Péče o vyprazdňování moči a cévkování

lf3.cuni.cz

Péče o vyprazdňování moči a cévkování

Péče o vyprazdňování moči a cévkování

člověk pociťuje nutkání na močení při náplni MM 200 – 450 ml

maximální náplň MM okolo 700 ml

při retenci moči lze MM hmatat

Faktory ovlivňující močení

růst a vývoj

psychosociální faktory (např. potřeba soukromí, poloha, zvuk tekoucí vody, dostatek

času)

příjem tekutin a potravy (Na – retence, kofein – diuretický efekt)

léky (např. diuretika – množství moči, ATB – zápach, vit. C – barvu)

změna svalového tonu - může ovlivnit stažení MM i kontrolu zevního svěrače (např.

staří lidé, po úraze páteře…)

patologické stavy (diabetes insipidus, záněty MC, hypertrofie prostaty, onemocnění

ledvin)

chirurgické výkony a dg. zákroky (např. výkony v obl. pánve, cystoskopie)

Poruchy vyprazdňování moče

dysurie – bolestivé močení

strangurie – řezání při močení

polakisurie – časté močení při nezvětšeném množství moči (příčina např. úzkost,

strach, chlad, IMC)

nykturie – noční močení (příčinou např. srdeční selhávání)

enuresis nocturna – noční pomočování dětí po suchém období (příčiny

psychosociální)

polyurie – nad 3000ml/den

oligurie – 100 – 500 ml/den

anurie – pod 100 ml/den

retence – zadržení moči v MM (příčina např. útlak močové trubice, nejčastěji

prostatou, epidurální anestézie)

inkontinence - mimovolný odchod moči (příčina např. ochablost zevního svěrače,

poruchy inervace, vrozené vady…)

Vyprazdňování moči

dle soběstačnosti

snaha na záchodě, teprve nelze-li pojízdné křeslo či na lůžku

zachování intimity

podpora močení (tekoucí voda, teplý obklad na podbřišek a hráz, namočení rukou do

vlažné vody, vhodná poloha)

na lůžku podložní mísa, močová láhev

cévkování

suprapubická punkce

stomie (nefrostomie, ureterostomie, vesikostomie)

Katetrizace močového měchýře

jen v nezbytném případě

zachovávat všechny zásady asepse

jednorázová

permanentní

Slouží k:


vyprázdnění MM při retenci, před vyšetřením …

permanentní katetrizace MM (pooperační péče, epidurální anestezie, intenzivní a

resuscitační péče)

zavedení kontrastní látky (cystografie, mikční uretrografie)

odebrání sterilního vzorku moči

výplach MM

zjištění reziduálního množství moči

Katétry

silikonové

gumové

skleněné – používány dříve

Nelatonův - rovný

Tiemannův – zahnutý

Folleyův – s balónkem

Označování katétrů

Charrierova (šeriova) stupnice CH = French (F)

např. 24 = obvod 24mm, průměr 24/3 = 8

Drenážní systémy

otevřené

uzavřené

Kompetence při zavádění močového katétru

U žen –sestra

U mužů a dětí – lékař nebo sestra se specializovanou způsobilostí

MONO-FLO*

a CURITY* Urine

Meter

Uzavřené močové

sběrné systémy s

použitím do 14

dnů

Uzavřené močové sběrné systémy

CURITY MONO-FLO Premium

— Uzavřené systémy splňující nejpřísnější

hygienická kritéria.

— Antirefluxní chlopeň MONO-FLO s

automatickým uzavíráním při naklonění sběrného

sáčku nebo jeho položení

— Pasteurova odkapávací komůrka s vysokou

průtočností poskytuje suchou bariéru proti zpětné

migraci bakterií, je schopna propustit i větší

sraženiny a zabraňuje tak předčasné okluzi

systému

- Bakteriální filtr součástí komůrky

— Univerzální úchytné háčky a tkaloun

— Nezalamující se transparentní nesmáčivá

drenážní hadice o velkém průměru.

— Kapacita 2000ml .

— Speciální odběrový port opakovaně použitelný

pro odběry pomocí jehly.

— varianta s ventilem SPLASHGUARD II –

dokonale hygienický výpustný ventil.

— Sterilní8-02 & 6209-02 6208

6308

CURITY* Urine Meter –

uzavřené systémy s

měřením hodinové diurézy

— Kompaktní konstrukce bez

rozpojovaných dílů

— 2000ml kapacita drenážního vaku

— 200ml /400ml kapacita

kalibrované nádobky.

— Transparentní měřící nádoba s

kalibrací po 1ml (2-40ml) a po 5ml

(40-2000ml).

— Transferová hadička s antirefluxní

chlopní

— Oddělený výpustný ventil z měřící

nádobky

— Nezalamující se drenážní hadice

— Sterilní.

- Různé konstrukce výpustných

ventilů dle priorit uživatele

Pro maximální účinnost

uzavřených drenáží Kendall

doporučujeme použít kvalitní

Foley katetry Curity kryté

silikonem (do cca 14 dnů), 100%

silikonové katetry Kendall Argyle

(do 6 týdnů), případně

hydromerové 100% silikonové

katetry s ionty

stříbra se

zvýšeným

bakteriocidním

účinkem

Zastoupení a distribuce pro ČR:

GPS Praha, spol.s r.o.

Černokostelecká 15

100 00 Praha 10

Tel: 274779735

Fax:274775832

Email: gps@kendall.cz


Pomůcky:

Sterilní cévky

Sterilní rukavice, pinzety, tampony, rubrikant rozpustný ve vodě, dezinfekční roztok

na sliznice

Pomůcky na omytí zevního genitálu

Pomůcky k zachycování moči, event. Zkumavky

Pomůcky k fixaci cévky (stříkačka, FR nebo Aqua, náplast)

2 emitní misky

Postup

příprava pomůcek

vysvětlení výkonu

napolohování pacienta

hygiena + dezinfekce genitálu

!borová voda není dezinfekce!

zavádění MC

rubrikant na MC

přísně sterilně

v rukavicích (častěji) nebo pinzetou

fixace

odběr moči a/nebo napojení na drenážní systém

4 kritické body hygieny močových cest

Odstranění katétru

Polohování

Odlepení, vyfouknutí balónku

Vytažení katétru

ev. odeslání konce katétru nebo moči k bakteriologickému vyšetření

Výplach močového měchýře

Účel:

Léčebný (např. ATB)

Zprůchodnění MC (FR)

Pomůcky

Sterilní ordinovaný roztok

Sterilní stříkačka

Rukavice

Emitní miska


Uzavřený způsob

Trojcestná cévka

výplachový kanálek (plníme)

drenážní (odtéká moč)

retenční (plníme balónek)

Otevřená způsob

Nutné rozpojit, nebo gumovou zátku

Výplach

jednorázový

intermitentní

kontinuální

Péče o pacienta s inkontinencí moči

Inkontinence moči

samovolné vyprazdňování moči

Dělení:

urgentní

stresová

smíšená

z přeplnění

funkční (reflexní)

Urgentní inkontinence

Nechtěný odtok moči, který nastane spontánní nebo vyprovokovanou kontrakcí m.

detrusor (vypuzovač)

Jde o zvýšenou pohotovost detrusoru ke kontrakcím při jeho hypertonii a reflexní

hyperreaktivitě

MM nemá schopnost pozastavit svalové stahy

Příčina:

Chorobné stavy v oblasti CNS

chybí vlivy útlumu (přerušení nerv. vláken) –“netlumený měchýř“

např. parkinsonismus, roztroušená skleróza, po CMP

Onemocnění dolních močových cest

„dráždivý měchýř“

např. IMC, nádor, kámen v MM

Klinické příznaky

nucení na močení vzniká náhle, bez varování

pokud se pacient ihned nevymočí – křečovitá bolest v MM a spontánní únik moči

močení nelze únik přerušit

mezi jednotlivými atakami – často trvalý, nepříjemný pocit v nadbřišku

Léčba a ošetřování

upravit režim příjmu tekutin

pít častěji, méně

vyvarovat se vodního nárazu

nepít alkohol a tekutiny s kofeinem

omezit kořeněná jídla


pravidelný stereotyp močení

pravidelně

zajistit dobrou dostupnost WC

cvičení močového měchýře

při urgentním nucení

zastavit se, zhluboka dýchat, snažit se vůlí močení přemoci – většinou nedojde

k úniku moči před dosažením WC (musí být v blízkosti)

farmakoterapie

anticholinergika (např. Oxyphenon, Ditropan)

• tlumí zvýšenou pohotovost MM ke kontrakcím

• zvyšuje kapacitu MM

někdy antidepresiva

• samotná (vedlejší anticholinergický účinek) nebo v kombinaci s

anticholinergiky)

Stresová inkontinence

nechtěný únik moči při náhlém zvýšení intraabdominálního tlaku bez kontrakce m.

detrusor

nejčastější inkontinence u žen v menopauze a po porodu

Příčina:

dysfunkce svěračů uretry

ztráta elasticity tkání ve stáří

ochabnutí svalstva pánevního dna

poporodní traumata uretry

nedostatečná produkce hormonů v postmenopauzálním období

u mužů někdy při úrazu pánve či po operaci prostaty

Klinický obraz

k inkontinenci dochází při tělesné činnost (smích, kašel, cvičení, zvedání předmětů)

I. st.: moč odkapává při smíchu, kašli, těžké námaze

II. st.: moč uniká při práci, chůzi

III. st.: moč uniká v klidu i v leže

Léčba a ošetřování

upravit režim příjmu tekutin

pít častěji, méně

vyvarovat se vodního nárazu

pravidelný časový stereotyp pro močení

gymnastika svalů pánevního dna

někdy hormonální terapie

někdy chirurgická terapie

Smíšená inkontinence

kombinace urgentní a smíšené

vyskytuje se téměř u 40 % všech osob postižených močovou inkontinencí


Inkontinence z přeplnění (paradoxní)

nechtěný únik moči z přeplněného MM

část moči odtéká z přeplněného MM, část tam zůstává – riziko infekce

Příčiny:

překážka v odtoku moči

(hypertrofie prostaty, nádory, metastázy v pánvi, nahromaděná stolice při obstipaci)

hypotonie až atonie MM v důsledku míšní léze, event. navozená farmakologicky

(velké dávky neuroleptik či spazmolytik)

Klinický obraz

trvalý tlak v podbřišku

moč odchází po kapkách

vyklenuje se MM

Léčba a ošetřování

odstranění překážky

katetrizace

farmakoterapie

ovlivnění hypotonie, atonie

parasympatomimetika (např. neostigmin)

Funkční (reflexní) inkontinence

nemocný si potřebu močit neuvědomuje nebo ji není schopen sdělit

Příčiny:

vyřazení mikčního korového centra

CMP

kraniotraumata

Alzheimerova choroba…

nemocný pro špatnou pohyblivost nestačí dojít na toaletu

Léčba a ošetřování

nácvik vyprazdňování močového měchýře

používání dostupných pomůcek k zachycení moči

cévkování

Podpora kontinence

Motivace a stimulace pacienta

Motivace ošetřujícího týmu

Zajistit soukromí a důstojnost

Příslušenství v dostatečné blízkosti

Režimová opatření

Rehabilitace

Farmakoterapie

Používání inko-pomůcek (není podpora kontinence)

Pomůcky pro podporu kontinence

Vylepšení stávajících toalet

madla

zvýšená toaletní sedátka

RHB pomůcky (např. chodítka)

„papírová sedátka“

Toaletní křesla


s kolečky (musí být možné zabrzdit), s upevněním pro zvedák

s odstranitelnými madly

Močové láhve, mísy

Oblečení

méně vrstev

volnější oblečení

prodloužené zipy u kalhot, suché zipy…

Cvičení svalů pánevního dna

Dlouhodobě, pravidelně

Několikrát denně

Pomoc RHB sestry

Výdech při námaze

Nejjednodušší

stahování svalů pánevního dna několikrát denně (v sedě, v leže, ve stoje)

přerušování močení

vhodné pro pacienty s urgentní inkontinencí

prodlužování časů mezi jednotlivým močením

nejprve 3-4 dny přesné zaznamenávání (močení, úniky)

poté začít dobu mezi intervaly prodlužovat

když pacient cítí nucení – snaha počkat postupně 1 – 5 – 10 min

Program užívání toalety dle časových intervalů

pravidelný časový stereotyp

nutná schopnost spolupráce ze strany pacienta

nejprve vyšetření pacienta – přesný záznam času močení a množství moči (5-7 dní)

na základě toho vypracujeme intervaly

pacient musí odcházet na toaletu včas

podaří-li se zvládnout intervaly – lze je začít prodlužovat

Pomůcky pro inkontinentní

nutné vybrat nejvhodnější pomůcky – proto zvážíme:

stupeň, druh a průběh inkontinence

lokální anatomii pacienta

osobní preference pacienta

dostupnost praní (hlavně v domácí péči)

cenu jednotlivých pomůcek

Inko-vložky

nejběžněji používané inko-pomůcky

liší se velikostí, tvarováním

lepící proužek k upevnění na prádlo

vhodné pro nechtěný únik maléko množství moči

vhodné speciální úchytné kalhotky

reálné sací kapacity bývají nižší než teoretické

Plenkové inko-kalhotky

různé velikosti, sací schopnosti, tvary

používají se při těžké inkontinenci

nevýhodou – objemnost, nediskrétnost

Urinální kondomy

různé velikosti – důležité penis změřit

z hypoalergického materiálu


sběrný močový sáček připevněn k noze pomocí punčošky nebo manžet

na noc lze napojit větší sáček a připevnit na stojan či lůžko

výhody – dovoluje vést aktivní život

nevýhody

nesprávná aplikace – obtékání

možná bolestivá kožní reakce

nevhodné pro muže s retrakcí penisu

Inko-podložky

nejčastěji používané pomůcky k ochraně lůžka a křesla

barevné skórování

čistá intermitentní katetrizace

u pacientů s neurogenním MM

nutná dobrá edukace, postupné zacvičení pacienta

u žen metoda zrcátka

v pravidelných časových intervalech (určí lékař)

cévkované objemy by neměly přesáhnout 400-500 ml

katétry v domácím prostředí nemusí být sterilní

před výkonem nutné omýt ruce a genitál (není potřeba dezinfekce

výhodou – minimální výskyt IMC

Permanentní katétry

mělo by být posledním krokem

musí vést k vylepšení kvality života, nezávislosti, pohodlí a důstojnosti

nutná dobrá edukace

nevýhody:

trvalé IMC

dekubity

píštěle močové trubice

Epicystostomie

katétr zavedený do MM punkcí

může zlepčit kvalitu života

nebezpečí IMC

More magazines by this user
Similar magazines