exittheatre

نقد و بررسی نمایش «مختلف‌ الاضلاع» به کارگردانی نادر فلاح
ضرورت نقد
شورش علیه تئاتر
نقد نباید دستورالعمل اخلاقی داشته باشد
بررسی نقش زن در سینمای ایران طی دو دهه گذشته
تله تئاتر| آموزگاران
یکجانشینی، از فردیت تا زندگی جمعی