Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum za rok 2005

biblio.cm.umk.pl

Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum za rok 2005

Densytometria - metody - 24

Densytometria - wykorzystanie - 24

Diagnostyka układu krąŜenia - 47

Dializa nerek - działanie szkodliwe - 45

Dojrzewanie płciowe - 8, 36

Doksorubicyna - 14

Dorośli - 57

Dzieci - 1, 20, 26, 30, 36, 57, 58

Endoskopia - 2

Endoteliny - 9

Enzymy - krew - 32

Estradiol - krew – 17

Farmakokinetyka - 52

Fenylefryna - 9, 53, 56

Fibroblasty - 14

Fibrynoliza - 11, 43

Fosfataza kwaśna - krew – 7

Gorączka - 14

Grzyby - chorobotwórczość - 54

Grzyby - izolowanie i oczyszczanie – 54

Helicobacter pylori - chorobotwórczość - 3

Hemostaza - 11

Hipertermia wywołana – 19

Jakość opieki zdrowotnej - 29

Jakość Ŝycia - 3, 12, 30, 37, 57

Jelito grube - ultrasonografia – 1

Kalcynoza - 47

Kanaliki nerkowe - patofizjologia - 35

Klonidyna - 56

Kobiety - 51

Kontrola chorób zakaźnych - metody - 3

Koszty opieki zdrowotnej - 38

Krioterapia - 7, 34

Krótkowzroczność - powikłania – 20

Leczenie farmakologiczne - 31

Leczenie farmakologiczne - metody - 31

Leczenie metodą PUVA - 5

Lekarze rodzinni - 29

Lipidy - 51

Lipidy - krew - 32

Lipoproteidy - metabolizm - 25, 46

Lipoproteidy HDL cholesterolowe - metabolizm - 25

Lizosomy - 7

Lutropina - krew – 17

Magnez - metabolizm - 45

Mannitol - stosowanie lecznicze - 33

Markery biologiczne - 45, 51

Masa i wymiary ciała - 8

Medycyna rodzinna - 29

Medycyna rodzinna - organizacja i zarządzanie - 29

Melanocyty - 5

Menopauza - 51

Mięśnie gładkie - 56

MłodzieŜ - 4, 8, 26, 30, 36, 57

389

More magazines by this user
Similar magazines