açılmış olan ve

Flavian Amfitiyatrosu olarak

da bilinen 50.000 kişilik Kolezyum

şehire gelenlerin ilk

görmek istedikleri yer.

Içeri girmek için uzun kuyruklarda

saatlerce bekliyorsunuz. 12

Euro giriş bileti. İçeride ne göreceğim

derseniz, Fotoğrafta var.

Kademeli oturma alanı arena

şeklinde, hayvanların kafeslendiği

bir yer. Ve yeraltı kompleksinin

üzerine kurulmuş ve

bazen konser için sahne setleri

de hazırlanmış. İçeri girdiğiniz

zaman birden yıllar yıllar öncesine

gidiveriyorsunuz. Vahşi

Oyunlar, vahşi hayvanlar ve

birbirleriyle savaşan gladyatörleri

hayal edebiliyorsunuz. Bizim

kültürümüzde öldürmeye değil

yarışmaya, başarıya odaklanma

var. Güreş yaparsın bir kişi galip

olur. Ama mağlup eden öldürülmez.

Aslanların önüne atılmaz.

Ne mutlu biz ki genlerimiz

temiz. Büyük düşünen insan

Atatürk’ün dediği gibi “Yurtta

Sulh, Cihanda Sulh” ...

Bu yer İki bin yıllık İtalya’nın en

önemli turistik yeri. Bu koca

arenanın hemen yanında Metro

var. Ulaşım her yere kolay.

Gittiğimde dikkatimi çeken bir

unsur da Restore çalışması. Ne

gerek varsa. Bin yıllık duvarların

yanına tuğla örüyorlardı. Ülkemizde

olsa yapanı döveriz.

Ancak, Tarihi bir bölge içinde

olmak sizi çok mutlu ediyor.

Roma’nın Dar Sokakları

Hayatı Yaşamanın sırları,

Roma'ya yapılacak bir gezide,

“dolce vita” yaşam tarzını sanat

ve kültür hakkında bilgilenmek

ve geçmişi düşünüp analiz

yapmak önemli. Pitoresk caddelerde

dolaşmak, cadde kenarındaki

kafelerde saatlerce vakit

geçirmek, insanları sokaklarda

izleyen insanları izlemek, moda

dünyasının yeniliklerini hissetmek

hepsi Roma deneyiminin

merkezinde sizi bekliyor.


17

Modaya uygun içki içenlerin hareketli bir “aperitivo”

yani atıştırmalık içkileri ellerinde kapı önünde vakit

geçirmeleri ve sokak etkinlikleri şehrin her yerinde

görülebilir. Ne yazık ki biz gittiğimiz yerlerin sadece

fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmak için

gerçek hayatı yaşamayı ıskalıyoruz. Etrafımıza sindire

sindire bakıp beynimize o güzel görüntüleri nakşedemiyoruz.

Roma Forum

Romanın tam ortasında kısmen trafiğe kapalı olan

bir bölge burası. Karşımıza çıkan Kocaman Kolezyum

ve yanında Capitoline Tepesi ve Palatine

Tepesi arasında yayılan bir alanda yer alan Forum,

eski Roma'nın politik, dini ve ticari yaşamının merkezi

olmuş. 20. yüzyılın başlarında Mussolini döneminde

inşa edilen geniş bir bulvar olan “Via dei Fori

Imperiali”, Forum'un yürüme yolunu oluşturuyor.

Biz bir yanlışlık yapıp hemen bilet aldık. Form Merkezi’ni

gezdik. Sıra Kolezyuma gelince bir baktık en

az 1 km kuyruk var. 12 Euro verdiğimiz biletimizle

tek yer gezebildik. Aldığım ders sayesinde size

biraz bilgi vereyim de siz benim düştüğüm yanlışa

düşmeyin. Roma Forumunu ziyaret etmek istiyorsanız

Via della Salaria Vecchia, 5/6. Metro Colosseo

durağı B yolundan gidebilirsiniz. Biraz önce de

okuduğunuz gibi bilet fiyatı 12 Euro'dur ve Colosseum

ve Palatine Tepesi'ne giriş içindir. İnternetten

de alabilirsiniz. Böylece kuyruk derdi azalmış

olacaktır. Roma Forumu’nu, 40'tan fazla turistik yer

için ücretsiz veya indirimli fiyatlar sunan ve

Roma'nın otobüsleri, metro ve tramvaylarına ücretsiz

ulaşım sağlayan toplu bileti kullanarak da Roma

Forumu'nu ziyaret edebilirsiniz.

Vittorio Emanuele II Abidesi

Kentin en gösterişli yapılarından birisi olan Vittorio

Emanuele II Abidesi, adını aldığı Birleşik İtalya Krallığı’nın

ilk hükümdarını onurlandırmak için

1885-1911 yılları arasında Giuseppe Sacconi tarafından

inşa ettirilmiş. Asıl adı Altare della Patria olan

anıtın yapılabilmesi için başta III. Paul Kulesi olmak

üzere civardaki pek çok bina yıkılmış. Tasarımında

Neo-Klasik stilin tercih edildiği yapının çatı kısmının

iki yanında “Mahşerin Dört Atlısı” adı verilmiş iki

heykel bulunuyor. Yapı içerisinde ayrıca biri Lion of

San Marco’yu diğeri ise Tiren Denizi kıyılarını temsil

eden iki çeşmeye yer verilmiş. Ön tarafında hiç sönmeyen

ve I. Dünya Savaşı’nda yaşamlarını yitiren

askerlerin anısına yerleştirilmiş bir ateşi görebileceğiniz

anıtın alt tarafında silahların, bayrakların

sergilendiği İtalya Birleşme Müzesi faaliyet gösteriyor.

Eğer teras kısmına çıkarsanız, pek çok gezginin

yapıyı Roma gezilecek yerler listelerine

alma nedeni olan etkileyici kent manzarasını

seyretme olanağı bulabilirsiniz.

Roma’da Aç kalmazsınız. Dışarıda yemeğe

çıkmak Roma'nın en büyük zevklerinden biri.

Ve romantik açık havada ortamların ve muhteşem

yemeklerin bir arada olması mutluluğun

garantisi gibi. Çağdaş kaliteli yemekler

ve beş yıldızlı şaraplar için çok sayıda seçkin

restoran var burada. Ancak gerçekten Roma

yemeği için zengin bir pizzacıya veya keyifli

bir semtte trattoria'ya gidin. Yerel halkın,

yakınlardaki “Castel li Romani” tepelerinden

gelen ince, çıtır çıtır pizzalar, mütevazı makarna

yemekleri ve soğuk beyaz şaraplara

olan tutkusunu şımartmak için gittiği yer

şehrin biraz dışında kalıyor. Bitirmek için, bir

dünya kahvesi içip, Roma’nın dünya meşhuru

dondurması da yenebilir?

Trevi Çeşme’si Türkçesi Üç yol Çeşmesi; Aşk

Çeşmesi olarak da bilinir, bakmayın böyle boş

olduğuna. Saat sabahın7 si. Roma'da Poli

Sarayı'nın bir kenarına Nicolò Salvi tarafından

Klasik ve Barok karışımı olarak yapılmış, dünyadaki

en ünlü çeşmelerden biri bu çeşme. O

kadar çok ziyaretçisi var ki havuz atılan paralar

yılda 1,5 milyon Euro. Çevresindeki meşhur

dondurmacının cirosunu sordum söylemediler.

Bu çeşmeyi 30 yılda yapmışlar.


18

Aslında İstanbul’daki Taksim semtine adını

veren su taksim merkezi gibi bu çeşme için

de aynı görev geçerli. Şehre buradan su

dağıtımı yapılıyormuş bir zamanlar. Bu

arada size şunu da hatırlatmak isterim.

Şehrin her yerinde fıskiyeler ve yanlarında su

muslukları var. Herkes su şişesini yanında

taşıyor. Bu çeşmelerden su içilebiliyor. Böylece

ben de her ufak şişeye 1 ya da bir buçuk

Euro vermekten kurtuldum bu çeşmeleri

kullandım.

Aşk Çeşmesi’nin tarihi ise, dönemin Roma

İmparatoru Agustus zamanına dayanmakta.

Rivayete göre çeşme, askerler ve güzel bir

Roma kızı arasında geçen konuşmalar sayesinde

günümüze gelmiş. Roma’da savaş

döneminde yorgunluktan ve susuzluktan

bitap düşen askerler, güzel bir kızla karşılaşır

ve nereden su bulabileceklerini sorar. Güzelliğiyle

büyüleyici olan genç kız, şu an çeşmenin

bulunduğu yeri göstererek oradaki toprağı

kazmaları durumunda su ile karşılaşacaklarını

söyler. Trevi Çeşmesi üzerinde

Poseidon ’un , Ceres (Demeter) ve sağında

Salus (Hygieia) ile çeşmeye adı verilen iyi

kalpli bakire kız heykelleri bulunuyor. Poseidon

ise denizden çıkan kanatlı atların çektiği

bir at arabasını sürmekte. Bu çeşmeye Hollywood

sineması da ilgi göstermiş “La Dolce

Vita” ve “Three Coins in The Fountain” gibi

filmleri burada çekilmiş. Bu sayede birden

İtalya’nın en meşhur çeşmesi oluverdi. Şimdilerde

ise hem yerli hem de yabancı halkın

filmlerdeki gibi gerçek aşkı bulmak için

bolca ziyaret ettiği bir yer Aşk çeşmesi.

Size kısa bir Roma gezi turu öneriyorum.

Otobüsle indi bindi yaparak bir saat 40

dakika sürede 8 durak kullanarak bu turu

tamamlarsınız. Büyükler için alınacak bilet

fiyatı bizim paramızla Euro’ya göre değişiyor

ama ortalama 30 Türk lirası. Gençler için de

bilet 15 TL.

Durak isimleri ve tarihi yerler de şöyle;

1. Marsala: Termini Tren İstasyonu ve Santa

Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası.

2. Santa Maria Maggiore: Santa Maria Maggiore

Bazilikası.

3. Colosseo: Kolezyum, Roma Forumu ve

Konstantin Kemeri.

4. Circo Massimo: Sirk Maximus ve Gerçeğin

Ağzı.

5. Piazza Venezia: Altare della Patria.

6. Vatikan Şehri: Vatikan Müzeleri, Aziz

Petrus Bazilikası ve Sistine Şapeli.

7. Fontana di Trevi: Piazza di Spagna, Piazza

Navona ve Pantheon.

8. Piazza Barberini: Via Veneto

Meşhur İspanyol Merdivenleri. Bu alanı böyle

boş görebilmeniz için sabah çok erken gitmeniz

lazım.

Aşk Çeşmesi’ne gittiğiniz zaman kalabalığı takip

ederek İspanyol merdivenlerine ulaşabilirsiniz.

Yürüyerek 10 dakika uzaklıktaki İspanyol Merdivenleri,

Romalılar için önemli bir buluşma noktası.

Aslında İspanyol Elçiliğinin olduğu bu meydanın

önemi yıllar yıllar önceki ticarete dayanıyor.

Önünde bulunan Fontana della Barcaccia’

ın gondol çeşme havuz karışımı ile sosyal açıdan

çevresi hareketli oluyor. Merdivenler, 1723-1726

yılları arasında Francesco De Sanctis tarafından

Kral XV. Louis için inşa ettirilmiş. Eskiden bu

merdivenlerde oturan renkli kıyafetleriyle turistler

cıvıl cıvıl olurdu. Şimdi merdivene oturmak

yasak. Eğer merdivenlerin sol yanından çıkıp

biraz yürürseniz, güzel manzarasıyla Trinita dei

Monti Kilisesi’ne rahatça ulaşılabilirsiniz. Yok

yoruldum merdiven çıkmayım diyorsanız, merdivenlerin

tam karşısında kentin en önemli alışveriş

caddelerinden biri sayılan Via Condotti de

gezebilirsiniz. Bu meydanda Faytonlar da var.

Bu gezide bana yol gösteren yılların tecrübeli

rehberlerinden Levent Kunter ile beraberdik.

Bir Roma seferi de böyle sona eriyor. İnanıyorum

bir gün gitmek isteyenler bu güzel şehre gidecekler.

Çünkü çeşmeye sizin için de para attım.


PUAN HARCA

19

Puan Harca; farklı banka kartlarındaki ve anlaşmalı

marka kartlarındaki puanlarınızı/bakiyelerinizi tek

bir platformdan birlikte takip etmenizi/harcamanızı

ve çeşitli markaların kampanyalarına katılmanızı

sağlayan bir mobil uygulama.

“PUAN HARCA

TÜM

METROPOLCARD

ÜYE

NOKTASINDA”

Tüm Banka Ödül Programları

Geçerli

World, Axess, Maximum, Bonus,

BankKart, Paraf, CardFinans,

Advantage gibi Türkiye’deki tüm

bankaların ödül programlarının

geçerli olduğu tek platform

olarak dikkatleri çekiyor.

Kredi Kartı veya Vadesiz Hesap

Kartlarınız Güvende

Banka kartlarınızı uygulamaya

tanıtırken 3D güvenlik adımından

geçiyorsunuz. Banka kartlarınız;

Birleşik Ödeme Hizmetleri

ve Elektronik Para A.Ş.’nin PCI

DSS (Ödeme Sektörü Veri Güvenliği

Standartları) Level 1

uyumlu altyapılarında saklanıyor

ve şifrelenerek korunuyor. Birleşik

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik

Para A.Ş. Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası tarafından

denetleniyor. Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası lisansı ile

6493 sayılı kanun çerçevesinde

lisanslı ödeme kuruluşu olarak

hizmet veriyor. Yani kart bilgileriniz

uygulama veri tabanında

saklanmıyor ve dilediğiniz

zaman uygulamadan kartınızı

sildiğinizde Birleşik Ödeme’den

de silinmiş oluyor.

Marka Kartlarınızı Tanıtabilir,

Bakiyelerinizi veya Puanlarınızı

Takip Edebilirsiniz

Puan Harca’nın anlaşmalı olduğu

markaların; sadakat veya bakiyeli

kartlarına sahipseniz, bu kartları da

uygulamaya tanıtarak takip edebiliyorsunuz.

Örneğin çalıştığınız

firmanın verdiği MetropolCard’ınız

varsa uygulamaya tanıtabilir ve

bakiyenizi online takip edebilirsiniz.

Çok yakında hemen hemen

herkesin sahip olduğu sadakat,

ulaşım, yemek ve yardım kartlarının

da uygulama içerisinden takip

edilebileceği bilgisini yetkililerden

edindik.

Puanlarınızı Uygulama İçerisinde

Birleştirerek Harcayabilirsiniz

Farklı banka kredi kartı ve vadesiz

hesap kartlarınızdaki puanlarınızı

tek başına ya da birleştirerek aynı

anda tek siparişte harcayabiliyorsunuz.

Puanlarınız siparişiniz için

yetmediği durumda eksik kalan

tutarı seçtiğiniz herhangi bir kartınız

ile tek çekim yöntemi ile

tamamlayabiliyorsunuz. Uygulama

içerisinden satın aldığınız tüm

ürünler dijital olduğu için anında

cüzdan sayfanıza yükleniyor ve

kodlar aktif olduğundan dilerseniz

ilgili markada hemen kullanabiliyorsunuz.


20

Hemen kullanmak istemiyorsanız

da satın almış olduğunuz dijital

ürünlerin son kullanım tarihi

en az 6 ay ileride olduğundan

daha geniş bir zamanda endişe

etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.

Banka puanlarınız ile dijital

ürünler almanın dışında yine

anlaşmalı markaların kartlarına

online yükleme de yapabiliyorsunuz.

Örneğin; MetropolCard’ınıza

yükleme yaptığınızda; normalde

kart puanlarınız ile harcama

yapamadığınız birçok noktada

ödeme yapabilir hale geliyorsunuz.

Böylelikle Starbucks’ta

kahvenizi yudumlayabilir,

Burger King, Mc Donald’s, Köfteci

Yusuf gibi zincir markalarda

yemeğinizi yiyebilir veya yerel

marketlerden gıda alışverişinizi

yapabilirsiniz. Üstelik Metropol-

Card’a yapacağınız yüklemelerin

bir son kullanım tarihi bulunmuyor

ve dilediğiniz zaman harcayabiliyorsunuz.

Puanlarınızı Biriktirebilirsiniz

Banka kartlarınızdaki mevcut

puanları hemen harcamak

yerine biriktirmek veya ileri bir

tarihte kazanacağınız puanlar ile

birlikte harcamak istiyorsanız,

uygulama içerisinde Tiko Puan

Hediye Çeki satın alarak bunu

yapmanız mümkün. Banka kartı

puanlarınız ile Tiko Puan Hediye

Çeki satın aldığınızda, uygulama

içerisindeki Tiko Puan kartınızda

biriktirmiş oluyorsunuz. Buradaki

puanların bir son kullanım

tarihi de yok ve dilediğiniz

zaman harcayabiliyorsunuz.

Böylece banka kartlarınızdaki

puanları son kullanım tarihinde

harcama gibi bir telaşeden kurtuluyorsunuz.

Puan Harca hakkında daha fazla bilgiye www.puanharca.com

adresinden ulaşabilir, Google Store veya Apple Store’dan indirip üye

olarak inceleyebilirsiniz.

Puanlarınızı

Silinmeden Harcayın

Bankaların kampanyalarına

katılarak kazanılan

puanların bir son kullanım

tarihi mevcut ve

harcamazsanız bankanız

kısa bir süre sonra

siliyor. Puanları harcayabildiğiniz

anlaşmalı üye

iş yerleri sayısı ise oldukça

sınırlı olması işleri zorlaştırıyor.

İşte tam

burada Puan Harca’nın

önemi artıyor. Puan

Harca; banka kartlarınızdaki

puanlarınızı 7/24

harcamanıza imkan

veriyor. Bu da tüketicilere

rahat bir nefes aldırıyor.

Daha Fazla Puan

Kazanmak İçin Doğru

Kart İle Harcama Yapın

Çoğu tüketici çok fazla

harcama yapıp az puan

kazandığından şikayet

ediyor.

Fakat işin sırrı zaten yapacağınız

alışverişten önce

kartınıza ait bankanın

kampanyalarının duyurulduğu

uygulamalara

birkaç dakika göz gezdirmekten

geçiyor. Harcamanıza

uygun kredi kartınızın

veya banka kartınızın

kampanyasına katıldıktan

sonra harcamayı

bu kart ile yapmanız

durumunda her ay

düzenli olarak en az 500

TL ve üzeri puan kazanmanız

mümkün.

Kampanyalara

Katılabilirsiniz

Anlaşmalı markaların

düzenlediği kampanyalardan

veya Puan Harca

üyelerine özel olarak sağladığı

avantajlardan

haberdar oluyor ve katılabiliyorsunuz.

Kampanyalara

katılım sonrasında

kazanımınız olan ödül

yine anında cüzdan sayfanıza

yükleniyor ve

hemen kullanılabilir

durumda oluyor.


anlaşmalı online

markalarda da geçerli


22

Giyim Alışverişi Nasıl Yapılır?

Alışveriş yapacağınız giyim

noktalarında kasa görevlisine

kart numaranızı bildirerek cep

telefonunuza gelen onay kodu

ile ödemenizi yapabilirsiniz.

*MetropolCard anlaşmalı

markalara, MetropolCard mobil

veya www.metropolcard.com

web sayfasından ulaşabilirsiniz.

GiftPay Anlaşmalı Markalarımız


PETROPAY

23

etroPay, MetropolCard’ın

şirket akaryakıt çözümleri

üzerine sunduğu bir hizmetidir.

PetroPay ile araçlarınızın akaryakıt

harcamalarını karşılayabilir;

güvenlik önlemleri açısından riskli

ödeme yöntemi alternatiflerine

göre daha güvenli ve denetime

açık bir hizmete sahip olabilirsiniz.

MetropolCard şirket akaryakıt

çözümleri ile yenilikçi bir bakış

açısı yakalamanızı sağlıyor. Böylelikle

akaryakıt harcamalarınızı tek

yerden yönetebilir ve kontrol altına

alabilirsiniz.

Şirket Akaryakıt

Çözümleri:

MetropolCard

PetroPay

Şirket Akaryakıt Çözümleri:

PetroPay Faydaları

MetropolCard PetroPay hem çalışanlar

hem de şirketler için birçok

fayda barındırır.

PetroPay’in şirket akaryakıt

çözümleri nelerdir inceleyelim:

Artan müşteri ve çalışan memnuniyeti:

MetropolCard sunduğu değerli

çözümler ile müşteri ve çalışan

memnuniyetini daima had safhada

tutmanıza yardımcı olur. Kaliteli,

inovatif ve tutarlı hizmet anlayışı

ile MetropolCard, şirketinize

zaman kazandırır.

MetropolCard, faydacı ve kullanıcı

dostu çözümleri ile fiziksel Petro-

Pay kartlarını çevrimiçi çalışır hale

getirmiştir. Bu yenilik sayesinde

kurum içinde yaşanabilecek kayıp

ve çalıntı gibi vakalarda hem çalışanlar

hem de firma, ciddi kayıpların

altına girmek durumunda

kalmayacak.

Uygulamayı

İndir!


24

PetroPay’in çalışan faydalarına

göz atalım:

MetropolCard’ın sunduğu hizmet,

geniş üye seçenekleri sayesinde

çalışanlara birçok farklı hizmet

noktası seçme özgürlüğü kazandırır.

PetroPay ‘in çevrimiçi kart entegrasyonu,

kayıp ve çalıntı gibi tatsız

kayıpların meydana geldiği zamanlarda

çalışanların bakiyelerinin

korunmasını sağlar ve mali kontrolü

destekler.

MetropolCard, tek bir varlık ile

birden çok hizmet seçeneği sunarak

her alışveriş için ayrı kart taşıma

zorluğunun önüne geçer; işlemlerin

tek bir kart ile kolayca halledilmesini

sağlar.

Çalışanlara nakit ve kredi kartı gibi

güvenlik ihlallerine açık ödeme

seçenekleri yerine güvenli çözümler

sunar.

MetropolCard’ın yenilikçi çözümleri,

çalışanların zamanda tasarruf etmelerini

sağlar.

Kullanıcılara daha birçok avantaj

sunan PetroPay’i, Apple Store ve

Google Play Store online mağazalarından

güvenle indirebilirsiniz! Siz

de MetropolCard’in ayrıcalıklarla

donatılmış dünyasında yerinizi alın.


25

MetropolCard ile kısa sürede şifre

alabilir ya da unuttuğunuz şifreniz

için sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.

MetropolCard şifre alma ve sıfırlama

işlemleri son derece zahmetsiz.

Pratik kullanım imkanları ile zaman

kazanmanızı sağlayan yemek kartı

MetropolCard, her zaman sizinle!

Login

Password

Forgot password?

Email to restore.

MetropolCard Şifre Alma ve

Şifre Sıfırlama İşlemlerimi

Nasıl Yapabilirim?

Sistemde telefon numarası kayıtlı

olan kullanıcılarımız cep telefonlarına

mobil uygulamamızı indirerek “Hesabım”

bölümünden şifre değişikliğini

gerçekleştirebilirler. Telefon numarası

sistemimizde kayıtlı olmayan kullanıcılarımız

ise ilk kart kullanımı öncesinde

POS cihazından “Pin Değiştirme”

menüsünü kullanarak değişiklik işlemini

sağlayabilir.

Kartsız işlemlerde şifresiz olarak işlem

yapılamamaktadır. Temassız ödeme

işlemlerinde şifre kullanılmamaktadır.

Temassız ödeme işlemlerinizi şifre

kullanarak gerçekleştirmek istiyorsanız

444 92 83 MetropolCard Müşteri

İletişim Merkezi’ni arayıp güncelleme

yapabilirsiniz.

MetropolCard bakiye sorgulama

MetropolCard Mobil uygulamanın

yanı sıra web sitemiz üzerinden de

bakiyenizi sorgulayabilirsiniz.

Kart bilgilerinizle beraber

www.metropolcard.com adresi

üzerinden “Online İşlemler”

bölümüne giriş yaparak, “Bireysel”

sekmesi üzerinden bakiye detayları,

kullanım noktaları gibi tüm kart

kullanım detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Böylece alışveriş yaptığınız

noktaları ve aylık harcama tutarlarınızı

inceleyebilirsiniz.


26


27


28

Kampanya süresi ve hakları MetropolCard mobil uygulama ile sınırlıdır. Mobil uygulama

üzerinden takip edebilir ya da 444 92 83 iletişim hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.


MetropolCard ile Online Sipariş Ver

29


30


31

Türkiye’nin en büyük terapi platformu Evimdeki

Psikolog şimdi MetropolCard kullanıcılarına

%10 indirimli

MetropolCard sosyal medya takipçilerimize özel çekiliş ile 3 kişiye

birer saatlik ücretsiz terapi.


32

MetropolCard kullanıcıları ve ailelerine özel seçkin hekim

kadrosu, uzman personelleri, modern tıbbi cihazları ve 17

şubesiyle ağız ve diş sağlığında standarları yükselten

Hospitadent’te yapacakları diş tedavilerinde %15 indirim

avantajından yararlanın. Üstelik muayene ve röntgen

işlemleri ücretsiz!

Kampanya süresi ve hakları MetropolCard mobil uygulama ile sınırlıdır. Mobil uygulama

üzerinden takip edebilir ya da 444 92 83 iletişim hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.


Sosyal medya hesaplarımız ile güncel

gelişmeleri anında takip edin!

fırsatları kaçırmayın.

/ metropolcard

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!