20.02.2024 Views

Konfeksiyon Teknik February 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

ŞUBAT FEBRUARY <strong>2024</strong><br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


F6/EP<br />

H7-016/CB<br />

S620<br />

SF-0303<br />

SF-2684<br />

SF1790<br />

TUĞRA MAKİNA TEKSTİL BİLGİSAYAR, İNŞAAT OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Akıncılar Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi No: 35 Güngören - İstanbul / TÜRKİYE<br />

Tel: +90 212 539 98 65 | Fax: +90 212 641 35 82 | Satış: +90 507 848 72 94 | Servis: +90 533 950 71 42<br />

web: tugramakina.net | E-mail: tugramakina@hotmail.com


QUALITY, SHARED BY THE WORLD<br />

MU812-AUT<br />

MU811-AUT<br />

YC3721-AUT<br />

MU2735-AUT<br />

SF-4400<br />

YC62-D


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

GRAFİK & TASARIM DANIŞMANI<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n M an ag e r<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyontknk<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyonteknik<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

ali.erdem@img.com.tr


LİMİTLERİ<br />

KAYDIRIYORUZ.<br />

Sürdürülebilir materyaller ve öncü<br />

süreçler: Dijital yenilikler, teknik<br />

tekstiller ve son teknoloji makineler.<br />

techtextil.com<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

Tel.: +90-216-384 50 50<br />

23. – 26. 4. <strong>2024</strong><br />

FRANKFURT, ALMANYA<br />

texprocess.com<br />

part of


8<br />

Fuarların ekonomik katkıları<br />

Dünyanın değişik yerlerinde düzenlenen fuar ve etkinlikler, alıcı ile satıcının<br />

bir araya geldiği ticari merkezlerdir. Aynı zamanda fuarlar, şirketlerin ticari,<br />

ekonomik ve sosyal bakımdan birbirlerini tanımaları açısından önemli yararlar<br />

sağlar. Vision Fairs ile Türkiye temsilciliği Lead Exhibitions tarafından organize<br />

edilen Egy Stitch & Tex Fuarı, 18 – 21 Ocak <strong>2024</strong> tarihleri arasında Kahire<br />

Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Siyasi iklimin düzelmesi ve<br />

vize sorununun da ortadan kalkması ile Türkiye’nin büyük ilgi gösterdiği fuara<br />

toplamda 52 Türk firması 1.500 metrekarenin üzerinde bir katılımla adeta şov<br />

yaptı. Toplamda 2.000 farklı markanın sergilendiği fuarda 15 ülkenin ürünleri<br />

ziyaretçiyle buluştu. Başta Mısır ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere, Doğu,<br />

Batı ve Güney Afrika’dan da alım heyetlerini ağırlayan fuar, yüksek iş hacmiyle<br />

Türk ve uluslararası üreticileri buluşturdu ve yeni network fırsatları sundu.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

EDİTÖR<br />

Mısır tekstil makinaları için gerçekten yeni fırsatlar oluşturabilecek güçlü bir<br />

lokasyon ve kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir pazar. Mısır’da yaşanan<br />

dolar artışı, ucuz iş gücü ve devlet teşvikleri ülkeyi özellikle tekstilde yabancı<br />

markalar için bir üretim üssü haline getirdi. 110 milyonluk nüfusu ve ucuz iş<br />

gücünün yanı sıra Afrika, Avrupa ve Amerika’ya yapılan ticaretteki gümrük<br />

avantajı ülkeyi cazip kılıyor. Mısır’da tam 9 adet serbest ticaret bölgesi bulunuyor.<br />

Bu yıl gerçekleşen fuarda Türk firmaları tarafından 4 günde 9 konteyner<br />

makine ihracatı ve sayısız iş bağlantısı gerçekleşti. Mısır’ın tekstil ve konfeksiyon<br />

makineleri ithalatında %19’luk bir artış olduğunu dikkate alırsak, Mısır’ın<br />

nihai ürün ithalat yasağından dolayı bu rakamın artarak devam edeceğini<br />

söyleyebiliriz. Gümrük işlemleri ve prosedürlerde sıkıntı yaşansa da Mısır’da bir<br />

bayilik veya üretim sistemi kurulmasıyla yakın çoğrafya ve Türk malına olan<br />

güven oraya yapılacak yatırımları kesinlikle boşa çıkartmayacaktır.<br />

Fuarla ilgili değerlendirmeleri ve Türk katılımcıların yorumlarını<br />

sayfalarımızdan okuyabilirsiniz.<br />

Economic contributions of fairs<br />

Fairs and events, which are held in different parts of the world, are commercial<br />

centers where buyers and sellers come together. The fairs, at the<br />

same time, provide important benefits for companies to know each other<br />

in commercial, economic and social terms. Egy Stitch & Tex Fair, which was<br />

organized by Vision Fairs and its Turkey representative Lead Exhibitions, was<br />

held at the Cairo International Congress Center between 18 and 21 January<br />

<strong>2024</strong>. A total of 52 Turkish companies fairly showed off with a participation<br />

of over 1,500 square meters in the fair, which attracted great interest<br />

from Turkey because the political climate improved and the visa problem<br />

disappeared. Products from 15 countries met with visitors at the fair, where<br />

a total of 2,000 different brands were exhibited. The fair, hosted purchasing<br />

delegations from East, West and South Africa, especially Egypt and North<br />

African countries, brought together Turkish and international manufacturers<br />

with its high business volume and presented new networking opportunities.<br />

Egypt is a strong location that can make new opportunities for textile machinery<br />

and is a market that should definitely be evaluated. The increase in<br />

the dollar, cheap labor and government incentives in Egypt have made the<br />

country a production base for foreign brands, especially in textiles. Beside Its<br />

population of 110 million and its cheap labor force, its customs advantage in<br />

trade with Africa, Europe and America, is making the country attractive.<br />

There are 9 free trade zones in Egypt. 9 container machinery exports and<br />

numerous business connections were made by Turkish companies in 4 days at<br />

the fair held this year. Considering that there is a 19% increase in Egypt’s textile<br />

and garment machinery imports, we can say that this figure will continue to<br />

increase due to Egypt’s final product import ban. Even though the difficulties<br />

in customs procedures and procedures were experienced, the close geography<br />

and the trust in Turkish goods will definitely not negate the investments<br />

to be made there by establishing a dealership or production system in Egypt.<br />

You can read the evaluations about the fair and the comments<br />

of Turkish participants on our pages.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


10<br />

PANORAMA<br />

TGSD Başkanı Ramazan Kaya:<br />

“Deprem bölgesinde<br />

hazır giyim üretimi düştü”<br />

TGSD President Ramazan Kaya:<br />

“Ready-made clothing<br />

production decreased<br />

in the earthquake zone”<br />

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya,<br />

6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada<br />

hayatını kaybedenleri anarken depremden etkilenen şehirlerde<br />

hazır giyim sektörünün yaşadığı değişime de dikkat çekti. Kaya,<br />

Bölgede nitelikli istihdam kaybı sorunu yaşandığını, bununla<br />

birlikte finansmana ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların<br />

çarkların dönmesini zorlaştırdığını söyleyen Kaya, ihtiyaç duyan<br />

firmaların kredi borçlarının yapılandırılması gerektiğini vurguladı.<br />

Ramazan Kaya, President of the Turkish Clothing Manufacturers’<br />

Association (TGSD), drew attention to the change experienced<br />

by the ready-made clothing industry in the cities affected by the<br />

earthquake while commemorating those who lost their lives in his<br />

statement on the anniversary of the <strong>February</strong> 6 earthquake. Kaya,<br />

stating that there is a problem of loss of qualified employment in<br />

the region, and that the difficulties in accessing finance and loans<br />

make it difficult for the wheels to turn, emphasized that the loan<br />

debts of the companies in need should be restructured.<br />

Türkiye’nin yaşadığı en büyük deprem felaketinin<br />

üzerinden geçen bir yılın ardından<br />

bölgedeki hazır giyim sektörü, ilk aylara göre<br />

bir toparlanma yaşasa da deprem öncesi<br />

günlere henüz oldukça uzak. Sektörün kap-<br />

After a year has passed since the biggest<br />

earthquake disaster Turkey experienced, the<br />

ready-made clothing sector in the region<br />

has experienced a recovery compared to<br />

the first months, but it is still far from the days<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 11<br />

before the earthquake. Ramazan Kaya,<br />

President of the Turkish Clothing Manufacturers’<br />

Association (TGSD), the most inclusive<br />

non-governmental organization in the sector,<br />

in his statement on the anniversary of <strong>February</strong><br />

6, revealed the change the ready-made<br />

clothing sector experienced by in the earthquake<br />

region within a year with figures.<br />

“We will continue our support until<br />

permanent houses are completed”<br />

Kaya, commemorating those who lost their<br />

lives in the earthquake, said “We commemorate<br />

those who lost their lives in this great<br />

disaster that our country experienced, offer<br />

our condolences to their families and our<br />

nation, and once again send our wishes for<br />

a speedy recovery to our injured citizens.<br />

Undoubtedly, it is not possible to replace<br />

our losses, but we should not forget for a<br />

moment the importance of supporting each<br />

other and solidarity in this difficult process.<br />

We must continue to heal the wounds together<br />

by doing our best. As TGSD, we reached<br />

out to the region from the first day of the<br />

earthquake. We will continue our support<br />

until the citizens we host in our 310-container<br />

living center, which we opened in Adıyaman<br />

last April, settle in permanent houses.”<br />

“We experienced a 12.5 percent<br />

employment loss across the country and<br />

a 14.2 percent employment loss in the<br />

earthquake zone.”<br />

Kaya, stating that the region where the<br />

earthquake disaster occurred is one of the<br />

strongholds of the ready-made clothing<br />

sector, said “We experienced serious losses<br />

in every field from employment to production<br />

in the year following the earthquake. In<br />

fact, there was no significant change in the<br />

number of workplaces in the region. While<br />

there were 1,366 ready-made clothing manufacturers<br />

in the region by the end of 2022,<br />

this number decreased to 1,300 by the end<br />

of 2023. The number of companies decreased<br />

the most in Malatya, Adıyaman and<br />

Hatay. However, while the decrease in the<br />

number of companies remained below 5<br />

percent, the employment decreased by 40<br />

percent, from 143 thousand to 90 thousand.<br />

While 19.7 percent of the total employment<br />

in the sector was in the earthquake zone,<br />

this share decreased to 14.2 percent. The<br />

cities where employment decreased the<br />

most are Malatya and Adıyaman. In addition<br />

to the losses and migration we experienced<br />

due to the earthquake, the 12.5<br />

percent decrease in employment in our<br />

sector throughout the country last year also<br />

has a major impact on this decline.”<br />

sayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşu olan<br />

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD)<br />

Başkanı Ramazan Kaya, 6 Şubat’ın yıl dönümü<br />

dolayısıyla yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde<br />

hazır giyim sektörünün bir yıl içinde<br />

yaşadığı değişimi rakamlarla ortaya koydu.<br />

“Kalıcı konutlar tamamlanana kadar<br />

desteğimizi sürdüreceğiz”<br />

Depremde hayatını kaybedenleri anan Kaya,<br />

“Ülkemizin yaşadığı bu büyük felakette hayatını<br />

kaybedenleri rahmetle anıyor, ailelerine<br />

ve milletimize baş sağlığı diliyor, yaralanan<br />

vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun<br />

dileklerimizi iletiyoruz. Hiç kuşkusuz kayıplarımızın<br />

yerini doldurmamız mümkün değil ancak<br />

bu zorlu süreçte birbirimize destek olmanın ve<br />

dayanışmanın önemini bir an olsun unutmamalıyız.<br />

Elimizden gelenin en iyisini yaparak,<br />

yaraları birlikte sarmaya devam etmeliyiz. Biz<br />

TGSD olarak depremin ilk gününden itibaren<br />

bölgeye yardım elimizi uzattık. Adıyaman’da<br />

geçtiğimiz Nisan ayında açtığımız 310 konteynerlik<br />

yaşam merkezimizde misafir ettiğimiz<br />

vatandaşlarımız kalıcı konutlara geçiş yapana<br />

kadar desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.<br />

“Ülke genelinde yüzde 12,5,<br />

deprem bölgesinde yüzde 14,2<br />

istihdam kaybı yaşadık”<br />

Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hazır<br />

giyim sektörünün kalelerinden biri olduğunu<br />

söyleyen Kaya, “Depremin ardından geçen<br />

bir yılda istihdamdan üretime her alanda<br />

ciddi kayıplar yaşadık. Aslında bölgedeki<br />

iş yeri sayısında ciddi bir değişiklik olmadı.<br />

2022 yıl sonu itibarıyla bölgede 1.366 hazır<br />

giyim üreticisi varken 2023 sonunda bu sayı<br />

1.300’e geriledi. Firma sayısı en fazla Malatya,<br />

Adıyaman ve Hatay’da azaldı. Ancak<br />

firma sayısındaki düşüş yüzde 5’in altında<br />

kalırken istihdam yüzde 40 azalarak 143<br />

binden 90 bin seviyesine geriledi. Sektördeki<br />

toplam istihdamın yüzde 19,7’si deprem<br />

bölgesindeyken bu pay yüzde 14,2’ye indi.<br />

İstihdamın en fazla düştüğü şehirlerimiz<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


12<br />

PANORAMA<br />

Malatya ve Adıyaman. Bu düşüşte deprem<br />

nedeniyle yaşadığımız kayıpların ve göçün<br />

yanı sıra sektörümüzün istihdamının geçen<br />

yıl ülke genelinde yüzde 12,5 azalmasının da<br />

büyük etkisi var” diye konuştu.<br />

“Üretim yarı yarıya düştü, kapasite en fazla<br />

yüzde 40 oldu”<br />

Depremin hazır giyim üretimine ve kapasitesine<br />

etkisine de değinen Kaya şöyle devam<br />

etti; “2022 verilerine göre depremden<br />

etkilenen 11 ilimiz, yıllık 352 bin ton üretim<br />

ile ülkemizin toplam hazır giyim üretiminin<br />

yüzde 8,9’unu karşılıyordu. 2023 yılında ise<br />

11 ilin üretimi yaklaşık yüzde 50 gerileyerek<br />

175 bin tona indi ve toplam üretimdeki payı<br />

yüzde 4,5 oldu. Bu süreçte Türkiye’nin toplam<br />

üretimi de yüzde 3 azalarak 3,85 milyon<br />

tona indi. Öte yandan depremden önce<br />

bölgede yüzde 75 olan kapasite kullanımı<br />

2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10’a kadar<br />

indi. Kapasite kullanım oranı ikinci çeyrekte<br />

yüzde 20, üçüncü çeyrekte yüzde 30 ve son<br />

çeyrekte yüzde 40 olarak gerçekleşse de<br />

deprem öncesine göre hala çok gerideyiz.”<br />

“En büyük ihracat kaybı Kahramanmaraş,<br />

Hatay ve Diyarbakır’da”<br />

İhracat rakamlarını da açıklayan Kaya,<br />

“2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,2<br />

düşüşle 19,2 milyar dolar ihracat yapan Türk<br />

hazır giyim sektörü, deprem bölgesinde<br />

de yüzde 11’lik gerileme yaşadı. Buna göre<br />

2022 yılında 541 milyon dolar olan deprem<br />

bölgesi ihracatı, 2023’te 482 milyon dolara<br />

indi. Bölgede ihracatın en çok gerilediği<br />

iller Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır<br />

oldu” açıklamasında bulundu.<br />

“Finans kuruluşlarının desteğine, kamunun<br />

düzenlemelerine ihtiyaç var”<br />

Türk hazır giyim sektörünün 2023 yılında<br />

yaşadığı kaybın ardından bu yılın ikinci yarısı<br />

itibarıyla toparlanma sürecine gireceğini öngördüklerini<br />

söyleyen TGSD Başkanı Kaya şunları<br />

söyledi; “Tüm bölgelerimizde olduğu gibi<br />

deprem bölgesindeki üreticilerimizin toparlanması<br />

için de çeşitli desteklere ihtiyaç var.<br />

Her şeyden önce finansmana ve kredilere<br />

erişimde yaşanan sıkıntılar, çarkların dönmesini<br />

zorlaştırıyor. Sektörün en önemli ihtiyaçlarından<br />

biri olan ihracat kredilerinde yeterli ve<br />

uygun koşullar sağlanamıyor. Ayrıca ihtiyaç<br />

duyan firmalar, mevcut kredi borçları için<br />

yapılandırma bekliyor. Özetle bölgemizin<br />

yeniden ayağa kalkması için finans kuruluşlarının<br />

desteğine ve kamunun iyileştirici düzenlemelerine<br />

ihtiyaç var. Bu düzenlemeler,<br />

depremin ilk dönemlerinden bu yana devam<br />

eden nitelikli istihdam sorununun çözümüne<br />

de önemli katkı sağlayacaktır.”<br />

“Production dropped by half, capacity was<br />

at most 40 percent”<br />

Kaya, touching on the influence of the earthquake<br />

on ready-made clothing production<br />

and capacity, continued as follows “According<br />

to data of 2022, our 11 provinces affected<br />

by the earthquake covered 8.9 percent<br />

of our country’s total ready-made clothing<br />

production with an annual production of 352<br />

thousand tons. In 2023, the production of 11<br />

provinces decreased by approximately 50<br />

percent to 175 thousand tons and their share<br />

in total production was 4.5 percent. During<br />

this period, Turkey’s total production decreased<br />

by 3 percent to 3.85 million tons. On the<br />

other hand, capacity utilization in the region,<br />

which was 75 percent before the earthquake,<br />

decreased to 10 percent in the first quarter<br />

of 2023. Although the capacity utilization<br />

rate was 20 percent in the second quarter, 30<br />

percent in the third quarter and 40 percent in<br />

the last quarter, we are still far behind compared<br />

to before the earthquake.”<br />

“The largest export loss is in<br />

Kahramanmaraş, Hatay and Diyarbakır”<br />

Kaya, announcing the export figures, said<br />

“The Turkish ready-made clothing sector,<br />

which exported 19.2 billion dollars in 2023<br />

with a decrease of 9.2 percent compared<br />

to the previous year, also experienced<br />

an 11 percent decline in the earthquake<br />

zone. Accordingly, exports of the earthquake<br />

zone, which was 541 million dollars in<br />

2022, decreased to 482 million dollars in<br />

2023. The provinces where exports decreased<br />

the most in the region were Kahramanmaraş,<br />

Hatay and Diyarbakır.”<br />

“There is a need for support from financial<br />

institutions and public regulations”<br />

TGSD President Kaya, stating that they predict<br />

that the Turkish ready-made clothing<br />

sector will enter a recovery process as of<br />

the second half of this year after the loss<br />

it experienced in 2023, said “As in all our<br />

regions, various supports are needed for the<br />

recovery of our producers in the earthquake<br />

zone. First of all, difficulties in accessing<br />

finance and loans are making it difficult for<br />

the wheels to turn. Adequate and appropriate<br />

conditions cannot be provided for<br />

export credits, which are one of the most<br />

important needs of the sector. Furthermore,<br />

companies in need are waiting for restructuring<br />

of their existing loan debts. In summary,<br />

in order for our region to get better, the support<br />

from financial institutions and remedial<br />

public regulations are needed. These regulations<br />

will make a significant contribution<br />

to the solution of the qualified employment<br />

problem that has been ongoing since the<br />

early stages of the earthquake.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


14<br />

PANORAMA<br />

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı<br />

ziyaretçilerini bekliyor<br />

100’ün üzerinde ülkeden 13 binin üzerinde profesyonel<br />

alıcıyı ağırlamayı hedefleyen fuarda,<br />

alım heyeti organizasyonu için de çalışmalar<br />

tüm hızıyla devam ediyor.<br />

Her yıl Tüyap Fuar ve Kongre<br />

Merkezi’nde düzenlenen<br />

Türkiye’nin en büyük iplik<br />

sektörü fuarı Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı 20.<br />

yılını kutluyor. 22-24 Şubat<br />

<strong>2024</strong> tarihleri arasında<br />

düzenlenecek olan fuar, bu<br />

yıl da sektörün bir numaralı<br />

tercihi olmaya hazırlanıyor.<br />

Doğadan aldığı ilhamla geleceğe ışık tutuyor<br />

Doğadan aldığı ilhamla daha sürdürülebilir<br />

bir gelecek konusuna dikkat çeken fuarda bu<br />

yıl da 2023 yılında olduğu gibi bir sergi alanı<br />

açılacak. Fuar katılımcılarını doğa dostu<br />

üretim süreçleri ile ürettikleri, doğaya saygılı<br />

iplikleri ve bu ipliklerden elde edilen ürünlerin<br />

sergileneceği alanda, ziyaretçiler orman,<br />

deniz ve toprak temalarıyla karşılaşacak. Trend<br />

renklerin, son teknoloji ile üretilmiş ipliklerin tek<br />

platformda yer alacağı fuar için heyecanlı<br />

hazırlıklar sürüyor.<br />

Fuar bileti için avantajlı dönem devam ediyor<br />

Yalnızca fuarın web sitesinden alınabilecek<br />

olan fuar biletlerinde avantajlı dönem devam<br />

ediyor. Fuarı ziyaret etmek isteyen sektör profesyonelleri<br />

21 Şubat tarihine kadar, 4 gün boyunca<br />

geçerli olacak indirimli biletlerini alabilirler.<br />

Tüm sektörün heyecanla beklediği fuarda<br />

buluşmak üzere...<br />

20. Yılında her zamankinden daha güçlü<br />

Bu yıl 20. yılını kutlayacak olan fuar, açılan yeni<br />

salonları ile daha da güçlü bir yıl geçireceğinin<br />

sinyallerini veriyor. 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu salonlarda<br />

600’den fazla katılımcıya ev sahipliği yapmaya<br />

hazırlanan fuarda satışlar tüm hızıyla devam<br />

ediyor. Her türlü iplik çeşidini bir arada alıcıya<br />

sunma imkanı veren fuarda bu yıl çok geniş bir<br />

ürün yelpazesi ziyaretçilerini bekleyecek.<br />

Uluslararası ticaret platformu olma konumunu<br />

sürdürecek<br />

2023 yılında 86 ülkeden profesyonel alıcıyı katılımcıları<br />

ile bir araya getiren fuarda şimdiden<br />

94 ülkeden ziyaretçi kaydı bulunuyor. Her yıl<br />

mevcut coğrafyaların yanı sıra yeni coğrafyalardan<br />

da alıcıları katılımcıları ile buluşturmayı<br />

hedefleyen fuar bu yıl ülke çeşitliliği açısından<br />

da katılımcılarını memnun etmeyi bekliyor.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


16<br />

PANORAMA<br />

Tekstil sektörü yeniden<br />

yükseliş için düğmeye bastı<br />

Textile industry pulled<br />

the trigger on a rise again<br />

2023 yılı 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın felaketinin ardından geçen 1 yıllık süreci<br />

değerlendiren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Yaşanan zor süreçleri daha fazla yatırım, daha fazla<br />

üretim ve daha fazla istihdam atağı ile güçlenerek atlattık. Birlik olup, ülke menfaatine<br />

olan politikaları uygularsak yine yapabiliriz, buna yürekten inanıyoruz” dedi.<br />

Ahmet Öksüz, Chairman of the Board of Directors of Istanbul Textile and Raw<br />

Materials Exporters Association (İTHİB), evaluating the 1-year period following the<br />

disaster of the century, occurred on <strong>February</strong> 6, 2023, said “We have overcome the<br />

difficult times by getting stronger with more investment, more production and more<br />

employment moves. We can do it again if we unite and apply policies that are in<br />

the interest of the country, we believe this wholeheartedly,”<br />

6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin üzerinden<br />

bir yıl geçti. Yaşanan deprem felaketi başta deprem<br />

bölgesindeki şehirler olmak üzere ülkenin<br />

tamamını etkiledi. Deprem sonrasında devletin<br />

tüm kesimlerinden sivil toplum kuruluşlarına<br />

kadar herkes yaraları sarmak için seferber oldu.<br />

Konu ile ilgili değerlendirmeler yapan İstanbul<br />

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği<br />

(İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz,<br />

“Ülkemiz, 6 Şubat tarihinde yer kürede yaşanan<br />

en büyük afetlerden biri olan deprem felaketi ile<br />

karşı karşıya kaldı. Yaşanan depremin ardından<br />

gelişen süreçte devletimizin ve sektörümüzün el<br />

birliği ile Kahramanmaraş’ta üretimin büyük bir<br />

kısmı yeniden devreye alındı. Bölge, Türkiye’nin<br />

üretim gücü bakımından büyük bir önem taşıyordu.<br />

Bu kapsamda deprem sonrasında bölgede<br />

hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını da<br />

söylememiz gerekiyor. Bölgeye ne kadar destek<br />

olursak üretim gücümüz o kadar yükselir” dedi.<br />

82,5 milyar dolarlık sektörü besliyor<br />

Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında<br />

gelen Kahramanmaraş’ın ihracatının 2023 yılında<br />

yüzde 30 gerilediğine dikkat çeken Ahmet Öksüz,<br />

One year has passed since the<br />

earthquake disaster on <strong>February</strong> 6,<br />

2023. The earthquake disaster affected<br />

the entire country, especially<br />

the cities in the earthquake zone.<br />

After the earthquake, everyone from<br />

all segments of the state to non-governmental<br />

organizations mobilized<br />

to heal the wounds. Ahmet Öksüz,<br />

Chairman of the Board of Directors<br />

of Istanbul Textile and Raw Materials<br />

Exporters Association (İTHİB) making<br />

evaluations on the subject, said “Our<br />

country faced an earthquake disaster,<br />

one of the biggest disasters in the<br />

world, on <strong>February</strong> 6. In the process<br />

experienced after the earthquake, a<br />

large part of the production in Kahramanmaraş<br />

was restarted with the<br />

cooperation of our state and sector.<br />

The region was of great importance<br />

in terms of Turkey’s production power.<br />

In this context, we need to say that<br />

there was a rapid recovery process in<br />

the region after the earthquake. The<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 17<br />

more we support the region, the more<br />

our production power will increase.”<br />

It supports the 82.5 billion dollar sector<br />

Ahmet Öksüz, pointing out that the<br />

exports of Kahramanmaraş, one of the<br />

cities, which were most affected by the<br />

earthquake, decreased by 30 percent<br />

in 2023, said “Despite the disruption<br />

of production from Kahramanmaraş,<br />

losses in employment and contractions<br />

in global trade, more than 1 billion<br />

dollars of exports were achieved in<br />

2023. Our textile sector was one of<br />

the sectors most negatively affected<br />

by the disaster. In addition to being<br />

an exporter in the textile sector, our<br />

city of Kahramanmaraş is a strategic<br />

city for our textile sector, supporting<br />

Turkey’s 82.5 billion dollars of textile and<br />

ready-made clothing production and<br />

supplying raw materials to our sectors<br />

in the domestic market. During this<br />

period, Kahramanmaraş’s textile and<br />

ready-made clothing sector exports<br />

decreased by 30 percent and reached<br />

approximately 700 million dollars.”<br />

‘We succeeded before,<br />

we can do again’<br />

Ahmet Öksüz, underlining that the<br />

earthquake disaster that occurred<br />

at the beginning of 2023 had a great<br />

impact on exports, said “After the<br />

disaster in <strong>February</strong>, the markets stopped<br />

for a while. When the recovery<br />

process began, a global economic<br />

recession came into play. As the<br />

textile sector, we closed 2023 with an<br />

export of 11.6 billion dollars, decreasing<br />

by 10 percent compared to 2022.<br />

We are one of the few countries in the<br />

world that can carry out all stages<br />

from cotton production to ready-made<br />

clothing production. We have also<br />

faced a global demand contraction<br />

in previous years. However, with the<br />

cooperation of the private sector<br />

and our state, we emerged stronger<br />

from all the contractions and political<br />

and economic instability in our<br />

nearby geography. We overcame the<br />

difficult times by becoming stronger<br />

with more investment, more production<br />

and more employment. The<br />

textile sector, one of Turkey’s leading<br />

sectors, will continue to produce and<br />

contribute to our country’s economy<br />

in this temporary period, as in its past<br />

experiences. We will come out of these<br />

difficult days even stronger.”<br />

“Kahramanmaraş’tan üretimlerin aksamasına,<br />

istihdamdaki kayıplara ve küresel ticaretteki<br />

daralmalara rağmen 2023 yılında 1 milyar doların<br />

üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Yaşanan felaketten<br />

en olumsuz etkilenen sektörlerin başında ise<br />

tekstil sektörümüz geldi. Kahramanmaraş şehrimiz<br />

tekstil sektöründe ihracatçı olmasının yanında<br />

Türkiye’nin 82,5 milyar dolar tekstil ve hazırgiyim<br />

üretimini besleyen, sektörlerimize iç piyasada<br />

hammadde tedariki sağlayan, tekstil sektörümüz<br />

açısından stratejik bir şehrimiz. Bu dönemde<br />

Kahramanmaraş’ın tekstil ve hazırgiyim sektörü<br />

ihracatı yüzde 30 gerileyerek yaklaşık 700 milyon<br />

dolar seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.<br />

‘Daha önce başardık, yine başarırız’<br />

2023 yılının henüz başında yaşanan deprem felaketinin<br />

ihracata etkisinin büyük olduğunun altını<br />

çizen Ahmet Öksüz, “Şubat ayında yaşanan felaketin<br />

ardından piyasalar bir süre durdu. Toparlanma<br />

sürecine girildiğinde ise küresel ölçekte<br />

yaşanan ekonomik resesyon devreye girdi. Tekstil<br />

sektörü olarak 2023 yılını 2022’ye göre yüzde 10<br />

gerileyerek 11,6 milyar dolarlık ihracatla kapattık.<br />

Dünyada pamuk üretiminden hazırgiyim üretimine<br />

kadar tüm aşamaları gerçekleştirebilen<br />

birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Geçmiş yıllarda da<br />

küresel talep daralması ile karşı karşıya kalmıştık.<br />

Ancak özel sektör ve devletimizin el birliği ile tüm<br />

yaşanan daralmalardan, yakın coğrafyamızdaki<br />

siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan güçlenerek<br />

çıktık. Yaşanan zor süreçleri daha fazla yatırım,<br />

daha fazla üretim ve daha fazla istihdam atağı<br />

ile güçlenerek atlattık. Türkiye’nin lokomotif<br />

sektörlerinden olan tekstil sektörü geçmişteki<br />

deneyimlerinde de olduğu gibi bu geçici süreçte<br />

de üretmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya<br />

devam edecektir. Zor günlerden daha da<br />

güçlenerek çıkacağız” ifadelerini kullandı.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


18<br />

PANORAMA<br />

İnovasyon ve tasarımın kalbi<br />

Bursa’da atacak<br />

Katma değerli ihracat için inovasyon ve tasarım<br />

kültürünü oluşturmayı amaçlayan Uludağ Tekstil<br />

İhracatçıları Birliği (UTİB), TechXtile Platformu<br />

kapsamında iki projesi için geri sayıma geçti.<br />

TechXtile İnovasyon Ligi için başvuruları başlatan<br />

UTİB, bu program ile sektördeki teknolojik<br />

yenilikleri ve değişimleri mercek altına alırken,<br />

şirketlerin inovasyon odaklı gelişimine de katkı<br />

sağlamayı amaçlıyor. TechXtile Start-Up Challenge<br />

ise yeni teknoloji ve metotların üretime<br />

dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması,<br />

üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve<br />

tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması<br />

hedefiyle bu yıl beşinci kez düzenlenecek.<br />

İki farklı kategoride gerçekleşecek etkinlik için<br />

ön elemeler tamamlandı. TechXtile Start-Up<br />

Challenge’ın fikir aşamasındaki girişimleri<br />

kapsayan (Level-Up) kategorisinde ön elemeyi<br />

20 proje geçerken, Fikir aşamasını geçerek ticarileşmiş<br />

girişimler (Scale-Up) kategorisinde ise 10<br />

proje ön elemeyi geçmeyi başardı.<br />

“Artan rekabet koşullarında yenilikçi fikirlerin<br />

hayata geçirilmesine öncülük etmek istiyoruz”<br />

’TechXtile Start Up Challenge ile tekstil ve hazır<br />

giyim sektörlerinde girişimcilik ekosistemini<br />

oluşturmak ve girişimcileri sektöre kazandırmak<br />

istediklerinin altını çizen UTİB Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye’nin<br />

tekstil sektörü odağındaki tek tekno-girişim<br />

programını gerçekleştirmekten büyük mutluluk<br />

ve gurur duyuyoruz. En büyük arzumuz girişimcilerimiz<br />

ve sektörümüzün gelişimine katkı<br />

sağlamak, artan rekabet ve sürekli yenilenen<br />

piyasa koşullarında yenilikçi fikirlerin hayata<br />

geçirilmesine öncülük etmek. Böylece uygulanabilir,<br />

ölçülebilir, dış ticaret fazlası ve cari<br />

fazla oluşumunu destekleyen fikirleri sektörün<br />

sorunlarına çözüm getiren teknolojilerle<br />

ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz.<br />

TechXtile Start-Up Challenge’a katılım<br />

sağlayan herkese teşekkür ediyor, finalistlerimize<br />

sonraki aşamada başarılar diliyoruz” dedi.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


20<br />

PANORAMA<br />

18 – 21 Ocak <strong>2024</strong> tarihleri arasında Kahire Uluslararası Kongre Merkezi’nde<br />

başarıyla gerçekleştirilen Egy Stitch & Tex Fuarı’nda firmalarımızın son teknolojileri,<br />

inovasyon ve yenilikleri ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.<br />

The latest technologies, innovations and novelties of our companies attracted<br />

great attention from the visitors at the Egy Stitch & Tex Fair, which was successfully held<br />

at the Cairo International Congress Center between 18 and 21 January <strong>2024</strong>,.<br />

Mısır’da Türk rüzgarı<br />

Turkish breeze in Egypt<br />

Vision Fairs ile Türkiye temsilciliği Lead Exhibitions<br />

tarafından organize edilen uluslararası tekstil ve<br />

konfeksiyon makinaları, baskı teknolojileri, kumaş,<br />

iplik ve aksesuar fuarı Egy Stitch & Tex, 18 – 21 Ocak<br />

<strong>2024</strong> tarihleri arasında Kahire Uluslararası Kongre<br />

Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin<br />

büyük rağbet gösterdiği fuara toplamda 52 Türk<br />

firması 1.500 metrekarenin üzerinde bir katılımla<br />

adeta şov gerçekleştirdi. 6 salonda 500’ün üzerinde<br />

uluslararası markanın katılımıyla gerçekleşen<br />

fuarda stand alan Türk <strong>Konfeksiyon</strong> Otomasyon<br />

Makine imalatçısı firmalar, gördükleri yoğun ilgiden<br />

dolayı memnun olduklarını belirttiler. Fuara<br />

KOMİD üyesi AVTECH, DMS, EFATECH, EPA, FAYMAK,<br />

Egy Stitch & Tex, which is the international<br />

textile and apparel<br />

machinery, printing technologies,<br />

fabric, yarn and accessories fair,<br />

and organized by Vision Fairs and its<br />

Turkey representative Lead Exhibitions,<br />

was successfully held at the<br />

Cairo International Congress Center<br />

between 18 - 21 January <strong>2024</strong>. A<br />

total of 52 Turkish companies participated<br />

in the fair, Turkey showed big<br />

interest, fairly showed off on an area<br />

of over 1,500 square meters. Turkish<br />

Garment Automation Machinery<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 21<br />

manufacturing companies, which<br />

took stands at the fair, held in 6 halls<br />

with the participation of more than<br />

500 international brands, stated that<br />

they were pleased with the intense<br />

interest they received. KOMİD<br />

members, AVTECH, DMS, EFATECH,<br />

EPA, FAYMAK, ILGAR, LGM, MALKAN,<br />

MCN, MESEL, OZON DENİM, ROBOTE-<br />

CH, TEMS, ULUSSAN, ÜN-TAŞ, YAZICI<br />

and YENİCİ companies attended<br />

the fair with their stands; EXTREM,<br />

ÖZBİLİM, ÖZER and TİMTAŞ companies<br />

participated with their dealers.<br />

The fair, Turkey showed great interest,<br />

approached the density of Turkish<br />

participation in previous years with<br />

the improvement of the political climate<br />

and the elimination of the visa<br />

problem. Cairo Turkish Trade Counselor<br />

Hakan Atay, came to visit the<br />

fair, visited the Turkish participants<br />

one by one and made contacts with<br />

KOMİD President Haluk Akın.<br />

Intense interest in new technologies<br />

The fair, organized to bring together<br />

participants with textile and apparel<br />

manufacturers from Egypt and<br />

surrounding countries, also hosted<br />

important business connections. This<br />

year, more than 30,000 professional<br />

visitors visited the stands in 4 days<br />

at the fair, which reached a record<br />

ILGAR, LGM, MALKAN, MCN, MESEL, OZON DENİM,<br />

ROBOTECH, TEMS, ULUSSAN, ÜN-TAŞ, YAZICI ve<br />

YENİCİ firmaları stantlarıyla; EXTREM, ÖZBİLİM, ÖZER<br />

ve TİMTAŞ firmaları ise bayilikleriyle katılım sağladı.<br />

Türkiye’nin büyük ilgi gösterdiği fuar, siyasi iklimin<br />

düzelmesi ve vize sorununun da ortadan kalkması<br />

ile eski yıllardaki Türk katılım yoğunluğuna yaklaştı.<br />

Fuarı ziyarete gelen Kahire Türk Ticaret Müşaviri<br />

Hakan Atay, Türk katılımcıları KOMİD Başkanı Haluk<br />

Akın ile tek tek ziyaret ederek temaslarda bulundu.<br />

Yeni teknolojilere yoğun ilgi<br />

Katılımcılarını, Mısırlı ve çevre ülkelerdeki tekstil ve<br />

konfeksiyon üreticileri ile bir araya getirmek amacıyla<br />

düzenlenen fuar, önemli iş bağlantılarına da<br />

ev sahipliği yaptı. Bu yıl 4.000 metrekarelik çadırın<br />

da kurulmasıyla rekor katılımcı ve ziyaretçiye ulaşan<br />

fuarı, 4 günde 30.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçi<br />

stantları ziyaret etti. Toplamda 2.000 farklı markanın<br />

sergilendiği fuarda 15 ülkenin ürünleri ziyaretçiyle<br />

buluştu. Fuarda dikkat çeken bir diğer unsur<br />

ise Mısır dışında 16 ülkeden daha ziyaretçinin fuarı<br />

gezmesi oldu. Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong> Makineleri için<br />

MENA bölgesinin lider fuarı olan EGY STITCH&TEX fuarı,<br />

sektörün gelişimine yol göstermekte ve endüstriyel<br />

yenilikleri öne çıkarmaktadır. Tekstil makineleri,<br />

konfeksiyon makineleri, yedek parçalar, yan sanayi<br />

ürünleri, kimyasallar, kumaş ve iplikçilerden oluşan<br />

Türk katılımcıları yoğun ziyaretçi ilgisinden dolayı da<br />

memnun olarak fuardan ayrıldı. Markaların son teknolojileri,<br />

inovasyon ve yenilikleri fuarda görücüye<br />

çıktı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başta<br />

Mısır ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere, Doğu, Batı<br />

ve Güney Afrika’dan da alım heyetlerini ağırlayan<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


22<br />

PANORAMA<br />

Tekstil ve konfeksiyon makineleri için MENA bölgesinde düzenlenen<br />

Egy Stitch & Tex Fuarı, yüksek iş hacmiyle Türk ve uluslararası üreticileri<br />

buluşturdu ve yeni network fırsatları sundu.<br />

Egy Stitch & Tex Fair, which was held in the MENA region for textile and<br />

garment machinery, brought together Turkish and international manufacturers<br />

with high business volume and presented new networking opportunities.<br />

fuar, yüksek iş hacmiyle Türk ve uluslararası üreticileri<br />

buluşturdu ve yeni network fırsatları sundu.<br />

Fırsatları değerlendirmek<br />

Mısır’da yaşanan dolar artışı, ucuz iş gücü ve devlet<br />

teşvikleri ülkeyi özellikle tekstilde yabancı markalar<br />

için bir üretim üssü haline getirdi. Son dönemde<br />

yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek artık Mısır’ın<br />

bir devlet politikası. 110 milyonluk nüfusu ve ucuz<br />

iş gücünün yanı sıra Afrika, Avrupa ve Amerika’ya<br />

yapılan ticaretteki gümrük avantajı ülkeyi cazip<br />

kılıyor. Mısır’da tam 9 adet serbest ticaret bölgesi<br />

number of participants and visitors<br />

with the establishment of a 4,000<br />

square meter tent. Products from 15<br />

countries met with visitors at the fair,<br />

where a total of 2,000 different brands<br />

were exhibited. Another striking<br />

event of the fair was that visitors from<br />

16 countries except Egypt visited<br />

the fair. EGY STITCH&TEX, the leading<br />

fair in the MENA region for Textile<br />

and Apparel Machinery, guides the<br />

development of the sector and highlights<br />

industrial innovations. Turkish<br />

participants, consisting of textile machinery,<br />

garment machinery, spare<br />

parts, sub-industry products, chemicals,<br />

fabric and yarn manufacturers,<br />

left the fair by being satisfied with<br />

the intense visitor interest. The latest<br />

technologies, innovations and novelties<br />

of the brands were showcased<br />

at the fair and attracted great interest<br />

from the visitors. The fair, which<br />

hosted purchasing delegations from<br />

Egypt and North African countries,<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


24<br />

PANORAMA<br />

bulunuyor ve Türkiye’den de birçok marka üretim<br />

üslerini buraya kaydırıyor. Tüm bu bilgiler ışığında<br />

yaşanan olumlu havayı ve Mısır’ın potansiyelini de<br />

düşündüğümüzde önümüzdeki yıl Egy Stitch&Tex<br />

fuarında daha da güçlü bir Türkiye katılımı kaçınılmaz.<br />

Yaklaşık 2,5 saatte ulaştığımız ve yüz yıllara<br />

dayanan ticari ilişkilerimiz bulunan ülkede Türk<br />

firmaları fırsatı kaçırmak istemiyor. Ticaret Bakanlığımızın<br />

da Mısır’ı <strong>2024</strong> yılında tekrar hedef ülke ilan<br />

etmesi birçok şeyin habercisi. Bu yıl gerçekleşen fuarda<br />

Türk firmaları tarafından 4 günde 9 konteyner<br />

makine ihracatı ve sayısız iş bağlantısı gerçekleşti.<br />

Mısır’ın Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong> makineleri ithalatında<br />

%19’luk bir artış olduğunu belirten fuar direktörü<br />

Haytham Rady; Mısır’ın nihai ürün ithalat yasağından<br />

dolayı bu rakamın artarak devam edeceği<br />

görüşünü bildirdi. Ayrıca fuarın son günü Haytham<br />

Rady; KOMİD Başkanı Haluk Akın’a fuara verdikleri<br />

destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.<br />

Fuarın organizatörü Vision Fairs bu yıl 7-9 Mayıs’ta<br />

Kazablanka/Fas’ta aynı fuarın bir diğer versiyonunu<br />

organize ediyor. Bu fuar da yine Türk firmaları<br />

tarafından oldukça rağbet görüyor.<br />

as well as from East, West and South<br />

Africa, brought together Turkish and<br />

international manufacturers with its<br />

high business volume and presented<br />

new networking opportunities.<br />

Evaluating opportunities<br />

The increase in the dollar, cheap<br />

labor and government incentives<br />

in Egypt have made the country a<br />

production base for foreign brands,<br />

especially in textiles. Recently, attracting<br />

foreign investors to the country is<br />

a state policy of Egypt. Beside its population<br />

of 110 million and its cheap<br />

labor force, its customs advantage<br />

in trade with Africa, Europe and America,<br />

makes the country attractive.<br />

There are 9 free trade zones in Egypt<br />

and many brands from Turkey are<br />

shifting their production bases here.<br />

Considering the positive atmosphere<br />

and the potential of Egypt in the<br />

light of all this information, a stronger<br />

Turkish participation in the Egy Stitch<br />

&Tex fair next year is inevitable. Turkish<br />

companies do not want to miss the<br />

opportunity in the country, which we<br />

can reach in approximately 2.5 hours<br />

and with which we have commercial<br />

relations dating back centuries. That<br />

our Ministry of Commerce declared<br />

Egypt as a target country again in<br />

<strong>2024</strong> is a harbinger of many things.<br />

9 container machinery exports and<br />

numerous business connections were<br />

made by Turkish companies in 4 days<br />

at the fair, which was held this year.<br />

Fair director Haytham Rady who<br />

stated that there was a 19% increase<br />

in Egypt’s Textile and Apparel<br />

machinery imports, expressed the<br />

opinion that this figure will continue<br />

to increase due to Egypt’s final<br />

product import ban. Also on the last<br />

day of the fair, Haytham Rady gave<br />

a plaque of appreciation to KOMİD<br />

President Haluk Akın for their support<br />

and contributions to the fair.<br />

Vision Fairs, the organizer of the fair,<br />

is organizing another version of the<br />

same fair in Casablanca/Morocco<br />

on 7-9 May this year. This fair is also<br />

showed interest by Turkish companies.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


26<br />

PANORAMA<br />

TEMS MAKİNA | AHMET TAKAK<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından<br />

ilgi gören ürünleriniz ve yeniliklerden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Fuarda sergilediğimiz Cep Flato Otomatı,<br />

Pile ve Pens Otomatı, Cep Karşılık Otomatı,<br />

Etek Otomatı başta olmak üzere dış<br />

giyim ile ilgili tüm otomatlarımız ziyaretçiler<br />

tarafından büyük ilgi gördü. Ürettiğimiz<br />

makinalar yüksek teknolojide olduğu için<br />

bu pazarda satış yapabileceğimizi düşünüyoruz.<br />

Ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi ve<br />

talepleri bizi çok mutlu etti.”<br />

Can you mention your products and<br />

innovations that attracted the attention of<br />

visitors at the Egypt Fair?<br />

“All of our automats related to outerwear,<br />

which we exhibited at the fair, especially the<br />

Pocket Flato Automatic, Pleat and Dart Automaton,<br />

Pocket Facings Automatic, and Skirt<br />

Automatic, attracted great attention from the<br />

visitors. We think that we can sell in this market<br />

because the machines we produce are high<br />

technology. We were very happy with the<br />

intense interest and demands of our visitors.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 27<br />

How did you see the Egyptian market and the<br />

performance of the fair in general?<br />

“Egypt is a country having low production<br />

costs. It is the center of attraction due to this.<br />

We are following the Egyptian market closely<br />

as it is a growing and open market for development.<br />

It will not disappoint the investments<br />

to be done to Egypt because of the technologically<br />

advanced Turkish machinery sector<br />

and that it is geographical proximity. I think it<br />

will be a much better fair if the Turkish companies<br />

are in a better location within the fair<br />

area with a better organization in the future<br />

fairs. Quality and innovative machines that<br />

are being produced in the Egyptian market,<br />

where the textile sector is developing, will<br />

definitely find a place in the market.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını<br />

genel olarak nasıl buldunuz?<br />

“Mısır üretim maliyetleri düşük olan bir<br />

ülke. Bundan kaynaklı cazibe merkezi.<br />

Büyüyen ve gelişime açık bir pazar olarak<br />

Mısır pazarını önemle takip ediyoruz.<br />

Teknolojik olarak gelişmiş olan Türk makine<br />

sektörünün ve coğrafi yakınlıktan dolayı<br />

Mısır’a yapılacak olan yatırımları boşa<br />

çıkarmayacaktır. Gelecek fuarlarda daha<br />

iyi bir organizasyonla Türk firmalarının fuar<br />

alanının içerisindeki konumu daha iyi bir<br />

lokasyonda olursa çok daha iyi bir fuar<br />

olacağını düşünüyorum. Tekstil sektörünün<br />

gelişmekte olduğu Mısır pazarında üretilen<br />

kaliteli ve yenilikçi makinalar, mutlaka<br />

pazarda yer bulacaktır.”<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


28<br />

PANORAMA<br />

EPA AKIN | OGÜN ÖZOL<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından ilgi gören ürünleriniz<br />

ve yeniliklerden bahseder misiniz?<br />

“Mısır fuarında bayimizin standın da bulunan EPA marka makinelerimizin<br />

dışında kendi standımızda Toria markamız olan<br />

dikişsiz teknoloji makinelerimizi sergiledik. Her iki grupta olan<br />

makinelerimize gösterilen ilgiden gayet memnun kaldık.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını genel olarak nasıl buldunuz?<br />

“Firma olarak Biz 2003’den beri Mısır’da bulunuyoruz. En son<br />

katıldığımız fuar daha önceden tahmin ettiğimiz gibi beklentilerimizi<br />

karşıladı. Fuar performansı olarak özelikle Afrika kıtası<br />

ağırlıklı olmak üzere tahmin ettiğimiz lokasyonlardan müşterilerimiz<br />

ile buluşma ve yeni makinelerimizi tanıtma imkanı bulduk.”<br />

Could you mention your<br />

products and innovations<br />

that attracted the<br />

attention of visitors at the<br />

Egypt Fair?<br />

At the Egypt fair, we<br />

exhibited our Toria brand,<br />

seamless technology<br />

machines, at our own<br />

stand in addition to our<br />

EPA brand machines at<br />

our dealer’s stand. We<br />

were very pleased with<br />

the interest shown to our<br />

machines in both groups.”<br />

How did you see the<br />

Egyptian market and the<br />

performance of the fair in<br />

general?<br />

“As company, we have<br />

been in Egypt since 2003.<br />

As we predicted, the last<br />

fair we attended met our<br />

expectations. As for the<br />

fair performance, we had<br />

the opportunity to meet<br />

with our customers and<br />

introduce our new machines<br />

from the locations we<br />

anticipated, especially in<br />

the African continent.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


30<br />

PANORAMA<br />

FAYMAK | KEMALETTİN KARSLI<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından ilgi gören<br />

ürünleriniz ve yeniliklerden bahseder misiniz?<br />

“Mısır fuarında en çok ilgiyi yeni geliştirdiğimiz<br />

transfer baskı presleri gördü, bu konuda oldukça<br />

yetersiz bilgiye sahip olduklarını görüyoruz. Baskı<br />

teknolojileri alanında maliyetleri en düşük baskı<br />

sistemleri ve üretimde en düşük maliyetle baskı<br />

yapmak için transfer presleri ideal çözüm sunmaktadır.<br />

Bu nedenle ilgi gördüler. Baskı teknolojileri<br />

çok gelişmis olsa da fayda maliyet hesabını daha<br />

çok ön plana çıkardıklarını görüyoruz. Geçmiş<br />

fuarlar ile karşılaştırdığımızda hala Mısır piyasası<br />

bu makinaları kullanmak için çok geç kaldıkları-<br />

Could you mention your products<br />

and innovations that attracted the<br />

attention of visitors at the Egypt Fair?<br />

“Our newly developed transfer<br />

printing presses attracted the most<br />

attention at the Egypt fair, and we<br />

see that they have very insufficient<br />

information on this subject. In the field<br />

of printing technologies, the printing<br />

systems with the lowest costs and<br />

transfer presses offer the ideal solution<br />

for printing at the lowest cost in production.<br />

For this reason, they attrac-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 31<br />

ted attention. Even though printing<br />

technologies are very advanced, we<br />

see that they emphasize cost-benefit<br />

calculations more. When we compare<br />

it with past fairs, we see that it is<br />

still too late for the Egyptian market to<br />

use these machines. For this reason,<br />

these transfer machines, which are<br />

being used in the Turkish market, are<br />

among the machine groups that will<br />

be preferred for the Egyptian market.”<br />

How did you see the Egyptian<br />

market and the performance<br />

of the fair in general?<br />

“Did the fair meet the expectations?<br />

Yes, it did, the participation was quite<br />

intense. However, just as every country<br />

has a development policy, the Egyptian<br />

state also has a policy. If you ask<br />

what it is, first of all, we see that Egypt<br />

implements a customs policy so that<br />

every product that is likely to come<br />

from abroad can be produced in<br />

Egyptian territory. For this reason, just<br />

exporting machinery without establishing<br />

a dealership system in the Egyptian<br />

market or finding ways to produce<br />

there makes high costs. Of course,<br />

I am saying this for the machines of<br />

the scale we produce. Unfortunately,<br />

if the products to be sent are priced<br />

below four or five thousand dollars on<br />

average in terms of value, it is inevitable<br />

situation to establish a dealership<br />

system as these products come at<br />

high costs with tax and freight costs.”<br />

Do you have any message in<br />

particular that you would like to state?<br />

“I would especially like to state that<br />

the Egyptian market definitely needs<br />

us, but it may take some time to<br />

make the conditions. I recommend<br />

all producers who have the opportunity<br />

and the conditions to establish<br />

a dealership or production system<br />

in Egypt, if they have the desire and<br />

budget to expand into such a foreign<br />

market. Considering that labor<br />

costs are at the level of 65 dollars in<br />

terms of minimum wage, the nearby<br />

geography and trust in Turkish goods<br />

will definitely not negate the investments<br />

to be made there.”<br />

nı görmekteyiz. Bu nedenle Türkiye piyasasında<br />

kullanılan bu transfer makinaları Mısır piyasası için<br />

öncelikli tercih edilecek makina gruplarındandır.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını<br />

genel olarak nasıl buldunuz?<br />

“Fuar beklentileri karşıladı mı evet karşıladı, katılım<br />

oldukça yoğun oldu. Ancak her ülkenin bir kalkınma<br />

politikası olduğu gibi Mısır devletinin de bir politikası<br />

var. Nedir o derseniz, öncelikle görüyoruz ki Mısır<br />

dışarıdan gelmesi muhtemelen her ürün için öncelikle<br />

Mısır topraklarında üretilebilmesi için bir gümrük<br />

politikası uyguluyor. Bu nedenle Mısır piyasasında<br />

bayilik sistemi kurmadan veya orada üretim yapma<br />

yollarını bulmadan sadece makina ihraç etmek çok<br />

maliyetler çıkartmaktadır. Tabi bunu bizim ürettiğimiz<br />

ölçekteki makinalar için söylüyorum. Gönderilecek<br />

ürünler değer anlamında ortalama dört veya<br />

beş bin dolarlar altında kalan fiyatlarda ise maalesef<br />

vergi ve navlun maliyetleri ile bu ürünler yüksek<br />

maliyetlere geldiğinden bayilik sistemi kurulması<br />

kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor.”<br />

Özellikle belirtmek istediğiniz herhangi<br />

bir mesajınız var mı?<br />

“Özellikle şunu belirtmek isterim, Mısır piyasası bize<br />

kesinlikle ihtiyaç duyuyor ama şartları oluşturmak<br />

biraz zaman alabilir. İmkanı olan ve şartları uygun<br />

olan tüm üreticilere böyle bir yurt dışı piyasasına<br />

açılmak istekleri ve bütçeleri varsa mutlaka Mısır’da<br />

bir bayilik veya üretim sistemi kurmalarını tavsiye<br />

ederim. İşçilik giderlerinin asgari ücret anlamında 65<br />

dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek yatırım için<br />

yakın çoğrafya ve Türk malına olan güven oraya yapılacak<br />

yatırımları kesinlikle boşa çıkartmayacaktır.”<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


32<br />

PANORAMA<br />

AVTECH MAKİNE | YÜCEL AVCI<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından ilgi gören ürünleriniz<br />

ve yeniliklerden bahseder misiniz?<br />

“Fuarda sunduğumuz yenilik OLE 821-BHA dünyada ilk olan<br />

mini burunlu Boxer Etek Reçme Otomatımız, özelikle çamaşırcı<br />

ve penye Tshirt imalatçıları tarafından ilgi gördü.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını genel olarak nasıl buldunuz?<br />

“Mısır fuarı beklentilerimizi karşıladı. Bayi anlaşması yaptık.<br />

Fuarı gayet başarılı bulduk. Mısır özellikle Türk imalatçıları<br />

için çok önemli bir pazar. Mevcut müşterileri ziyaret ederek<br />

yeniliklerimizi sunmamız gerekiyor.”<br />

Can you mention your<br />

products and innovations<br />

that attracted the attention<br />

of visitors at the Egypt Fair?<br />

“Our OLE 821-BHA<br />

mini-point Boxer Skirt<br />

Hemming Automatic,<br />

which is the first in the<br />

world and is the innovation<br />

we presented at the<br />

fair, attracted attention<br />

especially from underwear<br />

and combed cotton<br />

T-shirt manufacturers.”<br />

How did you see the<br />

Egyptian market and the<br />

performance of the fair in<br />

general?<br />

“The Egypt fair met our<br />

expectations. We made<br />

a dealer agreement.<br />

We found the fair very<br />

successful. Egypt is a very<br />

important market especially<br />

for Turkish manufacturers.<br />

We need to visit<br />

existing customers and<br />

present our innovations.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


34<br />

PANORAMA<br />

WERMAC ÜTÜ & TRANSFER BASKI MAKİNALARI<br />

HAKAN METİN<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından ilgi gören<br />

ürünleriniz ve yeniliklerden bahseder misiniz?<br />

“Firma olarak ilk kez Mısır fuarına katılıyoruz, Bizim<br />

ürün gruplarımız Hazır giyim ve <strong>Konfeksiyon</strong> Üreticilerinin<br />

ütüleme sistemlerinde kullandıkları makinaları<br />

kapsamaktadır. Fuarda en çok ilgi gören<br />

ürünlerimiz Transfer Baskı makinalarımız, Buhar<br />

jeneratörlerimiz ve Ütü Paskaralarımız ziyaretçiler<br />

tarafından incelendi. Fuarda ütüleme sistemlerindeki<br />

yenilikleri ziyaretçilerle paylaşıp, Türkiye’de<br />

üretilen ürünlerimizin, Avrupa standartlarında<br />

olduğunu kanıtlamış bulunduk.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını genel olarak<br />

nasıl buldunuz?<br />

“Fuar bizim için gayet başarılı geçti, yeni müşteriler<br />

ve firmamız için yeni bir pazar olarak Mısır’da bayilik<br />

ve acentelik görüşmeleri yaptık. Mısır pazarı,<br />

Could you mention your products<br />

and innovations that attracted the<br />

attention of visitors at the Egypt Fair?<br />

“As company, we are participating<br />

in the Egypt fair for the first time.<br />

Our product groups include the<br />

machines used by Ready-made<br />

Clothing and Apparel Manufacturers<br />

in their ironing systems. Our<br />

Transfer Printing machines, Steam<br />

generators and Ironing Mats, which<br />

are our products, attracted attention<br />

most at the fair, were examined<br />

by the visitors. We shared the innovations<br />

in ironing systems with the<br />

visitors at the fair and proved that<br />

our products produced in Turkey<br />

meet European standards.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 35<br />

How did you see the Egyptian<br />

market and the performance of the<br />

fair in general?<br />

“The fair was very successful for<br />

us; we held dealership and agency<br />

negotiations in Egypt as a new<br />

market for our company and new<br />

customers. The Egyptian market is<br />

a vibrant and good market for the<br />

textile machinery sector. We are<br />

contending with Chinese companies,<br />

which are our biggest competitors<br />

in this market.”<br />

Do you have any message in<br />

particular that you would like to state?<br />

“Egypt is a fine market; Turkish products<br />

are appreciated by customers.<br />

However, exporting to Egypt<br />

from Turkey is a bit of a hassle. If we<br />

make it easier to export by improving<br />

the commercial relations between<br />

the two countries, we will reach the<br />

place we deserve as Turkish companies<br />

in the Egyptian market.”<br />

tekstil makine sektörü için hareketli ve iyi bir Pazar.<br />

Bu pazarda en büyük rakibimiz olan Çinli firmalara<br />

karşı mücadele etmekteyiz.”<br />

Özellikle belirtmek istediğiniz herhangi bir<br />

mesajınız var mı?<br />

“Mısır güzel bir pazar, Türk malı ürünler müşteriler<br />

tarafından beğenilmekte. Fakat Mısır’a Türkiye’<br />

den ihracat yapmak biraz uğraştırıyor, İki ülke arasındaki<br />

ticari ilişkileri düzelterek ihracat yapmayı<br />

kolaylaştırırsak Mısır pazarında Türk firmaları olarak<br />

hak ettiğimiz bir yere ulaşmış oluruz.”<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


36<br />

PANORAMA<br />

UÇAR MAKİNA (UMA) | HAMDİ UÇAK<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından<br />

ilgi gören ürünleriniz ve yeniliklerden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Mısır, uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz<br />

ve marka bilinirliliğimizin üst seviyede olduğu<br />

bir ülke. Bu fuar bize ürün sergilemekten<br />

ziyade, müşterilerimiz ile ilişkilerimizi tazeleme<br />

ve daha da geliştirme fırsatı sundu.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını<br />

genel olarak nasıl buldunuz?<br />

“Hazır giyim üretiminin yeni yatırımlar<br />

ile birlikte daha da büyümekte olduğunu<br />

görüyoruz. Bu yıl düzenlenen fuarın<br />

içeriği ve katılımın yoğunluğu da bu<br />

gelişimi ve büyümeyi gösterdi. Fuar<br />

oldukça verimli geçti.”<br />

Can you mention your products and<br />

innovations that attracted the attention of<br />

visitors at the Egypt Fair?<br />

“Egypt is a country where we have been<br />

operating for many years and where our<br />

brand awareness is at a high level. This fair offered<br />

us the opportunity to refresh and further<br />

develop our relationships with our customers<br />

instead of exhibiting products.”<br />

How did you see the Egyptian market and the<br />

performance of the fair in general?<br />

“We see that ready-made clothing production<br />

is growing further with new investments. The<br />

content of this year’s fair and the intensity of<br />

participation also showed this development<br />

and growth. The fair was very productive.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


38<br />

PANORAMA<br />

UYSAL TEKSTİL MAKİNA | TAHSİN UYSAL<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından<br />

ilgi gören ürünleriniz ve yeniliklerden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Firma olarak Mısır fuarına ilk kez katılım<br />

gerçekleştirdik. Üretimini yapmış olduğumuz<br />

makinalar kumaş kalite kontrol makinaları,<br />

transfer baskı ve laminasyon makinaları,<br />

karton rulo& rolik makinaları gibi tekstilde<br />

kullanılan birçok makinanın üretimini başarılı<br />

bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Mısır<br />

fuarında sergilediğimiz kumaş kalite kontrol<br />

makinasının gördüğü muazzam ilginin yanı<br />

sıra transfer baskı ve laminasyon makinamız,<br />

J-box makinamız, kağıt dilimleme<br />

makinamız ve kumaş açma makinamız gibi<br />

diğer ürünlerimizin de almış olduğu pozitif<br />

tepkiler bizleri oldukça sevindirdi. Fuar<br />

süresince hem sergilemiş olduğumuz kalite<br />

kontrol makinası ile ve ürettiğimiz diğer makinalarımızla<br />

tekstilde kalite kontrol proseslerinin<br />

önemini, makinalarımızdaki yenilikçi<br />

Could you mention your products and<br />

innovations that attracted the attention of<br />

visitors at the Egypt Fair?<br />

“As company, we participated in the<br />

Egypt fair for the first time. We have been<br />

successfully producing many machines<br />

used in textiles, such as fabric quality<br />

control machines, transfer printing and<br />

lamination machines, cardboard roll &<br />

roller machines. In addition to the great<br />

interest that the fabric quality control machine<br />

got, we exhibited at the Egypt fair,<br />

we were also very pleased by the positive<br />

reactions received by our other products<br />

such as our transfer printing and lamination<br />

machine, J-box machine, paper slicing<br />

machine and fabric opening machine.<br />

During the fair, we showed our visitors the<br />

importance of quality control processes<br />

in textile, our innovative technologies and<br />

quality in our machines, with the quality<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 39<br />

control machine we exhibited and the other<br />

machines we produced, and we had<br />

the opportunity to exchange ideas.”<br />

How did you see the Egyptian market and<br />

the performance of the Fair in general?<br />

“The Egypt Fair was a very good fair for us<br />

and met our expectations. We were very<br />

pleased with the serious momentum in the<br />

textile sector in Egypt, the positive reaction<br />

we received from our visitors during the fair,<br />

and the feedback we received after the<br />

fair. We believe that we will find a place for<br />

ourselves in this market like Egypt, where the<br />

textile sector is accelerating, with the quality<br />

and innovative machines we produce.”<br />

Do you have any message in particular that<br />

you would like to state?<br />

Egypt is a strong location that can make<br />

new opportunities for textile machinery<br />

and is a market that should definitely be<br />

evaluated. Although customs transactions<br />

and procedures are tiring, we believe<br />

that these problems will disappear soon. If<br />

these problems are solved, we will reach<br />

the point we want by exporting more and<br />

more easily. Beside this, we will contribute<br />

to Egypt’s breakthrough in textile.”<br />

teknolojilerimizi ve kalitemizi ziyaretçilerimize<br />

göstermiş ve karşılıklı fikir alışverişinde<br />

bulunma fırsatı yakaladık.”<br />

Mısır pazarını ve Fuarın performansını<br />

genel olarak nasıl buldunuz?<br />

“Mısır fuarı bizim için gayet güzel ve<br />

beklentilerimizi karşılayan bir fuar oldu.<br />

Mısır’da tekstil sektöründeki ciddi ivmelenme,<br />

fuar esnasında ziyaretçilerimizden<br />

aldığımız olumlu reaksiyon ve fuar sonrasında<br />

bizlere ulaşan geri bildirimler bizleri<br />

çok sevindirdi. Mısır gibi tekstil sektörünün<br />

hızlandığı bu pazarda, üretmiş olduğumuz<br />

kaliteli ve yenilikçi makinalarımızla kendimize<br />

yer bulacağımıza inanıyoruz.”<br />

Özellikle belirtmek istediğiniz herhangi bir<br />

mesajınız var mı?<br />

“Mısır tekstil makinaları için gerçekten yeni<br />

fırsatlar oluşturabilecek güçlü bir lokasyon<br />

ve kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir<br />

pazar. Gümrük işlemleri ve prosedürler yoruyor<br />

olsa da yakın zamanda bu problemlerin<br />

ortadan kalkacağına inanıyoruz. Eğer bu<br />

sorunlar çözülürse daha fazla ve daha kolay<br />

ihracat yaparak istediğimiz noktaya gelmiş<br />

oluruz. Bununla birlikte Mısır’ın tekstildeki<br />

bu atılımına katkıda bulunmuş olacağız.”<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


40<br />

PANORAMA<br />

KAR-MAK | HASAN BOZKURT<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından<br />

ilgi gören ürünleriniz ve yeniliklerden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Fuarda en çok ilgi gören makinelerimizden<br />

ziyade genel olarak ilgi olduğunu söyleyebiliriz.<br />

Her yıl geliştirdiğimiz yeniliklerle<br />

berabere bütün ürün listemize olan ilgiden<br />

memnuniyet duyuyoruz.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını genel<br />

olarak nasıl buldunuz?<br />

Mısır fuarında genel anlamda memnun kaldık<br />

ancak Mısır pazarının da genel olarak<br />

dünya genelini etkileyen düşüşten etkilendiğini<br />

gözlemleyebiliyoruz. Fuara ziyaretçi<br />

katılımında bunu görebiliyoruz. Mevcut<br />

müşterilerimizle tekrar görüşme ve yeni müşteriler<br />

veya bağlantılar kurmak anlamında<br />

fuarın verimli geçtiğini düşünüyoruz.<br />

Can you mention your products and<br />

innovations that attracted the attention of<br />

visitors at the Egypt Fair?<br />

“We can say that there was general interest<br />

at the fair beside our most popular machines.<br />

“We are pleased with the interest in<br />

our entire product list, along with the innovations<br />

we develop every year.”<br />

How did you see the Egyptian market and<br />

the performance of the fair in general?<br />

We were generally satisfied with the Egyptian<br />

fair, but we can see that the Egyptian market<br />

was also affected by the decline that affected<br />

the world in general. We can see this in<br />

the visitor participation in the fair. We think<br />

that the fair was productive in terms of meeting<br />

with our existing customers again and<br />

establishing new customers or connections.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


42<br />

PANORAMA<br />

ULUSSAN MAKİNA | YAHYA ULU<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından<br />

ilgi gören ürünleriniz ve yeniliklerden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Ulussan Makina olarak Kasım 2019 tarihinde<br />

Adana’da faaliyete geçtik. Hem tekstil<br />

makineleri imalatı, hem de yedek parça<br />

satışı yapmaktayız. Ürün ve hizmetlerimizde<br />

üstün kalite anlayışını benimseyerek<br />

müşteri memnuniyetine önem veriyoruz.<br />

Memnun müşteri başarılı işletme anlayışını<br />

ilke edinerek faaliyet göstermekteyiz.<br />

Could you mention your products and<br />

innovations that attracted the attention of<br />

visitors at the Egypt Fair?<br />

“As Ulussan Makina, we started operating in<br />

Adana in November 2019. We both manufacture<br />

textile machinery and sell spare<br />

parts. We attach importance to customer<br />

satisfaction by adopting a superior quality<br />

approach in our products and services. We<br />

are operating by adopting the principle of<br />

satisfied customer and successful business.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 43<br />

We provide service to customers quickly<br />

and effectively with our expert employees.<br />

We determine the needs of our customers<br />

and optimize their business processes<br />

with customized technology solutions. We<br />

produce Automated Laser Pocket Flap<br />

Machine, Knife Pocket Flap Machine, Pocket<br />

Counter Sewing Machine, Automated<br />

Sason Dart Seam Machine, Long Sason<br />

Dart Seam Machine, Cover Automaton,<br />

Label Machine, Hidden Bridge Machine<br />

and Bridge Cleaning Machine. We aim to<br />

introduce our machines all over the world<br />

through both domestic and international<br />

channels. For this reason, we participate in<br />

domestic and international fairs.”<br />

How did you see the Egyptian market and<br />

the performance of the fair in general?<br />

“We participated in the EGY STITCH & TEX<br />

<strong>2024</strong> fair because it is an international fair.<br />

However, EGY STITCH & TEX <strong>2024</strong> fair was not<br />

an international fair and was a local fair.<br />

For this reason, it was far below our expectations.<br />

Although our machines attracted<br />

general attention, they did not meet our<br />

expectations because there were no potential<br />

customers. Since there was a logistics<br />

problem in the region, customers were not<br />

keen on the purchase. The small number of<br />

participants and the lack of potential customers<br />

were the biggest reasons why the fair<br />

did not meet our expectations.”<br />

Alanında uzman çalışanlar ile müşterilere<br />

hızlı ve etkili bir şekilde hizmet sunmaktayız.<br />

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek<br />

özelleştirilmiş teknoloji çözümleri ile iş<br />

süreçlerini optimize etmekteyiz. Otomasyonlu<br />

Lazerli Cep Fleto Makinası, Bıçaklı<br />

Cep Fleto Makinası, Cep Karşılığı Dikiş<br />

Makinası, Otomasyonlu Sason Pens Dikiş<br />

Makinası, Uzun Sason Pens Dikiş Makinası,<br />

Kapak Otomatı, Etiket Makinası, Gizli Köprü<br />

Makinası ve Köprü Temizleme Makinası<br />

üretimini gerçekleştirmekteyiz. Hem yurt<br />

içi hem de yurt dışı kanalları ile makinelerimizi<br />

tüm dünyada tanıtmak gayesindeyiz.<br />

Bu sebeple yurtiçi ve yurt dışı fuarlara<br />

katılım sağlamaktayız.”<br />

Mısır pazarını ve fuarın performansını genel<br />

olarak nasıl buldunuz?<br />

“EGY STITCH & TEX <strong>2024</strong> fuarına uluslararası<br />

bir fuar olması sebebiyle katılım<br />

sağladık. Fakat EGY STITCH & TEX <strong>2024</strong><br />

fuarı uluslararası nitelikte bir fuar değildi<br />

ve yerel bir fuardı. Bu sebeple beklentilerimizin<br />

çok altında kaldı. Makinalarımız,<br />

genel anlamda ilgi görmesine rağmen<br />

potansiyel müşteri olmadığı için beklentimizi<br />

karşılamadı. Bölgede lojistik sıkıntısı<br />

olduğu için müşteriler de bu sebeple satın<br />

alma işlemine sıcak bakmadılar. Katılımcı<br />

sayısının az olması ve potansiyel müşterinin<br />

eksikliği fuarın beklentilerimizi karşılamamasının<br />

en büyük sebebi olmuştur.”<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


44<br />

PANORAMA<br />

DMS TEKNOLOJİ | MUSTAFA DURAN<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından ilgi gören<br />

ürünleriniz ve yeniliklerden bahseder misiniz?<br />

“Fuarda görücüye çıkardığımız her makine büyük bir<br />

ilgiyle karşılandı. Kot grubu makinelerinden J dikiş makinemiz<br />

ve Arka Cep Dikme makinemiz çok ilgi gördü<br />

ve sevildi. Tişört grubunda çıkardığımız Polopat Makinemiz<br />

de büyük ilgi gördü. Firma olarak zaten yeniliğe,<br />

inovasyona odaklanan bir firmayız, bu da bulunduğumuz<br />

her alanda trendi takip etmemizi sağlıyor.”<br />

Mısır pazarını ve Fuarın performansını genel olarak<br />

nasıl buldunuz?<br />

“Mısır, gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir pazar.<br />

Biz de Mısır pazarını çok önemsiyoruz. Ülkenin kendi<br />

içinde olan ekonomik sıkıntılardan dolayı fuar beklentimizin<br />

altında verimde geçti ama yine de içinde<br />

olmaktan mutluluk duyduğumuz bir fuardı. Ayrıca,<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> & <strong>Teknik</strong> Derginizde firmamıza bu köşeyi<br />

ayırdığınız için teşekkür ederiz.”<br />

Could you mention your<br />

products and innovations that<br />

attracted the attention of visitors<br />

at the Egypt Fair?<br />

“Every machine we displayed at<br />

the fair was met with great interest.<br />

Our J sewing machine and<br />

Rear Pocket Sewing machine,<br />

from the denim group machines,<br />

attracted much attention and<br />

were liked. Our Polopat Machine,<br />

which we introduced in the<br />

T-shirt group, also attracted great<br />

attention. As company, we are<br />

already a company that focuses<br />

on novelty, innovation, and that<br />

allows us to follow the trend in<br />

every field we are in.”<br />

How did you see the Egyptian<br />

market and the performance of<br />

the Fair in general?<br />

“Egypt is a market that is growing<br />

and developing day by day. We<br />

also attach great importance<br />

to the Egyptian market. Due to<br />

the economic difficulties in the<br />

country, the fair was less productive<br />

than we expected, but it was<br />

still a fair that we were happy to<br />

be a part of. Besides, we thank<br />

you for dedicating this column to<br />

our company in your <strong>Konfeksiyon</strong><br />

& <strong>Teknik</strong> Magazine.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


46<br />

PANORAMA<br />

VOLTRAN GROUP | HAKKI BAYATLI<br />

Mısır Fuarı’nda, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi<br />

gören ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Fuarda<br />

sunduğunuz yeniliklerden bahseder misiniz?<br />

“Elektrikli tampon baskı makinalarımızı ve tekstil dikiş otomatlarımızı<br />

fuarda sergiledik. En çok ilgi gören makinalarımız<br />

elektrikli tampon baskı makinalarımız oldu. Makinalarımızın<br />

elektrikli olması kompresöre ihtiyaç duymaması ve ev<br />

elektriği ile her ortamda çalışabilmesi en yenilikçi yanıydı.”<br />

Fuar, beklentilerinizi karşıladı mı? Mısır pazarını ve<br />

fuarın performansını genel olarak nasıl buldunuz?<br />

“Genel olarak beklentilerimizi karşıladı diyebilirim. Mısır pazarının<br />

yükselen bir pazar olduğu çok açık ancak Türkiyeli<br />

üreticilerin Çinli üreticilerle fiyat rekabetinde dezavantajlı<br />

olduğunu söyleyebilirim. Buradaki handikabını teknik<br />

avantajlarıyla, kalitesiyle ve servis hizmetiyle aşabilen<br />

firmaların pazarda başarılı olabileceğini düşünüyorum.”<br />

Özellikle belirtmek istediğiniz herhangi bir mesajınız var mı?<br />

“İki ülke arasında ticaret anlaşmalarının yapılması var<br />

olan potansiyelin değerlendirilmesi açısından çok<br />

önemlidir. Bu nedenle firmamızın da üyesi olduğu<br />

KOMİD’in tüm üyelerinin deneyimlerini ilgili kurumlarla<br />

paylaşması sürece olumlu katkı sunabilir.”<br />

Could you give information<br />

about the products that<br />

attracted the most attention from<br />

visitors at the Egypt Fair? Could<br />

you mention the innovations you<br />

presented at the fair?<br />

“We exhibited our electric<br />

pad printing machines and<br />

textile sewing automats at the<br />

fair. Our machines that attracted<br />

interest most were our electric<br />

pad printing machines.<br />

That they were electric, they<br />

do not need a compressor,<br />

and they could work in any<br />

environment with home electricity<br />

was the most innovative<br />

aspect of our machines.”<br />

Did the fair meet your<br />

expectations? How did you<br />

see the Egyptian market and<br />

the performance of the fair in<br />

general?<br />

“I can say that it generally met<br />

our expectations. It is clear that<br />

the Egyptian market is a rising<br />

market, but I can say that Turkish<br />

producers are at a disadvantage<br />

in price competition<br />

with Chinese producers. I think<br />

that the companies that can<br />

overcome the handicaps here<br />

with their technical advantages,<br />

quality and service can be<br />

successful in the market.”<br />

Do you have any message<br />

in particular that you would<br />

like to state?<br />

“That the trade agreements are<br />

made between the two countries<br />

is very important in terms of<br />

utilizing the existing potential.<br />

For this reason, that all members<br />

of KOMİD, of which our company<br />

is a member, share their<br />

experiences with the relevant<br />

institutions can make a positive<br />

contribution to the process.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


48<br />

PANORAMA<br />

İhracat pazarlarına dönük çalışmalarını hızlandıran Durak<br />

Tekstil, Azerbaycan’da gerçekleştirdiği Müşteri Buluşması’nda<br />

hem geniş ve gelişmiş ürün gamını tanıttı hem de üreticiler için<br />

güvenilir bir partner olduğunu vurguladı.<br />

Accelerating its efforts towards export markets, Durak Tekstil<br />

both presented its wide and advanced product range and<br />

emphasised that it is a reliable partner for manufacturers at the<br />

Customer Meeting held in Azerbaijan.<br />

Durak Tekstil, Azerbaycan<br />

tekstil endüstrisinde gücünü artırıyor<br />

Durak Tekstil increases its strength<br />

in Azerbaijan textile industry<br />

Türkiye’nin lider endüstriyel dikiş ve nakış<br />

iplikleri üreticisi Durak Tekstil, küresel pazardaki<br />

büyüme stratejisini güçlü ve emin<br />

adımlarla sürdürüyor. Firmanın Azerbaycan<br />

distribütörü Aydınlar Makine ile organize<br />

Durak Tekstil, Türkiye’s leading manufacturer<br />

of industrial sewing and embroidery<br />

threads, continues its growth strategy in the<br />

global market with strong and firm steps.<br />

More than 60 leading textile manufactu-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 49<br />

rers of the region attended the Customer<br />

Meeting organised by the company with<br />

its Azerbaijan distributor Aydınlar Makine.<br />

In the event, both presentations on sewing<br />

and embroidery threads in Durak Tekstil’s<br />

product portfolio were made and inspiring<br />

discussions on applications were held.<br />

During the more than 3-hour meeting,<br />

Aydınlar Makine company owner Aydın<br />

Abbasov, Durak Tekstil Overseas Sales Director<br />

Efe Oran and Durak Tekstil Marketing<br />

Director Yiğit Durak made presentations on<br />

behalf of Durak Tekstil and answered the<br />

questions of industry professionals.<br />

In the first part of the Durak Tekstil Azerbaijan<br />

Customer Meeting held on 10 January,<br />

Aydın Abbasov made a presentation<br />

introducing Aydınlar Makine. Following this<br />

speech, Efe Oran informed the participants<br />

about Durak Tekstil’s history, current production<br />

and marketing power and future vision.<br />

The participants listened with great curiosity<br />

and attention to Yiğit Durak’s speech about<br />

the company’s distinctive R&D studies and<br />

innovations in the market. Durak said that<br />

they organised a customer meeting event<br />

for the first time in Azerbaijan and that they<br />

were very pleased with the interest they<br />

received and that direct contact with the<br />

ettiği Müşteri Buluşması’na bölgenin önde<br />

gelen 60’tan fazla tekstil üreticisi katıldı.<br />

Etkinlikte hem Durak Tekstil ürün portföyündeki<br />

dikiş ve nakış ipliklerine ilişkin sunumlar<br />

yapıldı hem de uygulamalara dönük ilham<br />

verici görüşmeler gerçekleştirildi. 3 saati aşkın<br />

süren buluşmada Aydınlar Makine firma<br />

sahibi Aydın Abbasov, Durak Tekstil adına<br />

Durak Tekstil Yurt Dışı Satış Direktörü Efe<br />

Oran ve Durak Tekstil Pazarlama Direktörü<br />

Yiğit Durak sunum yaparak, endüstri profesyonellerinin<br />

sorularını yanıtladılar.<br />

10 Ocak’ta düzenlenen Durak Tekstil Azerbaycan<br />

Müşteri Buluşması’nın ilk bölümünde<br />

Aydın Abbasov, Aydınlar Makine’yi<br />

tanıtan bir sunum yaptı. Bu konuşmayı<br />

takiben Efe Oran katılımcıları Durak Tekstil’in<br />

tarihçesi, günümüzdeki üretim ve pazarlama<br />

gücü ile gelecek vizyonu hakkında bilgilendirdi.<br />

Katılımcılar Yiğit Durak’ın firmanın<br />

fark yaratan AR-GE çalışmaları ve pazardaki<br />

yenilikleri hakkındaki konuşmasını büyük<br />

bir merak ve dikkatle dinlediler. Azerbaycan’da<br />

ilk kez bir müşteri buluşması etkinliği<br />

düzenlediklerini söyleyen Durak, gördükleri<br />

ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ve<br />

büyük bir gelişme gösteren Azerbaycan<br />

tekstil endüstrisi ile doğrudan görüşmenin<br />

çok yararlı sonuçlar yarattığını söyledi.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


50<br />

PANORAMA<br />

Azerbaycan ile Türkiye’nin hem tarihi hem<br />

de kültürel olarak çok yakın ilişkilere sahip<br />

olduğuna değinen Durak, ‘tek millet iki<br />

devlet’ şeklinde belirtilen bu yakınlığın ticari<br />

bağlamda da büyük bir potansiyel taşıdığını<br />

ifade etti. Kendilerini yabancı bir ülkede değil,<br />

evlerinde gibi hissettiklerini dile getiren<br />

Durak; “Azerbaycanlı üreticiler ve Azerbaycan<br />

pazarı Türkiye’ye ve Türk ürünlerine dönük<br />

büyük bir sempati taşıyor. Birçok insanın<br />

Türkiye Türkçesi’ni konuşuyor olması da iş<br />

yapma sürecimizi hızlandırıyor. Dolayısıyla<br />

kültürel benzerliklerimiz bize daha fazlası için<br />

ortak bir zemin yaratıyor” dedi.<br />

Durak Tekstil, iplikleriyle birçok farklı<br />

sektörün çözüm ortağı<br />

Durak Tekstil Azerbaycan Müşteri Buluşması’nda<br />

denim, spor giyim, nakış ve ayakkabı<br />

endüstrilerinden önde gelen üreticilerin<br />

temsilcileri hazır bulundu. Azerbaycan iç<br />

pazarının yanı sıra Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine<br />

ihracata yönelik çalışan firmaların<br />

kalite odaklı çözüm arayışlarına yanıt<br />

veren Durak Tekstil, halihazırda bu pazarda<br />

konumunu güçlendirmeye devam ediyor.<br />

“Bölgede müşterilerimizle gerçekleştirdiği-<br />

Azerbaijan textile industry, which shows great<br />

development, created beneficial results.<br />

Mentioning that Azerbaijan and Türkiye have<br />

very close relations both historically and<br />

culturally, Durak expressed that this closeness,<br />

which is stated as ‘one nation, two<br />

states’, has great potential in the commercial<br />

context. He noted that they feel at home,<br />

not in a foreign country, saying; “Azerbaijani<br />

producers and the Azerbaijani market have<br />

a great sympathy towards Türkiye and Turkish<br />

products. The fact that many people speak<br />

Turkish also speeds up our business process.<br />

Therefore, our cultural similarities create a<br />

common ground for us to do more.”<br />

Durak Tekstil is the solution partner of many<br />

different sectors with its threads<br />

Representatives of leading manufacturers<br />

from denim, sportswear, embroidery and<br />

footwear industries were present at the<br />

Durak Tekstil Azerbaijan Customer Meeting.<br />

Responding to the search for quality-oriented<br />

solutions of companies working for export<br />

to Russia and the Turkic Republics as well<br />

as the Azerbaijani domestic market, Durak<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


52<br />

PANORAMA<br />

miz bu ilk buluşma çok yararlı oldu. Etkinliğimize<br />

katılan profesyonellere kendimizi ve<br />

ürünlerimizi anlatmanın yanı sıra, onların<br />

beklentilerini de öğrenerek yapılabilecek iş<br />

birlikleri üzerine yararlı görüşmeler gerçekleştirdik”<br />

diyen Yiğit Durak, sözlerini şöyle<br />

sürdürdü; “Dikiş ve nakış ipliklerimizin kalitesi<br />

kadar teknik özelliklerine ve uygulama<br />

olanaklarına ilişkin merak edilen neredeyse<br />

bütün noktalara değinme fırsatı bulduk.<br />

Kaliteyi temel alma noktasında Azerbaycan<br />

tekstil endüstrisi ile aynı değerleri paylaşıyoruz<br />

ve stratejik partnerlik için bunun<br />

vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Müşteri<br />

buluşmamızda birçok farklı uygulamaya<br />

dönük AR-GE ürünü ipliklerimizi tanıttık,<br />

beklentimizin üzerinde gerçekleşen ilgi bize<br />

pazar için güçlü bir projeksiyon sağladı.”<br />

Türkiye’nin ilk iletken ipliği Durak SilverPro<br />

Azerbaycan’da takdir edildi<br />

Birçok sektöre hitap eden zengin bir ürün<br />

portföyüne sahip bulunan Durak Tekstil’in<br />

Azerbaycanlı üreticilerle buluştuğu etkinlikte<br />

öne çıkan ürünlerden biri, Türkiye’nin<br />

ilk yerli ve milli iletken dikiş ipliği Durak SilverPro<br />

oldu. Yiğit Durak, 2020 yılında başlayan<br />

yoğun AR-GE çalışmaları ile geliştirilen<br />

ve kısa bir süre önce pazara lanse edilen<br />

bu iletken ipliğin teknik uygulama alanlarında<br />

çığır açacağını söyledi. Durak; “Otomotivden<br />

modaya, ev tekstillerinden iş ve<br />

güvenlik kıyafetlerine, sportif ürünlerden<br />

medikal tekstillere kadar onlarca farklı akıllı<br />

tekstil uygulaması için başarısını ispatlayan<br />

bu son inovasyon ürünümüz Azerbaycanlı<br />

kullanıcılarımızın dikkatini çekmeyi başardı.<br />

Belirli düzeyde elektriksel iletkenlik sağlayan<br />

bu dikiş ipliklerimiz ile tekstil yüzeyler<br />

(kumaş, deri, kompozit, vb.) fonksiyonel<br />

hale geliyor. Endüstri 4.0, akıllı tekstiller ve<br />

giyilebilir teknolojiler ile yapay zekanın<br />

konuşulduğu günümüzde Durak SilverPro<br />

birçok yeni farklı kullanım için neredeyse<br />

sınırsız fırsatlar sunuyor” diye konuştu.<br />

Azerbaycan yönetimi yatırımları destekliyor<br />

Başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak<br />

üzere, Azerbaycan yönetiminin üretimin<br />

geliştirilmesi kapsamında yatırımları<br />

desteklediğine dikkat çeken Yiğit Durak,<br />

özellikle tekrar Azerbaycan’ın bağımsız<br />

toprakları arasına katılan Karabağ bölgesinin<br />

kalkındırılmasına dönük çalışmalara<br />

odaklanıldığını söyledi. Durak Tekstil’in<br />

Tekstil continues to strengthen its position<br />

in this market. “This first meeting with our<br />

customers in the region was very useful. In<br />

addition to explaining ourselves and our<br />

products to the professionals participating<br />

in our event, we also learnt their expectations<br />

and held useful discussions on<br />

possible collaborations,” said Yiğit Durak<br />

and continued; “We had the opportunity<br />

to touch upon almost all the points that<br />

are curious about the technical features<br />

and application possibilities as well as<br />

the quality of our sewing and embroidery<br />

threads. We share the same values with<br />

the Azerbaijani textile industry in terms<br />

of taking quality as a basis and we know<br />

that this is indispensable for strategic<br />

partnership. In our customer meeting, we<br />

introduced our R&D product threads for<br />

various applications, and the interest that<br />

exceeded our expectations provided us<br />

with a strong projection for the market.”<br />

Türkiye’s first conductive thread Durak<br />

SilverPro was appreciated in Azerbaijan<br />

One of the products that stood out in the<br />

event where Durak Tekstil, with a rich product<br />

portfolio addressing various sectors,<br />

met with Azerbaijani manufacturers was<br />

Durak SilverPro, Türkiye’s first domestic and<br />

national conductive sewing thread. Yiğit<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


54<br />

PANORAMA<br />

geniş ve gelişmiş ürün gamının yanı sıra<br />

güvenilir bir partner olarak Azerbaycan<br />

pazarında kendini konumlandırdığını<br />

belirten Durak; “Yatırım demek elbette<br />

bütçe anlamına geliyor ve fiyat bazlı bir<br />

rekabet kaçınılmaz oluyor. Ancak, buradaki<br />

profesyonellerin ‘Durak iplikleri bir<br />

yana, diğerleri bir yana’ demesi bizim<br />

için çok anlamlı. Kalite ve marka algısı ile<br />

pazarda ayrıştığımızı hissettik. Önümüzdeki<br />

dönemde burada yapacağımız pazar<br />

çalışmalarıyla bu marka algısını daha da<br />

güçlendireceğiz” diye konuştu.<br />

Etkinliğe Azerbaycan’ın seçkin moda markalarından<br />

ve Durak Tekstil ipliklerini kullanan<br />

Taylor’s Home firmasının direktörü Aynur<br />

Abbasova ve tasarımcısı Fakhriyak Halafova<br />

da katıldı. Moda sektöründe güçlü konumda<br />

bulunan bu iki isim yaptıkları konuşmalarda,<br />

14 yıldır memnuniyetle Durak Tekstil ipliklerini<br />

kullandıklarını dile getirerek, markaya<br />

duydukları güvenin altını çizdi.<br />

Durak stated that this conductive thread,<br />

which was developed with intensive R&D<br />

studies that started in 2020 and was launched<br />

to the market recently, will break new<br />

ground in technical application areas. Durak<br />

said; “This latest product of innovation, which<br />

has proven its success for dozens of different<br />

smart textile applications from automotive to<br />

fashion, from home textiles to work and safety<br />

clothing, from sports products to medical<br />

textiles, has managed to attract the attention<br />

of our Azerbaijani users. With these sewing<br />

threads that provide a certain level of electrical<br />

conductivity, textile surfaces (fabric,<br />

leather, composite, etc.) become functional.<br />

In today’s world where Industry 4.0, smart<br />

textiles, wearable technologies and artificial<br />

intelligence are being discussed, Durak<br />

SilverPro offers almost unlimited opportunities<br />

for numerous new different uses.”<br />

Azerbaijan administration supports<br />

investments<br />

Yiğit Durak pointed out that the Azerbaijani<br />

administration, especially President<br />

Ilham Aliyev, supports investments within<br />

the scope of the development of production,<br />

saying that the focus is especially on<br />

the development of the Karabakh region,<br />

which has become one of the independent<br />

territories of Azerbaijan again. Stating<br />

that Durak Tekstil has positioned itself in the<br />

Azerbaijani market as a reliable partner in<br />

addition to its wide and advanced product<br />

range, Durak said; “Of course, investment<br />

means budget and a price-based competition<br />

is inevitable. However, it is very meaningful<br />

for us that the professionals here<br />

say ‘Durak threads are just different from<br />

the others’. We felt that we differentiated in<br />

the market with quality and brand perception.<br />

We will further strengthen this brand<br />

perception with the market studies we will<br />

carry out here in the coming period.”<br />

Taylor’s Home’s director Aynur Abbasova<br />

and designer Fakhriyak Halafova, who<br />

are among the distinguished fashion<br />

brands of Azerbaijan and use Durak Tekstil<br />

threads, also attended the event. In their<br />

speeches, these two names, who are in<br />

a strong position in the fashion industry,<br />

stated that they have gladly used Durak<br />

Tekstil threads for 14 years and underlined<br />

their trust in the brand.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


56<br />

PANORAMA<br />

Singer Türkiye’de üretime başlıyor<br />

Türkiye’de ev tipi dikiş makineleri,<br />

sanayi tipi dikiş makineleri, ütü<br />

sistemleri, dikişle ilgili her türlü<br />

aksesuar ve yedek parçadan<br />

oluşan ürün portföyü ile faaliyet<br />

gösteren Singer, 2023 yılında<br />

ülkemizde yüzde 33 büyüme<br />

gerçekleştirdiğini açıkladı. Singer<br />

Türkiye Genel Müdürü Sinem<br />

Kınran Parlak, Singer Türkiye’nin,<br />

bu büyüme rakamı ile şirketin<br />

global sıralamasında Avrupa, Orta<br />

Doğu ve Afrika bölgesinin birincisi<br />

konumuna geldiğini söyledi.<br />

2023’te Türkiye’de 160 bin ürün satışı…<br />

Singer Türkiye, 2023’te ev tipi dikiş makinesi<br />

pazarında net bir büyüme gerçekleştiği bilgisini<br />

paylaştı. Şirket, 2023 yılında ülkemizde<br />

160 bin civarında ürün satışı gerçekleştirirken,<br />

en çok mekanik makineler tercih edildi. Bunu<br />

elektronik makineler, overlok makineleri ve<br />

nakış makineleri izledi.<br />

Singer, ütüleme sistemlerinde<br />

Türkiye’de üretim için düğmeye bastı.<br />

1904 yılında İstanbul İstiklal Caddesi’nde açtığı<br />

bayilik ile Türkiye’de bayiliği bulunan ilk marka<br />

olan Singer, <strong>2024</strong>’te ülkemizdeki 120. yılını<br />

kutlamaya hazırlanıyor. O günden günümüze<br />

ürün portföyünü sürekli geliştiren Singer, dikiş<br />

makinelerinin yanı sıra makine iğnesi, dikiş<br />

ayakları, makas eşitleri, patchwork malzemeleri<br />

gibi dikiş aksesuarları ile de seçeneklerini artırıyor.<br />

Singer’in bir diğer ürün grubunu ise buharlı<br />

kazanlı ütü, buharlı düzleştirici modelleri ve el<br />

tipi buharlı düzleştirici gibi ürünlerin yer aldığı<br />

ütü varyantı oluşturuyor. Dikiş makinesi haricindeki<br />

bu varyantlar, Singer Türkiye’nin toplam<br />

cirosunun %10’una karşılık geliyor. Şirket, <strong>2024</strong><br />

yılında ise ütüleme sistemlerinde Türkiye’de<br />

üretim gerçekleştirmek için çalışmalara başladığını<br />

duyurdu. Singer Türkiye Genel Müdürü<br />

Sinem Kınran Parlak, çalışmalar başarılı olduğu<br />

takdirde ülkemizde üretim yaparak istihdama<br />

da katkı sağlayabileceklerini söyledi.<br />

Singer Türkiye cirosunun yüzde 40’ı<br />

online alışverişten<br />

Singer, bugün bayilerinin ve satış noktalarının<br />

yanı sıra internetten de önemli oranda satış<br />

gerçekleştiriyor. İnternetten alışverişin her<br />

gün büyüyen bir trend olduğunu vurgulayan<br />

Sinem Kınran Parlak, kendi internet sitelerinden<br />

gerçekleştirdikleri satışın yanı sıra e-ticaret<br />

sitelerinden de ciddi adetlerde satış yapan<br />

bayilerinin bulunduğunu söyledi. Kınran Parlak<br />

“Şu an onlarla birlikte yıllık ciromuzun yüzde 40’ı<br />

internet satışlarından geliyor.” dedi.<br />

“Dikiş makineleri hayatımızda olmaya<br />

devam edecek”<br />

Bir dönem Türkiye’de çeyizlerin olmazsa<br />

olmazı olan dikiş makineleri, günümüzde hobi<br />

sektörünün vazgeçilmezleri arasında… Sinem<br />

Kınran Parlak, bu durumu şu sözlerle açıkladı,<br />

“15 yıl önce Türkiye’de sayılı üniversitede<br />

moda tasarım bölümü varken, günümüzde<br />

neredeyse her üniversitede bu bölüm mevcut…<br />

Gençler ürün yaratmaya ve kıyafetlerinde<br />

farklılık yaratmaya çok daha meraklı.<br />

Artık insanlar herkes ile aynı kıyafetleri giymek<br />

yerine, kendi yaratıcılıklarını kullanmayı tercih<br />

ediyor. Bu bile dikiş makinelerinin daima<br />

hayatımızda olacağının en büyük göstergesi.<br />

Hem bir hobi edinmek için hem de evlerde<br />

pratik bir yardımcı anlamında dikiş makineleri<br />

hayatımızda olmaya devam edecek.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

<strong>2024</strong><br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

OCAK<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

NISAN<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

MAYIS<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

EKIM<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

KASIM<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

<strong>2024</strong> Uluslarası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarları<br />

Mısır Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong> Makinaları<br />

Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarı<br />

18-21 Ocak <strong>2024</strong><br />

KAHİRE/MISIR<br />

<br />

Vietnam Saigon Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

10-13 Nisan <strong>2024</strong><br />

HO CHI MINH/VİETNAM<br />

Fas Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

7-9 Mayıs <strong>2024</strong><br />

KASABLANKA/FAS<br />

<br />

Vietnam Hanoi Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

23-25 Ekim <strong>2024</strong><br />

HANOİ/VİETNAM<br />

Suudi Arabistan Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

18-20 Kasım <strong>2024</strong><br />

RİYAD/SUUDİ ARABİSTAN<br />

info@leadexhibitions.com<br />

+90 216 545 86 96


58<br />

PANORAMA<br />

Orka Holding’in<br />

global büyümesi sürüyor<br />

Orka Holding Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Süleyman<br />

Orakçıoğlu “Küresel şartlar<br />

ne olursa olsun, cesaretle<br />

büyümeye devam ediyoruz.<br />

Geçen yıl 20’ye yakın<br />

mağaza açtık. Yeni yılda<br />

da İtalya başta olmak<br />

üzere dünya modasına yön<br />

veren ülkelerde büyümemiz<br />

sürecek. Roma ve Milano’da<br />

da yeni mağazalar açmak<br />

üzereyiz” dedi.<br />

Orka Holding, global moda endüstrisindeki yükselişine<br />

devam ediyor. Afrika kıtasında Damat<br />

Tween ve D’S damat ile dokuz ülkede mağazaları<br />

olan kuruluş, geçen yılın bitmesine sayılı<br />

günler kala kıtanın en büyük ülkesi Cezayir ve<br />

hemen ardından Kamerun’da da birer mağaza<br />

açtı. Dünya çapında genişlemesine sürdüren<br />

Orka Holding, böylece yeni yıla yeni mağaza<br />

açılışları ile giriş yaptı. Moda kuruluşunun Afrika<br />

kıtasındaki mağaza sayısı toplam 11’e ulaştı.<br />

“Roma ve Milano’da yeni mağazalar açılacak”<br />

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman<br />

Orakçıoğlu, “Dünya moda endüstrisinde<br />

artık güçlü olan değil, dünyadaki değişime<br />

ayak uyduranlar ayakta kalacak. Değişimin ön<br />

şartı da mücadeleden vazgeçmemek. Küresel<br />

şartlar ne olursa olsun, cesaretle büyümeye<br />

devam ediyoruz. Geçen yıl 20’ye yakın mağaza<br />

açtık. Yeni yılda da İtalya başta olmak<br />

üzere dünya modasına yön veren ülkelerde<br />

büyümemiz sürecek. Cezayir ve Kamerun’un<br />

ardından Roma ve Milano’da da yeni mağazalar<br />

açmak üzereyiz” diye konuştu.<br />

Afrika’nın önde gelen şehirlerinde hizmete açıldı<br />

Beş kıtada 200’ü aşkın mağazası olan Orka<br />

Holding’in Afrika bölgesindeki mağazaları<br />

Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Güney Afrika, Kamerun,<br />

Angola, Kenya ve Somali’de yer alıyor.<br />

D’S damat’ın Cezayir’in Akdeniz kıyısında yer<br />

alan ve önemli uygarlıklardan taşıdığı izlerle<br />

önde gelen turizm ve liman merkezlerinden<br />

olan Oran şehrinde açılan mağazası da çok<br />

sayıda ürün çeşidine sahip bulunuyor.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


60<br />

PANORAMA<br />

Türk ayakkabı sektörü,<br />

sürdürülebilir üretimle geleceğe<br />

daha yeşil adım atıyor<br />

Turkish shoe sector takes<br />

a greener step into the future<br />

with sustainable production<br />

Sürdürülebilirlik bakış açısıyla pozitif<br />

yönlü gelişen sektörlerden biri de<br />

ayakkabı sektörü. Yeşil dönüşüm, yeşil<br />

teknoloji ve çevreci anlayışıyla ayakkabı<br />

üretiminin ciddi bir büyüme trendinde<br />

olduğu günümüzde ise sürdürülebilir<br />

ayakkabı pazarının 2027 yılında 11,8<br />

milyar dolara ulaşması bekleniyor.<br />

One of the sectors developing positively<br />

from a sustainability perspective is the<br />

shoe sector. Today, where shoe production<br />

is in a serious growth trend with green<br />

transformation, green technology and<br />

environmentally friendly understanding,<br />

the sustainable shoe market is expected to<br />

reach 11.8 billion dollars in 2027.<br />

Küresel ayakkabı sektörünün tüm üretim aşamalarında<br />

çevreye olan olumsuz etkilerini en<br />

aza indirmek için sürdürülebilirlik bakıç açısına<br />

sahip olması önem taşıyor. Ayakkabı üretiminde<br />

kullanılan deri, lastik, metal ve tutkal gibi<br />

malzemeler geri dönüştürülmeden atıldığı<br />

takdirde sera gazı üretimine neden olup<br />

beraberinde iklim üzerinde ciddi etkiler ortaya<br />

çıkarabiliyor. Ayakkabı sektörünün sürdürülebilirlik<br />

hamlesine dair değerlendirmelerde<br />

It is important for the global shoe sector to<br />

have a sustainability perspective in order to<br />

minimize its negative effects on the environment<br />

at all production stages. If materials<br />

such as leather, rubber, metal and glue used<br />

in shoe production are thrown away without<br />

recycling, they can cause greenhouse gas<br />

production and have serious effects on the<br />

climate. Hammer Jack Chairman Mehmet<br />

Ali Urgan, making evaluations about the sus-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


62<br />

PANORAMA<br />

bulunan Hammer Jack Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Mehmet Ali Urgan, “Sürdürülebilir ayakkabı<br />

pazarının 2027 yılında dünya çapında 11,8<br />

milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşması<br />

tahmin ediliyor. Türk ayakkabı sektörü olarak<br />

bundan istediğimiz payı almamız için firmaların<br />

sürdürülebilir üretim ve Ar-Ge’ye yatırım<br />

yapmaları bir zorunluluk halini alıyor. Sektör<br />

paydaşları olarak özellikle <strong>2024</strong> yılını sürdürülebilir<br />

ayakkabı üretimi için önemli bir fırsat<br />

olarak değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.<br />

Sürdürülebilir ayakkabı pazarı 2027 yılında<br />

11,8 milyar dolara ulaşacak<br />

Türkiye’de 2022 yılında 1,2 milyar dolarlık<br />

ihracat gerçekleştiren ayakkabı sektörünün<br />

bu yıl 1,4 milyar dolar, 2028 yılında ise 2 milyar<br />

dolar seviyesine çıkmasını beklendiğine dikkat<br />

çeken Hammer Jack Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Mehmet Ali Urgan, 21. yüzyılın küresel iklim koşullarının<br />

ayakkabı üretimini nasıl değiştirdiğine<br />

dair şunları söyledi: “Birçok büyük ve global<br />

markanın Türkiye’ye yatırım yaptığını görüyoruz<br />

ve yatırımcı çekme potansiyeline de sahibiz.<br />

60 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip Avrupa’ya<br />

olan ihracatımızı katlamak istiyorsak<br />

sürdürülebilir malzeme kullanımı ve üretimine<br />

de ağırlık vermeliyiz. Küresel iklim koşullarını da<br />

düşündüğümüzde ayakkabı sektörünün yeşil<br />

dönüşüm, yeşil teknoloji ve çevreci anlayışı<br />

benimsemesi kaçınılmaz bir durum. Özellikle<br />

doğada çözünebilen, geri dönüştürülebilen<br />

malzemelerin üretimi ve kullanımının teşviki,<br />

sektörümüzün doğaya bıraktığı atık miktarını<br />

azaltmak adına en doğru hamle. Yaptığımız<br />

dönüşümü daha ileri taşımak adına da organize<br />

sanayi bölgelerinde kullanılan enerjinin<br />

de yenilenebilir kaynaklardan üretilmesinin<br />

yaygınlaştırılması gerekiyor”.<br />

Türk ayakkabı sektörü, kalite ve rekabetçi<br />

fiyat avantajıyla öne çıkıyor<br />

Yüksek kaliteli üretiminin yanı sıra rekabetçi<br />

fiyat avantajına da sahip Türkiye ayakkabı<br />

sektörünü değerlendiren Urgan, “Sektörümüz<br />

yılda ürettiği 550 milyon çift ayakkabının 340<br />

milyon çiftini dünyanın 70 ülkesine ihraç ediyor.<br />

Yaklaşık 15 bin işletmeyle faaliyet gösteren<br />

Türk ayakkabı sektörü olarak 2023 yılını 1,4<br />

milyar dolar ihracatla tamamlamayı hedeflerken<br />

2028 yılında ise ihracatımızı 2 milyar dolara<br />

ulaştırmayı planlıyoruz. Ülkemiz özellikle<br />

deri ayakkabı konusunda çok ciddi üretim<br />

kapasitesine sahip. Bu konuda iddialı olan<br />

İspanya ve Portekiz gibi ülkelerle de rekabet<br />

edebiliyoruz. Hindistan ve Çin gibi ülkeler bize<br />

kıyasla daha geniş üretim kapasitesine sahip<br />

olsalar da Türkiye’nin sahip olduğu kalite<br />

ve rekabetçi fiyat avantajına sahip değiller.<br />

İnovasyon ve tasarımda elde ettiğimiz başarımızı,<br />

sürdürülebilir ayakkabı üretimine de<br />

taşıyabilirsek ihrcatımızı daha çok artırabilir ve<br />

ülkemizi dünya ayakkabı sektöründen yüksek<br />

pay alan bir konuma getirebiliriz” dedi.<br />

tainability move of the shoe sector, said “It is<br />

estimated that the sustainable shoe market<br />

reaches a market size of 11.8 billion dollars<br />

worldwide in 2027. In order for us, as the<br />

Turkish shoe sector, to get the share we want<br />

from this, it becomes a necessity for companies<br />

to invest in sustainable production and<br />

R&D. As sector stakeholders, we need to<br />

consider <strong>2024</strong> as an important opportunity<br />

for sustainable shoe production.”<br />

Sustainable shoe market<br />

will reach $11.8 billion in 2027<br />

Hammer Jack Chairman Mehmet Ali Urgan,<br />

pointing out that the shoe sector in Turkey,<br />

which exported 1.2 billion dollars in 2022,<br />

is expected to reach 1.4 billion dollars this<br />

year and 2 billion dollars in 2028, said how<br />

the global climate conditions of the 21st<br />

century chanğed shoe production. “We<br />

witness that many larrge and global brands<br />

are investing in Turkey and we have the<br />

potential to attract investors. If we want to<br />

double our exports to Europe, which has a<br />

market size of 60 billion dollars, we must also<br />

focus on the use and production of sustainable<br />

materials. Considering the global<br />

climate conditions, it is inevitable for the<br />

shoe sector to adopt green transformation,<br />

green technology and environmentalist<br />

understanding. Encouraging the production<br />

and use of biodegradable and recyclable<br />

materials is the best move to reduce<br />

the amount of waste our sector releases to<br />

nature. In order to take our transformation<br />

further, it is necessary to expand the production<br />

of energy, which is used in organized<br />

industrial zones, from renewable sources.”<br />

Turkish shoe sector stands out with its<br />

quality and competitive price advantage<br />

Urgan, evaluating the Turkish shoe sector, havnig<br />

a competitive price advantage as well<br />

as high quality production, said “Our sector<br />

exports 340 million pairs of the 550 million pairs<br />

of shoes, it produces annually, to 70 countries<br />

in the world. As the Turkish shoe sector, which<br />

operates with approximately 15 thousand businesses,<br />

while we aim to complete 2023 with<br />

1.4 billion dollars of exports, we are planning<br />

to increase our exports to 2 billion dollars in<br />

2028. Our country has a very serious production<br />

capacity, especially in leather shoes.<br />

We can also compete with countries such<br />

as Spain and Portugal, which are assertive in<br />

this regard. Although countries such as India<br />

and China have larger production capacity<br />

compared to us, they do not have the quality<br />

and competitive price advantage that Turkey<br />

has. If we can carry our success in innovation<br />

and design to sustainable shoe production,<br />

we can further increase our exports and bring<br />

our country to a position with a high share in<br />

the world shoe sector.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 63<br />

HEIMTEXTIL<br />

10-13 Ocak 2023 / Frankfurt, Almanya<br />

EGY STITCH & TEX’24<br />

18-21 Ocak, <strong>2024</strong> Kahire/Mısır<br />

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı<br />

31-01 – 03-02 Şubat, <strong>2024</strong> / Adana<br />

FUAR<br />

TAKVİMİ<br />

<strong>2024</strong><br />

DTG’24<br />

1-4 Şubat, <strong>2024</strong> Dakka/Bangladeş<br />

TEXWORLD<br />

5-7 Şubat <strong>2024</strong> / Paris – Fransa<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07- 10 Şubat, <strong>2024</strong> / IFM – İstanbul<br />

BURSA TEXTILE SHOW<br />

13-15 Şubat / Bursa<br />

İSTANBUL İPLİK FUARI<br />

22-24 Şubat <strong>2024</strong> / TÜYAP – İstanbul<br />

Texhibition<br />

06-08 Mart <strong>2024</strong> / IFM- İstanbul<br />

TEXPROCESS <strong>2024</strong><br />

23-26 Nisan, <strong>2024</strong> Frankfurt/Almanya<br />

IGATEX<br />

1- 4 Mayıs <strong>2024</strong> Lahore – Pakistan<br />

HOMETEX ISTANBUL<br />

21-25 Mayıs, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

ITM <strong>2024</strong><br />

4-8 Haziran, <strong>2024</strong> İstanbul /Türkiye<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07-9 Ağustos, <strong>2024</strong> – İstanbul<br />

CAITME <strong>2024</strong><br />

11-14 Eylül <strong>2024</strong> Taşkent/Özbekistan<br />

INTERMOB<br />

12-15 -Eylül <strong>2024</strong> Tüyap- İstanbul<br />

IBIA EXPO <strong>2024</strong><br />

26-29 Eylül, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

SIGN ISTANBUL<br />

31 Ekim – 03 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

FASHIONTECH İZMİR<br />

9-12 Ekim, <strong>2024</strong> / İzmir / Türkiye<br />

TGSD / İSTANBUL KONFERANSI<br />

Ekim, <strong>2024</strong> / İstanbul / Türkiye<br />

AYSAF<br />

13-16 Kasım, <strong>2024</strong> IFM –İstanbul<br />

FESPA Eurasia <strong>2024</strong><br />

23-26 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

* Yayın takvimi değişebilir.<br />

SUSTAINABILTY TALKS IST.<br />

Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 420<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 480 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


eady-to-wear...<br />

...the technology ...the magazine<br />

ISSN 2148-9246<br />

CCL LO OT HTI HN G I NT G E C HT NE OCL HO GN Y O ML AO GAY Z I NME<br />

A G A Z I N E<br />

KYSD’nin<br />

Katkılarıyla<br />

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KONFEKSİYON TEKNİK OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

KONFEKSİYON TEKNİK KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


“Barkodʼda Çözüm Ortağınız”<br />

ENDÜSTRİYEL TABLET<br />

BARKOD SARF MALZEMELERİ<br />

ETİKET YAZICI<br />

M. Nesih Özmen Mah. Zakkum Sk. No: 10 Merter/İstanbul<br />

+90 212 637 25 30 (Pbx) eticaret@akbarkod.com<br />

www.akbarkod.com.tr<br />

/akbarkodetiket<br />

EL TERMİNALİ<br />

E-KATALOG İÇİN OKUTUNUZ!<br />

ÜRÜN GRUPLARI<br />

AKBARKOD SATIŞ NOKTALARINDA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!