LUJZIJANA I KAROLINA POVIJESNE ATRAKCIJE - Biznet

hgk.biznet.hr

LUJZIJANA I KAROLINA POVIJESNE ATRAKCIJE - Biznet

Integracija hrvatskih kulturnih ruta s kulturnim rutama EU

HGK– Zagreb, 2. srpnja 2008.

LUJZIJANA I KAROLINA

POVIJESNE ATRAKCIJE

Miren Androić

Udruga Lujzijana Delnice

www.lujzijana.com


LUJZIJANA I KAROLINA

U MREŽI EUROPSKIH KULTURNIH I

TURISTIČKIH PUTOVA

Ciljevi projektaRevitalizacija ruralnog područja uz Lujzijanu i Karolinu

uključivanjem potencijala u kulturnoj i prirodnoj baštini

u turističku ponudu, turistička revalorizacija povijesnih

cesta

Zaštita i obnova prirodne i kulturne baštine, razvijanje

osjećaja identiteta kod domaćeg stanovništva i

smanjivanje izoliranosti


Prostor koji projekt obuhvaća

Šire područje uz povijesne

ceste Lujzijanu i Karolinu

Planirano vrijeme trajanja

projekta

2006. -

2013. g.

Nositelj projekta

Udruga Lujzijana


ŠTO SE ŽELI POSTIĆI TURISTIČKIM RAZVOJEM

POVIJESNIH CESTA LUJZIJANE I KAROLINE

ubrzati ekonomski razvoj s ravnomjernim turističkim razvojem

cijelog područja, doprinijeti revitalizaciji cjelokupne ekonomije

potaknuti ostale razvojne programe, osobito revitalizaciju kulturno

povijesne baštine

očuvati izvornost ruralnog područja, stvarati uvjete za ostanak na

selu i smanjiti iseljavanje

stimulirati unaprjeđenje komunalne, ugostiteljske, kulturne i

trgovačke infrastrukture

uspostavljati prekograničnu suradnju kroz zajednički turistički

proizvod, marketing i informiranje, organiziranje zajedničkih

kulturnih događanja


LUJZIJANA I KAROLINA U MREŽI EUROPSKIH KULTURNIH I TURISTIČKIH PUTOVA

POKRETANJE PROJEKTA

2004. Ideja proizašla iz Izdavačkih poduhvata Spectruma d.o.o. iz Delnica

2005. Projekt najavljen na okruglom stolu u Rijeci i tijekom manifestacije Ljeto na

Lujzijani

2006. Na prijedlog MK RH Lujzijana i Karolina predložene kao pilot projekta

ICOMOS-a - Kulturni putovi jugoistočne Europe

Projekt pokrenut u travnju 2006.g. uz stručnu pomoć MMTPRP, MPŠVG, MK,

HGK, TZ PGŽ i Instituta za turizam Zagreb

Prioritet: osmišljavanje, razvijanje i

postavljanje tematskog puta

osmisliti prometni koridor Lujzijane kao jedinstveni

organizam

identificirati turističke cjeline – autonomne sastavnice

turističke ponude (turističke atrakcije, turističke

proizvode, turističke destinacije)

Identificirati temu


Koncept razvoja (Institut za turizam Zagreb)

Na Lujzijani

Neposredno uz Lujzijanu

Šire plansko područje

Materijalne sastavnice Lujzijane

Dva pola – Jadranski (Rijeka) i panonski

(Karlovac)

Trasa Lujzijane s priključcima na Karolinu

Odvojci prema Čabru i kod Netretića prema

Metliki

Graditeljske atrakcije – oko 50-tak

sačuvanih

Povijesni otkloni – preko Duge Rese, kod

Mrzle Vodice

Pojedinačne turističke atrakcije

Kanjon Rječine, Trsat, Lokvarsko jezero, spilja

Lokvarka, Golubinjak, Japlenski vrh, Petehovec,

Zeleni Vir i Vražji prolaz, Kamačnik, Lukovdol,

Frankopanski dvorac – Severin

Turistička mjesta

Rijeka, Bakar, Čavle, Lokve, Delnice, Skrad,

Vrbovsko, Netretić (Novigrad na Dobri), Karlovac

Turistička mjesta

Čabar, Crni Lug, Brod na Kupi, Brod Moravice,

Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Bosiljevo, Duga

Resa


Koncept organizacije doživljaja na Lujzijani

OKO LUJZIJANE –

UZ LUJZIJANU -

priroda puna divlje romantike

Tematski put razdijeljen na četiri pristava:

Riječki pristav, Delnički pristav, Severinski

(Institut za turizam Zagreb)

naselja koja prosperiraju i stagniraju s prometom na Lujzijani

NA LUJZIJANI - prometnici kojoj su se divili u cijeloj Europi

pristav, Karlovački pristav


Vizija i strateške smjernice (Institut za turizama Zagreb)

Do 2013. godine Lujzijana će biti potpuno integriran kulturno-turistički itinerer

Lujzijana će biti prepoznatljiv hrvatski turistički proizvod koji će svoju

prepoznatljivost graditi na kvalitetno organiziranoj kulturno-turističkoj ponudi,

profesionalnom sustavu upravljanja itinererom te kvalitetnim turističkim uslugama

Svoju će posebnost temeljiti na:

samoj trasi Lujzijane kao remek-djelu cestovnog graditeljstva ranog 19.

stoljeća i

doživljajima koji se posjetiteljima pružaju duž njene trase zasnovanim na

prirodnim i kulturnim atrakcijama te kvalitetnoj popratnoj usluzi


Naziv tematskog puta: Lujzijana i Karolina, povijesne ceste

Glavna tema:

Cestovno graditeljstvo 18. i 19. st.

Podteme: - rimski i karavanski putovi – preteče prvih makadamskih putova,

- Lujzijana i Karolina, putovi poštanskih kočija

Mogućnost povezivanja s povijesnim (poštanskim) cestama Slovenije, BiH,

Austrije i Mađarske


Karolinska cesta

cesta,

građena od 1726. do

1732. g.,

projektant i graditelj

carski pukovnik

Anton Matija Weiss


Ludovicea je pod krunom ugarskom jedinstvena cesta. Nu i izvan Ugarske ima samo dve

takmice u monarkii (izuzev naravno željeznice), naime jednu Wurmserjoch zvanu, i onu, koja

preko Simplona vodi.

A.N. Gostovinski, 1845.g.

Lujzijnska cesta,

građena od 1803. do

1811. g.

projektant i graditelj

podmaršal Filip

Vukasović


Poštanska kočija

koja je početkom

20.-og stoljeća

prometovala

između Delnica i

Broda na Kupi


POSTAVLJANJE TEMATSKOG PUTA

Fizička komponenta

Razvijanje atrakcija (centri za posjetitelje, info-punktovi

događanja, signalizacija, interpretacijske ploče)

Razvoj infrastrukture (kvaliteta prometnica, prilazi turističkim atrakcijama vidikovci,

odmorišta uz cestu)

Razvijanje i/ili uključivanje popratnih turističko-ugostiteljskih sadržaja

Nadgradnja

Logo/brand – razvoj i primjena

Promotivni/info materijali

Umetak – dodatak postojećim promotivnim materijalima TZ Kvarnera

Brošura turističke prometnice – privlači posjetitelje, motivira na putovanje

Vodič i karta – za one koji obilaze prometnicu

Info-letak – sve važne informacije o prometnici

Web-stranica


Put do integrirane turističke prometnice

(Institut za turizam Zagreb)

Izgraditi kapacitete za upravljanje Lujzijanom

Uspostaviti profesionalnu organizaciju za upravljanje projektom, osigurati stabilne izvore

financiranja, obrazovati turističke vodiče i informatore, izraditi odgovarajuće suvenire

Osmisliti sustav turističke interpretacije i informacija na Lujzijani

Izraditi plan turističke interpretacije Definiranje Lujzijane razvojnog uključujući koncepta logo i slogan, vizualno rješenje prometne

i turističke signalizacije, ulaznih porti, info-ploča (miljokazi/visinari, vidikovci, odmorišta, važnije

građevine); i punktova, promotivnog materijala, centara za posjetitelje (Riječki pristav, Delnički

pristav), postaviti izložbu o Lujzijani

Razviti potrebnu infrastrukturu

Osmisliti tematizirane centree za posjetitelje – replike štacija i mitnica, pripremiti potrebnu

projektnu dokumentaciju, privući investitore, osmisliti tematizirane smještajne objekte u duhu

ranog 19. stoljeća

Definirati strategiju komunikacij

Kreirati tržišni identitet Lujzijane, provesti interni marketing, definirati proizvode, izraditi plan

promocije


DEFINIRANJE KORISNIKA TEMATSKOG PUTA

demografski

stariji (50+), putuju s partnerom ili grupom prijatelja, vole putovati polako od

mjesta do mjesta

porodice s djecom starije dobi

način organizacije putovanja

posjetitelji koji svoje putovanje organiziraju samostalno,

u ljetnoj sezoni namijenjen stacionarnim turistima na obali,

organizirane ture (školske ekskurzije, razni klubovi/udruženja, kružne ture)

poglavito vizitacijski (jednodnevni obilasci) te kraći (vikend) boravci

pretežitim dijelom dokoličarsko-edukacijski te dijelom sportsko-rekreacijski, a

manjim dijelom odmorišni

prema aktivnostima

turisti motivirani upoznavanje baštine i kulture života i rada

turisti motivirani aktivnostima u prirodi


Postignuti rezultati

Projekt „Lujzijana“ danas je afirmiran i podržan od strane relevantnih dionika na

nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

Ustanovljeni su partnerski odnosi s nizom dionika privatnog i javnog sektora

Osigurana su inicijalna financijska sredstva za organiziranje manifestacije i za

osnovne projektne aktivnosti:

Ostvarene potpore MMTPR, MPŠVG, PGŽ, TZPGŽ, HTZ, lokalnih samouprava

U Institutu za turizam iz Zagreba izrađen plan razvoja Lujzijana i Karolina kao

povijesne atrakcije


Osmišljavanje i izrada vizualnih oblika

izrada jedinstvenog dizajna

• info ploča i promotivnog materijala,

• izrada turističke karate tematskog puta

• tiskanje reklamnih letaka

• dizajn promotivne brošure

• tiskanje imidž i obavijesnih plakata

• izrada video DVD-a

• razvijanje tema i priča i publiciranje vodiča „Kroz povijest i legende

Lujzijane i Karoline“

• osmišljavanje interpretacije i publiciranje naputka za interpretaciju

• namijenjenog vodičima po tematskom turističkom putu

• izrada info-portala s interaktivnim web stranicama


Grb Lujzijane


Otkrivanje

info ploče u

Vučinićima

kraj

Vrbovskog

(rujan

2007.g.)


Letak i karta tematskog puta


Naslovnica promo brošure


Web portal www.lujzijana.com


Razvijanje turističke infrastrukture,

uređenje povijesnih lokaliteta,

uređenje prometnica, šetnica,

vidikovaca, uvođenje novih turističkih

proizvoda


Ćaćina splav plovi

iznad potopljenog

dijela ceste ispod

Omladinskog jezera

u Lokvama


Uređen prilaz

“fajerima”

- ostacima

upornjaka

nekadašnjeg

“velikog

mosta” na

Karolini u

blizini

Brestove

Drage


Šetnica u Fužinama


Uređeni vidikovac i krajputaš na

Vodenjaku kraj Delnica


Uređeni kaštel Zrinskih u

Brodu na Kupi


KULTURNO TURISTIČKA MANIFESTACIJA LJETO NA LUJZIJANI I

KAROLINI SASTAVNI DIO PROJEKTA

Ciljevi

Promicanje povijesne, kulturne i prirodne baštine

Promidžba projekta – tematskog puta Lujzijana i Karolina

Sadržaj

Obilježavanje 200-te godišnjice izgradnje Lujzijane,

uprizorenje povijesnih ličnosti, karavana konja, kočija i zaprežnih kola,

predstavljanje tradicijske kulture, starih običaja i zanata,

sportska i rekreativna događanja

Ljeto na Lujzijani i Karolini 2008. provedeno u duhu slogana Lujzijana i

Karolina – putovi poštanskih kočija: Opatija 20. lipnja, Rijeka 21. lipnja,

Ravna Gora, 22. lipnja, Brod na Kupi, Begovo Razdolje i Severin na Kupi 28.

i 29. lipnja.


“Oživljene” povijesne

ličnosti – graditelji

karavanskih putova i

prvih makadamskih

cesta: Petar Zrinski,

Fran Krsto Frankopan,

Matija Weiss i Filip

Vukasović (na Korzu u

Rijeci)


Poštanska kočija


Predstavljanje prigodne poštanske marke

na temu 200-te godišnjice izgradnje

Lujzijane


Ravnogorske vunarice


Konjička daljinska

utrka u Begovom

razdolju


Lujzinski rafting

na rijeci Kupi


Goranski specijaliteti


Gastro priredba Gorski kotar – hrana za dušu i tijelo


LUJZIJANA I KAROLINA

U MREŽI EUROPSKIH KULTURNIH I TURISTIČKIH PUTOVA

PARTNERI U PROJEKTU

MMTPR RH, MPŠVG RH, TZPGŽ, MK RH, HGK, HTZ, PGŽ,

Grad Opatija, Grad Rijeka, Grad Bakar, Općina Čavle, Općina Lokve, Općina Fužine,

Općina Mrkopalj, Općina Skrad, Grad Delnice, Općina Ravna Gora, Općina Brod

Moravice, Grad Vrbovsko, Grad Čabar, Općina Bosiljevo, Općina Netretić, Grad

Karlovac

NP Risnjak Crni Lug, Autocesta Rijeka Zagreb, PINS Skrad, Spectrum d.o.o. Delnice,

Kotač Lokve, TA Lujzijana, Konjički klub Vodičajna, Konjički klub Voloder,

Drvorezbarska radionica Marijan Leš, Medarski obrt Gorski Fužine, Medarski obrt

Pčelica Ana, Medarski obrt obitelji Kozlica, brojni ugostitelji od Opatije do Zagreba

Težaki i težakinje z Praputnjaka, Društvo Goranin Zagreb, Društvo Goranin Rijeka,

Udruga Ljubitelja Lokvarskih starina, Udruga Skradska žena, Udruga Dr. Franjo Rački,

Udruga Prepelinc, Bratstvo sv. Mihovila Karlovac, KUD Eugen Kumičić Križišće, KUD

Sv. Antun Zadobarje, Udruga Bilogora Papuk 1991., Udruga Frankopan Severin na

Kupi, CKT Koraki, Udruga Žene pri Kupe Lukovdol, Udruga Trbuhovica


Partneri iz Bjelovara: Udruga Bilogora – Papuk 91.


Partneri iz slovenske općine Kostel na graničnom prijelazu u Brodu na Kupi


Etno udruga Težakinje i težaki z Praputnjaka


Hvala na pažnji,

čekamo vas na Lujzijani i

Karolini!

More magazines by this user
Similar magazines