24.02.2024 Views

ilkay_girgin_erdogan_projeler

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Karaburun’u<br />

Seviyorum<br />

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN<br />

KARABURUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI<br />

PROJELER<br />

KİTAPÇIĞI


İLKAY GİRGİN ERDOĞAN<br />

1971 yılında İzmir'in Karaburun ilçesinde doğan İlkay Girgin Erdoğan,<br />

İzmir Kız Lisesi'nde aldığı lise eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi<br />

Hukuk Fakültesi'nden 1997 yılında mezun olmuştur.<br />

İzmir Barosu'na kayıtlı olarak, 1997-2019 yılları arasında İzmir ve<br />

Karaburun'da serbest avukatlık yapmıştır. İmar hukuku, gayrimenkul<br />

hukuku ve miras hukuku dallarında uzmanlaşmıştır.<br />

Siyasi kariyerine 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mordoğan<br />

Belediyesi Meclis Üyeliği ile başlamış, ardından çeşitli görevlerde<br />

bulunmuştur. 2014-2019 yılları arasında ise Karaburun Belediyesi Meclis<br />

Üyeliği, Belediye Meclis Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu Başkanlığı ve<br />

Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.<br />

31 Mart 2019'da yapılan yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk<br />

Partisi'nden Karaburun Belediye Başkanı seçilmiş ve ilçenin 117 yıllık<br />

tarihinde bu göreve gelen ilk kadın belediye başkanı olmuştur.<br />

İlkay Girgin Erdoğan, Mordoğan Çok Amaçlı Üretim Pazarlama ve İşletme<br />

Kooperatifi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Mordoğan Şubesi üyesidir.<br />

Siyasi yaşamı boyunca Karaburun Yarımadası'nda faaliyet gösteren sivil<br />

toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek vermiştir.<br />

Meslektaşı Avukat Teoman Erdoğan ile evlidir ve Doğa Erdoğan'ın annesidir.<br />

Ayrıca İngilizce bilmektedir.<br />

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN<br />

KARABURUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI<br />

KARABURUN İÇİN<br />

GECESİNİ, GÜNDÜZÜNE KATAN<br />

BAŞKAN<br />

chp.org.tr


1<br />

KARABURUN<br />

OKUL ÖNCESİ<br />

KREŞ PROJESİ<br />

2<br />

YAŞLI GÜNDÜZ<br />

BAKIM EVİ<br />

PROJESİ<br />

Bu proje, ilçedeki çocukların sağlıklı<br />

gelişimine ve eğitimine destek olmak<br />

amacıyla modern, güvenli ve nitelikli bir<br />

okul öncesi kreşin kurulmasını hedeflemektedir.<br />

Proje, çocukların bilişsel,<br />

duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerine<br />

katkıda bulunarak, onları geleceğe daha<br />

iyi hazırlamayı amaçlamaktadır.<br />

Kreşin fiziki altyapısı, oyun alanları, uyku<br />

odaları, yemekhane ve hijyenik alanlarla<br />

donatılacak.<br />

Nitelikli eğitmenler ile çocuklarımıza<br />

okul öncesi eğitimlerinin verilmesi<br />

sağlanacak.<br />

Okul öncesi eğitim programı, çocukların<br />

yaş gruplarına ve ihtiyaçlarına uygun<br />

olarak hazırlanacak.<br />

Dengeli ve sağlıklı bir beslenme<br />

programı oluşturarak çocuklarımızın<br />

beslenmesine katkı sağlıyacağız.<br />

Oyun zamanları, eğitici aktiviteler, sanat<br />

etkinlikleri, açık hava oyunları, müzik ve<br />

hareket etkinlikleri ile çocuklarımız<br />

eğitimine katkıda bulunacağız.<br />

önemli hedefe ulaşmayı umuyoruz.<br />

SANAL SÖZLER<br />

VERMİYORUZ<br />

BİZZAT<br />

YAPIYORUZ<br />

Karaburun Belediyesi olarak, yaşlı<br />

bireylerimizin toplum içinde ve sosyal<br />

hayata aktif bir şekilde katılmalarını ve<br />

yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen<br />

“Yaşlı Gündüz Bakım Evi Projesi”ni<br />

hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu<br />

proje, gün içerisinde ailelerinden ayrı<br />

kalan veya yalnız yaşayan<br />

yaşlılarımıza yönelik, onlara sıcak ve<br />

destekleyici bir ortam sunmayı, sosyal<br />

etkileşim ve aktivite imkanları sağlamayı<br />

hedefliyor.<br />

Projemiz kapsamında, profesyonel<br />

bakım hizmetleri sunulacak, çeşitli<br />

sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenecek<br />

ve yaşlılarımızın fiziksel ve<br />

ruhsal sağlığını destekleyecek<br />

programlar geliştirilecek. Yaşlı<br />

Gündüz Bakım Evleri, aynı zamanda<br />

ailelere yaşlı bireylerin bakımı konusunda<br />

destek olacak ve onlara düzenli<br />

bilgilendirme ve raporlama sunacak.<br />

Bu proje, yaşlılarımızın hayatlarının<br />

altın yıllarını daha anlamlı ve mutlu<br />

geçirmelerine olanak tanıyacak, aynı<br />

zamanda ailelerine de güven ve huzur<br />

sunacak. Karaburun’u, yaşlı bireylerine<br />

değer veren ve onları toplumun<br />

ayrılmaz bir parçası olarak gören bir<br />

ilçe yapma yolunda önemli bir adım<br />

olacaktır.


3<br />

4<br />

OKULLARA<br />

TAM DESTEK<br />

PROJESİ<br />

ÖĞRENCİLERE<br />

EĞİTİME DESTEK<br />

BURSU<br />

Karaburun’daki eğitim kurumlarını<br />

desteklemeyi ve öğrencilerimizin daha<br />

kaliteli bir eğitim alabilmesi için gerekli<br />

ortamları sağlamayı hedefleyen “Okullara<br />

Destek Projesi”, geleceğimizin<br />

teminatı çocuklarımıza yatırım yapmanın<br />

önemini vurguluyor.<br />

Bu proje kapsamında, temiz, güvenli,<br />

hijyenik ve teknolojik olarak donatılmış<br />

eğitim ortamları oluşturarak, çocuklarımızın<br />

sağlıklı ve güvenli bir ortamda<br />

eğitim almasını sağlamayı amaçlıyoruz.<br />

Okulların temizlik, güvenlik, yenileme ve<br />

teknolojik altyapı giderlerini karşılamayı<br />

hedefliyoruz. Böylece, öğrencilerimizin<br />

modern ve donanımlı sınıflarda eğitim<br />

alabilmesi için gerekli tüm imkanları<br />

sunacağız.<br />

Eğitim kurumlarımıza sağlanacak bu<br />

destekle, öğrencilerimizin akademik<br />

başarılarını artırmayı ve onları geleceğin<br />

liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.<br />

Bu proje, Karaburun’u eğitim alanında<br />

örnek gösterilecek bir ilçe yapmayı<br />

amaçlarken, çocuklarımızın daha<br />

aydınlık bir geleceğe adım atmalarını<br />

sağlayacak.<br />

Karaburun’u<br />

Seviyorum<br />

Karaburun’u<br />

Seviyorum<br />

Eğitimin, her bireyin hayatındaki en<br />

temel haklardan biri olduğuna inanan<br />

ve bu yönde somut adımlar atmayı<br />

hedefleyen “Eğitime Destek Bursu”,<br />

Karaburun’daki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize<br />

destek olacak.<br />

Bu proje kapsamında, eğitim hayatlarında<br />

maddi engellerle karşılaşan<br />

öğrencilerimize burs desteği sağlayarak,<br />

onların akademik başarılarına<br />

katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.<br />

Böylece, eğitimde adaleti ve fırsat<br />

eşitliğini savunarak, her öğrencinin<br />

potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi<br />

için gerekli zemini hazırlıyoruz.<br />

Projemiz, sadece maddi destekle<br />

sınırlı kalmayıp, öğrencilerimize<br />

kariyer gelişimi ve mentorluk<br />

programları, eğitim materyali ve<br />

kaynakları gibi çeşitli alanlarda da<br />

destek sunacak.<br />

Karaburun’un geleceğine yatırım<br />

yapıyor, gençlerimizin eğitim yolculuklarında<br />

onlara güçlü bir destek<br />

olmayı hedefliyoruz. Bu proje, her bir<br />

öğrencimizin başarı hikayesinin bir<br />

parçası olacak. Eğitimle geleceği inşa<br />

ederken, her bir öğrencimizin yanında<br />

olmaktan gurur duyuyoruz.


5<br />

ENGELLİ<br />

REHABİLİTASYON<br />

MERKEZİ<br />

6<br />

KARABURUN<br />

KENT EVİ<br />

PROJESİ<br />

Bu proje, Karaburun’da yaşayan engelli<br />

bireylerin yaşamlarını desteklemek,<br />

onların rehabilitasyon ve entegrasyon<br />

süreçlerini kolaylaştırmak, toplumsal<br />

katılımlarını artırmak ve yaşam kalitelerini<br />

yükseltmeyi hedeflemektedir.<br />

Engelli bireylere ihtiyaçlarına ve<br />

yeteneklerine göre özelleştirilmiş<br />

programlar sunulacak. Fiziksel, zihinsel<br />

ve duygusal rehabilitasyon hizmetlerinin<br />

yanı sıra mesleki rehabilitasyon ve iş<br />

becerisi kazandırma programlarının<br />

düzenlenecek.<br />

Hareket yetenekleri kısıtlı olan engelli<br />

bireylerin hareket yeteneklerini geri<br />

kazanmalarına ve güçlendirmelerine<br />

yardımcı olmak için fiziksel egzersizler<br />

profesyoneller tarafından yaptırılacak.<br />

Fiziksel engelli bireyler için spor ve<br />

rekreasyon aktiviteleri düzenlenecek.<br />

Bu, bedensel aktiviteye katılımı teşvik<br />

eder, sosyal etkileşimi artırır ve yaşam<br />

kalitesini iyileştirir.<br />

YAPARSA<br />

İLKAY BAŞKAN<br />

YAPAR<br />

Karaburun Belediyesi olarak "Kent Ev<br />

Projesi" ile Karaburunluların evlerinde<br />

hissettikleri sıcaklığı, toplumsal<br />

etkileşimi ve kültürel bağlarını<br />

pekiştirecekleri bir ortam yaratmayı<br />

hedefliyoruz.<br />

Bu proje, Karaburun’un kalbinde,<br />

kentliler için bir buluşma noktası<br />

oluşturmayı, burada düzenlenecek<br />

eğitim atölyeleri, seminerler, sosyal<br />

etkinlikler ve kültürel programlarla<br />

toplumun her kesimini bir araya<br />

getirecek.<br />

Eğitim seminerleri, dil kursları, el<br />

sanatları atölyeleri, çocuk etkinlikleri<br />

ve spor etkinlikleri gibi eğitim ve<br />

gelişim odaklı programlar da düzenlenecek.<br />

Karaburun "Kent Bellek Müzesi"<br />

oluşturulacak, gelen ziyaretçilere<br />

Karaburun’un kent tarihi anlatılacak.<br />

Projenin içinde gençlerin, emeklilerin,<br />

yaşlıların, engellilerin kısacası Karaburun<br />

halkının yararlanabileceği Kent<br />

Kafesi olacak.


7<br />

8<br />

KARABURUN<br />

DİŞ TEDAVİ<br />

HASTANESİ<br />

YENİ NESİL<br />

KÜTÜPHANE<br />

PROJESİ<br />

Karaburun Belediyesi Diş Hastanesi<br />

Projesi, Karaburun ilçesinde yaşayan<br />

vatandaşların diş sağlığı ihtiyaçlarını<br />

karşılamak, toplumun genel sağlık<br />

durumunu iyileştirmek ve diş sağlığı<br />

bilincini artırmak amacıyla planlanmıştır.<br />

Modern diş tedavisi ekipmanlarıyla<br />

donatılacak olan hastane içinde tedavi<br />

odaları, röntgen odaları, sterilizasyon<br />

alanları, bekleme salonu ve idari ofisler<br />

gibi bölümler düzenlenecek.<br />

Nitelikli diş hekimleri, diş teknisyenleri,<br />

ve destek personeli hastane bünyesinde<br />

çalışacak.<br />

Rutin diş bakımı, çürük tedavisi, diş<br />

çekimi, kanal tedavisi gibi genel diş<br />

hizmetleri, protez uygulamaları, implant<br />

cerrahisi gibi hizmetler sunulacak.<br />

7/24 açık olacak hastanede acil durumlarda<br />

hızlı müdahale sağlamak için acil<br />

diş hizmetleri ayrıca bulunacak. Acil diş<br />

ağrısı, kırık diş gibi durumlarda acil<br />

tedavi imkanı hizmeti verilecek.<br />

GÜÇLÜ PROJELER<br />

GÜÇLÜ KARABURUN<br />

GÜÇLÜ PROJELER<br />

GÜÇLÜ KARABURUN<br />

Karaburun'a modern ve donanımlı bir<br />

kütüphane kazandırarak, yerel halkın<br />

bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve<br />

kültürel etkinliklere ev sahipliği<br />

yapmayı hedefliyoruz.<br />

Proje kapsamında, geniş ve çağdaş bir<br />

kütüphane alanı oluşturmayı, çeşitli<br />

kitap koleksiyonlarına ek olarak dijital<br />

kaynaklara erişimi sağlamayı, eğitim<br />

seminerleri, atölye çalışmaları ve<br />

kültürel etkinlikler düzenlemeyi<br />

planlıyoruz. Ayrıca, yerel okullar,<br />

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları<br />

ve işletmelerle işbirliği yaparak<br />

kütüphanenin faaliyetlerini genişletmeyi<br />

ve toplumsal katılımı artırmayı<br />

hedefliyoruz.<br />

Bu projenin gerçekleştirilmesiyle,<br />

Karaburun ilçesinin eğitim ve kültür<br />

alanındaki potansiyelinin daha da<br />

güçleneceğine inanıyoruz. Sizden<br />

gelecek destek ve katkılarla, bu<br />

önemli adımı birlikte atacağımıza<br />

inancımız tamdır.


9<br />

10<br />

SU SPORLARI<br />

DALIŞ MERKEZİ<br />

PROJESİ<br />

KARABURUN<br />

SPOR ALANLARI<br />

PROJESİ<br />

Karaburun’da her yaştan insan için cazip<br />

bir aktivite alanına dönüştürecek<br />

“Karaburun Su Sporları Merkezi” projesi,<br />

suyun serinletici gücünü ve sporun<br />

enerjisini birleştiriyor. Bu merkez,<br />

Karaburun sakinlerine ve özellikle su<br />

sporlarına ilgi duyan herkese, profesyonel<br />

eğitmenler eşliğinde yüzme, kano,<br />

yelken ve dalış gibi çeşitli su sporları<br />

kursları sunacak. Ayrıca, genç<br />

yetenekleri keşfetme ve geliştirme<br />

fırsatları sağlayarak, sporun ve sağlıklı<br />

yaşamın önemini vurgulayacak.<br />

Projemiz, aile dostu etkinlikler ve<br />

organizasyonlar düzenleyerek, tüm<br />

Karaburun halkını su sporlarının keyfini<br />

çıkarmaya davet ediyor. Deneyimli<br />

personel ve güvenli spor ekipmanları ile<br />

donatılmış olan merkezimiz, herkesin<br />

güven içinde spor yapabilmesi için<br />

gerekli tüm imkanları sunacak.<br />

YAPARSA<br />

İLKAY BAŞKAN<br />

YAPAR<br />

SANAL SÖZLER<br />

VERMİYORUZ<br />

BİZZAT<br />

YAPIYORUZ<br />

Karaburun Belediyesi Spor Alanları<br />

Projesi, Karaburun ilçesinde yaşayan<br />

vatandaşların spor yapma imkanlarını<br />

artırmak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek<br />

ve toplumsal birleşmeyi sağlamak<br />

amacıyla planlanmıştır.<br />

İlçede uygun alanlara futbol sahaları<br />

yapılacak. Yapılacak sahaların<br />

zeminleri ve çevresi uygun şekilde<br />

düzenlenecek.<br />

Karaburun'un sahil bölgelerine plaj<br />

voleybol alanları oluşturulacak.<br />

Kum zeminli ve standartlara uygun<br />

voleybol sahaları yapılacak.<br />

Yaz aylarında plaj voleybol turnuvaları<br />

düzenlenebilecek tesisler<br />

oluşturulacak.<br />

İlçede basketbol oynamak isteyenler<br />

için uygun alanlara basketbol sahaları<br />

yapılacak.<br />

Çeşitli spor dallarının yapılabileceği<br />

çok amaçlı spor alanları oluşturulacak.<br />

Çocuklar ve gençler için oyun alanları<br />

ve fitness ekipmanları da içeren<br />

tesisler yapılacak.


GÜÇLÜ PROJELER<br />

GÜÇLÜ KARABURUN<br />

Karaburun Okullarına<br />

Tam Destek Projesi<br />

Karaburunlu Öğrencilere<br />

Eğitim Destek Bursu<br />

Modern ve Donanımlı<br />

Yeni Nesil Kütüphane<br />

Karaburun Belediyesi<br />

Rehabilitasyon Merkezi<br />

Karaburun Belediyesi<br />

Su Sporları & Dalış Merkezi<br />

Karaburun Belediyesi<br />

Kent Evi Projesi<br />

Karaburun Belediyesi<br />

Yaşlı Bakım Evi<br />

Karaburun Belediyesi<br />

Diş Hastanesi<br />

Karaburun Belediyesi<br />

Okul Öncesi Kreş<br />

Karaburun Belediyesi<br />

Spor Alanları Projesi<br />

SANAL SÖZLER<br />

VERMİYORUZ<br />

BİZZAT YAPIYORUZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!