26.11.2022 Views

il emniyet katalog sayfa sayfa ayrılan kırmızı

il emniyet katalog sayfa sayfa ayrılan kırmızı

il emniyet katalog sayfa sayfa ayrılan kırmızı

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ORGANİZE, MALİ VE KAÇAKÇILIK

SUÇLARINA GENEL BAKIŞ

Organize Suçlarla Mücadele

Türk Ceza Kanununun 220/3 üncü maddesi

kapsamındaki suç örgütlerinden; yıldırma, korkutma, sindirme

gücünü haiz, tehdit, cebir ve şiddet uygulayan, bünyesinde

açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç

işlemeyi süreklilik haline getirmiş, farklı suç alanlarında

faaliyet gösterebilen ve haksız çıkar sağlamayı amaçlayan

ve/veya bu amaçlarına ulaşmak için silah kullanan suç

örgütleriyle mücadele etmek, Mevzuata uygun olarak verilen

diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı

Silah kaçakçılığı ile mücadelede ana hedef; sadece kaçak silahların

yakalanması olarak algılanmamalıdır. Bu bağlamda; kaçakçılık suçunu işleyen

şahısların içinde yer aldığı örgütlenme, tüm unsurlarıyla birlikte deşifre edilmesidir.

Özellikle yaralama ve cinayet gibi suçların oluşmasında ana unsur niteliğinde olan

silahın kaçak olarak toplum içerisinde dağılımını engelleyebilmek için, daha özverili

ve daha titiz bir çalışma sistemini kaçınılmaz kılmaktadır.

Soruşturma başlangıç aşamasında; özellikle ihbar, istihbari bilgi, şubece

yapılan diğer soruşturma dosyaları kapsamında elde edilen bilgiler derlenir.

Hedef şahıslara ait temin edilen güncel telefon bilgileri üzerinden bir analiz talebi

İstihbarat Şube Müdürlüğünden istenir.

Söz konusu analiz çalışmasında; şahısların Silah Ticaretinde ki konumları,

hareketlilikleri ve irtibatları belirlenir.

Adli makamlardan alınacak talimat ile soruşturma aşamasına geçilir.

Soruşturma aşamasında, özellikle silah imalatçılarının ve satıcıların yasa dışı silah

ticaretini sürekli olarak yaptıklarının net olarak delillendirilmesi amacıyla ARA

YAKALAMA yapılması sağlanır.

Ara Yakalamalarda soruşturmayı yürüten KOM Birimlerimizin gizli kalması

amacıyla başka birimlerin görevlendirilmesi, silah yakalanan şahıslardan öteye

geçilmeyerek imalatçı ve satıcıların şüphelenmelerinin önüne geçilmesi esas

noktalardır. Bu sayede ikinci ve üçüncü ara yakalama yapılması sağlanarak eylemde

süreklilik gösterilecektir.

BU DOĞRULTULARDA MEVZUATA UYGUN OLARAK VERİLEN GÖREVLERİ

YERİNE GETİRMEK İLE GÖREVLİDİR.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce

yürütülmekte olan “6136 Madde-12 (Mermi Ticareti)” suçu kapsamında

yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan

operasyonda;

7500

Adet

9x19 mm çapında fişek

ele geçirilmiş, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan “(Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek Ve Örgüte Üye

Olmak. Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti” suçları yönünden müdürlüğümüzce yapılan projeli çalışma, teknik ve fiziki takip sonucu haklarında suç şüphesi

bulunan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında,

880

Kaçak Sigara 8

Paket Adet

Tabanca

2Adet

Biber Gazı

Çok

Sayıda Senet-Çek-Ajanda- Tapu

676

Adet

Fişek

8Adet

Kurusıkı Fişek

8Adet

Vahim Silah

199

Adet

Captagon Hap

4Adet

Jop

4Adet

Balistik Çelik yelek

16

Adet

Şarjör

2Adet

Av Tüfeği

2Adet

Sikke

15

Adet

Av Tüfeği Fişeği

2Adet

Kısa Dipçikli Tüfek

1Adet

Dipçikli Tüfek

Ele geçirmiş, Adli Makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’ i tutuklanmıştır.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte

olan “6136 Madde-12 (Mermi Ticareti)” suçu kapsamında yapılan operasyonda 2 şüpheli

şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonda;

205

Adet

AK-47 Kaleşnikof Fişeği

1Adet

Pompalı Tüfek

14

Adet

7.65 mm Çapında Fişek

1Adet

Tabanca Şarjörü

12

Adet

Dolu Kartuşu

1Adet

Kaleşnikof Uzun Namlulu

Silah

1

Adet

K-47’ye ait Şarjör

ele geçirilmiş, şahıs sevk edildiği adli

makamlarca tutuklanmıştır

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan “Türk Ceza Kanunun

91.maddesinde belirtilmiş olan Vücut Dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında Organ ve Doku Ticareti ve TCK 204 ‘

de belirtilmiş olan Resmi Belgede Sahtecilik” suçları kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda;

3

Şüpheli

Şahıs Adli

Makamlara Sevk Edilmiş 2 1 Şüpheli Şahıs Tutuklanmış

Şüpheli Şahıs Hakkında

Adli Kontrol Kararı Alınmıştır.

KOM Şube Müdürlüğümüzce, şüpheli şahısların karışmış

oldukları olaylarda kullanılan Kemer, Kılıç satışı yapan şüpheli

şahıstan;

17

Adet

adet metal ve boncuk işlemer bulunan

kılıflar içerisine gizlenmiş bıçak,

1

Adet

adet üzerinde metal ve boncuk işlemer

bulunan boş kemer, ele geçirilmiştir.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan

“6136 Madde-12 (Silah Ticareti)” suçu kapsamında şüpheli şahıstan;

400

Adet

Fişek

1Adet

Kırma Tüfek

12

Adet

Tüfek

1Adet

Kurusıkı Tabanca ve Şarjörü

3Adet

Toplu Tabanca

1Adet

Antika olduğu değerlendilen

Tabanca Namlusu

1Adet

Kama

1Adet

Antika olduğu değerlendilen

Tabanca Toplu

1Adet

Tabanca ve şarjörü

1Adet

Antika olduğu değerlendilen

Tabanca Gövdesi

ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte

olan “6136 Madde-12 (Silah Ticareti)” suçu kapsamında şüpheli 2 şahıstan;

15 Adet

Tabanca

18 Adet

Şarjör

15 Adet

Tabanca Namlusu

ele geçirilmiştir.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan “6136 Madde-12 (Silah Ticareti ve imalatı)” suçu kapsamında şüpheli şahıstan;

63

Adet

Fişek

9Adet

Namlusu Açık Tabanca

30

Adet

Sağlam Şarjör

8Adet

Sabitleme Pimi

14

Adet

Sürgü

5Adet

Tetik

13

Adet

Tabanca Gövdesi

5Adet

İcra Mili

12

Adet

Alt Kapağı ve Yayı Olmayan

Şarjör

2

Adet

Namlu

9Adet

Tabanca Horozu

2Adet

Namlusu Kapalı Toplu

Tabanca

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA

2022 YILI İÇERİSİNDE

PLANLI OPERASYON MÜNFERİT OLAY ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANAN TUTUKLANAN ADLİ KONTROL SERBEST FİRAR

3 37 111 90 23 7 60 21

olayları ile ilgili işlem yapılmıştır.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


20

Organize Suçlarla

Mücadele Kapsamında

2022 Yılı İçerisinde

75adet

TABANCA

GAZİANTEP

ELE GEÇiRiLDi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

15

10

5

0

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


50

Organize Suçlarla

Mücadele Kapsamında

2022 Yılı İçerisinde

168adet

ŞARJÖR

GAZİANTEP

ELE GEÇiRiLDi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

40

30

20

10

0

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık Suçlarıyla

Mücadele

Ülkemize giriş-çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın

gümrük işlemleri yapılmadan yurda sokulması veya

yurttan çıkarılması, ayrıca üretime tabi ürünlerin

izinsiz olarak üretilip/satılması kaçakçılık suçunu

oluşturur.

İlimiz giriş çıkışlarında yapılan yol uygulamaları ve

denetlemeler sayesinde kaçak ürünlerin ilimize giriş

çıkışı engellenerek kontrol altında tutulmaktadır.

-İl merkezimizde kaçak ürün bulunabilecek

bölgelerde dar alan uygulaması yapılarak kaçak ürün

satışı engellenmektedir.

-Sigara kaçakçılarına yapılan operasyonlar

neticesinde maliyeti sigaraya göre daha uygun olan

doldurulmuş makarona talep artmış olup tütün

mamülü satışı ve imalatı yapan iş yerleri,depolar ve

şahıslara yönelik operasyonlar yapılmıştır.

-İnsan sağlığı açısından önemli olan ve ölümlere yol

açan merdiven altı tabir edilen imalathanelerde

üretilen kaçak alkollerin üretildiği depolar ve

satışının yapılabileceği iş yerleri ve eğlence

mekanları üzerine yapılan denetimler ve çalışmalar

artmıştır.Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince 11.01.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yapılan

çalışmalarda ilimiz Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesinde durdurulan bir araçta

yapılan arama sonucu;

7750

Paket

Gümrük Kaçağı Sigara

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak 1 şahıs yakalanarak gerekli işlemlere

başlanılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 09.02.2022

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesi Belkız

Mahallesinde bulunan bir depoda yapılan arama sonucu;

12530

Paket

Gümrük Kaçağı Sigara

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak 3 şahıs yakalanarak gerekli işlemlere başlanılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 23.03.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla

Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesinde Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan

arama sonucu;

7090

Paket

Gümrük Kaçağı Sigara

12.6

Kg

Gümrük Kaçağı Çay

9.5

Kg

Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü

5,12

gr

Gümrük Kaçağı Nargile Likiti

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak 1 şahıs yakalanmış. Yakalanan şahıs adli mercilerce TUTUKLANMIŞTIR.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEMİZ

KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR


Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Kaçakçılık

Suçlarıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde

bulunan bir işyerinde yapılan arama sonucu paketlenmiş vaziyette;

145

Kg

Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak yapılan 2 şahıs yakalanmış. Şüpheli şahıslar

hakkında Şube Müdürlüğümüzce gerekli işlemlere başlanılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince

12.09.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ilimiz Şahinbey ilçesi

Saçaklı Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan arama sonucu;

202

Litre

Dökme İçki

175

Adet

Boş Şişe

181

Adet

Farklı Markalarda Bandrolsüz Gümrük Kaçağı İçki

15

Litre

Etil Alkol

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak yapılan 2 şahıs yakalanmış. Şüpheli şahıslar

hakkında Şube Müdürlüğümüzde yapılan işlemler akabinde çıkarıldığı adli mercilerce 1 şahıs

TUTUKLANARAK cezaevine gönderilmiş,1 şahıs SERBEST bırakılmıştır.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince 02.10.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında ilimiz

Şehitkamil ilçesi Doğu Gişelerinde oluşturulan uygulama noktasında

durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu;

197

Adet

Farklı Markalarda Gümrük Kaçağı

Cep Telefonu

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak 1 şahıs yakalanmış. Şüpheli şahıs

hakkında Şube Müdürlüğümüzde gerekli işlemlere başlanılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince 03.10.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında

yapılan çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesinde bulunan

bir depoda yapılan arama sonucu;

14.000

Litre

Gümrük Kaçağı Akaryakıt

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak 1 şahıs yakalanarak gerekli

işlemlere başlanılmıştır. Şüpheli şahsın Şube Müdürlüğümüzde yapılan

gerekli işlemleri akabinde çıkarıldığı adli mercilerce ADLİ KONTROL

şartıyla serbest bırakılmıştır.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yapılan

çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesi Batı Gişelerinde yapılan yol

uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu;

3.230.000

3.230.000Adet

Gümrük Kaçağı Adet Boş Makaron

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak yapılan 1 şahıs

yakalanmış. Şüpheli şahıs hakkında Şube Müdürlüğümüzce yapılan

gerekli işlemler akabinde çıkarıldığı adli mercilerce TUTUKLANARAK

cezaevine gönderilmiştir.

KAÇAKÇILIĞA

GEÇİT

VERMİYORUZ

Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince 13.10.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında

yapılan çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesi Kuzey Gişelerinde yapılan yol

uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu;

2.260.000Adet

Adet

Gümrük Kaçağı Boş Makaron

3.230.000

Adet

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak yapılan 3 şahıs yakalanmış.

Şüpheli şahıs hakkında Şube Müdürlüğümüzce yapılan gerekli işlemler

akabinde çıkarıldığı adli mercilerce ADLİ KONTROL şartıyla serbest

bırakılmıştır.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince 13.10.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında

yapılan çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesinde bulunan

bir iş yerinde ve bir araçta yapılan arama sonucu;

1.200.000Adet

Gümrük Kaçağı Boş Makaron

3.230.000

Adet

ele geçirilmiş, konu ile alakalı olarak yapılan 1 şahıs yakalanmış.

Şüpheli şahıs hakkında Şube Müdürlüğümüzce yapılan gerekli işlemler

akabinde çıkarıldığı adli mercilerce ADLİ KONTROL şartıyla serbest

bırakılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yapılan

çalışmalarda ilimiz Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesinde bulunan bir kargo

gönderisinde yapılan arama sonucu;

Kaçakçılık ve Organize Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz

görevlilerince 20.10.2022 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında yapılan

çalışmalarda ilimiz Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesinde bulunan bir depoda

yapılan arama sonucu paketlenmiş vaziyette;

155

Kg

Gümrük Kaçağı Nargile

261

Tütünü Kg

Gümrük Kaçağı Nargile

Tütünü

ele geçirilmiş, konu ile

alakalı olarak yapılan

çalışmalarda kargo gönderisini

gönderdiği tespit edilen 1 şahıs

yakalanmış. Şüpheli şahıs

hakkında Şube Müdürlüğümüzce

gerekli işlemlere başlanılmıştır.

ele geçilirmiş, konu ile alakalı

olarak 1 şahıs yakalanmış. Şüpheli şahıs

Şube Müdürlüğümüzce gerekli

işlemlere başlanılmıştır.

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri2022 yılı içerisinde parasal değeri

7.306.914

olan

24.769.200 adet

Gümrük Kaçağı Makaron

10000

8000

GAZİANTEP

ELE GEÇiRiLDi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

6000

4000

2000

0

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


2022 yılı içerisinde parasal değeri

7.306.914

olan

24.769.200 adet

Gümrük Kaçağı Makaron

10000

8000

GAZİANTEP

ELE GEÇiRiLDi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

6000

4000

2000

0

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri


2022 yılı içerisinde parasal değeri

7.306.914

olan

24.769.200 adet

Gümrük Kaçağı Makaron

80

70

GAZİANTEP

ELE GEÇiRiLDi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

60

50

40

30

20

10

0

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2022 Faaliyet Raporu KOM Birimleri

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!