Views
5 years ago

Nguồn gốc người Việt trên cơ sở khoa học - Hà Văn ... - Huyền Thoại

Nguồn gốc người Việt trên cơ sở khoa học - Hà Văn ... - Huyền Thoại

Nguồn gốc người Việt trên cơ sở khoa học - Hà Văn ... - Huyền

Nguồn gốc người việt trên sở khoa học Văn Thùy Tìm nguồn gốc dân tộc là khát vọng truyền đời của người dân Việt. Một nhu cầu đặc biệt bức thúc, nảy sinh trong hoàn cảnh bị áp lực nặng nề do ý niệm không biết có từ bao giờ lưu truyền rằng, dân tộc Việt bị người Hoa đồng hóa không những về văn hóa mà ngay cả huyết thống. Không chỉ nhằm đáp ứng đòi hỏi tâm linh “chim có tổ, người có tông” mà một cội nguồn đích thực còn có thể là bằng chứng về sự độc lập của dân tộc, một hy vọng vượt thoát khỏi cái bóng của người láng giềng khổng lồ phương bắc, giúp người Việt ngẩng đầu…Vì vậy, từ thời Trần - Lê, các sử gia dựa trên truyền thuyết trong dân gian Việt kết hợp với cổ thư Trung Hoa đã đưa vào chính sử vị tổ Thần Nông Viêm đế và thời điểm năm Nhâm Tuất 2879 TCN lập nước Xích Quỷ. Thời cận đại, các học giả người Pháp của Viễn Đông Bác cổ cho rằng “Người Việt có mặt ở Trung Quốc từ thế kỷ XI TCN mà di duệ là nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn. Năm 333 TCN, Sở diệt nước Việt. Hậu duệ của Câu Tiễn chạy xuống Việt Nam, thành tổ tiên người Việt.” (1) Các học giả tiên phong như Nguyễn Văn Tố, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh…tiếp thu ý tưởng này, biến nó trở thành tri thức chính thống của người Việt gần thế kỷ nay. Những năm 80 thế kỷ trước, các sử gia Việt Nam dựa vào khám phá văn hóa Đông Sơn, khẳng định, lịch sử dân tộc ta bắt đầu 700 năm TCN và yêu cầu Quốc hội sửa hiến pháp theo “nghiên cứu” của họ. Nhưng có lẽ do nhiều người còn lưu luyến “nếp nghĩ thời phong kiến với 4000 năm lịch sử”, nên Hiến pháp 1992 chỉ ghi “Việt Nam có mấy nghìn năm lịch sử (?)”, một con số phiếm định, không thể nói là nghiêm túc khoa học.

Tác động của chương trình “Người Việt Nam ưu tiên ... - Vinaresearch
Nghiên cứu tổng quan về cuộc sống người dân Việt ... - Vinaresearch
Cẩm nang tuyển sinh mới - Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...
Dạy và học tại Việt Nam: vấn đề quan tâm của nhà trường ... - VVOB
Đê chắn sóng tường đứng - Khoa Kỹ thuật Biển - Trường Đại Học ...
Đặc San Luật khoa 2011 - Văn Thơ Lạc Việt
SOÁ 12/2012 - Sở khoa học công nghệ Đồng Nai
Lã Nguyên. Vị thế của văn học trên - Khoa Văn hóa học
tiêu chuẩn cơ sở tccs 07: 2010/chk - Cục Hàng không Việt Nam
Danh sách người hành nghề đã được cấp CCHN, cơ sở KBCB đã ...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Sở Khoa Học Công Nghệ BÁO ...
HỆ THỐNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠI VIỆN ... - Thư viện Cao học
Cơ sở tế bào học của tính di truyền - trường thpt chuyên lê quý đôn
MỤC LỤC - Viện Khoa học Thống kê
ĐẢNG VIỆT TÂN HÀNH HÌNH NGƯỜI YÊU NƯỚC!!!
Nâng cao chất lượng cấp ủy, đội ngũ bí thư cơ sở ở Đảng Bộ Tổng ...
Luật học 25 - tạp chí khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ sở dữ liệu - e-ptit.edu.vn
Học thuyết của Ph.Bêcơn về nhận thức - Đại học quốc gia Hà Nội
chương 1 - Trang chủ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Kết quả nghiên cứu sóng tràn trên máng sóng tại Đại học thuỷ lợi
TOAÙN GIAÛI TÍCH 1 - Khoa Toán
Chương 8. Cơ sở lý thuyết về các biến đổi trường từ Tôn Tích Ái
Đề thi cuối kỳ - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Đại học Bách ...