Tutaj - Na Bursztynowym Szlaku

nbs.org.pl

Tutaj - Na Bursztynowym Szlaku

ekomuzeum „Lanckorona” na Szlaku Bursztynowym

4

na żywą prezentację całego bogactwa regionu i dorobku

jego mieszkańców, jak Ekomuzeum Ziemi Bocheńskiej czy

Ekomuzeum regionu Babiej Góry. Zaprezentowane powyżej

ekomuzea nie są jedynymi inicjatywy tego typu w Polsce,

wyróżnia je jednak współpraca i wymiana doświadczeń

w ramach tworzonej krajowej sieci ekomuzeów.

Obecnie planowane jest rozwinięcie współpracy na poziomie

europejskim, poprzez włączenie się w tworzenie sieci

ekomuzeów europejskich, czemu służyła konferencja Long

Networks. Ecomuseums and Europe, zorganizowana w Trydencie,

we Włoszech, 6 – 8 maja 2004. Uczestnicy konferencji

podpisali deklarację woli w sprawie ustanowienia Europejskiej

Sieci Ekomuzeów. Sygnatariusze przyjęli wspólna definicję

ekomuzeum oraz ustanowiono zagadnienia i zadania,

które będą przedmiotem działania Sieci.

Opracowanie: Barbara Kazior

Krajowy Koordynator Programu Ekomuzea

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

31-005 Kraków, ul. Bracka 6/6

tel: 012- 4225088, 4302443

4302465, fax:4294725

e-mail: kazior@epce.org.pl

http:// www.epce.org.pl

Similar magazines