E-learning przyszłości. Grywalizacja w szkoleniach on-line.

dlcongress.pl

E-learning przyszłości. Grywalizacja w szkoleniach on-line.

E-ong>learningong> ong>przyszłościong>.

ong>Grywalizacjaong> w ong>szkoleniachong> on-line.

Małgorzata Czernecka, Krzysztof Kuczkowski

eHRP


małgorzata

czernecka

krzysztof

kuczkowski


jak biznes wykorzystuje grywalizację?

nokia game – all media adventure

2001

rok

2002 20

języków

28

państw

600k

graczy

tv

radio

internet

prasa

sms

e-mail

ivr


jak biznes wykorzystuje grywalizację?

bankowe systemy oszczędzania

podtytuł prezentacji


jak biznes wykorzystuje grywalizację?

epic win – chcę więcej obowiązków!

zadania poziomy

punkty

podtytuł prezentacji

łupy


jak biznes wykorzystuje grywalizację?

sport – pobiegnij sobie na księżyc

1335

wypraw

na księżyc

513 mln

km

27 mld

kalorii

2.9 mld

minut


jak biznes wykorzystuje grywalizację?

przyjaciel zakupoholików


wszyscy grają !


wszyscy grają

gdzie grają?

10 mln graczy

235 mln

graczy/ms


wszyscy grają

wszyscy czyli kto?


ynek gier

wczoraj, dziś, jutro

2017

2012

2007

2002

1997

0 20 40 60 80 100

dane w miliardach dolarów

źródło: worldwide market forecasts for the video

game I

and nteractive entertainment industry, 2012


ynek nauczania poprzez gry

dziś i jutro

2016

2011

0 1 2 3

dane w miliardach dolarów

źródło: ambient iinsight 2012


jak gry wniknęły do życia firm i pracowników?

tesco business game - symulacja

zarządzania marketem


jak gry wniknęły do życia firm i pracowników?

caspian ong>learningong>

bezpieczna nauka obsługi maszyn i urządzeń


jak gry wniknęły do życia firm i pracowników?

freshdesk - crm


szanse

e-ong>learningong> z elementami gry

ryzyka

16


większe zaangażowanie w naukę

dzięki możliwości wpływania na rzeczywistość

szanse

17


łatwiejsze zapamiętywanie wiedzy

poprzez oddziaływanie na emocje

szanse

18


kształtowanie odpowiednich zachowań

poprzez nagradzanie określonych

decyzji i działań

szanse


wspieranie procesu kształtowania odpowiednich postaw

dzięki analogiom do życia zawodowego

szanse

20


wyższa skuteczność procesu szkoleniowego

uczenie przez doświadczenie w bezpiecznych warunkach

szanse


wyższa frekwencja pracowników w ong>szkoleniachong> on-line

nauka jest przyjemnością

szanse

22


szanse

większa osobista satysfakcja pracowników

w wymiarze zawodowym


szanse

e-ong>learningong> z elementami gry

ryzyka

24


Szanse

E-ong>learningong> z elementami gry

Łatwiejsze zniechęcenie Większe zaangażowanie pracowników zapamiętywanie w różnych naukę wiedzy generacji do szkolenia

przez poprzez możliwości nieodpowiednie wpływanie wpływania na dopasowanie emocje na rzeczywistość rozwiązań

Szanse

Ryzyka

ryzyko

25


Szanse

E-ong>learningong> z elementami gry

Łatwiejsze Większe zaangażowanie zapamiętywanie w naukę wiedzy

poprzez możliwości wpływanie wpływania na emocje na rzeczywistość

zniechęcenie pracowników do szkolenia

przez nieodpowiednie dopasowanie zadań

Ryzyka

Szanse ryzyko

26


zniechęcenie określonej grupy pracowników do szkolenia

poprzez nieodpowiednie dopasowanie systemu nagród

ryzyko

27


Niska niska skuteczność procesu szkoleniowego przez brak

analogii do do życia zawodowego

Ryzyko ryzyko


niska skuteczność procesu szkoleniowego

przez zamianę priorytetów - nauki w zabawę

ryzyko

29


niska skuteczność procesu szkoleniowego

poprzez stworzenie zbyt skomplikowanego systemu

ryzyko


elementy grywalizacyjne w ong>szkoleniachong>

e-ong>learningong>owych

31


elementy grywalizacyjne w ong>szkoleniachong>

e-ong>learningong>owych

szkolenie jako historia, która trwa…

ciekawa fabuła , która wciąga…

zastosowanie metafor i analogii…

nagrody - trofea, punkty, informacje zwrotne…

listy rankingowe – indywidualne i grupowe…


the passion

of e-ong>learningong> by ehrp

dziękujemy za uwagę!

małgorzata.czernecka@ehrp.com.pl krzysztof.kuczkowski@ehrp.com.pl

Similar magazines