25.04.2023 Views

ADD+IT-Busra Arslan-Hilal Serin-E. Batuhan Kose

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


İÇİNDEKİLER

02

TASARIMCILAR

03

PLAN - KESİT VE GÖRÜNÜŞ

04

DİYAGRAM ANLATIM - İSTASYONLARIN BİRLEŞİMİ

05

İSTASYONLAR


TASARIMCILAR

BÜŞRA ARSLAN

1999'da Ankara'da doğdu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde

4. sınıf öğrencisi olarak lisans eğitiminin bitirme projesini

sürdürmektedir. Ortak eğitim doğrultusunda ilk stajlarını Koru Mimarlık

ve Vegza Mimarlık şirketlerinde deneyimlemiştir. Son ortak eğitiminde

ise İtalya'da Giulia Grillo Architetto firmasında tamamlamıştır.

HİLAL SERİN

2001'de Ankara'da doğdu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde

4. sınıf öğrencisi olarak lisans eğitiminin bitirme projesini

sürdürmektedir. Ortak eğitim doğrultusunda ilk stajını TOBB ETÜ'de

gerçekleştirmiştir. Sonrasında Eycon Mimarlık ve De Meva Tasarım

Mimarlık firmalarında ortak eğitimlerini tamamlamıştır.

EMİR BATUHAN KÖSE

2000'de Kastamonu'da doğdu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde

4. sınıf öğrencisi olarak lisans eğitiminin bitirme projesini

sürdürmektedir. Ortak eğitimine ilk olarak Kahraman Mimarlık firması ile

başlamıştır. Devamında ise Kastamonu Üniversitesi ile üniversite

kurumunda staj deneyimi kazanmıştır. My Mütevelli Mobilya firması ile

ortak eğitim sürecini bitirmiştir.


DİYAGRAM ANLATIM

mood board


İSTASYONLARIN BİRLEŞİMİ


PLAN

panel birleşim detayı

plan (ölçeksizdir)


kesit (ölçeksizdir)

KESİT VE GÖRÜNÜŞ


İSTASYONLARÇALIŞMA İSTASYONUSERGİLEME İSTASYONUEĞLENCE İSTASYONU
için tasarlandı.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!