DERGİSİ TIPDERGİSİ - DNT ORTADOĞU YAYINCILIK :: Anasayfa

dntortadoguyayincilik.com

DERGİSİ TIPDERGİSİ - DNT ORTADOĞU YAYINCILIK :: Anasayfa

İÇİNDEKİLER

INDEX

___________________________________________________________________________

EDİTÖRDEN

Orijinal Makale (Original Article)

RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI GLEASON SKORUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNGÖRMEDE ................................................................49

PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ KANSER POZİTİF KOR YÜZDESİ ÖNEMLİ MİDİR?

IS PERCENTAGE OF CANCER POSİTİVE CORES IN PROSTATE BİOPSY USEFUL FOR PREDİCTİNG THE CHANGES

IN GLEASON SCORES AFTER RADİCAL PROSTATECTOMY?

H. Cihan DEMİREL, A.Özgür AKDEMİR, Ç. Volkan ÖZTEKİN, C. Serkan GÖKKAYA, Mesut ÇETİNKAYA, Ali MEMİŞ

AKUT APANDİSİTTE İSKEMİ MODİFİYE ALBÜMİN..................................................................................................................................53

ISCHEMIA MODIFIED ALBUMINE IN ACUTE APPENDICITIS

Hasan BOSTANCI, Sevil KURBAN , Ekrem ERBAY, Hande KÖKSAL

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM: 5 YILLIK DENEYİM...................................................................................................................................57

BASAL CELL CARSİNOMA: 5 YEARS OF EXPERİENCE

Emre İNÖZÜ, Avni Tolga ERYILMAZ, Enver ARPACI, Mustafa DURGUN, Uğur HOROZ,

Ali Teoman TELLİOĞLU

TORAKOTOMİ İLE SONUÇLANAN YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI ......................................................................................................61

FOREIGN BODY ASPIRATIONS RESULTED WITH THORACOTOMY

Koray AYDOĞDU, Göktürk FINDIK, Mehmet ULU, Sadi KAYA, Nurettin KARAOĞLANOĞLU

SEZARYENLA DOĞUM ESNASINDA TESPİT EDİLEN ADNEKSİYAL KİTLELER: TEK MERKEZ SONUÇLARI..................................................65

ADNEXAL MASSES DETERMINED DURING CESAREAN SECTION: A SINGLE CENTER

Sibel ALTINBAŞ, Neslihan YEREBASMAZ, Oya ALDEMİR, Ayşegül YILDIRIM, Salim ERKAYA

SEVOFLURAN VE İSOFLURANIN BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA HEMODİNAMİ...............................................................................69

VE BÖBREK FONKSİYONLARINA ETKİLERİ

RENAL AND HEMODYNAMIC EFFECTS OF ISOFLURANE AND SEVOFLURANE DURING THE

RENAL TRANSPLANTATION.

Asuman ARSLAN ONUK, Nezihi OYGÜR, Bilge KARSLI

Derleme (Review)

KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ......................................................................................................................................74

APPROACH TO PANCREATIC CYSTIC NEOPLAZMS

Fatih KÖSE, Cemile KARADENİZ, Taner SÜMBÜL, Ahmet SEZER, Ayberk BEŞEN, Özgür ÖZYILKAN

PERNİO: TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ...............................................................................................................................................78

PERNIOSIS: DIAGNOSIS AND TREATMENT ALTERNATIVES

İlknur BALTA, Pınar ÖZUĞUZ, Ahmet Bilal DOSTBİL, Özlem EKİZ

HYPODERMOCLYSIS (CONTINOUS SUBCUTANEOUS INFUSION): ...........................................................................................................82

AN EFFICIENT HYDRATION TREATMENT FOR ONCOLOGY PATIENTS (?)

HİPODERMOKLİZ (SÜREKLİ SUBKÜTANÖZ İNFÜZYON): ONKOLOJİ HASTALARINDA ETKİLİ BİR HİDRASYON TEDAVİSİ (?)

Ahmet SEZER, Melis PEHLİVANTÜRK, Fatih KÖSE, Özgür ÖZYILKAN

Vaka Sunumu (Case Report)

AKUT BAŞLANGIÇLI WİLSON HASTALIĞI: VAKA SUNUMU .....................................................................................................................92

ACUTE-ONSET WILSON DISEASE: A CASE REPORT

Bülent GÜVEN, H. Nalan GÜNEŞ, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Selda KESKİN GÜLER, Elif Banu SOLAK

TOTAL DİZ PROTEZİ YAPILACAK JÜVENİL ROMATOİD ARTRİTLİ HASTADA UNİLATERAL SPİNAL ANESTEZİ ............................................96

UNILATERAL SPINAL ANESTHESIA IN A JUVENILE ROMATOID ARTHRITIS PATIENT UNDERGOING

TOTAL KNEE REPLACEMENT

Asuman ARSLAN ONUK, Selcan OSMA, Ali SIVACI, Bilge KARSLI

İLK BULGUSU ATRİOVENTRİKÜLER TAM BLOK OLAN İNTERVENTRİKÜLER SEPTUMA............................................................................99

YAYILIM GÖSTEREN ABSE: NATİVE AORT KAPAK ENDOKARDİTİ

NATIVE AORTIC VALVE INFECTIVE ENDOCARDITIS:COMPLETE ATRIOVENTRICULAR BLOCK AS FIRST SIGN OF

INTERVENTRICULAR INVASION OF ABSCESS

İbrahim Halil KURT

Teknik Yazı (Technical Writing)

IRON DEFICIENCY INDUCED THROMBOCYTOPENIA..............................................................................................................................102

DEMİR EKSİKLİĞİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ

Hava ÜSKÜDAR TEKE

Dergi Yazım Kuralları (Instruction)

Similar magazines