E-learning przyszłości. Grywalizacja w szkoleniach on-line.

dlcongress.pl

E-learning przyszłości. Grywalizacja w szkoleniach on-line.

kształtowanie odpowiednich zachowań

poprzez nagradzanie określonych

decyzji i działań

szanse

Similar magazines