katalog kukuruz fina.. - MK Group

mkgroup.rs

katalog kukuruz fina.. - MK Group

DKC HIBRIDI

ZA VAŠ USPEH

KUKURUZ


Osnovan 1912. godine

kao mala farmerska

zadruga, DEKALB je

ubrzano rastao

i postao svetski

inovator u

poljoprivrednoj

proizvodnji

i proizvodnji semena.

Ovaj brend je prvi

lansirao hibridni

kukuruz 1934.

godine. Od svog

postanka je fokusiran

na potrebe

poljoprivrednih

proizvođača, te je

nudeći širok izbor

proverenih proizvoda,

ubrzo postao svetski

poznat semenski brend.

Kratak istorijski pregled nastanka prvog hibrida kukuruza

Pošto su prepoznali ekonomski

značaj kukuruza, poljoprivrednici,

bankari, istraživači, vladine

agencije i univerziteti u Sjedinjenim

Američkim Državama su se

uključili u njegov razvoj. Nekoliko

najznačajnijih univerziteta i brojne

vladine istraživačke stanice počele

su istraživanja sa željom da otkriju

nove rodnije sorte kukuruza.

Univerzitet u Ilinoisu je bio jedan

od pionira u istraživanju kukuruza.

Mnogi pojedinci su bili odgovorni

za rani razvoj semenske

proizvodnje i oplemenjivanja ku-

KUKURUZ

DKC hibridi

stabilnih prinosa

kuruza koje je počelo 1878. Dva

najpoznatija pionira u istraživanju

kukuruza u toku ovog perioda bili

su M. East i W. J. Beal. Cyrill G.

Hopkins i Claude C. Chapman sa

Instituta u Ilinoisu su 1896. godine

odvojili jedno parče prerijske

zemlje i započeli eksperimente

na prvom oplemenjivačkom (selekcionom)

polju kukuruza velikih

razmera. Njihov cilj je bio povećanje

hranljive vrednosti i prinosa

useva. Oni su ostvarili slab uspeh

1899 i u toku svoje karijere uspeli

su da naprave prve rezultate u

unapređenju prinosa kukuruza.

Ubrzo nakon toga, nekoliko istraživača

kao što su George Shull,

E. G. Montgomery, R. A. Emersoa,

T. A. Kiesselbach i desetine

drugih, eksperimentisali sa novim

načinom oplemenjivanja kukuruza

nazvanim hibridizacija.

Prvo komercijalno polje za proizvodnju

hibrida kukuruza zasnovano

je 1921-ve godine u državi

Konetikat. Deset bušela hibridnog

kukuruza za proizvodnju prodata

su 1922-ge godine, ali bez velikog

uspeha u patentiranju semenske

proizvodnje. Tih godina, istraživači

su radili bez uspeha na otkriva-

nju sorte kukuruza koja bi pokazala

dobre proizvodne rezultate.

Uspeha nije bilo sve dok Tom Roberts,

Sr. I Charles L. Gunn nisu

počeli svoj rad.

Tom Roberts, Sr. Prvi Generalni

Direktor kompanije „The DeKalb

Agricultural Association, Inc“ verovao

je u hibridni kukuruz. Njegova

vera je bila toliko jaka da je

on, zajedno sa svojim kolegom C.

L. Gunn bio izuzetno posvećen

israživanju, koje je tek nakon desetogodišnjeg

rada do- velo

do željenog rezultata.

Mr. Richard Crabb, u

hronikama istorije hibridnog

kukuruza piše:

Robertsova nepobitna

vera u vrednost hibrida

kukuruza za proizvođače i

njegova odlučnost da ne dozvoli

ničemu da stane na put

za dobijanje hibridnog kukuruza

je bio glavni izvor energije, koji

je napokon doveo do prvih rezulatata

u sezoni 1934. godine.

Dok su pojedinci u nekoliko država

imali značajnu ulogu u pronalasku

i razvoju hibridizacije,

svega nekoliko njih je praktično

doprinelo pronalasku, praktičnoj

primeni u proizvodnji i semenskoj

proizvodnji semena hibridnog kukuruza,

ali je najveći doprinos dao

gospodin Roberts iz Dekalba.

U Evropi, DEKALB je prvi put

predstavljen početkom šezdesetih

godina. DEKALB je danas vodeći

svetski brend u svim glavnim

usevima, sa fokusom na kukuruz.

Zahvaljujući svojoj vrhunskoj genetici,

DEKALB je danas najperspektivniji

brend na tržištu. Njegov

evropski identitet je rezultat

kombinovanja DEKALB-ovog na-

sleđa, Monsantovog agrobiznisa,

genetičkog materijala Asgrow-a,

CSI-ja, Cargill-a i PBIC-a,

uz Monsantovu tehnologiju

dobijenu

kontinuiranim

istraživanjima.

Svakog dana

u godini u okviru

naše kompanije

se potroši preko

1.500.000 dolara u

istraživačke svrhe.

Svoje znanje i resurse,

godinu za godinom, ulažemo

u pronalaženje najbolje

prilagođenih i proverenih

hibrida. Rezultat takvog

napora su izuzetno adaptibilni hibridi

koji pokazuju superiorne rezultate

širom Evrope.

Superiornost je posledica dokazane

pouzdanosti u dramatično

različitim klimatskim uslovima koji

nas pogađaju predhodnih godina

u glavnim kukuruznim regionima

Evrope. Intenzivna selekcija je

dala rezultate u vidu moćnog korenovog

sistema i snažnog stabla,

biljke umerene bujnosti usmerene

na stvaranje savršeno zdravog klipa,

sa gusto i duboko usađenim

zrnima, odličnog kvaliteta. Visoka

otpornost na sušne uslove,

daje ranijim hibridima prinose

koje očekujemo od kasnijih

grupa zrenja, a uz

značajnu prednost u

otpuštanju vlage postiže

se pun efekat

ekonomične proizvodnjekukuruza.

DKC hibridi

stabilnih prinosa

2 3

KUKURUZ


Nekoliko saveta za gajanje kukuruza

Dobri rezultati u proizvodnji kukuruza

zavise od toga kako će naš usev

prolaziti određene kritične faze tokom

svog rasta i razvića. Kritične faze u

vegetacionom periodu kukuruza su

klijanje i nicanje, zatim početni ubrzani

rast, odnosno zatvaranje redova,

oplodnja, nalivanje i sazrevanje zrna.

Pored kritičnih faza u rastu i razviću,

moramo da istaknemo i ostvarivanje

željenog, optimalnog sklopa kao činioca

od izuzetne važnosti za postizanje

visokih prinosa.

Prilikom razmatranja mogućeg uspeha

u gajenju kukuruza ne treba su-

KUKURUZ

DKC hibridi

stabilnih prinosa

žavati broj činioca, već se mora uzeti

u obzir što širi aspekt razmatranja pojedinačnih

uticaja i njihove interakcije,

jer samo u idealno doziranoj kombinaciji

velikog broja činioca, mogu se

dobiti optimalni uslovi za rast kukuruza,

koji će rezultirati uspešmom i

profitabilnom proizvodnjom.

Primenom pravilnih sistema obrade

i đubrenja zemljišta u saradnji sa

efektnom borbom protiv korova i insekata

i naravno odabirom adekvatnog

semenskog materijala, proizvođači

mogu da utiču na prinos i time

teže ka najprofitabilnijoj proizvodnji

kukuruza. Upravo, zatečeni zemljišni

kvaliteti sa svojim hemijskim osobinama,

odnosno snabdevenosti mineralima,

biološkom aktivnosti zemljišta

i fizičkim karakteristikama u interakciji

sa mikro klimatom određenog regiona

direktni su činioci koji utiču na vaš

usev kukuruza. Zemljišni i klimatski

faktori treba da budu osnova za izbor

adekvatne agrotehnike i izbor hibrida

kukuruza, za određeni region.

Ovom prilikom želimo da skrenemo

pažnju na nekoliko važnih detalja na

koje možete uticati prilikom obrade

zemljišta za proizvodnju kukuruza:

1. Obrada strništa (nega strništa):

Nakon žetve pšenice neophodno je

pravovremeno izvršiti obradu strništa

kako bi se sprečilo odavanje postojeće

vlage iz zemljišta. Obradu zemljišta

treba vršiti plitko (10-15 cm), sa širokozahvatnim

mašinama, tako da se

žetveni ostaci ravnomerno rasporede

po površini i zajedno sa razrahljenom

zemljom stvore izolacioni sloj.

Osnovne greške koje se javljaju prilikom

nege strništa: Neobrađeno strnište

omogućuje isušivanje zemljišta,

pri čemu gubitak vlage, od žetve do

sredine septembra može biti i do 40-

70mm/m2. Obrada zemljišta u vlažnim

uslovima (retko kod nas) može da dovede

do sabijanja gornjeg sloja. Obrada

suvog zemljišta dovodi do stvaranja

grudvičaste površine. I jedna i

druga greška dovode do poremećaja

u strukturi zemljišta i stvaranja uslova

2. Osnovna obrada:

U našim uslovima osnovna obrada

se najčešće vrši plugovima, iako preporučujemo

da se izvrši nekim drugim

oruđima koja ne vrše okretanje

oraničnog sloja. Prilikom okretanja

plastice zemljište se dodatno isušuje,

mikroorganizmi koji su adaptirani na

dublje zemljišne uslove se donose na

površinu i obrnuto, zaorava se seme

korova – koje će nicati sukcesivno tokom

vegetacije, narušava se struktura

zemljišta, zahteva se dodatni prohod

za zatvaranje brazde, nabija se

sloj zemljišta ispod obrađenog (plužni

đon)... Predlažemo da se osnovna

obrada vrši podrivačima, tanjiračama,

gruberima i drugim kombinovanim

oruđima koja vrše prosecanje i rastresanje

zemljišta do dubine od 25cm i

rahljenje gornjeg sloja zemljišta.

za povećani gubitak vlage iz zemljišta.

Pomoć u ovakvim uslovima, kada

obrada ne može da se izvrši odmah nakon

žetve, je kvalitetno raspoređivanje

iseckane slame koja ipak čini zaštitu

od gubitka vlage (sačuva se 35 – 40%

vlage). Velika je prednost ukoliko se

žetveni ostaci ne pale, jer se paljenjem

zemljište dodatno isušuje i ubijaju se

poželjni mikroorganizmi. Pored toga,

pravilno iseckana i ravnomerno rasuta

strnjika je najvažniji izvor organskih

materija u zemljištu. Paljenje strnjišta

dovodi do velike emisije ugljen-dioksida

i gubitka vlažnosti, kao i gubitka

ugljenika u zemljištu.

Obradom zemljišta nakon žetve utiče

se na smanjenje populacije korova,

pogotovo ako je u kombinaciji sa

korišćenjem totalnog herbicida „Roundup

classic“.

Pošto je oranje najrasprostranjenija

metoda, želimo da istaknemo sledeće

detalje:

● Preporučujemo da se nakon oranja

izvrši zatvaranje brazde u jesen

(drljača, setvospremač, kembridž

valjak, laka tanjirača...)

● Dubina oranja (voditi računa

o dubini oraničnog sloja i zahteva

useva): Preporučena dubina oranja

za kukuruz je do 25 cm

u zavisnosti od vremenskih

i zemljišnih uslova.

● Oranjem u vlažnim uslovima

dobijamo kaišavu plasticu koja

nakon izmrzavanja postaje

izuzetno rastresita i suva

u proleće. Ovakav suvi sloj

DKC hibridi

stabilnih prinosa

4 5

KUKURUZ


onemogućuje kvalitetnu

predsetvenu pripremu

i setvu, a samim tim i pravilan

raspored semena i njegovo

nicanje. Pored ovoga, ispod

pooranog sloja stvara se sabijeni,

nepropusni sloj, koji u kombinaciji

sa rastresitim slojem iznad stvara

loše uslove za kvalitetan

vodno-vazdušni režim u zemljištu

i ovakvo zemljište će se brže

isušivati u lošim vremenskim

uslovima. Pored ovoga, teško će

se izvršiti pravilan raspored

hranivih materija iz đubriva - po

slojevima, a i neki pesticidi će se

zadržavati u gornjim slojevima,

te će dovesti do zagađenja

zemljišta i negativnog delovanja

na usev. Usled obilnih prolećnih

padavina pokorica će se brže

stvarati na ovakvim zemljištima

i povećaće se mogućnost za

zabarivanje terena.

Na ovako pripremljenim parcelama

usev kukuruza će uvek teže

podnositi stres izazvan sušom,

ili visokim temperaturama jer će

brže ostajati bez neophodne vlage

potrebne za rast i razviće, tokom

cele vegetacije.

● Oranje u suvim uslovima takođe

nije poželjno, ali ukoliko mora da

se izvede, treba ga vršiti što pliće

i po mogućnosti napraviti što

ratresitiju površinu. Nakon oranja,

obavezno izvršiti zatvaranje

brazde.

● Oranje van optimalnih

agrotehničkih rokova

(zima, proleće): ukoliko oranje

mora da se izvrši u zakasnelim

rokovima potrebno je da bude što

pliće – samo da se zaoru žetveni

ostaci, kako bi se sačuvala

postojeća vlaga u zemlji.

KUKURUZ

3. Plodored:

DKC hibridi

stabilnih prinosa

Kao i kod drugih useva i kod kukuruza

se predlaže poštovanje plodoreda,

odnosno ne preporučuje se gajenje

kukuruza u monokulturi.

Takvim gajenjem kukuruza, prinos

se sigurno umanjuje. Monokultura

kukuruza izaziva mnoge nepovoljne

pojave, kao što su: intenzivnija pojava

fuzarijuma, dijabrotike i kukuruznog

plamenca, otežana je borba

protiv korova, zemljište se intenzivnije

zagađuje zbog primene istih pesticida

i ispošćuje zbog usvajanja istih

hraniva, smanjuje se raznovrsnost

mikro flore i faune u zemljištu, pa je i

razgradnja žetvenih ostataka sporija,

a obrada zemljišta je teža zbog prisustva

dvogodišnjih žetvenih ostataka.

4. Predsetvena priprema:

Ukoliko je izvršeno zatvaranje brazde

u jesen, predsetvenu pripremu u

proleće potrebno je izvršiti u jednom

prohodu, na dubini od 5-7 cm, tako

da se oformi setveni sloj sa tvrdom

podlogom i rastresitim slojem iznad,

da bi seme bilo posejano na optimalnu

dubinu i u neophodnu vlagu. Ova

mera treba da se izvrši neposredno

pre setve (par sati), sa ciljem da poravna

površinu parcele i ravnomerno

Zbog otežane borbe protiv korova,

često se moraju primenjivati maksimalne

doze pesticida, pa se mogućnost

rezidualnog dejstva na naredni

usev povećava. Ovakvim gajenjem

kukuruza zemljišta postaju manje povoljna

za usev kukuruza a povoljnija

za štetne bakterije i insekte.

Ukoliko iz opravdanih razloga kukuruz

moramo da gajimo u monokulturi,

predlaže se što bolje usitnjavanje

žetvenih ostataka i duboko oranje (do

35 cm) radi njihovog što dubljeg zaoravanja

istih. Ukoliko se zemljište prilikom

oranja, dovoljno rastrese i izvrši

zatvaranje brazde u jesen, pozitivno

ćemo uticati na strukturu i bio-hemijske

procese u zemljištu.

rasporedi vlagu po površini, kao i da

uništi rane korove. Predsetvena priprema

se može kombinovati sa unošenjem

đubriva.

Postoji mogućnost da je operacija

zatvaranja brazde izostala u jesen i

tada predlažemo nešto dublju predsetvenu

pripremu do 10 cm (u zavisnosti

od kvaliteta oranja i stanja

zemljišta) i to tanjiračom u januaru, ili

februaru (što ranije, u zavisnosti od

vremenskih uslova). Nakon ove operacije,

sigurno će biti neophodna, još

jedna predestvena priprema - pred

samu setvu.

Pravilna obrada zemljišta je od izuzetnog

značaja, jer se direktno utiče

5. Setva:

Setva kukuruza se obavlja kada je

minimalna srednja dnevna temperatura

zemljišta u setvenom sloju 80 C; Teoretski

optimalni rok za setvu kukuruza

je između 5. i 20. Aprila, ali proizvođači

kukuruza moraju da usklade rok setve

i svoje tehničke mogućnosti u odnosu

na vremenske uslove. Dubina polaganja

semena, prilikom setve kukuruza

treba da bude ujednačena i između 5-7

cm u zavisnosti od pristupačne vlage

u zemljištu. Seme visokih semenskih

6. Optimalni sklop:

Za uzgajanje DKC hibirda najnovije

generacije, neophodno je ostvariti

optimalni sklop u žetvi. Ostvarenje

željenog sklopa zavisi od mnogih činioca

na koje se može uticati, a to su:

kvalitetna osnovna obrada, zatvaranja

brazde u jesen, predsetvena pri-

7. Đubrenje:

Doziranje hraniva treba vršiti isključivo

na osnovu agrohemijskih analiza.

Dobra hranljivost zemljišta je po-

Prilikom planiranja proizvodnje

kukuruza, treba ispitati sve kritične

faze u proizvodnji kod prethodnih

useva. Naročito treba obratiti pažnju

na: doze primenjenih pesticida,

radi eventualnih rezidualnih dejstava,

ispitati brojnost štetnih insekata

u zemljištu i shodno tome planirati

adekvatnu zaštitu semena i klijana-

na očuvanje, ili gubitak rezerve vlage

iz zemljišta. Nepravilna obrada dovodi

do narušavanja fizičkih, hemijskih

i bioloških karakteristika zemljišta, a

može dovesti do direktnog gubitka

zimske vlage – čak i do 100 mm/m 2 .

kvaliteta će uvek bolje prebroditi nepovoljne

uslove za klijanje i nicanje (suša,

visoka vlaga + hladno zemljište). Ovom

merom želimo da obezbedimo pravilan

razmek biljaka i željeni sklop. Obratite

pažnju na ujednačenost semena po

veličini i obliku i shodno tome izvršite

podešavanje setvenih aparata u cilju

što preciznije setve.

Molimo Vas da ispoštujete zadate

sklopove od proizvođača semena -

za svaki hibrid!!!

prema, setva, međuredna kultivacija,

pravilna primena herbicida, borba

protiv insekata, kao i najvažniji činioc

= semenski kvalitet. Samo preporučen

optimalani sklop u nicanju i u

berbi može da rezultira visokim prinosom.

trebna radi bolje izrdžljivosti biljaka u

sušnim periodima i postizanja vrhunskih

i profitabilnih rezultata.

ca, ispraviti sve loše izvedene agrotehničke

mere u prethodnom usevu,

planirati što manji broh prohoda

da bi se smanjilo gaženje parcele

(kombinovati operacije). Na osnovu

poznavanja zemljišnih i klimatskih

uslova potrebno je izvršiti pravilan

odabir hibrida kukuruza za buduću

proizvodnju.

DKC hibridi

stabilnih prinosa

6 7

KUKURUZ


Posmatranjem padavina u regionu

u poslednjih 100 godina sa stanovišta

gajenja kukuruza, dobijamo sledeću

sliku:

● 30% godina je bilo kišnih

● 18% god. je bilo prosečno vlažnih

● 38% suvih

● 14% izrazito suvih

Na osnovu izložene statistike,

predlažemo odabir hibrida koji su u

stanju da se nose sa izazovima kako

sušnih, tako i vlažnih godina. Tokom

suvih godina sigurnost prinosa, a tokom

vlažnih visoki potencijal za prinos

i dobro otpuštanje vlage, postaju

ključni faktori uspeha. Prednost gajenja

DKC hibrida kukuruza potiče od

karakteristika koje se mogu precizno

definisati i izmeriti. Te karakteristike

su:

● Visoki prinos

● Genetički potencijal za prinos

● Sigurnost prinosa

- Sezonska stabilnost

- Međuregionalna stabilnost

● Vlaga zrna u žetvi,

tj. brzina otpuštanja vlage

Kada biramo hibrid ne znamo sa

kakvom sezonom ćemo se suočiti.

Ne postoje 100% sigurne metode niti

vremenske prognoze.

Prema tome, različiti hibridi su se

različito ponašali u navedenim vremenskim

uslovima. Obzirom da selekcioneri

iz Monsanta naročito vode

računa da proizvedu različite hibride

za sve tipove različitih uslova, u kasnijem

tekstu želimo da skrenemo

pažnju upravo na ove detalje.

Naročito prošlogodišnji promenljivi,

ekstremni uslovi potvrđuju da su se

hibridi iz različitih grupa zrenja, različito

ponašali. Ovo znači da je jedan

od najvažnijih faktora ublažavanja rizika

upravo izbor više tipova DKC hibrida

u odnosu na dužinu vegetacije

(FAO grupu), kako bi se uspostavila

prava ravnoteža izmedju profitabilnosti

i sigurnosti. U takvoj, kontinentalnoj

klimi u našoj zemlji, suša može da

izbije bilo kada, ali ako promenimo

stav u odnosu na korišćenje jednog

ili dva uobičajena hibrida u korist

uključivanja više hibrida iz različitih

grupa zrenja, sigurno je da će se neki

od odabranih hibrida dobro pokazati.

Iz tog razloga predlažemo poljoprivrednim

proizvožačima da odaberu

više DEKLAB hibrida, različitih grupa

zrenja iz dole navedene palete kako

bi rizik od suše podelili i na neki način

upravljali njime:

Odabir hibrida je veoma ozbiljna

odluka. Izborom hibrida povećavamo,

ili smanjujemo rizik u proizvodnji

kukuruza, te hibride treba odabirati

na osnovu tipičnih zahteva određene

sredine u kojoj planiramo proizvodnju.

Uvek se moraju uzeti u obzir vremenski

uslovi, zemljište, naša iskustva ili

iskustva iz zemalja u okruženju.

DKC4626 DK440 DKC4590 DKC4888 DKC4964 DKC5143 DKC5170 DKC5276 DKC5699 DKC5783 DKC6040 DKC6089 DKC6101 DKC6120 DKC6315

FAO 280

Smanjenje rizika u proizvodnji kukuruza uz

pomoć DEKLAB hibrida NOVE GENERACIJE

Uspešnost gajenja kukuruza zavisi od veličine uticaja rizika

na proizvodnju. Jedan od najvažnijih faktora smanjenja rizika

je izbor hibrida, koji na osnovu mišljenja naučnika utiče i do

30% na uspeh u proizvodnji. Tvrdimo da: što je tehnologija

savršenija i što su ciljevi u proizvodnji viši, uloga pravilanog

izbora hibrida je veća. Uvek treba imati na umu da su padavine

najveći faktor ograničenja uspeha u proizvodnji, u našem

podneblju (kontinentalne klime). Treba učiniti sve da kukuruz

dobije najveću moguću količinu vode za njegov rast i razviće.

FAO 290

FAO 310

FAO 340

FAO 360

FAO 430

FAO 450

FAO 480

FAO 520

Na primer, 2007. godine se

deficit valage u kombinaciji sa

visokim temperaturama javio

već u proleće, na samom početku

vegetacije, tako da su loše

pripremljene njive i seme slabijih

kvaliteta već pokazali manjkavosti.

Neujednačen i nedovoljno

oformljen usev je u fazi oplodnje

(u julu mesecu) ušao u izrazito

sušan period, praćen visokim

temperaturama. Usevi su doživeli

toplotni udar. Samo usevi u dobroj

kondiciji i hibridi tolerantni na

takve uslove su uspeli da prežive

i da donesu prinos.

Vremenski uslovi u 2008. i 2009.

se razlikuju u odnosu na prethodnu

sezonu, samo po tome što je

toplotni udar naišao kasnije (u

avgustu), nakon perioda oplodnje

i direktno uticao na odumiranje

oplođenih zrna, a zatim i na loše

nalivanje zrna.

FAO 530

FAO 580

FAO 590

DEKALB hibridi NOVE GENERACIJE

Počevši od 2000. godine MON-

SANTO razvija svoju paletu hibrida

i uvodi nekoliko proizvoda nove generacije

na Centralno Evropsko tržište.

DEKALB hibridi nove generacije

poseduju nekoliko karakterističnih

osobina koje u mnogome doprinose

profitabilnosti i sigurnosti u proizvodnji

kukuruza.

● Dobra reakcija na gustinu u setvi

(tolerancija na nepovoljne uslove)

● Velika masa korena

(tolerancija na sušu)

● Brzo otpuštanje vlage iz zrna

● Metlice proizvode veliki broj

aktivnih polenovih zrna što

FAO 610

povećava mogućnost oplodnje

(potencijal za prinos)

● Duboko usađena zbijena tvrda

zrna (zdrava zrna, odličnog kvaliteta)

● Ujednačen izgled useva, sa jakim

pojedinačnim biljkama – tolerantnim

na lom i poleganje stabla.

MONSANTO nastoji da održi i ojača

poverenje poljoprivrednih proizvođača

u svoje proizvode putem ulaganja u

razvoj novih hibrida, tehnologija i opreme

koja se primenjuje u istraživačkom

radu. Trudićemo se da svake godine

predstavimo nove i modernije hibride

kukuruza, kako bi smo zadovoljili sve

rigoroznije zahteve u proizvodnji, tako

i ove godine želimo da predstavimo

novi asortiman proizvoda.

FAO 200 FAO 300 FAO 400 FAO 500 FAO 600 FAO 700

FAO 620

FAO 700


DKC4626 DK440 DKC4590 DKC4888 DKC4964 DKC5143 DKC5170 DKC5276 DKC5699 DKC5783 DKC6040 DKC6089 DKC6101 DKC6120 DKC6315

FAO 280

FAO 290

FAO 310

FAO 340

Kako odabrati DKC hibrid na osnovu Vaših potreba i mogućnosti

FAO 360

Sve naše hibride smo podelili u četiri grupe:

(obratite pažnju da se neki DKC hibridi ponavljaju u različitim grupama, što znači da se jednako mogu koristiti za više namena)

NEPOBEDIVI NA NAJBOLJEM TERENU! NAJRASPORASTRANJENIJA SPOREDNA STVAR

NA SVETU I IGRA NA SVAKOM TERENU!

U ovu grupu hibrida spadaju: DKC4626

(FAO 280), DKC5276 (FAO 480), DKC5699

(FAO 520), DKC5783 (FAO 530), DKC6089

(FAO 590) i DKC6120 (FAO 620).

Ovi hibridi su namenjeni za gajenje u najboljim

uslovima. Slika pored ovog teksta

predstavlja najbolju i nepobedivu tenisersku

ekipu, isto kao što je i nabrojani tim

DKC hibrida. Najvažnije je znati da hibridi iz

ove grupe zahtevaju najbolje uslove gajenja,

kao što i teniseri zahtevaju najbolje pripremljen

teren za igru i bez najboljeg terena

ne mogu da ostvare rezultat. Namenjeni su

isključivo za kombajniranje u zrnu.

Ukoliko imate kvalitetnu parcelu, dobrih

fizičko hemijskih karakteristika, bogatu

humusom i ukoliko želite da postignete rekordne

prinose, odaberite jedan od navedenih hibrida iz ove

grupe. Nemojte žaliti ulaganje u ovu proizvodnju, jer

će Vas hibridi iz ove grupe nagraditi izuzetno visokim

prinosima. Morate da znate da hibridi iz ove grupe odlično

reaguju na optimalno, pa čak i blago pojačano

jesenje i prolećno đubrenje. Želimo da napomenemo,

da hibridi iz ove grupe loše reaguju na nedostatke u

TRADICIONALNO NAJBOLJI!

proizvodnji i sušne uslove gajenja, te će u takvim uslovima

proizvodnje doći do redukcije prinosa i da nećete

ostvariti rekordne prinose. Za lošije uslove proizvodnje

predlažemo DKC hibride iz drugih grupa. Ovi hibridi su

namenjeni za kombajniranje u zrnu. Molimo Vas da poštujete

preporučene razmake u setvi, kako bi ostvarili

optimalne sklopove biljaka u berbi. Smanjeni sklop će

direktno uticati na smanjenje prinosa.

U ovu grupu hibrida spadaju: DKC6040 (FAO 580), DKC6089 (FAO 590), DKC6101 (FAO 610), DKC6120 (FAO 620)

i DKC6315 (FAO 700).

Iz čitave ponude DKC hibrida, jedino hibridi iz ove grupe mogu da se koriste za branje u klipu i čuvanje kukuruza

u čardaku. Pored branja u klipu, ovi hibridi se mogu i kombajnirati u zrnu. Slika košarkaša, tradicionalno

najboljih označava grupu hibrida koji mogu da daju visoke prinose zrna, kao i

odlične prinose u klipu, gde je prosečan odnos šapurike (oklaska) i zrna 88:12, što

znači da ćete od 10t klipa imati 8,8t zrna i 1,2t šapurike. Najvažnije je pravilno

odrediti momenat branja beračima. Obratite pažnju na vlagu zrna,

koja pri berbi nebi trabalo da bude niža od 25%, jer usled suvljeg zrna

dolazi do neželjenog krunjenja, osipanja zrna, a time i gubitka prinosa.

Ukoliko vlaga zrna padne ispod 22%, predlažemo da sačekate neko

vreme i da ceo usev kombajnirate u zrnu. Hibridi iz ove grupe mogu da

se koriste za silažu zrna, kao i za silažu cele biljke.

Molimo Vas da poštujete preporučene razmake u setvi, kako bi ostvarili

optimalne sklopove biljaka u berbi. Smanjeni sklop će direktno uticati na

smanjenje prinosa.

FAO 200

FAO 300 FAO 400 FAO 500 FAO 600 FAO 700

FAO 430

FAO 450

FAO 480

FAO 520

U ovu grupu hibrida spadaju: DKC4590 (FAO 310), DKC4888

(FAO 340), DKC4964 (FAO360), DKC5143 (FAO 430), DKC5170

(FAO 450) i DKC5276 (FAO 480).

Poljoprivrednim proizvođačima je kukuruz vrlo značajna

“stvar” jer kukuruz zauzima najveće površine u poređenju sa

drugim poljoprivrednim usevima u Srbiji. Poređenje sa fudbalom

je u smislu adaptabilnosti na različite uslove gajenja, jer

se i fudbal može igrati na različitim terenima...i na livadi, i na

betonu, i u prašini –ako treba. Namenjeni su isključivo za kombajniranje

u zrnu.

Hibridi iz ove grupe su najadaptabilniji hibridi koje nudi

DEKALB. Ovi hibridi bi trebalo da zauzimaju najveće površine

na vašim njivama kukuruza, jer se sa ovim hibridima najmanje

rizikuje u ostvarenju prinosa. U odnosu na druge DKC hibride,

nabrojani hibridi će najbolje podneti sve stresne situacije u proizvodnji

i neće imati značajno smanjenje prinosa. Ukoliko se ovi

hibridi nađu u optimalnim uslovima gajenja – kandidovaće se

za visoke prinose DEKALB nivoa. Važnost ove grupe hibrida

se ogleda u sušnim godinama za gajenje kukuruza, kada će

DKC hibridi pokazati svoje najveće prednosti i opravdati Vaše

poverenje.

Molimo Vas da poštujete

preporučene razmake u

setvi, kako bi ostvarili optimalne

sklopove biljaka u

berbi. Smanjeni sklop će

direktno uticati na

smanjenje prinosa.

FAO 530

FAO 580

FAO 590

FAO 610

SAVLAĐUJU NAJTEŽE USLOVE

I OPET SU PRVI!

U ovu grupu hibrida spadaju: DK440 (FAO

280), DKC4590 (FAO 310), DKC4888 (FAO 340) i

DKC4964 (FAO 360).

Ovi hibridi su namenjeni za setvu u najlošijim

uslovima gajenja kukuruza. Kao što vaterpolisti

izdržavaju najteže režime igre, tako i ovde nabrojani

DKC hibridi tolerišu najteže uslove gajenja i

postižu zadovoljavajuće prinose. Namenjeni su

isključivo za kombajniranje u zrnu.

Ukoliko imate parcele teškog sastava - kao što

su glinovita, ritska zemljišta, ili zemljišta lakog sastava

– kao što su peskuše i ukoliko se vaše parcele

nalaze na visokim terenima gde se očekuju

sušni uslovi gajenja – onda treba da koristite DKC

hibride iz ove grupe. Iako su u pitanju lošiji uslovi

gajenja, molimo Vas da ne smanjujete preporučeni

sklop, tj da ispoštujete zadate razmake u setvi.

Biljke ovih hibrida su specijalno konstruisane da

solidno podnose sušne uslove u julu i avgustu,

kada se kod kukuruza dešava oplodnja i nalivanje

zrna, a to su kritične faze u gajenju kukuruza na

koje proizvođač ne može da utiče.

Ukoliko setva kukuruza mora da bude zakasnela

u odnosu na optimalne rokove setve (vodolež,

presejavanje, kasni ulaz u posed zemljišta itd...),

onda preporučujemo hibride iz ove grupe. Ovi hibridi

se mogu sejati i kao drugi usev, nakon ječma i

tada će hibridi iz FAO 200 pristići za kombajniranje

u zrnu, a ostali biti za silažu.

FAO 620

FAO 700


Namenjen je za kombajniranje u zrnu. Spada u ranu

grupu zrenja i u dobrim uslovima daje visoke prinose,

koji mogu da pariraju hibridima iz viših grupa

zrenja; Niskog je uzrasta, sa vrlo razvijenim

FAO 200 300 400 500

Registrovan u Srbiji 2009

Zahteva vlažne uslove u fazi oplodnje.

STABLO izuzetno tanko, zdravo i vrlo elastično stablo,

tako da odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar)

koji izazivaju poleganje i lom.

KLIP je dugačak, konusnog oblika, najčešće sa 12,

ili 14 redova i 40 do 42 zrna u redu.

ZRNO je u tipu zubana, dugačko a uzano, duboko

usađeno u kočanku. Vrlo lako odoleva bolestima sa

ovog regiona, lako se kruni i brzo otpušta vlagu.

DKC4626 DK440

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu; Može da služi i za

zakasnelu setvu u slučaju presejavanja prethodnog

useva (najkasnije u prvoj polovini maja); Nakon žetve

graška, ili ječma, ovaj hibrid se može uzgajati za zrno,

ili silažu. Vlaga zrna u postrnoj setvi (setva u junu, ili

početak jula) uvek zavisi od klimatskih uslova u septembru

i oktobru. U slučaju izuzetno kišne jeseni, može

se desiti da zrno ostane na nivou 30-35% vlage – žetva

krajem oktobra.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Dobri uslovi uzgajanja: 75 – 80.000

Lošiji uslovi uzgajanja: 70 – 75.000

Đubrenje

Odlično reaguje na pojačane doze hraniva i gajenjem u

dobrim uslovima će ispuniti očekivanja proizvođača;

Preporuka za proizvođača

U odnosu na druge hibride iz naše ponude – slabije

podnosi sušne uslove. Ukoliko imate potrebe za ranom

žetvom avgust-septembar sa niskom vlagom zrna i visokim

prinosom i ukoliko možete da obezbedite optimalne

uslove gajenja, onda je ovo hibrid, koji će ispuniti Vaše

zahteve. U ranim rokovima setve, ovaj hibrid može biti

predusev i za uljanu repicu. Proizvođači koji poseduju

mogućnost zalivanja useva, treba da se odluče za ovaj

hibrid u postrnoj setvi (nakon žetve graška, ili ječma).

Idealan hibrid za postrnu setvu u navodnjavanju;

U ranim uslovima setve može biti predusev uljanoj repici!!!

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu; Može da služi i za

zakasnelu setvu u slučaju presejavanja prethodnog

useva (najkasnije u prvoj polovini maja); Nakon žetve

graška, ili ječma, ovaj hibrid se može uzgajati za silažu.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Dobri uslovi uzgajanja: 75 – 80.000

Lošiji uslovi uzgajanja: 70 – 75.000

Đubrenje

Nema visoke zahteve ka intenzivnom đubrenju, u

odnosu na druge hibride iz naše ponude –bolje podnosi

sušne uslove i laka, kao i teška zemljišta.

Preporuka za proizvođača

Ako želite hibrid kukuruza koji će bolje podneti skromne

uslove gajenja, koji će Vam omogućiti ranu berbu i

optimalan rok za pripremu zamljišta za jesenje useve,

izaberite DK440 jer sa njime najmanje rizikujete! Svi

ratari koji poseduju mogućnost zalivanja useva, treba

da se odluče za ovaj hibrid u postrnoj setvi (nakon žetve

graška, ili ječma) jer će Vam u optimalnim rokovima

žetve, pružiti kvalitetnu silažu! U slučaju kasne setve,

ovaj hibrid će najlakše nadoknaditi izgubljeno.

Namenjen je za kombajniranje u zrnu. U svim regionima

gde se gaji je vrlo popularan i spada u ranu

grupu zrenja; Niskog je uzrasta, sa vrlo razvijenim

korenom; Efikasan u ranom porastu.

FAO 200 300 400 500

Registrovan u Srbiji 2008.

Emituje dovoljne količine polena, a svila je u mogućnosti

da se oplodi, čak i u nešto suvljim uslovima.

STABLO je zdravo, nisko, tanko i vrlo elastično,

tako da odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar) koji

izazivaju poleganje i lom.

KLIP je dugačak, konusnog oblika, najčešće sa 12,

ili 14 redova i 40 do 42 zrna u redu.

ZRNO je u tipu zubana, dugačko a uzano, duboko

usađeno u kočanku. Vrlo lako odoleva bolestima sa

ovog regiona, lako se kruni i brzo otpušta vlagu.

KUKURUZ KUKURUZ

Prijatno će Vas iznenaditi i u dobrim

i u lošim uslovima gajenja !

12 13


Namenjen je za kombajniranje u zrnu. Od nekoliko

godina u nazad ovaj hibird je postao vrlo popularan

kod poljoprivrednih proizvođača iz našeg regiona.

Odlikuje se fantastičnom adaptabilnosti, a u dobrim

uslovima postiže visoke prinose.

FAO 200 300 400 500

Registrovan U Srbiji 2011.

Oplodnja Emituje dovoljne količine polena, a svila

je u mogućnosti da se oplodi, čak i u nešto suvljim

uslovima.

STABLO je zdravo, nisko, tanko i vrlo elastično,

efikasno odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar) koji

izazivaju poleganje i lom.

KLIP je dugačak, konusnog oblika, najčešće sa 16,

ili 18 redova i 42 do 44 zrna u redu.

ZRNO je u tipu zubana, dugačko a uzano, duboko

usađeno u kočanku. Vrlo lako odoleva bolestima sa

ovog regiona, lako se kruni i brzo otpušta vlagu.

DKC4590 DK4888

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu; Može da služi i za zakasnelu

setvu u slučaju presejavanja prethodnog useva

(najkasnije u prvoj polovini maja); Nakon žetve graška, ili

ječma, ovaj hibrid se može uzgajati za silažu.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Za dobre uslove uzgajanja:

73 – 77 000 biljaka/ha za berbu.

U lošijim uslovima uzgajanja:

70 – 73 000 biljaka/ha za berbu.

Đubrenje

Odličmo reaguje na optimalne doze đubrenja, ali neće

puno podbaciti prinosom ukoliko su doye manje od optimalnih.

Dobro podnosi sušne uslove i laka, kao i teška

zemljišta.

Preporuka za proizvođača

DKC4590 solidno podnosi srednje I lošije uslove gajenja

kukuruza, ali u dobrim uslovima proizvodnje može da

postigne rekordne prinose. Omogućava ranu berbu i

obezbeđuje vreme za optimalan rok za pripremu zamljišta

za jesenje useve. DKC4590 pruža ratarima sigurnost

u proizvodnji! U slučaju kasne, aprilske setve, ovaj hibrid

će najbrže nadoknaditi izgubljeno.

Svi ratari koji poseduju mogućnost zalivanja useva,

treba da se odluče za ovaj hibrid u postrnoj setvi (nakon

žetve graška, ili ječma) jer će Vam u optimalnim rokovima

žetve, pružiti kvalitetno zrno, silažno zrno, ili silažu

cele biljke!

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu, setvu nakon presejavanja

prethodnog useva (najkasnije u prvoj polovini

maja). U postrnoj setvi može da se koristi za proizvodnju

silaže.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Za dobre uslove uzgajanja:

70 – 75 000 biljaka/ha za berbu.

U lošijim uslovima uzgajanja:

65 – 70 000 biljaka/ha za berbu.

Đubrenje

U odnosu na DKC4964, ovaj hibrid je zahtevniji za

đubrenjem, ali prinosom može da nadoknadi više od

uloženog.

Preporuka za proizvođača

Namenjen za optimalne uslove gajenja. U optimalnim

uslovima će postizati odlične rezultate, a u lošijm

uslovima će biti za petama hibridu DKC4964. Ukoliko

Vam je potrebna silaža u ranim uslovima žetve,

onda je DKC4888 idealan hibrid za Vas. Rana žetva

silaže(avgust), može da obezbedi odličan prostor za

setvu uljane repice – nakon kukuruza. U ranim rokovima

kombajniranja kukuruza (prva polovina septembra), ovaj

hibrid će Vam dati zrno niske vlage i visoke nutritivne

vrednosti.

Rani hibrid visokih nutritivnih vrednosti zelene mase

i zrna; Koristi se za dobijanje silaže u ranim rokovima

žetve, kao i za dobijanje visoko kvalitetnog zrna u

ranom kombajniranju!

FAO 200 300 400 500

Registrovan u Srbiji 2009.

Oplodnja je odlična, čak i u lošijim uslovima gajenja.

STABLO je elastično i tolerantno na lom i poleganje,

bujnog izgleda.

KLIP je dugačak, konusnog oblika, najčešće sa 14-

16 redova i 42 do 44 zrna u redu.

ZRNO je u tipu polu zubana i duboko usađeno u kočanku.

Vrlo lako odoleva bolestima sa ovog regiona i

brzo otpušta vlagu.

KUKURUZ KUKURUZ

Rani hibrid bez kompromisa u prinosu Rani hibrid visokih nutritivnih vrednosti zelene mase i

zrna; Za dobijanje silaže u ranim rokovima žetve, kao i za

dobijanje visoko kvalitetnog zrna u ranom kombajniranju!

14 15


Namenjen je za kombajniranje u zrnu. U svim

regionima gde se gaji je vrlo popularan zbog svoje

fleksibilnosti i prilagodljivosti na sve uslove gajenja;

Spada u ranu grupu zrenja; Niskog je uzrasta, sa vrlo

razvijenim korenom; Efikasan je u ranom porastu.

FAO 200 300 400 500

Registrovan u Srbiji 2009.

Oplodnja je odlična, čak i u lošijim uslovima gajenja.

STABLO je uniformne visine i zbog toga celom usevu

daje specifičan, lep izgled. DKC4964 je tolerantan

na poleganje i lom stabla.

KLIP je dugačak, konusnog oblika, najčešće sa 14-

16 redova i 42 do 44 zrna u redu.

ZRNO je u tipu polu zubana i duboko usađeno u kočanku.

Vrlo lako odoleva bolestima sa ovog regiona i

brzo otpušta vlagu.

DKC4964 DK5143

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu; Može da služi i za

zakasnelu setvu u slučaju presejavanja prethodnog

useva (najkasnije u prvoj polovini maja). U postrnoj setvi

može da se koristi za proizvodnju silaže.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Dobri uslovi uzgajanja: 70 – 75.000

Lošiji uslovi uzgajanja: 65 – 70.000

Đubrenje

Nema visoke zahteve ka intenzivnom đubrenju. U

odnosu na druge hibride iz naše ponude – bolje podnosi

sušne uslove i laka, kao i teška zemljišta.

Preporuka za proizvođača

Namenjen, kako za skromne, tako i za optimalne uslove

gajenja. U ranim uslovima setve, možete očekivati berbu

u prvoj polovini septembra sa niskom vlagom zrna.

DKC4964 odlično podnosi lošije uslove u fazi oplodnje.

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Za dobre uslove uzgajanja:

65 – 70 000 biljaka/ha za berbu.

U lošijim uslovima uzgajanja:

60 – 65 000 biljaka/ha za berbu.

Đubrenje

Vrlo adaptabilan hybrid, koji dobro podnosi različite

uslove gajenja. Razumnim povećanjem doze đubrenja,

povećaće se i prinos.

Preporuka za proizvođača

Ako želite hibrid kukuruza koji će vam dati solidan prinos,

sa nižom vlagom zrna DKC 5143 je pravi izbor za

Vas !

U svim regionima gde se gaji je vrlo popularan, i

spada u srednju grupu zrenja; Bujnog habitusa i

srednje visok; Vrlo je efikasan u ranom porastu.

FAO 300 400 500 600

Registrovan u Srbiji 2007.

Odličan je oprašivač, kao i primalac polena. Emituje

dovoljne količine polena, a svila je u mogućnosti da

se oplodi, čak i u nešto suvljim uslovima.

STABLO je srednje debljine i vrlo elastično, tako da

odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar) koji izazivaju

poleganje.

KLIP je dugačak, konusnog oblika, najčešće sa 18,

ili 20 redova i 42 do 44 zrna u redu. Šapurika – kočanka

je tanka i elastična.

ZRNO je u tipu zubana. Dugačko a uzano, zrno je

duboko usađeno u kočanku.

KUKURUZ KUKURUZ

Rani hibrid vrlo prilagodljiv na sve uslove gajenja Niska vlaga, rana berba,

odlična adaptabilnost!

16 17


Namenjen je za kombajniranje u zrnu. Solidno

podnosi loše uslove gajenja, ali mnogo efikasniji

u dobrim uslovima gajenja. Vrlo je rasprostranjen

i omiljen proizvođačima u svim regionima gde je

prisutan.

FAO 300 400 500 600

Registrovan u Srbiji 2009.

Može se očekivati solidna oplodnja čak i kada su

uslovi nešto lošiji.

STABLO je srednje visine i vrlo elastično, tako da

odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar) koji izazivaju

poleganje.

KLIP je dugačak, najčešće sa 16, ili 18 redova i 42

do 44 zrna u redu. Šapurika – kočanka je tanka i

elastična.

ZRNO je u tipu zubana. Dugačko a uzano, zrno

je duboko usađeno u kočanku i atraktivne boje i

ukusa za stoku. Prilikom kombajniranja suvog zrna

DKC5170 će imati vrlo mali % loma i nečistoće.

Tolerantno zrno

na mehaničku manipulaciju

DKC5170 DK5276

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu. Zakasnelom setvom

(nakon 05.05) može doći do udsustva jednog dela prinosa,

a celo ulaganje u proizvodnju stavljate na veći rizik.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Za dobre uslove uzgajanja:

70 – 72 000 biljaka/ha za berbu.

U lošijim uslovima uzgajanja:

65 – 68 000 biljaka/ha za berbu.

Đubrenje

Hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično

reaguje na đubrenje. Razumnim povećanjem doze

đubrenja, povećaće se i prinos.

Preporuka za proizvođača

DKC5170 je idealan hibrid za kombajniranje u zrnu zbog

svih svojih karakteristika, a pogotovo zbog brzog otpuštanja

vlage iz zrna i kočanke. Ovo je hibrid koji može da

donese vrlo visoke prinose u dobrim uslovima gajenja.

Preporuka za setvu

Preporučujemo ga za ranu setvu. Zakasnelom setvom,

nakon optimalnog roka može doći do udsustva jednog

dela prinosa, a celo ulaganje u proizvodnju stavljate na

veći rizik.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Za dobre uslove uzgajanja:

70 – 72 000 biljaka/ha za berbu.

U lošijim uslovima uzgajanja:

65 – 68 000 biljaka/ha za berbu.

Đubrenje

Hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično

reaguje na đubrenje, ali to nije i uslov za gajenje ovog

hibrida. Razumnim povećanjem doze đubrenja, prinos

će se zavidno povećati.

Preporuka za proizvođača

Vrlo fleksibilan hibrid u različitim uslovima gajenja rezultira

dobrim prinosom i zbog toga je omiljen proizvođačima;

U okviru svoje grupe zrenja je najprinosniji I među

prvima po brzini otpuštanja vlage.

Namenjen je za kombajniranje u zrnu. Dobrom adaptabilnošću

lako zadovoljava zahteve proizvođača, pa

je zbog toga vrlo rasprostranjen.

FAO 300 400 500 600

Registrovan u Srbiji 2009.

Može se očekivati solidna oplodnja čak i kada su

uslovi nešto lošiji.

STABLO je srednje visine i vrlo elastično, tako da

odoleva fizičkim uticajima (olujni vetar) koji izazivaju

poleganje.

KLIP je konusno/izduženog oblika, najčešće sa 18

redova i 42 do 44 zrna u redu. Šapurika – kočanka je

tanka i elastična.

ZRNO je svetlo žute boje, u tipu zubana. Dugačko a

uzano, zrno je duboko usađeno u kočanku i atraktivne

boje i ukusa za stoku. Prilikom kombajniranja

suvog zrna DKC5276 će imati vrlo mali % loma i

nečistoće.

KUKURUZ KUKURUZ

Tolerantno zrno

na mehaničku manipulaciju

18 19


Namenjen je za kombajniranje u zrnu; Uniformne

visine biljaka i visine do klipa, sa priljubljenim klipovima

uz stablo.

FAO 400 500 600 700

Registrovan u Srbiji 2009.

Oplodnja je odlična, čak i u lošijim uslovima gajenja.

STABLO ima fantastično ukorenjavanje i jak koren;

elastično je, što ovom hibridu daje visoku otpornost

na lom i poleganje.

KLIP je sa kratkom drškom, tako da je priljubljen i

čvrsto povezan za stablo; Klip je srednje veličine, sa

18-20 redova zrna na klipu i 40 – 42 zrna u redu. U

dobrim uslovima teži formiranju dva redovna klipa na

stablu.

ZRNO je u tipu zubana, visokog kvaliteta; Brzo otpušta

vlagu iz zrna, pa će za kombajniranje biti spreman

već u drugoj polovini septembra/prva polovina

oktobra, u zavisnosti od padavina. Zrno je tolerantno

na mehaničko habanje i vrlo lako se kombajnira.

Najraniji hibrid u FAO grupi 500, koji će Vam pružiti

benefit u brzom otpuštanju vlage,

a neće zaostajati prinosom

DKC5699 DKC5783

Preporuka za setvu

Optimalan - srednji rok setve za dati region. Treba izbegavati

kasne rokove setve.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Dobri uslovi uzgajanja: 68 – 70.000

Lošiji uslovi uzgajanja: 65 – 68.000

Đubrenje

Hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično

reaguje na đubrenje. Razumnim povećanjem doze

đubrenja, povećaće se i prinos.

Preporuka za proizvođača

Ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i želite

da postignete visok prinos, nemojte žaliti ulaganja u

proizvodnju, jer će Vam ovaj hibrid sve to višestruko

vratiti, prinosom i kvalitetom zrna.

Preporuka za setvu

Ovo je hibrid koji značajno povećava prinos u navodnjavanju,

dok se za loše uslove gajenja ovaj hibrid ne

preporučuje.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Uslovi uzgajanja sa navodnjavanjem: 70 – 75.000

Uslovi uzgajanja bez navodnjavanja: 68 – 70.000

Đubrenje

Izuzetno dobro reaguje na ujednačene i optimalne doze

hraniva, kao i razumno veće doze đubriva.

Preporuka za proizvođača

Ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i želite

da postignete visok prinos, nemojte žaliti ulaganja u

proizvodnju, jer će Vam ovaj hibrid sve to višestruko vratiti,

prinosom i kvalitetom zrna. DKC 5783 je FORMULA

1 među našim hibridima, traži puno, a daje mnogo više.

Srednje visok sa odlično izbalansiranim odnosom

između visine biljke i visine do klipa.

DKC5783 je vrlo rodan hibrid srednje grupe zrenja.

FAO 400 500 600 700

Registrovan u Srbiji 2007.

Za svoju grupu zrenja ima vrlo rano cvetanje. Svilanje

i metličenje su u isto vreme, kako bi oplodnja bila

što efikasnija.

STABLO ima fantastično ukorenjavanje i jak koren,

kao i elastično stablo što ovom hibridu daje visoku

otpornost na lom i poleganje.

KLIP je srednje veličine, sa 18-20 redova zrna na

klipu i 40 – 42 zrna u redu. U dobrim uslovima teži

formiranju dva redovna klipa na stablu.

ZRNO je u tipu zubana, visokog kvaliteta; Zrno je

tolerantno na mehaničko habanje, te se teže lomi,

niskog je sadržaja linoleinske kiseline te je izrazito

povoljan za tov svinja, pogotovo, ako je tov namenjen

za dobijanje kvalitetnih šunki.

KUKURUZ KUKURUZ

Birajte najbolje: traži puno, daje mnogo više !

20 21


Srednje visoko stablo, sa srednjom visinom do klipa.

Brz rani porast nakon nicanja. Listovi su široki i

postavljeni tako da upiju što više sunčeve energije i

biljkama daju robustan izgled.

FAO 400 500 600 700

Registrovan u Srbiji 2007.

Na osnovu vremena oplodnje, ovaj hibrid je pravi

predstavnik FAO grupe 500.

STABLO Dubok koren i elastično stablo čine ga

tolerantnim na poleganje i lom.

KLIP Klipovi su krupni sa 18 – 20 redova na klipu i

42 – 44 zrna u redu.

ZRNO Zuban, niskog sadržaja linoleinske kiseline u

zrnu. Dobar za ishranu stoke.

Stabilan prinos u svim uslovima gajenja,

može se brati u klipu i čuvati u čardaku !

DKC6040 DKC6089

Preporuka za setvu

Preporučuje se srednji rok setve, u okviru optimalnog

roka za dati region.

Preporučujemo sklop

DKC 6040 se preporučuje za silažu namenjenu za tov

junadi, kao postrni usev (posle graška, ili ječma), sa

sklopom 70 – 75 000 bilj./ha u navodnjavanju.

Ukoliko se gaji za zrno u prvom roku setve, preporučujemo

sklpo od oko 63 – 65 000 bilj./ha u berbi.

Đubrenje

Standardne doze đubrenja preporučene od ovlašćenih

laboratorija na osnovu analiza zemljišta.

Preporuka za proizvođača

DKC 6040 je hibrid koji se lepo čuva u čardacima (kotarkama)

i podnosi stresne i lošije uslove gajenja. Odlikuje

se stabilnim prinosom. Molimo Vas da pripazite na rok

berbe u klipu, jer je ovo hibrid koji brzo gubi vlagu, a

ukoliko vlaga u zrnu padne ispod 22% imaćete velike

gubitke pri branju, te treba sačekati I kombajnirati u

zrnu. Naš predlog je da ga u klipu berete kada je vlaga u

zrnu 24 – 27%.

Preporuka za setvu

Optimalan – rani i srednji rok setve za dati region. Treba

izbegavati kasne rokove setve.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Za dobre uslove uzgajanja:

68 – 70 000 biljaka/ha za berbu.

U lošijim uslovima uzgajanja:

65 – 68 000 biljaka/ha za berbu.

Đubrenje

Hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično

reaguje na đubrenje. Razumnim povećanjem doze

đubrenja, povećaće se i prinos.

Preporuka za proizvođača

Ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i niste

sigurni hoćete li usev skidati u zrnu, ili u klipu, DKC6089

je odličan izbor za Vas. Skidanje useva u klipu (branje)

treba obavljati kada je vlaga zrna od 24 do 27% vlage.

Namenjen je za kombajniranje u zrnu i branje u klipu;

Solidno podnosi loše uslove gajenja, ali mnogo

efikasniji u dobrim uslovima gajenja.

FAO 400 500 600 700

Registrovan u Srbiji 2009.

Oplodnja je odlična, čak i u lošijim uslovima gajenja.

STABLO Biljka ima fantastično ukorenjavanje i jak

koren; stablo je jako, ali elastično, spremno da

ponese visok prinos i odoleva olujnim vetrovima i

drugim fizičkim činiocima, koji utiču na poleganje i

lom stabla.

KLIP je valjkastog oblika I debeljuškast, priljubljen

i čvrsto povezan za stablo, srednje veličine, sa 20

redova zrna na klipu i 42 – 44 zrna u redu. U dobrim

uslovima teži formiranju dva I više redovnih klipova

na stablu.

ZRNO Zuban, visokog kvaliteta; Predlažemo kombajniranje

sa vlagom zrna ispod 15%, u dobrim

vremenskim uslovima, kombajniranje ovog hibrida

treba planirati za prvu polovinu oktobra. Suvo zrno

je tolerantno na mehaničko habanje i vrlo lako se

kombajnira.

KUKURUZ KUKURUZ

Srednjekasni hibrid visokog prinosa zrna,

pogodan i za berbu u klipu

22 23


Namenjen je za kombajniranje u zrnu i branje u klipu;

Solidno podnosi loše uslove gajenja, ali mnogo

efikasniji u dobrim uslovima gajenja.

FAO 400 500 600 700

Registrovan u Srbiji 2011.

Oplodnja je odlična, čak i u lošijim uslovima gajenja.

STABLO Biljka ima fantastično ukorenjavanje i jak koren;

stablo je jako, ali elastično, spremno da ponese

visok prinos i odoleva olujnim vetrovima i drugim

fizičkim činiocima, koji utiču na poleganje i lom stabla.

KLIP je priljubljen i čvrsto povezan za stablo, srednje

veličine, sa 20 redova zrna na klipu i 42 – 44 zrna u

redu. U dobrim uslovima teži formiranju dva I više

redovnih klipova na stablu.

ZRNO Zuban, visokog kvaliteta; Predlažemo kombajniranje

sa vlagom zrna ispod 15%, u dobrim

vremenskim uslovima, kombajniranje ovog hibrida

treba planirati za prvu polovinu oktobra. Suvo zrno

je tolerantno na mehaničko habanje i vrlo lako se

kombajnira.

Kasni hibrid višestruke namene: visok prinos zrna,

pogodan za berbu u klipu i siliranje.

DKC6101 DKC6120

Preporuka za setvu

Optimalan – rani i srednji rok setve za dati region. Treba

izbegavati kasne rokove setve.

Preporučujemo sklop

Za dobre uslove uzgajanja:

68 – 70 000 biljaka/ha za berbu.

U lošijim uslovima uzgajanja:

65 – 68 000 biljaka/ha za berbu.

Đubrenje

Hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično

reaguje na đubrenje. Razumnim povećanjem doze

đubrenja, povećaće se i prinos.

Preporuka za proizvođača

Ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i niste

sigurni hoćete li usev skidati u zrnu, ili u klipu, DKC6101

je odličan izbor za Vas. Skidanje useva u klipu (branje)

treba obavljati kada je vlaga zrna od 23 do 26% vlage.

Preporuka za setvu

Preporučuje se ranija setva, među prvima u okviru optimalnog

roka za dati region. DKC6120 se može gajiti za

silažu i za zrno.

Preporučujemo sklop (biljaka/ha u berbi)

Za silažu (navodnjavanje): 70.000

Za silažu (bez navodnjavanja): 65.000

Za zrno: 60.000

Đubrenje

Prinosan hibrid sa velikom zelenom masom, tipično za

FAO 600, zahteva solidno đubrenje, čije ulaganje će biti

vraćeno kroz visok prinos zrna.

Preporuka za proizvođača

DKC6120 ima krupne klipove, sa čvrstom šapurikom –

kočankom i namenjen je svim proizvođačima kukuruza,

koji svoj rod skladište u čardacima (kotarkama). Hranive

materije u zrnu ga čine ukusnim za stoku, pogotovo za

svinje i živinu.

Srednje visoka-visoka biljka sa uspravno postavljenim

listovima i izraženim „stay green” efektom.

FAO 400 500 600 700

Registrovan u Srbiji 2009.

Vreme oplodnje je u sredini njegove grupe zrenja,

iako metlice izbacuje ranije – onda kada i hibridi iz

FAO 500 grupe.

STABLO je tolerantno je na lom i poleganje, robustnog

izgleda.

KLIP je krupan i pravi je predstavnik FAO grupe 600,

ima 20 - 22 reda zrna sa 43 – 45 zrna u redu. Zrno

je krupno sa visokom specifičnom težinom (masom

1000 zrna).

ZRNO ima izazovan ukus za stoku i dobrog je mehaničkog

kvaliteta.

KUKURUZ KUKURUZ

Za dobre uslove gajenja, višestruke namene

i može se čuvati u čardaku

24 25

Similar magazines