AINEREGISTER

medicina.bestit.ee

AINEREGISTER

AINEREGISTER

1-tüübi diabeet / 23.20 / 23.21 / 23.30 / 23.32 /

23.33 / 23.34 / 23.35 / 23.36 / 23.37 / 23.40 /

23.41 / 23.42 / 23.43 / 23.51 / 23.68 / 32.51

2. tüübi diabeet / 23.30 / 23.32 / 23.33 / 23.34 /

23.35 / 23.36 / 23.37

21-trisoomia / 33.34

4S-uurimus / 24.82

5-aastaste sõeluuring / 33.35

5-ASA / 8.68

8-min ortostaatiline katse ja kallutuskatse / 4.07

aadrilaskmine / 15.28

AAI / 4.78

AAIR / 4.78

AA-rühm / 40.11

abaluu / 18.30 / 20.36

abdominaalne emaili hüpoplaasia / 7.50 / 24.96

aberratsioon / 4.36

abivahend / 20.87 / 21.34 / 38.16

ablatio retinae / 37.21

abort / vt. heidend

abortus completus / 25.12 / 26.13

abrasioon / 7.51 / 25.01 / 25.23 / 25.34 / 26.13

abscessus apicalis chronica / 7.51

abscessus periapicalis / 7.51

absents / 33.32

absorptsioon / 40.05

abstsess / vt. paise

ACE inhibiitor / 4.45 / 4.46 / 4.60 / 4.67 / 4.73 /

6.11 / 7.11 / 10.02 / 10.12 / 10.30 / 23.41 /

23.51 / 24.31 / 24.32 / 24.92

acetabulum / 20.25

achalasia cardiae / 8.05

Achilleuse kõõlus / 20.83 / 20.84 / 20.85 / 24.80 /

24.81

Achilleuse kõõluse peritendiniit / 20.83

acne comedonicus / 13.75

acne conglobata / 13.75

acne cystica / 13.75

acne fulminans / 13.75

acne rosacea / 13.76

acne vulgaris / 13.75

acrodermatitis atrophicans / 2.73

acrodermatitis chronica atrophicans / 2.73

acromion / 20.42

ACTH / 24.52 / 24.53 / 24.75 / 39.40

adaptatsioon / 37.05

Addisoni tõbi / 7.24 / 24.31 / 24.32 / 24.52 /

24.75 / 24.96 / 36.20 / 39.40 / 43.24

adenohüpofüüsi alatalitlus / 24.75 / 43.24

adenoid / 7.12 / 7.40 / 28.30 / 31.90 / 31.92 / 38.41

adenoidide eemaldamine / 31.92

adenomatoos / 8.74

adenomüoos / 25.12 / 25.23 / 25.25 / 25.65 /

26.50 / 26.51

adenoom / 8.72 / 8.74

1058

adenopaatia / 2.22 / 2.30 / 2.50 / 2.67 / 2.72 /

6.44 / 6.70 / 7.20 / 31.14 / 38.82

adenosiin / 4.22

adenoviirus / 2.20

adenoviirusinfektsioon / 6.40 / 6.47 / 31.62 /

31.90 / 33.09

ADH / 10.04 / 24.32

ADH hüpersekretsioon / 24.32

adhesiivne kapsuliit / 20.30

adipoossus / 32.52

ADL / 16.98 / 22.05 / 22.11 / 22.19

adopteerimine / 26.53

adopteeritud laps / 26.53

adrenaliin / 4.42 / 6.85 / 14.60 / 14.61 / 17.20 /

24.54 / 31.69 / 31.76

AFOS / 9.05 / 9.20 / 9.21 / 9.29 / 9.30 / 9.40

AFP / 26.10 / 26.11 / 26.20

aft / 7.21 / 7.24 / 7.29 / 8.61 / 8.68 / 31.31

A-gild / 40.11

agorafoobia / 35.84

agranulotsütoos / 2.10 / 2.13 / 2.45 / 15.13 /

21.79 / 21.80 / 21.81 / 21.84 / 21.85 / 31.15 /

35.54

agressiivsus / 34.43 / 34.52 / 34.58 / 35.70 /

35.72 / 35.96 / 40.25

A-hemofiilia / vt. hemofiilia A

A-hepatiit / vt. hepatiit A

AIDS / 2.10 / 2.13 / 2.22 / 2.45 / 2.50 / 2.69 /

2.90 / 2.96 / 6.44 / 6.45 / 6.46 / 8.16 / 15.13 /

15.19

AIHA 6.45 / 8.68 / 15.20 / 15.25 / 15.26 / 15.51 /

32.40 / 21.81

ajateenija / vt. sõdur

aju muljumisvigastus / 18.59 / 33.26 / 36.95

ajuhalvatus / 6.93 / 8.13 / 8.18 / 19.80 / 23.43 /

24.80 / 24.85 / 28.14

ajuinfarkt / 6.93

ajuinsult / 6.93

ajukasvaja / 7.11 / 28.70 / 33.29 / 33.40 / 39.40

ajukelme tuberkuloos / vt. tuberkuloosne

meningiit

ajukelmepõletik / 2.15 / 2.50 / 2.70 / 2.72 / 2.73 /

2.80 / 2.86 / 5.12 / 13.32 / 15.19 / 28.70 /

31.01 / 31.10 / 31.11 / 31.12 / 31.40 / 31.43 /

31.48

ajulümfoom / 31.15 / 33.40

ajupõletik / 31.40 / 31.49 / 31.57 / 33.30

ajupõletik / vt. entsefaliit

ajupõrutus / 18.59 / 33.26

ajuripats / 10.04 / 24.39 / 24.44 / 24.75 / 24.80 /

24.91 / 25.31 / 26.50 / 38.40

ajurõhk / 28.70 / 39.40

ajusurm / 18.87 / 36.39

ajutrauma / 33.26

ajutromboos / 26.17


ajuturse / 16.92 / 31.48 / 36.18 / 39.40

ajuvapustus / 18.60 / 33.26 / 36.95

ajuverejooks / 18.62 / 36.01 / 36.19 / 36.32 /

36.33 / 36.39

ajuvigastus / 18.59 / 18.60 / 18.61 / 18.62 / 33.26

/ 35.96 / 36.19 / 36.38 / 36.95

ajuödeem / 28.70

akalasia-akalaasia. mittelõtvumine / 8.05 / 8.10

akarboos / 23.35

A-kliinik / 40.11

akne / 13.75 / 13.76 / 32.55

akommodatsioon / 37.01 / 37.63

akondroplaasia / 32.52

akroleiin / 6.85

akromegaalia / 24.75

akromioklavikulaarliiges / 18.23 / 20.30

akromioklavikulaarliigese nihestus / 18.23

akrotsüanoos / 21.10

aktiivsüsi / 40.05

aktinomükoos / 25.01

akupunktuur / 20.03

akustika / 38.16

akustikusneurinoom / 38.11 / 38.17

akustiline otoskoop / 28.10 / 31.91 / 31.93

akuutne bronhiit / 31.68 / 31.69 / 31.70 / 31.83

akuutne keskkõrvapõletik / 31.91 / 31.92

akuutne leukeemia / 31.15

alaealine / 31.91 / 31.92

alajäse / 18.15 / 20.80

alajäseme emboolia / 5.12

alajäseme isheemia / 5.12 / 5.14 / 5.15

alajäseme varikoos / 5.25 / 5.35 / 18.90

alajäsemekips / 18.15

alakaal / 32.52

alakaalulisus / 8.4

alakõhuvalu / 8.30 / 8.33 / 8.69 / 8.84 / 25.12 /

25.25 / 25.40 / 25.51 / 26.12 / 32.01 / 32.03 /

32.05 / 32.32

alalõualuu / 18.65

alalõualuu murd / 18.65

alalõug / 7.35 / 7.40 / 18.65

alarmlina / 32.30 / 34.18

alarõhk kõrvas / 38.30

alarõhuga kõrv / 31.95

alaseina infarkt / 4.61

alaseljavalu / 20.01 / 20.02 / 20.03 / 20.90 / 20.92

/ 20.93 / 21.30 / 21.31 / 21.54 / 33.01

ALAT / 2.45 / 2.64 / 2.80 / 9.21 / 24.93

alatoitlus / 8.04 / 22.01

alaäge bakteriaalne endokardiit / 28.20

albumiin / 10.06 / 10.15 / 15.31 / 23.41 / 24.20 /

36.07

albuminuuria / 10.06 / 21.80

aldosteronism / 4.42 / 4.48 / 24.30 / 24.34

aldosteroon / 4.42 / 24.34

1059

ALDS / 21.32

alendronaat / 20.66

alfa-1-antitrüpsiini defitsiit / 6.41 / 9.23 / 9.27 /

28.30

alfafetoproteiin / 26.10

algloom / 2.69

alkaalne fosfataas / 9.05 / 9.20 / 9.21 / 9.29 / 9.30

/ 9.40

alkaloos / 17.49 / 24.34

alkohol / 8.18 / 9.20 / 9.21 / 9.23 / 14.30 / 15.16 /

21.57 / 35.40 / 35.84 / 40.10

alkoholihepatiit / 9.23

alkoholism / 4.44 / 4.73 / 8.18 / 9.11 / 9.12 / 9.13

/ 9.23 / 15.16 / 15.20 / 15.24 / 21.56 / 21.84 /

24.60 / 34.54 / 36.46 / 36.88 / 40.10 / 40.11 /

40.12 / 40.14 / 40.15 / 40.16 / 40.17 / 40.18

alkohoolne hepatiit / vt. alkoholihepatiit

alkohoolne pankreatiit / 9.11

alkohoolne tsirroos / 9.23

ALL / 15.34

allergia / 3.10 / 6.33 / 6.72 / 13.16 / 13.70 / 14.05

/ 14.10 / 14.30 / 14.40 / 14.50 / 14.60 / 14.61 /

14.70 / 15.14 / 15.18 / 21.81 / 28.40 / 31.12 /

32.71 / 32.72 / 32.73 / 32.74 / 33.06 / 37.70 /

38.41 / 38.42 / 38.43 / 38.46 / 38.47 / 38.48

allergia loodusliku kummi suhtes / 6.33

allergiatest / 13.11 / 14.05 / 14.30 / 32.72 / 32.73

allergiline alveoliit / 2.10 / 6.06 / 6.71 / 6.72

allergiline ekseem / 13.16 / 13.70 / 13.71 / 14.05 /

14.40 / 32.72 / 32.73 / 32.74

allergiline hepatiit / 21.85

allergiline konjunktiviit / 14.40 / 37.70

allergiline lööve / vt. allergiline ekseem

allergiline nohu / 7.11 / 14.05 / 14.70 / 28.40 /

38.41 / 38.42 / 38.46 / 38.47 / 38.48

allogeense luuüdi siirdamine / 15.34

allopurinool / 9.05 / 10.02 / 10.10 / 15.28 / 21.56

alopecia androgenetica / 13.87

alopecia areata / 13.87

alopeetsia / 24.96

alprasolaam / 16.92 / 34.30 / 35.84

Alzheimeri tõbi / 33.34 / 36.04 / 36.20 / 36.25 /

36.27 / 36.29 / 36.38

alteplaas / 4.53

alumiinium / 10.12

alumiiniumhüdroksiid / 10.12

alumiste hingamisteede põletik / 6.40 / 6.41

aluseline lahu / 37.81

alveoliit / 6.71

alveooljätke murd / 7.55

amalgaam / 7.24 / 7.29

amantadiin / 2.35 / 36.87 / 39.91

amblüoopia / 28.15

amenorröa / 20.65 / 24.75 / 25.20 / 25.23 / 26.10

/ 26.11 / 26.12


AINEREGISTER

amenorröa / vt. menstruatsiooni puudumine

amfetamiin / 40.18

amfoteritsiin B / 21.86

aminoglükosiidid / 32.32

amitriptüliin / 35.18 / 35.44

amitriptülliin / 2.45 / 22.13

AML / 15.33 / 15.34

ammoniaak / 6.85

amnionikott / 26.21

amnioniõõs / 26.21

amoksitsilliin / 2.70 / 2.73 / 31.48

amoksitsilliin-klavulaanhape / 18.82

amorolfiin / 13.20

ampitsilliin / 2.20 / 2.70

amputatsioon / 2.27 / 5.12 / 18.12 / 18.88 / 20.87

amputeerunud jäse / 18.12

amööb / 2.91

amülaas / 9.11 / 9.12

amüloidoos / 10.02 / 10.04 / 10.06 / 10.30 / 21.34

anaalabstsess / 8.85

anaalfissuur / 8.82

anaalfistul / 8.22

anaalhematoom / 8.80 / 8.81

anaboolne steroid / 14.60 / 15.30 / 19.10 / 24.39 /

24.90 / 40.25

anaemia perniciosa / 2.62 / 8.29 / 15.16 / 15.20 /

15.24 / 22.01

anafülaksia / 2.66 / 3.10 / 6.06 / 13.32 / 14.10 /

14.30 / 14.40 / 14.50 / 14.60 / 14.61 / 33.28 /

39.96

analgeetikum / 2.45

aneemia / 2.62 / 6.06 / 7.24 / 7.26 / 7.29 / 8.69 /

10.12 / 15.10 / 15.11 / 15.17 / 15.20 / 15.21 /

15.22 / 15.23 / 15.25 / 15.33 / 15.50 / 16.55 /

19.30 / 21.34 / 21.84 / 22.14 / 32.40

anembryonia / 26.13 / 26.14

anesteesia / 4.27 / 17.10 / 17.30 / 17.50 / 43.28 /

44.15

aneurüsm / 4.63 / 8.33 / 31.43 / 36.32 / 36.33

angina pectoris / vt. stenokardia

angiograafia / 4.42 / 4.58 / 36.04

angioneurootiline ödeem / 8.33 / 14.60 / 14.61

angiotensiiniretseptori inhibiitor / 4.45

angulaarne stomatiit / 7.23

anksiolüütikum / 35.82

anküloseeriv spondüliit / 2.10 / 8.68 / 20.64 /

21.30 / 21.31 / 21.32 / 21.36

ankülostomiaas / 2.89

Ann Arbori klassifikatsioon / 15.36

annulus fibrosus / 20.92 / 20.93

anoreksia / 2.68

anorexia nervosa / 7.10 / 7.15 / 7.51 / 8.04 / 20.65

/ 20.67 / 34.22 / 34.32 / 34.50

anosmia / 38.40 / 38.49

ANP / 4.67

1060

antatsiid / 2.91 / 8.10 / 8.41

anthrax / 2.87 / 2.96

antiandrogeen / 11.67

antibakteriaalne preparaat / 4.72 / 7.55 / 8.14 /

8.85 / 15.13 / 26.30 / 31.83 / 31.92 / 38.25 /

39.04 / 39.05

antibiootikum / 7.55 / 8.14 / 8.85 / 15.13 / 31.83 /

31.92

antibiootikumidest põhjustatud kõhulahtisus /

8.14

antibiootikumprofülaktika / 2.91 / 2.93 / 2.94 /

7.30 / 21.38 / 31.92 / 32.32 / 39.05

antibiootiline profülaktika / 2.14 / 2.90 / 4.72 /

7.30 / 10.51 / 21.38 / 31.92 / 32.32 / 39.05

antidepressandid / 22.13 / 34.10 / 34.30 / 35.18 /

35.44 / 40.06

antidepressant / 35.18 / 35.44

antiemboolia sukk / 5.29

antifosfolipiidiantikehad / 21.41

antihistamiin / 8.11 / 13.32 / 13.45 / 36.12 / 39.91

/ 40.06

antikeha / 15.18

antikoagulantravi / 4.28 / 4.29 / 4.30 / 4.60 / 4.62

/ 4.66 / 4.67 / 4.79 / 5.27 / 5.28 / 5.29 / 5.30 /

6.12 / 17.30 / 36.34

antikolinergikum / 6.31 / 6.41 / 8.41

antikolinergiline / 11.13

antioksüdant / 33.34

anti-Scl-70-antikehad / 21.40

antisotsiaalne isiksusehäire / 35.70

antistreptolüsiin / 33.04

antitrombiin-III defitsiit / 5.27

antitsentromeer-antikehad / 21.40

antratsükliin / 15.34

anuloaortaalne ektaasia / 4.63

anus / vt. pärak

anuse fissuur / 32.03

anuse haavand / 32.03 / 32.12

anuuria / 2.80 / 10.02 / 10.10 / 11.46 / 11.57

aordi aneurüsm / 4.63 / 42.30

aordi dissektsioon / 4.50 / 4.63 / 10.10 / 38.10 /

42.30

aordi koarktatsioon / 4.48 / 4.72 / 15.14 / 28.10 /

28.11 / 28.20 / 32.61 / 32.62

aordi puudulikkus / 4.50 / 4.66

aordi väljutuskahin / 4.65

aordiahend / vt. aordikoarktatsioon

aordidissektsioon / 10.10

aordiklapp / 4.65 / 4.66 / 4.79 / 28.20

aordikoarktatsioon / 15.14 / 32.61 / 32.62

aordistenoos / 4.09 / 4.66

aort / 4.63 / 4.65 / 8.33 / 28.10 / 28.11

APC-resistentsus / 5.27

APECED / 7.50 / 24.20 / 24.96

apenditsiit / vt. ussripikupõletik


Apgari punktid / 26.19

aplastiline aneemia / 15.11 / 15.13 / 21.56 / 21.84

aplastiline kriis / 31.58

Apley test / 18.33 / 20.75

apnoe / 6.90 / 6.96 / 33.38

apofüsiit / 33.13

APTT / 15.37 / 15.38

arboviirus / 31.49

ARC (AIDS-related complex) / 2.50

arenguhälve / 28.10 / 28.14

argentumsulfadiasiin / 18.83

arm / 6.70 / 13.14 / 18.90 / 18.91

armisong / 8.46

armistumine / 6.70

arsti kontroll / 28.10

arstisaladus / 40.18

arstlik kontroll / 22.02

arteria brachiocephalica / 4.65

arteria carotis / 4.26

arteria centralis retinae / 37.22

arteria femoralis / 28.10 / 28.11

arteriaalne emboolia / 5.11 / 5.12

arteriit / 5.15 / 21.20 / 21.60 / 36.78

arteriosclerosis obliterans / 5.11 / 5.12 / 5.14 /

5.15 / 5.30 / 7.57 / 10.12 / 20.64 / 20.87 /

20.99 / 23.43 / 23.44 / 36.14

arteritis temporalis / 2.10

arteritis temporalis / vt. temporaalarteriit

artralgia / vt. liigesevalu

artriit / vt. liigesepõletik

artrodees / 21.35

artrograafia / 20.31

artroos / 20.01 / 20.02 / 20.25 / 20.29 / 20.61 /

20.65 / 20.86 / 21.31 / 21.95

artroplastika / 21.35

artroskoopia / 19.80 / 20.75

A-rühma beetahemolüütiline streptokokk / 2.15 /

2.20 / 2.22 / 2.23 / 2.25 / 2.27 / 13.55 / 31.62

ASA / vt. atsetüülsalitsüülhape

ASAT / 9.21

asatiopriin / 2.13 / 6.71 / 9.27 / 14.10 / 15.24 /

21.41 / 21.56 / 21.78 / 21.85 / 33.10

asbest / 6.48 / 6.56 / 6.74

asbestoos / 6.11 / 6.56 / 6.74

ascaris / 2.61

Ascaris lumbricoides / 2.61 / 2.89

ASD / 4.08 / 4.66 / 4.72 / 28.11 / 28.20 / 32.61

asendusrütm / 4.32

aseptiline bursiit / 20.20

aseptiline luunekroos / 20.84

aseptiline sünoviit / 33.08

asipimoks / 24.87

asoolvärvid / 14.30

asotsiaalsus / 34.28 / 34.43 / 34.54 / 34.62 / 35.70

Aspergeri sündroom / 34.28

1061

aspergilloos / 6.12 / 6.73

Aspergillus / 2.13

Aspergillus fumigatus / 6.73

aspiratsioonipneumoonia / 6.40 / 40.05

aspiriin / vt. atsetüülsalitsüülhape

aspleenia / 15.17

AST / 21.30 / 21.38

astemisool / 40.06

astenoopia / 37.19. / 37.63

astigmatism / 37.63

astma / 6.02 / 6.06 / 6.11 / 6.30 / 6.31 / 6.32 /

6.33 / 6.47 / 6.90 / 6.97 / 7.57 / 14.05 / 14.30 /

14.40 / 14.50 / 14.70 / 24.53 / 26.17 / 28.30 /

28.40 / 31.68 / 31.69 / 31.70 / 31.81 / 34.14 /

34.60 / 38.43 / 38.46 / 39.40 / 39.50 / 43.24 /

43.26 / 45.20 / 45.25

astma kutsehaigusena / 6.33

astmaatiline staatus / 6.32

Astrup / 4.50 / 17.49

astsiit / 9.23

asümmeetriline tooniline kaelarefleks / 28.10

asümptomaatiline bakteriuuria / 10.51 / 10.52

asümptoomne glükosuuria / 32.51

AZT (azidotümidiin) / 2.50

atakk / 4.09 / 33.32 / 36.16

ataksia / 31.49

atelektaas / 6.06 / 6.40 / 6.57 / 6.74 / 31.85 /

42.10

ateroom / 13.52 / 13.95

ateroskleroos / 5.12 / 5.22 / 20.87 / 24.82 / 36.24

ATK-EKG / 4.05

atlantoaksiaalne subluksatsioon / 21.34 / 21.35

atlas / 21.34 / 21.35

ATNR / 28.10

atoopia / 13.10 / 13.11 / 13.17 / 13.57 / 14.05 /

14.30 / 14.50 / 28.40 / 32.71 / 32.72 / 32.74 /

37.09 / 32;73

atoopiline lööve / 13.10 / 13.11 / 13.17 / 14.05 /

14.30 / 14.50 / 32.71 / 32.73 / 32.74 / 32.81

atoopiline nahapõletik / 28.40

atrioventrikulaarne blokaad / 4.01 / 4.03 / 4.10 /

4.32 / 4.61 / 4.78 / 19.04

atroofiline gastriit / 8.45 / 15.24 / 21.43 / 24.60

atroofiline nohu / 38.44

atroofiline riniit / 38.44

atsatiopriin / 10.10 / 10.30

atsetüülsalitsüülhape / 6.07 / 6.31 / 8.18 / 15.28 /

15.29 / 21.81 / 31.11 / 32.41 / 37.22 / 39.50 /

40.06

atsetüültsüsteiin / 39.96 / 40.06

atsidoos / 6.07 / 10.12 / 17.49 / 23.13 / 40.07

atsitromütsiin / 2.26 / 12.10 / 39.05

atsükloviir / 2.45 / 15.24 / 31.49 / 31.54

atüüpiline mükobakter / 2.97 / 6.44 / 6.46 / 31.14

audiogramm / 38.17


AINEREGISTER

audiomeetria / 38.17 / 38.18 / 38.19 / 38.20

auranofiin / 21.80

aurotiomalaat / 6.73 / 10.02 / 21.78 / 21.79

auruinhalatsioon / 31.69 / 31.76

auskultatsioon / 4.66 / 28.10 / 28.11

autism / 28.10 / 34.28 / 34.32 / 35.96 / 36.99

autoimmuunne hemolüütiline aneemia / vt. AIHA

autoimmuunne türeoidiit / 24.42

autojuhi luba / 24.82 / 36.45 / 43.11

autoloogne tüvirakkude siirdamine / 15.34

automaatne kodade tahhükardia / 4.22

autonoomne neuropaatia / 8.17

autotraktsioon / 20.01

avatud arteriaalne juha / 28.20

avatud nurga glaukoom / 37.45

AV-sõlme tahhükardia / 4.22

B 12 -vitamiin / 2.62 / 8.29 / 15.11 / 15.16 / 15.20 /

15.24 / 15.28

B 12 -vitamiini vaegus / 2.62 / 7.11 / 7.29 / 8.29 /

8.61 / 15.11 / 15.20 / 15.24 / 22.01 / 24.60 /

36.23 / 43.30

baassalv / 32.74

Babinski refleks / 31.49

Bacillus cereus / 8.06

Bacteroides / 2.27

Bakeri tsüst / 20.78 / 21.95 / 42.30

bakteriaalne trahheiit / 31.68 / 31.76

bakteriaalne vaginoos / 25.50 / 27.14

bakterieemia / 2.15

bakterikülv / 10.55 / 31.97

bakteriuuria / 2.10 / 10.51 / 10.52 / 10.55 / 32.32

/ 32.33

BAL / 6.40

balaniit / 11.83 / 13.10 / 13.20 / 21.54

balanitis circinata / 11.83 / 21.54

balanitis xerotica obliterans / 11.83

balanopostiit / 11.83

Balint-rühm / 35.24

Barlow’ sündroom / 4.66 / 4.72

barokamber / 19.05

baroteraapia / 19.05

barotiit / 31.95 / 38.30

barotrauma / 31.95 / 38.30

Barretti söögitoru / 8.05 / 8.10 / 8.45

bartoliniit / 25.55

basaalrakk-kartsinoom / 38.51

basaaltemperatuur / 18.85 / 18.87

basalioom / 13.67 / 18.90 / 38.26 / 38.51

base excess. leelise liig / 17.49

Basedowi tõbi / 24.39 / 24.40 / 24.43 / 24.44

BCG / 29.20

BCG-vaktsiin / 3.10

Beckwithi-Wiedemanni sündroom / 32.52

beetablokaatorid / 4.11 / 4.14 / 4.20 / 4.45 / 4.46 /

4.56 / 4.60 / 4.67 / 4.73 / 4.74 / 6.11 / 19.10 /

1062

24.43 / 24.54 / 35.82 / 37.09 / 40.06

beetahemolüütiline streptokokk / 13.54 / 21.38

beetahemolüütiline streptokokk rühm A / 21.38

beetahemolüütiliste streptokokkide rühm / 10.20

beetasümpatomimeetikum / 6.31 / 31.70

Behçeti süsndroom / 7.24

Behterevi tõbi / 21.36

beklometasoon / 6.31 / 6.85

Belli parees / 2.73 / 36.73 / 39.40

Benetti / 6.97

Bennetti murd / 18.21

bensalkoonkloriid / 37.17

bensatiinpenitsilliin / 13.55 / 39.96

bensoaat / 14.30

bensodiasepiin / 35.16 / 35.82 / 40.06

bensoüülperoksiid / 13.75

betahistiin / 38.18

betaksolool / 4.45

Bethesda klassifikatsioon / 25.01

betoon / 6.75

B-hemofiilia / vt. hemofiilia B

B-hepatiit / 3.10 / 9.23 / 9.25 / 9.27

biceps-tendiniit / 21.95

bifastsikulaarne blokaad / 4.03

bifosfonaat / 20.66

biitsepstendiniit / 20.02 / 20.03 / 20.30 / 20.31 /

20.41 / 20.44

bikarbonaat / 17.49

bilhartsioos / vt. skistosomiaas

bilirubiin / 9.20 / 9.22 / 32.40

Billroth I / 8.29

Billroth II / 8.29

biopsia / 2.68 / 13.95 / 15.11

bipolaarne meeleoluhäire / 34.58 / 35.10 / 35.18 /

35.36

biseksuaalsus / 2.50

bisoprolool / 4.45

blast / 15.34

blastne kriis / 15.27

blefarospasm / 37.11

blokeerunud põlv / 20.75

blow-out-murd / 18.68

Bochdaleki song / 8.46

boorpiiritus / 38.25

Bordetella parapertussis / 31.82

Bordetella pertussis / 31.82

Borrelia / 2.73

Borrelia burgdorferi / 2.73 / 33.04

borrelioos / 2.73 / 13.32 / 21.30 / 33.09

Boweni tõbi / 13.67

BPD / 26.21 / 29.10

bradüarütmia / 4.32

bradükardia / 4.29 / 4.32 / 4.33 / 4.60 / 4.78 /

17.20 / 33.28 / 40.05 / 40.06

Brandesi lõikus / 20.86


Branhamella catarrhalis / 6.40

Brilli hematoom / 18.66

bronchitis obstructiva / vt. obstruktiivne bronhiit

bronhiaalne hüperreaktiivsus / 6.11 / 31.81

bronhiaalobstruktsioon / 6.73 / 6.85

bronhide hüperreaktiivsus / 28.30

bronhiektaasiad / 2.10 / 6.42 / 7.12

bronhiit / 2.20 / 6.41 / 6.42 / 6.47 / 6.95 / 6.97 /

15.12 / 15.15 / 31.68 / 31.69 / 31.70 / 31.83

bronhioliit / 31.68

bronhoektaasiad / 6.42

bronhoskoopia / 6.40 / 6.43

bruksism / 7.41 / 7.53

brutselloos / 2.87

budesoniit / 6.31

bulimia / 8.14 / 34.22

bulk-laksatiiv / 8.25

bunion / 20.86

buprenorfiin / 16.90

Burkitti lümfoom / 15.34

bursa / 20.42 / 20.60

bursa olecrani / 20.20

bursa praepatellaris / 20.20

bursiit / 20.01 / 20.20 / 20.60 / 21.35 / 21.95

bursitis subacromialis / 20.42

buspiroon / 35.82

busulfaan / 15.28 / 15.29

butüülskopolamiin / 16.92

C1-INH-vaegus / 14.60

Calvé tõbi / 33.17

campylobacter / 2.91

cancer family sündroom / 8.74

candida / 2.50

Candida albicans / 7.30 / 13.20 / 24.96 / 31.30

Carharti lohk / 38.20

cataracta / 37.56

cat-scratch-disease / vt. kassikriimustustõbi

cauda equina-sündroom / 20.90 / 20.92 / 20.93

CEA / vt. kartsinoembrüonaalne antigeen

cercaria / 2.65

Chagasi tõbi / 2.93

chalazion / 37.31

cheilitis angularis / 7.26 / 13.10

C-hepatiit / vt. hepatiit C

Chlamydia trachomatis / 11.64 / 12.10 / 12.13

Chlumsky lahus / 7.53

Churgi-Straussi sündroom / 21.45

CK / vt. kreatiniinkinaas

CK-MB / 4.60

CK-MB-mass / 4.60

Clostridium difficile / 8.14 / 8.15 / 8.16 / 8.17

Clostridium perfringens / 8.06

clue-rakud / 25.01 / 25.50

CMV / vt. tsütomegaloviirus

coccygodynia / 8.84

1063

Cocketti-Lintoni operatsioon / 5.35

colitis ulcerosa / 2.10

colitis ulcerosa / vt. haavandiline koliit

colon irritabile / vt. ärritatud soole sündroom

Colonsteril / 8.44

condyloma acuminatum / 12.20

condyloma latum / 12.12

Conni sündroom / 4.42 / 4.48 / 24.30 / 24.33 /

24.34

COPD / vt. krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

cor pulmonale / 4.70 / 4.90 / 4.91 / 6.41 / 6.49 /

6.95

cornu cutanea / 13.66

coxackieviirusinfektsioon / 31.01 / 31.12 / 31.31

Coxiella burnetii / 6.40

Coxsackie-viirus / 7.22

CPAP / 4.60 / 4.68 / 4.69 / 6.20 / 6.65 / 6.90 / 6.96

CPAP-mask / 4.69

CPAP-ravi / 6.20 / 6.65 / 6.90 / 6.96

C-reaktiivne valk / 2.10 / 2.13 / 2.15 / 31.10 /

32.01 / 33.04 / 33.06

CRL / 26.21 / 32.52

Crohni tõbi / 2.10 / 8.17 / 8.19 / 8.20 / 8.44 / 8.68

/ 8.82 / 9.27 / 15.09 / 15.24 / 21.36

CRV / vt. C-reaktiivne valk

Cryptococcus / 2.13

Cryptosporidium / 2.69 / 8.16

Cushingi sündroom / 4.48 / 24.53 / 24.75 / 24.90 /

25.23 / 32.52 / 32.62 / 36.20 / 39.40

C-vitamiin / 15.19

C-vitamiini vaegus / 15.19

d4T / 2.50

dakrüotsüstiit / 37.34 / 37.70

daltepariin / 4.54 / 20.83 / 36.31

DAMP (Deficits in Attention. Motor

Coordination and Perception) / 33.35

DCM / 4.73

ddC / 2.50

DDD / 4.78

DDDR / 4.78

DDI / 4.78

DDIR / 4.78

ddT / 2.50

de Quervaini tendovaginiit / 20.48

debriefing / 35.90 / 35.91

decubitus / vt. lamatis

defekatsioon / vt. roojamine

defibrillatsioon / 4.53 / 4.60 / 17.10 / 17.20 /

18.87 / 40.05

dehüdratsioon / 2.80 / 8.15 / 8.16 / 18.85 / 23.13 /

24.33 / 32.10

dekompressioontõbi / 6.65 / 19.05

deksametasoon / 8.13 / 16.55 / 16.92 / 24.53 /

36.18

dekstropropoksifeen / 16.90


AINEREGISTER

dekstropropoksüfeen / 40.06 / 40.18

deliirium / 22.14

dementia paralytica / 12.12

dementsus / 2.50 / 8.04 / 8.22 / 22.11 / 22.12 /

22.13 / 22.14 / 22.18 / 22.19 / 22.20 / 22.30 /

35.12

dementsuse test / 22.19

dengue / 2.88

depersonalisatsioon / 6.07

depressioon / 22.13 / 22.30 / 35.14 / 35.20 /

35.32 / 35.34 / 35.36 / 35.38 / 35.39 / 35.40 /

35.44 / 35.62 / 35.82 / 35.88

depressiooniravim / 22.13

dermatiit / 13.76 / 13.77

dermatitis herpetiformis / 8.61 / 13.42 / 15.14

dermatomüosiit / 21.10

dermografism / 13.11 / 13.15 / 13.45 / 32.81

dermoidtsüst / 13.65

desferrooksamiin / 24.70

desialotransferiin / 40.10

desinfektsioon / 2.28 / 2.91 / 37.17

desmopressiin / 10.04 / 32.30 / 34.18

desorientatsioon / 22.14

desorienteeritud vanur / 22.14

detsibell / 38.19

D-hepatiit / 9.25

DHS-nael / 18.99

diabeet / 4.41 / 4.45 / 4.46 / 5.22 / 7.24 / 7.57 /

8.17 / 10.51 / 10.52 / 15.12 / 15.16 / 17.30 /

19.80 / 20.87 / 23.12 / 23.13 / 23.14 / 23.20 /

23.21 / 23.30 / 23.32 / 23.33 / 23.34 / 23.35 /

23.36 / 23.37 / 23.40 / 23.41 / 23.42 / 23.43 /

23.44 / 23.50 / 23.51 / 23.55 / 23.60 / 24.30 /

24.33 / 24.70 / 24.85 / 24.92 / 26.17 / 32.51 /

34.60 / 35.40 / 37.23 / 43.24 / 43.26 / 2314

diabeetiku jalgade ravi / 23.44

diabeetiline nefropaatia / 10.12 / 10.30

diabeetiline retinopaatia / 37.24

diabetes insipidus / vt. magediabeet

diadünaamiline ravi / 20.01

diafragmaalhernia / vt. vahelihasesong

diafragmaparees / 6.06

diasepaam / 33.30 / 40.15

diastoolne kahin / 4.65 / 4.66 / 4.73 / 4.74 / 4.80 /

28.11 / 28.20

diastoolne puudulikkus / 4.67

diastroofiline kasvuhäire / 32.52

DIC / 15.25 / 15.37

didanosiin / 2.50

DIDY / vt. diadünaamiline ravi

dieet / 4.44 / 10.12 / 11.41 / 14.50 / 21.56 / 21.57

/ 23.21 / 23.34 / 23.41 / 24.11 / 24.20 / 24.60 /

24.85 / 24.86 / 24.87 / 28.40 / 29.10 / 32.40 /

32.50 / 32.71 / 32.74

difteeria / 2.74 / 2.90 / 2.96 / 3.10

1064

difusioonikapatsiteet / 6.71 / 6.72 / 6.73

difuusne idiopaatiline skeletaalne hüperostoos /

21.36

digitaalne vererõhumõõdik / 4.42

digoksiin / 4.20 / 4.27 / 4.29 / 4.67 / 4.68 / 8.13 /

13.20 / 21.86 / 24.87 / 24.92 / 24.93 / 40.06

diklofenak / 8.13 / 33.10 / 37.74 / 39.50

dilatatiivne kardiomüopaatia / 4.34 / 4.73

dilatatio violenta ani / 8.82

dilatatsioon / 4.58

diltiaseem / 4.45 / 21.86 / 23.51 / 40.06

dinaatriumkromoglükaat / 38.47

Diphyllobotrium latum / 15.24

dipüridamool / 4.57 / 36.34

DISH / vt. difuusne idiopaatiline skeletaalne

hüperostoos

diski prolaps / 20.90 / 20.92 / 20.93

dislokatsioon / vt. nihkumine

disopüramiid / 4.09

dissektsioon / 4.50 / 4.63

distorsioon / vt. nikastus

distsiit / 33.17

disulfiraam / 40.14

diurees / 10.04 / 10.10 / 11.57 / 24.21

diureetikumid / 4.09 / 4.45 / 4.46 / 4.67 / 11.40 /

15.18 / 19.10 / 20.80 / 20.82 / 21.56 / 22.20 /

22.30 / 24.21 / 24.25 / 24.30 / 24.34

divertiikul / 8.05 / 8.20 / 8.33 / 8.69

divertikuliit / 8.69

divertikuloos / 8.20 / 8.25 / 8.33 / 8.60 / 8.69

doksepiin / 13.45 / 35.44

doksorubisiin / 4.73

doksütsükliin / 2.26 / 2.72 / 21.86

donovanoos / 12.13

dopamiin / 4.68

doping / 19.10 / 19.30 / 40.25

doppler/ 4.08 / 5.14 / 28.10 / 28.11 / 32.62 /

36.04 / 42.30

Doppleri stetoskoop / 32.62

dopplerkardiograafia / 4.08

dopplerstetoskoop / 28.11

dopplerstetoskoopia / 5.10 / 5.12 / 5.14 / 5.21 /

28.11

doppleruuring / 4.08 / 5.10

Downi sündroom / 26.10 / 26.11 / 26.20 / 33.34 /

35.96 / 36.99

drakunkuliaas / 2.89

dreen / 6.60

dry tap / 15.30

DSM-IV / 35.34 / 35.38 / 35.88

DTL (difteeria-. teetanus-. läkaköhavaktsiin) /

2.90 / 3.10

Dt-vaktsiin / 2.74

ductus arteriosus persistens / vt. avatud

arteriaalne juha


ductus botalli persistens / 4.66

Dukes’i klassifikatsioon / 8.71

dumping-sündroom / 8.29

duodeenum / 8.42

duodenaalhaavand / 8.04 / 8.21 / 8.40 / 8.41 /

8.42 / 8.45

Dupuytreni kontraktuur / 20.53

D-vitamiin / vt. vitamiin D

D-vitamiini puudus / 24.20 / 32.57

D-vitamiini-profülaktika / 24.60

Döderleini kepikesed / 25.50

düsenteeria / 8.15 / 8.16 / 8.17

düsfaagia / 8.05 / 21.40

düsfaasia / 34.24 / 36.35 / 36.48 / 36.49 / 36.54

düsfoonia / 38.80

düsgraafia / 34.24

düshemoglobineemia / 17.50

düskalkuulia / 34.24

düsleksia / 34.24 / 34.43

düsmenorröa / 25.25 / 25.40

düsosmia / 38.40

düspareuunia / 21.43

düspepsia / 8.40 / 8.41 / 8.45 / 8.61

düspnoe / vt. hingeldus

düspraksia / 34.24

düstüümia / 35.38

düsuuria / 32.32

dystonia neurocirculatoria / vt.

neurotsirkulatoorne düstoonia

E. coli / 8.16 / 32.32

early repolarization / 19.04

ebameeldiv lõhn suust / 7.12

ebaregulaarne menses / 25.01 / 25.23 / 25.34 /

25.65 / 27.13 / 34.22

ebaselge palavik / 2.10 / 2.13 / 2.15 / 2.50 / 2.72 /

2.73 / 2.79 / 2.80 / 2.93 / 31.10 / 31.59

ebastabiilne stenokardia / 4.54 / 4.55 / 4.56

Ebola palavik / 2.88

EBV / vt. Epstein-Barri viirus

ecstasy / 40.18

eczema allergicum / vt. allergiline ekseem

eczema nummulare / 13.13 / 13.74

eczema seborrhoica / 13.72

EEG / 33.31

eesasetsus / 26.16 / 26.21

eesmine tamponaad / 38.50

eesnaha põletik / 11.83 / 28.61

eesnahk / 11.83 / 28.61

eesnääre / 11.10 / 11.18 / 11.46 / 11.64 / 11.65 /

11.66 / 11.67 / 16.15 / 42.31

eesnäärme hüperplaasia / 42.30 / 42.31

eesnäärme liigkasv / vt. eesnäärme hüperplaasia

eesnäärme suurenemine / 10.02 / 10.04 / 10.52 /

11.10 / 11.12 / 11.13 / 11.46 / 11.66

eesnäärme transuretaalne resektsioon / 11.46

1065

eesnäärme valu / 11.65

eesnäärmepõletik / 11.61 / 11.64 / 11.65

eesnäärmevähk / 10.04 / 11.12 / 11.61 / 11.66 /

11.67 / 16.15 / 16.90

EHEC / 8.16

E-hepatiit / 9.25

ehhinokokk / 2.66

ehitusviga / 28.61

Ehlersi-Danlosi sündroom / 15.19

EKG / 4.01 / 4.02 / 4.03 / 4.04 / 4.05 / 4.36 / 4.47

/ 4.51 / 4.52 / 4.60 / 4.61 / 4.78 / 18.87 / 19.04

/ 24.20 / 24.30 / 32.61

EKG-monitooring / 4.04

eksanteem / 14.10 / 31.57 / 31.59

ekseem / 13.10 / 13.11 / 13.12 / 13.13 / 13.15 /

13.16 / 13.70 / 13.74 / 13.80

ekskoriatsioon / 33.22

eksostoos / 20.69 / 38.26

eksponeerimine (kahjustavale tegurile) / 6.43

ekstraduraalne hematoom / 18.62

ekstrapüramidaalsümptomid / 40.06

ekstrasüstoolia / 4.10 / 4.20 / 4.34 / 4.35 / 4.60

eksudaat / 6.48

ektodermaalne düsplaasia / 7.50

ektoopiline hammas / 7.50

ektoopilise ACTH sündroom / 24.53

ektroopium / 37.32

elastne side / 5.21

elavhõbe / 7.11 / 32.13

elekterravi / 20.01

elektriline kardioversioon / 4.27 / 4.28 / 4.29

elektriline telg / 4.01 / 32.61

elektrilöök / 18.84

elektriravi / 11.14

elektritrauma / 18.84

elektrivool / 18.84

elektroforees / 15.31

elektrokoagulatsioon / 12.20 / 13.56

elektrolüüdihäire / 24.21 / 24.25 / 24.30 / 24.31 /

24.32 / 24.33 / 35.36

elundi siirdamine / 10.30

elundite siirded / 2.67

elustamine / 4.27 / 17.10 / 17.20 / 18.84 / 18.85 /

18.87 / 26.19 / 36.39 / 40.05

email / 6.75

emaka allavaje / 25.69

emaka anomaalia / 26.14

emaka kontraktsioon / 26.10

emaka verejooks / 25.01 / 25.12 / 25.23 / 25.34 /

25.65 / 26.12 / 26.13 / 27.14

emakakael / 12.20 / 25.23 / 26.16

emakakaela düsplaasia / 12.20 / 25.01 / 25.34

emakakaela põletik / 12.10 / 12.22 / 20.90 / 25.12

emakakaelavähk / 12.20 / 16.15 / 25.01 / 25.23 /

25.34


AINEREGISTER

emakakeha vähk / 25.34

emakamanused / 25.12

emakas / 25.23 / 25.69

emakasuue / 26.16

emakavähk / 25.01 / 25.23 / 25.34 / 25.65

emakaväline rasedus / 8.33 / 25.12 / 26.12 / 27.14

/ 32.03 / 42.30

embolektoomia / 5.12

embolia / 4.11 / 4.62 / 5.12 / 5.17 / 5.30 / 20.87 /

36.11 / 37.22 / 37.22 / 42.10

embrüo / 26.20 / 26.21

EMED / vt. eriti madala energiasisaldusega dieet

/ 24.11

emesis gravidarum / 8.13 / 26.10

emfüseem / vt. kopsuemfüseem

ENA-antikehad / 21.42

enalapriil / 4.45 / 4.67 / 10.12 / 23.41 / 23.51 /

24.31 / 24.32 / 24.92

enanteem / 31.56

endeemiline tähniline tüüfus / 2.88 / 2.90

endocarditis lenta / 4.80

endogeenne nohu / 38.42

endokardiidi profülaktika / 4.66 / 4.72 / 4.79 /

28.20

endokardiit / 2.10 / 2.75 / 4.66 / 4.72 / 4.79 / 4.80

/ 28.20 / 40.18

endolümf / 38.18

endomeetrium / 25.65

endomeetriumi hüperplaasia / 25.34

endomeetriumi preparaat / 25.01

endometriit / 12.10 / 25.12 / 25.51

endometrioom / 25.65

endometrioos / 25.12 / 25.40 / 25.65 / 26.50 /

26.51

endomüüsi antikehad / 8.61

endoprotees / 20.29

endoskoopia / 8.14 / 8.18 / 8.21 / 8.40 / 8.42 /

8.44 / 8.45 / 8.46 / 8.5 / 8.68 / 8.73 / 32.14

endoskoopiline retrograadne

kolangiopankreatograafia / 9.20

endoskoopiline ühendusveenide sulgemine / 5.35

enesekaitse / 35.72

enesetapp / 34.18 / 34.20 / 34.56 / 34.58 / 35.10 /

35.20 / 35.22 / 35.26 / 35.34 / 35.91 / 40.06 /

41.02

enesetapukatse / 34.52 / 34.56 / 35.20 / 35.32

enesetapurisk / 34.20 / 34.58 / 35.20 / 35.34

enkondroom / 20.69

enkoprees / 32.12 / 34.17 / 41.34

enneaegne laps / 29.10

enneaegne puberteet / 32.52 / 32.55

enneaegne sünnitus / 21.41

ennetamine / 8.18 / 8.72

ennetav ravi / 2.91 / 2.94

ennnasthävitav käitumine / 34.10 / 34.20 / 34.41 /

1066

34.56 / 34.58 / 35.10 / 35.20 / 35.22 / 35.26 /

35.34 / 35.96 / 40.06 / 41.02

enoksasiin / 10.51

enolaas / 9.13

Entamoeba histolytica / 8.16 / 9.27

enteroartriit / 2.68 / 2.79 / 21.30 / 21.32 / 21.54 /

21.95 / 21.96 / 33.01 / 33.04 / 33.09

enterobaas / 2.60

enterokokk / 32.32

enterotoksigeenne E. coli / 8.16

enterotseele / 25.69

enteroviirusinfektsioon / 31.31 / 31.49

entesiit / 21.54

entesopaatia / 21.54

entroopium / 37.32

entsefaliit / 2.86 / 2.90 / 2.93

entsefalopaatia / 4.40

enurees / 32.30 / 32.32 / 34.18 / 34.41

enureesialarm / 32.30

eosinofiilia / 2.61 / 2.62 / 2.64 / 2.66 / 6.30 /

14.05 / 15.14 / 21.45 / 21.79 / 21.81 / 38.41 /

38.42 / 38.43 / 38.46 / 38.48

eosinofiilne fastsiit / 15.14

eosinofiilne infiltraat / 6.73

eosinofiilne pneumoonia / 6.71 / 6.73

epideemia / 2.25 / 2.28 / 2.35 / 2.72 / 2.85 / 2.95 /

2.96 / 3.10 / 8.06 / 8.15

epideemiline nefropaatia / 2.10 / 2.15 / 2.80 /

15.18 / 37.25

epidemioloogia/ 4.40 / 16.15 / 31.90 / 33.04 /

36.20 / 36.40

epidermoidvähk / 13.67

epidermolysis bullosa / 7.21

epididümiit / 11.70

epiduraalhematoom / 18.62

epifüsiolüüs / 33.11

epiglotiit / vt. kõripealse põletik

epikutaantest / 32.73

epilepsia / 3.10 / 4.10 / 18.60 / 24.20 / 24.39 /

24.53 / 26.10 / 26.17 / 27.19 / 33.30 / 33.31 /

33.32 / 34.60 / 36.05 / 36.20 / 36.40 / 36.43 /

36.44 / 36.45 / 36.46 / 36.51 / 36.54 / 36.89 /

43.16 / 43.18 / 43.24

epilepsiaravim / 24.53 / 36.45

e-pillid / 4.41 / 4.44 / 4.48 / 9.05 / 24.53 / 27.10 /

27.12 / 27.13 / 27.18 / 27.19 / 40.21

episkleriit / 8.68 / 37.74

epistaksis / vt. ninaverejooks

epoksiidvaigud / 6.33

Epsteini-Barri viirus / 7.22 / 2.10 / 2.20 / 2.22 /

2.30 / 2.50

ERCP / vt. endoskoopiline retrograadne

kolangiopankreatograafia

erektsioon / 11.56 / 11.65 / 11.80 / 24.92

ergomeetria / 4.06


ergonoomika / 37.90

eriprillid / 37.90

eristamine / 2.25

eriti madala energiasisaldusega dieet / 24.11

eritis rinnast / 25.31

eritusurograafia / 11.40

erosio corneae / vt. sarvkesta haavand

erosioon / 7.51 / 8.18 / 8.45 / 37.41

erüsiipel / vt. roos

erüsipeloid / vt. sigade punataud

erütrasm / 13.12

erütromütsiin / 2.26 / 2.71 / 2.73 / 6.40 / 13.75 /

21.86 / 31.84

erütropoetiin / 10.12 / 10.20 / 15.15 / 15.23 /

15.33 / 16.55 / 19.10 / 19.30

erütrotsütoos / 6.90 / 15.10 / 15.15 / 15.28 / 21.56

/ 24.53 / 36.10 / 36.11 / 36.34

erütrotsüütide mass / 15.28

erütrotsüütide ülekanne e. transfusioon / 8.21 /

15.50 / 15.51

erythema chronicum migrans / 2.10 / 2.73

erythema fixum / 13.45 / 14.10

erythema induratum / 13.13

erythema infectiosum / 21.32 / 31.12 / 31.58

erythema marginatum / 21.38

erythema multiforme / 7.21 / 7.24 / 13.45 / 37.09

erythema nodosum / vt. sõlmjas erüteem

erythroplasia Queyrat / 11.83

Escherichia coli / vt. E. coli

esimese astme atrioventrikulaarne blokaad / 4.01

esmaabi / 2.15 / 6.32 / 6.60 / 6.85 / 6.93 / 7.53 /

7.54 / 7.55 / 13.32 / 14.61 / 17.10 / 17.20 /

17.50 / 18.10 / 18.12 / 18.64 / 18.83 / 18.87 /

31.48 / 31.76 / 32.14 / 33.30 / 33.31 / 35.90

esmane uuring / 27.10

esmolool / 4.68

esotroopia / 37.19 / 37.63

essentsiaalne trombotsüteemia / 15.28 / 15.29

Estesi LVH-kriteeriumid / 4.47

estramustiin / 11.67

ESWL / 11.40

etambutool / 6.45 / 10.10

etanool / 40.07

etidronaat / 20.66

etinüülöstradiool / 27.13 / 27.18

etüleenglükool / 10.04 / 10.10 / 40.07

eufooria / 6.07 / 20.03 / 34.56 / 36.38 / 36.98

euforiseeriv analgeetikum / 16.90

eunuhh / 24.91

Evansi operatsioon / 18.36

Ewingi sarkoom / 16.30

E-vitamiin / 9.13

exanthema subitum / 31.10 / 31.12 / 31.59

FAB-klassifikatsioon / 15.33

faeces / vt. väljaheide

1067

familiaalne hüperkolesteroleemia / 24.80 / 32.50

famotidiin / 8.41

famtsükloviir / 2.45

Fanconi sündroom / 10.06 / 32.40

“farmerikops” vt. hallitustolmkops

farüngiit / 2.20 / 2.22 / 2.50 / 2.67 / 2.80 / 14.60

farüngiit / vt. neelupõletik

fascitis plantaris / vt. plantaarfastsiit

fastsia / 20.53

fastsiit / 2.27 / 21.95

fastsiotoomia / 20.82

fatsiaalisparees / 2.73

febris e causa ignota / vt. ebaselge palavik

felodipiin / 4.45 / 23.51

femoraaalpulss / 28.11

fenatsetiin / 15.24

fenemaal / 33.30

fenestratsioon / 4.57

fenfluramiin / 4.90

fenool / 7.53 / 13.96 / 31.92

fenoterool / 6.31

fentiasiin / 9.05

fenütoiin / 10.10 / 14.10 / 15.24 / 24.20 / 24.39 /

24.53 / 24.90 / 33.30 / 39.91

feokromotsütoom / 4.42 / 4.48 / 24.54

ferritiin / 15.22 / 24.70

FEV% / 6.02

FEV1 / 6.02

fibraat / 24.87

fibromüalgia / 20.21

fibroos / 21.84

fibroseeriv alveoliit / 6.06 / 6.71 / 15.09

fibrosiit / 20.21

filariaas / 2.28 / 2.89

fimoos / 28.61

finasteriid / 11.66

finger tip dermatitis / 13.10

Finkelsteini test / 20.48

fissura ani / vt. anaalfissuur

fistul / 8.80 / 8.85

fistulae laesione periapicali / 7.51

flatulents / vt. meteorism

flebiit / 5.15 / 25.33

flebograafia / 5.28

flekaiin / 4.22 / 4.29 / 35.44

flukonasool / 13.20 / 21.86

fluoksetiin / 35.44

fluor / 6.85 / 7.10 / 7.30 / 7.50 / 38.20 / 40.06

fluorokinoloon / 2.28 / 6.57

fluoroos / 7.50

fluoruratsiil / 15.24

flutamiid / 11.67

flutikasoon / 6.31

fluvastatiin / 21.86

fluvoksamiin / 35.44


AINEREGISTER

folaat / 15.11 / 15.24 / 15.30

folliikul / 25.65

follikulaarne kilpnäärme kartsinoom / 24.44

follikulaartsüst / 25.34

follikuliit / 13.20 / 13.52

foobia / 34.14 / 34.30 / 35.26 / 35.80 / 35.82

foolhape / 7.21 / 21.84

foolhappepuudus / 8.61 / 15.20 / 15.22 / 15.24 /

15.30

foot-and-mouth-disease / vt. suu-ja sõratõbi

formaldehüüd / 6.11 / 6.33 / 6.85

formoterool / 6.31

fosfaat / 10.12

fosfolipiidsündroom / 21.41

fosfomütsiin / 10.51

fosforipuudus / 32.57

Fournier’i gangreen / 2.27

fractura radii in loco typico / 21.70

Freibergi tõbi / 20.84

Friedewaldi valem / 24.83

Friedriechi ataksia / 4.51

Frohse sündroom / 20.47

frozen shoulder / vt. külmunud õlg

fruktoos / 8.30

FTA-ligament. ligamentum talofibulare anterior /

18.36 / 33.25

FTP-ligament. ligamentum talofibulare posterior /

18.36

fundoplikatsioon / 8.10

funktsionaalne kahin / 4.65 / 28.11 / 28.20

funktsionaalsed häired / 8.30

furosemiid / 4.45 / 4.67 / 10.15 / 20.82 / 24.30 /

39.91

furunkul / vt. paise

fusidiin / 13.54

fusidiinhape / 37.70

FVC / 6.02

füsioloogiline kahin / 4.65 / 28.11 / 28.20

füsioloogiline stimulatsioon / 4.78

füsioteraapia / 18.31 / 20.01 / 20.02 / 20.25 /

20.90 / 20.99 / 21.70

füüsikaline ravi / 20.01 / 20.02

füüsiline koormus / 4.44 / 8.25 / 19.80 / 19.86 /

20.65 / 23.21 / 23.34 / 24.11

gaas / 6.85

gaasgangreen / 2.77

gaasivaevused / 8.30 / 8.61 / 8.62

galaktorröa / 24.75 / 25.31

galopp / 4.73

galvanisatsioon / 20.01

galvaniseerimine / 8.84

gammaglobuliin / 2.90 / 9.25 / 31.43 / 31.56

gamma-GT / 9.21 / 15.16

ganglion / 20.51 / 21.95

ganglion carpi / 20.51 / 21.95

1068

ganglion stellatumi blokaad / 21.70

gangreen / 5.12 / 5.17 / 20.87

Gardnerella vaginalis / 25.50 / 27.14

Gardneri tsüst / 25.34

gastriit / 8.40 / 8.45 / 15.24 / 32.05

gastrinoom / 9.13 / 9.14

gastroenteriit / 2.68 / 2.69 / 2.79 / 8.13 / 8.15 /

8.16 / 32.10

gastrointestinaalne verejooks / 8.18 / 8.21

gastroskoopia / 8.21 / 8.29 / 8.40 / 8.42 / 8.45 /

8.61

gastroösofageaalne refluks / 7.51 / 8.05 / 8.10 /

28.30 / 32.32

G-CSF / 15.13

gemfibrosiil / 18.89 / 24.87

genitaalherpes / 12.22

gentamütsiin / 21.86

GER / vt. gastroösofageaalne refluks

gestalt-teraapia / 35.26

gestatsiooni iga / 26.21

GGT / vt. gamma-GT

gHbA1 / 23.33

Giardia lamblia / 2.68 / 2.91

giardiaas / 2.68 / 2.91 / 2.95 / 8.16 / 8.17

Gilberti tõbi / 9.20 / 9.22

gingiviit / 7.12 / 7.40 / 7.52 / 7.54 / 7.57

gingiviit / vt. igemepõletik

GI-verejooks / vt. gastrointestinaalne verejooks

glaukoom / 6.70 / 8.11 / 37.08 / 37.19 / 37.23 /

37.45

gliadiini antikehad / 8.61

gliadiiniantikehad / 32.40

glibenklamiid / 23.35 / 23.36 / 24.15

glipitsiid / 23.35

globus-sündroom / 38.83

globus-sündroom / vt. tükitunne kurgus

glomerulonefriit / 2.79 / 10.02 / 10.06 / 10.15 /

10.20 / 10.22 / 10.30 / 10.55 / 11.18 / 13.54 /

21.45

glossiit / vt. keelepõletik

glossitis rhombica mediana / 7.28

glutamaat / 14.30

glutamüültransferaas / 40.10

gluteen / 8.61 / 13.42

gluteenenteropaatia / vt. tsöliaakia

glükagonoom / 9.14

glükokortikoid / vt. steroid

glükokortikoidid / vt. kortikosteroidid

glükoosikoormus / 23.30 / 23.31 / 24.75 / 26.10 /

26.11

glükopürrolaat / 16.92

glükosuuria / 2.80 / 32.51

GM/CSF / 15.13 / 16.55

GnRH / 25.12

gonaadide düskineesia / 25.20


gonokokk / 2.22 / 2.23 / 2.90 / 11.70 / 12.11 /

21.32 / 21.54 / 37.70

gonorröa / 21.32

gonorröa / vt. tripper

G-penitsilliin / 6.40

Grami järgi värvimine / 2.41 / 21.96

grand mal / 21.41 / 33.30 / 33.32

granisetroon / 16.55

granuloma annulare / 13.95

granuloma inguinale / 2.96 / 12.13

granulomatoos / 2.10

granuloom / 6.70 / 8.68 / 13.95

granulotsütopeenia / 2.10 / 2.13 / 2.45 / 15.11 /

15.13 / 15.33 / 24.43 / 31.15

granulotsüütide antikehad / 15.13

gripp / 2.20 / 2.35 / 3.10 / 6.47 / 15.12

griseofulviin / 13.20

guanetidiinblokaad / 21.70

guarkum / 23.35

guarkum. guarkummi / 23.35 / 24.87

Guyoni kanal / 20.50

günekoloogiline alakõhuvalu / 25.12

günekoloogiline song / 25.69

günekomastia / 8.18 / 9.20 / 9.23 / 9.27 / 11.67 /

24.91 / 24.92 / 24.93 / 26.51 / 32.55

H 2 -blokaator / 2.91 / 8.41

haamersõrm / 18.21

haav / 2.27 / 2.71 / 2.77 / 2.86 / 5.12 / 5.17 / 5.21

/ 5.25 / 7.21 / 7.24 / 7.26 / 7.29 / 8.82 / 12.12 /

12.13 / 13.14 / 18.82 / 18.83 / 23.44 / 29.20 /

31.30 / 33.20 / 33.21 / 33.22 / 37.34 / 37.41 /

37.42 / 38.28

haava õmblus / 33.20 / 33.21

haavainfektsioon / 2.77

haavaliim / 33.20

haavand / 8.10 / 8.18 / 8.21 / 8.29 / 8.33 / 8.40 /

8.41 / 8.42 / 9.11 / 9.13 / 15.21 / 37.34 /

37.41 / 37.42

haavandi verejooks / 8.21

haavandiline koliit / 2.10 / 7.21 / 7.24 / 8.17 /

8.19 / 8.20 / 8.44 / 8.68 / 8.74 / 9.27 / 9.40 /

15.09 / 15.17 / 32.40

habituaalne abort / vt. habituaalsed heidendid

habituaalsed heidendid / 2.70 / 21.41 / 26.10 /

26.11 / 26.13 / 26.14

Haemophilus ducrei / 12.13

Haemophilus influenzae / 3.10 / 6.47 / 31.48 /

31.80 / 31.84

“haige siinuse”sündroom / vt. Sick-sinussündroom

haige transport / 4.53 / 18.10

haiglainfektsioon / 6.40

haiglavälised teenused / 22.18

haigushoog / 33.32

haigutamine / 34.16

1069

haistmine / 38.40

haistmishäired / 38.40

halb enesetunne / 6.45 / 21.81

hallitusseentest põhjustatud kahjustus / 6.33 /

6.72

hallitustolmkops / 2.10 / 6.72

hallutsinatsioonid / 22.12 / 22.14 / 34.56 / 35.12 /

35.50 / 35.56 / 35.60 / 35.94 / 36.20 / 36.53 /

36.76 / 36.89 / 40.06 / 40.10

hallux valgus / 20.84 / 20.86

haloperidool / 8.13 / 16.92 / 22.12 / 22.13 / 22.14

/ 34.16 / 34.30 / 35.18 / 35.36 / 35.50 / 35.72 /

40.06

halvatus / 33.29 / 37.33

hamba luksatsioon / 7.55

hamba tuimestus / 7.53

hamba väljatõmbamine / 7.30 / 7.53

hambaemail / 7.50 / 7.51

hambaemaili hüpoplaasia / 7.50

hambajuure murd / 7.55

hambakaaries / 7.12 / 7.51 / 7.53

hambakivi / 7.52

hambakrooni murd / 7.55

hambapasta / 7.53

hambaprotees / 7.21 / 7.26 / 7.29 / 7.31 / 7.41

hambaravi / 7.30 / 7.31 / 7.57

hambatrauma / 7.55

hambavalu / 7.30 / 7.53

hambumus / 7.40 / 7.41

Hammani sümptom / 6.65

hammas / 7.26 / 7.30 / 7.40 / 7.54 / 7.57

hammaste areng / 7.51

hammaste klamber / 7.30 / 7.31 / 7.50

hammaste kulumine / 7.51

hammaste pesemine / 7.52

hammaste puudumine / 7.26

hammaste värvumine / 7.50

hammustus / 2.86 / 2.93 / 13.15 / 13.32 / 18.82 /

33.22 / 33.28

hammustushaav / 2.86 / 18.82 / 33.22

Hand-mouth-footh-disease / vt. vesikulaarne

stomatiit

HANE / vt. hereditaarne angioneurootiline ödeem

hape / 32.14

hapnik / 6.93 / 6.95 / 15.15 / 17.49 / 17.50

hapnikravi / 6.57 / 6.95

hapnikugeneraator / 6.95

hapnikuküllastus / 17.50

happeanhüdriid / 6.33

haptoglobiin / 9.22

harilik tüügas / 12.20 / 13.56 / 13.57

Hashimoto türeoidiit / 24.39 / 24.40 / 24.42 /

42.30

hattude atroofia / 8.45 / 8.61 / 8.74

haukuv köha / 31.68


AINEREGISTER

Hb Helsinki / 15.15

Hb Linköping / 15.15

HbA1 / 23.33

HbA1c / 23.33

HBs/Ag / 9.25

HCG / 24.93 / 26.12

HDL-kolesterool/ 4.45 / 4.46 / 23.34 / 23.50 /

23.55 / 24.80 / 24.83 / 24.87 / 32.50

healoomuline asendipeapööritus / 38.35

heidend / 2.70 / 21.41 / 25.12 / 26.13 / 26.14 /

26.20 / 27.21 / 31.57

Heimlichi võte / 6.65 / 6.80

heinanohu / 14.05

heksitsiid / 13.30 / 13.31

Helicobacter pylori / 8.40 / 8.41 / 8.45

helikobakter / 32.05

Helleri operatsioon / 8.10

Helleri sündroom / 34.28

helmintiaasid / 2.89

hemangioom / 28.61 / 32.41 / 38.51

hematemees / vt. veriokse

hematokrit / 8.18 / 15.16

hematoom / 8.80 / 15.19 / 18.28 / 18.36 / 18.61 /

18.80 / 32.41 / 36.33 / 38.28

hematopoeetiline faktor / 15.13

hematospermia / 11.61

hematuuria / 2.80 / 2.93 / 8.04 / 15.18 / 15.19 /

15.37 / 21.32 / 21.41 / 21.45 / 32.40 / 32.41 /

33.04 / 33.05

hemiarginaat / 15.33

hemiblokaad / 4.52

hemodünaamika / 4.11

hemofiilia / 6.12 / 7.57 / 15.19 / 15.37 / 15.38

hemofiilia A / 15.38

hemofiilia B / 15.38

hemoglobiin / 2.80 / 8.18 / 15.15 / 15.16 / 15.20 /

15.21 / 15.22

hemoglobinopaatia / 32.40

hemokromatoos / 21.58 / 24.70

hemolüüs / 9.20 / 15.10 / 15.18 / 15.20 / 15.25 /

15.51 / 32.40 / 33.28

hemolüütiline aneemia / 15.25 / 21.81

hemolüütiline ikterus / 9.20

hemorraagia / 6.12

hemorraagiline koliit / 8.14

hemorroidaalvaariks / 8.19 / 8.44 / 8.80 / 8.81 /

8.82 / 8.83 / 8.84 / 8.85 / 15.21

hemorroidaalvaariksite inkartseratsioon / 8.80

hemosideroos / 24.70

Henochi-Schönleini purpur / 21.45 / 32.03 / 33.01

/ 33.04 / 33.07

Henoch-Schönleini purpur / 8.33 / 15.19 / 31.12

hepariin / 4.53 / 4.60 / 5.28 / 5.29 / 20.47 / 20.83

/ 26.10 / 36.31

hepatiit / 2.10 / 2.61 / 2.79 / 2.91 / 2.93 / 7.24 /

1070

8.15 / 8.68 / 9.05 / 9.20 / 9.21 / 9.25 / 9.27 /

15.09 / 15.12 / 15.13 / 15.38 / 21.79 / 21.81 /

21.83 / 21.85 / 31.01

hepatiit A / 2.90 / 2.91 / 2.95 / 3.10 / 8.15 / 9.25 /

9.27

hepatiit B / vt. B-hepatiit

hepatiit C / 9.25 / 9.27 / 15.09

hepatomegaalia / 15.26 / 32.41

hepatoom / 9.20

hepatopaatia / 9.20 / 9.21

hereditaarne angioneurootiline ödeem / 14.60 /

14.61

herilase nõelamine / 13.32 / 14.61 / 14.70

hermafrodiit / 24.91

hernia / vt. song

hernia hiati oesophagi / 8.10 / 8.45

hernia ventralis / vt. armisong

heroiin / 40.18

herpangiin / 7.22 / 31.31

herpes / 2.13 / 2.45 / 7.22 / 7.24 / 7.30 / 12.22 /

31.31 / 31.49

herpes genitalis / vt. genitaalherpes

Herpes simplex / 2.45 / 7.22 / 7.24 / 7.30 / 31.31 /

31.49 / 37.41 / 37.70

Herpes zoster / 2.13 / 2.45 / 7.22 / 7.24 / 13.55 /

15.12 / 15.26 / 31.15 / 31.54

herpesentsefaliit / 31.49

herpetiformne dermatiit / 8.61 / 13.42 / 15.14 /

39.96

Hib / 2.14 / 3.10

high voltage / 4.47

higistamine / 15.27 / 21.70

higiurtikaaria / 13.11 / 13.45

hilist tüüpi hemolüütiline reaktsioon / 15.51

hingamisaparatuur / 31.69 / 31.70

hingamiskahin / 6.60 / 31.82

hingamispuudulikkus / 6.20

hingamisravi seadmed / 6.97

hingamisseiskus / 28.70

hingamisteede põletus / 18.83

hingeldus / 6.06 / 6.07 / 6.20 / 6.30 / 6.31 / 6.32 /

6.41 / 6.57 / 6.60 / 6.65 / 6.70 / 6.71 / 6.72 /

6.80 / 6.85 / 6.90 / 6.95

hingeline esmaabi / 35.90 / 35.91

hingematmine / 31.68 / 31.69 / 31.70 / 31.80

hingetoru punktsioon / 31.80

hingetoru põletik / 31.76

Hirschbergi test / 28.15

Hirschsprungi tõbi / 8.25 / 32.12

hirsutism / 24.53 / 24.90 / 40.25

histiotsütoos X / 32.80

histoplasmoos / 2.93

HIV / 6.44 / 6.45 / 6.46

HIV-infektsioon / 2.10 / 2.13 / 2.22 / 2.45 / 2.50 /

2.69 / 2.90 / 2.97 / 2.99 / 8.15 / 8.17


HLA-B27 / 21.30 / 21.32 / 21.36 / 21.37 / 21.54 /

33.10

HNPCC / vt. pärilik mittepolüpoosne

jämesoolevähk

Hodgkini tõbi / 2.10 / 31.15

holding-teraapia / 34.28

hommikune jäikus / 21.34

hooletusse jätmine / 34.40

hormonaalne kontratseptsioon / 27.13 / 27.19

hormoonravi / 19.10 / 20.65 / 25.33 / 25.61

hormoonspiraal / 27.10 / 27.12 / 27.13 / 27.14

Howell-Jolly-kehakesed / 15.10

HPV / 12.20 / 13.56

huuleherpes / 2.45 / 7.21 / 7.22 / 7.24 / 7.30

huule-suulaelõhe / 7.31 / 7.40 / 7.50 / 7.57

hõbenitraat / 5.21 / 13.90 / 38.50

hällisurm / 33.50

hämaruses nägemine / 37.01

hääle kähedus / 38.77 / 38.82

häälehäire / 28.16

häälepaelad / 38.80

häälepaelte parees / 38.80

hüaluroonhape / 20.25

hüdrartroos / 21.31 / 21.96

hüdrokloortiasiid / 4.45 / 39.91

hüdrokolloidgeel / 5.21

hüdrokortisoon / 6.32 / 24.52 / 32.80 / 33.28 /

39.40

hüdroksitsiin / 13.15 / 13.45 / 16.92 / 31.54

hüdroksüklorokiin / 21.37 / 21.83

hüdroksüsiin / 32.74

hüdroksüuurea / 13.80 / 15.24 / 15.28 / 15.29

hüdronefroos / 11.18 / 32.05 / 32.32 / 42.30

hüdrops / 21.31 / 21.96

hüdrotseefalus / 28.70

hüdrotseele / 11.71 / 28.61

hüperaktiivsus / 33.35 / 34.24

hüperaldosteronism / 4.48 / 24.30 / 24.34

hüperbilirubineemia / 9.14/ / 9.11 / 9.12 / 9.20 /

9.21 / 9.22 / 9.23 / 9.25 / 9.27 / 9.29 / 9.30 /

9.40

hüpereosinonofiilne sündroom / 15.14

hüperesteesia / 21.70

hüperfosfateemia / 10.12

hüperglükeemia / 19.80 / 23.13 / 23.14 / 23.20 /

23.30 / 23.32 / 23.33 / 23.34 / 23.35 / 23.36 /

23.37 / 23.40 / 23.43 / 23.44 / 23.50 / 23.51 /

23.60 / 32.51

hüperkaleemia / 10.10 / 18.85 / 24.30 / 24.31 /

24.52

hüperkaltseemia / 6.70 / 8.29 / 10.04 / 11.40 /

11.67 / 15.31 / 24.21 / 24.52

hüperkaltsiuuria / 11.40

hüperkapnia / 6.20 / 6.32 / 17.49

hüperkeratoos / 13.10

1071

hüperkolesteroleemia / 15.09 / 24.80 / 24.81 /

24.82 / 24.83 / 24.85 / 24.86 / 24.87 / 32.50 /

43.30

hüperkortisolism / 24.53

hüperlipideemia / 23.36 / 23.50 / 23.55 / 24.80 /

24.81 / 24.82 / 24.83 / 24.85 / 24.86 / 24.87 /

32.50

hüperlipoproteineemia III tüüp / 24.80

hüpernatreemia / 18.85 / 23.13 / 24.33 / 32.10

hüpernefroom / 2.10 / 11.68 / 19.09

hüperoksaluuria / 11.40

hüperoopia / 37.45 / 37.63

hüperosmolaarne kooma / 23.14

hüperparatüreoos / 4.48 / 9.05 / 10.12 / 11.40 /

20.65 / 20.66 / 20.67 / 21.58 / 24.20 / 24.21 /

35.40 / 36.23 / 36.83

hüperprolaktineemia / 24.75 / 24.91 / 24.93 /

25.20 / 26.50 / 26.51

hüpersedimentatsioon / 21.43 / 21.60

hüpersedimentatsioon / vt. settereaktsiooni

kiirenemine

hüpersplenism / 2.67 / 2.72 / 15.13

hüperstimulatsiooni sündroom / 25.12

hüpertensiivne kriis / 24.54

hüpertensioon / 4.40 / 4.41 / 4.42 / 4.43 / 4.46 /

4.48 / 23.51 / 23.55 / 26.10 / 26.11 / 32.62

hüpertoonia / vt. kõrgenenud vererõhk

hüpertriglütserideemia / 23.36 / 23.50 / 23.55 /

23.60 / 24.80 / 24.81 / 24.82 / 24.83 / 24.85 /

24.86 / 24.87 / 32.50 / 43.30

hüpertroofiline kardiomüopaatia / 4.34 / 4.51 /

4.74

hüpertroofiline osteoartropaatia / 21.32

hüpertüreoos / 2.10 / 4.14 / 4.28 / 4.30 / 4.73 /

22.14 / 24.39 / 24.41 / 24.43 / 26.10 / 26.11 /

26.17 / 32.52 / 34.14 / 36.75 / 817

hüperurikeemia / 11.40 / 15.12 / 15.27 / 15.28 /

15.30 / 21.30 / 21.32 / 21.56 / 21.57 / 21.58 /

21.95 / 21.96

hüperventilatsioon / 4.50 / 4.51 / 6.06 / 6.07 /

17.49 / 35.84

hüperventilatsioonisündroom / 6.07 / 35.84

hüperviskositeet / 15.28 / 15.31 / 15.32

hüpoalbumineemia / 10.15

hüpofosfateemia / 22.14 / 32.57

hüpofüüsi / vt. ajuripats

hüpofüüsi kasvaja / 24.53 / 24.75 / 25.20 / 36.89

hüpoglükeemia / 4.09 / 9.12 / 9.13 / 18.85 / 18.87

/ 19.80 / 22.13 / 23.12 / 23.20 / 23.35 / 23.42 /

24.15 / 24.31 / 24.52 / 32.52 / 36.23 / 40.05

hüpogonadism / 24.91 / 24.93 / 26.50 / 32.55 /

33.40 / 43.24

hüpokaleemia / 2.80 / 4.35 / 24.25 / 24.30 / 24.34

hüpokaltseemia / 2.80 / 8.29 / 9.13 / 10.12 / 24.20

/ 24.25 / 24.96 / 32.57 / 36.23


AINEREGISTER

hüpokortisolism / 24.52 / 24.75

hüpokseemia / 4.91 / 6.20 / 6.41 / 6.71 / 6.90 /

6.95 / 17.49 / 17.50

hüpoksia / 4.91 / 6.32 / 6.93 / 17.50 / 31.15

hüpolaktaasia / 32.05

hüpomagneseemia / 4.45 / 24.20 / 24.25 / 36.11

hüpomenorröa / 25.23

hüponatreemia / 4.45 / 4.67 / 9.90 / 20.80 / 24.25

/ 24.32 / 24.52 / 24.75 / 31.48 / 33.31 / 36.10 /

36.43 / 36.89

hüpoparatüreoos / 24.20 / 24.43 / 24.96 / 32.57 /

36.20 / 36.23 / 43.24

hüpopituitarism / 15.16 / 24.44 / 24.52 / 24.75 /

24.80 / 32.52 / 38.40 / 43.24

hüpoproteineemia / 10.15 / 32.40

hüposalivatsioon / 7.10

hüposensibilisatsioon / 13.32 / 14.61 / 14.70 /

38.47

hüposmia / 38.40

hüpotalamus / 24.10 / 24.11

hüpotermia / 4.32 / 15.18 / 17.20 / 18.87 / 18.88 /

32.51 / 36.39 / 36.89 / 40.06 / 43.18

hüpotoonia / 2.15 / 2.27 / 4.07 / 4.61 / 10.10 /

24.52 / 28.10 / 28.14 / 36.11 / 36.13

hüpotsitratuuria / 11.40

hüpotüreoos / 4.32 / 15.16 / 19.86 / 22.14 / 23.20

/ 24.39 / 24.41 / 24.42 / 24.44 / 24.85 / 26.10 /

26.11 / 26.17 / 32.52 / 33. / 33.34 / 35.36 /

35.40 / 36.20 / 36.23 / 36.75 / 43.24 / 43.30

hüpoventilatsioon / 6.20 / 17.49 / 17.50

hüpovoleemia / 4.55 / 4.60 / 4.68 / 10.10 / 24.32 /

33.27

hüpovoleemiline šokk / 18.10

hüppaja põlv / 20.73

hüppeliiges / 18.30 / 18.36 / 18.37 / 20.25 / 20.84

/ 21.31 / 21.32 / 21.35 / 21.58 / 21.96 / 33.01 /

33.04 / 33.06

hüppeliigese murd / 18.37

hüppeliigese nikastus / 18.36

hüpsarütmia / 33.32

hüsterektoomia / 25.61

hüübimisfaktor / 15.37 / 15.38

hüübimisfaktor IX / 15.38

hüübimisfaktor V mutatsioon / 5.27

hüübimisfaktor VIII / 15.38

hüübimishäire / 15.18 / 15.19 / 15.37 / 15.38

hüübimistegur / 37.22

hymen inperforatus / 25.12 / 25.20

hyperemesis gravidarum / 8.13 / 26.10

hyperprolaktinemia / 24.75 / 24.91 / 24.93 / 25.20

/ 26.50 / 26.51

hyphaema / 37.81

iatrogeenne haigus / 39.40

ibuprofeen / 14.10 / 31.11 / 33.10 / 33.29 / 36.84

/ 39.50

1072

idiopaatiline trombotsütopeeniline purpur / 15.18

/ 15.19 / 31.12 / 32.41

idioventrikulaarne rütm / 4.60

IF / vt. sisemine tegur

IgA / 15.51 / 28.30 / 31.82

IgA-nefropaatia / 10.22

IgA-vaegus / 15.50

IgE / 2.50 / 2.61 / 7.40 / 7.52 / 7.54 / 7.57 / 14.05

/ 14.50 / 31.31

igeme hüperplaasia / 7.57

igeme põletik / 7.12 / 7.40 / 7.52 / 7.54 / 7.57

igemeabstsess / 7.54

igemepõletik / 2.20

igemeveritsus / vt. veritsus igemetest

IgG alaklasside defitsiit / 28.30

IgM / 2.26

iileus / vt. soolesulgus

iiveldus / 8.06 / 8.11 / 8.13 / 14.60 / 16.50 / 16.55

/ 16.90 / 16.92 / 37.45

ikterus / vt. kollatõbi

imendumishäire / 2.68 / 8.04 / 8.17 / 8.61 / 9.13 /

15.24 / 20.65 / 20.67 / 22.01 / 24.25 / 24.60 /

24.96 / 43.30 / 43.31

imetamine / 25.31 / 25.32 / 32.80

imik / 28.61 / 29.20 / 31.30

imipeneem / 2.27

imipramiin / 2.45 / 34.18 / 34.30 / 35.18 / 35.38 /

35.44

immobilisatsioon / 21.70 / 33.24

immobiliseerimine / 5.29 / 13.90 / 18.37 / 18.80 /

21.70 / 33.24

immunofiksatsioon / 15.31

immunofluorestsents / 10.22

immunoglobuliin / 3.10 / 15.18

immunoglobuliin A / 2.79

immunoprofülaktika / 2.90 / 2.95

immunosupressioon / 2.10 / 2.13 / 2.45 / 2.67 /

2.70 / 2.91 / 7.57 / 8.16 / 10.30 / 15.13 / 31.15

/ 31.54

immuunodefitsiit / 28.30

immuunpuudulikkus / 10.51 / 31.15 / 31.54

immuunsupressioon / 21.85 / 21.86 / 28.30

impetiigo / 31.01

impetiigo / vt. mädavill-lööve

impingement / 20.42

implanteerimine / 7.55

impotents / 6.90

impotentsus / 5.12 / 6.90 / 11.65 / 11.67 / 23.42 /

24.75 / 24.91 / 24.92 / 24.93 / 36.60 / 36.87 /

36.90 / 36.97 / 40.21

impressioonmurd / 33.24 / 33.26

indinaviir / 2.50

indirektne larüngoskoopia / 38.80

individuaalteraapia / 34.32

indometatsiin / 8.13


induratio penis plastica / 11.80

induratsioon / 25.33

infantiilspasmid / 28.10 / 28.14 / 33.32

infektsioonekseem / 13.74

infektsioonikalduvus / 28.30

infektsioosne artriit / vt. septiline artriit

infektsioosne erüteem / 21.32

infertiilsus / vt. viljatus

infertiilsuskriis / vt. viljatuskriis

infertiilsusravi / vt. viljatuse ravi

infertiliteet / vt. viljatus

infiltraat kopsus / 6.73

influentsa / 15.12 / 15.18

influentsa / vt. gripp

infraorbitaalnärv / 18.66 / 18.68

infusioon / 33.27

infusioonravi / 2.15 / 8.16 / 8.70 / 10.10 / 18.89 /

23.13 / 23.14 / 24.32 / 24.33 / 24.52 / 33.28

INH / vt. isoniasiid

inhalaator / 37.10

inhalatsioon / 31.70

inhalatsioonravi / 31.76

inhaleeritavad kortikosteroidid / 6.31 / 6.41 / 6.85

injektsioonravi / 5.35 / 21.95

inkartseratsioon / 32.03

inkartseratsioon / vt. pitsumine

inklusioonkonjunktiviit / 37.70

INR / 4.28 / 4.30 / 5.30

insertiit / 21.36 / 21.54

insomnia / vt. unetus

inspiratoorne striidor / 31.68

instabiilsus / 20.74

insuliin / 7.57 / 23.20 / 23.21 / 23.32 / 23.36 /

23.37 / 24.15

insuliinravi / 23.20 / 23.25 / 23.36

insulinoom / 24.15

insult. ajuinfarkt / 8.13 / 8.18

intelligentsuse langus / 24.91

intensiivravi / 6.32

interferentsvooluteraapia / 20.01

interferoon / 9.25 / 15.18 / 15.27 / 16.92

interstitsiaalne nefriit / 21.79

intraartikulaarne injektsioon / 21.95

intrahepaatiline kolestaas / 9.05 / 9.21

intrinsic factor / vt. sisemine tegur

intsest / 34.41 / 41.06

intubatsioon / 14.60 / 17.10 / 17.20 / 18.64 /

31.80 / 40.05

invaginatsioon / 32.01 / 32.03

ioniseeriv kiirgus / 15.34

IPPB / 6.97

ipratroopiumbromiid / 6.41

iridotsükliit / 2.45 / 6.70 / 37.19 / 37.72

iriit / 2.45 / 2.79 / 6.70 / 21.36 / 21.54 / 33.04 /

33.10 / 37.72

1073

iseeneslik heidend / 26.13

iseravimine / 2.94

isheemia / 8.13

isheemiline haavand / 5.12 / 5.15 / 5.21 / 23.44

isheemiline koliit / 8.20 / 8.68

ishias / 20.90

ishiasesündroom / 20.02 / 20.03 / 20.64 / 20.90 /

20.92 / 20.93

isiksusehäire / 35.70

isolatsioon / 31.01 / 31.82

isoniasiid / 6.45 / 9.05 / 15.24 / 21.86 / 31.44

isoniatsiid / 10.02

isopropanool / 40.07

isotoopmiktsioon-tsüstograafia / 32.32

isotsüanaat / 6.33

istepikkus / 32.52

istmikunärv / 20.92 / 20.93

isutus / 8.04 / 16.92

ITP / vt. idiopaatiline trombotsütopeeniline

purpur

itrakonasool / 21.86

IUD / vt. spiraal

IU-PAP / 25.01

jaapani entsefaliit / 2.88

jahu / 6.33

jalahaavand / 5.12 / 5.14 / 5.21 / 5.22 / 5.23 / 23.44

jalakand / 28.61

jalapöialuud / 18.14 / 20.84

jalaseenhaigus / 13.20

jalaturse / 4.45 / 5.10 / 5.14 / 5.25 / 5.28 / 5.35

jalg / 20.25 / 20.69 / 20.84 / 20.85

jalgade / arenguhälbed / 28.61

Jersinioos / 2.79 / 21.30 / 21.45 / 33.09

johhimbiin / 24.92

jood / 2.91 / 6.85 / 14.10 / 24.39 / 24.43 / 44.31

joogivesi / 2.91

J-punkt / 4.06

juhtehäire / 2.73

juhtehäired / 4.03 / 4.04 / 4.10 / 4.32 / 4.52 / 4.78

juuksed / 13.87 / 16.55

juureravi / 7.57

juuste väljalangemine / 12.12 / 13.20 / 13.87 /

16.55 / 21.83 / 21.84

juveniilne reumatoidartriit / 7.40 / 33.01 / 33.04 /

33.08 / 33.10

jäikus / 21.30 / 21.32 / 21.36 / 21.60 / 33.01 /

33.10 / 33.17

jälgimine / 4.43 / 4.57 / 4.79 / 6.45 / 8.73 / 8.74 /

21.34 / 23.33 / 23.37 / 27.10 / 44.11

jämesool / 8.25 / 8.30 / 8.42 / 8.44 / 8.68 / 8.69 /

8.71 / 8.72 / 8.73 / 8.74 / 8.80 / 32.40

jämesoole pseudo-obstruktsioon / 8.70

jämesoolepõletik / 8.14 / 8.68 7 21.79

jämesoolevähk / 8.19 / 8.20 / 8.25 / 8.42 / 8.44 /

8.72 / 8.73 / 8.74 / 8.80


AINEREGISTER

jänesekatk / vt. tulareemia

jänesesilm / 37.36

järelarutelu / 35.90 / 35.91

järvekihelus / vt. skistosomiaas

jääkuriin / 10.52 / 11.13 / 11.66

jäävhambad / 7.50

kaal / 32.52

kaalium / 24.21 / 24.30 / 24.31 / 24.53

kaaliumi säästvad diureetikumid / 4.45

kaaliumpermanganaat / 5.21 / 23.44

kaalulangetamine / 19.80 / 24.10 / 24.11

kaaries / vt. hambakaaries

kaasasündinud jalgade deformatsioon / 28.61

kaasasündinud neerupealise hüperplaasia / 39.40

kaasasündinud puusaliigese nihestus / 28.10 /

28.60

kaasasündinud südamerike / 4.91 / 28.20 / 33.34

kae / 16.50 / 17.30 / 18.84 / 24.20 / 28.10 / 28.15

/ 33.34 / 36.83 / 37.56 / 39.40

kael / 20.30 / 20.32 / 20.33 / 20.40

kaelalülide fleksioonülesvõtted / 20.31

kaelalülide natiivülesvõtted / 20.31

kaelaroie / 20.31 / 20.35

kaelasõlm / 31.14

kaelatugi / 21.34

kaelavalu / 4.56 / 4.60 / 4.63 / 6.56 / 6.65 / 8.05 /

24.41 / 24.42 / 32.13

kaela-õlapiirkonna valu / 20.30 / 20.40

kaer / 8.61

kaetud silma test / 28.15

kaevandus / 6.75

kahheksia / 8.04 / 22.01

kahjustus / 24.10 / 24.11

kahvatus / 15.20 / 15.21 / 15.23

kaitsekindad / 13.16

kaitserefleks / 28.10

kaksikprodukt / 4.06

kaksikrasedus / 26.21

kaksteistsõrmiksoole haavand / vt.

duodenaalhaavand

kala / 32.73

Kala-azar / 2.89

kallus / 18.14

kallutuskatse / 4.07 / 4.09

kaltsipotriool / 13.80

kaltsitoniin / 20.66 / 20.67 / 39.40

kaltsium / 9.13 / 10.12 / 15.31 / 20.65 / 20.66 /

20.67 / 24.21 / 32.57

kaltsiumhüdroksiid / 7.53

kaltsiumi antagonistid / 40.06

kaltsiumiantagonist / 4.45 / 4.56 / 4.74 / 5.10 /

24.92 / 26.50 / 36.84 / 40.06

kaltsiumivaegus / 24.20

kampülobakter / 2.91 / 8.06 / 8.15 / 8.16 / 21.30 /

21.45 / 21.54 / 33.04

1074

kanamuna / 3.10 / 24.86

kand / 20.85

kandida / vt. Candida albicans

kandidabalaniit / 13.20

kandidoos / 7.10 / 7.23 / 7.26 / 8.15 / 8.16 / 13.12

/ 13.20 / 24.96 / 25.01 / 25.50

kandluu / 18.14 / 20.84 / 20.85

kaposi sarkoom / 2.50 / 15.19

kaptopriil / 4.45 / 4.67 / 10.12 / 23.41 / 23.51

karbakoliin / 11.13 / 16.92

karbamasepiin / 2.45 / 5.30 / 14.10 / 21.86 /

24.20 / 24.39 / 24.53 / 27.19 / 34.30 / 35.44 /

35.96 / 36.12 / 36.43 / 36.44 / 36.63 / 36.79 /

36.82 / 38.11 / 39.91 / 40.05

karbamiid / 13.17

karbimasool / 24.43

karboksühemoglobiin / 17.50

kardiit / 2.67 / 21.32 / 21.38 / 21.42

kardiolipiin / 12.12 / 21.41

karootisemassaa• / 4.22 / 4.26 / 4.35 / 4.36

karootissiinus / 4.09

karotineemia / 9.20

karpaalkanali sündroom / 21.35

karpaaltunnel / vt. randmekanal

karpaaltunnelisündroom / vt.

randmekanalisündroom

Karthageneri sündroom / 26.50

kartsinoembrüonaalne antigeen / 6.56 / 8.73

karvane leukoplaakia / 7.22

karvanääpsupõletik / 13.52

karvedilool / 4.45 / 4.67

karvkate / 7.28 / 24.75 / 24.90 / 24.91 / 32.55 /

32.55

karüotüüp / 24.93

kass / 2.67 / 2.86 / 18.82

kassikriimustustõbi / 31.14

kasv / 32.52 / 32.55

kasvaja / 2.13 / 6.56 / 6.57 / 7.10 / 7.24 / 7.30 /

8.04 / 8.05 / 8.13 / 8.19 / 8.25 / 8.29 / 8.42 /

8.44 / 8.71 / 8.73 / 8.80 / 9.14 / 11 / 11.10 /

11.66 / 11.67 / 11.68 / 13.67 / 15.14 / 15.16 /

15.21 / 15.23 / 16.15 / 16.30 / 16.50 / 16.90 /

16.92 / 16.95 / 16.99 / 18.90 / 18.97 / 20.30 /

20.69 / 24.40 / 24.44 / 24.90 / 25.23 / 25.33 /

25.34 / 26.17 / 31.15 / 32.41 / 33.40 / 34.60 /

35.40 / 36.68 / 37.58 / 38.26 / 38.50 / 38.51 /

38.59 / 39.40 / 42.30 / 43.24 / 44.15 / 45.20

kasvamine / 28.70 / 29.10

kasvatus / 33.35

kasvuhormoon / 24.75 / 32.52

kasvuhormoonivaegus / 32.52

kasvuhäire / 32.52

kasvukõver / 28.70 / 29.10 / 32.52

kasvutegur / 15.13 / 15.33

kasvuvalud / 33.18


katarakt / vt. kae

katastroof / 35.90 / 35.92 / 35.94

katatoonia / 35.50 / 35.56

katehhoolamiinid / 24.54

kateteriseerimine / 10.55 / 11.46 / 11.57 / 11.58 /

11.59 / 14.40 / 14.61

katioonvahetaja / 24.31

katk / 2.87 / 2.96

katkendlik kõnd / 19.80 / 20.99

katkestusravila / 40.11

katt / 7.51

kattuvad kõverad / 6.02

kauakestev köha / 6.11 / 6.12

kaugnägevus / 33.34

kauterisatsioon / 8.18 / 12.20 / 13.56

Kawasaki tõbi / 2.10 / 21.45 / 31.12 / 31.43

keel / 7.10 / 7.28 / 7.29 / 31.43 / 33.20

keelekida / 28.16 / 28.61

keelepõletik / 7.28 / 8.61 / 15.24

keelevalu / 7.29

keevitaja silm / 37.11

kehakultuur / 4.44 / 23.21 / 23.34 / 24.11

kehamassi indeks / 24.10 / 24.11

keloid / 13.14 / 13.56

keratiit / 21.43

keratitis dendritica / 37.41

keratoconjunctivitis sicca / 21.43 / 37.09 / 37.41

keratokonjunktiviit / 24.96

keskjoa uriinianalüüs / 32.32

keskkõrv / 31.01 / 31.90 / 31.91 / 31.92 / 31.93 /

31.97 / 38.23

keskkõrvapõletik / 2.20 / 2.22 / 28.12 / 28.16 /

28.30 / 31.01 / 31.90 / 31.91 / 31.92 / 31.93 /

31.97 / 38.10 / 38.22 / 38.23 / 38.25 / 38.29 /

38.30

kesknärvisüsteemi lümfoom / 15.36

kesknärvisüsteemi trauma / 33.26

keskpidine närv / 20.30 / 20.40 / 20.52

keskseinand / 6.65 / 15.36 / 42.10

kessoontõbi / 6.65

kestev hüperbaarne ventilatsioon / 6.20 / 6.90 /

6.96

ketendus / 2.41 / 13.10 / 13.20 / 13.23 / 13.72 /

13.73 / 13.80 / 13.81 / 32.73 / 37.35

ketoatsidoos / 23.13

ketokonasool / 13.20 / 13.23 / 13.72

Kienböcki tõbi / 20.55

kiilaspäisus / 12.12 / 13.20 / 13.87 / 16.55 / 21.83

/ 21.84

kiirenenud settereaktsioon / 11.68

kiiritus / 24.43

kiirituspneumoniit / 16.50

kiiritusravi / 6.57 / 7.30 / 8.13 / 8.71 / 9.14 /

11.67 / 11.71 / 15.36 / 16.50 / 33.40

kilpnääre / 2.20 / 7.57 / 8.25 / 15.09 / 15.20 /

1075

20.69 / 24.10 / 24.11 / 24.20 / 24.39 / 24.40 /

24.41 / 24.42 / 24.43 / 24.44 / 24.75 / 24.80 /

24.83 / 24.93 / 31.40 / 33.40 / 36.20 / 39.40 /

42.30 / 43.24

kilpnäärme funktsionaalne proov / 24.39 / 26.14

kilpnäärme tsüst / 24.40

kilpnäärme valulikkus / 24.41 / 24.42

kilpnäärme vähk / 7.57 / 20.69 / 24.40 / 24.44 /

33.40 / 38.82 / 42.30

kilpnäärmehormoon / 35.44

kilpnäärmekasvaja / 33.40

kilpnäärmepõletik / vt. türeoidiit

kilpnäärmevähk / 7.57 / 42.30

kinapriil / 10.12

kinidiin / 4.01 / 4.09 / 4.29 / 5.30 / 8.17 / 14.10 /

15.18 / 39.91 / 40.06

kiniin / 37.85

kiniinipimedus / 37.85

kinoloon / 11.64 / 11.65

kips / 5.29 / 18.15 / 18.20 / 18.21 / 18.30 / 18.32 /

18.33 / 18.35 / 18.37 / 18.99 / 33.24

kipssaabas / 18.15

Kirschneri varras / 18.99

kitsa nurga glaukoom / 37.45

kitsas eesnahk / 28.61

kiurikas toit / 32.03

kiusamine / 34.42

klaaskeha / 37.24

klaaskeha verevalum / 37.24

klamüüdia / 2.10 / 2.90 / 2.95 / 2.96 / 6.40 / 12.10

/ 12.11 / 13.83 / 21.30 / 37.70

klamüüdiauretriit / 12.10

klapiprotees/ 4.66 / 4.72 / 4.79 / 7.57 / 17.30

klapirike / 2.79 / 4.06 / 4.08 / 4.30 / 4.65 / 4.66 /

4.68 / 4.70 / 4.72 / 4.79 / 4.80 / 5.30 / 7.57 /

17.30 / 21.38 / 27.19 / 28.20

klapitromboos / 4.79

klapp / 4.79 / 7.57

klaudikatsioon / vt. lonkamine

klebsiella / 32.32

Klebsiella pneumoniae / 6.40

kliiketendustõbi / 13.23

kliiniline koormustest / 4.06 / 4.56

kliiniline vereanalüüs / 32.40

klimakteerium / 7.10

klindamütsiin / 2.22 / 13.75

Klinefelteri sündroom / 32.52 / 32.55

Klinefelteri sündroom /b / 24.92 / 26.50 / 26.51 /

32.52 / 32.55

klistiir / 8.68 / 32.12

KLL / vt. krooniline lümfoidne leukeemia

kloksatsilliin / 13.52

klomifeen / 25.12 / 26.51

klomipramiin / 34.30 / 35.18 / 35.44 / 35.84 /

35.86 / 36.76


AINEREGISTER

klonasepaam / 33.30

klonidiin / 4.45 / 20.80 / 34.16 / 34.30

kloor / 6.85

kloorambutsiil / 15.32

kloorheksidiin / 7.52 / 32.80

kloorpromasiin / 16.92 / 35.18 / 35.50

kloorpropamiid / 15.18 / 23.35

kloraamfenikool / 37.30 / 37.70

klorokiin / 2.94 / 7.21 / 21.37

klosapiin / 35.18 / 35.54

klotrimasool / 13.20

KML / vt. krooniline lümfoidne leukeemia

KMML / vt. krooniline müelomonotsüütne

leukeemia

koarktatsioon / 4.48 / 4.66 / 28.10 / 28.11 / 28.20

/ 32.62

kodade laperdus / 4.10 / 4.27 / 4.29 / 4.60 / 4.78

kodade stimulatsioon / 4.78

kodade tahhükardia / 4.14 / 4.22 / 4.26 / 4.27 /

4.33 / 4.36 / 4.60 / 40.18 / 40.60 / 43.30

kodade vaheline defekt / 28.11 / 28.20

kodade virvendus / 4.09 / 4.10 / 4.11 / 4.27 / 4.28

/ 4.29 / 4.30 / 4.60 / 4.68 / 5.30 / 17.30 / 24.25

/ 24.43 / 36.31 / 36.34 / 43.30

kodarluu / 18.20 / 20.48 / 33.25

kodarluu murd / 21.70

kodarluu pea / 18.20

kodarluu tüüpilise koha murd / 18.20 / 18.21 /

18.99 / 21.52 / 21.70 / 36.61

kodarluumurd / 18.21 / 21.70

kodeiin / 16.92 / 40.06

koeliim / 33.20

koer / 2.86 / 18.82

koetükk / vt. biopsia

kofeiin / 35.84

kogelemine / 28.16 / 34.16

kogelus / 28.10 / 28.16 / 28.61

kognitiivne psühhoteraapia / 34.12 / 34.32 / 35.26

/ 35.34

kohalik tuimastus / 37.11

kohanemishäire / 35.39 / 35.88 / 34.12

kohanemisvõime / 16.95 / 23.40 / 34.60 / 35.96

kohin kõrvades / 37.85

kokaiin / 40.18

koktsügodüünia / vt. õndravalu

kolangiit / vt. sapiteedepõletik

kolangiokartsinoom / 9.20

koledohholitiaas / 9.20

kolelitiaas / vt. sapikivid

kolestaas / vt. sapipais

kolesteatoom / 38.23 / 38.26

kolesterool / 4.45 / 4.57 / 5.17 / 9.13 / 10.12 /

15.09 / 23.36 / 23.50 / 23.60 / 24.10 / 24.11 /

24.80 / 24.81 / 24.82 / 24.83 / 24.84 / 24.85 /

24.86 / 24.87 / 32.50 / 43.24 / 43.30

1076

kolesterooliemboolia / 15.09 / 5.17

kolesteroolitaset alandav dieet / 24.86

kolesteroolivaene dieet / 4.44 / 23.34 / 24.86

kolestüramiin / 5.30 / 8.17 / 16.92 / 23.50 / 24.87

koletsüstiit / vt. sapipõiepõletik

kolhitsiin / 15.24

koliit / vt. jämesoolepõletik

kolju / 18.59 / 18.60 / 18.61 / 18.62 / 38.40

koljuluumurd / 33.26

koljumurd / 18.61 / 33.26

koljupõhimiku murd / 18.61 / 18.65

koljusisene rõhk / 8.13 / 16.50 / 16.92 / 33.26

koljusisene verevalum / 18.62 / 36.04 / 36.33

koljusisese rõhu tõus / 28.70

koljutrauma / 33.26

koljuvigastus / 4.53 / 18.59 / 18.60 / 18.61 /

18.62 / 33.26 / 36.04 / 36.95

kollapalavik / 2.88 / 2.90 / 3.10

kollaps / 4.07 / 4.09 / 36.16 / 36.19

kollateraalligament / 18.27 / 18.33 / 20.74

kollateraalvigastus / 18.33

kollatõbi / 2.66 / 9.11 / 9.12 / 9.14 / 9.20 / 9.21 /

9.22 / 9.23 / 9.25 / 9.27 / 9.29 / 9.30 / 9.40

kolmepäevane palavik / 31.59

kolmikravi / 8.41

kolograafia / 8.19

kolonisatsioon / 2.28

kolonoskoopia / 8.19 / 8.42 / 8.44 / 8.68 / 8.72 /

8.73 / 8.74

kolorektaalvähk / 8.19 / 8.44 / 8.68 / 8.71 / 8.72 /

8.73 / 8.74 / 16.15 / 16.90

kolpiit / vt. tupepõletik

komplement / 21.41

komplikatsioon / 5.17 / 7.55 / 8.14 / 8.29 / 29.20 /

35.56 / 37.71 / 38.49

kompressioon / 21.35

kompressioonmurd / 18.30

kompressioonultraheliuuring / 4.62 / 5.28

kompuutertomograafia kopsudest / 6.71

kondoom / 2.90 / 12.11 / 12.20 / 14.40 / 14.61 /

27.12 / 27.15

kondrokaltsionoos / 21.58

kondromalaatsia / 20.71 / 20.72

kondrosarkoom / 16.30

konduktiivne kuulmishäire / 31.90

konduktiivne kuulmisnõrkus / 38.11/ / 38.20 /

38.22 / 38.23

kondüloom / 8.80 / 12.20 / 25.01 / 25.34

kondüül / 18.20

kongenitaalne nefroos / 26.20

kongestiivne kardiomüopaatia / 4.73

Kongo-Krimmi hemorraaagiline palavik / 2.88

konjugeerimata bilirubiin / 9.22

konjunktiviit / 8.16 / 16.50 / 21.43 / 21.54 / 21.80

/ 28.28 / 31.01 / 31.43 / 31.56 / 31.59


konstriktiivne perikardiit / 4.67

kontaktallergia / 13.13 / 13.16 / 13.71 / 14.50

kontaktläätsed / 37.17 / 37.41

kontraktuur / 11.80 / 20.25 / 20.53 / 20.87

kontrastaine / 42.20

kontrastitundlikkus / 37.01 / 37.05

kontratseptsioon / 2.35 / 2.90 / 2.91 / 2.94 / 3.10 /

4.44 / 4.72 / 5.29 / 8.18 / 8.72 / 20.65 / 20.93 /

24.39 / 24.53 / 24.82 / 27.10 / 27.12 / 27.13 /

27.14 / 27.15 / 27.18 / 27.19 / 27.20 / 31.54 /

31.82 / 38.50 / 40.20

kontusioon / 37.24 / 18.59

konveregents / 28.15

koobasrind / 28.61

kool / 34.26 / 34.42 / 36.99

koolera / 2.90 / 3.10 / 6.93 / 8.15 / 8.16

koolik / 8.13 / 9.30

koolikiusamine / 34.12 / 34.42 / 34.43

kooliküpsus / 28.10

koolimeedikud / 32.55 / 34.24 / 34.42

koolivalmidus / 34.24

kooliõpilane / 34.24 / 34.42

kooriongonadotropiin / 26.20

koorionibiopsia / 26.20

koorionkartsinoom / 25.34

koormusrinnavalu / 4.56

koormustest / 4.06 / 4.56

Kopligi laigud / 31.56

koprolaalia / 34.16

koprostaas / 8.25 / 32.12

kopsu stsintigraafia / 4.62

kopsude auskultatsioon / 6.30 / 6.60

kopsude funktsiooni testimine / 6.02 / 6.71

kopsude kunstlik ventileerimine / 6.20

kopsude röntgeniülesvõte / 6.12 / 6.30 / 6.72 / 6.73

kopsude sümptomatoloogia / 38.46

kopsuemboolia / 4.14 / 4.50 / 4.62 / 4.70 / 4.91 /

5.30 / 6.06 / 6.07 / 6.20 / 26.17

kopsuemfüseem / 6.02 / 6.41 / 6.95 / 6.97 / 15.15

kopsueosinofiilia / 6.73 / 15.14

kopsufibroos / 6.02 / 6.06 / 6.70 / 6.71 / 6.72 /

6.74 / 6.75 / 21.40 / 33.40

kopsuinfarkt / 4.62

kopsuinfiltraat / 6.73

kopsukelmepõletik / 42.30

kopsumetastaas / 42.10

kopsupilt / 31.44 / 31.83 / 31.84 / 31.85

kopsupõletik / 2.20 / 2.26 / 2.35 / 2.72 / 6.40 /

6.42 / 6.46 / 6.47 / 6.48 / 6.73 / 22.14 / 28.30 /

31.11 / 31.84 / 31.85 / 32.03 / 42.10

kopsutsüst / 2.66

kopsutuberkuloos / 6.43 / 6.44 / 6.45 / 6.46 /

42.10 / 42.30

kopsuturse / 4.60 / 4.67 / 4.68 / 4.69 / 6.06 / 6.85

/ 42.10

1077

kopsuvähk / 6.11 / 6.12 / 6.56 / 6.57 / 6.74 / 8.04

kopsuülesvõte. -film. -pilt / vt. röntgeniülesvõte

rindkerest

korduv abort / 21.41

korduv infektsioon / 28.30

korduv kateteriseerimine / 11.59

korduvad infektsioonid / 28.30

korea / 21.38 / 34.16 / 36.15

korioretiniit / 37.19

kornea / vt. sarvkest

koronaarlõikus / 4.57 / 7.57 / 43.30

koronaartõbi / 2.45 / 4.06 / 4.11 / 4.46 / 4.50 /

4.51 / 4.52 / 4.53 / 4.54 / 4.55 / 4.56 / 4.57 /

4.58 / 4.60 / 4.73 / 6.93 / 7.57 / 8.10 / 8.18 /

17.30 / 19.80 / 20.30 / 20.34 / 23.43 / 24.44 /

24.80 / 24.81 / 24.82 / 24.85 / 24.87 / 35.40 /

40.20 / 43.30

koronarograafia / 4.58

Korotkovi toonid / 4.42

kortikosteroidi injektsioon / 21.95

kortikosteroidid / 21.95

kortikosteroidsalv / 32.74

kortisool / 24.52

kortisoon / 13.32 / 15.18

kosmeetiline kirurgia / 7.31

krambid / 2.71 / 6.41 / 6.65 / 10.20 / 20.80 /

21.41 / 28.70 / 31.48 / 31.49 / 33.28 / 33.30 /

33.31 / 33.32 / 40.05

kraniofarüngioom / 32.52

kreatiinkinaas / 4.60 / 18.85 / 18.89 / 24.87 /

35.56 / 36.83

kreatiniin / 2.80 / 10.02 / 10.10 / 10.12 / 21.86

kriimustustest / 13.11

kriis / 26.52 / 34.54 / 34.56 / 34.60 / 44.15

kriisiabi / 26.52 / 34.20 / 35.22 / 35.26 / 35.52

kriisiravi / 35.22 / 35.26 / 35.52

kriisireaktsioon / 34.60

kristall / 21.58

kristalliline artriit / 21.58

kristapunktsioon / 15.11

kromoglükaat / 37.17 / 37.70 / 38.47

kromosoom / 15.33

kromosoomabberatsioon / 26.20

krooniline aktiivne hepatiit / 9.27

krooniline autoimmuunhepatiit / 9.27

krooniline bronhiit / 4.91 / 6.02 / 6.12 / 6.40 /

6.41 / 6.42 / 6.95 / 6.97 / 7.12 / 15.15 / 17.49 /

17.50 / 31.81 / 38.49

krooniline depressioon / 35.38

krooniline eesnäärmepõletik / 11.64 / 11.65

krooniline ekseem / 13.16

krooniline glomerulonefriit / 10.20

krooniline haigus / 22.19 / 27.19 / 34.60 / 43.25

krooniline keskkõrvapõletik / 38.10 / 38.23 / 38.25

krooniline kõhunäärmepõletik / 9.12 / 9.13


AINEREGISTER

krooniline lümfoidne leukeemia / 15.26

krooniline müeloidne leukeemia / 15.27 / 15.33

krooniline müelomonotsüütne leukeemia / 15.33

krooniline neelupõletik / 38.77

krooniline neerupuudulikkus / 10.10 / 10.12 /

10.30 / 15.23

krooniline obstruktiivne kopsuhaigus / 4.70 / 4.91

/ 6.02 / 6.06 / 6.11 / 6.12 / 6.20 / 6.40 / 6.41 /

6.42 / 6.90 / 6.95 / 6.97 / 15.15

krooniline pankreatiit / vt. krooniline

kõhunäärmepõletik

krooniline persisteeriv hepatiit / 9.27

krooniline sinuiit / 31.65

krooniline soolehaigus / 8.68

krooniline subduraalhematoom / 18.62 / 36.23

krooniline türeoidiit / 24.42

krooniline valu / 35.14

krooniline ülalõuaurkepõletik / 38.56

kruvi / 18.99

KRV / vt. kolorektaalvähk

krüoglobulineemia / 21.45

krüoravi / vt. külmaravi

krüoteraapia / vt. külmaravi

krüptorhism / 28.50

krüptosporidioos / 2.69 / 8.16

ksantelasm / 24.81

ksantoom / 24.80 / 24.81

kserostoomia / vt. suukuivus

ksülitool / 7.10 / 8.30

kube / 2.50 / 13.12 / 20.63

kubemelööve / vt. lööve kubemes

kubemesong / 8.46 / 11.71 / 28.61 / 32.03

kubemetäid / 13.31

kubemevalu / 11.40 / 20.63 / 33.08 / 33.12

kubemevolt / 13.12

kuiv silm / 37.09 / 37.36 / 37.63

kukal / 20.33

kukkumine / 4.07 / 18.62 / 22.20 / 36.12 / 36.14 /

36.16

kuklanärv / 20.33

kuklapiirkonnavalud / 20.33

kukla-seina distants / 21.36

kuklavalu / 20.33

kuld / 6.11 / 6.47 / 6.73 / 7.11 / 7.21 / 7.24 / 10.06

/ 10.12 / 14.10 / 15.18 / 21.37 / 21.78 / 21.79 /

21.80 / 33.10

kuldkops / 6.73 / 21.79

kulumine / vt. hammaste kulumine

Kumlinge tõbi / 31.49

kummi / 6.33

kummiligatuurravi / 8.81

kunstiteraapia / 34.32 / 35.26

kunstlik hingamine / 17.20

kurgumandlipõletik / vt. tonsilliit

kurgumandlite eemaldamine / 2.22

1078

kurguvalu / 2.22 / 2.30 / 8.05 / 24.41 / 31.62 /

38.77 / 38.83

kuritegevus / 35.70

kurvameelsus / 4.50 / 22.13 / 22.30 / 25.26 /

26.17 / 26.52 / 34.10 / 34.20 / 34.41 / 34.43 /

34.54 / 34.58 / 34.60 / 35.14 / 35.20 / 35.32 /

35.34 / 35.36 / 35.38 / 35.39 / 35.40 / 35.44 /

35.62 / 35.82 / 35.88 / 36.75 / 43.10

kusejoa nõrkus / 11.12

kusejuha / 11.12

kusejuha põletik / 10.51 / 11.18

kusejuha sulgus / 10.10 / 11.13 / 11.46

kusekivi / 10.40

kusekivi purustamine / 11.40

kusepeetus / 10.10 / 11.10 / 11.12 / 11.13 / 11.57 /

11.58 / 11.59 / 11.66

kusepidamatus / 22.30

kusepõie harjutus / 11.14

kusepõie kateteriseerimine / 11.59

kusepõie punktsioon / 10.55 / 32.32 / 32.33

kusepõie tamponaat / 11.46

kusepõie ärritus / 16.50

kusepõiepõletik / 10.51 / 10.52 / 10.55 / 11.18 /

32.32 / 32.33

kusepõievähk / 11.18 / 11.61 / 11.68

kusepõis / 11.10 / 11.57 / 11.58 / 11.59 / 11.68 /

32.32 / 32.33 / 42.31

kuseteede kivi / 11.40

kuseteede põletik / 2.10 / 31.10

kuseteedepõletik / 10.04 / 10.51 / 10.52 / 10.55 /

11.10 / 11.18 / 11.64 / 11.66 / 22.10 / 32.03 /

32.30 / 32.32 / 32.33

kusihape / 21.56

kutseastma / 6.30 / 6.33

kutsehaigus / 2.75 / 2.76 / 6.33 / 6.72 / 6.74 / 6.75

/ 9.14 / 13.70 / 13.71 / 21.10 / 38.19 / 38.41 /

38.46

kutsenohu / 38.46

kutsikatõbi / 20.82

kuuldeaparaat / 38.11 / 38.16 / 38.20

kuulmekile perforatsioon / 38.23

kuulmekile põletik / 31.90 / 31.91 / 31.92 / 31.93

kuulmekäigu kasvaja / 38.10 / 38.26

kuulmekäigu põletik / 38.10 / 38.24 / 38.25 /

38.26 / 38.29

kuulmekäigu võõrkeha / 38.24

kuulmekäik / 31.95 / 38.24 / 38.25 / 38.26 / 38.27

kuulmetõri / 38.30

kuulmine / 28.10 / 28.12 / 28.16 / 38.17 / 38.83

kuulmise rehabilitatsioon / 38.16

kuulmise uurimine / 31.91

kuulmishallutsinatsioon / 35.50

kuulmislangus / 7.41

kuulmisnõrkus / 38.11 / 38.16 / 38.17 / 38.18 /

38.19 / 38.20 / 38.27


kuuluu / 20.55

kuumad hood / 25.60 / 25.61

kuumarabandus / 18.85

kuumatrauma / 18.85

kuumaturse / 18.85

kuvariga töötamine / 37.90

kvaliteedi tagamine / 6.02

kvaliteedikontroll / 8.42

K-vitamiin / 9.13 / 15.37

kõhnumine / 6.46 / 6.56 / 6.72 / 8.04 / 9.14 /

11.68 / 15.36

kõhrekahjustus / 20.72

kõhrjuushüpoplaasia / 32.52

kõhu natiivröntgeniuuring / 8.33

kõhuaordi aneurüsm / 4.63

kõhukelmepõletik / 8.33 / 9.11 / 42.30

kõhukinnisus / 8.25 / 8.81 / 8.82 / 32.01 / 32.12 /

32.32 / 34.17

kõhukoopa ülevaatlik röntgenograafia / 8.33

kõhulahtisti / 32.12 / 8.17 / 8.22 / 8.25

kõhulahtisus / 2.41 / 2.50 / 2.68 / 2.69 / 2.70 /

2.79 / 2.80 / 2.90 / 2.93 / 2.94 / 3.10 / 6.45 /

8.06 / 8.14 / 8.15 / 8.16 / 8.17 / 8.22 / 8.29 /

8.68 / 13.83 / 14.50 / 15.12 / 16.50 / 16.92 /

21.80 / 32.10 / 33.09

kõhunääre / 2.79 / 8.04 / 8.33 / 9.11 / 9.12 / 9.13 /

9.14 / 24.21 / 24.80 / 31.40 / / 40.21 / 42.30 /

43.30

kõhunäärme beetarakkude antikehad / 32.51

kõhunäärme resektsioon / 8.73

kõhunäärmepuudulikkus / 9.13

kõhunäärmepõletik / 9.11 / 9.12 / 9.13 / 9.20

kõhunäärmetsüst / 9.12

kõhunäärmevähk / 8.04 / 9.14 / 9.20 / 42.30

kõhupuhitus / 2.68

kõhutüüfus / 2.91 / 3.10

kõhuvalu / 2.61 / 2.68 / 2.79 / 8.30 / 8.33 / 8.40 /

8.41 / 8.61 / 8.70 / 9.11 / 9.30 / 9.90 / 14.60 /

25.12 / 25.40 / 26.12 / 32.01 / 32.03 / 32.05 /

32.41 / 33.07 / 34.23 / 37.45

kõnd / 33.19

kõndimisraskus / 33.19

kõndimisvõimetus / 33.19

kõne / 28.16 / 38.16

kõnehäire / 7.40 / 28.10 / 28.16 / 34.24 / 36.35 /

36.48 / 36.49

kõneravi / 38.80

kõneteraapia / 28.16 / 33.34

kõrgenenud tundlikkus valguse suhtes / 21.41

kõrgenenud vererõhk / 4.02 / 4.40 / 4.41 / 4.42 /

4.43 / 4.44 / 4.45 / 4.46 / 4.48 / 8.29 / 10.10 /

10.12 / 17.30 / 19.80 / 19.86 / 21.40 / 23.51 /

23.55 / 24.11 / 24.34 / 24.53 / 24.54 / 24.75 /

24.82 / 24.86 / 25.61 / 26.10 / 26.11 / 26.15 /

26.17 / 32.62 / 37.25 / 38.50 / 43.24 / 43.30

1079

kõrgepingejuhe / 4.78

kõrgvererõhutõbi / 4.2 / 4.40 / 4.41 / 4.42 / 4.43 /

4.46 / 4.48 / 23.41 / 23.51 / 24.34 / 24.54 /

32.62 / 32.63

kõri / 38.80 / 38.83

kõripealise epiglotise vigastus / 18.64

kõripealise põletik / 31.68 / 31.76

kõripõletik / vt. larüngiit

kõriturse / 14.60

kõrv / 8.13 / 28.12 / 38.10 / 38.20 / 38.25 / 38.26

/ 38.28

kõrva loputus / 31.91

kõrva uurimine / 31.91

kõrvade pillilöömine / 38.11 / 38.20

kõrvakohin / 38.11

kõrvalest / 38.28

kõrvalesta vigastus / 38.28

kõrvalkahinad / 28.11 / 28.20

kõrvalkahinad südames / 28.11 / 28.20

kõrvalkilpnääme liigtalitus / 9.05

kõrvalkilpnääre / 9.13

kõrvalkilpnäärme ületalitlus / 20.66

kõrvalmõju / 35.18 / 35.56

kõrvaltoime / 6.45 / 6.73 / 7.10 / 7.24 / 8.10 /

8.14 / 8.18 / 10.04 / 10.10 / 10.12 / 14.40 /

14.61 / 15.13 / 15.14 / 15.17 / 15.18 / 15.19 /

15.24 / 15.25 / 15.34 / 16.50 / 16.55 / 21.34 /

21.56 / 21.79 / 21.80 / 21.81 / 21.83 / 21.84 /

21.85 / 21.86 / 21.87 / 32.41 / 33.06

kõrvalurge / 38.59

kõrvalurgete põletik / 38.10 / 38.40 / 38.43 /

38.44 / 38.47 / 38.49 / 38.50 / 38.55 / 38.56 /

38.57 / 38.58 / 38.59

kõrvapõletik / 28.12 / 28.30 / 31.90 / 31.91 /

31.92 / 31.93 / 31.97 / 38.30

kõrvasond / 31.91

kõrvasüljenäärmepõletik / vt. mumps

kõrvašunt / 28.30 / 31.93 / 31.97

kõrvavaik / 31.91 / 38.27

kõrvavalu / 7.41 / 31.62 / 31.91 / 38.10

kõrvetis / 8.05 / 8.10 / 8.41

kõvakesta põletik / 37.74

kõverkaelsus / 33.10

kõõlus / 20.42 / 20.44 / 20.48 / 20.83 / 20.85 /

24.80

kõõlusepõletik / 20.44 / 20.48 / 20.83

kõõlusetupepõletik / 20.42 / 20.44 / 20.48

kõõlusksantoom / 24.81

kõõritamine / 37.33 / 37.58

kõõrkael / 7.40 / 20.32

käe ja pea arteritüvi / 4.65

käe lööve / 2.75

kähedus / 31.76 / 31.80

käimaõppimine / 28.10

käimine / 28.10


AINEREGISTER

käitumishäire / 33.35 / 35.70 / 35.88 / 35.96

käitumisteraapia / 34.16 / 35.86

käsi / 2.75 / 13.16 / 15.31 / 18.21 / 20.25 / 20.40 /

20.50 / 20.69

käsivars / 15.31

käteekseem / 13.16

kätelööve / vt. lööve kätel

kätepesu / 8.06

köha / 2.20 / 2.22 / 2.26 / 2.35 / 2.64 / 2.66 / 2.93

/ 6.11 / 6.12 / 6.30 / 6.56 / 6.71 / 6.72 / 21.43 /

21.84 / 28.12 / 31.81 / 31.82 / 31.83

köhatamine / 38.77

Köhleri tõbi / 20.84

kühm kaelal / 38.82

külm / 13.17

külmaaglutiniinid / 15.50

külmakahjustus / 13.71

külmaravi / 13.56 / 13.66 / 13.67 / 20.01

külmaurtikaaria / 13.45

külmaurtikaariaproov / 13.45

külmavärinad / 6.72

külmetus / 13.17

külmumine / 18.88

külmunud õlg / 20.02 / 20.03 / 20.30 / 20.31 /

20.35 / 20.41 / 20.70

küünarliiges / 21.31 / 21.32 / 21.35 / 21.96 /

33.01 / 33.04

küünarliigese nihestus / 18.19

küünarluu / 18.20

küünarluunärv / 20.50

küünarnukk / 18.20 / 20.20 / 20.47 / 21.32 / 21.35

/ 21.96 / 33.01 / 33.04

küünarvars / 18.19 / 18.20

küüne kiilresektsioon / 13.96

küünealune verevalum / 18.28

küüneseenhaigus / 13.20 / 13.96

küünevallipõletik / 13.96

küüs / 18.28

labiilne diabeet / 23.20

Lachmani test / 20.74

lagophthalmus / 37.36

lagrits / 4.41 / 4.44

lahang / 6.43

lahtisti / 32.12

laiakompleksne tahhükardia / 4.35 / 4.36

laienenud sella turcica / 24.75

laikekseem / 13.74

laiuss / 8.15

laiusshaigused / 2.62

laiusstõbi / 15.24

laksatiiv / vt. kõhulahtisti

laktaatdehüdrogenaas / vt. LDH

laktoos / vt. piimasuhkur

laktoosiintolerantsus / 2.68

laktoosikoormus / 8.30 / 8.62

1080

laktoositalumatus / 8.17 / 8.30 / 8.62 / 32.01 /

32.05

laktuloos / 32.12

lamatis / 13.90

lambliaas. lamblioos / vt. giardiaas

lame kondüloom / 12.20

lamerakk-kartsinoom / 38.51

lamivudiin / 2.50

lampjalgsus / 28. / 61

lansoprasool / 8.41

laparoskoopia / 8.41 / 9.30 / 11.71 / 24.11 / 25.40

/ 25.51 / 26.12 / 27.20

lapse surm / 33.50

Larva migrans / 2.89

larüngiit / 2.20 / 14.60 / 31.68 / 31.76 / 38.56 /

38.80 / 38.83

larüngoskoopia / 2.24 / 17.10 / 38.80

LAS / 2.50

Lasègue’i test / 20.99

laserravi / 6.57 / 7.24 / 12.20 / 13.56 / 13.75 /

37.23 / 37.24 / 37.58

laskumata munand / 28.50

Lassa palavik / 2.88

laste astma / 31.68 / 31.69 / 31.70

laste reuma / 21.96 / 37.72 / 31.12

lasteaed / 31.90 / 34.26

lastekaitse / 34.40 / 34.41 / 40.11

lastekollektiivis viibimine / 31.01 / 31.90

lastenõuandla / 3.10 / 28.10 / 28.11 / 28.12 /

28.14 / 28.15 / 28.20 / 28.30 / 28.40 / 28.50 /

28.60 / 28.61 / 28.70 / 29.10 / 29.20 / 32.30 /

33.35

lastetus / 11.71

lateraalepikondüliit / 20.47

lateraalne epikondüliit / 21.95

lateraalne epikondüül / 18.20 / 21.95

lateraalne menisk / 20.75

lau allavaje / 37.33

lau sissepoole pöördumine / 37.32

lau väljapoole pöördumine / 37.32

launäärmete põletik / 37.30

laupõletik / 37.34 / 37.35

Lawrence’i-Mooni-Biedli sündroom / 32.52

LDH / 9.20 / 15.25 / 15.30 / 15.51

LDL-kolesterool / 24.81 / 24.83 / 24.87 / 32.50

Le Fort - murd / 18.67

LED / 10.20 / 21.10

leelis / 32.14

leepra / 2.87 / 2.96

leetrid / 2.13 / 2.41 / 2.90 / 3.10 / 31.56

leetri-mumpsi-punetisevaktsiin / vt. LMP

legionelloos / 6.40

lehmapiim / 32.72

lehmapiimaallergia / 28.40 / 32.72

leišmaniaas / 2.89


leinatöö / 33.50

lendamine / 38.30

Lennoxi sündroom / 33.32

lennureisid / 6.93 / 8.11

leptospiroos / 2.41 / 2.87

leucoplacia hirsuta oris / vt. karvane leukoplaakia

leukeemia / 2.13 / 2.45 / 7.30 / 15.26 / 15.27 /

15.34 / 31.12 / 31.14 / 31.15 / 33.07 / 33.40

leukemoidne reaktsioon / 15.12

leukoerütroblastiline verepilt / 15.30

leukogramm / 15.10 / 15.13

leukopeenia / 2.50

leukoplaakia / 7.22 / 7.24 / 7.29

leukotsütoos / 15.10 / 15.11 / 15.12 / 15.27 / 15.30

leukotsütopeenia / 10.30 / 15.10 / 15.11 / 15.13 /

16.55 / 21.32 / 21.41 / 21.42 / 21.79 / 21.80 /

21.81 / 21.85

leukotsüüt / vt. valgelible

levodopa / 22.14

LH / 24.75

libiido / 24.75

liblikataoline lööve / 21.41

lichen ruber planus / 11.83

lichen sclerosus / 25.34

lidokaiin / 21.95 / 31.31 / 31.92

ligament / 20.74 / 18.33 / 18.36

liha / 2.64 / 2.67 / 21.57

lihas / 15.13 / 18.80 / 18.89 / 20.21 / 20.25 /

20.80 / 20.82 / 20.93 / 21.60 / 24.87 / 31.13 /

36.83 / 37.10

lihasatroofia / 2.50

lihase nekroos / 18.89

lihasejäikus / 21.30 / 21.32 / 21.36 / 21.60 / 33.01

/ 33.10 / 33.17

lihasekramp / 20.80

lihasepõletik / 21.10

lihaserebend / 5.11 / 18.80

lihasespasm / 20.32 / 20.80

lihasevalu / 2.50 / 2.64 / 2.72 / 20.02 / 20.03 /

20.21 / 21.41 / 21.42 / 21.45 / 21.60 / 37.10

lihasevigastus / 18.80

lihashüpotoonia / 28.10 / 28.14

lihaspinge / 20.30 / 20.32

lihaste haigus / 28.14

lihhen ruber planus / vt. punane lihhen

liide / 8.70

liiges / 21.10 / 21.30 / 31.57 / 32.41 / 33.01 /

33.09

liigese punktsioon / 21.96

liigesejäikus / 21.30 / 21.32 / 21.36 / 21.60

liigeseprotees / 20.29 / 21.35

liigesepunktaadi uurimine / 21.96

liigesepõletik 8.68 / 14.10 / 20.63 / 20.71 / 21.30

/ 21.31 / 21.32 / 21.34 / 21.36 / 21.37 / 21.38 /

21.41 / 21.42 / 21.54 / 21.56 / 21.58 / 21.78 /

1081

21.79 / 21.80 / 21.81 / 21.83 / 21.84 / 21.85 /

21.95 / 21.96 / 31.57 / 32.41 / 33.01 / 33.04 /

33.06 / 33.07 / 33.08 / 33.09 / 33.10 / 33.19

liigeseside / 18.23 / 18.33 / 18.35 / 18.36 / 20.74 /

33.25

liigesesideme vigastus / 18.33

liigesesisene injektsioon / 21.95

liigesestaatus / 21.31

liigesevalu / 21.30 / 21.42 / 21.43 / 31.57 / 33.01

/ 33.06

liigesevedelik / 21.30 / 21.32 / 21.56 / 21.58 /

21.96

liigest jäigastav operatsioon / 21.35

liigeste ravi injektsioonidega / 21.95

liighammas / 7.50

liikumine / 8.25 / 19.80 / 19.86 / 20.65

liikumisravi / 20.01 / 34.32

liikuvuse kaotanud õlaliiges / 21.95

liikuvuse piiratus / 21.31 / 21.34

liikvor / vt. seljaajuvedelik

liim / 33.20

liimjas kõrv / 31.90 / 31.95 / 31.97

liitium / 4.06 / 7.11 / 10.02 / 10.04 / 22.14 / 24.39

/ 34.30 / 35.36 / 35.44 / 36.11 / 36.82

limapaunapõletik / 20.01 / 20.20 / 20.30 / 20.31 /

20.40 / 20.42 / 20.60 / 20.62 / 23.80

limaskest / 25.12 / 25.20 / 37.08 / 37.17 / 37.25 /

37.70

limaskesta hüpertroofia / 37.32

limaskesta põletik / 37.08 / 37.17 / 37.25 / 37.70

limaskestaalune verevalum / 37.25

limaskestaärritus / 16.50

lingua geographica / vt. maakaartkeel

liposarkoom / 16.30

lisaaine / 14.30

lisakilpnääre / 10.12

lisakilpnäärme alatalitlus / 32.57

lisakilpnäärme hüperfunktsioon / 10.12

Lisfranci liiges / 18.30

lisinopriil / 4.45 / 10.12 / 23.51

listerioos / 2.70 / 2.96

litotripsia / 11.40

LMP (leetri-. mumpsi-. punetisevaktsiin) / 2.90 /

3.10

LMWH / 4.54 / 5.28 / 5.29 / 20.83

lodiluu murd / 18.30

lokaalanesteesia / 21.95

lokaalne ravi / 5.21 / 32.74

lonkamine / 5.11 / 5.12 / 5.14 / 5.15 / 5.30 / 7.57 /

13.55 / 15.17 / 19.80 / 20.64 / 20.87 / 20.99 /

24.82 / 33.08 / 33.11 / 33.12 / 33.19 / 40.20

lonkav laps / 33.19

loode / 2.67 / 2.70 / 26.10 / 26.11 / 26.13 / 26.20

/ 26.21 / 26.30 / 31.57 / 36.89 / 40.21 / 42.30 /

44.15


AINEREGISTER

loomaepiteel / 6.33

loomahammustus / 2.86

loop-diureetikumid / 4.45 / 4.68

loote diagnostika / 26.20 / 27.21

loote sisemine pööre / 26.10

loote surm / 31.58

loote väline pööre / 26.10

lootehemoglobiin / 32.40

lootevee uuring / 26.10 / 26.20 / 27.21

lootevesi / 26.10 / 26.21

lorasepaam / 16.55 / 16.92 / 33.30 / 34.30 / 36.43

losartaan / 4.45

lovastatiin / 18.89 / 21.86 / 23.50 / 24.87

LSD / 40.18

lues / vt. süüfilis

lugemishäire / 34.24 / 34.43

lugemisraskus / 34.24 / 34.43

luksatsioon / vt. nihestus

luksumine / 6.65 / 16.92

lumbaago / 20.90

lumepimedus / 37.11

lunatummalaatsia / 20.55

lupus erythematosus disseminatus / vt. süsteemne

erütematoosne luupus

luu tiheduse mõõtmine / 20.66

luukadu / 21.70

luukasvaja / 16.30 / 20.69

luuline vanus / 32.52 / 32.55 / 33.12

luululine häire / 35.60

luumetastaas / 11.67 / 11.68 / 20.69 / 24.21 /

25.33

luumädanik / 2.10

luuoga / 20.73 / 20.85

luupehmumus / 9.05 / 20.65 / 20.66 / 20.67 /

24.20

luusarkoom / 16.30

luustikukaardistus / 20.69

luutsement / 20.29

luuvalu / 15.31 / 16.90

luuüdi / 15.11 / 15.33 / 21.84 / 32.40

luuüdi siirdamine / 15.34

luuüdimetastaas / 15.13

luuüdiuuring / 15.11

luxatio coxae congenita / vt. kaasasündinud

puusaliigesenihestus

lõdvestus / 4.44

lõhn / vt. ebameeldiv lõhn suust

lõhnatundlikkus / 7.11 / 7.12

lõikus / 2.22 / 4.57 / 5.29 / 8.29 / 9.13 / 11.46 /

11.71 / 17.30 / 20.25 / 20.47 / 21.35 / 24.20 /

24.43 / 24.44 / 38.20

lõtv puus / 28.60

lõua “lukustumine” / 2.22 / 2.71

lõualiiges / 7.35 / 7.40 / 7.41 / 7.57 / 21.32 /

33.10

1082

lõualiigese nihestus / 7.35

lõualuu / 7.35 / 7.40

lõualuu murd / 18.64 / 18.65

läbistav silmavigastus / 37.24

läkaköha / 2.23 / 2.90 / 3.10 / 31.01 / 31.82

läkaköha / 2.90 / 3.10

lämbumine / 6.80 / 31.68

lämmastik / 19.05

lämmastikdioksiid / 6.85

lävi / 4.78

lääts / 37.63

Löffleri sündroom / 15.14

lööve / 2.50 / 2.73 / 2.75 / 2.85 / 2.88 / 8.83 /

12.22 / 13.10 / 13.11 / 13.12 / 13.13 / 13.16 /

13.20 / 13.23 / 13.31 / 13.42 / 13.70 / 13.71 /

13.72 / 13.73 / 13.74 / 13.76 / 13.77 / 13.81 /

14.10 / 21.37 / 21.41 / 21.80 / 21.81

lööve kubemes / 13.12

lööve kätel / 13.16

lööve seoses päikesekiirgusega / 21.30

lööve säärtel / 13.13

lühike kasv / 32.52

lühilaineravi / 20.01

lühinägelikkus / 2.80

lühinägevus / 33.34 / 37.19 / 37.21 / 37.63

lühiteraapia / 35.26 / 35.82 / 35.94

lülidevaheketas / 20.99

lülidevahemulgu ahenemine / 20.31

lülijalgne / 2.85

lülisamba kaelaosa / 20.30 / 20.31

lülisamba kaelaosa venitus / 20.01

lülisamba nimmeosa / 20.90 / 20.99

lülisamba nimmeosa venitus / 20.01

lülisambakanal / 20.99

lülisambakanali ahenemus / 20.99

lülisambareuma / vt. anküloseeriv spondüliit

lülisambavigastus / 18.30

lülisammas / 15.31 / 18.30 / 20.31 / 20.99 / 21.36

/ 36.68

lülivaheketas / 20.92 / 20.93

lümfaatiline filariaas / 2.89

lümfadeniit / 2.67 / 2.72 / 2.79 / 6.44 / 6.70 / 7.20

/ 15.36 / 31.14 / 38.82

lümfadenopaatia / 6.70 / 15.36 / 21.81 / 31.14 /

31.43 / 31.57 / 31.59

lümfimassaa• / 5.25 / 18.95 / 20.01

lümfisõlm / 2.22 / 2.50 / 2.67 / 2.72 / 31.14 /

31.40 / 32.40 / 38.29 / 38.82

lümfisõlmed / 6.44 / 6.70

lümfiteraapia / 18.95

lümfoom / 2.10 / 2.13 / 15.11 / 15.13 / 15.36 /

31.14 / 31.15 / 31.54 / 33.40 / 38.82

lümfopeenia / 15.13 / 21.41

lümfotsütoos / 2.30 / 15.12 / 15.26 / 31.82

lümfödeem / 5.25 / 18.90 / 18.95 / 20.01


lüsotrüümuuria / 10.06

lüsotsüüm / 6.70

lüütilised luumuutused / 15.31

Lyme’i tõbi / 2.10 / 2.73 / 13.32 / 21.30 / 21.32 /

33.04 / 33.09

lymphademopathy-associated syndrome / vt. LAS

lymphogranuloma venereum / 12.13

M1-saatekiri / 35.10 / 35.34

maakaartkeel / 7.28

maania / 35.10 / 35.18 / 35.36 / 35.62

maatuss / 2.60

madala rõhu glaukoom / 37.19

magediabeet / 10.04 / 24.33 / 24.75 / 43.24 /

43.30

magneesium / 4.44 / 4.45 / 8.17 / 24.20 / 24.25 /

24.30

magneesiumivaegus / 4.45 / 24.20 / 24.25 / 24.30

magnetväli / 4.78

magu / 8.04 / 8.10 / 8.40 / 8.42

maitsehäire / 7.11

maitsmismeel / 7.10 / 7.11

maitsmistundlikkuse häire / 7.11

makroangiopaatia / 23.43

makroglobulineemia / 15.10 / 15.32

makrotsütaarne aneemia / 15.20 / 21.81

makrotsütoos / 15.16 / 15.20 / 21.81

maks / 2.66 / 2.67 / 2.79 / 7.57 / 8.04 / 8.18 / 9.20 /

9.23 / 9.25 / 9.27 / 9.29 / 15.11 / 15.12 / 15.16 /

15.20 / 15.23 / 15.25 / 15.29 / 15.30 / 15.32 /

21.43 / 21.79 / 21.80 / 21.84 / 33.27 / 42.30

maksa rasvdüstroofia / 9.21 / 9.23

maksa siirdamine / 7.57 / 9.25

maksabiopsia / 9.20 / 21.84

maksaensüüm / 9.05 / 9.21 / 21.84

maksafibroos / 21.84

maksakaan / 2.89

maksametastaas / 9.20

maksapuudulikkus/ 9.20 / 9.21 / 9.23

maksapõletik / vt. hepatiit

maksatsirroos / 8.18 / 9.20 / 9.21 / 9.23 / 9.25 /

9.27 / 9.29 / 9.40 / 15.16 / 15.17 / 15.23 /

21.43 / 28.30 / 42.30

maksatsüst / 2.66

maksavähk / 24.70

makuli degeneratsioon / 37.19 / 37.22 / 37.24 /

37.55

makuli turse / 37.19

malaaria / 2.14 / 2.90 / 2.93 / 2.94 / 2.96 / 7.24 /

15.13

malaariaravimid / 2.90 / 2.94 / 21.83

malabsorptsioon / 8.04 / 8.17 / 8.61 / 9.13 / 15.24

malabsorptsioon / vt. imendumishäire

Malassezia furfur / 13.23

malformatsioon / vt. arenguhälve

maliigne neuroleptiline sündroom / 2.10

1083

malleolaarmurd / 18.15 / 18.37 / 18.99

Mallory-Weissi sündroom / 8.10 / 8.18

malnutritsioon / vt. kõhnumine

mammograafia / 16.15

manomeetria / 8.05 / 8.25

Mantoux’ proov / 31.44

mao mahtu vähendav operatsioon / 24.11

maohaavand / 8.04 / 8.21 / 8.40 / 8.41 / 8.45

maohammustus / 33.28

MAO-inhibiitor / 35.44

maoloputus / 40.05

maolõikus / 8.29

maoresektsioon / 8.13 / 8.29 / 15.24

maoseerum / 33.28

maovähk / 8.10 / 8.29 / 8.40 / 8.42 / 16.15

Marburgi tõbi / 2.88

Marfani sündroom / 32.52

margariin / 24.86

marrastushaav / 33.22

marsihemoglobinuuria / 15.25

mask / 4.69

massaa• / 20.01 / 20.02

mastoidektoomia / 38.29

mastoidiit / 38.29

masturbatsioon / 34.41 / 35.96

MBD-sündroom / vt. minimaalne aju

düsfunktsioon

MBO / vt. metabolne sündroom

McBride’i lõikus / 20.86

McMurray test / 18.33 / 20.75

MCP I -ligamendi vigastus / 18.27

MCP-liiges / 21.31 / 21.32 / 21.35

MCTD / 21.10 / 21.42

MCV / 9.21 / 15.16 / 15.20 / 15.22 / 15.24 /

15.25 / 40.10

MDMA / 40.18

mebendasool / 2.60 / 2.61

Meckeli divertiikul / 32.40

mediaalne menisk / 20.75

mediaanusnärv / 2.97

mediastiinum / 2.10 / 6.65

mediastiinum / vt. keskseinand

medikamentoosne profülaktika / 2.91 / 2.94 / 4.29

/ 4.72 / 8.41 / 10.51 / 31.92 / 36.81

medikamentoosne ravi / 4.43 / 4.45 / 4.46 / 6.45 /

6.97 / 7.10 / 7.24 / 8.10 / 8.13 / 8.18 / 10.04 /

14.60 / 15.14 / 15.24 / 15.25 / 15.18715.19 /

16.30 / 16.90 / 21.34 / 21.56 / 21.78 / 21.79 /

21.80 / 21.81 / 21.83 / 21.84 / 21.85 / 23.35 /

24.30 / 24.31 / 24.34 / 24.39 / 24.53 / 24.83 /

24.85 / 24.87 / 24.90 / 24.93 / 26.30 / 32.41 /

33.06 / 33.10 / 34.30 / 35.18 / 35.36 / 35.82 /

36.20 / 36.43 / 36.44 / 38.41 / 38.50 / 39.04 /

39.91 / 39.96 / 40.06 / 43.30 / 43.31

meditsiiniline süsi / 40.05


AINEREGISTER

medullaarne kilpnäärmevähk / 24.44

meeskonnatöö / 35.24

mefenaamhape / 15.24

meflokiin / 2.94

megakoolon / 8.25

megaloblastiline aneemia / 2.62 / 15.11 / 15.13 /

15.18 / 15.20 / 15.24 / 15.33 / 21.81

mehhaaniline kontratseptsioon / 27.15

mehhaaniline ventileerimine / 6.20 / 6.65

meibomi nääre / 37.30 / 37.31 / 37.35

meklobemiid / 22.13 / 34.30 / 35.18 / 35.44 /

35.84 / 40.06

melanoom / 37.24

meleena / 8.19 / 8.20 / 8.21 / 8.45 / 8.68 / 8.69 /

8.71 / 15.18 / 32.41

melperoon / 22.12 / 22.13

menarhe / 32.55

Ménière’i tõbi / 38.11 / 38.17 / 38.18

meningiit / 2.15 / 2.50 / 2.70 / 2.73 / 2.76 / 2.80 /

2.86 / 3.10 / 8.14 / 31.01 / 31.10 / 31.11 /

31.12 / 31.40 / 31.43 / 31.48

meningism / 31.48

meningoentsefaliit / 2.86 / 31.40 / 31.54

meningokokk / 2.15 / 2.90 / 3.10 / 15.19 / 31.01 /

31.12 / 31.48 / 32.41

meningokokksepsis / 31.12

meningomüelotseele / 28.70

menisk / 20.75

meniskirebend / 20.75

menopaus / 25.20 / 25.23 / 25.60 / 25.61

menorraagia / 15.18 / 15.21 / 25.23 / 26.10

menses / 2.41 / 11.18 / 14.60 / 15.18 / 20.65 /

24.10 / 24.11 / 24.53 / 24.75 / 24.90 / 25.20 /

25.23 / 25.25 / 25.26 / 25.29 / 25.31 / 26.11 /

27.10 / 36.99 / 38.40 / 40.25

menstruatsioon / vt. menses

menstruatsiooni nihutamine / 25.29

menstruatsiooni puudumine / 20.65 / 24.75 /

25.20 / 25.23 / 26.10 / 26.11 / 26.12

menstruatsiooni valud / 25.25

menstruatsioonitsükli häired / 24.75 / 24.90 / 25.23

meralgia paraesthetica / 20.61 / 20.63

merehaigus / 8.11 / 8.13

merkaptopuriin / 15.24

mesalasiin / 8.68

mesenteriaallümfadeniit / 2.79 / 32.03

mesilane / 13.32 / 14.61

mesilaseallergia / 14.70

metaboolne sündroom / 4.44 / 4.46 / 19.80 /

23.43 / 23.55 / 24.10 / 24.11 / 24.80 / 24.85

metadoon / 16.90 / 40.06

metakarpaalluude murd / 18.21

metall / 37.80

metalli maitse suus / 7.11 / 21.79

metamfetamiin / 40.18

1084

metamisool / 8.13

metamorfopsia / 37.19 / 37.55

metandienoon / 40.25

metanefriin / 4.42 / 24.54

metanool / 40.07

metastaas / 8.71 / 8.73 / 9.20 / 15.13 / 16.90 /

16.92 / 24.21 / 24.52

metatarsaalluu / 18.14 / 18.15 / 18.30 / 20.84

metatarsaalluude vaarusseis / 28.61

metatarsaaltugi / 20.84

metatarsal bar / 20.84

metatarsalgia anterior / 20.84

meteorism / 2.86 / 8.30 / 8.61 / 8.62 / 32.05

metformiin / 7.11 / 15.24 / 23.35 / 23.36

metitsilliinresistentne stafülokokk / 2.28

metoklopramiid / 8.11 / 8.13 / 8.41 / 16.55 /

16.92 / 21.86

metoprolool / 4.29 / 4.45 / 4.60 / 4.68 / 4.71 /

40.06

metotreksaat / 2.13 / 6.11 / 13.80 / 14.10 / 15.24 /

21.37 / 21.78 / 21.84 / 33.10

metronidasool / 2.22 / 2.68 / 7.11 / 7.54 / 8.68 /

8.69 / 13.76 / 21.86

metrorraagia / 12.10 / 25.23 / 25.60

metsamees / 5.40

metüüldopa / 4.45 / 22.13 / 24.93 / 25.31

metüülergometriin / 26.19

metüülergotamiin / 26.19

metüülprednisoloon / 6.31 / 6.32 / 13.14 / 14.61 /

21.95 / 31.69 / 33.28

MGG-värving / 15.10

migreen / 8.13 / 20.01 / 20.03 / 25.26 / 26.17 /

33.29 / 36.10 / 36.80 / 36.81 / 38.40

mikonasool / 13.20

mikroalbuminuuria / 23.41 / 23.51

mikrognaatia / vt. pisilõugsus

mikrokirurgia / 20.93

mikroskoop / 2.61 / 2.65 / 21.56

mikroskoopiline polüangiit / 21.45

mikrotsefaalia / 2.67

mikrotsütaarne aneemia / 15.20

miktsioontsüstograafia / 32.32

miliaarne tuberkuloos / 6.44

miliaartuberkuloos / 2.10 / 2.50

milk-alkalisündroom / 24.20 / 24.21

MIMI / 4.66

minihepariin / 4.53 / 4.60 / 4.62 / 5.29

mini-interventsioon / 40.12

minimaalne aju düsfunktsioon / 33.35 / 34.17 /

34.24

minimal brain dysfunction / vt. minimaalne aju

düsfunktsioon

minoksidiil / 4.45 / 13.87 / 24.90

mioos / 37.33

mirtatsapiin / 35.44


mitmikrasedus / 26.11

mitokondrite antikehad / 9.29

mitraalklapp / 4.30 / 4.79 / 28.20

mitraalprolaps / 4.66 / 4.72 / 5.30

mitraalpuudulikkus / 4.30 / 4.66 / 4.68 / 4.72 /

4.73 / 5.30

mitraalstenoos / 4.28 / 4.30 / 4.66 / 4.68 / 5.30

mitral opening snap / 4.66

mittegonokokiline uretriit / 2.89

mittemedikamentoosne ravi / 4.44

mittespetsiifiline vaginiit / 25.50

mittesteroidne põletiku-valuvaigisti / 10.10 /

10.12 / 10.30 / 11.65

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid / 6.31 /

6.32 / 7.21 / 7.24 / 7.41 / 7.53 / 8.18 / 16.90 /

21.34 / 21.56 / 21.86

M-komponent / 15.26 / 15.31 / 15.32

moklobemiid / 22.13 / 35.18 / 35.44 / 35.84

mollusculum contagiosum / vt. nakkuslik mollusk

mollusk / 13.57 / 31.01 / 37.70

monoartriit / 21.30

mononeuropaatia / 23.42 / 36.60

mononukleoos / 2.10 / 2.20 / 2.22 / 2.23 / 2.30 /

2.50 / 7.22 / 9.25 / 10.20 / 15.10 / 15.12 /

31.12 / 31.62 / 32.41

Monteggia murd / 18.20

Moraxella catarrhalis / 6.47

morfiin / 6.57 / 8.13 / 16.90 / 16.92 / 40.06

Morgagni song / 8.46

Moro refleks / 28.10 / 28.14

Mortoni tõbi / 20.84

motoorika / 33.35

motoorikahäire / 34.24

motoorne areng / 28.10 / 28.14

MRSA / 2.28

MTP-liiges / 21.31 / 21.32

mukokutaanne leišmaniaas / 2.89

mukovistsidoos / 28.30

mukovistsidoos / vt. tsüstiline fibroos

muljumishaav / 33.20 / 33.22

mumps / 7.20 / 11.70 / 31.01 / 31.40

munajuhapõletik / 12.10 / 12.10 / 25.12 / 25.51 /

26.50

munajuhavähk / 25.34

munand / 11.68 / 11.70 / 11.71 / 28.10 / 28.50 /

31.40 / 42.30

munandi peetumine / 28.50

munandi retentsioon / 28.10

munandi valu / 11.70 / 11.71

munandikasvaja / 11.68 / 11.71

munandikoti turse / 11.71

munandikott / 11.71 / 28.50 / 42.30

munandimanuse forssioon / 11.70

munandipõletik / 11.70 / 31.40 / 32.55

munandivähk / 11.68 / 11.71

1085

munasari / 25.01 / 25.65 / 31.40

munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom /

25.34

munasarjatsüst / 25.12 / 25.34 / 25.65

munasarjavähk / 16.15 / 25.01 / 25.34 / 25.65 /

27.13

mupirosiin / 2.28

murd / 15.31 / 18.14 / 18.15 / 18.20 / 18.21 /

18.30 / 18.31 / 18.32 / 18.35 / 18.37 / 18.60 /

18.61 / 18.64 / 18.65 / 18.66 / 18.67 / 18.68 /

18.99 / 20.29 / 20.65 / 20.67 / 20.69 / 20.84 /

24.53 / 33.24 / 33.26 / 38.40 / 38.45 / 38.54

murdeiga / 24.93 / 25.23 / 32.55 / 33.11 / 34.60

musculus abductor pollicis longus / 20.48

musculus extensor pollicis brevis / 20.48

musculus quadriceps / 20.25 / 20.72

musculus serratus anterior / 20.36

musculus supraspinatus / 20.42

must roe / 8.21

mustkarvaskeel / 7.12 / 7.28

mutipalavik / 10.04

mutism / 34.26

muusikateraapia / 34.32

mäda jooksev kõrv / 38.23

mädavill-lööve / 13.54

mähkmeallergia / 32.80

mälukaotus / 33.26

mälulangus / 22.11

mänguteraapia / 34.32

märgumine / 10.04 / 11.14

märjad silmad / 28.28

müalgia / 15.14 / 21.41

müelodüsplastiline sündroom / 15.11 / 15.16 /

15.20 / 15.33

müelofibroos / 15.11 / 15.13 / 15.30

müeloom / 2.10 / 15.09 / 15.10 / 15.11 / 15.13 /

15.31

müiaas / 2.89

mükobakter / 2.97 / 6.44 / 6.46

mükoos / 13.20

mükoplasma / 2.22 / 2.23 / 2.26

mükoplasmainfektsioon / 6.40 / 6.47 / 31.01 /

31.81 / 31.83 / 31.84

mükoplasmakopsupõletik / 2.26

mükoplasmapneumoonia / 6.40 / 6.71 / 31.83

mükostatiin / 31.30

müksoom / 2.10 / 4.08 / 4.51 / 4.80 / 36.31 / 36.34

Münchhausen by proxy sündroom / 34.40

müoglobiin / 4.60

müoglobinuuria / 10.10 / 18.89

müokardiit / 2.30 / 2.73 / 2.74 / 4.06 / 4.08 / 4.14

/ 4.71 / 19.86

müoom / 8.33 / 25.12 / 25.23 / 25.65 / 26.14 /

26.50 / 27.14

müoopia / 2.80


AINEREGISTER

müopaatia / 24.87

müoperikardiit / 2.30 / 4.06 / 4.08 / 4.14 / 4.71 /

19.86

müosiit / vt. lihasepõletik

müra / 38.19

mürakahjustus / 38.19

mürgitus / 15.10 / 32.13 / 32.14 / 37.85

müringiit / 31.90 / 31.91 / 31.92 / 31.93

müringoplastika / 38.23

myasthenia gravis / 7.24 / 37.33

Mycobacterium avium-intracellulare / 6.46

Mycoplasma pneumoniae / 2.26

myopia / vt. lühinägevus

myotonia dystrophica / 37.33

n. medianus / 21.35

n. suprascapularise pitsumine / 20.30

n.ulnaris / 21.35

naaskelsaba / 8.83

naatrium / 24.32 / 24.33 / 24.53 / 24.75

naatriumhüaluronaat / 20.25

naatriumkanalite antagonistid / 4.29

naatriumkromoglükaat / 37.70

naba / 28.61

nabasong / 8.46 / 28.61

nabaväät / 26.16 / 26.19

Nabothi tsüst / 25.34

naha pigmentatsioon / 24.70

naha siirdamine / 13.90

nahaalune sõlm / 21.38

nahaalune õhkemfüseem / 6.65

nahaatroofia / 21.40

nahabiopsia / 13.95

nahakuivus / 13.15 / 13.17

nahariba siirdamine / 5.23

nahaseenhaigus / 13.10 / 13.12 / 13.20

nahasiirdamine / 5.22 / 5.23 / 13.90

nahatest / 13.11 / 14.05 / 32.73 / 32.74

nahavähk / 13.66 / 13.67 / 13.95

nahaärritus / 16.50

nahkhiir / 2.86

nakkushaigus / 6.43 / 12.20 / 12.22 / 31.01

nakkushaiguste seadus / 2.96 / 2.97 / 2.98

nakkushaigustest teatamine / 2.96

nakkuslik mollusk / 13.57

naloksoon / 40.06

naltreksoon / 40.19

naprokseen/ 6.73 / 31.11 / 33.10 / 33.29

narkomaan / 40.17

narkootikum / 9.25 / 34.52 / 34.58 / 34.62 / 40.10

nebulisaator / 6.31 / 6.32 / 6.97 / 31.69 / 31.70

necrobiosis lipoidica / 13.13 / 13.95

necrosis pulpae / 7.51

neegrišanker / 12.13

neelamine / 8.05

neelamishäire / 7.10 / 8.05 / 8.10 / 8.45

1086

neelamisraskus / 6.65 / 21.43 / 31.80 / 32.14

neelukülv / 2.20 / 2.22 / 2.23 / 2.25 / 31.62

neelumandel / 33.38

neelupõletik / 14.60 / 31.62 / 38.77

neelutripper / 2.22 / 2.23

neeluturse / 18.64

neer / 8.13 / 10.04 / 10.15 / 10.16 / 11.68 / 15.09 /

15.23 / 15.28 / 21.79 / 21.80 / 32.32

neeruarteri stenoos / 10.10 / 10.30 / 32.62

neerukivitõbi / 8.13 / 42.20

neerupealis / 4.42 / 24.30 / 24.34 / 24.52 / 24.53 /

24.54 / 24.90 / 24.93 / 39.40 / 42.30 / 43.30

neerupealise kasvaja / 24.34 / 24.52 / 24.53 /

24.54 / 24.90

neerupealise vähk / 24.93

neerupealisekoore puudulikkus / 23.20 / 24.52 /

39.40

neerupuudulikkus / 6.70 / 10.02 / 10.04 / 10.10 /

10.12 / 10.15 / 10.16 / 10.20 / 10.30 / 15.12 /

15.23 / 15.31 / 15.32 / 21.40 / 21.41 / 21.56 /

21.83 / 21.84

neerupõletik / 10.04 / 10.10 / 10.20 / 21.42 /

31.11 / 33.07

neerupäritolu vererõhutõbi / 32.62

neerupäritoluga glükosuuria / 2.80

neerusiirdamine / 10.30

neerutsüst / 10.16

neeruveen / 15.18

neeruvähk / 2.10 / 11.18 / 11.68 / 15.09 / 42.30

neevus / 13.67 / 15.36

nefriit / 2.80 / 21.42

nefriit / vt. neerupõletik

nefroblastoom / 33.40

nefrogeenne hüpertensioon / 4.46 / 4.48 / 32.62

nefrokaltsinoos / 6.70 / 24.20 / 24.21

nefroos / 10.15

nefrootiline sündroom / 10.15 / 15.09

nefroskleroos / 10.06

nekroos / 2.77 / 5.21 / 15.11 / 18.88

nekrotiseeriv fastsiit / 2.27

neomütsiin / 3.10 / 13.51 / 13.54 / 15.24

nervus cutaneus femoris lateralis / 20.61

nervus femoralis / vt. reienärv

nervus ischiadicus / vt. istmikunärv

nervus medianus / vt. keskpidine närv

nervus occipitalis major-sündroom / vt.

kuklapiirkonnavalud

netilmütsiin / 21.86

neuralgia / 2.45

neuroblastoom / 16.15 / 33.40

neurodermatiit / 13.13 / 13.15

neurofibrosarkoom / 16.30

neurogeenne põis / 11.12 / 11.18

neuroleptikumid / 8.25 / 22.12 / 34.30 / 35.18 /

35.50 / 35.54 / 35.56 / 35.96 / 40.06


neuroleptiline sündroom / 2.10

neuroloogiline staatus / 28.14

neuronitis vestibularis / 8.13

neuronspetsiifiline enolaas / 6.56

neuropaatia / 6.45 / 9.90 / 15.24 / 21.79 / 21.81 /

22.01 / 23.42 / 33.28 / 36.5 / 36.60 / 36.63 /

36.64

neurosüüfilis / 12.12

neurotsirkulatoorne düstoonia / 6.07

neutropeenia / 2.10 / 15.13 / 15.33 / 16.55

nibujätkepõletik / 38.29

nifedipiin / 4.45 / 21.10 / 22.30 / 40.06

nihestus luksatsioon / 7.35 / 7.55 / 18.19 / 18.20 /

18.22 / 18.23 / 18.27 / 18.31 / 18.34 / 20.25 /

20.71 / 28.60 / 33.25

nihkumine / 18.19 / 18.22 / 18.27 / 18.34 / 28.60

nikardipiin / 21.86

nikastus / 18.36

nikastus / 18.36 / 18.37 / 33.25

niklosamiid / 2.62

nikotiin / 40.20

nilvadipiin / 4.45

nimmevalu / 21.30 / 21.31 / 21.54

nina / 38.41 / 38.50 / 38.51 / 38.53 / 38.54 / 38.59

nina kartsinoom / 38.51

nina kõrvalkoobaste põletik / 37.10 / 37.71

ninaeritise eosinofiilide uurimine / 14.05

ninakasvajad / 38.51

ninakaudne CPAP / vt. transnasaalne CPAP-ravi

ninakinnisus / 4.45 / 38.41 / 38.43 / 38.49 / 38.53

ninakõrvalkoobaste põletik / 6.11

ninakõrvalkoobaste röntgeniülesvõte / 6.30

ninakõrvalurgete röntgenuuring / 38.10 / 38.58

ninalima tsütoloogia / 38.48

ninaluu / 38.54

ninaluumurd / 38.54

ninaneel / 31.82

ninapolüüp / 38.41 / 38.43

ninavahesein / 38.41 / 38.49

ninavaheseina kõverdus / 38.49

ninaverejooks / 15.18 / 15.19 / 15.37 / 15.38 / 38.50

ninaõhupall / 31.95

nisatidiin / 8.41

Nisseni fundoplikatsioon / 8.10

nitriitne reaktsioon / 21.79

nitritoidne reaktsioon / 21.79

nitrofurantoiin/ 6.11 / 6.73 / 8.13 / 10.51 / 11.18 /

14.10 / 15.14 / 15.24 / 32.32 / 32.51

nitrofurantoiinkops / 6.73

nitroglütseriin / 4.55 / 4.56 / 4.60 / 4.68 / 8.82 /

21.10 / 36.10

nitroglütseriini infusioon/ 4.55

nitroglütseriini kollaps / 4.09 / 4.10

nitroglütseriinsalv / 4.56 / 8.82 / 21.10

nodoosne polüarteriit / 21.45

1087

nohu / 14.05 / 28.40 / 38.40 / 38.41 / 38.42 /

38.44 / 38.46 / 38.47 / 38.48 / 38.53 / 38.56

non-Hodgkini lümfoom / 15.36

noorukite kurvameelsus / 34.54

noorukite psühhoosid / 34.56

norfloksatsiin / 2.72 / 2.79 / 2.91 / 10.51 / 11.64 /

37.70

normetanefriin / 24.54

normotsütaarne aneemia / 15.20

norskamine / 6.90 / 6.96 / 31.92 / 33.29

nortriptülliin / 22.13

Norwalki viirus / 8.06

N-peptiid / 4.67

NSAID / 6.31 / 6.32 / 7.21 / 7.24 / 7.41 / 7.53 /

8.18 / 16.90 / 21.34 / 21.56 / 21.86 / 31.11

NSV / 25.50

nummulaarne ekseem / 13.74

nõgeslööve / 2.64 / 2.66 / 2.68 / 13.10 / 13.11 /

13.15 / 13.16 / 13.32 / 13.45 / 14.10 / 14.40 /

14.60 / 15.51 / 31.12 / 31.43 / 32.72 / 33.04 /

33.06 / 33.28

nõrgenenud nägemine / 37.19 / 37.41 / 37.45 /

37.56 / 37.74 / 37.85

nõuandla / 28.10 / 28.11 / 28.12 / 28.14 / 28.15 /

28.30 / 28.40 / 28.50 / 28.60 / 28.61 / 28.70 /

29.10 / 29.20 / 32.30 / 33.35

nägemine / 28.15 / 37.01 / 37.19 / 37.23 / 37.71

nägemise kaotus / 37.19 / 37.22

nägemise uurimine / 28.15 / 37.01

nägemisinvaliidsus / 37.05

nägemisnõrkus / 28.15

nägemisteravus / 37.01 / 37.24

näohalvatus / 2.73 / 37.36

näoluude murd / 18.64 / 18.65 / 18.66 / 18.67 /

18.68 / 18.91 / 38.54

näopiirkonna trauma / 6.80

näovalu / 2.73

näovigastus / 6.80 / 18.64 / 18.91 / 38.54

närvi pitsumus / 20.33 / 20.50 / 20.52 / 20.61

närvivalu / 20.02

nüktuuria / 10.04 / 11.10

nüstatiin / 31.30

oblitereeriv trombangiit / 5.15

obstruktiivne bronhiit / 28.40 / 31.68 / 31.69 /

31.70 / 31.83

obstruktiivne iileus / 8.70

obstruktiivne ikterus / 9.20 / 9.21

obstruktiivne uneapnoe / 6.90 / 6.96 / 33.38

odraiva / 37.30

oftalmoskoopia / 28.15 / 37.56

Ogilvie sündroom / 8.70

OHS / 25.12

oksejuur / 40.05

oksendamine / 2.80 / 2.91 / 7.51 / 8.11 / 8.13 /

8.18 / 14.60 / 28.70 / 32.10


AINEREGISTER

oksendus / 37.45

oksükloriin / 21.83

oksütroopium / 6.41

okulomotooriusparees / vt. silma liigutajanärvi

halvatus

olecranon / vt. küünarnukk

olecranonbursiit / 20.20

oligoartriit / 33.10

oligomenorröa / 20.65 / 25.20 / 25.23

oligospermia / 8.68 / 21.81

oliguuria / 2.80 / 10.10 / 10.20 / 33.28

olsalasiin / 8.68

omeprasool / 8.41

on-demand stimulaator / 4.78

onkotsertsiaas / 2.89

ootsüst / 2.69

operatsioon (lõikus) / 11.46 / 11.71

operatsioon / 21.35

operatsioon / vt. lõikus

operatsioon kaalulangetamiseks / 24.11

operatsiooniks sobivus / 17.30

operatsioonirisk / 17.30.

ophthalmia / 37.11 / 37.19

ophthalmia electrica / 37.11

ophthalmoplegia progressiva externa / 37.33

opiaat / 8.25 / 16.90 / 40.18

orbita / vt. silmakoobas

orbita murd / 18.68

orbita tselluliit / vt. silmakoopa tselluliit

orgaaniline psühhoos / 35.12

orgaanilise ajukahjustuse sündroom / 35.12

ornitoos / 2.10

ORS-lahus / 32.10

Ortolani test / 28.10 / 28.60

ortoos / 20.87

ortostaatiline hüpotensioon / 4.07 / 4.09 / 4.22 /

4.45 / 4.46 / 4.71 / 22.20 / 23.42 / 36.12 /

36.14

ortostaatiline katse / 4.07

ortostaatiline proteinuuria / 10.06

os naviculare externum / 20.84

osaline sääreblokaad / 4.03 / 4.66 / 32.61

Osgoodi-Schlatteri tõbi / 33.13

Osleri tõbi / 15.19 / 15.37

osmium / 21.95

osmolaarsus / 10.04 / 24.32 / 35.36

osmootne diurees / 24.33

ossifikantne müosiit / 18.80

osteitis condensans / 21.36

osteoartroos / 21.30 / 21.32 / 21.35 / 21.58 /

21.95 / 21.96 / 20.01 / 20.02 / 20.25 / 20.29 /

20.61 / 20.65 / 20.86

osteochondritis dissecans / 20.76

osteogenesis imperfecta / 15.19

osteoidne osteoom / 20.63

1088

osteokondriit / 33.12

osteokondroos / 33.12

osteomalaatsia / vt. luupehmumus

osteomüeliit / 2.10

osteoom / 38.26 / 38.51 / 38.59

osteoporoos / 15.11 / 19.80 / 20.65 / 20.66 / 21.70

osteoporoosi profülaktika / 20.65

osteoradionekroos / 7.30

osteosarkoom / 16.30 / 20.69 / 33.40

osteosüntees / 18.67 / 18.99

ostsillomeeter / 4.42 / 28.11

ozaena / vt. vinanohu

otiit / vt. keskkõrvapõletik

otiit / vt. kõrvapõletik

otoskleroos / 38.11 / 38.17 / 38.20

otoskoopia / 31.91 / 31.92 / 31.93 / 31.97

otsmikuurge / 38.57

otsmikuurkepõletik / 38.57

ovarium / vt. munasari

ovulatsioon / 14.60 / 25.20 / 25.23 / 25.25 / 25.65

/ 26.51

ovulatsiooni induktsioon / 26.51

ovulatsioonipalavik / 26.51

ovulatsioonivalu / 25.25

paanika / 25.90 / 35.14 / 35.80 / 35.82 / 35.84 /

35.92

paanikahäire / 6.06 / 6.07 / 24.54 / 34.14 / 34.16 /

34.30 / 35.14 / 35.80 / 35.82 / 35.84 / 36.16

paanikaseisund / 35.82 / 35.84

paapul / 2.65

paeluss / 2.62 / 2.66 / 15.24

pahaloomuline neuroleptiline sündroom / 2.10 /

35.56

pahkluu / 20.84 / 33.01 / 33.04 / 33.06

paikne tuimastus / 31.31 / 31.92

painajalikud unenäod / 21.83

paise / 2.10 / 2.22 / 2.24 / 2.72 / 7.54 / 8.80 / 8.85

/ 13.52 / 13.65 / 15.12 / 29.20 / 31.14

paistetus / 10.15 / 11.71

pajuoksmurd / 33.24

pakane / 13.17 / 18.88

palavik/ 2.10 / 2.30 / 2.35 / 2.64 / 2.72 / 2.74 /

2.80 / 2.87 / 2.93 / 2.94 / 3.10 / 6.40 / 6.72 /

11.18 / 11.64 / 11.68 / 13.45 / 15.12 / 15.13 /

21.60 / 21.81 / 31.10 / 31.11 / 31.12 / 31.40 /

31.43 / 31.48 / 31.59 / 32.33 / 33.31 / 35.56 /

38.50

palaviku ravi / 31.11

palavikukrambid / 3.10 / 33.30 / 33.31

palavikus laps / 31.10

palliatiivne ravi / 6.57 / 16.90 / 16.92

palmaarerüteem / 8.18 / 9.23 / 31.43

palmaarfastsia / 20.53

palpitatsioon / 4.10 / 4.11 / 4.20 / 4.34 / 4.45 /

35.84 / 35.92 / 40.14


pankreas / vt. kõhunääre

pankrease pseudotsüst / 9.12

pankreasevähk / vt. kõhunäärmevähk

pankreatiit / vt. kõhunäärmepõletik

pantoprasool / 8.41

Papa / 16.15

papillaarne kilpnäärme kartsinoom / 24.44

papilloom / 7.22 / 12.20 / 13.56 / 38.43 / 38.59 /

38.80

parafimoos / 11.83

parafümoos / 11.83

paragripiviirus / 6.47

paralüütiline iileus / 8.70

paraneoplastiline fenomen / 21.32

paranoia / 22.12

paranoiline vanur / 22.12

paranoilisus / 35.60

paraproteineemia / 15.31

parasiit / 2.60 / 2.61 / 2.62 / 2.64 / 2.65 / 2.66 /

2.67 / 2.68 / 2.94 / 8.15 / 8.16

parasomnia / 33.38

paratsentees / 28.12 / 31.92

paratsetamool / 8.41 / 20.25 / 31.11 / 33.29 /

40.06

parem sääreblokaad / 4.02 / 4.03 / 4.05 / 4.06 /

4.36 / 4.60 / 4.62 / 4.66 / 28.20 / 32.61

parema vatsakese hüpertroofia / 4.02

parema vatsakese infarkt / 4.61

parema vatsakese puudulikkus / 4.70

paresteesia / 2.45 / 6.07 / 20.52

Parkinsoni tõbi / 8.13 / 11.10 / 22.20

parkinsonism / 22.20

parodontiit / 7.51 / 7.54

paroksetiin / 22.13 / 35.44

paroksüsmaalne nokturnaalne hemoglobinuuria /

15.25 / 15.50

paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia

/ 4.22

paroksüsmaalne tahhükardia / 4.22

parotiit / vt. mumps

parvoviirus / 31.58

parvoviirusinfektsioon / 31.01 / 31.12 / 31.58

passiivne immuniseerimine / 2.90

patarei / 32.13

patella luksatsioon / 18.33 / 18.34 / 20.71

patellamurd / 18.15 / 18.35

patellar teudon bearing / vt. PTB-kips

patellaside / 20.73

patoloogiline luumurd / 20.69

PBC / 21.43

PCO / 25.20 / 26.50

PCR / 12.10 / 12.12

PCR-meetod / 2.26 / 2.50

PDT vaktsiin / 31.82

pea kaitserefleks / 28.10

1089

pea kasvukõver / 28.70

peaajuinfarkt / 15.15 / 22.14

peaaju-seljaajuvedelik / 2.73

peahoid / 10 / 28

peanahk / 13.72

peapööritus / 6.07 / 38.18 / 38.35

pearinglus / 8.13 / 22.20

peatäi / 13.31 / 13.32 / 31.01

peavalu / 2.72 / 2.80 / 20.33 / 21.81 / 28.70 /

31.40 / 31.49 / 33.29 / 34.23 / 37.10 / 37.19 /

37.45

pectus carinatum / 28.61

pectus excavatum / 28.61

pedikuloos / 13.31

peenis / 11.83 / 32.55

peennõel biopsia / 25.30

peensoole passaa•iuuring

topeltkontrasteerimisega / 8.68

peensoolebiopsia / 8.61

peetunud keele ja kõne areng / 28.16

peetunud munand / 28.10 / 28.50

PEF / 6.02 / 6.30 / 31.81

pehme šanker / 12.13

peitveri / 8.20 / 8.72

pekse. malleool / 18.36 / 18.37

pelvis spastica / 8.84

pemfigoid / 7.21 / 7.24 / 13.42

pemfigus / 7.21 / 7.24 / 13.42

penitsillamiin / 7.11

penitsilliin / 2.71 / 2.77 / 6.40 / 14.10 / 31.92

penitsilliiniallergia / 14.10

perekond / 33.50

perekondlik hüperkolesteroleemia / 32.50

perenõuandla/ 27.10 / 27.12 / 27.13 / 27.14 /

27.15 / 34.44

pereplaneerimine / 27.10 / 27.12 / 27.13 / 27.14 /

27.15 / 27.18 / 27.19 / 27.20

pereteraapia / 35.14 / 35.22 / 35.26 / 35.34 /

35.50

perevägivald / 34.40 / 34.42 / 35.72 / 38.49

perforans ligatuur / 5.35

perforans veen / 5.25

perforeerunud ulkus / 8.33

perfusiooni-ventilatsiooni ülesvõte / 4.62

perfusiooniülesvõte / 4.62

perianaalabstsess / 8.68 / 8.85

perianaalhematoom / 8.80 / 8.81

periapikaalne abstsess / 7.51

periarteritis nodosa / 21.45

periarteritis nodosa / vt. sõlmeline

arteriväliskestapõletik

peribronhiaalne joonis / 31.85

perifeerne neuropaatia / 6.45 / 9.90 / 21.81

perikardiit / 4.50 / 4.51 / 4.53 / 4.57 / 4.60 / 4.71 /

4.73 / 6.48 / 8.61 / 9.27 / 21.38 / 21.41


AINEREGISTER

perikolangiit / 8.68

perikoroniit / 7.53

perimüokardiit / 4.71

perinatoloogia / 29.10

perindopriil / 10.12

perineum / 8.84 / 12.20

periodontiit / 7.51

periokulaardermatiit / 13.77

perioodiline kontroll / 28.10

perioraaldermatiit / 13.77

periorbitaalne tselluliit / vt. silmakoopa tselluliit

periostiit / 7.53

peritendiniit / 20.83

peritoniit / vt. kõhukelmepõletik

peritonsillaarne abstsess / 2.22 / 2.24

perkutaanne nefrolitotoomia / 11.40

permetriin / 13.30 / 13.31

pernitsioosne aneemia / 2.62 / 15.16 / 15.20 /

15.24 / 22.01 / 24.96

Perthesi tõbi / 33.04 / 33.08 / 33.12

pertussis / 2.90 / 3.10

pertussis / vt. läkaköha

pes calcaneovalgus / 28.61

pes cavus / 28.61

pes metatarsovarus adductus / 28.61

pes planovalgus / 28.61

pes planus / 28.61

pessaar / 27.15

petehhia / 2.15 / 15.18 / 15.19 / 31.10 / 32.41

petit mal / 33.32

Peyroni tõbi / 11.80

pH / 17.49

Philadelphia kromosoom / 15.27

photophthalmia / 37.11

PID / 12.10 / 21.54 / 25.51

pigmentatsioon / 7.24

piim / 8.62 / 10.12 / 15.21 / 32.72

piimaallergia / 32.72

piimaeritus / 25.31 / 25.32 / 26.11

piimahammas / 7.50 / 7.55

piimaraig / 32.73 / 32.74

piimasuhkur / 8.62

piinatunne / 35.82

piiratud liikuvus / 20.01 / 20.25 / 20.40

piirjoonte moonutused / 37.19

“piitsalöögivigastus” / 20.30

pikaajaline köha / 31.81 / 31.82 / 31.83 / 31.91

pikaajaline palavik / 2.10 / 2.13 / 2.50 / 2.80 / 2.94

pikaleveninud kõhulahtisus / 8.17

pikaleveninud köha / 6.11 / 6.12

pikenenud erektsioon / 24.92

pikk kasv / 32.52

pikk QT-aeg / 4.01 / 4.09 / 4.34 / 24.20 / 24.30 /

37.85

pikk rinnanärv / 20.36

1090

pikkus / 32.52

pikselöök / 18.84

pimedaks jäämine / 37.19

pimedus / 37.05 / 37.85

pimotsiid / 34.16 / 34.30

pindluu / 18.14 / 18.15 / 18.32 / 18.35 / 18.36 /

18.37

pindluumurd / 18.37

pindmine soojaravi / 20.01

pingekael / 20.02 / 20.30

pingepeavalu / 33.29

pingutusinkontinents / 11.14

pipelle / 25.01

pisarakanali ummistus / 28.28

pisarakoti põletik / 37.30 / 37.34 / 37.70

pisargaas / 37.81

pisarpoikilotsütoos / 15.10 / 15.30

pisilõugsus / 7.40

pistolet / 25.01

pitofenoon / 8.13

pitsumine / 8.46

pitsumus / 20.30 / 20.50 / 20.52 / 20.61

pitsunud song / 8.46

pityriasis rosea / 13.73

pityriasis versicolor / 13.23

Pityrosporum / 13.72

Pityrosporum ovale / 13.23

pivmetsillinaam / 32.32

pivot-test / 20.74

plaastritest / 13.11

plaat-osteosüntees / 18.99

plantaarfastsiit / 20.85 / 21.36 / 21.95

plasmarakk / 15.31

Plasmodium falciparum / 2.94

Plasmodium malariae / 2.94

Plasmodium vivax / 2.94

platsenta / 2.67 / 26.10 / 26.13 / 26.19 / 26.21

platsenta eesasetsus / 26.21

pleuraaspiratsioon / 6.60

pleuradreen / 6.60

pleuraefusioon / vt. vedelikukogum pleuraõõnes

pleurapunktsioon / 2.80 / 6.48 / 6.57

pleuravedelik / 2.80

pleuraõõs / 6.48 / 6.74

pleuriit / 6.11 / 6.48 / 6.57 / 6.60 / 6.74 / 21.41 /

21.42

pleuriit / vt. kopsukelmepõletik

plõksuv puus / 28.60

PMS / 25.26

Pneumocystis carinii / 2.13 / 2.50 / 6.40 / 8.16 /

28.30 / 31.15

pneumokokk / 2.14 / 3.10 / 6.40 / 31.48

pneumokokkpneumoonia / 6.40

pneumomediastiinum / 6.65

pneumoniit / 2.61 / 21.79 / 21.84


pneumoonia / 6.40 / 6.42 / 6.46 / 6.47 / 6.48 /

6.73

pneumoonia / vt. kopsupõletik

pneumotooraks / 6.60

pneumotooraks / vt. õhkrind

PNH / 15.50

PNL / 11.40

podagra / 11.40 / 15.12 / 15.27 / 15.28 / 15.30 /

15.31 / 21.30 / 21.32 / 21.56 / 21.57 / 21.58 /

21.95 / 21.96

podofülliin / 12.20

podofüllotoksiin / 12.20 / 21.87

Pogosta tõbi / 2.85 / 21.30 / 21.32

polikliiniline anesteesia / 4.27

poliomüeliit / 2.90 / 2.96 / 3.10 / 8.15

pollakisuuria / 10.04 / 11.10 / 11.18 / 11.64

pollinoos / 38.47 / 38.48

polüartriit / 33.10

polüdipsia / 24.32

polüfarmaatsia / 22.02

polükromaasia / 15.10

polümüosiit / 21.10

polüpoos / 8.74

polüradikuliit / 6.20

polütsüstilised munasarjad / 24.90 / 25.20 / 26.50

polütsüstilised neerud / 10.04 / 10.16 / 11.18 /

42.30

polütsüteemia / 15.15 / 15.28

polüuretaankate / 5.21

polüuuria / 10.04

polüvidoonkloriid / 5.21

polüüp / 8.72 / 8.74 / 31.97 / 38.26 / 38.40 /

38.41 / 38.43

polyarteritis nodosa / 8.33 / 15.12 / 15.14 / 21.45

polycythaemia rubra vera / 13.15 / 15.12 / 15.15 /

15.28 / 15.29 / 15.30

polycythaemia vera / 37.23

polymyalgia rheumatica / 2.10 / 15.09 / 15.12 /

21.32 / 21.60

pooltevahe / 14 / 28

popitegemine / 43.43

porfobilinogeen / 9.90

porfüüria / 2.10 / 9.90 / 11.18 / 13.42

porphyria cutanea tarda / 13.42

portaalhüpertensioon / 9.20 / 9.23

portselan / 6.75

postherpeetiline neuralgia / 2.45

postkoitaalne kontratseptsioon / 25.90 / 27.18

postmenopausaalne hormoonravi / 20.65

postperikardiotoomia sündroom / 4.57

posttraumaatiline stressihäire / 35.80 / 35.82 /

35.90 / 35.92 / 35.94

posttraumaatiline stressreaktsioon / 34.12 / 35.80

/ 35.82 / 35.90 / 35.92 / 35.94

PPH / 4.90

1091

P-pulmonale / 4.02

PQ-aeg / 4.01 / 4.03 / 4.22 / 4.56 / 4.60 / 4.67 /

19.04 / 21.38 / 32.61

Praderi-Willi sündroom / 32.52

prasosiin / 4.45 / 11.14 / 11.66

pravastatiin / 21.86 / 24.87

prednisoloon / 2.13 / 2.91 / 3.10 / 6.71 / 6.73 /

8.68 / 15.18 / 16.92 / 21.41 / 21.60 / 21.95

prednisoon / 15.18

preeklampsia / 10.06 / 26.10 / 26.15

prepatellaarbursiit / 20.20 / 20.71

preseptaaltselluliit / 37.34 / 37.71

presünloop / 4.11

priapism / 24.92 / 35.18

prick-test / 6. / 13.11 / 14.05

prillid / 37.90

prilokaiin / 31.92

primaarne hüpogonadism / 32.55

primaarne amenorröa / 25.20

primaarne antifosfolipiidsündroom / 21.41

primaarne biliaarne tsirroos / 9.29 / 21.43

primaarne hüperaldosteronism / 24.30 / 24.34

primaarne pulmonaalhüpertensioon / 4.90

primaarne skleroseeriv kolangiit / 9.40

priskus / 6.06

probenesiid / 21.56

probenetsiid / 12.11

proctalgia fugax / 8.84

profülaktika / 2.90 / 2.91 / 2.94 / 31.54 / 31.82

profülaktiline ravi / 2.91 / 4.29 / 10.51 / 31.92

progesteroon / 25.29

progestiin / 25.20 / 25.23 / 25.26 / 25.29 / 25.61 /

27.12 / 27.13 / 27.19

progresseeruv süsteemne skleroos / 21.10

proguaniil / 2.94

prokloorperasiin / 8.13

proktalgia / 8.84

proktiit / 8.44 / 8.68

proktoskoopia / 8.80

prolaktiin / 24.75 / 24.91 / 24.93 / 25.31 / 26.51

prolaps / 8.19 / 8.80 / 20.30 / 25.69 / 43.10

prootonipumba inhibiitor / 8.41

proovi käsitlemine / 10.55

proovi tõlgendamine / 31.82

proovi võtmine / 8.15 / 12.10 / 13.20 / 15.51

propafenoon / 4.29

propofool / 4.27 / 36.43

propranolool / 33.29

propüültiouratsiil / 24.43

prostaglandiin / 24.92

prostataspetsiifiline antigeen / 11.66 / 11.67

protees / 4.79 / 7.10 / 18.31 / 20.29 / 20.87

proteesklapp / 4.79

proteiin-C defitsiit / 5.27

proteiinielektroforees / 15.31


AINEREGISTER

proteiin-S defitsiit / 5.27

proteinuuria / 2.80 / 10.06 / 10.15 / 10.22 / 10.6 /

21.40 / 21.41 / 21.79 / 21.80 / 23.41

provokatsioonitest / 6.02 / 13.11 / 13.45 / 38.46

pruritus ani / vt. päraku sügelemine

P-sakk / 4.01

pseudomembranoosne enterokoliit / 8.14

pseudomembranoosne koliit / 8.16

Pseudomonas / 32.32

pseudopodagra / 21.58 / 21.96

pseudotsüst / 9.12

pseudoxanthoma elasticum / 15.19

psittakoos / 6.40

psoriaas / 13.10 / 13.13 / 13.80 / 13.95 / 21.30 /

21.32 / 21.36 / 21.37 / 37.09

psoriaatiline artriit / 21.73

psoriaatriline artropaatia / vt. psoriaatiline artriit

psühhiaatriaseadus / 35.10

psühhiaatriateenused / 35.10 / 35.26

psühhoaktiivne aine / 40.11

psühhoanalüütiline teraapia / 34.32 / 35.26

psühhodünaamiline teraapia / vt.

psühhoanalüütiline teraapia

psühhofarmakon / 35.18 / 35.44 / 35.54 / 35.56 /

35.82 / 35.96

psühhofarmakoteraapia / 4.43 / 4.45 / 4.46 / 6.45

/ 6.97 / 7 / 7.10 / 7.24 / 8.10 / 8.13 / 8.18 /

10.04 / 14.60 / 15.14 / 15.18 / 15.19 / 15.24 /

16.30 / 16.90 / 21.34 / 21.56 / 21.78 / 21.80 /

21.81 / 21.83 / 21.84 / 21.85 / 23.35 / 24.30 /

24.31 / 24.53 / 24.87 / 24.90 / 24.93 / 26.30 /

32.41 / 33.06 / 33.10 / 34.30 / 34.34 / 34.39 /

35.18 / 35.36 / 35.82 / 36.20 / 36.43 / 36.44 /

38.41 / 38.50 / 39.04 / 39.91 / 39.96 / 40.06 /

43.30 / 43.31

psühhogeenne kõhuvalu / 34.23

psühhogeenne peavalu / 34.23

psühhomotoorne häire / 34.52 / 35.14 / 35.22

psühhoos / 34.50 / 34.52 / 34.56 / 35.10 / 35.50 /

35.52 / 35.54 / 35.56 / 35.62 / 43.24

psühhoositöörühm / 35.52

psühhootiline depressioon / 35.34

psühhosomaatiline häire / 35.14 / 35.22

psühhoteraapia / 34.16 / 34.32 / 34.52 / 35.22 /

35.26 / 35.34

psüühiliste häirete orgaanilised põhjused / 35.12

PTA / 5.12

PTB-kips (patellar tendon bearing) / 18.15

PTCA / 4.58 / 5.17

PTH / 24.20 / 24.21

ptoos / vt. lau allavaje

puberteediea günekomastia / 32.55

puberteet / 32.55

puerperaalne depressioon / 35.39 / 35.62

puerperaalpsühhoos / 26.17 / 35.62

1092

puhtusepidamise õppimine / 34.17

pulmonaalangiograafia / 4.62

pulmonaalhüpertoonia/ 4.02 / 4.70 / 4.90 / 4.91 /

6.95 / 21.40

pulmonaalklapp / 4.66 / 4.72 / 4.79 / 4.80 / 28.20

pulmonaalstenoos / 4.66 / 28.20 / 32.61

pulmonaalväljutuskahin / 4.65

pulpiit / 7.51 / 7.53 / 7.57

pulsisagedus / 4.14

pulssoksümeetria / 17.50

punalible / 15.15 / 15.20 / 15.28

punaliblede indeks / 15.15 / 15.16 / 15.20 / 15.21

punaliblede mass / 15.28

punaliblede ülekanne / 8.21 / 15.50 / 15.51

punaliblefragmendid / 15.10

punane lihhen / 7.21 / 7.24 / 7.29 / 13.10 / 13.13 /

13.81 / 13.95

punataud / 11.70

punetised / 2.90 / 3.10 / 15.18 / 31.57

punktsioon / 28.70

pupill / 28.15 / 37.19 / 37.22 / 37.45 / 37.58 /

37.70 / 37.72

pupilli laiendamine / 37.21

pupillireaktsioon / 37.81

puriin / 21.56 / 21.57

purpur / 15.19 / 33.07

purpur(tõbi) / 10.22

putukahammustus / 2.72 / 2.73 / 2.86 / 2.88

putukas / 13.31 / 13.32

putukatõrje / 2.94

puue / 35.96

puuk / 2.72 / 2.73 / 6.33 / 13.30 / 13.32

puukentsefaliit / 3.10

Puumala viirus / 2.80

puurija / 5.40

puus / 20.25 / 20.60 / 21.32 / 21.35 / 21.96 /

28.60 / 33.01 / 33.04 / 33.08 / 33.11 / 33.12 /

33.19

puusa- ja vööümbermõõdu suhe / 8.84 / 15.31 /

18.14 / 18.30 / 24.10

puusaliiges / 21.31 / 21.32 / 21.35 / 33.01 / 33.04

/ 33.12

puusaliigese artroos / 20.25

puusaliigese aseptiline sünoviit / 33.08

puusaliigese luksatsioon / 28.10 / 28.60

puusaliigese protees / 18.31 / 20.29

puusaliigese sünoviit / 33.01 / 33.04 / 33.08 /

33.19

puusavalu / 33.19

puusavenitus / 20.01

puutehellus / 31.10

PUVA / 13.80

põdrakasvataja / 5.40

põdrakärbes / 13.32

põgenik / 6.44


põhisalv / 28.40

põletiku- ja valuravim / 31.11

põletikuvastased vahendid / 6.31 / 6.32 / 21.34 /

21.56 / 21.86

põletus / 18.10 / 18.64 / 18.83 / 18.90 / 24.32 /

24.33 / 31.76 / 32.51 / 33.23 / 38.28 / 43.26

põletushaav / 32.51 / 33.23

põllumajandus / 6.33

põllumees / 6.33 / 6.72

põlve uurimine / 18.33 / 20.71 / 20.74

põlvekeder / 20.20 / 20.72 / 20.73

põlveliiges / 7.57 / 18.33 / 18.35 / 20 / 20.25 /

20.29 / 20.71 / 20.73 / 20.74 / 20.76 / 20.78 /

21.31 / 21.32 / 21.35 / 21.58 / 21.96 / 33.01 /

33.04 / 33.13 / 78

põlveliigese artroos / 20.25

põlvepiirkonna murd / 18.35

põlvevalu / 20.71 / 20.73 / 33.13

põlvevigastus / 18.33 / 20.71 / 20.74

põrn / 2.14 / 15.11 / 15.13 / 15.15 / 15.17 / 15.18

/ 15.25 / 15.27 / 15.28 / 15.29 / 15.30 / 15.32 /

33.27 / 42.30

põrnainfarkt / 15.30

põrnarebend / 33.27

põrnaruptuur / 42.30

põrutus / 18.59 / 37.24

põskede punetus / 31.58

põskkoobaste ultraheliuuring / 31.65

põskkoopapõletik / 2.10 / 2.20 / 2.22 / 31.65 /

31.81 / 32.03

päevahaigla / 22.17

päevane enurees / 32.30

päevane märgamine / 28.10

päikesepiste / 18.85

pärak / 2.60 / 8.19 / 8.20 / 8.80 / 8.81 / 8.83 /

8.84

päraku sügelemine / 8.80 / 8.81 / 8.83 / 13.15 /

13.20

pärakuhaavand / 8.19 / 8.25 / 8.44 / 8.80 / 8.81 /

8.82

pärakuvalu / 8.80

pärakuveenikomu / vt. hemorroidaalvaariks

pärasool / 8.25 / 8.42 / 8.44 / 8.71 / 8.80 / 8.84 /

32.40

pärasoole prolaps / 8.22 / 8.80

pärasoolepõletik / 8.44 / 8.68

pärasoolevähk / 8.20 / 8.25 / 8.42 / 8.44 / 8.71 /

8.73 / 8.74 / 8.80

pärgarterite aneurüsm / 31.43

pärilik haigus / 9.90

pärilik mittepolüpoosne jämesoolevähk / 8.71 /

8.74

pärilik sferotsütoos / 15.25

pärlkasvaja / 38.23 / 38.26

pärmseen / vt. kandidoos

1093

pöialuud / 20.84

püelonefriit / 10.51 / 10.52 / 15.12 / 22.15 / 32.32

/ 32.33

pükste määrimine / 32.12

pülorostenoos / 32.01 / 32.03

pürasiinamiid / 6.45

pürimetamiin / 2.67 / 2.97 / 15.24

pürofosfaatartropaatia / 21.32 / 21.58 / 21.96

pürogeen / 31.11

pürviin / 2.60

püsikateteriseerimine / 11.13 / 11.57 / 11.59

püsiv ülerõhuventilatsioon / 4.60 / 4.68 / 4.69 /

6.20 / 6.90 / 6.96

püuuria / 2.80 / 10.51 / 10.55 / 21.54

pyoderma gangrenosum / 8.68

Q-palavik / 2.87

QRS-kompleks / 4.01 / 4.36

Q-sakk / 4.52

QT-aeg / 4.01 / 4.34 / 32.61 / 37.85 / 40.06

Quervaini tendovaginiit / 20.48

Quincke ödeem / 13.45

RA / vt. reumatoidartriit

rabdomüolüüs / 10.10 / 18.89 / 40.05

rabdomüosarkoom / 16.30

rabies / 2.86 / 3.10

radikulaarsündroom / 20.92

radioaktiivne fosfor / 15.28 / 15.29

radiojoodravi / 24.43 / 24.44

radiuse murd tüüpilises kohas / 21.70

RAEB / 15.33

raharullide moodustumine / 15.10

rahetera / 37.31

rahhiit / 24.20 / 32.57

rahuoleku õhupuudus / 4.68

“rahutud” jalad / 20.80

ramipriliil / 10.12

randmekanal / 20.30 / 20.35

randmekanalisündroom / 20.30 / 20.35 / 20.40 /

20.41 / 20.52

randmetugi (-lahas) / 21.34

randmevalu / 20.55

rangluu / 18.23 / 18.30 / 33.24

rangluumurd / 18.30

ranitidiin / 8.41 / 721.86

rasedus / 2.67 / 2.97 / 4.53 / 8.16 / 10.51 / 10.55

/ 15.22 / 24.43 / 25.55 / 25.69 / 26.10 / 26.11 /

26.12 / 26.13 / 26.15 / 26.16 / 26.17 / 26.21 /

26.30 / 31.54 / 31.57 / 33.34 / 43.28

rasedusaegne herpes / 26.10 / 26.11

rasedusaegne hüpertensioon / 26.15

rasedusaegne iiveldus / 26.10

rasedusaegne infektsioon / 2.67

rasedusaegne ultraheli / 26.21

rasedusaegne verejooks / 26.12 / 26.13

rasedusaneemia / 15.22


AINEREGISTER

raseduse katkemine / 2.70

raseduse katkestamine / 27.21

raseduse vältimine / 20.65

rasedusiiveldus / 8.13

rasedusnädal / 26.16

rasedustest / 26.12

rasedustoksikoos / 26.10 / 26.11

rasedusvastased pillid / vt. e-pillid

rasestumisvastased kapslid / 27.12 / 27.13

raske depressioon / 35.34

raske patsient / 35.24

raskenenud hingamine / 31.68

RAST / 14.05

RAST-test / 32.73

rasvroe / 9.13

rasvumine / 4.41 / 4.44 / 4.91 / 6.06 / 15.15 /

17.30 / 19.80 / 22.01 / 23.21 / 23.32 / 23.34 /

23.36 / 23.50 / 23.51 / 23.55 / 24.10 / 24.11 /

24.53 / 24.80 / 24.82 / 24.85 / 24.86 / 26.17 /

32.52

ratseemiline adrenaliin / 31.76

ratsutamisteraapia / 34.32

rauapuudus / 7.24 / 7.29 / 15.13 / 15.17 / 15.21 /

32.40

rauapuudusaneemia / 15.20 / 15.21

raud / 7.21 / 7.24 / 8.25 / 15.11 / 15.13 / 15.17 /

15.20 / 15.21 / 15.22

ravi turvalisuse kontroll / vt. turvalisuse kontroll

ravile suunamine / 34.50 / 34.52 / 35.10 / 40.11

ravimiallergia / 13.11 / 14.10 / 33.00

ravimihüpertermia / 21.81 / 21.85

ravimimürgitus / 40.06

ravimipalavik / vt. ravimihüpertermia

ravimireaktsioon / 13.15

ravimite vähendamine / 22.02

ravimprofülaktika / 2.91 / 2.94 / 31.92

ravimsõltuvus / 22.02

ravisuhe / 35.24

ravitoetus / 28.30

ravivõimlemine / 21.34

Raynaud’ fenomen / 21.10 / 21.40 / 21.42

Raynaud’ sündroom / 6.71 / 21.10

reaktiivne artriit / 7.57 / 21.32 / 21.54 / 21.95 /

33.09 / 37.72

re-entry / 4.22 / 4.78

refleksdüstroofia / 21.70

reflektomeeter / 31.91 / 31.93

reflektoorne neurovaskulaarne düstroofia / 21.70

refluksnefropaatia / 10.06

refluksösofagiit / 8.05 / 8.10 / 8.40 / 8.41 / 8.45 /

21.40

refraktsioonihäired / 37.63

refraktsioonivõime / 28.15

regressioon / 34.12

rehabilitatsioon / 16.95 / 20.87 / 22.17 / 38.16

1094

rehabilitatsioonikeskus / 34.62

rehüdratsioon / 32.10

reiearter / 28.10 / 28.11

reieluu / 18.14 / 18.30 / 18.31 / 28.60 / 33.12

reieluu epifüsiolüüs / 33.11

reieluu pikkus / 26.21

reieluukael / 18.14 / 18.31 / 20.65 / 20.67

reieluukaela murd / 18.31 / 20.69 / 22.20 / 41.02

reieluumurd / 18.31 / 18.99 / 20.29 / 22.20

reieluupea äge osteoporoos / 20.63

reienärv / 20.61

reievalu / 20.61

reis / 20.61 / 20.63

reisimine / 2.68 / 2.90 / 2.91 / 2.93 / 2.94 / 8.11 /

8.13

Reiteri sündroom / 2.79 / 7.21 / 8.16 / 21.36 / 21.54

rektaalpalpatsioon / 32.01

rektotseele / 25.69

rektum / vt. pärasool

rektumikartsinoom / vt. pärasoolevähk

rekurrentnärv. n. recurrens / 24.43

relatiivne erütrotsütoos / 15.15

renaalne aneemia / 10.12

reniin / 4.42 / 4.45

replantatsioon / 7.55 / 18.12 / 18.91 / 38.28

residuaaluriin / 42.31

resiin / 24.87

respiraatorravi / 6.20

retardatsioon / 28.14

reteplaas / 4.53

retikuliini antikehad / 8.61 / 32.40

retikulotsütoos / 15.16 / 15.24 / 15.25 / 32.40

retikulotsüüt / 9.22 / 15.25

retina / vt. võrkkest

retiniit / vt. võrkkesta põletik

retinoblastoom / 37.58

retinopaatia / 21.83 / 23.40 / 29.10 / 37.23 / 37.24

retinopathia centralis serosa / 37.19

retsidiveeruv kõhuvalu / 32.05

retsidiveeruv pneumoonia / 6.42

Retti sündroom / 34.28

reuma / 37.09

reuma lapseeas / 21.96

reumaatiline klapikahjustus / 21.38

reumaatiline klapirike / 4.66 / 21.38

reumaatiline palavik / 33.01 / 33.04

reumakirurgia / 21.35

reumaravimid / 21.78 / 21.79 / 21.80 / 21.81 /

21.83 / 21.84 / 21.85 / 21.86 / 21.87

reumatism / 21.30 / 21.32 / 21.38

reumatoidartriit / 6.48 / 6.71 / 7.10 / 7.40 / 7.57 /

9.40 / 14.10 / 15.14 / 15.21 / 15.23 / 21.30 /

21.31 / 21.32 / 21.34 / 21.35 / 21.78 / 21.79 /

21.80 / 21.81 / 21.83 / 21.84 / 21.85 / 21.86 /

21.87 / 21.95 / 21.96


eumatoidfaktor / 6.71 / 21.30 / 21.32 / 21.42 /

21.43 / 33.04 / 33.10

Reye sündroom / 2.35 / 31.11

Rh-immunisatsioon / 26.10

Rh-vererühm / 15.25

r-häire / 28.16

rifampitsiin / 6.45 / 10.02 / 10.10 / 21.86 / 29.20

riidetäi / 13.31

riketsioos / 2.88

rind / 32.55

rindade areng / 32.55

rindade kasv / 32.55

rindade suurenemine / 40.25/ / 9.20 / 9.23 / 9.27

/ 11.67 / 24.91 / 24.92 / 24.93 / 26.51 / 32.55

rindkere röntgeniülesvõte / 6.12 / 6.30 / 6.72 /

6.73 / 15.09 / 15.32 / 42.10

rindkeretrauma / 6.60

rindkerevalu / 2.45

rinnaaordi aneurüsm / 4.63

rinnaga toitmine / 3.10

rinnanääre / 31.40 / 32.55

rinnapiim / 28.30

rinnaprotees / 16.92

rinnarekonstruktsioon / 18.97

rinnavalu / 2.45 / 4.06 / 4.50 / 4.51 / 4.52 / 4.54 /

4.56 / 4.57 / 4.71 / 6.07 / 6.60 / 8.10 / 20.34

rinnavähk / 16.15 / 33.40

Rinne test / 38.17 / 38.20 / 38.25

rinoviirusinfektsioon / 31.01 / 31.90

ripsmed / 37.32 / 37.35

riskifaktor / 4.41 / 4.43 / 4.57 / 23.43 / 23.55 /

24.80 / 24.81 / 24.85 / 31.90 / 40.20 / 40.21

ristatiside / 18.33

ristatisideme vigastus / 18.33 / 20.74

ritonaviir / 2.50

RNP / 21.42

roksitromütsiin / 2.26 / 76.40

roojakülv / 2.68 / 2.79

roojamine / 8.25 / 34.17

roojamisvalu / 25.69

roojapidamatus / 8.22

roos / 2.15 / 2.27 / 10.20 / 13.13 / 13.55 / 15.12 /

31.13

rooste / 37.80

roosvistrik / 13.76

roseola / 12.12

rotator cuff / vt. õlavarre pöörajalihaste

kõõluskätis

rotaviirus / 8.06 / 8.15 / 8.16

Roux-Y / 8.29

RSDS / 21.70

RSV infektsioon / 31.01 / 31.90

rtg / vt. röntgen

rubella / 31.1 / 31.12 / 31.57

rubeola / 2.90 / 3.10

1095

ruminatsioon / 35.96

rõhksukk / 5.10 / 5.29 / 18.95

rõhusurve ravi / 5.10 / 5.25 / 18.95

rõhuõhkrind / vt. tensioonpneumotooraks

rästikuhammustus / 33.28

rästikupakend / 33.28

röga / 6.42 / 6.44

rögistamine / 38.77

röhatised / 8.10 / 8.29 / 8.30 / 8.40

röntgen / 15.31 / 15.32 / 42.10 / 721.34

röntgeniülesvõte rindkerest / 6.12 / 6.30 / 6.72 /

6.73 / 15.09 / 15.32 / 42.10

rühmateraapia / 34.32 / 35.26 / 35.34

rühmatöö / 35.24 / 35.52

rütmihäired / 4.04 / 4.09 / 4.10 / 4.11 / 4.14 / 4.20

/ 4.22 / 4.26 / 4.27 / 4.28 / 4.29 / 4.32 / 4.33 /

4.34 / 4.35 / 4.60 / 4.78 / 6.06 / 17.30 / 19.86 /

22.14 / 36.16 / 43.24

rütmihäirete ravimid / 4.29

S-ACE / 6.70

safirlukast / 6.31

sagenenud urineerimine / 11.10

sahtlitest / 20.74

sakroiliit / 20.64 / 21.32 / 21.36 / 21.37

saktosalpinks / 25.65

sakvinaviir / 2.50

salasopüriin / 8.68 / 21.36 / 21.37 / 21.78 / 21.81

/ 33.10

salbutamool / 6.31 / 6.32 / 6.42 / 6.85 / 31.69 /

31.70 / 31.70 / 34.14 / 36.11

salitsüülhape / 13.17 / 13.56

salmeterool / 6.31

salmonella / 2.10 / 2.13 / 2.91 / 2.96 / 2.98 / 8.06

/ 8.15 / 8.16 / 9.27 / 21.30 / 21.54 / 31.01 /

33.04 / 33.09

Salmonella typhi / 8.16

Salmonella typhimurium / 8.15

salpingiit / vt. munajuhapõletik

salpingo-ooforiit / 25.51

Salus-sümptom / 4.40

sapikivi-iileus / 9.30

sapikivitõbi / 8.13 / 9.11 / 9.12 / 9.13 / 9.20 / 9.30

/ 9.40 / 42.30

sapipais / 9.20 / 9.21

sapipõiepõletik / 9.30 / 22.15

sapirefluks / 8.45

sapiteed / 2.68 / 9.30 / 9.40

sapiteede sulgus / 9.21

sapiteedepõletik / 8.68 / 9.40

sapiteekivi / 9.20

sapp / 8.29 / 9.11 / 9.12 / 9.30

sarkoidoos / 2.10 / 6.06 / 6.11 / 6.70 / 7.20 / 9.40

/ 13.83 / 13.95 / 42.10

sarkoom / 16.30 / 33.40

sarlakid / 2.22 / 2.23 / 2.24 / 2.25 / 31.12 / 33.04


AINEREGISTER

sarnaluu / 18.66

sarnaluu murd / 18.66

sarvkest / 2.45 / 37.11 / 37.17 / 37.40 / 37.41 /

37.42 / 37.80

sarvkesta erosioon / 37.41

sarvkesta haavand / 37.32 / 37.41 / 37.42

sarvkesta äärehaavand / 37.42

scabies / 31.01

scabies / vt. sügelised

scalenus anterior-sündroom / 20.35

scapula alata / vt. tiibabaluu

Scheuermanni tõbi / 33.17

Schirmeri test / 37.09 / 37.63 / 21.43

schistosomiasis / 2.65

Schoberi test / 21.36

Sclerosis multiplex / 7.57 / 8.22 / 8.25 / 11.13 /

11.14

seadusandlus / 40.11

sealiha / 2.64

seborroiline dermatiit / 32.71 / 32.73

seborroiline ekseem / 13.10 / 13.72

seborröa / 13.72

seemnevedelik / 11.61 / 11.65

seen / 7.10 / 7.26 / 8.83 / 13.12 / 13.20

seenevastane ravim / 13.20

seenhaigus / 7.10

seeninfektsioon / 2.13 / 7.23 / 8.83 / 13.20 / 31.30

/ 38.23

seerumi proteiinide elektroforees / 15.32

seerumtõbi / 31.12 / 33.06

segasus / 2.10 / 2.94

segatüüpi ärev depressioon / 35.82

segavormiline krüoglobulineemia / 21.45

sekretoorne otiit / 28.12 / 31.90 / 31.93 / 31.95 /

31.97

seksuaalne ahistamine / 34.41

sekundaarne amenorröa / 24.75 / 25.20

sekundaarne aneemia / 15.23

sekundaarne erütrotsütoos / 15.15

sekundaarne hüperparatüreoos / 24.21

sekundaarne hüpertensioon / 4.46 / 4.48

sekundaarne pulmonaalhüpertensioon / 6.95

sekundaarne pulmonaalne hüpertensioon / 4.91

sekundaarne vähk / 15.36 / 33.40

sekundikapatsiteet / 6.02

selektiivne serotoniini tagasivõtu blokaator /

35.84

selg / 20.90 / 20.99 / 21.36

selgroog / vt. lülisammas

selgroolüli / 18.30 / 20.31

selgroolüli murd / 18.30 / 20.31 / 36.97

seliprolool / 4.45

seljaaju / 20.99

seljaajukahjustus / 11.12

seljaajukompressioon / 16.92

1096

seljaajuvedelik / 28.70

seljavalu / 2.80 / 19.80 / 20.90 / 20.92 / 20.99 /

21.30 / 21.31 / 21.54 / 33.17

sella / 24.75 / 36.69

seminoom / 11.68

senna / 8.25

sepsis / 2.10 / 2.13 / 2.15 / 2.22 / 31.10 / 31.15 /

32.01 / 32.32 / 32.41 / 33.07

septiline artriit / 21. / 33.04

septiline bursiit / 20.20

septumdefekt / 28.11 / 28.20

seroom / 25.33

serotoniin / 35.44

serotoniin-3-retseptori inhibiitor / 16.55

serotoniini tagasihaarde inhibiitorid / 40.06

serotoniini tagasiresorbtsiooni inhibiitorid / 16.55

/ 34.26 / 35.44 / 35.56 / 35.82 / 35.84 / 40.06

serotoniini tagasivõtu blokaator / 35.44

serotoniinisündroom / 35.18 / 35.56

Sertoli rakud / 24.93

sertraliin / 35.38 / 35.44

setirisiin / 13.32

settereaktsioon / 15.09

settereaktsiooni kiirenemine / 15.09 / 15.31 /

15.32

Severi tõbi / 20.84 / 20.85

sferotsütoos / 15.10 / 15.25 / 32.40

sfinkteroplastika / 32.12

sfinkterotoomia / 8.82 / 32.12

SHBG / 24.93

Shigella/ 2.91 / 2.93 / 8.06 / 8.15 / 8.16 / 21.54 /

31.01

shigelloos / 8.15 / 8.16

siaaladeniit / 31.14

SIADH / 24.32

sialadeniit / 6.70 / 7.20

sialolitiaas / 7.20

sicca-sündroom / 21.10 / 21.43

sick-sinus-sündroom / 4.28 / 4.32 / 4.33 / 4.78

side / 18.33 / 18.36 / 20.74

sidekestapõletik / vt. konjunktiviit

sidekoehaiguse segavorm / 21.10 / 21.42

sigade punataud / 2.75

sigimatus / 11.70 / 11.71

S-IgM / 15.32

sigmoidoskoopia / 8.19 / 8.20 / 8.42 / 8.44 / 8.68

/ 8.69

siinusbradükardia / 4.32

siinussõlm / 4.22 / 4.33

siinustahhükardia / 4.14

siinuste röntgen / 38.58

siirded / vt. metastaasid

siirdekolle / 20.69

S-I-liiges / 21.31 / 21.36

silikoos / 6.11 / 6.75


silm / 2.45 / 2.64 / 2.68 / 21.43 / 21.83 / 28.15 /

37.08 / 37.10 / 37.17 / 37.22 / 37.23 / 37.24 /

37.25 / 37.30 / 37.32 / 37.33 / 37.34 / 37.41 /

37.45 / 37.56 / 37.63 / 37.71 / 37.72 / 37.74 /

37.81

silma kontusioon / 37.24 / 37.81

silma kuivus / 37.09 / 37.36 / 37.63

silma liigutajanärv / 37.33

silma liigutajanärvi halvatus / 37.33

silma perforatsioon / 37.36 / 37.81

silma punetus / 37.08 / 37.19 / 37.70

silma vesitsus / 37.08

silma vigastus / 37.41 / 37.81

silma võõrkeha / 37.80

silmade kuivus / 21.43

silmaherpes / 37.41

silmakoobas / 31.13 / 37.71

silmakoobaste turse / 31.59

silmakoopa tselluliit / 31.13 / 37.71

silmalaug / 31.13 / 37.30 / 37.31 / 37.32 / 37.33 /

37.34 / 37.35 / 37.36 / 37.71 / 37.81

silmapõhi / 15.32 / 37.19 / 37.21 / 37.22 / 37.23 /

37.45 / 37.55 / 37.58

silmapõhja uuring / 37.23

silmapõletik / 2.45

silmarõhk / 22.13 / 37.19 / 37.45

silmarõhuhaigus / 37.45

silmavalu / 37.08 / 37.10 / 37.17 / 37.30 / 37.41 /

37.42 / 37.45 / 37.70 / 37.71 / 37.72 / 37.74

simvastatiin / 21.86 / 24.87

Sindbis-viirus / 2.85

sinoksatsiin / 10.51

sinuiit / 2.10 / 2.20 / 2.22 / 6.11 / 15.09 / 15.12 /

31.65

sinuiit / vt. ülalõuaurkepõletik

sinus caroticus / 4.09

sinus pilonidalis / 13.65

sinusiit / 7.11 / 7.12

siseelundite vigastus / 33.27

sisemine tegur / 15.24

sissekasvanud varbaküüs / 13.96

sisserännanu / 6.44

sitostanoolmargariin / 24.86 / 32.50

Sjögreni sündroom / 7.10 / 7.29 / 15.09 / 15.13 /

21.43 / 37.09

skaala / 40.16

skarifikatsioonitest / 13.11

skisofreenia / 34.56 / 35.50 / 35.52 / 35.54 /

43.10

skistosomiaas / 2.65 / 2.89 / 2.93 / 9.27 / 11.18

skleriit / 37.74

sklerodaktüülia / 21.40

sklerodermia / 6.71 / 21.10 / 21.40

skleroseeriv kolangiit / 8.68 / 9.40

skleroteraapia / 5.35 / 8.18

1097

skoopia / 8.73

skopolamiin / 8.11 / 8.13

skorbuut / 15.19

skotoom / 37.05

skriinimine / 28.10 / 28.12 / 28.15

skrootum / vt. munand

slapped cheek / 31.58

SLE / vt. süsteemne erütematoosne luupus

small for date / 29.10

Smithi murd / 18.21

sojapiim / 32.72

somatisatsioonihäire / 35.14 / 35.22 / 35.32 /

35.40

somatomediin / 24.75

somatostatiinianaloog / 8.18

somatostatinoom / 9.14

song / 8.10 / 8.46 / 11.71 / 28.61 / 32.03

sonosalpingograafia / 26.51

sool / 4.41 / 4.44

soolavaene dieet / 4.44

soole tühjendamine / 40.05

soolehatt / 8.61

soolestik / 8.20 / 33.09

soolestiku haigus / 31.11

soolesulgus / 8.70

sooleverejooks / 8.21 / 32.40

soolteussid / 2.60 / 2.61 / 2.62 / 2.64 / 2.65 / 2.66

soor / 31.30

sorbitool / 8.30

sorteerimine / 18.10

sotalool / 4.01 / 4.29

Sotose sündroom / 32.52

sotsiaalamet / 34.40

sotsiaalelamispind / 40.11

sotsiaalfoobia / 35.80 / 35.82

sotsiaaltöötaja / 34.40

SPA / 4.28 / 4.30 / 5.30

spasm / 20.32

spastiline larüngiit / 31.68

spastilisus / 8.84

spektinomütsiin / 12.11

sperma / 11.61 / 24.91

sperma analüüs / 26.51 / 41.06

spermatotseele / 11.71 / 42.30

spinaalstenoos / vt. lülisambakanali ahenemus

Spira / 6.97 / 31.70

spiraal / 7 / 25.23 / 25.25 / 25.65 / 26.12 / 27.10 /

27.12 / 27.13 / 27.14 / 27.18 / 27.19

spiraaliga rasedus / 27.14

spiromeetria / 6.02 / 6.30 / 6.71 / 6.72

spironolaktoon / 9.23 / 10.15 / 24.31 / 24.34 /

24.91 / 24.92 / 24.93 / 40.06

splenektoomia / 2.13 / 2.14 / 2.30 / 2.67 / 2.72 /

3.10 / 15.17 / 15.27 / 15.30 / 15.36 / 31.15

splenomegaalia / 2.67 / 9.27 / 9.29 / 15.11 / 15.15


AINEREGISTER

/ 15.17 / 15.25 / 15.26 / 15.27 / 15.28 / 15.29 /

15.30 / 15.32 / 32.41

spondülartropaatia / 21.32 / 21.37

spondüliit / 21.37

spondülolistees / 33.17

spontaanne õhkrind / 6.06 / 6.60

sporditrauma / 20.47

spordivigastus / 18.80 / 20.47

sport / 19.04 / 19.10 / 19.30 / 19.86

sportlane / 19.04

sportlase EKG / 19.04

SSA-antikehad / 21.43

SSB-antikehad / 21.43

stabiilne stenokardia / 4.56

stafülokokk / 8.06 / 13.52 / 31.48 / 37.30

standardbikarbonaat / 17.49

Staphylococcus aureus / 2.28 / 2.41 / 13.54

statiin / 4.57 / 18.89 / 21.86 / 23.50 / 24.87

status asthmaticus / 6.32

status epilepticus / 33.30

stavudiin / 2.50

ST-depressioon / 4.06

steatorröa / vt. rasvroe

Steini-Leventhali sündroom / 24.90 / 25.20

ST-elevatsioon / 4.01

stenokardia / 4.54 / 4.55 / 4.56 / 22.01

stereomütsiin / 31.30

steriliseerimine / 27.20

sternaalpunktsioon / 15.11

steroidid / 2.13 / 2.45 / 13.32 / 15.14 / 31.76 / 40.25

steroidravi / 39.40

steroidsalv / 32.74

Stevensi-Johnsoni sündroom / 7.24 / 14.10 /

31.12

Stilli kahin / 4.65

Stilli tõbi / 2.10 / 31.12 / 33.10

stimulaatorisündroon / 4.78

stimulatsioon / 4.04 / 4.33 / 4.78

ST-muutus / 4.51

stomatiit / 7.22 / 7.23 / 7.24 / 7.29 / 16.92 / 21.79

/ 21.80 / 31.30 / 31.31

strain / 4.47

strangulatsioon / 8.33 / 8.70

Streptococcus mutans / 7.51

Streptococcus viridans / 4.80

streptocult / 2.23

streptokinaas / 4.53 / 4.60 / 5.28

streptokokiepideemia / 2.25

streptokokk / 2.15 / 2.20 / 2.22 / 2.25 / 2.27 / 2.41

/ 13.83 / 21.38 / 31.62 / 33.04

streptokokk A / 13.55

streptokokkinfektsioon / 2.10 / 2.15 / 2.20 / 2.22 /

2.23 / 2.25 / 2.30 / 2.41

streptokokktonsilliit / 2.20 / 2.22 / 2.23 / 2.24 /

2.25

1098

stress / 4.41 / 34.12 / 34.23 / 34.94 / 35.91 /

35.92 / 35.94

stresserütrotsütoos / 15.15

stress-inkontinentsus / 11.14

stressireaktsioon / 35.88 / 35.90 / 35.92 / 35.94

stressreaktsioon / 34.12

striktuur / 8.05 / 8.10 / 11.12

strongüloidiaas / 2.89

struma nodose toxica / vt. toksiline sõlmeline

struuma

struuma / 24.20 / 24.39 / 24.40 / 38.82 / 42.30

subakuutne bakteriaalne endokardiit / 2.10 / 2.75

/ 4.72 / 4.80

subakuutne skleroseeruv panentsefaliit / 31.56

subakuutne subduraalhematoom / 18.62

subakuutne türeoidiit / 2.10 / 2.20 / 15.09 / 24.41

/ 42.30

subduraalhematoom / 18.62 / 22.14 / 36.14 /

36.23

subduraalne verejooks / 18.62

subluksatsioon / 21.34

Sudecki atroofia / 21.70

sugillatsioon / 2.80 / 37.25

suguhaigus / 12.10 / 12.11 / 12.12 / 12.13 / 12.20

/ 12.22 / 21.30

suguti / 11.80 / 11.83

suguühe / 11.61 / 11.80

suhkrukoormustest / 23.30 / 26.10 / 26.11

suhkur / 24.11

suhteline kaal / 32.52

suhteline pikkus / 32.52

suitsetamine / 4.41 / 4.44 / 4.57 / 5.15 / 6.41 /

6.56 / 6.95 / 9.14 / 15.15 / 24.82 / 28.30 /

38.56 / 40.20 / 40.21

suitsetamisest võõrutamine / 4.44 / 40.20 / 40.21

suitsidiaalsus / 35.20 / 35.34

suitsiid / vt. enesetapp

suitsiidirisk / vt. enesetapurisk

suitsiidkatse / vt. enesetapukatse

sukeldumine / 19.05

sukralfaat / 8.10 / 8.25 / 8.41 / 8.45

suletusrõhusündroom / 20.82

sulfafurasool / 31.92

sulfaniilamiin-allergia / 21.81

sulfaniilamiinid / 6.73 / 21.81

sulfasalasiin / vt. salasopüriin

sulfa-trimetoprim / 8.16 / 21.84 / 32.32

sulfonüüluurea / 23.12 / 23.35 / 23.36

sulindak / 21.86

sulpiriid / 22.12 / 22.13 / 35.44

sundinkontinents / 11.14

sundnähud / 35.80 / 35.82 / 35.86

sundravi / 40.11

SUP / 13.75

supervisioon / 35.22 / 35.24


suprapuubiline tsüstostoomia / 11.13 / 11.57 /

11.58

supraspinatustendiniit / 20.30 / 20.42

supraventrikulaarne ekstrasüstol / 4.10 / 4.20 /

4.60

supraventrikulaarne tahhükardia / 4.10 / 4.14 /

4.22 / 4.26 / 4.36 / 4.60 / 4.68

surm / 33.50

surmapõhjus / 33.50

suu / 7.21 / 7.22 / 7.23 / 7.24 / 7.26 / 7.29 / 7.30 /

33.20

suu- ja sõratõbi / 31.31

suu kaudu hingamine / 7.10 / 7.12

suu leukoplaakia / 7.22

suuhingamine / 28.30

suu-ja sõratõbi / 31.31

suukuivus / 7.10 / 7.11 / 7.29 / 16.50 / 16.92 /

21.43

suulaelõhe / 7.31 / 7.57

suulagi / 7.31

suunurga haavand / 7.23 / 7.26

suupõletik / 7.22 / 7.23 / 7.24 / 7.29 / 16.92

suupõletik / vt. stomatiit

suurenenud eesnääre / 10.52 / 11.18 / 11.66

suurenenud lümfisõlm / 15.36 / 31.14 / 38.82

suurenenud munand / 11.68 / 11.71

suurenenud munandikott / 11.71

suurvarvas / 20.86 / 21.56

suurõnnetus. katastroof / 18.10 / 35.90 / 35.91 /

35.92 / 35.94 / 44.15

suuvalu / 7.29

suuõõs / 7.10

SVES / 4.20

SVT / 4.09 / 4.22 / 4.26

sõdur / 18.85 / 43.10

sõelumine / 11.18 / 28.10 / 28.12 / 28.15 / 28.50

sõeluuringud / 8.72 / 8.74 / 32.50 / 33.34

sõiduiiveldus / 8.11 / 8.13

sõlm / 24.40 / 25.55

sõlmeline arteriväliskestapõletik / 8.33 / 15.12 /

15.14

sõlmeline kilpnääre / 24.40 / 38.82

sõlmeline struuma / 24.39 / 24.40 / 24.43 / 42.30

sõlmjas erüteem / 2.10 / 2.79 / 6.70 / 21.54

sõlmjas erüteem / 6.70 / 8.16 / 8.68 / 12.10 /

13.13 / 13.45 / 13.55 / 13.83

sõltuvus / 35.16

sõltuvusaine / 40.10

sõrm / 18.12 / 18.27 / 18.28 / 20.25 / 20.53 /

21.32 / 21.35 / 33.01 / 33.04 / 33.06 / 33.20

sõrmeliiges / 21.31

sõrmeliigese artroos / 20.25

sõrmeliigese nihestus / 18.27

sõrmeluumurd / 18.21 / 33.24

sõrmeotste ja põranda distants / 21.36

1099

sähvatused / 37.21

säär / 5.11 / 5.27 / 13.13 / 13.55 / 15.31 / 18.15 /

18.32

sääreblokaad / 4.01 / 4.03 / 4.06 / 4.36 / 4.52 /

4.53 / 4.60 / 4.66 / 28.20 / 32.61

säärehaav / 5.10 / 5.21 / 5.22 / 5.23 / 18.90

sääreluu / 18.15 / 18.32 / 18.35 / 18.36 / 18.37 /

33.13 / 33.24

sääreluumurd / 18.15 / 18.32 / 20.82

säärelööve / vt. lööve säärtel

sääremari / 5.11 / 5.27

sääremarja turse / 5.10 / 5.25

sääremarja valu / 5.11 / 20.78

sääreturse / 5.10

sääsk / 2.72 / 2.85 / 2.93 / 2.94 / 13.32 / 14.61

söögitoru / 8.05 / 8.10 / 8.40 / 8.42 / 9.12 / 32.13

/ 32.14

söögitoru akalaasia / 8.05 / 8.10 / 8.12 / 8.5

söögitoru divertiikul / 7.12 / 8.05

söögitoru motoorikahäire / 8.05

söögitoru pH mõõtmine / 8.05

söögitoru veenilaiendid / vt. söögitoruvaariksid

söögitorukaudne ultraheliuuring / 4.08

söögitorupõletik / 7.51 / 8.10 / 8.21 / 8.40 / 8.41 /

8.42

söögitorurebend / 6.65

söögitoruskoopia / 8.21 / 8.29 / 8.40 / 8.42 / 8.45

/ 8.61

söögitorustenoos / 8.05

söögitoruvaariksid / 8.18 / 8.21

söögitoruverejooks / 8.18

söögitoruvähk / 8.05

söövitavad ained / 40.05 / 32.14 / 37.81

söövitus / 32.14

söövitusvigastus / 37.81

südame auskultatsioon / 4.66 / 28.10 / 28.11

südame auskulteerimine / 28.10 / 28.11

südame isheemiatõbi / 19.80

südame parema poole puudulikkus / 4.70 / 4.90

südame sisekesta põletik / 4.80

südame ultraheliuuring / 4.08

südame vasak vatsake / 4.47

südameinfarkt / 2.45 / 4.06 / 4.11 / 4.50 / 4.51 /

4.52 / 4.53 / 4.55 / 4.57 / 4.58 / 4.60 / 4.61 /

4.68 / 4.69 / 5.17 / 6.06 / 8.13 / 8.18 / 20.30 /

20.34 / 22.14 / 24.80 / 24.82 / 24.85 / 31.43 /

35.40

südamekahin / 4.65 / 4.66 / 4.72 / 4.80 / 28.11 /

28.20

südamelihas / 4.71

südamelihase infarkt / 6.06 / 8.13 / 8.18 / 22.14

südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi / 4.53

südamepuudulikkus / 4.02 / 4.10 / 4.14 / 4.28 /

4.29 / 4.30 / 4.40 / 4.45 / 4.46 / 4.67 / 4.68 /

4.69 / 4.70 / 4.71 / 4.73 / 4.90 / 5.10 / 6.06 /


AINEREGISTER

6.07 / 6.11 / 6.12 / 10.04 / 10.12 / 11.10 /

15.15 / 15.30 / 22.14 / 23.13 / 23.14 / 23.43 /

24.10 / 24.11 / 24.21 / 24.30 / 24.32 / 25.23 /

25.26 / 32.40 / 36.20 / 36.31 / 37.22 / 39.50 /

42.30 / 43.24

südamepõletik / vt. kardiit

südamepõletikud / 2.30 / 2.35 / 4.01 / 4.03 / 4.06

/ 4.08 / 4.28 / 4.71 / 8.16 / 18.85 / 19.86 /

21.32 / 21.38 / 21.42 / 42.30

südamepärgarteritõbi / vt. koronaartõbi

südamerike / 32.61

südamesiirdamine / 7.57

südamestimulaator / 4.78

südametamponaad / 4.67

sügavsoojusravi / 20.01

sügelemine / 8.80 / 8.83 / 9.20 / 13.15 / 13.30 /

13.31 / 13.70 / 13.71 / 13.73 / 13.81 / 14.50 /

15.36 / 16.92 / 32.74

sügelised / 13.12 / 13.15 / 13.30 / 31.01 / 32.81

sügelus / 21.80

sülg / 2.22 / 2.86 / 7.10 / 21.43

süljekivi / 7.20

süljenääre / 7.20 / 21.43 / 31.40

süljenäärme turse / 7.20

süljenäärmepõletik / 6.70

süljenäärmevähk / 7.20

sümfüüs-funduse mõõt / 26.11

sümpaatiline refleksdüstroofia / 21.70

sümpatikotoonia / 4.51

sündaktüülia / 28.61

sündesmoosi rebend / 18.32 / 18.37

sündesmoosikruvi / 18.99

sünkoop / 4.07 / 4.09 / 4.10 / 4.11 / 4.34 / 4.35 /

36.16

sünnimärk / 13.67 / 15.36

sünnitus / 21.41 / 25.69 / 26.11 / 26.16 / 26.19 /

26.21 / 35.62 / 38.49

sünnituse tähtaeg / 26.10 / 26.21

sünnitusjärgne depressioon / 26.17

sünnitusjärgne psühhoos / 26.17

sünovektoomia / 21.35

sünoviaalsarkoom / 16.30

sünoviaaltsüst / 20.51

sünoviit / 33.01 / 33.04

süsinikmonooksiid / vt. vingugaas

süsivesik / 23.34

süsteemne erütematoosne luupus / 7.21 / 7.24 /

7.57 / 13.95 / 15.12 / 15.13 / 15.23 / 21.10 /

21.32 / 21.41

süsteemne lupus erythematosus / vt. LED

süsteemne skleroos / 21.10 / 21.40

süstoolne puudulikkus / 4.67 / 4.73

süstoolne vererõhk / 4.43

süvaveeni oklusioon / 5.10 / 5.14 / 5.27 / 5.28 /

5.29 / 5.30 / 20.78 / 26.17

1100

süvaveenide puudulikkus / 5.10 / 5.11 / 5.14 /

5.21 / 5.35

süüfilis / 2.90 / 12.12 / 13.16

sycosis barbae / 13.52

syndroma cervicale / vt. tservikaalsündroom

syndroma pelvis spastica / 8.80 / 8.84

syndroma tibialis anterior / 20.82

syndroma tibialis medialis / 20.82

šanker / 2.90

šokk / 2.15 / 2.41 / 2.80 / 4.55 / 4.68 / 5.14 / 8.18

/ 9.11 / 10.10 / 14.60 / 14.61 / 18.10 / 18.83 /

23.12 / 23.13 / 26.12 / 31.48 / 33.27 / 33.28

šunt / 28.20 / 28.70

šunteeritud kõrv / 31.92 / 31.93 / 31.97

zaltsitabiin / 2.50

zidovudiin / 2.50

Zollingeri-Ellisoni sündroom / 8.29 / 9.13 /

zosterhüperimmuunoglobuliin / 31.54

T3 / 24.39 / 24.44

T3-toksikoos / 24.39

T4 / 24.39 / 24.44

taastumisravila / 40.11

taastuv palavik / 2.87 / 2.96

tabes dorsalis / 12.12

Taenia saginata / 2.62

tagaseinainfarkt / 4.61

tagumine tamponaad / 38.50

tagumise kolmnurga murd / 18.37

tahhükardia / 4.10 / 4.14 / 4.22 / 4.26 / 4.29 / 4.35

/ 4.36 / 23.12

tajumishäired / 33.35

Takayasu arteriit / 21.45

talasseemia / 15.20 / 32.40

tampoon / 2.15 / 2.24 / 2.41

tamsulosiin / 11.13 / 11.66

Tanneri skaala / 32.55

tarkusehammas / 7.50

tasakaal / 38.35

teadvusehäire / 4.09 / 31.49 / 36.16 / 36.19

teadvusekaotus / 4.09 / 4.10 / 4.34 / 4.35 / 14.61 /

36.16

teadvusetus / 14.61 / 28.70

teetanus / 2.71 / 2.90 / 3.10 / 7.55

tegelusteraapia / 34.32 / 36.49

tehisklapp / 4.66 / 4.72 / 4.79 / 5.30

tehisliiges / 20.29 / 21.35

teleangiektaasia / 21.40

temperatuur / 18.85

temporaalarteriit / 2.10 / 21.45 / 21.60

tendiniit / vt. kõõlusepõletik

tenesm / 25.69

tennisküünarnukk / 20.47

tenosünovektoomia / 21.35

tenosünoviit / 21.95

tension neck / vt. pingekael


tensioonpneumotooraks / 42.10

teofülliin / 6.31 / 6.32 / 14.61 / 31.69

teovõime / 22.05 / 22.11 / 22.17

teratogeensus / 26.30 / 31.57

terbinafiin / 13.20

terbutaliin / 6.31

terfenadiin / 40.06

terminaalne ileiit / 8.17 / 8.19 / 8.20 / 8.44 / 8.68 /

8.80 / 8.82 / 9.27 / 15.09 / 15.24

terminaalse kopsuvähi ravi / 6.57

terminaalstaadiumis patsiendi ravi / 16.90 / 16.92

tervisekasvatus / 6.56

tervisekontroll / 28.10

tervisesport / 19.80

testikulaarne feminisatsioon / 24.93

testis / 32.55 / 33.40

testis / vt. munand / 31.40

testis saltans / 28.50

testise pöördumine / 5.14 / 11.70 / 32.03

testise retentsioon / vt. peetunud munand

testise torsioon / 11.70 / 32.03

testosteroon / 24.52 / 24.75 / 24.90 / 24.91 /

24.92 / 40.25

tetaania / 6.07 / 8.61 / 32.57

tetrapleegia / 8.22

tetratsükliin / 2.26 / 6.73 / 7.50 / 8.41 / 13.75 / 13.76

tetratsükliline antidepressant / 35.44

“thoracic outlet”-sündroom / 20.35

thrombotest / 9.23 / 15.37

TIA / 6.96 / 8.13 / 15.15 / 15.28 / 15.29 / 42.30

tiamiin / 7.28

tiaprofeenhape / 39.50

tiasiiddiureetikum / 15.18

tiasiiddiureetikumid/ 4.45 / 4.46 / 4.67 / 15.18 /

24.30 / 24.32

Tietze sündroom / 20.34

tiibabaluu / 20.36

tiibkile / 37.40

tikid / 33.32 / 34.16 / 34.43

tilt-test / 4.07

timolool / 37.45

tina / 7.11 / 15.10

tinea / 13.10 / 13.12 / 13.20

tinea capitis / 13.20

tinea corporis / 13.20

tinea cruris / 13.20

tinea pedis / 13.20

tinidasool / 2.68

tinnitus / vt. kõrvakohin

tioridasiin / 35.50

tobramütsiin / 21.86

toetav psühhoteraapia / 26.52 / 35.22

toiduaditiiv / vt. lisaaine

toiduaine / 8.06 / 8.16 / 8.17 / 9.25 / 14.30 / 14.50

/ 14.61 / 32.72

1101

toiduainetega töötamine / 2.98

toiduallergia / 14.05 / 14.50 / 28.40 / 32.72 /

32.73

toidumürgitus / 8.06 / 8.15

toiduvalik / 21.56 / 21.57 / 32.40 / 32.50 / 32.71 /

32.74

toitmisteraapia / 29.10

toitumine / 29.10

toitumus / 22.01

toksiin / 2.41

toksiline ekseem / 13.71

toksiline kopsureaktsioon / 6.85

toksiline šokisündroom / 2.15 / 2.27 / 2.41

toksiline šokk / 8.15

toksiline sõlmeline struuma / 24.39 / 24.40 /

24.43

toksoplasmoos / 2.10 / 2.13 / 2.67

tolfenaamhape / 6.73

tonsill / 7.40 / 33.38

tonsillektoomia / 2.24 / 38.84

tonsillektoomiajärgne verejooks / 38.84

tonsilliit / 2.20 / 2.22 / 2.23 / 2.24 / 2.25 / 2.30 /

2.72 / 2.74 / 10.20 / 13.83 / 14.60 / 15.12 /

15.13 / 15.36 / 21.38 / 31.14 / 31.62 / 33.04

toofus / 21.56

toonaudiomeetria / 38.17

topeltnägemine / 37.19 / 37.34 / 37.71 / 37.81

tophus uricus / 21.56

torakoskoopia / 6.60

torketest / 13.11 / 14.05

torsades de pointes / 4.35

torticollis / 28.61

torticollis / vt. kõõrkael

torticollis acuta / vt. kõõrkael

torujas vaateväli / 37.05

TOS / vt. “thoracic outlet”-sündroom

Tourette’i sündroom / 34.16

Toxocara / 2.89

TPA / 4.53 / 5.12 / 36.31

TPHA / 12.12

trahhea kanüülimine / 6.80

trahheiit / vt. hingetoru põletik

trahheostoomia / 6.80 / 6.90 / 18.64

tramadool / 16.90

traneksaamhape / 6.57 / 11.46 / 15.18

transaminaas / 24.70 / 24.87

transkutaanne närvistimulatsioon / 20.01 / 20.02

translokatsioon / 33.34

transnasaalne CPAP-ravi / 6.96

transplantatsioon / 9.29

transrentaalne sonograafia / 11.67

transudaat / 6.48

transösofageaalne ultraheliuuring / 4.08

trasodoon / 35.44

traumaatiline vasospastiline haigus / 5.40


AINEREGISTER

Trendelenburgi test / 5.35

Treponema pallidum / 12.12

triage. kannatanute sorteerimine / 18.10

triamtereen / 15.24 / 21.84

triamtsinoloon / 21.95

Trichophyton rubrum / 13.20

trifastsikulaarne blokaad / 4.03

triglütseriidid / 9.12 / 9.13 / 23.50 / 24.11 / 24.80

/ 24.83 / 24.85 / 24.87

trihhiin / 2.64

trihhomoonas / 25.50

trikuspidaalklapp / 2.79 / 28.20

trikuspidaalpuudulikkus / 4.61 / 4.66 / 4.90

trimetoprim / 10.51 / 15.24 / 21.86 / 32.32

trimetoprimsulfa / 32.32

tripper / 2.22 / 2.23 / 2.90 / 11.70 / 12.11 / 15.12

tritsükliline antidepressant / 7.11 / 8.25 / 35.44

tritsüklilised antidepressandid / 40.06

trochanter major / 20.60

trofoblasti haigus / 25.34

trohhanterbursiit / 20.60 / 20.64

trombangiit / 5.15

tromboemboolia / 25.61

trombofiilia / 4.62

trombolüütiline ravi / 4.53 / 4.60 / 4.62 / 5.12 /

5.28 / 36.31

tromboos / 8.18 / 8.81 / 13.55 / 15.15 / 15.17 /

15.18

tromboosiprofülaktika / 5.29

tromboosisoodumus / 4.62 / 5.27

trombootiline trombotsütopeeniline purpur /

15.18 / 15.25

tromboseerunud hemorroid / 8.80 / 8.81

trombotest / 4.28 / 4.30 / 5.30 / 9.23 / 15.37

trombotsüteemia / 15.17 / 15.29

trombotsütoos / 15.17 / 15.29

trombotsütopeenia / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.93 / 2.94

/ 15.18 / 15.19 / 15.33 / 15.37 / 16.55 / 21.41 /

21.79 / 21.80 / 21.84 / 31.57 / 32.41 / 33.07

trombotsüüt / 15.15 / 15.17 / 15.18 / 15.29 /

15.30

troopika / 2.10 / 2.88 / 2.89 / 2.90 / 2.93 / 2.94

troponiin T / 4.60

trüpanosomiaas / 2.89 / 2.93

tsefadroksiil / 10.51

tsefaleksiin / 2.22 / 10.51

tsefalosporiin / 11.70 / 13.52 / 14.10 / 32.32

tsefiksiim / 12.11

tseftasidiim / 32.32

tseftatsidiim / 6.40

tseftriaksoon / 12.11

tsefuroksiim / 6.40 / 8.69 / 32.32

tselluliit / 31.13 / 37.34 / 37.71

tsement / 6.75

tsentraalarter / 37.22

1102

tsentraalarteri umbumine / 37.22

tsentraalveeni umbumine / 37.19 / 37.23

tserebraalparalüüs / 28.10 / 28.14

tseruloplasmiin / 9.21

tservikaalsündroom / 20.01 / 20.02 / 20.30

tsetsekärbes / 2.93

TSH / 24.39 / 24.42 / 24.44

tsimetidiin / 15.28

tsink / 32.80

tsinkoksiidsalv / 32.80

tsiprofloksasiin / 21.86

tsiprofloksatsiin / 2.72 / 2.79 / 2.91 / 10.51 /

11.64

tsirroos / vt. maksatsirroos

tsisapriid / 8.30 / 8.41 / 32.12

tsitalopraam / 22.13 / 34.30 / 35.44 / 36.25

tsuklopentiksool / 35.50

tsöliaakia / 7.50 / 8.04 / 8.17 / 8.45 / 8.61 / 8.62 /

9.40 / 13.42 / 15.21 / 15.24 / 32.05 / 32.40 /

32.52

tsüanoos / 17.20

tsüklihäired / 25.65

tsüklitsiin / 8.11 / 8.13 / 16.92

tsüklofosfamiid / 6.71

tsüklosporiin / 2.13 / 10.02 / 10.30 / 21.37 / 21.86

tsüproteroonatsetaat / 11.67 / 13.75

tsüst / 2.68 / 10.16 / 24.40 / 25.34 / 25.55

tsüstiit / 11.40

tsüstiline fibroos / 9.13

tsüstiline neer / 10.16 / 32.62

tsüstinuuria / 11.40

tsüstitserkoos / 2.89

tsüstoskoopia / 11.18

tsüstostoomia / 11.13 / 11.57 / 11.58

tsüstotseele / 25.69

tsütarabiin / 15.24

tsütoloogia / 6.48 / 10.55

tsütoloogiline diagnostika / 7.22

tsütomegaloviirus / 2.10

tsütomegaloviirusinfektsioon / 6.40 / 31.01

tsütostaatikum / 7.30 / 8.13 / 8.71 / 9.14 / 11.67 /

11.71 / 15.13 / 15.34 / 15.36 / 16.30 / 16.55 /

31.15 / 33.40

tuberculum majus / 18.20

tuberkuliiniproov / 31.44

tuberkuliinitest / 6.43 / 6.44

tuberkuloos / 2.10 / 2.13 / 2.50 / 2.90 / 2.93 / 2.97

/ 2.98 / 6.11 / 6.40 / 6.43 / 6.44 / 6.45 / 6.46 /

11.18 / 13.83 / 15.09 / 15.13 / 29.20 / 31.44 /

42.10

tuberkuloosi bakterioskoopia / 6.44

tuberkuloosikontakt / 6.43 / 31.44

tuberkuloosikülv / 6.44

tuberkuloosne meningiit / 6.44

tuberositas tibiae / 33.13


tugisukk / 5.10 / 5.29 / 18.95

tuhar / 20.64

tuharavalu / 20.64

tuimastamine / 2.24

tuimastus / 31.92

TUIP / 11.66

tulareemia / 2.10 / 2.72 / 6.40 / 15.12

tulekahju / 6.85

tume uriin / 11.18 / 18.89

tundlikkuse häired / 2.45

tupe allavaje / 25.69

tupepõletik / 10.52 / 25.50 / 27.14

tuperõngas / 25.69

tupevähk / 25.34

tupp / 12.20 / 25.50 / 25.69

turbulentne vool / 4.65

turism / 2.68 / 2.88 / 2.89 / 2.90 / 2.91 / 2.93 /

2.94 / 2.95

turisti kõhulahtisus / 2.68 / 2.69 / 2.70 / 2.90 /

2.91 / 2.93 / 3.10 / 8.15 / 8.16

Turneri sündroom / 25.20 / 32 / 32.52 / 32.55 /

32.62 / 62

turse / 2.64 / 4.69 / 5.10 / 5.25 / 5.27 / 7.20 /

10.15 / 11.71 / 13.55 / 14.10 / 18.95 / 20.01 /

20.25 / 20.78 / 21.31 / 21.70 / 21.96 / 25.26 /

26.10 / 31.40 / 33.07 / 33.28 / 38.56

turvalisuse kontroll / 6.45 / 21.34 / 21.79 / 21.80 /

21.81 / 21.83 / 21.84 / 21.85 / 21.86 / 21.87

tuukrihaigus / 19.05

tuulerõuged / 2.13 / 2.45 / 31.12 / 31.15 / 31.49 /

31.54

tuumaantikehad / 9.27

tuumavastased antikehad / 21.30 / 21.41 / 21.42 /

33.04 / 33.10

TWAR / 6.40

tõhustav vaktsinatsioon / 2.71 / 2.90

tähelepanuhäire / 33.35

tähniline tüüfus / 2.87

täi / 13.31

tööriistalihvija / 5.40

töötervishoid / 2.13 / 37.90

tüfoidne sündroom / 8.15

tükitunne kurgus / 38.77 / 38.83

tümpanogramm / 31.93

tümpanomeetria / 31.91 / 31.93 / 31.95

tümpanostoomia / 28.12 / 28.30 / 31.92 / 31.93 /

31.97

türeoidiit / 2.10 / 2.79 / 21.43 / 24.40 / 24.41 /

24.42 / 24.43

türeostaatikum / 24.43 / 24.44

türgi sadul / vt. sella

türoksiin / 24.39 / 24.44 / 35.44

tüvirakkude siirdamine / 15.34

tüüfus / 8.15 / 8.16

tüügas / vt. harilik tüügas

1103

UAP / 4.54 / 4.55

uimasti / 2.50 / 40.10

U-kips / 18.20

ulcus corneae / vt. sarvkesta haavand

ulcus duodeni / vt. duodeenumihaavand

ulcus marginalis corneae / 37.08 / 37.42

ulcus molle / 12.13

ulcus serpens corneae / 37.41

ulcus ventriculi / vt. maohaavand

ulkus / vt. haavand

ulnaarkanalisündroom / 20.50

ulnaarse kollateraalsideme vigastus / 18.27

ultraheliravi / 20.01

ultraheliuuring / 4.08 / 4.47 / 4.63 / 4.71 / 4.73 /

4.80 / 5.10 / 9.20 / 9.30 / 10.16 / 11.51 / 11.58

/ 18.80 / 20.01 / 20.78 / 24.40 / 25.34 / 25.61 /

25.65 / 26.21 / 31.65 / 31.92 / 32.32 / 33.11 /

36.04 / 38.55 / 38.58 / 42.30 / 42.31

ultserooskoliit / vt. haavandiline koliit

umbusklikkus / 22.12 / 34.56 / 35.60 / 40.18

uneapnoe / 6.90 / 6.96 / 33.38

unehäire / 33.38 / 35.16

unehäired / 6.90 / 20.21 / 21.83 / 33.38 / 34.40 /

34.41 / 35.16 / 36.75 / 36.76

unepuhune hingamishäire / 6.90

unetus / 6. / 35.16

unguis incarnatus / vt. sissekasvanud varbaküüs

uni / 33.38

unipolaarne stimulatsioon / 4.78

unitõbi / 2.87

uppumine / 17.20 / 18.87 / 36.39

uraat / 15.28 / 21.56 / 21.57

ureemia / 10.10 / 10.12 / 10.30 / 15.18

ureterolitiaas / 11.40

uretraalne sündroom / 10.51 / 25.60

uretriit / 2.79 / 12.10 / 21.30 / 21.54

uretrotseele / 25.69

uretrotsüstotseele / 25.69

urge-inkontinents / 22.30

uriin / 10.04 / 10.10 / 11.10 / 11.18 / 11.40 /

11.57 / 11.58 / 11.59 / 11.64 / 32.32 / 32.33 /

32.51

uriini inkontinentsus / 11.14

uriini leke / 11.14

uriini sade / 11.18

uriini tuumorirakud / 11.18

uriini uurimine / 10.02

uriinianalüüs / 10.55 / 11.18 / 31.10 / 32.32 /

32.33

uriinikateeter / 11.57 / 11.59

urineerimisraskus / 11.12

uroartriit / 21.54

urograafia / 11.40 / 32.32 / 42.20

uroinfektsioon / vt. kuseteede põletik

urtikaaria / vt. nõgeslööve


AINEREGISTER

urtikaariaartriit / 31.12 / 33.04 / 33.06

ussimunad / 2.62

ussnugilised / 6.73

ussripikupõletik / 2.79 / 8.33 / 14.60 / 22.15 /

42.30 / 2.10 / 32.01 / 32.03

UVB / 13.45 / 13.80

uvea / 32.72

uveiit / 2.45

uv-kiirgus / 37.11

V4R / 4.61

vaaganapiirkonna valu / 8.84

vaagnapõhja lihaste harjutus / 11.14

vaagnapõhja nõrkus / 25.69

vaagusstimulatsioon / 4.26

vaariksite verejooks / 8.18 / 9.23

vaateväli / 24.75 / 37.01 / 37.05 / 37.45

vaatevälja defekt / 37.21

vaegkuulmine / 38.16 / 38.19

vaegnägevus / 37.05

vaginiit / vt. tupepõletik

vagotoomia / 8.29 / 8.5 / 9.13

vagotoonia / 4.32

vahelihase parees / vt. diafragmaparees

vahelihasesong / 8.10 / 8.45 / 8.46

vaigukork / 38.27

vaikimiskohustus / 34.40 / 43.20 / 43.22 / 44.13 /

44.16

vaimne alaareng / 35.96

vaktsineerimine / 2.35 / 2.71 / 2.74 / 2.86 / 2.90 /

3.10 / 31.40

valatsükloviir / 2.45

valgelible / 15.10 / 15.15 / 15.30

valgeliblede kasvufaktor / 16.55

valgesõrmsus / 5.40 / 21.10 / 21.43

valgusekartus / 21.41

valgusmurdmishäire / 28.15

valgusravi / 13.16

valgus-seis / 18.34

valgustest / 13.11

valgustundlikkus / 18.31 / 39.91

valgvarvas / vt. hallux valgus

valikuline mutism / 34.26

valkaine / 10.12

Valsalva / 4.22 / 4.26 / 6.65 / 31.95

Valsalva proov / 6.65

valu / 2.45 / 2.68 / 2.79 / 4.50 / 4.80 / 5.11 / 5.27 /

7.10 / 7.29 / 7.53 / 8.10 / 8.13 / 8.18 / 8.25 /

8.29 / 8.33 / 8.80 / 8.84 / 8.85 / 9.11 / 9.12 /

9.14 / 11.64 / 11.65 / 11.70 / 11.80 / 12.22 /

14.60 / 15.13 / 15.31 / 16.90 / 18.28 / 18.36 /

20.21 / 20.25 / 20.33 / 20.34 / 20.40 / 20.42 /

20.47 / 20.50 / 20.51 / 20.52 / 20.63 / 20.64 /

20.65 / 20.69 / 20.71 / 20.72 / 20.74 / 20.78 /

20.84 / 20.85 / 20.92 / 20.93 / 20.99 / 21.36 /

21.70 / 24.20 / 24.42 / 24.43 / 24.75 / 25.25 /

1104

31.57 / 32.05 / 32.10 / 32.32 / 32.33 / 32.41 /

33.11 / 33.18 / 36.63 / 37.08 / 37.10 / 37.72 /

38.10 / 38.22 / 38.25 / 38.26 / 38.28 / 38.49 /

38.57

valud rinnus / 6.07 / 6.60

valulik suguühe / 25.40

valutustamine / 7.53

valuvaigistid / 8.18 / 16.90 / 20.25 / 31.11 / 33.29

/ 39.50 / 40.06

vanadekodu / 22.19

vanainimene / 10.52

vanemate koolitus / 34.40

vankomütsiinresistentne enterokokk / 8.16

vanur / 22.05 / 22.11 / 22.12 / 22.15 / 22.18 /

22.19 / 22.30

vanuri depressioon / 22.13

vanuri kusepidamatus / 22.30

vanurite hooldamine / 22.18

vanurite kusteteedepõletik / 10.52

vanusnägevus / 37.01

varajane koormustest / 4.06

varajane repolarisatsioon / 19.04

varast tüüpi hemolüütiline reaktsioon / 15.51

varbaküüs / 13.96

varfariin / 4.28 / 4.29 / 4.30 / 4.53 / 5.27 / 5.28 /

5.30 / 6.12 / 15.28 / 15.29 / 38.50

Varicella zoster / 31.49

varikoos / 5.35

varikotseele / 11.70 / 11.71

varjustus kopsude röntgeniülesvõttel / 6.56

varvas / 13.96 / 18.30 / 20.86 / 21.31 / 33.24

vasak eesmine hemiblokaad / 4.03 / 4.60

vasak tagumine hemiblokaad / 4.01 / 4.03 / 4.60

vasaku sääre blokaad / 4.03 / 4.05 / 4.06 / 4.08 /

4.36 / 4.47 / 4.52 / 4.56 / 4.60

vasaku vatsakese hüpertroofia / 4.02 / 4.05 / 4.40

/ 4.43 / 4.47 / 4.66 / 4.67 / 4.73 / 4.74 / 19.04 /

32.61 / 43.30

vasa-meetod / 22.11

vasektoomia / 27.20

vasema koja hüpertroofia / 32.61

vask / 27.14

vaskuliit / 2.10 / 2.64 / 10.20 / 13.13 / 15.09 /

21.45 / 31.43

vasodepressiivne sünkoop / 4.09

vasomotoorne nohu / 38.42 / 38.47 / 38.48

vasopressiin / 24.32 / 32.30

vasovagaalne kollaps / 4.09 / 4.10

vastsündinu / 2.67 / 26.19 / 29.10

vastsündinu elustamine / 26.19

vastuvõtlikkus infektsioonide suhtes / 21.85

vatsakese hüpertroofia / 4.02 / 4.47 / 4.73 / 4.74 /

32.61

vatsakese stimulatsioon / 4.78

vatsakeste fibrillatsioon / 4.10 / 4.11 / 4.22 / 4.27


4.60 / 4.78 / 17.20 / 18.84 / 18.87 / 24.31 /

40.06

vatsakeste vaheseina defekt / 4.08 / 4.66 / 4.72 /

28.11 / 28.20

VC / 6.02

vedelikravi / 2.15 / 2.80 / 2.91 / 33.28

vedeliku tarbimine / 10.04

vedelikukogum pleuraõõnes / 6.06 / 6.48

vedelikunivoo / 31.91

vedelikutasakaal / 24.32

veekartus / 2.86 / 3.10

veemürgistus / 24.32

veen / 5.10 / 5.27

veeni umbumine / 37.13 / 37.22

veenikahin / 4.65 / 28.20

veenikomud / 11.71 / 13.55

veenilaiendid / 5.35

veenioklusioon / 4.11 / 4.62 / 4.79 / 5.10 / 5.11 /

5.14 / 5.21 / 5.27 / 5.28 / 5.29 / 5.30 / 8.18 /

8.81 / 13.55 / 15.15 / 15.17 / 15.18 / 19.80 /

20.01 / 20.92 / 20.93 / 27.13 / 37.22 / 42.30

veenioklusiooni profülaktika / 4.62

veenipuudulikkus / 5.10

veenistaas / 5.10

veenisulgus / 8.18 / 8.81 / 13.55 / 15.15 / 15.17 /

15.18

veenitromboos / vt. veenisulgus

vegetarism / 7.51

vegetationes adenoideae / vt. adenoid

vena spermatica / 11.71

venitus / 18.36 / 20.01

venlafaksiin / 35.44

venograafia / 4.62 / 5.27 / 5.28

venoosne haav / 5.21 / 5.22 / 5.23 / 5.25

ventiilpingeline õhkrind / 6.60 / 6.65

Ventipress / 5.25

ventraalhernia / vt. hernia ventralis

ventrikulaarne ekstrasüstoolia / 4.04 / 4.06 / 4.10

/ 4.34 / 4.35 / 4.53 / 4.57 / 4.60 / 40.06

ventrikulaarne tahhükardia / 4.04 / 4.06 / 4.10 /

4.11 / 4.22 / 4.27 / 4.29 / 4.34 / 4.35 / 4.36 /

4.53 / 4.57 / 4.60 / 4.78

verapamiil / 4.22 / 4.28 / 4.45 / 5.10 / 8.25 /

21.86 / 23.51 / 40.06

vere rasvad / 10.12

vere äigepreparaat / 15.10

veredoping / 19.30

veregaasianalüüs / 6.71 / 17.49

veregrupp / 15.50

verejooks / 6.12 / 8.10 / 8.18 / 8.19 / 8.20 / 8.21 /

8.81 / 9.12 / 11.18 / 11.46 / 15.15 / 15.16 /

15.17 / 15.18 / 15.19 / 15.20 / 15.21 / 15.28 /

15.29 / 15.30 / 15.32 / 15.33 / 15.34 / 15.37 /

32.41 / 33.07 / 33.21 / 33.27 / 38.50 / 38.84

verekontakt / 2.99

1105

verekülv / 2.15 / 8.16 / 31.13 / 31.15 / 31.48

verepilt / 15.10 / 21.79 / 21.80 / 32.40

vererõhk / 4.40 / 4.41 / 4.42 / 4.43 / 4.46 / 6.96 /

7.24 / 10.04 / 15.14 / 15.18 / 21.56 / 23.51 /

23.55 / 24.21 / 24.30 / 24.31 / 24.34 / 24.82 /

24.83 / 26.10 / 26.15 / 32.62 / 37.25 / 38.41 /

39.50

vererõhu mõõtmine / 4.42 / 5.14

vererõhu pikaaegne registreerimine / 4.42

vererõhu tõus / 21.40

vererõhuravim / 4.45 / 4.46 / 10.04 / 23.51

veresete / 15.09

veresoone protees / 5.12

veresoonepõletik / vt. vaskuliit

verevalum / 15.18 / 15.19 / 15.26 / 15.29 / 15.37 /

15.38 / 18.28 / 37.24 / 37.25

verevalumitekalduvus / 15.37

vereülekandereaktsioon / 15.51

vereülekanne / 15.18 / 15.25 / 15.50 / 15.51

veri / 6.12 / 8.18 / 8.19 / 8.20 / 11.18 / 11.40

veri väljaheites / vt. verine väljaheide

verikusesus / 10.02 / 10.06 / 10.10 / 10.20 / 10.22

/ 10.55 / 11.18 / 11.40 / 11.46 / 11.57 / 11.66 /

11.68

veriköha / 2.66 / 6.12 / 6.46 / 6.56

verine kõhulahtisus / 8.14 / 8.16 / 8.20 / 8.21

verine väljaheide / 8.19 / 8.20 / 8.21 / 8.69 / 8.72

/ 8.81 / 15.18

veriokse / 8.18 / 8.45

veripõlv / 18.33 / 18.34

veritsus igemetest / 7.52

veritsuskalduvus / 15.37 / 15.38

verruca vulgaris / 13.56

vertigo / 22.20

VES / vt. ventrikulaarne ekstrasüstoolia

vesicular stomatitis with exanthema / vt.

vesikulaarne stomatiit

vesikulaarne stomatiit / 7.22

vesinikperoksiid / 5.21 / 37.17

vesipea / 28.70

vesivoodi / 13.90

vestibulaarneuroniit / 8.13

vibratsioonitundlikkus / 23.42

vibratsioontõbi / 5.40

viipekeel / 33.34

viirus / 7.24 / 12.20 / 12.22 / 15.12 / 31.40 /

31.56 / 31.57

viirusantikehad / 2.80

viirusartriit / 33.09

viiruseksanteem / 31.59

viirusentsefaliit / 31.49

viirushepatiit / vt. hepatiit

viiruslik artriit / 2.85

vikerkestapõletik / 37.72

vikerkestapõletik / vt. iriit


AINEREGISTER

viljakus / 26.50 / 26.52

viljatus / 8.61 / 11.70 / 11.71 / 12.10 / 15.36 /

21.81 / 24.90 / 24.91 / 24.96 / 25.40 / 25.65 /

26.10 / 26.11 / 26.12 / 26.50 / 26.51 / 26.52 /

26.53 / 31.40 / 42.30

viljatuse ravi / 25.12 / 26.10

viljatuskriis / 26.52

vill / 7.21 / 7.24 / 12.22 / 13.42

villusatroofia / 2.68

vinanohu / 7.12 / 38.44

ving / 17.50 / 18.83 / 33.23 / 44.15 / 45.20

vingugaas / 6.06

vingumürgitus / 6.06

vinka-alkaloid / 15.34

vipoom / 9.14

virilism / 24.90

vismutsubtsitraat / 7.11 / 8.41

vistseraalne leišmaniaas / 2.89

vitaalkapatsiteet / 6.02 / 6.75

vitamiin / 2.62 / 7.26 / 24.60 / 29.10

vitamiin A / 9.13 / 24.21 / 24.60 / 38.44

vitamiin B / 7.24

vitamiin B 12 / 7.21 / 8.29 / 15.11 / 15.16 / 15.20 /

15.24 / 15.28

vitamiin C / 15.19

vitamiin D / 10.12 / 20.65 / 20.67 / 24.20 / 24.21

/ 24.60 / 29.10 / 32.57 / 43.30

vitamiin E / 9.13

vitamiin K / 9.13 / 15.37

vitamiinivaegus / 24.20

vitiliigo / 24.96

VLCD / 24.11

voldikriteeriumid / 4.47

voodihaige / 13.90

voodimärgamine / 10.04 / 11.14 / 32.30 / 32.32 /

34.18 / 34.41 / 35.96

VPPB / 38.35

VSD / vt. vatsakeste vaheseina defekt

vulvavähk / 25.34

VVI / 4.78

VVIR / 4.78

võpatamine / 28.14

võpatusreaktsioon / 28.10

võrkkest / 37.21 / 37.22 / 37.23 / 37.55

võrkkesta düstroofia / 37.55

võrkkesta irdumine / 37.19 / 37.21

võrkkesta maakul / 37.55

võrkkesta põletik / 37.19

võrkkesta tsentraalveeni umbumine / 37.19 /

37.23

võõraskeha hingamisteedes / 6.06

võõrkeha / 6.80 / 31.68 / 31.81 / 32.13 / 37.80 /

38.24 / 38.40 / 38.50 / 38.53 / 38.83

võõrkeha kõrvas / 38.24 / 38.40 / 38.50 / 38.53 /

38.83

1106

võõrkeha ninas / 38.53

võõrutussündroom / 40.15

vägivaldsus / 34.40 / 34.41 / 34.42 / 34.43 / 35.72

vähi sõeluuringud / 16.15

vähisiire / vt. metastaas

vähivalu / 16.90

vähk / 6.56 / 6.57 / 6.74 / 7.10 / 7.24 / 7.30 / 7.57

/ 8.04 / 8.05 / 8.13 / 8.19 / 8.25 / 8.29 / 8.42 /

8.44 / 8.71 / 8.73 / 8.80 / 9.14 / 11.67 / 11.68 /

11.71 / 13.67 / 15.14 / 15.21 / 15.23 / 16.15 /

16.30 / 16.50 / 16.90 / 16.92 / 16.95 / 16.99 /

38.26 / 38.50 / 38.51 / 38.59 / 42.30

väikemolekulaarne hepariin / 5.28 / 5.29

väikerakuline kopsuvähk / 6.56

väline pööre / 26.10

välisgenitaalid / 25.55

välisgenitalide vähk / 25.34

väliskuulmekäigu põletik / 38.25

väliskõrvapõletik / 38.25 / 38.29

väljaheide / 8.16 / 8.19 / 8.20 / 8.22 / 8.25

väljaheite enolaas / 9.13

väljaheite külv / 8.15

väljaheite proov / 8.14 / 8.15 / 8.17

väljaheite veri / 8.19 / 8.20 / 8.21 / 8.71 / 15.21

väljutusfraktsioon / 4.67

väljutuskahin / 4.65 / 4.66

värvidoppler / 4.08

värvinägemine / 21.83

värvinägemise häire / 37.01

värvitaju / 37.01

väsimus / 11.68 / 15.20 / 15.21 / 15.23 / 15.32 /

16.90 / 21.43

väärarend / 8.20

vääveldioksiid / 6.85

vöötohatis / 2.13 / 2.45

vöötohatis / vt. herpes zoster

W4 / 4.06

Waldenströmi makroglobulineemia / 15.09 /

15.31 / 15.32

Waldeyeri ringi lümfoom / 15.36

Waterhouse’i-Friederichseni sündroom / 24.52

Wegeneri granulomatoos / 2.10 / 6.12 / 21.45

Werdningi-Hoffmanni tõbi / 28.14

WHO / 2.94

WHO hüpertooniaklassifikatsioon / 4.40

Wickhami striiad / 13.81

Willebrandi tegur / 15.38

Willebrandi tõbi / 7.57 / 15.19 / 15.38

Wilsoni test / 20.76

Wilsoni tõbi / 9.21 / 9.27 / 10.06

Wmax / 4.06

Wolffi-Parkinsoni-White’i sündroom / 4.09 / 4.22

/ 4.26 / 4.36 / 36.19

WPW sündroom / vt. Wolffi-Parkinsoni-White’i

sündroom


õhkrind / 6.60

õhurõhk / 6.93 / 38.30

õhusõit / 5.10 / 5.28 / 5.29 / 6.93 / 8.11 / 23.20 /

38.30 / 43.16

õlaliiges / 18.21 / 18.22 / 18.30 / 20.25 / 20.29 /

20.30 / 20.31 / 20.40 / 20.41 / 20.42 / 21.31 /

21.32 / 21.35 / 21.95 / 21.96 / 25.33 / 33.01 /

33.04

õlaliigese nihestus / 18.22

õlaluu / 33.24

õlanukk / 33.01 / 33.04

õlavarre kakspealihas / 20.30

õlavarre kakspealihase pika pea rebend / 20.30

õlavarre pöörajalihaste kõõluskätis / 20.30 / 20.41

õlavarre pöörajalihaste kõõluskätise rebend /

20.30 / 20.42

õlavarreluu / 15.31 / 18.20 / 18.22 / 33.24

õlg / 20.40 / 20.44 / 21.32 / 21.35 / 21.96

õmblemine / 33.21

õmblus / 33.21

õndravalu / 8.84

õnnetuses kannatanute sorteerimine / 18.10

õnnetusjuhtum / 6.60 / 35.90 / 35.92 / 35.94

õppimishäire / 28.10 / 34.16 / 34.24

õppimisteraapia / 34.17

õudusunenäod / 21.83 / 33.28 / 34.30 / 34.41 /

35.16 / 35.94 / 36.76 / 40.06

äge bronhiit / 6.47 / 42.10

äge eesnäärmepõletik / 11.64

äge erütroleukeemia / 15.34

äge glomerulonefriit / 10.20

äge hepatiit / 9.25

äge hingamispuudulikkus / 6.20

äge intermiteeriv porfüüria / 9.90

äge intermiteeruv porfüüria / 9.90 / 24.80

äge keskkõrvapõletik / 38.25

äge kõht / 2.41 / 2.61 / 2.68 / 2.79 / 2.80 / 8.33 /

8.69 / 8.70 / 9.11 / 9.30 / 9.90 / 25.12 / 25.25 /

25.40 / 25.51 / 26.12 / 26.13 / 32.01 / 32.03

äge leukeemia / 7.30 / 15.11 / 15.12 / 15.13 /

15.34 / 33.40

äge lümfoblastne leukeemia / 15.34

äge lümfoidne leukeemia / 15.34

äge megakarüoblastne leukeemia / 15.34

äge müelomonotsütoidne leukeemia / 15.34

äge neerupuudulikkus / 10.10 / 10.20

äge pankreatiit / 9.11

äge porfüüria / 9.90

äge promüelotsütoidne leukeemia / 15.34

1107

äge püelonefriit / 10.51

äge riniit / 2.20

äge stressreaktsioon / 35.92

äkiline nägemise kaotus / 37.19 / 37.22

äkksurm / 33.50

ämblik / 13.32

äratõukereaktsioon / 10.30

ärevus / 6.07 / 16.92 / 34.14 / 34.30 / 34.32 /

35.18 / 35.22 / 35.26 / 35.40 / 35.80 / 35.82 /

35.84 / 35.88

ärevushäire / 34.12 / 35.40 / 35.80 / 35.82 / 35.88

ärritatud soole sündroom / 8.17 / 8.30

ärritav gaas / 6.85

ärritusekseem / 13.13 / 13.16 / 13.71

äädikas / 32.14

öine enurees / 32.30 / 33.38

öine higistamine / 2.67

öine hirmuhoog / 33.38

öine urineerimine / 10.04 / 11.10

ökoloogia / 39.04

ösofagiit / vt. söögitorupõletik

ösofagoskoopia / vt. söögitoru skoopia

ösofagus / vt. söögitoru

östriool / 26.20

östrogeen/ 11.67 / 20.65 / 21.86 / 25.61 / 27.12 /

36.25

östrogeeni antagonistid / 25.29 / 25.33

östroon / 24.93

ühekordne kateteriseerimine / 11.13

ühendusveenide sulgemine / 5.35

ülajäse / 18.19 / 18.21 / 20.40

ülalõualuu / 18.64 / 18.67

ülalõualuu murd / 18.67

ülalõuaurgete ultraheliuuring / 38.55 / 38.58

ülalõuaurke loputus / 38.55

ülalõuaurkepõletik / 38.55 / 38.56 / 38.58

ülekaalulisus / 15.15

ülekantud rasedus / 26.10

ülemiste hingamisteede infektsioon / 31.91

ülemiste hingamisteede põletik / 2.20 / 2.26 / 2.70

/ 28.12 / 28.30

ülerõhuventilatsiooniseadmed / 6.97

ülitundlikkus / 6.72 / 13.70 / 14.10 / 14.30 / 14.40

/ 14.50 / 14.61

ülitundlikkus valguse suhtes / 21.41

ümaratelektaas / 6.74

ümberlõikus / 11.83

Yersinia / 8.16 / 13.23 / 21.30 / 21.54 / 33.04 /

33.09

More magazines by this user
Similar magazines