Views
5 years ago

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

We

We Włoszech konserwacja polega przede wszystkim na zabezpieczeniu stanu aktualnego dzieła sztuki, nie stosuje się uzupełniania braków i zniszczeń, co więcej: konserwator nie ma uprawnień do malowania. Odwiedzając włoskie muzea czy kościoły, możemy nie raz zauważyć malowidła, na których widnieją gładkie, nie zamalowane KATASTROFA W ABRUZJI Zespół Kryzysowy Ambasady RP w Rzymie objął pomocą ok. 45 obywateli polskich poszkodowanych materialnie w trzęsieniu ziemi w Abruzzo (Abruzji) - wg stanu na 9 kwietnia 2009 r. Pomoc ta polegała m.in. na przewiezieniu ich do Rzymu z miasta Aquili oraz z zagrożonych okolic, dostarczeniu im ubrań, żywności, zapewnieniu opieki medycznej i noclegu w “Domu Pielgrzyma” przy Via Cassia w Rzymie. Wszystkie osoby przywiezione z rejonu katastrofy - deklarujące gotowość wy- 12 POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 płaszczyzny. Panuje tu zasada nie ingerowania konserwatora w dzieło. Robert Stpiczyński zrobił zatem, jak sam stwierdza, nieco zamieszania w środowisku. Pracował we Włoszech według metod polskich, które zakładają, że widz powinien odbierać dzieło sztuki jako całość, w stanie, w jazdu do Polski - są już w kraju. Ponadto jesteśmy w kontakcie z ok. 15 obywatelami polskimi, którzy wstrzymują się z decyzją o ew. wyjeździe (są to głównie Polki - żony obywateli włoskich z dziećmi). Na miejscu, w Aquili i regionie działa Pani Konsul RP Zuzanna Sala, która kieruje akcją ewakuacyjną. Wśród ofiar trzęsienia ziemi nie ma obywateli polskich, nikt nie został też poważnie ranny lub kontuzjowany - nie mamy takich sygnałów od służb jakim niegdyś znajdował się oryginał, bez konieczności domyślania się, jak powinno ono w rzeczywistości wyglądać. Pozostawmy widzom osąd, która z metod jest słuszniejsza. Redakcja dziękuje Ewie Prządce za współpracę przy pisaniu tego artyułu. W nocy z dnia 5 na 6 kwietnia 2009 w Abruzji (wł. Abruzzo) miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Epicentrum katastrofy znalazło się niedaleko stolicy regionu, miasta Aquila, które ucierpiało najbardziej. W wyniku wstrząsów sejsmicznych ok. 30% zabudowy miasta legło w gruzach, lub zostało poważnie naruszonych (w tym średniowieczne centrum). W okolicach doszło też do prawie całkowitego zniszczenia niektórych osad (np. miejscowość Onna) na skutek ok. 100 wstrząsów wtórnych, które miały miejsce w następnych dniach. Liczba ofiar w dniu 14 kwietnia, sięga 295. Dziesiątki tysięcy ludzi znalazło się bez dachu nad głową. Informacja Rzecznika Prasowego Ambasady RP w Rzymie APEL ZWIĄZKU POLAKÓW WE WŁOSZECH Drodzy Państwo, W czasie trzęsienia ziemi w Aquili niektórzy ludzie ponieśli ogromne straty, stracili swych bliskich, domy, wszystko co zgromadzili podczas pokoleń… Wydaje mi się wyrazem solidarności, zebranie środków na pomoc dla tych osób. Proponuję wpłatę ofert na nasze konto, z dopiskiem – “Terremoto”. Liczę na solidarność wszystkich! Prezes ZPwW Joanna Heyman Salvadé Cari Amici, siamo testimoni del tragico evento del terremoto in Abruzzo... Abbiamo visto tutti le drammatiche testimonianze delle famiglie che hanno perso tutto, la vita, le case, tutto quello che possiedono. Propongo una sottoscrizione (causale di versamento: Terremoto) a favore delle famiglie terremotate come espressione di solidarietà verso gli italiani che ci ospitano da anni sul suolo italiano... Conto sulla vostra generosità! Il Presidente dell’Associazione dei Polacchi in Italia Joanna Heyman Salvadé włoskich i szpitali. Zdecydowanie odradzamy wyjazdy i pobyt w regionie Aquili i okolicznych miejscowości, wciąż zagrożonych wstrząsami sejsmicznymi - ich pełna lista dostępna jest na stronie www.rzym.polemb.net (wydarzenia). Wszelkie informacje dot. losów i pomocy dla obywateli polskich udzielane są pod następującymi numerami telefonów: 06/ 362 04 308 i 06 - 362 04 302. Artur Soroko I sekretarz, rzecznik prasowy Ambasady RP w Rzymie C.C. Postale r 91443002 Intestato a: Associazione Generale dei Polacchi in Italia, Via Piemonte 117 00187 Roma C.F.: 96320870585 Coordinate Bancarie: UniCredit Banca di Roma; Roma 70, Via del Corso 307 00186 Roma (Italy) Intestazione: Associazione Generale dei Polacchi in Italia, Via Piemonte 117 00187 Roma C/C : 000400533333 IBA : IT 75 B 03002 03270 000400533333 ABI: 03002 - CAB: 03270 CI: B - CI EUR: 75 Swift: BROMITR1072

POLACY WE WŁOSZECH Ostatnio ukazała się we Włoszech publikacja pt. “Genti di Dio”, zbiór fotografii i reportaży z podróży wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Autorką jej jest polska artystka fotograf, pisarka i dziennikarz w jednej postaci. Na tropie niewidzialnych światów MONIKA BULAJ, urodziła się w Warszawie. Z wykształcenia filolog, historyk, antropolog i biblista pracuje jako fotograf, reporter, autorka publikacji książkowych i reportaży poświęconych wierzeniom społeczności żyjących w warunkach ekstremalnych, na marginesie wielkich społeczeństw, często zapomnianych lub odrzucanych przez współczesną cywilizację. Swoje prace fotograficzne wystawia od Niemiec po Egipt. Po przyjeździe do Włoch w 1993 r. podjęła studia poświęcone tematyce sakralnej i udoskonalała swoje umiejętności jako fotograf. Oprócz języka polskiego i włoskiego włada niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, studiuje arabski i perski. Interesowała się teatrem eksperymentalnym, uczestnicząc w zajęciach grupy teatralnej Gardzienice oraz, we Włoszech, w warsztatach teatralnych Peter’a Brook’a i Commedia dell’Arte Claudii Contini; studiowała taniec w Bali (Indonezja), a także występowała z różnymi europejskimi grupami tańca współczesnego. Do 2002 roku pracowała jako aktorka i reżyser teatralny oraz prowadziła badania na temat polskiego teatru awangardy (Teatr Ósmego Dnia). Jej pierwsze projekty fotograficzne sięgają ‘85 roku, kiedy to Monika Bulaj rozpoczyna prace z zakresu antropologii mniejszości w Polsce. Realizacja projektu pod wspólnym tytułem “Genti di Dio” zajęła blisko dwadzieścia lat i objęła mniejszości narodowe lub etniczne zamieszkujące wschodnią Europę. Utrwaliła w swoich pracach tradycje: Tatarów (Polska, Białoruś, Litwa); Romów w Europie Wschodniej, Łemków, Hucułów i Bojków (Polska i Ukraina), mniejszości starocerkiewnej (Kaukaz, Polska, Rumunia, Litwa, Ukraina), sekt ortodoksyjnych Molokanów i Prigunów (Kaukaz); Karaimów Monika Bulaj w czasie przygotowywania jednego ze swych reportaży fotograficznych (Litwa, Istambuł), Chasydów (Polska, Izrael, Ukraina). Od 2000 pracuje nad pierwszą częścią projektu “Aury”, który porusza problematykę mistycyzmu, rytuałów, symboli i cielesności w trzech największych religiach monoteistycznych, koncentrując się na wątkach i tradycjach pogańskich w nich obecnych. W latach 2002-2004 pracuje nad projektem “ludy koczownicze”, fotografując zwyczaje Cyganów, ludów Quasghai i Bahtiari, Tuaregów, Beduinów i Kurdów. W 2006 rozwinęła projekt pt.: “Beati” [Błogosławieni], poświęcony trędowatym (Dinka w Sudanie), nietykalnym i ofiarom tsunami (w Indiach) oraz mieszkańcom kartonowych dzielnic bidonville w Nairobi i Addis Abebie. W latach 2008-2009 realizuje drugą część projektu “Aury”, koncentrując się na tematyce pielgrzymki i pielgrzymowania wiernych w Rosji i w Etiopii oraz fotografując obchody Wielkiego Tygodnia we Włoszech i w Polsce, pracując jednocześnie nad projektem “Africas: beyond the darkness”, którego głów- nym wątkiem jest kult posiadania przez złe moce (Zar w Etiopii i Egipcie, Santeria na Kubie, Wudu na Haiti czy Candomble w Brazylii) i egzorcyzmy chrześcijan koptyjskich w Egipcie oraz sufizm egipski. Za swoje prace fotograficzne otrzymała w 2005 roku “Grant in Visual Arts” przyznawany przez londyńskie stowarzyszenie European Association for Jewish Culture, a w 2008 włoską nagrodę “Premio Francesco Gelmi di Caporiacco”. Współpracowała z pisarzem i korespondentem na Europę wschodnią Paolo Rumizem przy realizacji jego książki “La leggenda dei monti naviganti” (Feltrinelli 2007) i podczas jego podróży wzdłuż wschodniej granicy UE. Podróżowała również po Rosji i pracowała wspólnie z aktorem Marco Paolinim nad publikacją i filmem “Il Sergente” (Einaudi 2008). Autorka wielu publikacji we Włoszech (m.in. “Donne, storie e progetti”, (2005), “I figli di oè” (2007)). Mieszka i pracuje w Trieście. POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 13

PW (30)1 2004 - Związek Polaków we Włoszech
dziewięćdziesiąt lat niepodległej polski 1918-2008 - Polonia-serbia ...
tajne państwo polaków tajne państwo polaków - Gandalf
Spis treści numeru 1/2009 - Związek Romów Polskich w Szczecinku
• Nr 40-41 BELGRAD 2009 • - Polonia-serbia.org
Nr 38 BELGRAD 2008 - Polonia-serbia.org
Konferencja „pierwszego śniegu“ - Polonia
Portret online - numer 50 Marzec 2009 (pdf - 1 665 kb)
PW (07) - Związek Polaków we Włoszech
PW-260_61-2011 - Polacy we Florencji
nr. 1-2009 - Zjednoczenie Polskie w Helsinkach
1 Historya Polska w Ameryce - tom IV - Liturgical Center
• Nr 42 BELGRAD 2009 • - Polonia-serbia.org
nr 17/2009 - Wydawnictwo Polonica
Ewa Ziółkowska, Kuropaty, Biuletyn IPN Nr 1-2/2009 - Pamięć.pl
Page 1 Page 2 教育実践研究 第ー9集 (2009) 45-50 45 [国 言吾 ...