Ocena ilustracji dla różnych wartości rastra i dla różnych ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

Ocena ilustracji dla różnych wartości rastra i dla różnych ... - Fidkar

Ocena ilustracji dla różnych wartości rastra i dla różnych kompresji DJVu

Tab. 1, Efekty skanowania i konwersji grafiki z TIF do DJVu dla różnych wartości rastra i kompresji djvu

Tab. 1, Strona testowa 1 – zajęta głownie przez ilustracje – ok. 50% - format B4 [B5 na rozkładówce] – skan 600 PDI, TIF, LZW

Lp. Skanowanie Objętość Typ konwersji Typ Objętość Najlepsza Najgorsza

Uwagi

skanu TIF – TIF/ objętość konwersji djvu jakość dla jakość dla

LZW 600 TIF po djvu

rastra rastra

DPI

konwersji

(linie)

1.1 Gray

26 MB Brak bitonal 176 kB 24 60 Tylko 24 linie dają względnie dobry

Filtry:

ostry obraz (choć widać raster), wyższe

autoton

wartości daję obraz nieczytelny,

descren

zaczerniony (rastra nie widać)

1.2 Gray

26 MB Brak normal 90 kB 40-60 24-35 Obraz słabej jakości – najlepsze efekty

Filtry:

powyżej 40 linii, ale w każdym

autoton

przypadku są one nieostre.

descren

Obrazy poniżej 35 linii są wyraźnie

zniekształcone.

2.1 Bitonal 940 kB Brak bitonal 579 kB - - Wszystkie obrazy mają względnie dobry

wygląd (choć zawsze widać raster)

2.2 Bitonal 940 kB Brak normal 579 kB - - Wszystkie obrazy mają względnie dobry

wygląd (choć zawsze widać raster)

3.1 Gray

26 MB Bitonal bitonal 545 kB 24-40 48-60 Tylko 24-40 linie dają względnie dobry

zob.1.1

1MB

ostry obraz (choć widać raster), wyższe

wartości daję obraz mało czytelny,

rozmyty (rastra nie widać)

3.2 Gray

26 MB Bitonal bitonal 545 kB 24-40 48-60 Tylko 24-40 linie dają względnie dobry

zob.1.1

1MB

ostry obraz (choć widać raster), wyższe

wartości daję obraz mało czytelny,

rozmyty (rastra nie widać)


Tabela 2, Widok pliku źródłowego TIF – zoom 19% - przeglądarka fastView)

Lp. Raster 24 linie Raster 40 linii Raster 60 linii

Nie wygładzony ↓

Skan gray 600 DPI TIF LZW (1.1 i 1.2)

Skan bitonal 600 DPI TIF LZW (2.1 i 2.2)

Skan bitonal po konwersji z Gray jw. (2.1 i 2.2)

Wygładzony ↓

Nie wygładzony ↓

Wygładzony ↓

Nie wygładzony ↓

Wygładzony ↓


Tabela 3, Efekt djvu – zoom 100%):

Lp. Raster 24 linie Raster 40 linii Raster 60 linii

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

More magazines by this user
Similar magazines