Views
4 years ago

SADOLIN CLASSIC - Nobiles

SADOLIN CLASSIC - Nobiles

SADOLIN CLASSIC -

Sadolin Classic jest doskona∏ym Êrodkiem impregnacyjno-dekoracyjnym do drewna, który zachowuje naturalny rysunek drewna jednoczeÊnie barwiàc go na atrakcyjny kolor. Wyrób zapewnia równie˝ ochron´ drewna na d∏ugie lata przed wilgocià, siniznà, grzybem. Niespotykana zdolnoÊç penetracji wyrobu w drewniane pod∏o˝e zabezpiecza go i pozwala na zachowanie jego naturalnego wyglàdu. Pory drewna pozostajà otwarte, co pozwala na jego oddychanie. Wyrób jest szczególnie polecany do malowania du˝ych powierzchni, nieobrobionego (nie wyklucza si´ obrobione) drewna np. formy drewniane. Polecany jest równie˝ do malowania pok∏adów ∏odzi drewnianych oraz p∏otów i placów zabaw dla dzieci. Efekt dekoracyjny Kolorystyka WydajnoÊç Czas schni´cia Rozcieƒczalnik G´stoÊç Okres gwarancji Przechowywanie Transport Atesty i certyfikaty Opakowania SADOLIN CLASSIC • zachowuje naturalnà struktur´ drewna • chroni przed wilgocià, siniznà i grzybami • pow∏oka matowa CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU Pow∏oka matowa, transparentna, barwiàca drewno, zachowujàca jego naturalnà struktur´. Gotowe kolory + bezbarwny tylko do rozjaÊniania pozosta∏ych kolorów. Tarcica 4÷8 m 2 /l, drewno mi´kkie heblowane 7÷12 m 2 /l drewno twarde heblowane 10÷14 m 2 /l drewno nieheblowane 6÷8 m 2 /l ok. 13 h nie stosuje si´ 0,85÷1,00 g/cm 3 5 lat Zalecana temperatura 5-25ºC, miejsca os∏oni´te przed s∏oƒcem i z dala od êróde∏ ciep∏a. W szczelnych opakowaniach, krytymi Êrodkami transportu. WT 637/00, Deklaracja zgodnoÊci z PN-C-81753:2002, Atest PZH, Karta Charakterystyki Nr KW-S1. 0,75 l, 2,5 l PRZYK¸ADY ZASTOSOWA¡ 13 h 5 lat 5-25ºC

Crijep za ravne krovove F 13 Classic - Nelskamp
nelskamp
Download MAGAZINE Classic Trains Ebook | READ MAGAZINE ONLINE
rabiaforster
Download PDF 100 Classic Hikes Colorado Ebook | READ BOOK ONLINE
katehjort
(drewno stosowe energetyczne, przemysłowe S_S2A ENER oraz ...
ibles.pl
Katalog rozwiązań konstrukcyjnych - Konsbud
konsbud.com
Ogród z pomysłem 2/2015
rafaello
[PDF] Download Simple Thai Food: Classic Recipes from the Thai Home Kitchen EBook | READ ONLINE
gitusd
[PDF] Download Life Together: The Classic Exploration of Christian in Community EBook | READ ONLINE
hufapu23
Download PDF Betty Goes Vegan: 500 Classic Recipes for the Modern Family Ebook | READ BOOK ONLINE
vibekelange
Download PDF Mollie Katzen's Sunlight Cafe (Mollie Katzen's Classic Cooking) Ebook | READ BOOK ONLINE
frederikkevestergaard
Download PDF Classic Restaurants of Youngstown (American Palate) Ebook | READ BOOK ONLINE
randisommer
Download PDF 75 Classic Rides Colorado: The Best Road Biking Routes Ebook | READ BOOK ONLINE
livatherkildsen
Download PDF Walt Disney's Classic Storybook (Storybook Collection) Ebook | READ BOOK ONLINE
neftalemtesfay
Download PDF 75 Classic Rides Northern California: The Best Road Biking Routes Ebook | READ BOOK ONLINE
vanessabjerregaard
Download PDF Classic Sourdoughs Revised: A Home Baker's Handbook Ebook | READ BOOK ONLINE
harrykindl
Download PDF From a Monastery Kitchen: The Classic Natural Foods Cookbook Ebook | READ BOOK ONLINE
sarahborg
[PDF] Download Batman Classic: Dawn of the Dynamic Duo (I Can Read Level 2) EBook | READ ONLINE
wokuhujipa23
Download PDF The Gluten Free Italian Cookbook: Classic Cuisine from the Italian Countryside Ebook | READ BOOK ONLINE
chriskorsgaard
Download PDF Prairie Wings: The Classic Illustrated Study of American Wildfowl in Flight Ebook | READ BOOK ONLINE
lissiehenningsen
Download PDF Simply Classic: A New Collection of Recipes to Celebrate the Northwest Ebook | READ BOOK ONLINE
julianesteen
AG40L AG60L AG80L - Sodick
sodick