Prirucnik_za_JPP_web

vladaocdrs

Prirucnik_za_JPP_web

GLAVA I - OPŠTE PRETPOSTAVKE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA (JPP) 35

na različitim polaznim osnovama: izgradnja nove infrastrukture kod prvog, odnosno

korišćenje i unapređenje postojeće infrastrukture kod potonjeg modela) uzrokuje i razliku

u rizicima i načinu regulisanja prava, obaveza i odgovornosti. U tom smislu, ovo

razlikovanje je značajno.

Postoji više varijacija osnovne strukture BOT.

Tako, sistem BTO (eng. Build, Transfer, Operate) podrazumeva da posle okončanja

gradnje (a ne po isteku roka eksploatacije) postrojenje prelazi u vlasništvo javnog partnera

(svojina je teret i luksuz za privatnog partnera, koji ima interes iskorišćavanja

investicije; njega ne zanima da poveća vrednost objekta, jer ga neće prodati, već prihod

koji mu omogućava da nadoknadi troškove i ostvari dobit). Posle prenosa privatni partner

se javlja samo kao upravljač BTO postrojenja ili objekta.

BOO (eng. Build, Own, Operate) je koncept kod koga privatni partner gradi postrojenje

i upravlja njime bez prenosa prava svojine na javnog partnera (privatni partner,

dakle, ostaje vlasnik postrojenja).

Ugovor DBO (eng. Design, Build, Operate) model je kod koga vlasništvo ni u jednom

trenutku nije kod privatnog partnera. Umesto toga, jednim ugovorom utvrđuje se obaveza

projektovanja, izgradnje i upravljanja infrastrukturnim projektom.

Kada se koristi koncept DBFO (eng. Design-Build-Finance-Operate), odgovornost za

projektovanje, izgradnju, kapitalno finansiranje i upravljanje jedinstvena je po prirodi i

prenosi se na privatnog partnera. DBFO aranžmani variraju značajno u uslovima finansijske

odgovornosti koju snosi privatni partner.

3.6.1. Potencijalne prednosti

Koncept BOT široko je korišćen za privlačenje privatnog finansiranja izgradnje nove

infrastrukture i kapitalnog investiranja u postojeću infrastrukturu. Rezultat modela

BOT je smanjenje komercijalnog rizika za privatnog partnera. Opisani rizik ogleda se

u činjenici da je često na strani potražnje samo jedan klijent: javni partner. Stoga privatni

partner mora imati pouzdanje da će javni partner ispuniti preuzete obaveze. 17

Komercijalni rizik smanjuje se činjenicom da privatni partner ostvaruje prihod direktnom

naplatom od krajnjih korisnika. Uz to, kod pojedinih infrastrukturnih projekata

(izgradnje puteva) deo rizika se prebacuje na javnog partnera, njegovom obavezom da

subvencioniše privatnog partnera time što uključuje isplatu tzv. „putarine u senci“ (eng.

shadow toll; reč je o nadoknadi koju javni partner plaća direktno privatnom partneru

po vozilu koje koristi određenu deonicu, kao što je naknada koja se plaća pri registraciji

svakog motornog vozila, a svrha toga je održavanje puteva na primer).

17 Reč je o problemu tzv. „moralnog hazarda“. Videti više u Glavi I ovog priručnika.

More magazines by this user
Similar magazines