Views
5 years ago

TÜRK AT IRKLARI - Anadolu Atçılığını Geliştirme Komitesi

TÜRK AT IRKLARI - Anadolu Atçılığını Geliştirme Komitesi

Kırşehir Kurutlu

Kırşehir Kurutlu Kaytalısı Atı

Kızılcahamam Topuğu Kıllısı

 • Page 1 and 2:

  TÜRK AT IRKLARI YAZAN DR.ERTUĞRUL

 • Page 3 and 4:

  TÜRK AT IRKLARI 1.BASKI-1995 2.BAS

 • Page 5 and 6:

  Türkler yaptıkları organizasyon

 • Page 7 and 8:

  İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Türk

 • Page 9 and 10:

  A. TÜRKİYE'DEKİLER TÜRK AT IRKL

 • Page 12 and 13:

  Cirit Oynayan Süvari ve Atı Miell

 • Page 14 and 15:

  TÜRK ATLARININ TARİHÇESİ Türk

 • Page 16 and 17:

  örtmek tüylerin parlaklığını

 • Page 18 and 19:

  de bir çok belgeler vardır. Devle

 • Page 20 and 21:

  gayesi ile haralara çevrilmesi ica

 • Page 22 and 23:

  tazeliyebilmek için kaynağından

 • Page 24 and 25:

  Türk Askeri ve Türk Atı 24

 • Page 26 and 27:

  TÜRK ATLARININ ÖNEMİ Türk atlar

 • Page 28 and 29:

  na rağbet etmesidir. Çünkü Tür

 • Page 31 and 32:

  Bir Minyatür Resim Türk Savaşç

 • Page 33 and 34:

  DÜNYA'DA ATÇILIĞIN ÖNEMİ Sanay

 • Page 35 and 36:

  8. Atı kısa mesafeli ulaşımlard

 • Page 37 and 38:

  AT YARIŞI ÇEŞİTLERİ Bütün D

 • Page 39 and 40:

  dış menşeili petrol alımında %

 • Page 41 and 42:

  la alındığı halde dahi mantarc

 • Page 43 and 44:

  getireceği desteklerle de kazanç

 • Page 45 and 46:

  ANADOLU ATI Anadolu atı; ufak, yer

 • Page 47 and 48:

  Anadolu Atı 47

 • Page 49 and 50:

  Ayvacık Midillisi Atı 49

 • Page 51 and 52:

  CANiK ATI Samsun'un sahil kısımla

 • Page 53 and 54:

  CİRİT ATI Cirit atı; Erzurum yö

 • Page 55 and 56:

  Cirit Atı 55

 • Page 57 and 58:

  Polo Oyununda İki Süvari Polo oyu

 • Page 59 and 60:

  Çukurova Atı 59

 • Page 61 and 62:

  Doğu Anadolu Atı 61

 • Page 63 and 64:

  Bu atların tırnakları çok sıhh

 • Page 65 and 66:

  Hınıs Atı 65

 • Page 67 and 68:

  KARACABEY ATI Karacabey atı, Arap

 • Page 69 and 70:

  16. Bir at numunesi yaratılırken

 • Page 71 and 72:

  KARACABEY NONİUS ATI Karacabey Non

 • Page 73 and 74:

  Karacabey Nonius Atı 73

 • Page 75 and 76:

  idi. Ancak daha sonra bu bölgelerd

 • Page 77 and 78:

  MALAKAN ATI Malakan atlarını Tür

 • Page 79 and 80:

  Malakan Atı

 • Page 81 and 82:

  Malakan Atı

 • Page 83 and 84:

  Trakya Atı

 • Page 85 and 86:

  Dünya ’ nın en iyi harp atı ya

 • Page 87 and 88:

  No: Aygırın İsmi Ana Kabilesi Te

 • Page 89 and 90:

  No : Aygırın İsmi Ana Kabilesi T

 • Page 91 and 92: No Kısrağın İsmi Ana Kabilesi A
 • Page 93 and 94: No: Kısrağın İsmi Ana Kabilesi
 • Page 95 and 96: No : Kısrağın ismi Ana Kabilesi
 • Page 97 and 98: No: Kısrağın İsmi Ana Kabilesi
 • Page 99 and 100: No: Kısrağın İsmi Ana Kabilesi
 • Page 102 and 103: N o Kısrağın İsmi Doğum Anası
 • Page 104 and 105: Kısrağın Doğu Anasının Babas
 • Page 106 and 107: Bu 104 Kısraktan ise bugün için
 • Page 108 and 109: Mesafe Atın İsmi Rekor Zamanı 80
 • Page 110 and 111: Türk Arap Atı
 • Page 112 and 113: TÜRK HAFLİNGER ATI Haflinger atı
 • Page 114 and 115: Türk Haflinger Atı
 • Page 116 and 117: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, A
 • Page 118 and 119: Türk İngiliz Atı
 • Page 120 and 121: TÜRK NONİUS ATI Nonius atı Macar
 • Page 122 and 123: TÜRK RAHVAN ATI Rahvan atı tariht
 • Page 124 and 125: Türk Rahvan Atı
 • Page 126 and 127: af boş olduğu için denge bozulma
 • Page 128 and 129: TÜRK TIRIS ATI (TÜRK ARABA ATI) T
 • Page 130 and 131: numuneler çok azdır). Sağrı yuv
 • Page 132 and 133: UZUN YAYLA ATI Uzun yayla atları 1
 • Page 134 and 135: tan yapılmış görünüşleri gü
 • Page 137 and 138: Uzunyayla Atı
 • Page 139 and 140: DİĞER TALİ TÜRK AT IRKLARI Bu k
 • Page 141: Erciyes Vahşi Atları
 • Page 145 and 146: Anadolu Teke Atı
 • Page 147 and 148: AKHAL-TEKE ATI Akal-Teke Atı, Tür
 • Page 149 and 150: Akhal-Teke Atı
 • Page 151 and 152: BAŞKIRT ATI Başkırt atı, Başk
 • Page 153 and 154: Başkırt Atı
 • Page 155 and 156: Bosna-Hersek Atı
 • Page 157 and 158: Deliboz Atı
 • Page 159 and 160: Don Atı
 • Page 161 and 162: mukavim idi. Yeleleri ve kuyruğu g
 • Page 163 and 164: sayısı atlardan sonra gelmekte id
 • Page 165 and 166: HAZAR ATI Hazar Atı İran'ın kuze
 • Page 167 and 168: IRAK ATI Bir de Prof.Dr.İhsan ABİ
 • Page 169 and 170: KABARTAY ATI Bu at Kafkas Türkleri
 • Page 171 and 172: KARABAĞ ATI Karabağ atını Azerb
 • Page 173 and 174: KARABAİR ATI Karabair atı, Türkl
 • Page 175 and 176: Karabair Atı(Karabayır Atı)
 • Page 177 and 178: Nova-Kırgız Atı
 • Page 179 and 180: Lokai Atı
 • Page 181: Trakya'nın Meriç ve Ergene vadisi
 • Page 184 and 185: Türkmen atı, Türkmenistan steple
 • Page 186 and 187: Türkmen Atı
 • Page 188 and 189: Yakut Atı
 • Page 190 and 191: Yomud Atı
 • Page 192 and 193:

  da Fatih Sultan Mehmet Han gemileri

 • Page 194 and 195:

  yolu at değiştirerek 3 saat'te al

 • Page 196 and 197:

  sinden elde edilen Yomud atı'dır.

 • Page 198 and 199:

  Ancak, bütün bu duruma rağmen at

 • Page 201 and 202:

  1. Büyük şehir özentisi, 2; Lü

 • Page 203 and 204:

  getirmiştir. Söylendiğine göre

 • Page 205 and 206:

  Haflinger atları devlet denetimind

 • Page 207 and 208:

  de Çerkezlerin Uzunyayla'ya getird

 • Page 209 and 210:

  yayınlanan bazı atçılık mecmua

 • Page 211 and 212:

  Almanya gibi 15 milyon civarında a

 • Page 213 and 214:

  27.Equine Market, Midwest (At Pazar

 • Page 215 and 216:

  Ve yine kıymetli atçı ağabeyile

 • Page 217 and 218:

  DÜNYA f DAKİ YARIŞ ATLARININ REK

 • Page 219 and 220:

  denilmiştir. Türkiye'deki Türk A

 • Page 221 and 222:

  Metre Olarak Çeşitli Mesafeler Me

 • Page 223 and 224:

  Metre Olarak Çeşitli Mesafeler M

 • Page 225 and 226:

  Metre Olarak Çeşitli Mesafeler Me

 • Page 227 and 228:

  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE

 • Page 229 and 230:

  Arap Atı

 • Page 231 and 232:

  ve Milli Piyango bileti alıyor. Bu

 • Page 233 and 234:

  vs. canla başla yaşatılıyorsa,

 • Page 235 and 236:

  YARIŞÇILIĞIMIZ ÇAĞ ATLIYOR Ger

 • Page 237 and 238:

  DEMİRTEL ile görüşmelerimizde T

 • Page 239 and 240:

  Türk Arap Atlarının Çeşitli Me

 • Page 241 and 242:

  ve açık koşular, en iyi atın bu

 • Page 243 and 244:

  c. Handikap koşularında muhakkak

 • Page 245 and 246:

  O halde yarış gelirlerinin arttı

 • Page 247 and 248:

  3. Yarış günü sayısı azaltıl

 • Page 249 and 250:

  13. Hipodrom sayılarını hızla a

 • Page 251 and 252:

  TÜRK ARAP, ATLARINA AİT 1988 YILI

 • Page 253 and 254:

  480 kg.'lık İngiliz atı 60,5 kil

 • Page 255 and 256:

  Yılı Tayın İsmi Derecesi Birimi

 • Page 257 and 258:

  parlak dereceler alabileceklerdir.

 • Page 259 and 260:

  Derneğin siyasi karakteri ve amac

 • Page 261 and 262:

  üyenin teklifi ve yönetim kurulun

 • Page 263 and 264:

  sona erer. Madde-8:Üyelik sıfatı

 • Page 265 and 266:

  ) Şubelerin toplantıya katılma z

 • Page 267 and 268:

  tarihi 3 gün içerisinde şubelere

 • Page 269 and 270:

  Madde-15: Genel Kurul toplantısın

 • Page 271 and 272:

  aşkan yardımcısı birini sayman

 • Page 273 and 274:

  ederek genel kurula önerir. Genel

 • Page 275 and 276:

  desteğini alarak, yalnızca yazıl

 • Page 277 and 278:

  tarzda kanuni usulüne uygun olarak

 • Page 279 and 280:

  Madde-30: Şube denetleme kurulu,

 • Page 281 and 282:

  eş yıldır. Dernek gelirlerinin a

 • Page 283 and 284:

  verebilmesi için dernek üyelerini

 • Page 285 and 286:

  TEMİZER, M : Atlarda Ekstremiteler

 • Page 287 and 288:

  39. BEY, Yusuf Ziya : Beygire bakma

 • Page 289 and 290:

  65. BİLGEMRE, Prof.Dr.Kadri : At Y

 • Page 291 and 292:

  92. DEMİRTEL, Dr.Erol : Karacabay

 • Page 293 and 294:

  120. GAZİYEV, Sarınci Cuma : Kır

 • Page 295 and 296:

  153. GÜLEÇ Ertuğrul : Türk Konk

 • Page 297 and 298:

  185. GÜLEÇ Ertuğrul : Yarış At

 • Page 299 and 300:

  211. GÜLEÇ Ertuğrul : Rahvan Atl

 • Page 301 and 302:

  Magazine : Atçılık ve Bincilik 2

 • Page 303 and 304:

  268. KÜHEYLAN Dergisi : Ocak-Şuba

 • Page 305 and 306:

  294. MORRIS, George H. : The Americ

 • Page 307 and 308:

  320. STUBBS, George : The Anatomi o

 • Page 309 and 310:

  344. ŞAYLI, Dr.Bekir Sıtkı : Gen

 • Page 311 and 312:

  367. TEMURLENK, Tnk.Alb.Özkan : Ü

 • Page 315:

  ERTUĞRUL GÜLEÇ

DO⁄U ANADOLU fiUBES‹ ERZURUM'DA AÇILDI! - Türk Üroloji ...
ata nasıl - Anadolu Atçılığını Geliştirme Komitesi
XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI - Anadolu Üniversitesi
xvı. yüzyıl türk edebiyatı - Anadolu Üniversitesi