10.03.2023 Views

Medikal Teknik Mart 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

on behalf of<br />

İstmag Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Diş Tic. Ltd. Şti.<br />

Managing Editor<br />

(Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Advertising Coordinator<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

+90 537 441 97 68<br />

Editors<br />

Dilara CİCA<br />

dilara.cica@img.com.tr<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

Didem IŞIK<br />

didem.isik@img.com.tr<br />

Correspondent<br />

Serhan IŞIK<br />

serhan.isik@img.com.tr<br />

Foreign Relations Manager<br />

Ayça SARIOGLU<br />

ayca.sarioglu@img.com.tr<br />

Accounting Manager<br />

Cuma KARAMAN<br />

cuma.karaman@img.com.tr<br />

Finance Manager<br />

Yusuf DEMİRKAZIK<br />

yusuf.demirkazik@img.com.tr<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Graphic & Design Advisor<br />

Sami AKTAŞ<br />

sami.aktas@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail ÖZÇELIK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

Bursa Represantation<br />

Ömer Faruk GÖRÜN<br />

omer.gorun@img.com.tr<br />

Buttim Plaza D Blok Kat: 4 No:1267 BURSA<br />

Tel:+90 224 211 44 50 / Fax: 224 211 4481<br />

Printing<br />

CTP • BASKI<br />

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.<br />

Merkez Mah. 29 Ekim Cad.<br />

İhlas Plaza No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL<br />

+90.212 454 30 00<br />

Head Office<br />

İstanbul Magazin Grubu<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi<br />

No:11 Medya Blok Kat:1<br />

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey<br />

Tel: 0212 454 22 22 Faks: 0212 454 22 93<br />

www.medikalteknik.com.tr<br />

e-mail: info@medikalteknik.com.tr<br />

İMG - <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinde<br />

yer alan makalelerdeki fikirler<br />

yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

reklam verene aittir.<br />

İMG - <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinin<br />

bütün yayın hakları İstmag Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.<br />

Yazılar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.<br />

0<br />

8<br />

1<br />

4<br />

2<br />

2<br />

4<br />

0<br />

5<br />

2<br />

How should earthquake survivors be<br />

approached at school?<br />

Depremzede çocuklara okulda<br />

nasıl yaklaşılmalı?<br />

Chemical exports in<br />

February was $2.25 billion<br />

Şubat ayında Kimya ihracatı<br />

2,25 milyar dolar oldu<br />

If you use the mouse and keyboard<br />

frequently, beware!<br />

Mouse ve klavyeyi sık<br />

kullanıyorsanız dikkat!<br />

Skull base tumors can be treated<br />

Kafa tabanı tümörleri tedavi edilebiliyor<br />

More than 5 million people in Türkiye<br />

are affected by rare diseases!<br />

Türkiye’de 5 milyondan fazla insan nadir<br />

hastalıklardan etkileniyor!<br />

medikalteknik<br />

Recep Arslantaş


Some heroes don’t wear capes!<br />

Dilara Cica<br />

Medical Day, which is dedicated to all healthcare workers, is a very<br />

important day as it represents the struggle against the occupation.<br />

It is an undeniable fact that all our doctors, nurses, midwives and<br />

health workers, who touch our lives and whose efforts will never be<br />

paid for, are struggling with their own health in difficult times such as<br />

the pandemic.<br />

We have many doctors who contribute to medical science with their<br />

studies in various countries of the world. We are proud to see that<br />

Turkish medicine is leading the developments that shape medical<br />

science. We should never ignore the fact that our healthcare<br />

professionals need everyone’s help, trust and support under intense<br />

and stressful working conditions. We celebrate the 14th March<br />

Medical Day of all our doctors and health workers who are devoted<br />

to this sacred and honorable profession, devoted to keeping people<br />

alive and to presenting the right to a healthy life, which is one of the<br />

fundamental rights of every individual.<br />

In our magazine, we discussed how we should manage our psychology<br />

about the earthquake that occurred in Kahramanmaraş and affected<br />

11 provinces this month, our news about rare diseases, and very<br />

important issues that will raise awareness in health. I wish you to be<br />

one of those who always look at life positively and value yourself…<br />

Good day to you all!<br />

From<br />

the<br />

editor<br />

Bazı kahramanlar pelerin takmaz!<br />

Tüm sağlık çalışanlarına ithaf edilen Tıp Bayramı, işgale karşı<br />

mücadeleyi temsil etmesi nedeniyle çok önemli bir gün. Hayatımıza<br />

dokunan ve emeklerinin karşılığı asla ödenmeyecek tüm doktor,<br />

hemşire, ebe ve sağlık çalışanlarımızın pandemi gibi zor günlerde<br />

kendi sağlıklarını hiçe sayarak mücadele ettikleri yadsınamaz bir<br />

gerçek.<br />

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı çalışmalarla tıp bilimine katkı<br />

sağlayan çok sayıda doktorumuz var. Türk tıbbının tıp bilimine yön<br />

veren gelişmelere öncülük ettiğini görmek gurur verici. Sağlık<br />

çalışanlarımızın yoğun ve stresli çalışma koşullarında herkesin<br />

yardımına, güvenine ve desteğine ihtiyacı olduğu gerçeğini asla göz<br />

ardı etmemeliyiz. Bu kutsal ve onurlu mesleği özveriyle icra eden,<br />

kendini insanları yaşatmaya ve her bireyin temel haklarından biri<br />

olan sağlıklı yaşam hakkını sunmaya adamış tüm doktor ve sağlık<br />

çalışanlarımızın 14 <strong>Mart</strong> Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.<br />

Dergimizde bu ay Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili<br />

etkileyen depremle ilgili psikolojimizi nasıl yönetmemiz gerektiğini,<br />

nadir hastalıklarla ilgili dosya haberimizi ve sağlıkta farkındalık<br />

sağlayacak çok önemli konuları ele aldık. Hayata hep pozitif bakıp,<br />

kendinize değer verenlerden olmanız dileğiyle…<br />

Hepinize sağlıklı günler!


Happy 14th<br />

March Medical Day<br />

14 <strong>Mart</strong> Tıp<br />

Bayramı kutlu olsun<br />

The beginning of the modern Medical Day in our country is<br />

based on the opening of the Tıphane-i Amire and Cerrahhane-i<br />

Amire in March 1827, with the suggestion of the Ottoman<br />

Palace Physician, Mustafa Behçet.<br />

The first Medical Day celebration took place in 1919. In March<br />

1976, the week within March 14 began to be celebrated as<br />

the week of Medical Day. In summary, every year 14th March<br />

is celebrated as Medical Day, and it is the day when physicians’<br />

service problems are discussed, their contributions to science<br />

are rewarded, and celebrations are held. As in the pandemic<br />

process, the efforts of all our healthcare workers, who have<br />

been working with great sacrifice since the beginning of the<br />

earthquake, which was the disaster of the century covering<br />

11 provinces centered in Kahramanmaraş, cannot be paid.<br />

As <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> magazine team, we would like to thank all<br />

our healthcare professionals, especially our doctors, for their<br />

efforts and sacrifices in improving human health. We also<br />

condemn violence against our healthcare workers. Violence<br />

against healthcare workers should be severely punished. We<br />

would like to let you know that we are ready to do our part to<br />

give our healthcare professionals the value they deserve.<br />

Stay well until we meet in the April <strong>2023</strong> issue of <strong>Medikal</strong><br />

<strong>Teknik</strong> magazine.<br />

Ülkemizde modern Tıp Bayramı başlangıcı, Osmanlı Saray<br />

Hekimi Mustafa Behçet’in önerisiyle <strong>Mart</strong> 1827’de Tıphane-i<br />

Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin açılışına dayanmaktadır.<br />

İlk Tıp Bayramı kutlaması ise 1919’da gerçekleşti. <strong>Mart</strong><br />

1976’da 14 <strong>Mart</strong>’ın içerisinde bulunan hafta, Tıp Bayramı<br />

haftası olarak kutlanmaya başlandı. Özetle her yıl 14<br />

<strong>Mart</strong> Tıp Bayramı olarak kutlanmakta ve hekimlerin<br />

hizmet sorunlarının konuşulduğu, bilime katkılarının<br />

ödüllendirildiği ve kutlamaların yapıldığı gündür. Pandemi<br />

sürecinde olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi<br />

kapsayan yüzyılın felaketi olan depremin başlangıcından<br />

bu yana büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren tüm<br />

sağlık çalışanlarımızın emekleri ödenemez. <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong><br />

dergi ekibi olarak başta doktorlarımız olmak üzere tüm<br />

sağlık çalışanlarımıza insan sağlığının iyileştirilmesinde<br />

gösterdikleri çaba ve fedakarlıklardan dolayı teşekkür<br />

ederiz. Ayrıca sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti<br />

kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet en ağır şekilde<br />

cezalandırılmalıdır. Sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri<br />

değeri verme konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazır<br />

olduğumuzu bildirmek isteriz.<br />

<strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinin Nisan <strong>2023</strong> sayısında<br />

görüşünceye kadar esen kalın.<br />

Recep ARSLANTAŞ Koordinatör<br />

Şubat - February <strong>2023</strong>


8<br />

How should earthquake survivors be approached at school?<br />

Depremzede çocuklara okulda nasıl yaklaşılmalı?<br />

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde<br />

yıkıcı etkilere sebep olan deprem felaketinin<br />

ardından depremzede çocukların eğitimlerine<br />

devam edebilmeleri için farklı illere nakilleri<br />

gerçekleşti. DoktorTakvimi uzmanlarından<br />

Uzman Klinik Psikolog Benan Şahinbaş, deprem<br />

sonrasında akut stres bozukluğu yaşayabilecek<br />

çocuklara yeni okullarında nasıl yaklaşılması<br />

gerektiğini anlatıyor.<br />

Clinical Psychologist Benan Şahinbaş<br />

After the earthquake disaster that occurred in<br />

Kahramanmaraş and had devastating effects in 11<br />

provinces, earthquake victims were transferred<br />

to different provinces so that they could continue<br />

their education. Clinical Psychologist Benan<br />

Şahinbaş, one of the doctors of DoktorTakvimi,<br />

explains how to approach children who may<br />

experience acute stress disorder after the<br />

earthquake in their new school.<br />

Clinical Psychologist Benan Şahinbaş said, “While<br />

earthquake victims are faced with post-acute trauma,<br />

we are trying to cope with assumed (collective) trauma.<br />

Unfortunately, both mental, physical and mental symptoms<br />

of post-acute trauma are present in each of us, and this<br />

situation may continue for a while.”<br />

Explaining that acute stress disorder is a mental health<br />

problem that can occur immediately after a traumatic<br />

event. Clinical Psychologist Benan Şahinbaş states that this<br />

may cause various psychological symptoms, and may lead<br />

to post -traumatic stress disorder (TSSB) if it is unaware or<br />

not improved.<br />

Five symptoms of post-traumatic stress disorder<br />

Involuntary repetitions: The person’s inability to continue<br />

and stop reliving the traumatic event through flashbacks,<br />

memories, or dreams.<br />

Negative mood: The person is in a sad, negative thoughts<br />

and negative mood. Dissociative symptoms: The person’s<br />

altered perception of reality, unawareness of what is<br />

going on around them, and inability to remember parts<br />

of the traumatic event. Avoidance symptoms: Conscious<br />

avoidance of thoughts, feelings, people, or places that the<br />

person associates with the traumatic event.<br />

Signs of arousal: Sleep disturbances such as insomnia,<br />

difficulty concentrating, verbal or physical irritability, or<br />

Uzman Klinik Psikolog Benan Şahinbaş, “Depremzedeler<br />

akut sonrası travma ile karşı karşıyayken, bizler ise<br />

üstlenilmiş (kolektif) travma ile baş etmeye çalışıyoruz.<br />

Akut sonrası travmanın hem ruhsal hem bedensel hem de<br />

düşüncesel belirtileri her birimizde maalesef ki mevcut ve<br />

bu durum bir süre daha hepimizde devam edebilir” diyor.<br />

Akut stres bozukluğunun, travmatik bir olaydan hemen<br />

sonra ortaya çıkabilen zihinsel bir sağlık sorunu olduğunu<br />

anlatan Uzman Klinik Psikolog Benan Şahinbaş, bunun<br />

çeşitli psikolojik semptomlara neden olabileceğini; fark<br />

edilemez veya iyileştirilmez ise travma sonrası stres<br />

bozukluğuna (TSSB) yol açabileceğini belirtiyor.<br />

Travma sonrası stres bozukluğunun beş belirtisi<br />

İstemsiz tekrarlar: Kişinin flasback (geçmişe dönüş), anılar<br />

veya rüyalar aracılığıyla, travmatik olayı tekrar tekrar<br />

yaşamaya devam edip durduramaması.<br />

Olumsuz ruh hali: Kişinin üzüntülü, olumsuz düşünceler ve<br />

negatif ruh hali içinde olması.<br />

Disosiyatif semptomlar: Kişinin, değişen gerçeklik algısı,<br />

çevresinde olan bitenin farkında olmama ve travmatik olayın<br />

bazı bölümlerini hatırlayamaması.<br />

Kaçınma belirtileri: Kişinin, travmatik olayla ilişkilendirdiği<br />

düşüncelerden, duygulardan, insanlardan veya yerlerden<br />

bilinçli olarak kaçınması.<br />

Uyarılma belirtileri: Uykusuzluk gibi uyku bozuklukları,<br />

konsantrasyon zorluğu, sözel veya fiziksel sinirlilik hali<br />

veya saldırganlık. Ayrıca, kişinin gergin veya savunmacı<br />

hissedebilir ve çok kolay ürkebilir.<br />

Bu belirtilerin birçoğunun depremzede çocukların<br />

yaşadığı durumlar olduğunu dile getiren DoktorTakvimi<br />

uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Benan Şahinbaş,<br />

“Bu sebeple başka illere nakli yapılacak çocuklar için şu<br />

an durum çok hassas. Kaygı, korku, endişe ve umutsuzluk<br />

içinde oldukları için yeni il veya okul bazen tetikleyici bazen<br />

ise iyileştirici olabilir. Bu yüzden okuldaki çocukların ve<br />

öğretmenlerin mutlaka bu konuda bilinçlendirici eğitimler<br />

alması şart. Depremzede çocuğa ailesiyle ilgili herhangi<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


9<br />

aggression. Also, the person may feel nervous or defensive and<br />

startle very easily.<br />

Clinical Psychologist Benan Şahinbaş, one of the expert doctors<br />

of DoktorTakvimi, who stated that many of these symptoms<br />

are the situations experienced by earthquake-affected children,<br />

said, “For this reason, the situation is very sensitive for children<br />

who will be transferred to other provinces. Because they are<br />

in anxiety, fear, worry and hopelessness, the new city or school<br />

can sometimes be a trigger and sometimes a cure. Therefore,<br />

it is imperative that children and teachers at school receive<br />

awareness-raising training on this subject. It is important not to<br />

ask the earthquake victim anything about his family, not to ask<br />

him to explain the situation, or even to ask anything about the<br />

situation. This will help the child to feel more secure over time<br />

and to establish routines. Both teachers and families should give<br />

awareness-raising speeches to their children about the absence<br />

of grouping in the classroom, the absence of peer bullying, the<br />

fact that these issues are not brought up, and what the mood of<br />

the earthquake-affected child might be.”<br />

Conversations should be made to support children’s<br />

empathy<br />

Stating that the school’s guidance service should make a<br />

separate plan for each earthquake victim and even refer the<br />

child to the necessary institutions or organizations for individual<br />

trauma therapy after a while, Şahinbaş said, “The trauma<br />

symptoms that the child is currently experiencing and the<br />

orientation process for the new school and new life are very,<br />

very difficult. It should not be forgotten that it is sensitive.<br />

Families should definitely explain this sensitive situation to their<br />

children at home, make speeches that will support the child’s<br />

empathy with the other child, and teachers at school should also<br />

provide training and seminars for the children in the institution<br />

for this situation. We all go through a sensitive period, some<br />

children may not be as aware of the process as adults due to<br />

their age. We should not ignore this situation. What will heal all<br />

of us is integrity, empathy, solidarity, love and solidarity.”<br />

bir şey sormamak, durumu anlatmasını istememek,<br />

hatta durumla ilgili herhangi bir şey sormamak<br />

önemli. Bu durum çocuğun kendini zamanla daha<br />

güvende hissetmesine, rutinlerinin oluşmasına yarar<br />

sağlayacaktır. Sınıf içinde gruplaşmanın, akran<br />

zorbalığının olmaması, bu konuların açılmaması<br />

ve depremzede çocuğun yaşadığı ruh halinin ne<br />

olabileceği konularında hem öğretmenler hem<br />

de aileler çocuklarına bilinçlendirici konuşmalar<br />

yapmalı” diyor.<br />

Çocuklarla empati kurmalarını<br />

destekleyecek konuşmalar yapılmalı<br />

Okulun rehberlik servisinin her depremzede çocuk<br />

için ayrı bir plan yapması, hatta gerekirse bir süre<br />

sonra bireysel travma terapisi için çocuğu gerekli<br />

kurum veya kuruluşlara yönlendirmesi gerektiğini<br />

söyleyen Şahinbaş, “Çocuğun şu anda yaşadığı<br />

travma belirtileri ve yeni okulu, yeni yaşamı için<br />

oryantasyon sürecinin çok ama çok hassas olduğu<br />

unutulmamalı. Bu hassas durumu mutlaka aileler<br />

evde kendi çocuklarına anlatmalı, çocuğun diğer<br />

çocukla empati kurmasını destekleyecek konuşmalar<br />

yapmalı, okulda öğretmenler de ayrıca bu durum<br />

için çocuklara kurum için eğitim ve seminerler<br />

vermeli. Hepimiz hassas bir dönemden geçiyoruz,<br />

bazı çocuklar yaşı gereği biz yetişkinler kadar<br />

sürecin farkında olmayabilir. Bu durumu göz ardı<br />

etmemeliyiz. Hepimizi iyileştirecek olan; bütünlük,<br />

empati, dayanışma, sevgi ve yardımlaşmadır”<br />

ifadelerini kullanıyor.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


10<br />

Chronic kidney failure affects the whole body!<br />

Kronik böbrek yetmezliği tüm vücudu etkiliyor!<br />

Kronik böbrek yetmezliklerinin çoklu organ<br />

yetmezliklerine yol açabileceğine dikkat çeken<br />

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune<br />

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği<br />

İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Melike Betül<br />

Öğütmen konu hakkında önemli açıklamalarda<br />

bulundu.<br />

Prof. Dr. Melike Betül Öğütmen<br />

Pointing out that chronic kidney failures can lead<br />

to multiple organ failures, Prof. Dr. Melike Betül<br />

Öğütmen, Nephrology Clinic Administrative and<br />

Education Officer Haydarpaşa Numune Training<br />

and Research Hospital, the University of Health<br />

Sciences made important statements on the<br />

subject.<br />

Stating that the conditions in which the kidneys cannot<br />

perform their functions are defined as kidney failure, Prof.<br />

Dr. Melike Betül Öğütmen summarized the transformation<br />

of this situation into chronic kidney failure as follows;<br />

“Acute (sudden onset) kidney failure that occurs within<br />

hours or days of kidney function decline is called chronic<br />

(permanent) kidney failure when the functions are not<br />

fulfilled for a while (3 months) and this situation continues.”<br />

Pointing out that the disease can have many different<br />

causes, Öğütmen said, “The treatment of kidney failure<br />

may vary depending on the cause of the disease, as well<br />

as whether it is acute (sudden) onset or chronic. In sudden<br />

onset kidney failure, usually eliminating the underlying<br />

cause will be curative.<br />

In addition, in chronic kidney failure, recommendations<br />

specific to the cause of the disease can be made, such as<br />

regular follow-up of the patient, lifestyle changes (smoking<br />

cessation, salt restriction, ideal weight, healthy diet, etc.),<br />

keeping blood sugar within appropriate limits in diabetes<br />

Böbreklerin işlevlerini yerine getiremediği durumların<br />

böbrek yetmezliği olarak tanımlandığını belirten Prof.<br />

Dr. Melike Betül Öğütmen, bu durumun kronik böbrek<br />

yetmezliğine çevrilmesini ise şöyle özetledi; “Böbreklerdeki<br />

işlevlerin azalmasının saatler, günler içerisinde ortaya<br />

çıkmasına akut (ani başlangıçlı) böbrek yetmezliği<br />

denilirken, işlevlerin bir süredir (3 ay) yerine gelmemesi<br />

ve bu durumun devam etmesine ise kronik (kalıcı) böbrek<br />

yetmezliği adı verilmektedir.” dedi.<br />

Hastalığın ise birçok farklı nedeni olabileceğine dikkat<br />

çeken Öğütmen; “Böbrek yetmezliği tedavisi hastalığın<br />

nedenine, ayrıca akut (ani) başlangıçlı ve kronik olmasına<br />

göre değişebilir. Ani başlangıçlı böbrek yetmezliğinde,<br />

genellikle altta yatan nedenin ortadan kaldırılması, tedavi<br />

edici olacaktır.<br />

Kronik böbrek yetmezliğinde ayrıca hastanın düzenli takibe<br />

gitmesi, yaşam biçimi değişimleri (sigaranın bırakılması,<br />

tuzun kısıtlanması, ideal kilo, sağlıklı beslenme, vb.),<br />

diyabet hastalarında kan şekerinin uygun sınırlar içerisinde<br />

tutulması, tansiyon hastalarında tansiyonun kontrol altında<br />

olması gibi hastalık nedenine özgü önerilerde bulunulabilir.<br />

Son dönem böbrek yetmezliği adı verilen, kronik böbrek<br />

yetmezliğinin en ileri safhası olan böbrek işlevlerinin<br />

tamamına yakını bozulduğu durumlarda ise böbrek yerine<br />

koyma tedavileri gündeme gelmektedir.<br />

Bunlar; ev tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizi (karın<br />

diyalizi), merkez tedavisi (diyaliz merkezlerinde hemodiyaliz<br />

tedavisi), böbrek nakli olarak sıralanabilir. Ancak bu<br />

uygulamaların böbrek yetmezliğinin en ileri safhası için<br />

mevcut tedavi yöntemleri olduğu unutulmamalıdır.” dedi.<br />

Kronik böbrek yetmezliği konusunda periton diyalizi ve<br />

hemodiyaliz tedavi yöntemleri arasındaki farklara değinen<br />

Prof. Dr. Melike Betül Öğütmen sözlerine şöyle devam etti;<br />

“Periton diyalizi; hastanın karın boşluğuna küçük bir girişim<br />

ile yerleştirilen, ince, yumuşak, silikondan yapılmış kalıcı bir<br />

tüp (kateter) aracılığı ile verilen özel olarak hazırlanmış bir<br />

solüsyon ile, hastanın kendi karın zarı (periton) kullanılarak<br />

hastanın kanının zararlı maddelerden arındırılması ve<br />

vücuttaki sıvı dengesinin sağlanması işlemidir.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


11<br />

patients, and keeping blood pressure under control in<br />

blood pressure patients.<br />

In cases where almost all of the kidney functions are<br />

impaired, which is the most advanced stage of chronic<br />

kidney failure, which is called end-stage renal disease,<br />

kidney replacement treatments are on the agenda.<br />

These are listed as home treatments, home hemodialysis,<br />

peritoneal dialysis (abdominal dialysis), central treatment<br />

(hemodialysis treatment in dialysis centers), kidney<br />

transplantation. However, it should not be forgotten that<br />

these applications are the current treatment methods for<br />

the most advanced stage of kidney failure.<br />

Delivering the differences between peritoneal dialysis<br />

and hemodialysis treatment methods in chronic kidney<br />

failure, Prof. Dr. Melike Betül Öğütmen continued her<br />

words as follows, “Peritoneal dialysis is the purification<br />

of the patient’s blood from harmful substances by using<br />

the patient’s own peritoneum, with a specially prepared<br />

solution administered through a thin, soft, permanent<br />

tube (catheter) made of silicone that is inserted into the<br />

patient’s abdominal cavity with a small intervention, and It<br />

is the process of maintaining fluid balance.<br />

Hemodialysis, on the other hand, is the name given to the<br />

return of the blood taken from the patient using a suitable<br />

vascular access route called a vascular catheter or fistula, to<br />

the patient by regulating the fluid and solute content while<br />

passing it through a filter called a dialyzer (artificial kidney)<br />

with the help of a machine and pump. It is generally applied<br />

3 times a week, in sessions lasting 4 hours.<br />

One of the most important features of peritoneal dialysis<br />

is that patients perform their treatments at home, in<br />

their own living spaces. In addition, freedom of travel and<br />

freedom to be free during the day also contribute to the<br />

quality of life in working and young patients. In parallel<br />

with this, blood pressure control is provided well. Anemia<br />

and related hormone therapy are also less common. As<br />

there is no blood loss as in hemodialysis, iron requirements<br />

are also less. This group of patients is less likely to use<br />

drugs.<br />

In the treatment of hemodialysis, “Patients continue their<br />

lives connected to a dialysis center 3 days a week and they<br />

have to use more drugs because they have losses in each<br />

dialysis session.”<br />

Explaining the usage rates according to dialysis methods,<br />

Öğütmen also drew attention to the post-peritoneal<br />

dialysis treatment, “Currently, approximately 3600 patients<br />

in Turkey are using peritoneal dialysis. If we look at the<br />

average of the last 5 years, 4% of all kidney failure patients<br />

receive peritoneal dialysis, 22% kidney transplant and 74%<br />

hemodialysis.”<br />

Hemodiyaliz ise damar yolu kateter veya fistül adı verilen<br />

uygun bir damar giriş yolu kullanılarak hastadan alınan<br />

kanın, bir makine ve pompa yardımıyla diyalizör adı verilen<br />

bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken sıvı ve solüt<br />

içeriğini düzenleyerek hastaya geri verilmesine verilen<br />

addır. Genelde haftada 3 kez, 4 saat süren seanslar<br />

şeklinde uygulanır.<br />

Periton diyalizinde en önemli özelliklerden biri<br />

hastaların tedavileri evlerinde, kendi yaşam alanlarında<br />

gerçekleştiriyor olmasıdır. Ayrıca seyahat özgürlükleri<br />

ve gün içinde serbest kalabilme özgürlüğü de çalışan<br />

ve genç hastalarda yaşam kalitesine katkı sunmaktadır.<br />

Bunun paralelinde tansiyon kontrolü iyi sağlanmaktadır.<br />

Anemi ve buna bağlı hormon tedavisi de daha az yaşanır.<br />

Hemodiyalizde olduğu gibi kan kaybı görülmediğinden<br />

demir gereksinimleri de daha azdır. Bu grup hastaların ilaç<br />

kullanımı daha azdır.<br />

Hemodiyaliz tedavisinde; hastalar haftada 3 gün bir diyaliz<br />

merkezine bağlı yaşamlarını devam ettirmekte ve her diyaliz<br />

seansında kayıpları olduğu için daha fazla ilaç kullanmak<br />

zorunda kalıyorlar.” dedi.<br />

Diyaliz yöntemlerine göre kullanım oranlarını anlatan<br />

Öğütmen, periton diyalizi tedavisi sonrasına da dikkat çekti;<br />

“Şu an Türkiye’de yaklaşık 3600 hasta periton diyalizini<br />

uygulamaktadır. Son 5 yıllık ortalamaya bakarsak tüm<br />

böbrek yersizliği hastalarının %4’ü periton diyalizi, %22’si<br />

böbrek nakli, %74’ü ise hemodiyaliz tedavisi olmaktadır.”<br />

Dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyendir<br />

“Günlük yaşamda birçok iş için ellerimizi kullanmamızdan<br />

ötürü ellerin en çok kirlenen ve hastalık nedeni olan<br />

mikropları taşıyan organlarımız olduğunu belirtmeliyim.<br />

Ellerimizin kirli olduğunu gözlerimizle görebiliriz, fakat<br />

mikropları göremeyiz. Göremediğimiz bu mikroplar<br />

periton diyalizi yaparken karın içine ulaşarak peritonite<br />

neden olabilir. Ellerde oluşan kirleri su ve sabunla kolayca<br />

temizleyebilirsiniz. Pansuman sırasında mutlaka maske<br />

kullanılmasını istiyoruz. Katetere dokunmadan önce her<br />

zaman eller iyice yıkanmalıdır.<br />

Hygiene is the most important issue to be<br />

considered<br />

“As we use our hands for many tasks in our daily life, I must<br />

state that our hands are the organs that carry the most<br />

polluted and disease-causing microbes. We can see with<br />

our eyes that our hands are dirty, but we cannot see germs.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


12<br />

These microbes, which we cannot see, may reach the abdomen<br />

while performing peritoneal dialysis and cause peritonitis. You<br />

can easily clean the dirt on your hands with soap and water. We<br />

definitely want to use a mask during dressing. Hands should<br />

always be washed thoroughly before touching the catheter.<br />

The bath should be done in the form of a shower, the catheter<br />

exit site should be thoroughly dried after the bath and the<br />

dressing should be renewed. When entering the sea or the<br />

pool, the exit point of the catheter should be covered with<br />

a waterproof tape recommended by the center. Personal<br />

hygiene rules should be followed, underwear should be<br />

changed every day and very tight clothing should be worn.”<br />

Importance of peritoneal dialysis in heart patients<br />

Öğütmen made important explanations about which type of<br />

patient groups especially peritoneal dialysis should be used,<br />

“As long as there is no medically objectionable condition, all<br />

kidney patients are suitable candidates for peritoneal dialysis.<br />

Patients with circulatory failure, heart failure or vascular<br />

access problems may particularly prefer peritoneal dialysis.<br />

Similarly, those who work actively, want to travel, stay free and<br />

independent. Peritoneal dialysis will also be a more suitable<br />

option for patients. On the other hand, it is an important<br />

treatment for cardiovascular patients. Fluid load begins to<br />

accumulate in patients with treatment-resistant heart failure.<br />

These patients need treatment for short-term treatment and<br />

ultrafiltration. For this, the recommended treatment model is<br />

peritoneal It’s dialysis.”<br />

Banyo duş şeklinde yapılmalı, banyo sonrası kateter çıkış<br />

yeri iyice kurulanıp pansuman yenilenmelidir. Denize,<br />

havuza girerken kateter çıkış yeri, merkezin önerdiği<br />

su geçirmeyen bir bantla kapatılmalı. Kişisel temizlik<br />

kurallarına uyulmalı, iç çamaşırlar her gün değiştirilmeli<br />

ve çok sıkı giysiler giyilmelidir.” uyarısında bulundu.<br />

Kalp hastalarında periton diyalizinin önemi<br />

Periton diyalizinin özellikle hangi tip hasta gruplarında<br />

kullanılması gerektiğine dair ise Öğütmen, önemli<br />

açıklamalarda bulundu; “Tıbbi açıdan sakıncalı bir<br />

durum olmadığı sürece tüm böbrek hastaları periton<br />

diyalizi için uygun birer adaydır. Dolaşım yetersizliği, kalp<br />

yetmezliği veya damar giriş yolu problemleri nedeni olan<br />

hastalar periton diyalizini özellikle tercih edebilir. Benzer<br />

şekilde aktif çalışan, seyahat etmek, serbest ve bağımsız<br />

kalmak isteyen hastalar için de yine periton diyalizi daha<br />

uygun bir seçenek olacaktır. Öte yandan kardiyovasküler<br />

hastalar içinde önemli bir tedavidir. Tedaviye dirençli<br />

kalp yetersizliği hastalarında sıvı yükü birikmeye başlar.<br />

Bu hastaların kısa süreli tedavi ve ultrafiltrasyon için<br />

tedaviye ihtiyaçları oluşur. Bunun için de önerilen tedavi<br />

modeli periton diyalizidir.” dedi.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


14<br />

Chemical exports in February was $2.25 billion<br />

Şubat ayında Kimya ihracatı 2,25 milyar dolar oldu<br />

Kimya sektörü şubat ayında 2,25 milyar dolarlık<br />

ihracat gerçekleştirdi. Sektörün bu yıl ilk iki aylık<br />

ihracatı ise 4,55 milyar dolar oldu. Bu yıl Ocak-<br />

Şubat döneminde yüzde 0,52’lik ihracat daralması<br />

gerçekleşti. Sektör şubat ayında gerçekleştirdiği<br />

ihracat ile ülke ihracatından yüzde 13,6 pay aldı.<br />

Adil Pelister, Chairman of the Board of İKMİB<br />

The chemical industry realized exports of $2.25<br />

billion in February. The sector’s exports for the<br />

first two months this year amounted to 4.55<br />

billion dollars. Exports contracted by 0.52 percent<br />

in the January-February period this year. The<br />

sector received a share of 13,6 percent from the<br />

country’s exports with its exports in February.<br />

Evaluating the February export figures of the chemical<br />

industry, Adil Pelister, Chairman of the Board of İKMİB<br />

said, “We experienced a great disaster in February. It is a<br />

fact that this sad process affects all of us deeply. I wish<br />

God’s mercy on our citizens who lost their lives, patience<br />

for their relatives and condolences to our country. Our<br />

industry producers and exporters have provided and<br />

continue to provide support from the first day in order to<br />

meet the urgent needs in the earthquake-affected areas.<br />

We are trying to heal the wounds of this great pain, which<br />

is described as the disaster of the century, together. In<br />

February, our country’s exports amounted to 18.6 billion<br />

dollars. The exports of our chemical industry amounted<br />

to $2.25 billion. We see that one of the most important<br />

supports of reviving the economy and production in<br />

the regions affected by the earthquake is exports. In<br />

this respect, as exporters, we will work harder with the<br />

awareness of our responsibility. We attended the Ambiente<br />

<strong>2023</strong> fair in February, we held the ECRM France Trade<br />

Delegation and the Cosmeet Africa Trade Delegation. We<br />

participated in the info stand at The Big 5 Saudi fair held in<br />

Kimya sektörünün şubat ayı ihracat rakamlarını<br />

değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri<br />

İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil<br />

Pelister, “Şubat ayında büyük bir felaket yaşadık. Bu üzücü<br />

sürecin hepimizi derinden etkilediği bir gerçek. Hayatını<br />

kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına<br />

sabır ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. Depremden<br />

etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak üzere<br />

sektör üretici ve ihracatçılarımız ilk günden itibaren destek<br />

sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Yüzyılın felaketi<br />

olarak nitelendirilen bu büyük acının yaralarını hep birlikte<br />

sarmaya çalışıyoruz. Şubat ayında ülke ihracatımız 18,6<br />

milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörümüzün<br />

ihracatı ise 2,25 milyar dolar oldu. Depremden etkilenen<br />

bölgelerdeki ekonomiyi, üretimi tekrar canlandırabilmenin<br />

en önemli desteklerinden birinin ihracat olduğunu<br />

görüyoruz. Bu bakımdan ihracatçılar olarak üzerimize<br />

düşen sorumluluk bilinciyle daha fazla çalışacağız. Şubat<br />

ayında Ambiente <strong>2023</strong> fuarına katıldık, ECRM Fransa Ticaret<br />

Heyeti ve Cosmeet Afrika Ticaret Heyetini gerçekleştirdik.<br />

Suudi Arabistan’da düzenlenen The Big 5 Saudi fuarı ve<br />

Rusya’da düzenlenen Interlakokraska fuarına info stand<br />

katılımını gerçekleştirdik. İngiltere’de düzenlenen White<br />

Label World Expo <strong>2023</strong> fuarının milli katılım organizasyonu<br />

gerçekleştirerek bu yıl ilk kez katılım sağladık. Önümüzdeki<br />

dönemde yurt dışı etkinliklerimize yoğun olarak devam<br />

edeceğiz. Ekonomik kalkınmaya en önemli katkıyı veren ve<br />

27 sektöre dokunan bir sektör olarak ülkemizin yaralarını<br />

sarmak için devletimiz ve kurumlarımız ile hareket ederek<br />

bu zorlu süreci aşacağımıza inanıyorum. Hem İKMİB olarak<br />

hem de ihracatçılarımızın çatı kuruluşu TİM olarak her türlü<br />

desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.<br />

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu<br />

İtalya, şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Şubat<br />

ayında İtalya’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise<br />

İspanya, Rusya, Almanya, ABD, Romanya, Malta, Hollanda,<br />

İngiltere ve Irak oldu. Şubat ayında ilk 10 ülke arasında en<br />

çok artış yüzde 179,98 ile Rusya’ya oldu.<br />

Şubat ayında İtalya’ya yapılan kimya ihracatı 166 milyon 700<br />

bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


16<br />

Saudi Arabia and Interlakokraska fair held in Russia. We<br />

participated for the first time this year by organizing the<br />

national participation organization of the White Label<br />

World Expo <strong>2023</strong> fair held in England. In the coming<br />

period, we will continue our activities abroad intensively.<br />

As a sector that makes the most important contribution<br />

to economic development and touches 27 sectors, I<br />

believe that we will overcome this difficult process by<br />

acting with our state and institutions to heal the wounds<br />

of our country. As İKMİB and as TİM, the umbrella<br />

organization of our exporters, we will continue to provide<br />

all kinds of support.”<br />

Italy was the country with the most exports<br />

Italy was the country with the most exports in February.<br />

Other countries in the top ten following Italy in February<br />

were Spain, Russia, Germany, USA, Romania, Malta,<br />

Netherlands, England and Iraq. In February, the highest<br />

increase among the top 10 countries was Russia with<br />

179.98 percent.<br />

Chemical exports to Italy in February amounted to 166<br />

million 700 thousand dollars. Compared to the same<br />

period last year, it increased by 36.38%. The top five<br />

product groups exported to Italy in February were<br />

“mineral fuels, mineral oils and products”, “plastics<br />

and their products”, “inorganic chemicals”, “organic<br />

chemicals” and “rubber, rubber goods”.<br />

“Plastics and products” were exported most<br />

In February, exports of plastics and products in chemical<br />

substances and products product groups ranked first in<br />

chemical exports with 715 million 819 thousand dollars.<br />

Mineral fuels and products took the second place with<br />

an export of 515 million 426 thousand dollars, while the<br />

export of inorganic chemicals took the third place with<br />

249 million 612 thousand dollars. Other sectors in the<br />

top ten following “inorganic chemicals” are ‘essential oils,<br />

cosmetics and soap’, ‘pharmaceutical products’, ‘rubber,<br />

rubber goods’, ‘paint, varnish, ink and preparations’,<br />

‘various chemicals’. became ‘organic chemicals’ and<br />

‘washing preparations’.<br />

yüzde 36,38 arttı. Şubat ayında İtalya’ya en çok ihraç edilen<br />

ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral<br />

yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik<br />

kimyasallar”, “organik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk<br />

eşya” oldu.<br />

En çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı<br />

gerçekleştirildi<br />

Şubat ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün<br />

gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 715 milyon<br />

819 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci<br />

sırada 515 milyon 426 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar<br />

ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 249<br />

milyon 612 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. “Anorganik<br />

kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler<br />

ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık<br />

ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep<br />

ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik<br />

kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


18<br />

Cancer diagnosis within 24 hours<br />

24 saatte kanser teşhisi<br />

Patoloji bölümünde, özellikle moleküler patoloji<br />

alanındaki gelişmeler, tüm dünyada olduğu gibi<br />

Türkiye’de de bilim insanlarının uygulamalarını<br />

değiştiriyor. Yeni gelişmeler sayesinde patoloji<br />

sonucu için haftalarca beklemeye gerek<br />

kalmadığını, normal şartlarda 24 saat içinde<br />

kanser teşhisi konulabileceğini belirten Anadolu<br />

Sağlık Merkezi Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin<br />

Baloğlu, elektif koşullarda ise özel teknikler<br />

kullanılarak 15-30 dakikada kanser teşhisi<br />

konulabileceğini belirtiyor.<br />

Pathologist Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu<br />

Developments in the pathology department,<br />

especially in the field of molecular pathology,<br />

are changing the practices of scientists in Türkiye<br />

as well as in the rest of the world. Stating that<br />

thanks to the new developments, there is no<br />

need to wait for weeks for the pathology result,<br />

and that cancer can be diagnosed within 24<br />

hours under normal conditions, Pathologist Prof.<br />

Dr. Hüseyin Baloğlu, Anadolu Medical Center<br />

states that in elective conditions, cancer can<br />

be diagnosed in 15-30 minutes by using special<br />

techniques.<br />

Baloğlu said, “One of the important developments<br />

regarding cancer is ‘Next Generation Sequencing’, namely<br />

NGS. The method has settled into our language as ‘next<br />

generation sequencing’. Thanks to this method, we can<br />

examine hundreds of genes from tumor samples at the<br />

same time, and besides making a diagnosis, we can also<br />

determine which treatment or drug will work or not be<br />

effective in the patient. In this way, it is possible to start the<br />

appropriate treatment without wasting time.”<br />

Explaining that the practices in medicine are changing<br />

and developing very quickly, Pathologist Prof. Dr. Hüseyin<br />

Baloğlu, Anadolu Medical Center said, “For example, it was<br />

not an easy and frequently applied method to enter an<br />

organ and take a biopsy with a needle. Generally, diagnostic<br />

samples, that is, biopsy applications, were performed<br />

Baloğlu, “Kanserle ilgili olarak önemli gelişmelerden<br />

biri de ‘Next Generation Sequencing’ yani NGS. Yöntem,<br />

‘yeni nesil dizileme’ olarak dilimize yerleşti. Bu yöntem<br />

sayesinde tümöre ait örneklerden yüzlerce geni aynı<br />

anda inceleyebiliyor, tanı koymanın yanı sıra hastada<br />

hangi tedavinin veya ilacın işe yarayacağını ya da etkili<br />

olmayacağını da tespit edebiliyoruz. Bu sayede vakit<br />

kaybetmeden de uygun tedaviye başlanması mümkün<br />

oluyor” şeklinde konuştu.<br />

Tıptaki uygulamaların çok hızlı değiştiğini ve geliştiğini<br />

anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Uzmanı Prof.<br />

Dr. Hüseyin Baloğlu, “Mesela eskiden bir organa girip<br />

iğneyle biyopsi almak çok kolay ve sıklıkla uygulanan<br />

bir yöntem değildi. Genellikle tanısal örneklemeler, yani<br />

biyopsi uygulamaları genel anestezi altında yapılırdı. Artık<br />

öyle değil; teknoloji gelişti. İğneyle vücudun her tarafına<br />

ulaşıp anormal dokulardan biyopsi almak mümkün. Tabii<br />

bu yöntem her zaman başarıya ulaşmayabiliyor. Bazı<br />

durumlarda yeterince tümör hücresine ulaşamayabiliyoruz.<br />

Bu durumda da likit biyopsi yöntemleriyle kandan ya da<br />

vücut boşluklarındaki sıvılar içinden tümöre ait hücre<br />

ürünlerini toplayabiliyoruz. Her iki durumda da tümöre<br />

ait örneklerden NGS tekniği ile yüzlerce gen hedefini<br />

inceleyecek teknolojileri kullanabiliyoruz. NGS sayesinde<br />

tek bir hücre, DNA veya RNA’dan çok sayıda kopyalar<br />

oluşturabiliyor ve o kopyaların her birini birçok gen analizi<br />

için kullanabiliyoruz. Yani burada tümöre ait küçücük bir<br />

DNA miktarını yüzbinlerce, binlerce kez çoğaltabiliyoruz”<br />

diye konuştu.<br />

NGS yöntemi ile tümöre ait genetik materyal<br />

çoğaltılarak analiz ediliyor<br />

NGS’in en önemli avantajının, elde çok az tümör dokusu<br />

olduğunda tümöre ait genetik materyalin, yani DNA ve RNA<br />

içeriğinin bu yöntemle çoğaltılabilmesi olduğunun altını<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


19<br />

under general anesthesia. Not so anymore; technology<br />

has improved. It is possible to reach all parts of the body<br />

with the needle and take biopsy from abnormal tissues.<br />

Of course, this method may not always be successful. In<br />

some cases, we may not be able to reach enough tumor<br />

cells. In this case, we can collect tumor cell products<br />

from the blood or fluids in the body cavities with liquid<br />

biopsy methods. In both cases, we can use technologies<br />

to examine hundreds of gene targets with NGS technique<br />

from tumor samples. Thanks to NGS, we can make multiple<br />

copies of a single cell, DNA or RNA, and use each of those<br />

copies for multiple gene analysis. In other words, we can<br />

reproduce a tiny amount of DNA from the tumor hundreds<br />

of thousands of times.”<br />

With the NGS method, the genetic material of the<br />

tumor is reproduced and analyzed<br />

Underlining that the most important advantage of NGS<br />

is that when there is very little tumor tissue on hand,<br />

the genetic material of the tumor, namely DNA and RNA<br />

content, can be reproduced by this method, Pathologist<br />

Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu said, “In the past, a large enough<br />

tumor sample had to be taken from the patient for<br />

multigene analyses. However, NGS technology allows us<br />

to analyze large numbers of genes even from very few<br />

tumor samples. At the same time, we can analyze each<br />

point of the 46 chromosomes in humans separately. The<br />

use of this method for diagnostic purposes when needed is<br />

also a great advantage because some genetic changes are<br />

the signature of a tumor. All these innovations are a great<br />

advantage in the fight against cancer.”<br />

çizen Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu, “Eskiden<br />

hastadan çok genli analizler için yeterince büyük bir tümör<br />

örneği alınması gerekiyordu. Ancak NGS teknolojisi, çok az<br />

tümör örneğinden bile çok sayıda gen analizi yapmamıza<br />

olanak sağlayabiliyor. Aynı anda insandaki 46 kromozomun<br />

her bir noktasını ayrı ayrı analiz edebiliyoruz. Bu yöntemin,<br />

ihtiyaç duyulduğunda tanısal amaçla kullanımı da büyük<br />

avantaj çünkü bazı genetik değişiklikler bir tümörün imzası<br />

niteliğinde. Bütün bu yenilikler de kanserle savaşta çok<br />

büyük bir avantaj” dedi.<br />

Tedaviyi şekillendirmeye yardımcı oluyor<br />

NGS’in tanısal amaçla kullanılabildiğini ancak asıl tedaviyi<br />

şekillendirmek için hekimlere yol göstermesi açısından<br />

önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu,<br />

“Belli genetik değişiklikleri saptayarak hastaya hangi<br />

ilaçların etki edeceğini ya da etki etmeyeceğini tespit<br />

edebiliyoruz. Yüzlerce gene etki eden ilaçlar var. ‘Akıllı<br />

ilaçlar’ diye bilinen ilaçların hedef tümör hücresinde etki<br />

oluşturması için gereken genetik değişiklik bu tümörde<br />

var mı diye bakıyoruz. Küçük bir tümör dokusundan bütün<br />

bu analizleri yapabiliyoruz. Bu, önemli bir avantaj” diye<br />

konuştu.<br />

Akciğer, bağırsak ve yumuşak doku kanserlerinde<br />

uygulanıyor<br />

Her tümörün NGS ile incelenebileceğini vurgulayan Hüseyin<br />

Baloğlu, “Hem DNA hem RNA analizleri yapılabilir. Hedefe<br />

yönelik, yani çevre dokulara zarar vermeden direkt olarak<br />

tümörü yok etmeye yönelik geliştirilmiş ilaçlar var. İlaçların<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


20<br />

Helps shape treatment<br />

Expressing that NGS can be used for diagnostic<br />

purposes, but it is important in terms of guiding<br />

physicians to shape the actual treatment, Prof. Dr.<br />

Hüseyin Baloğlu said, “By detecting certain genetic<br />

changes, we can determine which drugs will or will not<br />

affect the patient. There are drugs that affect hundreds<br />

of genes. We are looking to see if the genetic change<br />

required for drugs known as ‘smart drugs’ to have an<br />

effect on the target tumor cell is present in this tumor.<br />

We can do all these analyzes from a small tumor tissue.<br />

This is an important advantage,” he said.<br />

It is applied in lung, intestinal and soft tissue<br />

cancers<br />

Emphasizing that every tumor can be examined with<br />

NGS, Hüseyin Baloğlu said, “Both DNA and RNA analyzes<br />

can be done. There are drugs developed to target the<br />

tumor, that is, to destroy the tumor directly without<br />

damaging the surrounding tissues. NGS can also be used<br />

to identify these targets on tumors where drugs will act.<br />

If you set the target, you can use smart medicine for that<br />

target and destroy the tumor. For example, there are<br />

too many targets in lung cancer, bowel cancer and soft<br />

tissue cancers (Sarcoma). These targets can be detected<br />

and drugs directed towards those targets can be used<br />

in the treatment. There are fewer targets in pancreatic<br />

cancer. We use the NGS method less here. In cases where<br />

all standard treatment methods have been exhausted<br />

and the disease progresses, we also use it to investigate<br />

whether there are other treatment targets for these<br />

patients.”<br />

etki edeceği, tümörlerin üzerindeki bu hedefleri belirlemek<br />

için de NGS kullanılabilir. Hedefi belirlerseniz, o hedefe<br />

yönelik akıllı ilaç kullanabilir, tümörü yok edebilirsiniz.<br />

Örneğin akciğer kanseri, bağırsak kanseri ve yumuşak doku<br />

kanserlerinde (Sarkom) çok fazla hedef var. Bu hedefleri<br />

tespit edip tedavide o hedeflere yönelik ilaç kullanılabilir.<br />

Pankreas kanserinde daha az hedef var. Burada daha<br />

az kullanıyoruz NGS yöntemini. Bütün standart tedavi<br />

yollarının tükenmiş olduğu, hastalığın ilerlediği durumlarda<br />

ise, acaba bu hastalar için başka tedavi hedefinin olup<br />

olmadığını araştırmak için de kullanıyoruz” dedi.<br />

Türkiye’de son 2-3 yıldır yaygın olarak uygulanıyor<br />

Tıp dünyasında, özellikle de onkolojide yaklaşık 10 yıldır<br />

kullanılan NGS’in Türkiye’de son 2-3 senedir yaygınlaşmaya<br />

başladığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu, “Tümöre ait<br />

parafin bloklar elimizde ise, önce bu tümör dokusundan<br />

DNA/RNA elde ediliyor. Sonra bunların kalite ve miktar<br />

ilişkili yeterlilik değerlendirmeleri yapılıyor. Sonra da<br />

hedef nükleik asit dizilerinin spesifik olarak küçük<br />

parçalar halinde okunması için ön işlemler tamamlanıyor<br />

ve çoğaltarak okuma aşamasına aktarılıyor. Bu okuma<br />

işleminin tamamlanması bekleniyor ki bu işlem okuma<br />

uzunluğuna göre değişmekle birlikte 1-2 gün sürüyor.<br />

Sonra okuma verileri normal insan genomu verileriyle<br />

elektronik yazılımlar ile eşleniyor. Alınan veriler tümör<br />

tipine göre analiz edilerek raporlanıyor. Bu akış yaklaşık 4-6<br />

gün sürüyor. Ancak maliyet etkinliği amacıyla bu süreler<br />

4-6 haftaya uzatılabiliyor” dedi.<br />

It has been widely applied in Türkiye for the<br />

last 2-3 years<br />

Stating that NGS, which has been used for about 10<br />

years in the medical world, especially in oncology, has<br />

started to become widespread in Türkiye in the last<br />

2-3 years, Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu said, “If we have<br />

paraffin blocks of the tumor, first DNA/RNA is obtained<br />

from this tumor tissue. Then, their quality and quantityrelated<br />

adequacy assessments are made. Afterwards,<br />

preprocessing is completed to read the target nucleic<br />

acid sequences in small pieces specifically and is<br />

transferred to the reading stage by amplification. This<br />

reading process is expected to be completed, which<br />

takes 1-2 days, depending on the reading length. The<br />

reading data is then mapped to normal human genome<br />

data with electronic software. The data obtained are<br />

analyzed and reported according to the tumor type.<br />

This flow takes about 4-6 days. However, these periods<br />

can be extended to 4-6 weeks for cost-effectiveness<br />

purposes.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


22<br />

If you use the mouse and keyboard frequently, beware!<br />

Mouse ve klavyeyi sık kullanıyorsanız dikkat!<br />

Elinizde güçsüzlük ve çabuk yorulma sorunundan<br />

yakınıyor musunuz? Özellikle ilk üç parmağın<br />

tamamında ve 4. parmağın yarısında karıncalanma<br />

hissi oluyor mu? Bu şikayetleriniz genellikle<br />

geceleri sizi uyandıracak kadar şiddetleniyor mu?<br />

Cevabınız ‘evet’ ise dikkat edin çünkü nedeni,<br />

klavye ve mouse ikilisini sık kullanan kişileri<br />

tehdit eden ve tedavi edilmediği takdirde yaşam<br />

kalitesini önemli ölçüde azaltabilen ‘Karpal tünel<br />

sendromu’ olabilir!<br />

Prof. Dr. Özgür Çetik<br />

Do you suffer from weakness and fatigue in your<br />

hand? Do you have a tingling sensation, especially<br />

in all of the first three fingers and half of the<br />

fourth finger? Are these complaints so severe<br />

that they usually wake you up at night? If your<br />

answer is ‘yes’, beware, because the cause may<br />

be ‘Carpal tunnel syndrome’, which threatens<br />

people who use keyboard and mouse frequently<br />

and can significantly reduce quality of life if left<br />

untreated!<br />

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is a common problem<br />

affecting hand function, caused by compression of the<br />

median nerve at the wrist. The carpal tunnel is formed<br />

by the multiple bones in the wrist and the transverse<br />

carpal ligament that forms the roof of the carpal tunnel.<br />

It especially threatens those who have to keep the wrist in<br />

a bent position while using the keyboard and mouse or in<br />

jobs that create a frequent load on the hand and wrist.<br />

Orthopedics and Traumatology Specialist Prof. Dr. Özgür<br />

Çetik, Acıbadem Bakırköy Hospital pointed out that carpal<br />

tunnel syndrome can be treated without the need for<br />

surgery if it is not too late, and said, “Therefore, when<br />

tingling is felt in the 1st, 2nd and 3rd fingers, it is necessary<br />

to consult an orthopedic specialist without delay. In<br />

the early period, the progression of the disease can be<br />

prevented with medication and physical therapy, and even<br />

full recovery can be achieved.”<br />

Karpal tünel sendromu; el parmaklarının hareketi ile<br />

hissinin sağlanmasında önemli rol oynayan ve ‘median sinir’<br />

olarak adlandırılan yapının el bileği hizasında sıkışmasıyla<br />

ortaya çıkan tabloya deniyor. Özellikle klavye ve mouse<br />

kullanımı sırasında el bileğini sürekli bükülü pozisyonda<br />

tutmak zorunda kalan veya el ile el bileğine sık yük<br />

oluşturan işlerde çalışanları tehdit ediyor.<br />

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji<br />

Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik geç kalınmadığı takdirde<br />

karpal tünel sendromunun ameliyata ihtiyaç duyulmadan<br />

tedavi edilebildiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle 1. 2.<br />

ve 3 parmaklarda karıncalanma hissedildiğinde vakit<br />

kaybetmeden bir ortopedi uzmanına başvurmak gerekiyor.<br />

Erken dönemde ilaç ve fizik tedaviyle hastalığın ilerlemesi<br />

önlenebiliyor, hatta tam iyileşme sağlanabiliyor.” diyor.<br />

Uzun süreli basınca maruz kalınca…<br />

Median sinirinin görevi; başparmak, işaret parmağı ve orta<br />

parmağın tamamı ile yüzük parmağının ½ dış yarısının<br />

hissetmesini sağlamak. Ayrıca parmakların birtakım ince<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


23<br />

When exposed to prolonged pressure…<br />

The task of the median nerve; to feel the entire thumb,<br />

index and middle finger and ½ outer half of the ring finger.<br />

It also plays a role in the work of muscles by making some<br />

fine movements of the fingers. The median nerve runs<br />

through the tendons that move the fingers through a<br />

narrow space called the carpal tunnel on the inside of the<br />

wrist. Exposure of this nerve to long-term pressure in the<br />

carpal tunnel causes carpal tunnel syndrome.<br />

Tingling sensation in the first three fingers<br />

The symptoms of carpal tunnel syndrome usually develop<br />

slowly. In the initial period, the first symptoms are mostly<br />

weakness in the hand, fatigue, and a tingling sensation<br />

especially in all of the first three fingers and half of the<br />

fourth finger. Prof. Dr. Özgür Çetik states that in addition<br />

to the exacerbation of pain, numbness in the fingers<br />

begins in the following periods, “The feeling of pain and<br />

numbness can often be so severe that it wakes the patient<br />

up at night, and the symptoms decrease when the patient<br />

shakes his hand or moves his wrist.” In very advanced cases,<br />

the problem of melting of the muscles around the base of<br />

the thumb and weakness in the thumb begins.”<br />

hareketleri yapmaları ile kasların çalışmasında da rol alıyor.<br />

Median sinir, el bileğinin iç kısmında, parmakları hareket<br />

ettiren tendonlar ile karpal tünel denen dar bir alan içinden<br />

geçiyor. Bu sinirin karpal tünel içinde bir şekilde uzun süreli<br />

basınca maruz kalması karpal tünel sendromuna neden<br />

oluyor.<br />

İlk üç parmakta karıncalanma hissi<br />

Karpal tünel sendromunun belirtileri genellikle yavaş<br />

gelişiyor. Başlangıç döneminde ilk bulgular çoğunlukla<br />

elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmağın<br />

tamamında ve 4. parmağın yarısında karıncalanma hissi<br />

oluyor. Prof. Dr. Özgür Çetik, ilerleyen dönemlerde ağrının<br />

şiddetlenmesinin yanı sıra parmaklarda uyuşmaların da<br />

başladığını belirterek, “Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle<br />

geceleri hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli<br />

olabiliyor ve belirtiler hasta elini salladığında ya da<br />

bileğini hareket ettirdiğinde azalıyor” diyor. Çok ilerlemiş<br />

durumlarda ise başparmak tabanının çevresindeki kaslarda<br />

erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük sorunu<br />

başlıyor.<br />

Do not use your wrist too often<br />

Carpal tunnel syndrome is more common in women and<br />

between the ages of 40-60. However, no obvious cause is<br />

often found. Almost any factor that compresses or irritates<br />

the median nerve in the carpal tunnel cavity can cause this<br />

syndrome. Frequent use of the wrist is the most common<br />

cause. The syndrome can also be caused by various diseases<br />

such as diabetes, rheumatoid arthritis, hypothyroidism,<br />

obesity and gout that can damage or press the median<br />

nerve. The increase in edema in the body during pregnancy<br />

can lead to an increase in pressure in the carpal tunnel,<br />

which can cause temporary symptoms of carpal tunnel<br />

syndrome.<br />

Surgery is the last resort!<br />

In the initial period of carpal tunnel syndrome, physical<br />

therapy methods such as restriction of wrist movements<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


24<br />

with splints and anti-inflammatory drugs as well as<br />

ultrasound and electrical nerve stimulation can alleviate<br />

symptoms. Steroid injections can also help relieve<br />

symptoms by reducing swelling around the nerve.<br />

Orthopedics and Traumatology Specialist Prof. Dr. Özgür<br />

Çetik states that the solution for carpal tunnel syndromes<br />

that persist for a few months and persist despite<br />

conservative measures such as wristbands is surgery, and<br />

continues: “The carpal tunnel is reached through a 3 cm<br />

incision made between the palm of the hand and the wrist.<br />

Then, the transverse carpal ligament, which forms the roof<br />

of the tunnel, is completely cut and the tunnel is opened.<br />

Thus, the pressure on the nerve is removed. In advanced<br />

cases, it is necessary to release the nerve under the<br />

microscope into the thickened nerve sheath of the median<br />

nerve.”<br />

Recovery time takes 3-6 months<br />

After the first month after the operation, a significant<br />

decrease in complaints is felt. The recovery period varies<br />

between 3-6 months, depending on the nerve damage.<br />

Stating that complete recovery is usually possible with<br />

surgery in carpal tunnel syndrome, Prof. Dr. Özgür Çetik<br />

said, “However, in some very severe and overdue pictures,<br />

although the complaints decrease after the operation,<br />

they may not completely go away. In addition, factors<br />

such as the patient’s smoking, insufficient nutrition, and<br />

advanced age may adversely affect the outcome of surgical<br />

treatment. warns.<br />

7 suggestions against carpal tunnel syndrome!<br />

-Be careful not to keep your wrists bent for a long time<br />

while using the keyboard and mouse.<br />

-When holding the mouse, do not keep your wrist on the<br />

edge of the table, which will cause pressure for a long time.<br />

-Prefer mouse pads with wrist support or mice designed in<br />

the form of joysticks for jobs that require prolonged use of<br />

the mouse.<br />

-Avoid lifting heavy loads that will tire your hands and<br />

elbows. Do not carry loads with your hands too often.<br />

- Move often, as being sedentary for a long time can also<br />

compress the nerves.<br />

-Keep your joints, muscles and ligaments strong by<br />

exercising regularly.<br />

-If you have diabetes and thyroid diseases, keep them under<br />

control.<br />

El bileğinizi çok sık kullanmayın<br />

Karpal tünel sendromu kadınlarda ve 40-60 yaş arasında<br />

daha sık görülüyor. Ancak çoğunlukla belirgin bir sebep<br />

bulunamıyor. Karpal tünel boşluğunda median sinirini<br />

sıkıştıran ya da tahriş olmasına yol açan hemen her etken<br />

bu sendroma yol açabiliyor. El bileğinin çok sık kullanılması<br />

en sık görülen nedenini oluşturuyor. Sendrom ayrıca median<br />

sinirine hasar verebilen veya baskı yapabilen diyabet, romatoid<br />

artrit, hipotiroidi, obezite ve gut gibi çeşitli hastalıkların<br />

etkisiyle de oluşabiliyor. Hamilelik döneminde vücutta ödem<br />

artışı karpal tünel içinde basınç artışına, bu tablo da geçici<br />

olarak karpal tünel sendromu belirtilerinin oluşmasına yol<br />

açabiliyor.<br />

Son çare ameliyat oluyor!<br />

Karpal tünel sendromunun başlangıç döneminde, el bileği<br />

hareketlerinin ateller ile kısıtlanması ve antiinflamatuar<br />

ilaçların yanı sıra ultrason ile elektriksel sinir uyarısı gibi<br />

fizik tedavi yöntemleri semptomları hafifletebiliyor. Steroid<br />

enjeksiyonları da sinir çevresindeki şişlikleri azaltarak<br />

semptomların gerilemesine yardımcı olabiliyor. Ortopedi ve<br />

Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, birkaç ay süresince<br />

geçmeyen ve bileklik gibi konservatif önlemlere rağmen<br />

devam eden karpal tünel sendromlarında ise çözümün<br />

ameliyat olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “Avuç içi ile<br />

el bileği arasında yapılan 3 cm’lik bir kesiyle karpal tüneline<br />

ulaşılıyor. Ardından tünelin çatısını oluşturan transvers karpal<br />

ligament tamamen kesilerek tünel açılıyor. Böylece sinir<br />

üzerindeki baskı ortadan kalkıyor. İlerlemiş tablolarda ise<br />

median sinirinin kalınlaşmış sinir kılıfına mikroskop altında<br />

sinir serbestleştirilmesi yapmak gerekiyor.”<br />

İyileşme süresi 3-6 ayı buluyor<br />

Ameliyatın ardından ilk aydan sonra şikayetlerde belirgin bir<br />

azalma hissediliyor. İyileşme dönemi sinirdeki hasara bağlı<br />

olarak 3-6 ay arasında değişiyor. Karpal tünel sendromunda<br />

ameliyat ile genellikle tam iyileşmenin mümkün olduğunu<br />

belirten Prof. Dr. Özgür Çetik, “Ancak bazı çok ağır ve<br />

geç kalınmış tablolarda ameliyattan sonra şikayetler<br />

azalsa da tümüyle geçmeyebiliyor. Ayrıca hastanın sigara<br />

içmesi, yeterince beslenmemesi ve ileri yaşta olması gibi<br />

faktörler cerrahi tedaviden alınacak sonucu olumsuz olarak<br />

etkileyebiliyor.” uyarısında bulunuyor.<br />

Karpal tünel sendromuna karşı 7 öneri!<br />

-Klavye ve mouse kullanırken bileklerinizi uzun süre bükülü<br />

tutmamaya özen gösterin.<br />

-Mouse tutarken bileğinizi uzun süre basıya yol açacak şekilde<br />

masanın kenarında tutmayın.<br />

-Uzun süreli mouse kullanımı gerektiren işlerde bilek destekli<br />

mouse pedler veya joystick şeklinde tasarlanmış mouseları<br />

tercih edin.<br />

-Ellerinizi ve dirseğinizi yoracak şekilde ağır yük kaldırmaktan<br />

kaçının. Ellerinizle çok sık yük taşımayın.<br />

-Uzun süre hareketsiz kalmak da sinirleri sıkıştırabildiği için<br />

sık sık hareket edin.<br />

-Düzenli spor yaparak eklem, kas ve bağlarınızın güçlü<br />

kalmasını sağlayın.<br />

-Diyabet ve tiroit hastalıklarınız varsa mutlaka kontrol altında<br />

tutun.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


26<br />

Technology matters in the treatment of heart diseases<br />

Kalp hastalıkları tedavisinde teknoloji önem taşıyor<br />

Cardiologist Dr. Serdar Biçeroğlu, Private<br />

Sağlık Hospital said that the death rate due to<br />

heart diseases, which increased due to stress,<br />

unbalanced diet, sedentary lifestyle and obesity,<br />

still ranks first among all deaths.<br />

Cardiologist Dr. Serdar Biçeroğlu pointed out that despite<br />

all these technological advances, the fact that heart<br />

diseases are still in the first place makes one think that<br />

something else is needed in order to reduce death rates.<br />

Giving the information that more effective treatments are<br />

applied in heart diseases with the developing technology,<br />

Cardiologist Biçeroğlu said, “If we evaluate it in the light<br />

of historical developments, the medical world has always<br />

succeeded in presenting an exciting innovation regarding<br />

heart diseases. Despite every successful innovation, the<br />

expectation could not be met. Although the understanding<br />

of cardiovascular diseases gives the opportunity to develop<br />

new treatments, a test to predict heart attack has not been<br />

developed yet.<br />

Imaging of the vessels feeding the heart (coronary<br />

angiography) has given opportunities to understand<br />

Özel Sağlık Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr.<br />

Serdar Biçeroğlu, stres, dengesiz beslenme,<br />

hareketsiz yaşam ve obezite gibi nedenlerle<br />

artan kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranının<br />

tüm ölümler arasında hala ilk sırada yer aldığını<br />

söyledi.<br />

Uzm. Dr. Serdar Biçeroğlu, bunca teknolojik ilerlemeye<br />

rağmen kalp hastalıklarının hala ilk sıralarda yer alması da<br />

ölüm oranlarının azaltılabilmesi için başka bir şeylere daha<br />

ihtiyaç duyulduğunu düşündürdüğüne dikkat çekti.<br />

Gelişen teknolojiyle birlikte, kalp hastalıklarında daha etkin<br />

tedaviler uygulandığı bilgisini veren Uzm. Dr. Biçeroğlu,<br />

“Tarihsel gelişmeler eşliğinde değerlendirecek olursak<br />

tıp dünyası her daim kalp hastalıkları ile ilgili heyecan<br />

verecek bir yeniliği sunmayı başarmıştır. Başarılı her<br />

yeniliğe rağmen beklenti karşılanamamıştır. Kalp damarı<br />

hastalıklarının anlaşılması yeni tedaviler gelişmesine fırsat<br />

verse de hala kalp krizini önceden gösterecek bir tetkik<br />

geliştirilememiştir.<br />

Kalbi besleyen damarların görüntülenmesi (koroner<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


27<br />

diseases. Over time, with the advancement of technology,<br />

it has become possible to make balloons and place stents<br />

in thin, curved, fully occluded vessels. The use of stents has<br />

created a different situation, and the phase and type of the<br />

disease has gained more importance in stent placement.<br />

The development of drugs used with stents has increased<br />

success and mortality rates have decreased. However, this<br />

time, more chronic patients started to live and the risk<br />

group expanded.”<br />

Technology takes advantage<br />

Cardiologist Dr. Serdar Biçeroğlu underlined that with the<br />

developing technology, computed tomography used in<br />

coronary imaging provides an advantage in the diagnosis<br />

and treatment process.<br />

Biçeroğlu said, “Imaging technology, which focused on<br />

heart MRI in the early 2000s, searched for an alternative<br />

because it was not practical in imaging the heart, which<br />

is a moving organ. It was precisely in this time period that<br />

computerized tomography began to be used in coronary<br />

imaging. Technological progress in this field has rapidly<br />

met with science and has begun to offer assistance in<br />

understanding the disease. Scientific results were obtained<br />

by combining the data obtained from imaging and the<br />

follow-up of the applied patients. In the light of this<br />

information, risk groups have started to be determined<br />

more accurately. With the information obtained from the<br />

imaging of all vessels, information about the diseases of<br />

the heart vessels, which are thinner than all other vessels,<br />

can be obtained.”<br />

anjiyografi) hastalıkların anlaşılması için fırsatlar vermiştir.<br />

Zaman içinde teknolojinin ilerlemesi ile ince, kıvrımlı, tam<br />

tıkalı damarlara balon yapmak ve stent yerleştirmek imkanlı<br />

hale gelmiştir. Stentlerin kullanılması farklı bir durum<br />

oluşturmuş, stent yerleştirmede hastalığın fazı ve tipi daha<br />

fazla önem kazanmıştır. Stentler ile kullanılan ilaçların<br />

gelişmesi başarıyı artırmış ölüm oranları azalmıştır. Ancak<br />

bu defa daha fazla kronik hasta yaşamaya başlamış risk<br />

grubu genişlemiştir” dedi.<br />

Teknoloji avantaj sağlıyor<br />

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Biçeroğlu, gelişen<br />

teknolojiyle birlikte koroner görüntülemede kullanılan<br />

bilgisayarlı tomografilerin tanı ve tedavi sürecinde avantaj<br />

sağladığına dikkat çekti.<br />

Biçeroğlu, “2000’li yılların başında kalp MR’ı üzerinde<br />

yoğunlaşan görüntüleme teknolojisi zaman içinde hareketli<br />

bir organ olan kalp görüntülenmesinde pratik olmadığı<br />

için alternatif aratmıştır.İşte tam olarak bu zaman<br />

diliminde koroner görüntülemede bilgisayarlı tomografiler<br />

kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanda teknolojik ilerleme<br />

hızlıca bilim ile buluşup hastalığın anlaşılması konusunda<br />

yardımlar sunmaya başlamıştır. Görüntülemeden elde<br />

edilen veriler ile uygulanan hastaların takibi birleştirilip<br />

bilimsel neticeler elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında risk<br />

grupları daha doğru tespit edilmeye başlanmıştır. Tüm<br />

damarların görüntülenmesinden elde edilen bilgi ile<br />

diğer tüm damarlardan daha ince olan kalp damarlarının<br />

hastalıkları hakkında bilgi sahibi olunabilmiştir” ifadelerini<br />

kullandı.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


30<br />

Skull base tumors can be treated<br />

Kafa tabanı tümörleri tedavi edilebiliyor<br />

Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz<br />

Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü’nden<br />

Doç. Dr. Şenol Çomoğlu, kafa tabanı cerrahisi<br />

hakkında bilgi verdi.<br />

Assoc. Prof. Dr. Şenol Çomoğlu<br />

Assoc. Prof. Dr. Şenol Çomoğlu, Department of<br />

Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery,<br />

Memorial Şişli Hospital shared information about<br />

skull base surgery.<br />

Skull base tumors can be treated with endoscopic<br />

methods. Skull base tumors, which may present with nasal<br />

congestion, sinus problems, facial pain, headache or vision<br />

problems, can progress silently in some cases. Tumors can<br />

also be difficult to treat, as the skull base is a complex and<br />

hard-to-reach area. However, with endoscopic methods<br />

developed in recent years, even extremely complex clinical<br />

manifestations in skull base tumors can be successfully<br />

treated. From growths and abnormalities in the skull<br />

base; It is possible to get rid of it with multidisciplinary<br />

treatment approaches applied by branches such as<br />

otorhinolaryngology, brain and neurosurgery, oral and<br />

maxillofacial surgery and eye diseases.<br />

The skull base is an inaccessible and complex area<br />

Rhinology is the science that deals with all kinds of diseases<br />

and surgical treatment of the nose and its surroundings.<br />

Basically, all kinds of diseases of the face, sinuses and nose<br />

are the subject of rhinology. Rhinology and skull base<br />

surgery is a special field of ENT diseases. The roof of the<br />

nasal cavity and some sinuses forms the base of the skull, in<br />

which the brain is located. Skull base surgery can be done<br />

to remove both noncancerous and cancerous growths and<br />

abnormalities in the lower part of the brain, skull base, or<br />

upper few vertebrae of the spine. This area is very difficult<br />

to see and reach. Computed Tomography (CT) or Magnetic<br />

Resonance imaging (MR) techniques can detect these<br />

abnormalities with a high degree of accuracy.<br />

Kafa tabanı tümörleri endoskopik yöntemlerle tedavi<br />

edilebiliyor. Burun tıkanıklığı, sinüs problemleri,<br />

yüzde ağrı, baş ağrısı veya görme sorunları ile kendini<br />

gösterebilen kafa tabanı tümörleri bazı durumlarda<br />

sessizce ilerleyebiliyor. Kafa tabanı bölgesinin karmaşık<br />

ve ulaşılması zor bir bölge olması nedeniyle tümörlerin<br />

tedavisi de zor olabiliyor. Ancak son yıllarda geliştirilen<br />

endoskopik yöntemler ile kafa tabanı tümörlerinde son<br />

derece karmaşık klinik tablolar bile başarılı bir şekilde<br />

tedavi edilebiliyor. Kafa tabanında meydana gelen büyüme<br />

ve anormalliklerden; kulak burun boğaz hastalıkları, beyin<br />

ve sinir cerrahisi, ağız ve çene cerrahisi ile göz hastalıkları<br />

gibi branşların uyguladığı multidisipliner tedavi yaklaşımları<br />

ile kurtulmak mümkün olabiliyor.<br />

Kafa tabanı ulaşılması zor ve karmaşık bir alandır<br />

Rinoloji burun ve etrafının her türlü hastalığını ve cerrahi<br />

tedavisini konu alan bilim dalıdır. Temelde yüz, sinüsler ve<br />

burnun her türlü hastalığı rinolojinin konusudur. Rinoloji ve<br />

kafa tabanı cerrahisi KBB hastalıklarının özel bir alanıdır.<br />

Burun boşluğunun ve bazı sinüslerin tavanı içinde beynin<br />

yerleşmiş olduğu kafatasının tabanını yani kafa tabanını<br />

oluşturur. Kafa tabanı cerrahisi hem kanserli olmayan<br />

hem de kanserli büyümeleri ve beynin alt kısmındaki, kafa<br />

tabanındaki veya omurganın üst birkaç omurlarındaki<br />

anormallikleri gidermek için yapılabilir. Bu bölge, görülmesi<br />

ve ulaşılması oldukça zor bir alandır. Bilgisayarlı Tomografi<br />

(BT) veya Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) teknikleri<br />

bu anormallikler yüksek derecede doğrulukla tespit<br />

edebilmektedir.<br />

Kafa tabanı tümörlerinin birçok belirtisi olabiliyor<br />

Kafa tabanı bölgesindeki bir büyüme veya anormallikten<br />

kaynaklanan birçok olası şikâyet olabilir. Semptomlar,<br />

büyümenin veya anormalliğin boyutu, tipi ve konumuna<br />

bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Belirtiler<br />

arasında geçmeyen burun tıkanıklığı veya sık sinüs<br />

enfeksiyonları, erişkin çağda sıklıkla tek taraflı olan burun<br />

kanaması, yüz ağrısı, baş ağrısı, dengesizlik, görme ile ilgili<br />

problemler, yüzde uyuşma ya da zayıflık bulunmaktadır.<br />

Kafa tabanı ameliyatlarının uygulandığı bazı hastalıklar<br />

şunlardır;<br />

-BOS fistülleri (burundan beyin sıvısının gelmesi)<br />

-Kafa tabanına uzanan sinüs ve burun tümörleri<br />

-Doğumsal bazı kistler<br />

-Hipofiz tümörleri<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


31<br />

Skull base tumors can have many symptoms<br />

There are many possible complaints from a growth or<br />

abnormality in the skull base area. Symptoms can vary<br />

depending on the size, type, and location of the growth or<br />

abnormality. Symptoms include persistent nasal congestion<br />

or frequent sinus infections, nasal bleeding, which is often<br />

unilateral in adulthood, facial pain, headache, imbalance,<br />

problems with vision, facial numbness or weakness. Some<br />

diseases in which skull base surgeries are applied are as<br />

follows;<br />

-CSF fistulas (brain fluid coming from the nose)<br />

-Sinus and nasal tumors extending to the base of the skull<br />

-Some congenital cysts<br />

-Pituitary tumors<br />

- Meningiomas (non-cancerous growths of the cerebral<br />

cortex) in this area<br />

- Chordoma (slow-growing tumors of intraosseous origin,<br />

often originating from the skull base)<br />

-Craniopharyngioma (tumoral growths near the pituitary<br />

gland)<br />

Surgeries can often be performed endoscopically<br />

Surgical treatment includes both open and minimally<br />

invasive (without incision) techniques, depending on the<br />

type and location of the tumor. Before endoscopic skull<br />

base surgery was developed, the only way to remove<br />

growths in this part of the body was to make a hole in the<br />

skull, and today this type of surgery may be required in<br />

some cases. Today, skull base surgery can be performed<br />

with a minimally invasive procedure through natural<br />

openings in the skull (nose or mouth) or endoscopically by<br />

making a small hole just above the eyebrow.<br />

2 methods can be applied together in skull base<br />

surgery<br />

Skull base surgery is basically performed with two<br />

methods. Although sometimes these two methods can<br />

be used together, the endoscopic method is preferred<br />

whenever possible. In some cases, the open method is<br />

unavoidable. In the endoscopic method, the surgeon<br />

often performs the surgical procedure by using the nose,<br />

sometimes other openings such as the mouth or eyes, or by<br />

making a small incision into the eyebrows and proceeding<br />

from there. The biggest advantage of this method is that it<br />

affects the comfort and quality of life of the patient both<br />

during and after the operation very little compared to the<br />

open method. Most of the patients are discharged after<br />

one or two days of hospitalization and return to their daily<br />

lives. The traditional open method is still inevitable in some<br />

diseases of this region. It is often preferred when it comes<br />

to areas that cannot be reached by endoscopic method.<br />

In this method, a large incision is made on the face or skull<br />

from the scalp area, and surgery is performed. If a cancercontaining<br />

tumor is being treated, additional treatment<br />

may be needed after endoscopic surgery, sometimes<br />

before, depending on the condition and spread of the<br />

disease. These are often chemotherapy and radiotherapy<br />

treatments administered by the oncology unit. Follow-up<br />

of these patients will also need repeated imaging (CT or<br />

MRI) to ensure there is no recurrence.<br />

-Bu bölgedeki menenjiomlar (beyin zarının kanserli<br />

olmayan büyümeleri)<br />

-Kordoma (sıklıkla kafa tabanı kaynaklı kemik içi orijinli<br />

yavaş büyüyen tümörler)<br />

-Kranyofarenjiom (hipofiz bezinin yakınındaki tümöral<br />

büyümeler)<br />

Ameliyatlar sıklıkla endoskopik olarak<br />

gerçekleştirilebiliyor<br />

Cerrahi tedavi, tümörün tipine ve konumuna bağlı<br />

olarak hem açık hem de minimal invaziv (kesisiz)<br />

teknikleri içermektedir. Endoskopik kafa tabanı cerrahisi<br />

geliştirilmeden önce, vücudun bu bölgesindeki büyümeleri<br />

gidermenin tek yolu kafatasında bir delik açmaktı ki bugün<br />

de bazı durumlarda bu tip ameliyatlar gerekebilir. Bugün<br />

kafa tabanı cerrahisi kafatasındaki doğal açıklıklardan<br />

(burun veya ağız) veya kaşın hemen üzerinde küçük bir delik<br />

açarak endoskopik yöntemle minimal invaziv bir prosedürle<br />

gerçekleştirilebilmektedir.<br />

Kafa tabanı cerrahisinde 2 yöntem beraber de<br />

uygulanabiliyor<br />

Kafa tabanı cerrahisi temelde iki yöntemle gerçekleştirilir.<br />

Bazen bu iki yöntem birlikte kullanılabilse de mümkün<br />

olduğunca endoskopik yöntem tercih edilir. Bazı<br />

durumlarda ise açık yöntem kaçınılmaz olur. Endoskopik<br />

yöntemde cerrah sıklıkla burundan, bazen de ağız ya<br />

da göz gibi diğer açıklıkları kullanarak ya da kaş içine<br />

küçük bir kesi yaparak oradan ilerleyerek cerrahi işlemi<br />

gerçekleştirir. Bu yöntemin en büyük avantajı hastanın hem<br />

ameliyat sırasında hem de sonrasında konfor ve yaşam<br />

kalitesini açık yönteme göre oldukça az etkilemesidir.<br />

Hastaların çoğu bir iki günlük hastane yatışı sonrası<br />

taburcu edilir ve günlük yaşamlarına dönerler. Geleneksel<br />

açık yöntem bu bölgenin bazı hastalıklarında halen<br />

kaçınılmazdır. Sıklıkla endoskopik yöntemle ulaşılması<br />

mümkün olmayan bölgeler söz konusu olduğunda tercih<br />

edilir. Bu yöntemde yüze ya da kafatasına saçlı deri<br />

bölgesinden geniş bir kesi yapılarak ilerlenir ve cerrahi<br />

gerçekleştirilir. Eğer kanser içeren bir tümör tedavi<br />

ediliyor ise endoskopik cerrahi sonrası bazen de öncesinde<br />

hastalığın durumuna ve yayılımına bağlı olarak ek tedavi<br />

ihtiyacı olabilir. Bunlar sıklıkla onkoloji biriminin uyguladığı<br />

kemoterapi ve radyoterapi tedavileridir. Bu hastaların<br />

takibinde nüks olmadığından emin olmak için tekrarlanan<br />

görüntülemelere (BT veya MR) de ihtiyaç duyulacaktır.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


32<br />

How to manage toothache?<br />

Diş ağrısı nasıl yönetilir?<br />

Some toothache comes and expenses, and some<br />

pain is long -lasting. Toothache may be severe or<br />

in the form of tingling due to the source of pain.<br />

Pain can also affect one’s lifestyle, mood and<br />

overall health. Usually pain is the way that the<br />

body is not exactly correct.<br />

Dentist Pertev Kökdemir listed some disorders that may<br />

cause pain:<br />

* Sensitivity to hot and cold foods/beverages that last more<br />

than 1 minute,<br />

* The beginning of swelling in the mouth,<br />

* Fever or headache,<br />

* Sensitive, swelling or bleeding gums,<br />

* Click see felled in the ministry or ear,<br />

* Tingling for more than 48 hours in a tooth<br />

If you are experiencing any of these symptoms, one or<br />

more teeth may have infection. Since it can spread to other<br />

parts of the body, including infection, brain and heart,<br />

it is extremely important to treat it immediately. If left<br />

untreated, infection can lead to life -threatening condition.<br />

Bazı diş ağrıları gelir ve gider, bazı ağrılar ise<br />

uzun sürelidir. Diş ağrıları, ağrının kaynağına bağlı<br />

olarak şiddetli veya sızlama şeklinde olabilir. Ağrı,<br />

kişinin yaşam tarzını, ruh halini ve genel sağlığını<br />

da etkileyebilir. Genellikle ağrılar vücudun bir<br />

şeylerin tam olarak doğru olmadığını iletme<br />

şeklidir.<br />

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağrıya sebep olabilecek bazı<br />

rahatsızlıkları şöyle sıraladı:<br />

* 1 dakikadan uzun süren sıcak ve soğuk yiyecek/içeceklere<br />

karşı hassasiyet,<br />

* Ağızda şişlik başlangıcı,<br />

* Ateş veya baş ağrısı,<br />

* Hassas, şiş veya kanayan diş etleri,<br />

* Çene veya kulakta hissedilen klik sesi,<br />

* Bir dişte 48 saatten fazla süren sızlama<br />

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir veya<br />

daha fazla dişte enfeksiyon olabilir. Enfeksiyon, beyin<br />

ve kalp de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine<br />

yayılabileceğinden, bunu hemen tedavi etmek son derece<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


33<br />

Let’s not forget that there is a serious<br />

link between oral health and general<br />

health.<br />

Pain eliminate<br />

The following ways can be followed to<br />

eliminate toothache:<br />

* For gum disease or periodontitis: Brush<br />

önemlidir. Tedavi edilmezse enfeksiyon<br />

yaşamı tehdit eden bir duruma yol açabilir.<br />

Unutmayalım ki, ağız sağlığı ile genel sağlık<br />

arasında ciddi bir bağ vardır.<br />

Ağrının giderilmesi<br />

Diş ağrısını ortadan kaldırmak için şu yollar<br />

izlenebilir:<br />

the teeth properly every day and clean<br />

them with dental floss. If you have severe<br />

inflammation, your dentist will have to<br />

intervene in the gums.<br />

Dentist Pertev Kökdemir<br />

* Diş eti hastalığı veya Periodontitis için: Dişleri<br />

her gün düzgün bir şekilde fırçalayın ve diş ipi<br />

ile temizleyin. İleri derecede iltihap durumu<br />

varsa diş hekiminizin diş etlerine müdahale<br />

* For small bruises: White spot -shaped<br />

etmesi gerekecektir.<br />

* Küçük çürükler için: Beyaz nokta şeklindeki başlangıç<br />

starter level will allow the healing of caries without the<br />

seviyesi çürüklerde düzenli fırçalama dolguya gerek<br />

need for regular brushing filling. However, the teeth that<br />

kalmadan çürüğün iyileşmesini sağlayacaktır. Ancak<br />

are turned into a pit and with black color will be required.<br />

* For advanced caries: If the tooth nerves are affected in<br />

deep caries, the tooth can be healed without the need for<br />

canal treatment. However, if the nerve area is affected, one<br />

-session canal treatment will usually eliminate the problem.<br />

çukurcuğa dönüşmüş ve siyah renk almış dişlerde dolgu<br />

gerekecektir.<br />

* İleri seviyede çürükler için: Derin çürüklerde diş sinirleri<br />

etkilenmişse özel dolgularla dişin kanal tedavisine gerek<br />

olmadan iyileşmesi sağlanabilir. Ancak sinir bölgesi<br />

etkilenmişse tek seanslık kanal tedavisi genelde problemi<br />

* For inflammatory teeth: If there is an accumulation of<br />

ortadan kaldıracaktır.<br />

inflammation at the root end, canal treatment can be<br />

* İltihaplı dişler için: Eğer kök ucunda iltihap birikimi<br />

completed by dressing two or three sessions. However, if varsa, iki veya üç seans pansuman yapılarak kanal tedavisi<br />

there is a large or widespread cyst formation at the root<br />

end, it may be necessary to take it. In this case, the missing<br />

tooth area should be completed with porcelain bridge or<br />

implant treatment.<br />

tamamlanabilir. Ancak kök ucunda büyük veya yaygın bir<br />

kist oluşumu varsa diş çekimi gerekebilir. Bu durumda<br />

eksik diş bölgesi porselen köprü veya implant tedavisi ile<br />

tamamlanmalıdır.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


34<br />

An important public health problem: Rare diseases<br />

Önemli bir halk sağlığı sorunu: Nadir hastalıklar<br />

Rare disease, which affects more than 5 million<br />

people in total, 1 out of every 16 people in<br />

Türkiye, is less common than other diseases, as<br />

the name suggests. We have compiled for you<br />

the ones who are curious about rare diseases…<br />

Türkiye’de her 16 kişiden 1’i olmak üzere<br />

toplamda 5 milyondan fazla kişiyi etkileyen<br />

nadir hastalık, adından da anlaşılacağı gibi diğer<br />

hastalık oranlarına kıyasla daha az görülüyor.<br />

Nadir hastalıklar hakkında merak edilenleri sizler<br />

için derledik…<br />

About rare diseases:<br />

-About 8000 rare diseases have been described in the<br />

literature and 80% of these diseases are inherited.<br />

- Approximately 50% of the patients are children.<br />

- 30% of children with rare diseases cannot reach the age<br />

of 5 years. The main reason for this situation is; 95% of rare<br />

diseases have no cure.<br />

- Rare diseases are seen in 1 out of every 16 people in<br />

Türkiye; 5 million people in Türkiye and 350 million people<br />

in the world have a rare disease.<br />

-Each disease has its own characteristics. Due to this<br />

feature, special care and treatment methods, drugs,<br />

consumables, special foods and medical devices are<br />

needed.<br />

Nadir hastalıklar hakkında:<br />

-Literatürde yaklaşık 8000 nadir hastalık tanımlanmıştır ve<br />

bu hastalıkların % 80’i genetik geçişlidir.<br />

-Hastaların yaklaşık %50’sini çocuklar oluşturmaktadır.<br />

-Nadir hastalığa sahip çocukların %30’u 5 yaşını<br />

görememektedir. Bu durumun en temel sebebi; nadir<br />

hastalıkların %95’inin tedavisinin olmamasıdır.<br />

-Nadir hastalıklar Türkiye’de her 16 kişiden 1’inde<br />

görülürken; Türkiye’de 5 milyon, dünyada yaklaşık 350<br />

milyon kişi nadir bir hastalığa sahiptir.<br />

-Her bir hastalığın kendine ait bir özelliği vardır. Bu özelliği<br />

dolayısıyla özel bakım ve tedavi -yöntemlerine, ilaçlara, sarf<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


36<br />

-Even though the diseases are rare, the results are very<br />

serious both for the individual who is sick, his family and<br />

the society.<br />

Rare disease with examples<br />

“Rare diseases” are diseases that occur in a small number<br />

of people compared to the general population and are<br />

specific problems associated with the rarity of these<br />

diseases. In Europe, diseases that occur in 1 person in<br />

2000 are considered rare. While a disease is rare in one<br />

region, it may be common in another region. For example,<br />

thalassemia, an anemia of genetic origin, is rare in Northern<br />

Europe but common in the Mediterranean region. “Periodic<br />

disease” is rare in France but common in Armenia. There<br />

are also many common diseases of which different varieties<br />

are rare.”<br />

Origins and features<br />

“Almost all genetic diseases are rare diseases; However,<br />

not every rare disease is a genetic disease. For example,<br />

there are very rare infectious diseases, as well as<br />

autoimmune diseases and rare cancers. Today, the cause<br />

of many rare diseases is unknown. Rare diseases are<br />

serious, often chronic and progressive diseases. In many<br />

rare diseases, such as proximal spinal muscular atrophy,<br />

neurofibromatosis, glass bone disease, chondrodysplasia<br />

or Rett syndrome, symptoms can be observed at birth or<br />

in childhood. However, more than 50% of rare diseases<br />

(for example, Huntingon disease, Crohn’s disease, Charcot-<br />

Marie-Tooth disease, amyotrophic lateral sclerosis, Kaposi’s<br />

sarcoma, or thyroid cancer) occur in adulthood.”<br />

malzemelere, özel besinlere ve tıbbi cihazlara gereksinim<br />

duyulmaktadır.<br />

-Hastalıklar nadir olsa da ortaya çıkan sonuçlar hem hasta<br />

olan birey hem ailesi hem de toplum açısından çok ağır<br />

olmaktadır.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


37<br />

On diagnosis and treatment<br />

“Science can provide some answers for all rare diseases.<br />

Today, hundreds of rare diseases can be diagnosed by<br />

testing biological samples. With the creation of archives<br />

for some of these diseases, more information could be<br />

obtained about the natural histories of the diseases. The<br />

rate of researchers using networks to share the results<br />

of their research and to make more effective progress<br />

is increasing day by day. New hope is emerging from the<br />

perspectives presented by European and national policies in<br />

the field of rare diseases in many European countries.”<br />

Rare disease types & Genetic relationship<br />

“Over 6,000 diseases are assumed to fit the definition of<br />

rare disease. Among them, there are some types of Muscle<br />

Diseases. (eg Als, Dmd, Sma etc.) In about 80 percent of<br />

rare diseases, the cause is genetic. The rest are bacterial<br />

or viral infectious diseases, allergies, environmental health<br />

problems that may concern all areas of medicine, some<br />

degenerative diseases and rare types of cancer are also<br />

included in this group.<br />

The difficulties encountered<br />

“Even if rare diseases are not known at all in the general<br />

population; It is very important for the family they affect<br />

and their social environment. If a family has a rare disease<br />

in their child and they have had the opportunity to go<br />

Örneklerle nadir hastalık<br />

“Nadir hastalıklar,” genel nüfusa kıyasla az sayıda insanda<br />

görülen hastalıklar ve bu hastalıkların nadir olarak<br />

görülmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan belirli sorunlardır.<br />

Avrupa’da, 2000’de 1 kişide görülen hastalıklar nadir kabul<br />

edilmektedir. Bir hastalık bir bölgede nadir görülürken<br />

başka bir bölgede sık görülebilir. Örneğin, genetik kökenli<br />

bir anemi olan talasemi Kuzey Avrupa’da nadir iken Akdeniz<br />

bölgesinde yaygındır. “Periyodik hastalık,” Fransa’da nadir<br />

iken Ermenistan’da yaygındır. Farklı çeşitlerinin nadir<br />

görüldüğü birçok yaygın hastalık da mevcuttur.”<br />

Kökenleri ve özellikleri<br />

“Hemen hemen tüm genetik hastalıklar nadir hastalıklardır;<br />

ancak her nadir hastalık genetik hastalık değildir.<br />

Örneğin çok nadir bulaşıcı hastalıklar ve bunların yanı<br />

sıra otoimmün hastalıklar ve nadir görülen kanserler<br />

bulunmaktadır. Günümüzde, birçok nadir hastalığın sebebi<br />

bilinmemektedir.<br />

Nadir hastalıklar, ciddi, çoğunlukla kronik ve ilerleyici<br />

hastalıklardır. Proksimal spinal müsküler atrofi,<br />

nörofibromatoz, cam kemik hastalığı, kondrodisplazi<br />

veya Rett sendromunda olduğu gibi birçok nadir<br />

hastalıkta, belirtiler doğumda veya çocukluk döneminde<br />

gözlenebilmektedir. Ancak, nadir hastalıkların %50’den<br />

fazlası (örneğin Huntingon hastalığı, Crohn hastalığı,<br />

Charcot-Marie-Tooth hastalığı, amiyotrofik lateral skleroz,<br />

Kaposi sarkomu veya tiroid kanseri) erişkinlik döneminde<br />

ortaya çıkmaktadır.”<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


38<br />

to the right doctor in time, the diagnosis can be made<br />

immediately.<br />

Due to the prevalence of consanguineous marriages<br />

in our country, pediatricians encounter rare diseases<br />

more frequently during their training. For this reason, a<br />

pediatrician in Türkiye may consider metabolic diseases<br />

first when the condition of a newborn baby worsens.<br />

80% of rare diseases are genetically based. There are<br />

thousands of diseases among these genetic rare diseases,<br />

and the baby with the disease should be well evaluated<br />

with both pedigree and clinical findings. Only the clinician<br />

is not enough, there must also be a radiology, pathology,<br />

biochemical and genetic laboratory. Even after the<br />

diagnosis, the multidisciplinary approach continues.”<br />

Importance of rare diseases for our country<br />

“Although the number of individuals or families it affects<br />

alone is small, it is thought to affect approximately 10<br />

percent of societies. It can be said that 30 million people<br />

within the borders of the European Union are affected by<br />

rare diseases, and more than 6-7 million people in Türkiye.<br />

50% of rare diseases affect the pediatric population.<br />

Considering the young population of our country, its<br />

importance for our society is increasing. About one in<br />

five marriages in our country are between relatives. This<br />

situation causes rare diseases with recessive inheritance<br />

to be seen more frequently in our society. Rare diseases<br />

that can be seen in a few people in the world are also more<br />

common in our society.<br />

Teşhis ve tedaviye dair<br />

“Bilim, tüm nadir hastalıklar için bazı yanıtlar sağlayabilir.<br />

Günümüzde biyolojik örneklerin testi ile yüzlerce nadir<br />

hastalığın teşhisi konabilmektedir. Bu hastalıkların bazıları<br />

için arşivlerin oluşturulması ile hastalıkların doğal öyküleri<br />

hakkında daha fazla bilgi edinilebilmiştir. Araştırıcıların<br />

araştırmalarının sonuçlarını paylaşmak ve daha etkili bir<br />

ilerleme kaydetmek için ağları kullanma oranı gün geçtikçe<br />

artmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde nadir hastalıklar<br />

alanında Avrupa politikalarıyla ve ulusal politikalarla<br />

sunulan bakış açıları sayesinde yeni umutlar ortaya<br />

çıkmaktadır.”<br />

Nadir hastalık çeşitleri & Genetik ilişkisi<br />

“Nadir hastalık tanımına uyan 6 binden fazla hastalık<br />

varsayılmaktadır. Bunların içinde Kas Hastalıklarının da<br />

bazı çeşitleri mevcuttur. (örn. Als, Dmd, Sma vb.) Nadir<br />

hastalıkların yaklaşık yüzde 80’inde neden, genetiktir. Geri<br />

kalanlar tıbbın her alanını ilgilendirebilecek bakteriyel ya da<br />

viral infeksiyon hastalıkları, alerjiler, çevresel nedenlerle<br />

ortaya çıkan sağlık problemleridir, bazı dejeneratif<br />

hastalıklar ve nadir kanser türleri de bu gruba dahildir.”<br />

Yaşanılan zorluklar<br />

“Nadir hastalıklar toplum genelinde hiç bilinmeseler<br />

dahi; etkiledikleri aile ve onların sosyal çevreleri için çok<br />

önemlidir. Eğer bir ailenin çocuğunda nadir hastalık varsa<br />

ve zamanında doğru hekime gitme imkânı bulmuşlarsa,<br />

hemen tanı konulabiliyor.<br />

Ülkemizde akraba evliliğinin sık olmasından dolayı, çocuk<br />

sağlığı ve hastalıkları uzmanları eğitimleri sırasında<br />

nadir hastalıklarla daha sık karşılaşıyor. Bu nedenle<br />

Türkiye’de bir pediatristin yeni doğan bir bebeğin durumu<br />

kötüleştiğinde öncelikli olarak metabolik hastalıkları<br />

düşünebiliyor. Nadir hastalıkların yüzde 80’i genetik<br />

temellidir. Bu genetik nadir hastalıkların içinde binlerce<br />

hastalık var, hastalığı olan bebeğin hem soyağacı hem<br />

klinik ve bulgularıyla iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece<br />

klinisyen de yetmiyor, radyoloji, patoloji, biyokimyasal ve<br />

genetik laboratuvar da olması gerekiyor. Tanı konulduktan<br />

sonra da multidisipliner yaklaşım devam ediyor.”<br />

Nadir hastalıkların ülkemiz açısından önemi<br />

“Tek başına etkilediği kişi ya da aile sayısı az olsa<br />

da toplumların yaklaşık yüzde 10’unu etkilediği<br />

düşünülmektedir. Avrupa Birliği sınırları içinde 30<br />

milyon kişinin Türkiye’de 6-7 milyondan fazla kişinin<br />

nadir hastalıklardan etkilendiği söylenebilmekte. Nadir<br />

hastalıkların yüzde 50’si çocuk nüfusu etkiliyor. Ülkemizin<br />

genç nüfusu düşünüldüğünde bizim toplumumuz için<br />

önemi artıyor. Ülkemizde yaklaşık 5 evlilikten biri akrabalar<br />

arasında yapılıyor. Bu durum özellikle çekinik kalıtılan nadir<br />

hastalıkların bizim toplumumuzda daha sık görülmesine<br />

neden oluyor. Dünyada birkaç kişide görülebilen nadir<br />

hastalıklar da bizim toplumumuzda daha sıktır.”<br />

Source: - Rare Diseases Network - Orphanet - KASDER<br />

Kaynak: - Nadir Hastalıklar Ağı - Orphanet - KASDER<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


40<br />

If Wilson’s disease cannot be diagnosed early, the process<br />

may go to liver transplantation!<br />

Wilson hastalığında erken tanı konulamazsa<br />

süreç karaciğer nakline gidebilir!<br />

Wilson hastalığını, bakırın anormal birikimi ile<br />

karakterize kalıtımsal bir metabolizma hastalığı<br />

şeklinde tanımlayan Çocuk Gastroenteroloji<br />

Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Yaşar<br />

Doğan, bu hastalık hakkında önemli açıklamalarda<br />

bulundu.<br />

Prof. Dr. Yaşar Doğan<br />

Defining Wilson’s disease as an inherited<br />

metabolic disease characterized by<br />

abnormal accumulation of copper, Pediatric<br />

Gastroenterology Hepatology and Nutrition<br />

Specialist Prof. Dr. Yaşar Doğan made important<br />

statements about this disease.<br />

Regarding Wilson’s disease, which is a rare disease,<br />

Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition<br />

Specialist Prof. Dr. Yaşar Doğan emphasized the importance<br />

of early diagnosis. Doğan said, “It is estimated that<br />

there are approximately 2,500 Wilson’s patients in our<br />

country. However, it should not be forgotten that the<br />

number of patients may be higher in societies where<br />

consanguineous marriages are high, such as our country.<br />

Wilson’s disease is an inherited disease primarily associated<br />

with abnormal copper metabolism that leads to excessive<br />

copper storage in the liver and brain, and early diagnosis<br />

is of vital importance. Therefore, early diagnosis is an<br />

important process in protecting the liver and preventing<br />

the transplantation process. Especially in Wilson patients<br />

with central nervous system involvement, early diagnosis<br />

is again a very important factor in preventing irreversible<br />

brain damage.” He said and added further, “With the<br />

early diagnosis of Wilson’s disease and the early initiation<br />

of treatments to remove excess copper from the body,<br />

patients can lead a life close to normal.<br />

Although the symptoms of Wilson’s disease usually vary<br />

Nadir bir hastalık olan Wilson hastalığıyla ilgili Çocuk<br />

Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof.<br />

Dr. Yaşar Doğan, tanının erken konulmasının önemine<br />

vurgu yaptı. Doğan, “Ülkemizde yaklaşık olarak 2.500<br />

Wilson hastası olduğu tahmin edilmektedir. Ancak<br />

ülkemiz gibi akraba evliliğinin yüksek olduğu toplumlarda<br />

hasta sayısının daha fazla olabileceği unutulmamalıdır.<br />

Wilson hastalığı birincil olarak karaciğer ve beyinde aşırı<br />

miktarda bakır depolanmasına yol açan anormal bakır<br />

metabolizmasıyla ilişkili kalıtsal bir hastalık olup erken<br />

tanı hayati bir öneme sahiptir, karaciğer tedavisi mümkün<br />

olmayan bir hasara uğradıktan sonra hastada karaciğer<br />

nakline kadar gidebilecek bir süreç gelişebilir. Dolayısıyla<br />

erken tanı; karaciğerin korunmasında, nakil sürecine<br />

gitmeyi engellemede önemli bir süreçtir. Özellikle merkezi<br />

sinir sistemi tutulumu olan Wilson hastalarında erken tanı<br />

konulması geri dönüşümsüz bir beyin hasarını önlemede<br />

gene çok önemli bir unsurdur.” dedi ve ekledi: “Wilson<br />

hastalığında erken tanı konulması ve fazla bakırın vücuttan<br />

atılmasına yönelik tedavilerin erken dönemde başlanması<br />

ile hastalar normale yakın bir hayat sürebilir.<br />

Wilson hastalığının belirtileri genellikle yaş grubuna bağlı<br />

olarak değişmekle birlikte, en sık karaciğer ve merkezi<br />

sinir sistemi olmak üzere vücudun hemen hemen tüm<br />

organlarında bakır birikimine neden olabilecek bir hastalık<br />

olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Bakır<br />

birikiminin görüldüğü organa veya sisteme göre klinik<br />

belirtiler değişkenlik gösterebilir. Eğer bakır birikimi<br />

karaciğerde ise bu belirtiler karaciğer enzimlerinde<br />

yükselme veya tek başına karaciğerde büyüme olabileceği<br />

gibi, akut bir hepatit (karaciğer iltihabı) tablosundan<br />

kronik bir hepatit tablosuna veya karaciğer yetmezliğinin<br />

görülebileceği bir aşamaya kadar ilerleyebilir. Hastalık<br />

tutulumu yani bakır birikimi merkezi sisteminde olan<br />

Wilson hastalarında klinik belirtiler; hareketin aşırı<br />

olması (hiperkinetik) veya yavaşlığı (hipokinetik) şeklinde<br />

görülebilen hareket bozuklukları, konuşma bozukluğu,<br />

psikozlar (düşünce ve duyunun ağır oranda bozulumu),<br />

duygu durum değişiklikleri ya da kişilik değişiklikleri<br />

olabilir. Okul başarısının azalması çoğu hasta yakınının<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


41<br />

depending on the age group, Prof. Dr. Yaşar Doğan said,<br />

“Clinical symptoms may vary depending on the organ<br />

or system where copper accumulation is seen. If copper<br />

accumulation is in the liver, these symptoms may be<br />

elevated liver enzymes or enlarged liver alone, or may<br />

progress from an acute hepatitis (liver inflammation) to a<br />

chronic hepatitis picture or to a stage where liver failure<br />

can be seen. Clinical symptoms in Wilson patients with<br />

disease involvement, namely copper accumulation in<br />

the central system; There may be movement disorders,<br />

speech disorders, psychoses (severe impairment of<br />

thought and sensation), mood changes, or personality<br />

changes, which may appear as excessive (hyperkinetic)<br />

or slowness (hypokinetic) movement. Decreased school<br />

achievement may be the first cognitive symptom that<br />

attracts the attention of most patients’ relatives. These<br />

symptoms may vary from patient to patient. Apart from<br />

this, symptoms specific to each system can be observed in<br />

patients. Bone findings can be seen as cardiac involvement,<br />

hemolytic anemia (reduction of red blood cells) or acute<br />

hemolytic crisis. If there is kidney involvement, it may<br />

present with many clinical symptoms that may cause kidney<br />

dysfunction.”<br />

Stating that it is possible to diagnose Wilson’s disease after<br />

a detailed history and physical examination, it is possible<br />

to perform the necessary laboratory tests. Prof. Dr. Yaşar<br />

Doğan said, “These laboratory tests; blood ceruloplasmin<br />

level, serum copper level, 24-hour urine copper excretion<br />

level, dry liver copper level after liver biopsy if necessary,<br />

histological examination of the biopsy taken, presence<br />

of kayser-fleischer rings in the eye and signs of cataract,<br />

which we call sunflower cataract, during the examination.<br />

A diagnosis can be made easily with a few of these findings<br />

coming together.”<br />

dikkatini çeken ilk kognitif (bilişsel) belirti olabilir. Hastadan<br />

hastaya bu belirtiler değişkenlik gösterebilir. Bunun<br />

dışında, her sisteme özgü belirtiler hastalarda gözlenebilir.<br />

Kemik bulguları, kalp tutulumu, hemolitik anemi (kırmızı<br />

kan hücrelerinin azalması) ya da akut hemolitik kriz<br />

şeklinde görülebilir. Böbrek tutulumu varsa böbrek<br />

fonksiyon bozukluğuna neden olabilecek çok sayıda klinik<br />

belirtilerle karşımıza çıkabilir.” şeklinde konuştu.<br />

Wilson hastalığının tanısını koymak için ayrıntılı bir öykü ve<br />

fiziksel muayeneden sonra gerekli laboratuvar testlerinin<br />

yapılmasıyla mümkün olabileceğini söyleyen Prof. Dr.<br />

Yaşar Doğan, “Bu laboratuvar testleri; kan seruloplazmin<br />

düzeyi, serum bakır düzeyi, 24 saatlik idrarda bakır atılımı<br />

düzeyi, gerekirse karaciğerde biyopsi alımından sonra kuru<br />

karaciğer bakır düzeyi, alınmış olan biyopsinin histolojik<br />

incelenmesi, muayene esnasında gözde kayser-fleischer<br />

halkalarının ve sunflower katarakt dediğimiz katarakt<br />

belirtilerinin olması. Bu bulguların birkaç tanesinin yan<br />

yana gelmesiyle rahatlıkla tanı konulabilir.” dedi.<br />

Tanının erken konulması hayati bir önem taşıyor<br />

Wilson hastalığında tanının erken konulmasının çok önemli<br />

olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Doğan şöyle devam<br />

etti: “Wilson hastalığı birincil olarak karaciğer ve beyinde<br />

aşırı miktarda bakır depolanmasına yol açan anormal bakır<br />

metabolizmasıyla ilişkili kalıtsal bir hastalık olup erken<br />

tanı hayati bir öneme sahiptir, karaciğer tedavisi mümkün<br />

olmayan bir hasara uğradıktan sonra hastada karaciğer<br />

nakline kadar gidebilecek bir süreç gelişebilir. Dolayısıyla<br />

erken tanı; karaciğerin korunmasında, nakil sürecine<br />

gitmeyi engellemede önemli bir süreçtir.”<br />

Özellikle merkezi sinir sistemi tutulumu olan Wilson<br />

hastalarında tanı konmasında geç kalınır ise klinik süreçte<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


42<br />

Early diagnosis is vital<br />

Noting that early diagnosis of Wilson’s disease is very<br />

important, Prof. Dr. Yaşar Doğan continued as follows:<br />

“Wilson’s disease is a hereditary disease primarily associated<br />

with abnormal copper metabolism that causes excessive<br />

copper storage in the liver and brain, and early diagnosis is of<br />

vital importance. can develop. Therefore, early diagnosis is<br />

an important process in protecting the liver and preventing<br />

the transplantation process.”<br />

Especially in Wilson patients with central nervous system<br />

involvement, if the diagnosis is delayed, the symptoms and<br />

organ damage seen in the clinical process may reach an<br />

irreversible stage. If the clinical symptoms in the central<br />

nervous system are evident and the process is prolonged,<br />

even if treatment is started, the central nervous system<br />

findings may be permanent in Wilson’s disease, since organ<br />

damage and clinical findings will be irreversible. Early<br />

diagnosis is one of the vital issues.”<br />

Stating that, in addition to organ dysfunctions, growthdevelopmental<br />

retardation may occur and growth will be<br />

affected in pediatric patients diagnosed in the late period.<br />

Prof. Dr. Yaşar Doğan said, “Therefore, deficiencies in the<br />

social life of the patient and negativities that affect the<br />

social life of the patient will occur due to the effect of<br />

growth and liver dysfunction. Early diagnosis of Wilson’s<br />

disease in childhood; It will prevent both physical and organic<br />

injuries that may occur in the child, and it will prepare the<br />

ground for the formation of negative situations that may<br />

develop in the future.”<br />

In Wilson’s disease, treatment should continue<br />

without interruption<br />

Drawing attention to the importance of continuity of<br />

treatment in Wilson’s disease, Prof. Dr. Yaşar Doğan said, “If<br />

we stop the treatment at a certain point after the patient<br />

has recovered, the treatment should continue without<br />

interruption, since the clinical findings we have seen in the<br />

previous period will tend to recur, and we should definitely<br />

inform our patients that it is a lifelong treatment process.”<br />

görülen belirtiler ve organ hasarı geri dönüşümsüz bir<br />

aşamaya gelebilir. Merkezi sinir sisteminde klinik belirtiler<br />

belirginleşmiş ve süreç uzamış ise tedavi başlansa bile organ<br />

hasarı ve klinik bulgular geri döndürülemez olacağından<br />

dolayı Wilson hastalığında santral sinir sistemi bulguları<br />

kalıcı olabilir. Erken tanı konulması hayati önem arz edecek<br />

konulardan biridir.”<br />

Geç dönemde tanı konulmuş çocuk hastalarda tabii ki organ<br />

fonksiyon bozukluklarının yanı sıra büyüme-gelişme geriliği<br />

olabileceğini ve büyümenin etkileneceğini ifade eden Prof.<br />

Dr. Yaşar Doğan, “Dolayısıyla büyümenin etkilenmesinde<br />

ve karaciğer fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak sosyal<br />

yaşamında eksiklikler ve hastanın sosyal yaşamını etkileyen<br />

olumsuzluklar meydana gelecektir. Çocukluk döneminde<br />

Wilson hastalığının erken tanısı; çocukta oluşabilecek<br />

hem fiziksel hem organik zedelenmelerin önlenmesini<br />

sağlayacaktır hem de ileriki dönemde gelişebilecek olumsuz<br />

durumların oluşmamasına zemin hazırlayacaktır.” şeklinde<br />

açıklamalarda bulundu.<br />

Wilson hastalığında tedavi hiç aksatılmadan devam<br />

etmeli<br />

Wilson hastalığında tedavinin devamlılığının önemine dikkat<br />

çeken Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Eğer hasta düzeldikten<br />

sonra tedaviyi belli bir noktada kesmiş olursak daha<br />

önceki dönemde görmüş olduğumuz klinik bulgular<br />

tekrarlanma eğilimi göstereceğinden dolayı mutlaka tedavi<br />

hiç aksatılmadan devam etmeli, hayat boyu sürdürülmesi<br />

gereken bir tedavi süreci olduğunu hastalarımıza mutlaka<br />

bildirmemiz gerekli.” diye konuştu.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


44<br />

Genetic science offers opportunity for prenatal diagnosis in rare diseases<br />

Genetik bilimi nadir hastalıklarda doğum öncesi tanıya fırsat sunuyor<br />

Nadir hastalıklar sınıfına giren hemolitik üremik<br />

sendrom (aHÜS) temel olarak mikroanjiopatik<br />

hemolitik anemi, trombositopeni ve akut<br />

böbrek hasarı üçlüsü ile tanımlanan bir klinik<br />

tablodur. Çocuklardaki akut böbrek hasarının<br />

en sık nedenlerinden biridir. Gazi Üniversitesi<br />

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk Nefroloji ve<br />

Romatoloji Uzmanı, Çocuk Romatizma ve Böbrek<br />

Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr.<br />

Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu, Nadir Hastalıklar<br />

Farkındalık Ayı vesilesiyle önemli bilgiler paylaştı.<br />

Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu<br />

Hemolytic uremic syndrome (aHUS), which is<br />

classified as rare diseases, is a clinical picture that<br />

is mainly defined by the triad of microangiopathic<br />

hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute<br />

kidney injury. It is one of the most common<br />

causes of acute kidney injury in children. Pediatric<br />

Nephrology and Rheumatology Specialist Lect.<br />

Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu, Faculty<br />

of Medicine, Gazi University, Vice President<br />

of Pediatric Rheumatism and Kidney Diseases<br />

Association shared important information on the<br />

occasion of Rare Diseases Awareness Month.<br />

Rare diseases are diseases that occur in a small number<br />

of people compared to the general population, most of<br />

them progressive, metabolic, chronic, and some of them<br />

fatal. The definition of rare disease varies from country to<br />

country. While the disease observed in less than 200,000<br />

people in the USA is defined as a “rare disease”, diseases<br />

that occur less than 1 in 2000 people in Europe are defined<br />

as rare diseases. In our society, an important part of these<br />

diseases are hereditary (genetic) diseases. An important<br />

part of hereditary rare diseases are observed as childhood<br />

diseases.<br />

Rare diseases affect 5 to 7 percent of the general<br />

population worldwide and are thought to be around 400<br />

million patients. In our country, approximately 5 to 6 million<br />

people are thought to have rare diseases.<br />

Nadir hastalıklar, genel nüfusa kıyasla az sayıda insanda<br />

görülen çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve bazıları<br />

ölümcül olabilen hastalıklardır. Nadir hastalık tanımı<br />

ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. ABD’de 200.000<br />

kişiden az insanda gözlenen hastalık “nadir hastalık” olarak<br />

nitelendirilirken, Avrupa’da 2000 kişide 1’den az sıklıkta<br />

görülen hastalıklar nadir hastalık olarak tanımlanmaktadır.<br />

Bizim toplumumuzda bu hastalıkların önemli bir kısmını<br />

kalıtsal (genetik) hastalıklar oluşturmaktadır. Kalıtsal<br />

nadir hastalıkların önemli bir bölümü de çocukluk çağı<br />

hastalıkları olarak gözlenmektedir.<br />

Nadir hastalıklar tüm dünyada genel nüfusun yüzde 5 ila<br />

7’sini etkilemekte ve yaklaşık 400 milyon hasta olduğu<br />

düşünülmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 5 ila 6 milyon<br />

kişinin nadir hastalıklara sahip olduğu düşünülmektedir.<br />

En sık çocuk ve ergenleri etkiler<br />

Nadir bir hastalıkta bekleneceği üzere, aHÜS görülme<br />

sıklığına ilişkin veriler de sınırlıdır. Hemolitik üremik<br />

sendrom (HÜS), klinik uygulamada yaygın olarak kullanılan<br />

tipik ve atipik HÜS sınıflamasıdır. Tipik HÜS, STEC-HÜS<br />

(ishal ilişkili) için kullanılmaktadır. Buna karşılık atipik<br />

HÜS tanımı STEC-HÜS dışında kalan tüm HÜS olguları için<br />

kullanılırken, son yıllarda yalnız kompleman ilişkili HÜS<br />

için kullanılmaya başlanmıştır. aHÜS olgularının büyük<br />

çoğunluğunu kompleman ilişkili HÜS oluşturur. Alternatif<br />

kompleman yolunun kontrolsüz aktivasyonu sonucu<br />

ortaya çıkarlar. Ender görülen bir hastalıktır. Yenidoğan<br />

döneminden erişkinliğe kadar her yaşta görülebilmekle<br />

beraber en sık çocuk ve ergenleri etkiler. Orphanet web<br />

sitesi (nadir hastalıklar ve nadir hastalıkların tedavisindeki<br />

özel ilaçlar için bir portal) milyonda 1-9 oranında<br />

bildirilmektedir.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


45<br />

Most commonly affects children and adolescents<br />

Data on the incidence of aHUS are also limited, as would<br />

be expected in a rare disease. Hemolytic uremic syndrome<br />

(HUS) is a typical and atypical HUS classification widely<br />

used in clinical practice. Typical HUS is used for STEC-<br />

HUS (diarrhea-associated). On the other hand, while the<br />

definition of atypical HUS is used for all HUS cases other<br />

than STEC-HUS, it has been used only for complementassociated<br />

HUS in recent years. Complement-related<br />

HUS constitutes the majority of aHUS cases. They occur<br />

as a result of uncontrolled activation of the alternative<br />

complement pathway. It is a rare disease. Although it can<br />

be seen at any age from the neonatal period to adulthood,<br />

it most commonly affects children and adolescents. The<br />

Orphanet website (a portal for rare diseases and specialty<br />

drugs in the treatment of rare diseases) is reported at 1-9<br />

per million.<br />

aHUS is a disease mostly caused by genetic<br />

mutation<br />

Pediatric Nephrology and Rheumatology Specialist Lect.<br />

Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu, Faculty of Medicine,<br />

Gazi University, Vice President of Pediatric Rheumatism and<br />

Kidney Diseases Association said, “As to be expected in a<br />

rare disease, data on the incidence of aHUS are limited. A<br />

European registry of 167 pediatric patients documented<br />

3.3 cases per million children, with lower rates in adults.<br />

While the majority of complement-related HUSs are caused<br />

by genetic mutations of complement factors (50-60%),<br />

a few (5-6 percent) are caused by antibodies against<br />

complement proteins.<br />

Emphasizing that the diagnosis and treatment of rare<br />

diseases are carried out by physicians who specialize in the<br />

organs and systems that the disease is concerned with,<br />

Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu stated that pediatric<br />

nephrology, adult nephrology and hematology specialists<br />

are competent experts in this field and added: “AHUS<br />

treatment is being treated with great success with the<br />

introduction of drugs that block the complement pathway.<br />

The treatment varies according to the presence of genetic<br />

mutations of the patients, their type, whether they are<br />

antibody-related or not. Some patients may require<br />

short-term treatment, while others may require lifelong<br />

treatment. However, discussions and studies on the<br />

duration of long-term treatment continue.<br />

aHÜS çoğunlukla genetik mutasyon sonucu<br />

oluşan bir hastalık<br />

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk<br />

Nefroloji ve Romatoloji Uzmanı, Çocuk Romatizma ve<br />

Böbrek Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Prof.<br />

Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu: “Nadir bir hastalıkta<br />

bekleneceği üzere, aHÜS görülme sıklığına ilişkin veriler<br />

sınırlıdır. 167 pediatrik hasta içeren bir Avrupa kaydı,<br />

erişkinlerde daha düşük oranlarla birlikte, her bir milyon<br />

çocukta 3,3 olgu olarak belgelemiştir. Kompleman ilişkili<br />

HÜS’lerin büyük çoğunluğu kompleman faktörlerinin<br />

genetik mutasyonu sonucu oluşurken (yüzde 50-60) az bir<br />

kısmı (yüzde 5-6) kompleman proteinlerine karşı oluşan<br />

antikorlar sonucu ortaya çıkar” dedi.<br />

Nadir hastalıkların tanı ve tedavisi, hastalığın ilgilendirdiği<br />

organ ve sistemler konusunda uzmanlaşmış hekimler<br />

tarafından yapılmaktadır vurgusu yapan Prof. Dr. Hüsnü<br />

Oğuz Söylemezoğlu, çocuk nefroloji, erişkin nefroloji<br />

ve hematoloji uzmanlarının bu konuda yetkin uzmanlar<br />

olduğunu belirtti ve ekledi: “aHÜS tedavisi kompleman<br />

yolağını bloke edici ilaçların kullanıma girmesi ile son<br />

derecede başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Tedavi<br />

hastaların genetik mutasyonlarının varlığı, tipi, antikor<br />

ilişkili olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir.<br />

Bazı hastalarda kısa süreli tedavi bazı hastalarda ise<br />

ömür boyu tedavi gerekebilmektedir. Ancak uzun süreli<br />

tedavinin süresi konusundaki tartışma ve çalışmalar devam<br />

etmektedir.”<br />

Ailede aHÜS vakaları varsa hastalık belirtileri<br />

yakından izlenmelidir<br />

Hasta ve yakınları özellikle ailede aHÜS vakaları varsa aile<br />

bireylerini hastalık belirtileri açısından yakın izlemelidir<br />

diyen Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu: “Bu belirtiler<br />

genellikle solukluk, halsizlik, huzursuzluk, beslenememe,<br />

kusma ve bazen ödem olabilir. Tüm HÜS olgularında<br />

olduğu gibi trombotik mikroanjiopatinin (TMA) doku,<br />

organ ve sistemlerde oluşturduğu hasara bağlı klinik ve<br />

laboratuvar bulgular vardır. Hastaların büyük çoğunluğu<br />

If there are cases of aHUS in the family, disease<br />

symptoms should be closely monitored<br />

Stating that the patients and their relatives should<br />

monitor their family members closely for signs of illness,<br />

especially if there are aHUS cases in the family, Prof.<br />

Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu said, “These symptoms<br />

are usually pallor, weakness, restlessness, malnutrition,<br />

vomiting and sometimes edema. As in all HUS cases,<br />

there are clinical and laboratory findings related to the<br />

damage caused by thrombotic microangiopathy (TMA) in<br />

tissues, organs and systems. The vast majority of patients<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


46<br />

present with the classic HUS triad of microangiopathic<br />

hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute kidney<br />

injury. High blood pressure is common and serious; heart<br />

failure and neurological complications. There are extrarenal<br />

findings in 20 percent of the cases, central nervous<br />

system involvement is the most common, and multiorgan<br />

involvement is present in 5 percent of the cases. The risk of<br />

progression to end-stage renal disease is 30-40%, especially<br />

in untreated and delayed treatment.”<br />

Complement system blocking agents are used<br />

very successfully<br />

Noting that as in all rare diseases, the lack of awareness<br />

about aHUS, the fact that the disease is less known among<br />

doctors other than pediatric nephrology and hematology<br />

specialists, lack of genetic diagnosis center and financing<br />

are the difficulties in this regard. Prof. Dr. Söylemezoğlu<br />

stated that around 250 patients are still being followed<br />

in the registry system they have been running since 2013,<br />

plasma therapy was administered before, and that they<br />

have seen that mostly complement system blocking agents<br />

have been used very successfully in the last 10 years, and<br />

drew attention to the success in the treatment according to<br />

the results of the registry system.<br />

Genetic science offers opportunity for prenatal<br />

diagnosis in rare diseases<br />

Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu said, “Recently, better<br />

definition of rare diseases, innovations in genetics and<br />

technology applications can offer important opportunities<br />

for prenatal diagnosis of these diseases. In particular, those<br />

with a consanguineous marriage or family history of the<br />

disease should receive genetic counseling and be informed<br />

about the diseases, which will increase their chances of<br />

benefiting from current developments.”<br />

klasik HÜS üçlüsü olan mikroanjiopatik hemolitik anemi,<br />

trombositopeni ve akut böbrek hasarı bulguları gösterir.<br />

Kan basıncı yüksekliği sıktır ve ciddidir; kalp yetersizliği<br />

ve nörolojik komplikasyonlar görülebilir. Yüzde 20 olguda<br />

böbrek dışı bulgular vardır; merkezi sinir sistemi tutulumu<br />

en sık görülenidir, yüzde 5 olguda çoklu organ tutulumu<br />

vardır. Son dönem böbrek hastalığına ilerleme riski<br />

özellikle tedavi edilmeyen ve tedavide gecikilen vakalarda<br />

yüzde 30-40’tır” dedi.<br />

Kompleman sistemini bloke edici ajanları çok<br />

başarılı bir şekilde kullanılıyor<br />

Tüm nadir hastalıklarda olduğu gibi aHÜS konusunda<br />

da farkındalığın az olması, çocuk nefroloji ve hematoloji<br />

uzmanları dışında hastalığın doktorlar arasında daha az<br />

bilinir olması, genetik tanı merkez azlığı ve finansmanı<br />

bu konudaki zorluklar olarak karşımıza çıkmaktadır diye<br />

belirten Prof. Dr. Söylemezoğlu 2013 yılından itibaren<br />

yürüttükleri kayıt sisteminde halen 250 civarında hastanın<br />

takip edildiğini, önceleri plazma tedavisi uygulandığını<br />

ve son 10 yılda ağırlıklı olarak kompleman sistemini<br />

bloke edici ajanların çok başarılı bir şekilde kullanıldığını<br />

gördüklerini ifade etti ve kayıt sisteminin sonuçlarına göre<br />

tedavideki başarıya dikkat çekti.<br />

Genetik bilimi nadir hastalıklarda doğum öncesi<br />

tanıya fırsat sunuyor<br />

Prof. Dr. Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu: “Yakın zamanda<br />

nadir hastalıkların daha iyi tanımlanması, genetik bilimi<br />

ve teknoloji uygulamalarındaki yenilikler bu hastalıkların<br />

doğum öncesi tanısına yönelik de önemli fırsatlar<br />

sunabilmektedir. Özellikle akraba evliliği veya aile<br />

öyküsünde hastalık olanların genetik danışma alması,<br />

hastalıklar hakkında bilgilendirilmesi güncel gelişmelerden<br />

yararlanma şansını artıracaktır” dedi.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


48<br />

More than 5 million people in Türkiye are affected by rare diseases!<br />

Türkiye’de 5 milyondan fazla insan<br />

nadir hastalıklardan etkileniyor!<br />

Pınar Dumlu, Senior Business Unit Director,<br />

Rare Disease at Novo Nordisk, which has been<br />

working in the field of rare diseases for 22 years<br />

in Türkiye, made important statements on disease<br />

awareness on Rare Diseases Day. Dumlu pointed<br />

out that rare diseases affect more than 5 million<br />

people in total, 1 out of every 16 people in<br />

Türkiye, and that the quality of life of individuals<br />

living with rare diseases is lower than those with<br />

other chronic diseases.<br />

The last day of February is recognized as Rare Disease<br />

Day to raise awareness of rare diseases that affect<br />

approximately 350 million people worldwide. In order to<br />

draw attention to the importance of this day, Pınar Dumlu,<br />

Senior Business Unit Director, Rare Disease at Novo Nordisk,<br />

made important statements on disease awareness, and Dr.<br />

Ömer Buğra Bahadır, MD. Senior Director, Clinical, Medical,<br />

Regulatory & Quality at Novo Nordisk drew attention to the<br />

work of Novo Nordisk in this area.<br />

Rare diseases affect more than 5 million people in<br />

Türkiye<br />

Emphasizing that rare diseases affect more than 30 million<br />

people in Europe and 1 person out of every 16 in Türkiye, a<br />

total of more than 5 million people, Pınar Dumlu reminded<br />

that there are approximately 7 thousand different rare<br />

diseases and continued her words as follows: In these days<br />

when we are struggling, it is our top priority to deliver<br />

our life-saving treatments to individuals living in the<br />

earthquake zone. We have supplied the necessary products<br />

to the region by cooperating with authorized institutions<br />

and organizations in order to continue the treatment of<br />

individuals living with rare bleeding disorders from the first<br />

day after the earthquake. Many of the rare diseases are<br />

chronic, life-long diseases that reduce the quality of life and<br />

Türkiye’de 22 yıldır nadir hastalıklar alanında<br />

çalışmalarını sürdüren Novo Nordisk’in Nadir<br />

Hastalıklar İş Birimi Kıdemli Direktörü Pınar<br />

Dumlu, Nadir Hastalıklar Günü’nde hastalık<br />

farkındalığına yönelik önemli açıklamalarda<br />

bulundu. Dumlu, nadir hastalıkların Türkiye’de<br />

her 16 kişiden 1’ini olmak üzere toplamda 5<br />

milyondan fazla insanı etkilediğine ve nadir<br />

hastalıkla yaşayan bireylerin yaşam kalitelerinin<br />

diğer kronik hastalığı olanlardan daha düşük<br />

olduğuna dikkat çekti.<br />

Şubat ayının son günü, dünya genelinde yaklaşık 350 milyon<br />

kişiyi etkileyen nadir hastalıklar konusunda farkındalık<br />

sağlamak amacıyla Nadir Hastalıklar Günü olarak kabul<br />

ediliyor. Bu günün önemine dikkat çekmek amacıyla Novo<br />

Nordisk Nadir Hastalıklar İş Birimi Kıdemli Direktörü<br />

Pınar Dumlu hastalık farkındalığı konusunda önemli<br />

açıklamalarda bulunurken, Novo Nordisk Klinik, <strong>Medikal</strong> ve<br />

Ruhsatlandırma Kıdemli Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır<br />

ise Novo Nordisk’in bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti.<br />

Nadir hastalıklar, Türkiye’de 5 milyondan fazla<br />

insanı etkiliyor<br />

Nadir hastalıkların Avrupa’da 30 milyondan fazla insanı,<br />

Türkiye’de ise her 16 kişiden 1 kişiyi olmak üzere toplamda<br />

5 milyondan fazla insanı etkilediğinin üzerinde duran Pınar<br />

Dumlu, yaklaşık 7 bin farklı nadir hastalık bulunduğunu<br />

hatırlatarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Ülkece zorlu<br />

bir mücadele verdiğimiz bugünlerde, deprem bölgesinde<br />

yaşayan bireylere hayat kurtaran tedavilerimizi ulaştırmak<br />

bizim için en öncelikli konu. Deprem sonrası ilk günden<br />

itibaren nadir kanama bozuklukları ile yaşayan bireylerin<br />

tedavilerinin kesintisiz devam etmesi için yetkili kurum ve<br />

kuruluşlarla iş birliği yaparak bölgeye gerekli ürünlerin<br />

tedariğini gerçekleştirdik. Nadir hastalıkların birçoğu<br />

kronik, hayat boyu süren, hayat kalitesini düşüren ve<br />

insan ömrünü kısaltan hastalıklar. Bu hastalıkların yüzde<br />

72’si genetik geçişliyken, yüzde 95’i ise tedavi edilemiyor.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


49<br />

shorten human lifespan. While 72 percent of these diseases<br />

are inherited, 95 percent cannot be treated. Especially<br />

since the diagnosis of the disease, the lack of awareness<br />

and the ignorance of treatment options can make the<br />

process much more difficult and uncertain.”<br />

86% of individuals with rare diseases report<br />

anxiety and 75% report depression<br />

Stating that the quality of life of individuals with rare<br />

diseases is lower than those with other chronic diseases,<br />

Dumlu said, “86 percent of individuals with rare diseases<br />

report anxiety and 75 percent report depression. In<br />

addition, 1 person out of 4 waits between 5 and 30 years<br />

for the diagnosis of the disease, while this delay can reach<br />

the range of 6-8 years in children. Delayed diagnoses<br />

continue to increase the burden of disease.”<br />

Recording that as Novo Nordisk, they continue to work to<br />

help increase disease awareness and treatment support<br />

in the field of life-long rare diseases, Dumlu continued<br />

her words as follows, “We continue our activities. To date,<br />

we have developed 14 different treatments that improve<br />

the lives of individuals living with rare diseases in more<br />

than 100 countries. In Türkiye, we have been providing<br />

treatments in the field of rare diseases for 22 years, and we<br />

continue our efforts to offer a better future to individuals<br />

living with rare diseases and to develop solutions that will<br />

change their lives by reducing the burden of the disease.<br />

We lead the change with our strong heritage in this field,<br />

our experience, our studies that will make a difference with<br />

innovative treatments, and our projects to meet the needs<br />

of patients in addition to treatment.”<br />

7 clinical trials in the field of rare diseases<br />

continue in Türkiye<br />

Emphasizing that Novo Nordisk continues to invest in<br />

scientific studies on a global scale by prioritizing the field of<br />

rare diseases, Dr. Ömer Buğra Bahadır, MD. Senior Director,<br />

Clinical, Medical, Regulatory & Quality at Novo Nordisk said,<br />

“As Novo Nordisk, we continue to expand our efforts for<br />

innovative treatments in the therapy areas we focus on in<br />

rare diseases. In the recent past, we have made acquisitions<br />

to support our R&D efforts on a global scale. We bought<br />

Dicerna in 2021 and Forma Therapeutics in 2022. We aim to<br />

increase our clinical research in rare diseases by 60 percent<br />

by <strong>2023</strong>.”<br />

Underlining that Türkiye is one of the important clinical<br />

research centers of Novo Nordisk, Dr. Ömer Buğra Bahadır<br />

continued his words as follows, “As of this year, we have<br />

a total of 7 clinical studies in Türkiye in the field of rare<br />

diseases. Some of these studies were carried out in<br />

cities affected by the February 6 earthquakes. As Novo<br />

Nordisk, we provided remote follow-up and drug supply<br />

of our patients who were included in clinical studies after<br />

earthquakes. I can say with peace of mind that there was<br />

no disruption in the treatment of our 53 patients who were<br />

included in the studies in the field of rare diseases.”<br />

Özellikle hastalığın teşhisinden itibaren farkındalığın<br />

olmaması ve tedavi seçeneklerinin bilinmemesi süreci çok<br />

daha zor ve belirsiz bir hale getirebiliyor.”<br />

Nadir hastalığı olan bireylerin yüzde 86’sı<br />

anksiyete, yüzde 75’i ise depresyon bildiriyor<br />

Nadir hastalığı olan bireylerin yaşam kalitelerinin, diğer<br />

kronik hastalıkları olanlara göre daha düşük olduğunu<br />

belirten Dumlu, “Nadir hastalığı olan bireylerin yüzde 86’sı<br />

anksiyete, yüzde 75’i ise depresyon bildiriyor. Bunun yanı<br />

sıra, her 4 kişiden 1 kişi hastalığının teşhisinin koyulması<br />

için 5 ila 30 yıl arası beklerken, çocuklarda bu gecikme 6-8<br />

yıl aralığını bulabiliyor. Teşhislerin gecikmesi de hastalık<br />

yükünü arttırmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.<br />

Novo Nordisk olarak, ömür boyu süren nadir hastalıklar<br />

alanında hastalık farkındalığını ve tedavi desteğini artırmaya<br />

yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten<br />

Dumlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Dünyada 40 yıldır<br />

hemofili, büyüme geriliği, hormon replasman tedavileri<br />

olmak üzere nadir hastalıklar alanında öncü firma olarak<br />

faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu ana kadar 100’ü aşkın<br />

ülkede, nadir hastalıklar ile yaşayan bireylerin hayatlarını<br />

iyileştiren 14 farklı tedavi geliştirdik. Türkiye’de ise 22<br />

yıldır nadir hastalıklar alanında tedaviler sunuyor, nadir<br />

hastalıklar ile yaşayan bireylere daha iyi bir gelecek<br />

sunabilmek ve hastalığın getirdiği yükü azaltarak hayatlarını<br />

değiştirecek çözümler geliştirebilmek için çalışmalarımıza<br />

devam ediyoruz. Bu alandaki güçlü mirasımız, tecrübemiz,<br />

inovatif tedavilerle fark katacak çalışmalarımız ve<br />

tedavinin yanında hasta ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik<br />

projelerimizle değişime öncülük ediyoruz.”<br />

Türkiye’de nadir hastalıklar alanında 7 klinik<br />

araştırma devam ediyor<br />

Novo Nordisk’in nadir hastalıklar alanını öncelikler<br />

arasına alarak, global ölçekte bilimsel çalışmalara yatırım<br />

yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Novo Nordisk Klinik,<br />

<strong>Medikal</strong> ve Ruhsatlandırma Kıdemli Direktörü Dr. Ömer<br />

Buğra Bahadır: “Novo Nordisk olarak nadir hastalıklarda<br />

odaklandığımız terapi alanlarındaki yenilikçi tedaviler için<br />

çalışmalarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Yakın geçmişte<br />

global ölçekte Ar-Ge çalışmalarımızı destekleyecek satın<br />

almalar gerçekleştirdik. 2021 yılında Dicerna’yı, 2022<br />

yılında ise Forma Therapeutics firmalarını satın aldık. Nadir<br />

hastalıklarda klinik araştırmalarımızı <strong>2023</strong> yılında yüzde 60<br />

oranında arttırma hedefimiz var.” dedi.<br />

Türkiye’nin de Novo Nordisk’in önemli klinik araştırma<br />

merkezlerinden olduğunun üzerinde duran Dr. Ömer Buğra<br />

Bahadır, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yıl itibariyle<br />

nadir hastalıklar alanında Türkiye’de toplam 7 klinik<br />

çalışmamız devam ediyor. Bu çalışmaların bazıları 6 Şubat<br />

depremlerinden etkilenen şehirlerde yürütülüyordu. Novo<br />

Nordisk olarak depremlerin ardından klinik çalışmalara<br />

dahil olan hastalarımızın uzaktan takibini ve ilaç teminini<br />

sağladık. Nadir hastalıklar alanında çalışmalara dahil olan<br />

53 hastamızın tedavisinde bu süreçte herhangi bir aksama<br />

olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.”<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


50<br />

“Where there is cure, there is hope”<br />

“Tedavinin olduğu yerde umut vardır”<br />

Gülin Kayserili, Vice President of the Association to Fight PNH and aHUS<br />

The difficult and long patient journey of PNH<br />

and aHUS diseases is tiring and exhausting for<br />

patients. The Association to Fight PNH and<br />

aHUS carries out its studies in order to develop<br />

the right process management with the right<br />

diagnosis and treatment, to make the patients<br />

feel that they are not alone on this long journey,<br />

that they are a companion with their families,<br />

to follow the treatment developments and to<br />

provide the necessary support in the bureaucratic<br />

process. On the occasion of Rare Diseases<br />

Awareness Month, President of the Association to<br />

Fight PNH and aHUS, PNH patient Ozan Karacalı<br />

and Vice President, PNH patient’s relative Gülin<br />

Kayserili shared important information.<br />

PNH (Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) is a rare<br />

disease that occurs later and manifests itself with the<br />

breakdown of blood cells in the body, bone marrow failure<br />

and thrombosis. Atypical Hemolytic Uremic Syndrome<br />

(aHUS) is a rare, serious, systemic and life-threatening<br />

disease with adverse consequences.<br />

The Association to Fight PNH and aHUS carries out its<br />

activities and works to increase the awareness of PNH and<br />

aHUS diseases in the society, to increase the knowledge<br />

of patients and their relatives, to ensure the continuity of<br />

psychological support and treatment for patients’ relatives,<br />

and to organize guiding events and publications for<br />

Ozan Karacalı, President of the Association to Fight PNH and aHUS<br />

PNH ve aHÜS hastalıklarının zor ve uzun hasta<br />

yolculuğu, hastalar açısından yorucu ve yıpratıcı<br />

olmaktadır. PNH ve aHÜS ile Mücadele Derneği,<br />

doğru teşhis ve tedavi ile doğru süreç yönetimini<br />

geliştirmek; hastaların bu uzun yolda yalnız<br />

olmadıklarını, aileleri ile bir yol arkadaşları<br />

olduğunu hissetmeleri, tedavi gelişmelerinin<br />

takip edilmesi ve bürokratik süreçte gerekli<br />

desteği sağlamak adına çalışmalarını<br />

yürütmektedir. Nadir Hastalıklar Farkındalık Ayı<br />

vesilesiyle PNH ve aHÜS ile Mücadele Derneği<br />

Başkanı, PNH hastası Ozan Karacalı ve Başkan<br />

Yardımcısı, PNH hasta yakını Gülin Kayserili<br />

önemli bilgiler paylaştılar.<br />

PNH (Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri) sonradan<br />

ortaya çıkan, vücutta kan hücrelerinin parçalanması, kemik<br />

iliği yetmezliği ve tromboz ile kendini gösteren nadir bir<br />

hastalıktır. Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) de<br />

nadir, ciddi seyirli, sistemik ve olumsuz sonuçları ile yaşamı<br />

tehdit eden bir hastalıktır.<br />

PNH ve aHÜS ile Mücadele Derneği, yürüttüğü faaliyetleri ve<br />

çalışmaları PNH ve aHÜS hastalıklarının toplum üzerindeki<br />

farkındalığını, hasta ve yakınlarının bilgisini artırmak, hasta<br />

yakınlarına psikolojik destek ve tedavilerinde devamlılığını<br />

sağlamak, hasta ve yakınları için yol gösterici etkinlik ve<br />

yayınlar düzenlemek üzere gerçekleştirmektedir.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


51<br />

patients and their relatives. Gülin Kayserili, Vice President<br />

of the Association to Fight PNH and aHUS, and the relative<br />

of PNH patient said, “Through our association, we try to<br />

show the patient and their relatives that they are not alone<br />

in this world, that there are individuals who will support<br />

them when they need it and have experienced similar<br />

experiences. We try to instill the feeling that people who<br />

have experienced themselves by walking this way before,<br />

can solve their problems and needs much faster and more<br />

precisely through empathy. We play a vital role for the<br />

patients and their relatives in order to quickly meet the<br />

need for information in necessary emergencies.”<br />

Patients do not know much about their disease<br />

In general, we observe that even patients do not know<br />

much about the disease. Gülin Kayserili stated that we<br />

are trying to make up for the lack of information on<br />

our association’s forum site and mobile communication<br />

tools, and we make efforts so that the patient and their<br />

relatives do not find themselves drifting in the unknown:<br />

“Rare diseases management is a difficult process, but our<br />

patients and relatives are not alone. We always say that if<br />

there is a cure, there is hope,” he said.<br />

Gülin Kayserili, Vice President of the Association to Fight<br />

PNH and aHUS continued her words as follows, “As one<br />

of the groups that make up the trivet in these diseases,<br />

as an association, we are doing our best for a cooperation<br />

between our country’s health system and technology<br />

development companies in a way that will benefit all<br />

stakeholders. These groups are mutually important to each<br />

other and make the others unimportant in the absence<br />

of one. Unconditional cooperation will provide maximum<br />

benefit for all groups.”<br />

PNH ve aHÜS ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı ve<br />

PNH hasta yakını Gülin Kayserili: “Derneğimiz aracılığıyla,<br />

hasta ve yakınına bu dünyada tek başına olmadığını, ihtiyacı<br />

olduğu anda ona destek verecek ve onunla benzer şeyleri<br />

yaşamış bireylerin olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Kişinin<br />

kendisinden daha önce bu yoldan yürüyerek tecrübeler<br />

edinmiş kişilerin empati yolu ile onun sorun ve ihtiyaçlarını<br />

çok daha hızlı ve kesin bir şekilde çözülebileceği duygusunu<br />

aşılamaya gayret ediyoruz. Gerekli acil durumlarda hızlı bir<br />

şekilde bilgi ihtiyacını gidermek adına da hasta ve yakınları<br />

için yaşamsal anlamda rol oynuyoruz” dedi.<br />

Hastalar hastalıkları hakkında fazla bilgi sahibi<br />

değil<br />

Genelde hastaların bile hastalık hakkında fazla bilgi sahibi<br />

olmadığını gözlemliyoruz. Derneğimizin forum sitesi ve<br />

mobil iletişim araçları üzerinden bilgi eksikliklerini büyük<br />

ölçüde gidermeye çalışıyor, hasta ve yakınının kendilerini<br />

bir bilinmezlik içinde sürüklenirken bulmaması adına çaba<br />

sarf ediyoruz diye belirten Gülin Kayserili: “Nadir hastalıklar<br />

yönetimi zor bir süreç ancak hastalarımız ve yakınlarımız<br />

yalnız değiller. Her zaman deriz ki tedavi varsa, umut da<br />

vardır” dedi.<br />

Dernek Başkan Yardımcısı Gülin Kayserili sözlerine şöyle<br />

devam etti: “Dernek olarak bu hastalıklarda sacayağını<br />

oluşturan gruplardan biri olarak, ülkemizin sağlık sistemi<br />

ve teknoloji geliştiren firmalar arasında bütün paydaşların<br />

faydasına olacak şekilde bir iş birliği için elimizden geleni<br />

yapıyoruz. Bu gruplar birbiri için karşılıklı eşit önemde olup,<br />

biri olmadığı süreçte diğerlerini de önemsiz kılmaktadır.<br />

Koşulsuz iş birliği tüm gruplar için azami faydayı<br />

sağlayacaktır.”<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


52<br />

Diagnosis is the most difficult process of the<br />

disease<br />

Ozan Karacalı, President of the Association to Fight<br />

PNH and aHUS, and a patient with PNH, “I applied to the<br />

doctor with fever in the morning and excessive sweating,<br />

especially in the head and neck region, in the processes that<br />

started with extreme fatigue and progressed. The most<br />

difficult process of the disease was the diagnosis section<br />

for me. Since my liver values were also very high, it was first<br />

considered as a cancer developing in the liver. Later, when<br />

it was understood that I did not have cancer, some tests<br />

were performed. Eventually, my disease could be diagnosed<br />

with tests and biopsies. When the diagnosis was made in<br />

2008, no solution was possible other than a bone marrow<br />

transplant. In the attack periods, it was tried to overcome<br />

the attack with only cortisone treatment. With the use of<br />

new technologies developed in the course of time, the<br />

devastating effects of the disease could be prevented to a<br />

great extent by preventing attacks instead of suppressing<br />

them. In this way, the body was able to become more<br />

resilient and strong. Many of my health values have now<br />

reached the levels they should be normal today.”<br />

It is important for the close circle to empathize<br />

with the sick individuals<br />

Declaring that we expect an approach that will provide<br />

empathy for the patient by understanding what the disease<br />

is from our close circle, Ozan Karacalı, President of the<br />

Association to Fight PNH and aHUS added, “We can ask our<br />

close circle to support us in difficult moments or knowing<br />

the expectations of the patient when he needs it. The most<br />

important expectation of support from the society is the<br />

support of these patients in matters that will make their<br />

lives easier. For example; Just as our patients who have to<br />

take leave from the workplace once every two weeks are<br />

not inconvenienced… There is also a positive discrimination<br />

expectation from the health authorities for the sick<br />

individuals. A positive discrimination, together with patients<br />

with other rare diseases, on issues such as improving the<br />

conditions of patients who are treated in the hospital once<br />

every two weeks, access to treatment and applicability<br />

of treatment throughout their life, will make the lives of<br />

patients much easier. In addition, our patients, who live<br />

with all kinds of difficulties, always deserve to reach the<br />

latest technological developments in the treatment of PNH<br />

and aHUS as quickly as possible.”<br />

Ozan Karacalı, who shares his suggestions with individuals<br />

who are struggling with the same disease or who have<br />

just met, said, “Patients should strive to reach all kinds<br />

of accurate information they can get about the disease,<br />

primarily from their doctors. They should contact people<br />

who are being treated for the same disease and prepare<br />

themselves for the situations they may encounter during<br />

the disease process. It should not be forgotten that no one<br />

knows an event better than the person who experienced<br />

it. My other suggestion is that they should try to know<br />

their own body by knowing their diseases very well. They<br />

should experience the pre-attack symptoms, what they can<br />

experience during and after the attack, and take their own<br />

precautions.”<br />

Hastalığın en zor süreci teşhis<br />

PNH ve aHÜS ile Mücadele Derneği Başkanı ve PNH<br />

hastası Ozan Karacalı: “Aşırı halsizlikle başlayan ve<br />

ilerleyen süreçlerde sabaha karşı ateş ve özellikle baş,<br />

boyun bölgesinde aşırı terleme ile doktora başvurdum.<br />

Hastalığın en zor süreci benim için teşhis bölümü oldu.<br />

Karaciğer değerlerim de çok yüksek olduğu için önce<br />

karaciğerde gelişen bir kanser olarak değerlendirildi.<br />

Daha sonra kanser olmadığım anlaşılınca bazı tetkikler<br />

uygulandı. Sonunda yapılan test ve biyopsilerle hastalığımın<br />

teşhisi konulabildi. 2008 yılında teşhis konulduğunda<br />

kemik iliği nakli haricinde hiçbir çözüm mümkün değildi.<br />

Atak dönemlerinde sadece kortizon tedavisi ile atağın<br />

atlatılmasına çalışıldı. Geçen süre içeresinde gelişen yeni<br />

teknolojilerin kullanımı ile atakların bastırılması yerine<br />

önceden engellenebilmesi sağlanarak hastalığın yıkıcı<br />

etkileri ciddi anlamda önlenebildi. Bu sayede vücut daha<br />

dirençli ve güçlü olabildi. Birçok sağlık değerim bugün artık<br />

normal olması gereken düzeylere ulaştı” dedi.<br />

Yakın çevrenin hasta bireylere empati yapması<br />

önemli<br />

Yakın çevremizden hastalığın ne olduğunu anlayarak hasta<br />

bireyin yaşadıkları ile ilgili empati sağlayacak bir yaklaşım<br />

bekliyoruz diyen Dernek Başkanı Ozan Karacalı sözlerine<br />

şunları ekledi: “Hastanın zor anlarında veya beklentilerini<br />

bilerek ihtiyacı olduğunda yakın çevremizden bize destek<br />

olmalarını isteyebiliriz. Toplumdan ise bu hastaların<br />

hayatlarını kolaylaştıracak konularda destek olmaları en<br />

önemli destek beklentisidir. Örneğin; iki haftada bir iş<br />

yerinden izin almak zorunda kalan hastalarımıza zorluk<br />

çıkartılmaması gibi… Sağlık otoritelerinden de hasta<br />

bireyler durumun pozitif bir ayrımcılık beklentisi mevcuttur.<br />

Ömrü boyunca, iki haftada bir defa hastanede tedavi gören<br />

hastaların koşullarının iyileştirilmesi, tedaviye ulaşılabilirlik<br />

ve tedavinin uygulanabilirliği gibi konularda diğer nadir<br />

hastalıklara sahip hastalarla birlikte bir pozitif ayrımcılık,<br />

hastaların hayatını çok kolaylaştıracaktır. Ayrıca her<br />

türlü zorlukla iç içe yaşayan hastalarımız, PNH ve aHÜS<br />

tedavisindeki en son teknolojik gelişmelere en hızlı şekilde<br />

ulaşmayı her zaman hak ediyorlar.”<br />

Aynı hastalıkla mücadele eden ya da yeni tanışan<br />

bireylerle önerilerini paylaşan Ozan Karacalı: “Hastalar<br />

öncelikle doktorlarından olmak üzere hastalıkla ilgili<br />

elde edebilecekleri her türlü doğru bilgiye ulaşmak için<br />

çaba göstermeliler. Aynı hastalıktan tedavi gören kişilerle<br />

temasa geçerek, hastalık sürecinde karşılaşabileceği<br />

durumlara kendini hazırlamalılar. Şunu unutmamak<br />

lazım ki, bir olayı yaşayandan daha iyi kimse bilemez.<br />

Diğer önerim ise, hastalıklarını çok iyi tanıyarak kendi<br />

vücudunu tanımaya çalışmalılar. Atak öncesi belirtileri, atak<br />

olduğunda ve sonrasında yaşayabileceklerini tecrübe edip,<br />

kendi önlemlerini almalılar” dedi.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


53<br />

Being positive is always a plus for people<br />

Gülin Kayserili, Vice President of the Association to<br />

Fight PNH and aHUS, whose husband has PNH said,<br />

“My wife was normally very healthy, she wouldn’t<br />

even have a cold. While we were on vacation, he was<br />

constantly sluggish, sleepy, and had a fever that rose<br />

to 40 degrees every night and fell within an hour. We<br />

realized that there was a problem and we immediately<br />

consulted the doctor after the holiday. It was a very<br />

challenging process for us. Many tests were done<br />

over the course of two months. Our hematologist<br />

brought the issue to congresses and discussed it<br />

there. Thus, after a long process, we learned that<br />

my wife has PNH. 18 years ago, the disease was very<br />

difficult to diagnose. Afterwards, since there was<br />

no cure for the disease yet, cortisone was given in<br />

the attacks that occurred and blood transfusion was<br />

performed if needed. Me and my family have always<br />

supported my wife during this difficult process. Since<br />

I have a foreign language, I was trying to find a way<br />

out for my wife by finding articles about PNH all over<br />

the world and sending them to our doctor. My wife,<br />

on the other hand, saw this process stronger, more<br />

resilient and more positive than anyone else. On this<br />

long journey, my wife was giving morale to our whole<br />

family, even though she was sick and suffering all the<br />

hardships. This process has taught us that; No matter<br />

what happens to us, even if it is difficult, it is always a<br />

plus for people to look at the situation we are in after<br />

getting over the first shock.”<br />

If there is a cure, there is hope<br />

Gülin Kayserili said that making the diagnosis, staying in<br />

hospitals for months, uncertainty and lack of treatment<br />

at first were difficult processes for us, “Despite all<br />

this, my wife and I have never been connected to<br />

the disease. In order to increase our quality of life<br />

and morale, we did not neglect to go to the concerts<br />

of his favorite artists, and to make trips abroad and<br />

domestically, even if my wife was in the hospital. All of<br />

them have been a morale booster for us.”<br />

Emphasizing that the treatment of PNH and aHUS<br />

diseases has been in our country for nearly 10 years,<br />

Kayserili said, “We are very happy about this. While<br />

receiving treatment every 14 days in state or university<br />

hospitals, we wish to improve access to treatment<br />

conditions for the patient and to reduce the time<br />

spent in the hospital. As an association, we follow<br />

this. We also follow the technological developments<br />

in the treatment of PNH and aHUS with enthusiasm<br />

and share this information with our patients. Each<br />

development in technology increases the comfort of<br />

our patients. Our patients are certainly not alone. We,<br />

a handful of volunteers, are always with the patients<br />

and their relatives. Specialist physicians related to PNH<br />

and aHUS diseases are always with us. We are proud to<br />

represent our association in international platforms.<br />

Let’s not forget that if there is a cure, there is a cure, if<br />

there is a cure, there is hope.”<br />

Pozitif olmak her zaman insan için bir artı<br />

Eşi PNH hastası olan PNH ve aHÜS ile Mücadele<br />

Derneği Başkan Yardımcısı Gülin Kayserili: “Eşim<br />

normalde çok sağlıklı biriydi, nezle bile olmazdı.<br />

Biz tatildeyken sürekli halsiz, uykulu ve her gece 40<br />

dereceye çıkan ve bir saat içinde düşen ateşi vardı.<br />

Bir sıkıntı olduğunu fark ettik ve tatil dönüşü hemen<br />

doktora başvurduk. Bizim için çok zorlayıcı bir süreçti.<br />

İki ay boyunca birçok test yapıldı. Hematoloğumuz<br />

konuyu kongrelere taşıdı ve oralarda tartıştı. Böylece<br />

uzun süreçler sonunda eşimin PNH hastası olduğunu<br />

öğrenmiş olduk. 18 yıl önce hastalığın teşhisi çok zordu.<br />

Sonrasında ise hastalığın tedavisi henüz bulunmadığı<br />

için oluşan ataklarda kortizon verilip, ihtiyaç halinde kan<br />

nakli yapılıyordu. Ben ve ailem bu zorlu süreçte eşime<br />

hep destek olduk. Yabancı dilim olduğu için tüm dünya<br />

üzerindeki PNH ile ilgili makaleleri bulup doktorumuza<br />

iletiyor, eşim için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyordum.<br />

Eşim ise bu süreci herkesten daha güçlü, dayanıklı<br />

ve daha pozitif karşılıyordu. Bu uzun yolculukta eşim,<br />

hasta olmasına ve bütün sıkıntıyı çekmesine rağmen<br />

tüm ailemize moral veriyordu. Bu süreç bize şunu<br />

öğretti; başımıza ne gelirse gelsin zor da olsa, ilk şoku<br />

atlattıktan sonra içinde olduğumuz duruma pozitif<br />

bakmak her zaman insan için bir artı” dedi.<br />

Çare varsa umut vardır<br />

Teşhisin konulması, aylarca hastanelerde konaklama,<br />

belirsizlik, tedavinin ilk başta olmaması bizim için zor<br />

süreçlerdi diyen Gülin Kayserili: “Tüm bunlara rağmen<br />

eşim ve ben hiçbir zaman hastalığa bağlı olmadık.<br />

Hayat ve moral kalitemizi artırmak için eşim hastanede<br />

bile olsa özel izin alarak onun sevdiği sanatçıların<br />

konserlerine gitmeyi, yurt dışı ve yurt içi gezileri de<br />

yapmayı ihmal etmedik. Hepsi bizim için moral oldu”<br />

dedi.<br />

10 yıla yakın bir süredir PNH ve aHÜS hastalıklarının<br />

tedavisinin ülkemizde de olduğunu vurgulayan<br />

Kayserili: “Bundan dolayı çok mutluyuz. Tedaviyi<br />

devlet veya üniversite hastanelerinde her 14 günde<br />

bir alırken, tedaviye erişim şartlarını hasta için daha<br />

kaliteli hale getirilmesini, hastanede geçirilen sürecin<br />

azaltılmasını arzu etmekteyiz. Dernek olarak da bunun<br />

takipçisiyiz. PNH ve aHÜS tedavisindeki teknolojik<br />

gelişmeleri de heyecanla takip ediyor, hastalarımız ile<br />

bu bilgileri paylaşıyoruz. Teknolojideki her bir gelişme,<br />

hastalarımızın konforunu artırmaktadır. Hastalarımız<br />

kesinlikle yalnız değiller. Bir avuç gönüllü olan bizler her<br />

zaman hastaların ve yakınlarının yanlarındayız. PNH ve<br />

aHÜS hastalıkları ile ilgili uzman hekimler de her zaman<br />

yanımızdalar. Derneğimizi uluslararası platformlarda da<br />

temsil etmekten gurur duyuyoruz. Unutmayalım ki tedavi<br />

varsa çare vardır, çare var ise umut vardır” dedi.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


56<br />

The most effective way to deal with helplessness is through solidarity<br />

Çaresizlikle baş etmenin en etkili yolu dayanışmadan geçiyor<br />

Psychiatrist Assoc.<br />

Prof. Dr. Oğuz Tan<br />

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi<br />

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Tan, afet<br />

sonrasında kişilerdeki psikolojik sağlamlığın<br />

önemi hakkında kritik bilgiler paylaştı,<br />

tavsiyelerde bulundu.<br />

11 ili etkileyen yıkıcı afet sonrasında psikolojik sağlamlığın<br />

önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oğuz Tan; kişilerin<br />

yaşanan afetlerden sonra her zamankinden daha büyük<br />

acılar yaşadığını, psikolojik sağlamlığı oluşturabilmek<br />

için kontrol edilebilecek olan noktalara odaklanmayı ve<br />

sosyal ilişkilerin benimsenmesi gerektiğini ifade ediyor.<br />

Doğal afetlerden sonra sadece belirli olumsuz duyguların<br />

yaşanmadığını kaydeden Doç. Dr. Oğuz Tan, çaresizlik<br />

duygusuyla baş etmek için dayanışma içerisinde olmayı ve<br />

iletişim kurmayı tavsiye ediyor.<br />

Psikolojik sağlamlığı yitirmek sorunlara yol açıyor<br />

Doğal afetlerden sonra insanların her zamankinden daha<br />

büyük acılar yaşadığını vurgulayan Doç. Dr. Oğuz Tan,<br />

“Yaşanan durum çok daha büyük bir stres kaynağı oluyor.<br />

Psikolojik sağlamlığı travma karşısında zihin esnekliği<br />

Psychiatrist Assoc. Prof. Dr. Oğuz Tan, NP<br />

Feneryolu Medical Center, Üsküdar University<br />

shared critical information about the importance<br />

of psychological resilience in people after the<br />

disaster and made recommendations.<br />

Emphasizing the importance of psychological resilience<br />

after the devastating disaster that affected 11 provinces,<br />

Psychiatrist Assoc. Prof. Dr. Oğuz Tan states that people<br />

experience greater pain than ever after disasters,<br />

and it is necessary to focus on the points that can be<br />

controlled and adopt social relations in order to create<br />

psychological resilience. Noting that not only certain<br />

negative emotions are experienced after natural disasters,<br />

Assoc. Prof. Dr. Oğuz Tan recommends being in solidarity<br />

and communicating in order to cope with the feeling of<br />

helplessness.<br />

Losing resilience leads to problems<br />

Pointing out that people experience greater pain than ever<br />

after natural disasters, Assoc. Prof. Dr. Oğuz Tan said,<br />

“The situation is a much bigger source of stress. We can<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


57<br />

gösterebilme, uyum gösterebilme, adapte olabilme ve<br />

yeterliğini sürdürebilme kabiliyeti olarak tanımlayabiliriz.<br />

Kişi psikolojik sağlamlığını yitirirse yapabileceklerini<br />

de yapamaz. Hem travmayla baş etme gücünü yitirir,<br />

ümitsizliğe kapılır, hem de çevresine yardım edemez” dedi.<br />

Kontrol edebilecek noktalara odaklanılmalı<br />

Psikolojik sağlamlığı oluşturabilmek ve sürdürebilmek<br />

için yapılması gerekenlere değinen Doç. Dr. Oğuz Tan,<br />

“Kontrol edilemeyen noktalara değil, kontrol edebilecek<br />

noktalara odaklanılmalı. Kişi, elinden ne geliyorsa ve<br />

neyi başarabilecekse ona odaklanmalı. Bir diğer unsur<br />

ise geleceğe yönelmek. Kişi, gelecekte olabilecekleri ve<br />

elinden gelen olumlu şeyleri yapabileceğini düşünmeli. Son<br />

olarak kişi sosyal ilişkileri benimsemeli, arkadaşları, ailesi ve<br />

hayatta kalan dostlarına sarılabilmeli” diye konuştu.<br />

Kolektif eylem işe yarayacaktır<br />

Doç. Dr. Oğuz Tan, doğal afetlerden sonra kişinin sadece<br />

kayıp, keder ve yas gibi duyguları yaşamayacağına işaret etti<br />

ve sözlerini şöyle tamamladı: “Kişi, korku ve güvensizlik de<br />

yaşayabilir. ‘Hayatım tehlikede, geleceğim mahvoldu, bu<br />

acıyla nasıl baş edeceğim?’ gibi düşüncelerle kişi kendisini<br />

çaresiz hissedebilir. Çaresizlikle baş etmede en etkili yol<br />

dayanışmadır. Hepimiz afetzedelerin yanındayız. Bunu<br />

hissetmeleri gerek. Afetzedeler de afetten kurtulanlarla,<br />

aileleriyle, arkadaşlarıyla dayanışma içinde olmalılar.<br />

İletişim çok iyi gelir, olumsuz duygular bile iletilebilir.<br />

Kişi kendini çok kötü hissediyorsa olumsuz duyguları bile<br />

herkesin duymasında fayda vardır. Kolektif eylem çok<br />

işe yarayabiliyor. Hep beraber bir işi yapmak, başkalarına<br />

yardım etmek, yardım istemek, yardım istemekten<br />

çekinmemek, çaresizlik duygularını aşmada afetzedelere ve<br />

hepimize yardımcı olacaktır” tavsiyelerinde bulundu.<br />

define psychological resilience as the ability to show mental<br />

flexibility, adapt, adapt and maintain competence in the face<br />

of trauma. If a person loses his psychological strength, he<br />

cannot do what he can do. He both loses the power to cope<br />

with the trauma, falls into despair, and cannot help those<br />

around him.”<br />

Focus on points that can be controlled<br />

Delivering what needs to be done to create and maintain<br />

psychological resilience, Assoc. Prof. Dr. Oğuz Tan said,<br />

“We should focus on the points that can be controlled, not<br />

the points that cannot be controlled. A person should focus<br />

on what he can and what he can achieve. Another factor is<br />

to focus on the future. One should think about what might<br />

happen in the future and do the positive things that one can<br />

do. Finally, one should embrace social relationships and be<br />

able to hug friends, family and survivors.<br />

Collective action will work<br />

Assoc. Prof. Dr. Oğuz Tan pointed out that after natural<br />

disasters, a person will not only experience feelings such<br />

as loss, grief and mourning, and he concluded his words<br />

as follows, “One can also experience fear and insecurity.<br />

A person may feel helpless with thoughts such as “My life<br />

is in danger, my future is ruined, how will I deal with this<br />

pain?” The most effective way to deal with helplessness is<br />

solidarity. We are all on the side of the victims. They need<br />

to feel it. Disaster victims should also be in solidarity with<br />

survivors, their families and friends. Communication is<br />

very good, even negative emotions can be conveyed. If the<br />

person feels very bad, it is beneficial for everyone to hear<br />

even negative feelings. Collective action can work very well.<br />

Doing a job together, helping others, asking for help, not<br />

being afraid to ask for help will help the victims and all of us<br />

to overcome their feelings of helplessness.”<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


60<br />

“Dose use is very critical in Botox application”<br />

“Botoks uygulamasında doz kullanımı çok kritik”<br />

Ciltteki yaşlanma belirtilerini engellemek için<br />

yapılan botoks uygulamasına talepler artarken,<br />

bunu tek başına yapmak isteyen birçok kişi de<br />

internette satılan botoks ürünlerine rağbet<br />

gösteriyor. Uzmanlar ise son dönemde sadece<br />

kadınların değil erkeklerin de çok sık başvurduğu<br />

yöntemlerden biri olan botoks için merdiven<br />

altı kliniklere ve sahte ürünlere karşı uyarıda<br />

bulunuyor.<br />

Dermatologist Dr. Hande Ulusal<br />

While the demands for botox application to<br />

prevent signs of aging on the skin are increasing,<br />

many people who want to do this alone are in<br />

demand for botox products sold on the internet.<br />

Experts, on the other hand, warn against underthe-counter<br />

clinics and counterfeit products for<br />

botox, which is one of the methods used not only<br />

by women but also by men.<br />

Faced with external factors during the day, the skin begins<br />

to show signs of aging over time. Many men and women<br />

who want to reduce these symptoms find the solution to<br />

botox. However, the increasing influence of social media in<br />

our lives makes it possible for fake advertisements to reach<br />

consumers more easily in the field of aesthetics, as in many<br />

other sectors. In addition, those who want to do botox<br />

more practically and at lower costs without resorting to<br />

aesthetic clinics are also in demand for products sold over<br />

the internet.<br />

Warning against aesthetic products sold over the internet,<br />

Dermatologist Dr. Hande Ulusal, said, “According to the<br />

“Global Survey” report of “the International Society of<br />

Aesthetic Plastic Surgery” Türkiye has become the 5th<br />

country in the world where the most aesthetic surgeries<br />

are performed. It is ranked second in rhinoplasty and third<br />

in botox. The increase in demands for applications brought<br />

about positive as well as negative results. The counterfeit<br />

clinics multiplied, unapproved aesthetic products began<br />

to be sold. We see this situation mostly in botox, which<br />

Gün içinde dış etkenlerle karşı karşıya kalan cilt, zamanla<br />

yaşlanma belirtileri göstermeye başlıyor. Bu belirtileri<br />

azaltmak isteyen birçok kadın ve erkek ise çözümü botoks<br />

yaptırmakta buluyor. Ancak sosyal medyanın hayatımızdaki<br />

nüfuzunun artması, birçok sektörde olduğu gibi estetik<br />

alanında da sahte ilanların tüketicilere daha kolay<br />

ulaşmasını mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra botoksu estetik<br />

kliniklere başvurmadan daha pratik ve düşük maliyetlerle<br />

yapmak isteyenler internet üzerinden satılan ürünlere de<br />

rağbet gösteriyor.<br />

İnternet üzerinden satılan estetik ürünlerine karşı uyaran<br />

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal ise, “Uluslararası<br />

Estetik Cerrahi Derneği’nin (ISAPS) “Global Survey<br />

raporuna göre, Türkiye, dünyada en çok estetik cerrahi<br />

işlem yapılan 5. ülke oldu. Bunların başında yer alan burun<br />

estetiğinde ikinci, botoksta ise üçüncü sıraya yerleşti.<br />

Elbette bu uygulamalara taleplerin artması, olumlu olduğu<br />

kadar olumsuz sonuçları da beraberinde getirdi. Merdiven<br />

altı klinikler çoğaldı, onaysız estetik ürünleri satılmaya<br />

başlandı. Bu durumu ise en çok gençleşmek için tercih<br />

edilen botoksta görüyoruz. Botoks, toplum tarafından<br />

daha basit ve hafif bir estetik bir işlem olarak adlandırılsa<br />

da yapılması için uzmanlık ve deneyim gerekiyor. Gerek<br />

sağlık onayı almayan girişimlere başvurulmaması gerekse<br />

internet üzerinden reklamı yapılan ürünlerin alınmaması<br />

çok kritik bir önem taşıyor. Çünkü menşei belli olmayan<br />

ürünlerle evde kendi kendine yapılan uygulamalar ve uzman<br />

olmayan kişilerin gerçekleştirdiği işlemler sağlığa zarar<br />

verebilir” dedi.<br />

“Merdiven altı klinikler hastalarda telafisi zor<br />

hasarlara yol açabilir”<br />

Estetik işlemlerin ve bunlarda kullanılacak malzemelerin<br />

fiyatları aşağı yukarı aynıdır, piyasadan çok daha düşük<br />

fiyatlar veren bir kliniğe gidiyorsanız sahte ürünler<br />

kullanılıyor olabilir diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande<br />

Ulusal, “Merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz yetkisiz<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


61<br />

is preferred for rejuvenation. Although Botox is called a<br />

simpler and lighter aesthetic procedure by the society,<br />

it requires expertise and experience. It is of critical<br />

importance not to apply to initiatives that do not receive<br />

health approval and not to buy products advertised on<br />

the internet. Because self-made applications at home with<br />

products of unknown origin and operations performed by<br />

non-experts can harm health.”<br />

“The counterfeit clinics can cause irreparable<br />

damage to patients”<br />

Declaring that the prices of aesthetic procedures and<br />

the materials to be used in them are more or less the<br />

same, if you go to a clinic that offers much lower prices<br />

than the market, counterfeit products may be used,<br />

Dermatologist Dr. Hande Ulusal said, “Botox applications<br />

performed in unauthorized clinics, which we describe as<br />

under the stairs, do not usually have the desired effect.<br />

We note that dozens of victims have undergone the same<br />

procedure over and over again and cannot get the desired<br />

result. At the same time, allergic reactions can be seen<br />

in patients who have been treated with fake botox. In<br />

addition, drooping eyelids, it can cause eating and speaking<br />

difficulties, so I would like to underline once again that<br />

patients should take botox very seriously in terms of<br />

health.”<br />

“Dose use is very critical in Botox application”<br />

Explaining that botox application, which is a toxin obtained<br />

from Clostridium botulinum bacteria, is a procedure that<br />

should be done in the form of injections under appropriate<br />

conditions by a doctor who is authorized, Dr. Hande<br />

Ulusal said, “Wrinkles caused by too much facial mimic<br />

use, genetic factors or aging can be seen around the<br />

eyes, between the eyebrows, on the forehead and face.<br />

It is easily solved with botox applications on the sides of<br />

the nose. The procedures performed by<br />

professional teams with appropriate<br />

doses ensure that the person gains a<br />

youthful and fit appearance. This process<br />

takes only 10 to 15 minutes. After the<br />

procedure, patients can return to their<br />

daily life quickly and they start to see the<br />

effect of botox in 3-4 days.”<br />

Dermatologist Dr. Hande Ulusal who is in<br />

Restylane’s international teaching staff,<br />

concluded her words as follows, “I have<br />

been working as both an instructor and<br />

a specialist in this sector for many years,<br />

and in this process, we see that many<br />

aesthetic applications, which are seen<br />

as a simple procedure, can cause serious<br />

problems in our patients if specialist<br />

physicians are not performed. “He needs<br />

to apply to clinics with professional<br />

teams. Otherwise, patients may want to<br />

rejuvenate with less cost, but may decay.”<br />

kliniklerde yapılan botoks uygulamalarında genellikle<br />

istenen etki görülmez. Bununla ilgili onlarca mağdur<br />

hastanın defalarca aynı işlemi uygulatıp istediği sonucu<br />

alamadığını kaydediyoruz. Aynı zamanda sahte botoks<br />

uygulaması yapılan hastalarda alerjik reaksiyonlar<br />

görülebiliyor. Bunun yanı sıra göz kapağı düşüklüğüne,<br />

yeme ve konuşma güçlüğüne sebep olabiliyor. Bu yüzden<br />

hastaların botoks işlemini sağlık açısından çok ciddiye<br />

almaları gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum”<br />

ifadelerini kullandı.<br />

”Botoks uygulamasında doz kullanımı çok kritik”<br />

Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen bir toksin<br />

olan botoks uygulamasının yetkisi olan bir doktor tarafından<br />

uygun şartlarda enjeksiyon şeklinde yapılması gereken bir<br />

işlem olduğunu açıklayan Hande Ulusal, “Yüzde çok fazla<br />

mimik kullanımı, genetik faktörler veya yaşlanma nedeniyle<br />

oluşan kırışıklıklar göz çevresine, kaş arasına, alın ve burun<br />

kenarlarına yapılan botoks uygulamaları ile kolaylıkla<br />

çözüme kavuşuyor. Profesyonel ekipler tarafından uygun<br />

dozlar ile yapılan işlemler kişinin genç ve zinde bir görünüm<br />

kazanması sağlanıyor. Bu işlem ise yalnızca 10 ila 15<br />

dakikada tamamlanıyor. Hastalar işlemden sonra günlük<br />

hayatına hızla dönebiliyor ve botoksun etkisini 3-4 günde<br />

görmeye başlıyorlar” dedi.<br />

Restylane’in uluslararası eğitmen kadrosunda yer alan<br />

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, sözlerini şu şekilde<br />

sonlandırdı: “Uzun yıllardır bu sektörde hem eğitmen hem<br />

uzman olarak görev alıyorum ve bu süreçte görüyoruz ki<br />

basit bir işlem olarak görülen birçok estetik uygulama<br />

uzman hekimler yapılmazsa hastalarımızda ciddi sorunlara<br />

yol açabiliyor. Böyle durumlarda kişilerin hekimin müdahale<br />

edebileceği donanımlı ve profesyonel ekiplerin yer aldığı<br />

kliniklere başvurması gerekiyor. Yoksa hastalar daha az<br />

maliyetle gençleşmek isterken, sağlığından olabiliyor.”<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>


62<br />

Promotion from AstraZeneca Türkiye<br />

Selma Işıkol started her duty as Oncology Clinical Research<br />

Country Head at AstraZeneca Türkiye as of February 1, <strong>2023</strong>.<br />

With the organizational change in the AstraZeneca Clinical<br />

Research Department, two separate divisions were generated,<br />

namely Biopharma Clinical Research and Oncology Clinical<br />

Research. Selma Işıkol, who has been working at AstraZeneca<br />

Türkiye since 2016 and successfully carrying out many<br />

tasks in the Clinical Research Department, was promoted to<br />

the position of Oncology Clinical Research Country Director<br />

as of February 1, <strong>2023</strong>.<br />

Selma Işıkol, a graduate of the Middle East Technical University<br />

Department of Biology, held various positions in the<br />

Clinical Research Department of Sanofi Türkiye between<br />

2007 and 2012, Sanofi Kazakhstan between 2013-2014 and<br />

Novo Nordisk between 2015 and 2016. Işıkol, who joined<br />

AstraZeneca Türkiye in 2016 as the Clinical Research Project<br />

Manager, was the Director of Oncology Clinical Research<br />

Unit under the Clinical Research Department, after various<br />

duties in this department.<br />

Selma Işıkol will continue her career as Oncology Clinical<br />

Research Country Head at AstraZeneca Türkiye.<br />

AstraZeneca Türkiye’den terfi<br />

Selma Işıkol, 1 Şubat <strong>2023</strong> tarihi itibarıyla AstraZeneca<br />

Türkiye’de Onkoloji Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü<br />

olarak görevine başladı.<br />

AstraZeneca Klinik Araştırmalar Departmanı’nda<br />

gerçekleşen organizasyonel değişiklik ile Biyofarma Klinik<br />

Araştırmalar ve Onkoloji Klinik Araştırmalar olmak üzere iki<br />

ayrı bölüm oluşturuldu. 2016 yılından bu yana AstraZeneca<br />

Türkiye’de çalışan ve Klinik Araştırmalar Departmanı’nda<br />

birçok görevi başarıyla yürüten Selma Işıkol, 1 Şubat <strong>2023</strong><br />

tarihi itibarıyla Onkoloji Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü<br />

görevine terfi etti.<br />

Orta Doğu <strong>Teknik</strong> Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olan<br />

Selma Işıkol, 2007 – 2012 tarihleri arasında Sanofi Türkiye,<br />

2013-2014 yıllarında Sanofi Kazakistan ve 2015 – 2016<br />

yıllarında Novo Nordisk şirketlerinde Klinik Araştırmalar<br />

Departmanı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2016 yılında<br />

AstraZeneca Türkiye’ye Klinik Araştırmalar Proje Müdürü<br />

olarak katılan Işıkol, bu departmanda aldığı çeşitli görevlerin<br />

ardından son olarak Klinik Araştırmalar Departmanı’na bağlı<br />

olarak Onkoloji Klinik Araştırmalar Birim Direktörü görevini<br />

üstleniyordu. Selma Işıkol bundan sonraki kariyerine<br />

AstraZeneca Türkiye Onkoloji Klinik Araştırmalar Ülke<br />

Direktörü olarak devam edecek.<br />

<strong>Mart</strong> - March <strong>2023</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!