Views
5 years ago

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

ska”, Iwona Popławska

ska”, Iwona Popławska i przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Krzysztof Szymański. Na Zjeździe obecni byli również obserwatorzy i osoby zainteresowane założeniem nowych organizacji polonijnych. SESJA PORANNA Przedpołudniowa sesja Zjazdu została poświęcona omówieniu dwóch tematów: prac remontowych i budowy centrum informacyjnego na cmentarzu na Monte Cassino oraz szkolnictwa polskiego we Włoszech. Od wielu miesięcy mówi się w mediach (patrz np. dwutygodnik dla Polonii włoskiej, “Nasz świat”) o wręcz katastrofalnym stanie pomników i grobów żołnierzy polskich na Cmentarzu Wojskowym na Monte Cassino. Nie rozpoczęte, jak dotąd, prace renowacyjne stały się punktem newralgicznym dyskusji w środowiskach polonijnych, tym bardziej, że zbliża się dzień – 18 maja 2009, w którym na Cmentarzu Polskim będą miały miejsce obchody 65 rocznicy bitwy o Monte Cassino. Prace konser- 4 POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 watorskie wymagają nie tylko dużych inwestycji, ale też ustalenia kompetencji między stroną polską, a władzami włoskimi na tym terytorium. Ambasador Jerzy Chmielewski, senator Barbara Borys-Damięcka, radca Jerzy Adamczyk i prezes ZPwW Grzegorz Kaczyński przedstawili, każdy ze swej strony, stan prac na dzień dzisiejszy. Problem szkolnictwa na emigracji wysuwa się ostatnio na pierwszy plan. Jeszcze parę lat temu nie można było przewidzieć, jak ogromne ilości Polaków znajdą się poza granicami kraju. Osoby, które w celach zarobkowych wyjeżdżają z Polski, z zamiarem powrotu, jak i rodziny, które decyduja się na dłuższą emigrację, pragną mieć gwarancję, że ich dzieci nie utracą kontaktu z językiem polskim, z wiedzą o polskiej historii i geografii. Kwestia ta staje się dla rodzin polskich na obczyźnie jednym z zasadniczych problemów. Na terenie Włoch działają cztery szkoły polskie podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej: w Rzymie, Torvajanice, Bolonii i Mediolanie. (patrz str. 6) SESJA ZAMKNIĘTA W czasie popołudniowej sesji zamkniętej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonano wyboru prezesa Związku oraz członków Zarządu. Prezesem Związku Polaków we Włoszech została wybrana większością głosów Joanna Heyman Salvadé (jej życiorys przedstawiamy na str. obok). Wieczorem wszyscy uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni na przyjęcie w ambasadzie RP przy Kwirynale. ZEBRANIE ZARZĄDU W niedzielę 15 marca odbyło się zebranie nowo wybranego Zarządu Związku. Rozdzielono funkcje wewnątrz Zarządu oraz ustalono, że następne zebrania Zarządu odbędą się: 13 czerwca br. w Padwie (organizator: Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Weneto, przy współpracy konsula honorowego Ugo Zovatto) oraz 4 października br. w Loreto lub innej miejscowości regionu Marche (organizator: Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Marche). Artykuł przygotowany na podstawie tekstów Barbary Głuskiej Trezzani

PRZEDSTAWIAMY NOWEGO PREZESA ZPwW Joanna Ewa Heyman Salvadé, od 1998 prezes Związku Polaków w Mediolanie oraz członek Zarządu (od 1997) i wiceprezes (od 1999) Związku Polaków we Włoszech. Lekarz; ur. w Zawierciu; zamężna z Paolo Salvadè (lekarz). Studia: Akademia Medyczna w Warszawie (1967-1973), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina (1974), tam specjalizacja z reumatologii (1975-1976), Università degli Studi di Parma, specjalizacja z kardiologii (1978-1981), staż w zakresie ultrasonografii serca w Mount Sinai University, New York (1987). Praktyka lekarska w Policlinico di Milano (1974-1975), asystent kardiolog w Ospedale di Garbagnate w Mediolanie (1976-1981), asystent (1981-1988), adiunkt kardiolog i kierownik laboratorium ultrasonografii serca w Ospedale di Rho w Mediolanie (1988-2000). Adiunkt kardiologii rehabilitacyjnej w Fondazione Don Gnocchi w Mediolanie (2000-2003); adiunkt na wydziale kardiologii Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico w Mediolanie (od 2002 do chwili obecnej). Współpracownik naukowy Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisiologia Clinica w Mediolanie (1982-1987). Członek: Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ANMCO (od 1980), Società Italiana di Ecocardiografia Cardiovascolare, SIEC (od 1985), International Cardiac Doppler Society, ICDS (od 1983). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w pismach naukowych europejskich i amerykańskich m.in. w “Circulation”, “Journal of American College of Cardiology”, “American Journal of Cardiology”, “Journal of Nuclear Cardiology”, “European Heart of Cardiology”, “Giornale Italiano di Cardiologia”. We Włoszech od roku 1974. Mieszka i pracuje w Mediolanie. “Polacy we Włoszech, Kto jes kim” Związek Polaków we Włoszech. Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej Skład Zarządu Związku Polaków we Włoszech (kadencja 2009-2011) Prezes: Joanna Heyman Salvadé Prezes honorowy: ks. Marian Burniak Wiceprezesi: Maria Gratkowska Scarlini, Grzegorz Kaczyński, Jolanta Piotrowska Sekretarz: Barbara Głuska Trezzani Skarbnik: Anna Kwiatkowska Redaktor Biuletynu “Polonia Włoska”: Anna Jurasz Pozostali członkowie Zarządu (w porządku alfabetycznym) Maria Teresa Bułhak-Jelska Allegranza, Aleksander Fortini, Adam Maria Gadomski, Katarzyna Gralińska, Anna Malczewska, Stanisław Morawski, Teresa Musiał Casali, Wanda Romer, Dorota Sylla Crucitti, Paweł Adam Szczukiewicz, Jan Zdzisław Zaremba, Rosa Maria Żurawski. Komisja Rewizyjna: Jadwiga Chabros, Anna Kluska, Kazimiera Wojnicka Komisja pojednawcza: Maurizio Nowak, Gaetano Pappalardo, Urszula Stefańska Andreini Przedstawiciel Komisji Godności Narodowej EUWP: Barbara Głuska Trezzani POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 5

PW (30)1 2004 - Związek Polaków we Włoszech
tajne państwo polaków tajne państwo polaków - Gandalf
dziewięćdziesiąt lat niepodległej polski 1918-2008 - Polonia-serbia ...
Spis treści numeru 1/2009 - Związek Romów Polskich w Szczecinku
Konferencja „pierwszego śniegu“ - Polonia
Portret online - numer 50 Marzec 2009 (pdf - 1 665 kb)
PW (07) - Związek Polaków we Włoszech
PW-260_61-2011 - Polacy we Florencji
nr. 1-2009 - Zjednoczenie Polskie w Helsinkach
1 Historya Polska w Ameryce - tom IV - Liturgical Center
• Nr 42 BELGRAD 2009 • - Polonia-serbia.org
Ewa Ziółkowska, Kuropaty, Biuletyn IPN Nr 1-2/2009 - Pamięć.pl
Page 1 Page 2 教育実践研究 第ー9集 (2009) 45-50 45 [国 言吾 ...