Prirucnik_za_JPP_web

vladaocdrs

Prirucnik_za_JPP_web

GLAVA I - OPŠTE PRETPOSTAVKE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA (JPP) 37

Ugovorna struktura zajedničkog poduhvata često je praćena dodatnim ugovorima

(koncesije ili sporazumi o učinku, eng. performance agreements), koji preciziraju očekivanja

javnog partnera od projekta JPP u formi zajedničkog poduhvata. Zajednički

poduhvat takođe zahteva određeno vreme za razvoj, uz potrebu dijaloga javnog i privatnog

partnera i pre nego što otpočne njegova realizacija, pri čemu ne bi trebalo ugroziti

ravnopravnost potencijalnih privatnih partnera u postupku nadmetanja za učešće u

projektu JPP.

U strukturi zajedničkog poduhvata, javni i privatni partner moraju imati mogućnost

i volju da investiraju u projekat i dele određeni nivo rizika. Struktura ugovora o

zajedničkom poduhvatu data je u sledećoj tabeli.

Tabela 7. Struktura ugovora o zajedničkom poduhvatu

Regulativa:

- utvrđivanje tarifa;

- definisanje standarda

izvršenja usluga;

- kontrola poštovanja

ekoloških propisa

Izveštavanje

Izvršenje

usluga

Država

Privatni partner (vlasnik i/ili upravljač)

Krajnji korisnik

Svojina nad

objektom ili

postrojenjem

Prihod

More magazines by this user
Similar magazines