kontakt: jacek@zso2.legnica.pl

informatyka.zso2.legnica.pl

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl


Tworzenie podsieci to bardzo ważny element adresowania

IP. Maska podsieci ułatwia wyróżnienie części adresu IP -

sieci, podsieci i hosta. Architekt sieci, wykorzystując techniki

manipulowania maskami domyślnymi, tworzy podsieci jako

segmenty LAN i WAN

Podsieci te zapewniają liczbę adresów wystarczającą

do zaadresowania urządzeń w sieciach LAN różnych

wielkości. Łącza punkt-punkt w sieciach WAN

zazwyczaj wykorzystują maski tylko dla dwóch

hostów, ponieważ występują w nich tylko dwa routery

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl


Maska podsieci określa, ile bitów w adresie IP jest

zarezerwowanych na sieć, a ile na komputer w tej sieci. Jeżeli

bity w masce podsieci są jedynkami, to odpowiadające mu

bity w adresie IP są bitami adresu sieci. Natomiast bity będące

zerami w masce podsieci wskazują na odpowiednie bity

adresu IP będące adresem określającym host w sieci. Host

(czyli komputer z adresem IP ) jest określony przez adres IP i

maskę podsieci.

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl


• Klasa A – 255.0.0.0

(np. jeśli adres komputera wygląda następująco 99.48.16.102, to

maska określa adres 99.0.0.0 jako adres sieci, natomiast

pozostała część adresu – 48.16.102 – określa komputer w sieci

99.0.0.0 ).

• Klasa B – 255.255.0.0

(np. jeśli adres komputera wygląda następująco 170.18.26.203,

to maska określa adres 170.18.0.0 jako adres sieci, natomiast

pozostała część adresu – 26.203 – określa komputer w sieci

170.18.0.0 ).

• Klasa C – 255.255.255.0

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl


Aby z adresu IP uzyskać identyfikator sieci, należy wykonać operację logiczną

AND maski podsieci z danym adresem IP

W przypadku domyślnych masek zasada jest prosta:

wszystkie bity należące do części sieci są ustawione na 1

wszystkie bity należące do części hosta są ustawione na 0

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl


Klasa Adres IP Maska podsieci

Identyfikator

sieci

A w.x.y.z 255.0.0.0 w.0.0.0 x.y.z

B w.x.y.z 255.255.0.0 w.x.0.0 y.z

C w.x.y.z 255.255.255.0 w.x.y.0 z

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl

Identyfikator

hosta


Maska - dziesiętnie Maska – binarnie Liczba

podsieci

Liczba komputerów

w podsieciach

255.255.255.0 11111111 11111111 11111111 00000000 1 256-2=254

255.255.255.128 11111111 11111111 11111111 10000000 2 128-2=126

255.255.255.192 11111111 11111111 11111111 11000000 4 64-2=62

255.255.255.224 11111111 11111111 11111111 11100000 8 32-2=30

255.255.255.240 11111111 11111111 11111111 11110000 16 16-2=14

255.255.255.248 11111111 11111111 11111111 11111000 32 8-2=6

255.255.255.252 11111111 11111111 11111111 11111100 64 4-2=2

255.255.255.254 11111111 11111111 11111111 11111110 128 1

kontakt: jacek@zso2.legnica.pl

Similar magazines