LARS.publikasjoner

Patetra #4 - 2018
Patetra #3 - 2018
Patetra #2 - 2018
ABC om lungefunksjon for deg med ryggmargsskade
Patetra #1 - 2018
Patetra #3 - 2017
ABC om ryggmargsskade - helsepersonell
ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade - brukere
ABC om trykksår og ryggmargsskade - helsepersonell