FREUND DER ENERGIESPARER - Multibeton

multibeton

FREUND DER ENERGIESPARER - Multibeton

MAGAZYN

Artus Feist, wynalazca ogrzewania powierzchniowego MB pisze dla

Paostwa:

Czyż nie jesteśmy wszyscy „przyjaciółmi energooszczędnych"?

Oszczędzanie energii od wielu dekad jest pojęciem, które każdy już

gdzieś słyszał. W obszarze przemysłowym i prywatnym są już w tej

dziedzinie sukcesy godne odnotowania. Jeżeli przyjrzymy się sytuacji

energetycznej na całym świecie i uwzględnimy przy tym sytuację

polityczną i finansową, to stwierdzimy, że nadal jest za mało

„przyjaciół energooszczędnych”. Dziś racjonalne wykorzystywanie

energii jest i staje się coraz bardziej istotne w kontekście przeżycia.

Tak, szanowni Czytelnicy, należy tu podkreślid istotne w kontekście

przeżycia. Marnotrawstwo energii przybrało dziś wymiar nieodpo-

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w kraju związkowym Brandenburgii,

nie jest przyjacielem energooszczędnych

wiedzialny i megalomaoski.

Chciałbym jednak najpierw wskazad na zasadniczy punkt widzenia,

aby nie wzbudzid podejrzeo o reprezentowanie bezkompromisowych

„zielonych” tez. Oznacza to, że musimy porozumied się na

naszej „jeszcze“ tak pięknej Ziemi, by utrzymad równowagę między

tzw. zanieczyszczaniem a możliwością naturalnej i technicznej regeneracji.

I do tej równowagi należy dążyd za wszelką cenę, ponieważ

jest to klucz do naszego przyszłego dobrobytu.

Nowoczesna elektrownia zasilana węglem brunatnym, jest prawie PRZYJA-

CIELEM ENERGOOSZCZĘDNYCH

3

Czy zawsze mamy świadomośd, że każda forma wykorzystywanej

energii, wytworzona lub przekształcona, niesie ze sobą w nieunikniony

sposób określoną ilośd odpadów lub zanieczyszczeo?

Przygotowanie energii z surowców kopalnych i techniką atomową

generuje największą ilośd zanieczyszczeo dając drastyczny wynik

ekonomiczny i ekologiczny. Natomiast przygotowanie energii ze

źródeł geotermalnych oraz z energii słonecznej daje pokaźny wynik

ekonomiczny nie powodując prawie żadnego obciążenia środowiska.

Offshore Windpark w kanale La Manche, jest prawdziwym

PRZYJACIELEM ENERGOOSZCZĘDNYCH

Zbyt powoli rodzi się świadomośd konieczności przejścia na czystszą

i taoszą energię: energia pozyskiwana ze spalania oleju lub uzyskiwana

techniką atomową jest zbyt tania, ponieważ w obliczeniach

uwzględniana jest tylko produkcja – nie regeneracja! W tym przypadku

miliardowej wysokości koszty są finansowane przez obce

podmioty i przerzucane z jednego podmiotu na drugi. Zwrócenie

tych ogromnych świadczeo finansowych w kierunku ciepła geotermalnego

oraz energii słonecznej i wiatrowej doprowadziłoby do

tego, że te nowoczesne i nieszkodliwe rodzaje energii byłyby niezmiernie

tanie. I to przy rzetelnej kalkulacji, ponieważ nie powstają

tu żadne późniejsze koszty w aspekcie ekologicznym. Wiemy, że

takie rozwiązania wymagają trudnej, politycznej pracy. W branży

grzewczej co dzieo zajmujemy się kreatywnie zużyciem energii podczas

przygotowywania ofert i wykonywania projektów. Dlatego

opłaca się nam rozmawiad na ten temat z naszymi klientami.

Jeżeli nie my, to kto?

Dziś i w przyszłości największą siłą gospodarki jest i będzie obszar

energetyczny oraz jego wydajnośd. Pomyślcie szanowni Czytelnicy,

że dotyczy to także nas. Wielu z nas w swej pracy wstąpiło już na

właściwą ścieżkę. Musimy zwiększyd naszą aktywnośd w kierunku

stosowania alternatywnych źródeł energii oraz najniższych temperatur

ogrzewania (Multiplaner). Szczęśliwie możemy optymalnie

kształtowad zużycie energii przez naszych klientów, dzięki czemu

nasi klienci widzą w nas „przyjaciół energooszczędnych". Jest to dla

nas największy komplement.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, Paostwa Artus Feist

More magazines by this user
Similar magazines