Ceská pohádková klasika - Svaz českých knihkupců a nakladatelů

sckn.cz

Ceská pohádková klasika - Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Karmelitánské

nakladatelství

Každý týden

novinky v distribuci

www.ikarmel.cz/distribuce

RSK30x38_RSK50x52.qxd 8.1

w w

rostemesknihou.cz

w

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře

roČník X /2011 26. 9. – 9. 10. 2011

Dřevěné fasády

materiály, návrhy, realizace

I. Gabriel

Kniha je určena zájemcům o výstavbu a rekonstrukci fasád rodinných

domů i veřejných staveb. Předpokladem dlouholetého

fungování dřevěné fasády na domě je správný výběr materiálu,

dodržení zásad pro správné provedení obkladu a následná

péče a údržba fasády. Autorovy praktické zkušenosti s konstrukcemi

dřevěných domů a fasád prostupují celou knihou.

Celobarevná kniha, 136 stran, 259 Kč

Novinky

z nakladatelství

www.grada.cz

19

vaše knihkupectví Ceská pohádková klasika,

která se nikdy y neokouká!

349 34 3499 349 Kč Kč Kč Kč || | | vázaná vváz vázaná ázan anáá be bezz bez bez př přeb přeba přebalu ebal aluu u || | | 20 2000 200 st stra stran ran n | | |

| 200 200 x x 280 280 80 mm mm mm

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 15 % na www.kniha.cz


Hannelore Brenner-Wonschicková

DĚVČATA Z POKOJE 28

Kniha, která se již stačila stát

legendou. Dojemný a opravdový

příběh dívek, které přežily terezínské

peklo, aby o něm mohly

podat svědectví.

váz., 280 str., bar. obrazová příloha, 345 Kč

Jan Paul

O ŠTĚSTÍ V UMÍRÁNÍ

Co to je smrt a jaký má význam pro

život člověka? Jak ji prožívá umírající

a jak jeho blízcí, kteří ho provázejí

v posledních chvílích života?

Proč u nás umírají lidé v nemocnici,

a mnohem méně v hospici či doma

v kruhu rodiny, jak to bývalo po

staletí zvykem? Je smrt skutečně

defi nitivním koncem života?

brož., 296 str., 245 Kč

váz., 272 str., 325 Kč

váz., 408 str., 345 Kč

Margarete Buber-Neumannová

ZAJATKYNÍ STALINA I HITLERA

Svět v temnotě

Věcně vyprávěný, ale přesto strhující

příběh ženy, která přežila komunistický

i nacistický „lágr“. Kniha

pro všechny, kdo ještě pochybují

o tom, že tyto dvě ideologie k sobě

mají nebezpečně blízko.

Joseph Joseph eph

Ratzinger RRat

atzi zing nger er – BBBen

Benedikt Benedikt enedikt d XVI.

JEŽÍŠ ŽÍŠ NAZARETSKÝ NAZARETSKÝ I.

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ II.

Papež Benedikt XVI. pojímá

knihu jako „své osobní hledání

Pánovy tváře“. Kniha pro

všechny, kdo chtějí Ježíše potkat

a uvěřit mu.

Evelina Merová

OPOŽDĚNÉ VZPOMÍNKY

Životopis, který se nevešel

na jednu stránku

Obyčejnými slovy vyprávěný neobyčejný

příběh dívky, která přežila koncentrační

tábor, ale tím její strastiplná

cesta nekončila, ale začala. Důkaz

o nezlomné touze po životě a po štěstí.

www.barrister.cz

tel: 545 211 015

e-mail: obchod@barrister.cz

váz., 272 str., 325 Kč

váz., 160 str., 235 Kč

váz., 208 str., 245 Kč

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.

SVĚTLO SVĚTA.

PAPEŽ, CÍRKEV A ZNAMENÍ DOBY

Rozhovor s Peterem Seewaldem

Jak vidí Benedikt XVI. sebe

a svůj pontifi kát, čeho chce dosáhnout?

Jak se vyjádří k sexuálním

skandálům v církvi? K Williamsonovu

případu? Jak hodnotí

změny po církevních reformách?

Stav ekumeny? Vztahy se židy

a muslimy?

Antonín Přidal

POTULKY KNIHAMI A ČASEM

Potulky přinášejí nezvyklé pohledy do

míst kdysi už viděných, výhledy do knih

teprve objevovaných, ale i nové postřehy

či záběry detailů stejně jako širších

námětů. Náměty sahají od fi ktivních

situací, jako je třeba osud Romea a Julie,

až k historickým událostem, jako byla

zkáza Lisabonu v 18. století nebo dramata

vysokohorské války v Dolomitech.

brož., 176 str., 235 Kč


Nakladatelství Akropolis / www.akropolis.info / books@akropolis.info

Distribuce – Euromedia / Kosmas / Nakladatelský servis / Pemic

Jaroslav Seifert

Dílo, sv. 13 Publicistika (1933–1938)

632 s. | 499 Kč | váz. | Ed. Michal Topor |

Druhý svazek Seifertovy publicistiky poprvé

v úplnosti shrnuje drobné básníkovy texty

z let 1933–1938. Vedle básnických portrétů,

úvah o básnickém údělu a refl exe divadelního

dění poutá Seifertovu pozornost řada

tísnivých událostí: nástup nacismu, úmrtí

Šaldy a Masaryka, mnichovská dohoda.

Jaroslav Seifert

Na vlnách TSF || On the Waves

of TSF / Na vlnách TSF

72 s. | 199 Kč || 152 s. | 299 Kč | brož. | Reprint

legendární poetistické sbírky, jejíž verše K. Teige upravil

do podoby originálních typografi ckých básní. Vybral

přitom v tiskárně snad všechny kasy s písmy a naplnil

tak nároky poetismu na svět a báseň: poezii pro více

smyslů. Sbírka nyní vychází v nejvěrnější podobě a dvou

samostatných mutacích – v české a anglicko-české.

Milan Machovec

Svatý Augustin

176 + 24 s. | 249 Kč | váz. | Sv. Augustin

patří k nejpozoruhodnějším postavám

dějin lidstva. Je uznáván katolickou církví

jako jeden z největších světců a učitelů,

ale hlásily se k němu i proudy opoziční či

reformní. Ve své legendární knize klade

Machovec důraz zejména na to, čím

sv. Augustin hovoří i k dnešnímu člověku.

NAKLADATELSTVÍ JOTA

Křest knihy Embéčkem kolem světa

autogramiáda a beseda s autorem Michalem Vičarem

sobota 22. října 2011, 10.00 hod.

Havlíčkův Brod, KD Ostrov,

salonek v prvním patře

Akce proběhne v rámci

Podzimního knižního veletrhu,

který se koná 21. a 22. října 2011

v Havlíčkově Brodě.

Jedinečné slevy

na stánku Nakladatelství JOTA

po celou dobu veletrhu!

David Drábek

Aby se Čechům ovary zachvěly

336 + 16 s. | 399 Kč | váz. | Soubor her

úspěšného dramatika obsahuje dramata z let

2003–2011, podle kterých vznikly ceněné

inscenace, i hry méně známé. Drábkovy texty

nabízejí široké možnosti zakoušení, a to včetně

tichého literárního čtení (s hlasitým smíchem).

Knihu lze proto doporučit i čtenářům, kteří

s divadelními hrami nemají zkušenosti.

Radim Kopáč (ed.)

Létavice touhy

224 s. | 260 Kč | brož. | Tématem antologie

je exponovaný erotismus v díle Zbyňka

Havlíčka, Jany Krejcarové a Egona Bondyho,

tří nepominutelných osobností poválečné

české poezie, jejichž životní i umělecké

osudy se těsně protínaly. V rovině výrazové

sice každý mířil od počátku jiným směrem,

téma však měli dlouhodobě společné.

Lída Holá – Pavla Bořilová

Čeština expres 1 || Čeština expres 2

anglická, německá, ruská verze | 100 + 68 s. |

440 Kč || 100 + 60 s. | 440 Kč | brož. | Čeština expres 1 je

určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové

úrovně A1. V prakticky zaměřených lekcích se soustředí

na zvládnutí řečových dovedností, zatímco gramatika

je zjednodušena. Obě učebnice sestávají z českého

textu, obsahují zvukové CD, pracovní sešit, gramatické

tabulky a vysvětlení v mateřském jazyce studenta.

20% sleva na WWW.JOTA.CZ Nakladatelství JOTA, s. r. o., Škárova 16, Brno 612 00, tel.: 539 086 580

*

NOVINKY

Alyxandra Aly Alyx yxaandr dra Harveyová Ha Harveyová arve veyová

Srdce Srdc Sr ce v

v sázce

sázce ce

Kronika Kron nika Drakeových

Dra Drakeových rakeových

Dvě Dv nejlepší kamarádky.

Sedm Sedm atraktivních starších

bratrů. Stovky nelítostných

nelítostný nelítostných ných

upírů. upírů rů. Příběh, do kterého se

s s chutí zakousnete.

William Peter

er Blatty Bla Blatty latty

Dimiter

Příběh Příbě běh agenta agen enta

vyslaného vy vyslaného peklem pekle peklem klem

Nový metafyzický metafyzi metafyzický zický ý thriller thril thriller iller od

o

autora světoznámé é knihy kni knihy ihy

Exorcista. Ex Exorcista Exorcista. . Tajupln Tajuplné lné událo události, uudálosti, osti,

nevysvětlitelná nevysvětlitelnná úmrtí úúmrtí tí

a záhadný záhadnýý ciz cizinec inec c Dimiter.

r.

Margaux MMarrgaux ux Fragosová


Tygře, Tyg T gře, e, tyg tygře ygře ře

Nejkontroverznější kniha

roku! Skutečný příběh

o patnáctiletém vztahu

hu mezi

pedofi lem a jeho dětsko dětskou dě dětskou kou

obětí.


Vážení a milí čtenáři! Pozvání na výstavu

Tentokrát vybírám z podzimních

novinek, na které se

osobně velmi těším. Doufám,

že aspoň některé z nich pro vás

budou inspirací k četbě nebo

třeba jako dárek k Vánocům –

i na ně už musíme na konci září

pomalu začít myslet!

Během září už vyšly třeba

další román Sarah Watersové

Noční hlídka, třetí svazek

Spisů Jorge Luise Borgese (obsahuje dvě esejistické knihy Další pátrání

a Dějiny věčnosti), poslední román Beryl Bainbridgeové Dívka v puntíkových

šatech, novinka Michela Houellebecqa Mapa a území (Goncourtova cena

2010), poslední román portugalského nositele Nobelovy ceny José Saramaga

Kain, „spisy z emigrace“ Josepha Rotha s příznačným názvem Filiálka pekla

na zemi (vztahujícím se ke „třetí říši“) či nové vydání skandálního Portnoyova

komplexu Philipa Rotha.

V dalších týdnech by pak měl vyjít např. nejnovější román Umberta Eca

Pražský hřbitov, nový román loňského nositele Nobelovy ceny Maria Vargase

Llosy Keltův sen, nové a první české úplné vydání Solženicynova Souostroví

Gulag, eseje Susan Sontagové Ve znamení Saturna, oceňovaná autobiografická

knížka americké písničkářky Patti Smith Just Kids – Vždyť jsou to jen

děti, další autobiografie Güntera Grasse Příběhy z temné komory, poslední

román australského spisovatele Petera Careyho Parrot a Olivier v Americe,

jeden ze starších románů Philipa Rotha Profesor touhy (s hlavním hrdinou

Davidem Kepeshem, kterého již známe z pozdějšího Umírajícího zvířete),

román Srdénko předloňské nositelky Nobelovy ceny Herty Müllerové, povídková

kniha Michela Fabera Někdy prostě prší, nový text kontroverzní

Rakušanky (a také nobelistky) Elfriede Jelinekové Zimní cesta, slavná Smrt

v Benátkách Thomase Manna v novém překladu, nová kniha Tomáše Halíka

Úvahy na prahu tisíciletí, deníková kniha Czesława Miłosze Myslivcův rok,

obsáhlá biografie slavného skladatele Johanna Sebastiana Bacha, studie

o americkém spisovateli Cormacu McCarthym Svět v hrsti prachu od Michala

Svěráka, nové vydání úspěšného románu-dokumentu Jana Nováka o bratrech

Mašínových Zatím dobrý…

Je to samozřejmě jen malý zlomek toho, co nás na podzim a před Vánocemi

na knihkupeckých pultech čeká. O mnoha dalších novinkách vás

budeme informovat jako vždy v našem časopise. Jsem rád, že mu zachováváte

svoji přízeň!

MILAN ŠILHAN

Časopis kn vychází s podporou Ministerstva kultury Čr.

časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře

Číslo 19 / ročník X / vychází 26. 9. 2011

vydává: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s.

Šéfredaktor a bibliografie: Milan Šilhan

sekretariát: Šárka Harantová

inzerce: Martina Hostomská, tel.: 224 219 942

adresa redakce a příjem inzerce: Klementinum 190, 110 01 Praha 1,

tel./fax: 224 219 944, tel.: 222 211 650, e-mail: sckn@sckn.cz, knizni.novinky@volny.cz

poštovní adresa: SČKN, P. O. Box 177, 110 01 Praha 1

Grafický návrh: Tomáš Didunyk

produkce: NLN, s. r. o.

tisk: Česká Unigrafie, a.s.

distribuce: Pemic, a. s., Beta-Dobrovský, Karmelitánské nakladatelství,

Autodoprava Milan Meduna, Postservis.

Evidenční číslo MK ČR E 13432

ISSN 1213-7073

Doporučená cena 2 Kč, 1,25 USD, 1,10 EUR

informace z knižního oboru najdete na www.sckn.cz

Motýli tady nežijí

Terezínské ghetto bylo jistě smutné místo k životu, ale kupodivu děti tu chodily

v průběhu války do školy, kde kreslily a malovaly nejen to, co viděly, ale i na co

si vzpomínaly. Po válce pak ty dětské kresby sebral spisovatel Jiří Weil a připravil

z nich výstavu, kterou nazval Motýli tady nežijí. Současná výstava v Národním muzeu,

v bývalém Federálním shromáždění, krása motýlích křídel není jen okřídlený název.

Motýli tu sice také nežijí a nelétají, ale myslím, že jsme se ještě nesetkali s výstavou,

připravenou s takovou láskou, zaujetím a snahou po dokonalosti. O motýlech se tu

dozvíte skoro všechno, jak se rozmnožují, čím se živí, jak se brání predátorům, ale

také se tu předvádí, jak příroda hýří na pestrosti jejich tvarů a barev. Celé skupiny

motýlů tu jsou seřazeny v skleněných boxech a ty prozrazují nejen jejich různorodé

množství, ale trpělivost a preciznost sběratelů. Ačkoliv je tu shromážděno tolik fakt,

autoři Jan Macek a Vítězslav Kubáň přiznávají,

že všechno o motýlech ještě

nevědí. Zkoumání jejich života je velice

zajímavé a je to obvykle práce na celý

život vědce, milovníka nebo sběratele.

Jejich touha po dokonalosti se výrazně

projevuje právě na výstavě, kde texty

a mnohonásobně zvětšenými fotografiemi

se nám otevírají obdivuhodné a překvapující

detaily ze života motýlů, kteří

se musí přizpůsobit prostředí. Výstava

v divákovi vzbuzuje nejen pocit bohatství

a krásy, ale i obdivu k přírodě, která

usiluje o to, aby žádný tvor, a tedy ani

sebemenší motýlek nevyhynul, která

se snaží, aby přežil a splnil jediný úkol,

který má, totiž aby se rozmnožil. Motýli žili s člověkem nejen odjakživa, ale také ho

inspirovali k bohatým designům v textilu, k obrazům a ilustracím. Například Max

Švabinský vytvořil knihu Motýlí čas a František Hrubín k ní napsal verše, Petr Bezruč

napsal Stužkonosku modrou. Podle motýlích křídel vznikají i šperky a obrazy, je

tu dokonce plastika housenky. Teprve tady si také zblízka můžete prohlédnout lebku

na motýlovi, který proto dostal jméno smrtihlav. A můře prý lidé přisoudili symbol

bloudící duše. Nádherná výstava je otevřena do 31. října 2011.

MILENA NYKLOVÁ

(foto: Národním muzeum)


V ý b ě r z l i t e r á r n í c h p o ř a d ů

Č e s k é h o r o z h l a s u

26.–30. 9. ve 22:05 ivan kraus: Kůň nežere okurkový

salát (četba na pokračování)

1. 10. ve 22:05 peter lovesey: Výkop (povídka)

2. 10. po 13:00 hod Božena němcová / František

pavlíček: Chytrá princezna (pohádka)

2. 10. ve 20:05 daniela Fischerová: Cesta k pólu (hra)

3.–7. 10. ve 22:05 liv ullmannová: Proměny (četba

na pokračování)

8. 10. po 13:00 hod Jana knotková: Nesnese se se

sestrou (hra)

8. 10. ve 22:05 peter lovesey: Břišní tanec (povídka)

9. 10. po 13:00 hod Markéta Zinnerová: Růžička

a duhový princ (pohádka)

9. 10. ve 20:05 václav havel: Audience (hra)

29. 9. v 16:00 Friedrich dürrenmatt: Sisyfův obraz

(Moderní povídka)

6.–23. 10. vždy v 18:30 Bertolt Brecht: Třígrošový

román (Četba na pokračování)

6. 10. ve 20:00 Michal Walczak: Amazonie (Hry

humoru a napětí)

8. 10. ve 14:00 václav havel: Spiklenci (Rozhlasové

jeviště)

8.–13. 10. vždy ve 23:00 G. B. shaw: O sobě (Stránky

na dobrou noc)

9. 10. v 11:30 stefan Zweig: Neviditelná sbírka (Povídka)

9. 10. ve 20:00 František halas: Potopa (Schůzky

s literaturou)

Podrobný program na www.rozhlas.cz/program

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

5


6

S k u t e č n ě p r o j d e d a ň z p ř i d a n é h l o u p o s t i ?

Dne 2. září 2011 schválila Poslanecká sněmovna

Parlamentu ČR i ve třetím čtení vládní

návrh zákona o dani z přidané hodnoty,

který sníženou sazbu DPH (a tedy i sazbu

pro knihy) od roku 2012 zvyšuje na 14 procent

a od roku 2013 na 17,5 procenta.

Poslanci tedy nakonec dali přednost stranické

disciplíně a nevzali v potaz názor 162 000 voličů,

kteří podpořili výzvu na obranu knih (organizovanou

Svazem českých knihkupců a nakladatelů) ani

konkrétní argumenty týkající se vážných důsledků

jakéhokoli dalšího zvýšení DPH na knihy a tiskoviny,

jimiž je zásobovala odborná veřejnost.

SČKN se téměř půl roku intenzivně snažil tuto

hrozbu odvrátit. Kromě již zmíněné výzvy jsme

uspořádali oficiální demonstraci na Staroměstském

náměstí pod heslem „Nezdaňujte čtení, nezdaňujte

informace“, byly napsány desítky člán-

Pozvání do divadla: H a r o l d a M a u d

Obecně se ví, že moravská divadla si drží již velmi dlouhou dobu

standardně vysokou úroveň. Kromě jiných faktorů je to dáno

i tím, že zde výrazně působí takoví režiséři, jako Jan Antonín

Pitínský či Jan Mikulášek. Jednou z nejmenších scén tohoto

kraje je Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Dramaturgie

vybrala pro zdejší jeviště titul Harold a Maud od colina

higginse a hlavní ženskou roli přijala jako host souboru legendární

herečka, paní Květa Fialová.

Jde o příběh dvou lidí. Harold tráví čas na pohřbech a jedinou

jeho zábavou je inscenování vlastních sebevražd na truc matce.

Jednoho dne se na pohřbu v kostele seznámí s osmdesátiletou

Maud, která je naopak plná života a aniž by ho poučovala a moralizovala,

jak to s chutí dělá jeho matka ve spolupráci s psychiatrem,

nakazí Harolda touhou nepromarnit zbytek života. Nic pro ni není tabu – pózuje

sochaři, tančí, sbírá věci s příběhy, krade auta... prostě dělá si, co chce, protože

život je na stání na jednom místě moc krátký. Mladý Harold se do hraběnky Maud

zamiluje a má v plánu se s ní oženit. Jenže karty osudu jsou už předem rozdány...

Do role Harolda byl obsazen Josef Kubáník. Velmi dobře pracuje s hereckými

prostředky a mění polohy podle toho, zda právě jedná s matkou, psychi-

B o o k FA C T O R Y

nová prodejna zahraničních knih

Book Factory nabízí zajímavé tituly

z mnoha oblastí za vynikající ceny.

Nabídka určitě potěší milovníky

starého i současného výtvarného

umění, kteří u nás najdou nejen

výpravné knižní publikace, ale

i katalogy z různých výstav z celého

světa. Moderní výtvarné umění je

v Book FACTORY bohatě zastoupeno.

Pokud hledáte umělce, jako jsou

Paul Klee, Vasilij Kandinskij, René

Magritte nebo Gustav Klimt, určitě

nebudete zklamáni. Ze současného

umění u nás najdete například Andyho

Warhola, Francise Bacona nebo

Keitha Haringa, ale i nejmladší zástupce

žánrů, jako je street art.

Velký výběr titulů máme i z oblasti

architektury. Kromě staré ar-

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

ků pro různé tiskoviny (z jednoho článku

v LN je vypůjčen titulek příspěvku), naši

členové dali mnoho vysvětlujících rozhovorů

médiím. Delegace nakladatelů

objasňovala situaci v senátu Čr, sešli

jsme se osobně s ministrem kultury,

zástupci nakladatelského průmyslu diskutovali

dopad tohoto kroku i s ministrem financí. SČKN

inicioval a na jednotlivé adresy rozeslal otevřený

dopis zástupců knižní sféry poslancům

parlamentu...

Paradoxně téměř vždy byly naše argumenty

uznány jako opodstatněné a byli jsme ujišťováni,

že naši zastupitelé nejsou v žádném případě kulturní

barbaři a pokusí se – tak jak je to běžné v západních

zemích – pro knihy a tiskoviny získat výjimku.

Bohužel, sliby se tentokrát ukázaly jako plané,

a tak dnes stojíme před zásadním omezením

chitektury slavných paláců a velkých

měst u nás najdete publikace

představující nové trendy evropské,

americké i asijské architektury

a interiérového designu. design je

další silnou kategorií, kterou v Book

FACTORY najdete. V naší nabídce

je velký výběr odborných i populárních

publikací týkající se grafického

designu, ale i módy, bydlení

a dalších oblastí.

Milovníci fotografie u nás naleznou

nejen výpravné publikace

slavných evropských i amerických

fotografů, ale i okrajové a experimentální

práce méně známých

umělců.

V oblasti beletrie nabízíme široký

výběr paperbackových románů za neuvěřitelně

nízké ceny. Najdete u nás

produkce českých knih, zejména učebnic a knih

odborných, pro které to bude v rámci zdánlivě kompromisního

dvoustupňového řešení jen „pomalá

smrt“. Hlavní problém není ve zvýšení ceny, ale

v tom, že náročnější, zejména odborné projekty

prostě nevzniknou!

Nový zákon o DPH bude v nejbližší době předložen

Senátu ČR. SČKN se rozhodl v akcích proti

zvýšení dph na knihy i nadále pokračovat.

Dalším krokem je otevřený dopis senátu Čr,

v němž připomínáme jarní stanovisko senátního

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva

a petice a žádáme senátory o jeho prosazení.

V doporučení výboru je navrhovaná DPH na knihy

dokonce nulová.

i německou, francouzskou

a anglickou klasiku.

Nabídka Book FACTO-

RY je zajímavá jak pro cizince

žijící v Česku a turisty,

kteří navštěvují Prahu,

tak i pro domácí čtenáře.

Určitě ji ocení například

studenti různých uměleckých

nebo jazykových škol.

Book Factory funguje

i jako velkoobchod

a nabízí výhodnou

spolupráci českým knihkupcům.

MARCELA TUREČKOVÁ

(tajemnice SČKN)

atrem, nebo starou dámou. Je přiměřeně hravý a spontánní.

Stařičkou Maud ztvárnila již zmíněná Květa Fialová. Tato postava

je pro ni něčím zřejmě přitažlivá a osudová, neboť je

to již třetí inscenace, ve které si roli hraběnky Maud zahrála.

S noblesou a energií sobě vlastní. Jde o opravdu úctyhodný

herecký výkon. Josef Kubáník i Květa Fialová dozráli přesně

do doby, kdy se v těchto rolích měli na jevišti potkat. Haroldova

matka byla přidělena Anně Slezákové-Mikové. Její sarkastický

začátek je dobrý, s postupem času je ale zbytečně

stále více afektovaná.

Igor Stránský je ředitelem, hercem i režisérem Slováckého

divadla. S herci si evidentně porozuměl a pod jeho vedením

zde vznikla výborná inscenace. Nejistý se zdá být místy ale

výběr hudby (Mario Buzzi) a ne zcela šťastně je řešena scéna. Celkově dobrý

dojem tak vytváří hlavně protagonisté obou hlavních rolí.

Hru Harold a Maud napsal herec, producent, režisér a scenárista Colin

Higgins (1941–1988). Z tohoto díla se stal právem kultovní snímek i bestseller

mnoha světových jevišť.

DUŠAN KOČÍ

kontakt:

Book Factory

spálená 21, praha 1, tel: 222 512 837

e-mail: bookfactory@bookfactory.cz

www.bookfactory.cz


polistopadový šéfredaktor a nakladatel končí

Rozhovor s Františkem Honzákem

rozhovor s phdr. Františkem honzákem (1949) začnu stylově – encyklopedicky,

jak ostatně pana doktora poznalo mnoho čtenářů,

autorů a knihkupců. po absolvování Filozofické fakulty univerzity

karlovy (1968–73), obory historie a korejština, a složení rigoróza

(1975) pracoval krátce v orientálním ústavu a encyklopedickém institutu

Čsav, pak téměř patnáct let jako redaktor populárně naučné

literatury v nakladatelství albatros. na začátku devadesátých let působil

v Úřadu na ochranu ústavy a demokracie (později FBis a Fis).

kdo byl otcem myšlenky založit encyklopedické nakladatelství libri,

které bylo zapsáno do obchodního rejstříku 31. prosince 1992 a jehož

počátek se tedy datuje od roku 1993?

Ano, založeno bylo na samém sklonku roku 1992 a bylo to mé dítko včetně názvu,

loga i většiny programu… Když jsem viděl, že má mise mezi našimi „špiony“

a estébáky končí (dodatečný dík za vyhazov, jinak by se ze mě stal alkoholik),

byl čas to dlouho vše promýšlet, připravovat a také se radit a diskutovat…

letos jste se rozhodl odejít tzv. na zasloužený odpočinek; jaké to bylo

rozhodnutí, kde je jeho motivace?

Dvacet let dosti usilovné práce s tím, že se snad mohu s „pýchou“ ohlédnout…

a také příchod faktické penze, hlásící se stáří s jeho neduhy včetně úbytku sil

i nápadů, ale rovněž krize na knižním trhu panující od sklonku roku 2008. Vedle

stále se snižujících prodejů také rýsující se v pořadí už třetí zvýšení DPH (daně

z přidané hodnoty) od našich „moudrých“ a údajně „pravicových“ politiků

(tady se od roku 1945 vydávají za pravici národní socialisté či lidovci) – světlo

na konci tunelu nevidět.

ohlížíte se po svých stopách, které po vás zůstávají. kromě práce

šéfredaktora jste byl také spoluautorem a s pavlem augustou jste

se podílel na publikacích Jak se žilo ve starověku, Války a Válečníci

(vyšlo v řadě jazykových mutací), Československo 1918–38, 1939–45,

a na vašich snad nejznámějších publikacích libri: KDO BYL KDO v našich

dějinách do roku 1918 a ve 20. století nebo Encyklopedie špionáže,

Evropa v proměnách staletí či Státy a jejich představitelé.

No, nejmenoval jste ty, co mám nejraději: komiksy Odysseova dobrodružství

v Trojské válce a na cestě domů a další – například Čteme je správně? (tam

jsem původně nesměl být podepsán) a převyprávění korejských a vietnamských

pohádek, z nichž nejmilejší je mi původně čínská historka Večeře u taoisty.

Máte pravdu, velmi užitečnou příručku Čteme je správně jste napsal

s Milanem romportlem, kterého jsem znal ještě z dob našeho mládí.

Byl to filolog na univerzitě karlově, kde si ho nesmírně vážili. Zavzpomínejte,

prosím, na některé vaše odborníky a publicisty, jimiž jste byl

obklopen, s nimiž jste léta spolupracoval…

Jo, Milan Romportl byl takový profesor Higgins, moc jsme si při spolupráci

užili, někdy si o tom povíme víc. Ale jinak, prosím, nechtějte, abych vyzdvižením

jedněch mohl ublížit jiným. Měl jsem díky nakladatelství to štěstí, že jsem

potkal mnoho výjimečných lidí z nejrůznějších oborů. Největší radost mi dělá,

když vidím mezi autory nastupující mladou generaci, která má ráda svůj obor

a věnuje se mu se skutečným zápalem.

vaší vizitkou bylo vytvářet nakladatelství s původní českou tvorbou,

kdy naprostá většina vašich autorů psala česky, a to ještě převážně

na objednávku podle vašich edičních plánů. Jak se vám tento záměr

dařil realizovat?

Jasně, překlady tu dělá 99 % nakladatelů. Takže to byla součást programu včetně

poskytnutí platformy začínajícím… Snad to nevyzní neskromně, ale dařilo se,

byť zdaleka ne vše jsem vymyslel já či kolegové z nakladatelství. Dobré jméno

Libri naštěstí inspirovalo desítky autorů, že se na nás s nápadem anebo s už

hotovým rukopisem obraceli sami.

kolik titulů knih bylo u vás vydáno za poslední léta? kolik jich bylo

v tom prvním roce a kam až jste dospěli v současnosti?

Statistika je to jednoduchá, první rok dvě, poslední desítku let to bylo na 50 titulů

ročně, bilance za necelých dvacet let je tedy (nepočítáme-li mnohé dotisky)

následující: právě chystaný závěrečný osmý díl Měst a městeček v Čechách,

na Moravě a ve Slezsku od Karla Kuči ponese pořadové číslo 555! Pár knih

nám ještě leží rozdělaných na stole, ty budu chtít ještě se svou ženou dokončit.

Patří mezi ně i Slovník vietnamských spisovatelů.

???

Panečku, to je počtení, kde se naše padesátá léta minulého století v nejhorší

podobě opakovala: popravy, „mizení“ autorů, žaláře, desítky let nucených prací

za odmítnutí socialistického realismu či v případě komunisty podrobeného jihu

za to, že pracoval v úřadu či sloužil v armádě. Síla!

neméně zajímavé mohou být vaše nakladatelské zkušenosti; které

z nich byste rád zdůraznil zejména?

Netroufám si „předávat“ nějaké zkušenosti do tak rychle pádícího světa s novými

technologiemi, jimž přestávám stačit. Měl jsem kliku, že jsem se v relativně

„mladém“ věku dožil listopadu 1989 a pak si mohl dvacet let dělat radost,

a snad nejen sobě.

Množství dotisků a nových vydání svědčí o tom, že jste si vedli po celá

léta úspěšně. uveďte některé z titulů, kterých si zvlášť vážíte.

To je stejná odpověď jako s těmi „lidmi“… ale výjimku jsem už udělal v odpovědi

výše. Města a městečka považuji i s přihlédnutím, že jde o dílo jediného autora

(byť měl celou suitu pomocníků), za mimořádný počin srovnatelný s výkonem

Augusta Sedláčka blahé paměti. Vypovídá to i o české encyklopedistice obecně.

S výjimkou Ottova slovníku naučného byly skutečné počiny spojeny hlavně s jednotlivci,

nanejvýš malými kolektivy a vznikaly spíše v nakladatelství než v rozličných

ústavech a pracovištích, kde se vesměs zastavil čas, a to už hodně dávno…

Jak si po svém odchodu představujete svůj zasloužený odpočinek?

ptám se na to záměrně, protože ve vašem věku se často teprve rodí

noví, zkušení autoři, vybavení neobyčejnými znalostmi a zkušenostmi

ve svých oborech.

Ne, já rozhodně nehodlám psát, tam jsem si své sny splnil už dávno, asi nejlepší

encyklopedie, na níž jsem se autorsky podílel, je Evropa v proměnách

staletí, ale přes mnohé opravy ve druhém i třetím vydání s odstupem vidím tu

fůru nedokonalostí. Takže leda – bude-li chuť – sednu nad „Paměti“, ale jen

pro vlastní děti a vnuky.

díky a jako jeden z vašich autorů vám přeji i za ostatní do dalších let

pevné zdraví a zajímavou činnost v důchodu.

MIROSLAV SÍGL

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

7


a Koboldech je cosi strašidelného“, píše

„Nve svém románu Kobold radka denemarková

(vydal Host). Nejdříve je zřejmě třeba

říci, že slovo Kobold se málo užívá a důvod je asi

ten, že přesně nevíme, co znamená. Podle výkladu

samotné autorky má celou škálu významů, od diblíka

až k monstru. V prvním díle románu nazvaném

Přebytky lidí jde rozhodně o monstrum a autorka

se tak vyrovnává se svým patrně nelehkým dětstvím.

Svědčí o tom slova, jimiž vyjadřuje svůj

cíl v tomto románě: „Čeho se člověk bojí. Popsat

stav vědomí v nějaké době. Krutosti, kterých se

dopouštíme na nejbližších, předčí každou rafinovanost světových válek. Mír je

válka. Válka je pokračováním míru.“ Je zajímavé, že ta popisovaná doba je značně

rozlehlá, od začátku 20. století až do současnosti. Od aristokratické domácnosti,

kde je možné zakrýt chorobné násilí způsobené hysterickou povahou muže,

jemuž autorka říká Kobold a jemuž v naprosté poníženosti podléhá jeho žena,

která je ochotna slízat jídlo, které on shodí ze stolu. Vadí mi na tom naprostý

nedostatek lásky i netečný postoj jejich dcery. Žádná vzpoura proti nelidskému

zacházení se tu nekoná. Vše je zabaleno a zahaleno mnoha básnickými slovy,

která podtrhují neprozkoumaná tajemství lidského života. Autorka se schovává

za jakousi oponu a na tom skrytém jevišti hraje několik jiných příběhů – třeba ten

se sochami na Karlově mostě nebo námořní putování dvou dalších Koboldových

dětí, tentokrát dvojčat, té podivné dvojice. Konkrétní, reálný svět je nedůležitý,

důležité jsou sny, představy, touha přežít tento den. Proto je to tak komplikovaná

kniha, protože příběh se ponořuje buď do slov, do vody, je pohřben nebo spálen.

Musíme knihu tedy číst jako podobenství toho, co každý člověk prožívá uvnitř

a co ho přibližuje sestřičce Smrti. Násilí, pomsta, přemáhání zla, s tím jsme se

sešli už v jejím románě Peníze od Hitlera i v knize o režiséru Petru Léblovi, kde

navíc vystupuje i šílenství. Radka Denemarková je na jedné straně velmi racionální

žena, to vidíme především na stavbě jejího jazyka (i v překladech knih

Herty Müllerové), která je tvarově jasná a vybroušená, ale na druhé straně je

to autorka, která zachází stále hlouběji do podvědomí (zřejmě ne náhodou se

firma pohřební jmenuje Freude, mnohem spíš vycházející z Freuda než z radosti).

Musíme si přiznat, že dílo Denemarkové je naplněno tajemstvím, a to jako

nerozluštěná záhada nám zůstane coby dotek říše Smrti. I když druhá polovina

románu Přebytky něhy připomíná paličské snahy jako válku s Cikány, jíž jsme

neustále svědky. Tedy něco naprosto současného.

Jestliže v Koboldovi čteme o násilí a utrpení,

které není navenek zřejmé a viditelné, pak

v románě švédského spisovatele steva semsandberga

Chudí v Lodži (přeložila Dagmar

Hartlová, vydala Paseka) z ghetta v polské Lodži

(léta 1940–1944) je to násilí neskrývané. Autor

mohl vycházet z Kroniky, která tu vycházela, byla

zachráněna a vyšla na 3 000 stranách. Už tento

fakt se zdá neuvěřitelný: že Preses židovského

tábora založil archiv a podnítil jeho pracovníky,

aby zaznamenávali fakta, která zřejmě musela

usvědčovat i jeho samého. Dokonce se na jednotlivé

kartičky zapisovaly personálie všech lidí, kteří tu byli zavřeni a vznikla

tedy i Encyklopedie, kde sice chybí karta hlavní postavy, předsedy vládnoucí

rady starších, která má v ghettu největší moc, Presese Mordechaje Chaima

Rumkowského, ale autor v tomto případě skvěle domýšlí složitou povahu tohoto

člověka. Rumkowski přeměnil ghetto v pracovní tábor a tudíž vybudoval

celý průmysl, jehož výrobky zásoboval německý trh. Pracující Židé dostali zaplaceno,

i když minimálně, ale Rumkowski se nedokázal postarat ani o dostatek

jídla, topení a vyhovující prostor pro své otroky. Jeho neomezené moci se musí

podřídit ženy, které si vyhlédne jako milenky, ale nakonec se ožení, aby měl

syna. Ačkoliv je Regina velmi mladá, dítě se jí nenarodí a on si adoptuje syna

Stanislava (původně Steina) a nehorázně ho rozmazluje. Přes své výjimečné

postavení odjel Rumkowski s celou rodinou z ghetta posledním transportem

28. srpna 1944 a v Osvětimi byli všichni zavražděni. Přitom Rumkowski věřil

8

L e t e m k n i ž n í m s v ě t e m

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

ve vyvolenost židovského národa a zachovával všechny židovské rituály. Švédskému

autorovi se podařilo na základě útržků faktů a především psychologie

a své vlastní imaginace vytvořit člověka, který se dostal na šikmou plochu

v dětství. Podle jeho dedukce musel být jako dítě neoblíbený a zbabělý, a to

způsobilo jeho první pád: žaloval učiteli, že děti plavou přes hloubku na ostrůvek

v řece a mohou se utopit. I když by se zdálo, že mu jde o životy dětí, učitel

to jasně charakterizuje jako udavačství. Rumkowski byl arogantní, i když dělal

pojišťováka a vyhrožoval krutými následky, když se lidé nepojistí. Pak ale přišla

víra s dívkou, kterou zachránil před zimou a chladem, a tak se začal ve velkém

starat o děti. Byl přesvědčen, že byl vyvolen k záchraně židovských sirotků, proto

v ghettu Litzmannstadt v okrajové části Lodže vybudoval domovy pro děti. Snil

dokonce o tom, že ghetto bude základem židovského svobodného státu, který

tu uprostřed Němci okupované země vznikne. Jsou tu i další postavy zcela

nevymyšlené, které autor poznal z Kroniky, a i když v mezních životních situacích,

jakým pobyt v ghettu musel být pro každého, kdy se jednotlivci starali

především o jídlo a topení, aby se dožili dalšího dne, vystupují tu individuality,

které švédský autor dovede přesně popsat. Třeba zevnějšek pana Schmieda:

„Tentýž Bůh, který mu při narození o půl otáčky vymkl jednu lopatku, ten mu

také do štíhlé oválné tváře vtiskl aristokratický výraz. Měl úzké chřípí a mírně

dolů zahnané koutky úst. I když se pokusil o úsměv, což se stávalo velmi zřídka,

koutky se mu svěsily, a to mu dodávalo zdání, že všechno kolem sebe pozoruje

s mírně zhnuseným výrazem nesouhlasu.“ Tyto výborně zobrazené portréty lidí

dodávají knize iluzi, že se tu nejedná o továrnu na smrt. Všechno se totiž děje

v jakémsi úřednickém stylu. Když je někdo zařazen do transportu a nevěří povídkám

o lepší práci, může regulérně zažádat o odklad transportu. Je tu velká

administrativa, která takové žádosti vyřizuje, takže člověk jako by tu nebyl jen

veš, kterou může každý zašlápnout. Do příběhu se dostalo také několik českých

Židů, kteří měli s sebou i mnoho věcí, s nimiž mohli obchodovat, což v hojné

míře dělali všichni. Děly se tu samozřejmě hrozné zločiny, lidé tu trpěli a umírali,

ale Steve Sem-Sandberg napsal úžasně působivý román, jehož stavba je

velmi racionálně promyšlená a jehož příběhy mají v sobě Lust zu fabulieren.

Překvapivá je druhá kniha polského novináře

a spisovatele Mariusze szczygieła Udělej

si ráj (přeložila Helena Stachová, vydalo Dokořán

a Jaroslava Jiskrová – Máj). Poznali jsme autora

jako výborného reportéra z České republiky

z knihy Gottland, kde uvedl ve známost několik

českých příběhů, které i pro Čechy byly objevem.

Při své zvědavosti a detektivní schopnosti vypátral

mnohé záhady, a v tom pokračuje i v druhé knize,

která je ovšem úplně jinak zaměřená, spíš než

na dramatičnost a napínavost lidských příběhů

na poznávání českého charakteru. Proto také ten

název; Szczygieł je přesvědčen, že česká povaha se nežene do vzpoury, ale chce

zažít pohodu, a tedy ráj. Pro Poláky je víra v Boha důležitá jako základní životní

prožitek, morální přístup i přítomnost transcendence, a tak si pro Čechy autor

vymyslel anketu především na téma „Jak se vám žije bez Boha“. Nechce získat

statistické údaje, ale konkrétní odpovědi od individuálních respondentů, jejichž

věk i zaměstnání uvádí. Přesvědčivě tak dochází k závěru, že většina Čechů Boha

nepotřebuje. Bylo by možná dobré přidat otázku: „Jak by se vám žilo bez chaty

nebo chalupy?“ V druhé části knihy se pak autor věnuje opět jednotlivým osobnostem

a zajímavě a vždycky z nějakého zvláštního úhlu kreslí jejich portréty.

Například u Haliny Pawlowské kromě odhalení neznámých detailů, i když právě

u Haliny jsou její literární i televizní příběhy založeny právě na jejím životě, pojednává

Szczygieł o smíchu a humoru. Chce vyprávět nejen o člověku, ale zároveň

o něčem obecnějším. Když píše o dramatizaci románu Radky Denemarkové

Peníze od Hitlera, které zažil na představení ve Švandově divadle, byl překvapen,

že lidé odcházeli. Proto na dalším představení přišel před pauzou, postavil se

před divadlo a chtěl vědět, proč jdou domů – jejich odpověď byla hlavně ta, že

místo na grotesku se dívají na nepříjemné a kruté věci. Tahle umanutost dostat

se k jádru a napsat o procesu, jak se k němu dopátrá, je hlavním půvabem Szczygiełovy

knihy. Jak se vlastně cizinec může dopátrat tolika neznámých skutečností?

Je jasné, že Mariusz Szczygieł je motivován dvěma láskami – jednou je


Česká republika a druhou je luštění záhad. Mimo jiné i vyluštění záhady, jímž je

David Černý, který nejenže nalakoval smíchovský tank na růžovo, vytvořil černá

mimina, která lezou vzhůru po vysílací stanici na Žižkově, ale také dva muže,

kteří čurají na mapu České republiky před Hergetovou cihelnou. Polský novinář

to nehodnotí, jen srovnává s Polskem. Jeho kniha je tak mimo jiné důkazem

toho, že musí neustále shánět rešerše, což karel hvížďala v knize Mardata

s podtitulem Vzpoury v žurnalistice (vydal Portál)

pokládá za hlavní základ investigativní žurnalistiky.

Zdá se, že právě shánění materiálů ke vzniku

reportáže, ale i rozhovoru pokládá za nejdůležitější

součást těchto žánrů. Tento přístup v jeho vlastních

pracích zaznamenal mnoho úspěchů, ale zároveň

si myslím, že spontánnost, nezatížená takovým

množstvím faktických znalostí, má také především

v rozhovorech svůj smysl. Hvížďala do knihy

sebral články a úvahy, které publikoval v různých

časopisech. Stala se tak především příručkou,

protože autor se snažil vyrovnat se fakticky se

svými tématy, ať už o fenoménu interview, cenzury, bulváru, a tak není divu,

že pro čtenáře jsou nejzábavnější ukázky, které mají jeho fakta ilustrovat. Jako

vždy se ukazuje, že teorie, jak už to formuloval Goethe, je šedivá, kdežto praxe je

zelený strom života. Hvížďala sem zařadil i články, které shrnují charakter české

žurnalistiky v určitých historických obdobích, jako je okupace, třetí republika, ale

všímá si i toho, jak někteří politici reflektují své činy v politice; pojednání o Miloši

Zemanovi dokonce nazval Nezodpovědný narcis a lajdácká média a po mnoha

ukázkách dochází k přesvědčení, že Zeman je zřejmě psychopat. Hvížďala rozebírá

Zemanovu knihu Vzestup a pád české sociální demokracie a dochází k závěru, že

Miloš Zeman „je ztělesněním naší úchylky (milujeme víc drby než fakta – pozn.

MN), má nulovou morální kompetenci, svět pro něj existuje jen proto, aby ho

exhibicionisticky poškozoval“. Když pak píše o tom, co je nejcharakterističtější

pro naši současnost, je to smutné: pozornost se přesunula na celebrity, na rychlost

informací, místo abychom ve veřejném prostoru reflektovali, „kým jsme byli,

kde jsme a kam směřujeme“. Je to vážné varování.

Je zřejmé, že beletrie je na ústupu, a pokud nějaký román českého autora vyjde,

je velmi často postmoderní, a obyčejnému čtenáři, který touží po příběhu, dělá

nemalé potíže. Není potom divu, že má pak u našeho čtenáře největší úspěch

poněkud pokleslý žánr červené knihovny nebo detektivky a thrilleru, ba i příběhy

vědecko-fantastické. Nakladatelství MOBA se podle toho zařídila a soustředila

se na detektivní příběhy, které zelenou barvou navazují na detektivky, které kdysi

vycházely v Mladé frontě. Je ovšem třeba dodat, že dnešní autoři neberou detektivní

žánr tak doslova. Mohu to dokázat na příbězích pavla Jansy, jemuž už toto

nakladatelství vydalo několik knih, naposled to byl Stařec a mord. Na začátku

je skutečně mord, ale v knize se pak vypráví o tom, jak se do malého městečka

u Brna jakoby vrací jeho bývalý obyvatel, který po mnoha letech emigrace je

obdivuhodně obeznámený se vším, co se tu děje. Je to dobře napsaný příběh,

který hojně těží z neblahých skutečností, které u nás nastaly po pádu komunismu,

kdy sice vznikl kapitalismus, od něhož se ovšem komunistické myšlení a jednání

sága o völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku

Nakladatelství Argo vydalo před lety staroislandskou sbírku mytologických a hrdinských

písní Edda (tzv. starší, básnická) i pozdější zpracování Snorriho Sturlusona

(tzv. Edda mladší, prozaická) v knize Edda a Sága

o Ynglinzích. Teď sáhlo do staroislandské literatury

znovu a vydalo hned tři ságy v knize Sága o Völsunzích

a jiné ságy o severském dávnověku, kde

kromě titulní najdeme ještě Ságu o Ragnaru Huňaté

nohavici a Ságu o Bósim a Herrauðovi. Z islandských

originálů je přeložily Helena Kadečková (je také autorkou

předmluvy) a Veronika Dudková. Knihu, velmi

pěkně graficky upravenou Pavlem Růtem, ilustroval

Petr Sládek. Prozaická sága o historii rodu Völsungů,

která spojila v prozaický útvar hrdinské písně z básnické

(či písňové) Eddy, vznikla někdy ve druhé polovině 13. století. Sága líčí původ

Völsungů a osudy významných příslušníků tohoto rodu i jiných osob; mezi ty hlav-

neodpáralo, a víme dobře, že tento mix je hrozný.

To všechno umí autor dokázat na chování svých

postav, ale je škoda, že nejen obyvatelé malého

města, ale i čtenáři jsou podvedeni podvodníkem,

který se vydává za někoho jiného. Jak říkám, není

to detektivka v klasickém slova smyslu, neboť se

tu vůbec nepátrá po vrahovi, ovšem propírají se tu

věci, které nám nejsou ke cti, jako je třeba obchodování

se zbraněmi. A to, že se Pavel Jansa neobejde

bez milostných pletek a sexu, je nabíledni.

Je to jako v životě, že? Autoři dnes nemoralizují,

a tak se nestarají o hranici mezi dobrem a zlem.

Je zvláštní, že o několika významných českých autorech vyšly zásadnější knihy

nebo studie v cizích jazycích, sepsané cizími literárními historiky, vědci či

esejisty. Jeden případ je dílo Julia Zeyera, o němž anglickou studii napsal R. B.

Pynsent: The Path to Decadence už v roce 1973, dosud nepřeloženou do češtiny.

U nás vycházejí spíš příspěvky ze zeyerovských konferencí nebo takové, které

sledují dílčí pohled. V tomto směru jsou velmi agilní vodňanští občané, neboť

jako malé město si spisovatelů, kteří v něm strávili nějakou dobu, velice váží.

V poslední době vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech nevelkou brožuru,

kterou autorka dita křišťanová nazvala Druhý život Julia Zeyera. Jestli

se ovšem domníváte, že se zabývá jen Zeyerovým pobytem ve Vodňanech, kde

spisovatel strávil se svými spisovatelskými kolegy Otakarem Mokrým a Františkem

Heritesem třináct let, byli byste na omylu. Šíře jejích zájmů je daleko širší,

jak už napovídají názvy jednotlivých kapitol: Osobnost Julia Zeyera, Zeyerovo

dílo, Ilustrátoři (rozuměj Zeyerových knih, přestože je to zajímavá informace,

reprodukce nejsou kvalitní), Zeyerovy životopisy, Korespondence, Pomník Julia

Zeyera v Chotkových sadech (dnes bohužel téměř zapomenutý). Teprve v poslední

kapitole Pamětní deska ve Vodňanech se vrací k původnímu tématu. I když

je autorka poučená nejen Zeyerovým dílem, ale i sekundární literaturou, nikde

není žádné vysvětlení, proč odbočuje od vlastního námětu a proč ho nerozvede

detailně. Snad jí ten „sekundární“ život nepřipadal tak zajímavý? Musím ovšem

přiznat, že je velmi zajímavé handrkování o pomník Josefa Maudra v Chotkových

sadech nebo o pamětní desky ve Vodňanech.

Chci připomenout ještě jeden případ, kdy se cizinec dobírá podstatných

věcí. Mám na mysli Tři studie z české literatury, které vydala Společnost

F. X. Šaldy jako Zápisník o Šaldovi č. 11. Výborný italský literární historik

a esejista angelo Maria ripellino (1923–1978) napsal o Jakubu Demlovi,

Josefu Čapkovi a Vladimíru Holanovi esejisticky napsané studie především

proto, že v těchto českých autorech našel magii, kterou dokázal s velkou silou

také vyjádřit. Projevil tak úžasnou empatii k rozporuplnosti těchto osobností

a dovedl je zhodnotit v kontextu doby a prostředí. Není marné připomínat si

alespoň občas, jak se na nás, na naše spisovatele, dívají z anglického nebo

italského hlediska. Zařazují je tak samozřejmě do literatury evropské.

MILENA NYKLOVÁ

ní patří např. Völsung, Sigmund, Sinfjötli, Helgi, Sigurd, Brynhild, Atli a další. Příběhy

o Völsunzích i další se staly nevyčerpatelným zdrojem inspirace německých

romantických spisovatelů a básníků, především však hudebního skladatele Richarda

Wagnera. Významný inspirační zdroj pro své příběhy zde nalezl také J. R. R.

Tolkien, ale třeba i Thomas Mann v povídce Krev Wölsungů. Zejména fanoušci

Wagnera asi zpozorní už jen při četbě jmen výše uvedených postav ze ságy, které

znají z Wagnerovy operní tetralogie Prsten Nibelungův jako Siegmunda, Siegfrieda

či Brünnhildu. V předmluvě uvádí H. Kadečková toto: „Poučným – i když anachronickým

a z jiného kulturního světa – příkladem toho, jak autor může nakládat

s daným materiálem, aby vyjádřil vlastní záměr, je německý skladatel Richard

Wagner. (…) Do galerie postav zařadil bohy a bohyně, valkýry, norny a další bytosti

z mytologie a celou romanticky vzklenutou stavbu libreta korunoval coby

pointou prokletí staroseverskou představou zániku bohů a světa (Soumrak bohů).

Pozoruhodný je také Wagnerův pokus o nápodobu starogermánské aliterace užívané

v eddických básních.“ (miš)

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

9


V Nakladatelství DEUS

právě vyšlo:

N I K K I S I X X

HEROINOVÉ

DENÍKY

Baskytarista slavné kapely Mötley Crüe

nechává čtenáře nahlédnout do dávno zapomenutých

deníků, které si vedl v dobách největší slávy.

Popisuje jeden rok plný vzestupů i pádů,

kdy mu pomalu ale jistě dochází, že by ho

jeho vztah k drogám, a zejména k heroinu,

nakonec mohl stát život. S osobitým humorem ironicky glosuje události, které

jsou často jen velmi těžko uvěřitelné, a odhaluje čtenářům temná zákoutí mysli

rockové hvězdy závislé na drogách. K jeho deníkovým zápiskům jsou přidány

komentáře dalších členů kapely, slavných muzikantů, jeho příbuzných

i jeho drogových kumpánů. Dokonce i sám Nikki se rozhodl přidat své

současné názory na tehdejší události.

F:155 x 202 mm, 432 stran, váz. s přebalem, cena 399 Kč

w w w.deus-k ni hy.cz

I VA N K L Í M A

Jak daleko je slunce

Poetická pohádková vyprávění, která reagují na zvědavé dětské otázky o světě a jeho smyslu. Autor je výsostný vypravěč,

který přístupným jazykem vysvětluje původ světla, cenu vzduchu, ale i důležitost přátelství a úcty k druhému člověku

a k přírodě kolem nás. Knížka obsahuje také krásné ilustrace Hany Pavlátové.

váz., 104 s., 239 Kč

h p://obchod.portal.cz

www.facebook.com/nakladatelstvi.portal

www.portal.cz

Proč je v létě horko?

V létě se země přikloní k slunci, proto je tepleji.

Dalo by se slunce něčím naklonit, aby také v zimě bylo teplo?

Sluncem se nedá pohnout, je velké a těžké. Kromě toho není, čím do něho

strčit.

Nedalo by se slunce přistrčit hodně dlouhým pohrabáčem?

To by se nedalo, slunce je příliš daleko.

Nedalo by se slunce postrčit ani nejdelším pohrabáčem na světě?

Ne, slunce je příliš daleko. Kromě toho, i kdyby měl někdo

tak dlouhý pohrabáč a na slunce dosáhl, pohrabáč by shořel.

Pohrabáč přece nemůže hořet!

Na slunci by shořela i kamna.

I komín?

Na slunci by shořel i komín.

Jak se tedy na slunci topí, když shoří i komín?

Na slunci se netopí, protože na slunci nejsou lidé.

Kdyby na slunce přilétli lidi v raketě, také by shořeli?

Shořeli by i s raketou.

Může někdo doletět ke slunci?

Ne.

Ani pták?

Ne, nikdo živý k němu nedoletí. Ale někdy se stane, že nějaký pták si myslí, že by

ke slunci doletět mohl. Ostatní ptáci mu to rozmlouvají, neboť někteří z nich už ke

slunci letět zkusili, ale jen se unavili a nedo letěli. Pták jim však nevěří a rozhodne se,

že příštího rána vyletí.

(Ukázka z knihy Jak daleko je slunce)


KNIŽNÍ NOVINKY z nakladatelství NAŠE VOJSKO

E N C Y K L O P E D I E

MODERNÍCH

LETADEL

OD CIVILNÍCH DOPRAVNÍCH LETOUNŮ AŽ K NEJNOVĚJŠÍM VOJENSKÝM LETADLŮM

Stephen Hunter:

SNIPER

Příběh plný mocenských intrik a záhad otevírá několika -

násobná vražda odpůrců války ve Vietnamu. Na tomto

společenském pozadí se odehrává strhující příběh o tom,

že i bývalí snajpři mají nejen profesionální, ale i lidskou čest.

Vázaná, 162 × 232 mm, 352 stran textu, cena 349,00 Kč / 14,24 €

Geoffrey J. Thomas – Barry Ketley:

NEJTAJNĚJŠÍ JEDNOTKA

LUFTWAFFE - KG 200

Autoři ve svém textu, založeném na archivních materiálech

a doplněném více než 200 vzácnými fotografiemi a téměř 50

kresbami letadel, osvětlují všechny aspekty spojené s touto

tajnou jednotkou a vyvrací i řadů mýtů.

Vázaná, 210 × 297 mm, 216 stran textu, fotografií a barevných

kreseb na křídě, cena 599,00 Kč / 24,45 €

Ellery Queen:

ĎÁBELSKÉ RAGÚ

Kam zmizela muži obletovaná Terry Milesová? Všichni mají

jasno – přičítají to jejím záletům. Ani její manžel neprojevuje

přehnaný zájem o další z těchto milostných výstřelků. Když se

ale o dva dny později objeví její zohavené tělo v místech, kde

by je nikdo nečekal, do popředí myšlenek Terryiných

přátel se dostává vražda s příchutí ďábelského ragú.

Vázaná, 115 ×185 mm, 216 stran textu,

cena 189,00 Kč / 7,71 €

Jim Winchester:

ENCYKLOPEDIE MODERNÍCH

LETADEL

Encyklopedie moderních letadel podává výběrový přehled více

než tří stovek civilních a vojenských letadel dneška, počínaje

klasickými dopravními letadly 60. let, jako je třeba Boeing 707,

až po nejmodernější výtvory vojenské technologie, jako jsou

Eurofighter Typhoon a F-22 Raptor.

Vázaná, 210 × 297 mm, 448 stran textu a barevných fotografií

na křídě, cena 999,00 Kč / 40,78 €

Edgar Wallace:

MRTVÉ OČI LONDÝNA

Napínavé dobrodružství mladého policejního inspektora,

který odhalí tlupu gangsterů ve zdánlivě počestném útulku

pro londýnské slepce, vrcholí riskantní akcí, jejíž výsledek odhalí

skutečného pachatele, a navíc inspektorovi umožní sňatek

s půvabnou dědičkou.

Brožovaná, 105 ×167 mm, 296 stran textu, cena 129,00 Kč / 5,27 €

John Preger:

BITVA U ARNHEMU

A VÁLKA V ZÁPADNÍ EVROPĚ

17. září 1944 brzy ráno duněla nad průlivem La Manche největší letecká

a výsadková flotila v dosavadních dějinách lidstva. Směřovala k Arnhemu.

Nebe se zatmělo mračnem složeným z více než 2000 letadel s 20 000

muži na palubě… Kniha líčí hrdinný boj o arnhemský most. Vtáhne vás

svým dramatickým líčením do tehdejších dějů a ukáže, že Spojenci sice

prohráli bitvu, ale i díky této porážce nakonec zvítězili ve válce.

Vázaná, 210 × 297 mm, 144 stran textu a fotografií na křídě,

cena 499,00 Kč / 20,37 €

Ellery Queen:

TAJEMSTVÍ KOVOVÉHO DOMU

Další z detektivních příběhů známého amerického autora vás

zavede do venkovského sídla podivínského starce, který si

zvláštním způsobem pozval několik hostů. Omylem se mezi nimi

ocitá i inspektor Queen ve výslužbě. Napětí stoupá, když do děje

zasahuje smrt.

Vázaná, 115 ×185 mm, 248 stran textu, cena 199,00 Kč / 8,12 €

Jaroslav Novák – Jan Votava:

PŘISOLÍME SI

Vzpomínky válečného letce Jaroslava Nováka

Mladý muž věrný své vlasti odešel do zahraničí, aby s ostatními

letci neohroženě bojoval proti nacistickému Německu. Emotivní

životní příběh plk. Jaroslava Nováka, statečného a odhodlaného

muže, který byl ochoten položit život za nás všechny.

Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stran textu a fotografií,

cena 349,00 Kč / 14,24 €

Everette Howard Hunt:

OD ROZBŘESKU DO SVÍTÁNÍ

Americký spisovatel E. H. Hunt zavádí čtenáře ve svém

raném díle Od rozbřesku do svítání na ostrov Guadalcanal

na Šalamounových ostrovech k pilotům Hendersonova polního

letiště. Právě zde se v ubíjejícím bezčasí a rutině rozkazů

operačního velitelství odehrávají na pozadí hrůz

2. světové války osobní lidská dramata. Mladí piloti se

pokoušejí vyrovnat s každodenní hrozbou smrti,

samotou i láskami, jež museli zanechat v civilním životě.

Vázaná, 162 × 232 mm, 224 stran textu, cena 279,00 Kč / 11,39 €

Kurt Magnus:

OTROCI RAKET

V noci na 22. října 1946 zajali v sovětské okupační zóně

příslušníci Rudé armády téměř 2000 německých

techniků, inženýrů a vědců, mezi nimi i Kurta Magnuse. Autor

se ve vzpomínkách opírá o deníky a dokumenty a vypráví

o namáhavých snahách vyvíjet stále výkonnější rakety.

Přibližuje čtenářům běžný život v internačním táboře

na ostrůvku Gorodomlja o ploše necelých tří

čtverečních kilometrů.

Vázaná, 162 × 232 mm, 328 stran textu a 16 stran obrazových

příloh, cena 349,00 Kč / 14,24 €

Mark Urban:

GENERÁLOVÉ

Mark Urban vypráví příběhy 10 výjimečných vojáků, kteří po

sobě zanechali stopy po celém světě. Každý z těchto 10

generálů je ukázkou buď vynikajících schopností, nebo

osudových selhání. Zatímco jeden z nich se stal předsedou

vlády, jinému uťali hlavu. Dosažení úspěchu nebo utrpění fiaska

záviselo do značné míry na jejich schopnosti postavit se proti

tyranům, despotům a císařům, kteří často jednali svévolně.

Vázaná, 162 × 232 mm, 376 stran textu a 16 stran obrazových

příloh, cena 399,00 Kč / 16,29 €

Martin J. Dougherty:

VÁLEČNÍCI SVĚTA

– Válečníci starověku 3000 př. n. l. – 500 n. l.

Autor se zabývá 3500 let dlouhou historií válečnictví od dob

raného Egypta až po pád římského impéria. Popisuje armády,

které bojovaly od Evropy přes severní Afriku a Střední východ až

do Střední Asie. Osvětluje nám, jak se taktika těchto armád

a technologie, které využívaly, měnily v průběhu vzestupu a

pádu různých kultur. Kniha je bohatě ilustrována více než 200

perokresbami, fotografiemi a mapami.

Vázaná, 225 × 297 mm, 224 stran textu a obrazových příloh,

cena 650,00 Kč / 26,53 €

V Á L E Č N Í C I S V Ě T A

Válečníci

STAROVĚKU

3000 př. n. l. – 500 n. l.

M A RTIN J. D O U G HERT Y

Objednávejte na WWW.NASEVOJSKO.EU


Christos Tsiolkas

Facka

369 Kč, váz., 544 stran

Všechno se vyvíjí skvěle. Maso voní, přátelé žertují, teplota už klesla pod úroveň

drásavých veder. Piknik jak má být. Do té doby, dokud Harry nevlepí facku tříletému

dítěti svých známých... Za tento silný román o lásce, sexu a manželství, o rodičovství

a výchově dětí v 21. století získal autor několik literárních cen. Román se objevil také

v širším výběru nominací na Man Bookerovu cenu.

Lars Kepler

Paganiniho smlouva

369 Kč, váz., 512 stran

Je vlahá červnová noc. Šedomodrou hladinu brázdí opuštěná loď. Všimne si jí starý

rybář, vystoupí na palubu a člun prozkoumá. V kajutě sedí dívka, v dlouhých černých

vlasech má vetknutou sponku s bílou holubicí – symbolem míru. Je mrtvá...

Po obrovském úspěchu thrilleru Hypnotizér je Lars Kepler v plné síle zpátky!

Novinky nakladatelství

Ota Filip

Valdštejn a Lukrecie

229 Kč, váz., 190 stran

Historický román významného českého autora.

Po pěti letech manželství s Albrechtem z Valdštejna jeho žena Lukrecie zemřela

a Albrechtovi se podařilo získat její majetek jako dědictví. Jak k tomu došlo?

Co se tenkrát ve Vsetíně odehrálo? Byl to klíčový moment pro Valdštejnovu

budoucí kariéru?

Jan Seghers

Spis Rosenherzová

299 Kč, váz., 400 stran

Nikdo, kdo byl tenkrát na místě činu, na ten případ nezapomene. Jedné horké srpnové

noci roku 1966 je ve Frankfurtu brutálně zavražděna prostitutka.Viník zůstane

neodhalen. O čtyřicet let později je přepadena Tereza, těhotná přítelkyně hlavního

komisaře Marthalera. Vyvázne s těžkým zraněním. Policista dostane tip – měl by se

znovu pořádně podívat na starý případ... Detektivní román oceňovaného německého

autora.

www.hostbrno.cz


Knihkupci

nabízejí

k 26. 9 2011

204 novinek

Z ital. přel. D. Vopřada, Kostelní dy na společenský život odborníci zde shrnuli svoje poznatky

Duchovní

nauky

Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

2011, Malý duchovní život,

1. vyd., 102 s., brož. 119 Kč

Autor životní příběh apoštola Petra

české menšiny v zahraničí

Praha: Etnologický ústav AV ČR,

2011, 1. vyd., 230 s., brož. 250 Kč

Cílem publikace je přiblížit čtenáři

o etických problémech ve svém oboru.

ISBN 978-80-7367-845-6

fiLozofie

jóga

MAEHLE, Gregor

aštánga vinjása jóga. Podrobný

průvodce základní

sestavou

Z něm. přel. M. Šubrt, Olomouc:

Fontána, 2011, 1. vyd., 144 s., váz.

298 Kč

Podrobná publikace australského

učitele jógy je dnes všeobecně přijímána

jako nejúplnější studie aštánga

vinjása jógy a jako mimořádně cenný

zdroj informací k praxi i filozofii této

globálně nejrozšířenější formy jógy.

ISBN 978-80-7336-634-6

křesťanství

GORAINOFF, Irina

serafim sarovský. Život

a duchovní moudrost

Z ruš. přel. T. Pikálková, Kostelní

Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

2011, 1. vyd., 191 s., váz.

229 Kč

Serafim Sarovský je jedním z nejoblíbenějších

pravoslavných světců,

jeho příběh a duchovní nauka dodnes

inspirují křesťany po celém světě.

ISBN 978-80-7195-510-8

GRIGNION Z MONTFORTU,

Ludvík M.

o pravé mariánské úctě

Z franc. přel. F. M. A. Stajner, Olomouc:

Matice cyrilometodějská,

2011, 3. vyd., 262 s., váz. 178 Kč

Sv. Ludvík Maria Grignion (1673 až

1716) na základě evangelií a učení

Otců hluboce, přesvědčivě a přitom

systematicky vede čtenáře k poznání

nezbytnosti, základních pravd a podstaty

mariánské úcty.

ISBN 978-80-7266-361-3

HEJČL, Václav;

SKOŘEPOVÁ, Eva

tajemství bolestného růžence

Ilustr. E. Skořepová, Ústí nad Orlicí:

Oftis, 2011, 1. vyd., 16 s., brož. 30 Kč

Rozjímání nad ilustracemi.

ISBN 978-80-7405-128-9

HEJČL, Václav;

SKOŘEPOVÁ, Eva

tajemství radostného růžence

Ilustr. E. Skořepová, Ústí nad Orlicí:

Oftis, 2011, 1. vyd., 16 s., brož. 30 Kč

Rozjímání nad ilustracemi.

ISBN 978-80-7405-126-5

HEJČL, Václav;

SKOŘEPOVÁ, Eva

tajemství růžence světla

Ilustr. E. Skořepová, Ústí nad Orlicí:

Oftis, 2011, 1. vyd., 16 s., brož. 30 Kč

Rozjímání nad ilustracemi.

ISBN 978-80-7405-127-2

HEJČL, Václav;

SKOŘEPOVÁ, Eva

tajemství slavného růžence

Ilustr. E. Skořepová, Ústí nad Orlicí:

Oftis, 2011, 1. vyd., 16 s., brož. 30 Kč

Rozjímání nad ilustracemi.

ISBN 978-80-7405-125-8

sám hluboce promeditoval, ale umí jej

i předat, a to natolik přesvědčivě, že

nám jeho postava ožije před očima.

ISBN 978-80-7195-469-9

QUARZO, Guido

Don Bosco mi ukazoval

cestu. Životopis dona Ruy

Z ital. přel. Š. Trousil, Praha:

Portál, 2011, 1. vyd., 104 s., brož.

149 Kč

Inspirován vlastním životopisem

Dona Boska sepsal italský spisovatel

G. Quarzo „vlastní“ životopis prvního

nástupce zakladatele salesiánů.

Michal Rua byl mezi prvními chlapci,

kteří se stali nejbližšími spolupracovníky

Dona Boska.

ISBN 978-80-262-0011-6

ZIELIŇSKI, Jerzy

Duchovní boj

Z pol. přel. J. Hubková, Kostelní

Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

2011, Malý duchovní život,

1. vyd., 95 s., brož. 99 Kč

Kniha předkládá čtenářům velice

praktická pojednání o duchovním boji,

jemuž je při svém následování Krista

vystaven každý křesťan. Výklad se

opírá o učení opravdových „expertů“

na tomto poli – velkých světců církve,

především svatých Karmelu.

ISBN 978-80-7195-504-7

ekonomika

ekonomie

VÁCLAVÍK, Ramis

nobelova cena za ekonomii,

svazek 27. 2009

elinor ostrom, oliver

e. Williamson

Praha: Vysoká škola ekonomická

v Praze, Nakladatelství Oeconomica,

2011, 1. vyd., 26 s., brož.

V tomto svazku jsou představeni laureáti

pro rok 2009, a to Američanka

E. Ostrom jako první žena, která toto

ocenění získala v oboru ekonomických

věd, a spolu s ní i další Američan,

prof. O. E. Williamson.

ISBN 978-80-245-1783-4

ekonomika

EISLER, Jan; KUNST, Jaromír;

ORAVA, František

ekonomika dopravního

systému

Praha: Vysoká škola ekonomická

v Praze, Nakladatelství Oeconomica,

2011, 1. vyd., 286 s., brož. 580 Kč

V publikaci se autoři pokusili popsat

principy vytváření dopravního systému

ČR v podmínkách tržní ekonomiky,

svobodného přístupu k dopravním

službám i k volbě druhu dopravy

včetně individuálního motorismu.

ISBN 978-80-245-1759-9

sPoLečenské

věDy; osvěta

antRoPoLogie

život příslušníků české menšiny

v Bosně a Hercegovině v průběhu

posledních 150 let.

ISBN 978-80-87112-48-9

BiBLiogRafie

SKŘEJPEK, Michal

Bibliographia iuris Romani

criminalis. Bibliography of

Roman criminal Law

Praha: C. H. Beck, 2011, 1. vyd.,

912 s., váz. 990 Kč

Publikace představuje souhrn výsledků

vědecké práce mnoha generací

odborníků z celého světa, věnujících

se otázkám spojeným s trestním

právem ve starověkém Římě. Obsahuje

více než 8000 bibliografických

položek. Příloha CD.

ISBN 978-80-7400-396-7

encykLoPeDie

SOUKUP, Vladimír; DAVID,

Petr

velká turistická encyklopedie

– Plzeňský kraj

Praha: Euromedia Group – Knižní

klub, 2011, 1. vyd., 416 s., váz.

699 Kč

Plzeňský kraj je rozlohou třetím největším

krajem ČR, jehož přirozeným

centrem je již od svého vzniku město

Plzeň. Typické pro kraj je množství

obcí a menších městeček s půvabnou

architekturou a velká rozmanitost

přírodních podmínek.

ISBN 978-80-242-3162-4

esoteRika

DAY, Christine

Plejádská světelná zasvěcení.

Průvodce energetickým

probuzením podle

Plejádského proroctví

o uzdravení a znovuzrození

Z angl. přel. V. Březina, Olomouc:

Fontána, 2011, 1. vyd., 223 s., váz.

298 Kč

Uskutečněte díky darům od Plejáďanů

ve svých životech pozitivní a léčivé

změny. Plejádská světelná zasvěcení

vám umožní navázat bezprostřední

spojení s Plejáďany a přímo se s nimi

setkat.

ISBN 978-80-7336-642-1

KINKELE, Thomas; ARNDT,

Petra

andělé a Duchové rostlin.

Šamanská spirituální cesta

Z něm. přel. R. Pekařová, Olomouc:

Fontána, 2011, 1. vyd.,

278 s., váz. 428 Kč

Tajemství velkých léčitelů a šamanů

mají svůj základ v rostlinách. Jsou darem

přírody, s jejíž pomocí se můžeme

uzdravit. Prostřednictvím rostlinných

pomocníků můžeme tato tajemství

objevit. Kniha a karty.

ISBN 978-80-7336-606-3

etika

WEISS, Petr a kol.

etické otázky v psychologii

Praha: Portál, 2011, 1. vyd., 352 s.,

váz. 555 Kč

BURDA, František

obraz člověka ve filosofickém

světě karola Wojtyly

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, 1. vyd.,

336 s., váz. 240 Kč

Jméno K. Wojtyly je v běžném povědomí

spojeno s papežským úřadem

Jana Pavla II. Málokdo však K. Wojtylu

zná jako autora divadelních her

a básnických sbírek nebo jako autora

divadelních kritik nebo svébytných

filozofických studií.

ISBN 978-80-7405-123-4

histoRie

ČORNEJ, Petr

světla s stíny husitství

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 482 s., váz.

399 Kč

Kniha obsahuje 24 studií, které známý

historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí

na stránkách vědeckých časopisů,

kolektivních monografií, sborníků

i v populárně naučné revue Dějiny

a současnost.

ISBN 978-80-7422-084-5

HÁJKOVÁ, Dagmar

naše česká věc

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 164 s., brož.

179 Kč

Za 1. světové války se stal běžnou

součástí slovníku krajanských komunit

pojem „naše česká věc“. Zjednodušeně

se tak nazýval program československého

zahraničního odboje, jehož

cílem byl rozpad Rakousko-Uherska

a vznik samostatného Československa.

ISBN 978-80-7422-086-9

HOLMES, Richard

obrazy války

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 392 s., váz.

399 Kč

Dnes již klasická studie z pera renomovaného

britského historika je více

než poutavým pokusem proniknout

k samotné podstatě války, vnímané

očima jejich přímých účastníků.

ISBN 978-80-7422-083-8

HRUBÁ, Michaela

zvonění na sv. alžbětu. odraz

norem a sociální praxe

v životních strategiích

měšťanek na prahu raného

novověku

Praha: Argo, 2011, Každodenní

život, 1. vyd., 412 s., váz. 398 Kč

Kniha je věnována problematice

každodenního života žen v českých

městech v 16. a 17. století. Autorka

zkoumá právní a hospodářské postavení

měšťanek, jejich materiální

zabezpečení či jejich proměnlivé

pozice v rámci měšťanské rodiny.

ISBN 978-80-257-0439-4

KAPLAN, Karel

alexej čepička. Dobová

dramata komunistické

moci

Brno: Barrister & Principal, 2011,

1. vyd., 228 s., váz. 295 Kč

Nová kniha renomovaného historika

LEPORI, Mauro Giuseppe UHEREK, Zdeněk

Kniha je prvním příspěvkem k defi- přináší řadu nových informací o jed-

Šimon Petr. Lidský příběh češi v Bosně a hercegovinování základních etických pravidel nom z nejobávanějších politiků 50. let.

prvního z apoštolů

ně. antropologické pohle- v psychologii. Přední čeští i slovenští Jaká byla jeho přímá odpovědnost

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

19

za nezákonnosti 50. let, včetně

perzekuce církví či vykonstruovaných

politických procesů?

ISBN 978-80-87474-22-8

KOVÁČ, Dušan

Dějiny slovenska

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, Dějiny států, 1. vyd.,

436 s., váz. 339 Kč

Přední slovenský historik a dlouholetý

ředitel Historického ústavu

v Bratislavě podává čtivou a zajímavou

syntézu dějin našeho

východního souseda, s nímž Češi

sdíleli v 20. století jeden státní útvar,

Československo.

ISBN 978-80-7422-099-9

MÍKA, Zdeněk

sporty a sportoviště. Počátky

tělovýchovy a sportu

v Praze

Praha: Paseka, 2011, Zmizelá

Praha, 1. vyd., 192 s., váz. 329 Kč

Kniha představuje čtenářům počátky

sportování v Praze, které jsou spojené

s 2. polovinou 19. století. V té době se

na prázdných prostranstvích objevily

dřevěné brány a party mladíků, kteří

se honili za jakýmsi kulatým předmětem.

ISBN 978-80-7432-116-0

nový jičín

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 398 s., váz.

499 Kč

Nový Jičín, krásné historické město,

se nachází na severozápadních svazích

Beskyd poblíž rozvodí světových

moří, nazývaného Moravská brána.

ISBN 978-80-7422-078-4

PEHR, Michal

zápas o nové československo

1939–1946

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 238 s., brož.

229 Kč

Druhá světová válka nebyla jen časem

těžkých bojů, utrpení a ztrát a obětí,

ale také dobou nadějí, plánů a koncepcí

vztahujících se k poválečné

budoucnosti.

ISBN 978-80-7422-082-1

PEJČOCH, Ivo

fašismus v českých zemích.

fašistické a nacionálněsocialistické

strany

a hnutí v čechách a na moravě

1922–1945

Praha: Academia, 2011, Historie,

1. vyd., 510 s., váz. 345 Kč

Kniha se zabývá historií krajně pravicových

politických subjektů v Čechách

a na Moravě v období od počátku

20. let po konec 2. světové války.

V úvodní části je popsán vznik fašismu

v Itálii a nacionálního socialismu

v Německu.

ISBN 978-80-200-1919-6

ULMANOVÁ, Kristýna

cestování před 100 lety

aneb všude dobře, doma

nejlépe

Praha: Dokořán, 2011, Bod, 1. vyd.,

222 s., brož. 265 Kč

Kniha srozumitelnou formou a za použití

mnoha dobových pramenů přibližuje

fenomén cestování v 19. století,

zvláště pak specifické cesty na světové

výstavy. Rozebírá, jaký vliv měla

na české turisty návštěva ciziny či jak

prožívali styk s cizími kulturami.

ISBN 978-80-7363-384-4

13


VALTROVÁ, Jana

středověká setkání s „jinými“.

modloslužebníci, Židé,

saracéni a heretici ve středověkých

misionářských

správách o asii

Praha: Argo, 2011, Každodenní

život, 1. vyd., 212 s., váz. 259 Kč

Autorka analyzuje zprávy středověkých

cestopisů, jejichž autory jsou

významní evropští misionáři, kteří

působili v různých oblastech Asie

v období mezi polovinou 13. a polovinou

14. století.

ISBN 978-80-257-0399-1

WANNER, Jan

ve stínu studené války

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 570 s., váz.

459 Kč

Během let 1956 až 1960 proběhlo

na Středním východě velmocenské

„střídání stráží“. Britské a francouzské

pozice v regionu byly natolik oslabeny,

že se USA chopily své mocenské role

také v arabských zemích.

ISBN 978-80-7422-094-4

WEIROVÁ, Alison

Pád anne Boleynové

Z angl. přel. Z. Hron, Praha: BB/

art, 2011, 1. vyd., 472 s., váz. 399 Kč

Renomovaná historička se soustředí

na poslední čtyři měsíce královnina

života a vykládá ústřední problém

Jindřichova panování, totiž bezpodmínečnou

nutnost mužského potomka

a dědice trůnu.

ISBN 978-80-7381-967-5

hRy; náPaDy;

tvořivost

GARDINOVÁ, Nanon

krátké hry pro dlouhé

chvíle. zábavné činnosti

pro děti od 2 do 10 let

Ilustr. E. Golovinová. Z franc. přel.

H. Prousková, Praha: Portál, 2011,

4. vyd., 160 s., brož. 199 Kč

Nehlučné hry a činnosti bez nároku

na velký prostor, které pomohou dětem

od 2 do 10 let přečkat nepříjemné

nebo nudné chvíle. Uplatňuje se tu jak

dětská soutěživost, tak i schopnost

respektovat druhé a přizpůsobit se

situaci.

ISBN 978-80-262-0034-5

komunikace

HARTLEY, Mary

řeč těla v praxi. teorie,

cvičení a modelové situace

Z angl. přel. D. Makovičková,

Praha: Portál, 2011, 2. vyd., 104 s.,

brož. 169 Kč

S lidmi komunikujeme různými

způsoby. Přestože tou obecně nejuznávanější

je slovní komunikace,

řadu informací přijímáme a také

vyjadřujeme beze slov, tedy postoji

těla a gesty, mimikou tváře, barvou

a silou hlasu apod.

ISBN 978-80-262-0033-8

kuLtuRní Dějiny

KOMÁREK, Stanislav

ochlupení bližní. zvířata

v kulturních kontextech

Praha: Academia, 2011, Galileo,

1. vyd., 282 s., váz. 295 Kč

Kniha pojednává různé aspekty vztahů

lidí a zvířat v evropských i mimoevropských

kulturních kontextech, téma,

které se celosvětově tlačí do centra

PeDagogika;

DiDaktika

FISHER, Robert

učíme děti myslet a učit

se

Praha: Portál, 2011, 3. vyd., 176 s.,

váz. 219 Kč

Praktický průvodce strategiemi vyučování

a technikami, které vedou děti

k rozvoji schopnosti učit se a myslet.

Obsahuje řadu názorných příkladů,

schémat a ukázek, které lze při výuce

používat. Metody lze uplatnit v kterémkoli

předmětu.

ISBN 978-80-262-0043-7

SIWEK, Božetěch

jak si poradit s pravopisem.

cvičení pro děti s dysortografií

Praha: Portál, 2011, 1. vyd., 176 s.,

váz. 255 Kč

Knihu uvádí stručná teoretická část,

která přiblíží problematiku specifické

poruchy pravopisu. Jednotlivá cvičení

se zaměřují na určité pravopisné jevy,

autor je uvádí stručným a jasným

výkladem o daném jevu a radí, jak

s dítětem správně pracovat.

ISBN 978-80-7367-988-0

PoLitoLogie

HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK,

Lubomír; ŠEDO, Jakub

Politické systémy

Brno: Barrister & Principal, 2011,

1. vyd., 296 s., brož. 295 Kč

Jak zajistit vládní stabilitu? Proč jsou

politické strany dnes jiné než v minulosti?

Co je videodemokracie? Jak

soudci ovlivňují současnou politiku?

Upadá význam parlamentů? Co je

víceúrovňové vládnutí?

ISBN 978-80-87474-23-5

NĚMEC, Jan a kol.

komparace politických

systémů. Politické systémy

Latinské ameriky

Praha: Vysoká škola ekonomická

v Praze, Nakladatelství Oeconomica,

2011, 1. vyd., 280 s., brož.

370 Kč

Publikace se věnuje systémům

vybraných zemí Latinské Ameriky.

Jedním z centrálních témat publikace

je otázka, zda se politické systémy

těchto zemí ve svých rysech přibližují,

či zda se s postupem času od sebe

vzdalují.

ISBN 978-80-245-1740-7

PRagensie

BRONCOVÁ-KLICPEROVÁ,

Dagmar a kol.

Praha 9 křížem krážem

Praha: Milpo Media, 2011, 1. vyd.,

160 s., váz. 396 Kč

Barevná publikace, na křídě velkého

formátu, mapuje dějiny, sakrální

stavby, sochy a pomníky, přírodu,

dopravu i kulturu této městské části

od nejstarších dob po současnost.

Zabývá se i prahistorií, dopravou

a mapuje i obce vůkolní.

ISBN 978-80-87040-21-8

PRaktické

PříRučky

ASSLÄNDER, Friedrich;

GRÜN, Anselm

Práce jako duchovní úkol

Z něm. přel. Š. Sirovátka, Kostelní

Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

2011, Orientace, 1. vyd.,

Mnohá praktická cvičení a rady, které

autoři nabízejí, mohou čtenářům

pomoci lépe poznat jejich vlastní

přístup k práci.

ISBN 978-80-7195-368-5

PRávo

JEMELKA, L.;

PONDĚLÍČKOVÁ, K.;

BOHADLO, D.

správní řád. komentář

Praha: C. H. Beck, 2011, 3. vyd.,

720 s., váz. 990 Kč

Třetí vydání komentáře zohledňuje

zejména další vývoj v judikatuře

správních soudů, resp. Ústavního soudu

ČR a zásadní rozhodnutí doplňuje

do textu komentáře k jednotlivým

ustanovením, kterých se týká.

ISBN 978-80-7400-401-8

LASÁK, Jan; HAVEL, Bohumil

kompendium korporačního

práva

Praha: C. H. Beck, 2011, 1. vyd.,

240 s., váz. 390 Kč

Kniha přináší výběr článků a dalších

textů, které v posledních letech

ovlivnily český diskurs o korporačním

právu. Autoři současně kladou otázky,

které uvedené texty doplňují, a dávají

všanc vlastní úvahy, které jim vybrané

texty evokují.

ISBN 978-80-7400-018-8

obchodní zákoník, právní

stav ke dni 1. 9. 2011.

text zákona

Praha: C. H. Beck, 2011, 1. vyd.,

352 s., váz. 129 Kč

Sešit obsahuje: přeměny obchodních

společností, nabídky převzetí, Obchodní

věstník, státní podnik, formuláře na zápis

do obchodního rejstříku, digitalizaci

obchodního rejstříku, odměnu likvidátora,

úroky a poplatek z prodlení ad.

ISBN 978-80-7400-246-5

SLÁDEČEK, Vladimír

zákon o veřejném ochránci

práv. komentář

Praha: C. H. Beck, 2011, 2. rozšíř.

a přeprac vyd., 216 s., váz. 540 Kč

Publikace by měla posloužit nejen

právníkům, ale především je určena

široké veřejnosti, resp. osobám, které

by se se svým problémem chtěli

na Veřejného ochránce práv obrátit.

ISBN 978-80-7400-158-1

VETEŠNÍK, Pavel; JEMELKA,

Luboš

ochrana před škodlivými

vlivy tabáku, alkoholu a návykových

látek. komentář

Praha: C. H. Beck, 2011, 1. vyd.,

352 s., váz. 750 Kč

Komentář k zákonu o opatřeních

k ochraně před škodami působenými

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými

návykovými látkami a k zákonu

o návykových látkách.

ISBN 978-80-7400-399-8

PsychoLogie

BERNE, Eric

jak si lidé hrají

Praha: Portál, 2011, 1. vyd., 200 s.,

váz. 259 Kč

Publikace se stala na dlouhou dobu

bestsellerem, který autorovi přinesl

slávu a uznání. Kniha jednoduše předkládá

příklady z každodenního života.

Ukazuje způsoby, jak jsou lidé vtaženi

do „hry“, kterou právě hrají.

ISBN 978-80-7367-992-7

Kniha se zabývá kladnými i zápornými

zkušenostmi se samotou a opuštěností.

Autor poukazuje na to, proč někteří

lidé pociťují osamělost nepříznivě,

a naznačuje, jaké podmínky jsou nutné

k tomu, abychom samotu prožívali

v pozitivním smyslu.

ISBN 978-80-262-0001-7

RáDci PRo RoDiče

BIDDULPH, Steve

tajemství výchovy šťastných

dětí. citlivá láska jako

kontakt s dítětem. kdo

vychovává vaše dítě?

Z angl. přel. E. Neckařová, Praha:

Portál, 2011, 4. vyd., 136 s., brož.

177 Kč

Autor nabízí rodičům a dalším vychovatelům

nové podněty k zamyšlení nad

tím, jak žít s dětmi a vychovávat je

takovým způsobem, aby byly šťastné.

ISBN 978-80-262-0032-1

ŠTÍPEK, Petr

Dítě na zabití. Příručka pro

rodiče dětí a dospívajících

s problémovým chováním

Praha: Portál, 2011, 1. vyd., 200 s.,

váz. 245 Kč

Kniha může sloužit jako průvodce

na cestě porozumění rodinným

vztahům a pomoci dítěti. Je určena

především rodičům, kteří se chtějí

dozvědět, co dělat, kde hledat odborníka,

případně co a jakým způsobem

mohou sami změnit.

ISBN 978-80-7367-981-1

sBoRníky

co můj kostel dnes má,

nemůže kníže odníti

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,

2011, 1. vyd., 276 s., brož. 259 Kč

Christianizace středoevropského prostoru

začala dlouho před misií Cyrila

a Metoděje. Je doložena svědectvím

archeologických nálezů, sakrálních

staveb a později písemných památek.

Kniha je věnována P. Sommerovi

k životnímu jubileu.

ISBN 978-80-7422-081-4

středočeský sborník historický

36/2010

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,

2011, 1. vyd., 372 s., brož. 150 Kč

Sborník obsahuje mj.: Vrcholné

orgány městské správy ve Slaném

v letech 1610–1620. Piaristická kolej

ve Slaném (1658–1700) a její rektoři.

Lobkowiczké zámecké vinařství

v Mělníku a jeho konzumenti v letech

1918–1942 ad.

ISBN 978-80-86772-50-9

sPoLečnost

HAYEK, F. A.

Právo, zákonodárství a svoboda.

nový výklad liberálních

principů spravedlnosti

a politické ekonomie

Z angl. přel. T. Ježek, Praha: Prostor,

2011, 1. vyd., 560 s., váz. 750 Kč

Rakouský filozof a ekonom, držitel

Nobelovy ceny za ekonomii z roku

1974, ve svém velkém díle zpracovává

téma, kterého se poprvé dotkl již

v Cestě do otroctví (1944), tj. principy

svobodné společnosti a to, co lidskou

svobodu ohrožuje.

ISBN 978-80-7260-253-7

věŠtBy;

hoRoskoPy

Z angl. přel. V. Procházková,

Olomouc: Fontána, 2011, 1. vyd.,

174 s., váz. 498 Kč

Klasická kniha – úvod ke starodávnému

umění vykládat tarot – je zde

upravena a doplněna, aby vedla

a inspirovala novou generaci čtenářů.

Doplněno kartami z oblíbené

sady Sharman-Caselli, proslulé svou

srozumitelností a výrazností.

ISBN 978-80-7336-541-7

Životní styL

GLOCHEUX, Dominique

Růžový život. návod k použití

Z franc. přel. C. Mrázek, Praha:

Motto, 2011, 1. vyd., 128 s., brož.

189 Kč

Růžový život je kniha, z níž můžete

vyzobávat jednotlivé myšlenky,

zastavovat se, vracet se, začínat

znovu, odkud chcete, vždy budete mít

po ruce myšlenku, která vás přiměje

k zamyšlení a donutí vás k činu.

ISBN 978-80-7246-562-0

matematické

a PříRoDní

věDy

oRnitoLogie

KOOTEN, Adri van

Papoušci. komplexní průvodce

chovem

Z nizozem. přel. H. Schrageová,

České Budějovice: Dona, 2011,

1. vyd., 392 s., váz. 590 Kč

Publikace přibližuje populárně naučnou

formou téměř všechny druhy

papoušků, chované v lidské péči, včetně

těch, kteří se v chovech vyskytují

vzácněji. V knize najdete popis 232

druhů, 242 poddruhů včetně barevných

fotografií a 35 fotografií mutací.

ISBN 978-80-7322-147-8

zeměDěLství

chovateLství

ALDERTON, David

Pes na míru

Z angl. přel. H. Kholová, Praha:

Fortuna Libri, 2011, Fortuna

Praxis, 1. vyd., 176 s., váz. 439 Kč

Chcete psa a nevíte, jakého si vybrat?

Tahle knížka vám určitě pomůže. Její

autor ví, která plemena se hodí k dětem,

kterým psům nebude vadit, že

žijete v malém bytě, poradí vám psa,

který bezpečně pohlídá váš dům apod.

ISBN 978-80-7321-574-3

WEGNER, Karin

Parson a jack Russell teriér.

jak na to

Praha: Jan Vašut, 2011, 1. vyd.,

64 s., brož. 129 Kč

V průvodci najdete informace, které

vám budou při výchově Russell teriéra

a péči o něj užitečné: o jeho správném

začlenění do rodiny, jak pečovat

o jeho srst či jak mu připravit zdravou

a chutnou stravu.

ISBN 978-80-7236-747-4

mysLivost; RyBy;

RyBářství

OPHOVEN, Ekkehard

Lovná zvěř

Z něm. přel. E. Harantová, Praha:

pozornosti. Jsou zvířata divé bestie, 141 s., brož. 159 Kč

MÜLLER, Wunibald

SHARMAN-BURKE, Juliet Slovart, 2011, 1. vyd., 168 s., váz.

ochlupení bližní či bezduché auto- Kniha je zaměřena především prak- sám, ale ne osamělý kompletní tarot. Průvod- 299 Kč

maty?ticky,

pro různé stavy v církvi, pro lidi Z něm. přel. K. Lepičová, Praha: Porce výkladem karet krok Pro myslivce: přehled volně žijící zvěře

ISBN 978-80-200-1904-2

vykonávající nejrůznější zaměstnání. tál, 2011, 1. vyd., 112 s., brož. 209 Kč za krokem

s klasifikačními znaky, znaky v revíru

14

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1


a lovnou praxí. Pro čekatele na myslivecké

zkoušky: to nejdůležitější

z oboru pro přípravu ke zkouškám. Pro

milovníky přírody: rozpoznávací znaky,

způsob života a chování ad.

ISBN 978-80-7391-466-0

technické věDy

vojenská

technika

ZWILLING, Ralph

stryker in detail Part one

Praha: Rak, 2011, 1. vyd., 144 s.,

váz. 739 Kč

Monografie je především určena

obdivovatelům vojenské techniky

a modelářům. Popisuje moderní

americký osmikolový transportér, který

je v současné době přítomný ve všech

pozemních operacích americké armády.

ISBN 978-80-87509-04-3

zDRavotnictví

aLteRnativní

meDicína

DAHLKE, Ruediger;

KAESEMANN, Vera

nemoc jako řeč dětské

duše. výklad a interpretace

dětských chorobopisů a jejich

celostní ošetřování

Z něm. přel. M. Hubáček, Olomouc:

Fontána, 2011, 1. vyd.,

519 s., váz. 438 Kč

Práce autorů je dnes aktuálnější než

kdykoliv předtím. Neboť navzdory

komplexní medicínské péči se u dětí

čím dál víc rozmáhají nemoci a symptomy

často nespecifikované povahy.

ISBN 978-80-7336-630-8

kLasická

meDicína

PACÁK, Karel; LAZÚROVÁ,

Ivica a kol.

endokrinní nádory nadledvin

v současné klinické

praxi

Praha: Galén, 2011, 1. vyd., 240 s.,

brož. 200 Kč

Monografie, která vznikla na základě

velmi úzké spolupráce předních

českých a slovenských odborníků, je

svého druhu první publikací poskytující

nejnovější poznatky o klinické

diagnostice a léčbě nádorů nadledvin.

ISBN 978-80-7262-819-3

Ruční PRáce

SALAMONY, Sandra

1000 inspirací pro výrobu

šperků. korálky, tretky, přívěsky

a řetízky

Z angl. přel. Z. Pavlová, Praha:

Slovart, 2011, 1. vyd., 320 s., váz.

399 Kč

kuchařky

Bezedná pokladnice současných BODENSTEINER, Susanne;

šperků, která nasytí kreativní apetit KITTLER, Martina

všech umělců a výrobců šperků. kuchařka na hubené časy

Inspirujte se hostinou barev, třpytu, Praha: Jan Vašut, 2011, 1. vyd.,

textur, dimenzí i chytrého a kreativní- 144 s., váz. 299 Kč

ho využití materiálů.

Jak vařit, když přijdou hubené časy?

ISBN 978-80-7391-499-8

Je to prosté: Šetříme při nákupu i při

vaření – ale rozhodně nikoli na úkor

staveBnictví požitku z jídla! Jídlo by mělo zasytit

náš dům XXi – Rodinné a také by mělo přinést potěšení. Ob-

domy

vykle se pohybujeme někde mezi tím.

Praha: Atelier Náš dům, 2011, ISBN 978-80-7236-705-4

1. vyd., 208 s., brož. 99 Kč

Velký výběr projektů rodinných domů

PALAS, Jaroslav

včetně novinek a s mnoha zajímavými

myslivecká kuchařka

informacemi týkajícími se výběru,

Praha: Euromedia Group – Ikar,

přípravy a stavby rodinného domu.

2011, 1. vyd., 152 s., váz. 229 Kč

Domy jsou navrženy a projektovány

Recepty, které najdete v knize,

ve 4 energetických standardech. Jed-

vyzkoušely generace autorových

ná se o domy řady Alice a Milano.

mysliveckých předchůdců i on sám.

ISBN 978-80-904086-7-8

Vynikající chuť bažanta na černém

pivu, daňčího filátka po staročesku

či divoké husy na kapustě umocní

i několik dobře mířených mysliveckých

vtipů.

ISBN 978-80-249-1639-2

zDRavotnické

PříRučky

KODL, Otto; HERIBANOVÁ,

Alena; URBAN, František

Radiační ochrana při zubních

radiodiagnostických

vyšetřeních

Praha: Havlíček Brain Team, 2011,

4., zde 2. vyd., 80 s., brož. 150 Kč

Předložené texty mají posloužit jako

studijní materiál pro přípravu osob

zajišťujících tzv. soustavný dohled

nad dodržováním radiační ochrany při

používání zubních RTG přístrojů.

ISBN 978-80-87109-26-7

systém monitorování zdravotního

stavu obyvatelstva

české republiky ve vztahu

k životnímu prostředí –

souhrnná zpráva za rok

2010. environmental health

monitoring system in

the czech Republic – summary

Report, 2010

Edit. V. Puklová, Praha: Státní

zdravotní ústav, 2011, 1. vyd., 90 s.,

brož.

Souhrnná zpráva SZÚ za rok 2010

v českém a anglickém jazyce.

ISBN 978-80-7071-074-6

umění; huDBa

fiLm

BERGAN, Ronald

…ismy – jak chápat film

Z angl. přel. P. Frecerová, Praha:

Slovart, 2011, 1. vyd., 160 s., váz.

299 Kč

Text, který poutavou formou představuje

slavné filmy a režiséry, je

roztříděný do význačných „ismů“, jež

udávaly směry vývoje filmové tvorby.

Publikace pokrývá celou historii

kinematografie.

ISBN 978-80-7391-496-7

móDní

návRhářství

STEVENSON, NJ

kronika módy. kdo udává

tón – nejslavnější modely,

módní ikony a návrháři

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:

Fortuna Libri, 2011, Fortuna

Factum, 1. vyd., 288 s., váz. 599 Kč

Je fascinující, jak můžeme sledovat

dějiny světa prostřednictvím dějin

módy – mimochodem jsou to dějiny

stejně třaskavé, dramatické a plné bojů

o pomyslný trůn jako historie politická.

ISBN 978-80-7321-570-5

učeBnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

český jazyk

BOZDĚCHOVÁ, Ivana a kol.

český jazyk pro 8. ročník

zŠ – metodická příručka

Praha: SPN – pedagogické nakladatelství,

2011, 1. vyd., 148 s.,

brož. 129 Kč

Vhodný doplněk pro učitele.

ISBN 978-80-7235-499-3

ČECHOVÁ, Marie a kol.

český jazyk pro 2. ročník

soŠ

Ilustr. J. Petráček, Praha: SPN

– pedagogické nakladatelství,

2011, 3. přeprac. vyd., 208 s., brož.

129 Kč

Ucelená čtyřdílná řada učebnic je

určena pro výuku na všech typech

SOŠ. Je zpracována podle učebních

osnov pro SOŠ, připravuje již ale také

pro nové pojetí maturitní zkoušky.

Všechny učebnice mají schvalovací

doložku MŠMT ČR.

ISBN 978-80-7235-501-3

ŠMEJKALOVÁ, Martina;

BURIÁNKOVÁ, Milada

český jazyk pro 2. ročník

zŠ – metodická příručka

Praha: SPN – pedagogické nakladatelství,

2011, 1. vyd., 144 s.,

brož. 129 Kč

Metodická příručka pro učebnici

českého jazyka.

ISBN 978-80-7235-451-1

fyzika

TESAŘ, Jiří; JÁCHIM,

František

fyzika 4 pro zŠ – metodická

příručka. elektromagnetické

děje

Praha: SPN – pedagogické nakladatelství,

2011, 1. vyd., 76 s.,

brož. 69 Kč

Metodická příručka obsahuje rozpis

učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým

kompetencím a k výstupům

z práce s učebnicí. Uvádí výsledky

složitějších úkolů a návody k pokusům

obsaženým v učebnici.

ISBN 978-80-7235-495-5

TESAŘ, Jiří; JÁCHIM,

František

fyzika 6 pro zŠ. zvukové

jevy, vesmír

Ilustr. K. Benetka, Praha: SPN –

pedagogické nakladatelství, 2011,

1. vyd., 112 s., brož. 99 Kč

Učebnice je závěrečnou částí šestidílné

řady tematicky zaměřených učeb-

nic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ,

případně v nižších ročnících víceletých

gymnázií. Celá řada učebnic je zpracována

v souladu s RVP pro základní

vzdělávání.

ISBN 978-80-7235-492-4

histoRie

PARKAN, František;

MIKESKA, Tomáš;

PARKANOVÁ, Markéta

Dějepis 9 pro zŠ a vg –

pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2011, 1. vyd., 84 s.,

brož. 75 Kč

Pracovní sešit usnadňuje žákům

koncipování ucelených poznámek

způsobem, který je přiměřený věku

žáků. V tomto ohledu může zcela

nahradit běžný sešit na poznámky.

Vyjímatelný přehled učiva usnadní

studium v dalších ročnících.

ISBN 978-80-7238-695-6

VÁLKOVÁ, Veronika; PARKAN,

František

Dějepis pro 9. ročník zŠ –

metodická příručka

Praha: SPN – pedagogické nakladatelství,

2011, 1. vyd., 336 s.,

brož. 149 Kč

Metodická příručka přináší kompletní

didaktický rozbor učebnice a pracovního

sešitu a doporučení autorů pro

práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení

úkolů a zadání jak z učebnice, tak

z pracovního sešitu.

ISBN 978-80-7235-497-9

jazykové

učeBnice

JELÍNEK, Stanislav;

ALEXEJEVA, Ljubov F.;

HŘÍBKOVÁ, Radka

Raduga po-novomu 5 – příručka

učitele

Plzeň: Fraus, 2011, 1. vyd., 120 s.,

brož. 299 Kč

Učivo umožňuje harmonické rozvíjení

všech řečových dovedností. Prohlubuje

znalost slovní zásoby a mluvnice

na úrovni B1 SERR. Učební materiál je

logicky propojen s tématy předchozích

dílů.

ISBN 978-80-7238-955-1

JELÍNEK, Stanislav;

ALEXEJEVA, Ljubov F.;

HŘÍBKOVÁ, Radka

Raduga po-novomu 5 –

učebnice

Plzeň: Fraus, 2011, 1. vyd., 144 s.,

brož. 259 Kč

Závěrečný 5. díl učebního komplexu

je rozdělen do pěti tematických

celků: studium cizích jazyků, rodina

a bydlení, sport a zdravý životní styl,

pracovní setkání, zkušenosti z pobytu

v Rusku.

ISBN 978-80-7238-953-7

ZAHÁLKOVÁ, Marie

angličtina pro 8. ročník

zŠ. hello, kids!

Ilustr. J. Fixl, Praha: SPN – pedagogické

nakladatelství, 2011,

2. vyd., 80 s., brož. 119 Kč

Učebnice, pracovní sešit a metodická

kniha pro učitele tvoří další díl

ucelené řady pro výuku angličtiny

od 1. do 9. ročníku ZŠ. Mají nově

udělenou schvalovací doložku MŠMT.

ISBN 978-80-7235-504-4

ZAHÁLKOVÁ, Marie

angličtina pro 8. ročník

zŠ – metodická kniha pro

učitele. hello, kids!

Ilustr. J. Fixl, Praha: SPN – pedagogické

nakladatelství, 2011,

2. vyd., 88 s., brož. 159 Kč

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

Metodická kniha k učebnici a pracovnímu

sešitu angličtiny pro 8. ročník ZŠ.

ISBN 978-80-7235-506-8

ZAHÁLKOVÁ, Marie

angličtina pro 8. ročník

zŠ – pracovní sešit. hello,

kids!

Praha: SPN – pedagogické nakladatelství,

2011, 2. vyd., 80 s.,

brož. 75 Kč

Učebnice, pracovní sešit a metodická

kniha svou metodou a grafickou

úpravou a pojetím vycházejí zcela

z toho, na co jsou uživatelé učebnic

zvyklí z předchozích částí řady pro

nižší ročníky.

ISBN 978-80-7235-505-1

matematika

VACKOVÁ, Ivana a kol.

matematika pro 5. ročník

zŠ – metodická příručka

Praha: SPN – pedagogické nakladatelství,

2011, 1. vyd., 80 s.,

brož. 119 Kč

Příručka obsahuje návrh rozpisu učiva,

učební plán pro celý školní rok, výčet

kompetencí a výstupů, rozbor učiva je

doveden až do fáze příprav na jednotlivé

vyučovací hodiny.

ISBN 978-80-7235-474-0

VACKOVÁ, Ivana a kol.

matematika pro 5. ročník

zŠ. Pracovní sešit 2

Ilustr. A. Šplíchal, Praha: SPN –

pedagogické nakladatelství, 2011,

1. vyd., 48 s., brož. 65 Kč

Pracovní sešit je užitečným a praktickým

doplňkem učebnice Matematika

pro 5. ročník ZŠ. Rozšiřuje soubor

cvičení a úloh k osvojení a procvičení

učiva v 2. pololetí školního roku.

ISBN 978-80-7235-473-3

PříRoDoPis

ČECHUROVÁ, Milana;

PODROUŽEK, Ladislav

Přírodověda pro 4. ročník

zŠ – pracovní sešit. člověk

a jeho zdraví

Ilustr. A. Šplíchal, Praha: SPN –

pedagogické nakladatelství, 2011,

1. vyd., 48 s., brož. 69 Kč

Nově zpracovaný komplet pracuje

s požadavky tematických okruhů

Rozmanitost přírody a Člověk a jeho

zdraví, jak je formuluje v RVP

vzdělávací oblast Člověk a jeho

svět pro 2. období školní docházky

na 1. stupni ZŠ.

ISBN 978-80-7235-467-2

ČECHUROVÁ, Milana;

PODROUŽEK, Ladislav

Přírodověda pro 5. ročník

zŠ. člověk a jeho svět

Ilustr. Z. Krejčová, Praha: SPN –

pedagogické nakladatelství, 2011,

1. vyd., 112 s., brož. 99 Kč

Nově zpracovaná učebnice je součástí

ucelené řady učebnic pro vzdělávací

oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni

ZŠ. Odpovídá požadavkům RVP. Tuto

řadu tvoří nové učebnice pro výuku

prvouky, vlastivědy a přírodovědy.

ISBN 978-80-7235-468-9

ČECHUROVÁ, Milana;

PODROUŽEK, Ladislav

Přírodověda pro 5. ročník

zŠ – pracovní sešit. člověk

a jeho zdraví

Ilustr. A. Šplíchal, Praha: SPN –

pedagogické nakladatelství, 2011,

1. vyd., 48 s., brož. 69 Kč

Učivo je zpracováno od jednoduššího

k složitějšímu v souladu s vývojem žáka,

nikoli pouze tematicky. Pro každý

ročník je určena učebnice a pracovní

15


sešit. Metodická příručka je společná

pro oba ročníky.

ISBN 978-80-7235-469-6

STŘEDNÍ ŠKOLY

ekonomie

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana;

SMRČKA, Luboš a kol.

finanční vzdělávání pro

střední školy se sbírkou

řešených příkladů na cD

Praha: C. H. Beck, 2011, 1. vyd.,

336 s., váz. 470 Kč

Cílem učebnice je poskytnout

komplexně a systematicky znalosti

o finančním vzdělávání a finanční

gramotnosti, aby studenti byli více

informováni o finančních produktech

a službách před svým vstupem

na finanční trhy.

ISBN 978-80-7400-008-9

PRávo

ŠÍMA, A.; SUK, M.

základy práva pro střední

a vyšší odborné školy

Praha: C. H. Beck, 2011, 11. dopl.

vyd., 424 s., váz. 470 Kč

Osvědčená osnova podává ucelený

a velmi přehledný, systematicky

utříděný výklad nejvýznamnějších

právních institutů a vztahů, a to

prakticky ze všech významných oblastí

práva v ČR.

ISBN 978-80-7400-124-6

jazykověDa;

LiteRáRní věDy

jazykové

sLovníky

CVRČKOVI, Václav a Ludmila

velký slovník rýmů

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 452 s., váz.

499 Kč

Unikátní projekt rozsahem i způsobem

zpracování. Příručka rýmů usnadní

psaní jakýchkoli rýmovaných textů,

což je úkol, před kterým stojí nejen

začínající básníci, ale také autoři

písňových textů, reklamních sloganů

a mnozí další.

ISBN 978-80-7422-095-1

16

titulů se v ní ukazuje, jak může

etymologie fungovat jako pomocná

věda historická.

ISBN 978-80-7422-110-1

LiteRáRní

histoRie

KOSTRBOVÁ, Lucie

mezi Prahou a vídní. česká

a vídeňská literární moderna

na konci 19. století

Praha: Academia, 2011, Historie,

1. vyd., 494 s., váz. 495 Kč

Monografie analyzuje kontextuální

předpoklady, povahu a význam vztahů

mezi utvářející se českou a vídeňskou

literární modernou 90. let 19. století.

Zaměřuje se především na rakouského

spisovatele H. Bahra a českého

básníka J. S. Machara.

ISBN 978-80-200-1966-0

LiteRáRní

kRitika

ŠTOLBA, Jan

Lomcování slovy

Ilustr. J. Majcherová, Praha:

Cherm, 2011, Duch a tvar, 1. vyd.,

552 s., váz. 440 Kč

Kritické články navazují na Nedopadající

džbán, za který autor obdržel

Cenu F. X. Šaldy. Týkají se více než

52 básnických knih a obsahují oddíl

o české próze. V závěru je svazek

doplněn 17 úvahovými útvary o české

literatuře a kultuře.

ISBN 978-80-86370-45-3

LiteRáRní

sLovníky

KÁŠ, Svatopluk

slovník českých lékařůspisovatelů.

elektronické

vydání

Praha: Galén, 2011, 1. vyd., 301 s.,

169 Kč

Slovník zachycuje více než 500 jmen

lékařů, kteří byli v nějaké formě literárně

činní mimo svou medicínskou

odbornost. U každého autora jsou

uvedeny stručné biografické údaje

a bibliografie jeho díla. Formát PDF.

ISBN 978-80-7262-786-8

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

KONEČNÝ, Antonín

vinařem v africe i leckde

jinde

Brumovice: Carpe diem, 2011,

2. vyd., 230 s., 100 Kč

Známý český vinařský odborník

bilancuje ve své první, a žel i poslední

samostatné knížce svůj bohatý život

spojený s vinnou révou a s vínem jako

ušlechtilým mokem. Kniha je určena

pro všechny milovníky čtenářsky

vděčných autobiografií.

ISBN 978-80-87195-76-5

BiogRafie

GÖRTEMAKEROVÁ, Heike B.

eva Braunová – Život s hitlerem

Z něm. přel. V. Reittererová, Praha:

Paseka, 2011, 1. vyd., 352 s.,

váz. 399 Kč

Záhadný příběh Hitlerovy tajné

milenky bylo zapotřebí podrobit téměř

detektivním metodám. Výsledkem

je první akademická biografie, která

vrhá překvapivé světlo nejen na Evu

Braunovou a na ženy nacistických

pohlavárů, ale i na „vůdce“ samého.

ISBN 978-80-7432-095-8

RICHEBÄCHER, Sabine

Život mezi jungem a freudem.

Životopis sabiny

spielreinové

Z něm. přel. M. Jančaříková,

Praha: Portál, 2011, 1. vyd., 336 s.,

váz. 469 Kč

Počátky psychoanalýzy jsou těsně

spjaty s postavami S. Freuda a C. G.

Junga – a také S. Spielreinové. Milostný

poměr mezi mladým, ženatým

Jungem a jeho pacientkou ruskožidovského

původu vedl k vážným

trhlinám ve vztahu s jeho učitelem

Freudem.

ISBN 978-80-262-0005-5

Detektivky;

kRimi

HARRISOVÁ, Lee

vražda na den matek

Praha: Motto, 2011, 1. vyd., 272 s.,

váz. 249 Kč

Christine Bennettová – dříve jeptiška,

dnes úspěšná vyšetřovatelka – zůstane

stát jako opařená, když u jejích

dveří zničehonic zazvoní neznámá

dívka, která tvrdí, že je dcerou

sestry Josephy, představené kláštera

sv. Štěpána a nejlepší Chrisiny

přítelkyně...

ISBN 978-80-7246-584-2

CHESTERTON, Gilbert Keith

moudrost otce Browna

Ilustr. F. Lachmanová. Z angl.

přel. Z. Freiová, Kostelní Vydří:

Karmelitánské nakladatelství,

2011, Beletrie, takto 1. vyd., 207 s.,

brož. 210 Kč

Kniha vyšla v Anglii poprvé v roce

1914 a byla autorovou druhou sbírkou

detektivních povídek. Nyní vychází

česky v novém překladu.

ISBN 978-80-7195-493-4

CHRISTIE, Agatha

Dvojí hřích. Double sin

Praha: Garamond, 2011, 1. vyd.,

166 s., brož. 198 Kč

Dvě detektivní povídky – Dvojí hřích

a SOS – v česko-anglické verzi.

ISBN 978-80-7407-096-9

McBAIN, Ed

osm černých koní

Z angl. přel. A. Maxová, Praha:

BB/art, 2011, 1. vyd., 240 s., váz.

249 Kč

Na policejní stanici 87. revíru docházejí

anonymní dopisy. Obsahují

fotografie, jejichž smysl je nejasný.

Kdo je odesílá? Co jimi sleduje?

Chce vyhrožovat? A jaký „trest“ čeká

na konci té zlověstné řady dopisů?

ISBN 978-80-7381-881-4

SANDFORD, John

temný měsíc

Z angl. přel. R. Klekner, Praha:

BB/art, 2011, 1. vyd., 336 s., váz.

249 Kč

Tři vraždy v malém městečku ve státě

Minnesota mají za následek, že se

Virgil Flowers z Úřadu kriminálního

vyšetřování ocitá ve víru událostí

rozpoutaných vrahovou osobní pomstou

– a ta teprve začíná dostupovat

svého vrcholu.

ISBN 978-80-7381-974-3

HALÍK, Tomáš

vzdáleným nablízku

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 2. vyd., 254 s., váz.

389 Kč

Kniha o vztahu víry a nevíry tváří

v tvář aktuálním problémům našeho

světa vznikla z podnětu významného

amerického nakladatelství Doubleday.

Ke knize je připojeno CD s autorským

čtením.

ISBN 978-80-7422-088-3

ROTH, Joseph

filiálka pekla na zemi. spisy

z emigrace

Z něm. přel. O. Sekal, Praha:

Academia, 2011, Paměť, 1. vyd.,

242 s., váz. 350 Kč

Filiálkou pekla na zemi nazval rakouský

spisovatel a berlínský žurnalista

J. Roth (1894–1939) třetí říši. Původem

žid, vyznáním katolík a v psaní

přesný kritik nacismu odešel z Německa

v roce 1933 do exilu v Paříži.

ISBN 978-80-200-1977-6

histoRické

Romány

CUSSLER, Clive; SCOTT,

Justin

ničitel

Z angl. přel. O. Duha, Praha: BB/

art, 2011, 1. vyd., 392 s., váz. 299 Kč

Desítky let oblažuje C. Cussler čtenáře

knihami plnými napětí, akcí a čiré

odvahy. Nyní všechny tyto atributy

znovu ožívají v historickém dobrodružném

románu, který překypuje

temnými intrikami a sleduje osudy

dvou protivníků.

ISBN 978-80-7381-867-8

DRAKE, Shannon

Pirátská nevěsta

Z angl. přel. P. Kudrnáčová, Ostrava:

Domino, 2011, 1. vyd., 272 s.,

váz. 209 Kč

Každý, kdo přežil střetnutí s pirátem

zvaným Zrzavý Robert, si tento zážitek

vryl hluboko do paměti. Po všech

mořích se vyprávějí příběhy o ostré

čepeli jeho meče a vyhraných soubojích.

Nikdo však nemá tušení, že pod

pirátským šatem se skrývá žena...

ISBN 978-80-7303-639-3

SEVERIN, Tim

vikingové: Pod ochranou

pohanského boha

Z angl. přel. V. Heroldová-Šťovíčková,

Praha: BB/art, 2011, 1. vyd.,

296 s., váz. 249 Kč

Thorgils, narozený roku 999 n. l., žije

postupně na Orknejích, na Islandu,

v Grónsku a dokonce i ve Vinlandu,

jak se tehdy říkalo teprve zadlouho

poté oficiálně objevené Americe.

Prožívá neuvěřitelná dobrodružství

pod ochranou pohanského boha.

ISBN 978-80-7381-935-4

ZIEDAN, Youssef

azazel

Z arab. přel. J. Nemejovský,

Praha: Plus, 2011, 1. vyd., 400 s.,

váz. 349 Kč

Historický román, oceněný roku 2009

Mezinárodní cenou za arabskou

literaturu, líčí boje uvnitř křesťanské

církve v 5. století po Kristu na Blízkém

východě. Vzdělaný a pochybující

mnich Hipa zapisuje na fiktivních

svitcích, co zažil.

ISBN 978-80-259-0049-9

jazykové

učeBnice

kRásná

LiteRatuRa

antoLogie

cestoPisy

HUVAR, Michal

afrikou na dohled. Po stopách

hanzelky a zikmunda

Brumovice: Carpe diem, 2011,

4. vyd., 128 s., 100 Kč

Autor cíleně putuje ve stopách slavné

cestovatelské dvojice. Rozmlouvá

s oběma cestovateli na dálku prostřednictvím

úryvků a citací z jejich

díla Afrika snů a skutečnosti a porovnává

život v Africe tehdy a 50 let

po jejich startu cesty kolem světa.

ISBN 978-80-87195-75-8

LUDVÍK, Richard

angličtina pro tebe 1.

začátečníci – videokurz 4

DvD

Praha: Richard Ludvík, 2011,

1. vyd., 799 Kč

Kurz obsahuje: 4 DVD, 5 hodin video

výuky, 25 konverzačních témat, 500

základních slovíček, gramatiku od přítomného

až po budoucí čas. Kurz je

pro úplné a věčné začátečníky.

ISBN 978-80-260-0184-3

jazykověDa

VYKYPĚL, Bohumil

studie k šlechtickým ti-

cesta amerikou. antologie

povídek regionálních spisovatelek

Edit. D. Pegues, T. Kynčlová, Brno:

Host, 2011, 1. vyd., 240 s., brož.

249 Kč

Reprezentativní výbor doplněný

zasvěcenými studiemi. Životy těchto

spisovatelek se často podobaly tragickým

osudům jejich hrdinek na cestě

za spravedlivým postavením ve světě.

ISBN 978-80-7294-382-1

autoBiogRafie

GUILIANOVÁ, Mireille

francouzky netloustnou

česká kLasika

HERBEN, Jan

Do třetího a čtvrtého pokolení

ii

Brumovice: Carpe diem, 2011,

9. vyd., 536 s., 160 Kč

Pokračování románové ságy, která

ve sledování vývoje moravského

venkova postupuje až do 18. století.

Dějová linie se tentokráte přesouvá

k dalšímu Hrabcovi, jenž ztratil

na vesnici někdejší vliv.

ISBN 978-80-87195-53-6

HERBEN, Jan

Do třetího a čtvrtého po-

eseje; úvahy

AMÉRY, Jean

Bez viny a bez trestu. Pokus

o zvládnutí nezvládnutelného

Dosl. M. Petříček. Z něm. přel.

D. Petříčková, M. Petříček, Praha:

Prostor, 2011, Střed, sv. 98, 2., zde

1. vyd., 192 s., váz. 280 Kč

Soubor esejů se vrací do období

2. světové války a let následujících

a zachycuje autorovu klíčovou zkušenost

– zážitky židovského vězně

nacistických vyhlazovacích táborů.

ISBN 978-80-7260-248-3

tulům v germánských,

slovanských a baltských

jazycích

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 332 s., brož.

229 Kč

Kniha zkoumá z etymologického

Z angl. přel. M. Káňová, Praha:

Euromedia Group – Ikar, 2011,

2. vyd., 280 s., váz. 229 Kč

Mireille jednoho dne odjela jako

mladá štíhlá studentka do USA

a po několika semestrech se vracela

do Francie s nebývalou nadváhou.

kolení iii

Brumovice: Carpe diem, 2011,

2. vyd., 112 s., 75 Kč

Třetí díl románové kroniky z moravského

venkova přivádí na scénu nové

postavy: pokrokové sedláky Ondřeje

Kmenta a Vavřince Zkúmala. V jiho-

HALÍK, Tomáš

noc zpovědníka

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 2. vyd., 254 s., váz.

389 Kč

V 16 esejích této knihy čtenář nalezne

kritické úvahy o stavu a aktuálních

humoR

hlediska šlechtické tituly v ger- Díky rodinnému lékaři se jí brzy moravských Brumovicích se začíná problémech našeho světa i o součas- MULLER, Julius

mánských, slovanských, baltských podařilo vrátit k původnímu stylu pátrat po příčinách, které z obce ných proměnách náboženství. Kniha je chucpedie. anglicko-česká

a keltských jazycích. Na příkladu života – a také vzhledu.

vyštvaly Jiřího Beneše...

doplněna CD s autorským čtením. kniha židovských anekdot /

etymologického rozboru šlechtických ISBN 978-80-249-1717-7

ISBN 978-80-87195-54-3

ISBN 978-80-7422-089-0

the jewish jokes Book


Praha: Garamond, 2011, 1. vyd.,

206 s., brož. 198 Kč

Židovský humor řeší svérázným

způsobem paradoxy a svízele života,

který údajně patří k nejtěžším věcem,

které kdy člověka potkaly.

ISBN 978-80-7407-095-2

komiksy

AZZARELLO, Brian; RISSO,

Eduardo

100 nábojů – nezabiješ

Z angl. přel. P. Zenkl, Praha: BB/

art, 2011, 1. vyd., 144 s., brož.

399 Kč

Soukromý detektiv Milo Garret se

probírá v nemocnici se zafačovaným

obličejem. Pamatuje si jen, jak při

autonehodě narazil hlavou do čelního

skla svého vozu...

ISBN 978-80-7381-979-8

ENNIS, Garth; FERNANDEZ,

Leandro

Punisher max: Dole je nahoře,

černá je bílá

Z angl. přel. R. Podaný, Praha:

BB/art, 2011, 1. vyd., 144 s., brož.

399 Kč

Každý z nás má nějaké slabé místo.

Takže ho musí mít i Punisher. Gangster

Cavella si myslí, že ho našel a že

se teď Punisherovi dostane na kobylku.

Jenže ho hlavně naštve – a New

Yorkem se prožene děsivá vlna násilí

a chaosu...

ISBN 978-80-7381-978-1

LegenDy; mýty;

Pověsti

sága o völsunzích a jiné

ságy o severském dávnověku

Ilustr. P. Sládek. Z island. přel.

H. Kadečková, V. Dudková, Praha:

Argo, 2011, 1. vyd., 224 s., váz.

298 Kč

Ságy o dávnověku jsou svéráznými

skvosty bohaté vypravěčské tradice

Islandu a na rozdíl od historičtějších

ság rodových sloužily především

k zábavě. Kniha obsahuje ságy o Völsunzích,

Ragnarovi Huňaté nohavici,

o Bósim.

ISBN 978-80-257-0400-4

LiteRatuRa faktu

EVANS, Richard J.

Lži o hitlerovi. Proces

s největším popíračem holocaustu

Z angl. přel. J. Hejná, Praha:

Slovart, 2011, 1. vyd., 320 s., váz.

399 Kč

V dubnu 2000 byl postaven před soud

kontroverzní historik-amatér D. Irving,

pokládaný za rasistu, antisemitu,

popírače holocaustu a falzifikátora

dějin. Klíčovým svědkem v procesu

proti němu byl cambridgeský historik

R. J. Evans.

ISBN 978-80-7391-450-9

Poezie

BITTNER, Radek

Panama

Ilustr. R. Bittner, Brumovice: Carpe

diem, 2011, 2. vyd., 48 s., 50 Kč

Pozoruhodný debut českého básníka,

jenž poprvé vyšel v roce 2003, představuje

básnickou tvorbu z okruhu

tzv. civilizační tematiky. Je to poezie

vyzrálá, odkazující jakoby k autorům

časopisu Květen, někam k M. Holubovi

a jemu podobným.

ISBN 978-80-87195-77-2

CVETAJEVOVÁ, Marina

který vítr mám proklínat

Edit. M. Turečková. Ilustr. S. Švolíková.

Z ruš. přel. H. Vrbová,

Praha: Dokořán, 2011, Mocca,

1. vyd., 96 s., váz. 149 Kč

Jedna z nejlepších ruských básnířek

počátku 20. století vynikala v expresionistické

lyrické skladbě, v níž uplatňovala

formu zpovědi. Výbor z intimní

lyriky se vyznačuje maximálně exaltovanou

a až trýznivou citovostí.

ISBN 978-80-7363-369-1

HEINRICHOVÁ, Wanda

nalomenou

Praha: Literární salon, 2011, Ouvertury,

1. vyd., 60 s., brož. 135 Kč

Básnická sbírka vybízí k otevření už

svým gramaticky vychýleným titulem.

Jemné ženské tóny jsou zhusta

vyvažovány ostrostí básnické kresby,

smyslem pro paradox a humor. Básně

vznikaly v pomalém tempu v letech

2003 až 2010.

ISBN 978-80-904437-2-3

LOUB, Adolf

skupenství „člověčina“

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, 1. vyd.,

488 s., brož. 210 Kč

Knihu tvoří 8 básnických sbírek z let

2004 až 2008. Řeší autorův vztah

k intimním otázkám každé lidské bytosti

v daném čase, snaží se jí pomoci

ve zdánlivě nevýhodných situacích.

Dělá to s humorem, patřičnou ironií,

ba i s jízlivostí.

ISBN 978-80-7405-129-6

RIEDLBAUCH, Jan

obsidiánoví šílenci

Ilustr. R. Riedlbauch, Praha:

Literární salon, 2011, Varia(ce),

1. vyd., 95 s., brož. 150 Kč

Struktura Obsidiánových šílenců je

založena na napětí mezi dlouhými

cykly strhujícími svou neklidnou

fantaskností a expresivitou a křehkou

přírodní lyrikou.

ISBN 978-80-904437-4-7

SEIFERT, Jaroslav

na vlnách tsf

Praha: Akropolis, 2011, 5. vyd.,

72 s., brož.

Reprint legendární poetistické sbírky,

jejíž verše K. Teige upravil do podoby

originálních typografických básní.

Údajně přitom „vybral“ snad všechny

kasy s písmy, které v tiskárně našel.

ISBN 978-80-87481-40-0

SEIFERT, Jaroslav

on the Waves of tsf.

na vlnách tsf

Do angl. přel. D. Loewy, Praha:

Akropolis, 2011, 1. vyd., 144 s.,

brož.

Reprint legendární poetistické sbírky

v anglicko-české úpravě. Překlad

Dany Loewy získal v USA několik cen,

např. American Literary Translators

Association Prize (1994).

ISBN 978-80-87481-42-4

SKÁCEL, Jan

metličky

Praha: Vyšehrad, 2011, Verše, zde

1. vyd., 72 s., váz. 148 Kč

Další sbírka moravského básníka

2. poloviny 20. století, který oslovuje

i dnešní čtenáře poezie. V této sbírce

upouští od volného verše, který v jeho

díle převládá, a volí tradiční strofickou

a veršovou formu.

ISBN 978-80-7429-162-3

ŠŤASTNÝ, Milan

ještě jsi

Ilustr. L. Kudrna, Praha: Literární

salon, 2011, Ouvertury, 1. vyd.,

64 s., brož. 135 Kč

Ve druhé sbírce autor ohledává

hranici mezi vesnicí a městem. Idyla,

jejíž nedílnou součástí je smířlivě

přijímané velebné tragično přesahující

obyčejného člověka, kontrastuje

s nepokojem, který na sebe rád bere

masku osudovosti.

ISBN 978-80-904437-3-0

PovíDky

FRANC, Václav

Dvakrát vrtej, jednou trhej!

Ilustr. H. Míšová, Praha: Balt-East,

2011, 1. vyd., 126 s., váz.

Kniha obsahuje více než šest desítek

krátkých humorných až anekdotických

příběhů ze zubařského prostředí.

Následuje sedm delších povídek,

z nichž poslední a nejdelší satiricky

vykresluje zlomové okamžiky naší

nedávné historie.

ISBN 978-80-87283-44-8

MOORE, Thomas

Život jako hra na osmnáct

jamek. Příběhy z golfového

greenu

Z angl. přel. H. Hartlová, Praha:

Portál, 2011, 1. vyd., 216 s., váz.

325 Kč

Osmnáct fiktivních příběhů uvádí

čtenáře do světa golfu, který je

v autorově pojetí zároveň hracím

polem (greenem) našeho života.

Jednotlivé herní situace v golfu jsou

autorovi inspirací k jejich rozvíjení

ve hře života.

ISBN 978-80-7367-991-0

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

První scéna románu připomíná tzv.

nankingský masakr: Japonská armáda

na přelomu let 1937/1938 obsadila část

Číny a v této oblasti během několika

měsíců zavraždila na 300 tisíc lidí…

Literární cena Knižního klubu 2011.

ISBN 978-80-242-3092-4

JACOBSEN, Roy

zázračné dítě

Z nor. přel. J. Vrbová, Příbram:

Pistorius & Olšanská, 2011,

1. vyd., 196 s., váz. 229 Kč

Finn žije se svou matkou poměrně

klidným životem, než zavedený řád

naruší příchod mladší nevlastní

sestry... Na pozadí rodinných událostí

a postupného Finnova dospívání

sledujeme i vývoj norské poválečné

společnosti z přelomu 50. a 60. let

20. století.

ISBN 978-80-87053-55-3

NEFF, Ondřej

Rekvalifikační kurz

Praha: Plus, 2011, 1. vyd., 320 s.,

váz. 299 Kč

Černočerná komedie s groteskními

prvky se zabývá kontroverzním tématem

trestu smrti. S nadsázkou, z níž

ovšem mnohdy mrazí, zkoumá, co by

se asi tak stalo, kdyby k obnovení

tohoto trestu přikročila EU...

ISBN 978-80-259-0105-2

NĚMCOVÁ, Helena

jeden život navíc

Praha: Eroika, 2011, 1. vyd., 180 s.,

váz. 250 Kč

Autorka vypráví částečně autobiografický

příběh, v němž se prolínají osudy

členů několika generací nejbližší

rodiny – ve válečném období narozených

sester Kamily a Marty, Kamiliny

dcery Bohunky a jejích dvou dnes již

dospělých dětí.

ISBN 978-80-87409-08-4

PEPPERŠTEJN, Pavel

Pražská noc

Z ruš. přel. L. Dvořák, Praha: Plus,

2011, 1. vyd., 160 s., váz. 199 Kč

Autor využívá potenciál kulturních

a popkulturních, historických i politických

citací, narážek a parafrází.

Na počátku nového tisíciletí do Prahy

dorazil mladý básník-zabiják Korolenko.

Spolu s ním procházíme městem...

ISBN 978-80-259-0098-7

SYJUCO, Miguel

ilustrado

Z angl. přel. P. Pálenský, Brno:

Jota, 2011, Zlatá edice, 1. vyd.,

368 s., váz. 368 Kč

Jednoho dne je z řeky Hudson

vytaženo potlučené tělo Crispina

Salvadora, kontroverzní celebrity

filipínské literatury. Zároveň se ztratil

i jediný rukopis jeho poslední knihy,

která měla odkrýt korupci filipínských

vládnoucích rodin...

ISBN 978-80-7217-915-2

Romány

ADLER, H. G.

cesta

Brno: Barrister & Principal, 2011,

1. vyd., 208 s., váz. 245 Kč

KESTŘÁNKOVÁ, Agáta

tam za velkou louží hejno

supů krouží

Ilustr. A. Kestřánková, Praha:

Work in progress, 2011, 1. vyd.,

120 s., brož.

Autorčina druhá sbírka povídek je

zasazena do prostředí Divokého

západu. Hrdinové příběhů vás vtáhnou

do historek prašné země nasáklé krví

greenhornů i zkušených lovců stejně

jistě, jako že kulky sviští a supi nikdy

nepřestanou kroužit.

ISBN 978-80-254-9649-7

PříBěhy

CIVADE, Lenka

Lanýže

Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2011, 1. vyd., 132 s., brož.

169 Kč

Autorka nás v příběhu téměř

Román je kritikou považován za jedno

z nejranějších a umělecky nejvytříbenějších

zpracování tematiky koncentračních

táborů. Přestože vznikal

již v letech 1950 až 1951, je napsán

stylem, jenž by se dnes dal nazvat

magickým realismem.

ISBN 978-80-87474-24-2

DONOGHUE, Emma

Pokoj

Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha:

Euromedia Group – Knižní klub,

2011, 1. vyd., 336 s., váz. 259 Kč

Jazykově vytříbený a tematicky

ojedinělý román citlivě prozkoumává

dětskou duši vystavenou extrémním

podmínkám a klade otázky, které

inspirují i děsí. Pětiletý Jack žije celý

život se svou mladou Mami mezi

čtyřmi stěnami Pokoje...

ISBN 978-80-242-3132-7

detektivním provádí fascinujícím

světem sběratelů lanýžů v pohoří

Luberon. Prostřednictvím mladého

učitele Martina postupně pronikáme

do složitého světa místních

obyvatel, jejich zvyků, nálad, lásky

i nenávisti.

ISBN 978-80-7422-085-2

ENQUISTOVÁ, Anna

kontrapunkt

Z nizozem. přel. a dosl. M. de

Bruin Hüblová, Praha: Mladá

fronta, 2011, Moderní světová

próza, 1. vyd., 200 s., váz. 229 Kč

Nic není bolestnější než ztráta milovaného

člověka. A nic není děsivější než

ČECH, František Ringo

češi a jejich samičky aneb

češky a jejich samci. elektronické

vydání

Praha: Galén, 2011, 1. vyd., 353 s.,

149 Kč

pozvolné blednutí vzpomínek na mrtvého.

Po dceřině tragické smrti se

matka nechce vyrovnat s tím, že čas

odvívá kdysi tak živé vzpomínky, které

by matka neměla zapomenout.

ISBN 978-80-204-2144-9

Titul je prvním souborným vydáním

dvou knih známého hudebníka,

zpěváka, herce, politika, spisovatele

a malíře Františka Ringo Čecha

GORDON, Noah

Lékařka

Z angl. přel. M. Válková, Praha:

Euromedia Group – Knižní klub,

o intimním životě Čechů a Češek. 2011, 4. vyd., 288 s., váz. 239 Kč

Formát PDF.

Dějištěm třetího románu N. Gordona,

ISBN 978-80-7262-798-1

vyprávějícího o lékařské rodině

FERRERO, Bruno

květiny pro duši

Z ital. přel. V. Matiášková, Praha:

Portál, 2011, 2. vyd., 88 s., brož.

129 Kč

Coleů, je současná Amerika. Poslední

potomek rodu, Roberta J. Coleová,

pokračuje v rodinné tradici a stává se

významnou lékařkou...

ISBN 978-80-242-3105-1

Laskavé příběhy a podobenství zná- GORDON, Noah

mého italského sběratele moudrostí Šaman

a poučení mají tentokrát jako úvodní Z angl. přel. M. Chlouba, Praha:

epizodu rozhovor mezi nadutým koša- Euromedia Group – Knižní klub,

tým dubem a tichou a skromnou růží. 2011, 4. vyd., 584 s., váz. 329 Kč

ISBN 978-80-262-0035-2

Western, historický román, detek-

KÁŠ, Svatopluk

z aeskulapovy páté kapsy.

elektronické vydání

Praha: Galén, 2011, 1. vyd., 346 s.,

169 Kč

První čtyři Aeskulapovy kapsy

byly svými příhodami tematicky

tivka, politický thriller... kniha nabitá

dějem, jemným humorem a ještě

jemnější erotikou – to vše je Šaman.

I tento Gordonův román odehrávající

se v USA v polovině 19. století sleduje

osudy lékařské dynastie Coleů.

ISBN 978-80-242-3106-8

zaměřené vždy na určitý medicínský HEJZLAROVÁ, Taj-ťün;

obor (chirurgie, interna, vědecký HEJZLAR, Josef

výzkum…), tato Pátá kapsa však

zahrnuje kompletně celou medicínu.

na řece

Praha: Euromedia Group – Knižní

RozhovoRy

Formát PDF.

klub, 2011, 1. vyd., 256 s., váz. JOHN, Ctirad; HOUDEK,

ISBN 978-80-7262-792-9

229 Kč

František

Romány

PRo Ženy

OBERMANNOVÁ, Irena

tajná kniha

Praha: Motto, 2011, 1. vyd., 256 s.,

váz. 249 Kč

Některá setkání s člověkem zacloumají.

Jedno takové zažívá hrdinka této

knihy. Potká muže, do něhož se hned

první večer zamiluje, a síla tohoto citu

ji samotnou překvapí. Ocitá se tak ze

dne na den mezi dvěma muži...

ISBN 978-80-7246-582-8

17


vivisectio mundi aneb

Povídání o věcech obyčejných

i nevšedních. elektronické

vydání

Praha: Galén, 2011, Almanach

medicíny, 1. vyd., 230 s., 169 Kč

Většinu textu této knihy tvoří dialog,

tedy forma, kterou si oblíbili staří

učenci. Jde o upřímný, někdy až

neúprosný slovní ping-pong dvou

vzdělanců o učení, vědě, medicíně,

kariéře, lásce, cti, odpovědnosti nebo

stáří a smrti. Formát PDF.

ISBN 978-80-7262-788-2

ŠKUTINA, Vladimír

český šlechtic františek

schwarzenberg

Praha: Garamond, 2011, 1. vyd.,

284 s., váz. 298 Kč

Po několik let vznikající rozhovor

V. Škutiny představuje Františka

Schwarzenberga a jeho 20. století

z pohledu člena významného šlechtického

rodu.

ISBN 978-80-7407-093-8

VLČEK, Vojtěch

totalitám navzdory

Kostelní Vydří: Karmelitánské

nakladatelství, 2011, Rozhovory,

1. vyd., 516 s., váz. 450 Kč

Hrdinské osobnosti našeho protinacistického

a protikomunistického

odboje by rozhodně neměly upadnout

v zapomnění. Výpovědi dotazovaných

jsou zasazeny do historického kontextu

a jsou konfrontovány s archivními

dokumenty.

ISBN 978-80-7195-336-4

thRiLLeRy

CARLSON, Jeff

zóna pandemie

Z angl. přel. J. Manďák, Praha:

BB/art, 2011, 1. vyd., 312 s., váz.

249 Kč

Třetí díl trilogie o pandemii. Po aplikaci

vakcíny proti nanopandemii, která

postihla celý svět, se zbytky lidstva

vracejí pod bezpečnou hranici nadmořské

výšky 3000 metrů. Ve zpustošeném

světě vznikají nové osady...

ISBN 978-80-7381-986-6

CONNELLY, Michael

zrušený rozsudek

Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava:

Domino, 2011, Napětí, 1. vyd.,

376 s., váz. 269 Kč

Mickey Haller je známý losangelský

advokát, ale tentokrát ho šéf státního

zastupitelství osloví se zvláštní nabídkou:

aby se v jistém mediálně sledovaném

případu ujal role žalobce...

ISBN 978-80-7303-640-9

DEAVER, Jeffery

kamenná opice

Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava:

Domino, 2011, Napětí, 2. vyd.,

440 s., váz. 299 Kč

K přístavu Orient Point na Long Islandu

se blíží velká čínská nákladní loď

s uprchlíky a lidskými otroky. Lincolnu

Rhymovi a jeho týmu včetně Amélie

Sachsové se podařilo zjistit, že

na palubě se nachází i mezinárodně

hledaný zločinec Ju Lin zvaný Duch.

ISBN 978-80-7303-649-2

Praha: Albatros, 2011, 1. vyd.,

180 s., váz. 189 Kč

Už posedmé s Juliánem, Dickem,

George, Annou a psem Timem!

Správná pětka stanuje na vřesovištích

a znovu zažije vzrušující dobrodružství

– na starém, dávno zrušeném nádraží

se objevují strašidelné vlaky a v nedalekém

tunelu se dějí moc divné věci...

ISBN 978-80-00-02621-3

STILTON, Geronimo

jmenuji se stilton, geronimo

stilton. První myšparádní

dobrodružství

Praha: CooBoo, 2011, 1. vyd.,

128 s., váz. 179 Kč

Znáte z TV seriálu! Vážení přátelé

hlodavci, vítejte v myšparádních

dobrodružstvích Geronima Stiltona.

Tento výjimečný myšák strašně rád

píše knihy, v nichž vypráví o svých

příhodách. Ale pozor! Bolení břicha

od smíchu není vyloučeno!

ISBN 978-80-7447-047-9

komiksy

JANSSONOVÁ, Tove

muminek – svazek pět

Ilustr. T. Janssonová. Z angl. přel.

L. a L. Trávníčkovi, Praha: Argo,

2011, 1. vyd., 88 s., váz. 398 Kč

V prvním z kreslených příběhů přichází

do Muminího údolí zima a s ní nezvaní

hosté do Muminkova domu. Ve druhém

příběhu se muminí rodina vydává

na moře a ve třetím se setkáváme se

zamilovaným Ryšánkem.

ISBN 978-80-257-0402-8

MÜLLEROVÁ, Else

stříbrný prach z hvězd

Ilustr. P. Z. Jelen. Z něm. přel.

V. Lyčková, Praha: Euromedia

Group – Knižní klub, 2011, 1. vyd.,

112 s., váz. 269 Kč

Pohádky jsou určené k tomu, aby dětem

pomohly vypořádat se s rušivými

vlivy dne, zbavit se případných obav

a úzkostí a aby navodily atmosféru,

ve které se jim bude krásně usínat.

ISBN 978-80-242-2907-2

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana

Pohádky před spaním

Ilustr. E. Plicková, Praha: Portál,

2011, 2. vyd., 144 s., váz. 259 Kč

Soubor krátkých pohádek, které rodiče

nebo učitelky MŠ mohou dětem číst

před spaním. Tomuto účelu také odpovídá

rozsah jednotlivých pohádek.

ISBN 978-80-262-0039-0

PoPuLáRně

naučná

DICKINSOVÁ, Rosie;

PRATTOVÁ, Leonie

jezdci, koně a poníci

Z angl. přel. J. Nedbalová, Praha:

Fortuna Libri, 2011, 1. vyd., 96 s.,

váz. 225 Kč

Knížka vás pozve do vzrušujícího

světa koní a poníků. Milovníkům koní

pomůže těmto pozoruhodným tvorům

porozumět a malým zájemcům o jezdectví

poradí, jak a kde se na koních

naučí jezdit a co všechno je dobré

o koních znát.

ISBN 978-80-7321-587-3

sci-fi; fantasy

ASIMOV, Isaac

na hranicích nadace

Z angl. přel. R. Tschorn, Praha:

Argo, 2011, 2. vyd., 344 s., váz.

298 Kč

Urputný boj mezi oběma Nadacemi se

konečně nachýlil k závěru a vítězství se

přiklonilo k vědcům z První Nadace. Ta

se nyní vrací k dávnému plánu Hariho

Seldona na vybudování nové Říše. Jenže

jejich nepřítel nebyl zcela zničen...

ISBN 978-80-257-0457-8

VINGEOVÁ, J. D.

kovbojové a vetřelci

Brno: Jota, 2011, Beletrie, 1. vyd.,

332 s., váz. 298 Kč

Osamělý pistolník a psanec v čele nesourodé

skupiny lidí, nepřátel na život

a na smrt, bojuje s mimozemskými

vetřelci nejen o svůj život, ale o přežití

celého lidstva. Divoký západ 1873.

ISBN 978-80-7217-916-9

světová kLasika

tisíc a jedna noc – 4. díl

Z arab. přel. F. Tauer, Praha:

Euromedia Group – Odeon, 2011,

4., zde 2. vyd., 408 s., váz. 990 Kč

Monumentální sbírka je pokládána

za největší dílo fabulačního umění

Orientu. Ojedinělé dílo vzbuzuje

dodnes pozornost bohatstvím a důmyslností

příběhů, exotickým koloritem,

vtipem a pozoruhodnou pestrostí

námětů i stylů.

ISBN 978-80-207-1356-8

tisíc a jedna noc – 5. díl

Z arab. přel. F. Tauer, Praha:

Euromedia Group – Odeon, 2011,

4., zde 2. vyd., 392 s., váz. 990 Kč

Slavný soubor orientálních vyprávění

LUDLUM, Robert;

LUSTBADER, Erik van

Bourneův záměr

Z angl. přel. M. Havlen, Ostrava:

Domino, 2011, Napětí, 1. vyd.,

392 s., váz. 299 Kč

Při pronásledování nájemných zabijáků

v Africe se Jason Bourne stane

svědkem smrti obchodnice s uměním

– a v jeho narušené paměti to vyvolá

vzpomínku na vraždu mladé ženy

na Bali...

ISBN 978-80-7303-657-7

vzPomínky

DVOŘÁK, Ivan

Bezčasí. nohybská kultura

v letech 1976–1985. elektronické

vydání

Praha: Galén, 2011, Olivovníky,

1. vyd., 229 s., 169 Kč

Vzpomínky muže v pozadí, tak by se

dala nejpřesněji nazvat knížka I. Dvořáka

o koncertech a kulturních akcích,

které pořádal v 70. a 80. letech pod

hlavičkou tělovýchovné jednoty

Nohyb. Formát PDF.

ISBN 978-80-7262-778-3

HLAVÁČEK, Jan

o mých předchůdcích

a současnících

Praha: Národní archiv, 2011,

1. vyd., 456 s., brož. 310 Kč

„Rád jsem se zamýšlel nad osudy

a dílem osob českého středověku.

Vedle toho ale takřka nepozorovaně

vznikla skupinka prací, jež jsou věnovány

osudům osob, které mne svou

činností zaujaly,“ říká autor knihy.

ISBN 978-80-86712-89-5

LiteRatuRa PRo

LePoReLa

HOŠEK, Jan

kdo k sobě patří?

Praha: Albatros, 2011, 1. vyd.,

12 s., 89 Kč

V poznávacím leporelu se nejmenší

děti setkají se zvířaty. Naučí se

rozeznávat a správně pojmenovat

jednotlivé druhy, přiřazovat k samci

samici a mláďata. Je rozděleno

do oddílů: Náš dvůr, Náš les, ZOO

a Naši mazlíčci.

ISBN 978-80-00-02832-3

KAHOUN, Jiří; HOUF, Ivo

včelí medvídci zlobí

Praha: Albatros, 2011, 1. vyd.,

12 s., 89 Kč

Příběhy o včelích medvídcích pro ty

nejmenší počtvrté. Tentokrát Brumda

s Čmeldou sbírají pyl, ale vůbec je

to nebaví. Jako správní kluci začnou

vymýšlet zábavu a koho by pozlobili.

Nejdřív je to kvapník, potom roháč

a taky sršán.

ISBN 978-80-00-02813-2

LADA, Josef

ku-ku! jen po mně vztáhněte

ruku!

Praha: Albatros, 2011, 6. vyd.,

16 s., 99 Kč

Klasické leporelo s lidovými říkadly

o koťatech, zajíčkovi, vodníkovi, zimě,

houbách... je dnes českou klasikou

i nakladatelským evergreenem.

ISBN 978-80-00-02864-4

PoháDky

KLÍMA, Ivan

jak daleko je slunce

Ilustr. H. Pavlátová, Praha: Portál,

2011, 1. vyd., 104 s., váz. 239 Kč

Poetická pohádková vyprávění, která

GREGO, Peter

neuvěřitelný vesmír

Z angl. přel. F. Randák, Praha:

CooBoo, 2011, 1. vyd., 120 s., váz.

299 Kč

Vydej se na prohlídku nekonečného

vesmíru. Objevíš vzdálené galaxie

a hvězdokupy i pusté měsíce a obří

meteority. Dozvíš se, jak vznikl vesmír,

jak dlouho trvá astronautům let

na náš Měsíc nebo jak vypadá Země

z vesmíru.

ISBN 978-80-7447-092-9

PRo Děti

BÖHMOVÁ, Františka

modlím se s medvídky

Ilustr. C. Pabstová, Kostelní Vydří:

Karmelitánské nakladatelství,

2011, 1. vyd., 38 s., brož. 109 Kč

Modlitbičky pro děti.

ISBN 978-80-7195-448-4

BÖHMOVÁ, Františka

modlitbičky

Ilustr. K. Heinemannová, Kostelní

Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

2011, 1. vyd., 38 s., brož.

109 Kč

Dětské modlitbičky.

ISBN 978-80-7195-449-1

čím pojedeme. hrajeme si

s plastelínou

Praha: Jan Vašut, 2011, 1. vyd.,

22 s., váz. 299 Kč

Vymodeluj si z pestrobarevné plastelíny

dopravní prostředky. Sleduj postup

práce a krok za krokem vytvoř auta,

lodě a letadla. Pak nechej barevná

vozítka za pomoci rýmů na hrací

podložce ožít. Představivosti se meze

nekladou!

ISBN 978-80-7236-676-7

se po staletí rozšiřoval, na jeho vzniku

a vytváření se podíleli nesčetní ano-

Děti a mLáDeŽ reagují na zvědavé dětské otázky

o světě a jeho smyslu. Dětská proč

GOSCINNY, René; SEMPÉ,

J.-J.

nymní vypravěči, tradenti, kompilátoři,

literáti a redaktoři od Indie a Íránu až

DoBRoDRuŽství

se proměňují v poetické texty, které

poutavě i hravě pronikají do tajem-

Diář malého mikuláše

2012

po Egypt.

BLYTONOVÁ, Enid

ných zákoutí lidské existence. Praha: Albatros, 2011, 1. vyd.,

ISBN 978-80-207-1358-2

správná pětka jede tábořit ISBN 978-80-7367-985-9

160 s., váz. 199 Kč

18

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

Pozor! Zpříjemněte si rok 2012 s postavičkami

z malého Mikuláše! Vámi

oblíbený diář malého Mikuláše, tentokrát

na rok 2012, je právě v prodeji!

ISBN 978-80-00-02833-0

horseland. hrací knížka

Praha: CooBoo, 2011, 1. vyd., 64 s.,

váz. 139 Kč

Velký hrací sešit přináší skvělou

zábavu i poučení pro doma i na cesty,

v dokreslovánkách, rébusech, křížovkách,

skrývačkách a kvízech rozvíjí

tvořivost a paměť a hravou formou učí

děti soustředění a pozornosti.

ISBN 978-80-7447-097-4

hravá zvířátka. hrajeme si

s plastelínou

Praha: Jan Vašut, 2011, 1. vyd.,

22 s., váz. 299 Kč

Vymodeluj si z pestrobarevné plastelíny

zvířátka. Sleduj postup práce

a krok za krokem vytvoř figurky zvířecích

kamarádů. Pak nechej barevné

postavičky za pomoci rýmů na hrací

podložce ožít. Představivosti se meze

nekladou!

ISBN 978-80-7236-677-4

JANSSONOVÁ, Tove

Bláznivé léto

Ze švéd. přel. L. Štukavec, Praha:

Albatros, 2011, 1. vyd., 196 s., váz.

229 Kč

Na muminy a jejich přátele se přižene

velká pohroma – náhlé zemětřesení

a záplavy promění během jediné noci

muminí údolí v jezero. Maminka,

tatínek a muminek s kamarády se

zachrání na střeše svého domu...

ISBN 978-80-00-02788-3

KOPECKÁ, Martina

toník a šuplík

Ilustr. M. Kopecká, Praha: Martina

Kopecká, 2011, 1. vyd., 36 s.,

váz. 200 Kč

Toník (5,5 roku) přijede na návštěvu

k dědovi, ale zapomene si hračky.

Děda mu proto na hraní nabízí obyčejné

předměty ze šuplíku v jídelním

stole. I se starou lžící, nebo otvírákem

na láhve se dá zažít dobrodružství...

Kniha má 18 ilustrací, z toho 6 celostránkových.

Je určena dětem ve věku

3–6 let.

ISBN 978-80-260-0290-1

TOFIELD, Simon

simonův kocour na toulkách

Praha: Paseka, 2011, 1. vyd.,

240 s., váz. 249 Kč

Po obrovském celosvětovém úspěchu

knihy Simonův kocour její autor

přichází s pokračováním příběhů

tohoto čtyřnohého hrdiny, ve kterém

se chlupáč vydává na toulky.

ISBN 978-80-7432-118-4

PRo Dívky

GODBERSENOVÁ, Anna

intriky

Z angl. přel. E. Brožová, Praha:

BB/art, 2011, 1. vyd., 296 s., váz.

229 Kč

Půvabné dívky v krásných šatech, které

se baví až do svítání na večírcích,

neodolatelní mladíci s uličnickým

úsměvem a nebezpečnými úmysly.

Drobné lži, temná tajemství a skandální

vztahy. Takový je Manhattan

roku 1899…

ISBN 978-80-7381-981-1

STEHLÍKOVÁ, Petra

zrozena z popela

Ostrava: Repronis, 2011, 1. vyd.,

300 s., váz. 229 Kč

Kdyby Susan Smithová neriskovala

a nesledovala osudné noci svou


spolužačku na útesy, nebyla by zabita.

Kdyby nebyla zabita, neprobudila by

se v těle Valerie Evansové, svého

vraha... Román pro dívky s prvky

fantasy.

ISBN 978-80-7329-267-6

STILTONOVÁ, Tea

Láska na scéně. tea sisters

Praha: CooBoo, 2011, 1. vyd.,

128 s., váz. 179 Kč

Myši mají stejné problémy jako

holky! Tea Stiltonová a její kamarádky

z Mausford College řeší hlavně učení,

přátelství, lásku a drobné nevraživosti.

Tea Sisters chtějí být novinářkami

a taky všechny chtějí hrát Julii

ve školní inscenaci.

ISBN 978-80-7447-046-2

Autíčko jede městem, krajinou podél

statků, luk a vesniček. Projíždí lesními

cestami plnými zatáček a cesta

ho zavede až k pobřeží. Podporuje

jemnou motoriku. Rozšiřování slovní

zásoby pomocí společného vyprávění

příběhu.

ISBN 978-80-7236-768-9

PRo kLuky

BRAUNOVÁ, Petra

PříBěhy

ČAPKOVÁ, Blanka

Babi, ty máš nápady!

Ilustr. D. Böhm, Praha: Albatros,

2011, 1. vyd., 112 s., váz. 199 Kč

Táta, co každý průšvih slátá, máma

– hrdá dáma, babička – naše

trapička, sestra – děsně pestrá,

brácha – slavný Mácha, to je rodina

šesťáka Honzy. Navíc kamarádi,

krásná Sandra… a Honza má hned

o čem vyprávět.

ISBN 978-80-00-02840-8

nejhorší den v životě třeťáka

filipa L.

Ilustr. F. Pošivač, Praha: Albatros,

2011, 1. vyd., 112 s., váz. 199 Kč

Třeťák Filip sedí za domem opřený

o zeď a má strach. Právě si uvědomil,

že je zločinec! Stal se jím dnes,

a nikdo tomu snad ani neuvěří. Copak

tenhle bezvadný a hodný, i když trochu

divoký kluk by mohl něco takového

spáchat?

ISBN 978-80-00-02817-0

sci-fi; fantasy

BLADE, Adam

sepron, mořský had. Beast

Quest

Praha: Albatros, 2011, 1. vyd.,

120 s., váz. 149 Kč

Série Beast Quest se za krátkou dobu

stala velice populární mezi dětmi

a teenagery. Ve 2. dílu se kovářský

učeň Tom potýká s drakem Sepronem.

Má proti němu šanci?

ISBN 978-80-00-02779-1

PRo mLáDeŽ

BRAYOVÁ, Libba

HARRISONOVÁ, Lisi

měsíční oko

monster high. s příšerami Z angl. přel. E. Klimentová, Praha:

v jedné lavici

Mladá fronta, 2011, 1. vyd., 392 s.,

Praha: CooBoo, 2011, 1. vyd., váz. 349 Kč

248 s., váz. 249 Kč

Tajemný příběh z viktoriánské Anglie

SOV, neboli Sabotéři obvyklých vlast- se odehrává na dívčí škole, kam

ností (či chcete-li monstra a příšery) po záhadné matčině smrti přijíždí z In-

se snaží zapadnout a být nenápadní. die šestnáctiletá Gemma Doyleová,

Maskování je tak dokonalé, že možná aby se zde naučila vybraným způso-

ani netušíte, kdo s vámi vlastně chodí bům. Musí se vyrovnat i s nevraživostí

do třídy…

ostatních dívek...

ISBN 978-80-7447-086-8

ISBN 978-80-204-2323-8

PEIRCE, Lincoln

MATOUŠKOVÁ, Tereza

velkej frajer nate je prostě hladová přání

třída

Praha: Agentura Krigl, 2011,

Praha: CooBoo, 2011, 1. vyd., 1. vyd., 100 s., váz. 147 Kč

216 s., váz. 199 Kč

Podmoří je svět, který je magií přímo

Pozor, na scénu přichází frajer Nate, prosáklý. Čarodějové na Tark Itlen,

který by chtěl být stejně vtipný, kteří ji studují, ne vždycky činí nej-

báječný a oblíbený jako Greg Heffley. moudřejší rozhodnutí. Nepodařené

Nepochybuje o svém předurčení pokusy se ztrácejí v podzemí kláštera,

k podobně famózní budoucnosti...

ISBN 978-80-7447-056-1

kde čekají, až budou znovu nalezeny...

ISBN 978-80-86912-52-3

PRo nejmenŠí

SCARROW, Alex

jezdci časem

SPANJARDT, Eva

Z angl. přel. J. Žerávek, Praha:

kam jede autíčko? moje BB/art, 2011, 1. vyd., 328 s., váz.

velká kniha

199 Kč

Praha: Jan Vašut, 2011, 1. vyd., Liam O‘Connor měl zemřít v moři

10 s., 249 Kč

v roce 1912. Maddy Carterová měla

Uvádíte na trh nový titul nebo dotisk staršího,

který u čtenářů „zabral“?

Pak je tady místo, kde na to můžete upozornit. Anotaci o 300 znacích

vč. mezer a obálku knížky stačí zaslat do redakce v elektronické

podobě, ostatní už zařídíme. Doporučujeme v textu uvádět kromě

technických údajů o knize i její ISBN a samozřejmě název

a příp. i logo vašeho nakladatelství.

Plocha upoutávky je 95 x 40 mm (š x v) a její cena včetně

grafického zpracování 950 Kč (plus 20 % DPH).

Dodání hotové upoutávky stojí 800 Kč (plus 20 % DPH).

zemřít v letadle v roce 2010. Sal

Vikramová měla zemřít při požáru

v roce 2026. Ale několik okamžiků

před jejich smrtí se zničehonic kdosi

objevil a řekl: „Podej mi ruku…“

ISBN 978-80-7381-975-0

vysokoŠkoLská

skRiPta;

učeBnice

BioLogie

tvary v živé přírodě. Biologická

olympiáda 2011–

2012

Praha: Česká zemědělská univerzita,

2011, 1. vyd., brož.

46. ročník biologické olympiády,

přípravný text.

ISBN 978-80-213-2191-5

ekonomie

HOLMAN, Robert

ekonomie

Praha: C. H. Beck, 2011, 5. vyd.,

720 s., váz. 890 Kč

Základní kurz ekonomie určený

zejména pro bakalářský stupeň studia

na VŠ. Učebnice nabízí ilustrativní

metodu výkladu, která představuje

spojení a průběžné prolínání teorie

s příklady, případovými studiemi

a aplikacemi.

ISBN 978-80-7400-006-5

ekonomika

IZÁK, Vratislav

fiscal Policy. intermediate

course

Praha: Vysoká škola ekonomická

v Praze, Nakladatelství Oeconomica,

2011, 3. přeprac. vyd., 164 s.,

brož. 234 Kč

Skripta analyzují problémy fiskální

politiky v krátkém, středním a dlouhém

období v uzavřené i otevřené

ekonomice. Pozornost je věnována

rozpočtovému omezení vlády, vládnímu

dluhu i udržitelnosti veřejných

financí. V angličtině.

ISBN 978-80-245-1786-5

fiLozofie

VLČEK, Miroslav; VACURA,

Miroslav

úvod do filosofie společnosti

a dějin. antologie

z děl vybraných myslitelů

Praha: Vysoká škola ekonomická

v Praze, Nakladatelství Oeconomica,

2011, 1. vyd., 150 s., brož.

143 Kč

Skriptum seznamuje formou antologie

čtenáře s vybranými pojednáními

reprezentantů této problematiky

v tradici západního filozofování.

ISBN 978-80-245-1785-8

jazykové

PříRučky

ANTOŠOVÁ, Anna; FILIP,

Martin; PAČESOVÁ, Vlasta

textová cvičebnice češtiny

pro zahraniční posluchače

vŠe

Praha: Vysoká škola ekonomická

v Praze, Nakladatelství Oeconomica,

2011, 5. vyd., 118 s., brož.

126 Kč

Textová cvičebnice si klade za cíl

uvést posluchače do problematiky

odborné slovní zásoby. Činí tak

na textech ekonomických a společenskovědního

charakteru, vybraných

převážně z odborného tisku

a učebních pomůcek používaných

na VŠE.

ISBN 978-80-245-1784-1

PříRučky

PETERKOVÁ, Jana

tvorba diplomové práce

Praha: Vysoká škola ekonomická

v Praze, Nakladatelství Oecono-

mica, 2011, 2. přeprac. vyd., 82 s.,

brož. 58 Kč

Publikace seznamuje čtenáře s problematikou

tvorby diplomové práce.

Je určena především studentům

inženýrského stupně studia na VŠE,

může však posloužit i dalším čtenářům

a tvůrcům kvalifikačních prací

během studia na VŠ.

ISBN 978-80-245-1791-9

histoRie

KLÍMA, Jan

Přehled dějin Latinské

ameriky

Hradec Králové: Gaudeamus,

2011, 2. rozšíř. vyd., 221 s., brož.

151 Kč

PsychoLogie

Učební text vznikl jako pomůcka pro

studenty oboru Politologie – latinsko- KOHOUTEK, Tomáš;

americká studia, ale poslouží všem, SALAQUARDOVÁ, Dora

kteří chtějí překročit přetrvávající chci studovat psychologii.

evropocentrické historické vidění. úvod do studia a testové

ISBN 978-80-7435-117-4

otázky k přípravě na přijímací

zkoušky

Brno: Barrister & Principal, 2011,

1. vyd., 152 s., brož. 245 Kč

Předmět psychologie je nesmírně

zajímavý a podnětný, neboť se nějakým

způsobem dotýká každého z nás.

O její studium je proto každý rok velký

zájem.

ISBN 978-80-87474-25-9

sBoRníky

12. studentská vědecká

konference, konaná dne

24. května 2011 pod záštitou

děkana 1. Lf uk

prof. muDr. tomáše zimy,

Drsc., mBa

Ilustr. I. Helekal, Praha: Galén,

2011, 1. vyd., 138 s., brož.

Sborník obsahuje abstrakta i plná

znění vítězných prací posluchačů

1. lékařské fakulty UK v Praze,

prezentovaných na 12. studentské

vědecké konferenci, která se konala

24. 5. 2011.

ISBN 978-80-7262-822-3

Tituly v bibliografii Knižních novinek

jsou čerpány z internetové databáze

Databáze poskytuje nejaktuálnější informace

o vycházející knižní produkci. Do tištěné verze jsou

zařazovány tituly těch nakladatelů, kteří se SČKN

podepsali smlouvu o plnění nabídkové povinnosti

vůči knihovnám.

Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek,

které se prostřednictvím knihkupectví dostávají ke čtenářům,

můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky

za zvýhodněnou cenu 500 Kč.

K uvedené ceně se účtuje 20 % DPH.

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

19


NOVINKA NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN

Marek Bankowicz

Státní převrat

Překlad Michal Kubát, brožovaná s klopami, 120 stran, 198 Kč, edice Bod

Mariusz Szczygieł

Libůstka

Dámské příběhy

Překlad Helena Stachová, vázaná s přebalem, 130 x 160 mm,

barevné a černobílé fotografie, 200 stran, 225 Kč

Nejnovější kniha autora bestsellerů Gottland a Udělej si ráj má jednoho velkého

jmenovatele: žena. Jsou to příběhy o obyčejných Polkách, jen dvě jsou

u nás známé (reportérka Hanna Krallová a herečka z filmu Obchod na korze

Ida Kamińská), příběhy všední, a přesto strhující. Příběh o ženě, která je celý

život posedlá podrobnými zápisy o své každodennosti. O jiné, která se svými

pohlednicovými fotografiemi-libůstkami snaží zastavit plynoucí čas. O dvou

ambiciózních ženách, které celá desetiletí udržují přátelství jen pomocí korespondence.

O záhadných jménech 21 žen z padesátých let, sepsaných na lístku

nalezeném autorem ve varšavské kavárně. O ženě, které se dostalo nezvyklého vyznání lásky. A příběh herečky, jež dostala Oscara,

a přesto o jejím osudu víme jen málo. Ačkoliv jsou to příběhy zdánlivě banální, každý je ohromující, nepředvídatelný a tajemný, svědčící

o tom, jak těžké je pochopit jiného člověka.

12. DOTISK

Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj.

DOPORUČUJEME DALŠÍ TITULY AUTORA:

Autor ve své publikaci analyzuje v politické praxi sice častý,

avšak v politické teorii téměř nezpracovaný fenomén státního

převratu jakožto specifického prostředku získávání

Audiokniha

státní moci.

přináší na čtyřech

Nejprve rozebírá samotný pojem „státní převrat“ a jeho konotace.

CD výběr nejlepších textů.

Dále porovnává

Také jako

státní

e-kniha!

převrat s jinými cestami k uzurpaci státní

Také jako e-kniha!

moci jako jsou revoluce, rebelie, občanská válka a guerilla. Věnuje

se rovněž technologii státního převratu. Publikace je doplněna

přehledem dokonaných státních převratů ve 20. století..

Vyjde 14. 9. POZVÁNKA

2010

Srdečně zveme na stánek číslo 56 nakladatelství Dokořán na 21. Podzimní knižní veletrh 21 a 22. října 2011 v Havlíčkově Brodě.

22. října v 15.00 - autogramiáda Ludvíka Vaculíka na stánku DOKOŘÁN

Autor podepisuje své knihy fejetonů Dřevěná mysl a Poslední slovo, otiskovaných od roku 1989 pravidelně v Lidových novinách,

a Polepšené pěsničky, originální zpověď na téma zpěvu ve svém životě.

e-shop: www.dokoran.cz

Nakladatelství Dokořán, s. r. o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel.: 257 320 803, fax: 257 320 805, e-mail: dokoran@dokoran.cz


Nový román

VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRA HA 3, TEL./FAX: 224 221 703

Přemysl Rut

ORCHESTRION

V HLAVĚ

Česká písnička mezi

poezií a divadlem

Výpravná kniha nabízí tři stovky písní, které

vznikaly v prostředí literárním a divadelním

od národního obrození až do osmdesátých let

20. století. Setkáme se s písněmi od Hašlera,

Voskovce, Wericha, Ježka, Suchého, Šlitra,

ale i s písněmi méně známých autorů.

Váz., 392 s.,

225 x 295 mm, 598 Kč

Jiří Paroubek

Plnou parou

v politice

PAMĚTI

L i t e r á r n í r e v u e 3 3 3

Jaký literární duch vládne na ose Vyšší Brod – Český

Krumlov – České Budějovice? Od třetí největší knihovny

u nás ve vyšebrodském klášteře se posuneme přes

krumlovskou literární současnost zosobněnou básníkem

Zdeňkem Troupem a knihkupectvím Expedice až

k budějovickému držiteli Magnesie Litery za literaturu

faktu Vladimíru Papouškovi. V písmáckých jižních

Čechách se přirozeně prostupují staré literární hodnoty

s těmi nejnověji zrozenými. Moderátoři revue

Jan Lukeš a Jan Schmid se o tom tentokrát přesvěd-

info@ivysehrad.cz

www.ivysehrad.cz

Wolf B. Oerter (ed.)

RUKOPISY Z NAG HAMMÁDÍ 3

3. svazek edice přináší české komentované překlady

dalších koptských textů, které byly nalezeny

u vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě:

Požehnaný Eugnóstos, Moudrost Ježíše Krista

a Zjevení Adamovo.

Váz., 232 s., 145 x 205 mm, 298 Kč

Helena Soukupová

ANEŽSKÝ KLÁŠTER V PRAZE

Druhé rozšířené a doplněné vydání obsáhlé

reprezentativní monografie o jedné z nejvýznamnějších

památek středověké Prahy.

Autorka knihy se zabývá sv. Anežkou, vznikem

a vývojem františkánského řádu i jednotlivými

etapami stavebního vývoje kláštera.

Váz., 468 s., 240 x 330 mm, zaváděcí cena knihy

je 999 Kč, od 1. 11. 2011 bude 1298 Kč

VY ŠE HRAD - EX PE DI CE, Štěrboholská 44, 102 00 Pra ha 10, tel./fax: 271 961 380

dis tri bu ce@ivysehrad.cz PŘI NÁKUPU NA www.ivysehrad.cz - SLEVA 15 %

Martiny

Formanové

Nevěra

po americku

čí na cestě s Vyššího Brodu do Českého Krumlova

a Českých Budějovic. Začnou prohlídkou vyšebrodské

cisterciácké knihovny, třetí největší u nás. Se svou

tvorbou je pak seznámí krumlovský básník Zdeněk

Troup, s provozem svého knihkupectví Expedice jeho

paní Petra Troupová. A v Českých Budějovicích zavítají

na Jihočeskou univerzitu za literárními historiky

Vladimírem Papouškem a Michalem Bauerem, kteří

jsou spoluautory Dějin nové moderny, titulu oceněného

letos na jaře Magnesií Literou za literaturu faktu.

nakladatelství triton

Proč se lidé neléčí

a jak mohou

Caroline Myssová

„Jako novinářka v Chicagu,“ vzpomíná

autorka knihy, světově uznávaná

průkopnice v oblasti energetické

medicíny a lidského vědomí, „jsem

kouřila, pila kávu po litrech, neměla

žádný pohyb a vůbec jsem nevěnovala

pozornost tomu, co jím. Nepila jsem

alkohol ani nebrala drogy, ale i bez

nich jsem byla plná jedů… Začala jsem

trpět syndromem chronické únavy

a úpornými bolestmi zad a hlavy, což

se promítalo do kvality spánku. Často

jsem část noci prozvracela bolestí… „Caroline Myssová si prožila

své malé soukromé peklo. Našla však v sobě sílu nastoupit cestu

k uzdravení i způsob, jak si zdraví zabezpečit natrvalo. A co víc –

jako intuitivní léčitelka schopná „vidět“ nemoc v pacientově těle se

o své poznatky nezištně dělí s těmi, kteří to potřebují. Neboť životní

sílu, která je dostupná každému z nás rovným dílem a proudí do těla

sedmi energetickými branami (čakrami), lze čerpat a využívat nejen

ku prospěchu vlastnímu, ale i prospěchu jiných lidí…

288 str., brož., 279 Kč

Nakladatelstvi TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025

e-mail: distribuce2@triton-books.cz, www.tridistri.cz

Slavnostní křest knihy se koná

3. října od 16 hodin

v 1. patře Paláce knih Luxor,

Václavské nám. 41, Praha 1

proc se neleci87x130_knizni novinky.indd 1 8/18/2011 12:38:23 PM

Vydal PROSTOR, nakladatelství s. r. o., www.eprostor.com

Vychází 13. října.

Slavnostní křest knihy se koná

13. října od 16 hodin

v přízemí Paláce knih Luxor,

Václavské nám. 41, Praha 1

Vydalo nakladatelství Eroika, s. r. o., www.eroika.cz

Jako pedagogům se jim tu pod rukama možná rodí

nové literární talenty počítačového věku, zatímco

ve firmě Koh-i-noor Hardtmuth trvá už 220 let výroba

dosud stále základního psacího náčiní, grafitové

tužky. Za dobu existence podniku se jich tu prý vyrobilo

30 miliard a jen Bůh ví, kolik spisovatelů s nimi

na celém světě začínalo svou dráhu…

premiéra 134. vydání ve čtvrtek 29. září

ve 21:35 na Čt2 a opakování v neděli v noci

v 0:35 na Čt2.

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

21


První díl nové trilogie

úspěšné australské autorky

TRUDI CANAVAN

Jak se žije černé čarodějce několik

let po bitvě, již vyhrála, ale v níž

přišla skoro o všechno? Na napínavou

Trilogii o černém mágovi

navazuje neméně dobrodružná

Trilogie Zrádkyň. Sonea rozhodně

ještě neřekla své poslední slovo…

BRZY VYJDE J

ZROZENÍ ARODJKY

DJINY SACHAKANSKÉ VÁLKY

Kompletní nabídku knih najdete na stránkách

Zoner Press - www.zonerpress.cz.

Více informací o připravovaných titulech od Trudi Canavan

se dozvíte na Facebooku www.zonerpress.cz/fantazie.


Sabine Richebächer

Život mezi Jungem

a Freudem

Životopis Sabiny Spielreinové

Životopis jedné ze zakladatelek dětské

psychoanalýzy a vůdčí představitelky

ruské psychoanalytické školy je fascinujícím

úvodem do studia historie moderní

psychologie. Milostný poměr mezi

mladým, ženatým Jungem a jeho pacientkou

rusko-židovského původu vedl

k vážným trhlinám ve vztahu s jeho učitelem

Freudem. Sabina se stane tvořivým

principem Jungovy psychoanalytické

teorie a zároveň jeho nejlepší

žákyní.

váz., 336 s., 469 Kč

Wunibald Müller

Sám, ale ne osamělý

Autor poukazuje na to, proč někteří lidé

pociťují osamělost nepříznivě, a naznačuje,

jaké podmínky jsou nutné k tomu,

abychom samotu prožívali v pozitivním

smyslu. Hovoří na témata sebepoznání,

hledání vlastní identity, sebehodnocení.

Vyznačuje cesty, které nám mají dodat

odvahu, abychom se samotě postavili

a tvořivě naložili s touto zkušeností jako

s příležitostí k duševnímu růstu.

váz., 112 s., 209 Kč

Božetěch Siwek

Jak si poradit

s pravopisem

Cvičení pro děti s dysortografi í

Knihu uvádí teoretická část, která přiblíží

problematiku specifi cké poruchy pravopisu.

Jednotlivá cvičení se zaměřují

na určité pravopisné jevy, autor je uvádí

stručným a jasným výkladem o daném

jevu a radí, jak s dítětem správně pracovat.

Publikace v sobě tedy pojí potřebnou

teorii s řadou praktických úkolů a může

posloužit jako užitečný pomocník rodičů

i učitelů dětí s poruchou pravopisu.

brož., 176 s., 255 Kč

h p://obchod.portal.cz

www.facebook.com/nakladatelstvi.portal

Eric Berne

Jak si lidé hrají

My všichni bez přestání hrajeme hry

– sexuální hry, manželské hry, mocenské

hry, soutěživé hry s našimi přáteli...

Berne nás nechává porozumět tajným

trikům a nevědomým manévrům, které

jsou součástí našich důvěrných vztahů.

Po přečtení knihy se všichni v nějaké

hře poznáme a poznáme i naše partnery,

rodiče, kolegy.

brož., 200 s., 259 Kč

Petr Štípek

Dítě na zabití

Příručka pro rodiče dětí a dospívajících

s problémovým chováním

Kniha je orientována specifi cky jako příručka,

snaží se být jednoduchá, srozumitelná,

návodná. Vychází z předpokladů

a z principů rodinné terapie, že cokoli se

děje jednomu členu rodiny, děje se rodině

celé. Je oživena mnohými terapeutickými

příběhy z autorovy terapeutické

praxe.

brož., 200 s., 255 Kč

Petr Weiss a kol.

Etické otázky

v psychologii

Odborné shrnutí poznatků o etických

problémech v psychologickém výzkumu,

psychodiagnostice, psychologii práce,

psychoterapii, psychologii zdraví, sexuální

psychologii, adiktologii atd. Seznámení

s etickými kodexy a pravidly chování,

výhled do budoucí možné mezinárodní

spolupráce odborníků v této oblasti, ale

i upozornění na úskalí, s nimiž se psycholog

může ve své práci setkat.

váz., 352 s., 555 Kč

www.portal.cz


Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.)

CO JE UMĚNÍ?

Texty angloamerické estetiky 20. století

Vázaná, 135x200 mm, 440 stran, cena: 399 Kč

ISBN 978-80-87378-46-5

Komentovaná antologie Co je umění? Texty angloamerické

estetiky 20. století předkládá českým čtenářům poprvé

reprezentativní výběr textů o defi nici umění, které jsou

součástí diskuse probíhající v angloamerické estetice

od padesátých let 20. století do současnosti. Ačkoliv by

její titul mohl takové očekávání vzbuzovat, nenabízí jednoznačnou odpověď na otázku,

co je a co není umění: je naopak koncipována tak, aby byla zastoupena všechna

významná stanoviska k problému a vyznačena čitelná a srozumitelná linie ve vývoji

sledované diskuse o povaze a defi nici umění. Výběr textů může zaujmout jak ty, kteří

jsou o smyslu a užitečnosti defi nice umění přesvědčeni, tak i ty, kteří fi lozofi ckou

defi nici umění nepostrádají a nejsou tomuto teoretickému úsilí nakloněni. Diskusi

o defi nici umění totiž netvoří pouze pozitivní pokusy o její nalezení, ale stejnou měrou

i debata o samotném smyslu takové snahy.

Bernard Williams

NA POČÁTKU BYL ČIN

Realismus a moralismus v politické diskusi

Brožovaná, 135x200 mm, 280 stran, cena: 299 Kč

ISBN 978-80-87378-85-4

Bernard Williams je považován za jednoho z nejbrilantnějších

a nejoriginálnějších fi losofů posledního půl století.

Především je uznáván jako morální fi losof a znalec antiky.

Kromě erudice a daru srozumitelného vyjadřování mu nechybí

ani vtip a nadhled. Předkládaný soubor textů se týká ústředních témat politické

fi losofi e: spravedlnosti, svobody a rovnosti, povahy a významu liberalismu, tolerance,

moci a strachu z ní, demokracie či samotné povahy politické fi losofi e. Williams zde

spojuje přesvědčení, že morální soudy patří do politiky, s tím, že je třeba se držet

při zemi a vycházet z reálného světa politiky. Zároveň při řešení tradičních problémů

politické fi losofi e nezapomíná ani na nejniternější problémy lidského života.

Krištof A. Erhart (ed.)

ORFEŮV SESTUP DO PODSVĚTÍ

Výbor z orfi ckých textů

Brožovaná, 135x200 mm, 236 stran, cena 249 Kč

ISBN 978-80-87378-82-3

Ve staré řecké a římské mytologii je Orfeus znám především

jako bájný pěvec, který dokáže okouzlit svým zpěvem

vše živé a který sestoupil do podsvětí pro svou ženu Eurydiku.

Díky tomu byl ovšem chápán i jako ten, kdo zná

pravdu o bozích a poskytuje zasvěcení do tajemství smrti.

Pod Orfeovým jménem se v antice tradovaly theologické básně, které představovaly alternativu

vůči tradičnímu vyprávění o bozích, ale i mysterijní obřady, jež měly ovlivnit

osud duše po smrti. Tento výbor z textů spojených s Orfeem a orfi smem zpřístupňuje

doklady pozoruhodného mytologického a náboženského fenoménu, který se, počínaje

renesancí, znovu a znovu vynořuje v literatuře, hudbě a výtvarném umění. Nepřestává

však fascinovat ani učence zabývají se antickým myšlením a náboženstvím.

Jan Květina

ŠLECHTICKÁ DEMOKRACIE

Parlamentarismus v polsko-litevském státě

v 16.–17. století

Vázaná, 145x200 mm, 252 stran, cena: 279 Kč

ISBN 978-80-87378-58-8

Kniha Jana Květiny se jako první v českém prostředí věnuje

základům fungování polsko-litevského státu v raném novověku.

Mezi stěžejní problémy, jimž chce v této souvislosti

porozumět, patří například otázka rozsahu politického vlivu šlechtického demu, vztah

centrální a regionální politiky či principy konsenzuálního rozhodování. S jistou mírou

nadsázky lze tedy říci, že studie klade důraz na ta témata, jež jsou bedlivě sledována

v aktuálním světě, avšak leckdy opomíjena při zkoumání minulosti.

Nakladatelství Pavel Mervart

P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec

www.pavelmervart.cz, nakladatelstvi@pavelmervart.cz

Distribuce: Kosmas, s. r. o., www.kosmas.cz

Nakladatelství Pavel Mervart

Manuel Rivas

TA PROKLATÁ DUŠE

Vázaná, 119x190 mm, 120 stran, 139 Kč

ISBN 978-80-87378-55-7

Manuel Rivas, spisovatel, novinář a esejista, je považován

za nejvýraznější osobnost soudobé galicijské

literatury, v celosvětovém měřítku se zapsal do povědomí

čtenářů i literární kritiky díky autenticitě a něžnosti

svých příběhů, stejně jako pronikavé rezonanci

slova. Jeho knihy, v nichž převažuje výpravná próza,

získaly uznání nejen v Evropě, ale i na americkém

kontinentě. Při své žurnalistické práci se vždy angažoval

v sociálních a ekologických otázkách, je například

zakládajícím členem hnutí Greenpeace ve Španělsku.

Českému čtenáři je nyní poprvé představen povídkovým

souborem Ta proklatá duše.

Cesta z hor

Znám ještě jeden příběh o papouškovi.

Patřil doně Leonoře de Coruña. Byl to dárek od jednoho námořníka, který si ji předcházel.

Doňa Leonora však měla příliš pevný charakter na to, aby žila s mu žem, i kdyby

to byl muž, který by ji obdarovával pa poušky. Proto žila se svým strýcem knězem. Tím

ale o jejím strýci nechci nic tvrdit. Tento strýc kněz byl totiž natolik mužem, že vlastnil

i revolver. Jednou ho přepadli, on vytáhl zpod sutany revolver a vykřikl: „Jako že je

nade mnou Bůh, vyženu vám duši z těla!“ A nechali ho jít.

Papoušek doni Leonory byl pořádný koketník. Měl rudě červenou hlavu s bílou maskou

a okolo černočerných očí lemování s nádechem do oranžova. I jeho tělo bylo rudě

červené, křídla zelenomodrá a ocas zbarven do nachova. Papoušek byl také velmi zbožný.

Doňa Leonora ho naučila růženec v latině. Neúnavně opakoval litanii Ora pro nobis.

Člověk mu řekl: „Ahoj, papoušku!“

A papoušek odpovídal: „Ora pro nobis.“

Mluvili jsme na něho kastilsky, protože papoušek pocházel z města. Naléhali jsme:

„Papoušku, drahoušku, papoušku, drahoušku!“

A on stále jen to své: „Ora pro nobis.“

„Jak že se ten papoušek jmenuje, doňo Leonoro?“

A ona se smála, to se z ní stala úplně jiná žena, a řekla: „Jmenuje se Pius Devátý, ať

mi Bůh odpustí.“

Papoušek žil na dlouhém balkoně fary obklopen hustými záclonami sušených fazolových

lusků, svazků cibule, česneku a červených papriček, kukuřičných klasů a hroznů

určených k výrobě vína Tostado. K naší velké závisti se Pius Devátý krmil sušenými fíky,

vajíčky natvrdo a malinami a ozobával list hlávkového salátu, který mu onoho horkého

léta sloužil jako zelený sluneč ník neustále obměňovaný služkami.

Byly to právě služky, které nechtěně změnily pa pouškův výsadní pokřik. V té době totiž

zrovna pod balkonem svolávaly slepice, aby jim nasypaly kukuřice. Křičely: „Krásky, krásky,

krasavice.“ A slepice kývavě přiběhly jako nějací falešní mrzáci přivábení sprškou zlaťáků.

Jednoho dne brzy zrána začal papoušek provolávat: „Krásky, krásky, krasavice.“

Slepice se shlukly pod balkonem, nadarmo však če kaly na déšť kukuřičného zlata.

A od té doby papoušek zapomněl na latinu a bez přestání opakoval ten povedený

kousek. Když měl celé hejno shromážděné, dal se do hlasitého smíchu, jenž zněl poněkud

zlověstně na to, že pocházel od ptáka.

„Krrrásky, krrrásky, krrrasavice. Cha, cha, chaaa!“

Tenkrát pod okny fary procházeli sběrači šišek z Altamiry, o kterých se říkalo, že jsou

zvláštní kasta. Procházeli zlehka, táhli osly a zasněně upírali zraky k vrcholkům hor.

A všimli si papouška. Přihlíželi jeho velkému číslu se slepicemi a poslouchali papouškovy

výbuchy smíchu, což je tak pobavilo, že v tom malém cirkuse strávili dobrou půlku

dopoledne. Doňa Leonora vyšla na zápraží, aby jim vyhubovala. Jako zamlklé ležení si

vyslechli její kárání o tom, jestli šišky padají z nebe, a další výtky. Potom odešli tak, jak

odcházejí indiáni ve fi lmech z divokého západu, mlčky a roztrpčeně. Následujícího rána

se sběrači šišek znovu utábořili pod balkonem fary. Papoušek Pius Devátý otevřel i tento

den svým výstupem Krásky, krásky, krasa vice. Sběrači šišek se bouřlivě smáli a tleskali.

Najednou se však mezi těmi lidmi s tvářemi ze dřeva pomaza ného smůlou borovic ozval

výkřik, jenž se rozezněl se silou podobnou zahřmění.

„Ať žije anarchie!“

A Pius Devátý z výšky balkonu přehlédl přísně všechny přítomné, majestátně zvedl zobák

a zopakoval: „Ať žije anarrrchie!“

A mezi provoláváním bravo a potleskem se do vzduchu vznesl mrak čepic.

V dlouhé noční košili a s bledou tváří ubývajícího měsíce vystoupila na balkon doňa

Leonora.

A od té doby nebylo po papouškovi s dlouhým na chovým ocasem ani vidu, ani slechu.


Světová premiéra knihy!

Robert Fulghum

DRŽ MĚ PEVNĚ,

MILUJ MĚ ZLEHKA

Příběhy z tančírny

Century

Přeložili Lenka Fárová

a Jiří Hrubý, 328 Kč

Vychází 1. 10. 2010

Argentinské tango, dokonale krásné ženy, vysoké podpatky, odvážné

šaty, milongueros, vášeň, slunce, temperament... anebo

také obyčejní lidé, poutníci směřující k místu zasvěcenému potřebě

lásky, dotyku a objetí, které pohání hluboce lidská potřeba

pohybovat se společně do rytmu hudby, obyčejná touha tancovat.

Robert Fulghum se s tangem poprvé setkal prostřednictvím

obrazů své současné partnerky Willow Baderové a k napsání Drž

mě pevně, miluj mě zlehka ho inspirovaly vlastní zážitky. Tango

totiž pro Fulghuma není pouhým tancem, ale životní cestou,

novým způsobem vnímání sebe i světa kolem, otevřením dveří

v pokoji svého života. Víte, že ve vašem životě existují nějaké

dveře? Pak běžte a zkuste vzít za kliku, je dost možné, že nebudou

zamčené. Jevištěm Fulghumova románu je seattleská tančírna

Century. Není to ani tak

místo, ale spíš všechny ty příběhy,

které se tu odehrávají.

Setkávají se tu lidé nejrůznějšího

věku, pohlaví, národnosti,

náboženského vyznání či

sexuální orientace... To, co je

důležité venku, zde není podstatné...

Jde tu totiž o jediné,

o tanec.

Robert Fulghum

v Česku!

PROGRAM

16. 10. 2011 v 18:00 Jihočeské divadlo v Českých

Budějovicích, projekt LiStOVáNí

18. 10. 2011 v 16:00 Autogramiáda v Paláci knih Luxor,

Václavské nám. 41, 1. Patro, kavárna

19:00 Nová scéna (Národní divadlo Praha), projekt LiStOVáNí

19. 10. 2011 ve 20:00 Tango Tančírna v Praze v divadle Ponec

20. 10. 2011 v 19:00 Klub Oko, Havlíčkův Brod,

projekt LiStOVáNí

21. 10. 2011 v 10:00 Autogramiáda na Knižním veletrhu

v Havlíčkově Brodě

19:00 Národní divadlo – Reduta, Brno, projekt LiStOVáNí

22. 10. 2011 v 10:00 Autogramiáda v Brně,

knihkupectví Dobrovský

Nakladatelství ARGO zve:

PROGRAM

David

Vann

David Vann je

právem označován

za vycházející

hvězdu americké

literatury.

13. 10. 2011

16:00 Autogramiáda, Palác Knih LUXOR, účinkuje Miroslav

Táborský

19:30 Večer s Davidem Vannem, představení knihy Ostrov

Sukkwan, autorské čtení, AMERICKÉ CENTRUM

(Tržiště 13, Praha 1)

OSTROV

SUKKWAN

Přeložil Roman Tilcer, 248 Kč

Otec se synem odjíždějí na opuštěný

ostrov u aljašského pobřeží,

aby na čas unikli civilizaci i složité

rodinné situaci. V poklidné

zátoce je čeká dřevěný srub, v lesích

spousta lovné zvěře a moře

se hemží rybami. Samota však

na oba doléhá nesnesitelnou tíhou

a pobyt na ostrově se brzy

mění v bitvu o duševní zdraví i holý život. Kniha vyznačující

se zlověstnou a nadpozemsky krásnou atmosférou získala již

řadu světových ocenění a vyšla již v šestnácti jazycích a dvaadvaceti

zemích.

N A K L A D AT E L S T V Í A R G O

Milíčova 13, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184

argo@argo.cz, www.argo.cz


Finské pohádky

Kniha Finských pohádek představuje výběr finských

vyprávěnek s tématy původními finskými,

a přirozeně i migrujícími. Všechna témata jsou

však postavena na typicky finských neotřelých

motivech, které bezesporu zaujmou malé i dospělé

čtenáře. Svým naturalismem jednoznačně

obohacují lidové vypravěčské umění. Editorka finské

předlohy ponechala text, zapsaný podle zkazek

vypravěčů – většinou v druhé půli 19. století,

ale objevíme i prvky, signalizující již i počátky 20.

století –, v téměř neupravené původní podobě

i s množstvím slovních, mluvnických i stylistických

skluzů, mnohdy i na hranici jeho srozumitelnosti. Jen aby zachovala způsoby

jeho původního podání: lidovost, nářečí, archaismy, a i to, jak jednotlivé zkazky

vystupují ze sociálního zázemí jejich vypravěčů. Překlad přirozeně usiluje o jednoznačně

srozumitelný text, byť při zachování dnes již folklorních či poetizujících

výrazových prostředků. Originál je pečlivě sestaven podle Aarne-Thomsonovy

typologie pohádek, a do značné míry tuto typologii uchovává i český překlad.

(Z finského originálu přeložil Marek E. Světlík, vydalo nakladatelství Marek

Světlík – M.E.S.S.)

(red)

ombra

O německy píšících autorech se před časem vyslovil

Josef Chuchma (na serveru idnes), že je

Češi čtou jen málo. Jejich knihy dnes, stejně

jako před třiceti lety, prý nejsou masově žádány,

říká a mě napadá, že to tak je se všemi. Málo je

knih od italských, francouzských, španělských i jiných

autorů. Čím to je, že je nečteme a dáváme

přednost angloamerické produkci (ovšem hojně

inzerované)? Není to už tím, že jich zkrátka moc

nevychází? Možná bychom už měli pomalu mít

dost jen anglicky psaných bestsellerů a stálo by

za to osvěžit se také něčím jiným. Kniha, která by

například mohla přispět k takovému boření mýtů,

se jmenuje Ombra (vydala Archa v překladu Aleny

Novákové) a pochází z pera německy píšícího švýcarského spisovatele urse

Faese (1947). Autor, který získal mnohá ocenění doma i v zahraničí a má

na svém kontě již 13 knih, je u nás zatím prakticky neznámý. Je to škoda –

o příbězích, jako je zmíněná Ombra, se říká, že by mohl uspokojit náročnější

čtenáře. A také že po jejich přečtení budete mít chuť přečíst si ji znova. Oboje

mohu potvrdit. Ombra znamená barvu, ale v podstatě také krajinu, která jí oplývá

a kde se tento mnohovrstevnatý příběh odehrává. Tím místem je poetická

Umbrie. Sám autor v Itálii, ve zmíněné oblasti částečně žije, takže můžeme

předpokládat, že ví, o čem mluví – a píše. Nehledě na události, které se zde

odehrávají, je to už specifičnost místa a krajina, které vybízí ke svébytnému

vnímání a jak do ní a do sebe nechá jednotlivé části zapadat, záleží na čtenáři.

Na první pohled se všechno jeví jednoduše. Nejmenovaný muž se na základě

písemné výzvy vydává hledat staršího přítele Lema, žijícího kdesi na malé

vsi v Umbrii, kde je několik týdnů pohřešován. Muž se ocitá v kulisách, které

Lem tak často popisoval, chodí na stejná místa, proplétá se stejnými uličkami

a ubytuje se v profesorově bytě. Snaží se vypátrat, kam se mohl ztratit

– zpytuje matné útržky vzpomínek na kamaráda, snaží se rozpomenout, co

mu kdy o tom místě řekl či napsal s tím, že míval ve zvyku zapisovat veškeré

věci všedního dne pro pozdější použití. Jsou snad v těch dvou nedopsaných

dílech takové informace? Proto také považuje Lemovy nedokončené práce

za klíčové zdroje. Jsou to hromádky papírů dvou barev, které leží na stole

v jeho pracovně. Šedé a bílé. Jedny, ty šedé, přinášejí fiktivní příběh malíře

z poloviny 15. století Piera della Francesca (ten je ze všech linií nejnezávislejší),

na bílých je zvláštní milostný příběh současného profesora německé

literatury Osche. Skutečnost je zaplněna i reálnými, byť lehce bizarními lidmi

ze vsi. Je tam vtíravý prodavač loveckých potřeb, slídivý kostelník, tajemná

žena s červenými vlasy. Nastávají mírně kafkovské okamžiky. Vesničané jej

pokradmu pozorují a navzájem se hlídají, snad aby někdo z nich neřekl něco

26

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

víc? Občas mu sice někdo něco prozradí, ale vzhledem k tomu, že podle jejich

líčení byl s nimi Lem podle všeho někým úplně jiným, než jak jej znal on,

nelze z nich mnoho vyvodit, je to spíš překvapující. Sám muž váhá. Kdo byl

vlastně jeho přítel? Jak moc jej znal a jak moc dokáže vyčíst z jeho posledních

prací? Ačkoliv jsou příběhy rozdělené na šedé archy a bílé listy, stejně se čas

od času stane, že se do nich vloudí ještě něco dalšího… Zlomky, zamyšlení,

útržky z jakoby dalšího příběhu, tentokrát Lemova. Tyto skoky se v knize dějí

bez přípravy, bez varování, jen tak, a nejsou od hlavní osy ani nijak odděleny.

Přiznávám, že to může čtenáře trochu vyvést z míry, ale po čase si na to,

jak si s vámi Faes pohrává, zvyknete. Dokonce se tím začnete i trochu bavit

a odhadovat, co na vás vymyslí příště. Rozluštění hledání ani velké zakončení

příběh sice nemá, ale to možná proto, že – jak se aspoň tvrdí – Faes konce

svých příběhů rád umísťuje na jejich začátek.

SOŇA FRAŇKOVÁ

valdštejn a lukrecie

Albrechta z Valdštejna (1583–1634) známe jako

vojevůdce a politika, velitele císařských vojsk během

třicetileté války, který byl úkladně zavražděn

v Chebu císařskými důstojníky, když upadl v nemilost.

Jaký byl ale v mládí? Jaké byly začátky jeho

závratné kariéry? Jak tento syn zchudlého šlechtice

přišel ke svému majetku a postavení? Nad tím

se zamyslel český exilový spisovatel ota Filip

(1930) ve svém románu Valdštejn a Lukrecie,

dokončeném v roce 1977; o dva roky později vyšel

román německy a česky v Torontu u Škvoreckých

(jako Valdštýn a Lukrecie); teď jej poprvé u nás,

s menšími autorovými úpravami, vydalo ve sličné

grafické úpravě nakladatelství Host. V předmluvě autor píše, že impulsem

k napsání románu mu byl Valdštejnův obsáhlý (do češtiny dodnes nepřeložený)

skvělý životopis z pera Golo Manna, syna slavného Thomase Manna.

Otu Filipa poněkud rozezlilo, že Golo Mann – vinou nedostupnosti českých

pramenů – odbyl Valdštejnův první sňatek a jeho pětiletý pobyt na Vsetínsku

jen velmi stručně a rozhodl se proto – se spisovatelskou fantazií – toto rané

období Valdštejnova života popsat podrobněji a po svém. Šestadvacetiletému

Valdštejnovi doporučí jeho ochránce, olomoucký jezuitský páter Pachta,

bohatou nevěstu, vdovu Lukrecii Nekšovou z Landeku, majitelku vsetínského

panství. Jezuité samozřejmě sledují především své zájmy a Valdštejn je jen

jejich nástrojem. Valdštejn přestoupil z luteránské víry ke katolicismu a jezuité

věří, že si s kacíři na Vsetínsku tvrdě poradí. My ti dáme nevěstu, peníze

a panství, ty za to budeš prosazovat naše zájmy a katolickou víru. A pověrčivý

Valdštejn, který je v područí Keplerova horoskopu, který – zdá se – je dost

přesný, poslechne. Odjede na Vsetín, ožení se a… Ale zase tak jednoduché

to jezuité s Valdštejnem mít nebudou. A přirozeně ani ne on s nimi. Mladík,

který s pomocí své ošklivé, ale milující ženy zvelebuje své panství (Lukrecie,

často nemocná, jej brzy ustanoví dědicem svého majetku – a nebyl to majetek

vůbec malý!) a luterány spíš využívá ke svému prospěchu, než aby je přímo

potíral. Jenže do cesty se mu připlete Dorota Kurtinová, obyčejná poddaná,

žena krev a mléko, jíž Valdštejn, který má doma stále churavějící Lukrecii,

neodolá... Fakta mluví jasně: Lukrecie po pěti letech manželství zemřela,

Valdštejn pak panství prodal a na Vsetín už se nikdy nevrátil; jeho další osudy

jsou již známé. A také další fakta předestírá autor hned v úvodu: „Během

pěti let, tedy od roku 1609 do roku 1614, kdy pan Albrecht z Valdštejna byl

na Vsetíně, podepsal zde jen dva ortely smrt: nad Martinem Orságem a jeho

ženou Dorotou. Oba odsouzenci byli popraveni v den, kdy zemřela Valdštejnova

první choť…“ Vypravěč se pak ptá, co k tomu Valdštejna přimělo a jaké vůbec

bylo jeho první manželství a jeho pobyt na Vsetínsku? A tím vypravěčem není

nikdo jiný než vzdálený potomek popraveného Martina Orsága, který nese

stejné jméno, je historikem a pracuje ve vsetínském muzeu. Navíc je nucen

své výklady přizpůsobovat vládnoucí marxisticko-leninské ideologii, neboť

se píše polovina sedmdesátých let 20. století… Autorovi umožňuje toto

střídání dvou časových rovin odstup od historické látky i jasný náznak toho,

že jde pouze o vypravěčovy dohady, jen o jeden z možných výkladů. A také

zkritizovat nejen minulé počínání církve, ale i přizpůsobování historie různým

ideologiím, jak to charakterizuje holič Hanák, když říká historiku Orságovi:


„Ale s Valdštejnem (…) jsou jen maléry! Za Hitlera jsme ve vlastivědném

kroužku museli zdůrazňovat jeho germanizační tendence, ale, pane doktore,

vy to víte lépe než já! Náš, vsetínský Valdštejn, mluvil česky a taky tak psal,

sice špatně a s gramatickými chybami, ale tak psal i německy! Italština mu

šla prý lépe. Po roce čtyřicet pět jsme zase ve sborníku publikovali jeho

českou korespondenci… A když jsme se, nikoliv vlastním přičiněním, stali

socialistickou zemí, tak se nám náš Albrecht zkomplikoval ještě více! Překvalifikovali

jsme ho na feudálního vykořisťovatele a na spojence reakčních

jezuitů!“ Na malém prostoru nepříliš rozsáhlého románu se Filipovi podařilo

přinést zajímavý příběh i mnoho zajímavých otázek a problémů.

Bez viny a bez trestu

Rakouský esejista židovského původu Jean

améry (1912–1978) si svůj francouzsky znějící

pseudonym (psal ovšem německy) zvolil zajímavým

způsobem: křestní jméno je překladem původního

Hans a příjmení je anagramem původního

Mayer. Narodil se ve Vídni, za války odešel

do Belgie a prošel několika koncentračními tábory

včetně Osvětimi, po válce žil převážně v Bruselu,

zemřel dobrovolně v Salcburku. Nakladatelství

Prostor publikovalo v posledních čtyřech letech

tři jeho knihy: Karel Bovary, venkovský lékař –

Portrét obyčejného muže, O stárnutí – Revolta

a rezignace a Vztáhnout na sebe ruku – Rozprava

o dobrovolné smrti. Letos k nim přiřadilo i nové

vydání knihy Bez viny a bez trestu – Pokus o zvládnutí nezvládnutelného,

která poprvé vyšla v roce 1999 v Mladé frontě (přeložili Daniela Petříčková

a Miroslav Petříček). Zde se Améry zabývá tématem nejosobnějším:

totiž vlastní zkušeností intelektuála v Osvětimi, ale také tím, co to vlastně

znamená být Židem, co je to domov a co exil, co znamená pro člověka mučení

a ztráta důstojnosti, jak se vyrovnat s minulostí. V úvodu nejprve vymezuje své

chápání intelektuála či spíše duchovního člověka a jeho postavení v Osvětimi,

kde se stal nekvalifikovaným dělníkem. Konstatuje, že duch mu byl v Osvětimi

k ničemu, nechal ho v tom. V dalším eseji probírá osobní i obecnou zkušenost

mučení a také to, proč „bylo mučení esencí nacionálního socialismu, přesněji

řečeno – proč se zrovna v něm uskutečnila třetí říše v celé své esencialitě“.

Pak se přesouvá k tématu domova a jeho ztráty. Domov je pro Améryho jistota:

„Žít doma znamená, že se stále a stále děje v zanedbatelných variantách

to, co je pro nás již známé.“ Když člověk žádný domov nemá, „ztratí řád, je

rozvrácen, rozpadá se“. V dalším eseji Resentimenty se zabývá problematikou

viny a odpuštění. Améryho postoj se může zdát nesmiřitelným, ale je celkem

logický a Améry má na něj jistě právo. Proč by měl viníkům odpustit? Nechce

nic slyšet o soucitu s německým národem. „Německo v ruinách, Německo

jako lán brambor – to byl pro mě vyřízený okrsek světa. Odmítl jsem mluvit

jeho – mým – jazykem a zvolil jsem si pseudonym románského znění.“ Nepopírá,

že patří „k zavrženíhodné menšině těch, kteří neodpustili“. Hájí si své

resentimenty, dvanáct let Hitlera Německu vyčítá. „Ale moje resentimenty

jsou tu proto, aby se zločin stal pro zločince mravní skutečností, aby byl vržen

do pravdy svého hrůzného činu.“ Trvá na tom, že je třeba stále opakovat, že

„k německým dějinám a k německé tradici patří napříště i Hitler a jeho činy“.

Na konci knihy, poprvé vydané v roce 1966, tedy více než dvacet let po válce,

se vrací k „nutnosti i nemožnosti být Židem“ a prohlašuje, že Žida z něj vyrobil

antisemitismus: „Se Židy jako s Židy nemám vůbec nic společného: ani jazyk,

ani kulturní tradici, ani vzpomínky z dětství.“ Přesto je pro něj naprosto přirozená

„solidarita se všemi Židy, ohrožovanými ve svobodě, rovnoprávnosti,

nebo dokonce ve fyzické existenci“. A není to jen reakce na antisemitismus,

je to část jeho osoby, „je zbraní v boji o zpětné nabytí důstojnosti. Teprve když

budu jako Žid, aniž bych byl Židem ve smyslu vymezitelnosti, poznán a uznán

světem, jenž takto o Židech soudí, a budu konečně spolupůsobit v historickém

odvolacím procesu, smím vyslovit slovo svoboda.“

eva Braunová – Život s hitlerem

Evu Braunovou zná asi skoro každý jako milenku a nakonec i manželku Adolfa

Hitlera, která s ním společně spáchala sebevraždu 30. dubna 1945 v berlínském

bunkru pod budovou říšského kancléřství. Jaká však tato o třiadvacet

let mladší Hitlerova milenka byla? Jaký byl jejich vztah? Co se o soukromém

životě Hitlera vlastně ví? A o dalších manželkách nacistických pohlavárů?

Na to se pokouší odpovědět německá historička heike B. Görtemakerová

v knize Eva Braunová – Život s Hitlerem

(přeložila Vlasta Reittererová, vydala Paseka).

Je překvapivé, že tato kniha z roku 2010 je první

akademickou biografií Braunové. A stejně tak

překvapivé pro čtenáře asi bude, že o všech těch

otázkách se toho vlastně neví mnoho a zrekonstruovat

život Evy Braunové sice lze i s mnoha

detaily a přesnými údaji o místech pobytu apod.,

ale přesto z knihy vysvítá jen velmi zamlžený

portrét Evy Braunové. Není to vina knihy samotné

ani její autorky. Ta (jak je vidět na bohatém

poznámkovém aparátu i seznamu literatury, ale

i na textu samotném) prozkoumala a přečetla,

co se dalo, vše pečlivě okomentovala a doložila, přesto musí být nutně její

práce spíše suchým výčtem faktů a hlavně řady dohadů a protiřečících si

komentářů a vzpomínek těch, kteří Braunovou znali, než opravdovým dramatem

a skutečným vhledem do soukromí a nitra hlavních aktérů. Přitom to

muselo být pátrání vskutku detektivní. Bohužel se však nezachovalo mnoho

materiálů od samotné Braunové, až na její nečetné dopisy, v nichž však často

nehovoří příliš detailně, a už vůbec ne od „vůdce“, který „psaní osobních

dopisů zásadně odmítal“. A také na vzpomínky zúčastněných osob není vždy

spolehnutí. Každý vzpomíná s odstupem jinak, každý hodnotí Braunovou jinak,

často jsou věci zamlčovány, protože zúčastnění nechtěli především poškodit

sebe, a tak třeba nepřiznali, že se tak blízko oné dvojice pohybovali apod.

I přes tuto „nepřízeň“ však vznikla každopádně kniha zajímavá. Nečekejme

však žádné pikantnosti např. o tom, jak se Hitler k Braunové choval v soukromí,

jaké byly jeho city k ní či jaký mohl být jejich sexuální život; protože se

o tom prostě nic bližšího neví a autorka psala seriózní práci, nepouštěla se

do žádných spekulací, jak by to mohl udělat romanopisec. Nicméně autorka

přesvědčivě dokládá, že „svým životem a společnou smrtí s Hitlerem je Eva

Braunová jednou provždy spojena s nelidským režimem nacionálního socialismu“;

že se „cílevědomě připravovala na společnou smrt“ s „vůdcem“; že se

„se životem rozloučila s myšlenkou, že umírá ,hrdinskou smrtí‘“. Vztah Hitlera

a Braunové trval 14 let. „Nejpozději roku 1935 už byla pozice Evy Braunové

v nejužším kruhu kolem Hitlera neotřesitelná,“ konstatuje autorka. Mnozí jí

podlézali nebo se jí „dvořili“: Speer, Göring i Goebbels. Mnozí na ni žárlili.

Zároveň je jasné, že život Braunové i ostatních manželek či milenek vysokých

nacistických politiků se výrazně odlišoval od ideální představy ženství,

kterou hlásala nacistická propaganda – byl to život privilegovaný po všech

stránkách. Braunová si také postupně k Hitlerovi mohla dovolit to, co nikdo

jiný. A jelikož nejen ona, ale všichni v jeho úzkém kruhu poslouchali jeho

nekonečné monology a výklady o jeho názorech a plánech, museli samozřejmě

o mnohém vědět a mnohé také sdílet. Utajovaná Hitlerova milenka,

o níž veřejnost nic nevěděla, neboť Hitler si pěstoval legendu toho, jenž se

„oženil s Německem“ a je cele oddán jen jemu, „si přece jen zajistila místo

v historii, i když jen pochybné“. – „Byla samolibá a v žádném případě nebyla

oběť.“ – „Vypadá to, že Eva Braunová byla průměrně nadaná mladá žena

z konvenční maloměstské rodiny. Zjevně nevynikala ani původem, ani svými

zájmy.“ Vášnivě ráda lyžovala a měla ráda film a drby z uměleckého prostředí.

Nebyla „protřelá ani opalizující jako Magda Goebbelsová nebo politicky

vlivná (…) a nebyla ani fanatička jako Gerda Bormannová“. – „A Hitler v ní

rozpoznal tu, jež – i proto, že měla podobný původ a vzdělání mimo tradiční

elity – byla víc než fanatičtí přívrženci ochotna žít tak, jak to určil.“

Černobílý snář elmara klose

Český filmový režisér, scenárista, dramaturg a pedagog Elmar Klos (1910–1993)

proslul především filmy natočenými ve dvojici s režisérem Jánem Kadárem

(1918–1979), z nichž nejslavnější je samozřejmě Obchod na korze (1965),

který patří k vrcholům československé kinematografie a byl také prvním československým

filmem oceněným Oscarem za nejlepší cizojazyčný film. V našem

prostředí je taková spolupráce režisérské dvojice dost ojedinělá. Kadár

a Klos spolu celkem natočili osm filmů a jejich úspěšná spolupráce trvala 17

let – od roku 1952, kdy spolu natočili první film Únos, až do roku 1969, kdy

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1


27


vznikla Touha zvaná Anada, přišla normalizace a Kadár emigroval do USA.

Klos byl pak politicky perzekuován, vyhozen z FAMU i z Československého

státního filmu. Mezitím pak kromě Obchodu na korze vznikly ještě společné

filmy Hudba z Marsu (1955), Tam na konečné

(1957), Tři přání (1958), Smrt si říká Engelchen

(1963) a Obžalovaný (1964). Názory

i vzpomínky na jejich spolupráci a na to, jak

ji měli rozdělenou, se dost liší. I na tuto otázku

se pokouší odpovědět rozsáhlý soubor

studií a dokumentů Černobílý snář Elmara

Klose, který edičně připravil Jan lukeš

(vydal Národní filmový archiv jako 27. svazek

Knihovny Iluminace). Jan Lukeš také sestavil

biografii a bibliografii E. Klose, zkompletoval podrobnou filmografii (včetně

stručných obsahů filmů), vybral a popsal bohatý obrazový doprovod a napsal

úvod a ediční poznámku. Vedle toho je také autorem dvou příspěvků:

Otec byl neobyčejně harmonickým člověkem – Elmar Klos očima Elmara

Klosse (tedy syna, narozeného roku 1942, známého dabingového režiséra,

který si příjmení píše trochu jinak) a Hledání řádu, kde ke spolupráci dvojice

Kadár – Klos Jan Lukeš píše: „Stejně jako Ján Kadár i on (Klos)… zřejmě

životně potřeboval k tvorbě partnera, spoluhráče, konkrétního oponenta,

přihrávače či toho, komu by přihrával on. O Kadárovi se v roce 1967 s až nemilosrdnou

surovostí vyslovil v korespondenci s Jiřím Voskovcem Jan Werich:

,Je nad slunce jasnější, že je to mistr maření času, příležitosti, procrastinátor

par excellence, nebich, básník ničema, muž, který nemůže bez toho druhého,

Klose, nikdy nic udělat. Ten druhý to zorganizoval, dokončil, realisoval.

Tenhle snil, mátožil a žvandal.‘ Ale také Klos potřeboval ,toho druhého‘, ať

to byl Skružný, baťovský filmový kolektiv, kolegové v Krátkém filmu, Kadár, či

studenti na FAMU. Anebo manželka Anna. To byl řád jeho života veřejného

i soukromého. Jeho hledání a pěstění zasvětil celý život.“ Trochu jinak ale

viděl dvojici Kadár – Klos třeba Juraj Herz, který byl asistentem režie u Obchodu

na korze; ten také viděl jejich propastný nesoulad, ale myslel si, že

spolupráce je od Kadára pouze gesto vděku a samotný Klos je pro režii filmu

zbytečný. Kniha je složena ze čtyř oddílů. První obsahuje sedm rozsáhlejších

textů mapujících jednotlivé etapy života a práce Elmara Klose, které jsou

proloženy sedmi kratšími esejistickými úvahami. Celkem se na těchto textech

podílelo deset autorů (např. Dagmar Mocná, Ivan Klimeš, Moris Issa nebo

Jiří Menšík, který v textu Kam zmizel Oscar? pátrá po osudech oscarové sošky

za Obchod na korze). Druhý oddíl vychází z materiálů z pozůstalosti Elmara

Klose, které dal k dispozici jeho syn. Nejrozsáhlejší je úvodní text Černobílý

snář aneb Jak se snadno a rychle stát filmovým režisérem, což jsou

jakési chronologické přípravné poznámky k budoucím (nakonec však nikdy

nenapsaným) memoárům (dovedené do roku 1968). Třetí oddíl obsahuje téměř

čtvrtinový vzorek ze samizdatového sborníku Bichle petřínská z roku 1985,

který vznikl ke Klosovým pětasedmdesátinám. Iniciátory sborníku byli Elmar

Kloss ml. a filmový historik Pavel Taussig. Nejedná se však o přepis textů,

nýbrž o faksimile. Poslední oddíl je faktografický a zahrnuje biografii, filmografii

a bibliografii E. Klose, stručné medailonky autorů a ediční poznámku.

Dodejme ještě, že po roce 1989 byl Elmar Klos rehabilitován, vrátil se na FAMU

a v roce 1990 byl jmenován profesorem. Kniha dává nahlédnout nejen do života

a tvorby Elmara Klose a do jeho spolupráce s Jánem Kadárem, ale

i do složitého, bouřlivého, zajímavého a dlouhého období české kinematografie.

Klosova (i Kadárova) tvorba odráží všechny vzlety i pády českého filmu,

všechny dobové společenské i politické souvislosti. Klos začínal ještě v době

němého filmu, seznámil se snad se všemi filmovými profesemi, zažil druhou

světovou válku i znárodnění kinematografie po válce, složité období 50. let

i vrcholná 60. léta, propast normalizace i svobodnou éru po roce 1989.

cesty s Bohumilem hrabalem

V nakladatelství Academia v edici Průvodce vyšla po knihách Jana Jindry

a Judity Matyášové Na cestách s Franzem Kafkou a Jiřího Padevěta Cesty

s Karlem Hynkem Máchou podobně zaměřená novinka Cesty s Bohumilem

Hrabalem, jejímž autorem je tomáš Mazal (1956), esejista a literární publicista,

znalec Hrabalova života a díla, který byl s Hrabalem spjat i osobním

přátelstvím a je autorem rozsáhlé monografie Spisovatel Bohumil Hrabal

(2004). Jeho literární průvodce je zajímavým doplňkem této monografie, ale

28

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

i zcela samostatnou knihou o životě Bohumila Hrabala (1914–1997) se zaměřením

na místa, kde Hrabal žil, tvořil, pobýval či zažil něco důležitého,

která navštěvoval a měl rád. V úvodu autor píše: „Průvodce také obsahuje

biografický a bibliografický přehled dat k životu a dílu Bohumila Hrabala.

Uživatel tohoto průvodce, výletník či jen čtenář, si tak snadno a lehce zařadí

jednotlivé lokality i citace do širšího kontextu

Hrabalova jistě pozoruhodného života. A to byl

vlastně také jistý postranní záměr, který mě vedl

k sestavení zde předkládané knihy. Aby tento

průvodce neplnil pouze svoji funkci průvodcovskou,

lépe řekneme-li literárněprůvodcovskou,

ale aby také mohl být i samostatnou čtenářskou

publikací, pandánem k monografii Bohumila Hrabala.“

Autor postupuje chronologicky po lokalitách

Čech a Moravy spjatých s Hrabalem a seznamuje

tak nejen s klíčovými událostmi

Hrabalova života i s jeho díly, ale samozřejmě

i s místy samotnými, z nichž některé jsou díky

Hrabalovi dnes již doslova legendární a některé bohužel již také ve své původní

podobě zaniklé. Samozřejmě tu nechybí bohatý fotografický doprovod

jak archivní, tak současný. Mnohé obrazové materiály nebyly dosud publikovány

a najdeme zde řadu vskutku unikátních fotografií z archivu autorova

i Bohumila Hrabala, kterého tu uvidíme jako malého chlapce, jako studenta,

jako zralého muže a již slavného spisovatele i jako starce. Jsou tu fotografie

svatební, s jeho milovanými kočkami i z hospod, kde vysedával u piva a poslouchal

„hovory lidí“, v nichž nacházel inspiraci pro své psaní a své příběhy.

V knize tak najdeme rodný domek v Brně, pivovary v Polné a v Nymburce,

gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně i pražskou právnickou fakultu,

kde Hrabal studoval, podnájem v Praze U Milosrdných i budovu hlavního

nádraží v Hradci Králové, kde Hrabal navštěvoval v letech 1943–44 dopravní

kurz výpravčích. Zajímavé je, že např. v roce 1948 bydlel Hrabal v podnájmu

v bytě v dnešním domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

Samozřejmě je tady slavný dům v ulici Na Hrázi (Hrabal rád říkával Na Hrázi

věčnosti) v pražské Libni, dnes již neexistující (stará zástavba musela ustoupit

moderní a také metru), i pozdější byt v paneláku na sídlišti v Kobylisích,

sběrné suroviny ve Spálené ulici, Automat Svět v Libni (dnes zdevastovaný

a hyzdící tuto část Libně), libeňský zámeček, kde se Hrabal v roce 1956 oženil

s Eliškou Plevovou (zvanou Pipsi), libeňské hospody a výčepy, chata v Kersku,

restaurace a pivnice v centru Prahy (se slavnou fotografií Hrabala s Václavem

Havlem a tehdejším americkým prezidentem Billem Clintonem, s nimiž

se setkal v roce 1994 v pivnici U Zlatého tygra v Husově ulici), Fakultní nemocnice

Na Bulovce, kde Hrabal zemřel po pádu z okna, i jeho hrob na hřbitově

v Hradištku. Zajímavá je třeba zmínka o Hrabalově knihovně v kapitole

o bytě v Kobylisích, kde Hrabalovi bydleli od roku 1973: „Věci a knihy, které

Hrabala ještě v posledních letech jakž takž zajímaly, měl v Kersku. Ostatní

rozdával tomu z přátel, kdo o ně projevil zájem nebo o kom si myslel, že se

mu budou hodit. Badatelé byli proto překvapeni, že ,Hrabalova knihovna‘,

ve kterou doufali s očekáváním plejády světových autorů a knižních vzácností,

se nekonala.“

MILAN ŠILHAN

Hledáme nové autory,

nabídněte rukopis!

INFORMACE:

Vydavatelství AKCENT, pan Dr. Pacola

B. Václavka 20/74

674 01 Třebíč

pacola@vydavatelstviakcent.cz

tel.: 568 844 553


UMĚNÍ

vnímat

UMĚNÍ 1

guerilla writing

about art 2

1 něco jako kniha na noční stolek

pro normální lidi

2 z angl.: partyzánské (též záškodnické)

psaní o umění

Tomislav Petr

Michael Třeštík

v horách, pouštích a oázách Střední Asie

NOVINKA

NOVINKA

Knihy moderního člověka

NOVINKY

Naše vlast

Nové revidované vydání

Dětská encyklopedie, která slovem

i obrazem podává informace o historii

i současnosti České republiky, je z pera

známých tvůrců knih Pavla Augusty

a Františka Honzáka. Mnoho důležitých

údajů a zajímavostí o zeměpisu, přírodě,

hospodářství, dopravě, vědě, technice,

sportu, historii i kultuře, přehledné uspořádání, věcné ilustrace

a zajímavá gra cká úprava, to vše udělalo z publikace stálici na trhu.

Po prvním vydání P. Augusta napsal: „Mám rád knížky, z kterých se

něco dovím, ke kterým se mohu po léta vracet a hledat v nich odpovědi

na otázky, které v životě přicházejí. Doufám, že Naše vlast upoutá čtenáře

nejen při prvním prolistování a prohlížení obrázků, ale bude jim

věrně sloužit po léta.“ A dodejme, že encyklopedie vychází ve čtvrtém

revidovaném vydání.

299,- Kč, ISBN 978-80-7391-531-5

vazba tvrdá, 215 x 280 mm, 176 stran

Rakousko-uherská

monarchie

Habsburská říše 1867–1918 slovem

a obrazem

Rakousko-Uhersko, říše ve středu Evropy.

V letech 1867-1918 říše, která

sjednotila různé národy, jazyky a náboženské

víry. Říše, která pro některé ztělesňuje

„staré zlaté časy“, kdy byl „svět

ještě v pořádku“, pro jiné „žalář národů“,

nespravedlivou vládu panovníků z rodu

Habsburků. Mezinárodní tým autorů se

zabývá historií dualistické monarchie z různých hledisek a snaží se její

složitý a mnohostranný svět představit ve všech jeho fazetách a pokud

možno bez hodnocení: od rozvíjejícího se hospodářství přes formování

národních hnutí a svět zbožnosti a víry po společenský život, módu

a dědictví, které ve státech vzniklých na území někdejší monarchie

přetrvává dodnes. Rámec pro toto jedinečné pojednání o habsburské

říši let 1867-1918 tvoří více než 400 reprodukcí známých i neznámých

historických dokumentů i nově pořízených fotogra í ze současné doby.

Pro české a slovenské vydání byla kniha doplněna o další kapitoly z pera

domácích odborníků, které pojednávají o dějinách a kultuře v místech,

kde se z rozpadlé monarchie zrodila Československá republika.

799,- Kč, ISBN 978-80-7391-532-2

vazba tvrdá, 240 x 295 mm, 336 stran

www.slovart.cz


nejprodávanější knihy

v knihkupectvích

podle počtu prodaných výtisků za období od 29. 8. do 11. 9. 2011

B e l e t r i e

1. Michael Cunningham Za soumraku Odeon – Euromedia Group

2. Irena Obermannová tajná kniha Motto

3. Robert Ludlum, Erik van Lustbader Bourneův záměr Domino

4. Simona Monyová Matka v koncích MONY

5. Simona Monyová hříšný kanec MONY

6. Frederick Forsyth kobra Knižní klub – Euromedia Group

7. Jen Lancasterová nádherně tlustá Columbus

8. Simona Monyová citová divočina Belami

9. Joy Fieldingová nebezpečná zóna Ikar – Euromedia Group

10. Taj-ťün Hejzlarová, Josef Hejzlar na řece Knižní klub – Euromedia Group

11. Dick Francis, Felix Francis Mrtvý dostih Olympia

12. Radůza Čáp nejni kondor G plus G

13. William Shakespeare dílo. překlad Martin hilský Academia

14. David Nicholls Jeden den Argo

15. Simona Monyová Jednou nohou v blázinci MONY

p o p u l á r n ě n a u č n á

1. Anna Strunecká, Jiří Patočka doba jedová Triton

2. apetit – Brambory Burda Media 2000

3. Zdeněk Pohlreich, Dominika Pospíšilová Šéf na grilu Magazine

4. Antónia Mačingová Zhubněte jednou provždy Brána

5. O. Lepil, M. Bednařík, R. Hýblová Fyzika pro střední školy i. Prometheus

6. apetit – Maso Hachette Filipacchi 2000

7. Aleš Tvrzník, Vít Rus tréninkový deník mladého sportovce Grada Publishing

8. František Janeček výrazy, rovnice, nerovnice Prometheus

9. apetit – saláty Hachette Filipacchi 2000

10. Školní atlas světa Kartografie Praha

11. M. Hudcová, L. Kubičíková sbírka úloh z matematiky pro soŠ Prometheus

12. Pavel Navrátil s počítačem nejen k maturitě 1. Computer Media

13. E. Mańko, D. O’Brien, I. Langerová angličtina – Maturitní příprava Infoa International

14. Jan Hnízdil Mým marodům Nakladatelství Lidové noviny

15. Marie Sochrová literatura v kostce pro sŠ Fragment

p r o d ě t i a m l á d e ž

1. Stacia Deutsch, Rhody Cohon Šmoulové – filmový příběh Albatros

2. Peyo Šmoulové – Šmoulí polévka Albatros

3. Rick Riordan percy Jackson – poslední z bohů Fragment

4. Alain Jost Šmoulové na plovárně Albatros

5. Astrid Lindgrenová děti z Bullerbynu Albatros

6. Peyo Šmoulové – Šmoulí olympiáda Albatros

7. Peyo Šmouloplán a čtyři další příběhy Albatros

8. Luboš Huml nauč mě mluvit Axióma

9. Václav Čtvrtek pohádky z pařezové chaloupky Albatros

10. Jiří Balík, Antonín Kábele už půjdu do školy Macek-Delta

11. Jiří Havel, Věra Faltová Barbánek je můj kamarád BB/art

12. Alena Tichá, Milena Raková Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími Portál

13. Markéta Baňková straka v říši entropie Petr Prchal

14. Pavel Šrut, Galina Miklínová lichožrouti Paseka

15. Kateřina Škořepová hrajeme na zobcovou flétnu Portál

Děkujeme všem, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Jeho výsledky budou ještě zajímavější a přesvědčivější, když se na jeho přípravě

budou podílet další knihkupci. Data zpracovává a na spolupráci s vámi se těší sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů,

tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz

Týdenní žebříček najdete na www.sckn.cz

30

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1


Doba jedová prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Nebezpečný aspartam

Omezování příjmu cukru je v péči

o zdraví pravidlem číslo jedna.

Pokles kazivosti zubů je zpravidla

spojován s poklesem spotřeby cukru

a zvýšenou hygienou. Avšak cukr je

v posledních desetiletích nahrazován

ve stovkách druhů potravin umělým

sladidlem aspartamem. Jsou snad

potraviny s aspartamem zdravější?

Zatímco oficiální statistiky uvádějí,

že konzumace aspartamu způsobila

v USA smrt pouhých 300 lidí, a proto

je stále považován za bezpečný, jiní

vědci i lékaři přesvědčivě dokazují, že

aspartam je sladidlo, které poškozuje

zdraví a zabíjí.

Jak přišel aspartam na trh?

Aspartam byl objeven v roce 1965 zcela náhodně při hledání léku proti

žaludečním vředům. Chemik James Schlatter si jaksi z nedbalosti olízl palec

potřísněný tekutinou a s překvapením zjistil, že tekutina s připravenou látkou

chutná velmi sladce. A tak započal výzkum aspartamu, látky dvěstěkrát sladší

než cukr. Objevila se naděje na náhražku sacharinu, který byl v té době

obviňován z podílu na vzniku rakoviny a lékařskou komunitou odmítán.

Molekula aspartamu má velice temnou a spletitou historii, která vrhá světlo

na praktiky v zákulisí americké společnosti. Nejrůznější intervence a zájmy

politiků, armády a tajných služeb, finančníků, farmaceutických společností

a velkých potravinářských koncernů po dvě desítky let soupeřily o to, zda tato

látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek, které zcela nepozorovaně

dokáží ovlivnit nervovou činnost člověka, vyvolat ztrátu paměti a navodit stav

známý jako AN, nebo zda se stane levným sladidlem, které zvýší zisky mnoha

potravinářských koncernů.

V Nakladatelství BRÁNA

právě vyšlo:

R i ch a rd Sach e r

Simona Monyová

Ž i vot a s m rt

Nejbližší kolega a zároveň důvěrný přítel nejprodávanější

české spisovatelky Simony Monyové, která tragicky zahynula

začátkem srpna roku 2011, šokoval veřejnost a zároveň způsobil

mediální poprask tím, že několik hodin po smrti úspěšné autorky

společenských románů zveřejnil některé sms zprávy, v nichž se

mu svěřila, že byla manželem dlouhodobě „psychicky a fyzicky

týrána“. Richard Sacher nyní přichází s vysvětlením, jak vlastně

všechno bylo doopravdy a proč Monyové v osudné chvíli nebyl

schopen pomoci. Především však barvitě popisuje spisovatelčinu

osobnost a také jejich přátelství a spolupráci, která započala již na

přelomu tisíciletí. Publikace je doplněna o autorizované výroky,

v nichž Monyová supřímností odhalila nejen svoji povahu,

ale také své názory, vztah k rodině, práci, mužům a sexu

a v neposlední řadě i ke kolegovi Michalu Vieweghovi.

Nechybí ani spousta unikátních fotografií a oficiální bibliografie

Simony Monyové včetně ukázek z jejích knih a recenzí.

F:130 x 200 mm, 192 stran, váz. s přebalem, cena 199 Kč

w w w . b r a n a - k n i h y . c z

Složení aspartamu

Aspartam obsahuje 50 % aminokyseliny L-fenylalaninu. Osoby, které trpí

genetickou poruchou fenylketonurií, nedokáží fenylalanin metabolizovat;

nahromadění zmíněné aminokyseliny v mozku je u nich příčinou změn nálady

a chování. Kromě toho výrazně ovlivňuje mozkovou činnost aminokyselina

aspartát (tvoří 40 % aspartamu), která rovněž proniká do mozku. Po zahřátí

aspartamu nad 30 °C, k čemuž dochází v procesu přípravy některých potravin,

vzniká metanol. Metanol se v těle oxiduje na kyselinu mravenčí a neurotoxin

formaldehyd. Množství metanolu vznikajícího z aspartamu není malé: jeden

litr perlivého nápoje oslazeného aspartamem obsahuje asi 56 mg metanolu.

Náruživí konzumenti takových nápojů mohou denně pozřít až 250 mg metanolu,

což 32x přesahuje bezpečný limit pro metanol. Je všeobecně známé, že

metanol poškozuje oční nervy a může vyvolat slepotu. Nezralá nervová tkáň

plodů a kojenců metanol nedokáže tolerovat.

Účinky aspartamu

Jedním z neohrožených badatelů, kteří usilovali o zveřejnění svých pozorování

o účincích aspartamu, byl americký profesor neuropatologie a psychiatrie

John Olney. Ve svých studiích prováděných na konci 60. let a začátku 70.

let minulého století prokázal, že aspartam poškozuje mozek jak laboratorním

zvířatům, tak dětem. Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku

a vyvolává jejich nadměrné dráždění, vedoucí až k odumření neuronů. Olney

nazval tento jev excitotoxicita. Je tedy evidentní, že aspartam výrazně zasahuje

do činnosti mozku a ovlivňuje chování zvířat i lidí. Olney také ukázal, že

mozek novorozenců je v porovnání s dospělými vůči poškození aspartamem

4x citlivější. U laboratorních potkanů vyvolávalo podávání aspartamu vznik

nádorů v mozku. Tyto nežádoucí účinky zpočátku zbrzdily prvotní nadšení pro

využití aspartamu v potravinářském průmyslu, vedly však k jinému nápadu:

Aspartam byl předložen Kongresu USA v seznamu nových bojových chemických

látek. Vědělo se, že aspartam způsobuje bolesti hlavy, změny nálady, zejména

deprese, nespavost, může vyvolat slepotu a narušuje inteligenci a krátkodobou

paměť.

www.tridistri.cz

doba jedova180x130_aspartam.indd 1 9/18/2011 6:56:03 PM

k n i ž n í n o v i n k y 1 9 / 2 0 1 1

31


Pohon

– překvapivá pravda

o tom, co nás motivuje

Většina z nás věří, že nejlepším způsobem

jak motivovat sebe i ostatní kolem

je použití externích odměn – tedy metody

cukru a biče. To je však chyba – tvrdí

Daniel H. Pink ve své provokativní a přesvědčivé

knize. Tajemstvím vysokého

výkonu a uspokojení – v práci, ve škole

i doma – je hluboká lidská potřeba řídit

si své životy, učit se, vytvářet nové věci.

192 stran, vázaná 359 Kč

Netrap se zbytečně

– měj vše rád

„Uč se mít rád lásku – a narazíš na zlatou

žílu!“ Všechno ve vesmíru se zakládá

na vibraci a rezonanci. Kdo se trápí,

má nízkou vibrační hladinu a přitahuje

tomu odpovídající podmínky do svého

života. Kdo má rád, vibruje na nejvyšší

možné vibrační hladině a stává se magnetem

pro harmonii, štěstí a úspěch.

Tato kniha ukazuje, jak lze navzdory

všedním potížím dospět k vibracím

AGAPÉ, všeobjímající lásce, kdy objekt

lásky je naprosto druhořadý.

184 stran, vázaná 239 Kč

21 zlatých pravidel

– jak uspět se svými

objednávkami z vesmíru

Tato knížka německé autorky Bärbel

Mohr je určená jak znalcům jejích knih,

tak čtenářům, kteří se s jejím dílem dosud

nesetkali. „Objednat si z vesmíru

znamená poprosit o pomoc stvoření

jako celek, nevíme-li si rady s nějakým

problémem. Mluvím o vesmíru, ale můžeš

tomu říkat také Bůh, stvoření, anděl

strážný, alláh, vyšší Já nebo jakkoliv jinak,

jak to sám nejlépe cítíš.“

168 stran, vázaná 239 Kč

Biologie víry

– jak uvolnit sílu vědomí,

hmoty a zázraků

Přestože název knihy mnoho nenapoví,

její obsah vás překvapí, či dokonce ohromí.

Autor – buněčný biolog zabývající

se mnohaletým výzkumem buněčného

jádra a kvantovou fyzikou – v knize odhaluje

tajemství, ke kterému vědci dospěli

teprve nedávno, a sice že můžeme

změnit svou biologii – tedy naše tělo

i mysl – díky svému uvědomělému chování

a myšlenkám.

208 stran, vázaná 309 Kč

Brána k moudrosti

Brána k moudrosti je určena všem, kteří

se chtějí osobnostně rozvíjet. Tato kniha

odhaluje čtenáři moudrost v mnoha

oblastech života. Od toho, jak využít

sílu lásky k objevení svého potenciálu,

přes návod ke splnění jakéhokoliv snu,

od schopnosti zbavit se strachu až

po utajované pravdy dnešního světa.

To vše velmi čtivou formou. Tato kniha

je zakončena seznamem knih a fi lmů

z různých oblastí osobnostního rozvoje,

na kterém autor pracoval několik let.

112 stran, brožovaná 199 Kč

Karty Zákon

rezonance

Síla myšlenek může změnit život a realitu.

Tato sada karet se 49 posilujícími afi rmacemi

na energetizačních oscilogramech

je skvělým nástrojem: prostřednictvím

svých přání může člověk cíleně ovlivňovat

příčiny i dopady a šťastně se vydat

na cestu. Nechte se vést do fascinujícího

světa svých vlastních možností!

Doporučujeme každému zakoupit také

bestseller Zákon rezonance od stejnojménného

autora.

49 karet 299 Kč

brožovaná b brožovaná b brožovaná b

248 stran

696 stran

400 stran

339 Kč

559 Kč

379 Kč

anag@anag.cz | obchod@anag.cz | telefon: 585 757 411 | fax: 585 418 867 | www.anag.cz

More magazines by this user
Similar magazines