Views
5 years ago

13225/08 BE/kok DG E WMD SVET EVROPSKE U IJE Bruselj, 3 ...

13225/08 BE/kok DG E WMD SVET EVROPSKE U IJE Bruselj, 3 ...

SVET

SVET EVROPSKE UNIJE JE – UREDBA SVETA (ES) št. … / 2008 z dne o spremembah in posodobitvah Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije, 13225/08 BE/kok 1 DG E WMD SL

ob upoštevanju naslednjega: (1) Uredba Sveta (ES) št. 1334/2000 1 zahteva, da je blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) predmet učinkovitega nadzora pri izvozu iz Skupnosti. (2) Da bi države članice in Skupnost izpolnjevale mednarodne obveznosti, Priloga I Uredbe (ES) št. 1334/2000 določa skupni seznam blaga in tehnologije z dvojno rabo iz člena 3 navedene uredbe, ki izvaja mednarodno dogovorjene ukrepe nadzora v zvezi z dvojno rabo, vključno z Wassenaarskim sporazumom, Režimom kontrole raketne tehnologije (MTCR), Skupino držav dobaviteljic jedrskega blaga (NSG), Avstralsko skupino in Konvencijo o kemičnem orožju (CWC). (3) Člen 11 Uredbe (ES) št. 1334/2000 določa, da se Priloga I in Priloga IV sproti dopolnjujeta v skladu z ustreznimi obveznostmi in zavezami ter vsako njihovo spremembo, ki jih je v zvezi s tem sprejela posamezna država članica s pristopom k mednarodnim režimom o neširjenju orožja in k dogovorom o nadzoru izvoza, ali pa z ratifikacijo ustreznih mednarodnih pogodb. 1 UL L 159, 30.6.2000, str. 1. 13225/08 BE/kok 2 DG E WMD SL

 • Page 1: SVET EVROPSKE UIJE Medinstitucional
 • Page 5 and 6: Člen 1 Priloge k Uredbi (ES) št.
 • Page 7 and 8: KAZALO Pripombe Opredelitev pojmov
 • Page 9 and 10: SPLOŠA OPOMBA O TEHOLOGIJI (GT Gen
 • Page 11 and 12: "Avtomatsko sledenje cilju" (6) pom
 • Page 13 and 14: Sistemi "navigacije na podlagi poda
 • Page 15 and 16: "Fiksen" - (nespremenljiv) (5) pome
 • Page 17 and 18: "Notranja obloga" (9) je primerna z
 • Page 19 and 20: "Monospektralni slikovni senzorji"
 • Page 21 and 22: "Proizvodne zmogljivosti" (7 9) pom
 • Page 23 and 24: "Čas umirjanja" (3) pomeni potrebe
 • Page 25 and 26: "Sistolični matrični računalnik"
 • Page 27 and 28: ZAČETICE I OKRAJŠAVE, UPORABLJEE
 • Page 29 and 30: SKUPIA 0 JEDRSKI MATERIALI, OBJEKTI
 • Page 31 and 32: 0B001 b. nadaljevanje 8. posebej iz
 • Page 33 and 34: 0B001 e. nadaljevanje 4. oprema za
 • Page 35 and 36: 0B001 i. nadaljevanje 5. zbiralniki
 • Page 37 and 38: 0B004 nadaljevanje b. oprema in ses
 • Page 39 and 40: 0C Materiali 0C001 "Naravni uran" a
 • Page 41 and 42: SKUPIA 1 MATERIALI, KEMIKALIJE, "MI
 • Page 43 and 44: 1A005 Neprebojni jopiči in posebej
 • Page 45 and 46: 1B Oprema za testiranje, pregledova
 • Page 47 and 48: 1B102 "proizvodna oprema" kovinskeg
 • Page 49 and 50: 1B229 Stolpi s predeli za izmenjavo
 • Page 51 and 52: 1C001 Materiali, izdelani posebej k
 • Page 53 and 54:

  1C002 nadaljevanje c. prah kovinski

 • Page 55 and 56:

  1C006 Tekočine in maziva: a. hidra

 • Page 57 and 58:

  1C007 nadaljevanje e. predhodniki m

 • Page 59 and 60:

  1C010 nadaljevanje c. organski "vla

 • Page 61 and 62:

  1C107 Grafit in keramični material

 • Page 63 and 64:

  1C111 nadaljevanje c. drugi pogonsk

 • Page 65 and 66:

  1C216 Maražno jeklo, razen tistega

 • Page 67 and 68:

  1C236 Sevalci alfa z razpolovno dob

 • Page 69 and 70:

  1C350 nadaljevanje 38. fosforjev pe

 • Page 71 and 72:

  1C351 nadaljevanje c. bakterije, na

 • Page 73 and 74:

  1C353 Genetski elementi in genetsko

 • Page 75 and 76:

  1C450 nadaljevanje b. predhodniki t

 • Page 77 and 78:

  1E002 nadaljevanje c. "tehnologija"

 • Page 79 and 80:

  SKUPIA 2 - OBDELAVA MATERIALOV 2A S

 • Page 81 and 82:

  2B Tehnična opomba 5 (nadaljevanje

 • Page 83 and 84:

  2B001 nadaljevanje e. orodja za odn

 • Page 85 and 86:

  2B005 nadaljevanje d. proizvodna op

 • Page 87 and 88:

  2B007 nadaljevanje c. posebej načr

 • Page 89 and 90:

  2B119 Balansirni stroji in sorodna

 • Page 91 and 92:

  2B204 "Izostatične stiskalnice", r

 • Page 93 and 94:

  2B226 Indukcijske peči s kontrolir

 • Page 95 and 96:

  2B350 Pripomočki, oprema in sestav

 • Page 97 and 98:

  2B350 nadaljevanje i. večkratno te

 • Page 99 and 100:

  2C Materiali Jih ni. 2D Programska

 • Page 101 and 102:

  2E003 nadaljevanje c. "tehnologija"

 • Page 103 and 104:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA 1. Post

 • Page 105 and 106:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA 1. Post

 • Page 107 and 108:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA 1. Post

 • Page 109 and 110:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - OPOMB

 • Page 111 and 112:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - TEHNI

 • Page 113 and 114:

  TABELA - TEHNIKE NANAŠANJA - TEHNI

 • Page 115 and 116:

  3A001 a. nadaljevanje 2. "mikroproc

 • Page 117 and 118:

  3A001 nadaljevanje b. mikrovalovne

 • Page 119 and 120:

  3A001 b. nadaljevanje 4. mikrovalov

 • Page 121 and 122:

  3A001 nadaljevanje d. elektronske n

 • Page 123 and 124:

  3A002 Elektronska oprema za splošn

 • Page 125 and 126:

  3A002 nadaljevanje e. omrežni anal

 • Page 127 and 128:

  3A201 nadaljevanje 3. V napravah, k

 • Page 129 and 130:

  3A233 Masni spektrometri, razen tis

 • Page 131 and 132:

  3B001 nadaljevanje g. maske in mre

 • Page 133 and 134:

  3E Tehnologija 3E001 "Tehnologija",

 • Page 135 and 136:

  SKUPIA 4 - RAČUALIKI Opomba 1: Ra

 • Page 137 and 138:

  4A003 nadaljevanje c. "elektronski

 • Page 139 and 140:

  TEHNIČNA OPOMBA O "KORIGIRANI NAJV

 • Page 141 and 142:

  SKUPIA 5 - TELEKOMUIKACIJE I "IFORM

 • Page 143 and 144:

  5A001 nadaljevanje c. Optični komu

 • Page 145 and 146:

  5C1 Materiali Jih ni 5D1 Programska

 • Page 147 and 148:

  5E001 c. nadaljevanje 3. oprema z "

 • Page 149 and 150:

  5A002 a. nadaljevanje 1. izdelani a

 • Page 151 and 152:

  5A002 a. nadaljevanje f. opreme za

 • Page 153 and 154:

  SKUPIA 6 - SEZORJI I LASERJI 6A Sis

 • Page 155 and 156:

  6A001 a. nadaljevanje 4. 'občutlji

 • Page 157 and 158:

  6A002 Optični senzorji ali oprema

 • Page 159 and 160:

  6A002 a. nadaljevanje 3. "žarišč

 • Page 161 and 162:

  6A002 a. 3. nadaljevanje g. "žari

 • Page 163 and 164:

  6A003 nadaljevanje b. Slikovne kame

 • Page 165 and 166:

  6A003 b. 4. nadaljevanje Opomba 4:

 • Page 167 and 168:

  6A004 d. nadaljevanje 3. kardansko

 • Page 169 and 170:

  6A005 a. 6. nadaljevanje b. večkan

 • Page 171 and 172:

  6A005 b. 6. nadaljevanje c. "trajan

 • Page 173 and 174:

  6A005 d. nadaljevanje 3. ogljikov-d

 • Page 175 and 176:

  6A006 "Magnetometri", "magnetni gra

 • Page 177 and 178:

  6A008 nadaljevanje h. z uporabo obd

 • Page 179 and 180:

  6A203 Kamere in komponente, razen t

 • Page 181 and 182:

  6B007 Oprema za izdelavo, usklajeva

 • Page 183 and 184:

  6D003 nadaljevanje b. "programska o

 • Page 185 and 186:

  SKUPIA 7 - AVIGACIJA I LETALSKA ELE

 • Page 187 and 188:

  7A003 nadaljevanje Opomba 2: Predme

 • Page 189 and 190:

  7A103 nadaljevanje c. 'integrirani

 • Page 191 and 192:

  7B Oprema za testiranje, pregledova

 • Page 193 and 194:

  7D003 nadaljevanje c. "izvorna koda

 • Page 195 and 196:

  7E004 b. nadaljevanje 4. sistemi za

 • Page 197 and 198:

  8A001 nadaljevanje e. sistemi za re

 • Page 199 and 200:

  8A002 nadaljevanje h. "roboti", izd

 • Page 201 and 202:

  8A002 o. nadaljevanje 2. vijačni p

 • Page 203 and 204:

  SKUPIA 9 - ZRAČA PLOVILA I POGO 9A

 • Page 205 and 206:

  9A008 Komponente, izdelane posebej

 • Page 207 and 208:

  9A104 Sondirne rakete z dosegom naj

 • Page 209 and 210:

  9A116 Povratna vozila, uporabna v "

 • Page 211 and 212:

  9B004 Orodja, matrice in naprave za

 • Page 213 and 214:

  9C Materiali 9C108 "Izolacijski" ma

 • Page 215 and 216:

  9E Tehnologija Opomba: "Razvojna" a

 • Page 217 and 218:

  9E003 nadaljevanje d. "tehnologija"

 • Page 219 and 220:

  Organ, ki izdaja dovoljenje: Evrops

 • Page 221 and 222:

  (obrazec) (iz člena 10(1)) EVROPSK

 • Page 223 and 224:

  Opomba: Opomba: V delu 1 stolpca 24

 • Page 225 and 226:

  (Seznam iz člena 21(1) Uredbe (ES)

 • Page 227 and 228:

  6A001.a.2.f Procesna oprema, izdela

 • Page 229 and 230:

  9A108.c Komponente, razen tistih iz

 • Page 231 and 232:

  DEL II (brez nacionalnega splošneg

 • Page 233:

  3A228 Stikalne naprave: a. elektron

11058/07 bj/MS/pk 1 DG C II SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 27 ...
Page 1 1993 3 I be m NU 5 e o I u m V ó 6ßßßa7vu/„M7 .N ßß7 ...