03.02.2023 Views

HowdenLife Ocak 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OCAK 2023

Yurtdışı müteahhitlik

Dünyanın önde gelen sigorta broker

şirketlerinden biri olarak

Türk müteahhitlerin yurtdışındaki

yatırımlarda yanındayız.

Sayfa 14

Aksigorta Genel Müdürü

Uğur Gülen:

“Aksigorta’nın kurumsal amacını sürdürülebilir

bir yaşam için yeni nesil çözümlerle değerli

olanı birlikte korumak, olarak belirledik.”

Sayfa 8

www.howden.com.tr

Yeni yıl coşkusu

Howden Türkiye ofisi olarak,

Howden Group içinde 2022 yılında

en hızlı büyüyen ofis olduk. Yeni yıla

coşku ile girdik.

Sayfa 10

FİNANSAL SİGORTALARA

OLAN TALEP ARTIYOR

Yönetici Sorumluluk

Sigortası ve

Siber Risk Sigortası’nda

maliyetler artıyor

WeKnowHowHowden Türkiye’nin 2023 Dileği…

Yeni yıl, yeni bir biz. Yeni yılla birlikte atacağımız tüm yeni adımlar, yeşeren tüm yeni

umutlar, koyacağımız tüm yeni hedefler ve yeni başlangıçlar.

Yeni yıla motive başlamak için birçok sebebimiz var. En önemlisi ise Howden Grup

olarak 2023’teki yenilikleri sizlerle paylaşmak için heyecanlıyız. Haber sayfalarımızda

yeni dönem hedeflerimizi ve ajandamızı bulacaksınız.

Tüm ekip arkadaşlarımın ve değerli okurlarımızın yeni yılını kutluyor, yeni yılda da

sağlıklı ve mutlu günlerde birlikte olmayı diliyoruz.

ÖZLEM MEŞHUR

Kurumsal İletişim ve

Pazarlama Direktörü

Her zaman dergimiz ile ilgili fikirlerinizi bekliyoruz. Önerilerinizden, eleştirilerinizden,

düşüncelerinizden besleniyoruz.

SAYI: 10 OCAK 2023

DERGININ ADI: HOWDEN LIFE

İMTIYAZ SAHIBI

HOWDEN ACP SIGORTA VE REASÜRANS

BROKERLIĞI A.Ş.’YI TEMSILEN

SORUMLU YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ

ÖZLEM MEŞHUR

DANIŞMA KURULU

ERCAN ERYAŞAR

VEDAT BASAN

CEMAL ULUDAĞ

BURÇIN BAYRAKGIL

HANDE GÖNÜL

YÖNETIM YERI:

MASLAK MH MASLAK MEYDAN SOK.

BEYBI GIZ PLAZA NO:1 KAT: 4-5 SARIYER,

34485 ISTANBUL, TURKEY

E-POSTA:

KURUMSALILETISIM@HOWDEN.COM.TR

İLETIŞIM IÇIN: ÖZLEM MEŞHUR

OZLEM.MESHUR@HOWDEN.COM.TR

FATIH BATAL

FATIH.BATAL@HOWDEN.COM.TR

YAYIN TÜRÜ:

YAYGIN, SÜRELI

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

Atınç Yılmaz Howden Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı - Bölge CEO’su

“TÜRKIYE’YE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞIZ”

Ercan Eryaşar Howden ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel

Müdürü GELECEĞE… HEP BIRLIKTE

Vedat Basan Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü

“MÜKEMMEL” FIRTINA VE DEĞIŞIM

BIZDEN HABERLER

HOWDEN, KÜRESEL RISK IÇIN IŞ BIRLIĞI BAŞLATTI

DAVID HOWDEN COP27’DE KONUŞTU

DIRENÇLI KONUTLAR NEDEN ÖNEMLI?

CAAMANO, TARIMSAL RISKLERI KONUŞTU

HOWDEN GROUP “TORO DE ORO” ÖDÜLÜ TÜRKIYE’YE GELDI

Uğur Gülen Aksigorta Genel Müdürü

“HEDEF SIGORTA OKURYAZARLIĞINI

HIZLA ARTIRMAK”

HOWDEN TÜRKIYE EKIBI YENI YIL PARTISI

FINANSAL RISKLERINIZ GÜVENCE ALTINDA MI?

TÜRK MÜTEAHHITLERIN YURTDIŞI IŞLERINDE YANINDAYIZ”

KASIDER’IN ERKEK ÜYELERI YÖNETICILERIN DEĞERLENDIRDI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

3

www.howden.com.tr


Atınç Yılmaz

Howden Türkiye

Yönetim Kurulu Başkanı

Bölge CEO

“Türkiye’ye

katkı sunmaya

devam

edeceğiz”

Değerli okurlar, değerli paydaşlarımız,

Sigorta sektörü, 2022’de prim üretiminde iyi bir yılı

geride bıraktı. Ancak kârlılık problemlerinin ön plana çıktığını

gözlemledik. Özellikle yüksek enflasyon, artan maliyetler,

global piyasalardaki sigorta reasürans maliyetlerinin artması,

Türkiye’deki trafik sigortası branşının zarar etmeye devam etmesi

gibi nedenlerle, Türkiye’de sigorta sektörü büyüse de kârlılık

anlamında istediği noktaya gelemedi.

Howden Türkiye olarak ise güzel bir yılı geride bıraktık.

Müşterilerine ve sigorta şirketi partnerlerine ihtiyaçlarına

uygun sigorta çözümleri ve yurtdışından reasürans kapasiteleri

getirme yolunda katkı sağlamaya devam ettik. Tüm dünyadaki

Howden ofisleri içerisinde Türkiye, zorlu bir ortamda önemli bir

başarı gerçekleştirdi ve 2022 yılında en hızlı büyüyen ofis oldu.

Yakaladığımız büyüme oranıyla birlikte Howden Grup bünyesinde

merkez üs haline geldik.

2023 yılına bakıldığında ise Türk sigorta piyasasını zorlu bir

yılın beklediğini görüyoruz. Globaldeki yükselen sigorta fiyatları

ve kapasite bulma zorlukları, 2022’de olduğu gibi 2023 yılında

da artarak devam edecek. Resesyon ve yüksek enflasyona tepki

veren sigorta yapıları ve fiyatlandırması sebebiyle sektörün,

küresel mali krizden bu yana ilk kez piyasada daha az reasürans

sermayesi ile karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu bakımdan 2023

reasürans bulma çabalarıyla geçecek. Yeterli kaynak sağlanması

için üçüncü şahıs sermayesinin yeniden devreye sokulması önem

arz ediyor. Sigortacılar, üçüncü şahıs sermayesini çekmek

için veri ve analitikle desteklenen yeni nesil yenilikçi sermaye

piyasası çözümlerine yönelmeli. Ancak bu tür girişimler,

kapasitenin artırılmasına ve risk yönetimine yardımcı olabilir.

Howden Türkiye olarak ise global tecrübelerimizden

aldığımız güçle bu dönemde de sektöre ve müşterilerimize,

çok daha optimal çözümler sunmaya devam edeceğiz. Daha

önce yaptığımız gibi yeni ürünler geliştirerek ve ülkemize

yeni ürünler getirerek, sigortacılığımızın gelişimine katkıda

bulunmayı sürdüreceğiz. 200’den fazla çalışanımızla ülkemizin

en büyük 3 broker şirketi arasında yer alan Howden Türkiye’yi

de sektörümüze yenilikler katarak daha da büyütmek istiyoruz.

Türkiye’deki brokerler, sektörün yaklaşık yüzde 12’sini

oluşturuyor. Sigorta piyasasında daha çok kurumsal

müşterilerin talep ettiği hizmeti veriyoruz. Batıda brokerlerin

oluşturduğu pazar oranı ise yüzde 60-70 civarında. Türkiye’deki

oran düşünüldüğünde daha gidecek çok yol var. Türkiye’deki

bu büyüme potansiyeli de Howden’ın gözünden kaçmadı.

Geçen 2 yıl içerisinde Howden, global olarak 5 milyar dolarlık

yatırım yaptı. Bunların büyük çoğunluğunu da yeni ürünler,

ekipler ve şirket satın almaları oluşturdu. Türkiye olarak biz de

bu yatırım pastasından daha çok pay alabiliriz.

Değerli okurlar, burada sözlerime son verirken herkese iyi

bir yıl diliyorum.

Sağlıkla kalın.

4


Ercan Eryaşar Howden ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü

Geleceğe… Hep Birlikte

Pandemi etkisinin devamı, savaş, ambargolar gibi

nedenlerle yaşanan ekonomik zorlukların, karbon ayak izinde

oluşan hızlı değişimin getirdiği çevresel etkilerin, gerek

yerküremizi gerekse ülkemizi derinden etkilediği bir yılı yılı

daha geride bıraktık. Huzura ve mutluluğa olan umudumuzu

tazeleyerek yeni bir yıla daha girdik.

yani iş arkadaşlarımızdı. Onlara sonsuz teşekkürlerimi

sunuyorum.

Umudumuzu canlı tutarak hedeflerimiz doğrultusunda

tüm çalışanlarımızla birlikte yeni yılda da çalışmalarımızı en iyi

şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir.

Son yıllarda yaşadığımız tecrübeler; ekonomik zorluklar

içerisinde, sağlığımızda, depremlerde, iklim değişikliğine

bağlı kuraklıkta, sel ve fırtınalar gibi doğal afetlerde, sigorta

güvencesinin ne derece hayati bir ihtiyaç olduğunu bizlere

gösterdi.

Birlik ve beraberliğimizin artarak devam ettiği, daha sağlıklı

ve ekonomik anlamda da başarılı bir yıl diliyorum. Bu duygu

ve düşüncelerle 2023 yılının başta ülkemize ve tüm insanlığa

birliktelik ve sağlık getirmesini temenni eder, barış ve sevginin

hüküm sürdüğü mutlu bir yıl olmasını dilerim.

Howden Türkiye olarak bu süreçleri yaşarken her zaman

olduğu gibi bizler müşterilerimizin yanında çözüm ortağı

olduk. Bunları gerçekleştirirken, en güvendiğimiz gücümüz,

Howden ACP ve Howden Türkiye yapısının değerli çalışanları

Bu süreçte yanımızda olan, bize güç vererek ileriye

taşıyan müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza

teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgilerimle,

Vedat Basan Howden RE Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü

“Mükemmel” Fırtına ve Değişim

Bir yılı daha geride bıraktık... Yine hepimiz için zorlu, öğretici ve

geliştirici bir yılı geride bırakırken, yeni yıla yönelik yeni umutlarla yeni

hedeflerimizi de konuşmanın tam zamanı!

Yıl içerisinde hep gündemde olan Rusya-Ukrayna Savaşı, global

enflasyon, doğal afetler, pandemi sonrası tedarik zinciri sorunları gibi

birçok bozucu etki yanında gelişen teknolojinin hayatın her alanına

entegre olması, sektörümüzün karar alma süreçleri için çok daha

stratejik çıktılar sağladı. İklim değişikliğinin belirli risk profillerini geri

dönülemez şekilde etkilemesi sonucu tamamen değişen ihtiyaçlar,

özel dizayn edilmiş sigorta ürünlerinin oluşmasına aracılık etti.

Özetle; 2022 yılında yaşanan gelişmeler, 2023’ü Sigorta Sektörü

“Mükemmel Fırtına” yılı olarak şimdiden konumlandırmış durumda.

Yaşanan tüm bu değişimler sonucu bir zamanlar istikrarlı ve tahmin

edilebilir olan sigortacılık artık günümüzde geçmiş verilere dayanarak

karar almanın mümkün olamayacağı gerçeği bizlere gösterdi. Farklı

girdileri denkleme ilave etmeden, daha pozitif çıktılar

beklemenin sonuç vermediğini deneyimliyoruz. Değişim

karşısında, karar almamak veya değişimden uzak kalmak

kadercilikle eşdeğer sonuçlar yaratabiliyor.

Uzmanlık gerektiren sigorta branşlarında lider konumda

olan Howden; bu mükemmel fırtınaya, ekiplerini sürekli

geliştirerek, global gücümüz ve yerel yetkinliğimiz ile alternatif

çözümler sunmaya devam edeceğiz. Değişim; gerektirdiği

farklı bakış açıları ve alternatif çözüm olanakları ile vizyoner

bir öğretmen gibi herkesi eğitiyor. Bu fırtınadan tüm sektörün

önemli dersler ile güçlenerek çıkacağına inanıyorum.

Herkese gönlünce geçireceği; sağlık, huzur ve mutluluk

dolu bir 2023 yılı dilerim.

Değişimleriniz sizi mutlu etsin.

Sevgilerimle…

5


BİZDEN HABERLER

Howden, küresel risk

için iş birliği başlattı

Sürdürülebilir Pazarlar Girişimi’nin Terra Carta Eylem

Forumu’nun bir parçası olarak, Küresel Risk Bursu’nu

başlatmak için bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Howden Group

CEO’su Konsey Üyesi Susan Aitken, Resilient Cities Network

İcra Direktörü David Howden, Lauren Sorkin ve Resilient Cities

Network Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Daniel Stander’ın

katıldığı etkinlikte Küresel Risk iş birliği başlatıldı.

David Howden COP27’de konuştu

Howden Group’un kurucusu ve CEO’su David Howden COP Resilience

Hub’da konuştu. David Howden konuşmasında, sigorta ve risk

yönetimiyle dayanıklılık oluşturmaya, en savunmasız kişileri iklimle ilgili

felaketlerin en kötü etkilerinden korumaya ve daha fazla finansmanı

daha hızlı sağlamaya nasıl yardımcı olunabileceğine odaklandı. Howden

“Gelişmiş ülkelerdeki şirketler, yüzyıllardır sigorta ve risk yönetiminin

dayanıklılığı artırıcı etkilerinden faydalandı. İklim değişikliğinden en

çok etkilenen savunmasız toplululyar ise, sigorta veya risk yönetimi

uzmanlığına çok az erişebiliyor veya hiç erişemiyor” dedi.

Dirençli konutlar neden önemli?

Howden Group İklim Riski ve Direnç Başkan

Charlie Langdale, Dünya Bankası ve BM

yetkililerinin de olduğu bir panele konuşmacı

olarak katıldı. Panelde Dominik İçin İklim Direnci

Yürütme Ajansı da yer aldı. Panelde iklim

açısından hassas topluluklarda daha dirençli

konutlar inşa edilmesi konusu gündeme getirildi.

Caamano, tarımsal riskleri konuştu

Howden Latin Amerika Eş CEO’su Sonia Caamano, Orta

Amerika ve Karayipler’de tarımsal risklere karşı sigortanın

nasıl kullanılabileceği konusunda bir toplantıya davet edildi.

Caamano, toplantıda Dominik Cumhuriyeti Tarım Bakanı ile

birlikte konuşma yaptı.

https://events.globalreinsurance.com/dwic/ adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

8-9 Mart 2023 tarihlerinde Dubai’de

Global (Re)insurance ve DIFC

tarafından düzenlenen Dubai World

Insurance Kongresi’nde Howden

Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

ve Bölge CEO’muz Atınç Yılmaz

“Sürdürülebilirlik ve Sigorta”

başlığında konuşmacı olarak

yer alacaktır.

6


BİZDEN HABERLER

HOWDEN GROUP

“TORO DE ORO”

ÖDÜLÜ TÜRKİYE’YE GELDİ

Howden Grup içinde

düzenlenen ‘Toro de Oro’

yarışmasında Türkiye-Howden

ACP, ‘En iyi ekip çalışması 2022

Ödülü’ kazanan şirketlerden biri oldu

ve ödülü Türkiye’ye getirdi. Toro de

Oro yarışması, Howden Grup şirketleri

arasında, grubun daha verimli ve

daha sağlıklı bir şekilde büyümesini

amaçlayarak düzenleniyor. Grubun en

büyük ödülü kabul edilen ‘En iyi ekip

çalışması 2022 Ödülü’nü, Türkiye-

Howden ACP ile İngiltere-Howden

A Plan kazandı. Türkiye ve İngiltere

ekipleri, Getir firması için yapılan

çalışmalar neticesinde bu ödülü

kazanmaya hak kazandılar.

7

www.howden.com.tr


SÖYLEŞİ Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen

“HEDEF SİGORTA

OKURYAZARLIĞINI

HIZLA ARTIRMAK”

Genel Müdür Uğur Gülen, Aksigorta’yı ‘sigortacılık yapan bir teknoloji şirketi’ olarak

tanımlıyor. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen sürdürülebilirlik hedeflerine de vurgu

yapıyor ve “Aksigorta’nın kurumsal amacını sürdürülebilir bir yaşam için yeni nesil

çözümlerle değerli olanı birlikte korumak, olarak belirledik” diyor.

Dünya genelinde sigorta penetrasyon oranı yüzde 7,4’ken

Türkiye’de bu oran yüzde 2,2 civarında. 85 milyon

nüfusa sahip ülkemizde sigorta güvencesini daha iyi

anlatmak, sigortalanmayı ve sigorta okuryazarlığını hızla

artırmak öncelikli bir hedef. Bu oranı yükseltmek amacıyla sektör

‘Vizyon 2024’ projesiyle yol haritasını ortaya koymuş durumda.

Sektörün önemli oyunculardan Aksigorta’nın genel müdürü Uğur

Gülen ile sektörü ve Aksigorta’nın ajandasını ve sürdürülebilir

hedeflerini konuştuk.

Türkiye’de sigorta sektörü Vizyon 2024 projesiyle yol

haritasını belirlemiş durumda. Türkiye’de sigorta sektörünü

değerlendirir misiniz?

Vizyon 2024 projesiyle sektörümüzün potansiyelini

gerçekleştirmesinin önündeki yapısal zorluk ve bariyerlere işaret

ederek, atılması gereken adımları belirledik. Türkiye’nin ihtiyaçlarını,

en iyi uygulamaları ve dünyadaki örnekleri analiz ederek reform

fikirlerini oluşturduk. Planlanan reformların da hayata geçirilmesiyle

sektör olarak 2024’e kadar brüt prim üretimini 299 milyar

TL’ye ulaştırmayı; penetrasyon oranını yüzde 3,5’e çıkarmayı

hedefliyoruz.

Enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesinin etkilerini

değerlendirir misiniz?

Makro ekonomideki mevcut tablonun devam etmesi halinde,

küresel olarak sektörün yaşayacağı gelişmeleri analiz etmek ve

şimdiden pozisyon almak gerekiyor. Yüksek enflasyonun daha

uzun yıllar devam edeceği düşünülen bir ortamda, enflasyonun

sektördeki etkisi ağırlıklı olarak kaza hasar branşlarında ortaya

çıkacaktır. Zorunlu trafik sigortalarının, mevcut durumdan en hızlı

etkilenen sigorta türü olması bekleniyor.

Dijital dünya, yapay zekâ ve uygulamalarının etkilerini

değerlendirir misiniz? Aksigorta olarak bu tarafta ne

gibi çalışmalarınız var?

Aksigorta olarak sektörümüzü dijitalleştirmeyle

şekillendiren sayısız adıma öncülük ettik. Sektöre

kazandırdığımız robotik otomasyon süreçleri, yapay zekalı

dijital asistanlar yine bu yolla hayata geçirdiğimiz risk

fiyatlandırma, hasar inceleme asistanı gibi pek çok dijital

adımla, yeni nesil sigortacılığın sınırlarını oldukça genişlettik.

Her alanda dijitalleşmenin gücüne inanan bir şirket olarak,

kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık anlayışıyla müşterilerimizin

çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Tüm bu dijital

serüvenimizi düşündüğümüzde kendimizi sigortacılık yapan bir

teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz.

Aksigorta GRI Standartlarında ilk raporunu

yayınladı. ESG ve Sürdürebilirlik Yaklaşımınız nedir?

İnsanı ve dünyanın geleceğini odağımıza aldığımız yeni

nesil sigortacılık anlayışımızla hayata geçirdiğimiz çalışmaların

ilkini geçtiğimiz aylarda yayınladığımız Sürdürülebilirlik

Raporu’muzda toparladık. Bizler, daha güvenli bir gelecek için,

toplumsal risk bilincini artırmaya çalışarak, daha yaşanabilir

dünya için insana ve doğaya dokunan projeler üretiyoruz. Sahip

olduğumuz güçlü kapasiteyi ve 60 yılı aşkın köklü sigortacılık

uzmanlığımızı karbonsuzlaştırma ve iklim değişikliğinin

yavaşlatılmasının sağlanmasına katkı çalışmalarında

kullanmaya hazırlanıyoruz. Bunun yanı sıra hem geliştirdiğimiz

ürünlerde hem de hizmet ve operasyonlarımızda olumlu etkiye

odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirliğe odaklanmanızın bilanço

verilerinize etkisini değerlendirir misiniz?

Ticari kaygı gütmeksizin iklim acil durumu, ekosistem ile

8


“TÜRKİYE’NİN EN İYİ

İŞ VERENİ SEÇİLDİK”

Aksigorta’da biz ‘Sürdürülebilir bir yaşam için yeni nesil

çözümlerle değerli olanı birlikte korumak’ amacıyla

çalışıyoruz. Bunu sağlayan en büyük değerimiz, insan.

Çalışanlarımızı odağımıza aldığımız, onlarla birlikte

tasarladığımız İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata

geçiriyoruz. Bağlı ve sonuç üreten bir organizasyon

olmak için çevik çalışmayı benimsemiş, kendi kendini

yöneten ekipler oluşturuyoruz. Yeni dünyanın gerektirdiği

beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için çalışanlarımıza

yatırım yapıyoruz. Aksigorta olarak; yetenekleri

geliştirirken aynı zamanda tercih edilen bir şirket

olmak için çalışıyoruz. İşe alımdan kariyer gelişimine,

performans yönetiminden eğitim ve gelişim fırsatlarına

kadar tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında sürekli

gelişim ilkesiyle çalışanlarımızı kendi en iyilerine

ulaştıracak ortamı yaratmak için çalışıyoruz ve çalışmaya

da devam edeceğiz.

toplum refahı ve güvenliği üzerinde olumsuz

etkiye sahip ve bu etkilerin azaltılmasının

mümkün olmadığı faaliyetlere hizmet

sağlamıyoruz. Fon yönetimi faaliyetleri

kapsamında yatırım yapmıyoruz. Faaliyet

gösterdiğimiz toplumun kalkınması, refahı

ve daha iyi bir yaşama erişmesi için program

ve projeler tasarlayarak, ekonomik büyümeyi

desteklemek için olumlu etki yaratmaya aracı

olacak ürün ve hizmetlere odaklanıyoruz.

Bunun bir sonucu olarak, 2021’de sürdürülebilir

sigortacılık ürünlerinden elde ettiğimiz gelir 54,7

milyon TL oldu. Fon yönetimi faaliyetlerimiz

kapsamında aldığımız yatırım kararlarında

sürdürülebilir ve yeşil yatırım araçlarını

önceliklendiriyoruz. Bu bağlamda 2021 yılında

yeşil fonlara yaptığımız yatırımlar 53,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kurumsal amacınız nedir? Hangi motto ile hareket

ediyorsunuz?

Aksigorta’nın kurumsal amacını “sürdürülebilir bir yaşam

“Sigortacılık sektöründe

primler aracılığıyla

yapılan yatırımların

sürdürülebilirlik

yaklaşımıyla

değerlendirilmesi

kritik öneme sahip. Bu

sebeple, düşük karbonlu

ve paydaşı odağa alan

ekonomik büyümeyi

desteklemek için olumlu

etki yaratmaya aracı

olacak ürün ve hizmetlere

odaklanıyoruz.”

için yeni nesil çözümlerle değerli olanı birlikte korumak”

olarak belirledik. Bu hedef kapsamında, zamanın ötesinde

teknolojik çözümlerle şekillenen bir müşteri deneyimi inşa

ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığını, işlerini, ailelerini, sahip

oldukları ve edinecekleri değerleri koruyacak ürün, hizmet

ve çözümler geliştiriyor, yeni nesil sigortacılık anlayışını

içselleştiriyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik

öncelikleri ve toplumsal yatırımlarımız

kapsamında ürettiğimiz ve paylaştığımız

değer ile Birleşmiş Milletler tarafından kabul

edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın,

‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’, ‘Toplumsal Cinsiyet

Eşitliği’, ‘İnsana Yakışır İş ve Büyüme’,

‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Eşitsizliklerin

Azaltılması’, ‘Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam

Alanları’ ve ‘Hedefler İçin Ortaklıklar’ olmak

üzere sekizine doğrudan katkıda bulunuyoruz.

Bundan sonra ajandanızda ne var?

Düşük karbonlu ve paydaşı odağa alan

ekonomik büyümeyi desteklemek için

olumlu etki yaratmaya aracı olacak ürün ve

hizmetlere odaklanıyoruz. Operasyonlarımızın

çevresel performansını iyileştirmek için net

Net Sıfır yaklaşımı benimsiyoruz. Aksigorta, olarak “iklim acil

durumunun çözümü için öncü adımlar atmak” odağına uygun

olarak en geç 2050’de Net Sıfır Emisyon ve Net Sıfır Atık

seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz.

9

www.howden.com.tr


HABER

Yeni yıla

COSKUYLA GIRDIK

Howden Türkiye olarak, sigorta sektöründe

yaşanan sorunlara rağmen, başarılı bir

yılı geride bıraktık. Howden Group içinde

Türkiye ofisi olarak zorlu bir ortamda

önemli bir başarı gerçekleştirdik ve

2022 yılında en hızlı büyüyen ofis olduk.

Yakaladığımız büyüme oranıyla birlikte

Howden Grup bünyesinde merkez üs

haline gelmeyi başardık. İnsanı merkezine

koyan yaklaşımımızla Howden Türkiye

olarak global tecrübelerimizden aldığımız

güçle, yeni dönemde de sektöre ve

müşterilerimize, çok daha optimal

çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Yeni ürünler geliştirerek ve ülkemize

yeni ürünler getirerek, Türkiye sigorta

sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı

sürdüreceğiz. 200’den fazla çalışanımızla

ülkemizin en büyük 3 broker şirketi

arasında yer alıyoruz. Bu başarılarımızı

kutlamak ve yeni yılı karşılamak üzere

Howden Türkiye ekibi olarak İstanbul’daki

yeni yıl kutlamasında bir araya geldik.

Başarılarımızı kutlamak

ve yeni yılı karşılamak

üzere Howden Türkiye

ekibi olarak İstanbul’daki

yeni yıl kutlamasında

bir araya geldik.

10


Howden Group içinde Türkiye ofisi olarak zorlu bir ortamda önemli bir başarı

gerçekleştirdik ve 2022 yılında en hızlı büyüyen ofis olduk.

200’den fazla çalışanımızla ülkemizin en büyük

3 broker şirketi arasında yer alıyoruz.

11

www.howden.com.tr


HABER

Finansal Sigortalar Yönetici Sorumluluk ve Siber Risk Sigortalarına Genel Bakış

FİNANSAL RİSKLERİNİZ

GÜVENCE ALTINDA MI?

Finansal Sigortaların önemi, pandemi ve sonrası dünyada ekonomilerde yaşanan

sorunlarla birlikte daha da önem kazandı. Finansal Sigortalar Howden Türkiye

ekibi, Howden Group’tan aldığı destekle, operasyonel modelleme ve benchmarking

konularında ilgili branşlarda tüm sigortalılara kapsamlı bir hizmet sağlanıyor.

Türkiye

Finansal

Sigortalar ekibi

Halis Semerci

Sultan Akşahin

Dilan Güngördü

Finansal Sigortalar genel kullanım alanı

açısından geniş kapsamlı bir sigorta

alanı. Klasik sigorta ürünlerinden farklı

olarak Türkiye pazarından ziyade, global

reasürans piyasalarından teminat sağlanabilen

ürünlerden oluşan en geniş ve niş ürün

yelpazesine sahip sigorta alanlarından biri.

Howden Finansal Sigortalar ekibi olarak,

global ofislerimizde alanında uzman 660 kişilik

Finansal Sigortalar ekibi ile 1.75 milyar USD

primin markette plase edilmesine aracılık

etmektedir. Global ekiplerin desteği ve tecrübesi

ile geliştirilmiş olan platformlar sayesinde;

operasyonel modelleme ve benchmarking

konularında ilgili branşlarda tüm sigortalılara

kapsamlı bir hizmet sağlanıyor.

MALİYET ARTIŞLARI

Howden Finansal Sigortalar ekibinin verdiği

bilgiye göre pandemi dönemi öncesinde

başlayan ve pandemiyle birlikte önemi daha

iyi anlaşılan Finansal Sigortalar alanında, artan

riskler ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle,

primlerde artış ve sunulan kapasitelerde

azalmalar görüldü. Sigortalılar pandemi

döneminden önceye kıyasla daha fazla bütçe

ayırmak durumunda kaldılar.

Bu ürünlerin içinde özellikle Yönetici

Sorumluluk Sigortası ve Siber Risk Sigortası,

en yüksek maliyet artışı görülen ürünlerin

başında geldi. Buna karşılık, mesleki sorumluluk

sigortalarında aynı değişim gözlenmedi. Genellik

mevcut koşullar korunarak ilerlenebildi.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

Finansal Sigortalar alanında ülkemizde en

çok tercih edilen ürünlerden biri olan Yönetici

Sorumluluk Sigortası ile şirketlerin yönetim

kurulunun ve yöneticilerinin yönetimsel

görevlerini yerine getirirken, kötü niyetli ve

kasıtlı davranışlar hariç olmak üzere neden

olabilecekleri zararlardan doğan sorumlulukları

ve savunma masrafları sigortalanıyor.

2022 yılı itibariyle Yönetici Sorumluluk

Sigortası özelinde primlerde ve kapasitelerde

pazarın durumunun daha esnek olduğunu

söyleyebilmek mümkün. Pandemi dönemindeki

belirsizlikler ve olası hasar beklentileri nedeniyle,

sigorta şirketleri bu sürece tedbirli yaklaşarak

ilerlemeyi tercih etti. Fakat, daha ihtiyatlı

yönetilen bu sürecin sonunda ortaya çıkan

hasarların beklenen boyutlara ulaşmaması,

sigorta ve reasürans şirketlerinin bu alanda daha

rekabetçi davranış eğilimine girmelerini sağladı.

Ancak, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının

yol açtığı belirsizlik ve dünyada birçok şirketin

bilançosunu olumsuz olarak etkileyen enflasyon

dalgası, bu rahatlamayı bir taraftan da olumsuz

olarak etkiledi.

SİBER RİSK SİGORTASI

Finansal Sigortalar alanının bir diğer başlığı

olan Siber Risk Sigortası ise kişi ve kuruluşların

dijital ortamda karşılaşabilecekleri veri kaybı,

şantaj, düzenleyici kurumlardan gelen cezalar, iş

durması, itibar kaybını önleyici masraflar ve kötü

niyetli yazılımların neden olabileceği zararlar

12


Siber Risk Sigortası

öncesinde alınacak

Siber riskler bu kadar yaygın ve siber

risk sigortalarına talep bu kadar fazla

iken şirketlerin Siber Risk Sigortası’na

ulaşabilmeleri için, teminat arayışı

öncesinde bazı kritik önlemleri almaları

bekleniyor. Finansal Sigortalar Howden

Türkiye Ekibi bu önlemleri şöyle sıralıyor:

1. Çok faktörlü kimlik doğrulama,

2. Çalışanlarda gerekli siber güvenlik

farkındalığının yaratılması,

3. Hizmet alınan 3. kişilerin siber

güvenlik önlemlerinin sürekli takibi,

4. Dataların şifrelenerek saklanması,

5. Bütün yazılımların güncellemelerinin

ve yamalarının zamanında yapılması,

6. Penetrasyon testlerinin düzenli

şekilde yapılması

7. Kriz yönetim planının hazırda

bulundurulması.

ve bunların giderilmesi için gerekli masrafları karşılayan bir

sigorta ürünü.

Siber Risk Sigortası ürünü ilk çıktığı günden itibaren hem

ülkemizde hem de tüm dünyada oldukça talep gören bir sigorta

ürünü haline geldi. Son yıllarda siber risk saldırıları nedeniyle

oluşan zararlar hem bundan zarar gören şirketleri hem de daha

önce hiç siber saldırı yaşamamış şirketleri de alarma geçirdi.

Siber güvenlik zafiyeti sonucunda oluşabilecek zararları en aza

indirmek üst düzey yönetimlerin en önemli gündemi haline

geldi. Dünyada süregelen savaşların bir kolu haline gelen siber

savaşlar da bu riski kat be kat arttırıyor.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleki Sorumluluk Sigortası ürünü özellikli meslek

grupları için oluşturuldu. Farklı meslek gruplarının mesleki

faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkabilecek mesleki

hatalar için 3. şahıslara karşı koruma sağlıyor. Özellikle

teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler için siber poliçe

ile birlikte alınması tavsiye edilen ürünlerden biri de Teknoloji

Mesleki Sorumluluk Sigortası ürünü. Ülkemizin lokomotif

endüstrilerinden biri olan inşaat sektöründe mühendis ve

mimarların gerek proje bazlı gerekse yıllık bazlı olarak tüm

işlerini kapsayacak şekilde ilgili meslek grupları için de mesleki

sorumluluk sigortası en çok talep gören ürünlerden biri. Bunun

yanı sıra, avukat, çevirmen, medya sektörü, insan kaynakları

uzmanları, akreditasyon şirketleri için de mesleki

sorumluluk sigortası satın alınabiliyor.

DİĞER ÜRÜNLER

Ayrıca; banka, sigorta şirketleri, faktoring, leasing

sektörü ve yatırım şirketleri gibi finansal kuruluşlar için

kullanılabilecek olan Emniyeti Suistimal ve Para Taşıma

sigortaları gibi ürünler de finansal sigortalar kapsamında

değerlendiriliyor. Şirketlerin ilk halka arz edildikleri süreci

kapsayan ve izahname yükümlülüklerinden kaynaklı

taleplerin sigortaya transfer edilebildiği bir ürün olan Halka

Arz Sigortası da finansal sigortalar kapsamında bulunuyor.

Finansal sigortalar

kapsamına giren ürünleri

Finansal Sigortalar kapsamına; Yönetici Sorumluluk

Sigortaları, Siber Risk Sigortaları, Mesleki Sorumluluk

Sigortaları, Bankers Blanket Bond, Emniyeti Suistimal

Sigortaları, Birleşme ve Satın Alma Sigortaları, Halka

Arz Sigortaları, Nakit Para Taşıma Sigortaları ve

Kaçırılma, Fidye, Şantaj Sigortalar giriyor. Ülkemizde

bu sigorta ürünlerinden de birçok kurum faydalanıyor

ve bu alanlardaki risklerini poliçe satın alarak sigorta

şirketlerine devrediyor.

13

www.howden.com.tr


HABER

TÜRK MÜTEAHHİTLERİN

YURTDIŞI İŞLERİNDE

YANINDAYIZ”

Türk müteahhitlik firmaları yurtdışında yeniden atağa kalkarken,

geçen yıl ABD’ye kaptırdığı ikincilik sırasını geri aldı. Türk müteahhitlik

firmalarının yurtdışında yaptıkları işlerle güven ortamı oluşturduğuna

vurgu yapan Howden ACP Genel Müdürü Ercan Eryaşar, dünyanın

önde gelen sigorta broker şirketlerinden biri olarak Türk müteahhitlerin

yurtdışında yaptıkları yatırımlarda yanlarında olduklarını söyledi.

14


Türkiye müteahhitlik sektörü yurtiçinde yükselen

maliyetler ve ekonomik gelişmeler sonrasında

yurtdışı projelere daha fazla ağırlık vermeye

başladı. Müteahhitlik firmaları geçen yıl

yurtdışında aldıkları projelerle ABD’li firmalara kaptırdığı

ikincilik koltuğunu bu yıl tekrar geri aldı. ENR’ın bu yıl

yayınladığı ‘Top 250 Global Contractors’ listesinde her yıl

olduğu gibi bu yılda Çin, 79 firmayla ilk sırada yer alırken,

Türkiye bu yıl listede 42 firmayla yer alarak ikinci sırada

kendisine yer buldu. ABD ise 41 firmayla üçüncü sıraya

geriledi. Türkiye’nin yurtdışı pazarlarda inşaat alanında en

önemli ikinci ülke olarak görülmesinin, tüm sektörün önünü

açan bir güven ortamı yarattığını ifade eden Howden

ACP Genel Müdürü Ercan Eryaşar, Howden

İnşaat Riskleri Yönetimi ekibi olarak da

Türkiye’deki altyapı inşaatları ve

yurtdışı müteahhitlik projeleri

üzerine yoğunlaştıklarını dile

getirdi.

EFEKTİF ÇÖZÜMLER

Dünya çapında 100’e

yakın ülkede faaliyet

gösteren stratejik

olarak konumlandırılmış

bürolarımız, partnertlerimiz

ve ihtisas uygulamalarımız

sayesinde Howden’ın yerel

ve global hizmetlerini ve

çözümlerini, müşterilerin ihtiyaç

duydukları zaman sunabildiklerini

kaydeden Ercan Eryaşar, “Bu sayede

yurtdışında projeler üstlenen Türk müteahhitler

hem yerel uygulamalara hakim hem de Türkiye’deki

alışkanlıkları bilen uzmanlar ile görüşerek efektif çözümlere

ulaşabiliyor. Projeler uluslararası nitelikli olsa bile, ülkelerin

kendine özgü çeşitli kanunları, kuralları ve uygulamaları

mevcut. Bu tarz farklılıklar ve yarattıkları zorluklar ile sigorta

konusunda da sıklıkla karşılaşıyorlar. Yerel tecrübeye sahip

uzmanlar vasıtasıyla, ilgili ülkelerdeki sigorta şirketlerinin

güvenilirliği tespit edilebilir ve özellikle hasar ödeme

durumundaki tavırları hakkında bilgi almak mümkün

olabilir” diye konuştu.

RİSK ANALİZİNDEN KONTRAT

YÜKÜMLÜLÜKLERİNE

Howden olarak, Sigorta ve Risk Yönetimi Danışmanlık

çözümleri ile Türk müteahhitlerin yurtdışındaki projelerinde

yanlarında olduklarını dile getiren Ercan Eryaşar,

Müteahhit

firmalara çözümler

sunuyoruz”

“Türk müteahhitler yurtdışında milyar dolarlık

projelere imza atıyor. Biz de dünya çapında

faaliyet gösteren ve Türkiye yapılanmasında

da alanında tecrübeli bir ekibe sahip şirket

olarak, Türk müteahhitlere yapacakları

yatırımlarda, risk analizinden kontrat

yükümlüklerine kadar birçok alanda çözümler

sunuyoruz. Howden olarak Türk müteahhitlik

firmalarına hem yerel uygulamalara

hakim hem de Türkiye’deki alışkanlıkları

bilen uzmanlarımızla birlikte

hizmet veriyoruz.”

dünyanın önde gelen sigorta broker şirketlerinden

biri olarak projelere sundukları hizmetler hakkında da

değerlendirmelerde bulundu. Eryaşar, sözlerini şöyle

sürdürdü: “Projenin doğası gereği oluşan riskin analizi

yapıyor, kontrattan kaynaklanan yükümlülüklerin

tespitini sağlıyoruz. Sigorta kanunları ve uygulamaları

hakkında danışmanlık veriyoruz. Fiziksel ve kontratsal

yükümlülüklerin optimizasyonuna bakıyoruz. Tekliflerin

toplanması aşamasında Türk ve yerel sigorta şirketleri

ile uluslararası reasürans firmalarını koordine ederek

optimum şartların teminini sağlıyoruz. Girişim ortaklarının

ve taşeronların koordinasyonu noktasında hizmet

veriyoruz. Gerektiğinde işveren ve kreditörle direk bağlantı

sağlıyoruz. Global bilgi ağına hakim olduğumuz

için bu alanda da hizmet verebiliyoruz.

Sigorta dökümantasyonunun takibini

yaparken, hasar yönetimi ve

danışmanlığı konusunda da varız.”

MİLYAR DOLARLIK

PROJELER

Türk müteahhitlerin yurtdışı

projelerinin hangi bölgelerde

yoğunlaştığına yönelik de

açıklamalar yapan Ercan

Eryaşar’ın verdiği bilgiye göre

bölgesel olarak bakıldığında

Türk müteahhitlerinin yurtdışı

projeleri yoğunluklu olarak Ortadoğu

ve Rusya’da. Yine Avrupa ve Afrika

kıtasında önemli işler üsteniliyor.

Ayrıca eldeki veriler neticesinde Türk

müteahhitlerin özellikle Batı Avrupa’daki payını

artırarak Çin ve Güney Kore firmalarının önünde yer

aldığı görülüyor. Türk firmaların ihaleleri ve faaliyetleri

incelendiğinde de kıtasal olarak yapılan işlerin büyüklüğü

ortaya çıkıyor. Türk müteahhitlerin ağırlıklı olarak, Doğu

Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Rusya

gibi geniş bir coğrafyada müteahhitlik hizmeti verdiği

belirtiliyor.

Ercan Eryaşar “Baktığımızda Avrupa kıtası ve Rusya’da

yapılan işlerin büyüklüğü yaklaşık 8,8 milyar dolar

sevilerinde. Hemen ardından ise 5,6 milyar dolarlık

büyüklükle Orta Doğu geliyor. Afrika kıtasında da Türk

müteahhitler bir hayli aktif durumda. Afrika kıtasında

Türk müteahhitlerin imza attığı projelerin büyüklüğü ise

3 milyar dolar civarında. Asya kıtasında yapılan işlerin

büyüklüğü de 2,5 milyar dolar olarak görülüyor” diye

konuştu.

15

www.howden.com.tr


HABER KASİDER 2022-2025 dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

KASİDER’İN ERKEK ÜYELERİ

KADINLAR GÜNÜ’NÜ DEĞERLENDİRDİ

Kadın Sigortacılar Derneği (KASIDER) sigorta sektörü özelinde

T.C. yasalarında kadınlara verilen hakları korumak, geliştirmek, kadının iş

yaşamında çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayırımının kaldırılması,

eğitim, gelişim, terfi gibi her alanda eşitliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar

yapmak amacıyla kuruldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KASİDER’in

yönetim kurulunda görev alan dört erkek yöneticiden değerlendirme aldık:

SEYDİ DEMİR

“Toplumların

kalkınması kadının

sosyal yaşama, eğitim

ve iş hayatına dahil

olması ile mümkün.

Kadının katılımcı

ve etkin olarak yer

aldığı her alan, sosyal

sistemin işleyişine

katkıda bulunur.

Kadının toplumdaki

yeri ve görevleri önce

onun bir fert olarak

kabul edilmesi ile

mümkündür.”

ABDULLAH

ÖZCAN

“Kurulduğu günden

bu yana, kadının

toplumdaki eşit

haklarını alması

için büyük çaba

gösteren, eğitim, iş

ve sosyal mecralar

dahil her platformda

sesini her gün

daha fazla duyuran

KASİDER’e destek

olmak hepimizin

önceliğidir.”

ALİ AKTUĞ

“İş yaşamım boyunca

hem erkek hem de

kadın personel ve

yöneticilerle çalıştım.

Her ikisinin de

kolaylık ve zorlukları

var tabii. Bu konuda

tek söyleyeceğim;

kadın erkek ayrımı

yapmadan her iki

cinsde karşılıklı anlayış

olmadan başarının zor

olacağı.”

EMRE BUĞDAY

“Kadınların iş hayatında

eşit fırsatlarla yer

alması, hem toplumun

hem de işletmelerin

sağlıklı büyümesi,

gelişmesi açısından

büyük önem taşıyor.

Ayrıca, kadınların iş

hayatında daha aktif

olarak yer alması,

işletmelerin çeşitliliğinin

arttırılmasına ve daha

iyi kararların alınmasına

katkıda bulunur.”

16


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Maraton

Howden Türkiye olarak 44. İstanbul Maratonu’nda 6

Kasım 2022, Pazar günü Darüşşafaka Cemiyeti çocukları

için koştuk. Eğitimde fırsat eşitliği için çıktığımız bu yolda

kampanyamız sonucu topladığımız bağışlarla çocukların

eğitimine katkı sağladığımız için çok mutlu olduk. Söz

Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız Projesi için #İyilikPeşinde Koşarak,

çocuklarımızın gelecekte sağlıklı, mutlu, eğitim ve sosyal gelişim seviyeleri

yüksek bireyler olmaları yolunda onları destekledik.

Paylaştıkça büyüyoruz

#PaylaşmaGünü, bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum liderlerinin,

özel sektörün ve öğrencilerin bir amaç için bir araya geldiği ve yılda bir gün bağışçılık

ve gönüllülüğü kutladığı ve teşvik ettiği bir kolektif bağışçılık kampanyasıdır. Bugün

60’tan fazla ülkede uygulanan #GivingTuesday’in Türkiye uygulaması olan ve ülke

liderliğini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) yürüttüğü #PaylaşmaGünü

herkesin katılımına açık bir hareket. Daha cömert ve adil bir dünya hedefiyle

düzenlenen #PaylaşmaGünü, bireylerin, toplulukların ve kuruluşların bir araya

gelerek bağış ve gönüllülük yoluyla etkili değişimler yaratmalarını teşvik eden bir

kampanya olarak öne çıkıyor. Biz de Howden Türkiye olarak 29 Kasım 2022 Paylaşım

Günü’na katıldık. Gönüllülüğü ve bağışçılığı kolektif bir şekilde kutladık.

Çifte Mutluluk

Howden Türkiye ekibi olarak bu Yılbaşı’nda

sevdiklerimize hediye alırken aynı zamanda

Koruncuk Vakfı çocuklarına da destek

olmak istedik. Sevdiklerimiz için yılbaşı

hediye seçimimizi ofisimizde açılan

Koruncuk iyilik Dükkanı ürünlerinden

yaparak hem Koruncuk çocuklarının

hayata bağlanmasını sağladık hem de

sevdiklerimize yılbaşı hediyelerimizi aldık.

17

www.howden.com.tr


ÇÖZÜM YOLUNDA

DAHA FAZLASI İÇİN

Dünyanın her yerindeki müşterilerimize

özel, yenilikçi ve uzman sigorta çözümleri

sunuyoruz.

Küresel gücümüzü arkamıza alarak uzman kadromuzla

müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel hizmetler sunarak

kurumsal risklerini azaltıyoruz.

En zoru başarmak bizim işimiz.

Howden Broking Group

$14.5bn

USD prim

FY 21 GWP

10,500+

Profesyonel

Howden Türkiye 180+

çalışan

45

Ülke

4

ofis

İstanbul, İzmir,

Ankara, Bursa

www.howdengroup.com


19

www.howden.com.tr


www.howden.com.tr

Bizi sosyal medya

hesaplarımızdan da

takip edebilirsiniz.

HowdenTurkey

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!