Views
5 years ago

SL

SL

KAZALO Opombe Kratice in

KAZALO Opombe Kratice in okrajšave Opredelitev pojmov Skupina 0 Jedrske snovi, objekti in oprema Skupina 1 Posebni materiali in sorodna oprema Skupina 2 Obdelava materialov Skupina 3 Elektronika Skupina 4 Računalniki Skupina 5 Telekomunikacije in "informacijska varnost" Skupina 6 Senzorji in laserji Skupina 7 Navigacija in letalska elektronika Skupina 8 Pomorstvo Skupina 9 Zračna plovila in pogon 17331/11 ADD 1 JS/ka 6 PRILOGA DGK 2B SL

SPLOŠE OPOMBE K PRILOGI I 1. Za nadzor blaga, ki je izdelano ali prirejeno za vojaško rabo, glej ustrezni seznam oziroma sezname za nadzor vojaškega blaga, ki jih vodijo posamezne države članice. Napotila v tej prilogi z navedbo "GLEJ TUDI NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA" se nanašajo prav na te sezname. 2. Predmet nadzora iz te priloge ne sme biti izvožen v obliki nenadzorovanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več nadzorovanih komponent, kadar je nadzorovana komponenta oziroma kadar so nadzorovane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče fizično odstraniti in porabiti za druge namene. Opomba: Pri presojanju, ali naj se nadzorovana komponenta oziroma komponente obravnavajo kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, potrebnega tehnološkega vložka in druge posebne okoliščine, ki lahko določijo, da so ena ali več nadzorovanih komponent osnovni element blaga, ki se pošilja. 3. Blago, navedeno v tej prilogi, vključuje tako novo kot rabljeno blago. 4. V nekaterih primerih so kemikalije navedene z imenom in številko CAS. Seznam se nanaša na kemikalije z isto strukturno formulo (vključno s hidrati), ne glede na ime ali številko CAS. Številke CAS so navedene v pomoč pri opredelitvi določene kemikalije ali zmesi ne glede na nomenklaturo. Ne morejo se uporabljati kot edini identifikatorji, saj imajo nekatere oblike navedenih kemikalij različne številke CAS, pa tudi zmesi, ki vsebujejo navedeno kemikalijo, imajo lahko različne številke CAS. 17331/11 ADD 1 JS/ka 7 PRILOGA DGK 2B SL

 • Page 1 and 2: SVET EVROPSKE UIJE Medinstitucional
 • Page 3 and 4: Te obveznosti so bile sprejete v ok
 • Page 5: PRILOGA I Seznam iz člena 3 Uredbe
 • Page 9 and 10: SPLOŠA OPOMBA O TEHOLOGIJI (GT "Ge
 • Page 11 and 12: EDITORIAL PRACTICES I THE OFFICIAL
 • Page 13 and 14: DME distance measuring equipment; o
 • Page 15 and 16: SRA shop replaceable assembly; enos
 • Page 17 and 18: "Zrakoplov" (1 7 9) pomeni letečo
 • Page 19 and 20: "Aksialno opletanje" (2) pomeni aks
 • Page 21 and 22: "Kritična temperatura" (1 3 5) (v
 • Page 23 and 24: "Digitna prenosna hitrost" (def) je
 • Page 25 and 26: "Sistemi FADEC" (7 9) pomenijo sist
 • Page 27 and 28: "Gorivna celica" (8) je elektrokemi
 • Page 29 and 30: "Izolacija" (9) se nanaša na kompo
 • Page 31 and 32: "Matrica" (1 2 8 9) je snovno polni
 • Page 33 and 34: "Monospektralni slikovni senzorji"
 • Page 35 and 36: "Konična moč" (6) pomeni najvišj
 • Page 37 and 38: "Radar z razpršenim spektrom" (6)
 • Page 39 and 40: Program je mehansko omejen z določ
 • Page 41 and 42: "Primerni za vesolje" (3 6 8) se na
 • Page 43 and 44: "Visokozmogljivi laser" ("SHPL" - S
 • Page 45 and 46: "Toksini" (1 2) pomenijo toksine v
 • Page 47 and 48: d. kontrolne palice, ki so posebej
 • Page 49 and 50: 1. plinske centrifuge; 2. celoviti
 • Page 51 and 52: 2. ohišja difuzorjev plina, izdela
 • Page 53 and 54: 1. pulzne kolone za hitro izmenjavo
 • Page 55 and 56: 3. sistemi za zbiranje obogatenega
 • Page 57 and 58:

  5. zbiralniki obogatenega in osirom

 • Page 59 and 60:

  e. cevni sistemi in zbiralni sistem

 • Page 61 and 62:

  5. razgrajevalniki amonijaka, z del

 • Page 63 and 64:

  0B007 Obrat za pretvorbo plutonija

 • Page 65 and 66:

  0C005 Posebej izdelane spojine ali

 • Page 67 and 68:

  Opomba 2: Predmet nadzora v točki

 • Page 69 and 70:

  d. Elektronska oprema za avtomatsko

 • Page 71 and 72:

  a. vozila, ki so daljinsko upravlja

 • Page 73 and 74:

  1A102 Ponovno nasičeni piroliziran

 • Page 75 and 76:

  d. oprema, posebej izdelana ali pri

 • Page 77 and 78:

  Opomba: Sestavni deli in pribor iz

 • Page 79 and 80:

  1B115 Oprema, razen tiste iz točke

 • Page 81 and 82:

  . naprave za koordiniranje in progr

 • Page 83 and 84:

  1B231 Objekti ali obrati za ravnanj

 • Page 85 and 86:

  . absorberji brez izgube magnetnost

 • Page 87 and 88:

  a. Aluminidi: 1. nikljev aluminid,

 • Page 89 and 90:

  e. magnezijeve zlitine (Mg-Al-X ali

 • Page 91 and 92:

  . "superprevodni" "kompozitni" prev

 • Page 93 and 94:

  d. fluoroogljikove elektronske hlad

 • Page 95 and 96:

  e. prekurzorji materialov (tj. pose

 • Page 97 and 98:

  Tehnična opomba: 'Točka posteklen

 • Page 99 and 100:

  d. "vlakneni ali nitasti materiali"

 • Page 101 and 102:

  1C012 Materiali: Opomba: Kovine ali

 • Page 103 and 104:

  1. valji premera 120 mm ali več in

 • Page 105 and 106:

  e. GLEJ ADZOR VOJAŠKEGA BLAGA ZA i

 • Page 107 and 108:

  4. trimetiloletan trinitrat (TMETN)

 • Page 109 and 110:

  c. kvadri velikosti 120 mm × 120 m

 • Page 111 and 112:

  c. "preja", "predpreja", "predivo"

 • Page 113 and 114:

  1C230 Kovinski berilij, zlitine, pr

 • Page 115 and 116:

  1C237 Radij-226 ( 226 Ra), zlitine

 • Page 117 and 118:

  20. dimetilamin-hidroklorid (506-59

 • Page 119 and 120:

  Opomba 3: Predmet nadzora točke 1C

 • Page 121 and 122:

  c. bakterije, naravne, gojene ali s

 • Page 123 and 124:

  1C352 Živalski patogeni: a. virusi

 • Page 125 and 126:

  a. sami po sebi ali prek prenesenih

 • Page 127 and 128:

  Opomba 1: Za izvoz v "države, ki n

 • Page 129 and 130:

  Opomba 1: Za izvoz v "države, ki n

 • Page 131 and 132:

  1. osnovni materiali, ki imajo vse

 • Page 133 and 134:

  1E104 "Tehnologija", ki je povezana

 • Page 135 and 136:

  2A101 radialni kroglični ležaji,

 • Page 137 and 138:

  2. V smislu točke 2B je število o

 • Page 139 and 140:

  Opomba 3: Obdelovalni stroji, ki im

 • Page 141 and 142:

  . stroji, ki so izdelani posebej za

 • Page 143 and 144:

  2B003 "Numerično krmiljena" ali ro

 • Page 145 and 146:

  d. proizvodna oprema za razprševan

 • Page 147 and 148:

  . so primerni za doseganje "merilne

 • Page 149 and 150:

  Opomba: Glede "laserskih" sistemov

 • Page 151 and 152:

  . digitalni krmilniki, ki so kombin

 • Page 153 and 154:

  3. pozicijsko "natančnost" 5 kotni

 • Page 155 and 156:

  . oblikovna brusilna orodja, ki nim

 • Page 157 and 158:

  Tehnična opomba: Vsi merjeni param

 • Page 159 and 160:

  2B226 Indukcijske peči s kontrolir

 • Page 161 and 162:

  . imajo eno od naslednjih značilno

 • Page 163 and 164:

  c. rezervoarji za hranjenje, kontej

 • Page 165 and 166:

  3. stekla (tudi prevlečenega s ste

 • Page 167 and 168:

  Tehnični opombi: 1. 'Ogljik-grafit

 • Page 169 and 170:

  2. Komponente za prečno (tangentno

 • Page 171 and 172:

  2E Tehnologija 2E001 "Tehnologija",

 • Page 173 and 174:

  f. "tehnologija" za nanašanje anor

 • Page 175 and 176:

  erilij in njegove zlitine dielektri

 • Page 177 and 178:

  utrjeni volframov karbidi (16), sil

 • Page 179 and 180:

  B.3. Fizično nanašanje s pomočjo

 • Page 181 and 182:

  D. Nanašanje s plazmo "superzlitin

 • Page 183 and 184:

  F Nanašanje z brizganjem "superzli

 • Page 185 and 186:

  materiali za senzorska okna (9) die

 • Page 187 and 188:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - OPOMB

 • Page 189 and 190:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - OPOMB

 • Page 191 and 192:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - TEHNI

 • Page 193 and 194:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - TEHNI

 • Page 195 and 196:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - TEHNI

 • Page 197 and 198:

  Opomba 2: Integrirana vezja vključ

 • Page 199 and 200:

  Tehnične opombe: 1. Razločljivost

 • Page 201 and 202:

  4. Prilagojena stopnja posodabljanj

 • Page 203 and 204:

  . delovno frekvenco več kot 1,2 GH

 • Page 205 and 206:

  d. označeni za delovanje pri frekv

 • Page 207 and 208:

  2. "delna pasovna širina" 5 % ali

 • Page 209 and 210:

  10. Oscilatorji in oscilacijski meh

 • Page 211 and 212:

  Opomba: Predmet nadzora iz točke 3

 • Page 213 and 214:

  a. energija, oddana med praznjenjem

 • Page 215 and 216:

  Opomba 1: Maksimalna periodična bl

 • Page 217 and 218:

  3. digitalni merilni snemalniki pod

 • Page 219 and 220:

  c. manj kot 250 µs za katero koli

 • Page 221 and 222:

  3. niso "primerni za vesolje" in im

 • Page 223 and 224:

  4. enakomernost magnetnega polja bo

 • Page 225 and 226:

  3A226 Močnostni enosmerni napajaln

 • Page 227 and 228:

  Tehnična opomba: V točki 3A229(b)

 • Page 229 and 230:

  2. reaktorji za nanašanje kovin s

 • Page 231 and 232:

  . zmožnost proizvajanja oblike z '

 • Page 233 and 234:

  3C002 Uporovni materiali in "podlag

 • Page 235 and 236:

  Tehnična opomba: Izraz 'na fiziki

 • Page 237 and 238:

  Opomba 2: Točka 3E002 zajema "tehn

 • Page 239 and 240:

  2. utrjenost proti sevanju, tako da

 • Page 241 and 242:

  . "digitalni računalniki" s "korig

 • Page 243 and 244:

  4D Programska oprema Opomba: adzorn

 • Page 245 and 246:

  PRIKAZ METODE IZRAČUA "APP" 1. Za

 • Page 247 and 248:

  SKUPIA 5 - TELEKOMUIKACIJE I "IFORM

 • Page 249 and 250:

  . ima konfiguracijo linearnega oja

 • Page 251 and 252:

  d. "Elektronsko vodljivi fazni ante

 • Page 253 and 254:

  5B1 Oprema za testiranje, pregledov

 • Page 255 and 256:

  3. se ne uporablja; 4. radijska opr

 • Page 257 and 258:

  e. uporablja analogne tehnike in im

 • Page 259 and 260:

  2. frekvenčna selektivnost pri vse

 • Page 261 and 262:

  Tehnična opomba: V Skupini 5 - del

 • Page 263 and 264:

  6. izdelani ali prirejeni za uporab

 • Page 265 and 266:

  . imajo vse naslednje značilnosti:

 • Page 267 and 268:

  j. Oprema brez funkcij, opredeljeni

 • Page 269 and 270:

  SKUPIA 6 - SEZORJI I LASERJI 6A Sis

 • Page 271 and 272:

  Tehnične opombe: 1. 'stopnja pokri

 • Page 273 and 274:

  Opomba: Točka 6A001(a)(1)(d) vklju

 • Page 275 and 276:

  3. 'Občutljivost hidrofona' je dol

 • Page 277 and 278:

  f. oprema za obdelavo, izdelana pos

 • Page 279 and 280:

  d. "žariščnoravninski detektorsk

 • Page 281 and 282:

  3. "III/V-spojinske" polprevodnišk

 • Page 283 and 284:

  . "žariščnoravninski detektorski

 • Page 285 and 286:

  . "monospektralni slikovni senzorji

 • Page 287 and 288:

  3. optično občutljiva vlakna s po

 • Page 289 and 290:

  3. več kot 12 × 10 6 "aktivnih pi

 • Page 291 and 292:

  Opomba 2: Predmet nadzora v točki

 • Page 293 and 294:

  1. kamera je posebej izdelana za vg

 • Page 295 and 296:

  1. "zrcala s popačeno sliko" s kon

 • Page 297 and 298:

  e. 'Asferični optični elementi',

 • Page 299 and 300:

  a. Ne"nastavljivi" "zvezni laserji

 • Page 301 and 302:

  . "povprečna izhodna moč" je več

 • Page 303 and 304:

  2. večkanalni transverzalni izhod

 • Page 305 and 306:

  2. izhodna valovna dolžina je 600

 • Page 307 and 308:

  2. valovno dolžino vsaj 1 400 nm i

 • Page 309 and 310:

  3. ogljikov-dioksidni (CO2) "laserj

 • Page 311 and 312:

  f. optična oprema: Opomba: Za opti

 • Page 313 and 314:

  3. "magnetometri", ki uporabljajo t

 • Page 315 and 316:

  6A008 Radarski sistemi, oprema in n

 • Page 317 and 318:

  2. uporabljajo koherentne heterodin

 • Page 319 and 320:

  6A107 Gravimetri ali komponente zan

 • Page 321 and 322:

  4. slikovne elektronke in polprevod

 • Page 323 and 324:

  . večkanalni transverzalni izhod s

 • Page 325 and 326:

  6C004 Optični materiali: a. "surov

 • Page 327 and 328:

  5. "Programska oprema" ali "izvorna

 • Page 329 and 330:

  Tehnična opomba: V točki 6D103 'p

 • Page 331 and 332:

  SKUPIA 7 - AVIGACIJA I LETALSKA ELE

 • Page 333 and 334:

  2. obseg stopenj je večji ali enak

 • Page 335 and 336:

  . stopnja nagibanja in nihanja je e

 • Page 337 and 338:

  Opomba: Glede akustičnih sistemov

 • Page 339 and 340:

  2. enega ali več zunanjih senzorje

 • Page 341 and 342:

  c. Servo ventili za krmarjenje leta

 • Page 343 and 344:

  . "proizvodna oprema" in druga opre

 • Page 345 and 346:

  7D102 Integracijska "programska opr

 • Page 347 and 348:

  3. tridimenzionalni prikazovalniki

 • Page 349 and 350:

  7E102 "Tehnologija" za varovanje le

 • Page 351 and 352:

  3. optična povezava za izmenjavo p

 • Page 353 and 354:

  2. za vzdrževanje položaja plovil

 • Page 355 and 356:

  2. so krmiljeni z uporabo sorazmern

 • Page 357 and 358:

  2. izdelani za tlak zračne blazine

 • Page 359 and 360:

  p. pogonski sistemi z reaktivnim č

 • Page 361 and 362:

  8E002 Druga "tehnologija": a. "tehn

 • Page 363 and 364:

  9A002 'Pomorski plinskoturbinski mo

 • Page 365 and 366:

  9A007 Pogonski sistemi z raketami n

 • Page 367 and 368:

  c. šobe s stopnjami izriva več ko

 • Page 369 and 370:

  4. motorji z bati ali rotacijski mo

 • Page 371 and 372:

  d. krmilni sistemi za tekoča ali g

 • Page 373 and 374:

  . vozila za prevoz, premikanje, nad

 • Page 375 and 376:

  2. V 9A350 izraz 'VMD' pomeni: sred

 • Page 377 and 378:

  9B009 Orodja, posebej namenjena za

 • Page 379 and 380:

  9C Materiali 9C108 "Izolacijski" ma

 • Page 381 and 382:

  2. ima teoretična modelirna predvi

 • Page 383 and 384:

  4. nehlajenih lopatic turbin, kril,

 • Page 385 and 386:

  d. "tehnologija", "potrebna" za "ra

 • Page 387 and 388:

  h. "tehnologija" za "sisteme FADEC"

Broszura produktowa - Asahi SL
OPEL Junior Opus 2 (SL) - Opel Media
Epson SureLab SL-D3000 SR - Tetenal.
SL-45 Saheco tolóajtó vasalat - Zsalu Kft.
Sl. No. appno rollno name enrollmentno examcity venueaddress 1 ...
Sl. No. appno rollno name enrollmentno examcity venueaddress 1 ...
Page 1 Page 2 _._._ C N A S .Sl A N _._._ R G W H .B V A R Em ...
Крепежни елементи и приставки за Rapid SL - P90.bg
13225/08 BE/kok DG E WMD SVET EVROPSKE U IJE Bruselj, 3 ...
B UREDBA SVETA (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o ...
SL EVROPSKA UNIJA - Öffentliches Register der Ratsdokumente
Vodnik za razvrščanje osebne varovalne opreme (OVO)
Kvalitativni monitoring org. onesnaževal ... Sl. kemijski dnevi 11.
Toro-XS/SL - Satisloh
Glifostar 360 SL - ochronasadu.pl